Page 1


2


Inhoud

Welkom

5

Wie we zijn

7

Wat je kunt leren

11

Hoe we je helpen

15

Wat we nog meer doen

19

Hoe we het organiseren

23

3


4


Beste leerling, Van harte welkom op Sprengeloo! In deze gids vind je veel informatie over onze school. Over wie we zijn, wat je kunt leren en op welke manieren we je begeleiden. Zeker als je nieuw bent op Sprengeloo, kom je zo veel te weten over onze school. Ik hoop dat je je snel bij ons thuis voelt. De gids is voor jou een handige wegwijzer. Je vindt er allerlei namen, adressen en telefoonnummers in van instanties en personen die belangrijk voor jou of je ouders zijn of worden. Deze gids is in eerste instantie bedoeld voor jou als leerling. Tenslotte ben je voor veel zaken zelf verantwoordelijk. Neem dus deze gids ook samen met je ouders of verzorgers door! Overigens is het zo dat we natuurlijk altijd ouders of verzorgers bedoelen, wanneer we het in deze gids over je ouders hebben. Wij wensen je veel plezier, fijne ontmoetingen en goede leerresultaten op Sprengeloo! G.J van Dijken directeur

5


6


Wij zijn Sprengeloo. Leraar en leerling, conciërge, directeur en administratief mede­ werker. Jong en oud. Duizend-en-een hobby’s, talenten, mogelijkheden en verlangens. We zijn een school. Dat betekent dat leren bij ons centraal staat. Leren van en over elkaar, de wereld om ons heen. Taal en geschiedenis. Cultuur en geloof. Wiskunde en biologie. Tekenen en sport. Theoretisch en praktisch. Sprengeloo DOEN!. Dat ben jij!

Waar we voor staan Sprengeloo is van huis uit protestants-christelijk. Dit betekent dat we dagopeningen houden, aandacht besteden aan christelijke feestdagen en vieringen. We willen een pluriforme school zijn, wat betekent dat je ook welkom bent als je een andere levensbeschouwing of ander geloof hebt. Bij Sprengeloo staat het leren van jou als leerling centraal. Omdat elke leerling anders is, bieden we passend onderwijs: we dagen je uit naar je beste kunnen te presteren. Daarom besteden we in ons onderwijs veel aandacht aan praktische (beroeps-) vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en de integratie van praktijk en theorie.

.

We willen onze leerlingen een goede culturele basis meegeven. We hebben respect en oog voor elkaar en voor onze omgeving. Zowel voor leerlingen als personeel moet de school een plezierige leef-, leer- en werkomgeving bieden. Ook hebben we aandacht voor de ouders van onze leerlingen, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Samen leven, samen leren Leerlingen en medewerkers erkennen elkaar, laten elkaar tot hun recht komen, voelen zich geaccepteerd en veilig en willen samen leren. Aandacht en begeleiden Wij hebben aandacht voor elke leerling. We geven je de ruimte je te ontwikkelen door voor jou passend onderwijs te bieden. Maatschappelijk betrokken Wij maken actief deel uit van de wereld om ons heen.

7


Wat wij verwachten van elkaar Op Sprengeloo n  praat ik met je. Ik gebruik geen geweld - niet met handen of voeten, niet met woorden of gebaren - dat maakt me sterk n  overtuig ik je met eerlijke argumenten. Dus niet met intimidatie, manipulatie of ander verbaal geweld n vraag ik naar je motieven en gevoelens. Voor racisme en vooroordelen is geen plaats. Ik heb aandacht voor jouw kant van de zaak n luister ik naar je. Dit betekent dat discrimineren overbodig is, ik weet immers wat je voelt

accepteer ik hoe en wie je bent. Ik spreek je niet aan op je uiterlijk n  of op je seksuele geaardheid n vertrouw ik je. Daarmee weet je dat ongewenst ook ongewenst is, nee ook nee is en ‘kappen nou’ betekent ‘nu ophouden’ n  bescherm ik je eigendommen. Ik steel, verniel of verstop ze niet

Kortom, op Sprengeloo geef ik je ruimte om te leven, te leren, te werken en te ontmoeten

8


een plezierige, veilige, moderne leeromgeving draagt bij aan de leerprestaties van onze leerlingen

9


10


Het gaat erom dat je dan iets kiest waar je goed in bent, wat je boeiend vindt en waarvan de leraren denken dat je dat ook kunt.

De onderbouw: een goede basis Op Sprengeloo vormen de eerste twee jaren de onderbouw: hier krijg je een goede algemene basis. Via praktijklessen maak je ook al kennis met de verschillende richtingen die je in de derde klas kan kiezen. Je volgt onderwijs dat bij je past, op je eigen niveau. We willen ervoor zorgen dat je naar je beste kunnen presteert. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat jij plezier hebt op school. Als je plezier hebt op school, dan gaat het leren vaak ook beter. Wij vinden dat er meer is dan de schoolvakken alleen. Daarom leer je ook iets over het omgaan met andere mensen en welke beroepsmogelijkheden je hebt. Tijdens de mentorlessen wordt hier veel aandacht aan besteed. Extra ondersteuning in de onderbouw Wanneer je op de basisschool leerachterstanden hebt opgelopen, kun je voor extra ondersteuning in aanmerking komen. Je krijgt dan extra zorg en aandacht van je leraren. Ook is het fijn dat je zoveel mogelijk individueel, in je eigen tempo en op je eigen niveau les krijgt. De klassengrootte houden we bewust laag als er leerlingen in de klas zitten die veel ondersteuning nodig hebben. Ook vanuit ons expertisepunt kan er hulp geboden worden. Het leerwegondersteunend onderwijs is geen eigen leerweg. Het woord zegt het al, het is een ‘ondersteuning’ van het gewone onderwijs.

De bovenbouw: de richting die bij je past In de bovenbouw maak je een keuze voor een definitieve richting en een vakken­ pakket. Het gaat erom dat je dan iets kiest waar je goed in bent, wat je boeiend vindt en waarvan de leraren denken dat je dat ook kunt. Natuurlijk helpen we je bij het maken van de juiste keuze. Theoretische en gemengde leerweg / de DOE MAVO De mavo geeft een brede algemene ontwikkeling. In de derde klas stel je met je ouders en de decaan een vakkenpakket samen voor het vierde jaar. We bieden je zeven examenvakken aan. Je hebt dan namelijk de mogelijkheid om een diploma met zes of zeven vakken te halen. Vanuit de mavo kun je doorstromen naar niveau 3 of 4 van het mbo of naar de vierde klas havo. Kies je voor de DOEmavo, dan doe je naast zes algemeen vormende vakken ook examen in een beroepsgericht vak. Met de DOEmavo heb je op het mbo een streepje voor op ‘gewone’ mavo-leerlingen. Ook blijft de route naar de havo open. Je hebt immers zes theoretische vakken 11


Beroepsgerichte leerwegen De leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen kunnen kiezen uit Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. Je kunt ook kiezen voor Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV), dit is een intra-sectoraal programma dat onder Zorg & Welzijn valt. Het verschil tussen basis- en kaderberoepsgericht heeft te maken met het niveau waarop je leert en daardoor ook met je vervolgopleiding. In de kaderberoepsgerichte leerweg bieden we je zeven examenvakken. Daarvan is het beroepsgerichte vak er één. In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je zes examenvakken waarvan het beroepsgerichte vak er één is. Goed om te weten is dat je ook op stage gaat. Zo leer je ook in de praktijk. Techniek Binnen de sector Techniek bieden we de keuze uit de richtingen: • Voertuigentechniek • Techniek op Maat Vroeg kiezen is moeilijk. Daarom krijg je binnen Techniek op Maat de kans om allerlei opdrachten uit verschillende technische beroepen uit te voeren. In onze spectaculaire Techniektoren ontdek je waar jouw talenten liggen en wat je leuk vindt om later te gaan doen. Je hebt twee jaar de tijd om te bepalen welke richting je straks in het mbo wilt gaan doen. Zowel de bedrijven als het mbo vinden het belangrijk dat techniekleerlingen bepaalde vaardigheden beheersen. Naast zaken als ICT, technisch rekenen en tekenen, zijn dat bijvoorbeeld ook: goed en zakelijk een klant te woord staan, samenwerken met anderen, plannen, veilig werken en presenteren. Als je de oriëntatiemodule (ongeveer 12 weken) aan het begin van het derde leerjaar hebt afgerond, kun je je specialiseren. Installatie-, electro-, hout-, en metaaltechniek zijn de mogelijkheden. Zorg & Welzijn Binnen de sector Zorg & Welzijn bieden we de keuze uit de richtingen: • Zorg & Welzijn (uiterlijke verzorging en verzorging) • Sport, Dienstverlening en Veiligheid Bij de sector Zorg & Welzijn is het natuurlijk heel belangrijk te ontdekken hoe goed je met mensen kan omgaan. Op ons prachtige Zorg & Welzijnplein kun je alle zorgvakken oefenen. We hebben een schoonheidssalon, een kapsalon, een grootkeuken en een restaurant, waar gasten van buiten de school komen eten. Je kunt oefenen in het verzorgen van baby’s en oudere mensen. En ook organiseren we regelmatig kinderfeestjes voor een basisschool en een activiteitenmiddag voor de Zonnebloem. 12


Regeling overstap van vmbo naar havo Steeds meer leerlingen willen na het behalen van hun diploma vmbo-tl/mavo overstappen naar de havo. Dat kan! Om ervoor te zorgen dat je deze stap succesvol kunt maken, hebben we de volgende afspraken gemaakt. Om over te kunnen stappen naar havo-4 moet je gemiddelde score van de eindexamenvakken ten minste een 6,8 zijn. Leerlingen die over willen stappen krijgen in het voorjaar een toelatingsgesprek met de afdelingsleider havo. Het advies van de docenten van vmbo tl/mavo weegt mee bij de toelating. Zij kijken naar je capaciteiten, vaardigheden, motivatie en werkhouding. Voor leerlingen die overstappen van 4 vmbo-tl/mavo, naar de havo geldt geen doubleer-verbod. Mocht je de havo niet in een keer kunnen afronden, dan bestaat er dus een mogelijkheid om een jaar over te doen.

In leerjaar 3 doe je zowel verzorging als uiterlijke verzorgings onderdelen. In leerjaar 4 ga je je specialiseren in verzorging of uiterlijke verzorging Sport, Dienstverlening en Veiligheid is echt iets voor jou als je sportief bent, het prettig vindt om anderen te helpen en je graag les en leiding wilt geven. Je leert de theorie doordat deze gekoppeld is aan een grote opdracht. Deze richting sluit goed aan bij diverse opleidingen op het mbo, waaronder het CIOS en sport & bewegen. Na het mbo is het bijvoorbeeld mogelijk om sportinstructeur te worden of aan de slag te gaan bij de politie, brandweer, beveiliging of het leger. Economie Binnen de sector Economie bieden we de richting Handel & Administratie. Op het Economieplein kun je alles wat je leert direct oefenen. Veel van wat je op het plein leert, kun je thuis of tijdens een stage gaan toepassen: samenwerken, plannen en presenteren en alles wat te maken heeft met handel en administratie. Deze vaardigheden leer je in praktische opdrachten. Om de beurt werk je in een bedrijfssimulatie (nagebootste werkelijkheid) op de afdelingen receptie, administratie, inkoop, verkoop en magazijn en in een winkel. Je werkt bij Economie dus vanuit een ‘echt’ bedrijf. Je maakt kennis met verschillende werkplekken, ook buiten school. Extra ondersteuning in de bovenbouw Een leerwerktraject is een speciale route. Het is een onderdeel van de basisberoeps­ gerichte leerweg in het derde en vierde leerjaar van de school. Het biedt een combinatie van leren en werken. Naast het vak Nederlands, volg je een beroeps­ gericht programma en theoretische vakken ‘op maat’. Een flexibel programma dus. Deze route is iets voor jou als je wilt leren in de praktijk. Stage, ofwel leren in een bedrijf, is een zeer belangrijk onderdeel van deze route. Je moet wettelijk verplicht 640 uur stage lopen. Na de herfstvakantie in klas 3 start je met een dag stage per week in overleg met je begeleider in de sector van je keuze. Ook in de bovenbouw kun je extra ondersteuning krijgen vanuit het Expertisepunt.

Met deze regeling voldoet Sprengeloo aan de toelatingscode vmbo-havo van de VO-raad, deze is terug te vinden op onze website.

13


14


Je eerste aanspreekpunt in de school is je mentor.

Soms gaat het op school wat minder. Je hebt bijvoorbeeld moeite met een bepaald vak. Er is iets wat je dwars zit of thuis gaat het niet goed. Samen met jou zoeken we dan naar de oorzaak én naar oplossingen. Gaat het goed met je, dan doen we er alles aan om dat zo te houden. De mentor, je eerste aanspreekpunt Je eerste aanspreekpunt in de school is je mentor. Bij hem of haar kun je terecht met de problemen van alledag. Wordt het wat lastiger, dan weet hij of zij precies wie jou het best kan helpen. Ondersteuningsplan In het ondersteuningsplan van de school staat precies beschreven welke vormen van begeleiding we je kunnen bieden en welke spelregels daarvoor gelden. De leerling­ begeleiding komt op het volgende neer: Hulp bij het leren Bij leerproblemen kun je hulp krijgen van gespecialiseerde leraren. Denk aan dyslexie, problemen op het gebied van rekenen, woordenschat en motoriek. Hulp bij het kiezen In de onderbouw adviseren je mentor en decaan je om een vervolgsector te kiezen. De decaan is een leraar die alles weet van opleidingen en beroepen. In de bovenbouw helpen we je een vervolgopleiding te kiezen. Hulp bij het leven Bij persoonlijke problemen kun je terecht bij de mentor en bij de leerlingbegeleider. Ook is er hulp bij faalangst (als je bang bent dat iets niet lukt). En als je het moeilijk vindt om met andere mensen om te gaan, dan kun je een sociale vaardigheidstraining volgen. Expertisepunt op Sprengeloo De mentoren, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinator en vertrouwens­ personen zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen bent met speciale en deskundige begeleiding of extra ondersteuning, verwijzen zij je soms door naar het expertisepunt.

15


Het expertisepunt in Sprengeloo is een fysieke plek waar alle ondersteuning is gebundeld zoals: Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Gaat het thuis of op school om wat voor reden dan ook niet goed, dan kun je bij het SMW terecht. Het kan zijn dat je gepest wordt of lastiggevallen door een loverboy. Of dat je je verdrietig voelt omdat je ouders gescheiden zijn. Of dat je het moeilijk vindt om vrienden te maken. Kortom: als je hulp nodig hebt die je mentor of leerlingbegeleider niet kunnen geven, dan kun je terecht bij onze schoolmaat­schap­pelijk werkers. We kunnen je ook doorverwijzen naar het algemene maatschappelijk werk. Vertrouwenspersoon Soms zijn er van die momenten dat je iemand nodig hebt die naar je luistert. Je zit ergens mee en je durft het misschien zelfs je beste vriend(in) niet eens te vertellen. Seksuele intimidatie, opmerkingen of aanrakingen die je niet wilt, dubbelzinnigheden, uitnodigingen en aandacht die je niet wilt. Het maakt niet uit of er nu een medeleerling, een ouder of iemand van school bij betrokken is. Het is zelfs mogelijk dat je er zélf niet eens bij betrokken bent, maar dat je denkt dat het een medeleerling overkomt. Dan moet je daar iets tegen kunnen doen, dan moet je je verhaal ergens kwijt kunnen. Dan heb je echt iemand nodig die je voor honderd procent kunt vertrouwen en tegen wie je alles zeggen mag. Hier is een speciale folder over. Deze heb je vast al gekregen en anders vraag je er op school even naar. Mevrouw Van de Haar is onze vertrouwenspersoon. Je kunt ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon van de GGD: mevrouw D. Wijnberger, tel. (088) 44 33 000.d.wijnberger@ggdgelre-ijssel.nl. Schoolarts Een schoolarts is een jeugdarts. Hij of zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen helpen en je van prima adviezen te voorzien. In klas 2 breng je in ieder geval een bezoek aan de schoolarts voor onderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor dit onderzoek krijg je een uitnodiging, je ouders hoeven niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar het mag wel. ZAT ( Zorg advies team) Hierin zitten vertegenwoordigers van school, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, leerplicht en de GGD. Het zijn gespecialiseerde mensen, die weten wat je op jouw leeftijd allemaal dwars kan zitten. Op school of thuis. Ze zijn verplicht om je zo goed als ze kunnen te helpen en ze hebben de belofte afgelegd dat ze met niemand anders dan met elkaar jouw situatie zullen bespreken. Je hoeft dus nooit bang te zijn dat andere leerlingen of leraren zonder jouw toestemming te horen krijgen wat je bezighoudt. 16


Soms zijn er van die momenten dat je iemand nodig hebt die naar je luistert.

Leerlingvolgsysteem Heel belangrijk in de leerlingbegeleiding van Sprengeloo is het zogenaamde leerling­ volgsysteem ’Magister’. In dit systeem verzamelen we van iedere leerling allerlei gegevens. Denk daarbij aan rapportcijfers, resultaten van testen en toetsen. Maar ook - als dat van belang is - gegevens over medicijngebruik. Het leerlingvolgsysteem gebruiken we om snel te kunnen reageren op signalen en vervolgens vast te stellen welke hulp we je het best kunnen bieden. Overigens hebben jij en je ouders ook toegang tot Magister: zo kun je je gegevens (bijvoorbeeld cijfers en aanwezigheid) altijd inzien. Je ouders krijgen een code met uitleg toegestuurd. Deze uitleg staat ook op de website. Leren plannen en huiswerk Daarnaast gebruiken we Magister als elektronische leeromgeving. Je kunt zien wat het huiswerk voor een vak is, welke planningen er voor een vak zijn en welke opdrachten voor je klaar staan. Je docenten maken je bekend met dit hulpmiddel. De wet leerlinggebonden financiering (rugzak) De wet op de leerlinggebonden financiering geeft ouders van een kind met een handicap het recht om die school voor hun kind te kiezen die zij het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Wanneer ouders kiezen voor een reguliere school en de leerling extra voorzieningen nodig heeft, kunnen zij een leerlinggebonden budget aanvragen. De leerling neemt dit budget als het ware in een rugzakje met zich mee. Uit dit budget kunnen zaken worden bekostigd als extra hulp of lessen ambulante begeleiding etc. Deze leerlingen worden altijd begeleid door het expertisepunt. Het bevoegd gezag van onze school beslist over toelating. Als de school een leerling niet de hulp en ondersteuning kan geven die hij/zij nodig heeft, zal deze de ouders wijzen op andere (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met specifieke hulpvragen. Overgangsnormen Elk leerjaar kent haar eigen overgangsnormen. Onze school verzorgt passend onderwijs en dus is ook de toetsing en beoordeling daarop afgestemd. In het algemeen geldt dat er naast de cijfers op het rapport ook gekeken wordt naar je inzet en werkhouding. De overgangsnormen zijn voor leerjaar 1 en 2 te vinden in de leerstofplanners en voor leerjaar 3 en 4 in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Ze staan ook op de website. 17


18


Leren is belangrijk op Sprengeloo. Maar er is ook ruimte voor andere activiteiten, zoals sportdagen, feesten en excursies. Ook organiseren we jaarlijks voor alle leerjaren bij Markant culturele en kunstzinnige activiteiten. Eerste leerjaar In het eerste leerjaar hebben we een introductieprogramma om je klasgenoten goed te leren kennen. We gaan op brugklaskamp en in activiteiten weken besteden we veel aandacht aan kunst, dans, sport ,projecten en samenwerken. Ook op deze manier leer je elkaar van een andere kant kennen Tweede leerjaar Het tweede leerjaar staat vooral in het teken van de keuze voor een sector en een afdeling. We bereiden jou hierop voor met de praktische sectororiëntatie (PSO). In een aantal PSOlessen in de week krijg je daadwerkelijk les op de beroepsgerichte afdelingen. Deze lessen helpen je te ontdekken wat wel bij je past en wat minder goed bij je past. Je mentor en decaan helpen je om een juiste keuze te maken. De projectweken en maatschappelijke stage zijn ook gericht op het ontdekken van je kwaliteiten.

We praten niet alleen over cijfers, maar kijken naar alle mogelijkheden

Derde leerjaar Het derde leerjaar beginnen we met een introductie om kennis te maken met de leerlingen en docenten van de richting die je gekozen hebt. Daarnaast word je wegwijs gemaakt in de manier waarop gewerkt wordt in leerjaar 3 en 4 bij de beroeps­gerichte vakken. In leerjaar 3 hebben we allerlei leuke projecten passend bij je sector en beginnen we naast de maatschappelijke stage ook met het portfolio en een snuffel stage. Vierde leerjaar In klas 4 gaan we een aantal dagen naar het buitenland. Ook heb je in het examenjaar twee weken beroepsoriënterende stage vanuit de beroepsgerichte vakken

van de leerling.

19


Activiteitenweken in alle leerjaren Vóór bijna elke vakantie is er een week waarin we het lesrooster gedeeltelijk loslaten en allerlei activiteiten in en buiten de school organiseren. Dat betekent soms dat we aan een thema werken en je bij een paar vakken of zelfs alle vakken dat thema tegenkomt. In deze weken vinden ook activiteiten plaats als sporttoernooien, excursies, reizen, toneel- en muziekvoorstellingen, bezoeken aan Markant en Coda of andere musea. Maar ook opdrachten waarbij je buiten school klussen doet die passen bij de door jou gekozen sector. Het zijn weken waarin je op een andere manier kennis en allerlei vaardigheden opdoet.

Maatschappelijke stage In leerjaar 2 en 3 doe je mee aan de maatschappelijke stage. In samenwerking met het verenigingsbureau van Wisselwerk Apeldoorn organiseren we stageplekken bij bijvoorbeeld zorginstellingen, sportclubs, speeltuinen en kinderdagverblijven. Deze stages volg je in de activiteitenweken. De bedoeling is dat je kennis en vaardigheden opdoet op plekken waar je misschien niet zo gauw komt, maar waar men je hulp hard nodig heeft. Je kunt wat voor een ander betekenen. Soms krijg je er ook ideeën voor je verdere opleiding.

Sport en Bewegen Op Sprengeloo doen we veel aan sport. In de eerste klas krijg je 3 of 4 lesuren sport per week (zie ook je lessentabel), alle tweede klassen sporten 4 lesuren in de week en in de derde klas krijg je 2 lesuren per week. In de vierde klas krijg je sportoriëntatie. Je gaat dan ook buiten school andere sporten doen, bijvoorbeeld mountainbike, tennis, squash, kickboksen, fitness en meer. Buiten sporten In de periode vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie en vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie sporten we buiten. We doen dit op het terrein van korfbalvereniging “Steeds Hoger” in het Orderbos. Leerlingen fietsen op eigen gelegenheid naar het buitenveld. Bij slecht weer sporten we binnen. Sportdocenten geven aan of er binnen of buiten gesport wordt.

20


Spelregels • Wij verwachten dat alle leerlingen sportkleding (kleding en schoenen) meenemen en dit dragen tijdens de sportles. • Tijdens de les willen we geen telefoons zien! • Wij adviseren leerlingen hun waardevolle spullen in hun kluisje te stoppen als ze gaan sporten. Wanneer zij deze spullen toch meenemen is er nog een mogelijkheid om op eigen risico ze in de ‘waardevolle -spullenbak’ bij de docent te stoppen. Sprengeloo is nooit aansprakelijk voor vermissing of diefstal van spullen! Sportdagen Enkele keren per jaar wordt er een sportdag georganiseerd. Je kunt dan denken aan een atletiek, voetbal, hockey en softbaltoernooi. Verder doen we ook ieder jaar mee met Mission Olympic. We gaan dan met een onder- en bovenbouwteam naar de voorrondes voor de Nederlandse kampioenschappen zaalvoetbal.

21


22


Meepraten en meedenken Klankbordgroep We doen ons best om een veilige, gezonde en prettige schoolomgeving te maken, waarin je je thuis voelt. Vind je dat zaken anders geregeld moeten worden, dan kun je naar je mentor of leerlingbegeleider stappen, maar ook naar een leerling van de klankbordgroep. Regelmatig komt deze groep leerlingen bij elkaar om zaken die in de school spelen te bespreken met de directeur of afdelingsleider. Ook organiseren ze zelf feesten en helpen ze bij activiteiten in de school. Op de website kun je de verslagen van de bijeenkomsten vinden. Misschien wil je zelf wel in de klankbord­ groep zitten! Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak in het schoolbeleid. De MR bestaat uit ouders, leerlingen en personeelsleden. De MR is bevoegd om over alle aangelegen­ heden van de school met de directie te spreken. Bij belangrijke beslissingen van de directie is vooraf advies of instemming van de MR vereist. De MR vergadert een aantal maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Wil je weten wie er in de MR zitten, neem dan contact op met het secretariaat van de school. Ouderraad Op Sprengeloo vinden we het belangrijk dat ook ouders actief bij de school betrokken zijn. Daarom hebben we een ouderraad waarin je ouders kunnen meedoen en meedenken met de school. De ouders die in de raad plaatsnemen zorgen er voor dat de contacten tussen school en huis zo goed mogelijk verlopen. Ze geven daarvoor adviezen aan de schoolleiding en zijn behulpzaam bij activiteiten en feestelijkheden. Bij vragen en problemen kunnen ouders ook bij hen terecht. Via het secretariaat van de school kunnen de namen en telefoonnummers van de ouderraadsleden worden opgevraagd. Kijk voor meer informatie op onze website. Ouderpanel Een ouderpanel is voor de school een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met een (wisselende) groep van ouders in gesprek te gaan of hen te bevragen over het onderwijs op school. Het onderwerp van het ouderpanel kan variëren en in principe wisselt met elk volgend gesprek ook de samenstelling van de groep ouders die aan het panel deelneemt. Het ligt voor de hand dat de onderwerpen die ter sprake komen nauw samenhangen met de belangstellingswereld van ouders. Zoals de wijze waarop de school met de ouders omgaat en communiceert, de veiligheid op school (veilig internetten, pesten, schoolregels), huiswerk en de voor-, tussen- en naschoolse opvang. 23


Een ouderpanel levert adviezen en verbeterpunten van ouders op over hoe iets op school beter kan verlopen. Wanneer dat het geval is, kunnen deze - op de korte of iets langere termijn - in praktijk worden gebracht. Klachtenregelingen Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Je bent het een keer niet met elkaar eens, of je voelt je tekortgedaan. We proberen het eerst met praten op te lossen. Een heel enkele keer gaat dat niet; dan kom je er samen niet meer uit. Op Sprengeloo vinden we dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. We kennen daarvoor een klachtenprotocol. In dit klachtenprotocol hanteren we de volgende indeling van klachten: 1. klachten over de schoolorganisatie: schoolregels, overgangsregels, overgangsnormen, eindexamen; 2. klachten over ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag; 3. klachten over de afhandeling van een klacht door de school of over het optreden van (een lid van) de directie of het bestuur. Als een probleem niet op school opgelost kan worden, kun je naar de landelijke klachtencommissie gaan, waarbij Sprengeloo is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal deskundigen. Alle informatie die je daar verder voor nodig hebt, kun je op school krijgen. Op onze website staat de volledige klachtenprocedure. Adres Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag T (070) 386 16 97 F (070) 302 08 36 E info@klachtencommissie.org www.klachtencommissie.org

Zakelijke organisatie Kluisjes Elke leerling krijgt de beschikking over een kluisje voor het opbergen van allerlei spullen. Bedenk wel dat de school niet aansprakelijk is voor zoekgeraakte spullen uit kleedkamer, gymzaal, fietsenstalling of kluisje. De schoolleiding is bevoegd om in bepaalde situaties de kluisjes te openen. Het gebruik van een kluisje kost € 7,- per jaar. Voor de sleutel betaal je € 3,50 borg.

24


Elke leerling krijgt een kluisje voor het opbergen van zijn spulletjes.

Verzuim Docenten noteren absenten digitaal in Magister, het digitale leerlingenadministratie­ systeem van Sprengeloo. Als je een dag of een aantal lessen moet verzuimen door bijvoorbeeld ziekte of andere redenen, willen we dat graag weten. Dat betekent dat je ouders de school zo snel mogelijk informeren. Dit kan telefonisch, via sms of via e-mail bij de verzuim­ coördinator, dhr. A. Streppel. Deze meldingen worden in Magister verwerkt; je bent dan geoorloofd absent. Met je inlogcode kun je de registratie in Magister bekijken. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de verzuimcoördinator telefonisch contact op met je ouders. Wordt de telefoon niet opgenomen, dan sturen we een brief naar je huisadres. Bij deze brief zit een invulstrook, die je ouders aan de verzuimcoördinator moeten terugsturen. Ben je ongeoorloofd afwezig dan moet je iedere gemiste les dubbel inhalen in het expertisepunt. Bij 6 x ongeoorloofd afwezig, volgt een zogenaamd “vierkant rooster” en bij 9x volgt een signaalmelding naar de leerplichtambtenaar. In het laatste geval vindt er ook een gesprek plaats met de mentor en je ouders op school. Te laat komen Het kan voorkomen dat je te laat komt in de les. Ook hier maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd te laat komen. Geoorloofd te laat komen wil zeggen dat wij een melding (schriftelijk, telefonisch, sms, e-mail) krijgen van je ouders dat je te laat komt, met vermelding van de reden. Zodra je op school komt, moet je je melden bij de verzuimcoördinator in het expertisepunt. Ongeoorloofd te laat komen betekent dat er geen geldige reden is. Natuurlijk kan een leerling niet zonder gevolgen te laat blijven komen. We hebben de volgende afspraken gemaakt over het te laat komen: • Bij 3x te laat gaat de mentor een gesprek aan en moet de leerling zich een half uur voor de eerste les melden. • Bij 6x te laat worden de ouders door de mentor ingelicht en moet de leerling zich een hele week een half uur eerder melden. Dit is tevens de laatste waarschuwing. • Bij 9x te laat wordt er een melding bij de leerplichtambtenaar gedaan. De mentor zal de leerling en zijn/haar ouders oproepen voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op school.

25


Leerplichtambtenaar In de volgende situaties melden wij een leerling aan bij de leerplichtambtenaar: • Bij 9x te laat komen in een rapportperiode. De verzuimcoördinator organiseert een gesprek voor het spreekuur met de leerplichtambtenaar op donderdagmorgen. Ouders krijgen een uitnodiging thuis opgestuurd. De leerling is verplicht om bij het gesprek aanwezig te zijn. • Bij een ongeoorloofde absentie van 16 lesuren of meer in 4 weken. • Bij een geoorloofde absentie (ziekte etc.) die dusdanig van omvang is dat de school zich zorgen maakt over de studievoortgang van een leerling. Dit noemen we signaalverzuim. Ouders kunnen contact opnemen met de verzuimcoördinator als ze hierover vragen hebben. Bereikbaarheid verzuimcoördinator De verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel, is te bereiken op telefoonnummer (055) 357 53 12 of 06 - 232 21 092, via mail: verzuim@sprengeloo.nl en persoonlijk in het expertisepunt. Aanvraag verlof Met het formulier ‘Verlofaanvraag’ kunnen je ouders een verzoek tot verlof doen. Je kunt het formulier ook afhalen bij het expertisepunt of downloaden via de website. We ontvangen het verlofformulier graag volledig ingevuld retour. Lever het in bij dhr. Streppel (verzuimcoördinator) in het expertisepunt. Gaat het om een spoedaanvraag, dan kunnen je ouders dit telefonisch doorgeven aan de verzuimcoördinator. Tip: Reken de reistijd mee bij het tijdsbestek voor de verlofaanvraag! Kort verlof Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, bromfietsexamen etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je minimaal 3 dagen van te voren indienen. Bijzonder verlof/ langdurig verlof Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of een belangrijke sportwedstrijd moeten je ouders z.s.m. maar minimaal 4 weken van te voren indienen. Dit is belangrijk omdat er vaak meerdere personen betrokken zijn bij een verlofaanvraag. Dien je de verlofaanvraag te laat in, dan kan het voorkomen dat deze niet tijdig beoordeeld kan worden. Je mogelijke absentie geldt dan als ‘ongeoorloofd’. Bij kort verlof beoordeelt de mentor de aanvraag. Bij langdurig verlof (langer dan 1 dag) beoordeelt de afdelingsleider de aanvraag. Je ouders ontvangen het besluit per post (de originele aanvraag voorzien van handtekening). 26


Ondanks de verzwaarde exameneisen hebben onze leerlingen het uitstekend gedaan. Slagingspercentage 2012 TL Kader Basis Leerwerktraject

100 % 99 % 98 % 96 %

Verlofaanvragen (kopie) bewaren we en is altijd beschikbaar voor controle door de leerplichtambtenaar. Ouders die vragen hebben over de verlofaanvraag/absenties kunnen contact opnemen met de verzuimcoรถrdinator. Leerplicht De regels en voorwaarden rondom de verlofregeling van leerlingen zijn wettelijk vastgelegd. Kijk op onze site voor meer informatie over deze regels en over de leerplicht in het algemeen. Lesuitval Bij lesuitval doen we ons uiterste best om vervanging te regelen, maar dat lukt helaas niet altijd. Wel ligt onze geplande onderwijstijd ruim boven de minimumnorm van het ministerie, zodat we elk jaar de urennorm kunnen halen. Roosterwijzigingen kun je vinden op het bord in de hal en op de website. Ook wordt er gebruik gemaakt van een telefoonketen als het eerste lesuur uitvalt. Lessentabellen Zie www.sprengeloo.nl of vraag op de administratie om een kopie. Opbrengstenoordeel In deze tabel zie je het oordeel van de onderwijsinspectie over Sprengeloo, gebaseerd op de resultaten behaald in 2009, 2010 en 2011. Meer gegevens kun je vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

* Soms heeft een leerling een jaar extra nodig om het diploma te halen.

** We bieden leerlingen de mogelijkheid om op te stromen. Vanwege het korte examenjaar in leerjaar 4 en vanwege de mogelijkheid om te switchen naar 3 kader vanuit 3tgl, kiezen we dan voor doubleren in het 3e leerjaar.

Opbrengstenoordeel

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

voldoende

voldoende

voldoende

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

onvoldoende*

voldoende

onvoldoende**

Per onderdeel Rendement onderbouw

voldoende

Oordeel Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven Oordeel Gemiddeld cijfer centraal examen - relatief Oordeel Cijfer schoolexamen minus cijfer centraal examen Oordeel Gemiddeld cijfer centraal examen - absoluut Oordeel

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

voldoende

voldoende

voldoende

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

gering verschil

gering verschil

gering verschil

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

boven de norm

boven de norm

boven de norm

27


Uitschrijving en wijziging adres Ga je van school voordat je een diploma hebt gehaald of ga je verhuizen? Dan moeten je ouders dat schriftelijk aan de school laten weten. Ga je het volgende schooljaar naar een andere school, dan moet de uitschrijving vóór 1 juni geregeld zijn, anders ben je het eerste kwartaal van het volgende schooljaar nog steeds een Sprengeloo leerling.

Contact met ouders en leerlingen Spreekavonden en bereikbaarheid docenten Na elk rapport hebben je ouders de gelegenheid om met je docenten te spreken. Wanneer je ouders tussendoor een van de docenten willen spreken of iets willen vragen, kunnen ze altijd naar school bellen of mailen. Zie ook de wie is wie op onze website. Ouderavonden Aan het begin van het schooljaar ontvangen je ouders een uitnodiging voor een kennismakingsavond. Ook over andere onderwerpen organiseert Sprengeloo ouderavonden. Deze avonden zijn altijd van belang omdat hier onderwerpen aan bod komen die gaan over jouw schoolcarrière als; doorstroommogelijkheden binnen Sprengeloo, beroepskeuze, informatie rondom het examen en vervolgopleidingen. Nieuwsbrief Met onze nieuwsbrief houden we jou en je ouders op de hoogte van alles wat er op onze school speelt. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld drie maal per jaar en is ook te lezen op de website. Website Op www.sprengeloo.nl staat veel informatie over Sprengeloo. De website is volop in beweging, net als de school. Er worden regelmatig interessante en handige mogelijk­ heden en links toegevoegd. Heel handig is ook dat je roosterwijzigingen op de website kunt bekijken. Zo kun je thuis zien of je rooster voor de volgende dag is veranderd. Bovendien kun je met een inlogcode voor magister ook je cijfers en af- en aan­ wezigheid zien. Bij allerlei bijzondere activiteiten worden foto’s gemaakt door docenten en leerlingen. Sommige foto’s worden op de website geplaatst. Heb je er bij nader inzien bezwaar tegen dat er foto’s geplaatst worden waar jij op staat, dan moet je ons dat even schriftelijk melden, dan halen we je foto er weer af. Heb je zelf leuke foto’s of nieuwsartikelen dan kun je die ook via de administratie laten plaatsen. 28

De onderbouw en bovenbouw hebben een eigen lunchpauze.


Roostertijden

Rapporten Je krijgt driemaal per jaar een rapport mee naar huis: vlak voor de kerstvakantie, eind maart en aan het eind van het schooljaar.

leerjaar 1 en 2 1e uur 08.10 - 09.00 uur 2e uur 09.00 - 09.50 uur pauze 09.50 - 10.10 uur 3e uur 10.10 - 11.00 uur 4e uur 11.00 - 11.50 uur pauze 11.50 - 12.20 uur 5e uur 12.20 6e uur 13.10 7e uur 14.00 (8e uur 14.50

- 13.10 uur - 14.00 uur - 14.50 uur - 15.40 uur)

Schoolregels Op Sprengeloo bestaan duidelijke afspraken. Deze algemene afspraken heb je al gelezen aan het begin van deze gids. We hebben ook huisregels, bijvoorbeeld over fietsen op het schoolplein, te laat komen en uit de les gestuurd worden. Deze afspraken krijg je aan het begin van het jaar uitgereikt. Ze worden ook in de eerste nieuwsbrief vermeld. Post Wij sturen de post voor ouders en leerlingen naar het adres waar de leerling ingeschreven staat. Als ouders niet bij elkaar wonen, krijgt dus de ouder bij wie de leerling ingeschreven staat de post en ook de toegangscode tot Magister. Wij gaan ervan uit dat deze ouder de andere ouder informeert. Algemene brieven en uitnodigingen publiceren we ook op de website.

Schooltijden en vakanties leerjaar 3 en 4 1e uur 08.10 - 09.00 uur 2e uur 09.00 - 09.50 uur pauze 09.50 - 10.10 uur 3e uur 10.10 - 11.00 uur 4e uur 11.00 - 11.50 uur 5e uur 11.50 - 12.40 uur

Vakanties schooljaar 2012 - 2013 Voor de vakantieplanning voor de komende jaren zie www.sprengeloo.nl • Astervakantie • Kerstvakantie • Krokusvakantie • 2e Paasdag • Tulpvakantie incl. Hemelvaart • 2e Pinksterdag • Zomervakantie

15 t/m 19 oktober 24 december t/m 4 januari 2013 18 t/m 22 februari 01 april 29 april t/m 10 mei 20 mei 15 juli t/m 30 augustusls

pauze 12.40 - 13.10 uur 6e uur 13.10 - 14.00 uur 7e uur 14.00 - 14.50 uur 8e uur 14.50 - 15.40 uur

29


Financiële zaken Ongevallenverzekering Sprengeloo heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Je bent aanvullend verzekerd voor letselschade tijdens schooluren en tijdens activiteiten die door de school buiten de schooluren georganiseerd worden. Tijdens een klassen­ avond bijvoorbeeld, een schoolreis, stage of excursie. Ook onderweg van huis naar school of andersom ben je verzekerd. Tenminste, als je rechtstreeks reist, dus niet als je eerst met vrienden de stad in gaat of iets dergelijks. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Let op: 1. De school of het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat je schade hebt, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school vergoed. 2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ouderbijdrage Natuurlijk verzorgt Sprengeloo regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2012 - 2013 bedraagt de ouderbijdrage € 50,- . De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Sprengeloo doet echter - mede uit het oogpunt van gezamenlijkheid - een dringend beroep op elke ouder de bijdrage te betalen. Het bevoegd gezag en de ouders uit de MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage. 30


Opbouw vrijwillige ouderbijdrage

Hoogte vrijwillige ouderbijdrage

• Collectieve leerlingenverzekering

€ 2,-

• Bijdrage onderzoek (didactisch, capaciteiten etc.)

€ 5,-

• Bijdrage aan de kosten voor de leerlingenfoto in de leerlingenadministratie en overige foto’s • Kosten ouderraad

€ 5,€ 1,50

• Bijdrage in de kosten van communicatie met ouder(s)/verzorger(s) zoals nieuwsbrieven en thema-avonden

€ 5,50

• Mediatheek/bibliotheek

€ 7,50

• Examen/diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage)

€ 6,50

• Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten zoals

€ 17,-

- start schooljaar

- afsluiting schooljaar

- kerst- en paasviering

- sporttoernooien

- diverse culturele activiteiten na lestijd

- schoolfeesten

- leerlingenraad Totaal

€ 50,-Boekenfonds Sprengeloo heeft een eigen boekenfonds. De schoolboeken krijg je gratis, maar je moet daar wel zorgvuldig mee omgaan. Als je de boeken na het schooljaar compleet en in goede staat inlevert, is alles in orde. Als blijkt dat er boeken beschadigd zijn of kwijt zijn, krijg je achteraf een rekening van de kosten. Werkkleding, gereedschap of andere leermiddelen, die noodzakelijk zijn binnen de gekozen opleiding, krijg je niet gratis en moet je apart betalen. Voor vragen over boeken kun je terecht op het schoolsecretariaat bij mevr. M. Kramer. Zie ook www.sprengeloo.nl/studiekosten Tabel schoolkosten De tabel schoolkosten geeft een overzicht van de kosten voor je ouders per leerjaar. Bijvoorbeeld de kosten voor materiaal en excursies. Je vindt deze tabel op de site. De kosten per leerjaar zijn afhankelijk van allerlei zaken zoals welk beroepsgericht vak heb je gekozen. Je ouders kunnen dit via school aanschaffen maar mogen ook zelf iets regelen. 31


Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Deze stichting wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meedoen met buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld sport, dans, creatieve vorming en schoolkampen. Deze worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk betaald. De Stichting helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. Bel voor een afspraak naar 06 126 751 59 of stuur een e-mail naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl Zie ook www.leergeld.nl Bankrekeningnummer 68.52.53.651 Alle betalingen aan Sprengeloo kunnen naar bankrekeningnummer 68.52.53.651 t.n.v. Stichting CVO Apeldoorn. De Stichting CVO werkt voor meerdere scholen. Het is daarom belangrijk dat bij elke betaling je naam en de klas waar je in zit en ook het debiteur- en factuurnummer vermeld wordt.

Contact Direct contact (055) 357 53 00 Voor al je vragen kun je bellen naar: (055) 357 53 00. Zo nodig word je doorverbonden met degene die je het beste antwoord kan geven op jouw vragen. Wanneer die er niet is, word je later teruggebeld. Als je ouders een van je docenten willen spreken, kan dat ook via dit nummer. Mailen kan ook. Via info@sprengeloo komt je mail op de administratie terecht. Wil je een docent mailen, kijk dan even op de website voor het juiste mailadres. Ziekmelding (055) 357 53 12 Als je ziek bent, moeten je ouders dat v贸贸r 8.10 uur laten weten.

Bezoekadres

Postadres

Contact

Sprengeloo Christelijke school voor VMBO Sprengenweg 81 7314 PH Apeldoorn De ingang is aan de Prinses Beatrixlaan

Sprengeloo Postbus 2939 7301 EH Apeldoorn

E info@sprengeloo.nl T (055) 357 53 00 F (055) 355 95 24

32


Namen en adressen Directeur dhr. G.J. van Dijken g.vandijken@sprengeloo.nl

Decaan dhr. R. Koopmans (bovenbouw) r.koopmans@ sprengeloo.nl

Afdelingsleiding onderbouw dhr. B.R. Termaat r.termaat@sprengeloo.nl

dhr. A. Snijder (onderbouw) a.snijder@sprengeloo.nl

Afdelingsleiding bovenbouw sector techniek en economie en LWT mw. F. Francke f.francke@sprengeloo.nl sector zorg en welzijn, sport dienstverlening en veiligheid en mavo mw. A. Visser a.visser@sprengeloo.nl Schoolsecretariaat mw. T. Fredriks mw. M.M. Kramer dhr. M. van Raalten Conciërges mw. F. Krouwel (hoofdconciërge) dhr. G. Doeve (algemeen) dhr. A. Streppel (verzuimcoördinatie) dhr. T. Visch (onderhoud) dhr. A. Zijlstra (mediatheek) Rijksinspectie Inspectiekantoor Utrecht T (088) 669 60 00

Vertrouwenspersonen mw. H. van de Haar h.vandehaar@sprengeloo.nl Vertrouwenspersoon bij de GGD mw. D. Wijnberger T (088) 443 30 00. College van bestuur Sprengeloo is onderdeel van Stichting CVO en van de Veluwse Onderwijsgroep Het College van Bestuur wordt gevormd door mevrouw F. Everts.

colofon Verantwoordelijken

Veluwse Onderwijsgroep Hoenderparkweg 61 7335 GR Apeldoorn T (055) 577 97 99

bij Sprengeloo

Schoolarts mw. M. van Soest-Dijkstra GGD Gelre-IJssel locatie Apeldoorn Het Portaal Deventerstraat 43 7311 LV Apeldoorn T (088) 443 30 00 www.ggdgelre-ijssel.nl

Beelden

dhr. G.J. van Dijken mw. M.M. Kramer mw. A. Visser

dhr. H. Gerrits dhr. J. van Veldhuizen VanBinnennaarBuiten Tekstbewerking en vormgeving VanBinnennaarBuiten www.vanbnaarb.nl

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

33


Bezoekadres Sprengenweg 81 7314 PH Apeldoorn De ingang is aan de Prinses Beatrixlaan. Postadres Sprengeloo Postbus 2939 7301 EH Apeldoorn T F E I

(055) 357 53 00 (055) 355 95 24 info@sprengeloo.nl www.sprengeloo.nl

Sprengeloo Schoolgids  

Sprengeloo Schoolgids 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you