Page 1


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 1


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 2

‹Ç‹NDEK‹LER / CONTENTS YIL / YEAR: 15 SAYI / ISSUE: 181 ARALIK / DECEMBER 2011

GÜNDEM NEWS

ELYAF İPLİK FIBRE YARN

Van de Wiele, Yeni Halı Dokuma 8 Makineleriyle Domotex’te Van de Wiele with its New Carper Weaving Machinery at Domotex

Rieter’den G 35 Ring İplik Makinesi

48

G 35 Ring Spinning Machine from Rieter

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING Maestro: Yeni Bir Atkı İzleme 60 Yaklaşımı! Maestro: A New Weft Monitoring Approach!

GÜNDEM NEWS Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Yerli Sanayicileri ve Çalışanları adına “Türkiye’nin Üretimi Türkiye’nin 10 İhracatı Platformu” “Turkey’s Manufacturing, Turkey’s Export Platform” on behalf of Native Industrialists and Employees of Turkish Textile and Garment Industry

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Mahlo’dan Maliyetleri KurtaranKaynakları Koruyan Yenilikler

Innovations “Saving Costs- Conserving Resources” from Mahlo

REKLAM ‹NDEKS‹ / ADVERTISERS INDEX ADIM YAPI.................................85 AYGENTEKS...............................21 DATACOLOR ...........................Ö.K. DİLMENLER................................24 DİLMENLER............................... 25 DORNIER ...................................13 EFFE...........................................40 EFFE ......................................... 41 ELİTEZ........................................67

ELİTEZ (MONFORTS)...................69 ELİTEZ (MENZEL) ........................71 ELİTEZ (OELMUELLERS) ..............73 ELİTEZ (DHALL) ..........................75 ELİTEZ (JUPITER).........................77 ELİTEZ (RABATEX) ......................79 ESİT ...........................................49 FİM TASARIM.............................81 HIGHTEX 2012 ............................1

HYOSUNG .................................33 IMC ...........................................83 ITM 2012..............................Ö.K.İ. KALKAN FIRÇA .......................A.K. NONWOVEN TECHNOLOGY..A.K.İ. OERLIKON ...................................9 OSKAR DILO................................7 ÖZDEMİR KEÇE .........................45 PIMMS GROUP ..........................17

PRO-DIGITAL..............................53 ROZA PLASTİK ...........................65 ŞANALPLASTİK ..........................26 ŞANALPLASTİK ..........................27 TEMSAN ....................................57 TÜM KALIP ................................37 UFO...........................................59 XIAMETER ...................................5

74


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 3

Bak›fl / View ‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL

Necip GÜNEY ITM Texpo Eurasia 2012’de Buluşmak Dileğiyle Yeni Yılınız Kutlu Olsun…

Happy New Year and Hope to see you at ITM Texpo Eurasia 2012 … Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ihracatı, 2011 yılında Türkiye’nin ihracatı gibi oldukça arttı. 2011 yılını bitirdiğimiz şu günlerde, Türkiye ihracatta bu yıl 135 milyon Dolarlık rakama ulaşarak 88 yıllık rekorunu kırdı. Daha önce konfeksiyon ve hazır giyimde yaşanan ihracat artışı, son çıkan vergi kararlarıyla tekstilde de kendini gösterdi. Çünkü Türk tekstilcisi, Eylül 2011’de yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararı sonucunda, özellikle iplik ve kumaş olmak üzere tekstil ürünlerindeki yatırımlarını ve üretim kapasitelerini artırdı. Bu kanun, Uzak Doğu’dan kumaş ve iplik ithal eden bazı hazır giyim üreticilerini rahatsız edince, yılın son ayında sektörde bir takım karışıklıklar yaşandı. Ancak tekstil sektörünün önde gelenleri, “Türkiye’nin Üretimi Türkiye’nin İhracatı Platformu” adı altında bir bildiri yayınlayarak, bu kararın ne kadar yerinde olduğunu kapsamlı olarak açıkladılar. Dergimizin bu sayısında, yapılan açıklamayı ve bildirinin tamamını bulabilirsiniz. Gelen tepkiler sonrasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bu kanunu çıkartmadaki en önemli sebeplerinin, tekstil ithalatı yüzünden verilen cari açık olduğunu, Türkiye’de yapılabilecek bir ürünü ithal etmenin doğru olmadığını düşünerek böyle bir tedbir kararı alındığını vurgulayarak “Biz tüm Türkiye’nin yararını gözetiyoruz. Bu kararla tekstil fabrikaları çalışıyor, tekstilciler artıyor, yeni üretim tesisi açmak istiyorlar. Bu doğrultuda üretim, yatırım, istihdam, ihracat arttı” açıklamasını yaptı. Türk tekstil sanayinde yeni yatırımlara sebep olan ve sektördeki üretimi artırıp, tekstilcilere motivasyon sağlayan bu kararın etkileri daha tartışılacak gibi görünüyor. Ama sektöre, özellikle de Türk tekstil sanayine olumlu etkileri sonucunda, 21-24 Nisan 2012 tarihlerinde yapacağımız ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’na katılım ve ziyaret olarak ilgiyi artırdığını gözlemliyoruz. 2012 yılının en önemli tekstil sektörü buluşması olan ITM Texpo Eurasia 2012’de görüşmek dileğiyle herkese hayırlı bir yıl diliyoruz.

Turkey’s textile and ready wear export increased in 2011 as all other export figures. In the last days of 2011, Turkey broke the record of the last 88 years by reaching an export figure of 135 million dollars. The export increase in apparel and ready wear, which has been previously experienced, has reflected itself as a consequence of the recent tax decision as the Turkish Textile Industrialists have both increased their investments and production capacities especially in yarn and fabric thanks to the Import Legislation put into effect in September 2011. As this law disturbed some ready wear manufacturers importing yarn and fabric from Far east, there have been experienced some disputes at the end of the year. However the leaders of the textile industry announced a declaration under the name of “Turkey’s Manufacturing, Turkey’s Export Platform” on behalf of Native Industrialists and Employees of Turkish Textile and Garment Industry and pointed out that this decision was right. After the reactions received, the Minister of Finance M. Zafer ÇAĞLAYAN pointed out that the reason to issue this law was the current account deficit caused due to the textile imports and underlined that they had taken this precaution as they considered that it is not right to import a product which Turkey can manufacture itself. “We work for the sake of the whole country. As a result of this law, textile mills operate, textile industrialists increase and they seek to inaugurate new plants. In that sense, production, investment, employment and exports increased considerably” he said. It seems that the effects of this law, which provides motivation for textile industrialists and urges new investments for the Turkish textile industry, will be discussed further. However, thanks to its positive effects especially to the Turkish Textile Industry, we hereby observe that it has already increased the interest to ITM Texpo Eurasia 2012 to be held on 21-24 April 2012 both in terms of exhibitors and visitors.

Saygılarımızla,

Best Regards,

We wish you a Happy and Successful New Year and hope to see you at ITM Texpo Eurasia 2012.

Yay›n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Haber Koordinatörü / Editorial Coordinator Z. Seda DEM‹RDELEN Uluslararas› ‹liflkiler Müdürü / International Relations Manager Canan KORKMAZ DÜLGER Reklam Müdürü / Advertisement Manager Nihat DURMUfi Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Mali ‹fller Müdürü / Financial Manager Seyran TOKSOY Yay›n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ‹PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM‹R - Dr. Vedat B‹LG‹N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO⁄LU - Prof. Dr. Fatma ÇEKEN Prof. Dr. Merih SARIIfiIK - Prof. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Grafik Servisi / Design and Art Direction Mustafa KARADENİZ Abone ve Da€›t›m / Subscription and Distribution Furkan GÜNEY Bask› - Cilt / Publishing House Şenoğlu Matbaacılık / İST. Yap›m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Reklamc›l›k Dan›flmanl›k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Yakuplu Merkez Mah. Osmanl› Cad. Güney Konaklar› A-Blok No: 1 Kat 3 D.6 34524 Beylikdüzü - ‹STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx) Fax : +90 (212) 876 06 81 internet/Web : http://www.tekstilteknoloji.com.tr : haberservisi@tekstilteknoloji.com.tr E-mail Fiyat› : 15 TL Ayda Bir Yay›mlan›r. Monthly Published. Bu dergide yay›mlanan haber ve foto€raflar, kaynak gösterilmeden kullan›lamaz. Yay›nlanan tüm makalelerdeki fikirlerin sorumlulu€u yazarlar›na, ilanlar›n›n sorumlulu€u ise reklamverene aittir.

All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Responsibilities of all ideas published in our magazine pertain to authors and advertisement responsibilities published in our magazine pertain to advertisers.


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 4

GÜNDEM NEWS

2. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’na Başvurular Başladı Applications Started for the 2nd Home Textile Design Competition of Turkey Profesyonellere ve öğrencilere açık olan “2. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”na başvurular başladı. Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından yatak, banyo, perde ve koltuk kategorilerinde düzenlenen yarışmaya www.evtekstiliyarismasi.com adresi ziyaret edilerek, 2 Mart 2012 tarihine kadar başvurulabilir. Applications started for “the 2nd Home Textile Design Competition of Turkey” which is open to professionals and students. Applications can be submitted for the competition that has been organized by Uludag Textile Exporter Union (UTIB) at the bed, bath, curtain and armchair categories by visiting the address www.evtekstiliyarismasi.com until March 2nd, 2012.

U

ludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, dört farklı kategoride profesyonellerin ve öğrencilerin tasarımlarını bekliyor. Yatak, banyo, perde ve koltuk kategorilerinde başvuru kabul eden yarışma sonucunda her kategorinin birincisi 7.000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada, ikinci olanlar 4.000 TL, üçüncüler ise 3.000 TL’nin sahibi olacak. Akademisyen, tasarımcı ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, tüm başvuruların arasından seçilecek bir innovatif ürüne de 10.000 TL ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren yarışmacılar arasında yapılacak değerlendirme sonrasında, uygun bulunacak iki kişiye de iki yıl süre ile yurtdışında eğitim imkanı sağlanacak. Gençleri ve profesyonel tasarımcıları teşvik ederek sektörün rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek Türkiye ev tekstilinin özgün tasarımlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) işbirliği ile gerçekleştiriliyor. “2. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”na üniversite ve fakültelerin, 2 yıllık ve 4 yıllık güzel sanatlar fakülteleri ve mimarlık fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin tekstil mühendisliği bölümünde okuyan tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, en az lise veya dengi okul mezunu olan profesyoneller de katılabilecek.

H

ome Textile Design Competition of Turkey, which has been organized for the second time this year by Uludag Textile Exporter Union, is now waiting for designs by professionals and students at four categories. As the result of the competition which accepts the applications for the Bed, Bath, Curtain and Armchair categories, winner of each category will be granted 7.000 TL. The runner up will be granted 4.000 TL and those who ranked third will receive 3.000 TL. As the result of evaluation made by a jury consisting of academicians, designers and industry representatives, an innovative product that will be chosen among all applications will be granted an award of 10.000 TL. Besides, after an evaluation between competitors that obtain a rank is made, two people who will be found eligible will be granted an opportunity to study abroad for two years. Targeting to promote youngsters and professional designers to increase competitive power of the industry, and to reveal authentic designs of Turkish home textile that will create a fashion and trend in international market, the competition has been organized with the cooperation of Turkish Exporter Assembly (TIM) and Turkish Home Textile Industrialists and Businessmen Association (TETSIAD). All bachelor, post-graduate and doctoral students attending to the textile engineering major of the 2year and 4-year faculties of fine arts, and of the faculties of architecture and the faculties of engineering as well as professionals who graduated at least from high-school or equivalent can apply for 2nd Home Textile Design Competition of Turkey.

Yarışma Kategorileri •Yatak: Nevresim Takımı, Yastık, Yorgan, Yatak Örtüsü • Banyo: Havlu, Bornoz, Peştamal • Perde: Tül ve Kalın Perde • Koltuk: Döşemelik Kumaş

Competition Categories • Bed: Bedlinen, Pillow, Quilt, Bedcover • Bath: Towel, Bathrobe, Loin cloth • Curtain: Tulle and Drape • Armchair: Upholstery Fabric tekstil teknoloji 4


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 5


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 6

GÜNDEM NEWS

Yünsa Kalitesine 2 Yeni Ödül Yünsa Quality Received 2 New Awards Moda dünyasının devlerine üstün kaliteli kumaşlar üreten Yünsa, KalDer ödülleri ile kaliteye verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. Producing superior quality fabrics for the giants of fashion world, Yünsa has proved that it looked to quality once more via KalDer Awards.

T

ürkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yünlü kumaş üreticisi Yünsa, yünlü tekstilinde inovatif ürünler ve proses geliştirme faaliyetleri ile dünya moda endüstrisinde farklılık yaratarak büyüme ve global bir güç olma yolunda ilerlerken kaliteli üretim çerçevesinde ödüllere de doymuyor. Bu bağlamda, Yünsa, 2011 yılında Kaizen Ödülü ve Kalite Çemberi Ödülü olmak üzere 2 ödül kazandı. 2008 yılında Detay Kalite Çemberi “Yabancı İplik Kaynaklı Bobin Miktarını Azaltmak” konulu, 2009 yılında Paylaşım Kalite Çemberi’nin “Elit Apron Sarfiyatının Azaltılması” konulu çalışması ile iki yıl üst üste KalDer tarafından Kalite Çemberleri Konferansı’nda verilen “Kalite Çemberi” ödülüne layık görülmüştü. Kalite Çemberleri Konferansı’nda daha önceden sadece bir kategoride Kalite Çemberi Ödülü veriliyordu. Bu yıl, Kaizen Ödülü de eklenerek iki farklı kategoride ödüller dağıtıldı. 2011 yılında Yünsa Analiz Kaizen ekibinin “Açık büküm yün/naylon ve tek kat

Y

ünsa, the biggest wool fabric producer of Turkey and Europe, is enjoying awards within the scope of high quality production while growing by making difference in world’s fashion industry with its innovative products and process development activities in wool textile, and progressing towards becoming a global power. Within this context, Yünsa won 2 awards, Kaizen Award and Quality Chamber Award in 2011. The firm also had been granted the “Quality Chamber” award for two successive years, which was given in Quality Chambers Conference by KalDer with the study of Detail Quality Chamber titled “Reducing the Number of Rollers Caused By Foreign Yarn” in 2008 and the study of Sharing Quality Chamber titled “Reducing Elite Apron Usage” in 2009. In Quality Chambers Conference, Quality Chamber Award used to be granted for only one category before. This year, awards were granted in two separate categories, introducing Kaizen Award, too. in 2011, Yünsa was granted the “Kaizen Award”

tekstil teknoloji 6


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 7

GÜNDEM NEWS

ENGINEERING FOR NONWOVENS pamuklu çözgülerin dokumadaki telef miktarının azaltılması" konulu çalışması ile “Kaizen Ödülü’ne”, Turkuaz kalite çemberinin “Dokuma bölümünde bulunan dokuma tmakinelerinin offstandart oranının azaltılması” konulu çalışması ile “Kalite Çemberi Ödülü’ne” layık görüldü. Analiz Ekibi Moderatör; Ferit Demir Lider; Tunay Yeşiltaş Üyeler; Ahmet Kaçar, Özkan Çimen, Orhan Yenen, Fatih Atansay, Hüseyin Çetin. Turkuaz Ekibi Moderatör; Ferit Demir Lider; Hasan Yorulmaz Üyeler; H. Murat Doğrusoy, Onur Adıyaman, Tacettin Üner, Serkan Gürcan, Günay Temel. vModa dünyasının devlerine üstün kaliteli kumaşlar üreten Yünsa, KalDer ödülleri ile kaliteye verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. 2011 yılında da Avrupa'da ve Türkiye'de yünlü kumaş sektörünün yıldızı konumunda bulunan Yünsa, inovatif ve çevreci Ar-Ge çalışmaları ile de sektöre yenilikler getirmeye devam ediyor.

with the study of Yünsa Analysis Kaizen Team titled “Reducing the Amount of Cuttings of Open-End Spinning wool/nylon and single ply cotton warp in textile” and “Quality Chamber Award” with the study of Turquise quality chamber titled “Reducing the off-standard ratio of textile machinery in textile department”. Analysis Team Moderator; Ferit Demir Leader; Tunay Yeşiltaş Members; Ahmet Kaçar, Özkan Çimen, Orhan Yenen, Fatih Atansay, Hüseyin Çetin. Turquise Team Moderator; Ferit Demir Leader; Hasan Yorulmaz Members; H. Murat Doğrusoy, Onur Adıyaman, Tacettin Üner, Serkan Gürcan, Günay Temel. Producing superior quality fabrics for the giants of fashion world, Yünsa has proved that it looked to quality once more via KalDer Awards. Being at the position of the star of wool fabric industry in Turkey and in Europe in 2011, Yünsa continues to bringing innovations to the industry with its innovative and environment friendly R&D studies. tekstil teknoloji 7

DiloGroup P. O. Box 1551 · 69405 Eberbach / Germany Phone +49 6271 940-0 · Fax +49 6271 711 42 www.dilo.de · info@dilo.de


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 8

GÜNDEM NEWS

Van de Wiele, Yeni Halı Dokuma Makineleriyle Domotex’te Van de Wiele with its New Carper Weaving Machinery at Domotex Van de Wiele tarafından geliştirilen maksimum dokuma tarağı yoğunluğu 1000 d/m’ye kadar genişletilebilen ve 8 renk seçeneği sunan ölçeğiyle piyasada bulunan en yoğun makine yapımı el dokuması görünümlü bu halılar 2.000.000 punto/ m2’den daha büyüktür. The maximum reed density developed by Van de Wiele has even been extended to 1000 d/mwith 8 colour frames, being the most dense machine-made handlook carpets available on the market, with more then 2.000.000 points/m².

V

görünümünde çok güzel halılar (Şekil 1.) üretebilen Handlook

V

Carpet Innovator HCiX2 makinesiyle daha da genişletti.

nice carpets with a hand-knotted look backside (Fig.1).

Maksimum dokuma tarağı yoğunluğu 1000 d/m’ye kadar geniş-

The maximum reed density has even been extended to 1000

letilebilen ve 8 renk seçeneği sunan ölçeğiyle piyasada bulunan

d/mwith 8 colour frames, being the most dense machine-made

en yoğun makine yapımı el dokuması görünümlü bu halılar

handlook carpets available on the market, with more then

an de Wiele, ITMA 2011’de tanıttığı yeni Innovator halı dokuma makineleri serisini, 3 kancalı teknolojiyi kullanan, çift kancalı makinelerden %50 daha fazla üretim yapan ve arka yüzünden bakıldığında el dokuması

2

an de Wiele has succesfully introduced it’s new Innovator-range of carpet weaving machines on ITMA 2011. Now the range has been extended with the Handlook Carpet Innovator HCiX2, using 3 rapier tech-

nology, producing 50% more than double rapier machines, very

2.000.000 punto/ m ’den daha büyüktür. Bu yeniliğin örnekleri

2.000.000 points/m². Samples of this innovation are displayed at

Domotex Fuarı’ndaki Van de Wiele standında ziyaretçilerle bulu-

the Van de Wiele booth. The HCiX2 is the reference for handlook

şacak. HCiX2 makineleri, 240’dan 1000 d/m’ya kadar olan doku-

carpets in Iran, Turkey, Belgium, China, in reed densities from

ma tarağı yoğunlularıyla İran’da, Türkiye’de, Belçika’da ve Çin’de

240 up to 1000 d/m.

el dokuması görü-

The Rug & Carpet

nümlü halılar için

Innovator range is

bir örnek modeldir.

now available in a

Rug

Carpet

5 m weaving width

Innovator ürün yel-

execution, for opti-

pazesinde, optimi-

mized

ze

halı

tions of area rug

boyutu kombinas-

dimensions.

&

parça

yonları için artık 5m dokuma genişliğinde uygulama-

combina-

Studies has proven Şekil 1: HCiX2’de dokuma tarağı 1000 d/m olan ve 8 renk ölçekli dokunmuş el dokuması görünümlü halının ilmek dokuması ve arka yüzü. Fig. 1: Pile and backside of handlook carpet reed waven an HCİX2 with 10.000 d/m, 8 Frones

that the 5 m wide carpet

weaving

lar mümkün. Çalışmalar, Innovator ürün grubundaki 5m genişlik-

machine of the Innovator range compared to the traditional 4 m

te bir halı dokuma makinesinin geleneksel 4m genişliğindeki

wide has a payback of less then 2,5 years. This is valid for tradi-

dokuma ile kıyaslandığında 2,5 yıldan az sürede amortisman sağ-

tional design carpets and modern rugs with loop and cut pile, up

ladığını kanıtlamıştır. Bu, 10 renge kadar geleneksel tasarım halı-

to 10 colours, sisal look carpets, outdoor carpets and shaggy car-

lar ve halka veya kesik ilmekli modern halılar, sisal görünümlü

pets.

halılar, dış mekan halıları ve shaggy halılar için de geçerlidir.

Many Van de Wiele MAX91 Axminster carpet machines are

Van de Wiele MAX91 Axminster halı makinelerinin çoğu işçilik

already equipped with aSmart Creel, replacing the labour inten-

tekstil teknoloji 8


tekstilteknoloji_aralÄąk_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 9

GĂœNDEM NEWS

+HEHUOHLQÄ&#x2014; 7H[-HW$7< '@U@SDJRSĹ&#x2DC;QDIDSH

Ĺ&#x17E;ekil 2: AWi01 tel dokuma makinesinde AkÄąllÄą CaÄ&#x;lÄąk. Fig. 2: Smart Creel on AWi01 wire weaving machine

yoÄ&#x;un ve esnek olmayan geleneksel makara caÄ&#x;lÄąk sisteminin yerine Smart Creel (AkÄąllÄą CaÄ&#x;lÄąk) donanÄąmÄąnÄą zaten bĂźnyesinde barÄąndÄąrÄąr. Bu robotlaĹ&#x;tÄąrÄąlmÄąĹ&#x; caÄ&#x;lÄąk artÄąk AWi01 tel dokuma makinelerinde de bulunur (Ĺ&#x17E;ekil 2.) Van de Wiele standÄąnda ilmek ve dolgu efekti, Rug and Carpet Innovator RCi03 ile dokunmuĹ&#x; olma, Smart Filling Selector (AkÄąllÄą Dolgu Seçici) donanÄąmlÄą, çift kancalÄą makineden %50 daha fazla Ăźretim yapma gibi yenilikçi halÄą Ăśzellikleri sergilenecek. (Ĺ&#x17E;ekil 3.) KalÄąn dolgu ipliklerini kullanan ve SLi03 Sisal look Innovator makinesinde dokunmuĹ&#x; yeni sisal gĂśrĂźnĂźm Ăśzellikleri and 32 renk seçeneÄ&#x;iyle Axminster halÄąlarÄą da ziyaretçilere sunulacak

Ĺ&#x17E;ekil 3: AkÄąllÄą Dolgu Seçici ĂśzelliÄ&#x;iyle RCi03â&#x20AC;&#x2122;de %50 daha fazla Ăźretimle dokunan ve aynÄą pik Ăźzerinde 2 farklÄą kadife kordon dolgu gĂśsteren halÄą. Fig. 3: Carpet woven with 50% more production on RCi03 with Smart Filling Selector, showing 2 different chenille fillings on the same pick.

sive and unflexible traditional bobbin creel. This robotized creel is now also available for the AWi01 wire weaving machine (Fig.2). On the Van de Wiele booth innovative carpet qualities are shown, having pile and fillings effects, woven on the Rug and Carpet Innovator RCi03, equipped with the Smart Filling Selector, producing 50% more than on a double rapier machine (Fig.3). New sisal look qualities, using thick filling yarns, woven on the SLi03 Sisal look Innovator and Axminster carpets up to 32 colours are presented. tekstil teknoloji 9

<HQLMHWGL]D\QĂ \HQLKDYDDNĂ Ĺ&#x2022; PRGHOL PĹ&#x17E;NHPPHOQHWLFHOHU J)DSKDQHMSDLHYKDMLDODQHNCK@QÂ&#x17D;@Q@RÂ&#x17D;MC@JH Ä?@KÂ&#x17D;Ĺ?L@RĹ&#x2DC;QDRHMCDÄ?NJBHCCH@QSÂ&#x17D;Ĺ? J 3DJRSĹ&#x2DC;QDHOKHJKDQCDJ@KHSD@QSÂ&#x17D;Ĺ?Â&#x17D; J #@G@XĹ&#x2DC;JRDJÄ?@KÂ&#x17D;Ĺ?L@GÂ&#x17D;YÂ&#x17D; J ĂĄĹ?KDMDAHKDMCDMXD@Q@KÂ&#x17D;JK@QÂ&#x17D;MÂ&#x17D;MFDMHĹ?KDLDRH JĂ&#x160;NJC@G@FĹ&#x2DC;UDMHKHQAHQOQNRDRUDC@G@ JNK@XJTKK@MÂ&#x17D;LĹŹ XDMHAHQCHY@XMHKDG@U@SDJRSĹ&#x2DC;QD Ĺ&#x2DC;QDSHLHMCDXDMHAHQCĹ&#x2026;MDLDCNÄŞQT #@G@E@YK@AHKFHHÄ?HM VVV BNLONMDMSR NDQKHJNMSDWSHKD BNL


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 10

GÜNDEM NEWS

Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Yerli Sanayicileri ve Çalışanları adına “Türkiye’nin Üretimi Türkiye’nin İhracatı Platformu” “Turkey’s Manufacturing, Turkey’s Export Platform” on behalf of Native Industrialists and Employees of Turkish Textile and Garment Industry 15 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı uyarınca belirli tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ek vergi yükümlülüğüne dair sektördeki gelişmeler doğrultusunda, Türkiye'nin Üretimi Türkiye'nin İhracatı Platformu, Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu'nda sektör temsilcilerinin mutabakatı ve Ekonomi Bakanlığı'nın araştırmalarının akabinde alınan kararlar değerlendirilerek basın toplantısında açıklandı. According to Resolution on Import Regime issued in the Official Gazette dated September 15th, 2011, and in line with the progress observed in the industry about additional tax liabilities in the import of specific textile and garment products, the agreement of industry representatives and the resolutions taken after investigations by the Ministry of Finance have been assessed at Turkey’s Manufacturing Turkey’s Export Platform, the Council of Evaluating Economical Issues and declared at press conference.

1

5 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı uyarınca belirli tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ek vergi yükümlülüğü getirildi. Türkiye'nin Üretimi Türkiye'nin İhracatı Platformu, Ekonomik

Sorunları Değerlendirme Kurulu'nda sektör temsilcilerinin mutabakatı ve Ekonomi Bakanlığı'nın araştırmalarının akabinde alınan kararı değerlendirdi. Bu çerçevede yapılan basın toplantısına platformun başkanlığını yürüten Sanko Holding Yönetim Kurulu

A

ccording to Resolution on Import Regime issued in the Official Gazette dated September 15th, additional tax liabilities was imposed on import of specific textile and garment products. Turkey’s Manufacturing Turkey’s Export Platform, the Council of Evaluating Economical Issues assessed the agreement of industry representatives and the resolution taken after investigations performed by the Ministry of Finance. Abdülkadir Konukoğlu, Sanko Holding Chairman of the Executive Board, Bülent Başer, The Member of Executive Board of

tekstil teknoloji 10


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 11

GÜNDEM NEWS

Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Başer ve İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle katıldı. Kamu kurumları resmi rakamlarının detaylı olarak incelenmesi sonucunda elde edilen bilgiler sonucu yapılan açıklama şöyleydi: Yatırım Ortamı: Tekstil ve hazır giyim sektöründe ek vergilerin yürürlüğe gireceği beklentisi sektörde yatırım iştahını önemli ölçüde artırmış, 2010 yılı toplamında gerçekleştirilen 1,55 Milyar ABD Doları yatırımın ardından 2011 yılının sadece ilk 10 ayında 2,76 Milyar ABD Doları’lık yatırım teşvik belgesi alınmıştır. İstanbul’dan Malatya’ya, Ordu’dan Erzincan’a birçok yeni yatırım yapılmış olup, 2011 yılsonuna kadar yatırım tutarının 3 Milyar ABD Doları’nın üzerine çıkarak bir önceki yıla göre %100 oranında artması beklenmektedir. İthalat:

Belirli

kategorilerdeki dokuma mensucat ile örme ve dokuma

hazır

giyim ürünlerinde 22 Temmuz 2011 tarihinden itibaren uygulamaya konan ek vergi ertesinde

söz

konusu tüm ürün gruplarında ithalat gerek miktar gerekse

değer

bazında

önemli

oranlarda gerilemiştir. Ek vergi getirilen ürünlerin toplam ithalat istatistikleri Ağustos, Eylül ve Ekim 2011 ayları itibariyle incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında %33,4 azalarak 833 Milyon ABD Doları’na gerilediği görülmüştür. İstatistikler miktar bazında incelendiğinde ise dokuma kumaşta %50’ye yakın, örme ve dokuma hazır giyim ürünlerinde ise %35’i aşkın gerilemeler görülmüştür. Ağustos-Eylül-Ekim 2011 döneminde ithalatta bir önceki yılın aynı dönemine göre 417 Milyon ABD Doları’ndan fazla yavaşlama görülmüştür. Benzer trendin devam etmesi durumunda 12 aylık dönemde 1,6 Milyar ABD Doları daha az ithalat yapılacak, azalan ithalatın büyük bir kısmı hali hazırda %76’larda devam eden kapasite kullanım oranlarının artırılması ve yeni yatırımların da etkisiyle yerli üreticiler tarafından rahatlıkla karşılanabilecektir. Ek verginin yürürlükte olduğu Ağustos-Ekim 2011 döneminde ek vergiye tabi ürün grupları ithalat istatistikleri bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında;

Turkish Textile Industry Employers Union, and İsmail Gülle, the Chairman of Istanbul Textile and Raw Materials Exporters Union (ITHIB) attended to the press conference held within this frame. The declaration made as the result of the information obtained by detailed investigation of official figures pertaining to public institutions was the following: Investment Atmosphere: The expectations that additional tax will be put into force in textile and garment industries have increased the investment appetite of the industry significantly, and an investment promotion certificate of 2,76 Billion has been obtained just within the first ten months in 2011 after an investment of 1.55 Billion US Dollars realized throughout 2010. A lot of new investments have been made from Istanbul to Malatya, from Ordu to Erzincan and the amount of investment is expected to increase at a rate of 100% compared to the previous year until the end of 2011, exceeding 3 Billion US Dollars. Import: Following the additional tax that was put into force in wowen fabric in specific categories as well as knitted and woven garment products as of July 22nd 2011, import of all above-mentioned product group has regressed significantly both on amount and value basis. When total import statistics pertaining to products on which additional tax has been imposed are examined as of August, September and October months of 2011, it has been observed that import was regressed to 833 Million US Dollars, decreasing at a rate of 33.4% compared to previous year on value basis. Also when these statistics are examined on amount basis, regressions of nearly 50% and over 35% have been observed in woven fabric and in knitted and woven garment products, respectively. A slow-down more than 417 Million US Dollars has been observed in import in the period of August-September-October 2001 compared to the same period of the previous year. In the event that similar trend continues, import will be less than 1.6 Billion US Dollars within the term of 12 months, and the major part of the reduced import will be compensated conveniently by native producers under the influence of increase in capacity usage rates which are currently near 76%, and new investments. When import statistics of product groups that are subjected to additional tax within the period of August-October 2011 which the additional tax is effective is compared to the same period of

tekstil teknoloji 11


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 12

GÜNDEM NEWS

- Dokuma kumaş ithalatı; miktar bazında (m2) %48,6; değer bazında %41, - Örme hazır giyim ithalatı; miktar bazında (adet) %37,2; değer bazında %32,2, - Dokuma konfeksiyon ithalatı; miktar bazında (adet) %35,3; değer bazında %24,7 gerilemiştir. Alınan önlemlerin ithalatı ve cari açığı azaltmaya yönelik olumlu etkileri önlemin yürürlüğe girdiği ilk üç aylık dönem itibariyle hissedilir biçimde görülmüştür. İhracat: Ek vergilerin yürürlükte olduğu Ağustos-Eylül-Ekim 2011 döneminde gerek global krizin etkilerinin artarak devam etmesi, gerekse hedef pazarımız olan AB ihracat pazarında daralmalar görülmesine rağmen ihracatımız bir önceki yılınaynı dönemine göre artış göstermiştir. Yanıltıcı beyanların aksine, Ek Vergiye tabi ürünlerin kararnamenin yürürlükte olduğu ilk üç ay olan Ağustos, Eylül ve Ekim 2011 ayları içindeki toplam ihracat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında %7,9’luk bir artışla 3,47 Milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. Söz konusu dönemde ek vergiye tabi ürünlerin ihracat istatistikleri ürün grubu bazında incelendiğinde; bir önceki yılın aynı dönemine göre; - Dokuma kumaş ihracatı; miktar bazında (m2)%10; değer bazında %16,8, - Örme hazır giyim ihracatı; miktar bazında (adet) %3; değer bazında %5, - Dokuma hazır giyim ihracatı; miktar bazında (adet) %12,7; değer bazında %7,6 artmıştır. Gerek dokuma kumaş ihracatımızda gerekse dokuma hazır giyim ihracatımızda, kamuoyunu yanıltıcı beyanların aksine, ek vergi kaynaklı herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir. Nitekim Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ürünler için herhangi bir vergi ödenmemesi nedeniyle bu bağlamda gerçekleştirilen ihracatın etkilenmesi de söz konusu değildir. Avrupa Birliği’ne Gerçekleştirilen İhracat: Dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim pazarlarından biri olan AB, Türk tekstil ve hazır giyim ihracatının da en önemli pazarıdır. Nitekim son dönemde AB pazarında yaşanan olumsuz gelişmelerin etkileri diğer tüm tedarikçi ülkelerde de olduğu üzere Türk tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatında da hissedilmiştir. Özellikle Ağustos 2011 ayında bir önceki aya göre %11,8 artan AB hazır giyim ithalatı takip eden Eylül ve Ekim 2011 aylarında sırasıyla %16 ve %15,7 oranlarında gerilemiştir. AB pazarında Eylül-Ekim 2011 aylarında görülen gerileme de AB pazarının en büyük 4 tedarikçisinden biri olarak Türkiye ek vergiyle ilgili olarak yapılan tüm spekülasyonların aksine Çin, Bangladeş ve Hindistan’a nazaran çok daha olumlu bir performans göstermiştir. Söz konusu iki aylık dönemde tedarikçi ülkelerin AB hazır giyim ithalat istatistikleri incelendiğinde;

the previous year, the following regressions have been observed: - In woven fabric import; at 48,6% on amount basis (m2); 41% on value basis, - In knitted garment import; at 37,2% on amount basis (piece); 32,2% on value basis, - In woven garment import; at 35,3% on amount basis (piece); 24,7% on value basis. The positive effects of measures taken on decreasing import and current account deficit have been observed concretely as of the period of first three months which the measure was put into force. Export: Although the effects of global crisis increasingly continue and market shrinkages are observed in EU export market that is our target market, our export has increased, compared to the same period of previous year, within the period of AugustSeptember-October 2011 which the additional tax is in force. On contrary to misleading statements, total export amount within August, September and October 2011, which are the first three months when the decree on products subjected to Additional Tax is in force, has reached to 3.47 Billion US Dollars on value basis compared to the same period of previous year, increasing at a rate of 7.9%. When export statistics pertaining to the products subjected to additional tax in relevant period are examined on product group basis, the following increases have been observed compared to th same period of previous year: - In woven fabric import; at 10% on amount basis (m2); 16,8% on value basis, - In knitted garment import; at 3% on amount basis (piece); 5% on value basis, - In woven garment import; at 12.7% on amount basis (piece); 7.6% on value basis. On contrary to the statements misleading the public opinion, no negativity caused by additional tax is not observed in neither woven fabric nor woven garment export. As a matter of fact, since no tax is paid for products exported within the scope of Inward Processing Regime, export performed within this context is not likely to be affected. Export Performed in European Union: EU, one of the greatest textile and garment markets, is also the most important market of Turkish textile and garment export. As a matter of fact, the effects of negative developments experienced in EU market recently have also been felt in Turkish textile and garment export as did in all other supplier countries. EU garment import, which increased at a rate of 11,8% especially in August 2011 compared to previous month, has regressed at rates of 16% and 15,7 in following months September and October 2011, respectively. On contrary to all speculations made regarding additional tax; as one of the major 4 suppliers of EU market, Turkey has demonstrated much more positive performance in regression observed in EU market in September-October 2011 than China, Bangladesh and India. When EU garment import statistics of supplier countries within the relevant period of two months are examined, the following regressions have been observed: - In China export; at the rate of 17% in September, 23% in October,

tekstil teknoloji 12


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 13


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 14

GÜNDEM NEWS

- Çin ihracatında; Eylül’de %17, Ekim’de %23, - Bangladeş ihracatında; Eylül’de %8, Ekim’de %26 - Hindistan ihracatında; Eylül’de %18, Ekim’de %13 oranlarında gerilemeler görülmüştür. Göreceli olumlu performans gösteren Türkiye’nin AB’ye olan konfeksiyon ihracatı ise Eylül 2011 ayında yaşanan %22 gerilemenin ertesinde yapılan tüm yanıltıcı beyanların aksine Ekim 2011 ayında%5,6’lik artış göstermiştir. AB pazarında tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde Çin’den sonra en büyük ikinci tedarikçi konumunda bulunan Türkiye’nin ek vergiye tabi dokuma kumaş, örme ve dokuma hazır giyimürün gruplarındaki AB ihracat rakamlarıek verginin yürürlüğe girdiği ilk üç aylık dönem olan Ağustos, Eylül ve Ekim 2011 aylarında incelendiğinde; - Örme hazır giyim ihracatı %3, - Hazır giyim ihracatı ise %4,8 artarak 2,9

Milyar

ABD

Doları’na ulaşmış, - Dokuma kumaş ihracatımız da ise %11’lik bir artış görülmüştür. İstihdam: Yürürlüğe konan ek vergi ertesinde orta vadede gerek tekstil sektörü

gerekse

giyim önemli

hazır

sektöründe istihdam

artışları olacağı öngörülmektedir. Nitekim en son açıklanan istihdam verileri baz alındığında Eylül 2010 ayında 344.645 kayıtlı istihdamın yer aldığı tekstil sektöründe %9’luk bir artışla Eylül 2011 ayında 375.810 kişilik, yine Eylül 2010 döneminde 375.656 kişinin istihdam edildiği hazır giyim sektöründe ise %6’lık bir artışla 398.709 kişilik istihdam rakamına ulaşılmıştır. Önümüzdeki dönemde global anlamda herhangi bir makro kriz yaşanmaması durumunda bir yıldan kısa bir sürede kayıtlı istihdamın toplamda 800.000’i rahatlıkla aşması beklenmektedir. Yeni şirket kuruluşları: Ek vergilerin uygulamaya konulması ertesinde önemli bir artış gösteren yatırım tutarı gerek tekstil gerekse hazır giyim sektöründe yeni girişimlerinde artmasına sebep olmuştur. Nitekim Tekstil sektöründe Eylül 2010 ayında 14.273 olan şirket sayısı Eylül 2011 dönemine gelindiğinde %9’luk artışla 15.579’a, hazır giyim sektöründe ise yine aynı dönemde %7’lik artışla 27.955’ten 29.782’ye ulaşmıştır. Dış ticaret fazlası ve cari açık: Ek vergiye tabi tekstil ve hazır giyim

- In Bangladesh export; at the rate of 8% in September, 26% in October, - In India export; at the rate of 18% in September, 13% in October. On contrary to all speculations made after the regression of 22% in September 2011, on the other hand, garment export of Turkey, which demonstrated a relatively positive performance, to EU increased in October 2011 at a rate of 5,6%. When EU export figures in woven fabric, knitted and woven garment product groups subjected to additional tax in Turkey, which is in the position of the second biggest supplier after China in textile and garment products in Eu market, are examined in the months August, September and October 2011 which are the period of the first three months when the additional tax is put into force, it is observed that: - Knitted garment export increased at a rate of 3%, - Woven garment export increased at a rate of 4,8%, and thus reached to 2,9 Billion US Dollars, - Woven fabric export also increased at a rate of 11%. Employment: It is anticipated that there will be significant increases in employment both in textile and garment industries in mid-term following the additional tax that has been put into force. As a matter of fact, on basis of recently stated employment data, the number of employments was reached to 375.810 people in textile industry in September 2011 with an increase of 9% compared to September 2010 period in which there were 344.645 registered employments; again the number of employments was reached to 398.709 people in garment industry in September 2011 with an increase of 6% compared to September 2010 period in which 375.656 people were employed. It is expected that the registered employment will exceed 800.000 in total conveniently within less than one year in the event of experiencing no macro crisis globally in the upcoming period. New company establishments: The investment amounts that show a significant increase after additional taxes have been put into force also led the number of new enterprises to increase in both textile and garment industries. As a matter of fact, the number of corporations in textile industry reached to 15.579 in September 2011 with an increase of 9% compared to September 2010 in which the number of corporations was 14.273; again the number of corporations in textile industry

tekstil teknoloji 14


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 15

GÜNDEM NEWS

ürünlerinde dış ticaret fazlası da önlemin yürürlüğe girmesine paralel önemli ölçüde artmıştır. 2010 Ağustos-Eylül-Ekim döneminde elde edilen 1.967 Milyar ABD Dolar’lık dış ticaret fazlası, 2011 Ağustos-Eylül-Ekim döneminde yaklaşık olarak %34 artışla 2.638 Milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. Yine aynı dönem aralığında dış ticaret fazlası rakamları ürün grubu sektörleri bazında ayrı ayrı incelendiğinde önlemler ertesinde; - Dokuma kumaş sektöründe 308 Milyon ABD Doları, - Örme hazır giyim sektöründe 169,8 Milyon ABD Doları ve - Dokuma hazır giyim sektöründe ise 192,8 Milyon ABD Dolar’lık artışlar görülmüştür. Ağustos-Eylül-Ekim 2011 döneminde elde edilen 670 Milyon ABD Dolar’lık bu olumlu dış ticaret fazlası katkısının devam edeceği; 12 ayın sonunda sadece bu ek vergiye tabi üç ürün grubunda bir önceki döneme göre 2,5 Milyar ABD Dolar’lık bir dış ticaret fazlası elde edilebileceği ve artan cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlayacağı açıkça görülmektedir. Aralık 2011 ayında örme kumaş, non-woven, kadife kumaş ve ev tekstili ürünlerinde yürürlüğe girecek ek vergilerle, cari açığımızın azalmasına olan katkı daha da artacaktır. Enflasyona etkisi: Ek verginin yürürlüğe girmesi ertesinde yerli kumaş fiyatlarıyla ilgili olarak yapılan tüm spekülasyonların ve mesnetsiz beyanların aksine yerli kumaş fiyatlarında herhangi bir artış olmamış bilakis muhtelif kumaş çeşitlerinde Ocak-Ekim 2011 döneminde yerli üreticilerin satış fiyatlarında %7 ila %37 aralığında değişen gerilemeler görülmüştür. Ancak söz konusu dönemde kur ve vergi kaynaklı olarak ithal kumaş fiyatlarında bir takım artışlar olması muhtemeldir. Özellikle 2010 yılının son çeyreği ile 2011’in ilk çeyreğinde dünya elyaf fiyatlarında görülen artışlara paralel şekilde önemli oranda artış gösteren tekstil sektörü üretici fiyatları Nisan 2011 ayından itibaren gerileme eğilimine girmiş ve bu trend kumaş fiyatlarındaki gerilemede de görülmüştür. Tekstil sektöründeki fiyat artışlarının gerek hazır giyim üretici fiyatlarında gerekse hazır giyim perakende fiyatlarında daha önceden de birçok kez dile getirildiği üzere sınırlı bir etkisi olmaktadır. Önümüzdeki aylarda tekstil üretici fiyatlarında yaşanan gerilemeye paralel olarak hazır giyim üretici ve hazır giyim perakende fiyatlarında da muhtelif oranlarda gerilemeler görülebilecektir. Nitekim Temmuz 2011 ayında yürürlüğe giren ek vergi uygulaması ve sonuçlarını yakından takip eden Merkez Bankası 2012 yılsonu enflasyon hedefini %5’lere yakın bir şekilde olacağını belirtereksektör fiyat endekslerinde ek vergi kaynaklı önemli bir artış olmayacağını teyit etmiştir. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kullanımı: Tekstil ve hazır giyim sektörü DİR belgesini en fazla ve efektif kullanan sektörlerden biridir. Ekonomi Bakanlığımız tüm sektörlere 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 6.807 adet DİR belgesi verirken, Türkiye toplam ihracatının

increased from 27.955 to 29.782 in the same period, showing an increase of 7%. Foreign trade surplus and current account deficit: Current account deficit also increased significantly in textile and garment products subjected to additional tax when the measure was put into force. Current account deficit of 1.967 Billion US Dollars obtained in the period of August-September-October 2010 has reached to 2.638 Billion US Dollars in the period of AugustSeptember-October 2011 with an increase of about 34%. Again, when figures of foreign trade surplus within the same period were examined individually on the basis of product group industries, the following increases were observed after the measures taken: - In woven fabric industry, 308 Million US Dollars, - In knitted garment industry, 169,8 Million US Dollars, - In woven garment industry, 192,8 Million US Dollars. It is clearly seen that the contribution of this positive foreign trade surplus of 670 Million US Dollars obtained within the period of August-September-September 2011 will continue; that a foreign trade surplus of 2,5 Billion US Dollars will be able to be obtained at the end of 12 months only in these three product groups subjected to additional tax compared to the previous period; and that it will make a positive contribution to decrease the increased current account deficit. Thanks to the additional taxes that will be put into force in knitted fabric, non-woven, velvet fabric and home textile products, the contribution to decrease current account deficit will get bigger. Effects on inflation: On contrary to all speculations and groundless statements made about domestic fabric prices after additional tax has been put into force, there was no increase in domestic fabric prices did not increase; even, regressions were observed in sales prices of various fabric types of domestic manufacturers in the period of January-October 2011, ranging between 7% and 37%. However, it is likely that some increases will occur in imported fabric prices caused by foreign exchange rate within the relevant period and the tax. Textile industry manufacturer prices that increase significantly in line with the increase seen in world’s fiber prices especially within the last quarter of 2010 and the first quarter of 2011 showed a regression trend as of April 2011, and this trend was also observed in regression in fabric prices. As stated many times before, the price increases in textile industry make a limited effect on both garment manufacturer prices and garment retail prices. It is likely that there will be regressions in garment manufacturer and garment retail prices at various rates in the upcoming months in line with regressions experienced in textile manufacturer prices. As a matter of fact, Central Bank, which monitors additional tax application put into force in July 2011 and its results closely, has declared that the end-of-year inflation target will be about 5% and confirmed that there will not be any increase in industrial price indexes caused by the additional tax. Use of Inward Processing Regime (DIR): Textile and garment industry is one of the industries that use DIR certificate the most frequently and effectively. While the Minister of Finance is grant-

tekstil teknoloji 15


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 16

GÜNDEM NEWS

takribi %18’ini gerçekleştiren tekstil ve hazır giyim sektörü ise DİR belge kullanımındaaynı dönemde 2.283 adet belge ve %34 ile birinci sırada yer almaktadır. Bu durum, sektörün DİR belgesini kullanamadığı iddiasının geçerli olmadığının en büyük kanıtıdır. Dünya tekstil ve hazır giyim pazarlarında kotaların kalkması ile 2005 sonrası Uzakdoğu’nun büyük bir haksız rekabetinemaruz kalan Türk tekstil ve hazırgiyim sektörü, önemli bir yapısal değişim içine girmiş, söz konusu dönemde gerek stratejik konumu gerek nitelikli işgücü gerekse sahip olduğu büyük yatırım kapasitesinin de katkılarıyla, dünya tekstil ve hazır giyim pazarındaki etkin konumunu rakip ülkelerin artan haksız rekabetine karşıkorumayı kısmen başarabilmiştir. Ancak Çin’e uygulanan koruma tedbirlerinin 2008 yılında sona ermesi ve Uzakdoğu kökenli haksız ithalatın ağırlaşan yıkıcı etkisiyle önemli kayıplar vermeye başlayan sektörde yüzlerce işletme kapanmış, onbinlerce kişi işsiz kalmıştır. Türk tekstil ve hazır

giyim

sektörü,

entegre üretim yapısını tehdit eden haksız ithalat artışını ve maruz kaldığı haksız rekabetşartlarını, Sayın

Başbakanımız Recep

Tayyip

ERDOĞAN’ın talimatları doğrultusunda tekstil konfeksiyon sektöründeki tüm sivil toplum örgütleri ile ilgili tüm Bakan ve bürokratların katılımıyla oluşturulan Ekonomik

Sorunları

Değerlendirme Kurulu (ESDK) toplantılarında net bir şekilde dile getirmiş, sektör adına Türkiye’de ilk kez oluşturulan “Strateji Belgesi” kapsamında gerekli önlemlerin alınmasına yönelik eylem planı karara bağlanmıştır. Bugün aralarında anlam veremediğimiz bir şekilde ek vergi uygulamasına karşı çıkan muhtelif ihracatçı birliklerinin de yer aldığı birçok sivil toplum örgütü tarafından maddi manevi anlamda verilen destek ertesinde, uluslararası yükümlülüklerimize de uygun şekilde hazırlanan dosyayla Ekonomi Bakanlığı’na gerekli başvurular yapılmış ve milli menfaatlerimize aykırı şekilde entegre üretim yapımızı yok etme noktasına gelen haksız ithalatın sektörün üretim kapasitesi, ihracatı, istihdamı, kârlılığı üzerindeki yıkıcı etkileri belgeleriyle ortaya konmuştur. Ekonomi Bakanlığı, yaklaşık 2 yıla yakın süren titiz ve yoğun bir soruşturma dönemi ertesinde kanıtlanan ciddi zarar tespiti ile mütekabiliyet esasları çerçevesinde aldığı ek vergi kararıyla, ithalatta görülen aşırı artışı ve yarattığı haksız rekabeti önle-

ing 6.807 DIR certificates to all industries within the period of January-October in 2011, textile and garment industry, which performs about 18% of total export of Turkey, ranks first in usage of DIR certificate with 2.283 documents and a rate of 34% within the same period. This is the biggest proof that the claims that the industry is not eligible to use DIR certificate are not valid. Turkish textile and garment industry, which has been exposed to a big unfair competition of Far East after 2005 when the quotas were removed in world textile and garment markets, has gone into a significant structural change, and partly succeeded in protecting its efficient position in world’s textile and garment market against unfair competition by rival countries, thanks to its strategical position, qualified workforce and grand investment capacity it has within the relevant period. However, hundreds of enterprises closed down and tens of thousands people are left unemployed in the sector that started to make substantial losses due to the expiration of protection measures applied to China in 2008, and destructing effect of unfair export originated by Far East which becomes more serious day by day. Turkish textile and garment industry expressed the increase of unfair competition that threatens integrated manufacturing structure and unfair competition conditions it has been exposed clearly at the meetings of the Board of Evaluating Economical Issues (ESDK) founded with the participation of all Ministers and bureaucrats related to all non-governmental organizations in textile industry in accordance with the instructions of the Prime minister Recep Tayyip Erdoğan, and an action plan has been resolved about taking necessary precautions within the scope of “Strategy Certificate” that was created in Turkey for the fist time on behalf of industry. Today after the moral and material support by many non-governmental organizations inluding various exporter unions that oppose additional tax application in a manner we are unable to understand, necessary applications have been submitted to the Ministry of Finance with the file duly prepared according to our international obligations, and destructive effects of unfair import that reaches to a point of destructing integrated manufacturing structure in a manner noncompliant with our national benefits on manufacturing capacity, export, employment, profitability of the industry have been demonstrated with proving documents. The Ministry of Finance has aimed at preventing and investigating the massive increase in import and unfair competition caused

tekstil teknoloji 16


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 17


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 18

GÜNDEM NEWS

meyi ve denetlemeyi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan entegre üretim yapısını ve kapasitesini haksız ithalata karşı gözetmeyi, cari açığı azaltmayı, istihdamı artırmayı, ithalata bağlı tüketen bir Türkiye yerine, üreten ve katma değer yaratan bir Türkiye’yi hedeflemiştir. Ekonomi Bakanlığı’nın 2 yıl süren kapsamlı soruşturma süreci sonunda, mütekabiliyet esaslı ve sadece AB ve Serbest Ticaret Anlaşması dışında kalan üçüncü ülkelere karşı uygulamaya konulan bu ek vergilerin olumlu etkileri ilk andan itibaren görülmeye başlanmış; istihdamda, yeni yatırımlarda, ihracatta yaratılan katma değerde, verimlilikte önemli kazanımlar görülmüştür. Yıllardır tekstil ve hazırgiyim sektörümüzde yüzlerce fabrikanın kapanmasına/ atıl kalmasına ve on binlerce işçimizin iş kaybına sebep olan bu haksız ithalatın bir nebze de olsa engellenmesiyle; kapanmış olan yüzlerce fabrika ve atölye tekrar milli ekonomimize kazandırılabilecek ve en önemlisi bu ek vergiler ile takriben 2,5 milyar ABD Doları /yıl ek dış ticaret fazlası elde edilebilecektir. Uzakdoğu ülkelerinin çoğunda; tekstil ve hazır giyim üretiminin, çocuk işçi çalıştırma dahil, hiçbir sosyal hakka sahip olmadan yapıldığı, ihracat ve üretim için çeşitli sübvansiyonların verildiği, kendi iç pazarlarını yüksek gümrük vergileri ve tarife dışı engeller ile koruduğu saygın sektör temsilcileri tarafından bilinirken ve özellikle çocuk işçi çalıştırılması ve sosyal hakların verilmesi ile ilgili çeşitli sorgulamalara tabi olan az gelişmiş ülke statüsünde sıfır veya çok düşük vergiye tabi olan Bangladeş, Vietnam, Kamboçya vb. ülkelerden çok büyük ürün ithalatı yapan kişi ve şirket temsilcilerinin Türkiye’nin milli ekonomik çıkarlarını göz ardı ederek, kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda öncülük yapması hem manidar hem de üreten Türkiye için çok üzücüdür. Tekstil ve Hazır giyim ürünlerinde yıllardır süregelen haksız ithalatın önlenmesi ile ilgiliESDK çalışmalarına ve ortak resmi başvuruya imza atanbazısektör temsilcilerinin, katma değeri yüksek ihracat yerine ithalatçılara destek olması, kendilerinin de desteklediği uzun resmi ve yasal soruşturma sonucunda kanıtlanmış olan haksız ithalatı ve olumlu sonuçlarını görmezden gelmeleri hem trajikomik hem de üreten Türkiye için çok üzücüdür. Türkiye’de üretimi olan ve yerli üretime öncelik veren, özgün tasarıma sahip saygın Türk markalarımız ile yabancı ortaklıklar yapılmış ve yenileri bu kriz döneminde dahi yapılırken, saygın Türk markalarımız hem yurt içinde hem yurt dışında kendi mağazalarını, Turquality desteğiyle hızla büyütürken, uluslararası perakende şirketleri ve global markaların Türkiye’nin önemli AVM’lerinde ve caddelerinde, yine bu global kriz döneminde dahi yeni mağazalar açtığı herkesçe bilinirken, global markaların ek vergi sonucu Türkiye’den çıktığı iddiasına, beyan sahipleri dışında kimler inanacak merak ediyoruz! Türkiye’de yerli girdiler ile üretip, yerli istihdam sağlayan yerli markalarımızın, ek vergiden olumlu etkilendiği ve özellikle iç pazarda,

by this increase; at protecting integrated manufacturing structure and capacity, which is confronted with the risk of disappearing against unfair import; at decreasing the current account deficit; at increasing employment; at building a Turkey that manufactures and creates additional value rather than A Turkey that consumes depending on import through detection of serious loss demonstrated following a thorough and compact investigation period lasting for about 2 years, and additional tax resolution made on a reciprocal basis. At the end of extensive investigation period of the Ministry of Finance that has lasted for 2 years, the positive effects of these additional taxes which are on a reciprocal basis and are imposed on only third countries that are out of the scope of EU and Free Trade Agreement have started to be seen as from the first moment; and important gains have been seen in employment, new investments, additional value created at export, and productivity. If these unfair import is hindered to some extent, which has caused hundreds of factories in the textile and garment industry to be closed down or remained inactive for years and caused tens of thousands workers to lose their jobs; hundreds of closed factories and workshops will be able to brought into national economy and the most importantly, additional foreign trade surplus of about 2.5 Billion US Dollars/year will be able to achieved through these additional taxes. While it is known by respective industry representatives that in many Far Eastern countries, textile and garment manufacturing is carried out by granting no social rights, especially including child employment; that various subsidies are provided for export and manufacturing; and that their internal markets are protected with high custom taxes and non-tariff barriers, it is so significant and also so sad for a manufacturing Turkey that individuals and company representatives, who carry out grand product import from the countries such as Bangladesh, Vietnam, Cambodia etc. that are subjected to zero or very low tax as they are at the category of underdeveloped countries that have gone through many investigations related to child employment and granting social rights, ignore national economical benefits of Turkey, and pioneer speculations. It is so tragicomic and so sad for a manufacturing Turkey that some industry representatives, which put their signatures on ESDK attempts and common official application related to prevention of unfair import that has been ongoing in textile and garment products for years, support importers rather than export that has a high added value; and that they ignore unfair import, which has been proved as the result of long official and legal investigation they also supported, and the positive results. We really wonder who, other than the declarants, will believe the claims that global brands left Turkey because of additional tax, while our respective Turkish brands, which perform manufacturing in Turkey, prioritize domestic manufacturing and have authentic design, have been going into foreign partnerships and new partnerships are being established even in this crisis period; while our respective Turkish brands grow their stores at home and abroad rapidly via support of Turquality, and while it is known by everyone that international retail companies and glob-

tekstil teknoloji 18


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 19

GÜNDEM NEWS

ithalat yapan global rakiplerine karşı ciddi bir rekabet avantajı elde ettikleriortadayken, bu ek vergilerin yerli markalarımızı rekabette geri bırakacağı beyanına acaba, beyan sahipleri dışında kimler inanacak merak ediyoruz! Haksız ithalat karşısında sadece son 5 yıl içinde haksız ithalata dayanamayan yüzlerce fabrikanın kapandığı, on binlerce insanımızın işsiz kaldığı, milyarlarca dolarlık makine yatırımlarının yok pahasına elden çıkarıldığı ve binlerce işyerinin atıl kaldığı gerçeği ortadayken, uluslararası pazarlarda rekabet içinde olduğumuz ve Türkiye gibi önemli tekstil ve hazırgiyim yatırım ve üretim kapasitesine sahip olan ABD, Çin, Hindistan, Brezilya, Pakistan, Endonezya, Meksika, vb. ülkelerin kendi tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin üretimi, istihdamı ve ihracatını gözetmek ve üçüncüülkelerden ithalatı engellemek için yıllardıryaptıkları yüksek vergi ve teşvik uygulamaları, bu üzücü ve yanıltıcı beyanları yapan Kurumlar tarafından da çok iyi bilinirken, haksız ithalatın devamını ve binlerce yerli şirketin ve onbinlerce işçinin mağduriyetini sektörün doğal gelişimi olarak adlandırmak, her şeyden önce Türkiye’nin en fazla katma değer ve dış ticaret fazlası yaratan üretimini, istihdamını,

yüksek devlet

kurumlarımızın yatırım teşvik desteği ve büyük ile olan

fedakârlıklar

gerçekleştirilmiş 106

Milyar

USD’lik modern ve entegre yatırımları ile Avrupa’nın en büyükve dünyanın üçüncü büyüküretim altyapısını, Türkiye’nin milli ekonomikçıkarlarını ve önceliklerini yok saymak, göz ardı etmek değil midir! Diğer yandan, ihracat kaydı ile ithal edilen ürünlerin ek vergi dahil hiçbir vergiye tabi olmadığı, Tekstil ve Hazırgiyim sektörünün Türkiye’de en fazla DİR belgesi kullandığı ve bazı kötü niyetli şirketlerin DİR belgelerini kendi haksız kazançları için kullandığı bilinirken, mali tabloları YMM tarafından denetlenen, yüksek istihdam sağlayan, vergisini aksatmadan ödeyen, kendi kapasite raporuna sahip olan gerçek imalatçı/ihracatçılar için DİR belge düzenleme ve kapama işlemlerinin beyan usulü ile kabul edilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını sağlamak yerine, ek vergiye tabi ürünlerde ihracat artarken bile, ek vergilerin ihracata zarar verdiğini, sektörün DİR belgesini rahat kullanamadığıbeyanına, beyan sahipleri dışındakimler inanacak merak ediyoruz! “Türkiye’nin Üretimi Türkiye’nin İhracatı Platformu” olarak, yerli üretimi destekleyen ve yeni tekstil

al brands have opened stores at important shopping malls and streets of Turkey, again in this global crisis period! We really wonder who, other than the declarants, will believe the statement that these additional taxes will cause our domestic brands to stay one step behind the competition, while it is clearly obvious that our domestic brands, which manufactures with domestic incomes and provide domestic employment in Turkey, are affected positively by additional tax, and that they obtained a significant competitive advantage against global competitors that carry out import! While it is clearly obvious that hundreds of factories are closed down just within 5 years since they could not endure the unfair import, and that machinery investments of billions of dollars are bartered away and thousands of workplaces are left inactive; and while these misleading speculator and declarant Institutions know very well the high tax and promotional applications performed for years by countries such as USA, China, India, Brazil, Pakistan, Indonesia, Mexico etc., with which we compete in international markets and which have an important textile and garment investment and manufacturing capacity as in Turkey, in order to protect manufacturing, employment and export of their own textile and garment industries and to hinder import from third countries, does naming the continuity of unfair import and sufferings of thousands of domestic companies and ten thousands of workers as the natural development of the industry not mean ignoring and ruling out Turkey’s most added value- and foreign trade surplus-generating manufacturing, high employment, manufacturing infrastructure which is Europe’s biggest and world’s third biggest, created as the result of modern and integrated investments of 106 Billion USD realized by investment incentives from state organizations and by huge sacrifices, as well as national economical benefits and priorities? On the other hand, we really wonder who, other than the declarants, will believe the statement that additional taxes give harm to export and that the industry cannot use DIR certificate conveniently, even at the time that export of products subjected to additional tax increases, rather than making arrangements to ensure acceptance of procedures of preparing and closing DIR certificate via declaration method for real manufacturer/exporters whose financial charts are investigated by Certified Public Accountants; who provide high employment; who pay their taxes without delay; and who have their own capacity report, while it is known that the products imported by export registry

tekstil teknoloji 19


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 20

GÜNDEM NEWS

ve hazır giyim üretimine ve yatırımlarına İstanbul’da, Ordu’da, Malatya’da,

Adana’da,

Erzincan’da,

Diyarbakır’da,

Denizli’detekrar başlayan, 2011 yılsonu itibariyle tekstil ve hazır giyimde toplamı 3 milyar ABD Doları’nı aşacak olan, yeni yatırım teşvik belgesi alan eski ve yeni sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu mütekabiliyet esaslı yürürlüğe giren ek vergiler sonucu, hızla artan yeni yatırımlar ve kapanmış veya verimli çalışmayan yüzlerce tekstil vekonfeksiyon tesislerinin tekrar üretime başlaması ileTekstil ve Hazırgiyim sektörümüz katma değeri yüksek ihracatın artışında, ithal ikamesinde, sürekli artan sektörel dış ticaret fazlasında ve istihdamda lider sektör olmaya devam edecektir. 106 milyar ABD Dolar’lık tekstil ve hazır giyim entegre ve modern yatırımları ile Türkiye, Tekstil ve Hazırgiyim imalat sanayinde Avrupa’nın en büyük üretim ve ihracat kapasitesine ve üretim tedarik zincirine sahiptir. Bu üretim tedarik zinciri (elyaf, iplik, dokuma, örme, boya/terbiye, konfeksiyon, tasarım, lojistik, gelişmiş insan kaynakları, perakende, vb.) ve yüksek kapasite sayesinde, Türkiye; AB ve diğer hedef pazarlarda ve kendi iç pazarında haksız ithalata karşı gözetim sürdürdükçe büyümeye devam edecek, her yıl takribi 12milyar USD ve üzerinde dış ticaret fazlası vererek, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesinde en büyük tehdit olan ve 2011 yılı sonu itibariyle 75 milyar ABD Doları’na ulaşacak cari açığın azaltılmasında en önemli katkıları sağlamaya her yıl artarak devam edecektir. Mütekabiliyet esaslı bu ek vergilerin de desteği ile Türk Tekstil ve Hazır Giyim yerli sanayimiz, 2012-2023 döneminde toplamda 200 milyar ABD Doları dış ticaret fazlası hedefini gerçekleştirecek, yüksek cari açığımızın kalıcı olarak azaltılmasında en büyük katkıyı sağlayacaktır. Adil ve mütekabiliyet esaslı dış ticaret politikamız açısından önem taşıyan bu kararnamenin yürürlüğe girmesi için desteklerini esirgemeyen ve Türk sanayisinin gelişmesi ve sürdürülebilir rekabetçiliği için yerli üretimi, yerli malı kullanımını, istihdamı ve katma değeri yüksek ihracatı her platformda teşvik eden Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile cari açığın kalıcı olarak azaltılmasında önemli faydalar sağlayacak olan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çalışmalarını da başlatan Ekonomi Bakanımız Sayın M. Zafer ÇAĞLAYAN’a, bu mütekabiliyet esaslı Ek Vergi Kararnamesi’ne destek veren tüm Bakanlarımıza, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet YAKICI’ya, Ekonomi Bakanlığımızın değerli Bürokratlarına ve çok yüksek istihdam vergilerine ve enerji maliyetlerine rağmen ülkemizin geleceğine ve hükümetimizin yeni sanayi stratejisine güvenerek ithal ikâmesi sağlayacak olan yeni yatırımlar, yerli üretim, istihdam ve katma değeri yüksek ihracat yapmaya devam eden Türkiye’nin fedakâr yerli sanayicilerine ve müteşebbislerine Türk kamuoyunun huzurunda bir kez daha teşekkür ederiz.

are not subjected to any taxes including additional tax; that textile and garment industry is the industry that uses DIR certificates at the most in Turkey; and that some ill-intentioned companies use DIR certificates for their undeserved gains, We, as “Turkey’s Manufacturing Turkey’s Export Platform”, thank to old and new industrialists who support domestic manufacturing, who restart new textile and garment manufacturing and investments at İstanbul, Ordu, Malatya, Adana, Erzincan, Diyarbakır and Denizli, who will exceed total 3 billion Dollars in textile and garment by the end of 2011 and who receive new investment incentive certificate. As the result of these additional taxes that have been put into force on a reciprocal basis, our Textile and Garment industry will continue to be the pioneer industry at increasing the export with a high added value, at import substitution, continuously growing industrial foreign trade surplus and at employment, by means of rapidly increasing new investments and when hundreds of textile and garment sites that have been closed down or are operating unproductively restart manufacturing. With its textile and garment integrated and modern investments of 106 billion US Dollars, Turkey has Europe’s biggest manufacturing and export capacity and manufacturing supply chain in Textile and Garment manufacturing industry. Thanks to this supply chain (fiber, yarn, woven, knitting, dye/finish, garment, design, logistic, developed human resources, retail etc.) and high capacity, Turkey will continue to grow as long as it continues to watch out unfair import in EU and other target markets and in internal market, and will continue to make the biggest contributions towards decreasing current account deficit that is the biggest threat for Turkey’s sustainable economical growth and will reach to 75 Billion US Dollars by the end of 2011, providing a foreign trade surplus of ≥ 12 Billion US Dollars every year. Thanks to the support of these additional taxes which are on a reciprocal basis, Turkish domestic Textile and Garment industry will realize the foreign trade surplus target of 200 billion US Dollars in total in 2012-2023 period and will make the biggest contribution to decrease our high current account deficit for good. We would like to thank once again before Turkish public opinion to the Prime minister Recep Tayyip ERDOĞAN, who give countenance to put into force this decree which is of prime importance in terms of our foreign trade policy on a fair and reciprocal basis, and who promotes domestic manufacturing, domestic products usage, employment and the export with high added value in every platform in order to improve Turkish industry and to maintain its competitiveness; to the Minister of Finance M. Zafer ÇAĞLAYAN who also started to Input Supply Strategy (GITES) that will ensure significant benefits in decreasing the current account deficit; to all Ministers who support this Additional Tax Decree which is on a reciprocal basis.; to the Undersecretary of the Ministry of Finance, Ahmet YAKICI; to esteemed Bureaucrats of the Ministry of Finance as well as to Turkey’s self-sacrificing domestic industrialists and entrepreneurs who continue to perform new investments, domestic manufacturing, employments and export with high added value, despite of the very high employment taxes and energy costs, keeping their faith on the future of our country and relying on new industrial strategy of our government.

tekstil teknoloji 20


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 21


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 22

GÜNDEM NEWS

VDMA’nın Yeni Kılavuzu Piyasada VDMA’s New Guide is on the Market VDMA’nın sunduğu enerji verimliliğine ilişkin kılavuz, verimlilik kriteri CO2 kapsama alanı ve kıyaslanabilirlik konularının daha objektif değerlendirilmesine yardımcı oluyor. The VDMA new guide on energy efficiency shall help to make the discussion about efficiency criteria, CO2 footprint and comparability more objective.

V

DMA’nın ITMA 2011’de tanıttığı, tekstil dünyasına sürdürülebilir inisiyatifi olan Bleecompetence adlı ürünü günümüz ve geleceğin toplumunun enerji tasarrufu, materyal ve kaynak gibi gereksinimlerine ilişkin teknik problem çözücü olarak makine üreticilerini açıklar ve yerlerini belirler. Kampanyanın başlangıcında enerji verimliliği odak noktası oldu. VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin Teknoloji ve Araştırma Danışma Kurulu “Kaynakların korunması –tasarrufların- potansiyelin emniyete alınması” başlıklı kılavuzu derledi. Bu kılavuz tekstil makinelerinin enerji verimliliğini ve bunun ön koşullarını etkileyen parametreleri tanımlayarak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmasına olanak tanıyor. Bu kılavuz VDMA’dan edinilebiliyor. VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin Genel Müdürü Thomas Waldmann yeni basım kılavuzun hedefini şu şekilde açıkladı: “Enerji verimliliğine ilişkin kılavuz verimlilik kriteri CO2 kapsama alanı ve kıyaslanabilirlik konularının daha objektif değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.” Derin mühendislik bilgisi ve temeli sağla analizler bazında bazı VDMA pozisyonları şöyledir: - Tekstil makinesi bir tüketim malı değildir: Tekstil makineleri standart aplikasyonlar ve kıyaslanabilir kullanıcı gereksinimleri için tasarlanmış bir tüketim malı değildir. Belli bir ürün tipindeki tekstil makineleri bile genellikle farklı talep profillerine sahip tekstil üreticileri için tasarlanır. - Tüketimi belirleyen ve etkileyen parametrelerin sayısı fazladır: Tekstil makinelerinin ya da herhangi bir tekstil sürecinin enerji verimliliğini belirleyen çok sayıda parametre bulunmaktadır. Tekstik

A

t ITMA 2011 VDMA was presented its sustainability initiative Bluecompetence to the textile world. Bluecompetence explains and positions the machinery manufacturers as the technical problem-solvers regarding the requirements of the society of today and of the future: saving energy, material and resources. For the campaign’s kick-off in Barcelona the focus is on energy efficiency. The Technology and Research Advisory Board of the VDMA Textile Machinery Association has compiled the guide “Conserving resources – secure savings-potential”. For textile machinery it describes parameters influencing its energy efficiency and prerequisites for a comparable assessment. The guide is obtainable at the VDMA. “The guide on energy efficiency shall help to make the discussion about efficiency criteria, CO2 footprint and comparability more objective”, describes Thomas Waldmann, Managing Director of the VDMA Textile Machinery Association the target of the new publication. In a nut-shell, some VDMA positions, based on in-depth engineering knowledge and well-founded analyses are as follows: - Textile machinery is not a consumer good: A textile machine is not a consumer product that is designed for standard applications and comparable user requirements. Even textile machines of a particular product type are usually designed for the different demand profiles of the textile manufacturer. - A large number of influencing parameters determine consumption: There is a large number of parameters that determine the

tekstil teknoloji 22


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 23

GÜNDEM NEWS

üreticisi, tekstil ürününe gösterilen talep, materyal, fiber tedarikçisi ve makinelerin üreticisinin hepsinin bu parametrelerin konulmasında ve böylelikle de enerji verimliliği üzerinde bir etkisi vardır. - Denge zarflarının ve iş süreçlerinin tanımlanması: Elma armudu kıyaslamayı kimse istemez: herhangi bir makine kategorisinin enerji tüketimi sadece belli bir iş süreci ya da operasyon noktası temelinde tespit edilebilir. Enerji tüketimine ilişkin beyanlar sadece göz önüne alınan her bir süreç ve tanımlanmış parametreler için geçerlidir. - CO2 kapsama alanı – tekstil üreticisinin bir başka sorumluluğu: Enerji tüketimi üzerine oluşturulan herhangi bir bildirim yalnızca üretilen ürünün miktarınca (kWh/kg ürün) önem taşır. Bu CO2 kapsama alanının (CO2/kg ürün) eşitine de eşit olarak uygulanmaktadır. Operasyon safhasında güvenilir bir CO2 kapsama alanı güç ve termal enerjinin üretimine ait detaylı veriyi hesaba katmalıdır. - Makinenin düzgün çalışması: Enerji açısından verimli olan tekstil makineleri enerji tasarrufu için bir ön koşuldur. Kompleks bir tekstil sürecin içerisinde, ne var ki, yalnızca makinelerin düzgün kullanımı beklenen toplam enerji tasarrufunu garanti etmektedir. Üretim ayarları ve neticesinde ortaya çıkan enerji tüketimi arasındaki bağlantının önemi ölçüde şeffaf olması süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur. Yatırımlar için Ömür Döngüsü Maliyet yaklaşımını (örn: VDMA Spesifikasyonu 34160) takip eden kurumsal bir politika sayesinde ekolojik bir perspektif açısından dahi birçok durumda doğru kararlar alınabilir. - Yedek parçalar enerji verimliliğini etkiliyor: Tekstil üreticileri, yedek parça seçimi ve servis aralıkları sayesinde bile kendi üretim teknolojilerine ait enerji verimliliği üzerinde belirleyici rol oynayabiliyor. Tekstil makinelerinin bakımının yapılmaması ve düşük kalite eski yedek parçaların kullanılması makinenin verimliliğini azaltırken enerji tüketimini artırır. - Etiket hırs gereksinimleri ile bağlantılıdır: Piyasa şeffaflığı önemlidir, ancak, iş üretim mallarına geldiğinde etiketler her derde deva olmamaktadır. Hepsinin ötesinde, etiketler tekstil makineleri gibi kompleks ürünler için “basit bir çözüm” olamamaktadır. Mekanik mühendislikte etiket koyma karşılanabilen talep gereksinimlere tabidir. Ancak bu sayede makinenin etiketi katma değer sunabilir.

energy efficiency of a textile machine or a textile process. The textile manufacturer, the demands on the textile product, the material, the fibre supplier and the manufacturer of the machines all have an influence on setting those parameters and therefore on the energy efficiency. - Defining balance envelopes and work processes: Nobody wants to compare apples with oranges: The energy consumption of a machine category can only be determined on the basis of an agreed work process or operating point. Statements on energy consumption are therefore only valid for each process under consideration and the defined parameters. - CO2 footprint – also the responsibility of the textile manufacturer: A statement about energy consumption is only significant in relation to the amount of product manufactured (kWh/kg product). This applies equally to the equivalent of the CO2 footprint (CO2/kg product). A reliable CO2 footprint for the operating phase must take into consideration detailed data about generation of power and thermal energy. - Proper machine operation: Energy-efficient textile machines are a prerequisite for energy savings. In a complex textile process, however, only the proper use of the machines guarantees the expected total energy saving. Greater transparency of the relationships between production settings and resulting energy consumption helps to optimize processes. With a corporate policy which follows the Life Cycle Cost approach (e.g. VDMA Specification 34160) for investments, the right decisions can be made in many cases even from an ecological perspective. - Spare parts influence energy efficiency: Textile manufacturers can exercise a decisive influence on the energy efficiency of their production technology even through the choice of spare parts and service intervals. Lack of maintenance of textile machinery and the use of inferior wearing parts reduce the efficiency of machinery and increase energy consumption. - Labelling is linked to ambitious requirements: Market transparency is important, but when it comes to capital goods, labels are not a cure-all. Above all, they are by no means a “simple solution” for a complex product such as a textile machine. Labelling in mechanical engineering is subject to demanding requirements – only if they are met, can machine labels offer added value!.

tekstil teknoloji 23


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 24


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 25


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 26

GÜNDEM NEWS

İtalyan Tekstil Makinecileri için 3. Çeyrek Siparişleri Gerilemede 3. Quarter Orders Take a Step back for Italian Textile Machınery Sector İtalyan tekstil makinecilerinde yılın üçüncü çeyreği için siparişlerin toplam endeksi 70,8 puan değerinde durarak önceki periyoda kıyasla %45’lik bir azalma gösteriyor. The total index of orders for Italian Textile Machineries remained at 70,8 points and reflects a decrease of 45 %.

2

008-2009 periyodu boyunca kaydedilen en düşük seviyelere kıyasla birkaç çeyreği bulan sürekli iyileşme halindeki İtalya tekstil makineciliği endüstrisi, yeni siparişlerde bir yavaşlama kaydetti. ACIMIT’in araştırma departmanı tarafından gerçekleştirilen ekonomik incelemede gösterildiği üzere, yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen bu sıkıntılı dönem Temmuz-Eylül dönemindeki yaz periyodu boyunca önemle belirtildi. Yılın üçüncü çeyreği için siparişlerin toplam endeksi 70,8

F

ollowing several quarters of sustained recovery compared to the minimum levels recorded during the twoyear period from 2008-09, Italy’s textile machinery industry has seen a slowdown in new orders. This downturn, already apparent in the year’s second quarter, was stressed during the summer period from July to September, as illustrated by the economic survey conducted by ACIMIT’s research department. The overall index of orders for the year’s third quarter shows a 45%


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 27

GÜNDEM NEWS

puan değerinde durarak decrease compared to the previous period, stopping at önceki periyoda kıyasla a value of 70.8 points. The %45’lik bir azalma gösterigreatest drop was recorded yor. En büyük düşüş, endekfor exports, where the index sin 75,3 puan olarak kayda registered 75.3 points (geçtiği ihracat için kaydedil46%). On the domestic mardi (-%46). İç pazarda sipaket, orders fell by 39%, for a rişler 60,4 puan değeriyle value of 60.4 points.The eco%39 düştü. nomic context will remain Ekonomik durum gelecek uncertain over the coming aylarda belirsizliğini sürdüremonths. Economic growth at cek. Küresel seviyede ekoa global level is slackening 1. Çeyrek ’10 2. Çeyrek ’10 3. Çeyrek ’10 4. Çeyrek ’11 1. Çeyrek ’11 2. Çeyrek ’11 3. Çeyrek nomik büyüme hız kesiyor 1.Qtr ’10 2. Qtr ’10 3. Qtr ’10 4. Qtr ’11 1. Qtr ’11 2. Qtr’11 3. Qtr’11 off, and this is also occurring ve bu tekstil makineciliği için Siparişler endeksi (sabit değerlerde-2005 bazı=100) in emerging markets with a gelişmekte olan pazarlarda Index of orders (in constant values - base 2005 = 100) greater demand for textile daha büyük bir talep şeklinde machinery. For both the domestic and export markets, the majority kendini gösteriyor. Üreticilerin çoğu hem iç, hem de ihracat of manufacturers estimate that the fourth quarter of 2011 will, on pazarları için 2011’in dördüncü çeyreğinin üç ay önceye kıyasla the whole, bring in a stable flow of orders, compared to the three genellikle istikrarlı bir sipariş akışı getireceğini tahmin ediyor. previous months. However, regarding export markets, and in spite Ancak ihracat pazarlarına dair siparişlerde artışlar tasarlayan fir- of the positive signs at the recent ITMA trade fair, the percentage maların oranı, iç pazarda artışlar öngörenlere göre, ITMA of companies forecasting increased orders is greater vthan those 2011’deki olumlu işaretlere karşın, daha fazla gerçekleşti (%34’e which foresee increases in the domestic market (34% compared to %13). 13%).


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 28

ELYAF İPLİK FIBER YARN

James Heal Test Materyalleriyle Ürünlerde Sararma Sorunlarına Çözüm Geliyor James Heal Offers Solutions Through Testing Materials for Yellowing Problems James Heal Fenolik Sararma Test Kiti, beyaz ve pastel renkli ürünlerin kalite kontrolünde etkin olduğu kabul edilmiş ve onaylanmıştır. Depolamadan kaynaklanan sararma şikayetleri önemli ölçüde azalmıştır. James Heal Phenolic Yellowing Test Kit has been accepted and approved to be precise in the quality control of white and pastel colored products. Yellowing complaints resulting from storing are crucially reduced.

J

T

Standart belirleme James Heal, fiziksel testler ve renk haslığını test etmek için yüksek hassasiyetli test aletlerinin ve sarf malzemelerinin geliştirilmesi ve tasarlanmasına çok önem veriyor. Dünya çapında servis kalibrasyon bölgeleri, tam kadro uzman teknik yardım ekibi ve ürün yelpazesi ile laboratuar test faaliyetlerine değer katmaya devam ediyor.James Heal tekstil endüstrisi içinde ticari ve standart organizasyonlarından test laboratuarlarına, müşteriler ve distribütörlerine kadar tüm sektör ile çok sıkı ve köklü ilişkiler içindedir. Neredeyse 150 yılı kapsayan bir

Standart Detection James Heal is a company dedicated to designing and developing high precision testing instruments and test materials for physical and colour fastness testing. The company’s world wide service and calibration division and expert technical assistance complement their product range, adding real value to laboratory testing activities. James Heal is committed to forming close relationships and have established numerous partnerships within the textile industry, from trade and standards organisations, to test houses, customers and

ames Heal tarafından üretimi yapılan fenolik sararma testi, bu basit bir öngörü testidir. Genellikle beyaz veya pastelrenkli tekstil ürünlerinin nakil veya depolanması esnasında sararma potansiyelini değerlendirmek için kullanılır.Bu test, fenolik sararmaya özgüdür; sararabilir fenoller üzerindeki azot oksitleri tekstillerde renk bozulmasına neden olur. Renk değişikliği ile birçok nedenlerden dolayı başa çıkmak mümkün değildir. Örneğin optik beyazlatma maddelerinin migrasyonu veya solması, yanmış gaz dumanına karşı renk solması, kumaş yağlarının oksidasyonu vb. işlemlerde kullanılır. Fenolik Sararma,temel olarak Courtaulds Research tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. James Heal Fenolik Sararma Test Kiti, beyaz ve pastel renkli ürünlerin kalite kontrolünde etkin olduğu kabul edilmiş ve onaylanmıştır. Depolamadan kaynaklanan sararma şikayetleri önemli ölçüde azalmıştır. Fenolik sararma riski bir dokunma testi tarafından değerlendirilir. Her test numunesi fenol-emdirilmiş test kağıdı arasında katlanır. Test paketi, içerdiği 5 test numunesi ve bir standart kontrol kumaşı ile sarılır ve sonra BHT- politensiz film ile sımsıkı sarılır. Perspirometre ile paket üzerine sabit bir basınç uygulanır. Belli bir süre içinde bekletilen İnkübatör ile de belirtilen çevre koşulları sağlanır. İnkübatörden çıkarılan numuneler orijinalleri ile karşılaştırılır ve sararma yoğunluğu değerlendirilir. Değerlendirme için Lekelenme Gri Skalası kullanılır.

he phenolic Yellowing Test manufactured by James Heal is a simple, predictive test, typically used to assess the potential of white or pastel-coloured textiles to transit or storage yellowing. The test is specific to phenolic yellowing, that is the discolouration of textiles caused by the action of oxides of nitrogen on yellowable phenols. It is not intended to deal with the many other causes of discolouration, e.g. the migration or fading of optical brightening agents, gas fume fading, the oxidation of fabric lubricants and so on. Based on a technique originally developed by Courtaulds Research, the James Heal Phenolic Yellowing Test Kit has proved to be an effective means of controlling the quality of white and pastel-coloured goods and has considerably reduced the incidence of yellowing complaints arising from storage yellowing. The James Heal Phenolic Yellowing Test Kit has since become established as the benchmark industry standard and is widely specified by a number of major retailers. The risk of phenolic yellowing is evaluated by a contact test. Each test specimen is folded between a phenol-impregnated test paper. The test package consists of 5 test specimens and one standard control fabric wrapped and sealed in BHT - free polythene film. Constant pressure on the package is maintained by a Perspirometer, and the specified environmental conditions are provided by an Incubator On removal from the Incubator the specimens are compared with their originals and the intensity of yellowing assessed using the standard Grey Scale for Staining.

tekstil teknoloji 28


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 29

ELYAF İPLİK FIBER YARN

miras ve bünyesindeki sürekli yenilenme kültürü ile bağımsız test laboratuarlarından kumaş tedarikçileri, üreticilerine kadar tüm dünyadaki müşterileri uygulamalarını, çalışma koşullarını anlayabilmemizin bir sonucu olarak zaman içinde ama sürekli gelişti ve büyüdü. Bilgi ve uzmanlığını kullanarak, müşterilerinin ve kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre; sürekli ürün geliştirme ve yeni teknolojinin adaptasyonu ile sektörün standartlarını belirliyor; aynı kültür ile bugün olduğu gibi gelecekte de teknolojik gelişmelerini sürdürmeyi hedefliyor. Her zaman en yüksek seviyede ürün kalitesi ve müşteri servisi sunana James Heal, bu konuda tüm dünyaya yayılmış temsilcilikleriyle uyum içinde çalışıyor. Sarf malzemeleri James Heal tarafından üretilen ve tedarik edilen test ve referans malzemeleri, ilgili standartlar ve teknik özellikler ile tamamen uyumlu ve kalitelidir. 100 yıldan fazla süredir test cihazları imalatı yapmakta ve aynı birikmiş teknik uzmanlığından yararlanarak ve prensiplerinden taviz vermeden sarf malzeme geliştirme ve detaylı araştırmaya da dikkat etmektedir. Cihazlar ve test materyallerinin arasında var olan kendine özgü kritik ilişkiyi anlayarak bu ara birimi daha da iyileştirmek için çalışan James Heal, test ve referans materyalleri için amaca yönelik çözgü, dokuma, denetleme, kesim ve dikişin yanı sıra fiziksel test, renk haslığı ve kimyasal testlerin de yapılabildiği modern bir Test Materyalleri Merkezi kurdu ve üretimini de burada gerçekleştiriyor. Şu an 2 modern laboratuar, kalite sisteminden ödün vermeden sıkı bir şekilde çalışıyor. Ürünün her bir aşaması sistematik olarak kontrol ediliyor. Aynı zamanda ürün ve üretimde kalite ve tutarlılık konusunda emin olabilmek için dikkatlice seçilmiş performans testleri ile bağımsız UKAS akrediteli test evleri tarafından onaylanıp güvence altına alınıyor. Uygunsuzluk konusunda hiç taviz verilmeyerek sıfır tolerans seçilmiş bulunuyor. Ürün tam olarak uyumlu olmadığı sürece asla serbest bırakılmıyor. James Heal, test ve referans materyallerinin standartlara uygunluğunu kanıtlamak için kullanılan uygunluk sertifikasını müşterilerine ek bir maliyet olmadan ürünleriyle birlikte sunuyor. Ürün yelpazesi, fiziksel ve renk haslığı testleri için ihtiyaç duyulan tüm testleri ve referans malzemelerini içeriyor. Geniş ürün yelpazesi Fiziksel testler ve renk haslığı için gerekli tüm testleri ve referans materyallerini tedarik edebilen James Heal’ın başlıca ürünleri şunlardır: - Mavi yün standartları (ışıkta renk haslığı için), - Sürtme kumaşı, - Deterjanlar, - Gri skalalar, - Kalıcı veya geçici işaretleme kalemleri, - Martindale test materyalleri, - Multifibre DW, - Nikelk belirleme kiti, - Sararma test kiti.

distribution partners. With a heritage spanning almost a century and a half, they have evolved and grown through a culture of continuous improvement, resulting in a thorough understanding of the applications, operating conditions and requirements of customers worldwide – from independent testing laboratories and test houses, to fabric suppliers, manufacturers and retailers. Using knowledge and expertise, James Heal consistently set the industry standard through product innovation and technology, with customer and user needs, present and future, driving their technological advancements. James Heal always ensures that you will receive the highest levels of product quality and customer service. James Heal works in harmony with its agents and distribution partners all over the globe, ensuring locally available product whenever and wherever needed. Materials James Heal manufacture and supply Test and Reference Materials of unrivalled quality, which are totally compliant with the relevant standards and specifications. The company has been manufacturing Testing Instruments for more than 100 years and utilise the same accumulated technical expertise and uncompromising attention to detail in the development and production of Test Materials. Furthermore, James Heal possess a unique understanding of the critical relationship between Instruments and Test Materials and strive constantly to improve that interface. Test and Reference Materials are manufactured in a purpose-built Test Materials Centre, containing state-of the-art facilities for warping, weaving, inspection, cutting and sewing, as well as for physical, colour fastness and chemical testing. Two modern laboratories, working within a stringent and no compromise quality system, check systematically every batch of product. Quality and consistency are also assured by the use of independent UKAS accredited Test Houses and by carrying out carefully selected performance tests. James Heal have a zero tolerance to non-conformance and product is not released unless it is fully compliant. Certificates to demonstrate conformity of our Test and Reference Materials are available and without additional cost. The company’s range contains all the test and reference materials required for physical and colour fastness testing. Wide Product Range All the test and reference materials provided for physical and colour fastness testing by James Heal are as follows: - Blue Wool Standards (Colour Fastness to Light) - Cotton Lawn (Crocking Cloth) - Detergents - Grey Scales - Makeweights (Loading Fabrics or Ballast) - Marking Pens (Permanent and Temporary Marking) - Martindale Test Materials - Multifibre Dw - Nickel Screening Kit - Yellowing Test Kit

tekstil teknoloji 29


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 30

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Vortex, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Vortex recieved great interest from visitors.

Muratec’ten Yeni Vortex İplik Eğirme Makinesi New Vortex Spinning Machine from Muratec "Vortex® Spinning", iplik eğirmek için havalı Vorteks kullanan bir teknolojidir. Bu hava akışları ile oluşan iplikçiklerin benzersiz bir yapısı vardır ve bu da ipliğe çok geniş bir çeşitlilikte işlevsellik kazandırır. "Vortex® Spinning" is a technology which uses an air Vortexto spin out the yarn. Fibers formed by these air flows possess a unique structure, and this provides the yarn with a wide range of functionalities.

M

oda dünyası, çok çeşitli değer sistemleri yoluyla bireyselliğin ve kendini ifade etmenin peşine düşerken, bu sektörü destekleyen tekstil sektörü giderek küreselleşiyor. Bu nedenle, yeni bir katma

W

hile the fashion world has sought individuality through a variety of value systems and self-expression, the textiles that support that industry have become increasingly globalized. It is for this reason

that we look to a single yarn to provide new added value.

değer sunmak için tek kat ipliğe önem veriliyor. "Vortex Spinning", iplik eğirmek için havalı Vorteks kullanan bir

"Vortex® Spinning" is a technology which uses an air Vortexto

teknolojidir. Bu hava akışları ile oluşan iplikçiklerin benzersiz bir

spin out the yarn. Fibers formed by these air flows possess a unique

yapısı vardır ve bu da ipliğe çok geniş bir çeşitlilikte işlevsellik

structure, and this provides the yarn with a wide range of function-

kazandırır. Sadece Muratec tarafından gerçekleştirilen Vortex®

alities. The Vortex® Spinning, which only Muratec has successfully

Spinning, moda dünyasında yeni bir dalga yaratıyor.

implemented, is creating a new wave in the world of fashion.

®

tekstil teknoloji 30


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 31

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Vortex ipliği şimdiye kadar bildiklerinizden farklı, yeni bir

Vortexyarn new type of yarn, somewhat different from

iplik tipidir.

those you know.

Vortex , Vortex iplik eğirme teknolojisi ile yaratılmış, yüksek

Vortex® is quality yarn with high function and fashion applicabil-

işlevsellikte ve modaya uyarlanabilir, kaliteli bir ipliktir. Vortexair ile

ity, created by Vortex® spinning technology. The unique yarn for-

eşsiz ipliklerin yaratılması, Vortex® ipliğine çeşitli özellikler katar ve

mation using Vortexair gives Vortex® yarn various features, and

Vortex® ipliğini günlük kullanım ve moda için ideal bir materyal

makes Vortex® yarn the ideal material for daily use and for fash-

haline getirir.

ion. Today, many apparel brand producers in the front line of

®

®

Günümüzde, küresel pazarın öncüsü konumundaki pek çok giyim

global markets are creating new value added products by

markası, Vortex ile yeni katma değerli ürünler üretiyor. Vortex ’in

Vortex®. We believe Vortex®, with its innovative features, could

yenilikçi özellikleri ile ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

meet your needs.

Avantajları:

Advantages;

• Daha az kopma ve daha temiz görünüş,

• Less hariness & Clear appearance,

®

®

• High resistance to Pilling & abrasion,

• Tüylenme ve aşınmaya yüksek direnç,

•High moisture absorption,

• Yüksek nem emilimi,

• Less shrinkage & High wash resistance,

• Daha az çekme ve yüksek yıkama direnci, • Pamuk, sentetik iplikçik, rejenere iplikçik ve karışık iplikçik gibi çeşitli materyaller ile dokunabilir,

• Can be spun with various other materials such as cotton, synthetic fiber, regenerated fiber and blended fiber, • Yarn structure also suitable as core yarn,

• Özlü iplik olarak da uygun iplik yapısı, • Vortex® ipliğinin işlevselliği, size konfeksiyon ve dağıtımdan ürün geliştirme tekliflerine kadar birçok uygulama sunarak, ipliğinizin rakiplerinizinkinden ayrılmasını sağlar, • 20’yi aşkın ülkedeki Vortex® partner tekstil şirketleri, ürünlerini konfeksiyon ve ağıtım şirketlerine tanıtmak için Vortex® iplik kul-

• The functionality of Vortex® yarn will make your yarn stand out from the competition's, offering you plenty of applications from apparel and distribution to product development proposals, • Vortex® Partner textile companies from over 20 countries around the world have used Vortex® yarn to promote their products to apparel and distribution companies.

lanr. Vortex861 makes you the winner in the global market. Vortex861 sizi global pazarın birincisi yapacak

Producing functional and fashionable yarn with excellent value -

Mükemmel değerde, işlevsel ve modaya uygun iplik üretmek; fir-

this is our concept for the VortexSpinning. Since its debut, the

Vortex, dünya lansmanını ITMA 2011’de yaptı. Vortex’s world launch was at ITMA 2011

tekstil teknoloji 31


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 32

ELYAF İPLİK FIBER YARN

manın

VortexSpinning

konsepti.

Açıldığından

beri,

VortexSpinning has had a high reputation for technological

VortexSpinning teknolojik mükemmelliği ile tanınır. Dikkat çekici

excellence.

maliyet performansıyla işlevsel ve modaya uygun kalitedeki iplik

Excellence such as production of functional and fashionable

üretimi gibi bir mükemmellik, yüksek hızda dokuma ve birleştir-

quality yarn with outstanding cost performance made possible

me işlemleri ile mümkün oluyor. Muratec, dakikada 450 m ile

by high speed spinning and integrated processing.

dünyanın en hızlı iplik eğirme cihazı "Vortex861"i gururla takdim

Now, we are proud to introduce, "Vortex861" with the world's

ediyor. Vortex861 salt ekolojik enerji tasarruflu tasarımı ile değil,

fastest spinning speed of 450m/min. The Vortex861 leads the

çok daha iyi kalitedeki konik paketler ve samimi yönetim sistemi

age not just with its ecological energy saving design, but also by

ile kâra katkı yaparak da çağın önünde gidiyor.

contributing profits with even better quality conical packages

Avantajları:

and friendly management system.

• Muratec tarafından dünyanın ilk pratik havalı Vorteks ile iplik

Advantages ;

üretme teknolojisi,

• The world's first practical air Vortexspinning technology by Muratec,

• Dünyanın en hızlı iplik dokuma hızı: dakikada 450 m, • Fitilleme, eğirme ve geriye sarma tek bir makinede toplandı,

• The world's top spinning speed: 450 m/min, • Roving, spinning and rewinding all combined in one machine,

• Daha düşük güç tüketimi,

• Lower power consumption,

• Zemin alan verimliliğinde

• Great improvements in floor

müthiş iyileşme,

space productivity,

• İnanılmaz derecede kullanıcı

• Incredibly user-friendly quali-

dostu kalite ve üretim yönetim

ty and production manage-

sistemi.

ment system.

Dünyanın ilk hava jetli iplik

The world's first air-jet

eğirme teknolojisi

spinning technology

1970’lerin sonunda, Muratec

In the late 1970s, Muratec suc-

hava jetli iplik eğirme makinesi Murata

Jet

İplik

ceeded in introducing to the

Eğirme

market the air-jet spinning

Makinesini (MJS) ve iplik eğir-

machine, Murata Jet Spinner

me tarihinde bir ilk olan Murata

and Murata Twin Spinner, a

İkiz İplik Eğirme Makinesini

first in the history of spinning.

(MTS) başarıyla pazara tanıttı.

The MJS & the MTS, produce

MJS ve MTS, kaliteli iplikler

quality yarn with outstanding

üretmelerinin yanı sıra yüksek

cost performance by high-

hızda iplik eğirme ve birleştirme

speed spinning and integrated

işlemleri ile dikkat çekici maliyet

processing.

performansı sağlar.

Advantages;

Avantajları;

• Creates functional & fashion-

• İşlevsel ve modaya uygun iplikler üretir, • MJS ile üç işlem–fitilleme, eğir-

Murata Yöneticileri ve Türkiye mümessili İnta Makine yetkilileri Kahramanmaraş Şubesi açılışında hazır bulundular. Executives of Murata and its Turkish Representative Inta Makine’s Managers were at the opening of Kahramanmaraş Branch.

able yarn, • Integration of three processes; roving, spinning & winding

me ve bükme– tek bir makinede birleşir,

by the MJS,

• MTS ile dört işlem –fitilleme, eğirme, bükme ve katlama– tek bir

• Integration of four processes; roving, spinning, winding & dou-

makinede birleşir,

bling by the MTS,

• Kullanıcı dostu çalışma yönetimi,

• User-friendly in operation management,

• Dakika 340 m eğirme hızı,

• The spinning speed of 340m/min,

• Kullanıcı dostu kalite kontrol,

• User-friendly in quality control,

• Yer, işçilik ve enerjiden tasarruf.

• Totally saves space, labor & energy. tekstil teknoloji 32


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 33


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 34

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Textechno ITMA 2011’de, Lenzing Instruments beraber yer aldı. Textecho partici pated ITMA 2011 with Lenzing Instruments

Textechno’dan Yeni Test Cihazları New Testing Instruments from Textechno Textechno, fiber, iplik ve kumaşlara yönelik yeni test cihazlarını ITMA 2011’de sergiledi. Textechno introduced its newest testing instruments for fibers, yarns and fabrics at ITMA 2011.

T

extechno Herbert Stein GmbH & Co. KG ve alt şirketi olan Lenzing Instruments (Avusturya) fiber, iplik ve kumaşlara yönelik yeni test cihazlarını ITMA 2011’de sergilediler.

Statimat DS iplikler için Textechno’nun sunduğu otomatik gerilme testlerinin yeni bir serisini içerir. Entegre bir ölçüm aleti olan bu seri tekstil ipliği ve ipliklere ilişkin en önemli üç test metodunun ortak çalışmasını sunar: gerilme testi-düzgünlük testi - iplik numarası ölçümü. Test teknolojisine ilişkin sayısız yenilikler ve teknik imkanlar yeni bir dizayn felsefesi ile buluşuyor.

A

t the ITMA 2011, Textechno Herbert Stein GmbH & Co. KG and their subsidiary company Lenzing Instruments (Austria) was presented to introduce newest testing instruments for fibres, yarns, and fabrics. The visitors shall see several new and innovative testers of Textechno: Statimat DS represents a new generation of the Textechno automatic tensile testers for yarns. As a highly integrated measuring instrument it offers a symbiosis of the three most important test methods for yarns and threads: tensile test – evenness test – count measurement. Numerous novelties regarding testing technology and technical realization are united with a new design phi-

tekstil teknoloji 34


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:27 Page 35

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Textechno’nun ilk kez ITMA 2007’de gösterilen ‘Pamuk İpliği Kontrol Hattı’na fuarda sergilenen birkaç yeni ek yapıldı. Serinin odak noktası olan gelişmiş fiber uzunluğu ve mukavement testerı olan Fibrotest, yeni düzgünlük testerı Covatest ve mikrotoz, nep ve artık analizi MDTA 3 şimdi Textechno ile hizmete sunuluyor. Çarpıcı yeni özelliklerle donatılmış olan elyaf test sistemi Favimat+ şimdi altı test metodunu tek bir cihazda topladı. Yeni geliştirilmiş içeri besleme sistemi ile birlikte Favimat+ otomatik tek fibre testini bir adım daha ileri götürüyor. Kayda değer diğer bir gelişme ise teknik ve kıvrılmayan kumaş ilişkin yeni otomatik katlanabilirlik testerı olan Drapetest oldu. Bu alet katlanabilirlik değişkenini otomatik olarak tanımlar ve katlanma ve biçimlenme süreçleri esnasında defo oluşumlarını tetkik eder. Tester, biçim verme için gerekli olan kuvvetin ölçümü ile görüntü analizi vasıtasıyla boşluk ve kıvrılma gibi küçük ölçekli defoların optik analizini birleştirir. Opsiyonel bir diğer sensör ise kırışma gibi büyük ölçekli defoları saptayabilir.

losophy. Textechno's 'Cotton Control Line', first shown at the ITMA 2007, is widened by several new instruments, which all were exhibited at the show. The focus will be on the enhanced fibre length and strength tester Fibrotest, the new evenness tester Covatest, as well as the microdust-, neps- and trash analyzer MDTA 3, now available from Textechno. With new outstanding features the automatic single-fibre testing system Favimat+ combines now six test methods in one instrument. Together with a new developed infeed system the Favimat+ makes a further great step in automatic single-fibre testing. Another highlight is the new automatic drapability tester Drape test for technical- and non-crimp fabrics. This instrument allows to automatically characterize drapability and to detect the formation of defects during draping and forming. The tester combines the measurement of the force, which is required for forming, with an optical analysis of small-scale defects such as gaps and curls by means of image analysis. An optional sensor can determine large-scale defects such as wrinkles.

Yeni Statimat DS hakkında, Textechno Türkiye Temsilcisi Elektro Servis’in Genel Müdürü Fahrettin A. Erses bilgi verdi. Textechno's Turkish Agency Elektro Servis' General Manager Mr. Fahrettin A.Erses informed us about the new Statimat DS.

tekstil teknoloji 35


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 36

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Trützschler’den Yeni Modelleri: TC 11 Card ve TD 8 Cer Makinesi New Trützschler Card TC 11 and Draw Frame TD 8 Trützschler Spinning tarafından geliştirilen yeni Card TC 11 ve Cer Makinesi TD 8, ITMA 2011 Fuarı’nda tanıtıldı ve büyük ilgi gördü. The New Trützschler Card TC 11 and Draw Frame TD 8 developped by Trützschler Spinning were introduced at ITMA 2011 Barcelona and received great interest.

T

rützschler Spinning tarafından ITMA 2011’de tanıtılan TC 11 card, düşük kapital giderleri ve düşük üretim maliyetlerini temsil ediyor. Bu daha büyük bir taraklama alanı ve benzersiz bir doğruluk ile mümkün oluyor.

Bunun sonucu verimlilikte %30 ile %40 arası artış sağlanıyor.

T

he new Trützschler Card TC 11 stands for low capital expenditures and low production costs. This was made possible by a larger carding area and unprecedented accuracy. The result is a 30 – 40% increase in produc-

tivity. Naturally, the established roll diameters of the predecessor

Şüphesiz ki, önceki makinelerin yerleşmiş merdane çapı kabul

machines have been adopted. The same applies to the cross-sec-

edildi. Aynı durum, taraklama öğeleri ve yassı yüzeylerinin çapraz

tion of the carding elements and flats.

kesitleri için de geçerli.

The capital expenditures for the cards, the building and the filter

Card’ların yapım ve filtre sisteminin kapital giderleri düşmektedir.

system are lowered. Increased card production means fewer

Artan card üretimi daha az sayıda card anlamına gelir. Bunun

cards. This results in a reduction of capital expenditures.

tekstil teknoloji 36


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 37


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 38

ELYAF İPLİK FIBER YARN

sonucunda kapital giderlerde azalma meydana gelir. Böylece, 1

Therefore, the performance per square meter building area

metrekare yapım alanı başına performans artar. Bu da, yeni

increases. This means lower investments for new buildings. Or it

yapımlar için daha az yatırım anlamına gelir. Ya da cardlar değiş-

allows a carding capacity increase in the same space by replacing

tirilerek aynı alanda taraklama kapasitesinde artış meydana gel-

the cards. Operating costs are reduced due to lower capital costs,

mesine olanak verir.

lower power consumption and smaller filter systems. The specific

Düşük kapital maliyetlerine, düşük güç tüketimin ve daha küçük

power consumption is at the lowest level. With the TC 11, sav-

filtre sistemlerine bağlı olarak çalışma maliyetleri azalır. Özel güç

ings of approx. 20% electrical energy for each kilogram carded

tüketimi, en düşük seviyededir. TC 11 ile her 1 kilogram taraklan-

sliver are realised. This adds up to 2,000.- to 4,000.- € Euro per

mış şerit için elektrik enerjisinden yaklaşık %20 tasarruf sağlanır.

card and year. The filter system is also more compact and uses

Bu oran birikerek card başına ve yılda 2000 ile 4000.- €’ya ulaşır.

smaller fans. Thus, it uses less electrical energy.

Filtre sistemi daha kompakt olup, daha küçük fanlar kullanır.

The machine has been completely new designed. It takes just

Böylece, daha az elektrik enerjisi harcar.

one look at the structural design to reveal the new concept. The

Makine tamamen yeni tasarımdır. Yeni konsepti ortaya çıkarmak

card frame supports only the drum directly. Our experience with

için yapısal tasarıma bir kere bakmak yeter. Card çerçevesi sadece

the Trützschler Setting Optimisation System T-Con has led to a

tamburu doğrudan destekler. Trützerschler Ayar Optimizasyon

new way of attaching the preopening roller and the doffer. Thus,

Sistemi T-Con ile yeni bir açılış öncesi köpürge ve doferi takma

thermally induced changes to settings are reduced. The sensor

şekli sağlandı. Böylece, ayarlarda ısınmadan kaynaklanan değişik-

and software based T-Con system is of course also an integral

likler azaldı. Sensör ve yazılım temelli T-Con sistemi, şüphesiz ki,

part of the Card TC 11.

TC 11’in ayrılmaz bir parçasıdır. Geliştirme sırasında, gereken

During development it quickly became obvious that the required

doğruluğun klasik yassı yüzeylerle başarılamayacağı çabucak

accuracy cannot be achieved with conventional flats. Therefore,

anlaşıldı. Bu yüzden, TC 11’de özel olarak Trützschler Magnotop

the Trützschler MAGNOTOP system is exclusively used for the TC

sistem kullanılır. Artan üretime ek olarak, bu ölçütler, kalitede de

11. In addition to increased production, these measures also

iyileşme sağlar. Daha önce hiçbir card şeridi temizleyicisi, nepsiz

result in a quality improvement. Never before was card sliver

ve tek biçimli olmamıştır.

cleaner, free of neps and uniform. The man-made fibre card TC

İnsan yapımı fiber card TC 11-S TC 11 ile eş zamanlı olarak üre-

11-S was simultaneously developed with the TC 11. This machine

tildi. Bu makine özel giydirmeler ile donanmış ve çapı artırılmış bir

is equipped with special clothings and features one needled lick-

tekstil teknoloji 38


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 39

ELYAF İPLİK FIBER YARN

iğneli alıcı silindir içerir. Tüm elyaf taşıyıcı öğeler paslanmaz çelik-

er-in with increased diameter. All fibre-carrying elements are

ten yapılmıştır.

made of stainless steel.

Yeni Trützschler Cer Makinesi TD 8

New Trützschler Draw Frame TD 8

ITMA Barselona’da, Trüztschler Spinning yeni bir cer makinesi tipi

Trützschler Spinning introduced its new draw frame at ITMA

tanıttı. İlk bakışta bile

Barcelona. Even at first

Trützschler Cer Makinesi

glance the new design

TD 8’i yeni tasarımı ken-

of the Trützschler Draw

dini belli ediyor. Yeni bir

Frame TD 8 is obvious.

çekim sistemi ve yeni bir

The integration of a new

filtre, yeni bir kasa mey-

drafting system and a

dana getirmiştir.

new filter resulted in a

Çekme sistemi artan

new casing.

doğruluk ile karakterize

The drafting system is

edilir. Bu da şeridin düz-

characterised

gün olmasına yarar. Üst

increased accuracy. This

ve alt silindirler birbirine

benefits sliver evenness.

tam olarak ayarlanmış

Top and bottom rolls are

bir sabit konumda bulu-

in a precise fixed posi-

nur. Trützschler’de adet

tion to one another. As

olduğu üzere, ayarlama

is

paralel olarak yapılır.

Trützschler, adjustment

Temizleme çubukları ve

customary

by

with

is carried out parallel.

basınç çubuğu sertleştirilmiş paslanmaz çelikten yapılmış olup,

Cleaning bars and pressure bar are made of hardened stainless

salt ince kaplama bulunur.

steel and do not have just the usual thin coating. Sensor reliability

Sensör güvenilirliği ve doğruluğu, kontrolde belirleyicidir. Bu

and accuracy is decisive for the control. Meanwhile the newly

esnada, yeni geliştirilmiş giriş sensörü Disk Doğrultucu TD-DL tüm

developed input sensor Disc Leveller TD-DL has passed all field

saha testlerinden büyük başarıyla geçmiştir ve artık TD 8’in stan-

tests with flying colours and is now part of the standard equip-

dart donanımın bir parçasıdır. Sensör ve oluklu plaklarda çift mil

ment of the TD 8. Sensor and groove plates feature double bear-

yatağı bulunmakta olup bu yataklar-

ings, with one bearing below and

dan biri plağın üstünde biri altında

one above the plates. The axle is

yer alır. Aks sağlam şekilde bağlıdır

firmly anchored and does not need

ve dönmesine gerek yoktur. Bu

to rotate. Both these measures result

ölçütlerden ikisi de iyileşmiş ölçüm

in improved measuring accuracy and

doğruluğu ve yıllarca güvenilirlik

many years of long-term reliability.

sağlar. Kalite izleme sistemi Sliver

The quality monitoring system SLIV-

Focus da yeni bir sensör ile donan-

ER FOCUS is also equipped with a

mıştır. Özelliği, sıra dışı sağlamlık ve

new sensor. It is characterised by

güvenirlik olarak tanımlanır.

extraordinary robustness and relia-

Çok daha doğru ve dinamik bir

bility. For even more accurate and

regüle davranışı için, fitil besleme

dynamic levelling behaviour, the sliv-

cağlığı mekanik olarak ayrılır. Yeni kompakt fitil besleme Servo

er feed creel is mechanically decoupled. The new compact sliver

cağlığı kendi sürücüsü ile donanmıştır. Cağlığı hızlandırmasına

feed SERVO CREEL is equipped with its own drive. The levelling

veya yavaşlatmasına artık gerek kalmadığı için, regüle motoru

motor works more dynamic since it no longer needs to accelerate

daha dinamik olarak çalışır. Bir diğer avantajı da cağlık ile cer

and decelerate the creel. Another advantage is the possibility of

makinesi arasındaki gerilme draftını sürekli ve hassas olarak ayar-

continuous and sensitive adjustment of the tension draft

lama imkanıdır. Bunun için, geniş ölçekli, renkli dokunmatik ekra-

between creel and draw frame. All it takes is a touch on the

na bir kere dokunmak yeterlidir.

large-scale colour touchscreen. tekstil teknoloji 39


tekstilteknoloji_aralÄąk_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 40

SĂźrekli ve çok memnun mĂźsteriler için... EF-FCU STANDART TÄ°P Ă&#x2021;ITALI ORTALAYICI Ă&#x153;NÄ°TESÄ°

EF-FCU-B BASKI MAKÄ°NESÄ° Ă&#x2021;ITALI ORTALAYICI Ă&#x153;NÄ°TESÄ°

-Komple paslanmaz çelik sacdan imal edilmiČ&#x2122; gĂśvde, tahrik silindiri ve ara traversler -Eloksal kaplÄą, Ăśzel kesitli, gßçlendirilmiČ&#x2122; alĂźminyum çĹtalar 12 adet -Ă&#x2021;ap 300 mm. Tahrikli çĹtalÄą silindir ile maksimum tutucu yĂźzey -Islak ve kuru kumaČ&#x2122;larda tansiyonsuz ve beslemeli çalÄąČ&#x2122;abilme ĂśzelliÄ&#x;i -Ă&#x2021;ift yĂśnlĂź pnĂśmatik piston ile merkez kaçĹklÄąklarÄąnÄą dĂźzeltme -SaÄ&#x; ve sola 90 + 90 = 180 mm. strok ile kaçĹklÄąklarÄą dĂźzeltebilme imkânÄą -1.1 kW. A.C elektrik motor ve redĂźktĂśrlĂź tahrik sistemi EF-MED-F FÄ°LKULAÄ&#x17E;I TÄ°PÄ° PNĂ&#x2013;MATÄ°K KENAR AĂ&#x2021;ICI Ă&#x153;NÄ°TESÄ°

Hassas ĂśrgĂź kumaČ&#x2122;larÄąn rotasyon veya dĂźz baskÄą makinelerine, kenar kontrollĂź ortalayÄącÄą Ăźniteleri vasÄątasÄąyla sevk edilmesi esnasÄąnda, kenar kÄąvrÄąmlarÄąnÄąn sĂźrtĂźnmesiz ve tam olarak açĹlabilmesi için kullanÄąlabileceÄ&#x;i gibi, yatay veya dikey zincirli ram makinelerinin veya egalize Ăźniteli zincir giriČ&#x2122;lerinde hassas kenar açĹcÄą Ăźnitesi olarak da kullanÄąlÄąr EF-ECON BACA GAZI ISI GERÄ° KAZANIM SÄ°STEMÄ°

3PUBTZPOWFZBmMNESVLCBTLÂ&#x2018;NBLJOFMFSJHJSJĹ&#x2014;MFSJOEFLVNBĹ&#x2014;Â&#x2018;O UBMFQFEJMFO     kenar ĂślçßsĂźnden veya merkezlenerek, her iki tarafÄąndan da dÄąČ&#x2122; kenarlara doÄ&#x;ru açarak, tansiyonsuz ve kenarlarÄąnÄąn kÄąvrÄąlmadan baskÄą blanketine sevk edilmesi için kullanÄąlÄąr. KumaČ&#x2122;Äąn baskÄą blanketine istenen noktadan sevki için gerekli sensĂśr ve servo motor Ăźnitesi ile uyumlu çalÄąČ&#x2122;acak Č&#x2122;ekilde dizayn edilmiČ&#x2122;tir.

EF-ECU OPTÄ°K KENAR KONTROL SENSĂ&#x2013;R Ă&#x153;NÄ°TESÄ°

Egalizeli zincir ve ram makineleri giriČ&#x2122;lerinde kumaČ&#x2122;Äąn iÄ&#x;nelere saÄ&#x;lÄąklÄą ve sorunsuz geçmesi için tasarlanmÄąČ&#x2122;tÄąr. Servo veya A.C motor sistemli hassas ayar redĂźktĂśrleri, kumaČ&#x2122; giriČ&#x2122; raylarÄąnÄąn, kararlÄą ve seri Č&#x2122;ekilde hareket edebilmelerini saÄ&#x;lar. Ä°Ä&#x;ne veya mandal sistemi ile çalÄąČ&#x2122;an ram makineleri, kurutma makinelerinin egalize zinciri giriČ&#x2122;lerinde veya egalizeli açĹk en sanfor makineleri zincir giriČ&#x2122;lerinde kullanÄąlabilir.

EF-FCS KUMAČ&#x2DC; ORTALAYICI SENSĂ&#x2013;R Ă&#x153;NÄ°TESÄ°

Ă&#x2013;rgĂź ve dokuma kumaČ&#x2122;larÄąn merkezlenmesi için kullanÄąlan çĹtalÄą ortalayÄącÄą Ăźnitelerinde ve genellikle dokuma kumaČ&#x2122;larÄąn merkezlendiÄ&#x;i, beČ&#x2122;ikli ortalayÄącÄą Ăźnitelerinde LVMMBOÂ&#x2018;MNBLUBEÂ&#x2018;S*3UFLOPMPKJTJHFMJĹ&#x2014;NJĹ&#x2014;PMBO   &''$4LVNBĹ&#x2014;PSUBMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;TFOTĂ&#x161;SĂ NN    hassasiyette çalÄąČ&#x2122;ma imkanÄą saÄ&#x;lar. FarklÄą renk ve tiplerdeki kumaČ&#x2122;lar için tasarlanmÄąČ&#x2122;tÄąr.

EF-TTM-SR HÄ°DROLÄ°K SÄ°LÄ°NDÄ°RLÄ° BOYA VE APRE FULAR Ă&#x153;NÄ°TESÄ°

YENÄ°

YENÄ°

Ă&#x2013;zellikle yĂźksek ÄąsÄąlarda çalÄąČ&#x2122;an ram makinelerinde, egzoz bacalarÄąndan dÄąČ&#x2122;arÄą atÄąlan havanÄąn sÄącaklÄąÄ&#x;Äąndan faydalanÄąlarak, kabinlerin ihtiyacÄą olan ortam havasÄąnÄą ÄąsÄątmak suretiyle, enerji tasarrufu saÄ&#x;lamak amacÄą ile Ăźretilmektedir. t3BNNBLJOFTJCBDBHB[Â&#x2018;Ă&#x17D;Â&#x2018;LÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;TÂ&#x2018;DBLMÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018;ÂĄ$     t*TÂ&#x2018;HFSJLB[BOÂ&#x2018;NTJTUFNJBUÂ&#x2018;LCBDBHB[Â&#x2018;TÂ&#x2018;DBLMÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018;ÂĄ$      t"UÂ&#x2018;LCBDBHB[Â&#x2018;EFCJTJNBLTJNVN.4BBU     t&Ĺ&#x2014;BOKĂ&#x161;SLBQBTJUFTJ,DBM4BBU   t*TÂ&#x2018;USBOTGFSZĂ [FZBMBOÂ&#x2018;.¤    t*TÂ&#x2018;HFSJLB[BOÂ&#x2018;NÂ&#x2018;OBPSUBNIBWBTÂ&#x2018;HJSJĹ&#x2014;TÂ&#x2018;DBLMÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018;0SUBMBNBÂĄ$      t*TÂ&#x2018;HFSJLB[BOÂ&#x2018;NTJTUFNJOEFOĂ&#x17D;Â&#x2018;LÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;IBWBTÂ&#x2018;DBLMÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018;oÂĄ$      

TĂźl, perde cinsi ve benzeri kumaČ&#x2122;larÄąn apre veya boya prosesleri için kullanÄąlÄąr. Hidrolik sistemli Ăźst silindir sayesinde dar enli kumaČ&#x2122;larda LVMMBOÂ&#x2018;MEÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018;HJCJHFOJĹ&#x2014;FOoNNĂ&#x17D;BMÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;NBFOMFSJOEFZBQÂ&#x2018;MBDBL      sÄąkma - apre veya boya iČ&#x2122;lemlerinde dahi kenar -orta- kenar basÄąnç farkÄą tamamen yok edilebileceÄ&#x;inden, Ăśzellikle tercih edilmektedir. Standart uygulamalarda alt silindir kauçuk, ebonit veya krom kaplÄą olarak imal edilmekte, Ăźst baskÄą silindiri ise hidrolik sistemli yĂźzer silindir olarak imal FEJMNFLUFEJS0QTJZPOFMVZHVMBNBMBSEBJTFZBOZBOBĂ&#x17D;BMÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;BOBEFUIJESPMJL      silindirli uygulamalar yapÄąlabilir.


tekstilteknoloji_aralÄąk_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 41

KENAR KESME FIRELERINIZI    .HQDUNROD\DSĂ&#x2014;OPD\DQNXPDVODUGDPP\H    .HQDUNROD\DSĂ&#x2014;ODQNXPDVODUGDPP\H 1- EF-MED KENAR AĂ&#x2021;ICI Ă&#x153;NÄ°TESÄ° DĂ&#x153;SĂ&#x153;RĂ&#x153;YORUZ.

3- EF-FEE FIRĂ&#x2021;ALI BESLEME Ă&#x153;NÄ°TESÄ°

2- EF-ECU-F HIZLI KENAR KONTROL SÄ°STEMÄ°

YENÄ°

&'.&%NPEFMNFLBOJLLFOBSBĂ&#x17D;Â&#x2018;DÂ&#x2018;Ă OJUFTJ Ă&#x161;[FMBĂ&#x17D;Â&#x2018;MÂ&#x2018;     LBZEÂ&#x2018;SÂ&#x2018;DÂ&#x2018;WFBĹ&#x2014;Â&#x2018;ONB[QSPmMMFSFTBIJQBĂ&#x17D;Â&#x2018;DÂ&#x2018;QMBLBMBSÂ&#x2018;    ile, Ăśzellikle ĂśrgĂź kumaČ&#x2122;larÄąn katlanmÄąČ&#x2122; ve kÄąvrÄąlmÄąČ&#x2122; kenarlarÄąnÄą açar. Gergili zincir sistemi ile çalÄąČ&#x2122;an ram makineleri, egalizeli kurutma makineleri, egalizeli açĹk en sanfor makineleri v.b makinelerde, kumaČ&#x2122; kenarlarÄąnÄąn iÄ&#x;neye geçiČ&#x2122;lerinde tamamen açĹlmasÄą sayesinde, istenilen iÄ&#x;neleme baČ&#x2122;arÄąsÄą saÄ&#x;lanÄąr. KumaČ&#x2122; cinsi ve kalÄąnlÄąÄ&#x;Äąna gĂśre ayarlanabilir. Herhangi bir enerji gereksinimi yoktur. KumaČ&#x2122; kenar yÄąrtÄąklarÄąndan etkilenmez ve bakÄąm gerektirmez

3

2

HÄązlÄą kenar kontrol ve ray kÄąlavuzlama sistemi sensĂśr hassasiyet ayarÄą gerektirmeksizin minimum iÄ&#x;neleme saÄ&#x;layabilir. SensĂśrlerin hassasiyeti çeČ&#x2122;itli renk ve kumaČ&#x2122;    UJQMFSJJĂ&#x17D;JOVZHVOEVS3BZMBSÂ&#x2018;OTBÄźTPMIBSFLFUJZĂ LTFL torklu servo motor ve boČ&#x2122;luksuz vidalÄą mil sistemleri ile saÄ&#x;lanÄąr.

5

   3BNWFFHBMJ[FĂ OJUFMFSJOJO[JODJSHJSJĹ&#x2014;MFSJOEF kumaČ&#x2122;Äąn iÄ&#x;nelere beslenerek iÄ&#x;nelenmesi için tasarlanmÄąČ&#x2122;tÄąr.   1OĂ&#x161;NBUJLLVNBOEBMÂ&#x2018;LBMEÂ&#x2018;SNBWFJOEJSNFTJTUFNMJ -A.C inverter kontrollĂź elektrik motoru ve redĂźktĂśr grubu 1.1 kW    &'1.5NPEFMQOĂ&#x161;NBUJLWFNFLBOJLUSJHFS Ăźnitesine uyumlu   CFTMFNFWFSFCJMFDFLĂ&#x161;[FMMJLUF -Zincir hÄązÄąna senkron çalÄąČ&#x2122;an sistem -SaÄ&#x; ve sol Ăźnite gerektiÄ&#x;inde ayrÄą ayrÄą besleme verebilecek Č&#x2122;ekilde tasarlanmÄąČ&#x2122;tÄąr    #FTMFNFUFLFSMFÄźJĂ TULBQMBNBTÂ&#x2018; ):10-&/WF kolay deÄ&#x;iČ&#x2122;tirilebilir

6

1 4

4- EF-PMT PNĂ&#x2013;MATÄ°K VE MEKANÄ°K AĂ&#x2021;ICILI TRÄ°GER SÄ°STEMÄ°

5- EF-GLU-T Ă&#x153;STTEN KENAR KOLALAMA SÄ°STEMÄ°

YENÄ° 6- EF-CTR DÄ°SKLÄ° KENAR KESME Ă&#x153;NÄ°TESÄ° FOTOSEL KONTROLLĂ&#x153;

.FLBOJLLFOBSBĂ&#x17D;Â&#x2018;DÂ&#x2018;WFZBLBMFNBĂ&#x17D;Â&#x2018;DÂ&#x2018;    Ăźnitesinden ayrÄąlan; Ăśzellikle kenarlarÄą çok kÄąvrÄąlan kumaČ&#x2122;larÄąn zincir iÄ&#x;nelerine girmeden Ăśnce tamamen açĹlmasÄą ve tekrar katlanmalarÄąnÄąn Ăśnlenmesi için tasarlanmÄąČ&#x2122;tÄąr. Her tĂźrlĂź ĂśrgĂź kumaČ&#x2122;Äąn kenarlarÄąnÄą tamamen açarak, zincir iÄ&#x;nelerine beslemeli Č&#x2122;ekilde ve iÄ&#x;ne geniČ&#x2122;liÄ&#x;i kadar iÄ&#x;nelenmesini garanti eder. Gerekli durumlarda tercihen kullanÄąlan, son kÄąvrÄąm açma pnĂśmatik hava ĂźďŹ&#x201A;eyici sistemi sayesinde her tĂźrlĂź kenar kÄąvrÄąmÄąnÄą rahatlÄąkla açmaktadÄąr.

Ă&#x153;stten kenar kolalama sisteminde, kenar kolalama tankÄą ve kenar kolalama diski kumaČ&#x2122;Äąn ĂźstĂźnde olduÄ&#x;undan, kenar kolalama diski zincir iÄ&#x;nelerine istenildiÄ&#x;i kadar yaklaČ&#x2122;tÄąrÄąlabilir, bu durum kenar    mSFMFSJOEFNJOJNVNmSFPSBOMBSÂ&#x2018;OBVMBĹ&#x2014;Â&#x2018;MNBTÂ&#x2018;OÂ&#x2018;TBÄźMBS KumaČ&#x2122; ve kenar kola tasarrufu sayesinde sistem 2-3 aylÄąk sĂźrede maliyetini amorti eder.     t1SPTFTĹ&#x2014;BSUMBSÂ&#x2018;OBHĂ&#x161;SFLFOBSLPMBNJLUBSÂ&#x2018;BZBSMBNB ĂśzelliÄ&#x;i    t,PMBZUFNJ[MFOFCJMJSLFOBSLPMBMBNBWFTJSLĂ MBTZPO tankÄą    t.BIMVMĂ OTĂ SFLMJBZOÂ&#x2018;WJTDPTJUFEFLBMNBTÂ&#x2018;JĂ&#x17D;JO rezerve tankÄą ve sirkĂźlasyon pompasÄą sistemi    t0LTJUMFONFZFLBSĹ&#x2014;Â&#x2018;QBTMBONB[WFTFOUFUJLZBQÂ&#x2018;EB uygulama malzemeleri     t.JOJNVNLFOBSLPMBTBSmZBUÂ&#x2018;JĂ&#x17D;JOLFTJLWFĂ&#x17D;BQSB[ diČ&#x2122;li kolalama diskleri kolay montaj ve demontaj

-Nemli ortamlar ve dayanÄąklÄąlÄąk için dizayn edilmiČ&#x2122; komple paslanmaz gĂśvde    4BÄźWFTPMNNTUSPLMV fotosel kontrollĂź hareketli lineer sistem ( AçĹk en sanfor makineleri için uzun stroklu Ăśzel uygulamalar.) -BĹçak Ăśncesi kenar kÄąvrÄąmÄą açĹcÄą Ăźnitesi -Kenar kesme miktarÄą ayar mekanizmasÄą   1-$LPOUSPMMĂ LVNBOEBQBOFMJ inverter tahrikli asenkron motorlar ve sensĂśr sistemleri -Bileme gerektirmeyen Ăśzel Ăźst bĹçak sayesinde her tĂźrlĂź pamuk, polyester, viscon ve lycra tipi kumaČ&#x2122;larda sorunsuz ve kesintisiz çalÄąČ&#x2122;ma.


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 42

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Loepfe’den Yeni P2 Sensörü Zenit New P2 Sensor Zenit from Loepfe Loepfe Yarn Master® temizleyicileri ile müşterilerinin kalite konusunda ihtiyaçlarına tam çözüm sunuyor. Yarn Master® Zenit C ile bobin makineleri üzerinde, Yarn Master® 3N1 ve 1N1 ile Open End makineleri üzerinde gerçek ve akılcı çözümler geliştiriyor. Loepfe provides complete solutions for their customers’ quality needs with Yarn Master ®. Loepfe developes real and smart solutions on bobbin machineries with Yarn Master ® Zenit C and on Open End machineries with Yarn Master® 3N1 and 1N1.

L

oepfe 50 yılı aşkın zamandır bobin makineleri için optik esaslı çalışan elektronik iplik temizleyicileri üretiyor ve konusunda çığır açan yeniliklere imza atıyor. İplikte bulunan kontaminasyonların temizlenmesi hususunda dünyada ilk renkli yabancı madde temizleme sistemini (1991) ve yine dünyada ilk ve tek polypropilen sensörünü (2003) üreten Loepfe, Itma 2011’de yeni nesil P2 sensörünün tanıtımını yaptı. Toplam müşteri memnuniyetini hedefleyen firma, bu amaçla en ileri teknolojik imkanları kullanarak geliştirdiği ürünlerin imalatını İşviçre’de yaparak kaliteden ödün vermiyor. Uzman yerel ekipleri ile ülkemizde de satış ve satış sonrası servis, yedek parça ve eğitim konularında farkını hissettirdiği kaliteli ve hesaplı hizmete devam ediyor. Böylece firma bazında yapılan uygulamalar ile gerçekçi kalite değerlerine maksimum verimlilik ile firmaların ulaşması sağlanıyor. Tüm dünyada piyasa koşulları hızla değişiyor ve kalite çıtası yükselmeye devam ediyor. Kaliteli bir kumaş görüntüsünün ana unsuru iplik kalitesi konusundaki beklentiler de hızla artıyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve teknolojisi ile Loepfe Yarn Master® temizleyicileri ile müşterilerinin kalite konusunda ihtiyaçlarına tam çözüm sunuyor. Yarn Master® Zenit C ile bobin makineleri üzerinde, Yarn Master® 3N1 ve 1N1 ile Open End makineleri üzerinde gerçek ve akılcı çözümler geliştiriyor. Polipropilen temizlemede beklentilerinizi artırın Tribo-elektrik ölçüm prensibi esasına göre çalışan sensör, farklı materyallerin sebep olduğu iplik üzerindeki statik şarjı ölçerek görünmeyen sentetik yabancı maddeleri büyük bir başarıyla tespit edip temizlenir. Uzun yıllara dayanan araştırmaların ve tecrübelerin sonucu geliştirilen P2 Sensörü ile özellikle son yıllarda işletmeler için büyük sıkıntılar doğuran “polypropilen” problemi ortadan kalkıyor. Yenilenen donanımı ve yazılımı sayesinde tanımlanama-

L

oepfe producing electronic yarn cleaners working optically for bobbin machines for over 50 years performs ground breaking innovations in their field. Loepfe producing the first colour foreign substance cleaning system in the world in 1991, for cleaning the contaminations on yarn, and the first and only polypropylene sensor in the world in 2003, presented the new generation P2 sensors at ITMA 2011. The company manufactures targets total customer satisfaction, to that end, manufactures the products developed using the most advanced technological opportunities, in Switzerland and makes no concessions on quality. They provide quality and economic service with specialized local teams in our country as well, on sales, and after-sales service, spare parts and training, and show their difference. Thus, it is aimed that the companies achieve realistic quality values with maximum efficiency, through the applications performed in companies. Market conditions are rapidly changing all over the world and the quality level is rising continuously. The expectations about the yarn quality, the main element of a quality fabric, are rapidly growing. Thanks to the long experience and technology, Loepfe provides precise solutions for customers’ needs on quality, with Yarn Master® cleaners. They offer real and rational solutions on bobbin machines with Yarn Master® Zenit C and on Open End machines with Master® 3N1 and 1N1. Increases expectations in polypropylene cleaning The sensor working according to the triboelectric measurement principle, measures the static charge on yarn caused by different materials, successfully determines and cleans the unseen synthetic foreign substances. With the P2 Sensor developed as a result of researches and experience of long years, the “polypropylene” problem leading significant difficulties for enterprises particularly in recent years is eliminated. The cleaning performance has

tekstil teknoloji 42


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 43

ELYAF İPLİK FIBER YARN

yan kesmeler iyice azaltılmış, bunun yanında temizleme performansı ciddi oranda artmıştır. Ülkemizde Mart 2011’den bu yana final işletme testleri yapılan sistem şaşırtıcı derecede iyi sonuçlar vermiştir. Gerçekçi sonuçlar almak amacıyla sistemin tüm denemeleri piyasa şartları göz önüne alınarak kontaminasyon oranı yüksek yerli ve ithal pamuklar ile yapılmıştır. Böylece iplikte bulunan en ufak hatalar dahi sorun olmaktan çıkmaktadır. P2 sensörünün güncel Zenit C serisi ile birlikte daha eski Zenit ve Zenit B temizleyicilere de takılabilmesi bu yenilikten eski makine sahibi işletmelerinde faydalanabilmesini sağlar. Open End iplikçilikte daha fazlası YarnMaster® 3N1 ile open end makinelerinde de güvenilir kalite kontrolü yanında renkli yabancı elyaf ve polipropilen temizliği de mevcuttur. Mevcut sistem 1980’lerden buyana tüm dünyada 2 milyon adetten fazla satılan, Barco firmasının geliştirdiği iplik temizleyicilerinin devamıdır. Mükemmel renk ölçümü 1991 yılında Dünya’nın ilk renk ayırıcılı temizleyicisini üreten firma, geçen yıllarda bu başarısını tescillemiş ve geliştirmiştir. Toplam 8 adet renkli led ile aydınlatılan ipliğin rengi, sistemin referansı olarak tanımlanır. Böylece ipliğin renginden farklı tüm kontaminasyonlar rahatlıkla görünür hale gelir. Bilindiği gibi renkli yabancı elyaf ayırımı doğal, sentetik, beyaz ve renkli ipliklerde kullanılabilir. Pamukta kendini yıllardır kanıtlamış olan sistem, özellikle renkli-boyanmış iplik üreticileri içinde büyük yenilikler getirir. Kullanılan sensör teknolojisi sayesinde farklı makine sarım hızları ile kesmelerde farklılıklar yaşanır. Esneklikle Üniversal optik ölçüm sensörleri ile donatılan Zenit C serisi, Ne 4 - Ne 320 gibi geniş bir aralıkta tüm kesik elyaf iplikleri aynı ölçüm kafasıyla kontrol edebilir. Ayrıca doğal veya sentetik, ham veya boyalı iplik, farklı bağlama metotları da yine aynı ölçüm kafaları ile kontrol edilebilir. Böylece işletmelerin farklı iplikler için farklı yoklama kafası seçme ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. İşletmelerin tek yapması gereken, istenen kaliteye yönelik fonksiyona sahip sistemi seçmektir. Modüler yapısı sayesinde, Zenit temizleyicilere ilave fonksiyonlar daha sonra eklenebilir. Ayrıca sınıflara göre temizleme fonksiyonu ile efektli ipliklerde de temizleme yapılabilir. Yeni kullanıcı ara yüzü ile pratik kullanım LZE III merkezi üniteler robust yapısı ile zor koşullarda sorunsuz

increased substantially, with the improved sensor. The system final operating tests of which have been carried out in our country since March 2011, yielded surprisingly good results. To obtain realistic results, all trials of the system have been performed with domestic and imported cottons with high contamination rate, by considering the market conditions. In this way, even minor errors in yarn are no longer a problem. The possibility of installing P2 sensors to older Zenit and Zenit B cleaners, as well as current Zenit C series, ensures that the enterprises having old machines can benefit from this innovation. More in Open End Spinning With YarnMaster® 3N1, besides reliable quality control, colour foreign fiber and polypropylene cleaning is available in open end machines. The current system is the subsequent of the yarn cleaners developed by Loepfe and sold more than 2 millions all over the world since 1980’s. Perfect colour measurement Producing the first cleaner with colour selector in the world in 1991, the company proved and improved this success. The colour of the yarn lightened with total 8 colour leds, is defined as the reference of the system. Thus all contaminations different from the yarn’s colour become easily visible. Colour foreign fiber separation can be used in natural, synthetic, white and colour yarns. The system proved itself for years in cotton brings significant innovations especially for colour-dyed yarn producers. Thanks to the sensor technology used, differences are not seen in cutting with different machine winding speeds. Meet flexibility Equipped with universal optical measurement sensors, Zenit C series can control all staple yarns with the same measurement head in a wide range of Ne 4 - Ne 320. Moreover natural or synthetic, raw or dyed yarns, different tying methods can be controlled with the same measurement head. Thus the enterprises’ need of choosing different inspection heads for different yarns is eliminated. The only thing the enterprises should do is to choose the system with the function for the desired quality. Thanks to the modular structure, additional functions can be added to Zenit cleaners later. In addition, with the function of cleaning according to classes, cleaning can be performed in fantasy/shantung yarns. Practical usage with the new user interface While LZE III central units works properly under difficult conditions with their robust structure, more detailed information provided about the yarn facilitates the work of the users. In addition

tekstil teknoloji 43


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 44

ELYAF İPLİK FIBER YARN

çalışırken, iplikle ilgili verdiği daha detaylı bilgiler kullanıcının işini kolaylaştırır. Renkli dokunmatik ekran üzerinde basit ve anlaşılır şekilde yerleştirilmiş kalite değerleri girişleri yanında, detaylı kalite raporları ile limitler kolaylıkla ayarlanabilir. Tek tuşla seçilebilen bilgi türü, makinenin son takımla çalışmasının yanında vardiya raporları da vererek mukayeseleri kolaylaştırır. Yoklama kafaları üzerinde bulunan ekranlar vasıtası ile ipliğin durumu ve kesme sebepleri merkezi üniteye gitmeden kolaylıkla takip edilebilir. Kullanıcıya verilen detaylı sınıflandırma bilgileri ile iplik gövdesinde bulunan ufak düzensizlikler dahi kullanıcıya gösterilir, böylece limitlere karar vermek kolaylaşır. Geliştirilmiş test modları ile örnekleri alınan iplik hataları incelenerek gerçek temizleme değerlerine kolayca ulaşılır. Burada önemli olan husus, iplik temizleme limitlerinin harman, makine, klima, örgü/dokuma raporu yanında çok daha önemli olan müşteri beklentilerine göre değişkenlik göstermesidir. Sorunlu bir lotta bir işletme limitlerini daraltarak normalin üzerinde kesme yaparken, bir diğeri limitlerini açarak kesmeyi azaltma yoluna gidebilir. Burada önemli olan yeterli veri ve doğru uygulamadır.

to the quality value inputs inserted simply and clearly on the colour touch screen, limits can easily be adjusted with detailed quality reports. The information type that can be selected with a single key facilitates making comparison by providing shift reports. Via the screens on the inspection heads, the status of the yarn and the reasons of cutting can easily be followed without going to the central unit. With the detailed classification information provided to the users, even minor disorders on yarn body are shown to users, thus to decide the limits becomes easier. The yarn errors samples of which are taken with improved test methods are examined and the real cleaning value is easily reached. The point here is that yarn cleaning values vary according to the customers’ expectations that are much more important than batch, machine, air conditioner, knitting/weaving report. While an enterprise narrows down the limits and makes cutting over normal amounts in a problematic lot, another may open the limits and chose to decrease cutting. The important thing is sufficient data and right application.

N,S,L,T ve F temizleme. Özellikle kompakt ipliklerde artan kalite ihtiyacı, Loepfe temizleyicilerin kullandığı akıllı teknolojiler ile tıkanmış tamburlar, hasarlı manşonlar, apronlar, uçuntular sorun olmaktan çıkıyor. Üretim yapan binlerce iğ içinde üç beş adet sorunlu iğin ürettiği düzensiz iplikler tüm mamulde sorunlara sebep olur; örnekleme metoduyla yapılan laboratuar testleri ile bunların tespiti de mümkün değildir. Lab Pack opsiyonu ile hem iplik tüylülüğünün online takibi mümkün hale gelir, tüylülük değerleri, IPI değerleri kötü kopslar SFI/D (İplik Yüzey Endeksi) ve VCV (Değişken CV) ölçümleri ile bloke edilir. Standart Cluster kanalları ile belirlenen iplik hatalarının miktarının yoğunlaşması durumunda kesilmesi ve gerekiyorsa bloke edilmesi mümkündür. Burada fark yaratan husus, bahsi geçen yoğunlaşmanın sıklığının esnek bir şekilde (1-9999) seçilebilmesi ve hata tekrarının periyodik olmak zorunda olmamasıdır. Elbette farklı ihtiyaçlar için toplam beş adet farklı cluster ayarının aynı anda kullanılabilmesi de büyük esneklik sağlar (Kısa kalın, Uzun kalın, İnce, F koyu, F açık). Böylece ring, fitil veya cer kaynaklı problemler kolaylıkla engellenir. Şantuklu ipliklerden dahi bu tür kopslar ayırt edilebilir. Numara kanalı ile bozuk numara ve büküm hataları temizlenirken, kısa numara kanalı ile kumaşta rahatsız edici olabilen 1 m’lik iplik düzensizlikleri de temizlenebilir.

N,S,L,T and F cleaning. Not enough for us The increasing need for quality especially in compact yarns is no longer a problem with the smart technologies used by Loepfe cleaners. Plugged drums, damaged sleeves, aprons, flies. Disordered yarns produced by a few problematic spindles, among thousands of spindles making production, are produced cause problems in the whole product. They cannot be detected with the laboratory tests made through sampling method. With Lab Pack option, both yarn hairiness can be followed on line and hairiness values, IPI values, bad cops are blocked by measuring SFI/D (Yarn Surface Index) and VCV (Variable CV). With Standard Cluster channels, if the amount of yarn errors determined becomes dense, yarns can be cut, or if necessary, blocked. The point making difference is to be able to flexibly ( 1-9999) choose the frequency of the density mentioned and to hinder the periodic error repetitions. Of course, simultaneously using five different cluster adjustments for different needs provides significant flexibility. (short thick, long thick, thin, F dark, F light). In this way, problems emerging from ring, rib or traction can easily be prevented. Such kind of cops can be distinguished even from shantung yarns. While disordered numbers and twisting errors are eliminated with number channel, 1m yarn disorders that may be irritating on fabric with short number channel can be removed.

Servis ve yedek parça maliyetlerini azaltır Loepfe elektronik temizleyicilerin düşük arıza oranı ve tamir edilebilirliği, işletmeler için uzun vadede ciddi tasarruf sağlar. Zenit temizleyicilere, oto-ayarlama özelliği sayesinde kalibrasyon yapılmaz. Tüm Loepfe elektronik temizleyicilerinin tamiratı ve bakımı yetkili serviste yapılır.

Reduce service and spare parts costs Short failure rate and reparability of Loepfe electronic cleaners provide significant saving for enterprises in long term. Calibration is not applied to Zenit cleaners thanks to the auto-adjustment feature. Maintenance of all Loepfe electronic cleaners are performed in authorized services.

tekstil teknoloji 44


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 45


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 46

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Macart’tan Kendinden Bükülmeli İplik Eğirme Makinesi Self-Twist Spinning Machine from Macart Geleneksel iplik eğirme işlemleri ile karşılaştırıldığında Macart tarafından geliştirilen S300’de üretilen iplikte kilo başına %60 daha az enerji harcanır. Compared with traditional spinning processes, the S300 developed by Macart uses 60% less energy per kilo of yarn manufactured.

İ

ngiliz iplik eğirme sistemlerin üreticisi Macart, hacimli akrilik iplik (HB) için kendinden bükülmeli iplilk eğirme makinesi geliştirmeye devam ediyor. S300 makinesi fitilleme, eğirme, bükme, kabartma (hacim artırma) işlemlerini kombine ederek tek bir işlem gerçekleştirerek iplik sarma işlemlerine başlar. Sayma dizisi içerisinde 2/16 Nm ila 2/42Nm hacimli akrilik iplik (HB) içerisinde iki kat iplik üretir. Makinenin kapasitesi, sentetik elyaf fiberleri, doğal fiberler ve taranmış ipliklerin eğirme işlemi için uygun olan fiber uzunlukları ile karışmış olan versiyonlarını işleyebilir. Kendinden bükmeli iplik, endüstriyel makine tarafından örülmüş kumaş parçalarının üretimi için tasarlanmıştır. Her bir S300 dört elyaf sarma makarası dört katı iplik üreterek bunların taranması için dört elyaf sarma makarsına gönderir. S300 saat başına 2,5kg ila 7kg arasında üretim yapabilir. Tipik iki katlı hacimli (HB) akrilik ipliğin bir elyaf sarma makarası saat başına konik çapraz bobin üzerinde taranarak örme işlemi için hazır hale gelen yüksek hacimli gevşek iplik-

M

vacart, the UK-based manufacturer of spinning systems, has continued to develop the self-twist spinning machine for high bulk (HB) acrylic yarn. The company will be showing this latest innovation at the ITMA

2011. The S300 machine combines roving, spinning, twisting, yarn bulking and take up winding operations in a single process. It produces two fold yarns in the count range 2/16Nm to 2/42Nm HB acrylic. The machine has the capacity to process synthetic staple fibres, natural fibres and their blends with fibre lengths suitable for worsted spinning. The self twist yarn is designed for the production of industrial machine knitted garments. Each four-spindle S300 produces fourfold yarns for delivery to four spindles for winding. The S300 can produce between 2.5kg and 7kg per hour. One spindle of a typical twofold HB acrylic yarn will produce 1kg per hour of

tekstil teknoloji 46


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 47

ELYAF İPLİK FIBER YARN

ten saat başına 1kg üretecektir. Makineden çıkış hızı bütün sayımlar için aynı kalmak üzere 200m/dk ila 240 m/dk arasında değişir. Birim boyu, birkaç makinenin yan yana yerleştirilebilmesini sağlarken 60 elyaf sarma makarasının otomatik tarağına en fazla 15 tane makine bağlanabilir. 150 mm’lik koni biçimindeki paket endüstriyel makine tarafından örme işleminin gerçekleştirilmesi için hazır hale gelir. Geleneksel iplik eğirme işlemleri ile karşılaştırıldığında S300’de üretilen iplikte kilo başına %60 daha az enerji harcanır. Modern teknoloji, konvansiyonel kasnak eğirme işlemi ile karşılaştırıldığında altı ayrı imalar sürecini korur. Sıyırarak tarama ya da full otomatik tarama ile mümkün olsun ya da olmasın, her bir sarma kasnağının invertör kontrolü olan özel birer motoru vardır. İplik kayışlarının üstündeki sensörler sarma hızını kontrol ederken rezerv manuel olarak yapılan sıyırma işleminin S300 sistemini durdurmaksızın gerçekleştirilebilmesini sağlar. Buna ilaveten, ön çekişin eklenmesiyle birlikte 12g/m’ye kadar olan bantların kullanımına izin verir manuel ya da full otomatik sarma işlemi şiçin doğrudan besleme yaparak bağlantılı iplik hacim genişletme özelliği içerir. Ön çekiş kısmı mekanik tartışlar ile birlikte ağır iş sarkaç kolları kullanarak standart yüksek hacimli akrilik için tek sıra balon silindirleri, yün ile karışık iplikleri opsiyonel olarak işlemek için ise iki sıralı olanları kullanır. Çekiş Full otomatik sarma makinesi ile çalışan S300 oranı tuş takımı girişi ve yarS300 working with a fully automatic winder dımcı motor kullanımı ile 0,1 no’lu basamaklarda 10 ile 50 arasında ayarlanabilir. Hem ön çekiş hem de ana eğirme alanı üzerindeki mandal 60mm ila 120mm arasında işlenen fiberlerin uzunluklarına uyacak şekilde ayarlanabilir. Macart, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtasındaki Ülkelerde bulunan iplik eğirme ve bükme teknolojisini de içerecek şekilde önceden 4000’den fazla modelin kurulumunu yapmıştır. Macart ayrıca yeni Çelik ayak uydurma çubukları ve Astotec tek kullanımlık ayak uydurma çubuklarını sergileyecektir. Çubuklar ayrıca, hem 220 mm hem de 270 mm genişliğindeki esas spesifikasyonlarda bulunan evrensel GC zincirli soğutma kanalı uç kısımlarının NC Schlumberger aralığı ve Sant Andre Novara’nın CSN zincirli uç kısımları için uygundur. Çelik (Steel) ayak uydurma çubuğu plastik girişlere sahip olup yüksek kalite çelikten üretilirken Astrotec çubuğu yüksek kalitede çelik girişi içeren destekli plastikten ayak uydurma çubuğudur. Macart ayrıca GC ve CSN zincirli soğutma kanalı uç kısımları için pim bağlantılı girişler (baskılı geçirme veya önceden yapıştırılmış) ve GN modeli sektörler arası vida gill box için ise torna vida ile sıkıştırmalı ayak uydurma çubukları önerir. Ayak uydurma çubuklarının pim bağlantılı girişleri Cognetex, Sant Andrea, Mackie, HMG, OKK, Tematex ve Bernhardt için uygun ve mevcuttur. Buna

relaxed high bulk yarn wound on cone ready for knitting. Delivery speeds range from 200m/min to 240m/min, remaining the same for all counts. The size of the unit ensures several machines can be placed side by side, whilst up to 15 machines can be connected to an automatic winder of 60 spindles. The 150mm conical package arrives ready for industrial machine knitting. Compared with traditional spinning processes, the S300 uses 60% less energy per kilo of yarn manufactured. The streamlined technology saves six separate manufacturing processes compared with conventional ring spinning. Available with either manual doffing or fully automatic winding, each spindle of the winder has an individual motor with inverter control. The sensors above the yarn belts control the winding speed, whilst the reserve ensures manual doffing can take place without stopping the S300 system. In addition, pre-draft has been added, allowing the use of slivers up to 12g/m, featuring online yarn bulking with direct feeding for manual or fully automatic winding. The pre-draft section uses heavy duty pendulum arms with mechanical weightings, controlling fibre by the balloon rollers with one row for standard HB acrylic and two rows for optional processing blends with wool. The draft ratio is adjustable between 10 and 50 in steps of 0.1 by key pad entry and the use of a servo motor. The ratch on both the pre-draft and main spinning area is adjustable to suit the length of fibres processed in the range of 60mm to 120mm. Macart has installed more than 4000 earlier models featuring its yarn spinning and twisting technology in Europe, Asia, Africa and the Americas. Macart will also be exhibiting the new Steel faller bars and Astrotec disposable faller bars. The bars are suitable for the universal NSC Schlumberger range of GC chain gill heads in both 220mm and 270mm-wide head specifications, and the CSN chain gills of Sant Andrea Novara. The Steel faller bar is made from high quality steel with plastic inserts, whilst the Astrotec bar is a reinforced plastic faller including a high quality steel insert. The company also offers pinned inserts (press fit or pre-glued) for the GC and CSN chain gill heads and for the screw driven faller bars for the GN model intersector screw gill box. The pinned inserts for faller bars are suitable and available for Cognetex, Sant Andrea, Mackie, HMG, OKK, Tematex and Bernhardt. In addition, chains are also available for NSC GC and Sant Andrea CSN gills.

tekstil teknoloji 47


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 48

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Rieter’den G 35 Ring İplik Makinesi G 35 Ring Spinning Machine from Rieter G 35 iplik makinesi bir önceki çok başarılı G 33 modeli esas alınarak geliştirilmiştir. Bu modelin başarısının köşe taşları olan çok iyi düşünülmüş makine tasarımı, teknik ve teknolojik olarak gerçekleştirilmiş çözümler ve üst düzeydeki kullanım kolaylığı- büyük ölçüde yeni modele uyarlanmıştır. The G 35 ring spinning machine is based on the well-established G 33 predecessor model. The cornerstones of its success - a well thought-out machine concept, technically and technologically accomplished solutions and a high level of operator friendliness – have been incorporated to a large extent in the new model.

ve yenilikler ile birleştirmektedir.

T

Müşteriler son derece yüksek kaliteli bir makinenin eğirme tekno-

additional solutions in the fi eld of spinning technology.

lojisi alanındaki çeşitli ilave çözümleri birleştirmesinden kaynakla-

Superiority over competitors ensures market success.

G

35 ring iplik makinesi, Rieter’in ring iplikçilik teknolojisindeki diğer önemli bir kilometre taşıdır ve bir önceki son derece başarılı modeli olan G 33’ün pazar başarısı kanıtlanmış fonksiyonlarını ek optimizasyon özellikleri

he G 35 ring spinning machine is a further milestone in Rieter ring spinning technology and combines marketproven functions of the G 33 predecessor model with further optimizations and innovations. Customers benefi

t from a powerful, high-quality machine incorporating diverse

nan avantajlardan yararlanmakta ve rakipleri üzerindeki üstünlük pazar başarısını garanti etmektedir.

Quality extending over 1.632 spindles The G 35 ring spinning machine is based on the well-established

1.632 iğe uzatılan kalite

G 33 predecessor model. The cornerstones of its success - a well

G 35 iplik makinesi bir önceki çok başarılı G 33 modeli esas alı-

thought-out machine concept, technically and technologically

tekstil teknoloji 48


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 49


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 50

ELYAF İPLİK FIBER YARN

narak geliştirilmiştir. Bu modelin başarısının köşe taşları olan -çok

accomplished solutions and a high level of operator friendliness

iyi düşünülmüş makine tasarımı, teknik ve teknolojik olarak ger-

– have been incorporated to a large extent in the new model.

çekleştirilmiş çözümler ve üst düzeydeki kullanım kolaylığı- büyük

Process control is thus assured.

ölçüde yeni modele uyarlanmıştır. Böylece proses kontrolü garanti altına alınmıştır.

Easy operation All machine functions are incorporated in the process control sys-

Kolay kullanım

tem and can be operated centrally via the Rieter control panel.

Tüm makine fonksiyonları proses kontrol sisteminde birleştirilmiş-

Technical data relevant for spinning operations are displayed

tir ve Rieter kontrol panelinden merkezi olarak çalıştırılabilir. İplik

clearly and practically on a screen with graphic capability.

üretim süreçleri ile ilgili teknik veriler grafik özellikli ekranda belir-

For maximum effi ciency and reproducibility, Memoset enables all

gin biçimde ve pratik olarak görüntülenmektedir. Maksimum

important parameters for up to 18 yarns to be fi led in the data

verimlilik ve tekrarlanabilirlik için Memoset 18 farklı ipliğe ait

memory and retrieved at any time. The machine can be adapted

parametreleri hafızada saklamakta ve istenildiği zaman istenilen

rapidly and reliably to new products.

ipliğe ait veriler hafızadan çağrılabilmektedir. High flexibility Yüksek seviyede esneklik

The Flexidraft drafting system drive enables yarns to be produced

FLEXIdraft çekim sistemi tahriki istenilen ipliklerin sık parti deği-

in defi ned, consistently high quality, even with frequent batch

şimlerinde bile, sabit,

changes.

yüksek kalitede üre-

Yarn

timine olanak ver-

twist rates can be

mektedir. Yeni iplik

adjusted rapidly to

üretimleri için iplik

new yarn products

numaraları

ve

at the push of a but-

büküm değerleri bir

ton. Individual actu-

butona

counts

and

basılarak

ation of both sides

hızlı bir şekilde ayar-

of the drafting sys-

lanabilmektedir.

tem rollers, which

Makinenin ortasın-

are divided in mid-

dan

ayrılan

machine, and an

çekim sistemi silin-

ikiye

additional interme-

dirlerinin

diate drive for the

her

iki

tarafta ayrı ayrı hareketi ve 1.200‘den fazla iğli makinelerin orta

central bottom roller on machines with more than 1.200 resp. 1

alt silindirleri için ilave bir ara tahrik çalışma güvenilirliğini ve kali-

440 spindles ensure high running accuracy and quality consisten-

te sabitesini her zaman garanti etmektedir.

cy at all times.

Tanımlanmış iplik kalitesi İşletme koşullarında başarısı ispatlanmış pnomatik olarak yükle-

Defined yarn quality

nen baskı tabancalı Ri-Q-Draft çekim sistemi ve Ri-Q-Bridge, yük-

The mill-proven Ri-Q-Draft drafting system with pneumatically

sek iplik kalitesi icin bir temel oluşturmaktadır. Ana çekim bölge-

loaded top arm and the Ri-Q-Bridge for superior spinning condi-

sindeki elyaf kılavuzlama Ri-Q-Draft35’lı G 35 iplik makinesinde

tions provide a sound basis for high yarn quality. Fiber guidance

daha da geliştirilmiştir.

in the main drafting zone has been further optimized on the G 35 with Ri-Q-Draft35.

Ara depolama olmaksızın en güvenilir takım çıkarma G 35 iplik makinesinde büyük boyutlu kopslarla bile, 1 632

The most reliable – Without intermediate storage

kops’a kadar, hızlı ve ara depolama olmaksızın güvenilir bir şekil-

Up to 1.632 cops are doff ed reliably, rapidly and without inter-

de çıkarılır. Servogrip – alt sarımsız gerçek takım çıkarma için

mediate storage - even with large cop formats. Servogrip – the

Rieter yeniliği - alt sarım uçlarını elimine ederek ring iplik makine-

Rieter innovation for genuine doffi ng without underwinding –

lerindeki elyaf uçuntusunu azaltır. Sonuç olarak iplik eğirme işle-

eliminates underwound ends and considerably reduces fi ber fl y

mindeki hava değişimi sayısı azalır, maliyetler düşer ve iplik kalite-

on ring spinning machines. As a consequence

si iyileşir. Bu yüksek kaliteli iplikler sonraki işlemlerde daha az iplik

the number of air changes in the spinning premises can be

tekstil teknoloji 50


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 51

ELYAF İPLİK FIBER YARN

hatası oluşturur.

reduced, costs can be cut and yarn quality improved. This high-

Robodoff – Rieter takım çıkarma sistemi maksimum çalışma

quality yarn results in fewer faults in subsequent processes.

güvenilirliğini garanti eder. Takım çıkarma prosesi otomatik olarak

Robodoff – the Rieter doffi ng system guarantees maximum

tetiklenir ve tüm işlem boyunca sürekli olarak izlenir. Takım çıkar-

operating reliability. The doffi ng process is actuated automatical-

ma işleminin eğirme başlangıcı ve eğirme ile ilgili başlatma ve

ly and monitored continuously throughout its operation. The

tamamlama süresi müşterinin özgün isteklerini karşılamak üzere

starting and completion time of the doffi ng process in relation

programlanabilir.

to spin-out and start-up can be programmed to meet the customer’s specifi c requirements

Çok sayıda iğin sağladığı tasarruflar Bir makine birim üretim miktarında maliyet tasarrufu sağlıyorsa

Potential savings with large numbers of spindles

veya diğer sistemlerle karşılaştırıldığında bir avantaj yaratıyorsa

A machine operates economically when it generates a cost bene-

ekonomik çalıştığı söylenebilir. Rieter makinelerinin güvenilirliği

fi t per unit produced or an advantage compared to other sys-

ve yüksek kalitesi, düşük işletim ve bakım masraflarının yanı sıra

tems. Low operating and maintenance costs as well as a long

uzun kullanım ömürleri ile de garanti edilir. Sürekli yenilik pazar

service life are assured by the high quality and reliability of Rieter

liderliğini garanti eder.

machines. Continuous innovation ensures a market lead.

Daha az yer gereksinimi

Reduced space requirement

Belirlenmiş üretim miktarı için her bir makinedeki iğ sayısının art-

With larger numbers of spindles per machine the space required

tırılması ile gereken yer ihtiyacı azalır. 30 000 iğlik bir iplik tesisi

in a ring spinning mill for a defi ned output volume is reduced.

için gereksimler:

The requirements for a ring

Her biri 1.200 iğ’lik 25 makine için yer ihtiyacı: 11.300 m

spinning installation with 30

2

000

Her biri 1.632 iğ’lik 18 makine

spindles are:

(G 35) için yer ihtiyacı

Space required 25 machines

2.

9.800 m

with 1 200 spindles each 11

Bu sonuçlara göre toplam yer

300 m2

ihtiyacından %13 oranında

18 machines with 1 632 spin-

tasarruf edilmektedir. Bina

dles each (G 35) 9 800 m2

maliyetlerine

olarak

This results in a reduction of

bakım, temizleme ve klima

13 % in total fl oor area

için işletme giderleri daha

required. In addition to the

azdır. Önceki ve sonraki pro-

cost of the building, running

seslerde

tasarruflar

costs for maintenance, clean-

mümkündür. Bir sistem teda-

ing, lighting and air condition-

rikçisi olarak, Rieter, yüksek

ing are lower. Additional sav-

üretim miktarlarını zamanında

ings are possible in upstream

ilave

ilave

tedarik edebilmek amacıyla

and downstream processes.

prosesler için gerekli tüm ön şartları karşılamaktadır. Sonraki pro-

As a systems supplier, Rieter fulfi lls all the preconditions for

seslerdeki birim ünitedeki daha fazla sayıdaki sarım pozisyonu

upstream processes to provide timely supplies of the higher out-

makinenin baş ve uç kısmındaki maliyeti azaltır.

put volumes. In downstream processes larger quantities of winding positions per unit reduce cost for head and foot stock.

Teknolojik optimizasyon Makine ne zaman yüksek kaliteli iplik üretir? Sadece tek eğirme

Technological optimization

pozisyonunda kalitenin en yüksek standartları sağlaması duru-

When does a machine spin high-quality yarn? When not only the

munda değil, fakat aynı zamanda tüm makine uzunluğu ve tüm

quality at an individual spinning position fulfi lls the highest stan-

üretim periyodu süresince kalite sabitliğinin sağlanması durumun-

dards, but quality consistency over the total length of the

da yüksek kaliteli iplik üretimi garanti edilir.

machine and during the entire production period is also assured.

Teknoloji komponentleri ve eğirme geometrisine ilave olarak

In addition to technology components and spinning geometry,

tekstil teknoloji 51


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 52

ELYAF İPLİK FIBER YARN

makine tasarımı, tahrik, ekstraksiyon, takım çıkarma sistemi gibi

the machine concept and components such as drives, suction,

makine komponenetleri de iplik kalitesi için önemlidir.

creeling and the doffi ng system are therefore also important for the yarn quality.

Mükemmel eğirme geometrisi Eğirme geometrisi sadece iplik kalitesine değil fakat aynı zaman-

Spinning geometry in perfection

da hammaddenin çalışma özelliklerini de etkiler. Açıların etkileşi-

Spinning geometry aff ects not only yarn quality but also the run-

mi, iplik yolu ve ring/kopça sistemi, iplik kalitesi, iplik kopuş sayı-

ning properties of the material. The interaction of the angles, the

ları ve üretim hızları için önemlidir.

thread path and the ring/traveler system is crucial for yarn quality, ends down rates and production speeds.

Optimum iplik kılavuzlama Çekim sistemindeki iplik kılavuzlama da iplik kalitesi ve çalışma özelliklerini belirleyen bir özelliktir. İşletme koşullarında ispatlanmış pnömatik baskı tabancalı

Optimized thread guidance Thread guidance in the drafting system also has a decisive infl uence on yarn quality and running properties. The millproven RiQ-Draft drafting system with

Ri-Q-Draft çekim sistemi ve Ri-

pneumatically loaded guide

Q-Bridge bunun için bir esas

arm and the Ri-Q-Bridge pro-

oluşturur. Ana çekim bölgesin-

vides the basis for this. Thread

deki iplik kılavuzlama iyileştiril-

guidance in the main drafting

miş ve hatta iplik üretiminin

zone is improved and even

tüm kritik noktalarında çekim

higher consistency achieved at

aralıkları ile kafes uzunlukları-

all critical points of yarn pro-

nın optimum koordinasyonu

duction through optimum

ile daha yüksek bir uyum sağ-

coordination of cage lengths

lanmıştır. Ri-Q-Draft35 ile opti-

with

mum iplik kılavuzlama ikna

Optimized thread guidance

edici bir şekilde iyi tasarlanmış,

with Ri-Q-Draft35 is a con-

işletmeye yönelik çekim siste-

vincingly well-conceived, mill-

mi çözümüdür.

oriented drafting system solu-

draft

distances.

tion. Enerji tüketimi Energy consumption

İplik üretiminde enerji tüketiminin azaltılması için geliştirme çalışmaları, yıllardır, Rieter tekstil

Developments to reduce energy consumption in yarn manufac-

makineleri araştırma ve geliştirme departmanının en öncelikli

turing have been vigorously pursued for years with top priority in

konusudur. Pazarda mevcut diğer sistemlerden daha düşük enerji

the research and development of Rieter textile machinery. Energy

tüketim rakamları, önceki model olan G 33 iplik makinesinde,

consumption fi gures lower than those of other systems available

mükemmel teknik ve teknolojik çözümlerle gerçekleştirilmiştir. G

on the market were already achieved by means of highly accom-

35 iplik üreticilerine enerji tüketimini önemli ölçüde azaltan yeni

plished technical and technological solutions on the G 33 prede-

ve optimize fonksiyonlar sunmaktadır.

cessor model. The G 35 off ers customers new and optimized functions with signifi cantly reduced energy consumption.

Etkin kops değiştirme Ring iplik makinelerinin uzunluğu sürekli olarak artmakta ve giderek daha hızlanmaktadır. Yukarıda belirtilen her iki husus dolu kopsların değiştirilmesi ve çıkarılması konusundaki çözümleri artarak önemli hale getirmektedir. Amaç, takım çıkarma sürecinde üretimin durmasından kaynaklanan makine duruş süresini azaltmaktır. G 35, iyi taşıma, iyi planlama, ergonomik olarak mantıklı ve ayrı ayrı uyarlanabilen, otomatik çözümler ile hızlı ve güvenilir takım çıkarmayı garanti eder.

Effi cient cops change Ring spinning machines are continually increasing in length and becoming ever faster. Both of these factors together make solutions for replacing and removing full cops increasingly important. The goal is to reduce machine downtime, since production is at a standstill during the doffi ng process. The G 35 guarantees good handling, well-conceived, ergonomically logical and individually adapted, automated solutions and fast, reliable performance of the complete doffi ng functions.

tekstil teknoloji 52


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 53


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 54

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Rius’tan İplik Teknolojisindeki Son Yenilikler Latest Innovations from Rius Rius teknik tekstil sektöründeki hızla yükselen trendlere bağlı ve düzenli olarak yaptığı araştırma ve teknolojik gelişimi sayesinde geliştirdiği yeni teknolojilerini ITMA 2011’de tanıttı. In view of the rapid upward trend of the technical textiles, and thanks to our continuous research and technological development, Rius introduces its latest technologies at ITMA 2011.

T

eknik bilgisi ile çözgü ve trikotaj alanlarında en büyük ve en kapsamlı iplik üreticileri arasında olan Valentin Rius Clapers S.A., sürekli bir değişim halinde olan tekstil süreçlerine verimlilik sağlayıp geniş ürün ağını tamam-

lamak üzere kalite, teknoloji ve performansı biraraya getirir. Teknik tekstil sektöründeki hızla yükselen trendlere bağlı ve düzenli olarak yaptığı araştırma ve teknolojik gelişimi sayesinde geliştirdiği yeni teknolojilerini ITMA 2011’de tanıttı. Rius tarafından geliştirilen modeller ve özellikleri şöyleydi:

V

alentin Rius Clapers, S.A. is producing one of the largest and most representative lines in warping and knitting fields, with own know how based on a broad Company tradition, and providing efficiency to the ever-changing

textile processes, combining quality, technology and performance to complete our wide product range. In view of the rapid upward trend of the technical textiles, and thanks to our continuous research and technological development, Rius displayed the following new product lines at ITMA 2011:

- Minitronic 1200 E12 model ftam elektronik, Raschel marka,

Full electronic Raschel knitting machine model Minitronic 1200

tarım teknolojisi, yapı teknolojisi ve endüstriyel teknoloji alanla-

E12 for the production of spacer fabrics (3D fabrics) for agrotech,

rında pul kumaş üreten örgü makinesi.

buildtech and indutech industries.

- TC-300-E-HP model, tarım teknolojisi ve ambalajlama teknolo-

Full electronic circular warp knitting machine model TC-300-E-HP

jisinde kullanılacak olan özel iplik ağlarının üretimi için dizayn ve

with new features in designs and productivity for the production

verimlilik bakımından yeni özellikler taşıyan full elektronik döner

of special nets to be used in agrotech and packtech industries.

tekstil teknoloji 54


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 55

ELYAF İPLİK FIBER YARN

iplik bükme örme makinesi. - TC-300-TA/2 multi model, eş zamanlı olarak çalışan çift kontrol sistemi olan ve tarım teknolojisi ve ambalajlama teknolojisinde kullanılacak olan özel iplik ağlarının yüksek oranda üretilmesine olanak tanıyan yüksek hızdaki döner iplik bükme örme makinesi. - Birleşik iğne sistemi ile yüksek hızda çalışan, tıbbi teknolojiler ve kumaş teknolojisi endüstrilerinde kullanılacak olan özel kumaşların en yüksek hızda üretilmesine olanak tanıyan tığ (kroşe) örgü makinesi. Rius ayrıca, geleneksel modellerini de fuarda sergiledi: - Teknik ipliklerin yeni çapraz geçirme sistemi ile kullanıldığı opsiyonel cihazlar dahil olmak üzere MC/2 ve MC/D model yüksek hızda çalışan sicim örgü makinelerinin en yeni modelleri. - Medical 1000 model, tıbbi aplikasyonlarda kullanılmak üzere enine geniş büyük bandajların üretiminde kullanılan örme sistemi bulunan tıbbi makine. - Protex 1 ve Protex 101 model, yüksek hızda çalışan döner atkı örme makine zinciri. - Yüksek teknoloji her türlü ipliğin örülmesi için özel olarak tasarlanmış tasarlanmış, UC-800 model, en yeni donanımlı full elektronik doğrudan örme makinesi.

High speed circular warp knitting machine model TC-300-TA/2 MULTI with double head system working simultaneously and permitting higher production of special nets to be used in agrotech and packtech industries. High speed circular warp knitting machine model TC-300-TA with new cam system, permitting highest speed in biggest diameter meshes, for the production of special nets to be used in agrotech and packtech industries. High speed crochet knitting machine by compound needle system, permitting highest speed in special fabrics to be used in medtech and clothtech industries. And together to all detailed launchings we also will display our traditional line of: Latest models of high speed cord knitting machines models MC/2 and MC/D, including all optional devices by using technical yarns with new crossing system. Medical machine model Medical1000 with special wefting system, for the production of large width bandages for medical applications. High speed weft circular knitting machinery line models Protex 1 and Protex 101. Full electronic direct warping machine model UC-800 with all new improvements on machine and specially designed to warp any high tech yarn. We will display all these units (17 machines) to show Rius’ commitment with traditional and high technical textile machinery.

tekstil teknoloji 55


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 56

ELYAF İPLİK FIBER YARN

Retech’ten Sentetik İplikler için Yenilikler Innovations for Synthetic Yarns from Retech Retech, sentetik ipliklerin termal ve mekanik olarak işlenmesi alanında yer alan tekstil makinesi yedek parça üreticisi olarak, hedeflediği yenilikleri ve ürünlerdeki gelişmelerini ITMA 2011’de tanıttı. Retech was able to show their targeted innovations and product improvements at ITMA 2011, as a textile machine component manufacturer in the field of thermal and mechanical processing of synthetic filaments.

İ

sviçreli Retech AG, ITMA 2011’de sentetik ipliklerin termal ve mekanik olarak işlenmesi alanında yer alan tekstil makinesi yedek parça üreticisi olarak, hedeflediği yenilikleri ve ürünlerdeki gelişmeleri uluslararası müşterilerine sundu.

Retech fuarda; top kumaş ve gode birimleri bölgesinde, havalı yatak separatör silindirleri-ABSR ile Win-Olt iplik çekme sensörü, dönen iplikler, özellikle de mavi iplik ile bağlantılı aktif olarak çekme ürünleri sergiledi. “Retech, elyaflarınızı kusursuz işleyen

A

s a textile machine component manufacturer in the field of thermal and mechanical processing of synthetic filaments Retech was able to show their targeted innovations and product improvements to international cus-

tomers and they aroused much interest. In the territory of roll / godet units Retech was able to demonstrate an active draw stand in conjunction with their air bearing separator roll - ABSR and also with their Win-OLT yarn tension sensor, with running filaments, namely „the blue thread“. The

uzman teknoloji” sloganıyla fuarda yer alan firmanın sergilediği

overriding motto and the central theme of their exhibition stand:

yenilikler şunlar oldu:

“Retech expert at drawing your fibers to perfection“

• Kontrol üniteleri dahil olmak üzere en yüksek ısıya elverişli olan,

was judged to be very attractive and also technically very inform-

hızı 7000devir/ dakikanın üstüne çıkabilen, enerji tasarrufu sağla-

ative by their numerous visitors.

tekstil teknoloji 56


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 57


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 58

ELYAF İPLİK FIBER YARN

yan motorları ve sıcaklık etkili ısıtma ve soğutma konseptleri bulu-

Further Retech show novelties included:

nan ve iplik eğirmede kullanılan çok taraflı aplikasyonlar için ısıtıl-

• Heated godet rolls for the many sided applications in spinning,

mış gode top kumaşlar.

suitable for highest temperature and speed ranges up to over

• UTR-4 model, oldukça kompakt bir dizayn formatında yer alan ve evrensel uygulaması bakımından en üst seviyede güvenilirliği olan dijital ölçüm vericisi.

7000 m / min, with energy saving motors and temperature efficient heating or active cooling concepts, including control units. • UTR-4, a digital measurement transmitter in a very compact design format and with highest reliability for universal applica-

• Çevrim içi izleme aracılığıyla iplik üretimindeki kalitenin ilerle-

tion.

mesine iliişkin DTY makinelerini eksiksiz olarak izleyen Win-Olt

• Win-OLT yarn tension sensor for the complete monitoring of

iplik çekme sensörü.

DTY machines for the improvement of quality in yarn production

Bu iyi bilinen ve kanıtlanmış sistemin binlercesi dünya çapında şu

by means of on line monitoring. This well known and proven sys-

anda kullanımda olup, ilk üreticisi Retech tarafından bir daha

tem is in use in its thousands world wide and is now being

sunuldu. Performans aralığı, tek iplik çekme sensörünü içerdiği

offered independently once again by Retech, the original inven-

kadar gerekli yazılım, servis ve yedek parça ile birlikte sistemin

tor. The performance range includes the complete system together with the necessary software, service and spare parts, as

bütününü içerir. • Şimdi farklı boyutlardaki geliştirilmiş seçenekleri ile yüksek hız ve en yüksek kalitedeki teknik ipliklerin işlenmesinde ve BCF ipliklerinin üretiminde hor kullanılmasına karşı garanti olarak uzun

well as single yarn tension sensors • Air bearing separator rolls (ABSR), new in extended range of dimensions, for all highest demands in terms of high speed and long service life even in the case of hard usage for high end tech-

servis ömürlü havalı yatak separatör silindirleri (ABSR).

nical yarns and in the manufacture of BCF yarns.

• “Tekstil dışı elementler” alanında Retech’in efor çeşitliliği, özel-

• In the branch „Non-textile elements“, the diversification efforts

likle bant ve film üreticileri arasında yoğun ilgi gördüğü üzere

of Retech have resulted in the electrically, multizone heated cal-

elektrikli ve çok bölgeli kalandırın 600 C’nin üzerinde ısınması ile

ender for over 600 °C, which aroused intense interest especially

sonuçlandı.

amongst the manufacturers of tapes and film.

tekstil teknoloji 58


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 59


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 60

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Maestro: Yeni Bir Atkı İzleme Yaklaşımı! Maestro: A New Weft Monitoring Approach! Dario Pezzoni ve Bernard Cruycke (ITEMA Dokuma-İtalya)

R

By Dario Pezzoni and Bernard Cruycke (ITEMA Weaving - Italy)

elektronik devre sistemi kullanan atkı detektörü rapierli makine-

R

nin atkı kopuşu sırasında durmasına neden olur.

the rapier loom to stop in the event of weft breakage.

Bugünün atkı duruş detektör sistemleri, detektörün rapierli

Today’s weft stop detector systems are used in such a way that

dokuma makinesinin mikroişlemcisine çok az bilgi vermesi

the detector gives very little information to the micro-processor

yoluyla kullanılıyor. Çok basit ifadelerle, atkı detektörü tezgaha,

of the rapier weaving machine. In very basic terms, the weft

çalışmaya devam etmesi veya durması için sinyal verir. Atkı

detector signals the loom to continue to run or to stop. Certain

detektörlerinin belirli gelişmiş tipleri, istenen veya istenmeyen

advanced types of weft detectors allow detection of desired or

ikili beslemenin tespitine izin verir, fakat tezgaha detektörün

undesired double insertion, but no other information is transmit-

kendisi tarafından verilen “çalış/çalışma” kararından başka bir

ted to the loom other than the “go / no go” decision made by

bilgi iletilmez.

the detector itself.

Çoğu durumda atkı detektörleri, bobinlerin cağlığa yerleştiril-

In most situations, weft detectors require significant time &

mesinde ve atkı ipliklerinin detektör gözcüklerinden geçirilme-

attention in the creeling of packages and the thread-up of weft

sinde ciddi zaman/ dikkate ihtiyaç duyar. İkili besleme, belirle-

yarns through the detector eyelets. Double insertion must origi-

nen gözcüklerden çıkmalı ve sağlanmalıdır ve bunu değiştirmek

nate and be maintained from designated eyelets and it is not

her zaman mümkün değildir. Aynı zamanda aynı atkıyı tekli ve

always possible to change. Also, mixing of the same weft in sin-

ardından ikili besleme ile kaynaştırmak her zaman mümkün

gle and then in double insertion is not always possible. Further,

apierli dokuma makineleri uzun süredir piezoelektrik etkisi bazlı bir atkı detektörü ile donatılmıştı. Atkı besleme sırasında atkının seri hareketi, küçük bir sinyal üretmesi için piezo kristalini uyarır. Büyütme ve

apier looms have long since been equipped with a weft detector based on the piezoelectric effect. During weft insertion, the rapid movement of the weft stimulates the piezo crystal to produce a small signal. Utilizing

amplification and electronic circuitry, the weft detector causes

tekstil teknoloji 60


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 61

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

değildir. Ayrıca detektör her gözcük için tekil hassasiyet ayarı

even if the detector offers an individual sensitivity setting for

verse bile prosedür karmaşıktır ve tecrübeli bir teknisyen gerek-

each eyelet, the procedure is complex and requires an experi-

tirir.

enced technician.

ITMA 2011 boyunca ITEMA, yeni Silver 501 rapierli dokuma

During ITMA 2011, ITEMA introduced the Maestro Weft

makinesi üzerinde Maestro Atkı İzleme Sistemi’ni sundu.

Monitoring System on its new Silver 501 Rapier Machine.

Maestro bütün rakiplerinden farklı olarak, sinyalleri her gözcük-

Maestro, unlike any of its competitors, uses a special weft detec-

ten tezgahın mikroişlemcisine ileten özel bir atkı detektörü kul-

tor that transmits signals from each eyelet to the micro-processor

lanır. Tezgah mikroişlemcisinin yenilikçi yazılımı sinyalin gerçek

of the loom. Innovative software from the loom’s micro-proces-

zamanlı analizine ve böylelikle bütün atkı kopuş şartlarının etkili

sor allows real time analysis of the signal and thus efficient han-

idaresine imkan tanır.

dling of all weft breakage conditions.

Atkı detektörü, 8 veya 12 gözcüğünden her birine sayısal bir

The weft detector has been designed to produce a numerical

değer üretmek için tasarlanmıştır.

value for each of the or 12 eyelets

Eğer verilen bir pozisyon için hiç

of the detector. If no weft is insert-

atkı beslenmez ise sinyal değeri

ed for a given position the signal

son derece düşük olacaktır (sinyal

value will be extremely low (the

ses seviyesi), eğer bir atkı ipliği

signal noise level), if a weft yarn is

gözcük içinde hareket halinde ise

moving in the eyelet, the numerical

sayısal değer 4000’e kadar çıkabi-

value can go up as high as 4000,

lir, böylelikle çok iyi bir sinyal/ses

thus

oranı sunar. Her atkı besleme için

signal/noise ratio.

8 veya 12 sayısal değer sürekli ola-

insertion, the 8 or 12 numerical

rak tezgahın mikroişlemcisine, her

values are continuously transmitted

atkı ipliği için birden çok kez iletilir.

to the loom’s micro-processor,

Aslında sayısal değerler dokuma

multiple times for each pick.

döngüsünün her aşaması için iletilir. Atkı detektörü ve tezgâhın elektroniği arasındaki bilgi iletişimi çok

offering

a

very

good

For each pick

In

fact, the numerical values are Şekil1. ITMA 2011’de Silver 501 üzerinde sunulduğu şekliyle Maestro atkı detektörü. Fig1. Shows the Maestro weft detector on the Silver 501 as it was introduced during ITMA 2011

transmitted for each degree of the weaving cycle. The data communi-

hızlı ve güvenli bir bilgi iletişim aracı tarafından idare edilir.

cation between weft detector and the loom’s electronics is han-

Şüphesiz bu atkı izleme yöntemi aynı zamanda hızlı bir dokuma

dled by a very fast and secure means of data communication.

tezgah mikroişlemcisi gerektiriyor. Gereken hesaplama hızı,

Clearly this weft monitoring method also requires a fast loom

ITEMA’nın aynı zamanda ITMA 2011 boyunca sunulan yeni

micro-processor. With ITEMA’s new electronic NCP (common

elektronik NCP’si ile (ITEMA’nın bütün dokuma tezgahı çeşitleri

electronic platform for all ITEMA’s loom types) which was also

için ortak elektronik platformu) kancalı dokumanın ITMA

introduced during ITMA 2011, the required computation power

boyunca Silver 501 üzerinde gösterilen 750 RPM gibi son dere-

is guaranteed even at extremely high rapier weaving speeds;

ce yüksek hızlarında dahi garanti edilir.

such as the 750RPM demonstrated on the Silver 501 during

Sayısal değerlerin iletimi ile yazılım, atkı detektörünün her göz-

ITMA.

cüğü için besleme eğrisini çizme kabiliyetine sahiptir. Bu eğri,

With transmission of the numerical values, the software is capa-

dokuma makinesinin dokunmatik ekranında görüntülenebilir.

ble of drawing the insertion curve for each eyelet of the weft

Besleme eğrisi, atkı detektörünün her 8 veya 12 gözcüğü için

detector. This curve can be viewed on the touch screen display

mevcuttur.

of the weaving machine. The insertion curve is available for each

Diğer atkı tespit sistemlerine özgü bir özellik olarak hassasiyet

of the 8 or 12 eyelets of the weft detector.

ve kontrol bölgesi belirlenmelidir. Maestro Sistemi ile kontrol

Typical to other weft detection systems, the sensitivity and con-

bölgesi, atkı beslemenin kontrol edildiği iki bölgenin başlangıç

trol zone have to be defined. With the Maestro System, the con-

ve duruşu için dokuma döngüsünde aşamanın belirtilmesi sure-

trol zone is defined specifying the degree in the weaving cycle for

tiyle belirlenir.

the start and stop of the 2 zones in which the weft insertion is tekstil teknoloji 61


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 62

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

İlk bölge beslemenin başlangıcından ortasına, ikinci bölge orta-

controlled. The first zone goes from the beginning to the middle

sından sonuna gider. İki kontrol bölgesinin her birinde yazılım

of the insertion; the second zone from the middle to the end. In

beslenen atkının sayısal değerinin eşiğin üzerinde olup olmadı-

each of the 2 control zones, the software will check if the numer-

ğını kontrol edecektir. Eşikler her gözcük için önceden saptanır

ical value of the inserted weft is above the threshold. The thresh-

ve tanımlanır. Bu dokunmatik ekran üzerindeki yukarı/aşağı

olds are predetermined and defined for each eyelet. This is an

oklarının kullanılması suretiyle kolay bir işlemdir. Bu nedenle

easy procedure by using the up/down arrows on the touch

potansiyometreler veya diğer ayar yöntemlerinin kullanım ihti-

screen display. Therefore, the need to use potentiometers or

yacı ortadan kaldırılır.

other setting methods is eliminated.

Tekil hassasiyet ayarı veya eşiğin tanımlanması Maestro’yu daha

The individual sensitivity setting or definition of the threshold

pahalı yapmaz, bütün işlevler yazılım üzerinden idare edilir.

does not make the Maestro more expensive, all functionalities

Maestro, dokuma boyunca atkı detektörü tarafından sürekli

are handled through software. During weaving Maestro will

olarak iletilen sayısal değerlerin kontrol bölgesinde iken tanım-

continuously compare if the numerical values transmitted by the

lanan eşiğin üzerinde kalıp kalmadığını kıyaslayacaktır. Eğer kal-

weft detector stays, while in a control zone, above the defined

mıyorsa, Maestro tezgahı atkı kopuşun-

threshold. If not, Maestro will stop the

dan durdurur.

loom for weft breakage.

Yeni Maestro Sistemi’nin bir diğer özel-

Another feature of the new Maestro

liği, atkı detektörü tarafından sağlanan

System allows the weft pattern informa-

sayısal değerlerin sinyal şeklinde işlen-

tion to be linked with the signal process-

mesi aşamasının atkı desen bilgisine

ing of the numerical values provided by

bağlanmasına imkân tanır. Bu tamamen

the weft detector. This is completely

otomatiktir,

automatic, requiring no technician inter-

teknisyen

müdahalesi

gerektirmez. Bu şu anlama gelir:

vention. What does this mean?

- Eğer bir gözcüğün pozisyonu atkısının

- If the weft of one eyelet position has to

beslenmesini gerektirmiş ve başka bir

be inserted and for some reason another

nedenden dolayı diğer bir atkı beslen-

weft is inserted, Maestro will detect this

mişse Maestro bunu tespit eder ve tez-

and stop the loom.

gahı durdurur. - Eğer iki atkı beslenmek zorunda iken bir nedenden dolayı sadece tek veya üç atkı

Şekil 2: Dokunmatik ekran konsolu, dokumacı ve teknisyene Silver 501’i son derece kullanıcı dostu bir şekilde idare etmesine olanak sağlar. Fig 2: The touch screen console allows the weaver and the technician to operate the Silver 501 in a very user friendly way.

besleniyorsa Maestro bunu tespit eder ve

- If two wefts are to be inserted and for some reason only one or three wefts are inserted, Maestro detects this and the loom will be stopped.

tezgah durdurur.

- If two wefts are to be inserted and for some reason one of the

- Eğer iki atkı beslenmek zorunda ve bir nedenden dolayı iki

two wefts is the wrong one, Maestro will detect this and stop the

atkıdan biri yanlış atkı ise Maestro bunu tespit eder ve tezgahı

loom.

durdurur.

- The same applies for any other wrong insertion, be it a triple or

- Başka bir yanlış beslemde aynısı geçerlidir; üçlü veya dörtlü bir

quadruple insertion; in every case – if the signals transmitted

besleme olması, her durumda–eğer atkı detektöründen iletilen

from the weft detector are inconsistent with the weft pattern,

sinyaller atkı deseni ile uyuşmuyorsa Maestro tezgahı durdurur.

Maestro will stop the loom.

Bu işlevsellik dolayısıyla, atkı seçicinin herhangi bir arızasında

Because of this functionality any malfunction of the weft selector

veya bir atkı ipliğinin yanındaki bir atkıya dolandığı herhangi bir

or any case where a weft yarn gets entangled with a neighboring

durumda Maestro, rapierli tezgahı durdurur. Açıkça Maestro,

weft, Maestro will stop the rapier loom. Clearly Maestro is a fur-

kusursuz kumaş kalitesini garanti eden rapierli bir dokuma

ther step in the direction of a rapier weaving machine which

makinesinin yönetiminde ileri bir aşamadır.

guarantees perfect fabric quality.

Her gözcük için tekil olarak ayarlanabilen eşiklerin tanımlanma-

Some further words concerning the definition of the thresholds,

sını ilgilendiren bazı ek bilgiler. İnce bir atkı ipliği numarası için

which can be set individually for each eyelet. For a fine weft yarn

tekstil teknoloji 62


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 63

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

sayısal değer, kalın bir

count, the numerical value

ipliğinkinden daha düşük

will be lower than for a

olacaktır. Eğer teknisyen

course yarn. If the techni-

en az atkı ipliği dönmesi

cian wants to weave with

(mümkün olduğunca düz

minimum

bir çizgideki atkı ipliği) ile

deflection (weft yarn as

dokumak

atkı

much as possible in a

tarafından

straight line) the numeri-

üretilen sayısal değerler

cal values produced by the

daha düşük olacaktır.

weft detector will be

Maestro

değerleri

lower. Maestro visualizes

görselleştirir ve atkı bes-

these values and illustrates

isterse

detektörü

bu

leme eğrisini tekranda gösterir. Teknisyen her atkı ipliği için tekil eşiği, her atkı

weft

yarn

the weft insertion curve Şekil 3: Atkı beslemenin yazılım tarafından kontrol edildiği iki bölge bulunur. Ayarlar kolaylıkla girilir ve dokunmatik ekranda bütün pozisyonlar için önceden belirlenir (1’den 12’ye kadar). Fig 3: There are 2 zones where the weft insertion is checked by the software. The settings are easily entered and predetermined on the touch screen for all positions (1 up to 12).

on the loom’s display. The technician define

can

the

easily

individual

kopuşunun yanlış veya istenmeyen atkı duruşları yaratmadan

threshold for each weft yarn in such a way that every weft break

tespit edilmesi suretiyle kolaylıkla tanımlayabilir. Besleme eğri-

will be detected without creating false or unwanted weft stops.

leri aynı zamanda teknisyene atkı beslemesinin sonunda ulaşan

The insertion curves also allow the technician to have a clear

sinyallerin açık bir görüntüsüne sahip olması olanağını tanır.

view of the signals received at the end of the weft insertion.

Bu ona en uzun atkı kontrol bölgesi ile dokuma imkanı verir.

This allows him to weave with the longest weft control zone.

Burada anlatılmak istenen, ipliğin atkının greyfer tarafından

What is meant here is that the yarn will be monitored to the

bırakıldığı noktaya kadar izleneceğidir. Bu özellik kısa atkı ipliği

point the weft is released from the gripper. This feature certain-

hatalarını gidermek, aynı zamanda da yanlış duruşları önlemek

ly serves to eliminate defects for short picks while also prevent-

için çalışır.

ing false stops. Further, a more controlled and precise release

Ayrıca greyferden daha kontrollü ve kusursuz bırakma sağlanır.

from the gripper is assured. Consequently, the Maestro System

Sonucu olarak Maestro

also reduces weft yarn

Sistemi atkı ipliği telefini

waste.

azaltır.Maestro ile ITEMA;

ITEMA introduces a new

rapierli makinelerde atkı

look at weft monitoring

izlemeye ve atkı kopuşları-

and the detection of weft

nın tespitine yeni bir bakış

breakages

sunar.

looms. Thus, the com-

Böylelikle teknisyen açı-

plexity for the technician

sından karmaşıklık orta-

is removed and handled

dan kaldırılır ve dokuma

by the software operating

makinesinin mikroişlemci-

with the micro-processor

si ile çalışan yazılım tara-

of the weaving machine.

fından idare edilir.Atkı tespitinden sorumlu Maestro ile Silver 501 rapierli dokuma

makinesine

maliyet

eklemeden daha iyi kalite sağlar.

With Maestro,

on

rapier

Without adding cost to Şekil 4: Atkı sensörü, sensör sinyalinin bütün pozisyonlarını yüksek hızda iletir. Bu sinyal atkının ağızlığa doğru nasıl aktarıldığını açıkça gösterir. Yeşil çizgi ve ok eşik ayarını gösterir. Eğer atkı sinyali, atkının kontrol edilmek zorunda olduğu bölgelerin birinde eşiğin altına düşerse dokuma makinesi durdurulacaktır. Fig 4: The weft sensor transmits at high speed for all positions of the sensor signal. This signal clearly illustrates how the weft is transferred through the shed. The green line and arrow indicates the threshold setting. If the weft signal drops below the threshold in one of the zones in which the weft has to be checked, the weaving machine will be stopped.

tekstil teknoloji 63

the weaving machine, the Silver 501 rapier loom assures better quality with Maestro in charge of weft detection.


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 64

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Terrot’tan Yeni Örme Teknolojileri New Knitting Technologies from Terrot Farklılığı tecrübe yaratır sloganıyla ITMA 2011’ye katılan Terrot, şu anki ürün çeşitlerinin dışında altı yeni inovatif ve aynı zamanda daha da gelişmiş yuvarlak örme makinesi sundu. At the ITMA 2011, Terrot presented itself with six innovative new and also further developed circular knitting machines out of the current product range.

F

arklılığı tecrübe yaratır sloganıyla ITMA 2011’ye katılan Terrot, şu anki ürün çeşitlerinin dışında altı yeni inovatif ve aynı zamanda daha da gelişmiş yuvarlak örme makinesi sundu. Terrot tarafından geliştirilen ve tanıtılan

A

t the ITMA 2011, Terrot presented itself with six innovative new and also further developed circular knitting machines out of the current product range. - S296-2 Open Width D-Frame, 30" E50: The S296-2

offers outstanding flexibility and efficiency in the production of

modeller şunlar: - S296-2 Açık En D-Kafes, 30" E50: S296-2, 4 iğne rayı ile farklı

different stitch structures with up to 4 needle tracks. Its ideal dis-

ilmek yapılarının üretiminde seçkin esneklik ve verimlilik sunar.

tribution of 102 feeds over 32” diameter is proven in practical

102 beslemenin 32” çap üzerine ideal yayılımı, pratik olarak gün-

day-to-day operation.

den güne operasyon ile denenmiştir.

- SCC6F548, 30" E36: Striper Technology in Single-Jersey has

- SCC6F548, 30" E36: Tek plaka (süprem) örmede Striper tekno-

already a very long tradition at Terrot up to 6 colours stripping in

lojisi, 6 renge kadar çizgi yapmaya ek olarak 3 yol tekniği ile kom-

addition with the combination of 3-Way-Technique and the new

binasyonuyla Terrot’ta zaten çok uzun bir geleneğe sahip ve yeni

development fine gauge E36 opens new trends in fashion.

geliştirmesi E36 faynı modada yeni akımlar açıyor.

- UCC572, 30" E40: The stringent standard of quality and relia-

tekstil teknoloji 64


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 65


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 66

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

- UCC572, 30" E40: Terrot makinelerinin kalite ve güvenilirliğinin

bility of Terrot machines achieve its culmination with its Jacquard

bağlayıcı standardı, jakarlı makine serisi ile doruğuna ulaşır.

machine series. The ceramic PIEZO selection elements form the

Seramik Piezo seçim elemanları, son derece yüksek hızlardaki

electronic-mechanic interface which reliably implements the knit-

makine faynı değişimlerinde bile güvenilir bir şekilde örme bilgisi-

ting information even with extremely fine machine gauge at high

ni sağlayan elektronik-mekanik arayüzü biçimlendirir.

speeds.

- UCC572T, 34" E16: Son geliştirilen elektronik jakarlı makine

- UCC572T, 34" E16: The production of transfer fabrics on the

UCC572-T, aktarmalı kumaşların üretimini en yüksek üretim çık-

latest developed Electronic-Jacquard machine UCC572-T offers

tısıyla en yüksek verimlilikte sunar.

highest production output at utmost efficiency.

- UP592M, 38" E20: Son geliştirdiği mini jakarlı model UP592M, mini jakarlı yatak kumaşının maliyet açısından verimli üretim ciha-

- UP592M, 38" E20: Our latest developed Mini-Jacquard model UP592M stands out by its appliance in the cost-efficient production of Mini-Jacquard mattress ticking. The combination of a high

zı ile göze çarpar. Yüksek bir sayının kombinasyonudur. - I3P284-1, 30" E40: 8 çaprazlı modelde E40-E50 faynlı bu son geliştirilmiş ürün I3P284-1; örme yapılarda daha geniş bir çeşitlilik sunar, böylelikle rib ve interlok ilmek oluşumları yeni kumaş yapılarıyla birleştirilebilir.

number. - I3P284-1, 30" E40: This latest development of the 8-lock model I3P284-1 in fine gauges E40 – E50 offers a wider range in knitting structures thus rib and Interlock stitch formations can be combined to new fabric structures.Terrot circular knitting

Terrot yuvarlak örme makineleri özellikle pazar talepleri; enerji verimliliği ve performansı ile ilgili olarak geliştirildi. Örneğin sergi

machines are especially developed with respect to the market demands energy efficiency and performance. For example the

makineleri verimlilikte %50’ye varan bir artış gösterir..

exhibition machines show an increase in efficiency up to 50%.

- F132-AJ yeni, trend belirleyen Terrot geliştirmesinin adı: Terrot

Detailed information on the exhibits and on our innovation you

doğrudan eğir-ör işlemi: kumaş örmeciliğinin yeni boyutu.

will find in the information brochure enclosed as well as in the

Terrot F132-AJ doğrudan eğir-ör işlemi hava jetli bir eğirme siste-

leaflet.

mi kullanır. Fitilleri, temizleme veya çekim ünitelerini veya asıl

- F132-AJ is the name of the new, trend-setting Terrot develop-

eğirme başlıklarını örme makinesi üzerinde barındırmaz. Bunlar

ment: The Terrot F132-AJ direct spin-knit process uses an air jet

yerine makinenin üç yanında, eğirme işlemi için tamamlanmış

spinning system. It does not mount the rovings, clearing or draft-

fitilleri barındıran bir cağlık diziliş çeşidine sahiptir. Bir diğer deyiş-

ing units or indeed spinning nozzles on the knitting machine.

le iplikler makinenin yanında eğrilir ve ardından daha “normal”

Instead it has a creel type arrangement on three sides of the

bir yolla makineye beslenir. F132-AJ eğirme ünitesi bütün Terrot

machine which house the complete rovings to spinning process.

tekstil teknoloji 66


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:28 Page 67

KOMPLE KONTøNÜ YAù TERBøYE MAKøNALARI, S-ROLL FULARI, ÖZEL MAKøNALAR www.menzel.net > ITMA2011: H6-C107-108 RAMÖZ VE GERGøSøZ KURUTMA, SANFOR, KONTøNÜ BOYAMA TESøSLERø www.monforts.com > ITMA2011: H6-C106 KALANDIR, SIKMA SøLøNDøRø VE ORøJøNAL S-ROLL www.andritz-kuesters.com > ITMA2011: H2-A139 SøLøNDøR KURUTMA MAKøNALARI, ROLøKLER VE SOöUTMA SøLøNDøRLERø www.wumag.de > ITMA2011: H6-B133

Industrienähmaschinen

TOP BAùI YAù VE KURU ENDÜSTRø DøKøù MAKøNALARI www.dohle.de > ITMA2011: H5-B130 HER TÜR ORøJøNAL KÜSTERS YEDEK PARÇA VE SERVøS www.oelmuellers.com > elitez@eliteztekstil.com.tr

DHALL GROUP UNITOP A Q U A C A R E

RABA TEX I N D U S T R I E S

HT JET, LEVENT VE BOBøN BOYAMA MAKøNALARI www.ktmmakina.com > elitez@eliteztekstil.com.tr KOMPLE KONTøNÜ YAù TERBøYE MAKøNALARI, S-ROLL FULARI www.dhallgroup.com > ITMA2011: H6-B112 AÇIK EN øNDøGO BOYAMA TESøSLERø (SLASHER), HAùIL VE SERø ÇÖZGÜ MAKøNALARI www.jupitercomtex.com > ITMA2011: H3-C117 KOSTøK GERø KAZANMA TERTøBATI, ATIK SU TEMøZLEME TESøSLERø www.unitop.org > ITMA2011: H6-B112 KESøK VE SENTETøK ELYAFLAR øÇøN KONøK VE NUMUNE ÇÖZGÜ TESøSLERø www.rabatex.com > ITMA2011: H3-C117

Elitez Servis Makine Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Nispetiye Mah. Birlik Sokak, Engin Sitesi, Kalender apt. 1m D.1, 1. Levent/Istanbul tel.: 0212 28304 71 (pbx) faks: 0212 2848327 elitez@eliteztekstil.com.tr


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 68

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

tek plaka (süprem) ve çift plaka örme makinelerine uydurulabilir.

In other words, yarns are spun by the side of the machine and

Doğrudan eğir-ör sistemi yüksek sistem sıklıkları ve geniş çaplar

then fed to it in a more “normal” way. The F132-AJ spinning unit

(120 besleyiciye kadar) için dahi uygundur ve E20’den E36’ya

can be fitted to all Terrot Single-Jersey and Double-Jersey

kadar olan geyclerde kullanılabilir.

machines. The direct spin-knit system is even suitable for high

Modüler olan eğirme sistemi, ünite başına 24, 32 veya 40 eğirme

system densities and large diameters (up to 120 feeders) and can

başlığıyla uydurulabilir ve dahili bir kelebeğe, tüy gidericiye ve izle-

be used in gauges from E20 - E36. The spinning system, which is

me işlemine sahiptir. Kumaşlar yüksek kalitede bir dokunuşa ve

modular can be fitted with 24, 32 or 40 spinning heads per unit

görünüme, yumuşak bir tutuma ve zengin renklerle iyi boyanabi-

and has an integrated flyer, integrated fluff removal and integrat-

lirliğe sahiptir. Yeni Terrot Sistemi ile elastanla katlama da müm-

ed monitoring process. The fabrics have a top quality feel and

kündür.

look, a soft handle and good dyeability with rich colours.

F132-AJ, 600’e kadar çıkan bir hız faktörüne (20 devir/dakika,

Elastane plaiting is also possible with the new Terrot system.

30") ve 360 kg/24 saate kadar bitmemiş kumaş çıkışına (20

The F132-AJ has a speed factor of up to 600 (20rpm, 30") and

devir/dakika, 30") sahiptir.

unfinished fabric output of up to 360kg/24 hours (20rpm, 30").

Yeni prosedür, müşteriye aşağıdakilerle ilgili dikkat çekici bir fayda

The new procedure offers a remarkable customer’s benefit with

sunar.

respect to:

- %33- %40 daha az gerekli alan,

- 33% – 40% less required space,

- %50’ye varan enerji tasarrufu,

- up to 50% energy savings,

- %30’a varan daha az yatırım maliyeti,

- up to 30% less investment costs,

- %50’ye varan daha az üretim maliyeti.

- up to 50% less production costs.

tekstil teknoloji 68


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 69


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 70

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

Reel Tuz Kimya Genel Müdürü Alper Emekçi Reel Tuz Kimya’s General Manager, Mr. Alper Emekçi

Reel Tuz Kimya’dan Yeni Tekstil Yardımcı Kimyasalı Bestacid N Bestacid N; The New Textile Auxiliary Chemical from Reel Tuz Kimya Reel Tuz Kimya’nın yeni tekstil yardımcı kimyasalı Bestacid N çok sevildi ve kullanan işletmecilerin vazgeçilmez yardımcısı oldu. Diğer ürün Worldacid T ise Polyester çalışan işletmeler tarafından sevilerek kullanılan bir tampon asit haline geldi. Reel Tuz Kimya’s new textile auxiliary Bestacid N has been loved and has become an indispensable auxiliary for companies using it. On the other hand Worldacid T has also been loved by companies working with polyester and is now a padding acid widely used.

A

ğır sanayi ve gıda sanayi için tuz üretimi yapan Reel Tuz Kimya, tekstil sektöründe yeni ürünlere imza atıyor. Çorlu’da sanayinin ihtiyaç duyduğu tuz ve kimyasalla-

rın satışını yapan firma, bölgedeki firmaların ihtiyacı olan tuzun yanında tekstil sektörüne yardımcı kimyasal hizmetini de; bünye-

R

eel Tuz Kimya manufacturing salt for heavy industry and food industry is presenting new products to the textile industry. The company dealing with the sales of the salt

and chemicals required by the industry in Çorlu is also offering textile auxiliary chemicals to the textile industry with its subsidiary

sinde bulundurduğu Reel Lojistik firmasıyla birlikte sektörün hiz-

company named Reel Logistics.

metine sunuyor.

Reel Tuz Kimya’s General Manager Mr.Alper Emekçi stated that

Ankara Şereflikoçhisar’daki fabrika tesislerinde sanayinin ihtiyacı

they are manufacturing the salt used by the industry in their

tekstil teknoloji 70


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 71


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 72

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

olan tuzu ürettiklerini kaydeden Reel Tuz Kimya Genel Müdürü

plant located in Ankara Şereflikoçhisar, and added that they pre-

Alper Emekçi, Çorlu’yu sanayi ve tekstil ağırlıklı olduğu için tercih

ferred Çorlu as this region is widely dealing with heavy industry

ettiklerini söyledi. Çorlu’da tuz kullanımının çok yaygın olduğunu

and textile. Emekçi pointed out that the used of salt in Çorlu is

ifade eden Emekçi, başka bir firmanın bünyesinden ayrılarak

very common and noted that they established their company

2004 yılında burada kendi firmaları olan Reel Tuz Kimya olarak

Reel Tuz Kimya by splitting up from another company in 2004.

faaliyete başladıklarını söyledi.

Alper Emekçi stating that they have first started to produce with

Çorlu’da işe sodyum klorür tuzuyla başladıklarını, sülfat tuzları ile

sodium chloride salt and that they grew with sulphate salts and

büyüdüklerini ifade eden Alper Emekçi, şu açıklamayı yaptı: “Kış

continued: “We have developed the salt with less damage to the

aylarında asfaltlara minimum zararı veren tuz geliştirdik ve bunları

asphalt in winter time and we are exporting them to European

Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Tuz dışında farklı kimyasalları da

countries. We have also added different chemicals to our portfo-

bünyemizde aldık. Asetik asit, hidrojen peroksit, sıvı kostik, sod-

lio. We import and supply over 80 chemicals like acetic acid,

yum hidrosülfit, sodyum hipoklorit, hidroklorik asit gibi 80’i aşan

hydrogen peroxide, liquid caustic, sodium hydro-sulphide, sodi-

kimyasal malzemelerin ithal ve tedarik ediyoruz. Böylece müşteri-

um hypochlorite and hydrochloric acid.

lerimizin tuz ihtiyaçlarının yanı sıra üretimlerinde kullandıkları

Consequently, we have also started to provide chemicals needs

kimyasal ihtiyaçlarını da karşılamaya başladık. Müşterilerimize

of companies beside their salt needs. We are constantly updating

daha hızlı, zamanında ve tam sevkiyat yapabilmek için Reel

the fleet of our Reel Logistics company so as to correspond to the

Lojistik firmamızın filosunu büyüyen müşteri kitlesine uyum sağ-

needs of our customers on time and quickly.

layabilecek şekilde sürekli yeniliyoruz.

We are manufacturing textile auxiliary chemicals under the roof

Reel Tuz Kimya şirketi adı altında tekstil yardımcı kimyasalları üre-

of Reel Tuz Kimya company; we made a quick entry to the mar-

timi yapıyoruz; Bestacid N ve Worldacid T isimli tescilli markaları

ket with our registered trademarks like Bestacid N and Worldacid

ile piyasaya hızla giriş yaptık. Bu ürünlermiz tekstil işletmecileri

T. These products have been really liked by textile companies.

tarafından çok sevildi ve beğenildi. Bestacid N her türlü elyafta

While Bestacid N offers a very good neutralizing effect in all kinds

oldukça iyi bir nötralize sağlarken tekstil mamulünün asitleme

of fibers, it also provides a permanent ph on the produced as it

sonrası gördüğü ısıl işlemlerden etkilenmeyerek mamul üzerinde

is not affected by the heat treatment; on the other hand

kalıcı bir ph sağlıyor; Worldacid T ise polyester boyama sırasında

Worldacid T increases the color repeatability by preventing ph

ph dalgalanmalarını önleyerek renk tekrarlanabilirliğini artırıyor.

fluctuations during polyester dyeing.

Tuz sevkiyatı yaptığımız için geniş bir müşteri portföyümüz var.

We have a wide customer portfolio for salt delivery. At the same,

Aynı zamanda lojistik olarak da oldukça iyi çalışan bir filomuz var.

we also have a fleet operating at full capacity. We have entered

Biz elimizdeki bu olanaklardan daha iyi faydalanmak ve müşteri-

into chemical business so as to benefit from these opportunities

lerimizi de faydalandırmak için kimyasal işine girdik.

and made our companies benefit from these opportunities. We

Kimyasal sevkiyatı için ayrıca bir nakliye ödemiyoruz, mevcut sev-

do not pay an additional transport for the chemical delivery as

kiyatla gönderiyoruz. Bunu da maliyeti düşük olarak ürünümüze

we dispatch products with our current delivery.

ve müşterimize yansıtıyoruz. Tuz ve kimyasal yanında müşterimi-

Consequently we offer this opportunity to our customers as low

zin yardımcı kimyasal ihtiyaçlarını da karşılamak için bu işte yıllar-

cost products. Besides salt and chemicals, we have established a

dır tecrübe sahibi olmuş kimya yüksek mühendisleri ve tekstil

good R&D and production team consisting of experienced chem-

yüksek mühendislerinden oluşan iyi bir Ar-Ge, üretim ekibi kur-

ical and textile engineers. We have started production in our new

duk. Bu ekiple yeni üretim tesisimizde üretimlerimize başladık. İlk

production plant with this team.

ürünümüz olan Bestacid N çok sevildi ve kullanan işletmecilerimi-

Bestacid N being our first product has been really liked and

zin vazgeçilmez yardımcısı oldu. İkinci ürünümüz olan Worldacid

become an indispensible auxiliary for companies. Worldacid T

T ise Polyester çalışan işletmeler tarafından sevilerek kullanılan bir

being our second product became a padding acid for companies

tampon asit oldu. Çok yakın bir zamanda çıkacak olan ürünleri-

working with polyester. Our customers are looking forward to

mizi de müşterilerimiz heyecanla beklemektedirler. Yapılan yatı-

seeing our products to be launched very soon. As Reel Tuz

rımların sonuçlarını görmek, Reel Tuz Kimya ekibi olarak bizleri

Kimya, to see the results of the investments realized makes us

çok sevindirmektedir.”

happy.”

tekstil teknoloji 72


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 73


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 74

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

Mahlo’dan Maliyetleri Kurtaran-Kaynakları Koruyan Yenilikler Innovations “Saving Costs- Conserving Resources” from Mahlo “Maliyetleri Kurtaran-Kaynakları Koruyan” temasıyla ITMA 2011’de yeniliklerini sergileyen Mahlo, tekstil endüstrisi için kontrol sistemlerinin küresel pazar lideri olarak rolünü bir kez daha vurguladı. Mahlo having exhibited its innovations at ITMA 2011 with its theme “Saving Costs- Conserving Resources” once more emphasised its role as global market leader of control systems for the textile industry without being limited to it

M

aliyetleri Kurtaran-Kaynakları Koruyan” temasıyla ITMA 2011’de yeniliklerini sergileyen Mahlo, tarafından geliştirilen ve sunuluna yenilikler şöyleydi:

Ürün takip bölümü Otomatik arıza takibi WIS-12: Tekstil ve dokusuz yüzeyler alanında başarılı bir şekilde işleyen otomatik arıza tespit sistemi yeniden incelenmiş ve geliştirilmiş tasarımıyla sunuldu. Almanya’daki Bamberger Baskı Tekstil Arıtıcısı’nda kurulduğu gibi arıza tespit ve renk ölçümü ile tamamlanmış açık bir istasyon modeli görülebildi. Özellikle sistemin modülerlik ve kullanıcı dostu yönleri yeniden gözden geçirildi. Webscan WIS-12’nin bütün bileşenleri artık bireysel talebe göre ayrım yapmaksızın ayarlanabilir. İşlem ve idare, özellikle arıza sınıflandırması

ala-

nında, ciddi düzeyde basitleştirildi.

Arıza

şablonları, benzer arızaların sonraki geçişte bulunması imkânını vererek artık operatörün

arızaları

kolaylıkla sınıflandırmasını sağlar.

T

he innovations developed and showcased by Mahlo at ITMA 2011 with the theme “Saving Costs - Conserving Resources” were as follows:

Product inspection segment Automatic defect inspection WIS-12: The automatic defect detection system, already successfully employed in the textile and nonwovens area, was presented in its revised and improved design. A model of a complete unrolling station with defect detection and colour measurement, as installed at the textile refiner Bamberger Kaliko in Germany, could be seen. Especially the aspects of modularity and user-friendliness of the system were revised. All components of the Webscan WIS-12 can now be scaled according to individual demand without exception. Operation and handling was significantly simplified, especially in the area of the defect classification. Defect patterns now enable the operator to simply classify defects allowing similar defects to be found in the next pass

Optipac VMC 12

Düzeltme bölümü Halılar ve teknik tekstiller için düzeltme ve süreç kontrol sistemi: Orthopac CRVMC-12 Sistemin modern düzeltme mekanizması yeni yollar açar. Patentli, silindir konumlandıran sürücü, düzeltici silindirlerin mevcut pozisyonları ne olursa olsun ürüne bütün ürün eni boyunca daima düzgün temas etmesini sağlar. Ek olarak ürün, silindirler etrafında daima yalnızca gerekli olduğu kadar

Straightening segment Straightening and process control system for carpets and technical textiles: Orthopac CRVMC-12: The modern straightening mechanism of the system opens up new avenues. The roller positioning drive, registered for patent approval, ensures that the straightening rollers always contact the product uniformly across the entire product width, regardless of the present position of the rollers. In addition, the product always wraps around the

tekstil teknoloji 74


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 75


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 76

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

sarılır. Baş silindirler “Kenar ileri”den “Orta ileri”ye dönerken geçen ortak boş süre ortadan kaldırılmıştır. Pasif pim çarklı düzeltme makinesi Orthofact RMB-12/RFMB-12: Mahlo pimli düzeltme çarkını düzeltici sistemler portföyüne bir kez daha dahil ediyor. Makine bilinen teknolojiyle kıyaslandığında bazı yeni ve taze fikirleri sunuyor. Örneğin bir yay tarafından üretilen karşı kuvvet, pimli çarkların daima simetrik ve aynı hizalanmasını sağlar. Hassas bakım gerektiren ayrıntılı kaldıraç yapılarından böylelikle vazgeçilebilir. Son derece değişik, kırpıntı oluşturmayan bir silindir baş ve kenarlardan artan pay bozukluklarını en aza indirir. En küçük ürün bozukluğu için özel voltaj kontrollü akıllı sürücü istasyonu otomatik olarak etkinleşir veya devre dışı kalır (örneğin; tıkanıklıklar halinde). Pimli çark ile düzeltilemeyen ürünler için bir butona basılması suretiyle çalışan bir baypas fonksiyonu mevcuttur. Ek olarak, artikellere göre her iki sistemi de kullanma gereksinimi duyan müşteriler için silindir düzeltme makinesi (RFMB-12) ile birleştirilmiş bir versiyon vardır. Konsept çalışma: Tahrikli pimli çarklara sahip aktif pim çarklı düzeltme makinesi Orthofact RMBC-12: Orthofact RMB-12 düzeltici sistemi ile kıyaslandığında yaratıcı bir fikir ve aktif pimli çark RMBC-12 tek bir makinede. Serginin bir yarısı pasif düzeltme çarkını, diğeri konsept çalışmayı sundu. Mahlo böylelikle Aqualot AMF değişiklikleri ve pasif düzeltme çarkı teknolojisi ile kıyaslandığında oldukça iyi olan yeni geliştirmeleri gösterdi. Mahlo tarafından bilinen tarama özelliği böylelikle aktif pim çarklı düzeltme makinesiyle birleştirilir. Giren bozuklukları tarar. Pimli düzeltme çarkları aktif olarak bir motor ile kontrol edilir ve bundan dolayı yalnızca eğrilikleri değil, aynı zamanda kavisleri ve hatta dalgalı asimetrik bozuklukları ortadan kaldırabilirler. Yandan gerdirme, karmaşık, dalgalı bozuklukları azaltır ve tarama için en uygun önkoşulları sağlar. Ek olarak aktif kontrol, aynı boyuttaki pasif pimli çarklardan daha iyi bir düzeltme efekti meydana getirir. Yeni aktif kontrollü Orthofact RMBC-12 temel olarak, kısa, etkili bir gerdirme sınırı oluşturur. Ürün çeşidi, elastiklik ve ürün kondisyonuyla ilgili sınırlamalar çok eskidir, düzeltme doğruluğu idealdir. Dahili otomatik düzeltme özelliği de geçerli bozukluğun bir ekranda sunumuna olanak verir. Yeni Orthofact RMBC-12 bundan dolayı bütün ihtiyaçlar için evrensel bir düzeltme ünitesidir. Artık hevesle Mahlo’nun konsept çalışmadan fonksiyonel makineye geçişi nasıl

rollers only as far as necessary. The common idle time when the bow rollers are swinging over from “Edge forward” to “Centre forward” is completely eliminated. Passive pin wheel straightening machine Orthofact RMB-12 / RFMB-12: Mahlo includes the pin straightening wheel once more in the portfolio of straightening systems. The device exhibits some new and fresh ideas compared with known technology. For example, the counterforce produced by a spring always ensures the uniform and symmetric alignment of the pin wheels. Elaborate lever constructions requiring intensive maintenance can thus be dispensed with. An infinitely variable unclipping roller minimises residual bow and edge distortions. The intelligent drive station with special voltage control for smallest product distortion activates or deactivates automatically (e.g. in case of blockages). A bypass function is available at the push of a button for products that cannot be straightened with the pin wheel. In addition, there is a version with combined roller straightening machine (RFMB-12) for customers who need to use both system according to the articles. Concept study: Active pin wheel straightening machine with driven pin wheels – Orthofact RMBC-12: An ingenious idea compared the Orthofact RMB-12 straightening system and the active pin wheel RMBC-12 in a single machine. The one half of the exhibit showed the passive straightening wheel, the other one the concept study. Mahlo thus demonstrated the modifications and new developments compared with the passive straightening wheel technology quite well. The scanning feature known from Mahlo is thus integrated into the active pin wheel straightening machine. It scans the incoming distortions. The pin straightening wheels are actively controlled by a motor and therefore able not only to remove skews but also bows and even wavy asymmetric distortions. Lateral stretching reduces complex, wavy distortions and provides optimal prerequisites for scanning. In addition, the active control achieves a much greater straightening effect than passive pin wheels of the same size. The new Orthofact RMBC-12 with active control basically constitutes a short, compact stentering limit. Restrictions in regard to product type, elasticity and product condition are largely obsolete; the straightening accuracy is optimal. The built-in automatic straightening feature also permits the presentation of the current distortion on a screen. The new Orthofact RMBC-12 is therefore a universal straightening unit for all requirements. Let’s eagerly wait and see how Mahlo manages the transition from the concept study to the functional machine.

tekstil teknoloji 76


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 77


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 78

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

idare edeceğini bekleyelim ve görelim. Konsept çalışma: Çok fonksiyonlu düzeltici sistem Orthopac MFZE-12: Mahlo başka bir konsept çalışmasını en az boş alan gereksinimleriyle düzeltme teknolojisi alanında sundu. Artan pay bozukluklarının ortadan kaldırılması için hassas bir düzeltme ünitesinin gerektiği baskı silindiri örneğini alın. Ürün için ek olarak bir ortalama ünitesi ve açma sistemi gereklidir. Bazı ürünler de bir en ölçümü gerektirir ve baskı silindirine ortalanmış ürünü kaldırmak için bütün cihaz kulesini kaldıracak bir çapraz sarım cihazı gereklidir. Ancak çoğu baskı kuruluşunun bir cihaz kulesi için hiç boş alanı yoktur. Burası Mahlo Orthopac MFZE-12’nin oyuna gerçek bir yetenek olarak katıldığı yerdir. Sistem eğrilikleri ve kavisleri düzeltir, ürünü ortalar, açar, istenilen ende kontrol eder ve bunların hepsini tek bir silindirle yapar. Bu daha etkili yapılamaz. Özel bir “Çok fonksiyonlu düzeltme silindiri” kullanılır. Bu, aynı anda hem kavis, hem de eğrilik düzeltme işlevini yerine getirmesine olanak sağlayan döner bir çerçeveye takılı bir kavis silindiridir. Bu düzenleme ciddi oranda azaltılmış fiziksel boyutlara olanak verirken düzeltme efektinin çok iyi ayarlanmasına olanak tanır. Dahası, esnek bantlar da “çok fonksiyonlu düzeltme silindiri” ile birleştirilmiştir. Düzeltme silindirlerinin esnek bantlarının kontrolü dolayısıyla sistem aynı anda bir ortalama ve açma fonksiyonu sunar. Bütün testler şimdiye dek tatmin edici ve oldukça ümit vericiydi. Sistem şu anda yalnızca yaklaşık 20 metre/dakika’ya kadar olan yavaş uygulamaları işletiyor ama tabi ki Mahlo, cihazın hız ve performansını geliştirmek için yoğun çalışıyor. Süreç kontrol bölümü Silindir kurutucu kontrolü Atmoset SMT-12: Mahlo’dan Atmoset SMT-12, silindir kurutucuların

Webscan WIS-12

ısıtma kapasitesinin ürüne bağlı kontrolüne olanak verir. Bu kurutucular ile ısıtma kapasitesi genellikle en ağır ürüne en uygun hale getirilir. Tülbent hızı veya kapasitenin hafif ürünler için kolaylıkla ayarlanamamasından dolayı ürün çok fazla kurutulur ve daha çok enerji harcanır. Mahlo, kurutucunun kapasitesini, kurutucu silindirlerde kalan nem ölçümü ve yoğunlaşmış su sıcaklığının geri beslemesi sayesinde çabuk, kolay ve güvenilir şekilde kontrol etmenin bir yolunu bulmuştur. Atmoset SMT dengeli ve verimli bir kurutma sürecine olanak verir. Ürünün ağırlığı veya tülbent hızı ne olursa olsun kurutmanın en uygun derecesine daima ulaşılır. Üretim sürecinin sürekliliği ve ürün kalitesinin tekrarlanabilirliğine olanak verilir. Kurutucuların enerji tüketimi, en uygun hale getirilmiş ısı çıkışı sayesinde ciddi düzeyde

Concept study: Multifunction straightening system Orthopac MFZE-12: Mahlo presented another concept study in the area of straightening technology with minimum space requirements. Take the example of a printing press where a precision straightening unit is required to remove residual distortions. A centring unit and spreading system for the product are needed in addition. Some products also require a width measurement and to move the product centred into the printing press a crosswinding device is necessary to move the entire device tower. However, most print shops do not have any space for a device tower. This is where Orthopac MFZE-12 from Mahlo comes into play as a true multitalent. The system straightens skews and bows, centres the product, spreads it, controls it to the desired width – and all that with a single roller. This can’t be done any more compact. A special „Multi-function straightening roller“ is used. This is a bow roller mounted in a swivel frame, which allows it to function both as bow and skew straightener at the same time. This arrangement allows for very fine adjustment of the straightening effect while permitting significantly reduced physical dimensions. What’s more, flexible bands are also integrated into the “multi-function straightening roller”. Because of the control of the flexible bands of the straightening rollers the system offers a centring and spreading function at the same time. All tests were satisfactory so far and quite promising. Currently the system manages only slow applications up to approx. 20 m/min, but of course, Mahlo is working intensively to improve the speed and performance of the device. Process control segment Cylinder dryer control Atmoset SMT-12: The Atmoset SMT-12 from Mahlo enables to product-dependent control of the heating capacity of cylinder dryers. With these dryers the heating capacity is usually optimised to the heaviest product. Because the web speed or the capacity cannot be simply adjusted for lighter products, the product is dried excessively and much energy is wasted. Mahlo has found a means of controlling the capacity of the drier in a quick, simple and reliable manner through residual moisture measurement and feedback of the condensate temperature of the drying cylinders. The ATMOSET SMT enables a stable and effective drying process. The optimal degree of drying is always reached, regardless of the weight of the product or the web speed. Continuity of the production process and reproducibility of the product quality are ensured. The energy consumption of the dryers drops significantly due to the optimised heat output. This saves energy costs. Sensors The development of sensors at Mahlo has not stagnated either. The following new sensors are employed either in the quality

tekstil teknoloji 78


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 79


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 80

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

düşer. Bu, enerji maliyetlerini kurtarır. Sensörler Mahlo’da sensörlerin gelişimi durmamıştır. Mahlo’dan şu yeni sensörler; ister kalite yönetim sisteminde Qualiscan QMS-12, ister ram kontrol sisteminde Optipac VMC-12 kullanılır. X-ışını aktarma sensörü Gravimat FMXT: Gravimat FMXT; hareket halindeki tülbent ürünlerin bütün ürün eni boyunca temassız ve çaprazlayarak yapılan gramaj/kalınlık ölçümüne olanak verir. Materyalin özellikleri X-ışını absorbsiyonu esas alınarak hassas olarak belirlenir. X-ışını tüpü, radyoaktif izotop çıkarıcı olmadan devre dışı bırakılabilir ve onay gerektirmez; hassas görüntü kontrolü için mükemmel kararlılığa sahiptir. Yüksek kaliteli bileşenler yüksek ölçüm doğruluğunu ve hizmet ömrünü garanti eder Spektrometre İnfraskop NIR: İnfraskop NIR; tülbent ürünün spektral parmak izini sağlar. 256 çözünürlük ölçümleriyle daima tam bir tayf görüntülenir. Bu, uygun materyaller için tek bir sensörle nemin, gramajın, kaplama uygulamasının ve karışım bileşenlerinin taranmasına imkân tanır. Şimdiye dek İnfraskop, dokusuz yüzey ve plastik alanlarında kullanılabiliyor. Hava geçirgenliği ölçümü Airpro APM: Tamamen yeni bir sensör. Kelebeklerin rengi ancak kurumuştu ve Airpro APM hemen ITMA’da sunuldu. Bu ölçüm kafası, İsviçre’den ünlü Textest AŞ ortaklığı ile geliştirildi. Airpro APM hava geçirgenliğinin yüksekçe dinamik ve çaprazlayarak yapılan ölçümüne olanak sağlar ve basınç, tülbent ürünü hareket halinde iken bütün ürün eni boyunca düşer. Uygulamalar, bütün yüzey yapı çeşitleri; keçeler, yoğun kâğıt ve hava yastığı kumaşından, son derece açık dokusuz yüzeyler ve kağıt eleklere kadar farklılık gösterir. Tekstil ve giyim sektöründe hava geçirgenliği, giysinin iç yüzeyleri ve çevre arasındaki havanın karşılıklı yer değiştirmesi açısından önemlidir. Bu aslında giysilerin giyim konforunu etkileyecektir. Hava geçirgenliği aynı zamanda yıkamadan sonra kurumada önemlidir. Teknik sektörde, hava ve gaz filtrelerinde veya otomobil endüstrisinde; hava yastıklarında rol oynar. Mikrodalga esaslı nem ölçümü Aqualot AMF: Aqualot AMF; materyal toplam neminin kesin olarak belirlenmesine imkân verir. Ölçüm temassız ve zararsızdır. Bulunan nem değeri, güncel değer olarak tülbent hızı, kurutucu çıkış veya sıkma basıncını düzenlemesi için bir denetçiye sağlanabilir. Aqualot AMF nemli tülbent ürüne doğru mikrodalgalar gönderir. Üründeki su, mikrodalgaların nemlenmesine ve faz değiştirmesine neden olur. Materyal nemi çıkış ve giriş sinyallerinin karşılaştırması ile belirlenebilir. Sensör uygulamaları, diğerleri arasında, tekstillerin, dokusuz yüzeylerin, kâğıt ve filmin nem yönetimini veya suda çözünür kaplamaların uygulama ölçümünü içerir

management system Qualiscan QMS-12 or in the stenter control system Optipac VMC-12 by Mahlo. X-ray transmission sensor Gravimat FMXT: The Gravimat FMXT permits the contactless and traversing measurement of grammage/thickness of the running product webs over the entire product width. The properties of the material are determined precisely based on the X-ray absorption of the material. The X-ray tube without radioactive isotope emitter can be deactivated and does not require approval; it possesses superb resolution for precise profile control. High-quality components guarantee high measuring accuracy and service life. Spectrometer Infrascope NIR: The Infrascope NIR provides the spectral fingerprint of the product web. With a resolution of 256 measurements a complete spectrum is always scanned. This allows scanning the moisture, grammage, coating application and composition with a single sensor for suitable materials. So far the Infrascope can be employed in the nonwoven and plastic areas. Air permeability measurement Airpro APM: A completely new sensor. The colour on the fliers had hardly dried and the Airpro APM was already presented at the ITMA. This measuring head was developed in cooperation with the renowned Textest AG from Switzerland. Airpro APM allows for a highly dynamic and traversing measurement of air permeability and pressure drops on the running product web across the entire product width. Applications range from all types of surface structures, felts, dense paper and airbag fabric to extremely open nonwovens and paper sieves. In the textile and clothing sector, air permeability is important for the exchange of air between the inner layers of clothing and the environment. This will substantially influence the wearing comfort of clothes. Air permeability is also important for drying after washing. In the technical sector, it plays a role in air and gas filters – or with air bags in the automobile industry. Moisture measuring on microwave base: Aqualot AMF: Aqualot AMF permits the exact determination of the total material moisture. The measurement is contactless and non-destructive. The ascertained moisture value can be supplied to a controller as actual value to regulate the web speed, dryer output or squeezing pressure. The Aqualot AMF sends microwaves through the moist product web. The water in the product causes damping and phase shifting of the microwaves. The material moisture can be determined by comparing the output and input signals. The applications of the sensor include, amongst others, moisture measurement of textiles, nonwovens, paper and film or the application measurement of water-soluble coatings. The classic range of products from Mahlo completed the appearance of the trade fair presentation. The visitor was able to obtain information about Mahlo in a relaxed atmosphere and to benefit from the comprehensive advice of the multinational Mahlo team.

tekstil teknoloji 80


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 81


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 82

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

Thies ile Yeşili Koruyun Go Green with Thies Thies, ITMA 2011’de sergilediği yeni modelleri iMaster H2O, miniMaster, mini-bloc, AAPGeliştirilmiş İşleme Sonrası Prosesi ve hankMaster, “Thies ile yeşili koruyun” sloganıyla tanıtıldı. Thies’ new models iMaster H2O, miniMaster, mini-bloc, AAP- Advanced After-treatment Process and hankMaster were introduced at ITMA 2011 with the slogan “Go Green with Thies.

T

hies GmbH & Co.KG, ITMA 2011’deki standında tekstil sektörüne yönelik en son gelişmelerini tanıttı. Tescilli sloganı “Thies ile yeşili koruyun” ile Coesfelder firması, tekstil apreleme alanındaki en son çevresel ve ekonomik

çalışmalardan faydalanan, proses sürdürülebilirliğine ve kaynakların korunmasına odaklanan yeniliklerini sergiledi. Thies standında yer alan makineler şunlardı: iMaster H2O: Örme ve dokuma malların işlenmesi için tamamen yeni tasarlanmış bir ip boyama makinesi. Taşıma vincini kazanın içine yerleştirerek, pamuk, yüksek elastan içerikli mallar dahil olmak üzere sentetik elyaf ve bunların karışımları uzama büyük oranda azaltılarak işleniyor. Bu da, çok çeşitli ürünlerin işlenmesinde daha fazla esneklik sağlarken dayanıklılığı ve yüzey görüntüsü daha iyi olan kumaşlar meydana getiriyor. Ayrıca su tüketiminin büyük ölçüde azalmasına, böylece kimyasal

T

hies GmbH & Co.KG was showed to the textile industry at the ITMA 2011, its most recent developments. Under the registered slogan “Go Green with Thies” the Coesfelder firm was exhibited innovations in the area of textile finishing which using the latest environmental and economic studies, concentrate on process sustainability and the conservation of resources. The Thies textile machinery exhibited was include: iMaster H2O: A completely new design of rope dyeing machine for the processing of knit and woven goods. By installing the transport winch inside the kier, cotton, synthetic fibres and their blends, including articles with a high elastane content are processed with significantly reduced elongation, resulting in fabrics of improved stability and surface appearance while offering increased flexibility in the processing of a wide range of products. An additional focus has been on the significant reduction of

tekstil teknoloji 82


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 83


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 84

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

madde, boya maddesi ve enerji tüketiminde gerçekleşen düşüşe de vurgu yapılıyor. Pratikte, hava teknolojisine gerek duymadan konvensiyonel teknikleri kullanarak 1:4 likör oranıyla rahatça çalışmak mümkün. Kumaşı işleme öncesi ve sonrası için akıllı fonksiyonlara sahip olan karmaşık durulama sistemleri toplam su ve enerji tüketimini daha da azaltmaya yardımcı oluyor. miniMaster: iMaster H2O’nun ve ultra-düşük likör oranının tamamlayıcısı, bu yeni laboratuar/küçük ölçekli üretim makinesi. Laboratuar tezgahı ve üretim arasında bir bağlantı kurmak için tasarlanan makine aynı zamanda ilk seferde doğru boyamanın düzeyini de geliştiriyor. mini-bloc: Tanınmış eco bloc uattro şimdi, 50 gr kadar küçük miktarlarda iplik üretimine odaklanan mini-bloc’la tamamlanıyor. AAP-Geliştirilmiş İşleme Sonrası Prosesi: Thies devamlı olarak, süreksiz boyahanelerin tesis ve CO2 emisyonlarını azaltmayı hedefleyen yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. AAP sistemi ile yeni bir dönüm noktasına gelindi. Durulama likörünü ayrı bir reaktör kabında işlemek için tasarlanan sistem, boya maddesinin moleküler yapısını yok etmek için aktif oksijen kullanıyor ve rengi çıkarıyor. Sistem, boyama prosesinin durulama ve işleme-sonrası aşamalarında çalıştırılıyor. Proses, boyama makinesinde gerçekleştirilerek devir süresi ve atık miktarı önemli ölçüde azaltılıyor. hankMaster: Esnek yükleme, daha az su ve enerji tüketimi; Thies hankMaster’ın onu diğerlerinden ayıran özellikleri. Çile şeklindeki özel ve son teknoloji iplikleri boyamak için tasarlanan sistem, kolay dokuma yanında optimal işleme yapmayı sağlıyor.

water consumption and with it a decrease in the consumption of chemicals, dye stuff and energy. In practise it is possible using conventional techniques, without the need for air technology, to work comfortably with a liquor ratio of 1:4. Complex rinsing systems combined with intelligent functions for the pre and post treatment of the fabric helping to further reduce the total water and energy consumption. miniMaster: Complementing the iMaster H2O and its ultra-low liquor ratio, is this new laboratory/small scale production machine. Designed to provide a link between the laboratory bench and production, at the same time improving the level of right first time dyeing’s. mini-bloc: The well-known eco bloc uattro is now complemented by the mini-bloc, which focuses on the production of yarn in quantities as small as 50 grms. AAP-Advanced After-treatment Process: Thies are continuously working on new technologies aimed at reducing plant and CO2 emission from discontinuous dye houses. A new mile stone has now been reached with the AAP system. Designed to treat rinsing liquor in a separate reactor vessel, by using active Oxygen to destroy the molecular structure of the dye stuff and remove the colour. The system is operated during the rinsing and post treatment stages of the dyeing process. By carrying out the process in the dyeing machine, the cycle time and the amount of effluent are dramatically reduced. hankMaster: Flexible loading, reduced water and lower energy consumption are the hallmarks of the Thies hankMaster. Designed for the dyeing of speciality and high end yarns in hank form, the system provides optimal treatment combined with ease of handling.

tekstil teknoloji 84


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 85


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 86

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

Kornit’ten Avalanche 951 Baskı Makinesi Kornit Avalanche 951 Printing Machine from Kornit Kornit tarafından geliştirilen Avalanche 951 Baskı Makinesi, hazır giyim baskı pazarının yüksek kalite, yüksek hız ve düşük maliyetli baskı taleplerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Kornit Avalanche 951 has been designed to meet the high-quality, high-speed and low cost printing demands of the garment printing market.

K

ornit Avalanche 951, açık ve koyu renkte giyim eşyasının yüksek hacimde üretimine yönelik çift paletli bir endüstriyel dijital mürekkep püskürtmeli yazıcıdır. Kornit Avalanche 951, hazır giyim baskı pazarının yüksek kalite, yüksek hız ve düşük maliyetli baskı taleplerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Yüksek düzeyde üretim ortamında çok büyük miktarlarda baskı yapmak üzere tasarlanmış son derece yenilikçi ve sağlam endüstriyel platformuyla Kornit Avalanche 951, benzersiz şekilde, şimşek hızında çarpıcı 4 renkli baskı işlemi yapabilir. Sorunsuz ve kesintisiz bir üretim akışını güvence altına alan, gelişmiş, tam otomatik bir sistem içeren yazıcı, giyim eşyası dekoratörlerinin, çok çeşitli tekstil uygulamaları ve bitmiş giyim eşyaları üzerinde çok renkli dikkat çekici baskılar yapabilmelerine ve etkili ve maliyet etkin şekilde 24/7 kısa ve uzun süreli üretim için optimum dijital baskıya ulaşmalarına olanak sağlar. Kornit Avalanche 951, DTG işletmelerinin çok büyük çaplı üretimleri ve melez giyim dekorasyon işletmelerine doğru genişlemeye önem veren klasik ekranlı yazıcılar için ideal çözümdür.

K

ornit Avalanche 951 is a dual-pallet industrial digital inkjet printer fort he high-volume production of light&dark garments. Kornit Avalanche 951 has been designed to meet the high-quality, high-speed and low cost printing demands of the garment printing market. With an extremely innovative and robust industrial platform, designed for printing vast quantities in a high-level production environment, the Kornit Avalanche 951 demonstrates an unparalleled ability to generate spectacular 4 color process prints at lightning speed. Featuring an advanced, fully automated system that insures a smooth and seamless production workflow, the printer enables garment decorators to produce remarkable multi-color prints on a wide range of textile applications and finished garments, and to efficiently and cost-effectively reach optimum digital printing result for 24/7 short&long run production. The Kornit Avalanche 951 is the optimum solutions for massive-level production DTG businesses and traditional screen printers that are looking to expand towards hybrid apparel decoration enterprises.

tekstil teknoloji 86


tekstilteknoloji_aralık_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 87

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

Avantajları • Saatte 300 giyim eşyasına kadar özel isteğe uyarlanmış baskılar için yüksek hacimli üretim sağlar. • Açık ve koyu renkli giyim eşyaları için çok canlı renklerde baskı sağlar ve mevcut olan en geniş renk gamına sahiptir. • Uzun süreli güvenilirlik için dayanıklı bir endüstriyel tasarım içerir. • Geniş bir çeşitlilikteki tekstil uygulamalarını ve bitmiş giyim eşyalarını işlemeye olanak verir. • XXL giyim eşyaları ve kesik parçalar için ideal olan 23.5” x 35/ 60 x 90 cm’e varan, piyasadaki en geniş baskı alanını bünyesinde bulundurur. • Dış üretim proseslerini minimum düzeyde gerektirecek engelsiz ve maliyet etkin bir iş akışı sağlar. • Farklı giyim eşyası boyları için uyarlanmış geniş bir palet seçkisi bulunur. • Mükemmel baskı sonuçları için engelsiz ve sabit mürekkep akışı olacak şekilde tasarlanmıştır. • Özellikle İnternet üzerindeki işletmeler için geliştirilmiş, otomatik bir “netten baskıya” iş akışı sağlar. • Dikiş yerleri, cepler vb. kısımlar üzerinde yüksek kaliteli, temassız baskı sağlar. • 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilecek şekilde yapılmıştır. • Pazarda hızlı geri dönüş, en yüksek kârlılık ve en düşük baskı maliyetleri sağlar. Özellikleri • Paralel baskı için iki katlı köprülü bir platform ile desteklenen çift paletli yazıcı. • Makineye entegre edilmiş otomatik bir ön işleme sistemi. • Güvenilirliği artıran 1,5 litre endüstriyel bulk mürekkep sistemi. • Kalın giyim eşyaları ve özel ortam uygulamaları için 5 cm’e kadar dikey boy ayarlama olanağı. • Kesintisiz mürekkep akışı sağlayan entegre gaz giderme sistemi. • Tamamen sert yüzeyler ve canlı imgeler üretmeye yönelik iç içe baskı modu olanağı • Çok fonksiyonlu çalışma güvenilirliği sağlayan gelişmiş makine kontrolörü. • Yenilikçi çalışma sistemi yazılımı ve çift paletli baskı yönetimini destekleyen kullanıcı dostu ara yüz. • Baskı sırasında dosya yüklemeye olanak veren duraksız üretim akışı. • Baskı Frekansı: 20 kh’e kadar.

Advantages • Enables high-volume production for custom print runs of up to 300 garments per hour. • Provides vibrant process color prints for light & dark garments and demonstrates the largest color gamut avaliable. • Features a robust industrial design for long-term reliability. • Enables handling a large variety of textile applications and finished garments. • Features the largest printing area in the marketplace-up to 23.5” x 35/ 60 x 90 cm, optimal for XXL garments & cut pieces. • Enable an unhindered and cost-effective workflow with a minimal need for external production processes. • Accommodates a wide selection of pallets customized for different garment sizes. • Designed for a smooth and consistent ink flow for ultimate printing results. • Enables an automatic “web-to-print” workflow, developed especially for online businesses. • Allows high-quality non-contact printing over seams, pockets&more. • Built for non-stop operation 24/7. • Assures fast turnarounds, highest profitability& lowest printing costs in the marketplace. Main Features • Dual-pallet printer, supported by a twofold-bridge platform for paralel printing. • Automatic pre-treatment system integrated into the machine. • 1,5 liter industrial bulk ink system for enhanced reliability. • Vertical heigh adjustment of up to 5 cm for thick garments and special media applications. • Integrated degassing system that enable an uninterruped ink flow. • Optionals interlace printing mode for producing completely solid surfaces and vivd images. • Advanced machine controller that enables multi-function operation relibility. • Innovetive operating system software and user friendly interface that supports dual-pallet printing management. • Non-stop production workflow that enables file loading while printing. • Printing Frequency: up to 20 kiloherz.

tekstil teknoloji 87


tekstilteknoloji_aral覺k_calisma_tekstil_mayis 04.01.2012 09:29 Page 88


Tekstil Teknoloji Aralık  

Tekstil Teknoloji Aralık

Tekstil Teknoloji Aralık  

Tekstil Teknoloji Aralık

Advertisement