Page 1

ISSN 1300-9982

196696 / 2013 - 02

ŞUBAT FEBRUARY 2013 • YIL YEAR 29 • SAYI ISSUE 337

www.tekstilteknik.com.tr

ŞUBAT FEBRUARY 2013 • YIL YEAR 29 • SAYI ISSUE 337


üyesidir

5 Kabin Çift Geçiş Egalize Kurutma Makinası 5 Chambers Double Pass Equalizing (pin-chain) Dryer


8 Kamara Fikse ve Kurutma Makinas覺 8 Chambers Heat Setting and Drying Machine


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT ASTEKS.........................................23 ATAÇ........................................... 35 BENEKS...................................49-59 BENTEKS (GENEL)....................... 33 CANLAR MAKİNE............. Ö.K.İ - 1 CLARIANT......................................5 DİLO.............................................21 EFFE ENDÜSTRİ.......................18-19 EKOTEKS..................................51-71 ERHARD+LEIMER........................13 ER-SER........................................101 EUROTECH (NAC).......................57 FOLPA..........................................39 FUAR DİZAYN..............................79 HARDİSAN...................................47 ITM................................................15 İHLAS ARMUTLU......................... 99 İHLAS KOLEJİ...............................89 İHLAS PAZARLAMA................. 103 İNELLİ PLASTİK.............................27 KARL MAYER............................... 11 KONUK ISI.............................. 61-63 MARİPLAST................................. 53 MYD.............................................25 MYT............................................. 55 ÖRNEK MAKİNA........................ 43 PETNİZ ISI.................................... 65 PICANOL.......................................7 PİMMS.................................... 30-31 SANKO.........................................69 SPOT A.Ş......................................41 ŞANAL PLASTİK..................... 82-83 TECNOTEXTILE(BREZİLYA).......A.K.İ TEKSEL (BTSR)..............................67 TEKSMAK.....................................73 TEKSPART.................................. Ö.K TEXPROCESS.............................. 45 UFO ENDÜSTRİ............................37 XTY.............................................A.K İKİNCİ EL & YEDEK PARÇA CLASSIFIED ADVERTISEMENTS FEYEN......................................... 110 LANATEX.................................... 110 UNITEX....................................... 111


29 yıldır birlikteyiz We are together with you for 29 years

H. Ferruh IŞIK

İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN. TİC. A.Ş. adına sahibi SORUMLU GENEL YAYIN MÜDÜRÜ Editor-in-Chief

Mehmet SÖZTUTAN mehmet.soztutan@img.com.tr

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Assistant General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek Prof. Dr. H. Rıfat Alpay Prof. Dr. Yalçın Bozkurt Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş Prof. Dr. W. Oxenham Prof. Dr. Emel Önder Prof. Dr. Yusuf Ulcay Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM MÜDÜRÜ Advertisement Manager

Mehmet TATLI mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ Advertisement Sales Staff

Cuma KARAMAN cuma.karaman@img.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Institutional Communicational Manager

Ebru PEKEL ebru.pekel@img.com.tr

SANAT YÖNETMENİ Art Director

İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mus­ta­fa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­rip­ti­on and Cir­cu­la­ti­on Ma­na­ger

İsmail ÖZÇELİK ismail.ozcelik@img.com.tr

AD­R ES | He­a d Of­fi­ce İh­las Med­ya Cen­ter 29 Ekim Caddesi No: 23 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel : +90 212 454 25 00 Fax : +90 212 454 25 55 www.tekstilteknik.com.tr | e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel: 0212 454 30 00 BÖL­GE TEM­S İL­Cİ­LİK­LE­R İ BURSA | Yakup ALAN - Özgül ÇELİK Tel & Fax: +90 224 252 79 15 | +90 224 252 79 42 Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­t in DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr

İMG: Tekstil & Teknik, Türkiye’de sektörel yayıncılığı başlatan ve bu alanda 28 yıldır öncülüğünü sürdüren İletişim Magazin Gazetecilik’in (İMG) yayınıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan 24 dergisiyle İMG’nin ürünleri büyük bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların dinamizmiyle giderek büyüyen İMG, Uluslararası, Sektör ve Aktüel olarak 3 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. Tekstil & Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş.’ye aittir. Ayda bir yayınlanır. Tekstil & Teknik is published monthly. Ad­ver­t i­s e­ments res­pon­s i­b i­li­t i­e s pub­lis­hed in our ma­g a­z i­ne per­ta­in to ad­ver­t isers.

GRUP BAŞKANI Group Chairman

BİLGİ / Information: Yazı İşleri: Tekstil & Teknik Dergisi hakemli dergi olup, bu dergiye yazar veya yazarları tarafından başka bir dergide yayınlanmadığı beyanıyla birlikte gönderilen her yazı, ilgili kurul üyesi tarafından incelenerek bu üyenin olumlu görüşü üzerine yayımlanır. Tüm makale ve haberler elektronik posta ve CD ile gönderilebilir. Bilgi: Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

ŞUBAT | FEBRUARY | 2013 YIL | YEAR : 29 - SAYI | ISSUE : 337


EDİTÖR

Sıkıntılara rağmen, görünüm pozitif Positive outlook despite certain difficulties

Yapmış olduğumuz araştırmalar ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın öngörüleri, 2013 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha verimli geçeceği yönünde. 2012 yılı için Türkiye tekstilinin canlandığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Satılan makinaların yerine, teknolojisi daha yüksek yeni makineler alındı. Yeni nesil makinelerin üretim maliyetlerindeki düşüş, tekstili yeniden karlı bir sektör haline getirdi. Bu nedenle piyasa aktörleri, 2013’ün de tekstil sektörü için bir atılım yılı olacağı konusunda hem fikirler. Zira gerek teknoloji, gerekse tecrübe birikimi olarak sektör artık oturmuş vaziyette. Bununla beraber 2013 büyüme performansında başlıca etken, yurt içindeki gelişmelerin yanı sıra, küresel ekonomik beklentiler ve bölgedeki siyasi gelişmelerin izleyeceği yol olacak. Bundan sonrası için beklenti, Hükümet ve ekonomi yönetiminin üretime daha fazla destek olması, yatırım ve üretim odaklı politikalara daha fazla ağırlık verilmesi yönünde. 2013 yılı tekstil sektöründe göreceli iyileşme ve teknoloji yenileme yatırımlarının devam edeceği bir yıl olacak. Rekabetin çok daha hızlandığı günümüzde, enerji tasarrufu, düşük maliyetli üretim yapabilecek yeni teknolojik makine ve ekipmanlar ile donatılmış proses makine ve ekipmanları cazibesini arttıracak ve pazarda geniş yer alacaktır.

EDİTÖR

Ali ERDEM Yazı İşleri Müdürü News Editor

4

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Our studies and the projections of textile companies predict that 2013 will be more productive than the previous year. It can be said that 2012 was a year of revival for the Turkish textile sector. The companies sold their machines to replace them with state-of-the-art machines. The decreased production costs brought along by these new generation machinery turned back the textile sector into its profitable shape. Therefore, market players agree that 2013 is going to be a year of progress for the textile sector thanks to its well-settled standing in terms of both technology and experience. This being said, the major factors that will play a determinant role in the expected growth performance of 2013 are going to be domestic developments, along with the course of global economic expectations and regional political developments. What is expected for the coming period is that the government and economy management provide more support to production and that focus their attention to investment- and production-oriented policies.


PALET

“Yıkanabilir & Giyilebilir” Bilgisayarlara doğru adım adım... One step closer to “washable & wearable” computers...

PALET

PROF. DR. CEVZA CANDAN Tekstil & Teknik Yayın Kurulu Başkanı

6

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Şimdiye kadar sadece “giyilebilir” bilgisayarlar olarak adlandırılan ve çok değil sadece yaklaşık 15 yıllık geçmişi olan elektronik tekstiller; İngiltere’de bir üniversitenin, kumaşı elektronik mikro-cihazlar içeren prototip bir giysi geliştirmesiyle birlikte “yıkanabilir” olmaya bir adım daha yaklaştı. Nottingham Trent Üniversitesi, İleri Tekstiller Araştırma Grubu’na dahil araştırmacılar, geliştirdikleri bu teknolojinin gösterimi için LED’ler içeren bir giysi hazırladılar. Bilindiği gibi mevcut tekniklerle, elektronik modüller ancak üretim sonrası giysiye entegre edilmekte ve bu da yıkama öncesi tüm modüllerin çıkarılmasını gerektirdiğinden ürünün kullanım anlamında esnekliğini azaltmaktadır. Nottingham Trent araştırmacılarının, bu soruna çözüm getirmek üzere önerdikleri teknolojide ise yarı iletken bir çip, ipliğin lifleri arasına konumlandırılabilmektedir. Ekip, böylece kumaş özellikleri -ki bunlar arasında yıkanabilirlik ve hatta tamburlu kurutucuda kurutulabilirlik de yer almaktadır- korunan bir akıllı tekstil üretiminin mümkün olduğunu duyurmaktadır. Bu teknolojinin medikal ve spor faaliyetlerine yönelik giysilerde; kimyasal reaksiyonları ve bazı hayati vücut fonksiyonlarını izlemek üzere kullanılabileceğini belirten araştırmacılar; anılan tekniğin, şartlara bağlı olarak renk değiştiren tekstillerin imalatında da kullanılabileceği, dolayısıyla moda sektöründe de kendine yer bulabileceğini ifade ediyorlar. Araştırma ekibinin lideri Prof. T. Dias, savunma sanayiini de bu yeni teknikten fayda sağlayabilecek alanlar arasında sıralıyor...

Electronic textiles, which have also been called “wearable” computers, have a history of less than 15 years. However, these wearable computers appear to move one step closer to “washable as well” after a UK university produced a prototype garment that integrates electronic micro-devices right into the fabric. Researchers at Nottingham Trent University’s Advanced Textiles Research Group have created a garment fitted with LEDs, as a way to showcase “smart textiles”. Current techniques employ electronic modules which are inserted into clothing after it has already been produced, which can result in the cloth being inflexible and require the module(s) to be removed before washing. However, the Nottingham Trent researchers have developed a way to place a semi-conductor chip actually within the fibers of a yarn. This process produces a smart textile retaining the fabric’s basic characteristics, one of which is “being machine washable” and even tumble dried.In accordance with the research team, this technology could be utilized to monitor chemical reactions and some vital signs for especially medical and sporting assessments. The team feels that it could also be used for “illuminated textiles in fashion” which change color depending on the situation. Prof. T. Dias, who leads the Advanced Textiles Research Group at the University, said that there are various applications for their technology, including military ones. Kaynakça/Source 1. http://www.knittingindustry.com 2. http://www.digitalspy.co.uk


ÖZEL DOSYA

Yapmış olduğumuz araştırmalar ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın öngörüleri, 2013 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha verimli geçeceği yönünde. 2012 yılı için Türkiye tekstilinin canlandığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Satılan makinaların yerine, teknolojisi daha yüksek yeni makineler alındı.Yeni nesil makinelerin üretim maliyetlerindeki düşüş, tekstili yeniden karlı bir sektör haline getirdi. Bu nedenle piyasa aktörleri, 2013’ün de tekstil sektörü için bir atılım yılı olacağı konusunda hem fikirler. Zira gerek teknoloji, gerekse tecrübe biri-

8

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

kimi olarak sektör artık oturmuş vaziyette. Bununla beraber 2013 büyüme performansında başlıca etken, yurt içindeki gelişmelerin yanı sıra, küresel ekonomik beklentiler ve bölgedeki siyasi gelişmelerin izleyeceği yol olacak. Bundan sonrası için beklenti, Hükümet ve ekonomi yönetiminin üretime daha fazla destek olması, yatırım ve üretim odaklı politikalara daha fazla ağırlık verilmesi yönünde. Biz de Tekstil & Teknik Dergisi olarak, Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın 2013 yılı öngörülerini ve beklentilerini sizlerle paylaştık.


ÖZE L HAB ER

Türk tekstil sektörünün 2013 öngörüleri pozitif Positive sector projections for 2013 Our studies and the projections of textile companies predict that 2013 will be more productive than the previous year. It can be said that 2012 was a year of revival for the Turkish textile sector. The companies sold their machines to replace them with state-of-the-art machines. The decreased production costs brought along by these new generation machinery turned back the textile sector into its profitable shape. Therefore, market players agree that 2013 is going to be a year of progress for the textile sector thanks to its well-settled standing in terms of both technology and experience. This being said, the ma-

jor factors that will play a determinant role in the expected growth performance of 2013 are going to be domestic developments, along with the course of global economic expectations and regional political developments. What is expected for the coming period is that the government and economy management provide more support to production and that focus their attention to investment- and production-oriented policies. In this context, as the Textile & Technology Magazine, we tried to share the 2013 predictions and expectations of textile companies with our readers.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

9


ÖZEL DOSYA

DİLMENLER MAKİNE / NİYAZİ DİLMEN

10

Tekstil sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “2010 ve 2011 yıllarında, dünya genelinde yaşanan kriz tekstil sektöründe de düşüşe neden oldu. Türk tekstilinin pazarı olan Avrupa da yaşanan ekonomik kriz ve Uzak Doğu’nun düşük fiyat politikası ülkemiz tekstili adına zor günleri beraberinde getirdi. Birçok firma küçülmeye giderken Türkiye’deki tekstil makineleri Bangladesh, Hindistan, Endonezya ve Özbekistan gibi tekstilin parladığı ülkelere satıldı. 2011 yılı son çeyreğinden sonra Avrupa’nın krizden çıkma çabaları ve Uzak Doğu tekstili kalitesinin düşük olması, coğrafi uzaklığın uzun terminlere yol açması Türk tekstil sektörüne yukarı ivme kazandırdı. 2012 yılı için Türkiye tekstilinin canlandığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz, satılan ma-

kinaların yerine teknolojisi daha yüksek yeni makineler alındı.Yeni nesil makinelerin üretim maliyetlerindeki düşüş, tekstili yeniden karlı bir sektör haline getirdi. Örneğin eskiden kumaş boyahanesinde 1 kg pamuklu kumaş için harcanan su miktarı 95-100 litre iken,yeni nesil makinelerle boyama prosesleri 40-45 litre ile yapılmaya başlandı, böylece su, enerji ve kimyasaldan ciddi tasarruflar sağlanmaya gidildi. Bahsetmiş olduğumuz bu gelişmelerle beraber 2013 yılının tekstil sektörü ve dolayısıyla tekstil makinesi üreticilerinin başarılı olduğu kadar verimli bir yıl geçireceği kanaat ve beklentisindeyiz. 2013 yılı tekstil sektöründe göreceli iyileşme ve teknoloji yenileme yatırımlarının devam edeceği bir yıl olacaktır. Rekabetin çok daha hızlandığı günümüzde, enerji tasarrufu, düşük

What are your predictions and expectations for the textile sector in 2013? “In 2010 and 2011, the worldwide crisis resulted in a regression in the textile sector as in all other sectors. The economic crisis in Europe, as the market of the Turkish textile sector, and the Far Eastern low price policy brought along tough days for our domestic sector. Many companies downsized and Turkish textile machines were sold out to countries such as Bangladesh, India, Indonesia, and Uzbekistan, which experienced a boom in textile. After the last quarter of 2011, Europe’s efforts to overcome the cri-

sis, the low quality of Far Eastern textiles, and the long terms brought along by geographic distances accelerated the upwards motion of the Turkish textile sector. So, it can be said that 2012 was a year of revival for Turkish textile. State-of-the-art machines we purchased in place of the sold machines. The decreased production costs brought along by these new generation machinery turned back the textile sector into its profitable shape. For instance, the amount of water utilized by dye shops for 1kg cotton fabric used to be 95-100 liters. Thanks to new generation machines, we are

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


ÖZEL DOSYA

maliyetli üretim yapabilecek yeni teknolojik makine ve ekipmanlar ile donatılmış proses makine ve ekipmanları cazibesini arttıracak ve pazarda geniş yer alacaktır. Geleneksel boya ve terbiye proseslerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, makine ve ekipman üreticisi olarak bu yılki en önemli hedefimiz olmalıdır.” Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “Günümüzde, Türk tekstil makineleri üreticilerinin Avrupa menşeili firmalar ile teknolojik ve dizayn düzeyinde olduğu aşikar, bu bağlamda yapılması gerekenlerden biri milli yatırım algısını arttırarak Türk tekstil makine üreticilerinin sundukları olanakları ön plana çıkartmak,

now able to carry out the dyeing process with 40-45 liters, allowing us to make serious savings in water, energy, and chemicals. In consideration of these developments, we believe and expect that 2013 will be a year of success for the textile sector, and hence, the producers of textile machinery. 2013 is going to be a year, in which relative improvement and technology renewal investments will continue in the entire textile sector. In the present day with competition rising as never before, energysaving processes equipped with state-of-theart machines and equipments allowing for cost-efficient productions will get even more attractive and hold a considerable share in the market. As a producer of machines and equipments, our major target of this year is to improve and develop our traditional dyeing and finishing processes.”

12

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

böylece yabancı yatırımları milli yatırımlara yönlendirmektir. Diğer bir konu ise maliyeti düşürmek adına tercih edilen ancak üretim ve bakım maliyetleri yüksek olan bununla birlikte satış sonrası zayıf, kalitesiz Uzakdoğu makinelerinin Türkiye tekstil piyasasının kalbinin attığı bölgelerde ne yazık ki büyüyerek varlığını sürdürmesidir, ithal edilecek makinelere getirilecek yüksek performans kriterleri ve bu makinelere konulacak ekstra vergi, alınacak önlemlerden bazıları olabilir.” Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “Türk tekstil makineleri marka bilinirliğini arttırmak ve marka imajını yükseltmek, pazar

What are the regulations or studies to be carried out for a more productive sector? “Nowadays, Turkish textile machine producers are obviously on the same technology and design level as European companies. In this context, one of the actions to e taken is to raise awareness of national investment to feature the chances provided by Turkish textile machine producers, while directing foreign investments towards national investments. Another issue is that low-quality Far Eastern machines, which seem preferable as they decrease production costs, but actually bring along increased operation and maintenance costs accompanied by a weak after-sales performance, continue their increasing existence in Turkey’s core textile regions, which is really regrettable. Some measures to be taken against this


payının arttırılması ve bu bağlamda söz sahibi olunabilmesi için yapılacak çalışmaların başındadır. Bunların yapılabilmesi ülke imajı ile doğru orantılı olup, ülke imajımız ne kadar güçlü olursa,pazarda söz sahibi olmamızın önünü açacaktır.” Ayrıca ilave etmek istediğiniz konu varsa ekleyebilirsiniz. “Yurtdışı satışlarında vadeli satış için gerekli çalışmalar yapılıp, devlet desteği ile bu satışların garanti altına alınması yada sigortalanması sağlanmalıdır. Bir takım finansal çözümler ile müşteriye yapılan vadeden üreticinin etkilenmesini önleyerek üreticinin kendini geliştirmesine ve finansal kaygı duymadan satış ağını genişletebilmesine olanak sağlanmalıdır.”

problem may include high performance criteria and extra taxes applied to imported machines.” What are your considerations about the roadmap that has to be followed for an increased market share? “Turkish textile machines rank among the major studies that have to be carried out to raise brand awareness, enhance brand image, increase our market share, and have a voice in the market. All this stands in direct proportion to country image: the stronger the country image, the stronger will our voice get.” Anything else that you would like to add? “Studies have to be carried out for foreign forward sales. These sales need to be guaranteed or insured by government aid. Certain financial solutions have to be created to prevent the adverse effects of installments suffered by producers. Thus, producers will get the chance to improve themselves, while expanding their sales network without financial concerns.”


ÖZEL DOSYA

ÖRNEK MAKİNE / Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dabanıyastı ÖRNEK MAKİNE / Mehmet Dabanıyastı, Board Chairman

Tekstil sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “Halihazırda devam etmekte olan piyasalardaki krizin 2013 yılı içerisinde hafifleyerek sektöre bir canlılık getireceğini düşünüyorum. Bununla birlikte Tekstil sektörüyle alakalı gelişmekte olan yeni pazarlara yapılacak yatırımların da yıl sonundan önce meyvelerini vereceğini düşünüyorum. Özellikle halı ve halı ipliği üretiminde ve tekstil makine sektöründe yapılacak yatırımlarda 2012 yılıyla kıyaslama yapacak olursak dünya genelinde gözle görülür bir artış olacağı kesin gözüküyor. Biz üreticiler de hem ülke bazında hem de şirketler bazında bu yatırımlardan payımızı en efektif şekilde alacağız diye tahmin ediyorum.” Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “Devletler bazında yaklaşacak olursak piyasalardaki krizin aşılması için hükümetlere ciddi görevler düşüyor. Her ne kadar ülkemiz ihra-

What are your predictions and expectations for the textile sector in 2013? I think that the currently continuing crisis will relieve in 2013, resulting in a revival of the sector. Along with that, I believe that the investments made to new developing markets will yield their fruits before year end. Notably considering the investments to the carpet and carpet yarn production and textile machinery sectors, it seems definitive that we will observe an apparent worldwide increase compared to 2012. I guess that we will be able to get our share from these investments in a most effective way, not only on country basis, nut also on company basis. What are the regulations or studies to be carried out for a more productive sector? As regards governments, it can be said that governments need to fulfill important tasks to overcome the crisis. Even though a certain increase is observed in our country’s exports, a general recession is obvious all over the world. As producers, we have been trying with all our strength to reflect our domestic successes to

14

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

catında artış gözlense de dünya genelinde bir durgunluk olduğu aşikar. Üreticiler olarak iç pazarda elde ettiğimiz başarıları, dış pazara da yansıtmak ve ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Para politikaları, komşularımızla ilişkiler bunların tamamı sektörün verimine doğrudan etki edebilen faktörler ve ister istemez işleri mali krizle birlikte daha da zorlayıcı bir noktaya taşıyor. Özellikle İhracatçı Birliklerine bu konularda büyük iş düşüyor. Başta teşvik ve destek mekanizması olmak üzere birçok konuda daha anlaşılır ve daha seri bir mekanizmaya ihtiyaç varmış gibi görünüyor. En basitinden her yerde dile getirdiğimiz devlet destekleri kapsamında günümüz teknolojisinden çok uzak bir şekilde tamamen dökümantasyona dayalı bir başvuru mekanizması işliyor. Bu gibi küçük etkenler bile işletmelerde işgücü bakımından zaman kayıplarına yol açıyor. Bunlar gibi basit problemlere en kısa zamanda çözüm getirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte diğer gözlemlediğimiz bir konu ise yurtdışından gelen

foreign markets and to carry our country one step further. Monetary policies and neighbor relations are all factors that directly influence the sectors performance. Unfortunately, they put our businesses to a very challenging point, in conjunction with the current economic crisis. In this respect, the major duty falls to Exporter Unions. It seems that we need a more comprehensible and rapid mechanism in many respects, notably incentive and support mechanisms. For example, as we put it forth many times before, government support processes stipulate a completely documentation-based application mechanism, which is out of date, to put it mildly. Even such minor factors result in inevitable time losses with regard to the labor force of enterprises. Such small problems need to be solved as soon as possible. Another issue that we observed is that we lack sufficient infrastructure at banks and Undersecretariat to deal with foreign demand. A procedure, which actually is supposed to progress very smoothly, may get very complicated due to various, almost ridiculous formalities. Especially Türk Eximbank stipulates


ÖZEL DOSYA

16

taleplerle ilgili gerek bankacılık gerekse Müsteşarlık kademesinde yeterli altyapımızın olmayışı. Çok basit ilerlemesi gereken bir durum birçok komik prosedür neticesinde içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Başta Türk Eximbank olmak üzere özellikle yabancı müşterilerin kredilendirilmesinde çok yorucu bir prosedürler bütünü sunuluyor. Bu nedenle de çok zaman müşteriler, evrak vs işleriyle uğraşmaktansa diğer ülkelerdeki rakiplerimizle iş yapmayı daha cazip buluyorlar. Bu konunun ciddiyetle ele alınıp, daha uygun şartlarda ve daha uygun prosedürler dahilinde işleyen efektif bir sisteme oturtulması kesinlikle gerekli. Ayrıca kendi tekstil üreticilerimizi kendi tekstil makinecilerimizle bir araya getirecek çözümler sunmalıyız. Yatırımcılarımıza Türk Malı

ürünler için daha cazip kredi ya da destek olanakları sunabilirsek, hali hazırda tekstil ürünlerinde dünya genelinde birçok konuda belirleyici bir konumda olan ülkemizi de kendi içerisinde çok daha ileriye taşıyabiliriz. Bununla birlikte yabancı ürün popülaritesinin de önüne geçmiş oluruz. Geriye kalan problemler ise ülkemiz ve üreticilerimiz arasında kurulacak ilişkilerle en sağduyulu şekilde çözülür gibi görünüyor.”

a very exhausting set of procedures to grant a loan for foreign customers. Therefore, the customers usually prefer to do business with our foreign rivals, instead of struggling with all that paperwork. This issue needs to be addressed urgently so that the whole process can be systemized effectively with more reasonable conditions and more appropriate procedures. Besides, we should provide solutions by bringing together our own textile producers with our own textile machinery manufacturers. If we can offer our investors more attractive loan and/or support chances for “Made in Turkey” products, we will be able to carry our country even further, which is already holding a determining position in worldwide textile products. Additionally, we will also be able to prevent the popularity of foreign products. All other problems seem easy to solve by means of prudent relations to be established between our government and producers.

What are your considerations about the roadmap that has to be followed for an increased market share? As regards producers and country, our first priority should be to know our rivals well. We have to be in close pursuit of their technologies and/or innovations so that we can improve ourselves accordingly. On the other hand, we have to produce band consume relevant, cost-effective products. Along with that, advertising and marketing activities are also playing an important role. It seems that we – as the entire country – do not attach due importance to domestic and foreign exhibitions. The major principle of our company is based on due importance attached to R&D and advertising activities, because one establishes face-to-face contacts with consumers at even simplest exhibitions of simplest markets. This is an important factor. It is very easy to pass over information to people with regards to brand recognition and production activities. Another important issue is

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “Hem ülke bazında hem de üreticiler bazında bakacak olursak birinci öncelik sektördeki rakiplerimizi iyi tanımalıyız. Teknolojilerini ya da


ÖZEL DOSYA

yeniliklerini yakından takip etmeliyiz ve bunlara karşılık kendi içimizde de gereken gelişimi sağlayıp bunu piyasaya aktarmalıyız. Öte yandan uygun maliyetlerle, amacına uygun üretim ve tüketim yapmalıyız. Bununla birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetleri de önemli yer tutuyor. Ülke olarak yurtiçi ve yurtdışı fuarlara sanki gereken önemi vermiyormuşuz gibi görünüyor. Şirket olarak öncelikli prensibimiz Ar-Ge ve Tanıtım faaliyetlerine gereken önemin verilmesine dayanıyor. Çünkü herhangi bir pazardaki en basit fuarda bile tüketici ile doğrudan yüz yüze gelmektesiniz. Bu önemli bir faktör. Marka bilinirliği ve üretim faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi insanlara kolayca aktarabilirsiniz. Bununla birlikte fuar, seminer gibi etkinliklerin ardından ziyaretçi takibi de çok önemli. Dış pazara sevk ettiğiniz ürünlerin kalitesi ve özellikle makine üreticileri için satış sonrası servis faaliyetleri de önemli yer tutuyor. Müşteri memnuniyetini had safhada tutarak pazarda ilerleyebilirsiniz. Aksi takdirde kısa zamanda silinir gidersiniz. Bu noktaların tamamını olması gerektiği şekilde sağlayabildiğiniz zaman zaten pazar payınız otomatikman artış gösteriyor kanaatindeyim. Sektör ve firma olarak 2012 yılını değerlendirir misiniz? “2012 yılı aslında çok değişik bir yıl oldu diyebilirim. Ekonomik kriz, ortadoğu krizi, bunlara bağlı piyasa düzensizlikleri nedeniyle bir çok üretici-

to follow-up visitors subsequent to events such as exhibitions, seminars etc. The quality of exported products and the after-sales services of machine producers play also a very important role. We can achieve progress if we keep customer satisfaction at a highest level possible. Otherwise you will be condemned to vanish in short time. I believe that the market share of a company will increase automatically if all aforesaid conditions are fulfilled in due manner. Anything else that you would like to add? I can say that 2012 was very off-the-wall, indeed. Many producers were stuck in a difficult situation as result of the economic crisis, Middle Eastern crisis, and resulting market irregularities. However, if considered on company basis, I can say that 2012 was quite active for our region and sector. Many investors continued and even increased their existing investments, which had positive reflections on us as machine producers. Therefore, I don’t

miz zor durumda kaldı. Ancak şirket bazında bakacak olursak 2012 yılı bulunduğumuz bölge ve sektör açısından bayağı hareketli geçti diyebilirim. Yatırımcılarımızın bir çoğu hali hazırdaki yatırımlarını artırarak bu yılda sürdürdüler ve bu hareketlilik biz makine üreticilerine de pozitif yönde yansıdı. Dolayısıyla iç pazar olarak çok fazla sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum ancak dış pazar konusunda zaman zaman çok sıkıntıya düştüğümüz dönemler oldu. Özellikle Ortadoğu krizi neticesinde dünya piyasasında uygulanan yaptırımların sonucu olarak en faal olduğumuz pazarlardan birisi olan İran pazarında üretim neredeyse durdu diyebilirim. Bu biz ve bizim gibi bu pazarda etkinlik gösteren diğer işletmeler için çok yorucu bir dönem diyebilirim. Bununla birlikte Hindistan ve Çin pazarında özellikle tekstil ürünleri üretiminde bir canlılık devam ediyor. Dolayısıyla faaliyetlerimizi bir süreliğine bu bölgelere kaydırmış durumdayız.” Ayrıca ilave etmek istediğiniz konu varsa ekleyebilirsiniz. “Böyle güzel bir söyleşi için bizlerle irtibata geçtiğiniz için sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere vermiş olduğunuz destekten de memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Hep birlikte birbirimize destek olarak ilerlememize devam edeceğimize inancım tam. IMG ailesi olarak başarılarınızın artarak devam edeceğinden de eminim.”

think that we faced many problems in the domestic market. But there have been periods, in which we became really hard up for foreign markets. In particular, I can say that productions in the Iranian market – one of the markets in which we are most active - stopped almost completely as result of sanctions that were initiated in the world market in consequence of the Middle Eastern crisis. This has been a very exhausting time for us and other enterprises that do business in this market. Along with that, there is continued boom in the textile productions of Indian and Chinese markets. Therefore, we have been forced to temporarily shift our activities towards these regions. Hereby I would like to extend my thanks for giving us the opportunity of such a joyful interview. Please know that we appreciate your supports very much. I believe that we will continue our progress if we support each other mutually. I have not the least doubt that the IMG family will increasingly continue its success.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

17


ÖZEL DOSYA

ASTEKS / Sabri İlknur, Pazarlama ve Satış Md. ASTEKS / Sabri İlknur, Marketing and Sales Manager

minde kullanılan GESA (Delikli Apron), Tülbent Apron ve Kompakt Manşonumuz TE-650 “65 shore” bir çok firmada memnuniyetle kullanılan ürünlerimiz arasına katıldı. Özellikle kompakt sistem ön manşon olarak kullanılan TE-650 65 sh manşon 600 bin adetlik satışla ilk sırada tercih edilen manşon olmuştur. GESA Delikli Kompakt apron ve Tülbent Apronda da müşterilerimizin yurtdışına bağımlılığı bu sayede ortadan kalkmış oldu.”

“2012 yılı firmamız açısından bir çok yönüyle olumlu bir yıl oldu diyebiliriz. Özellikle üretim yönüyle mevcut üretim hatlarımızın otomasyon çalışmaları ile revize edilmesi, gerekse yeni makine yapımı ile ek yeni hatlar oluşturulması, müşterilerimize daha rekabetçi bir hizmet sunmamıza olanak sağlamıştır. Yeni ürünler yönüyle Kompakt Sistem İplik üreti-

“2012 was a positive year for our company in many aspects. We have been able to offer more competitive services to our customers thanks to the automation of our existing production lines and establishment of new lines using new machinery.The GESA (Lattice Apron), the muslin apron, and the compact muff TE-650 “65 shore” utilized in Compact System Thread productions have been our new products to join our product range to the satisfaction of our customers. The TE-650 65 sh muff utilized as compact system front muff was sold in 600 thousand units to become the muff of first preference. The GESA lattice apron and the mus-

20

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

2013 YILINDA YENİ ÜRÜNLER “2013 yılında da birinci önceliğimiz müşteri memnuniyetini sağlamak, rekabetçi fiyatlarla, güvenilir ürünler sunmaktır. Müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilen yeni ürünlerimizi de 2013 yılında pazara sunmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda uzun süredir Ar-Ge çalışmaları devam eden ve zor çalışma şartlarında çok iyi sonuçlar alınan “Karbon Takviyeli Apron” da bulunmaktadır. Likra, Şantuk, Kısa Elyaf Akrilik vb zor çalışma şartların-

lin apron have helped to eliminate the foreign dependency of our customers in this respect.” NEW PRODUCTS IN 2013 “Our first priority in 2013 is to maintain customer satisfaction by reliable products offered at competitive prices. In 2013, our target is to introduce new products into the market, capable to meet the increasing needs of our customers. This includes among others a “Carbon Reinforced Apron”, the R&D activities of which still continue to achieve best results under difficult conditions. Aprons help to achieve an increased lifetime together with the chance of controlled


da apron kullanım ömrünü uzatmakta ve kontrollü üretim olanağı sağlamaktadır. Yine Yüksek iğ adedine sahip uzun iplik makinelerde tercih edilen içi tırtırlı(bakalava desenli) alt apronlarımız da 2013 itibariyle müşterilerimizin kullanımına sunulmaya başlamıştır.” BİZ BU ÜLKENİN MARKASIYIZ “Asteks 1970 yılında Türkiye’de kurulan ilk apron-manşon üretici firmadır. Halen de bütün dünyada sayıları 20’yi geçmeyen firmalardan biridir. Yurt içinde konusunda yüzde 65 pazar payına sahip olup, yurtdışında da 25 ülkeye ihracat yapan bir konuma gelmiştir. Şüphesiz bu günlere gelmede en büyük katkıyı sağlayan, ürünlerimizi tercih eden değerli müşterilerimizdir, onlara her zaman müteşekkiriz. İşte bu nedenle 2013 teki sloganımızı da “BİZ BU ÜLKENİN MARKASIYIZ” olarak belirledik ve dostlarımızla da paylaşıyoruz. Gerçektende markalar ülkelerin en önemli değerleri, gelecek için çocuklarımız için onların devamlılığı ve varlığı çok önemli.”

productions if applied under difficult conditions incl. lycra, shantung, short fiber acrylic etc. Similarly, our bottom aprons with inner knurls (diamond pattern) that are preferred for long thread machines with high spindle numbers are going to be put at the disposal of our customers as of 2013.” WE ARE THE BRAND OF THIS COUNTRY “Asteks is Turkey’s first apron-muff producing company founded in 1970. It is one of the companies, the number of which is still limited to 20 worldwide. We have been holding a share of 65 percent in the domestic market and have developed ourselves into a company that makes exports to 25 foreign countries. Without doubt, our customers have made huge contribution to our progress. And we will always appreciate their support.Therefore, our slogan of 2013 is going to be “WE ARE THE BRAND OF THIS COUNTRY”. Trademarks are indeed the most important value of a country. The continuance and existence of them is essential for the future, for our children.


ÖZEL DOSYA

ENTEMA / Genel Müdür Ömer Gökcan ENTEMA / Ömer Gökcan, Director General

22

Tekstil sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “2013 yılında da ülkemiz tekstil sektöründe nicelik ağırlıklı ürün üretimlerinin azalması sürerken, iş gücü ve enerji maliyetlerinin düşük olduğu ülkelerde ki doğal artışının süreceğini tahmin ediyoruz. Bunun yanında da kaliteli Türk Malı imajının dünya tekstil piyasalarında hızla yükseldiğini, özellikle ev tekstili ürünlerinde kendi markalarımızın katma değerleri yüksek kaliteleriyle hak ettiği fiyatla doğru ilerlediğini, ziyaret ettiğimiz yurt dışı fuarlarda memnuniyetle gözlemliyoruz. Durumu bu bakışla incelediğimizde, 2013 yılında nicelikteki olası azalmanın

olumsuz etkisini, nitelikli ürünlerin beraberinde getireceği artı değerlerle telafi edileceğini düşünüyorum. Geçmişte bazı devlet yöneticileri tarafından neredeyse bitecek gibi gösterilen Türk Tekstil sektörünün bu gün hala dimdik ayakta oluşu da göstermektedir ki, ülkemiz bir tekstil ülkesidir ve tekstil Türkiye’de lokomotif sektörlerden biri olmaya devam edecektir.”

What are your predictions and expectations for the textile sector in 2013? “For 2013, we expect that the quantity of productions in our country’s textile sector will continue to decrease, while the natural increase in countries with low labor and energy costs will continue. Along with that, we have been observing at foreign exhibitions that the image of first-quality Made-in-Turkey products is on a rapid rise in worldwide textile markets and that especially home textile products approach their deserved price levels thanks to their high added value and top qualities. From this point of view, I think that

the adverse effect of probable quantitative decreases in 2013 will be compensated by the added value brought along by qualitative products. Besides, the Turkish textile sector still stands firm despite of all adverse predictions of certain state officials, which shows that our country is indeed a country of textile and that textile will continue to be one of Turkey’s locomotive sectors.”

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “Bu konuda yapılabilecek çok şeyler olduğundan bir çırpıda bir şeyler söylemek

What are the regulations or studies to be carried out for a more productive sector? “It is not possible to give a quick answer to this question because there are many things


ÖZEL DOSYA

kolay olmamakla beraber; Öncelikle geçmişte yapılan ve yapılamayanları sonuçları ile birlikte iyi inceleyerek, bu gün içinde bulunulan güncel sorunları doğru algılamak gerekir. İkinci adımda bu sorunların yakın, orta ve uzun vadedeki çözümlerini fikir birliği ile tespit edip, sonrasında da kararlılıkla uygulamaya koymak gerekir.” Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “Uluslararası anlamda markalaşma, patent, tescil vb. gibi konuların özendirilmesi için devletçe ciddi bir çalışma ve firmalarımıza ekonomik destek sağlanması gerekir. Zaten sonrasında yükseltilen marka arkasında ki kaliteyi, yüksek kalite de pazarda kendini

to be done in this respect. But the primary thing to do is to analyze the actions that have or not have been taken in the past together with the results thereof. And we need to get a proper understanding of the problems we face today. Second, we should develop short-, mid-, and long-term solutions and implement them with resolution.” What are your considerations about the roadmap that has to be followed for an increased market share? “The government needs to carry out serious studies and provide financial support to encourage companies in terms of international branding, patents, registrations etc. As result, improved branding will support and main-

24

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

satan markasını otomatik olarak destekleyip koruyacaktır. Bu şekilde bir yapılanma da, çok çalışıp az kazanmak yerine daha verimli ve karlı çalışma ile yatırımcı ve rekabetçi olma şansını artıracaktır.” Sektör ve firma olarak 2012 yılını değerlendirir misiniz? “ENTEMA olarak; İçinde bulunduğumuz tekstil terbiye makineleri sektöründe 2012 yılı geçmişte ki durgun yıllara göre daha iyi yaşandı diyebiliriz. Bunun yanında sürekli Ar-Ge çalışmalarımızla halı, döşemelik, battaniye, havlu gibi tekstilin farklı kollarında hizmet veren ürünlerimizi de 2012 itibarı ile uluslar arası patenlerini alarak, ülkemiz ve dünya tekstil sektörünün hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadık.”

tain the quality that backs it up and vice versa. Such a structure will create the chance to gain the upper hand as competitor and investor by means of cost-effective, productive work instead of lot work low gain.” What are your assessments about 2012 as regards sector and company? “As ENTEMA, we can say that the textile finishing machines sector had a better year in 2012 compared to the depressed previous years. As result of our continuous R&D activities, we have been able to obtain patents for our products including carpet, upholstery, blanket, and towel textiles; we experienced the happiness to put them at the disposal of domestic and foreign textile sectors as of 2012.


ÖZEL DOSYA

KONUK ISI / Ömer Faruk Konuk /Yönetim Kurulu Üyesi KONUK ISI / Ömer Faruk Konuk / Board Member

26

Tekstil sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü 1960’lardan itibaren istihdamın ve kalkınmanın lokomotifi konumundadır. Sektörün istihdam açısından önemli yanı, özellikle kadın işgücüne iş olanağı sağlamasıdır; bunun da ülke kalkınmasındaki rolü büyüktür. Değişen talepler doğrultusunda esnek üretim olanağının yanı sıra emek ve makine yoğun çalışılabilme imkânı, ölçek ekonomilerine en büyük katkıyı sağlamaktadır. Sektörün yapısı itibari ile şirketler, fazla yatırım ve iş gücüne ihtiyaç duymadan merkezinde nitelikli çekirdek işgücünü koruyarak, işçilik maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerdeki küçük şirketlere fason işler verebilmektedirler. Bu şekilde dönemsel ta-

lep artışları, firmalara ekstra mali yük getirmeden karşılanmaktadırlar. Tüm bu unsurlar, sektörün 2013 yılı ve önümüzdeki yıllarda çok daha gelişeceğinin bir kanıtı niteliğindedir. Tekstil sektörü, Çin malları üzerindeki ambargonun kaldırılmasıyla küresel rekabetin baskısına maruz kalmıştır. Bu baskıya direnenen sektör, Türkiye’de üretilen tekstil ve benzeri ürünleri dış pazarlarda artık sadece uygun fiyatla değil, kalite ile de anılır hale getirmiştir. Türkiye ekonomisi, 2013’te 2012’ye göre daha ılımlı oranda canlanma eğilimine girecek bir görünüm çizmektedir. TÜİK geçmiş ihracat rakamlarına göre tekstil sektörü yıllık 10 milyar doları aşan dış satımı ile ülke ihracatının üçte birini tek başına karşılamaktadır. Ayrıca, Avrupa’daki krizin daha da ağırlaşarak devam

What are your predictions and expectations for the textile sector in 2013? “The Turkish textile and clothing sector has been serving as the locomotive of growth and employment ever since the 1960’s. The sector’s important aspect as regards employment is that it provides employment for female labor farces; which plays a very significant role in the development of our country. The chance to

adopt a labor- and machine-intense work attitude along with flexible productions in line with changing demands have been making huge contributions to scale economies. Depending on the sector’s structure, companies have been able to outsource their productions to small companies of countries with lower labor costs. Thus, they gained the chance to maintain a core labor force without the need for immense investments or labor costs. Thereby, companies have been able to meet seasonal demand increases without being suffering extra cost loads. All these aspects prove that the sector will experience huge growth in 2013 and the years to come. The textile sector has been exposed to the pressure of global competition as result of the embargo removed from Chinese goods. Trying to resist this pressure, the sector had no choice but to offer its textile and similar products at reasonable prices and qualities in foreign markets. The Turkish economy seems to adopt a more moderate trend of revival in 2013 compared to 2012. According to the past export figures published by TÜİK, the textile sector (with annual foreign sales of over 10 billion dollars) makes up one third of the country’s overall exports. Besides, numerous economists predict that the crisis in Europe will continue even more severe. This will lead to a shift of demand towards Turkey and Middle East. So, we can say that a significant increase can be expected in

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


edeceği birçok ekonomist tarafından dillendirilmektedir. Bu artış, talebin Türkiye ve Orta Doğuya kaymasına sebep olacaktır ve böylelikle bu rakam 2013 yılı itibari ile ciddi oranda artış gösterecektir. Tekstil sektörünün bu denli gelişmesi, başta yan sektörler olmak üzere birçok alana katkısı büyüktür. Bu gelişmedeki ivme, tekstil makinalarının artışına da neden olacaktır. Tekstil makinalarının Dünya üzerindeki Pazar paylarının artırılması ve nakit akışlarının sağlanması gereken tüm politikalar desteklenmelidir. Bu konuda iş dünyasının temsilcisi oda ve dernekler tarafından 2013’ün ikinci yarısından önce hareketlenme beklenmemektedir. Öncelikle, kalkınma ve refahın nedeni olarak görülen piyasadaki karşılıksız çek konusu ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca, vergi ve teşvik konusundaki devlet politikaları, Türkiye sanayisini kalkındırmaya yönelik olmalıdır.”

2013. This huge growth of the textile sector will contribute to several areas, notable sub-sectors. This momentum will also result in an increased number of textile machines. We need to support all policies that intend to increase the market share of textile machines in world markets, while requiring a certain cash flow. In this respect, no mobilization is expected by business chambers and associations before the second quarter of 2013. First of all, we have to solve the problem of bad checks. Besides, government policies on taxes and incentives should address and encourage the development of Turkish industry.” What are the regulations or studies to be carried out for a more productive sector? “Efficiency” is an issue that requires rational assessment in every area; that needs to be discussed not on company, but country level. The basic reason of welfare established in economically developed countries stands in direct association with the efficient use of sources. An increased level of efficiency will contribute to factors such as growth rate, higher living standards, lower inflation rates, and balance of payments. Devel-


ÖZEL DOSYA

28

Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdi? “Günümüzde işletme düzeyini aşarak, ülke düzeyinde konuşulması gereken “verimlilik” her alanda rasyonel değerlendirilmesi gereken bir konudur. İktisadi açıdan gelişimini tamamlamış ülkelerde refahın temel nedeni, kaynakların verimli kullanılması ile doğrudan ilgilidir. Verimlilik seviyesinin artırılması: Büyüme hızına, hayat standardının yükselmesine, enflasyon canavarının düşük seviyelerde kalmasına ve ödemelerde denge sağlanması gibi faktörlere katkı sağlamaktadır. Gelişmiş ülkeler, ülke standartlarını daha da artırmak, bulundukları ekonomik konumu istikrarlı hale getirmek ve geleceklerini garanti altına almak için verimlilik artışına önem vermektedirler. Bu açıdan, üretim kaynaklarının israf edilmeden ekonomik bir biçimde kullanılması verimliliğin temel koşuludur. Tüm sektörler dâhil olmak üzere özellikle Tekstil sektöründe bulunan tüm işletmelerde çalışan kişilerin, verimlilik ve verimliliğe bağlı olan konular hakkında bilgilendirilmeleri, en alt kademede bulunan isçiden, en üst kademede bulunan yönetim elemanına kadar tüm personelin bu konu ile ilgili farkındalık sağlanmalı ve ayrıca bu konu hakkında yönlendirilmeleri

gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de istihdamın önemli bir bölümü tekstil sektöründen karşılanmaktadır; bu konuda sağlanan gelişme, geneli yakından etkileyecektir. Verimliliğin artırılmasında en önemli katkılardan biri de merdiven altı tabir edilen firmaların piyasadan kaldırılması konusudur. Bu tarz çalışan işletmeler, kalifiyeli iş gücünün baltalanmasına, kayıt dışı ekonominin artmasına ve üretim kayıplarının büyümesine direct olarak sebep olmaktadır. Bu firmalar, genel kalite seviyesini düşürerek, haksız rekabet yaratmaktadırlar. Böylelikle, sektördeki verimliliği düşürmektedir. Bu sorunun ortadan kalkması için mesleki standartların getirilmesi şarttır.”

oped countries attach huge importance to increased efficiency in order to set higher country standards, stabilize their existing economic status, and secure their future. In this respect, the fundamental conditions of efficiency include the economic exploitation of all production sources without wasting them. Hence, all people engaged in any business sector, notably the textile sector, shall be informed on efficiency and any other topics related thereto, while raising the awareness of all personnel ranging from the lowest level to top management officers. Indeed, the major part of Turkey’s employment is met by the textile sector. All improvements in this sector will have a close impact on the general. A major contribution of increased efficiency is the elimination of “under the counter” productions. Such enterprises are the direct cause of skilled labor being undermined, increased unrecorded economy, and higher production losses. These companies reduce the general quality level and create unfair competition. The sector’s efficiency decreases consequently. Professional standards must be introduced to get rid of this problem.”

What are your considerations about the roadmap that has to be followed for an increased market share? “Market share is the most important success criteria of companies. The best way to get an idea of a company’s profitability is to look at its market share. The way to increase a company’s profitability and market share in the long term goes through marketing activities and investments in trademark image. Advertising is the most important marketing activity. Advertisement is a public means of communication and helps to introduce any marketable goods to the public. Besides, it plays a very important role in shaping of a good’s value in the eyes of the consumer, because it helps to establish a close relationship between the consumer and the goods. When placing an ad, companies should abstain from deceiving the customer. Otherwise, all efforts will be for nothing. Another aspect significant for increased market share is standardization. Standardization means to identify the basic dimensions and features of a product or service and to achieve uniformity in accordance with said dimensions and features. Since standard-

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Pazar payı kavramı, şirketlerin başarı ölçütlerinin en önemlisidir. Bir işletmenin karlılığı hakkında bilgi sahibi olmanın en iyi yolu, pazar payına bakmaktır. Şirket karlılığını ve uzun vadede pazar payını artırmanın yolu, pazarlama faaliyetline ve marka imajına yatırım yapmaktan geçmektedir. Pazarlama faaliyetlerinin en önemlisi reklamdır. Reklam, kamuya açık bir iletişim aracıdır. Bu yapısıyla, pazarlanmak istenen malın tanıtımını sağlar. Ayrıca, müşteri ile mal arasındaki mu-


ÖZEL DOSYA

habbetin kurulmasını sağlayarak, müşteri nazarındaki malın değerinin şekillenmesinde önemli rol oynar. İşletmeler reklam verirken müşteriyi kandırmaktan kaçınmalıdır. Aksi halde tüm çabalar, boşa gider. Pazar payını artırmada bir diğer unsur standartlaştırmadır. Standartlaştırma, bir ürünün veya hizmetin temel ölçü ve özelliklerinin belirlenerek, bu ölçü ve özelliklere uygun bir örnek hale getirme işlemine standartlaştırma denir. Standartlaştırılmış malların pazarlanması kolay olduğundan zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlar. Bu kavram, genelden özele tüm sektör komponentlerini kapsamaktadır. Başka bir deyişle, tekstil ürünlerinin standartlaştırılmasının yanında tekstil makine ve parçalarının büyük oranda standartlaşması, ürünlerin kalitesinde önemli rol oynamaktadır. Ayıca, pazar payını artırmada diğer önemli hususlar şu şekilde sırlanabilir: Müşterinin ihtiyaç ve isteklerine odaklanmak, her konuda hızlı hareket etmek, yenilikçiliğe açık olmak ve tutarlı bir strateji sahibi olmaktır.” Sektör ve firma olarak 2012 yılını değerlendirir misiniz? “Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü 1980’li yıllarda uygulanan ekonomik ve finansal reformlarla birlikte esnek üretim tarzına uygun olarak uluslararası yaygın bir üretim hacmine sahiptir. Bu geliş-

ized products are easy to market, it helps to save time and money. This includes all sector components ranging from public to private. In other words, the standardization of textile machines and parts to a substantial extent will play an important role in product quality, along with the standardization of textile products. Besides, other significant issues in terms of increased market share include followings: focusing on customer needs and demands, taking rapid action in every aspect, being open to innovation, and adopting a coherent strategy.” What are your assessments about 2012 as regards sector and company? “As result of economic and financial reforms introduced in the 1980’s, the Turkish textile and clothing sector has gained an internationally widespread production volume in line with a flexible mode of production. Meanwhile, it has developed itself into an important part of the global textile production network. But the sector was interrupted by the pressure of global competition as result of China being released from embargoes in 2005. Accompanied by

me ile birlikte, küresel tekstil üretim ağının önemli bir parçası olmuştur. Fakat yukarıda da adı geçen 2005’te Çin üzerindeki kotaların kaldırılması durumuyla küresel rekabetin baskısı altına giren sektör, sekteye uğramıştır. Sektöre ilişkin bu sıkıntı, ülkemizde son 15 yılda yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle önemli ölçüde büyümüştür ve etkisini 2012 yılında da sürdürmüştür. Türkiye’nin ihracat lokomotifi olan sektör, bu sebeple gerileme eğilimi göstermiştir.Tekstil sektöründe yaşanan gerilemenin temel nedenleri: Başta küreselleşmenin sebep olduğu talep dengesizliği ve özel olarak Türkiye’de uygulanan mali ve siyasi politikalar olarak sıralanabilir. Ayrıca, anlamsız sübvansiyon destekleri arz – talep dengesizliği oluşturmaktadır. Sayılan nedenler sonucunda, sektörün kronik sorunu haline gelen işsizlik, kayıt dışı çalışma ve kötüleşen çalışma koşulları gibi durumlar, 2012 yılında da etkili olmuştur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, tekstil sektörü yıllardır sahip olduğu know – how, bilgi ve beceri sayesinde tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahiptir. 2013 yılı içerisinde de sahip olduğu bu potansiyeli ortaya çıkaracak tavır ve davranış içerisine girilmelidir. Sektörde yaşanan krizlerin hangi şartlar altında meydana geldiği ve çalışma koşullarını nasıl etkilediği hesaba katılıp değerlendirilmeye alınmalıdır.”

the impact of the economic crises that the world went through during the last 15 years, this problem got even worse and its effects continued in 2012. Therefore, this sector – as Turkey’s locomotive – tended to regress. Fundamental reasons of the regression in the textile sector: Demand imbalance notably caused by globalization and financial/political policies adopted in Turkey. Besides, meaningless subsidy supports are also creating an imbalance of supply and demand. As result of all aforementioned reasons, unemployment (as a chronic problem of the sector), unrecorded employment, and worsening working conditions have continued their existence during 2012. Despite of all these negative developments, the textile sector is well capable to overcome these problems thanks to its deeprooted know – how, skills, and knowledge. In 2013, the sector should adopt an appropriate attitude to reveal its real potential. The crises faced by this sector should be evaluated taking into account under which circumstances these crises broke out and how they influence the sector’s working conditions.”

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

29


ÖZEL DOSYA

Tekspart / Alpaslan Demir

“2012’nin sonuna baktığımız zaman bir durgunluk var gibi ama genellikle tekstil sektörü inişli çıkışlı hareket ediyor. Eskiden sezonlar ve sezon geçişleri vardı. Bu durum şu anda kalktı gibi. Daha çok piyasa ekonomiyle de bağlantılı olarak hareket ediyor. Bununla beraber genel anlamda baktığımız zaman bizim satışlarımızda ve hedeflerimizde bir gerileme yok. İnsanlar yatırımlarına devam ediyor. 2013 yılında da tekstil yatırımları devam

edecek. Son iki üç yıla baktığımız zaman kötüye gidiş olacağını tahmin etmiyorum. Teknoloji yenilemeleri ve eskiyen makinelerden dolayı yatırımcılar, yeni makine alımı yapacaktır. Genel anlamda sıkıntı finansmanda yaşanıyor. Ödemelerdeki sıkıntı, yatırımcıları da olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni çıkan çek kanunu da bu sıkıntının oluşmasına etki etti. Çünkü bir yaptırımınız olmuyor. Öncelikle ödemelerde güven ortamının sağlanması gerekiyor. Bu sistem sağlanırsa, ticaret daha hızlı dönebilir diye düşünüyorum. Tekstil ticaretimiz bu paralelde devam edecektir. Bizim ürün satabileceğimiz yerler bellidir. En büyük alıcımız da Avrupa’dır. Dolayısıyla Türkiye’de tekstil sektörü var olmaya devam edecektir. Bunun dışında yeni pazarlar bulabilirsek, tekstilde bir sıçrama yaşanabilir.”

“There seems to be stagnation if we look at the end of 2012, but the textile sector generally moves with ups and downs. In the past, we used to have seasons and seasonal transitions. But this seems to cease for the time being. Rather, the market seems to act in connection with economy. This being said, we have not suffered any recession in our sales or targets in general. People continue to invest. And textile investments will continue during 2013. Considering the last two or three years, I do not expect any relapse. Investors will purchase new machines as result of technologic improvements and ageing machines. In the general sense, the real problem is finance. Payment difficulties have adverse effects on investors. The recently enacted Check Law contributed to the emergence of these problems, because you lack the opportunity to impose sanctions. First of all, the environment of trust needs to be reestablished with regard to payments. If this is achieved, trade turnovers will reach a faster course in my opinion. Our textile business will continue in parallel. The places, where we can sell products, are definite. Our major purchaser is Europe. The textile sector will continue its existence in Turkey. The textile sector might leap up if we could succeed in our search for further markets.”

32

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


BENTEKS TEKSTİL MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fatih Caddesi Ladin Sokak No: 19 Keresteciler Sitesi TR 34169 Merter / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: (+90 212) 504 80 31 / 8 hat Fax: (+90 212) 504 97 86 - 555 51 73 - 575 33 15

www.benteks.net


ÖZEL DOSYA

PROMAR / Promar Endüstriyel Kimyasallar Koordinatör Zafer Karkaç PROMAR / Zafer Karkaç, Promar Industrial Chemicals Coordinator

34

Tekstil sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “2013 yılının Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluğun etkilerini hissedileceği bir dönem olacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin 2012 yılında nispeten daha iyi bir durum yaşamasından dolayı, bu yıl Avrupa’lı birçok firmanın Türkiye’deki işlerini artırma yönündeki çaba-

larını gözlemlediğimiz bir dönem oldu. Bu firmaların Türkiye’de iş yapma isteklerinin ortaklıklara ve bazen de rekabete dönüşeceğini öngörebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yıl komşu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilerken, İran ve Suriye pazarında maalesef bu etkileri hissetmeye bir süre daha devam edeceğimizi gösteriyor.”

What are your predictions and expectations for the textile sector in 2013? “We predict that 2013 will be a year, in which we will feel the impacts of the economic recession faced in Europe. Since Turkey had a relatively better year in 2012, many European companies made efforts to enhance their businesses in Turkey. We can say that

the endeavors of these companies to do business in Turkey will turn into partnerships and, sometimes, into competition. Besides, last year’s political developments in our neighboring countries created an adverse effect on our dealings. It is very likely that we are going to feel these continued adverse effects in Iranian and Syrian markets.”

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


ÖZEL DOSYA

Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “Gelişen konjonktür firmaların tek başlarına sadece iç piyasaya hizmet ve ürün sunarak yaşamlarını sürdüremeyecekleri açık şekilde ortaya koyuyor. İhracat bu anlamda en önemli kaynak olarak birinci sırada yerini korumaya devam ediyor. Ancak dışarıda başarılı olmak için firma birleşmelerinin, ortak projeler gibi birlikteliklerin artması gerekiyor. Bunların faydalarını fuarlarda başta olmak üzere birçok alanda, pazarlamada ve üretimde görmek mümkündür.” Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Kar marjlarının düştüğü ve daha da gerileyeceğini ya da ekonominin global sıkıntılarından dolayı taleplerin azalacağını görmemek mümkün değil. Maliyetlerin düşürülmesi buradaki en önemli çıkış yolu. Ancak bunu kaliteyi düşürerek, çalıştırdığımız insanlarımızın veya tedarikçilerimizin sırtına binerek değil, verimliliklerimizi artırarak en sağlıklı şekilde yapmamız mümkün olabilir.

What are the regulations or studies to be carried out for a more productive sector? “The current conjuncture reveals that companies won’t be able to survive by providing their products and services to the domestic market only. As the most important of all sources, export continues to rank first in this respect. But to get success in foreign markets, we are required to carry out more mergers and joint projects. The benefits thereof can be observed in many areas incl. fairs, marketing, and production activities.” What are your considerations about the roadmap that has to be followed for an increased market share? “It is not hard to see that profit margins decrease and will regress even more or that the global distresses of economy will bring along decreased demand. The most important way out is to decrease our costs. Yet not by compromising quality or to the burden of employees and/or suppliers, but by increased productivity. We need to prove ourselves and create demand by means of innovations and designs at

36

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Rekabetçi fiyatlarla ve taklitçi zihniyetten uzak yapılacak inovasyonlarla, tasarımlarımızla kendimizi ispatlamamız ve bu sayede talep yaratmamız gerekiyor.” Sektör ve firma olarak 2012 yılını değerlendirir misiniz? “Bildiğimiz, tanıdığımız birden fazla köklü firmanın kapandığına da şahit olduğumuz bir dönemdi. Tahsilat zorluklarının arttığı ve kar marjlarının düştüğü bir aralık yaşandığı için de ülkemiz ekonomisine paralel bir büyüme ile seneyi kapattık diyebiliriz. Yaptığımız işte sermaye yükünün gittikçe artığı ve aynı paralellikte madeni yağ grubumuzun ürettiği ve sattığı ürünlerdeki ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) yükünün artması aynı işe daha fazla sermaye bağlama zorunluluğu getirdi. Dolayısıyla yatırıma, pazarlamaya veya Ar-Ge’ye ayırabileceğimiz bir kısım sermaye biz ve bizim gibi firmalar tarafından daha hammaddelerimizi alırken devlete peşin vergi olarak ödenmiş oldu.” Ayrıca ilave etmek istediğiniz konu varsa ekleyebilirsiniz. “2013 yılının ülkemiz ve tüm üreticilerimiz için verimli bir yıl olmasını diliyorum.”

competitive prices, abstaining from even the slightest imitating mentalities.” What are your assessments about 2012 as regards sector and company? “It was e period, in which we witnessed that more than one deep-rooted company, very well known to all of us, had to close down. We can say that we closed the year with a growth rate parallel to our country’s economy due to difficulties in the collection of revenues and decreased profit margins. We have been forced to engage more capital into our businesses due to the capital load increasing with each passing day and the increasing special consumption taxes applied to the products produced and sold by our mineral oil group. Thus, the capital sums that were initially intended for R&D, investment, and marketing purposes had to be paid as advance tax to the government at the very purchase of raw materials.” Anything else that you would like to add? “I hope that 2013 will be a productive year for both our country and producers.”


ÖZEL DOSYA

Memnun Makine / Kemal Memnun, Memnun Makine Genel Müdürü Memnun Machinery / Kemal Memnun, General Director of Memnun Machinery

38

Tekstil Sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “2012 yılında olduğu gibi 2013 yılından da çok umutluyum ve beklentilerimiz yüksek. 2013 yılında ihracata ağırlık verip daha verimli bir yıl olması için çalışacağız. Türkiye pazarını ele alırsak; Türkiye’de tekstil alanında büyük yatırımlar olacağını düşünmüyorum. Bazı firma-

lar teknoloji yenilemeye veya kapasite artırımına gidecektir. Ama buna rağmen Türkiye hala birçok ülkeden daha popüler bir yatırım ülkesidir. Devlet verdiği teşvik oranlarını biraz daha ileri seviyeye taşırsa yatırımlar tekrar hareketlenebilir. Dünya pazarını ele alırsak; Çinin maliyet kontrollerinde ve düşük miktardaki siparişlerin termininde sıkıntılar yaşama-

What are your anticipations and expectations of Textile Sector in 2013? “As in 2012, I also feel hopeful for 2013 and we have high expectations. We will struggle for this year to be more productive by focusing on exportation. If we are to talk over the market in Turkey, I don’t think that big investments will be made in textile sector in Turkey. Some of the companies will prefer to renovate the technology or to increase the capacity. However, Tur-

key is still a much more popular country than many countries in terms of investments. If the government increases the incentive rates to a little more advanced level, the investments can be livened up. If we talk over the world market, the fact that China has some difficulties in controlling the costs and in providing low amount of orders, that textile firms in Bangladesh experiences substructure problems and the problems that textile producer coun-

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


ÖZEL DOSYA

sı, Bangladeş’teki tekstil firmalarının altyapı sorunları, Suriye, İran, Mısır gibi tekstil üreticisi ülkelerin içinde bulunduğu sıkıntılı durumlar bize açıkça gösteriyor ki, Türkiye’deki tekstil firmalarının 2013’te de siparişleri dolu olacak ve uzun bir süre sıkıntı yaşamayacaklar. Ayrıca Türkiye zaten kalite olarak bu ülkelerden her zaman daha ileride oldu. En önemli kriter kalitedir. Kalitemizi korur ve hatta daha da yükseltirsek her zaman başarılı bir ülke olarak kalırız. Kısacası 2013 tekstilci açısından çok parlak bir yıl olacak.” Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “İhracatımızı arttırmak zorundayız. Tüm dünyaya satılabilecek kalitede makineler üretebiliyoruz. Yurt dışındaki ihalelerde kalitemizin ne kadar üst seviyede olduğunu kanıtlayarak ihaleleri almaya başladık. Pazarlama konusundaki eksiklerimizi tamamlayıp daha çok satmamız gerekiyor.”

tries like Syria, Iran, Eygpt deal with shows us clearly that the textile companies in Turkey will have good amount of orders and they won’t face any problem in the long term. Moreover, Turkey has always been one step ahead of those countries in terms of quality. Quality is the most important criteria. If we maintain this quality and even enhance it, we will always remain as a successful country. In short, 2013 will be a bright year for textile importers.” What are the missions or arrangements for the sector to be more productive? “We should increase exportation. We produce high class machines that can be sold all over the world. We have begun to win tenders abroad by proving how advanced our quality level is. We should make up our shortage of marketing and sell much more than this.”

40

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Pazar payını arttırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “Şu anda en hareketli pazar Brezilya, Bangladeş ve Endonezya gibi görünüyor. Pakistan da kaliteli üretime dönmek için uğraşıyor ve bizim için iyi bir pazar olacak. Ve daha birçok ülke var önemli bir pazar olarak görebileceğimiz. Buradaki fuarlara kesinlikle makine ile katılmamız gerekiyor. Makine ile katıldığımız fuarlardan çok daha olumlu sonuçlar alıyoruz. Maliyeti daha yüksek fakat geri dönüşü çok daha hızlı oluyor. Ayrıca dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Bir ülkeye yoğunlaşmamız ve sabırlı olmamız gerekiyor. Dünyadaki tüm pazarlara gidebiliriz elbette fakat önceliklerimizin olması gerekiyor. Eğer belli bir pazara yoğunlaşırsak o pazarda daha hızlı pay almaya başlıyoruz. Zaten belli bir süre sonra referans oluştuktan sonra satış daha kolaylaşıyor. Ayrıca sunum konusunda bazı eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Makinelerimizi yeteri kadar iyi anlatamıyoruz. Sunumlarımız çok yeterli değil. Bu konuda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Mümessillerimizi çok iyi seçip daha aktif çalışma içinde olmamız gerekiyor. Mümessil çok önemli. Doğru mümessillerle çalışmamız gerekiyor.” Sektör ve firma olarak 2012 yılını değerlendirir misiniz? “2012 yılı bizim açımızdan çok yoğun geçti. Üretimimizin % 60’ını ihracat olarak çeşitli ülkelere gönderdik. Yoğun bir tempo ile

Could you share your opinions about the strategic road map to increase market share? “ It seems now that the most buoyant markets are Brazil, Bangladesh and Indonesia. Pakistan is also struggling to gain quality production and this will be a good market for us. There are many more countries that we can consider as important markets. We should definitely participate in the fairs there with the machines. We gain much more positive results from the fairs we attend with machines. It is high in cost but the return is much quicker. Furthermore, there is a point that we have to pay attention. We should focus merely on one country and be patient. We can surely go to every market in the world but we should have priorities. If we concentrate on a certain market, we begin to receive a share quick-


ÖZEL DOSYA

çalıştık. Ağırlıklı olarak Almanya, Rusya, Beyaz Rusya ülkelerine çalıştık. 2011 Eylül ayında İspanya’da düzenlenen ITMA fuarına katıldık. Fuarın da etkisiyle 2012 ye hızlı bir giriş yaptık. 2012 Nisan ayında İstanbul’da düzenlenen ITM 2012 Fuarına katıldık. Fuar çok hareketliydi ve herkes bu fuardan olumlu sonuçlar aldı. Bizim açımızdan da çok olumlu geçti. Fuarın hemen sonrasında Almanya’da bulunan bir firmaya HT Jigger satışını gerçekleştirdik. Almanya’ya birkaç defa makine ihracatı yaptık. Burada bizi en çok sevindiren konu Alman tekstil üreticilerinin Türk makinesini tercih etmesidir. Bu da Türk makinecilerinin kalitesinin dünya ile boy ölçüşebilecek seviyelere geldiğinin bir göstergesidir. 2012 sonlarında Hindistan’da düzenlenen India ITME Fuarına makine ile ka-

tıldık. Fuar çok güzeldi ve makinemiz yoğun ilgi gördü. Ayrıca makinemizi fuarda sattık. Bunun haricinde Hindistan’ın en büyük üreticileri ile ciddi görüşmeler yaptık. Hindistan pazarı çok zor fakat önemli ve daha çok yoğunlaşmamız gereken bir pazar.”

ly. The sale becomes easier after we develop a reference in time. What is more, we should complete some of the parts which are missing in presentation. We can’t represent out machines well enough. Our presentations have some deficiencies. We should improve ourselves in this subject. We should work more actively by choosing the proper representatives. The representatives are of great importance. We should work with the right representative.”

worked really hard. We mainly worked for Germany, Russia and Belarus. We attended the ITMA Fair held in Spain in September, 2011. With the effect of the fair, we made a rapid entrance to 2012. We attended the ITMA Fair held in İstanbul in April, 2012. It was very lively and everybody obtained positive results from the fair. It was also positive for us. Shortly after the fair, we landed a HT Jigger sale to a company in Germany. We exported some machines to Germany a few times. The thing that makes us happy here is that German textile producers prefer Turkish machines. This is an indication that the quality of Turkish mechanic has come to a level to compete with the world. We participated in India ITME Fair held in India with our machine towards the end of 2012. The fair was quite good and our machine drew great interest. Besides, we sold our machine in the fair. Apart from this, we negotiated with the biggest producers of India. Indian market is really hard but it is of vital importance and we should focus more on it.”

Could you evaluate the year 2012 as the sector and a company? “2012 was such an intensive year for us. We sent 60 per cent of our products to various countries as part of our exportation. We

Ayrıca ilave etmek istediğiniz konu varsa ekleyebilirsiniz. Şunu özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Kendimizi dünya çapında kabul ettirebilmemizin en önemli kriteri kaliteden asla taviz vermemektir. En önemli kriter kalitedir. Fiyat daha sonra gelmelidir. Pazar malı makine yapıp kısa vadede yok olmaktansa, en kaliteliyi yapmak için uğraşıp uzun vadede haklı çıkmak her zaman daha iyidir. Memnun Makine’nin felsefesi budur.”

You may add extra information if you wish. I would like to imply it insistently that the most important criteria to be accepted world wide is only by standing on the quality. Quality is the most important criteria. Price should come second. It is always better to struggle for the best quality and to be proved right in the long run instead of producing a cheap-jack machine and dissappearing in the market. This is the philosophy of Memnun Machinery.”

42

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


ÖZEL DOSYA

MALKAN MAKİNE: Malkan Makine Fabrika Müdürü Metin Kılıç MALKAN MAKİNE: Metin Kılıç, Malkan Makine Factory Manager

Tekstil sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “2013 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha verimli geçeceği beklentisi içindeyiz. Ancak yıl sonuna doğru ekonomik çevrelerde sıklıkla dile getirilmeye başlanan, önümüzdeki yıl ABD ve Avrupa’da yeni bir kriz dalgasının görülebileceği endişesi Türkiye’de de firmaları temkinli olmaya itecek gibi görünüyor. İhracat yaptığımız Ukrayna, Polonya, Romanya gibi doğu Avrupa ülkelerinde 2009 krizinin negatif etkilerinin azalmaya başlaması ve AB fonları ile konfeksiyon firmalarının daha çok yatırım yapma planları bizim de özellikle bu bölgelerde aktif olacağımızı gösteriyor. Öte yandan çok yoğun ihracatımız olan Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerdeki tekstil sektörünün hareketliliğinin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.”

Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “Mutlaka ama mutlaka tekstil üretiminde yerli makine kullanımını artırmalı, bunun için de yerli makine üreticileri daha fazla desteklenmelidir. Geçtiğimiz yıl yapılan “İkinci el makine ithalatında izne tabi ürünler” çalışması gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. Böylelikle tekstil ve konfeksiyon firmalarımız çok daha ucuza yapacakları makine ve teçhizat alımı yatırımları sayesinde daha düşük maliyetli üretim yapma ve fiyat avantajı sağlama imkanına kavuşacaklardır. Ayrıca ucuz işçiliğin olduğu bölgelerde tesis yatırımı ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla devlet destekleri sağlanarak, daha düşük maliyetli ama daha kaliteli üretim yapma şansına sahip olabiliriz. Makine üreticisi firmalarımız da müş-

What are your predictions and expectations for the textile sector in 2013? “We expect that 2013 will be more productive than the previous year. But it seems that concerns, which gained frequency in economic circles towards the end of the year, fearing that the US and Europe might experience a new crisis wave in the coming year, will push Turkish companies towards a cautious attitude. The fact that EU funds and ready-made clothing companies are planning to invest more and that the adverse effects of the 2009 crisis have been going down in Eastern European countries such as the Ukraine, Poland, and Romania, where we have been exporting our products, shows that we are especially going to be active in this region. On the other hand, we believe that the mobility of the textile sector in countries such as Uzbekistan and Azerbaijan, where we have been making immense exports, will continue as it is.” What are the regulations or studies to be carried out for a more productive sector? “We must definitively enhance the use of domestic machines in textile productions. To that end, domestic machine manufacturers need to be supported at a higher degree. There is a need for protective measures such as the “Prod-

44

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


ÖZEL DOSYA

teri istek ve ihtiyaçlarına göre üretim yaparak sektöre destek olmalılar. Makine ve teçhizat alımında son yıllarda azalmaya başlayan dışa bağımlılığımızın daha da azaltılması elzemdir.” Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “Tabi ki öncelikli hedef olan markalaşmadan taviz vermeden çalışmalara devam edilmeli. Uluslararası alanda pazar payını artırmanın ilk ve en önemli şartı budur. Bunun için de devlet destekleri ve teşviklerini daha çok kaliteyi artırıcı yatırımlara ve Ar-Ge faaliyetlerine kanalize etmek gerekiyor. Bu noktada firmalar son derece şeffaf ve dürüst olmalı, bin bir zorlukla oluşturulan teşvik finansmanı kaynaklarını amacı dışında harcayarak har vurup harman savurmamalıdır. Ayrıca sürdürülebilir bir rekabet için mutlaka maliyetlerimizi minimize etmeli, böylece ucuz Uzak Doğu mallarına karşı fiyat dezavantajına çok fazla düşülmemelidir. Bunun için de tasarrufa önem verilmeli, özellikle enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Hükümetin de var olan ve uygulanan destek

ucts subject to permission in the import of second hand machines” study that was carried out last year. Thus, textile and clothing companies will get the chance to decrease their production costs while gaining price advantage thanks to machines and equipments purchased at far cheaper investment costs. Besides, we could get the chance to make cheaper, but more quality productions by means of increased government assistance in investment and R&D activities for the establishment of facilities in cheap labor regions. And machine manufacturers should support the sector by means of productions carried out in line with the demands and needs of customers. As regards machinery and equipments, it is essential that our foreignsource dependency, which started to decrease in the last years, is reduced even more.” What are your considerations about the roadmap that has to be followed for an increased market share? “Of course, as our primary target, we need to continue our studies without compromising branding. This is the first and most important precondition for an increased market share in the international arena. For that purpose, the government should canalize its supports and incen-

46

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

tives towards quality-improving investments and R&D activities. At this point, all companies have to be very transparent and honest; not misusing and wasting away the finance sources that have been established with hundreds of difficulties. Moreover, we have to minimize our costs for sustainable competition. Thus, we won’t get into price disadvantage against Far Eastern products. To that end, we have to place emphasis on savings and carry out studies on energy efficiency. And we believe that the government should generate new incentive projects in addition to currently applied supports and incentives, while continuing to motivate and direct related organizations towards this direction.” Anything else that you would like to add? “We have been experiencing serious delays in the payment of government supports and incentives that are granted to industrial enterprises in the form of reimbursements. In particular, the reimbursement of exhibition and market research supports granted trough the DTM and KOSGEB takes not months, but years. Therefore, it is very important that the reimbursements payable to SMEs such as us in return for expenses, which are financed from their own equity capital with huge difficulties, are paid within


ve teşviklere ilaveten yeni teşvik projeleri üretmesi, ilgili kurumlarını bu istikamette yönlendirmeye ve motive etmeye devam etmesi gerekir diye düşünüyoruz.” Ayrıca ilave etmek istediğiniz konu varsa ekleyebilirsiniz. “Sanayi kuruluşlarına geri ödeme şeklinde verilen devlet destek ve teşvikleri çok geç ödeniyor. Özellikle DTM ve KOSGEB kanalıyla aldığımız fuar ve pazar araştırma desteklerinin geri ödemeleri ayları değil yılları buluyor. Bizim gibi KOBİ’lerin büyük zorluklarla ve kendi öz kaynaklarından ayırarak yaptıkları harcamalara ilişkin ödeneklerin en geç 3 ay içerisinde tüm bürokratik işlemler tamamlanarak çıkarılması gerekiyor. Zira yurt dışında bir fuar katılımı ya da pazar araştırması için çok ciddi rakamlarla masraflar yapılıyor. KOBİ’lerimizi markalaşma yolunda ve uluslar arası sürdürülebilir rekabette desteklemek istiyorsak bu tür faaliyetlerin devamlı yapılabilmesini sağlamak ancak hızlı bir destek ödeme modeli ile mümkün olabilir.”

3 months at the latest, all bureaucratic formalities being concluded. Indeed, huge expenses are required to participate in foreign exhibitions or to research the market. If we really intend to support our SMEs on the road to branding and international sustainable competitiveness, so we have to ensure a fast working support pay model to achieve a continuous engagement in such activities.”


ÖZEL DOSYA

DEĞİRMEN A.Ş / Vedat Baydede

48

“Tekstil sektörü beklenenlerin tersine atılım içerisinde.Tekstil sektörü Türkiye’de bitti, Uzak Doğu ile rekabet edemeyip bırakacağız tezlerinin hepsi ise kaldı. Türkiye hala lider konumunu sürdürüyor. Bunun en iyi isbatı yeni yatırımlara bakmak yeterli. Kapanan fabrikaların yerine daha büyük ölçekli tesisler gelmekte. Sektör hala katma değeri en yüksek sektör ünvanını korumakta. Ciro olarak önde gözüken sektörlere bakarsanız, ithalata dayalı olduğunu ve gerçek katma değerinin düşük olduğunu gözlemlersiniz. Halbuki tekstil sek-

törü, sektörün ithal kalemleri her geçen gün azalmakta ve iç piyasadan temin edilmekte. Örnek olarakta tekstil makinaları sektörüne bakın. Bugün artık geçmişte ithal edilen birçok makine yerli olarak üretilmekte. Bu nedenle 2013’ün de tekstil sektörü için bir atılım yılı olacağına eminim. Sorun yok mu? Tabiki diz boyu. Hammadde tedariği, enerji darboğazı sektörün en önde gelen problemleri. Bilhassa enerjide sektör, maliyetlerini artırmakta ve dış piyaslarda rekabet imkanı her geçen gün aleyhimize dönmekte. Burda en büyük görev tabiki hükümetimize düşmekte. Enerji girdilerinin maliyetini düşürmek için alternatif kaynaklar bulmak zorunda. Gerek elektrikte, gerekse doğal gazda tekstil sektörüne sübvansiyon sağlanmalı ki haksız rekabetin önüne geçelim.Eminim ki rakip ülkeler enerji girdileri maliyetleri seviyesinde kalsak, Türk tekstilinin önünde kimse duramaz. Zira gerek teknoloji, gerekse tecrübe birikimi olarak sektör artık oturmuş vaziyette. Biz de sektöre hizmet veren bir şirket olarak yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz ve 2013’de pazar payımızı, hem yurt içi hem yurt dışı olarak artırmak için çaba sarfediyoruz.”

“Contrary to all expectations, the textile sector is in progress. Theses such as the Turkish textile sector would clap out, that we could not compete with the Far East etc. have all failed. Turkey continues its leading position. To get evidence, look at new investments. Factories that have been shut down are replaced by plants of larger scale. The sector continues its title of being the sector with the highest added value. Considering the sectors that seem ahead in terms of turnover, one can see that the turnover is import based and that their added value is low. However, the imported items of the textile sector decrease with each passing day and are procured from the domestic market. Look at the textile machinery sector for instance. Nowadays, many machines, that used to be imported, are being produced in our country. Therefore, I am sure that 2013 will be a year of progress for the textile sector. Well, aren’t

there any problems? Of course, there are a lot, indeed. Major problems are raw material procurement and energy bottleneck. Notably, energy is leasing to increased sector costs and foreign competitiveness goes against us with each passing day. In this regard, a major task falls to our government. We have to find alternative sources to decrease the costs of energy expenses. To prevent unfair competition, subsidies have to be granted for the textile sector both in terms of electricity and natural gas. I’m sure that there will be nothing to stop the Turkish textile sector if we could bring our energy expenses to the level of rival countries. Indeed, our sector has reached a well-settled structure with regard to technology and experience. As a company serving for this sector, we have been making our investments to that end; accompanied by efforts to increase our domestic and foreign market share in 2013.”

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


ÖZEL DOSYA

BARIŞ YEDEK PARÇA / Reyhan Barış

Tekstil sektörü için 2013 yılı öngörüleriniz ve beklentileriniz nelerdir? “Bu senenin zorlu bir yıl olacağı düşüncesindeyim. Sadece tekstil adına değil, tüm sektörler adına bu kanaatteyim. Yanılmayı isterim elbette ki.” Sektörün daha verimli olabilmesi için düzenlenmesi veya yapılması gereken çalışmalar nelerdir? “Üretici firmaların gerçek anlamda destek almasının şart olduğu düşüncesindeyim. Ama bunlar KOSGEB’in % 50 veya diğer oranlarda ki katkı payları olarak anlaşılmasın. Firmaların bir konu hakkında (fuar,seyahat…) % 100 ödemesini yapıp bir sene sonra KOSGEB’den geri ödeme alması bana göre bir destek anlamına gelmiyor. Bu ödemeler baştan karşılanmalı.Aynı zamanda bu destekler sebebiyle fuar vs.. fiyatları zaten yükseliyor. Ben bunlara destek anlamında bakmıyorum. İthal ürünleri getirip üzerinde ufak değişiklikler

What are your predictions and expectations for the textile sector in 2013? “I think that a tough year is awaiting us. Not only the textile sector, but all sectors in general. Let’s hope that I’m wrong.” What are the regulations or studies to be carried out for a more productive sector? “I believe that producing companies need real support. I don’t mean the contributions granted by KOSGEB at rates of 50% or at other rates. Companies are supposed to pay their exhibition, travel expenses etc. at 100%. But the reimbursement thereof by KOSGEB takes a whole year. I don’t think that this can be considered as support in the real sense. Such expenses need to be financed from the very beginning. Besides, such supports are also leading to increased exhibition prices etc. Therefore, I don’t take them as support in the real sense. Companies, which sell imported

50

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

yaparak ‘ Made in Tukey’ açıklaması ile ürün satan firmalar cezalandırılmalı. %100 fatura ile ithalat yapıp düşük fatura ile malzeme getirenlerden dolayı maliyeti yükselip iş yapamayanlar için çözümler düşünülmeli.Çalışanlarının tamamını sigortalı çalıştırıp, asgari ücretinde üstünde gerçek maaşından sigorta edenlerin destekleyicileri olmalı. Ta ki web sayfası için profesyonel fotoğraf çektirip bunun bedelini ödeyenlerin ; web sayfalarında ki resimleri kopyalanıp yeni kurulan firmalarca kullanılan bir sektörün içindeyim.Yukarıda ki davranışları prensip edinen iş ciddiyetinden uzak kişilerin ticari hayatları bir şekilde engellenmeli. Bu kişiler ve firmaları sektörlerinde deşifre edilmeli. Bunlar yapılmadığı taktirde hiçbir sorun çözülemeyecektir.” Pazar payını artırmak için izlenilmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? “İhracat yapan firmalardan Türk ürünlerini ve servisini kötü tanıtan firmaların sektör-

products as ‘Made in Turkey’ after having carried out slight modifications, should be punished. Solutions need to be created for companies that cannot do business due to costs increased by those who make imports with 100% invoices and bring in materials at low prices. Companies, which employ only insured personnel and pay their contributions at the ratio of actual personnel wages instead of minimum wage, should get support. I’m in the midst of a sector, where people appoint professional photographers to take pictures for their websites and eventually have to pay for this; where the pictures on a company’s website are copied and used by other companies. I believe that the business life of people who lack earnestness, who commit such acts should be prevented somehow. We should uncover all those people together with their companies. We won’t be able to solve any problem as long as we don’t do this.”


den uzaklaştırılması şarttır. Yukarıda belirttiğim diğer problemler ortadan kaldırılmalı. Dürüst çalışanın cezalandırılarak maliyetini arttıran sistem incelenip düzeltilmeli.” Sektör ve firma olarak 2012 yılını değerlendirir misiniz? “Haksız rekabetin sistematik olarak devam ettiği bir yıldı. Yukarıda belirttiğim tüm sorunları firmamız adına yaşadım ve yaşamaktayım. Bu sebeple sektörümdeki derneklere, dergilere vs.. çözüm üretebilirler inancı ile bakmıyorum. İnanın bunları yazmak için harcadığım zaman bile bana kayıp gibi geliyor.” Ayrıca ilave etmek istediğiniz konu varsa ekleyebilirsiniz. “Bu sorunların düzeltilmesi için bir başlangıç yapmanız dileği ile…”

What are your considerations about the roadmap that has to be followed for an increased market share? “It is of crucial importance that exporting companies, which bring Turkish products and services into disrepute, are put away from the sector. Besides,the problems I mentioned above need to be solved. This system, where earnest companies are punished with increased prices, needs to be reviewed and corrected.” What are your assessments about 2012 as regards sector and company? “It was a year, in which unfair competition continued its systematic course. My company confronted and is still confronting all the problems I mentioned above. Therefore, I don’t really believe that the associations, magazines etc. of my sector are capable to produce an effective solution. Believe me, even to write these seems a loss of time to me.” Anything else that you would like to add? “Hoping for a new start to get this problems solved”


PANORAMA

TEMSAD, başkanını seçti

TEMSAD Başkanı Adil Nalbant

52

TEMSAD elects chairman

Geçtiğimiz günlerde Yenibosna Gönen Otel’de gerçekleştirilen “TEMSAD 8.Olağan Genel Kurulu” sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Adil Nalbant, yeniden genel başkanlığa seçildi. Toplantıya O.A. İ. B. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, İHKİB Başkanı İsmail Gülle, TOBB Makine Komitesi Başkanı Merih Eskin, ITO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çınar, Dernek kuruluş Başkanı Cahit Değer, eski başkanlardan Mustafa Şener ve dernek üyeleri katıldı. Toplantının açılışın-

da konuşan TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, Türkiye tekstil sektörünün gelişimi ve ulaştığı noktayı ele aldı. Türkiye’nin artık tekstil makineleri üretmesi gerektiğini vurgulayan Nalbant, 2023 hedefine ulaşabilmek için mutlaka imalat sanayinin devreye girmesi gerektiğini söyledi. Türk tekstil sektörünün gelişiminde Sümerbank’ın önemli bir yapı taşı olduğunu dile getiren Adil Nalbant, TEMSAD olarak geçen yıl yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi. O.A. İ. B. Yönetim Kurulu

Mr. Adil Nalbant has been reelected as chairman at the Board Meeting held after the “8th TEMSAD Ordinary General Assembly”, which took place at the Yenibosna Gönen Hotel in the past few days. The meeting was attended by the O.A. İ. B. Board Chairman Adnan Dalgakıran, İHKİB Chairman İsmail Gülle, TOBB Machine Committee Chairman Merih Eskin, ITO Board Member Abdullah Çınar, Founding Chairman Cahit Değer, former chairman Mustafa Şener, and members of the association. In his opening speech of the meeting, TEMSAD Chairman

Adil Nalbant addressed the development of the Turkish textile sector and the point it has reached. Emphasizing that Turkey has to start produce textile machinery, Nalbant said that the production industry must step in to achieve the goals set for 2023. Adil Balbant mentioned that Sümerbank constitutes an important corner stone in the development of the Turkish textile sector and gave information on last year’s activities of TEMSAD. On the other hand, O.A. İ. B. Board Chairman Adnan Dalgakıran expressed followings: “Our country is currently exporting products

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


Başkanı Adnan Dalgakıran ise şunları söyledi. “Ülke olarak şu anda 200’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin öz kaynakları ciddi yerlerde kullanılmalı veya kaynak kullanıcıların zihniyeti değişmeli. Kendimizi iyi ifade edemiyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde var olan aşağılık kompleksini üzerimizden henüz atamadık. Öncelikle bundan kurtulmamız gerekiyor. Türk insanının yeteneğine güvenmeliyiz. Katma değer ve teknoloji üretmeden, hedeflenen rakamlara ulaşmak mümkün değildir. Ben Türk sanayicine güveniyorum ve başaracağımızdan da eminim. Yeter ki önümüz açılsın ve kaynaklar düzgün yerlere ulaşsın.”

to over 200 foreign countries. Turkey’s sources need to be utilized for serious purposes, along with a drastic change in the mentality of source users. We fail to express ourselves properly. We still have not managed to get rid of the inferiority complex that is so typical for developing countries. The first thing to do is to get rid of it. We have to trust in the skills of Turkish people. We won’t be able to reach our target figures unless we create added value and technologies. I have full trust in Turkish industrialists and am sure that we will succeed as long as the field is left clear for us and available resources are canalized to proper places.” In his speech at the meeting, TOBB Machine Committee Chairman Merih Eskin emphasized that the sector needs

İHKİB Başkanı İsmail Gülle

O.A. İ. B. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran


PANORAMA

54

Toplantıda konuşan TOBB Makine Komitesi Başkanı Merih Eskin, sektörde katma değerli üretim yapılması gerektiğini vurgulayarak, bunların başında da makine sektörünün geldiğini söyledi. Zor bir sektör olmasına rağmen, sektörde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin, her türlü platformda sorunlarını dile getirmesi gerektiğini belirtti. Ortak Ar-Ge proje çalışması ile sorunların daha kısa ve daha az maliyetle çözülebileceğini söyleyen Eskin, bunun için sizlerle sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını dile getirdi. İHKİB Başkanı İsmail Gülle ise konuşmasında, geçmişten günümüze Türkiye tekstil sektörü hakkında bilgi verdi. Yerli makine ile başlayan tekstil üretim macerasının artık yabancı maki-

nelerle devam ettiğine dikkat çeken Gülle, yerli imalatçıların yerli makine kullanımı konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu söyledi. Burada yerli makine üreticilerinin daha dikkatli olması gerektiğini ayrıca makine üreticilerimizin kendilerini yeterince ifade edemediklerini belirtti. İthalatla ilgili ciddi mücadeleler verdiklerinin altını çizen Gülle, “Bizler sektörün geleceğine inanıyoruz ve yatırım yapıyoruz. Siz de inanın ve çalışmalarınızı sürdürün. Bizim artık makas değiştirip, vites büyütmemiz gerekiyor. Birbirimize inanmamız ve kendimizi iyi ifade etmemiz lazım” dedi. Toplantı sonunda, TEMSAD Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyeleri, sektörde faaliyet gösteren ve emeği geçen kişi ve kuruluşlara plaket verdiler.

the value-added productions, especially the machine sector. He noted that the representatives of the sector’s companies should be able to point out their problems at every platform despite the difficulties of the sector. Besides, he also mentioned that R&D project works might help to solve problems in shorter time and at lower costs, adding that he will dedicate himself to continuous collaboration for that purpose. İHKİB Chairman İsmail Gülle provided information on the Turkish textile sector from past to present. Pointing out that the adventure of textile productions, which got its start with domestic machines, continues with foreign machines nowadays, Gülle said that domestic manufacturers have been facing

serious problems with regard to the use of domestic machines. He noted that domestic machine manufacturers are supposed to be more cautious at this point and that our machine manufacturers fail to express themselves properly. With an emphasis on the serious struggles regarding imports, Gülle said “We believe and invest in the sector’s future. You should too, and continue to work with determination. Now, we have to change switches, shift up gears. We need to believe each other and express ourselves properly.” At the end of the meeting, the TEMSAD Chairman and some board members awarded plaques to certain persons and corporations for their contributions to the sector.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


KALİTE PERFORMANSINIZI ARTIRIR... Reiners + Fürst GmbH | Almanya • Kısa elyaf iplik makinaları için flanş ve SU profil bilezik ve kopçaları • Uzun elyaf, filament iplik ve büküm makinaları için her cins yağlı bilezikler ve metal - naylon kopçaları • Kopça takma ve çıkarma aparatları ile temizlik tabancaları

Trützschler Card Clothing GmbH | Almanya • Pamuklu sentetik kısa elyaf tarak telleri • Her cins tarak makinası için metalik ve flexible tarak telleri, sabit şapkaları

Yamauchi Corp. | Japonya • Kısa ve uzun elyaf iplikçiliği için her cins apron ve manşon • Sonsuz filament imalatı için her cins apron ve manşon

Holz | Almanya Her cins fitil makinası için • Komple fitil kelebekleri • Fitil kelebeği pençeleri • Büküm başlıkları ve fitil iğleri

Legrom GmbH | Almanya • Ring iplik ve open-end makinaları için yedek parçalar

MYT Tekstil Makinaları Servisi Çerkezköy | Kahramanmaraş | Denizli Kayseri | Malatya | Osmaniye • Her cins tarak makinaları için metalik ve flexible tarak telleri, sabit şapkaları servisi ve stoktan satış

MYT MÜMESSİLLİK Merkez : Şemsettin Günaltay Cad. No: 163 Hanedan Apt. Kat: 1 D: 3 34738 Erenköy / İstanbul Servis : Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Cad. 4. Cadde No:98 Kahramanmaraş Servis : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. 7. Sk. No: 6 59500 Çerkezköy / Tekirdağ Servis : Pamukkale Sanayi Sitesi 27. Sok. No: 12 20175 Denizli Servis : Ambarlı Mah. Org. San. Böl. Demirciler Sit. Ağaç İşleri 24. Cad. No: 17 38070 M.Gazi / Kayseri Servis : Özsan Sanayi Sitesi 27. Blok No: 19 Yakınça - Yeşilyurt / Malatya Servis : Adnan Menderes Mah. Küçük Sanayi Sitesi 18. Blok 5. Sk. No:1 Merkez / Osmaniye

Tel: 0216 411 81 17-18 Tel: 0344 236 57 57 Tel: 0282 758 18 77-78 Tel: 0258 251 86 54 Tel: 0352 311 53 50 Tel: 0422 238 31 61 Tel: 0328 825 52 50

web: www.myt.com.tr | e-mail: info@myt.com.tr

Faks: 0216 411 81 21 Faks: 0344 236 30 37 Faks: 0282 758 18 79 Faks: 0258 251 86 55 Faks: 0352 311 53 51 Faks: 0442 238 07 14 Faks: 0328 825 52 50


PANORAMA

Yeni fuar, beklentileri karşıladı New exhibition meets expectations Mehmet Tatlı EGY STITCH & TEX Uluslararası Tekstil, Konfeksiyon Yan Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı 31 Ocak – 03 Şubat 2013 tarihleri arasında Kahire’de başarı ile gerçekleştirildi. Cairo Internatinal Conference Center’de 5 salonda gerçekleştirilen fuar; ITCE fuarlarının bitmesinden sonra yapılan ilk fuar olma özelliğini taşıyor. Ayrıca “Arap Ba-

56

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

The EGY STITCH & TEX, also known as the International Exhibition for Textile, Spinning, Sewing, Embroidery, Knitting, Dyeing & Finishing Machinery and their accessories, achieved huge success in Cairo during 31st January – 03rd February 2013. Having taken place in 5 halls at the Cairo International Conference Center, the exhibi-


PANORAMA

harı “ denen ve iktidarları değiştiren hareket sonucu oluşan yeni Mısır’da yapılan ilk tekstil fuarı olma niteliğini de taşıyor. EGY STITCH & TEX fuarının açılışını, CICC Başkanı Ahmed ALDİB, Tekstil Yatırım Başkanı Mr. Tarık MUSTAFA, Tekstil Sanayi Odası Başkanı Muhammed El MURSHİDİ, Holding Company Fortex Başkanı Eng. Fuad Abdül Alim ve Kahire Ticaret Ateşemiz Faruk ENER ile Kahire Büyükelçiliği Gümrük Müşaviri Bora ERDENGİ birlikte yaptılar. 21 Türk firması ile birlikte toplamda 153 katılımcı firma ürünlerini sergiledi. Fuar öncesi Türk firmalarında oluşan güvenlik kuşkusu ve endişe bazı firmalarımızın fuar hakkında olumsuz düşüncelerine neden olmuştu. Fakat hiç düşünüldüğü gibi olmadı. Tüm endişelerin yersiz ve gereksiz olduğu, güvenlik konusunda bir sorun olmadığı görüldü. Münferit gösteriler yer yer olmasına rağmen korkulacak boyutlarda değildi.

58

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

tion was the first to be organized after the completion of ITCE fairs. Besides, it was the first textile exhibition to take place in new Egypt formed by the “Arab Spring” that resulted in a change of government. The EGY STITCH & TEX was opened by CICC Chairman Mr. Ahmed ALDIB together with Textile Investment Minister Mr. Tarık MUSTAFA, Chairman of the Textile Industry Chamber Mr. Muhammed El MURSHIDI, Holding Company Fortex President Eng. Fuad Abdül Alim, our Cairo Commercial Attaché Mr. Faruk ENER, and Turkish Embassy Cairo Customs Counselor Mr. Bora ERDENGİ. The exhibition showcased the products of 153 participating companies including 21 Turkish companies. Security concerns and doubts that had arisen among Turkish companies before the exhibition caused certain companies to develop negative thoughts about the ex-


PANORAMA

60

Zaten Mısır ve benzeri Arap ülkeleri şu aşamada her türlü provokasyona açık durumdalar. Ama her ülkede ve geçmişte bizim ülkemizde de daha önce yaşandığı gibi Demokrasiye geçişler hep sancılı olmuştur. EGY STITCH & TEX Fuarı bilindiği gibi Merkür Fuarcılık ve VISION

FAIRS işbirliği ile yapılıyor. Fuar bitiminde görüştüğümüz Merkür Fuarcılık Genel Müdürü Ramazan Taylan ve Fuar Direktörü Serkan Atıcı, Mısır fuarı ile ilgili düşüncelerini açıkladılar: “Merkür Fuarcılık Milli Katılımı organizasyonuyla 21 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz Mısır’ın yeni

hibition. But all negative thoughts proved to be wrong. All concerns were groundless and unnecessary; no security problems could be observed. There were individual demonstrations from time to time, but not at an extent that would arise fear. Indeed, Egypt and other similar Arab countries are prone to any kind of provocations at this stage. However,

shifts to democracy have always been painful as it was in every other country including ours in the recent past. As is known, the EGY STITCH & TEX was carried out in collaboration of Merkür Fairs and VISION FAIRS. At the end of the exhibition, we had an interview with Mr. Ramazan Taylan, Director General of Merkür Fuarcılık, Mr. Serkan Atıcı, Director

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


PANORAMA

fuari Egy Stitch & Tex Fuarı, gayet başarılı gerçekleşmiştir. Hala Arap Baharı sonrası hükümet ve düzen sıkıntısı yaşayan Mısır, en kısa sürede sakin ve düzenli hayatına dönme istediğini, profesyonel alıcılar fuarı ziyaret ederek göstermiştir. Fuara katılan tüm fırmalarımızın yeni bağlantılar yaptığı ve getirdiği tüm makinaları sattığı bu organizasyona 12.700 ziyaretçi gelmiştir. Ziyaretçilerin 4’te birini Suriye’liler oluşturmaktadır. Düzeni, planı ve programı bakımından Egy Stitch& Tex Fuarı Avrupa’daki fuarları aratmamaktadır. 27 Şubat – 2 Mart 2014 tarihlerinde 2. kez yapılacak olan bu fuar, 2013 performansı ile çok iyi olacağı sinyalini şimdiden bize hissettirmiştir. 2014 yılındaki fuarda, Türkiye olarak daha güçlü yer

62

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

of Fairs, who shared following considerations about this Egyptian fair: “The EGY Stitch & Tex, which we realized together with 21 participants under the nationally participating organization of Merkür Fairs as Egypt’s brand new exhibition, achieved huge success. Still having problems in terms of government and order after the Arab Spring, Egypt showed that it wants a return to a calm and orderly life as soon as possible, which was evidenced by the exhibition being visited by professional buyers. A total of 12.700 visitors visited the organization, at which all our participating companies found the chance to establish new contacts and sell their machines. One fourth of all


PANORAMA

64

alacağımıza ben şimdiden çok inanıyorum. Fuarda emeği geçen Mısır Vision Fuarcılık tüm ekibine ve yayıncı Türk partnerlerimize çok teşekkür eder, bize inanan ve yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza başarılı bir yıl dileriz.” Aslına bakarsanız Mısır tıpkı bizim gibi bir tekstil ülkesi. Bunu gözardı edemeyiz. Dünya’nın en uzun elyaflı pamuğu bu ülkede yetişiyor. Nil, Mısır’ın can damarı. Tekstilinde ilk başladığı yerlerden biri Mısır. Tekstil ile bu kadar iç içe olan bu ülke; ihracatını arttırmaya ve yeni pazarlar bulmaya çalışan Türk tekstil makine ve ekipmanları üreticileri için çok önemli ve stratejik bir pazardır. Bazı riskler her yerde vardır. Risk almadan ticaret yapamazsınız. Bazı konularda zaman çok önemlidir. Ata sözümüzü de hatırlatmak isteriz; “Erken Kalkan Yol Alır.” Treni kaçırmamalı, “Keşke”

dememeliyiz. Arapların çok çalışkan olmadığı, alıcıların çok pazarlık yaptığı, bilgi eksikliği olduğu, kullanım hatalarından doğan makine arızalarına çok rastlandığı doğrudur. Biz; öğretici, bilinçlendirici ve sabırlı olmalıyız. Bazı alışkanlıkları kolay kolay terkettiremezsiniz. 30 – 40 Yıl önce biz de aynı değil miydik? Fuar, birbiriyle entegre 5 holde yapıldı. Üretim konularına göre bölümlendirilen fuar tertipli ve düzenliydi. Bugüne kadar Mısır’da gördüğümüz en düzenli fuardı diyebiliriz. Organizasyon, temizlik, güvenlik ve hizmet çok iyiydi. Özellikle terbiye makinecilerimizin bu fuarda ürünlerini sergilemelerini çok isterdik. Çünkü makine ile fuara katılan her Türk firması sıcak satış gerçekleştirdi. Bütün bunlar bizi gelecekte daha iyi, daha düzenli, daha organize Mısır fuarlarının beklediğini gösteriyor.

visitors consisted of Syrians. In terms of order, plan, and program, the EGY Stitch& Tex has been really as good as European exhibitions. The exhibition, the second of which is going to take place during 27th February – 2nd March 2014, signaled the coming of a huge success with its performance in 2013. I believe strongly that Turkey will show more powerful participation in 2014. Hereby I would like to extend my thanks to both the entire team of Egypt’s Vision Fairs and all Turkish publishing partners, and wish a successful year to all participants who believed in us and always stood by us.” In fact, Egypt is a textile country just like us. We cannot ignore this. The world’s longest fiber cotton grows in this country. The Nil is Egypt’s sum and substance. Moreover, Egypt

is among the places where textile came to life for the first time. A country in such close connection with textile constitutes a very important and strategic market for all Turkish manufacturers of textile machines and equipments, who have been trying to increase their exports and find new markets. All locations bear certain risks. You cannot do business without taking risk. Time is of crucial importance in some issues. As in the proverb: “The early bird catches the worm.” We must not miss the train; we must not regret any act we omitted. It’s is quite true that Arabs are not very hardworking, that buyers tend to bargain at bit too much, that there is a lack of information, and that machine breakdowns caused by wrong use are a frequent issues. But we have to adopt a teaching, conscious-raising, and patient attitude. It is not easy to diminish certain habits. Weren’t we the same 30 – 40 years ago? The exhibition took place in 5 integrated halls. Being categorized according to production types, the exhibition appeared well-ordered and organized. We can say that it was the best well-ordered exhibition that we have ever seen in Egypt. The organization, housekeeping, security, and services did all a very good job. We wished that our manufacturers of finishing machinery had exhibited their products at this fair. ‘Cause Turkish companies attending the fair with their machines have all been able to make hot sales. All these show that better, more organized, and more orderly Egyptian fairs await us in future.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


PANORAMA

66

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


PANORAMA

68

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


PANORAMA

Baykim EgyStitch&Tex Fuarı’ndan memnun Baykim satisfied of Egy Stitch&Tex Mehmet Tatlı 2005 yılından beri tekstil yardımcı kimyasalları üretimi yapan Baykim Kimya, 2011 yılında başlatmış olduğu alternatif ihracat pazarları araştırmasında Mısır piyasasının tekstil kimyasalları alanında çok cazip olduğunu tespit etmiş. Bu nedenle 2012 yılı içerisinde Mısır’a 3 seyahat düzenlediklerini belirten

70

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Having been engaged in the production of textile auxiliary chemicals since 2005, Baykim Chemicals had initiated a research for alternative export markets in 2011, which delivered the result that Egypt was a very attractive market for textile chemicals. Indicating that they took 3 trips


Baykim sahibi Nida Yıldızoğlu, yapılan ziyaretler sonucunda tekstil firmaları ile iş bağlantıları kurmaya başladıklarını söyledi. Mısır piyasasında başlatmış oldukları atılıma büyük bir ivme kazandıracağını düşündükleri EgyStitch&Tex Fuarı’na katılmaya karar verdiklerini vurgulayan Yıldızoğlu, bu fuar ile birlikte çok daha fazla müşteriye ulaşma imkanı bulabileceklerini ve iyi bir tanıtım yapabileceklerini dile getirdi. Fuarın beklentilerini karşıladığını söyleyen Yıldızoğlu, fuarla ilgili sorularımızı cevaplandırdı. Fuar sizin açınızdan beklentileriniz oranında gerçekleşti mi? Siz neler bekliyordunuz? “Mısır’daki siyasi istikrarsızlık nedeni ile fuarın sakin geçebileceğini düşünmekteydik. Fakat fuarın ilk gününden kapanış gününe kadar yoğun bir tempoda fuarı tamamladık. Çok verimli iş görüş-

to Egypt in 2012 on these grounds, Mr. Nida Yıldızoğlu, owner of Baykim, said that they started to establish business connections with diverse textile companies thanks to aforementioned visits. Mr. Yıldızoğlu pointed out that they decided to participate in Egy Stitch&Tex thinking that it would accelerate their progress in the Egyptian market, and said that this exhibition will give them the chance to access much more customers, while introducing their company and products at a supreme level. Noting that the exhibition met their expectations, Mr. Yıldızoğlu answered our questions about the exhibition: Did the exhibition meet your expectations? What did you expect? “We thought that the exhibition would go rather tranquil due to the current political instability in Egypt. But contrary to our expectations, the exhibition turned out to be very buoyant from the first to the last day. We got the chance to establish very efficient business connections. Meanwhile, we have been able to reach companies that failed to reach before. The exhibition made very positive contributions to our company’s introduction to the textile sector.”


PANORAMA

meleri yapma fırsatı bulduk. Geçen zaman zarfında ulaşamadığımız firmalara da ulaşma imkanı bulduk. Fuar, firmamızın tekstil sektöründeki tanıtımına çok olumlu katkılar sağlamıştır.” Mısır pazarı hakkında sizde bir kanaat oluştu mu? “Emek yoğun bir sektör olan tekstil sektörünün, işçi maliyetlerinin düşük olduğu Mısır’da hala bakir bir sektör olduğunu görmekteyiz. Siyasi istikrara kavuşan bir Mısır’da tekstil sektörünün hızla büyüyeceğini düşünmekteyiz. Bu büyüme ile birlikte tekstil yan sanayilerinin de gelişeceği aşikardır. Bu noktada tekstil kimyasalları alanının Mısır’da önümüzdeki yıllarda çok daha fazla gelişeceğini düşünmekteyiz. Her alanda olduğu gibi tekstil kimyasallarında da Türk mallarının aranılan ve ilk sırada talep edilen ürünler olduğunu görmekteyiz. “Türk malı ise kalitelidir” kavramını sıkça duymaktayız.”

What are your considerations about the Egyptian market? “We can see that the labor-intensive textile sector is still a virgin sector in Egypt, where labor costs continue to be low. We think that there will be rapid growth in the Egyptian textile sector, after the country regains its political stability. It is obvious that this growth will bring along an improvement in sub-industries. At this point, we think that Egypt will go through major improvements in the field of textile chemicals. As in every other field, we can observe that textile chemicals are among the most wanted Turkish goods ranking first in demand. “It must be first quality if it’s made in Turkey” has been a phrase that we hear more and more.” Which benefits will the Egyptian textile sector bring for you? “Currently, we are carrying our sales in Egypt

72

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Mısır tekstil sektörünün ileride size ne tür faydalar getireceğini düşünüyorsunuz? “Mısır’daki satışlarımızı şu an Türkiye’den yapmaktayız. Bu fuar ile birlikte temsilcilik, bayilik ve ortaklık teklifleri almaya başladık. Firma olarak kısa vadede bayilik sistemine geçebileceğimizi orta vade ise Mısır’da üretim için yatırım planlaması yapabileceğimizi düşünmekteyiz. Bu ülkeyi Orta ve Güney Afrika’ya açılan bir kapı olarak görmek gerektiğini düşünmekteyiz.” Fuar sonu için genel bir değerlendirme yapar mısınız? “Öncelikle bu fuarın, firmalarımız açısından çok faydalı geçtiğini belirtmeliyim. Mısır’daki siyasi sıkıntılara rağmen Türk firmaları için fuarın huzurlu ve yararlı geçtiği aşikardır. Fuarda yaptığımız bağlantıların fiiliyata geçmesi dileği ile bir sonraki fuarda tekrar yerimizi almayı umut ediyoruz.”

from Turkey. This exhibition has been an opportunity for us to get various agency, franchise, and partnership offers. We think that we could adopt a franchise system in the short term, followed by plans to make production investments in Egypt in the long term. We think that this country should be considered as a gate opening to Central and South Africa.” What are your general assessments about the exhibition? “First of all, I have to say that this exhibition was very beneficial for all our companies. It is obvious that the exhibition took place in a calm and very fructuous atmosphere for all Turkish companies, despite of the political problems in Egypt. We hope to take part in the next exhibition and wish that our connections that we established during the exhibition are put into practice as soon as possible”.


PANORAMA

TEMSAD, DTG 2013’te üyeleriyle birlikte TEMSAD meets members at DTG 2013

74

DTG 2013 Fuarı, 31 Ocak – 03 Şubat 2013 tarihleri arasında Bangladeş’te gerçekleştirildi. Türkiye’den 19 firmanın katıldığı fuar, firmalarımız açısından başarılı geçti. DTG 2013 Fuarı’na katılan TEMSAD Heyeti, fuara katılan firmalarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözüm yolları aradı. Fuar öncesi Bangladeş’e ulaşan TEMSAD Heyeti, T.C. Büyükelçiliğini ziyaret ederek Ticaret Müşaviri Tülay Uyanık ve ikinci Sekreter Adnan Öztürk ile görüştü. Görüşmede, üyelerin bu ülkede yaşadığı sıkıntılar dile getirildi. Heyet, yetkililere firmalarımızın yaşadıkları sıkıntılar hakkında şunları aktardı. Özellikle her

makine için teminat ücretlerinin yüksek olması, ülke genelindeki gaz sıkıntısı başta olmak üzere, bir satış sözleşmesi yapılırken makinenin gümrüğe teslimi sırasında akreditifin serbest bırakılması, sözleşmeye konması gerekir. Aksi takdirde gümrüğe girdikten sonra akreditif açılmıyor ve daha sonra gümrükten de geri çekilemiyorum. Bu yüzden sözleşmede firmanın ürünü gümrüğe girdikten sonra akreditif açılma şartı olması gerekiyor. Taşıma ücretlerinin de çok pahalı olduğu, bunlarla ilgili de dış ticaret müşavirliklerinin sorunu çözebileceği vurgulandı. Politik görüş farklılıkları nedeniyle

Bangladesh hosted the DTG 2013 during 31st January – 03rd February 2013. The exhibition, in which 19 Turkish companies participated, was a success for all our companies. The TEMSAD Committee visited the DTG 2013 and involved closely with the problems of participating Turkish companies to search for appropriate solutions. The TEMSAD Committee went to Bangladesh before the exhibition’s opening day and paid a visit to the Turkish Embassy to meet Mrs. Tülay Uyanık, Commercial Counselor, and Mr. Adnan Öztürk, Vice Secretary. In this meeting, the Committee voiced the problems faced

by the members in this country. The problems brought forward by the Committee included followings: high guarantee prices for machines in particular; gas shortage across the country; and the need to include a clause to sales agreements, which should stipulate the release of L/Cs upon delivery of the machines to the customs. Otherwise, the L/C fails to be released after the goods enter the customs and the goods cannot recall them from the customs. Therefore, sales contracts should provide that an L/C is released right at the moment, when the goods enter customs. Besides,

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


PANORAMA

gerçekleşen grev sonucunda çalışma yasağı ilan edilmesinden kaynaklanan sıkıntılar sebebiyle fuar, öğle saatlerinde açıldı ve beklenen ziyaretler öğleden sonra gerçekleşebildi. Fuarın ikinci günü T.C Ticaret Müşaviri Tülay Uyanık, fuar alanına gelerek TEMSAD Genel Sekreteri Vural Sağır ile bir görüşme yaptı. Sağır, makine ihracatıyla ilgili sıkıntıları, talepleri dile getirdi. Daha sonra katılımcı üyeler ziyaret edilerek, tek tek katılımcı üyelerin sıkıntıları dinlendi. Ticaret müşaviri ile TEMSAD, fuar organizatörü ve lojistik firmasıyla görüşüldü. TEMSAD üyelerine lojistik fiyatlarında % 20 indirim sağlandı. Fuarın 3. Günü ise katılımcılar ile yapılan görüşmelerde firmalar, bazı ufak tefek sıkıntıları olsa da genel olarak pazardan memnun olduklarını dile getirdiler. Fuar organizatörü de yaşanan sıkıntılarla ilgili olabildiğince yardımcı oldular. Fuarın son gününe kadar yoğun olan ziyaretçi potansiyeli katılımcıları ve TEMSAD heyetini sevindirdi. Çoğu yabancı firma erken saatlerde toparlanmasını avantaj olarak gören katılımcılarımızın hepsi fuarın son dakikasına kadar standlarını ve makinalarını açık tuttular.

the Committee emphasized that transport fees were too expensive and that this problem could be solved by foreign trade counselors. The opening of the exhibition suffered a delay due to problems caused by a work prohibition as result of a strike that was declared on grounds of political dissidences. In consequence, the exhibition was opened at noontime and the expected visits took place in the afternoon. The second day, Mrs. Tülay Uyanık, Turkish Commercial Counselor, visited the fair-

Fuara, Dilmenler, Elteksmak, Eliar, Proteknik, Özanadolu, Has group, Ataç, Canlar, Dalgakıran, Karmak, Alkan, Kavurlar, Enmos, Sulfet stand açarak, KTM, Serteks, Taç makine, Elektromekanik, Timtaş ise mümessilleriyle katıldı.

ground and had a meeting with Mr. Vural Sağır, TEMSAD Secretary General. Mr. Sağır informed her of the problems and requests in relation to the exportation of machines. Thereafter, they visited Turkish participating members to hear their individual problems. The Commercial Counselor and TEMSAD had a meeting with the fair organization and logistic company. As result, the members of TEMSAD were granted a discount of 20% in logistic prices. At the interviews that were carried out with participating members on the exhibition’s 3rd day, the companies expressed their satisfaction about the market in general, despite of certain minor problems. The fair organization tried their best to solve these problems. The participants and the TEMSAD Committee were very glad of the intense visitor potential that lasted till the exhibition’s last day. Taking advantage of the fact that many foreign companies closed their booths at early hours, all Turkish participants kept their booths and machines open until the very last minute. Dilmenler, Elteksmak, Eliar, Proteknik, Özanadolu, Has group, Ataç, Canlar, Dalgakıran, Karmak, Alkan, Kavurlar, Enmos, and Sulfet participated in the exhibition by booths, while KTM, Serteks, Taç makine, Elektromekanik, and Timtaş participated through their agencies.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

75


PANORAMA

Uğurteks küresel oyuncu A global name, Ugurteks

76

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000 metrekarelik alana kurulu Uğurteks A.Ş. 100 yıllık deneyimiyle, Türkiye’nin önde gelen kumaş üreticilerinden birisi. Uğurteks, trendlerin belirlenmesinde önemli etkiye sahip olan küresel pazarları yakından takip ediyor. Uğurteks Yönetim Kurulu Başkanı Natan Yakuppur, hedeflerinin kaliteli ürün yelpazesini küresel pazarın dev oyuncularına

sunmak olduğunun altını çizdi. Kumaş segmentinde şık, kullanışlı ve rahat tasarımların önde gelen üreticilerinden Uğurteks, 2014 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonuyla 15-16 Ocak NewYork-Premier Vision Fair, 23-24 Ocak London-Textile Fair, 22-24 Ocak Fiere Gater Preview –İtalya ve 5-7 Şubat Munich Fabric Start -Almanya fuarlarında kalite rüzgarı estirdi. Taze fikirleriyle Ar-Ge çalışmaları-

Established on a 30.000 sqm area at Cerkezkoy Organized Industrial Zone Ugurteks A.S.,with its 100 years of experience, is one of the leading fabric manufacturers of Turkey. Ugurteks is closely following the global markets that have an important impression on determination of the trends. NatanYakuppur, Chairman of the Executive Board highlighted that their aim is to present their quality product range to the giant players

of the global market. Ugurteks being one of the leading manufacturers of elegant, handy and comfortable designs created a quality athmosphere at the fairs of 23-24 January London-Textile Fair, 22-24 January FierreGater Preview- Italy and 5-7 February Munich Fabric Start- Germany. The collection created by strong remarks of KenanCilekar and Dario Arduini, the designers giving a new impulse to the Re-De studies

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


PANORAMA

na yeni bir soluk kazandıran tasarımcıları Kenan Çilekar ve Dario Arduini‘nin güçlü yorumuyla hazırlanan koleksiyon, dünya trendine uygun olarak polyester, viskon, pamuklu, keten, tencel karışımlı, lycralı kumaşlardan oluşuyor. FREE TOUCHES; INNOVATIVE TOUCHES; GENEROUS CONVERSION konu başlıklı konseptleriyle büyük ilgi gören koleksiyona; su itici, leke tutmayan bazda, serinliği içinde barındıran yazlık kumaşlar, sade şıklığı tamamlayan sportif desen ve çizgiler, bukleler hakim. Yönetim Kurulu Başkanı Natan Yakuppur karşılaştıkları ilgi karşısında çok memnun olduğunu, potansiyel müşterileriyle yakın ilişkiler kurulduğunu söyledi. İstikrarlı ve başarılı bir grafik yakalandığını da sözlerine ekleyen Yakuppur, sıradaki

duraklarının 12-14 Şubat 2013 Premier Vision olduğunu ve İnterteks Shangai Fair‘in de ön kayıt aşamasında olduğunu söyledi. KALİTELİ VE ÇEVRECİ ÜRÜNLER Çevre dostu üretimle, çevre ve insan sağlığını koruyan adımlar atan Uğurteks, bir yıl içerisinde 17 milyon metre kumaş üretimi gerçekleştirdi. Yaklaşık üç yüz kişilik güçlü kadrosuyla yurtdışı pazarda Miroglio, Zara, Benetton, Mango, H&M, Mark&Spencer, Max&Mara, Anne Klein, Ann Taylor, Elie Tahari; yurt içi pazarda İpekyol, Koton, Abdullah Kiğılı, Altınyıldız, Defacto, LCW, Aydınlı gibi birçok ünlü markaya ürün tedariğinde bulunmakta. Her sezon; tasarım ve Ar-Ge çalışmalarıyla yeni temalar,

by their fresh ideas, consists of polyester, viscon, cotton, linen, tencel mixture and lycra fabrics being in accordance to the world’s trend. The collection attracting great attention by the concepts of FREE TOUCHES, INNOVATIVE TOUCHES and GENEROUS CONVERSION is dominated by summer clothes incorporating the freshness in it that are water and stain repellant, sportive patterns, lines and bouclé complementing the elegancy. NatanYakuppur, Chairman of the Executive Board said they are very pleased to see the interest that they have been receiving and they are engaging close relationships with their potential customers. Continuing his speech by adding that they have caught a steady and successful diagram Yakuppur stated that their next stop is 12-14 February 2013 Premier Vision and Interteks Shanghai Fair is at preregister stage. QUALITY AND ECOLOGICAL PRODUCTS Taking steps that preserve the environment and human health by environment friendly production Ugurteks implemented 17 million meters of fabric in one year. The company has been supplying products to many famous brands such as Miroglio, Zara, Benetton, Mango, H&M, Mark&Spencer, Max&Mara, Anne Klein, Ann Taylor, ElieTahari at the foreign market and Ipekyol, Koton, Abdullah Kigılı, Altınyıldız, Defacto, LCW, Aydınlı in the domestic market with its giant staff consisting of three hundred employees. Ugurteks trying to be not only the

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

77


PANORAMA

78

alternatif renk ve desenler hazırlanan koleksiyonlarıyla müşterilerinin yalnızca tedarikçisi değil, moda anlayışının bir parçası da olmaya çalışan Uğurteks, başlattığı kalite sürecini, onların son kullanıcıya sundukları kalite ile tamamlanıyor. “Müşterilerimize fiyat baskısıyla değil, kalite ile yaklaşıyoruz” diyen Yakuppur, “Koleksiyonlarımıza olan ilginin sürekli artıyor olması hem bizi memnun etmekte hem de sürdürülebilir büyümeyi yakalamış oluşumuzu bir kez daha kanıtlamaktadır” şeklinde konuştu. Makine parkurunun büyük çoğunluğu Avrupalı markalardan oluşan iplik boya tesisi, dokuma birimi, boyama ve terbiye ünitesi bulunmakta.Tesiste iplik boya biriminin yanı sıra ,1280 iğ kapasiteli

büküm makinası ile işletmeye elestanlı ve elestansız büküm yapılmakta. Aylık 50 ton üretim kapasiteli 60 adet dokuma tezgahı ve hazırlık hattı ve aylık yaklaşık 1.500.000 metre kapasiteli 3 hattın bulunduğu kumaş boyama ve terbiye ünitesi sürekli çalışmakta. Sektördeki canlanmaya paralel olarak kapasite kullanım alanlarıyla sürekli artış kaydediyor. İşletmeden çıkan tüm ham kumaşlar, kalite kontrol süreçlerinden sonra boyahaneye sevk ediliyor. Boyahanede işleme alınan her bir parti ürün her işlemden sonra ara kalite kontrolüne tabi tutuluyor. Bunun yanı sıra, tüm işlemleri biten kumaşlar, sevkiyata verilmeden önce %100 olarak mamul kalite kontrol noktalarında son kontrolden geçiriliyor.

supplier for their customers but also a part of the fashion sense with its collections designed by new themes, alternative colors and patterns as a part of the design and Re-De studies in each season completes the quality process started by themselves with the quality provided to the end user. Yakuppur stating “We are trying to reach our customers not by the pressure of prices but with quality” continued his words, “The interest towards our collection is increasing day by day. This situation both make us happy and prove that we have reached the sustainable growth”. The company has yarn dyeing facility, knitting unit, dyeing and finishing units of which the machinery consists of mainly European brands. Besides the yarn dyeing unit, with the spinning machine

having 1280 spindle capacity, elastane and elastane free spindling is being made at the facility. 60 weaving looms and preparatory line having 50 tons of production capacity in a month and fabric dyeing and finishing unit having 3 lines with a monthly capacity of 1.500.000 meters work continuously. It has been steadily increasing with its capacity utilization areas being parallel to the recovery in the sector. All raw fabrics out of production unit are sent to dyeing plant after the quality control processes. Each parties of products processed at the dyeing plant are subjected to intermediate quality control process. In addition to this, the fabrics of which all the processes are completed are checked finally at the product quality check point being %100 before dispatching.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


PANORAMA

Daha iyi bir çevre için el ele Hand in hand for a better environment Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ve en prestijli örgü kumaş üreticisi ve Türkiye’nin en büyük örgü kumaş ihracatçısı olan Ekoten, Marks & Spencer Ekolojik Boyahane Ödülü’nü aldı. M & S, NEXT, ZARA, DECATHLON gibi dünyanın önde gelen markalarının önemli tedarikçilerinden biri olan Ekoten, hem yeni ürün geliştirmeye hem de kalite ve verimliliğin yükseltilmesi için sürekli olarak insana yatırım yapıyor. Ekoten geniş üretim

Ekoten, which is the biggest and the most prestigious knitted fabric manufacturer in Turkey and in Europe and is Turkey’s biggest knitwear fabric exporter, has received EcoDyehouse Award by Marks & Spencer. Ekoten is one of the important suppliers of leading brands in the world such as M&S, NEXT, BENETTON, MIROGLIO, DECATHLON; and the company continuously invests in product development, and it invests in human as

Soldan sağa, Birkan Yurdakul (Ekoten Ar-Ge Müdürü), Mehmet Güner (M&S Plan A Türkiye Koordinatörü), Sabri Ünlütürk (Ekoten YKB), Serap Müjgan Akyıldız (İnci Proje Müh. Danışmanlık Gn. Md) From left to right, Birkan Yurdakul (Ekoten R&B Manager), Mehmet Güner (M&S Plan A Turkey Coordinator), Sabri Ünlütürk (Ekoten Chairman of the Board ), Serap Müjgan Akyıldız (İnci Project Engineering and Consultancy General Manager )

80

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


PANORAMA

yelpazesi ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde moda için sürekli yeni koleksiyonlar ve kumaşlar geliştirmekte aynı zamanda teknik tekstiller ve performans kumaşları konusunda sürekli yenilikler yapmakta. Bunları Standard, Fashion, Sportswear, Active, Work wear, Medical gruplaması altında 6 farklı kategoride toplamış bulunuyor. Örme ve dokuma kumaştan günlük ve spor dış giyim ürünleri üretmekte olan Ekoten ile aynı grup içerisinde yer alan Sun Tekstil, modern teknolojiyle seri üretim yapan, kesim/hazırlık, parça baskı, nakış tesisleri ve yalın üretime uygun olarak kurulmuş dikim bantları ile entegre bir tesis. Hem üretimde, hem de yönetim kademelerinde modüler bir yapıda faaliyet gösteren Sun Tekstil’in aylık kapasitesi ise ortalama 1.000.000 adettir. Sun Tekstil üst marka müşterileri için güncel kumaş ve aksesuarların, değişik baskı ve nakış tekniklerinin Ar-Ge’sini yaparak esnek üretim gücünün yanı sıra, çok önemli bir ürün geliştirme ve satış desteği sunmakta. Firma, perakende sektöründe faaliyet gösteren Marks&Spencer, Next, H&M, Zara gibi müşterileri için tasarım ve ürün geliştirme sürecini üstlenmekte ve kendilerine güncel, moda koleksiyonlarını rekabetçi fiyat yapısı ile

sunmaktadır. Ayrıca 1997 yılında Sun Tekstil, kendi markasını oluşturmak üzere yola çıkmış ve ilk Jimmy Key koleksiyonunu gerçekleştirmiştir. Bugün Türkiye’de 25 mağazada, ayrıca yurt içi ve yurt dışında 70 noktada müşterileriyle buluşan Jimmy Key, bütün ürünleri ve aksesuarlarıyla, hedef kitlesinin yaşam biçimine uygun, genç giyimde farklılaşma deneyimi sunmaya çalışmakta. Ekoten Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, çalışmalarıyla ilgili sorularımız cevaplandırdı.

well in order for increasing the quality and efficiency. Thanks to its wide range of production and R&D activities, Ekoten continuously develops new collections and fabrics for fashion, and at the same time it continuously makes innovations about technical textiles and performance fabrics. The company has grouped these products into six different categories as Standard, Fashion, Sportswear, Active, Work wear and Medical. Sun Tekstil which is in the same group with Ekoten manufacturing casual and sports outwear from knitted and woven fabrics, is a fully integrated ready wear production company with its cutting/trimming, piece print, embroidery facilities and sewing modules set up in line with lean and agile production principles, using the latest technology. Sun Tekstil operates as a modular structure both at production and management levels; and has a monthly capacity of about 1000.000 pieces in average. Besides its flexible production power, Sun Tekstil also offers very important product development and sales services by carrying out research and development activities for up-to-date fabrics and accessories, different printing and embroidery techniques for its top brand customers. Sun Tekstil undertakes the design and product development processes for its customers operating

in retail trade sector such as Marks & Spencer, Next, H&M, Zara; and offers them its latest fashion collections at competitive prices. Moreover, Sun Tekstil started out so as to create its own brand in 1997, and realized its first Jimmy Key collection. Jimmy Key, which meets its customers at 25 stores in Turkey and at 70 points at home and abroad, is trying to offer a diversification experience in young wear in line with the life style of its target group, with all of its products and accessories. Ekoten Chairman of the Board, Sabri Ünlütürk has replied our questions about his work.

Başarınızın sırrı nedir? “Biz müşterilerimizi birer partner olarak görüyoruz ve her birine en iyi hizmeti vermek için tüm ekip olarak iş birliği içersinde çalışıyoruz.” M&S Plan A kapsamında yaptığınız projelerden bahsedermisiniz? “2011 yılında M&S Plan A kapsamında, İnci proje mühendislik danışmanlık firmasından Çevre Yüksek Mühendisi Serap Müjgan Akyıldız danışmanlığında Cold Pad Batch projemizi tamamladık ve global M&S Plan A onayını aldık. 2012 yılında M&S Plan A kapsamında, İnci proje mühendislik danışmanlık firmasından Çevre

What is the secret of your success? “We perceive our customers as a partner each, and we, as a team, work in collaboration in order to provide them each the best service.” Could you please tell us about the projects you finalized in the scope of M&S Plan A? “In year 2011, and within the scope of M&S Plan A, and with counseling to Environmental Engineer Msc, Serap Müjgan Akyıldız from the company İnci Project Engineering, Consultancy, we concluded our Cold Pad Batch project, and we received the approval by Global M&S Plan A. In year 2012, and within the scope of M&S Plan A, and with counseling to Environmental

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

81


PANORAMA

Yüksek Mühendisi Serap Müjgan Akyıldız ve Muzaffer İkiz danışmanlığında 2. Büyük projemizi tamamladık. M&S Plan A tarafından onaylanan dünyada seçilen 3 ekolojik boyahaneden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri M&S Plan A Ecodyehouse Award ödülüne layık gördüler. Ekoten Genel Müdürü Aydın Öztürk ve Ar-Ge Müdürü’müz Birkan Yurdakul Ecodyehouse projesine tam desteklerini vermişlerdir. M&S Plan A Türkiye Koordinatörü Mehmet Gü-

ner, Teknoloji Müdürü Mert Yenilmez, İngiltere Sürdürülebilir uzmanı (sustainability specialist) Mark Sumner, İnci Proje Mühendislik Danışmanlık firmasının ekibine çalışmalarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.”

Engineer Msc, Serap Müjgan Akyıldız and Muzaffer İkiz from the company İnci Project Engineering, Consultancy, we concluded our second biggest project. We are proud to be one of the three ecological dye houses which were chosen from all over the world and were approved by M&S Plan A. We have been found worthy of M&S Plan A Eco-Dyehouse Award. Ekoten General Manager Aydın Öztürk and R&D Manager Birkan Yurdakul have provided full support for the Eco-Dyehouse project. For

their works and supports, thanks to M&S Plan A Turkey Coordinator Mehmet Güner, Technology Manager Mert Yenilmez, England Sustainability specialist Mark Sumner, İnci Project Engineering, team from Consultancy Company. ”

M&S Plan A Ecodyehouse ödülünü aldığınız projeden bahsedermisiniz? “Ecodyehouse ödülünü aldığımız projemizde, yaptığımız yatırımlardan ve proseslerde

Could you please tell us about the project for which you have been granted M&S Plan A Eco-Dyehouse Award? “In our project for which we have been granted Eco-Dyehouse Award, we included


PANORAMA

yapılabilecek iyileştirme çalışmalarımıza yer verdik. Teknoloji ilerledikçe, bizlerde nasıl daha yenilikçi ve çevreye duyarlı olabiliriz diye sürekli bir araştırma içersindeyiz. 2012 yılında yeni teknoloji çevreye duyarlı boya makinaları yatırımımızı yaptık. Enerji, su, kimyasal anlamında çok ciddi kazanımlar elde ettik, ve üretimimizde karbon ayak izimizi düşürdük. İnci proje mühendislik danışmanlık firması ile birlikte, projelerimize devam

ediyoruz. Ecodyehouse Guide book yayınlandığında, diğer firmalara çalışmalarımızla örnek olmak istiyoruz. Küçük, büyük yapılabilecek sürekli iyileştirme çalışmaları vardır. Bu iyileştirme çalışmalarının, aynı zamanda firmaya da maddi olarak geri kazanımları vardır. Bizler bu kitapçıkta, yapılan yatırımların geri dönüş sürelerini de belirttik. M&S Plan A misyonu ile Yarınlar için, bugün A planını gerçekleştirelim. Çünkü bir B planı yok!”

amelioration works which are from our investments and which can be implemented in the processes. As the technology advances, we have been constantly investigating on how to become more innovative and environment friendly. In year 2012, we invested in the latest technology and environment friendly dyeing machines. We had very significant acquisitions in terms of energy, water and chemicals and we lowered the level of our carbon footprint in our production. We continue to our projects

in collaboration with İnci Project Engineering, Consultancy Company. When the Eco-Dyehouse Guide book is published, we would like to serve as a model for other companies with our works. Small, big, there are always amelioration works to do. These amelioration works at the same time provide financial returns to the company. In this booklet, we also specified the returns of the investments. For upcoming days, let’s realize Plan A with M&S Plan A mission. Because there is not a Plan!”


PANORAMA

MimakiEurope’dan eğitim semineri Pimms bayileri ve Pimms teknik ekibi, MimakiEurope’un Hollanda’daki merkezinde iki yeni Mimaki ürünü ile ilgili ileri düzey teknik eğitim aldı.

Pimms bayileri ve Pimms teknik ekibi, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki MimakiEurope merkez ofisinde iki yeni Mimaki ürünü ile ilgili ileri düzey teknik eğitim aldı. 2 – 7 Ocak 2013 tarihleri arasında yapılan eğitime; Pimms teknik ekibi ile Pimms bayilerinden A.I.T, Sigma ve 3B Tekstil’in teknisyenleri katıldı. MimakiEurope’un teknik eğitim uzmanları tarafından verilen 5 günlük ileri düzey teknik eğitim; makinelerle ilgili teknik detayların anlatıldığı teorik eğitim ve makinelerin kurulumunun ve örnek baskıların

84

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

yapıldığı uygulama eğitimi olarak iki bölümde gerçekleşti. İlk etapta, Türkiye’de ilk kez 2013 başında satışa sunulan Mimaki’nin UV LED dijital baskı makinesi UJV-160 ile ilgili eğitim yapıldı. UV LED baskı makinesinin eğitiminde; UJV-160’ın rulodan-ruloya ve tabakaya olmak üzere iki tür baskıyı gerçekleştiren bir yapıya sahip olması nedeni ile malzeme ve ateşleme yapısı üzerinde önemle duruldu. Bu makinede sert ve esnek boya kullanımına göre makinenin yapılandırılması, gelişmiş su ısıtmalı baskı


PANORAMA

kafasının ısıtma ve boya sistemlerinin yapısı üzerine çalışmalar yapıldı. İkinci etapta, Mimaki’nin 2012 yılı içinde piyasaya sunduğu tekstil süblime geniş format transfer baskı makinesi TS500-1800 ile ilgili olarak ileri düzey teknik eğitim verildi. Ricoh GEN5 teknolojisinin kullanıldığı makinede, özellikle açık kaplarla kullanılan Sb300 Süblime boyaların içerisinde bulunan mikro hava kabarcıklarının alınmasını sağlayan degassing sisteminin çalıştırılması ve bir başka yenilik olan negatif ve pozitif basınç sistemi-

nin ayarlanması üzerine çalışmalar yapıldı. Bayi temsilcilerinden Doğa İpek (Sigma)’in eğitimle ilgili izlenimleri şöyle. “2013’ün ilk günlerinde Hollanda’daki MimakiEurope merkezinde yapılan eğitim benim için oldukça faydalı ve keyifli geçti. Beş gün boyunca Mimaki baskı teknolojilerinin detaylarını öğrenmek, Sigma olarak Mimaki ve Pimms ile yaptığımız işbirliğinin önemini bir kez daha pekiştirdi. Yeni seneye taze bilgilerle girme imkanı verdikleri için Pimms ve Mimaki ailesine teşekkür ediyorum.”

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

85


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

Stoll: Gelenek ve inovotif vizyona sahip şirket STOLL: innovative visionary company with tradition

86

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

Son 12 ayda, Almanya’nın Reutlingen şehrinde yerleşik örme makinaları üreticisi Stoll, inovatif Pazar lideri olarak sahip olduğu konumu sağlamlaştırdı ve 140 yıldan fazla süredir elinde tuttuğu güvenilir teknik partner olma halini korudu. Bu konumunu Haziran 2012’de Şangay’da gerçekleştirilen ITMA ASia + CITME ticaret fuarında katılımcı olarak göster-

During the last 12 months knitting machine manufacturer STOLL, headquartered in Reutlingen, Germany has been able to further cement its position as innovative market leader and reliable Technical partner, a position it has held for almost 140 years. This was evidenced not only by the successful participation as an exhibitor in the ITMA Asia + CITME trade show

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

87


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

88

diği başarılı sunumla kanıtlamakla kalmadı aynı zamanda Stoll fuarda, yeni jenerasyon yeni geliştirilmiş iplik besleme teknolojisine sahip Stoll makinasının prototipini başarılı bir sunumla tanıttı ve uzmanlar tarafından büyük ilgi gördü. Bu aynı zamanda geleneksel Swabian şirketinin yeni ticaret markası ve marka kimliği olan “Knit ahead” doğruluğunu kanıtlamasına izin verdi. Hem ticari marka, hem de marka kimliği bu yıl geliştirildi. Sonuç olarak Stoll uzun süreli müşteri ilişkileri ile ilgili bakışını kaybetmeden, her zaman bir adım önde olarak devamlılığını sağladı. Bu durum-

dan sadece şirketin kendisi değil hiç süphesiz rekabetin bir ilmek önünde olan Stoll müşterileri de fayda sağladı. Konuyla ilgili olarak Stoll yönetim direktörü Heinz-Peter şu açıklamaları yaptı: “2012 yeni ürünlerin, inovasyonların ve geniş bir alanda yeniden yapılanmaların yılı oldu. Tüm bu yeni şeylere rağmen, köklerimizi kaybetmedik ve kendimizden her daim daha fazla talepte bulunduk. Yeniden gözden geçirilen CI ve yeni makine jenerasyonu ile başarılı bir 2013 rotası çizdik ve şu anda 2012’de kendimizi vizyoner bir şirket olarak lanse etmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. ”

in Shanghai in June 2012, an important show for the industry. At the show STOLL also successfully launched an innovative prototype of the new STOLL machine generation with live demonstrations of the newly developed yarn feeder technology that met with great interest among experts. This also allowed the traditional Swabian company to substantiate its new trademark and the new brand identity “Knit ahead”, both of which were developed this year as well. Consequently STOLL was again able to live up to its aspiration of always being one step ahead without losing sight of the long-standing customer relationships. This benefits not only the company itself, but also STOLL customers, who can always be one “stitch” ahead of their competition. “2012

was a year of new products, innovations and restructuring in a wide range of areas. Despite all the new things, we never lost sight of our roots and the high demands we make of ourselves”, said managing director Heinz- Peter Stoll. “With the revised CI and the new machine generation we have set the course for an equally successful 2013, and we are proud to have already showcased ourselves as a visionary company with tradition in 2012”.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Competent partner for knitting technology, service and fashion For almost 140 years the name STOLL has not only stood for reliable and innovative knitting machines, but also for a comprehensive service concept that provides hardware and soft-


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

ÖRME TEKNOLOJİSİ, HİZMET VE MODADA İŞİN EHLİ PARTNER Yaklaşık 140 yıldır, Stoll ismi sadece güvenilir ve inovatif örme makinalarını işaret etmedi aynı zamanda, yazılım ve donanım çözümleri, trend koleksiyonları, eğitim ve finansal modeller sunan kapsamlı hizmet konsepti ile de tanındı. Sektörde sayısız teknolojik inovasyon ile tanınan şirketin, hizmet, moda, tasarım ve finansın daha da ötesine bakması gerekir. Rekabetçi hizmet ekibi ile Stoll müşterilerine dünya çapında hizmet ağı sunuyor, bireysel danışmanlık hizmeti veriyor ve sorunları çözüyor. Stoll aynı zamanda, Reutlingen ve New York’da trendi koleksiyonlar, moda ve teknoloji merkezleri ile moda alanında tamamlayıcı ve ilham verici bir partner olmayı sürdürüyor. Stoll marka isimli şirketler, örme giyim tasarımcıları, perakendeciler, ve sürekli know how transferi gerçekleştiren üniversitelerden oluşan ağını kullanıyor.

lerce patent ve keşif ve çok sayıda memnun müşteri, sürekli geliştirme sürecine katkıda bulundu. Şirket tarihindeki önemli mihenk taşları Jakar tertibatı, ilk bilgisayar kontrollü düz örme makinası (CMS) ve düz örme makinalarında örme teknik tekstillerin üretilebilirliği oldu. Ancak şirket fikirlerini ve inovasyonları gizli tutmadı; bunun yerine müşterilerine, öğrencilerine ve ilgili diğer kimselerle bilgilerini paylaşmayı istedi. Örneğin Stoll, üniversitelerde dersler veriyor, moda ve teknoloji merkezlerinde rehberler eşliğinde gezme imkanı sunuyor, öğrencilere ücretsiz makinalar hibe ediyor. Geleneksel Swabian şirketi, yıllardır sosyal konular için güçlü bir destek verdi. Stoll, SOS Children’s Villages (SOS Çocuk Köyü) organizasyonuna destek veriyor ve Rappertshofen ve Reutlingen’de Bruderhaus Diakonie Stiftung Gustav Werner’den Haus am Berg’den engelli insanlar için LWV Eingliederungshilfe GmbH atölyesinden çeşitli bileşenler tedarik ediyor.

BAŞARILI VE HENÜZ AZAMATE KAPILMAMIŞ Stoll’ün hikayesi şans eseri yazılmadı. Kurucu Heinrich Stoll’un buluşçu dehasının ruhu sayesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde istihdam edilen 1000 Stoll çalışanı, çok sayıda stajyerlik, yüz-

2013 YAZINDA YENİ MAKİNANIN PİYASAYA SÜRÜMÜ Şirket hiçbir zaman sahip olduğu şöhretle yetinmedi. 2012 yılında pik yapan yeni jenerasyon makinalarında sürekli değişim ve

ware solutions, trend collections, training and financing models. A company that is known for countless technological innovations in the industry must also always be looking ahead with regard to service, fashion, design, and financing. With a competent service team, STOLL offers its customers a worldwide service network with individual consultation and solutions to their problems. STOLL is also a competent and inspiring partner in regard to fashion with its trend collections and fashion and technology centres in Reutlingen and New York. STOLL uses a network of brand-name companies, knitwear designers, retailers and universities for a continuous transfer of know-how.

the first computer-controlled flat-knitting machine, the world’s first professional pattern preparation system, the first computer-controlled knitting machine (CMS) and the capability to knit technical textiles on flat-knitting machines. But the company does not keep his ideas and innovations secret; rather it lets customers, students and other interested parties share in his knowledge. STOLL offers, for example, lectures at universities and guided tours of the fashion and technology centres, and provides machines for students free of charge. The traditional Swabian company has also been strongly committed to social issues for years: STOLL supports the SOS Children’s Villages organisation and purchases various components from the LWV Eingliederungshilfe GmbH workshop for disabled people in Rappertshofen and from the Bruderhaus Diakonie Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg directly in Reutlingen.

Successful and yet not conceited A success story like STOLL’s is not written by chance: more than 1000 STOLL employees worldwide, a wide range of apprenticeships, several hundred patents and inventions, and many satisfied customers are the result of a continuous development process in the spirit of the inventive genius of founder Heinrich Stoll. Important milestones in the history of the company are, for example, the Jacquard device,

90

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Launch of the new machine type CMS ADF3 in summer 2013 The company has never rested on its laurels. There are continuous changes and innovations that have found their peak in 2012 in a


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

geliştirmelere devam etti. Yeni geliştirilen iplik besleme teknolojisine sahip CMS ADF3 tipi makinanın pilot kurulumunu ilk müşterileri için yaptı. Söz konusu makine 2013 yazındaki resmi olarak piyasaya sunulmaya hazırlanıyor. Tipik Stoll stratejisine uygun olarak, yeni makine, pazara ancak pilot projelerdeki stratejik testlerden yeterince başarılı bir şekilde geçmesi ve müşterilerin başlangıçta makine ile etkin bir şekilde çalışabilmesi sağlanırsa sunulacak. Yeni jenerasyon makinaların koordinasyon prosesi müşterilerle çok yakın bir işbirliği içinde olunmasını gerektiriyor. Çünkü müşteriler, yeni örme makinalarının geliştirilmesinde her zaman Stoll için önemli partnerler oldular. Yeni jenerasyon Stoll makinalarının bağımsız hareket eden iplik besleyicileri ile teslimatına yeni bir boyut kazandırılabilir ve buna ilaveten, 2013 yılında farklı kilit pozisyonlarına sahip olarak üretilmesi mümkün olabilir. Bu da makinaların, plakalama, çoklu incelik uygulamaları, daha küçük renkli alanlar, ters plakalama ve intersiya plakalama gibi farklı intersiya örgülerin yapılabilme olasılığını ortaya kayacak. Geleneksel örme makinaları üreticileri inovasyon ile mevcut Stoll

iplik besleme fonksiyonlarını kombine ederek, örme endüstrisine hızlı ve maliyet etkin, yeni patentli ve kurulu örme stillerini hızlı bir şekilde bir araya getirme serbestliğine sahip olacak. CMS ADF-3’te her bir iplik besleyicisi iki ayrı motor tarafından tahrik ediliyor olup her iki motor yüksekliği ve bağıl hareket pozisyonları serbest bir şekilde programlanabiliyor. Böylece, her bir iplik besleyici sadece iki serbestlik derecesi kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda her hareket için tekrar tanımlanabiliyor. Yeni desen ve renk kombinasyonlarındaki çeşitlilik, desen tasarımcılarına, desen geliştiricilerine ve örme ürünlerin inovatif üreticilerine örmenin yeni boyutlarına girme imkanı sunuyor. İplik besleyicilerinin yüksek derecede esnekliği, yeni ilmeklerin ve iplik yerleştiricilerin oluşturulmasını sağlıyor. Buna ek olarak, diğer düz örme makinalar ile uyuşmayan bobin tutucu ve balon önleyicilerle entegre kayan arka başlık, kesişmeyen iplik yolları ve düşük çalışma boyutlarını sağlayan makine üzerindeki V şeklinde iplik kontrol tertibatları çok sayıda ergonomik harekete izin veriyor, bu da CMS ADF-3 ile çalışmayı bir zevk haline getiriyor.

new generation of machines: pilot installations of the CMS ADF-3 machine type with newly developed yarn feeder technology have been set up at the first customers and the machine is drawing ever closer to its official launch in summer 2013. In typical STOLL fashion the new machine will only come to market after the strategic tests within these pilot projects are adequately successful to guarantee that customers can work efficiently with the machine from the outset. The preceding coordination process for the new generation of machines involves very close cooperation with the customers because they have always been important partners in the development of new knitting machines for STOLL. Deliveries of the new generation of STOLL machines with independently driven yarn feeders that can be moved to any height and in addition can be set to various positions with respect to the lock will start in 2013. This opens up a host of new possibilities for plating, multi-gauge applications, and intarsia knitting, such as smaller colour areas, reverse plating and intarsia plating. The traditional manufacturer of knitting machines

has combined all existing STOLL yarn feeder functions in this innovation to offer the knitting industry limitless combinations together with the freedom to quickly and cost-effectively execute patented new and established knitting styles. In the CMS ADF-3 each of the yarn feeders is driven by two independent motors and both their heights and their relative traveling positions can be freely programmed. Each yarn feeder thus not only gains two new degrees of freedom, but can also be redefined for every movement. The diversity of new pattern and colour combinations lets pattern designers, developers, and innovative producers of knit products enter new dimensions in knitting. The high degree of flexibility of the yarn feeders also enables new stitches and yarn inserts. In addition, a number of ergonomic improvements unmatched by any other flat-knitting machine make working with the CMS ADF-3 a pleasure: sliding rear hoods with integrated bobbin holders and balloon preventers, yarn control devices arranged above the machine in the shape of a ‘V’ to ensure non-intersecting yarn paths, and a low working height.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

91


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

Karlı gömlek üretimi Profitable shirt production

Fig. 1: Kısmi çözgü hazırlama makinaları için en ugun son kullanım yerleri Fig. 1: The most suitable end-uses for operating the sectional warping machines

The Multi-Matic ® produces sample warps and medium-length warps, and guarantees top quality as well as maximum efficiency – when used for the right application. With its technical configuration, this automatic short-, medium- and sample-warping machine operates optimally when used to bridge the gap between the GOM 24 and the Nov-O-Matic (Fig. 1). For example, when processing 8,000 cotton yarns having a length of 406 m and a count of Nm 80 to produce a warp beam having a width of 1.800 m, the Multi-Matic ® 128 can increase productivity by 332% compared to the GOM 24. The GOM automatic sectional warping machine operates at its best when process-

92

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Multi-Matic ®, numune çözgüler ve orta uzunlukta çözgüler üretir ve doğru uygulama için kullanıldığında yüksek kalite ve maksimum verimi garanti eder. Teknik konfügürasyonu ile, bu otomatik kısa-orta ve numune çözgü hazırlama makinası GOM 24 ve Nov-O-Matic (şekil 1) arasındaki boşluğa köprü olarak kullanıldığında optimum olarak çalışır. Örneğin, 1800 metre eninde bir çözgü levendi üretmek üzere; 406 metre uzunlukta ve Nm 80 numarada 8000 pamuk ipliği işlendiği zaman, Multi-Matic ® 128 verimliliği GOM 24’e göre %332 oranında arttırır. GOM otomatik kısmi çözgü hazırlama makinası küçük sayıda kısa çözgü uzunluklarında çalışıldığı zaman en verimli sonuçları verir. Daha uzun çözgü uzunluklarında ve daha fazla bobin ile çalışırken NOM otomatik kısmi çözgü hazırlama makinası daha etkili olacaktır (şekil 1). Kısmi

ing a small number of yarns and short warp lengths. It therefore operates at the lower limit of the spectrum of uses of the Multi-Matic ®. When processing articles having longer warp lengths and more bobbins, the NOM automatic sectional warping machine is increasingly more efficient (Fig. 1). KARL MAYER has developed the special Expert-System for evaluating which sectional warping machine is the most suitable for the particular job in hand. This performance check can be used as the basis for assessing the production costs, productivity and economic feasibility of jobs. If required, it can be carried out by KARL MAYER’s sales department. The following example shows how it works.


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

çözgü makinasını eldeki işe en uygun şekilde kullanabilmek üzere, KARL MAYER özel Expert-System’i geliştirdi. for evaluating which sectional warping machine is the most suitable for the particular job in hand. Bu sistem, üretim maliyetlerini, verimliliği ve işin ekonomik fizibilitesini değerlendirebilir. Gerekirse KARL MAYER’in satış departmanından yürütülebilir. Aşağıdaki örnek sistemin nasıl çalıştığını gösterir: İŞ DEĞERLENDİRMEDE EXPERT-SYSTEM KULLANIMINA ÖRNEK Bu yeni araç ile eldeki işin ekonomik yönden değerlendirilmesi Multi-Matic ® performansına dayandırılmıştır. Bunlar, hem çözgü sarma hem salmada 800 m/dak hız ve levend oluşturmada 150 m/dak.’ya varan hızı içerir. Renk değişimi frenlenmeyen 800 m/dak hızda gerçekleşir. Makina 64 veya 128 iplik versiyonlarında mevcut olup, maksimum 2.200 mm enlerde çalışır ve ipliği standart cağlıklardan alır-böylece spesifik performans profili sunar. Aşağıdaki hesaplar Expert-System ile yapılmıştır ve Multi-Matic ® 64 veya Multi-Matic ® 128’de gömleklik üretimine ilişkin verileri GOM ile karşılaştırmalı verir. çözgü parametreleri şunlardır: • çözgü uzunluğu – 406 m • toplam iplik sayısı – 6,974 • en – 1.800 mm • iplik no – Nm 83/1 • malzeme – 100% cotton • farklı renk sayısı – 10.

Expert-System verileri, Multi-Matic ® üretim hızının aynı ürün için GOM’un üç katı olduğunu gösterir (Şekil 2 – 4). Aynı zamanda, işçilik ve amortisman maliyetleride daha düşüktür. Kurma zamanları arasında hemen hiç fark yoktur fakat GOM’un aktif çalışmaya geçiş süresi daha uzundur. Bu durum özellikle geniş renk bantlarından oluşan ürünler için öne çıkar. Üretilen çözgü levend sayısının üretim uzunluğu ile karşılaştırılması (şekil 5) Multi-Matic ® gösterilen artikel için en verimli sistem olduğunu gösterir. Grafik çözgü uzunluğu arttıkça verimliliğin nasıl düştüğünüde göstermektedir.

Example of using the Expert-System for evaluating jobs Calculating the economic viability of jobs using this new tool is based on the performance features of the Multi-Matic ®. These include its speed of 800 m/min for both warping and leasing, and of up to 150 m/min when beaming. Colour changing also takes place at an ubraked speed of 800 m/min. The machine is available in versions having 64 or 128 running yarns, operates at a maximum working width of 2.200 mm and takes off yarn from standard creels - thus offering a specific performance profile. The following example of the calculations produced by the Expert-System shows the results of evaluating the speed, costs and operators’ time involved in processing a shirting product on the Multi-Matic ® 64 and a Multi-Matic ® 128 compared to processing it on the GOM. The parameters of the warp were as follows: •

Warp length – 406 m • Total number of yarns – 6,974 • Width – 1.800 mm • Yarn count – Nm 83/1 • Material – 100% cotton • Number of different colours – 10. The performance results produced by the Expert-System show that the production rate of the Multi-Matic ® is three times higher than that of the GOM when processing the same article (Figs. 2 – 4). At the same time, the labour and amortisation costs of this new machine in KARL MAYER’s range of sectional warping machines are lower. There is basically no difference in the setting-up times, but the machine running time of the GOM is considerably higher. This is particularly true when patterning broad coloured stripes. The comparison of the ratio of the number of warp beams produced to the production length (Fig. 5) clearly shows that the Multi-Matic ® is the most productive system for processing the

Fig. 2: Örnek üzerinden performans karşılaştırması Fig. 2: Comparing the performance in the example

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

93


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

Fig. 3: Örnek üzerinden maliyet değerlendirmesi Fig. 3: Evaluation of costs in the example

Fig. 4: Illustration of labour requirements using the example

MULTI-MATIC ® AVANTAJLARINA KISA BAKIŞ Multi-Matic ® bir numune çözgü hazırlama makinası kadar esnektir fakat kısa ve orta -uzun çözgü üretimleri için gerekli tüm donanımlara sahiptir. Diğer avantajı çözgü işleminin otomatik olarak gerçekleşmesidir. Rasyonel üretim kadar, Multi-Matic ® ; kompakt iplik yönetim sistemi sayesinde işçi ve malzeme maliyetleri yanında depolama maliyetlerinde tasarruf sağlar. Multi-Matic ® son derece net/kesin işlem sunar. Çözgü hazırlamada, iplikler iplik yatırma sistemleri ile besleme bantlarına 5/ 100mm netliğin-

de yatırılır. Bu sistem lineer motorlarla kontrol edilir ve bu yüzden diğer bilinen çözgü hazırlama sistemlerinden 4 kat daha net bir şekilde çalışır. Bir yenilikde iplik besleme bantlarının farklı hızlarda çalışabilmesi ve farklı iplik yoğınluklar- numaraları ile çeşitli desen gereksinimlerine uygun hale getirilebilmesi yönündedir. İpliklerin desen için çözgü tamburu üzerine alınmasına gerek yoktur, patentli merkezi kord ile sağılır ve gerginlik altında tutulurlar. Bu iyi düşünülmüş iplik besleme sonucu ipliklerin MultiMatic ® üzerinde düzgün bir şekilde yerleş-

article shown in the example. The graph also clearly shows how the productivity decreases as the warp length increases.

laying devices onto the feed belts of the rotating warping drum at an accuracy of 5/100 mm. This system, which is controlled by linear motors, therefore operates about four times more accurately than other well-known sample warping machines. The high-precision yarn-laying devices are also used for leasing of the dividing cords. A new feature is that the yarn feed belt operates at different speeds and can be adapted to different yarn densities and counts and various pattern requirements. Yarns which do not run on the warping drum because they are not needed for the pattern are taken off by the patented central cord and held under tension. The result of this well-thought-out yarn feed arrangement on the Multi-Matic ® is that the yarns are placed accurately on the warping drum and the colour can be changed correctly, even at maximum operating speed.

The advantages of the Multi-Matic® at a glance The Multi-Matic ® is as flexible as a sample warping machine, but the possibility of working in parallel when loading packages onto a fixed creel, or of using a parallel creel means that the creel setting-up times are reduced, which is advantageous when processing short- and medium-length production warps. Another advantage is that the warping process runs automatically. As well as rational production, the MultiMatic ® also enables labour and yarn material costs to be saved, as well as storage costs – because of the compact yarn management system. The Multi-Matic ® is also extremely accurate. When producing the warp, the yarns are laid by means of yarn-

94

Fig. 4: Örnek üzerinden işgücü gereksinimleri

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

tirilmeleri ve renk değişimlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi maksimum çalışma hızlarında dahi mümkün olabilmektedir. PRATİKTE MULTI-MATIC® Sahip olduğu özellikler ile Multi-Matic ® pazarda önemli bir etki yaratmıştır. İlk makinanın ITMA 2011 de sergilenmesinden bu yana 3 makina İtalya’da çalışmaktadır. Bu makina yüksek kalite moda ürünler için yün, ipek ve filament ipliklerin muamelesi içindir. Bu yıl iki makina daha İtalya’ya sevkedilecektir. Multi-Matic ® Heimtextil’de de gösterime sunulacaktır. KARL MAYER, Hausen’de ki yerinde demolar organize etmiştir. Bu demolar makinanın verimlilik ve esnekliğine yöneliktir. Şimdiden pek çok rezervasyon yapılmıştır. Multi-Matic ® için olan ilgi sonbaharda başlayan konferans döneminde de görülmüştür. Konferans yerleri arasında Institut für Textil- und Verfahrenstechnik, ITV Denkendorf, ile Brighouse, West Yorkshire, UK, yer almaktadır. Her ikisi de 18 Ekim’de gerçekleşmiştir. Katılımcılar, KARL MAYER temsilcilerinin sunumlarını ilgiyle dinlemişlerdir. Sonrasındaki tartışmalar KARL MAYER için çözgü hazırlama alanında başarısına devam imkanı veren pek çok fikirlerin or-

taya çıkmasına neden olmuştur. 300’ün üzerinde KARL MAYER numune ve otomatik kısmi çözgü hazırlama makinası zaten pazarda başarısını ispatlamıştır.

The Multi-Matic® in practice With its high production rate when producing sample and production warps of short and medium length, the Multi-Matic ® has made a profound impression on the market. Three machines are now running in Italy since the machine was first premièred at ITMA 2011 in Barcelona. The machine is mainly used for processing high-fashion wool, silk and filament yarns for ladies’ outerwear. Two more machines are scheduled for delivery to Italy this year. A MultiMatic ® will be shown actually operating at the Heimtextil trade fair from 9 to 12 January 2013. KARL MAYER has arranged a machine show and extensive demonstrations at its Hausen site, which will be held at the same time as the trade fair. This presentation is designed to illustrate the productivity and flexibility of this production machine. Visitors to the event will also have plenty of opportunity to discuss any specific plans they may have with KARL MAYER’s technical people and sales consultants. Several bookings have already been taken. The

huge amount of interest being generated by the Multi-Matic ® for warp preparation in the weaving sector was also evident from the conference season, which started in the autumn. The conference venues included the Weaving Colloquium, held at the Institut für Textil- und Verfahrenstechnik, ITV (The Institute of Textile Technology and Process Engineering) in Denkendorf, Germany, and the conference held by the English Weaving Group in Brighouse, West Yorkshire, UK, both of which took place on 18 October. The delegates listened very carefully to the papers presented by KARL MAYER’s representatives, and asked many questions at the end. Subsequent conversations held during the breaks resulted in many promising new ideas for further projects being generated – enabling KARL MAYER to continue along its success course in the field of warp preparation. More than 300 KARL MAYER sample warping machines and automatic sectional warping machines have already proved to be a great success on the market.

Fig. 5: Çözgü uzunluğunun fonksiyonu olarak optimum performansın belirlenme grafiği Fig. 5: Graph for determining the optimum performance as a function of the warp Length

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

95


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

Gelenekten gelen yenilik Innovation from tradition

96

160 yılı aşkın bir süredir Xetma Vollenweider, Alman kalitesinde ve İsviçre “hassaslığında” tekstil terbiye sistemleri geliştirip imal etmektedir. Xetma Vollenweider AG (İsviçre) ve Xetma Vollenweider GmbH (Almanya)’den oluşan Xetma Vollenweider Grup, sürekli olarak yeni ve mekanik tekstil terbiye alanında

var olan mevcut teknolojilerin optimizasyonu ve geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.

Since more than 160 years Xetma Vollenweider as a company with long-standing traditions is developing and manufacturing textile finishing systems with German quality and Swiss precision. The Xetma Vollenweider Group, consisting of Xetma Vollenweider AG (Switzerland) and Xetma Vollenweider GmbH (Germany) is constantly working on

the optimization and the development of new and already existing technologies on the field of mechanical textile finishing.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

TEKSTİL TERBİYESİ İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER Xetma Vollenweider, yüzey terbiyesi alanında bir dizi mekanik uygulamalar sunmakta ve müşteri odaklı, kapsamlı bir hizmet ve yenilikçi

Innovative solutions for textile finishing Xetma Vollenweider offers its customers the full range of mechanical applications on the field of surface finishing as well as a compre-


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

teknolojiler benimsemektedir. Bu ürünler arasında Soft Touch (fırçalama), Plush Touch (şardonlama), Even Touch (makaslama), Level Touch (halı makaslama), Clean Touch (temizleme) ve farklı amaçlara yönelik özel çözümler sayılabilir. Yenilikçilik ve esneklik ile, Xetma Vollenweider müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta ve bu nedenle mevcut pazar eğilimlerinin hep bir adım ilerisinde olmaktadır. Farklı teknolojileri bir makina sisteminde birleştirmek, esnek ve etkili çalışma işlemleri sağlamaktadır.

XETMA VOLLENWEIDER’DA ÖNE ÇIKANLAR “Yumuşak dokunuş” odaklı teknolojilere yönelik sürekli artan talep Xetma Vollenweider’ın yeni, güçlü, fırça-süed & zımpara makinasını geliştirmesine neden olmuştur. Yeni X-TREME XEB çok yüksek hızlarda çalışır ve 4 teknolojiyi içinde barındırır: fırça-süed & zımpara (XEB), zımpara (XE), fırça -süed (XB) ve şardon & zımpara (XRE). Bu durum, yenilikçi hafif fırçalama silindirleri ve yeni tahrik sistemi -yüksek dönüş hızları

hensive and customer-oriented service and innovative technological solutions. The wide and innovative technology portfolio includes the product lines Soft Touch (emerizing & brushing), Plush Touch (raising), Even Touch (shearing), Level Touch (carpet shearing), Clean Touch (cloth cleaning) and special solutions for different kinds of application. With creativity and flexibility Xetma Vollenweider is able to respond customer needs and is thereby always one step ahead of the current market trends. The combination of different technologies in one machine system allows flexible and efficient working processes.

a new, powerful brush-sueding and emerizing machine. The new X-TREME XEB allows revolutionary production speeds and combines four technologies in one machine system: Brush-Sueding & Emerizing (XEB), Emerizing (XE), Brush-Sueding (XB) and Raising & Emerizing (XRE). This is possible due to the new and innovative lightweight construction of the brushing rollers and the new drive system, which guarantees higher rotation speeds of the brushes and thus a more intensive treatment of the fabric surface. Unique surface effects of incomparably high dense and softer touch can be reached by combining different technologies in just one operation. In the field of shearing the Xetma Vollenweider brand also stands for highest quality, reliability and longevity. With the new developed shearing machine X-PLORE

Highlights of Xetma Vollenweider The still increasing demand for added value technologies in the field of soft touch effects has caused Xetma Vollenweider to develop

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

97


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

98

ve bu sayede yoğun yüzey muamelesi- sayesinde mümkün olabilmiştir. Makaslama alanında da, Xetma Vollenweider markası yüksek kalite, güvenirlilik ve uzun ömürlülükle biraraya gelmektedir. Yeni geliştirilen makaslama makinası X-PLORE XCS, firmanın şöhretini haklı çıkaracak nitelikte. With a nominal width up to 6.000 mm’ye varan nominal en ile, her tür dokuma, halı, iğnelenmiş keçe ve benzeri yüzeyde en iyi makaslama sonuçlarına ulaşılabilmektedir. Çok hassas Xetma Vollenweider Yüksek Performanslı Makaslama Üniteleri ® hidrolik basınç, kaldırma ve toz uzaklaştırma sistemine sahiptir. Makaslama öncesi özel hav hazırlama sistemleri, geniş enli tekstil kaplamalarında etkili makaslamayı garanti eder. Xetma Vollenweider firmasının diğer bir ürün grubu kumaş temizleme sistemleridir. Özellikle Soft Touch uygulamaların-

dan sonra ve farklı proses aşamalarından geçen tekstil yüzeyleri için güçlü ve etkin sistemlerdir. Yüksek kalite, döşemelik kadife dokumaların ve hafif gramajlı halıların terbiyesi için; Xetma Vollenweider özel, kompakt Optima XPS+T makinasını önermektedir. Modüler tasarımı ile tüm gerekli işlem adımları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda birleştirilebilir. Çalıştırılması kolay, yer ve enerji tüketimi düşüktür. Performansı optimize edilmiş makaslama makinası Optima XS ile, Xetma Vollenweider bu alandaki 130 yıllık tecrübesini göstermektedir. Optima serisi hala pazardaki en yüksek hızlı makaslama makinasıdır. Tüm bu yenilik ve geliştirmelerle, Alman- İsviçre firması tekstil yüzey terbiyesi alanında yeni standartlar koymaktadır. Sayısız referans ve müşteri Xetma Vollenweider makina sistemlerinin kalitesini tasdikler niteliktedir.

XCS the German-Swiss company does justice to its reputation as longest-standing manufacturer of shearing machines in the world. With a nominal width up to 6.000 mm best shearing results for all kinds of woven and tufted carpets, needle felts and artificial turf can be reached. The extremely precise Xetma Vollenweider Heavy Duty Shearing Units ® are equipped with a hydraulic pressure and lift-up system as well as an integrated dust removal. Special pile preparation systems prior to shearing guar-

antee an optimal finishing of textile floor coverings in wide widths. Another highlight are the individual cleaning solutions of Xetma Vollenweider. The flexible and powerful fabric cleaning systems are used for the efficient cleaning of greige fabrics, woven and knit fabrics especially after Soft Touch applications as well as for textile fabric runs at various process stages. For the finishing of high quality woven velours for upholstery textiles and light weight carpets Xetma Vollenweider offers a special compact finishing line Optima XPS+T. All necessary process steps can be combined according to the customer’s needs by using the modular design. High operating comfort and considerably less space and energy consumption as for conventional production lines ensure a competitive advantage for the customers in their market. With the performance optimised shearing machine Optima XS Xetma Vollenweider refers to its 130 years of experience in the field of shearing. With optimal shearing results due to highest shearing precision, the Optima series is still the shearing machine with the highest production speeds on the market. With all these new and further developments, the GermanSwiss company sets again new standards in the field of textile surface finishing. Numerous references and satisfied customers verify the quality and reliability of the Xetma Vollenweider machine systems.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

ANDRITZ Küsters’den tekstil kalender sistemleri Textile calendering in ANDRITZ Küsters ANDRITZ Küsters, tekstil, nonwoven ve kağıt endüstrileri için kalender teknolojilerinde dünya çapında önde gelen tedarikçilerden biridir, Graz, Avusturya merkezli, ANDRITZ uluslararası teknoloji grubunun bir parçasıdır. ANDRITZ GRUP tekstil kalenderleme yetkinlik merkezi Krefeld, Almanya dır. Neredeyse 150 yıl kapsayan Küsters ve Kleinewefers uzun deneyimi, ANDRITZ Küsters teXcal teknolojisi için temel sağlamıştır.

100

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

ANDRITZ Küsters, one of the leading suppliers worldwide of calender technology for the textiles, nonwovens, and paper industries, is part of the ANDRITZ international technology group, with headquarters in Graz, Austria. The competence center for textile calendering within the ANDRITZ GROUP remains in Krefeld, Germany. The long experience of Küsters and Kleinewefers, covering almost 150 years, has provided the foundation for the ANDRITZ Küsters teXcal


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

Yüzen S-Roll, piston destekli Hycon Roll ve Xpro Roll: ANDRITZ Küsters tekstil endüstrisi için portföyündeki üç farklı defleksiyon-kontrollü silindir sistemleri birleştiren dünyada tek üreticidir. Xpro Roll defleksiyon kontrollü silindir ailesinin en yeni üyesidir. Teknik tekstil uygulamaları için geliştirilmiş, silindir tüm kumaş genişliği boyunca ayrı ayrı ayarlanabilen dilimlerle işlem sağlayarak üreticilerin yüksek beklentilerine

cevap veriyor. ANDRITZ Küsters, kağıt ve nonwoven üretiminde kanıtlanmış teknolojilerini birleştiren, büyüyen pazar teknik tekstiller için yenilikçi bir kalender konsepti geliştirdi. Yeni teXcal trike teknolojisi (patent başvurusu devam ediyor) şimdi Krefeld, Almanya’ da ANDRITZ Küsters teknik merkezindeki pilot tesisde, 1800mm çalışma eni, müşteri denemeleri için kullanılabilir. Yenilikçi 3-silindir konfigurasyonu

technology. ANDRITZ Küsters is the only manufacturer worldwide to combine three different deflection-controlled roll systems in its portfolio for the textile industry: the swimming S-Roll, the piston-supported HyCon Roll, and the Xpro Roll. The Xpro Roll is the newest member of the deflection-controlled roll family. Dedicated for technical textile applications, the roll meets producers’ highest demands by enabling individually adjustable zone treatment over the entire fabric width. ANDRITZ Küsters, has developed

an innovative calender concept for the growth market technical textiles, incorporating proven technologies from the production of paper and nonwovens. The new teXcal trike technology (patent application is ongoing) is now available for customer trials in a pilot plant, working width of 1800mm, at the technical center of ANDRITZ Küsters in Krefeld, Germany. Due to an innovative 3-roll arrangement with two separately controlled system rolls, the teXcal trike calender provides outstanding productivity and flexibility


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

102

ve iki ayrı system silindir nedeniyle teXcal trike kalenderi yelken bezi, paraşüt, nefes alan dış giyim, güneşlikler, filtre malzemeleri, ya da koruyucu giysiler gibi gelişmiş teknik tekstil üretiminde üstün verimlilik ve esneklik sağlar. Sadece teknik tekstiller için değil, aynı zamanda diğer her uygulama için - ANDRITZ Küsters ürününüz için gerekli olan doğru kalender teknolojisini sağlar: teXcal s-roll onun multi-covering teknolojisi sayesinde, modern tekstil terbiyesinde yeni standartlar belirliyor. Çeşitli teknik ve geleneksel kalenderleme efektleri hızlı ve basit manto değişiklikleri ile elde edilir. Silindir yüzeyine bağlı olarak tipik uygulamalar şunlardır: filtreler, yağmur koruması, spinnakers, paraşütler, giyim ve ev tekstili. teXcal hycon L, ev tekstil üretiminde ilave esneklik için uygulanır. L şeklindeki silindir düzenlemede üst ve arka nip içinde kademesiz baskı güçleri ayarlanabilir, bir kumaşa tek pasajda çok sayıda efektler verilebiliyor. Bunlar örneğin parlaklık, pürüzsüzlük, yoğunluk ve tuşe gibidir. Simili merserize özel bir terbiye tekniği olup yıkama ve boyada yüksek kaliteli damasks ve saf pamuk poplin üzerinde kalıcı bir parlaklık elde etmektir - kumaş bu işlem sırasında yumuşak-

lık ve yoğunluğunu korur. teXcal simili bu özel uygulama için özel olarak tasarlanmıştır. ANDRITZ Küsters başka birçok niş ve özel uygulamalar için kalender ve yardımcı sistemler tasarlar: kabartma baskı laminasyon, ezme veya chaising. Üretim kalenderlerine ek olarak, AR-GE çalışmaları için laboratuar ve pilot kalender sistemleride üretilmektedir. Uluslararası teknoloji grubu ANDRITZ küresel bir lider tedarikçi olarak şu system ve tesisleri sunmaktadır, hidroelektrik istasyonları, kağıt hamuru ve kağıt sanayi, belediye ve sanayi sektörlerinde katı / sıvı ayırma, çelik endüstrisi ve hayvan yemi ve biyokütle pelet üretimi. Buna ek olarak, ANDRITZ otomasyon, pompa, enerji üretimi, nonwoven ve plastik filmler, buhar kazanı tesisleri, biyokütle kazanları ve gazlaştırma tesisleri için makine dahil olmak üzere diğer sektörler için teknolojiler sunar, baca gazı temizleme tesisleri, panel (MDF) üretimi için tesisler, termal çamur kullanımı ve torrefaction bitkiler. Halka açık ANDRITZ grubu Graz, Avustur’ya merkezli ve dünya çapında 17,700 ‘den fazla çalışanı vardır. ANDRITZ tüm dünyada 180’den fazla üretim sitelerin yanı sıra servis ve satış şirketleri faaliyet göstermektedir.

in the manufacture of sophisticated technical textiles, such as sailcloth, parachute silk, breathable outdoor clothing, sunscreens, filter materials, or protective clothing. Not only for technical textiles, but also for every other application – ANDRITZ Küsters provides precisely the right calender technology needed for your product: Thanks to its multicovering technology, the teXcal s-roll sets new standards in modern textile finishing. Various technical and traditional calendering effects are achieved with quick and simple sleeve changes. Typical applications, depending on the roll surface, are: filters, rain protection, spinnakers, parachutes, apparel, and home textiles. The teXcal hycon L is applied for extra flexibility in the production of home textiles. The L-shaped arrangement of the rolls, and infinitely adjustable line forces in the top and rear nip, permit the creation of a multitude of effects in one fabric passage. Variations in gloss, smoothness, density, and handle can all be accommodated. Simili mercerization is a finishing technique which achieves a special wash- and dye-permanent gloss on high quality damasks and poplin of pure cotton – while retaining the smoothness and den-

sity of the fabric. The teXcal simili is designed specifically for this special application. ANDRITZ Küsters also designs calenders and auxiliary systems for many other niche and special applications: embossing, laminating, crushing, or chaising. In addition to production calenders, we also produce laboratory and pilot calenders for your development work. International technology group ANDRITZ is a global leading supplier of plants, equipment and services for hydropower stations, the pulp and paper industry, solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors, the steel industry, and the production of animal feed and biomass pellets. In addition, ANDRITZ offers technologies for other sectors including automation, pumps, machinery for nonwovens and plastic films, steam boiler plants, biomass boilers and gasification plants for energy generation, flue gas cleaning plants, plants for the production of panel board (MDF), thermal sludge utilization, and torrefaction plants. The publicly listed ANDRITZ GROUP is headquartered in Graz, Austria and has a staff of more than 17,700 employees worldwide. ANDRITZ operates over 180 production sites as well as service and sales companies all around the world.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

Fong’s bitimde sürdürülebilir inovasyon Fong’s leads sustainable innovation in finishing Alman tabanlı tekstil makinaları üreticisi, hem kesikli hem de sürekli sistemlerde uzun bir geçmişe sahip. Felsefesindeki en önemli konulardan biri Ar&Ge’nin sürekli olarak genişletilmesi ve bu da, FONG’S’un en yenilikçi makina portföyüne sahip olmasını sağlıyor. Inovasyonun son örneği: FONG’s’un TEC serisi. Çin Teksil Bitim ve Boyama Endüstrisindeki Recommendation Directory of Advanced Energy-saving and Emission-reduction Technology (6.

104

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

The German based textile machinery manufacturer has a long history in both the continuous and discontinuous treatment. One of the most important issues in their philosophy is the continuous extension of the R & D, leading to the most innovative machine portfolio worldwide. Latest example of innovation: The TEC series of FONG’S. Listed into the 6th Recommendation Directory of Advanced Energy-saving and Emission-reduction Technology in China Textile Printing


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

Gelişmiş Enerji Tasarrufu ve Emisyon Azaltımı Teknolojisi Tavsiye Direktöründe) listelenen, hidrolik boyama makinası çok yüksek değişkenlik gösterebiliyor ve hem su hem de elektrik anlamında düşük tüketim gerçekleştiriyor. Barselona’daki ITMA 2011’de ilk sunumun ardından, TEC serisinin geliştirilmesi başlıca tekstil ülkeleri için önemli bir başarı hikayesi haline geldi. Son olarak JUMBOTEC’in tanıtımı ile, TEC serisi şu anda her amaç ve sayı için farklı modeller sunuyor. Hidrolikten AIRFLOW sistemine değişim: Mevcut en iyi teknolojinin anası, THEN yeni bir makina daha geliştirdi: LOTUS (LOng TUbe Sensitive den türetilmis --Uzun tüpe duyarlıdan türetilmiş) ultra hassas kumaşlara özel ilk AIRFLOW makinası. Gelişmiş denemeler ve hesaplamaların ardından, THEN geleneksel tüp tasarımına sudan ve zamandan kazandırmak için çok önemli bir konsept entegre etti. Sonuçta çok daha hassas kumaşlar şu anda çevreye duyarlı teknolojiler ile üretilebilir hale geldi. Sonuç olarak, FONG’S EUROPE GMBH’nin üçüncü markası tekstil ürünlerinin sürekli açık en bitim işleminde bir mihenk taşı oluşturdu. Dünyaca ünlü GOLLER mühendisliğinin yeni konsepti olan tamamiyle yeni SINTENSA (latincede “geri-

limsiz”), örme kumaşların sürekli müdahalesi yanısıra teknik tekstiller için yeni standartlar belirledi. Yeni konseptin temeli SINTENSA tamburu ve söz konusu tambur, diğer tamburlu yıkayıcılardan daha fazla yıkama mekaniği üretiyor, bu ise daha kısa işlem sürelerine sebep oluyor. Bunun yanısıra yüksek etkinlikteki yıkayıcının odağı, hassas kumaş taşınmasına kaydırılmış oluyor. Örme kumaşlar için seriler ve çözümlerin yanında, GOLLER markası hala, ağartma, boyama ve merserizasyon da dahil olmak üzere dokuma kumaşların sürekli açık en işlem görmesinde standartları belirliyor. Yüksek kalite tekstil makinaları hakkında konuşurken, XORELLA iplik kondisyonlama için mevcut çözümlerin en iyisini belirliyor. İsviçre teknolojisi, iplik üretim birimlerinden kaynaklanan meydan okumalara özel cevaplar sunuyor. FONG’s, THEN, GOLLER ve XORELLA ile, FONG’S EUROPE GMBH müşterileri için TekDuruş çözümü sunuyor. Sadece bir tedarikçi ile, Alman şirketi sürekli, kesikli sistemler, pazar için iplik kondisyonlama gibi alanlarda en son Know-howı sunuyor. Farklı markaların uzun süreli geleneği, engin bir deneyim sağlıyor ve müşterilerine hem teknoloji hem de sürdürülebilirlik konusunda en iyi çözümleri sunuyor.

and Dyeing Industry, this hydraulic dyeing machine shows a very high diversity as well as low consumption figures in both water and electricity. Right after the release during the ITMA 2011 in Barcelona the development of the TEC series became a vast success story in all the major textile countries. With the latest presentation of the JUMBOTEC the TEC series now offers models for every purpose and every quantity. Changing from the hydraulic to the AIRFLOW system: The mother of this best available technique (B.A.T.), THEN, has also released a new machinery: The LOTUS (for LOng TUbe Sensitive) is the first ever AIRFLOW machine for ultra sensitive fabric. After extensive trials and calculations THEN was able to integrate the number one concept for saving water and time into the traditional tube design. The result: even the most delicate fabric now can be processed with this environmental friendly technology. Finally, also the third brand of FONG’S EUROPE GMBH has developed and released a new milestone in the continuous open width finishing of textile goods. With the all new SINTENSA (lat. “without tension”) concept from the world famous GOLLER engineering the continuous treatment of knitted goods as

well as technical textiles has defined new standards. The basis of the new concept still is the SINTENSA drum, which produces more washing mechanics than any other drum washer in the market. Besides this superior washing power, which leads to shorter processing times, the focus of this high efficiency washer is set on the gentle fabric transportation. Besides ranges and solutions for knitted goods, the GOLLER brand still sets standards in the continuous open width processing of wovens, including bleaching, dyeing and mercerizing. Talking about high quality textile machines, XORELLA marks the top of the available solutions for yarn conditioning. The Swiss technology provides custom made answers for any challenge of yarn producing units. With FONG’S, THEN, GOLLER and XORELLA, FONG’S EUROPE GMBH is providing a One-Stop solution for their customers. With only one supplier the German company offers all the latest Knowhow in continuous, discontinuous as well as yarn conditioning to the market. The long tradition of the different brands ensures a profound experience and always the best solution for the customers in both technology as well as sustainability.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

105


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

Devrim niteliğinde yüksek hızlı izleme Revolutionary high-speed inspection Her zamankinden fazla üretim hacimleri hızla yükselen hammadde maliyetleri ile birleşince, nonwoven malzemelere olan talepte dünya çapında yükseliyor. Üretim adımlarının ( kesme işleminin kontrolünden

106

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

Ever-increasing production volumes coupled with dramatically rising raw materials costs and continually higher energy prices, quality demands placed on nonwovens are rising worldwide. The monitoring of in-


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

firma lojistiğine kadar) izlenmesi, bu işlemlerin optimizasyonu kadar önemli. Bu tip prosesler için yüzey izlemesinin kolay uygulanabilir ve etkili bir araç olduğunu söylemek ise oldukça zor. ISRA VISION tarafından sunulan çözüm önerileri ile bu düşüncelerin ne kadar yanlış olduğu gösterilmektedir. Firma tarafından geliştirilen izleme sistemleri, yüksek hızlarda en ufak hataları bile hem tespit etmekte hem de sınflandırmakta. Ayrıca gerçek zamanlı izleme verisi müşteri gereksinimleri kapsamında üretim zincirini önceden tanımlamaya imkan vermektedir. Bu çözümler, “tam zamanında üretim metodlarına rağmen” müşteriye hatasız ürün teslimini garanti eder. Spunbond artan oranda medikal, hijyen ve jeotekstil ürünler için talep görmektedir. Bunun bir sonucu olarak yeni spunbond üretim hattları özellikle gelişen pazarlarda kurulmakta veya mevcut hatlara rekabeti sürdürebilmek bakımından ilaveler olmaktadır. Rekabetin baskısı, özellikle yüksek kalite beklentilerinin olduğu ürün gruplarında, gözle görünür şekilde artmaktadır. Nonwoven malzeme, 7 g/m2 ile 70 g/m2 arası gramajlarda üretilmektedir. Renk

aralığı ise doğaldan beyaza, açık maviye, yeşile ve hatta siyaha kadar uzanmaktadır. Bu tip değişkenliğin tek ve aynı makinada eldesi mümkün değildir. Üretim planı müşteri siparişleri ile şekillenir. İlk öncelik mali yönden avantajlı, zamanında teslimat ve en yüksek kalitede, hatasız üretimdir. Üretimi daha yüksek maliyet verimliliği ile maksimum hale getirmek için yeni kurulan spunbond hatlarında üretim hızı artmaktadır. Tek hat, binlerce metrekare üretim yapabilir ve bu üretimde hızlı değişiklikler ve hat içi kaplama işlemi ile entegre edilebilir.

dividual production steps is just as important as their optimization, extending for example, from the control of the cutting process to internal company logistics related to the delivery of goods. Hardly anyone thinks about surface inspection as a readily applicable, efficient tool for such purposes. How wrong these thoughts are is demonstrated by new solutions from ISRA VISION. The company’s inspection equipment can not only clearly detect and classify the slightest defects at the highest production line speeds, but the real-time inspection data also assist in pre-specifying the production chain in accordance with customer requirements. These solutions ensure that – in spite of just-in-time production methods – no defective products are delivered to the customer. Spunbond is increasingly required for medical, hygiene and geotextile products. As a result, new spunbond production lines are being installed mostly in the growing markets, or existing production plants are being added on to in order to keep pace with growing local demand. The pressure of competition is increasing significantly, in particular in the high-end area with its greater quality expectations. Nonwoven material is produced with a weight of between 7 g/m2 and 70 g/m2. The variety of colors ranges from natural to white, light blue

to green and even black. It is not unusual for such a variety to be produced on one and the same machine. The production plan is determined by customer orders. The main priority is a cost-efficient delivery within the defined timeframe and one of the standard expectations is a defect-free product of the highest quality. In order to maximize production throughput with greater cost efficiency, the production speeds of newly installed spunbond lines are increasing. One single line can produce thousands of square meters of material every day and this can be coupled with rapid changes of production and integrated in-line coating, which are now state-of-the-art techniques.

MAKSİMUM KALİTE BEKLENTİLERİNİ GARANTİ ETMEK Birkez hat içi yüzey kaplamalı ana ürün topu üretilip aktarmadan geçirildi mi müşteriye özel toplar (daha küçük boyutlu) üretilip müşteriye teslim edilmiş olacaktır. Şüphesiz, kalite bölümü tarafından en kısa sürede sürecin tamamlanması şikayetlerin önüne geçecektir. Müşteri tarafından kabul edilemez hatalar arasında, hijyen veya medikal ürünler üzerindeki 0.5 mm x 0.5 mm boyutlu çok küçük hatalar yanında sert lifler, PP jüt-

Ensuring maximum quality requirements Once a mother roll with its inline surface coating has been produced and has passed through the rewinder, the customer-specific bobbin will be generated and delivered to the customer. First though, it must be released by the quality department in the shortest possible time, to ensure there are no complaints about individual rolls or the entire order. Defects unacceptable to any customer include for example, fruit flies measuring about 0.5 mm x 0.5 mm on hygienic or medical materials, but also hard fibers, eye browns, PP hard pieces,

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

107


ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ GERMANY TEXTILE MACHINERY

ler, kirlilik, yüzey kaplama hataları, kir veya klasik inc eve kalın yer ler veay delikler sayılabilir. Teslimatın tamamının bu tip hatalar yüzünden reklamasyona uğraması rastlanmayan bir durum değildir. Sözleşme şartları arasında buna karşılık gelen ceza maddeleri oldukça normaldir ve yıllar içinde kurulan iyi müşteri –tedarikçi ilişkisi bu tip hatalar yüzünden zarar görebilir. SIFIR HATA STRATEJİSİ ISRA VISION sistemleri çok yüksek üretim hat hızları (1200 m/dak), esnek malzeme enleri (3200-5200 mm) ve farklı malzeme kalınlık ve renkleri için tasarlanmıştır. 1200 m/dak, saniyede 20 m’lik izlemeye karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 0.5 mm x 0.5 mm boyutlarında bir hata bile kaçırılmaz. Bu sistemler, piyasada mevcut en hızlı kameraları kullanırlar. Tüm nonwoven yüzeyi, yüksek hızlarda 100 % izlemeye tabii tutulur. Renk vs.’de ki en küçük değişim farkedilir olacak şekilde kurgulanmıştır. Elde edilen veri, SMASH Web Processor ile işlenir. Böylece, spunbond yapısına benzer nitelikteki hataların bile

contamination, surface coating defects, dirt or classic thick and thin areas or holes. It is not unusual for an entire delivery to be rejected as a result of such defects. Penalty clauses are also quite normal, and the good relationship between supplier and customer which has been established and has grown over many years may suffer seriously as a consequence. Zero-Defect strategy This is where help may be provided by the new generation of the already proven inspection systems from ISRA VISION. These systems were developed for extremely high line speeds of 1200 m/min, flexible material widths (3200-5200 mm) and the entire range of colors and material thicknesses. 1200 m/ min translates into 20 m per second inspection! Even a fruit fly measuring about 0.5 mm x 0.5 mm will not go undetected. To ensure this, these inspection systems use the market’s fastest cameras available, working at a frequency four times higher than previous technologies. The entire nonwoven surface is subjected to 100 % inspection at top speeds with extremely precise resolution. Even the slightest variations in contrast and color will be detected. The resulting huge volume of data is reliably processed by the powerful SMASH Web Processor, currently the fastest

108

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

tespiti mümkün olabilmektedir. Bu anlamda system,devrimsel nitelik gösteren, tek tek control edilebilir LED ışıklardan oluşan aydınlatma konsepti ile desteklenmektedir. KESME İŞLEMİ VE LOJİSTİK OPTİMİZASYONU Bu inovasyonlarla, izleme sistemi spunbond malzemede tüm kritik hataları tespit edebilmektedir. Net bir görüntü oluşturulduktan sonra, malzeme hatası belirlenip very bankasında koordinatları ile depolanır. Bu kısımı müşteriye gitmemesi gerekir. Ancak üretimde tam zamanlı üretim ve hızlı değişiklikler dikkate alındığında bu nasıl gerçekleştirilebilir? Çözüm şöyledir: Ana top üretilmeden izleme siteminin işi bitmiş sayılmamaktadır. İzleme verileri aktarma sistemine gönderilir, burada jumbo kaplamayı alır ve bilgi kesiciye iletili burada ise ana top müşteri tanımlı küçük toplara ayrılır. Operatör, kesme planını seçer ve izleme sistemi hangi topların rededilmesi gerektiğini gösterir. Her topun kendi kalite raporu vardır. Bu raporlar genel özellikler üzerine de yön göstermektedir.

board available on the market. In this way, even those defects which resemble the actual material structure of the spunbond can be detected. Support is provided by a revolutionary lighting concept consisting of individually switchable white LED lights. Unique: Optimization of the cutting process and the logistics With these innovations, the inspection system detects all critical defects in the spunbond material. As soon as the crystal clear image is displayed, the material defect is detected and captured in the databank with precise position coordinates. It is absolutely critical that this particular piece of defective material is not shipped to the customer. But how is this implemented, taking into account just-in-time delivery and rapid changes in production? A solution is available to tackle this: The task of the inspection system is not finished once the mother roll has been produced. The inspection data is sent on to the rewinder, where the jumbo receives its coating, and to the slitter, where the mother roll is cut into customer-specific daughter rolls. The operator selects the cutting scheme and the inspection system shows directly which rolls are to be rejected. Each individual bobbin is given its own quality report.


GERMANY TEXTILE MACHINERY ALMAN TEKSTİL MAKİNELERİ

Trützschler İsviçre için BCF sistemleri ile ilk başarı First success for Trützschler Switzerland with BCF systems Trützschler’in filament iplikler için eğirme sistemleri sektörüne girişi başarı getirdi: uzun soluklu müşteri olan SwissTex, Trützschler’e güveniyor ve ilk siparişini bir halı iplik sistemi için veriyor. 2013’ün ikinci yarısında kendini kanıtlamış symTTex teknolojisine sahip ilk BCF’ler Çin’e yeni Trützschler adı altında sevkedilecek. Kasım ayının başında, SwissTex Winterthur AG’ye ait know-how ve personel Trützschler Suni Lif grubu tarafından devralınacak. Haı ve endüstriyel iplikler için eğirme bileşenlerinin geliştirilmesi,

kurumu ve pazarlaması Trützschler Switzerland AG adı altında Winterthur’da kalacak. Yeni işletmeler yönelik işlere ilave olarak, Trützschler Switzerland AG, kurulu BCF ve endüstriyel iplik işletmelerinin bakım ve geliştirilmesini de son derece önemsiyor. Son haftalarda, müşterilerin yedek parça, modernizasyon ve teknik destek yönündeki talepleri, gerek pazarın tatminini gerekse kurulu işletmeler yönelik Trützchler’in iş planının doğruluğunu göstermek bakımından önemli bir gösterge olmuştur.

Trützschler’s entry into the business of spinning systems for filament yarns has been successful: a long-time customer of SwissTex has confidence in Trützschler as well and is placing an initial order for a carpet yarn spinning system. In the second half of 2013, the first BCF positions in proven symTTex technology will be delivered to China under the new name of Trützschler. At the beginning of November, the know-how and personnel of the former SwissTex Winterthur AG was taken over by the Trützschler ManMade Fibers group. The development, construction and marketing of spinning components and plants for the production of carpet and industrial yarns remain in Winterthur, under the name of Trützschler Switzerland AG. In addition to the business with new plants, Trützschler Switzerland AG attaches great importance to maintenance and further development of the installed BCF and industrial yarn capacities. In recent weeks, the supply of customers through-

out the world with spare parts, modernisation concepts and technical support has been ensured to the absolute satisfaction of the markets, and continues to be paramount.

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2013

109


CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Second Hand • Machine Sellers Human Resources • Spare part & Accessory • Manufacturers Auctions •

Direct Sale immediately from stock

2-Bowl Finishing Padder Model: KÜSTERS, type 222.54 5200 mm working width, 5400 mm roller width with swimming roll and support roll, completely overhauled, incl. guarantee. Please ask for our offer. More than 50 Küsters-padder and squeezers as well as about 100 spare rolls are directly available from stock

SATILIK

TEKSTİL MAKİNELERİ - 1 adet RIETER Ring iplik tesisi, 1999 model, 8400 ig. - 1 adet HDB Galaxy, CS110 07 akrilik tarak, 1992 model, çalışma eni 2,50 m, kova çıkışlı. - 7 adet RIETER R20 160 ./ 220 rotor, 1997 / 2003 model. - 2 adet RITE, tip AGR1, 1991 model, 30 ig, 3 kat. - 4 adet STAEHLE katlama, tip SE150ED, 1995/1997 model, 24 ig, 3 kat. - 1 adet HAMEL katlama, tip 2/054, 1994 model, 30 ig, ring çapı 140 mm, 2 kat cagarlik. - 3 adet HAMEL büküm makinesi, tip 2020E, Elasto-Twister 1995/1998 model, 216 ig, 6”. - 1 adet BENNINGER ZELL komple hasil hattı, 1987 model, çalışma eni 180 – 350 cm, Benninger direk cözgü ile beraber. - 1 adet THEN boya makinesi, OF HT 510, 2003 model, 3 x 170 kg kapasiteli, sıcak su tankıyla beraber. - 1 adet BENNINGER zincirli merserize makinesi, MS3-1E-LG Extracta 1800, 1999 model, max. çalışma eni 180 cm. - 1 adet MONFORTS DYNAIR kurutma makinesi, 2 kabin, 2003 model, 240 cm eninde, açık en ve tüp örgü kumas relaksiyon icin. - 2 adet ALEA örgü ramözü, 2005 model, 8 kamara , 240 cm. - 1 adet THIES jet boya makinesi, ECO-SOFT, 1991 model, 3 gözlü. - 33 adet VAMATEX P1001 401 dokuma makinesi, armürlü. - 1 adet direkt cözgü BENNINGER, tip Bendirect ZS 1250, V-cagarlik tip Benstop GE-WE, 756 bobinlik. - 23 adet VAMATEX Leonardo dokuma makinesi, 2005 model, çalışma eni 190 cm, Staubli armür. - 1 adet MONFORTS ramöz, Montex TWIN-AIR, 1997 model, 180 cm, 7 kamara gazlı. - 1 adet BRÜCKNER ramöz, 1991 model, 8 kamara, 220 cm, gazlı. - 1 adet VOLLENWEIDER fırça makas makinesi, 2000 model, çalışma eni 220 cm. - 1 adet SUCKER MÜLLER SF2 zımpara, 1989 model, 4 silindirli. - 1 CIMI LAVANOVA açık en yıkama, 2 metre 5 yıkama tekneli. - 1 adet MENZEL gaze makinesi, 1993 model, 180 cm, 2 adet fırça ve soğutma silindirli. - 1 adet BENNINGER merserize makinesi, 1999 model, çalışma eni 240 cm. - 1 adet Kompresor ATLAS COPCO, 2002 model, kapasitesi 2160 m3/ saat. - 1 adet KÜSTERS KRANTZ termosol, 1988 model, 2 m.

Satmak istediğiniz ya da almak istediğiniz makineler varsa lütfen bizimle irtibata geçin.

Our current stock is listed on the internet: www.feyen.de First choice in secondhand machinery 20 years experienced in business Gelleper Str. 10 D-47809 Krefeld Tel: +49 / 2151 / 5267 - 0 Fax: +49 / 2151 / 5267 - 39 e-mail: info@feyen.de web: www.feyen.de

Friedrichstr. 14-16 47798 Krefeld - Germany Tel: +49-(0)-2151-979 88 30 Fax: +49-(0)-2151-979 88 35 Homepage : www.lanatex.net / e-mail: info@lanatex.net


SATILIK BOYAHANE RUHSATLI TEKSTİL FABRİKA BİNASI YER: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKİRDAĞ ALAN: 38.000 M2 ARAZİ ÜZERİNE KURULMUS OLUP 15.500 M2 TEK KATLI KAPALI ÜRETİM BİNALARI MEVCUTTUR. YÖNETİM, OFİS, SHOWROOM, YEMEKHANE VE SOSYAL TESİS ALANLARI BULUNMAKTADIR KONUM: ANA YOL ÜZERİNDE OLUP E-5 KARAYOLUNA 8 KM, TEM OTOYOLUNA İSE 15 KM UZAKLIKTADIR. TEKNİK ÖZELLİK VE ALT YAPI: ÜRETİM ALANLARI TEK KATLI PREFABRİK OLUP 6 İLA 8 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİPTİR. 1500 KWA ELEKTRİK VE TESİSATLARI, KOMPRESOR VE TESİSATLARI, BUHAR KAZANLARI VE TESİSATLARI, YAKIT DEPOLARI, KLİMA KANALLARI, 2 ADET YER ALTI SU KUYULARI VE TESİSATLARI, ATIK SU ARITMA TESİSİ, SU ARITMA TESİSİ YER ALTI VE YER ÜSTÜ TESİSATLARI TÜM BİNALAR VE TESİSATLAR HEMEN ÇALISMAYA HAZIR DURUMDADIR.

DİREK ALICILARIN 0549 649 19 91 veya 0549 649 19 92


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ...................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ............................................................................................................. Company / Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tel : .................................................................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................................................... Vergi dairesi : .................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. Ω One year EURO 80 Ω Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 150 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Ω Check is enclosed / Çek ektedir. Ω Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

....................

: .................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / : Ω Visa

/ .................... Ω Master / Eurocard

....................

Stamp & Signature / İmza :

...........................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI : İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi • Şube Kodu: 1396 • Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI : Havaalanı Şubesi • Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 (USD) / Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 (EURO) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44

İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş. İhlas Medya Center, 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 454 25 22 Fax: +90 212 454 25 97 web: www.tekstilteknik.com.tr / e-mail: img@img.com.tr


üyesidir

5 Kabin Çift Geçiş Egalize Kurutma Makinası 5 Chambers Double Pass Equalizing (pin-chain) Dryer


ISSN 1300-9982

196696 / 2013 - 02

ŞUBAT FEBRUARY 2013 • YIL YEAR 29 • SAYI ISSUE 337

www.tekstilteknik.com.tr

ŞUBAT FEBRUARY 2013 • YIL YEAR 29 • SAYI ISSUE 337

Tekstil Teknik Şubat 2013  

Tekstil Teknik Dergisi Şubat Sayısı 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you