Page 1

ISSN 1300-9982

196696 / 2012 - 10

EKİM OCTOBER 2012 • YIL YEAR 28 • SAYI ISSUE 333

EKİM OCTOBER 2012 • YIL YEAR 28 • SAYI ISSUE 333

www.tekstilteknik.com.tr


üyesidir

5 Kabin Çift Geçiş Egalize Kurutma Makinası 5 Chambers Double Pass Equalizing (pin-chain) Dryer


8 Kamara Fikse ve Kurutma Makinas覺 8 Chambers Heat Setting and Drying Machine


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT ASTEKS........................................ 45 AYGENTEKS................................ 35 BELİCE KİMYA.............................31 BENEKS...................................33-43 BENTEKS (GROZ-BECKERT)........23 BENTEKS (GENEL)........................41 CANLAR MAKİNA............ Ö.K.İ - 1 EFFE ENDÜSTRİ...................... 26-27 EKOTEKS................................... 7-37 ER-SER......................................... 65 EUROMAK...................................77 FUAR DİZAYN............................. 99 HARDİSAN...................................19 HAS GROUP.............................. 8-9 ITM TEXPO EURASIA...................89 İHLAS ARMUTLU..........................93 İHLAS KOLEJİ...............................73 İHLAS PAZARLAMA....................97 İMG........................................... 109 İNELLİ (MARİPLAST)....................61 İNELLİ.......................................... 53 KEYHAN TERCÜME.................... 95 MERKÜR FUARCILIK................... 83 MYT..............................................59 ÖRNEK MAKİNA.........................15 ÖZMAKSAN.................................57 PETNİZ ISI.....................................51 PİMMS.....................................12-13 POLTEKS.......................................39 SANKO.........................................47 SGS.................................................5 SİGN İSTANBUL............................71 STOLL (MAYER MÜM).................17 ŞANAL PLASTİK.....................86-87 T&T WEB.......................................81 TEKSPART.................................. Ö.K UCMTF.......................................A.K UFO............................................. 55 VDMA......................................A.K.İ İKİNCİ EL & YEDEK PARÇA CLASSIFIED ADVERTISEMENTS LANATEX.................................... 110 UNITEX....................................... 111 BILLERMANN............................. 111


28 yıldır birlikteyiz We are together with you for 28 years

H. Ferruh IŞIK

İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN. TİC. A.Ş. adına sahibi SORUMLU GENEL YAYIN MÜDÜRÜ Editor-in-Chief

Mehmet SÖZTUTAN mehmet.soztutan@img.com.tr

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Assistant General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek Prof. Dr. H. Rıfat Alpay Prof. Dr. Yalçın Bozkurt Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş Prof. Dr. W. Oxenham Prof. Dr. Emel Önder Prof. Dr. Yusuf Ulcay Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM MÜDÜRÜ Advertisement Manager

Mehmet TATLI mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ Advertisement Sales Staff

Cuma KARAMAN cuma.karaman@img.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Institutional Communicational Manager

Ebru PEKEL ebru.pekel@img.com.tr

SANAT YÖNETMENİ Art Director

İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mus­ta­fa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­rip­ti­on and Cir­cu­la­ti­on Ma­na­ger

Müzeyyen YARAN muzeyyen.yaran@img.com.tr

AD­R ES | He­a d Of­fi­ce İh­las Med­ya Cen­ter 29 Ekim Caddesi No: 23 P.K. 34197 Ye­n i­bos­na - İS­TAN­B UL / TURKEY Tel : +90 212 454 25 00 Fax : +90 212 454 25 55 www.tekstilteknik.com.tr | e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. 29 Ekim Cad. No: 23 Ye­n i­bos­na - İs­tan­bul Tel: +90 212 454 30 00 BÖL­GE TEM­S İL­Cİ­LİK­LE­R İ BURSA | Yakup ALAN - Özgül ÇELİK Tel & Fax: +90 224 252 79 15 | +90 224 252 79 42 Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­t in DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr

İMG: Tekstil & Teknik, Türkiye’de sektörel yayıncılığı başlatan ve bu alanda 28 yıldır öncülüğünü sürdüren İletişim Magazin Gazetecilik’in (İMG) yayınıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan 24 dergisiyle İMG’nin ürünleri büyük bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların dinamizmiyle giderek büyüyen İMG, Uluslararası, Sektör ve Aktüel olarak 3 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. Tekstil & Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş.’ye aittir. Ayda bir yayınlanır. Tekstil & Teknik is published monthly. Ad­ver­t i­s e­ments res­pon­s i­b i­li­t i­e s pub­lis­hed in our ma­g a­z i­ne per­ta­in to ad­ver­t isers.

GRUP BAŞKANI Group Chairman

BİLGİ / Information: Yazı İşleri: Tekstil & Teknik Dergisi hakemli dergi olup, bu dergiye yazar veya yazarları tarafından başka bir dergide yayınlanmadığı beyanıyla birlikte gönderilen her yazı, ilgili kurul üyesi tarafından incelenerek bu üyenin olumlu görüşü üzerine yayımlanır. Tüm makale ve haberler elektronik posta ve CD ile gönderilebilir. Bilgi: Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

EKİM | OCTOBER | 2012 YIL | YEAR : 28 - SAYI | ISSUE : 333


EDİTÖR

Türkiye, tekstilde küresel aktör Turkey, a global actor in textile

Avrupa’da dinmeyen kriz rüzgârına rağmen Türkiye ekonomisi, kimine göre kontrollü’, kimine göre de ‘yumuşak’ bir iniş süreci yaşamaya devam ediyor. Beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamı, iyileşmeye başlayan cari açık ve işsizlikte yaşanan düşüşü, sadece bütçe dengesi gölgeledi. Bugün Türkiye, Avrupa’daki en büyük tekstil çalışanına sahip olup her zamankinden daha küresel hale gelen tekstil endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. 2008-2010 yılları arası yeniden yapılanma ile geçen zor yılların ardından Türk tekstil sektörü, dünya pazarına hızlı bir giriş yaptı. Türkiye ekonomisi içinde çok güçlü bağlantıları olan bu sektördeki gelişmelerin tüm ekonomiyi etkilemesi kaçınılmazdır. Tekstil sanayinin, teknik tekstillerin araştırılıp, geliştirilip üretilmesinde sanayileşmiş ve bilgi toplumu ülkelerin söz sahibi olmaya devam etmekte oldukları ve devam edecekleri görülmektedir. Bu gerçekten hareketle sektör, fiyat-maliyet rekabetinden ziyade kalite rekabetinin belirleyici olduğu, üst sınıf yüksek kalitede ürünlerin üretildiği ve satıldığı bir yapıya doğru yol almaktadır.

Tekstil & Teknik Ailesi olarak tüm okuyucularımızın mübarek ‘Kurban Bayramı’nı kutlarız... As Tekstil & Teknik family, we all wish you a Happy Eid ul-Adha!

4 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

EDİTÖR

Ali ERDEM Yazı İşleri Müdürü News Editor

Despite the unabated crisis frenzy in Europe, it is said that Turkey’s economy is in a “controlled” or a “soft” landing process. Budget balance shadowed the good sides of the economy like the growth rate which came out to be higher than the expectations, reduction of current deficit and unemployment. Today, having the largest amount of textile workers in Europe, Turkey has a more important role in textile industry than ever. After the difficult years of reorganization between 2008 and 2010, Turkish textile sector entered the world market very fast. It is inevitable for this sector to affect the whole Turkish economy since it has very strong connections with it. It is obvious that the countries which research, develop and produce industrial and technical textiles have a say and will have a say in textile sector. As a result, textile sector is forging ahead with a structure that serves high quality products rather than price-cost competition.


PALET

Kullanılmış yemeklik yağlardan doğa dostu nano lif? Nanofibers & waste cooking oil?

PALET

PROF. DR. CEVZA CANDAN Tekstil & Teknik Yayın Kurulu Başkanı

6 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Araştırmalar PHB (polihidroksibürat) polimerinin, kanser tedavisinde mikrokapsül formunda ilaç taşıyıcı olarak ve medikal implantlarda verimli bir şekilde kullanılabildiğine dikkat çekmektedir. Polimerin tercih edilebilirliğinde en büyük etken doğada çözünebilir olması ve aynı zamanda toksik olmamasıdır. Ancak PHB’nin doğada bozunabilir bir plastik haline getirilebilmesi için gerekli başlangıç malzemesi glikoz olup, oldukça pahalı bir malzemedir. Dolayısıyla, PHB’nin kalitesinin iyileştirilmesi ve düşük üretim maliyetlerine ulaşılabilmesi durumunda, bu ve benzeri malzemelerin daha geniş kullanım alanları bulabileceği aşikardır. Diğer yandan, büyük kısmı doğa dostu olmayan, kullanılmış plastik atıklar dünyada önemli bir çevre sorunu olmaya devam etmektedir. Bu noktadan hareketle, Wolverhampton Üniversitesi’nde bir araştırma grubu bir süredir devam eden çalışmalarının sonuçlarını dünya ile paylaştılar. Araştırmacılar, plastik

Previous research has presented that PHB (Polyhydroxybutyrate) is an attractive polymer for use as a microcapsule for effective drug delivery in cancer therapy and also as medical implants, due to its biodegradability and non-toxic properties. Improved quality of PHB combined with low production costs would enable it to be used more widely. On the other hand, the disposal of used plastics - which are largely non-biodegradable - is a major environmental issue all over the world. And therefore, it is said that the use of biodegradable plastics such as PHB is encouraged to help reduce environmental contamination, though the cost of glucose as a starting material has seriously hampered the commercialization of such bioplastics. Work by a research team at the University of Wolverhampton suggests that using waste cooking oil as a starting material (instead of glucose) reduces production


üretim maliyetlerini azaltmak üzere glikoz yerine yemeklik yağların başlangıç malzemesi olarak kullanılabileceğini gösterdiler. Grup, bioplastik üreten bakterilerin (Ralstonia eutropha H16), yağda 48 saat içinde çok daha iyi ürediğini ve sonuç olarak glikozda üremeden üç kat daha fazla PHB üretilebildiğini açıkladılar. Ayrıca, Birmingham Üniversitesi’nin katkılarıyla yağdan üretilen bu plastikten nano lif çekmeyi de başardılar. Bu doğa dostu nano lifler diğer nano liflerden daha az kristalin bölge içerdiğinden anılan plastiğin medikal uygulamalar için önemli bir kazanım olduğunu düşünen araştırmacılar için öyle görünüyor ki bir sonraki hedef bioplastik üretimini endüstriyel üretim seviyesine çekebilecek deneysel çalışmaları planlamak ve gerçekleştirmek olacak.. Saygılarımla,

costs of the plastic. The research team stated that their bioplasticproducing bacterium, Ralstonia eutropha H16, grew much better in oil over 48 hours and consequently produced three times more PHB than when it was grown in glucose, and that electrospinning experiments, performed in collaboration with researchers from the University of Birmingham, showed that nanofibres of the plastic produced from oils were also less crystalline, which means the plastic is more suited to medical applications. It appears that the next challenge for the group is to do appropriate scale-up experiments, to enable the manufacture of bioplastics on an industrial level. Kaynakça/Source 1. http://www.nanowerk.com 2. http://tweets.cientifica.com


PANORAMA

“Dünyanın başına çorap örüyoruz” “We are having our knife into world”

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı Hüseyin Öztürk, Türkiye’nin Çin’in ardından dünyada en büyük çorap üreticisi konumunda bulunduğunu ve ürettiği çorapların yarısından fazlasını ihraç ettiğini kaydetti. Sektörde faaliyet gösteren 2 binin üzerindeki atölye ve fabrikada, doğrudan 70 bin, yan sanayi ve hizmet sektörü ile birlikte 110

10 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

HuseyinOzturk, the president of Sock Industrialists Association noted that Turkey is in the biggest position in sock manufacturing following China and export more than half of the socks manufactured. Ozturk notifying that over 2 thousand workshops and factories serving in the sector provide employment to 70 thousand people directly and with sub-industry and service


PANORAMA

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı Hüseyin Öztürk, Türkiye’nin yıllık 2,2 milyar çiftin üzerinde çorap ürettiğini ve Türk çorap sanayisinin yılda 2 milyar doların üzerinde işlem hacmi sağladığını belirtti. HuseyinOzturk, the president of Sock Industrialists Association stated that Turkey has been manufacturing over 2,2 billion pair of socks annually and Turkish sock industry has achieved a trading volume over 2 billion dollars.

bin kişiye istihdam sağladığını bildiren Öztürk, ”Türkiye, dünya çorap üretiminin yüzde 8,5’ini gerçekleştiriyor, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) verilerine göre sektör, bavul ticareti hariç 2011 yılında 1,1 milyar dolarlık ihracat yaptı” dedi. Öztürk, sektörün yıllar içinde

hem ihracattaki hem de hazır giyim ve örme giyim içindeki payını istikrarlı bir şekilde artırdığına dikkati çekerek, ”Sektör 2011 yılı sonu itibariyle ihracatını 1,1 milyar dolar seviyesine çıkardı, adet bazında ise bu rakam 2011 yılında 1 milyar 250 milyon çiftin üzerinde. Öte yandan sektör, örme

sector this number being 110 thousand, he said ‘’ Turkey manufactures 8,5% of the world sock manufacturing, according to the data of Istanbul Textile and Apparel Exporter’s Association (ITKIB), the sector exported 1,1 billion dollar except suitcase trading in 2011.’’ By drawing attention to the steady growth of the sector’s share in both ready-to wear and knitted wear by years, Ozturk said ‘’The sector increased the export to the level of 1,1 billion dollar by the end of 2011, and on the basis of item, this number was over 1 billion 250 million pairs in 2011. On the other hand, when the sec-

tor had 7,5% share on knitted apparel export in 2000, it raised this rate up to 12,6% in 2011. Ozturk, saying that the sock industry increased its share in apparel export up to 12,6%, stated that a 4,91% decrease on the basis of item occurred in the first half of 2012. Ozturk argued that the impact of the crisis in Europe and the incidents in Middle East and North Africa was major in this situation.Ozturk, stating that there was a 13% decrease on the basis of value compared to the last year, suggested that the main impact on the decrease was the negative developments in dollar-euro parity.

11 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

konfeksiyon ihracatı içinde 2000 yılında yüzde 7,5 paya sahipken, 2011 yılında bu oranı 12,6’ya kadar yükseltti” diye konuştu. Çorap sektörünün örme konfeksiyon ihracatı içerisindeki payını 2011 yılında yüzde 12,6’ya kadar yükselttiğini dile getiren Öztürk, 2012 yılının ilk yarısında ise adet bazında yüzde 4,91’lik bir düşüş yaşandığını açıkladı. Öztürk, bu durumun oluşmasında Avrupa’da yaşanan kriz ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan olayların büyük etkisi olduğunu savundu. Geçen yıla göre değer bazında da yüzde 13’lük düşüş yaşadıklarını kaydeden Öztürk, gerçekleşen düşüşteki ana etkenin dolar-avro paritesinde aleyhte yaşanan gelişmeler olduğunu ileri sürdü. EN YÜKSEK İHRACAT İNGİLTERE’YE Öztürk, 2011 yılı sonu verilerine göre ihracatta sektörün en büyük pazarının Avrupa olduğunu vurgulayarak, ülke bazında bakıldığında ise 272 milyon dolar ile İngiltere’nin ilk sırada yer aldığını belirtti. Bu ülkeyi ise Almanya, 223 milyon dolarla takip ederken, Fransa’ya ise 122 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İthalatın oldukça düşük olduğunu ifade eden Öztürk, İTKİB verilerine göre 2011 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin çorap ithalatının 60 milyon dolar düzeyinde olduğunu dile getirdi. Öztürk, bu rakamda Türkiye’de sayıları artan yabancı mağaza zincirleri aracılığıyla gelen çorapların etkisinin olduğunu söyledi.

THE HIGHEST EXPORT TO ENGLAND By emphasizing that according to end of 2011 data, the biggest market of the sector in exportation was Europe, Ozturk stated that when the countries were taken as a basis, England was on the top by 212 million dollars. While Germany was following this country by 223 million dollars, France exported 122 million dollars. Ozturk, saying that the importation is very low, according to the data from ITKIB, sock manufacturing of Turkey was in the level of 60 million dollars by the end of 2011. Ozturk said thaton this number, there is the impact of the socks coming by the foreign chain stores increasing in number day by day in Turkey. 6 PAIRS OF SOCKS ARE USED IN TURKEY PER PERSON ANNUALLY Ozturk stated that according to the latest

14 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞI YILLIK 6 ÇİFT ÇORAP TÜKETİLİYOR Öztürk, son alınan verilere göre Türkiye’de kişi başı yıllık çorap tüketiminin 6 çifte çıktığını bildirdi. Bu rakamın dört yıl öncesine kadar yıllık 3-5 çift düzeyinde olduğunu kaydeden Öztürk, Avrupa ülkelerinde bu rakamın yıllık 20 ile 30 çift arasında değiştiğini ifade etti. Öztürk, çorabın moda ile olduğu kadar ayak ve cilt sağlığı ile de paralellik gösterdiğini belirterek, ”Varis, diyabet

data, the annual sock consumption per person in Turkey increase to 6 pairs. Ozturk, claiming that this number was like 3-5 pairs annually before four years ago, said that this number was changing among 20 or 30 pairs annually in Europe. By indicating that socks show parallelism in both fashion and foot and skin health, Ozturk said ‘’ There is a big increase in varsity, diabetes and technical socks. Recently, the number of models of thin socks has increased in various colors and patterns, and this has increased the consumption nearly 35% in 2-3 years.’’ Stating that the sock sales show an increase between the period of August and December, Ozturk said that starting of the schools, holidays and weather conditions are the elements affecting the sales positively.


2 201 T S EA 012

2 LE IDD KASIM NO:9 M 1 X LL OTE İHİ: 8-1 2 / HO M O 1 R D

1 A R T O: F FUA ND N STA 012 12 A 2 LIK 20 : 6 M T IA I ARA L NO IND İ : 2-7 4 / HOL İH S1 TAR : R-13 R A FU ND NO STA

üyesidir


PANORAMA

ve teknik çoraplarda ciddi artış yaşanıyor. İnce çorapların son yıllarda farklı renk ve desenlerle model sayısı oldukça arttı, bu da tüketimi son 2-3 yıl içinde yaklaşık yüzde 35 arttırdı” diye konuştu. Çorap satışlarının Ağustos - Aralık döneminde arttığını dile getiren Öztürk, okulların açılması, bayramlar ve hava şartlarının satışları olumlu yönde etkileyen unsurlar olduğunu ifade etti. YÜZDE YÜZ İŞ GARANTİLİ BÖLÜM Öztürk, Türkiye’nin ağırlıklı olarak ”basic” olarak tanımlanan klasik çorapta Avrupa’da hakim konumda bulunduğunu kaydederek, ”ÇSD olarak eğitime yaptığımız yatırımlarla ve yetiştireceğimiz beyaz yakalı elemanlarla önümüzdeki beş yıl içinde katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünlerde de Avrupa’da ve dünyada söz sahibi olacağız. Sektör temsilcileri olarak 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılında Kavram

Meslek Yüksekokulu bünyesinde dünyada tek olan ’Çorap ve Moda Tasarım Ön lisans Programını’ bu amaçla hayata geçirdik. Burada gençler sektörle iç içe bir eğitim alacak ve yüzde 100 iş garantisiyle mezun olacak” ifadelerini kullandı. VELİLER ÇOCUKLARINA PAMUK ÇORAP GİYDİRSİN Gençlerin ve çocukların pamuklu çorap giymelerini öneren Öztürk, kullanıcıların günlük olarak çorabını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, mantarların nemli ortamları çok sevdiğine dikkati çekerek, ”Gün içinde tüm yükümüzü taşıyan, ayaklarımızın en önemli giysisi çorap. Bu nedenle çorabı çok önemsemek zorundayız. Bu ürünler günlük değişmesi gereken, mutlaka birkaç gün dinlendirilerek ve dönüşümlü olarak kullanılması gereken ürünler” diye konuştu.

ONE HUNDRED PERCENTAGE EMPLOYMENT GUARANTEED DEPARTMENT By stating that Turkey is in a dominant position in Europe in classic socks defined as ‘’ basic’’, Ozturk said ‘’ As Sock Industrialist Association, we will have a voice in Europe and world in innovative products and being a high value added sector in the following five years by the investments made to education and with white collar workers we will be training. As sector representatives, within the body of Kavram Vocational High School in 2010-2011 Academic Year, we have carried out the ‘Associate Degree Program of Sock and Fashion Design’ for this purpose. Here, youngsters will be educated in touch with the sector and graduated with 100% employment guarantee.’’ PARENTS SHOULD MAKE CHİLDREN PUT ON COTTON SOCKS Ozturk, offering children and young people to put on cotton socks, said that the users should change the socks daily. By pointing out that the mycosis likes the humid environment very much, ‘’ The most important wear of our foot carrying all our weight all day is socks. For this reason, we have to give importance to socks. These products have to be changed daily, used by refreshing several days and by turns.’’ he said.

16 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

Tanatex Chemicals, resmi bluesign® sistem ortağı oldu TANATEX Chemicals becomes official bluesign® system partner Tanatex Chemicals resmi olarak bluesign® sistem ortağı olduğunu açıkladı. Tanatex Chemicals Global Pazarlama Müdürü Rene Hermse bu gelişmeyi anlatırken ‘bluesign® sistem ortağı olarak, sorumlu, sürdürülebilir ve daha yeşil bir geleceğine doğru büyük bir adım attık’ dedi. Sözlerini ‘Günümüzde tekstil sektörü de dahil olmak üzere, sanayinin tüm alanlarında çevreye karşı olan duyarlılık ve tüketici haklarına verilen önem giderek artmaktadır. Üretim yöntemlerinin ve kullanılan hammaddele-

bluesign teknolojilerinden Dr. Joachim Bernhardt (solda), uygunluk raporunu TANATEX Chemicals Global Pazarlama Müdürü Mr. Rene Hermse’ye takdim ederken. Dr Joachim Bernhardt (left), Manager Product Stewardship at bluesign technologies, presented the compliance report to Mr René Hermse, Global Marketing TANATEX Chemicals.

18 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

TANATEX Chemicals is proud to announce that as of June 14th it is officially bluesign® system partner. ‘By becoming bluesign® system partner we made yet another huge step forward towards a responsible, sustainable and greener textile future’, thus René Hermse, Global Marketing Manager at TANATEX Chemicals. He continues: ‘Nowadays in all industries, including the textile industry, environmental concerns and consumer protection are becoming increasingly important. We witness much stricter regulations for production methods and components in respect of the


rin insanlara ve çevreye karşı arz ettiği tehlikeler ile ilgili regülasyonlar daha da katılaşmaktadır. Müşterilerimizin artan yeşil taleplerini karşılayabilmek ve çevreci-çabalarımızı bir sonraki aşamaya taşımak için firma olarak kendimizi tamamen adadık’ diyerek sürdürdü. Tanatex’in yakın geçmişte Cradle to Cradle (C2C) felsefesini başarılı bir şekilde uygulamaya koymasının ardından, şimdi de bluesign teknolojileri ile yoğun iş birliği içinde olması, hedefleri doğrultusunda atılmış doğru bir adım olmuştur. Tanatex Chemicals firmasında Ürün Güvenlik ve Regülasyon departmanında uzman olarak çalışmakta olan Maurice Boeijen, ‘Kimyasal tedarikçilerinin uymak zorunda olduğu bluesign® kriterlerine yönelik tüm gereklilikleri başarılı bir şekilde karşılamış bulunmaktayız. Bu kriterlerin içinde çevre-, kaynak- ve üretim hattımızın çalışma koşullarının bluesign® sisteminin beş temel prensibine göre yerinde değerlendirilmesi vardı’ dedi.

hazards they present to humans and the environment. To be able to comply with our customers’ growing greener demands, we are committed to push our eco-efforts to the next level’. After TANATEX has recently successfully committed itself to the Cradle to Cradle (C2C) philosophy by implementing EPIC3: Extraordinary Programme for Innovative C2C Cellulosics Cycle, now an intensive collaboration with bluesign technologies was a logical step. Maurice Boeijen, Specialist Product Safety & Regulations at TANATEX Chemicals explains: ‘We successfully complied with all requirements of the bluesign® criteria for chemical suppliers. This included an extensive on-site evaluation of the environment-, resource- and workplace situation of our manufacturing site according to the five principles of the bluesign® system. We will now start registering our products in the bluesign® bluefinder, which is a growing online database containing “bluesign® approved” raw materials and components that are allowed under the bluesign® system’.


PANORAMA

Cotton Council International Texworld’de Cotton Council International is at Texworld Tekstil ve hazır giyim pazarlarında doğal elyaftan üretilen ürünlerin oranlarını arttırmaya yönelik artan global çabalarının yanında, Eylül 2012’de gerçekleştirilen Texworld’deki Cotton Council International (Uluslararası Pamuk Konseyi / CCI) standında, ziyaretçilere kaliteli ABD pamuğu hakkında bilgiler verildi. Texworld Hol 2/F108’de bulunan Cotton Council International standı, iplikten perakendeye tüm pamuk tedarik zincirinin buluşma noktası oldu. ABD pamuk endüstrisinin denizaşırı pazarlama kolu olan CCI, endüstri uzmanları ve perakendecilere global COTTON USA lisansı, pazarlama ve Tedarik Zinciri Pazarlama (SCM) programı hakkında bilgiler verdi. CCI, Cotton Incorporated ve Supima® da Birleşik Devletler’deki pamuk tarımı, pamuk ve te-

20 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Cotton Council International (CCI) participated to the fair was held on September 2012 at Texworld, the aim of this sort of fairs is to add impetus to the manufacturing of goods from natural fibers for the Textile and ready made garment market to which global demand is on the increase, within this context the good quality USA cotton was demonstrated and information was provided at the stand. Cotton Council International’s stand was located at Texworld Hol 2/F108, this was a meeting point for the supply chain of all forms of cotton goods, starting from yarns up to retail cotton. CCI is a branch of the USA cotton industry that deals with overseas marketing, at the fair experts from the industry and retailers were enlightened about COTTON


PANORAMA

darik sektörlerindeki global gelişmeler ve ilgili diğer konulara ilişkin bilgi sağladı. CCI Uluslararası Pazarlama Müdürü Stephanie Thiers-Ratcliffe şöyle belirtti: “Fiyatların bir yıl kadar önce rekor düzeylerden düşmesinin ardından uzmanlar pamuk fiyatlarının göreceli cazibesini yakından takip ederken diğer yandan güçlü bir tedarik zincirine sahip olmak hayati önem arzetmeye devam ediyor.” CCI, COTTON USA lisans sahipleri ağıyla yeni iş bağlantıları yaratmakta, potansiyel tedarikçileri bir araya getirmekte ve global tedarik açısından daha fazla şeffaflık sağlamaktadır. CCI tekstil endüstrisi için konferanslar, COTTON USA alım seyahatleri ve uluslararası “zirveler” düzenlemenin yanında, bireysel tedarik desteği de sağlamaktadır. Bedelsiz COTTON USA lisansı, CCI’ın kalite kriterlerini karşılayan iplik fabrikalarına, üreticilere, perakendecilere ya da markalara verilmektedir. COTTON USA işareti eklendiği ürünlerin kalitesini pekiştirmekte ve bu malların tüketiciler için değerini arttırmaya yardımcı olmaktadır. CCI, COTTON USA lisansı sahiplerine ABD pamuğu ürünlerini tanıtmak için, pazarlama desteği ve satış nok-

tası promosyonlarından multimedya tüketici kampanyaları ve halkla ilişkilere kadar çeşitli destekler sağlamaktadır. Kaliteli ABD pamuğu dünyanın her yanına ihraç edilmekte ve Birleşik Devletler dünyanın en önemli pamuk ihracatçısı konumunu korumaktadır. Birçok lider uluslararası şirket ücretsiz COTTON USA lisans programı yoluyla CCI ile ortaklık kurmaktadır. COTTON USA standında, Texworld ziyaretçileri en kaliteli ABD pamuğundan yapılmış tekstil ürünlerini çok geniş bir yelpazede keşfetme fırsatını yakalamıştır. Cotton Council International (CCI) ve Cotton Incorporated (CI) Texworld ve Premiere Vision fuarlarında, tedarik başvurularını fabrikaların daha da yenilikçi olmalarına yardımcı olacak yeni işler ve yeni kumaş yapıları oluşturmaya yönlendirerek, Türkiye’deki COTTON USA lisans sahiplerini aktif bir şekilde desteklemiştir. COTTON USA lisans sahiplerinden İskur, Kaynak, MEM ve Menderes Grubu ürünlerini Texworld 2012’de kendilerine ayrılan şirket stantlarında tanıtırken, Akın Tekstil, Anteks, Arsan, Bossa, Burce, Dynamo, İskur, Kipaş, Matesa, Sanko ve Yılmaz Kumaşçılık ise Premiere Vision fuarına katılmıştır.

USA licensing, marketing and Supply Chain Marketing (SCM) program. CCI, Cotton Incorporated and Supima® also supplied information concerning the cotton agriculture, global developments of cotton and the supply sectors and all other related data in the United States. Stephanie Thiers-Ratcliffe, Marketing Manager of CCI International made the following statement: “Prices decreased to a record level a year ago, now, meanwhile experts are closely following these relatively attractive cotton prices, on the other side, it is still of vital importance to possess a strong supply chain”. License holders of CCI, COTTON USA being part of the network, enables them to create new business opportunities, to bring together the potential suppliers, as a result more transparency is achieved in terms of global supply. CCI aside from arranging conferences for the textile industry, COTTON USA purchase trips and international “summits” it is also providing individual supply support. COTTON USA license is free of charge, it is granted to yarn factories, manufacturers, retailers or to brands that meet the quality criteria of CCI. When COTTON USA marks are sewn on to goods this helps to reinforce their quality, thereby, in the eyes of the consumers these goods are of good value. CCI, provides various kinds of support to hold-

ers of COTTON USA licenses in the promotion work of USA cotton, such as promotion support during marketing work and at sales points as well as in promoting multimedia campaigns and support concerning public relations activities. Quality USA cotton is exported to all corners of the world, and the United States continues to hold its title as the world’s most important exporter of cotton. A lot international companies are establishing partnerships with CCI thanks to the free of charge COTTON USA license program. People who came to Texworld fair, by visiting the COTTON USA stand, had the opportunity to discover the broad range of textile goods made from quality USA cotton. Thanks to Cotton Council International (CCI) and Cotton Incorporated (CI) Texworld and Premiere Vision fairs, will aid the factories to be more open to innovation, to do new jobs and establish new fabric structures, in this sense these fairs have given active support to the license holders of COTTON USA in Turkey. COTTON USA license holders: İskur, Kaynak, MEM and Menderes Group promoted their goods at the stands allocated to them at Texworld 2012, and Akın Textile, Anteks, Arsan, Bossa, Burce, Dynamo, İskur, Kipaş, Matesa, Sanko and Yılmaz Kumaşçılık (fabric manufacturer) all participated to the Premiere Vision fair.

21 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


AÇI

Komşudaki Yangın...

Geçen hafta internete gördüğüm “HALEP KAPALI ÇARŞISI YANDI” haberine oldukça üzüldüm… Tabi komşumuzda devam eden bu büyük iç savaş ve yıkım çok acı ve kelimelerle ifade edilemez. İnşallah bu problem bizlere de sıçramadan en kısa sürede sonuçlanır diye dua etmekten başka çaremiz yok. Halep’e gidenler mutlaka kapalı çarşıyı da görmüştür. Unesco’nun dünya tarihi listesindeki bu çarşıyı ilk gördüğümde sanki bir zaman tünelinde eskilere gitmiş oldukça etkilenmiştim. Sene 1999 (Milenyuma bir var) “affınıza sığınarak” Eşeklerle taşımacılık yapılıyor ve İnsanlara çarpmadan o kadar hızlı hareket ediyorlar ki şaşırıp kalmış ve o hali epeyce bir seyretmiştim. İnsanlar, kumaş satan mağazalar, yerdeki taşlar bile doğaldı. Halep’te beni etkileyen en önemli özelliklerinden biri de kentin tarihi bir tekstil kenti olması idi. Şehre girişte küçük bir anıt ve anıtta tarihi bir dokuma tezgahı. Bu bize çok şeyler anlatıyor. Binlerce yıllık bir tekstil şehri, tekstille yoğrulmuş ve tekstille yaşayan bir şehir. Güneydoğu bölgemizde (Gaziantep, Maraş, Adana gibi illerimizde) tekstilin kökeninde mutlaka Halep’le ilgili bir şeyler bulabilirsiniz. Sadece tekstil değil kültürümüzün bir parçası oralardandır. Bizim Malatya kaysılarının Halep’ten geldiği fakat Malatya’da çok daha iyi geliştiği söylenir.

ACI

Adil NALBANT TEMSAD Başkanı

1999 ITMA Paris sonrası yapılan fuarlarla ve makinacı arkadaşlarımızın gayretleriyle 5-10 yılda boyahanelerini % 65 Türk malı makinalarla çalışan, tekstil makina ve aksesur ihracaatımızda ilk başlarda olan bir komşumuzun düştüğü bu durum, bizleri daha çok insani yönden kaygılandırıyor. Halep Sanayi ve Ticaret odaları ile oradaki yakın dostlarımızla ilişkilerin gelişmesi için çok güzel çalışmalar yaptığımız bu insanların bir çoğundan haber alamıyoruz. Haber aldıklarımızın çoğu Mısır’da veya Türkiye’deler. Sadece Halep değil buradaki yıkım, Suriye’nin her yerinde. Kutsal mekanlarda, siviller, kadın çocuk ayrımı gözetilmeden bir kıyım var. Dedelerimin bir sözü vardı “Allah açlıkla, yoklukla, düşmanla terbiye etmesin” buradaki durum daha da kötü bir iç savaş. Bir an önce bu savaşın bitmesi dileğiyle. Saygılarımla ...

22 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

Gamateks’e ‘Çevreci Boyahane Ödülü’ “Eco Dyehouse” award was presented to Gamateks 1984 yılında Osman Aydınlı tarafından kurularak dokuma ve konfeksiyon üretimi ile faaliyetlerine başlayan Gamateks, bugün toplamda 30.000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmesinde örme, dokuma, boya, baskı ve terbiye üniteleri, Denizli merkez ve Afyon Dazkırı’daki iki ayrı konfeksiyon işletmesi ve bunların yanında Mısır İskenderiye’de bir adet konfeksiyon işletmesine sahip olan firma, toplamda 2000 adet çalışanı ile birçok Avrupa ülkesine konfeksiyon mamul ve kumaş ihracatı yapıyor. Gamateks Fabrika Müdürü Kamer Diribaş, çalışmalarıyla ilgili sorularımız cevaplandırdı.

Gamateks was founded in 1984 by Osman Aydınlı, a Company that is involved in weaving and ready-made clothing; today it is continuing its business activities in an area of a total of 30.000 meter squares. The Company operates a plant in Denizli Organized Industrial Area with knitting, weaving, dyeing, printing and processing units, also in Denizli center and in Afyon Dazkırı it operates two separate plants manufacturing ready-to-wear clothes, and it has a ready-to-wear manufacturing plant at Alexandria in Egypt as well. Altogether the Company has 2000 employees and exports to various European countries readymade garments and fabrics. Kamer Diribaş, Manager of Gamateks factory answered our questions concerning their activities.

24 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

Üretim portföyünüzde bulunan ürünler ve kullanım alanları nelerdir? “Örme ve dokuma kumaşta çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktayız. Geniş üretim yelpazemiz ve Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde moda için yeni kumaş kaliteleri ve yeni koleksiyonlar geliştiriyoruz. Bunun yanında performans kumaşları üretim ve geliştirme çalışmaları yapmaktayız. Kendi konfeksiyon fabrikamızda kesim, parça baskı, nakış ve dikim bantları ile aylık 2 milyon adet dış

giyim, pijama, spor giyim ve çocuk giyim olarak hazır ürün kapasitemiz mevcuttur. Müşterilerimiz için kumaş geliştirme yanında bu güncel kumaş ve aksesuarlarının değişik baskı ve nakış tekniklerinin geliştirilmesi ile ürün geliştirme ve satış desteği sunmaktayız. Özellikle M&S, Tesco, Benetton, Next gibi müşterilerimiz için tasarım ve ürün geliştirme sürecini üstlenmekteyiz. Bu konuda Denizli Ar-Ge ofisimiz ile İstanbul ve İngiltere tasarım ofislerimiz tasarım desteği sunmaktadır.”

Would you give us some information regarding your product range and their area of utilization please? “We have a broad range of fabric weaving and knitwear manufacturing. Thanks to our wide range of production and Research and Development work we are developing quality new fashion fabrics and new readyto-wear clothing. Apart from this we are also working on the improvement of manufacturing of performance fabrics. At our ready

made garment plant we have cutting, piece printing, embroidery and stitching belts and a capacity of producing 2 million outer wear, pajamas, sportswear and children’s ready to wear garments. Apart from developing fabrics we also work on enhancing modern fabrics and accessories endowed with different prints and embroidery techniques, we provide product development and sales supports for our customers. We have also undertaken to improve prod-

25 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

İşletmenizde bulunan makine parkuru, makine tercihlerine etki eden faktörler (yerli & yabancı) hakkında bilgi alabilir miyiz? “Makine tercihlerine etki eden parametreler tamamen yüksek kalite ve yüksek verimliliktir. En son teknolojik yenilikleri takip ederek yatırım yapmaktayız. Bunun yanında müşteri beklentilerine uygun kumaş kalitelerini boya-baskı ve terbiyelerini göz önünde bulundurarak yatırım yapmaktayız. Makine parkurumuzda Yabancı olarak, Küsters, Benninger, Golle, Zimmer, Reggiani, Brueckner ve Monforts. Yerli olarak ise Dilmenler, TTM ve Canlar gibi firmaların makinelerini kullanmaktayız. Bu doğrultuda makine parkurumuz şu şekilde açıklanabilir: 70 adet örme makinesi ile standart ve fantezi kumaş üretimi yapmaktayız. 25’ten 1500 kg’a kadar HT jet boyama makineleri ile pamuk, modal, viskon, poliester, akrilik, poliamid, tencel, yün, angora en yüksek kalite ve standartlarda boyanabilmektedir. Örme kumaş pad-batch boyama sistemi ile özellikle viskon, punto di roma, modal kumaşlar yüksek kalitede boyanabilmekte, ayrıca viskon kumaşlara merserize yapılarak dökümlülük ve parlaklık kazandırılabilmektedir. Bunun

yanında her türlü dokuma kumaş tipinin boya-baskı ve bitim işlemlerinin yapıldığı kontinü açık en hattımız mevcuttur. Baskı bölümünde 3 adet rotasyon baskı makinesi ile reaktif, pigment, aşındırma, devore ve asit baskı tekniği ile her türlü örme ve dokuma kumaşlara baskı yapılabilmektedir. Numune ve üretim geçiş aşamaları tamamen kendi bünyemizdeki tasarım ekibi ile yapılmakta, 4 adet CAD-CAM sistemi ile donatılmış desen dairesi her türlü desen ve tasarım işlemlerini hızlı bir şekilde yerine getirebilmektedir. Bunun yanında apre dairesinde ileri teknoloji ile donatılmış her türlü fiziksel ve kimyasal bitim işlemlerinin yapıldığı apre makinelerimiz mevcuttur. Uluslar arası kuruluşlar tarafından akredite edilmiş fiziksel ve kimyasal test laboratuarımız ile müşteri standartlarına uygun olarak sevkiyat yapabilmekteyiz.”

uct and design processing for our customers especially M&S, Tesco, Benetton and Next. Within this scope we are providing this support through our R&D department in Istanbul and at our design Office in England”.

manufacture standard and fancy fabric with our 70 knitting machines. With our HT jet dyeing machines from 25 up to 1500 Kg capacity we are able to dye cotton, modal, viscose, polyester, acrylic, polyamide, tencel, wool, angora wool at high quality standards. Material especially viscose, punto di roma, modal fabrics are dyed at high quality standards with our fabric pad-batch dyeing system, moreover, viscose material are mercerized thereby adding to the fabric a bright and floaty appearance. Also, we possess an open continuous line where all kinds of textile fabric dyeing-printing and finishing processes are made. We have 3 rotating printing machines at the printing section with reactive, pigment, wearing, burnt-out and acid printing capability with which all types of knitting and woven fabric printing can be produced. Samples and stages of production are all implemented within our organization by our designer team, the design room equipped with 4 CADCAM systems enables all pattern and design work to be done in an expeditious manner. Moreover, the apre department is equipped with advanced technology apre machinery

Would you give us some information regarding to the machinery available at your plant and what are the determining factors for your choice of machinery (be it local or foreign)? The factors determining our choice of machinery is none other than high quality and high efficiency. We make investment by taking into consideration the technological innovations. Moreover, when planning investment we also show regard to the expectations of our customers in terms of suitable quality fabrics, dyeing-printing ad processing. Among Foreign machinery we utilize the following brands: Küsters, benninger, Golle, Zimmer, Reggiani, Brueckner and Monforts. Among Local machinery we use the machinery of the following companies: Dilmenler, TTM and Canlar. Accordingly, I can give you information regarding the machinery we use: we

28 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Aynı işi yapan firmalardan sizi farklı kılan nedir? “Gamateks; gelişen ve değişen piyasa şartlarında, müşteri portföyüne uygun olarak esneklik, hızlı servis ve kaliteli üretim yapmanın yanında çevreye duyarlı şekilde üretim yapmayı ilke edinmiştir. Üretim çeşitliliğimiz farklılıklarımızdan birisidir.”


PANORAMA

Bildiğimiz kadarıyla eco-dyehouse award belgesi almışsınız. Belgenin avantajları nelerdir? Ne tür bir süreçten geçtiniz? “Gerçekleştirdiğimiz “Plan A” projesi ile dünya markası Marks & Spencer’dan Çevreci Boyahane Ödülü’nü (Eco-Dyehouse Award) kazandık. Bu ödül, proje kapsamında entegre tesisimizin boyahanesinde gerçekleştirilen birçok alt proje ve çalışmalar ile kaynak ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanımında, çöp ve zararlı madde salımlarında azalmalar, geri dönüşüme katkıda artışlar gibi faydalar sağlanması, kısaca “yeşil üretim” anlayışının benimsenmesi ve uygulanması sonucu verilmiştir. Projenin adı buradan geliyor; Plan A, çünkü saydığım başlıklar, bir B planına yer verilemeyecek kadar düşük toleranslı, çok önemli konular. Yeşil üretimin Türkiye’de ve tekstil sektöründe örneklerinin olduğunu biliyoruz, ancak bizim bu proje ile elde ettiğimiz kazanımlar oldukça önemli. Boyahanemizin elektrik, buhar, su, kimyasal madde, boyarmadde tüketimlerinde ciddi düşüşler yaşandı ve günlük üretim miktarı ciddi artış gösterdi. Karbondioksit salımı, doğaya çöp ve

atık bırakma oranı azaldı ve kontrol altına alındı Yani toplamda ciddi bir sonuç elde ettik. Bu ciddi rakamların sonucu olarak da bu ödül Türkiye’de, hatta dünyada bir ilk, belge ise ne kadar yeşil olduğumuzun resmidir. Proje kapsamında kapasite kullanımının en üst seviyeye çıkarılması, yeniden üretebilirlik-zamanında sipariş teslimi yetilerinin kazanılması, toplam ticari performansta daha iyi sonuç elde edilmesini sağlayan maliyet yapı verimliliği ve sağlık ve güvenlik yönetiminin oluşturulması da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Plan A projesi ile yetinmemekteyiz; firmamızın Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi PAÜ Teknokent’te bir Ar-Ge ofisi bulunmaktadır ve Ar-Ge personelimiz “Tekstil Boyahanelerinde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı devam niteliğindeki projeyi yürütmektedir.”

where all kinds of physical and chemical processes are carried out. We have physical and chemical testing laboratories that are accredited by international institutions whereby we have the capability to deliver in accordance with required customer standards.”

us the Eco-Dyehouse Award. We were given this award due to our adoption and implementation of “green production” understanding, comprising of resource and energy savings, decrease in the amount of usage of chemical material, litter and hazardous material emission, as well as increment of recycled material. The projects’ name derives from this understanding; Plan A, because the above mentioned factors are of such major importance and low tolerance that can never ever be a part of a Plan B, these are issues of paramount importance. We are aware that there are examples of green production applied in Turkey and in the textile sector, besides; thanks to this Project we have gained quite an important ground. As a result there has been considerable amount of decrease in terms of electricity, steam, water, chemical material, dyeing material at the dyehouse, whereas daily production amounts of goods have significantly increased. Emission of carbon dioxide and the rate of waste and litter disposal to nature have decreased and are under control. Overall it can be said that

What is it that makes you different from other companies engaged in the same kind of business? As Gamateks, we have adopted quality, speedy service, and flexibility in accordance with customer’s requirements in market conditions that is continuously growing and changing, also we have dedicated ourselves to produce in an environmental friendly manner. Our broad range of products is another factor that makes us different”. We have heard that you were rewarded with an eco-dyehouse award certificate. Would you explain what advantages does this type of certificate bring to you? What kind of a process have you gone through? As a result of the “Plan A” Project that we implemented Marks & Spencer awarded

Sektörde başarılı olmanın püf noktaları nelerdir? “Sektörde başarılı olmanın püf noktası her şeyden önce niteliksel olarak gelişimdir. Bu gelişimde, belirlediğiniz hedefleri doğru tanımlamak ve stratejiler uygula-

29 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

maktan geçiyor. Üretimde çeşitliliği yakalayabilmek, doğru kalite ile üretim yapabilmek, müşteri odaklı çalışmak ve güçlü, içi dolu bir Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına yer vermek büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında, teknolojiyi iyi kullanarak verimliliği kontrol ederek bu veriler üzerinden süreç iyileştirmelerimizi kesintisiz yapmak ve buna bağlı olarak kalite ve verimliliğin yükseltilmesi için insana yatırım yapmak gerekiyor.” Ülkemizde tekstil sanayinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? “Tekstil ve konfeksiyon sanayi ülkemizin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu sektörde, güçlü olduğumuz yanlarımız olduğu gibi zayıf olduğumuz yanlarımız da var. Avantajlı yanlarımız;

we have seriously accomplished quite a lot. With respect to the aforementioned favorable outcomes, this award is a first in Turkey, as a matter of fact it is a first in the world, and therefore it is a proof of how green we actually are. Within scope of the Project, the raise in usage of capacity to the utmost level, the attainment of reproducibility - on time delivery of material ordered, via cost structure efficiency the attainment of better results in total commercial performance, moreover constitution of health and security management have all been materialized. Furthermore, we do not desire to stick only to Plan A; our Company has an R&D Office at University of Pamukkale Technology Development Area at PAÜ Technocity, where our R&D personnel are working on a Project entitled “Research Over The Means To Improve Energy Efficiency at Textile Dyehouses”. What are the key points to be successful in this sector? ”The key point of success above all else is qualitative progress”. During this progress phase it is important to determine correctly ones’ targets and to implement the strategies. To be able to add variety to production, production quality must be correctly chosen, the adoption of consumer oriented management and to enable R&D work that is powerful and solid is of paramount importance. Besides, it is indispensable to be able to control efficiency by making good

30 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Avrupa pazarına yakın olmamız, teknolojik olarak birçok ülkeden daha ileride olmamız ve teknolojiyi iyi kullanmamız, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamızdır. Zayıf yanlarımız olan, enerji ve işçilik maliyetlerinin rakiplerimize göre yüksek olması ve döviz kurundaki dalgalanmalar, sektörü olumsuz olarak etkilemektedir. Gelecekte Ar-Ge ve markalaşma yönünde ciddi adımlar atılması gerekiyor. Üretim verimlilik ve etkinlik gibi konularda doğru strateji ve hedefler belirlenir ayrıca bu stratejilerin doğru temelde uygulanırsa sektörün geleceği çok daha parlak görünüyor.” İlave etmek istediğiniz başka konular varsa ekleyiniz. “Bize derginizde yer verdiğiniz için teşekkür eder, yayım hayatınızda başarılar dileriz…”

use of technology, in this way, to work incessantly on the process of improvement and thereby to raise quality and efficiency in order to make investment to human kind.” Would you tell us your opinion regarding the future of Turkish textile? ”In terms of economic development textile and ready-made garment industry plays a significant role. We have our weak points as well as strong points in this sector. Our positive advantages are; we are near to the European market, the fact that we are technologically more advanced than various other countries and we use technology in a good manner, and possess a young and dynamic population. Our weak points are; our energy and labor costs are higher compared to our competitors and the fluctuations in foreign currency have negative effects on the sector. Serious steps must be taken towards R&D and branding in the future. The future of the sector shall be brighter so long as the right strategies and targets are determined in terms of production efficiency and productivity and the application of these strategies in the correct way”. In case you should have any other issue you would like to address to please go ahead. “I would like to thank you for having included us in your magazine; I wish you success in your publication life…


PANORAMA

Premiere Vision Kumaş Fuarı’na “Türkiye damgası” “Turkish Hallmark” at Premiere Vision Textile Fair Mehmet Ergin İtalya 19-21 Eylül tarihleri arasında Paris’teki Premiere Vision Tekstil Fuarı, 28 ülkeden 1.867 firma ve 60.716 ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dünya çapında

32 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Premiere Vision Fabric Fair was held in Paris between 19-21 September 1.867 firms and ve 60.716 visitors from 28 countries participated. 2013-2014 Au-


PANORAMA

34 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

tekstil ve hammaddeleri alıcı, satıcı ve hizmet sağlayıcılarını bir araya getiren fuarda, 2013-2014 Sonbahar- Kış koleksiyonları tanıtıldı. Tam anlamıyla moda tasarımcılarının gelecek sezonlardaki eğilimlerini ve dünyanın moda trendlerini belirleyici rolü olan fuar, yeni iş olanakları ve ortak koleksiyonların üretilmesinde de sektöre önemli katkılar sağlıyor. Firma standlarının yanı sıra moda ve trend bilgi bölümlerinin de bulunduğu fuar, tüm tekstil ve moda sektöründen yoğun ilgi görüyor.

“MADE IN TURKEY” İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, 12 yıllık geçmişe sahip fuara Türkiye’den katılan firma sayısının her yıl arttığını belirterek, “Türkiye, İtalya ve ev sahibi Fransa’nın ardından fuara en fazla firmayla katılan 3’üncü ülke oldu. Geçen yıl Eylül ayında 54 firma ile katıldığımız fuara, bu yıl yine artış kaydederek 60 firmayla katılıyoruz. Türk tekstilcileri kalitesiyle artık dünyada kendini ispatladı. Bugün ‘Made in Turkey’ yazan ürünler kali-

tumn – winter collections were promoted to the world-wide textile and raw material purchasers, suppliers and services that came together at this fair. At this fair world fashion trends are set, moreover it plays a determining factor to the fashion designers ‘collection for the coming season in every sense of the word, as well as it is a contributing factor in terms of work possibilities and production jointly designed collections. Apart from company stands, there are fashion and trend sections at the fair, attracting substantial attention for all textile and fashion sector.

“MADE IN TURKEY” İsmail Gülle, President of Istanbul Textile and Raw Material Exporters Association (ITRWEA) said:” Every year more and more Turkish firms are participating to this fair that has been in existence since 12 years. Turkey came third in line after İtaly and host country France in terms of participation figures. Last year in September, we participated with 54 firms and this year we are participating with 60 firms, again an increase. The quality of Turkish textile is now worldwide known and proved. Today goods labeled ‘Made in Turkey’ is evaluated as being equal to good quality. Premiere Vision Textile


PANORAMA

Dünya genelinde kumaş trendlerinin belirlendiği Premiere Vision Kumaş Fuarı’na Türkiye bu yıl İtalya ve Fransa’dan sonra en çok katılım sağlayan ülke oldu. This year Turkey participated to the Premiere Vision Textile Fair where worldwide fabric trends are determined. Italy and France being the major participators, Turkey came third in line.

teyle eşdeğer görülüyor” ifadelerini kullandı. Premiere Vision Kumaş Fuarı’nın dünya çapında tekstil sektörünün yeni sezon kumaşları ile ilgili takip ettiği en önde gelen fuar niteliğinde olduğunu anlatan Gülle, “Bu fuar Türk tekstilcisinin dünyaya açılan kapısı olacak. 12 yıldır düzenlenen fuara Kuzey Amerika, İtalya, İngiltere, Japonya, Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 28

ülkeden katılım sağlanıyor. Premiere Vision Paris’e katılan firmalar, kuruluşun Moskova, Pekin, Tokyo, Sao Paulo ve New York’ta düzenlediği fuarlara da katılabilecek” dedi.

Fair is the world major place where the textile sector is able to follow up the new season fabrics. This fair is going to be the gateway for Turkish textile to open out to the world. 28 countries have been participating to this fair that has been held for 12 years now, North America, Italy, England, Japan, China and Russia are among the countries that participated. Those firms participating to the Premiere Vision at Paris shall have the opportunity to attend the fairs to be held in Moscow, Pekin, tokyo, Sao Paulo and New York” he concluded.

energy, a reflection of lively colors of city life. Fabrics that can be used double-sided, thin and light, designs that match up with one another, eye catching brightness and radiant knitwear and cloth as well as lively colored fabrics for Street wear that are “grung” and denims with a worn out look to them shall be the attractions of the year.

THIS YEAR BRIGHT COLORS ARE IN DEMAND Gülle gave some information on new season fabrics, stating that next years’ fabric colors that shall be in demand will be bright, full of

36 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

BU YIL ENERJİK RENKLER REVAÇTA Yeni sezon kumaş trendleri hakkında da bilgi veren Gülle, gelecek yıl dokularını gösteren enerjik ve şehir yaşamını yansı-

TREND AREA WAS SET UP The lounge and trend area set up by ITRWEA at the fair presented to the foreign participators samples from their latest collections for their liking, also this fair presented an opportunity for Turkish participators to meet together and share their opinions. Form South America to Japan the fair attracted substantial atten-


tan canlı renklerin revaçta olacağını kaydetti. Gülle, çift taraflı kullanılabilen kumaşlar, ince ve hafif, desenleri örtüştüren kumaşlar, dokularda parlaklık ve ışıltı sunan göz alıcı örme ve dokumaların yanı sıra sokak giyimi için canlı renklerde ancak “grunge” ve yıpranmış dokulara sahip denimlerin göze çarpacağını aktardı.

tion from all textile professionals visiting the fair, other fairs like Indigo (design ), Expofil (yarn), Modamont (accessories), Zoom (ready to wear contract manufacturing), Le Cuir a Paris (leather) organized by the same company, which is contributor to Indigo as well. UĞURTEKS TEXTILES MADE ITS DEBUT IN PARIS Uğurteks is a firm that presents to its customers innovative goods and closely follows the world fabric trends. Between the years 19-21 September the firm participated to the Premiere Vision Textile Vision Fair held in Paris and launched its fabric collection for


PANORAMA

38 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

TREND ALANI OLUŞTURULDU İTHİB tarafından fuarda oluşturulan lounge ve trend alanında katılımcı firmalara son koleksiyonlarından örnekler yabancı alıcıların beğenisine sunulurken, Türk katılımcılar için de bir buluşma ve fikir paylaşımı noktası oluşturuldu. Gerek katılımcı gerek ziyaretçi profili açısından Güney Amerika’dan Japonya’ya tüm tekstil profesyonellerinin yoğun ilgisine hedef olan fuar, aynı organizatörün düzenlediği ve iştirakçisi olduğu Indigo (desen tasarım), Expofil (iplik), Modamont (aksesuar), Zoom (fason hazır giyim üretimi), Le Cuir a Paris (deri) fuarlarıyla aynı alanda, Premiere Vision Pluriel etiketi altında sunuluyor.

UĞURTEKS KUMAŞLARI PARİS’TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI Dünya kumaş trendlerini yakından takip eden ve yenilikçi ürünleriyle bu trendleri müşterilerine sunan Uğurteks, 19-21 Eylül tarihleri arasında Paris’teki Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katılarak kumaş koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu. Dünyanın tanınmış markalarıyla çalışan Uğurteks A.Ş.’nin standında; 2012 -2013 yaz koleksiyonu ile 2013-2014 kış koleksiyonları dünya trendine uygun olarak polyester viskon, pamuklu, keten tencel karışımlı ağırlıklı bayan ve erkek dış giyim (mont,kaban,ceket,takım vb.) kumaşlar, her zevke uygun renk tonlarıyla görücüye çıkarıldı. Uğurteks’in fuara katılım amacı Modernliğini ortaya koyduğu geniş ürün yelpazesini, hedef kitlesine en iyi şekilde sergileyerek; Rakiplerine karşı avantaj sağlamak, prestijini daha da arttırmak, mevcut müşterilerine ve yeni müşterilerine koleksiyonunu sunmak ve nihayetinde de müşteri portföyünü genişletmek olarak değerlendirildi. Uğurteks Sahibi Natan Yakkuppur, fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi. Samimi bir atmosferde dinamik ve verimli geçen fuar günlerinde 50’li 70’li yıllar konseptli kumaş koleksiyonumuzun büyük ilgi görmesi bizi çok memnun etti. Biz üreticilerin, gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen potansiyel müşterileri ile bir araya gelip, bu önemli ticari platformu en üst düzeyde değerlendirmiş oluşumuz, hem ürün satışı, hem de teknolojik gelişmeleri yerinde görerek, ihtiyacımız olan her türlü bilgiye kısa sürede ulaşmamız bizim için inanılmaz bir fırsat oldu. Premiere Vision trendlerin belirlenmesinde önemli bir rehber . Ve bu rehber ışığında yıl boyunca etkinliklerimiz devam ediyor olacak dedi.

the liking of the customers. Uğurteks INC. work together with world known brands, at the stand made the debut of its 2012 -2013 summer collection and 2013-2014 winter collection, the fabrics are of polyster, viscose, cotton, a mixture of flaxen and tencel material for men and womens’ outerwear (jacket, coat, suits etc.) in color tones that are appropriate for different customer tastes and in compliance with world trend. The reason Uğurteks’ participation to the fair is to present to the target group in the best way possible

the broad range of goods designed to the tastes of the modern world customers, and thereby gain advantage over its competitors, to augment its prestige even more, to present its collection to new and existing customers and finally to enlarge its customer portfolio. Natan Yakkuppur, the Owner of Uğurteks, in relation to the fair made the following comments: “We were very pleased that our fabric collection concept of the 50s and 70s drew a lot of attention at the fair which took place in a dynamic and fruitful and friendly


PANORAMA

SAĞLAM TEMEL ÜZERİNDE YÜKSELİYOR 11 Eylül 2004 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla birlikte açılışı yapılan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000 metrekarelik geniş bir alana kurulu olan Uğurteks A.Ş, dünyanın tanınmış markalarıyla işbirliği içerisinde bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Natan Yakuppur; oğulları Alper ve İlker Yakuppur ile birlikte 5. nesil olarak, çocukluk yıllarında öğrendiği baba mesleğini, girişimci, cesur ve yeniliklere uyum sağlayabilen yapısıyla marka olma yolunda büyük adımlar atarak yönetmekte. Yaklaşık 100 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle üretimine yüksek kalite standart-

larına bağlı kalarak devam eden Uğurteks A.Ş. üstün teknolojiyle donatılmış tesislerinde lycralı, kaplamalı ve keten kumaşlardan oluşan koleksiyonunu her geçen gün daha da geliştiriyor. Çevre dostu ve doğayı koruyan ürünler üretmek için büyük çaba sarfettiklerini söyleyen Yakuppur yaklaşık 300 kişilik güçlü kadrosuyla; Yurt dışı pazarda; Zara, Benetton, Mango, H&M, Marks&Spencer, Max&Mara, Miroglio ; Yurt içi pazarda; Abdullah Kigılı, İpekyol, Koton, Altınyıldız, Defacto, LCW, Aydınlı gibi kaliteden ödün vermeyen seçkin firmaların talepleri doğrultusunda üretim yapmaktadır. Toplam kalite yönetimi ilkeleri çerçevesinde yenilikçiliğe ve

atmosphere. The fair gave us an incredible opportunity to obtain all kinds of information we needed and in so short a time period, regarding to technological developments which we saw in place, as well as we made sales and got together with domestic and foreign potential customers. Premiere Vision is a significant guideline for determination of trends. An in light of this guideline we shall be continuing our events all year round.”

gether with his sons Alper and İlker Yakuppur as 5th generation, during his childhood years learned his fathers ‘profession, he is enterprising, brave an open to innovation, whith these characteristics he is managing the business to establish its brand. With its 100 year knowledge background and experience remains faithfull to its production of high quality goods at its facility containing high technology equipment where it is producing a collection of flaxen and lycra covered fabric, and is continuing to improve day by day. Great efforts are made towards production of material that is environmental friendly and non-damaging to nature says Yakuppur, around 300 people are employed; is working with the following companies: in the market Abroad; Zara, Benetton, Mango, H&M, Marks&Spencer, Max&Mara,

IS RISING ON SECURE GROUND Uğurteks INC. was established at Çerkezköy Organized Industrial Region at a 30.000 meter square area and was inaugurated on 11 September 2004 in the presence of Prime Minister; the company is collaborating with world renowned brands. Natan Yakuppur, President of the Board of Directors; to-

40 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


BENTEKS TEKSTİL MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fatih Caddesi Ladin Sokak No: 19 Keresteciler Sitesi TR 34169 Merter / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: (+90 212) 504 80 31 / 8 hat Fax: (+90 212) 504 97 86 - 555 51 73 - 575 33 15

www.benteks.net


PANORAMA

NATAN YAKUPPUR KİMDİR? 1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında Saint Benoit Lisesinde öğrenimini tamamladı. Babası İbrahim Yakuppur’un yönlendirmesiy-

le ticarete atıldı. İki yıl süresince çeşitli şehirlerde çıraklık yaparak geçimini sağlayan Natan Yakuppur ; 1971-1972 yılları arasında büyükbabasının vefatı üzerine babasının isteğiyle İstanbul’a geldi.İstanbul –Sultanhamam’da bulunan ailesine ait onbir (11) metrekarelik manifatura mağazasında çalışmaya başladı. Ticarete olan yatkınlığı ve becerikliliği ile kısa zamanda dikkati çeken Yakuppur babasının desteği ile, işi öğrendikten bir süre sonra 1979 yılının sonlarına kadar Anadolu’nun dört bir yanını dolaşarak, manifatura pazarlamacılığı ve 2000 yıllarına kadar da konfeksiyoncularla alışveriş, toptancılık yaptı. Yakuppur böylece ileride Adana‘da ilk ortağıyla 1999 yılında 6 yıl süreyle kurulacak olan Akuğur Dokuma Fabrikası’nın da temellerini atmış oldu. Bir dönem Çerkezköy Enerji Üretim A.Ş.‘nin Yönetim Kurulu’nda görev almıştır . “Çevrendekileri alçaltarak değil, kendi içini yükselterek büyüyebilirsin’’ diyerek kişisel gelişimin de önemini vurgulayan Yakuppur, Fransızca ve İngilizce‘yi ana dili gibi konuşabiliyor.

Miroglio ; in the Domestic market; Abdullah Kigılı, İpekyol, Koton, Altınyıldız, Defacto, LCW, Aydınlı, these buyers are adamant about of quality therefore production is made according to the demands of these firms. “In the framework of total quality management we place great importance to innovation and development” said Natan Yakuppur, and continued: “ As Uğurteks our budget section dedicates one part to Research and Development projects as we give utmost importance to customer satisfaction. We have a yearly 17 million meter fabric production turnover. Out of our 40 million Euros worth of yearly turnover 10 million Euros worth turnover is derived from our exportations. We mainly manufacture fabric for men and womens outdoor wear clothing. One part of our machinery is originally produced in Europe, the yarn dyeing facility; with a 50 tonnage month capacity; 60 units of weaving looms and preparatory lines; fabric dyeing and processing; there exist 3 lines with capability of 1.500.000 meter/month”, he concluded. Among the Project Yakuppur is intending to implement in the near future is a new Project which is a new yarn factory situated at Trachea Region or at around Niğde and in this way employment shall be provided to the people in the region.

WHO IS NATAN YAKUPPUR? He was born in 1951 in Istanbul. He graduated from Saint Benoit High School in 1969. His father İbrahim Yakuppur oriented him to do commerce business. For a two year period he worked as an apprentice in various cities. Natan Yakuppur between the years 1971-1972 returned to Istanbul at the request of his father following the demise of his grandfather. He bağan to work at the haberdashery store of (11) meter squares belonging to his family situated in İstanbul –Sultanhamam. His ability and aptness towards commercial business did not go unmissed bu his father, so with the support of his father, and after having learned the trade, he travelled all over Anatolia until end of 1979, he worked as haberdashery marketeer, and until end of 2000 did business with wholesalers and commerce with readymade sellers. Thereby, Yakuppur had trained himself well enough to establish the Akuğur Weaving Factory with his first partner in Adana in the year 1999 for duration of 6 years. Also for some time he was appointed to the Board of Directors of Çerkezköy Power Generation INC. He stressed the following, making reference to his self-improvement method:” You may only grow by raising your inner self and not by debasing those around you”. Yakuppur, speaks fluent French and English.

gelişime büyük önem verdiklerini dile getiren Natan Yakuppur, “Uğurteks olarak bütçemizin bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayırarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Yıllık 17 milyon metre kumaş üretim ciromuz var. 40 milyon Euro’luk yıllık ciromuzun 10 milyon Euro’su ihracatımızdandır. Ağırlıklı bayan ve erkek dış giyimi için kumaş üretimi yapıyoruz. Makine parkurumuzun büyük bir bölümü, Avrupa menşeili olup, fabrikada iplik boya tesisi; aylık 50 ton kapasiteli, 60 adet dokuma tezgahı ve hazırlık hattı, kumaş boyama ve terbiye ünitesi; 1.500.000 metre/ay kapasiteli olmak üzere 3 hat bulunuyor” şeklinde konuştu. Yakuppur’un yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı projeler arasında Trakya Bölgesi ya da Niğde civarlarında yeni bir iplik fabrikası kurup bölge halkına istihdam imkanı oluşturmaktır.

42 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

Uğurteks Tekirdağ Vali’sini ağırladı Uğurteks hosted the Governor of Tekirdağ Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, beraberindeki heyetle birlikte Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) içerisinde faaliyet gösteren Uğurteks A.Ş. firmasını ziyaret etti. Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan ve yılda 17 milyon metre kumaş üreten Uğurteks A.Ş. firmasına gelen Vali, fabrika girişinde Yönetim Kurulu Başkanı Natan Yakuppur, oğulları Alper ve İlker Yakuppur tarafından karşılandı. Vali Yerlikaya işletme içerisinde-

44 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Ali Yerlikaya, Governor of Tekirdağ, visited Uğurteks INC. company situated at Çerkezköy Organization Industrial Area. Nearly 300 people are employed at the facility that produces 17 million meters of fabric per year. The Governor arrived at Uğurteks INC Company, and was met at the factory entrance by the President of the Board Mr Natan Yakuppur, and their sons Alper and İlker. Ali Governor Yerlika-


PANORAMA

46 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

ki üretim tesislerini dolaşarak üretimi yapılan kumaşlar hakkında geniş kapsamlı bilgi aldı. Yerlikaya, ‘’Sanayicilerimiz bizim gözbebeğimizdir. Onların kazancında gözümüz yok. Kazançları bizim kazancımızdır. Bundan sonra sık sık sanayicilerimizi ziyaretlerde bulunacak ve onların çevreyle uyum içerisinde üretim yapması için gayret göstereceğiz‘’ dedi. Natan Yakuppur ise ziyaretle ilgili olarak, Vali’yi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, bu tür ziyaretlerin çalışma performanslarına olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Devlet ve sanayicilerin işbirliği içerisinde olmasının sorunların

daha kısa sürede çözülmesi açısından sağlıklı olacağını belirten Yakuppur, “Devleti yanımızda görmek bizleri onurlandırmıştır. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Marka olma yolunda üretimi yapılan ürünlerimizi dünyanın farklı ülkelerine ihraç ederek de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Valimizin ziyareti, bizlerin her koşulda sıkı bir şekilde çalışarak, daha fazla ihracat yapılmasına vesile olacaktır” şeklinde konuştu. İşletme içerisindeki gezilerinin ardından Natan Yakuppur’un odasında ağırlanan Yerlikaya, sohbetlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

ya, toured around the production facility and received comprehensive information regarding the fabric produced. Yerlikaya said: ‘’our industrialists are the apple of our eyes. We have no objection to the money they earn. Their gain is our gain. From now on we shall visit them more often and we shall endeavor to procure them to produce in accordance in an environmental friendly way.” Regarding to this visit, Natan Yakuppur expressed his pleasure at having hosted the Governor, that this type of visits are a positive contributing factor to the work performance. The fact that the State and

the industrialists work in collaboration renders a more effective solution to the problems. He added: “We have been honored to have the State beside us. We are doing our very best for the good of the country. We are contributing to the economy of our country by exporting to various countries in the world on our way to establishing our brand. The Governor’s visit encouraged us to work harder in order to export our products abroad. Following the completion of the tour around the facility they passed on to Mr. Natan Yakuppur’s Office and continued with their conversation.


PANORAMA

Fransız Tekstil Makinaları INDIA ITME 2012’de Fransız Tekstil Makinaları Birliği Başkanı Bruno Ameline “Hindistan tekstil sanayinde ana oyuncudur, ortağımız olarak düşündüğümüz çok iyi müşterilerimiz var, fakat Hindistan tekstil sanayinin acil bir modernizasyona ihtiyacı var ve belki bu modernizasyon Hindistan Hü-

48 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

kümeti tarafından teknoloji güncelleme desteğine yönelik fonlar (TUFS) yardımıyla hayata geçirilebilir” diyor. Fransız makina imalatçıları bu pazarı çok iyi biliyor zira 2007 ve 2010 arasındaki yerel seminerlere düzenli olarak katılmaktadırlar. INDIA ITME’nin büyük bir etkinlik


PANORAMA

French Textile Machinery at INDIA ITME 2012 “India is a major player in the textile industry”, says Bruno AMELINE, the Chairman of the French Textile Machinery Manufacturers’ Association. He adds “We have already very good customers whom we consider our partners, but the Indian textile

industry needs an urgent modernization which will be implemented, may be with some delays, with the support of the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) put in place by the Indian government.” The French machinery manufacturers

49 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

olacağını düşünen Fransız Makina imalatçıları burada da aktif katılım gösterecek. Birliğin Genel Sekreteri Evelyne Cholet, amaçlarının müşterileri ile doğrudan kişisel temas imkanları oluşturarak böylece yeni fırsatlar yaratmak, onların ihtiyaç ve taleplerini daha iyi analiz edebilmek ve buna göre teknolojik çözümler üretebilmek olduğunu söylüyor. Ayrıca kısa değil uzun vadeli işbirlikleri için çalıştıklarını da ekliyor. Fransız tekstil makinaları tekstil

sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynamış olup, gelecek INDIA ITME de de görüleceği üzere bu rolü oynamaya devam etmektedir. Uzun elyaf iplikçiliği için: Yeni teknikler kalite standartlarını, üretim ve bakım maliyetlerini ve on-line kontrol işlemlerini önemli oranda iyileştirmiştir. İplik büküm ve tekstrüzasyonu için: Klasik ve teknik uygulamalar için yüksek teknloji ipliklerin geliştirilmesi, jakar ve armür sistemlerindeki gelişmeler üretim hızları yanından kalite ve güvenilirlik anlamında büyük ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır. Boyama: Su ve enerji tasarrufuna yönelik kararlı ilerleyiş hala devam etmektedir. Nonwoven işlemler gibi nispeten yeni sektörlerde de Fransız tekstil makinaları önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Tekstil malzemelerinin geri kazanımı: Kullanım ömürleri sonunda çevre dostu işlemler ile tekstil malzemelerinin geri çevrimi ve yeni ürünlere dönüştürülmesi konusunda Fransız makina imalatçılrı dünya liderleri arasındadır. NSC Fibre To Yarn Uzun elyaf iplikçiliği NSC Fibre To Yarn N. Schlumberger, Sant’ Andrea Novara, Cognetex ve Seydel gibi çok bilinen markalarıyla bir dünya lideridir. Şu anda dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 25,000 ‘nin üzerinde makinası bulunmaktadır. NSC Fibre To Yarn tarama, tow’dan tops’a, kamgarn iplik hazırlama, yarı kamgarn

know quite well the market thanks to local representations, seminars organized regularly, the latest being in 2007 and 2010 in Delhi, Ludhiana, several times in Mumbai and the next seminar to be held in 2013. INDIA ITME is a major event and the French machinery will again be active there in December 2012. “Our goal is always to create new opportunities for direct personal contacts with our customers, try to analyze and understand their needs and design technical solutions for enhancing their competitiveness. We are not working with a short term strategy, our commitment is a long term one” says Evelyne CHOLET, the Association Secretary General. Let’s remember that the French textile machinery has played a particularly important role in the historical development of the

50 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

textile industry and is continuing to do so as it will be seen at next INDIA ITME. In particular, think about the illustrious name of JACQUARD, the French inventor of the most sophisticated weaving technology. For the long fibre spinning industry: new techniques to improve dramatically the quality standards, the operating and maintenance costs, and on line quality controls. The innovating range includes the design of complete lines. For the twisting and texturing of yarns: the opportunity to develop high-tech yarns for traditional and technical applications, Jacquard machines and dobbies developments make feasible spectacular increases in the speed of the production processes together with higher quality and more reliability. Dyeing: consistency improvements together with energy and water savings. In new sec-


PANORAMA

52 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

iplik hazırlama gibi faaliyet alanına yönelik pek çok konuda yenilikçi ürünler sunmaya devam etmektedir.Tüm makinaların ekonomik anlamda sunduğu avantajlar 4 başlıkta toplanabilir: - yüksek üretim - yüksek ürün kalitesi - enerji tasarrufu: ekonomik motorlora sahip ekipman - yeni kinematik tasarım sayesinde yedek parça tüketiminde tasarruf.

LAROCHE Açma- Nonwoven teknolojileri- Geri kazanım Son 20 yıldır, LAROCHE tekstil atıklarının değerlendirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar sürüdrmektedir ve bu bağlamda önemli teknolojik ilerlemeler kaydetmiştir. INDIA ITME 2012 Laroche şu makinaları gös-

tors of the textile industry like the nonwoven processes the French machinery is also at the pinpoint of innovation. Recycling the textile materials at the end of their life cycle and transform them into new products, being environmentally friendly, is also an issue on which the French machinery manufacturers are among world leaders. French machinery manufacturers are less and less offering standard machines but, more and more, tailor made solutions designed with their customers and partners to enable these customers to introduce new products with high added value and compete successfully in their own national market and in the open world. The following French companies will exhibit at INDIA ITME and will welcome visitors to study their projects and offer innovative solutions.

NSC Fibre To Yarn Long staple fibre processing technology NSC Fibre To Yarn is a world leader in fibre textile machinery including such wellknown brands as N. Schlumberger, Sant’ Andrea Novara, Cognetex and Seydel. It has over 25,000 of its machines currently operating around the world. NSC Fibre To Yarn continues to develop and propose an innovating product range including complete spinning lines of the long fibres process, combing, tow to top, recombing, worsted spinning preparation, semiworsted units and hard fibre combing and spinning. The contribution of all the machines is economically essential according to 4 points of view: - high Production - high level of product quality - energy consummation: Equipment with econom-


terime sunacaktır: - Halı ve giysi atıklarının geri kazanımı için geliştirilen JUMBO parçalama hatları - Tülbent düzgünlüğü ve gramaj aralığı iyileştirilmiş, hava ile yayma teknolojisine sahip yeni “FLEXILOFT plus”. LAROCHE Airlay tüm lif tipleri ve bunların karışımları yanında köpük cipsi, plastikler vb gibi katı malzemeler ile çalışabilmektedir. - Yeni MINITRIM HSP 400 (yüksek hızlı) kenar kesme açma makinası LAROCHE konulardaki son yeniliklerini de sunacaktır: - yüksek prezisyonlu lif dozajlama ve karıştırma hatları -Keten vb bast liflere ait, düşük işlem maliyetli hassas açma ve temizleme imkanı sunan hatlar - selülozik ve geri kazanılmış liflerin güç tutuşurluğuna yönelik yeni bir konsept STÄUBLI Ağızlık açma sistemleri: kam, armür, Jakar STÄUBLI elektronik armür sistemlerinden jakarlı makinalarına kadar bir dizi modern tekstil makinasını (jakarlı, hava jetli, kancalı dokuma makinaları) gösterime sunacaktır. Grup üyesi SCHÖNHERR halı sistemleri halı örneklerini ziyaretçilerle paylaşacaktır (ALPHA 400 serisi üzerinde üretilen) ve diğer Grup üyesi DEIMO ise

ic motors - reduced consummation of spare parts owing to a new design of kinematic. NSC Fibre To Yarn makes it a point of honour to remain continuously aware of its numerous Indian customers who help him to improve the machinery. LAROCHE Opening- Nonwoven technologiesRecycling In the textile industry, each operation of the complete cycle, from fiber preparation to garment making, generates substantial amounts of waste. In the past 20 years, LAROCHE has been deeply involved in the scientific development of the textile waste recycling technol-


PANORAMA

tekstil makinaları için elektronik çözümlerini gösterime sunacaktır. Yeni nesil döner armür tipi S3060/S3260 (daha yüksek çalışma hızlarına imkan veren ve süper güvenilir çalışma sağlayan devrim niteliğindeki yeni kilitleme sistemli) de gösterimde olacaktır. Fuardaki iki adet çözgü bağlama makinası ise yeni MAGMA T12 - orta-kalın iplikler ile teknik iplikler için- TOPMATIC çok ince filament ipliklere kadar geniş çalışma aralığı olan kanıtlanmış sistem... ALLIANCE TEKSTİL MAKİNALARI Parça boyama ALLIANCE MACHINES TEXTILES, fuarda Lisansörü EXOLLOYS’nin standında yer alacak olup, şu makinalarını ziyaretçilerine sunacaktır: RIVIERA ECO+ ‘ın yeni modeli (flotte oranı ve çok yönlülük anlamında en iyi performansa sahip) RIVIERA ECO+ GREEN kumaş flotte ile temas etmeden hemen önce, her devirde kumaşı sadece hava ile hareket ettirmektedir. Bu sistem kumaşta kırık oluşumuna engel olduğundan hassas kumaşlar için idealdir. Hava kumaşın transportu için değil katlarını düzeltmek için kullanılır. Daha az güce ihtiyaç vardır (örn. bir tüp makinada sadece

ogy, achieving great progress and helping discover new applications for better and cheaper products taking care of the serious environmental problems and the shortage of raw materials. At INDIA ITME 2012 Laroche will display: - JUMBO tearing lines with improved throughput and special devices for the recycling of postconsumer clothings and carpet waste. - New “FLEXILOFT plus” Airlay technology with improved web uniformity and weight range. The LAROCHE Airlay can run all types of fibers (synthetics, natural, recycled…) and blends of fibers and solid particles (foam chips, plastics, wood chips) which allow to make smart products from renewable resources and from waste that are otherwise discarded. - New MINITRIM HSP 400 (high speed) edge trim opening machine LAROCHE will also present its latest innovations in: - high precision fiber dosing and blending lines - decortication lines for bast

54 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

fibers (Flax, Hemp, Kenaf…) allowing gentle fibre opening and cleaning with a low processing cost - A new concept for flame retarding of cellulosic and recycled fibers STÄUBLI Shedding systems: cam, dobbies, Jacquard STÄUBLI will exhibit a cross-section of its most modern textile machinery range including electronic dobbies and Jacquard machines, harnesses, and weaving preparation systems. Group member SCHÖNHERR carpet systems will show its exclusive carpet samples – produced on ALPHA 400 series carpet-weaving machines, and Group member DEIMO will present state-of-the-art electronic control solutions mainly for textile machinery. On the booth one can see two fully operational weaving machines with Stäubli Jacquard machines, an air jet weaving machine producing terry towel with the new Stäubli Jacquard machine type SX,


PANORAMA

3 KW). Kumaş hareketi hassas olup, boncuklanma oluşmadan boyama yapılabilir. Avrupa, Fas, Tunus, Brezilya ve Türkiye’de pek çok müşteri yüksek kalite viskonlikra’yı kırık olmaksızın 1:3 flotte oranında boyayabilmektedirler (örn. 2 tüplü makina

için 400 kg kumaş sadece 1 000 Litre su ile boyanır) Tek tüplü sanayi tipi RIVIERA ECO+ GREEN fuarda gösterilecektir. CALLEBAUT DE BLICQUY Lif ağartma ve boyama Callebaut de Blicquy (CDB) INDIA ITME’da boyama optimizasyonuna yönelik gelişmeleri gösterecektir: - Laboratuar tipi, CDB özel cihazlı “online” renk ölçümü; boyama makinasına veya herhangi bir ekipmana entegrasyonu mümkündür. Proses optimizasyonu ve üretim maliyet avantajı sağlar. - Sanayi tipi: CDB, ekonomik ve ekolojik yüksek yoğunlukta ağartma ve boyama (elyaf, tow, bumps, vs) sistemlerindeki son gelişmeleri sunacak (akrilik ve polyester tow için 700 kg /m3 ‘e kadar, pamuk elyafı için 350 kg/m3’den daha fazla). Su ve buhar tasarrufu sağlayarak üretim maliyetlerinde % 25’e varan tasarruf sağlar) CDB bobin, çile, giysi, boşluklu boyama (space dyeing) alanlarında da yenilik ve iyileştirmelerini gösterime sunacak. ROUSSELET-ROBATEL Santrfüjlü sıkma Santrfüjlü sıkma, kurutma öncesi için su uzaklaştırma adına hala en ekonomik yöntemdir. Rousselet Robatel, bu konunun uz-

and a rapier machine with Jacquard machine LX1602 producing upholstery fabric. The newly developed generation rotary dobby type S3060/S3260 with its evolutionary new locking system allows higher running speeds and superior reliability. It will be shown on a combined demonstration unit with a pair of name selvedge Jacquard machines type CX172 on each side of the fabric. Two types of warp tying machines are on show: new MAGMA T12 - ideally suitable for medium to coarse yarn types, and for tying technical fabrics - and proven TOPMATIC for a wide yarn range down to the finest filaments, both machines equipped with double-end detection systems. ALLIANCE MACHINES TEXTILES Piece dyeing As ever: more air, less water in piece-dyeing technology and for INDIA ITME more versatility. ALLIANCE MACHINES TEXTILES, the French

56 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

piece dyeing manufacturer, well-known for machines using less and less water, will present in Mumbai a complete new machine using the air technology. ALLIANCE will be present on booth of its Licensee EXOLLOYS. ALLIANCE will show the new model of its well-known RIVIERA ECO+ which allows the best performance in terms of liquor ratio and versatility. RIVIERA ECO+ GREEN is using air only to move the fabric at each revolution, just before fabric will be in contact with the liquor. This system avoids creases, especially on delicate fabrics. Air is used only to take the pleats of fabric out; air is not used to transport the fabric. In these conditions, less power is used (for example only 3 KW for one tube machine). The movement of the fabric is gentle, the surface of the fabric is protected and fabric is dyed without pilling. Many customers in Europe, Morocco, Tunisia, Brazil, Turkey and now in INDIA are dyeing high quality viscose lycra (without creases and with a perfect surface aspect)


PANORAMA

manı olarak INDIA ITME fuarında serbest elyaf tipi işlemlere uygun sürekli su sıkma sisteminin son versiyonunu sunacaktır. Bu sistem pamuk ağartmaya yönelik kurutmada ve lif boyama sürekli hatlarında önemli enerji ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Yeni komple açma kapağı sayesinde seperThanks to a new complete opening lid,t erişimi iyileştirilmiştir ve santrfüj temizleme daha kolay hale gelmiştir. Rousselet Ro-

batel, çok küçük partiler için 120 mm çaplı sepetli laboratuar tipi su sıkma santrfüjü ile ürün aralığını daha da arttırmıştır.

in a liquor ratio of 1: 3 (for example for a 2 tubes machines about 400 kgs of fabric are dyed with only 1 000 Liters of water). Total liquor ratio on viscose lycra from beginning to end of dyeing is 25 liters per 1kg of fabric. A one tube industrial RIVIERA ECO+ GREEN will be shown on the booth.

it, and with their own lab equipment allowing both process optimization and significant production cost savings. - On industrial level: CDB will introduce their latest developments in machines for economical and ecological Very High Density bleaching and dyeing of loose stock fibres, tow and bumps (up to 700 kg per cubic meter for acrylic or polyester tow and more than 350 kg per cubic meter for loose cotton fibres), allowing huge savings in water, steam and ingredients consumption, and so providing the most competitive cost prices (up to 25% cost price reduction). CDB will also offer their latest developments dealing with bobbins, hanks, ribbon and ready-made article dyeing, with Space Dyeing as well, and propose you pertinent solutions for partial or full water recycling and for effluent treatment.

CALLEBAUT DE BLICQUY Beaching and dyeing of fibres Facing globalization, environmental and economic challenges, and to cope with textile market new requirements, Callebaut de Blicquy (CDB) will introduce at INDIA ITME their latest improvements in dye-work management optimization: - On laboratory level, with CDB specific device for “online” colour measuring, integrated to the dyeing machine or any other equipment requiring

58 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

DOLLFUS & MULLER Tekstil terbiyesine tönelik sonsuz keçeler ve taşıma bantları Dollfus & Muller, 200 yılı geçkin bir süredir keçe ve bant üretmektedir. INDIA ITME 2012’de farklı terbiye makinaları için ge-


KALİTE PERFORMANSINIZI ARTIRIR... Reiners + Fürst GmbH | Almanya • Kısa elyaf iplik makinaları için flanş ve SU profil bilezik ve kopçaları • Uzun elyaf, filament iplik ve büküm makinaları için her cins yağlı bilezikler ve metal - naylon kopçaları • Kopça takma ve çıkarma aparatları ile temizlik tabancaları

Trützschler Card Clothing GmbH | Almanya • Pamuklu sentetik kısa elyaf tarak telleri • Her cins tarak makinası için metalik ve flexible tarak telleri, sabit şapkaları

Yamauchi Corp. | Japonya • Kısa ve uzun elyaf iplikçiliği için her cins apron ve manşon • Sonsuz filament imalatı için her cins apron ve manşon

Holz | Almanya Her cins fitil makinası için • Komple fitil kelebekleri • Fitil kelebeği pençeleri • Büküm başlıkları ve fitil iğleri

Mechanik Leisnig GmbH | Almanya • Ring iplik makineleri için yedek parçalar • Yüksek hız iğleri ve çekim silindirleri ile iplik makineleri yedek parçaları

Legrom GmbH | Almanya • Ring iplik ve open-end makinaları için yedek parçalar

MYT Tekstil Makinaları Servisi Çerkezköy | Kahramanmaraş | Denizli Kayseri | Malatya | Osmaniye • Her cins tarak makinaları için metalik ve flexible tarak telleri, sabit şapkaları servisi ve stoktan satış

MYT MÜMESSİLLİK Merkez : Şemsettin Günaltay Cad. No: 163 Hanedan Apt. Kat: 1 D: 3 34738 Erenköy / İstanbul Servis : Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Cad. 4. Cadde No:98 Kahramanmaraş Servis : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. 7. Sk. No: 6 59500 Çerkezköy / Tekirdağ Servis : Pamukkale Sanayi Sitesi 27. Sok. No: 12 20175 Denizli Servis : Ambarlı Mah. Org. San. Böl. Demirciler Sit. Ağaç İşleri 24. Cad. No: 17 38070 M.Gazi / Kayseri Servis : Özsan Sanayi Sitesi 27. Blok No: 19 Yakınça - Yeşilyurt / Malatya Servis : Adnan Menderes Mah. Küçük Sanayi Sitesi 18. Blok 5. Sk. No:1 Merkez / Osmaniye

Tel: 0216 411 81 17-18 Tel: 0344 236 57 57 Tel: 0282 758 18 77-78 Tel: 0258 251 86 54 Tel: 0352 311 53 50 Tel: 0422 238 31 61 Tel: 0328 825 52 50

web: www.myt.com.tr | e-mail: info@myt.com.tr

Faks: 0216 411 81 21 Faks: 0344 236 30 37 Faks: 0282 758 18 79 Faks: 0258 251 86 55 Faks: 0352 311 53 51 Faks: 0442 238 07 14 Faks: 0328 825 52 50


PANORAMA

liştirdikleri keçe ve bantları gösterime sunacaklardır. Ayrıca, örme kumaş terbiyesi amaçlı yeni kompakt keçelerinide tanıtacaklardır. Bu keçe düzgün ve pürüzsüz yüzeyi ile kumaşlara ekstra bir çektirme (kompaktlama) kalitesi ve daha iyi kılavuzlama sunmaktadır. Dollfus & Muller, dayanıklı baskı bantlarınıda tanıtacaktır. Pekçok Asya ülkesinde, ince kumaşları basan sistemlerde Dollfus & Muller’in iz yapmayan baskı bantları kullanılmaktadır. Dollfus & Muller, pigment yatak üreticileri için dayanıklı kurutucu bantlarıda sunmaktadır. Son olarak, denim üreticileri yanında yük-

sek gramajlı kumaş üreticileri için dayanıklı sanfor keçeleride gösterimde olacaktır.

ROUSSELET-ROBATEL Centrifugal Hydro extraction Centrifugal hydro extraction is still the most economical way for pre drying – and in some specific cases – drying all textile products and materials after bleaching, dyeing, washing, recycling and any other wet treatment. Rousselet Robatel, as the centrifuge specialist, will introduce at INDIA ITME the latest version of their continuous hydro for loose stock fibres, which is well known for allowing significant energy and cost savings at the level of the dryer in cotton bleaching and fibres dyeing continuous lines. Thanks to a new complete opening lid, basket accessibility is highly improved and centrifuge cleaning operations are easier, so increasing its flexibility to suit with regular product or colour changes… On another side, Rousselet Robatel once more extended their particularly wide range of batch centrifugal hydro extractors with a laboratory centrifuge with a 120 mm diameter basket for very small sample processing, proposing now extractors with baskets from 120 mm up to 2 meters

finishing, satin wrappers for wool finishing and tensionless dryer belts for knit finishing. Dollfus & Muller will introduce at INDIA ITME its new compacting felt for knit finishing with major evolutions compared to existing products in order to serve better the dyeing houses. The new compacting felt quality brings a special care to the fabrics thanks to its smoothest surface, an excellent guiding and the best compacting rate in relations with a new exclusive design. Furthermore, Dollfus & Muller will display its durable printing dryer belts. In many Asian countries, many printers of fine fabrics, scarves, flags are using the Dollfus & Muller printing dryer belts for their non- marking surfaces which can avoid as well the particles on the back side. Dollfus & Muller offers also the widest range of printing dryer belts and the strongest dryer belts for pigment bed linen producers. Finally, Dollfus & Muller will display its proven durable sanforizing palmer felts ideal for denim producers, heavy weight, shirting or bid linen fabric manufacturers. The well-known two hundred years old company is recognised to manufacture the more durable and the best water absorbent sanfor felts.

DOLLFUS & MULLER Textile finishing Endless Felts and Conveyor Belts Dollfus & Muller has been manufacturing felts and belts for more than 200 years. They will present at INDIA ITME 2012, their spare parts such as compacting felts for knit finishing, printing dryer belts for printing, sanforizing felts for denim and woven fabrics finishing, decatizing felts for wool

60 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

AESA İklim (hava) mühendisliği / Nemlendirme sistemleri AESA Air Engineering, sanayi tipi iklimlendirme, havalandırma ve filtrasyon sistemleri alanında lider bir firmadır. Hindistan, Çin ve Singapur Asya ofisleri ile AESA dinamizm, sinerji ve tecrübeyi harmanlamak, en ileri çözümleri sunmaktadır. Köklerini 4 bilinen firmanın oluşturduğu (Ameliorair / Air Industrie / LTG Air Engineering/ Kenya), AESA dünyanın dört bir

AESA Air Engineering Air Engineering / Humidification system for textile factories AESA Air Engineering, the leader in the field of industrial air conditioning, provides reliable solutions for textile air engineering, industrial ventilation & air conditioning as well as dust filtration, waste removal & collection


yanında çalışan 10,000’nin üzerinde sistemiyle önemli bir birikime sahiptir. AESA; iplik, dokuma, suni lif üretim tesislerinin iklimlendirmesinde ve telef uzaklaştırma sistemlerinde uluslararası standartlara uygun çözümleriyle uzmandır. En iyi filtrasyonu ve telef toplama sistemlerini kullanan tam otomatik donanımları AESA’yı pek çok ülkede alaninda lider konumuna getirmiştir. AESA tasarım müşterileri için önemliolan presizyon, güvenirlilik, telef yönetimi ve enerji tasarrufu hususları dikkate alınarak yenilikçi ürünler geliştirmektedir.

in the textile, paper, tobacco and food industries. Whatever specific air engineering requirements may be, AESA Air Engineering has time tested solutions. With its Asian offices in India, China and Singapore and a network of agents, AESA combines the dynamism, rigor and experience of European and Asian engineering teams, offering the most advanced solutions, with competitive equipments. Taking its roots from 4 famous companies (Ameliorair / Air Industrie / LTG Air Engineering/ Kenya), AESA has the experience of more than 10,000 installations running worldwide. AESA has a full range of self developed proprietary equipments and the capacity to solve any technical problem with the most appropriate solutions. AESA is specialized in spinning, weaving, manmade fiber air conditioning and waste removal systems. For any given fiber like cotton, rayon, polyester, blended, wool, acrylic, fiberglass, AESA supplies complete system in order to maintain the adequate condition of temperature and humidity in a clean environment in accordance with international standards. Supplying fully automatic system using the best filtration and waste collection system, AESA is leader in many countries for air conditioning in textile factories. Aesa design is focusing on optimizing the added value for clients in term of precision, reliability, waste management and energy saving solutions.


PANORAMA

CalemardTM’den esnek ve küresel çözümler CalemardTM, the global reference in flexible solutions 1955 yılından bu yana, çok geniş pazarlar üzerinden, CalemardTM etkinliklerini yüksek teknoloji kesme uygulamalarına odaklamıştır. Bunun doğal sonucu

62 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Present since 1955 on a wide range of markets, CalemardTM has focused its activities on highly technical cutting applications. CalemardTM has


PANORAMA

olarak da CalemardTM teknik tekstiller ve nonbwoven uygulamaları başta olmak üzere pek çok tekstil uygulamasında güçlü pazar pozisyonları elde etmiştir. Dünya çapında 7500’ün üzerinde makinasıyla, CalemardTM kaliteli çeşitlilik ve esneklik anlamında küresel bir referanstır. CalemardTM direkt, bileşik, sıcak veya ultrasonik gibi tüm kesme teknolojilerinde uzmanlık sahibidir. Softedger kesici geçen sene firma tarafından yeni nesil bir makina olarak piyasaya sürülmüştür. Birleştirilmiş kesme, kaliteli kenarlar dolayısıyla uzun ürün ömrü sunar. Yeni kompakt Softedger kesme sistemi, özellikle dar % 100 PE, tafta veya saten şeritler için geliştirilmiştir. Bu 160W cihaz, ürünü germez, kumaş üzerinde az gerilim oluşturur, dar kesme-daha iyi yapıştırma kalitesi ve aktarma sırasında mükemmel kenar stabilitesi sağlar. Standart tekstil pazarında, CalemardTM makinaları güneş koruma, etiket, astarlık, kurdela ve bayrak-flama gibi farklı uygulamalar için kullanılmaktadır. Son zamanlarda, teknik tekstillerde CalemardTM makinalarının uygulama alanları arasına girmiştir. Bu bağlamda, filtrasyon kumaşları, taşıyıcı bantlar, kauçuklaştırılmış

kumaşlar, otomotiv tekstiller vs sayılabilir. Esas olarak dar tekstil şeritlemeye odaklanan firma, bilgi birikimini sarma-depolama alanında da arttırmaktadır. Bu tecrübe, CalemardTM’ın kendisini hem dar tekstil kesme, aktarma/sarma hem de nonwoven alanlarında lider olarak konumlandırmasını sağlamaktadır. CalemardTM hijyen alanında da 10 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. CalemardTM sarma sistemleri hassas nonwoven hijyen ürünlerinin (bebek bezleri, yetişkin bezleri, vs) imalatı için vazgeçilmez sistemler olarak ortaya çıkmaktadır. CalemardTM hacimli ve/veya hassas büyük topları işlemek üzere geniş kesiciler (şeritleyiciler) de sunmaktadır. Yeni ürünlerin gelişimi yüksek kapasiteli kesme sistemlerinin geliştirilmesini de tetiklemiştir ve niş pazarlar ortaya çıkarmıştır. Medikal uygulamalar bu anlamda yukarıda sıralanan kullanım alanlarına ilave edilebilir.

therefore gained strong market positions on textiles, technical textiles and nonwovens, in particular when the market or the material request quality slitting and/ or rewinding. With more than 7500 slitters rewinders/spoolers delivered worldwide, CalemardTM is the global reference in quality versatile and flexible solutions. The quality of products converted on CalemardTM’s machines is partly due to a strong know-how in slitting technologies. CalemardTM has a proven expertise in all cutting technologies: direct or combined, hot, cold or ultrasonic. Softedger cutter NEW GENERATION was lauched last year by the company. Combined cutting performs quality selvedges, with large and flat edges for final product longer life expectancy. New compact Softedger cutter has been developed especially for narrow strips 100 % PE, Tafta or satin. This 160W device avoids any product stretching, less stress on fabric, narrow slitting, better welding quality and perfect edges stability on rewinding and especially flat and smooth edges. This unparalleled knowl-

edge is the guarantee of the best cutting solution and a perfect slitting quality, whatever are the product and the application. On standard usual textile market, CalemardTM machines are performing on different applications like sun protection, labels, interlining, ribbons and flags. Nowadays, Technical Textiles are becoming one of the main converting applications for CalemardTM machinery, and are typically based on filtration fabrics, conveying belts, dipped fabrics, rubberized fabrics, automotive. Originally focused on narrow web slitting, the company has expanded its knowledge in spooling technology. This experience enables CalemardTM to position itself as a leader, not only in narrow web slitting and rewinding/spooling, but also for delicate product conversion such as nonwovens. CalemardTM has been present for more than ten years in the hygiene business, with high performance and very sensitive equipment to handle this delicate material. CalemardTM launched several years ago dedicated spooling lines. These highly technical and

DECOUP+, SÜREKLİ ULTRASONİK KESME VE YAPIŞTIRMADA UZMAN Decoup+TM markası, tekstil üretim ve dönüştürme işlemlerinin herhangi bir aşamasında kullanılabilecek farklı kesme ve

63 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

yapıştırma seçenekleri sunar. Elle çalışan kesme sistemlerinden dokuma tezgahları üzerine yerleştirilen modüllere kadar sürekli çalışma imkanı veren pek çok uygulama sıralanabilir. Tezgah üzerinde kesme için, Decoup+ TM cihazlar sunmaktadır, bu sistemler kararlı ve düzgün kenar oluşumu sağlayarak kumaş özelliklerinin korunmasını sağlar. Güvenilir ve uygun fiyatlı bu sistemler, sıcak kesme ile ortaya çıkan olumsuzluklara çözüm sunmaktadır.

Yüksek kalite teknik tekstil talepleri içinde, Decoup+ TM ramlar ve kontrol makinaları üzerine yerleştirilebilen kesme-yapıştırma sistemleri sunmaktadır. Decoup+TM ayrıca, kumaş kenarlarını güçlendirici bir ultrasonik sistemde geliştirmiştir. Bu şekilde muamele edilen kumaşlar, ürün dayanımını arttırırken esnekliği korumaktadır. Decoup+TM , parti birleştirme konusunda da uzmandır. Nonwoven üretim hatlarının çıkışına entegre edilen birleştirme

productive narrow slitting lines perform jumbo spools of fragile nonwoven hygiene products used in the manufacturing of baby diapers, feminine protection and adult incontinence. CalemardTM also provided wide slitters to process bulky and/or fragile large rolls. The development of new products has pushed new developments of higher capacity slitter or very specialized one for ‘niche’ markets (doctor machines, laminating). CalemardTM supplied a lot of equipment to commission slitter companies to process various nonwoven like for roofing, filtration, garments, flooring, automotive, medical applications.

ing equipment, applicable at any stage of the textile production and converting process. From handheld devices for final make-up operations, to module to be integrated on weaving looms, stenters or off-line machines, industrial range of proven solutions are specifically adapted to continuous operations. For cutting on looms Decoup+ TM proposes compact and easy to install devices on any type of loom, producing stable and consistent edges, whilst maintaining fabric properties. Reliable and affordable, this equipment is the solution to avoid hot cutting drawbacks. For the high quality needed for the demanding market of technical textiles, Decoup+ TM offers reliable and accurate devices to cut and/ or seal edges on stenters and inspection machines. Decoup+TM has also developed an ultrasonic forging solution to reinforce fabric edges. Fabric edges are strongly reinforced, thus increasing the product durability, while web flexibility is preserved. Decoup+TM has also a strong experience in splicing benches. Installed at the exit of nonwovens production lines, splicing benches are used to join two bobbins together or to eliminate defects during control processes. Ultrasonic splicing technology of Decoup+TM performs strong join without overthickness while maintaining the original properties of the product, and so, eliminates the risk during finishing operations, to stop the lines to scrap the neck and overthickness resulting from a hot wire splicing. Then, for final make-up operations Decoup+TM proposes a manual range of equipment: autonomous workstation to perform high quality cutting, sealing or welding operations only with tool changes, and

Decoup+, the specialist of continuous ultrasonic cutting and sealing On ultrasonic area, Decoup+TM brand will propose different cutting and weld-

64 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

üniteleri, bobinleri birleştirmek veya kontrol işlemlerinde görülen hataları ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Decoup+TM Ultrasonik birleştirme teknolojisi, hem güçlü bir birleştirme sağlar hem de aşırı kalınlık oluşumundan kaçınır. Böylece sonraki işlemlerde üretim sorunlarını minimize eder. Son işlemler için Decoup+TM bir dizi elle çalışan aparat sunar: aparatlar farklı çalışma istasyonlarında ve/veya çok amaçlı uygulamalarda kullanılabilir.

Cihazlar, 75W-1200W güce sahip çözümler için kanıtlanmıştır ve özellikle sürekli operasyonlara uyarlanabilir. Bu çözümler modüler üniteler olarak önerilebilir. Son olarak, firmanın sanayi tipi silindir bölümü Roll ConceptTM, yeni patentli ürün hattı AlveotubeTM ‘de piyasaya sundu. Özel tasarlanan bu hat ile işlem performansı arttırılmıştır. Roll ConceptTM’in hafif silindirleri ve sarma merkezleri kolay kurulum, kolay çalıştırma ve dayanıklılık sağlamaktadır.

handheld cutters for straight or profile cutting adapted to multi-purposed operations. Devices are proven solutions with power from 75 to 1200W and are specifically adapted to continuous operations. These solutions are proposed as modular units to be mounted on existing lines, as adapted benches or as handheld units. Meanwhile, Roll ConceptTM, the indus-

trial rollers division, will be pleased to present patented AlveotubeTM product line. Specially engineered to improve process performance and increase line speed on web handling and converting industry, Roll ConceptTM’s lightweight precision rolls and winding cores will ensure the customers easy installation, easy handling and durability.


PANORAMA

İstikrarlı ortaklık Established partnership

66 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Alman tekstil makinaları sanayi ve Türk tekstil endüstrisi karşılıklı güvene dayanan ve onlarca yıldır süregelen yakın ilişkisinden gurur duyar. Bugün Türkiye, Avrupa’daki en büyük tekstil çalışanına sahip olup her zamankinden daha küresel hale gelen tekstil endüstri-

sinde önemli bir rol oynamaktadır. 2008-2010 yılları arası yeniden yapılanma ile geçen zor yılların ardından Türk tekstil sektörü, dünya pazarına hızlı bir giriş yaptı. Özellikle Alman tekstil makinaları endüstrisi, Türklerin ürün kalitesini daha da arttırmak, daha hızlı ve

The German textile machinery branch and the Turkish textile industry can proudly point not only to years but to decades of close relationships, which are based on mutual trust. Today, Turkey is the biggest textile nation in Europe and a major player in the ever more globalised markets for textiles. After the diffi-

cult years of restructuring between 2008 and 2010, the Turkish textile sector has managed a deeply impressive come back on the world market. Especially the German textile machinery industry benefits from the Turkish efforts to increase product quality further and to focus on even faster and more sustainable


PANORAMA

daha sürdürülebilir iş süreçlerine odaklanmasından faydalanıyor. Bu durum, Alman ihracat rakamlarından da açıkça ortaya çıkıyor. 2011 yılında 300 milyon Euro değerinde tekstil makinası ve aksesuarlarının Türkiye’ye sevkiyatı yapıldı. 2012 yılında, tekstil maknaları sektörü daha küresel bir yapıya sahip oldu. Pek çok ülkeye yapılan ihracat miktarı düşerken, 2012’nin Ocak-Mayıs yılları arasında % 20 artarak 125 milyon Euro’ya ulaştı. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAR GETİRİYOR Bugün Türk tekstil üreticileri de Alman makina üreticileri gibi sürdürülebilirlik konusuna büyük ilgi gösteriyor. Bir taraftan, perakendeciler, markalar, müşteriler ve hükümetlerin talepleri karşılanmaya calışılırken diğer taraftan sürdürülebilirliğin olumlu bir ekonomik yanının olduğu gözleniyor. Hızlı tüketim ve enerji için değişken fiyatlar, tekstil üreticilerine endişe veriyor. Her geçen gün daha fazla tekstil üreticisi sürdürülebilirlik ve verimlilik için malzeme akışı ve üretim süreçlerini optimize etmeye çalışıyor. Alman tekstil makinaları üreticileri önemli malzeme, enerji ve su tasarrufu sağlayan hızlı

business processes. This is reflected in the German export figures: In 2011 textile machinery and accessories worth nearly 300 million Euros were shipped to Turkey. In 2012 the textile machinery business became more moderate around the globe. While the exports to most countries decreased the shipments to Turkey increased by 20 % year on year from January to May 2012 and reached 125 million Euros. Sustainability meets profit Today, the Turkish textile producers as well as the German machinery manufacturers have to pay much higher attention to the issue of sustainability as in the past. On the one hand there are requirements from retailers, brands, customers or governments that have to be met. On the other hand sustainability has also a clear economic aspect: Volatile prices for commodities and for energy are obviously worrisome signs for textile manufacturers. More and more textile manufacturers are studying their material flow and their production process under the aspect of sustainability with regard to efficiency. The German textile machinery manufacturers have developed pioneering technologies that enable substantial material, energy

teknolojiler geliştirdi. Bu çözümler ile “Made in Germany” tüm tekstil zincirini kapsayarak, tekstil sirketlerine üretimlerini sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirmesine yardımcı oluyor. SONRAKİ DURAK İSTANBUL VE GAZİANTEP VDMA tekstil Makinalari Birligi üye şirketleri Türkiye ile olan iliskilerini daha da derinleştirmeyi düşünüyor: VDMA olayı “Alman teknolojisi Türk tekstili ile buluşuyor- B2B Bir Araya Gelme Konferansı” 12-13 Kasım’da İstanbul’da ve 15- 16 Kasım 2012’de Gaziantep’te gerçekleştirilecek. 25 tanınmış Alman şirketinden konuşmacılar eğirme, örme, çözgülü örme, dokuma, nonwoven, bitim ve boyama makinaları ile ilgili kullanıcı odaklı teknolojileri sunacak. Dahası enerji ve malzeme etkinliği, tekstil test ve muayene, sertifikasyon ve etiketleme gibi önemli konular da programı zenginleştirecek. Her iki lokasyonda konferansın ilk gününde, uzmanlar tekstil makinaları ve bileşenlerine odaklanırken, ikinci gün teknik tekstiller ve nonwovenların üretimi ve hazır giyim ve ev tekstili konuları başlıca alanlar arasında yer alacak.

and water savings. These solutions Made in Germany cover the whole textile chain and help textile companies to make their production sustainable and more competitive. Next stops Istanbul and Gaziantep The member companies of the VDMA Textile Machinery Association are looking forward to deepen the relations with Turkey further this autumn: The VDMA event “German Technology meets Turkish Textile - Conference & B2B Matchmaking” is scheduled in Istanbul on 12 and 13 November and in Gaziantep on 15 and 16 November 2012. Speakers from 25 well-known German companies will present user-oriented technology topics related to spinning, knitting, warp-knitting, weaving, nonwoven, finishing and dyeing machinery. Moreover, important cross-topics like energy and material efficiency, textile testing, certification and labeling as well as buyer’s credits will enrich the program. On the first conference day at each location, the experts will focus on textile machinery and components for the production of technical textiles and nonwovens” whereas garments & home textiles” will be the major field of application on the second day.

67 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

Kadir Karakuş

Oerlikon Schlafhorst BD 448 Uşak’ta Oerlikon Schlafhorst BD 448 in Usak Uşak’ta bulunan rotor ipliği üretimi firması Çınar İplik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Ege Bölgesinin en önde gelen iplik üreticileri arasındadır. Günümüzde yaklaşık 2.600 rotor ve 70 personel ile yıllık 3.600 ton üretim yapan ve 6.000.000 TL ciro elde eden bu şirketi 18

68 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Turkish rotor spinning mill Cinar Iplik Textil San. Ve Tic. Ltd in Usak is one of the biggest yarn manufacturers in the Aegean region. Kadir Karakus established the company 18 years ago, and it now produces 3,600 tonnes of yarn a year with nearly 2,600 ro-


PANORAMA

yıl önce Kadir Karakuş kurmuş. Uşak ilinde iplik üretimi önemli endüstri kollarından biridir. Dolayısıyla Çınar İplik firmasının ürettiği çeşitli pamuk ipliği ve karışım iplikler bölgede işlenerek çorap, döşemelik triko kumaş ve daha pek çok tekstil türü üretilmektedir. Şirket ürettiği ipliğin %20’sini esas olarak Doğu Avrupa’ya ihraç etmektedir. Bu aile şirketini Kadir Karakuş tamamen müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yönetmektedir. “Müşterilerimizin memnuniyeti bizim de memnuniyetimizdir.

Mükemmellik her bakımdan tutkumuzdur. Makinelerimizin bakımı aksatılmaz, çalışanlarımız en iyi düzeyde eğitimlidir, en iyi üretim koşullarına çok büyük önem veriyoruz, düzen ve temizlik üretim tesislerimizin vazgeçilmezidir. Bu şirket felsefesiyle doğru yolda olduğumuzu ipliklerimize olan talepteki artış da kanıtlıyor. Bu nedenle şirketimizi sürekli genişletiyoruz ve Oerlikon Schlafhorst’un yeni rotor iplik eğirme makinelerine yatırım yapıyoruz. Halen en iyi üretim koşullarına ve yeni ofislere

tor spinning units and almost 70 staff, achieving an annual turnover of 6,000,000 TL. Textile production is one of the leading industrial sectors in the Usak region. Countless cotton or blended yarns from Cinar Iplik are processed accordingly into socks, plush fabrics and other textiles in the region. The company exports 20% of its yarns, primarily to Eastern Europe. Kadir Karakus runs the family company with a consistent focus on the needs of his customers. “It is only when our customers are satisfied with us that we are satisfied with ourselves. Perfection is our passion in every respect. Our

machines are always perfectly serviced, our employees receive the best training, we attach great importance to optimum production conditions and order and cleanliness are self- evident in our production halls. The steadily growing demand for our yarns shows that we are on the right track with this corporate philosophy. This is why we are continuing to expand our company and investing in new rotor spinning machines from Oerlikon Schlafhorst. We are currently building a further hall with optimum production conditions and new offices.” Cinar Iplik’s most popular product is coloured

Çınar İplik’te her şey derli toplu: Salonlar, makineler ve çalışanlar. At Cinar Iplik everything is always in tip-top condition: the halls, the machines and also the operators.

69 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

sahip yeni bir üretim binası inşa ettik.” Çınar İplik’in en çok yaptığı üretim, ihtiyaca göre istenen parti büyüklüklerinde üretilen renkli ipliklerdir. Hatta bazı makinelerde eş zamanlı olarak farklı renklerde birden çok iplik üretilmektedir. Kadir Karakuş: “BD 448 ile müşterilerimizin en çeşitli iplik ve bobin kalitesi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bazı müşterilerimiz yumuşak ipliklere, bazılarıysa bobinlerin triko makinelerindeki ipliğin çalışma karakteristiğinin çok iyi olmasına önem veriyor. Müşterilerimizin tüm bu taleplerini bir elden karşılayabilmemizi ve bunu yaparken de verimli ve ekonomik üre-

tim yapmamızı Oerlikon Schlafhorst’un yeni BD 448 makinesi mümkün kılıyor” diyor. Kadir Karakuş, rotor iplik üretiminde çok deneyimli ve motivasyonu yüksek bir ekiple çalışıyor. Çınar İplik’in üretim müdürü İzzet Tekin şöyle diyor: “Neredeyse 20 yıldır ipliklerimizi BD makinelerinde üretiyoruz, dolayısıyla farklı nesilleri çok iyi tanıyoruz. En çok da yeni BD 448 makinesinin önceki BD nesillerine kıyasla daha az enerji tüketmesinden memnunuz. Personelimiz de yeni makineden çok memnun. Kullanımı kolay ve ayrıca makinenin ana elemanları da eskisinden çok daha ergonomik.”

yarns, which are spun to order in the desired lot sizes. Some machines even produce several yarns in different colours at the same time. Kadir Karakus says: “We meet a wide variety of customer requirements in respect of yarn and package quality with the BD 448. Some customers value soft yarns in particular, while other customers consider excellent unwinding characteristics of the packages on the knitting machines important. The new BD 448 machine from Oerlikon Schlafhorst enables us to harmonise all these requirements of our customers and achieve efficient, economic production.”

Kadir Karakus is supported by a motivated team with extensive experience of manufacturing rotor yarns. Izzet Tekin, production manager at Cinar Iplik, says: “For almost 20 years we have been producing our yarns on BD machines. In consequence we know the various generations very well. In the case of the new BD 448, we are particularly pleased that it consumes even less energy than previous BD generations. And our employees are also very satisfied with the new machine. It is easy to operate and the operating controls are also much more ergonomic than before.”

BD 448

70 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

Truburst3 ve Titan4 Aygenteks ile Türkiye pazarında Aygenteks introduces Truburst3 and Titan4 to the Turkish Market TRUBUST3 PATLAMA MUKAVEMETİ TEST CİHAZI James Heal tarafından yeniden tasarlanan ve üstün özellikler eklenen Truburst3; dokuma, örme, dokusuz yüzey (nonwoven), kağıt - plastik materyallerin ve tıbbi malzemelerin patlatma mukavemetini ölçen, dijital göstergeli, tamamen pnömatik ve üç boyutlu mu-

72 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Truburst3 which is redesigned by James Heal and added advanced features, is a fully pneumatic bursting and 3D strength testing instrument with digital indicator which tests burst strength of materials including textiles, woven, nonwoven, paper or plastics and medical products. Incorporating an automatic burst detect system, the instrument is highly sensitive and reliable. The


PANORAMA

ölçümü doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ayarlanabilir sıkıştırma basıncı sayesinde numunenin kayması ve zarar görmesi engellenir. Piyasaya yeni sürülen çift hava akış kontrollü modeli (Truburst Dual Control) Adidas tarafından onaylıdır ve ayrıca özellikle M&S testlerinde istenilen mekanik hava artış ayarı da yapılabilir. Cihaz ile esneme geri dönüşüm testleri de uygulanabilmektedir. ISO 13938-2, ASTM D3786 ve diğer birçok ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olan Truburst3, sezgisel yazılımı ile birlikte, deneyimli ve deneyimsiz tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

74 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

kavemet test cihazıdır. Otomatik patlatma algılama sistemine sahip olan cihaz oldukça hassas ve güvenilirdir. Dijital ekranı üzerinden patlatma basıncı, uzaması ve zamanı görüntülenir ayrıca sonuçların istatistiki analizi yapılabildiği gibi veriler bilgisayara aktarılarak özel programında da saklanabilir, istenildiğinde bu verilerin raporu yazdırılabilir. Temassız lazer uzama

TİTAN4 ÜNİVERSAL MUKAVEMET TEST CİHAZI Tekstil, deri ve nonwoven gibi geniş bir alandaki ürünlerin mukavemet ölçümleri için geliştirilmiş ve piyasada kendini ispatlamış olan üniversal mukavemet test cihazımız TITAN 4 her zaman bir adım daha ileri teknoloji ile kendini yenilemekte... Son versiyonu ile uzun Ar-Ge çalışmalarından sonra kullanıcıya ve nihai amaca yönelik bir takım yenilikler getirilmiştir. Son jenerasyon üniversal test cihazı Titan 4, geçmişteki versiyonlarından tamamen farklı bir tasarıma, elektronik sisteme ve yazılıma sahiptir. İngiltere’de geliştirilen ve imal edilen bu kompakt sistemde, çekme ve basma uygulamaları için başka herhangi bir araca ihtiyaç duymayan takılıp değiştirilebilen bir dizi numune tutma çeneleri bulu-

burstingpressure, distension and timecan beviewed over digital indicator. Additionally, the statistical analysis can be made and data can be stored in the special program by transferring to computer, when needed, the report of these data can be printed out. Non-contact laser distension measurement provides accurate results. With adjustable clamping pressure slippage or specimen damage can be avoided. Dual air flow controlled model Trubust Dual Control Model which is brought out to the market is approved by Adidas and also, especially in the tests by Marks & Spencer, the desired air flow adjustment can be made. With the help of the instrument, recoverable extension testing can also be applied. Truburst3, which complies with ISO 13938-2, ASTM D3786 and many other national and international standards, is put into service for all experienced and inexperienced users with intuitive software.

TITAN4 UNIVERSAL STRENGHT TESTER Universal strength tester TITAN4 which is designed for strength measurements of wide range of products such as textile, leather, nonwoven, always renovates itself with a more advanced technology... With the latest version, after the long period of Research and Development studies, some innovations are brought for users and final purpose. The latest generation universal tester Titan 4 has a totally different design, electronic system and software. In this compact system which is designed and produced in England, there are a set of interchangeable specimen grips that doesn’t need any other tool for tension and compression applications. Having three load cells up to 300 kg, Titan4 has a purpose of meeting all the requirements for strength testing. The instrument having a universal power sup-


nuyor. 300 kg’ a kadar çıkabilen 3 yük hücresine sahip olan Titan 4 mukavemet testi için gerekli bütün ihtiyaçlara yanıt verme amacına sahiptir. Voltaj değişmelerine karşın üniversal güç kaynağına sahip olan cihaz ayrıca hava basıncını düzenleyen entegre pünömatik sistem ve PC kontrol özelliğine sahiptir. Titan 4 aynı zamanda yeni yazılımı TestWise 2012 ile de dikkat çekiyor. Firma tarafından geliştirilen bu yazılım iplikten deriye kadar farklı malzemelerin mukavemet ölçümlerinin değerlendirilmesine olanak veriyor. Türkçe dahil olmak üzere 7 farklı dilde işlem yapan yazılım, numune sonuçlarını anında analiz edebiliyor ve grafikler şeklinde kullanıcının incelemesine sunuyor.

ply for voltage changes, additionally has an integrated pneumatic system regulating the air pressure and PC control feature. Titan4 also draws attention with the new software TestWise 2012. Developed by the firm, the software enables the evaluation of strength measurement of various materials from yarn to leather. The software being available in 7 different languages including Turkish, can analyze the specimen results immediately and presents it to the user for viewing as graphs. James Heal are proud to launch the redesigned digital tear tester Elmatear2 James Heal have recently undergone a Company wide strategic rebrand, which involved redesign-


PANORAMA

76 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

JAMES HEAL DİJİTAL YIRTILMA TEST CİHAZI ELMATEAR2 Yİ PİYASAYA SUNDU James Heal şirket olarak yakın zamanda stratejik bir yeniden markalandırma sürecine girmişti. Bu süreç önemli anahtar araçlarını yeniden tasarlamayı içeriyordu. Popüler James Heal araçlarından olan Elmatear2 bu doğrultuda tasarımı değiştirilen ilk cihazdı. Elmatear güçlü

ve çok yönlü bir araçtır, gerçek faydalar sunan geniş bir yelpazede yeni özellikler eklenerek artan doğruluk güvenirlik ve esneklik ile daha iyi bir değer yaratmıştır ve kapsamlı ve çağdaş bir stil ile yeniden dizayn edilmiştir. Tekstil, nonwoven, kağıt, tahta ve plastik testleri yapmak için gereken her şey cihazda mevcuttur. Sarkaç ağırlıkları (A-D), kontrol ağırlıkları ve komple numune seti, bir adet yedek bıçak ve dört numune hazırlama masası dahildir. Bu benzersiz opsiyonel özellik Sarkaç Ağırlığı Kit’i (E) 128N için çift kapasite sağlar. Bu yüksek mukavemet teknik tekstiller gibi çatı zona, kişisel koruyucu ekipman ve yüksek dayanımlı döşemelik kumaş ve hazır giyim test etmek için idealdir. Sarkaç E hızlı ve kolay yenilikçi devir makinesi, kam kilit, çene ve değiştirilebilir çene yüzeyleri sıkma sağlar. Kullanıcı dostu yazılım bir sistem getirmek için teknik uzmanlar tarafından icat edilmiştir. Hiçbir hesaplamaya gerek kalmadan sonuçların istatiksel analizi oluşturulur. İsteğe bağlı bir PC yazılım paketi de mevcuttur. Operasyonda anlaşılması kolay Elmatear2 de otomatik seviye dengelemesi, otomatik sarkaç algılama, otomatik sıfırlama, görünür ve sesli göstergeler mevcuttur. Akılda kullanıcı yardımı ile yerleşik güvenlik, parmak tanıyıcı, sarkacı iki elle serbest otomatik kullanma gibi özellikleri vardır. Devam memnuniyeti ve uyum sağlamak için James Heal tam bir hizmet ve UKAS kalibrasyon paketi sunuyor. Bu dünya çapındaki hizmet ISO 1725 kalibrasyon hizmeti ve 18 ay garanti içerir.

ing key instruments. Being such a popular James Heal Instrument, Elmatear 2 was one of the first in line. Elmatear 2 is a powerful and versatile instrument, which has been extensively re-designed with contemporary styling and a wide range of new features which offer real benefits, such as better value, increased accuracy, safety and flexibility. The instrument is supplied with everything you need to start testing textiles, nonwovens, paper, board and plastics. Included is a full set of pendulum weights (A-D), a complete set of check weights and specimen, one spare blade and four specimen preparation tables. One unique optional feature is Pendulum Weight Kit (E), which allows double capacity to 128N. This makes it ideal for testing higher strength technical textiles such roofing shingles, Personal Protection Equipment (PPE) and high strength upholstery and apparel fab-

rics. Pendulum E allows for quick and easy clamping with innovative rotary cam lock jaws and interchangeable jaw faces. User friendly software has been devised by our technical experts to bring you a system where no calculations are required, and a statistical analysis of results will be generated. An optional PC software package is also available. Fool proof in operation, Elmatear 2 has automatic level compensation, automatic pendulum weight detection, automatic zeroing and visible and audible indicators. With user welfare in mind, it has built-in safety, having no finger traps, two handed release of pendulum and automatic arrest of pendulum. To ensure continued satisfaction and compliance, James Heal offer a complete Service and UKAS Calibration package. This includes, worldwide service, ISO 17025 Calibration Service and 18 Months’ Warranty.


PANORAMA

RHL Resilio silindirleri sayesinde enerji maliyetleri önemli oranda azaldı Putting the squeeze on energy costs thanks to RHL Resilio Roll

78 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

İngiltere’den, Richard Hough Ltd. (RHL) tarafından, Resilio sıkıştırma silindirleri ile ilgili önemli ekonomik faydalar rapor edildi. Enerji maliyetlerinde tekstil bitim endüstrisindeki büyük müşteriler tarafından yılda 30000 Euro kadar büyük tasarruf sağlanabilmekte. RHL, Resilio’nun rakipsiz performans avantajları ve hızlı yatırım geri dönüşüm sayesinde, dünyanın büyük ilgisini çektiğini gösterdi. Hem bitim şirketleri, hem de ekipman üreticileri gibi mevcut müşterilerden yapılan tekrarlı siparişler, kullanıcıların Resilioların karlılık üzerindeki etkisini fark etmesi itibariyle arttı. Örneğin bu yıl itibariyle, Almanya, Türkiye, Fas ve Slovenya’da gerçekleştirilen kurulumlardan gelen raporlar neticesinde, gerçek anlamda tasarruf edildiği ortaya konmuş oldu. Çin ve ABD’deki yeni müşterilerin de benzer sonuçlar raporladıkları ortaya çıktı. RHL Yönetim Direktörü Anthony Ashton konuyla ilgili olarak şınları söyledi: “Bu hem biz hem de müşterilerimiz için önemli tasarrufların yapıldığını göstermesi açısından heyecanlı olduğumuz zamanlardandır. Resilio Silindirleri arkasındaki devrimsel teknoloji, Benninger ve Kuesters gibi, lider bitim hatlarının bir parçası olarak ve tekrarlama opsiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Huge economic benefits are being reported for the Resilio squeezing roll from Richard Hough Ltd. (RHL), of the UK. Massive savings in energy costs – typically 30,000 Euros per year – are being achieved, according to feedback from major customers in the textile finishing industry worldwide. RHL says the Resilio is attracting worldwide attention, with its unrivalled performance advantages and fast return on investment. Repeat orders from existing customers, as well as new business from both finishing companies and equipment manufacturers, are flooding in, as users realise the extent of the Resilio’s impact on profitability. Already this year, reports from recent installations in Germany, Turkey, Morocco and Slovenia are underlining the real savings being enjoyed. New customers in China and the USA are forecasting similar results. Says RHL managing director Anthony Ashton: “These are exciting times for us and for our customers, with hard evidence coming in to underline the enormous savings being made.” The revolutionary technology behind the Resilio roll is also available as a re-covering option, or as part of a new finishing line from leading OEMs such as Benninger and Kuesters.

79 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

BEŞİNCİ SİPARİŞ Resilio’nun değerinin ideal bir gösterimi, Almanya Suessen’deki iç kılıf üreticisinden gelmektedir. Bu şirket, 2009’da, ilk müşteriler arasına yer almış; ve Menzel Optimaz fularları için beşinci Resilio kaplamaları siparişini vermiştir. Ayrıca silindirlerin diğer sıkıştırma silindirlerinden çok daha iyi bir performans gösterdiği or-

tadadır. Weidmann RHL’ye yıllık 30000 Euro civarında enerji tasarrufu sağlayabilmek adına 5000 Euro kadar bir masrafla orijinal kauçuk silindirlerini Resilio ile değiştirmesi için gönderdi.

Fifth order An ideal demonstration of the Resilio’s value comes from interlinings producer Weidmann, of Suessen, Germany. This company was among the first customers in 2009, and has recently ordered its fifth Resilio cover for its Menzel Optimax foulards, commenting that the rolls “outperform any other squeezing roll by a considerable margin.” Weidmann sent its original rubber roll to RHL for re-covering with Resilio – an outlay of less than Eur. 5,000 – to give an annual energy saving of around Eur. 30,000.

ric from 120% to 50%, without the need to install a vacuum extractor, with the associated purchase and running costs. Inplet manager Ms. Helena Zidaric stated: “The rolls are performing well – it means that the Benninger washing machine is operating according to our expectations and the squeezing effects are reached to the level that we can lead this Tülle material further to the stenter frame.” The 50% residual moisture target was met, no vacuum extractor was required, and the same two Resilio rolls have now been successfully running for more than three years, with Inplet making energy savings of around Eur. 30,000 per year.

Benninger collaboration Similar success has been experienced by another of Hough’s oldest Resilio customers, Inplet of Slovenia. This was a joint venture with machinery manufacturer Benninger, with two Resilio rolls put into the final squeeze of a Benninger Trikoflex washing range. The goal was to reduce the residual moisture of Inplet’s Tlle fab-

80 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

BENNINGER İLE İŞBİRLİĞİ Benzer bir başarıyı, Hough’un en eski Resilio müşterisi de gerçekleştirdi. Makine üreticisi

Tubular knits success Turkish customer Kaşar+Dual has a pair of Resilio anti-deflection rolls in its Kromsan Balloon Padder for tubular knits. These rolls have now been running for three years without problems, achieving a reduction of around


PANORAMA

Benninger ile bağlı ortaklık kurularak, Benninger Trikoflex yıkama serisini son sıkıştırma alanına resilio silindirlerinden koydu. Burada amaç, Inplet’in Tülle kumaşlarında, ilgili sarın alma ve çalıştırma maliyetleri ile vakumlu sıkıştırıcı kurulumuna gerek kalmadan %120 ile %50 arasında nem miktarını azaltmak oldu. Inplet yöneticisi Helena Zidaric konuyla ilgili şunları söyledi: “Silindirler iyi bir şekilde çalışı-

yorlar, bu da Benninger yıkama makinasının beklentilerimize uygun olarak çalıştığını ve sıkıştırma efektinin Tülle malzemesini rama gönderebilecek düzeye geldiğini gösteriyor. Kalan %50 nem miktarı hedefi gerçekleştirilirken, vakumlu kurutucuya gerek kalmadı ve iki aynı resilio silindiri şu anda üç yıldan fazla süredir, yıllık 30000 Euro civarında enerji tasarrufu yaparak başarılı bir şekilde çalışmaya başladı.

30% in residual moisture and consequent energy savings of Eur. 30,000 per year – for an initial outlay of Eur. 6,000 each for the new anti-deflection rolls.

squeezing lines and RHL is eagerly awaiting the results of initial trials, while North American machine maker Navis Global has just taken delivery of its first Resilio roll for a tubular knit squeezer machine located in North Carolina.

Faster drying speeds Major customers conducting important trials this year include Fruit of the Loom, Morocco, which has just taken delivery of two Resilio rolls for its Strahm Tubular Knit Double Padders. The firm reports immediately reduced residual moisture from 90% to 65% – an improvement of 28%. On this performance increase, Fruit of the Loom was able to increase dryer speeds by 30% and its forecasting annual savings of around Eur. 30,000 for each of its two lines, after an initial outlay of only Eur. 3,000 per re-cover. New customers in China and USA Huge Chinese shirt manufacturer Esquel has recently installed Resilio rolls in two of its 26

Kuesters trials combo The world-famous Swimming Roll concept from Germany machinery manufacturer Kuesters is also to be partnered with the Resilio in a potentially ground-breaking combination for accurate and energy-efficient dewatering. Kuesters has put in its first order for a Resilio cover on a Swimming Roll, and initial trial results are expected shortly. No regrinding A unique feature of the Resilio roll is the fact that it does not require regrinding – unlike conventional rubber rolls. This is because of the special Resilio construction, in which the squeeze is affected by the hard lower layer, which is protected at all times by a soft upper layer. The soft upper layer is designed to press into the contours and interspaces of the fabric, so its surface condition does not have to be perfect to carry out efficient squeezing. RHL does recommend re-covering of only the thin upper layer every two years, minimising cost to the user. An important point for Resilio retrofits to open-width knit lines is that a de-curling device is needed to avoid possible overloading at the edges. Proven benefits Anthony Ashton says RHL is gratified at the increasing acknowledgement throughout the industry of the Resilio’s advantages: “It is especially pleasing to have clear and compelling proof from customers of the huge energy-saving and cost-saving benefits of fitting Resilio into existing lines and into new machines from OEMs. They are seeing the results where it matters, on the bottom line...”

82 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

Sınıflandırmanın ötesinde hataları anlama ve önleme Beyond classification understanding and preventing defects

84 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Uster Technologies Ltd yeni CLASSIMAT® sınıflandırma sistemini piyasaya sürdü. USTER® CLASSIMAT 5 kalite güvenliğini, ileri bir düzeye yükselterek hatalar ve etkileri ile hataların önlenmesi üzerine derin bir anlayış geliştirdi. İnovatif özelli-

ikler ve yapabilirlikler, hem üreticiler hem de iplik kullanıcıları için uygun kalite seviyelerinin elde edilmesini sağladı. USTER® CLASSIMAT tarafından ölçülen parametreler enstrümanın 40 yıl önce ilk kez üretilmesinin ardından eğirme tesis-

Uster Technologies Ltd launches a new CLASSIMAT® classification system. The USTER ® CLASSIMAT 5 takes quality assurance to a new level, enabling a deeper understanding of defects and their causes – and finding ways to prevent them. Innovative features

and capabilities can pinpoint outliers, providing consistent quality levels for both producers and users of yarns. Parameters measured by the USTER ® CLASSIMAT have played a vital role in spinning mills and yarn trading worldwide since the instrument was first de-


PANORAMA

lerinde ve iplik ticaretinde önemli bir rol oynadı. İplik hatalarının boyut ve uzunluğuna gore 23 standart sınıfta toplanması, iplik kalitesinin sertifikasyonunda, eğirme işlemlerinin kontrolünde ve sarım sırasında iplik temizlemenin optimize edilmesinde yardımcı oldu. Bu arada, kalite talepleri önemli ölçüde arttı. Ince kalın yer analizi hata sınıflandırılmasında temel teşkil ederken, yabancı madde, numara varyasyonu, periyodik hatalar, düzgünsüzlük ve tüylülük gibi kritik parametreler de hata sınıflandırılmasına katıldı. Hızlı bir şekilde önem kazanan kalite yönetim bakışı ise mutlak kalitenin yanısıra uygun kalite olmaya başladı. Bu da, büyük ölçekli üretim için yeni araçların talep edilmesine, ve kalite normundan ekstrem sapmaların değerlendirilmesi ihtiyacına yol açtı.

TÜM SAPMALARIN SINIFLANDIRILMASI Bu ihtiyaçlardan hareketle, USTER ® CLASSIMAT 5 tüm geleneksel sınıflandırma standartlarını sunarken, odağını çoğu zaman iplik kalitesini kötü etkileyen ve çeşitli sapmaları da içine alacak şekilde genişletmektedir. USTER ® CLASSIMAT 5 periyodik hatalar, düzgünsüzlük, hatalar ve tüylülük gibi hataları tespit etmesi ve niceliğini belirlemesi yanısıra, kritik ince ve kalın yer analizi de yapmaktadır. USTER ® CLASSIMAT 5 hataların doğası ve kaynağını anlamak ve önleme stratejileri geliştirmek için önemli bir seçenek Özellikle önemli olan, renkli yabancı elyafların, bitkisel malzemelerin ve ilk kez olarak da polipropilen

veloped more than 40 years ago. The classification of yarn defects according to their size and length into 23 standard classes is used extensively to certify yarn quality, to help control spinning processes and to optimize yarn clearing at the winding stage. In the meantime, quality demands have increased enormously. While fault classification based on the well-proven analysis of thick and thin places remains fundamental, it must now also cover critical parameters such as foreign matter, count variation, periodic faults, unevenness and hairiness. An important quality management aspect that has grown rapidly in significance is the need for consis-

tent quality as much as absolute quality. This demands critical new tools for large-scale production, to assess extreme deviations from the quality norm – referred to as outliers. Classifying all outliers Addressing these requirements, USTER® CLASSIMAT 5 delivers all the traditional classification standards, while broadening its scope to include outliers, which are often the root cause of claims and inconsistent yarn quality. USTER® CLASSIMAT 5 for the first time detects and quantifies outliers for periodic faults, evenness, imperfections and hairiness, in addition to critical thick and thin places. The

85 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

içeriğinin değerlendirilmesi için güçlü bir yabancı madde aracı olmasıdır. GÜÇLÜ ANALİZ KAPASİTESİ USTER® CLASSIMAT 5 tarafından gerçekleştirilen kalite ölçümleri güçlü analitik araçlar ile tamamlanmaktadır. USTER® CLASSIMAT 5,iplik için uygulanabilen temizleme limitini tahmin eden ve gösteren temizleme limit analizi özelliğini, her alandaki temizleme limitini optimize etmede

USTER® CLASSIMAT 5 is the tool of choice for those who want to understand the nature and sources of these defects and to develop preventive strategies. Especially important are its powerful foreign matter tools for assessing colored foreign fibers, vegetable matter and – for the first time – polypropylene content. Powerful analysis capabilities The full range of quality measurements handled by USTER ® CLASSIMAT 5 is complement-

yabancı maddeleri de kapsayarak birleştiren bir index oluşturmaktadır. Böylece, farklı lotlar ve tedarikçilerden gelen iplikler birbirleriyle karşılaştırılabilir, en iyi ve iyi kalite seviyelerini belirleyebilir, bir tıkla detaylı şekillerin çizilmesini ve istenen renk kodlarında sunulmasını sağlayabilir. ÇIĞIR AÇAN TEKENOLOJİ Müşterinin yararının arttırılması, tüm hata tiplerinin tespit ve sınıflarılması için tekno-

ed by powerful analytical tools. USTER ® CLASSIMAT 5 integrates a clearing limit analysis feature, which can estimate and display the applied clearing limit for the yarn, as well as providing an index to optimize the clearing limit in each area, including foreign matter. Yarns from different lots or suppliers can now be compared, to identify the best and the next best quality levels, with detailed figures available at a click – and presented as intuitive color codings.


PANORAMA

lojik açıdan gelişmiş sensörler ve donanım ile mümkündür. İlk kez USTER ® CLASSIMAT 5 ölçümleri makina veya test hızı değişimlerinden bağımsızdır. Eşsiz monte edilebilir modülü özel temizleme kolaylığı sağlayarak, kir ve tüyü önlemek için özel temizleme alanını kapamaktadır. Kılavuz ve gerilim kontrolü yabancı madde sınıflandırılmasında yüksek doğruluk sunmaktadır. Uster Technologies Ltd’nin CEO’su

Dr Geoffrey Scott şunları söyledi. “ Yeni jenerasyon CLASSIMAT ® I tekstil sektörüne sunmaktan gurur duyuyoruz. USTER ® CLASSIMAT 5 kalite güvencesini yeni bir seviyeye çıkarmakta, rekabet edilemez yenilikler ve yapabilirlikler sunmaktadır. Sadece iplik üreticileri ve kullanıcıları için vazgeçilmez bir hassas araç olmakla kalmamakta, aynı zamanda endüstrinin dönüşümüne de katkı sağlamaktadır.”

State-of-the-art technology These customer benefits are possible thanks to the most technically-advanced sensors and superior hardware for detection and eventual classification of all types of defects. For the first time, USTER ® CLASSIMAT 5 measurements are independent of the machine or test speed variations. The unique mounting module includes a special cleaning facility to prevent dirt and fluff in the measuring zone. An array of guides and a ten-

sion control also ensure highest accuracy in foreign matter classification. sDr Geoffrey Scott, CEO of Uster Technologies Ltd, comments: “We are proud to offer the new generation of CLASSIMAT® to the textile industry. The USTER ® CLASSIMAT 5 brings quality assurance to a new level, introducing an unrivaled range of new features and capabilities. It is not only an indispensable precision tool for both producers and users of syarns, it is also transforming the industry.”


PANORAMA

Sever, 3. Montex ramını aldı Sever takes third Montex stenter

88 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Türkiye’den Sever Konfeksiyon kaliteli ürünlere olan artan talepleri karşılamak için A.Monforts Textilmaschinen’den üçüncü Montex ramını teslim aldı. İzmir’in 220 km doğusunda Uşak’ta yerleşik Sever, geniş ev

tekstili ve bayan üst giyim endüstrisinde, tartışmasız bir üne sahip. Şirket 1967 yılında Fahri Sever ve 3 oğlu Ismail, Mehmet and Caner tarafından, pamuklu kumaş ağartma, boyama, baskı tesisi olarak kuruldu. 1988 yılında,

Turkey’s Sever Konfeksiyon has taken delivery of its third Montex stenter from A.Monforts Textilmaschinen to meet increasing production demands for its quality products. Located in Usak, some 220km east of Izmir, Sever has rapidly gained an enviable reputation

for its wide range of home textiles and ladies over garments in the region. The company was founded in 1967 by Fahri Sever and his three sons, Ismail, Mehmet and Caner, bleaching, dyeing and printing cotton fabrics. By 1988 the company had become


PANORAMA

90 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

şirket tam entegrasyonla çalışmaya başladı ve bitmis ev tekstilleri üretimini gerçekleştiren bitim tesisini hizmete açtı. Mehmet Sever’e göre, şirket tüm ürünlerinin yüksek kalite üretimini gerçekleştirmek için bitim işlemlerini iyileştirmeye önem veriyor. “1998 yılında, Monforts’tan teknoloji ve mühendislik tasarı-

mına sahip ilk Montex ram siparişini verdik. ” Üretim artınca 2004 yılında ikinci Montex ramının kurulumunu gerçekleştirdik ve üçüncü ram siparişini de Monfort temsilcisi Elitez aracılığıyla geçen yıl gerçekleştirdik. En son eklenen ozellik sayesinde Monforts ramı, ortalama 280 cm çalışma genişliğin-

a fully integrated operation, introducing its own in-house finishing facility to produce a wide range of finished home textiles. According to Mehmet Sever, the company quickly recognized the importance of improving its finishing to achieve higher quality production of all its products. “In 1998 we ordered our first Montex stenter from Monforts

for its new technology and highly engineered build offered”, he confirmed. As production increased, a second Montex was installed in 2004 and the third ordered late last year through the local Monforts Representative, Elitez. The latest addition features a nominal working width of 280 cm, eight compartments and an operating speed of


PANORAMA

de, sekiz kompartmanlı olarak ve 5 ile 100m/ dak aralığı arasında değişen hızlarda çalışabilme özelliğindedir. Yağ ile ısıtılmış ram, Monforts’un entegre ısıl iyileştirme sistemi ve Montex padder ile donatılmıştır. Kombine iğne/klips zinciri polyester ve pamuklu kumaşlarda etkin çalışmayı sağlamaktadır. Sever tarafindan tanıtılan son gelişmeler, gofre kumaş ve saten keten üretimini kapsamaktadır. Caner Sever, gelecek hedeflerini şu şekilde açıkladı. “Daha geniş bir saten

ürün serisini tanıtmayı düşünüyoruz ve bambu keten kumaşların daha moda içerikli olacağını düşünüyoruz. Her iki kumas tipi de son Montex teknolojisi ile elde edilebiliyor” Ilk Montexin kurulumunu takip eden günlerde, Sever tekstilin üretimi 30000 metrekareden 90000 metrekareye yükseldi. Yıkama, ağartma, baskı ve bitim araçlarını içeren komple üretim prosesi, kumaşların 3 ramdan 4 ile 5 pasaj geçmesini gerektirebilir. Her bir kumaş ağırlığı 100-250 gm/m2 arasında değişmektedir.

5 – 100 m/min. The oil-heated stenter also features Monforts integrated heat recovery system and a Montex padder.A combined pin/clip chain facilitates easy operation for either polyester or cotton fabrics. Recent developments introduced by Sever include seersucker and satin linen production. “For the future” said Caner Sever, “We are looking at introducing a wider range of satin products and anticipate that bamboo linen fabrics will become more fashionable – with both fabrics easily handled by our latest Montex,” he said.

Since its early days following the installation of the first Montex Sever has seen production more than treble from 30,000 m2 to 90,000m2. The complete production process, including washing, bleaching, printing and finishing means that fabrics can make up to four or five passes through the three stenters; each handling fabric weights ranging from 100 – 250 gm/m2. Although the majority of production is intended for the local domestic market, increasing orders are being received for export under the Sever brand name.

91 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


PANORAMA

Erhardt+Leimer Japonya’daki Label Forum’da NTSCAN iş akışı çözümünü sundu Erhardt+Leimer presented NYSCAN workflow solution at Label Forum Japan

92 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Erhardt+Leimer Inspection Technology Müdürü Jürgen Bräu, %100 baskı muayenesi hakkında bilgilendirmek ve NYSCAN iş akış çözümünü tanıtmak için bu yılki Label Forum Japonya’ya katıldı. Braü, sunumunda, NYSCAN iş akış çözümünün konsept ve avantajlarını Japon baskı endüstrisine tanıttı. Ardından, katılımcıların NYSCAN iş akış çözü-

müne daha yakından bakmasına izin verildi. Label Forum, Japonya’da 2006’da pazarla tanıştı. Sadece 6 yıl içinde, Label Forum Japonya, Japonya’da yeni işlerin başlatıldığı önemli bir platform haline geldi. Japon etiket baskıcılarına, iki günlük konferansta mevcut trend ve gelişmeleri öğrenebilme imkanını sundu. Forum, Erhardt +Leimer gibi üreticiler

Jürgen Bräu, Head of Inspection Technology, Erhardt+Leimer attended this year’s Label Forum Japan in Tokyo in order to talk about “100% print inspection and the NYSCAN workflow solution”. In his presentation he introduced concept and advantages of the NYSCAN workflow solution to senior buyers from Japanese printing industry. Afterwards the participants could take a closer look at the NYSCAN work-

flow solution on the accompanying exhibition. The Label Forum Japan has been launched in 2006. In just six years, the Label Forum Japan has become “one of the most important platforms for initiate new business in Japan.” For Japanese label printers the two-day conference is an easy way to learn about current trends and developments. For manufacturers such as Erhardt+Leimer it is a good op-


PANORAMA

94 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

için çözümlerini sunmaları adına iyi bir fırsat haline geldi. Son yıllarda, baskı muayenesi daha önemli bir hal aldı. Özellikle hassas alanlarda, %100 baskı kalitesine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Inovatif NYSCAN iş akış çözümü ile, Erhardt +Leimer %100 baskı muayenesi için yeni bir standart sundu ve tüm dünyada

tanınan lider bir uzman haline geldi. Bunun yanı sıra, özellikle Japonya’da çok sayıda baskıcı halen baskı muayenesi için geleneksel yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemler, NYSCAN iş akış çözümü ile karşılaştırıldığında, daha fazla atık üretmekte ve bu sebeple daha yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Son yıllarda, tekrar düşünme süreci işletilmeye başlandı. Bugün, Japon baskıcıları arasında %100 kalite vaat eden üreticilere, ve aynı zamanda etkin olan çözümlere artan bir talep söz konusu. Jürgen Brau, bu konuda gayet kendinden emin konuştu. Label forum sırasında katılımcıların büyük ilgisi ise, daha etkin çözümlere olan talebin yüksek olmasının bir kanıtı olarak karşımıza çıktı. Label Forumdaki sunum, NYSCAN’in iş akış çözümlerindeki başarısı için bir aşama olmasını sağladı. Erhardt + Leimer, bunu gerçekleştirmede mükemmel bir pozisyona sahip oldu. On yıldır, uzmanlar, Japonya’da kendi ortaklıklarını yürütmekte. Tokyo’da yeni satış ofisini açarak, geçen yıl Erhardt Leimer, mevcudiyetini daha da ileri taşıdı. Japonya’da başarılı olmak için ürün kalite ve performansı sadece bir yönü teşkil etmekte. Diğer önemli bir tarafta ise müşterilerle direk olarak kontak kurulabilmesi ve partnerin güvenilirliğine inanmak yer almakta. İki büyük Japon firmasından alınan siparişler, Erhardt Leimer’in Japonya’da iyi bir şekilde tanıtıldığını göstermekte. Bundan dolayı, Jürgen Brau, Japonya’da NYSCAN iş akış çözümlerinin başarılı olacağını gösterdi.

portunity to present their solutions. Over the last years print inspection has become more and more important. Particularly in sensitive areas, such as drugs, 100% printing quality is required. With its innovative NYSCAN workflow solution Erhardt+Leimer has been setting a new standard for 100% print inspection and has become one of the leading specialists worldwide. Nevertheless, especially in Japan many printers still use traditional methods of print inspection. Compared to the NYSCAN workflow solution they produce much more waste and therefore higher costs. “In recent years a process of rethinking has started. Today there is an increasing demand among Japanese printers for solutions that ensure 100% quality and which are economically efficient.” Jürgen Bräu knows, what he is talking about. The great interest of the participants

during the Label Forum proves that the demand for more efficient solutions is high. The presentation at the Label Forum has set the stage for the further success of the NYSCAN workflow solution in Japan. Erhardt+Leimer is in an excellent position to do so. For over a decade the specialist run their own subsidiary in Japan. By opening a new sales office in Tokyo last year Erhardt+Leimer has expanded its presence further. “For business success in Japan quality and performance of the product are only one aspect. Another important aspect is the direct contact with customers and the resulting confidence in the reliability of the partner.” Two large orders from to big Japanese companies prove that Erhardt+Leimer is well established in Japan. Thus, Jürgen Bräu is convinced that “we the NYSCAN workflow solutions will be successful in Japan.”


PAZAROLA

Kalitenin iyisi

Yeni dönemde öğrencilerimizle tanışırken, merhabadan sonra, “nasılsınız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” muhabbetiyle işe başlarız. Günlük hayatta da manzara farklı değil. Müzmin şikayetçiler dışında hemen her durumda, nasılsın sorusunun cevabı, “iyiyim, ya sen?” olur. Taraflar, iyilikten ne anladığını, neye göre iyi olunduğunu bilmeden yıllarca karşılıklı “iyileşir” giderler. Toplumca birbirimizi yeterinde anlayamamamızın temelinde, bu türden, anlamı ve ölçüsü ve izâfiyeti belirsiz ifadeleri çok kullanmamız da yatıyor olabilir. Endazesiz, temelsiz ve manasız kelimelerden biri de “kalite”dir. Biliriz ki, bazı ürünler ikinci kalite olabilse de hiçbiri kalitesiz değildir. Bütün fabrikalar “kalite”, her firma “en kaliteli”yi üretir. Ürün kalitesi, hizmet kalitesi, tasarım kalitesi, ilişki kalitesi gibi boyutlarını konuşmak bir yana, kalitenin “müşteri beklentilerine uygun toplu bir sunum” ve ölçüsünün de bu uyumun derecesi olduğu gerçeği çoğunlukla es geçilir. Kalite (!) satar sanılır; mal satmayınca şaşılır. Değerimizi bilmediler, bildiremedik tesellisine sığınılır. Pazarlama zekâsı yüksek kişiler ise, fabrikalarda üretilenin ürün, piyasalarda satılanın ise marka olduğu gerçeğini akıllarından hiç çıkarmazlar. Hatta, müşterilerin ürüne ve markaya fazla takılmadan, kendilerine en uygun önerileri satın almayı bilecek kadar akıllı ve dinamik olduklarını bilirler.

PAZAROLA

Prof. Dr. İsmail KAYA ismailkaya@gmail.com

96 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Daha işin başında kendilerini hedef müşterilerinin zihninde üstün bir konuma getirmek için sağlam bir konumlandırma stratejisi peşine düşerler. Diğerleri yerinde sayar, satışta zorlanır, piyasada baş aşağı giderken, müşterisine ve piyasasına hızla adapte olabilmiş, müşterisinin gözünde belli bir hususiyetiyle farklılaşabilmiş, belli bir segmente ve bir konuya odaklanmış, o alanda bir numara olabilmiş markalar büyüyor ve hep büyük kalmayı başarabiliyorlar. Yöneldiği segmenti, ne tür bir ihtiyacı karşıladığını, nasıl bir rekabet avantajına sahip olduğunu, nasıl bir değer önerdiğini bilmeden; kısacası, zihinlerde nasıl algılanacağına dair bir planı olmadan; firmaların da, markaların da, gençlerin de başarılı olması çok zor oluyor. Kalitenin iyisi piyasada belli oluyor.


DENGE

Maratona devam!

DENGE

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN ozbudun@gmail.com

98 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

Rahat battı, derler ya.. Aynen öyle. Yıllardır kanıksadığımız bazı popülist ve kurnaz ataklar, yeniden göz kırpıyor. Mesela deniyor ki .. - Merkez Bankası, ayağını frenden çeksin, iç talep canlansın. Birazcık enflasyondan bir şey olmaz. Yani.. - Yeter ki büyüyelim, enflasyondaki yükselişi bir süre ihmal edebiliriz. Acaba öyle mi? *** 2011’de hızla büyürken, enflasyonu ihmal edebileceğimizi düşünmüştük. Sonuç, pek parlak olmadı. 2011’i, çift rakamlı enflasyonla (yüzde 10.4) kapattık. Enflasyon hedefini (yüzde 5.5) bir hayli yukarıdan ıskaladık. 2011’de ithalat fiyatları, döviz kurları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmeler, hedefin ıskalanmasına yol açtı. 2010’un son çeyreğinden 2011’in Aralık ayına kadar, TL cinsinden ithalat fiyatlarının artışı, yüzde 40’ı aşmıştı. Sadece ithalat fiyatları ve döviz kurlarının yıllık enflasyon üzerindeki etkisi, yaklaşık 5 puana ulaştı. Yüzde 15 civarında artan işlenmemiş gıda fiyatlarının yıllık enflasyona yansıması, 2 puana yaklaştı. Bunları unutmak mümkün mü? *** Diyelim ki, 2011’i unuttunuz. 35 yıllık yüksek kronik enflasyonumuzu ve onun getirdiği tahribatı da mı unuttunuz! Hatırlatmak gerekirse.. Geçmişte, “Enflasyon, ekonomik büyümenin katlanılması gereken bir bedelidir!” safsatası ile uyutulduk. Daha sonra işler değişti. Enflasyonist büyüme duvara çarptığı ve kriz kapıyı çaldığında, “Enflasyon, ekonomik büyümenin engelidir!” demeye başladık. *** Netice itibariyle.. Ulusal ve küresel deneyim, anlamak isteyenlere şunu söylüyor: -Belli bir eşiği aşan enflasyonu, “büyümenin tafrası” ya da “arzu edilmeyen bir yan ürün” olarak hafife alamazsınız. -Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı göz ardı ederek, büyüme ve istihdam sağlamayı hedefleyen para ve maliye politikalarına bel bağlayamazsınız. Bu politikalar, krizlerin tohumlarını ektikleri ölçüde, nihai olarak, kendi hedeflerini telef eden “miyop” politikalardır. Unutmayalım ki.. -Mali disiplin ve fiyat istikrarı, bir sürat koşusu değil, bir maraton! Maraton devam ediyor. Lütfen sakin olalım, çelme takmayalım.


MAKALE

Taşıt tekstilleri Transportation textiles

Arş. Gör. Deniz Duran Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu Yard. Doç. Dr. Güldemet Başal Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Teks. Müh. Sevcan Ilgaz TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Teks. Yük. Müh. Diren Mecit TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Dr. Tülay Gülümser TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi

100 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

ÖZET Bu makale, teknik tekstiller ile ilgili kapsamlı bilgi vermeyi amaçlayan makaleler serisinin üçüncü çalışması olup, taşıt tekstilleri ve uygulama alanlarını açıklamaktadır. Günümüzde taşımacılık tekstilleri, kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılan tekstil materyallerini kapsamaktadır. Taşımacılık tekstilleri ve kullanım alanları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Anahtar kelimeler: taşıt tekstilleri, otomobil tekstilleri, uygulama alanları ABSTRACT This article, the third part of a series of introductory articles on technical textiles, covers transportation textiles and their application areas, which includes the textile materials used in land, air and marine vehicles. The importance of transportation textiles and their application areas is increasing day by day. Keywords: transportation textiles, automobile textiles, mobiltech, application areas 1. GİRİŞ 1.1 Taşıt tekstillerinin Günümüzde Dünyadaki Durumu ve Gelişimi Taşıt tekstilleri, otomobiller, ağır yük araçları, otobüsler, uçaklar, trenler ve deniz taşıtlarında kullanılan tekstil materyallerini kapsamaktadır. Bu sektör, döşemeliklerden emniyet kemerlerine, körüklerden otomobil lastiklerine, aksesuarlardan hava yastıklarına ve gövde kompozitlerine kadar değişen geniş bir ürün yelpazesinden oluşmaktadır. Taşımacılık sanayi, teknik tekstillerin en geniş olarak kullanıldığı alandır. [1,2,3] Dünyadaki uluslararası ticaret hacmi artmakta ve bu artış taşımacılık sektörünün gün geçtikçe büyümesine sebep olmaktadır. Ayrıca, Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi bölgeler her gün biraz daha sanayileşmektedir. Bu durumu Doğu Avrupa’daki motorlu taşıtlara olan talepteki artış da desteklemektedir. Bir diğer önemli faktör de, ABD, Japonya ve Batı Avrupa gibi gelişmiş bölgelerdeki bireylerin daha fazla konfor ve daha iyi güvenlik beklentileri içinde olmalarıdır. [2,5,6] Günümüzde taşıtların üretimi sırasında etkili olan temel eğilimler, taşıtlarda tekstillerin kullanılmasını da büyük ölçüde etkilemektedir. Bu eğilimler aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir: • Maliyetlerin düşürülmesi • Taşıt ağırlıklarının azaltılması • Konforun ve fonksiyonelliğin arttırılması • Kullanım kolaylığı açısından araçtaki elektronik elemanların arttırılması • Daha az yakıt harcanması ve daha az karbondioksidin açığa çıkmasına bağlı olarak çevresel risklerin azaltılması • Araçlarda güvenliğin arttırılması


MAKALE

Bütün bu eğilimlere ve gelişmelere paralel olarak, tekstil materyallerinin motorlu taşıtlardaki kullanımı da gittikçe artmaktadır. Tekstiller, diğer malzemelerle kıyaslandıklarında göreceli olarak hafif ve sağlam olma, yüksek nem tutma kabiliyeti, gözenekliliğin ayarlanabilmesi, düşük maliyetli geri dönüşüm, lifli yüzey ve diğer malzemelerle farklı şekillerde kombine edilebilme… gibi pek çok üstün özelliğe sahip olduklarından, bu eğilimlerin tümünü karşılayabilmektedirler. [6] Tekstil malzemeleri taşıtlarda, fiyat ve aracın tasarımı… gibi bazı faktörlere bağlı olarak çok farklı kısımlarda ve çok farklı şekillerde kullanılabilmektedirler. Bir otomobilde aksesuar, lastik, emniyet kemeri, hava yastığı, kompozitler vs. için ortalama 20 kg tekstil materyali kullanıldığı ve otomobilin iç kısmında (koltuklar, döşemelikler, tavan ve yan panel kaplamaları vb.) yaklaşık olarak 45 m2 tekstil yüzeyi kullanıldığı bilinmektedir. Ancak, kullanılan tekstillerin toplam ağırlığı otomobilin ağırlığının %2’sini geçmemektedir. Otomobilin motor bölümünde (filtreler, hortumlar vb.) ve lastiklerinde kullanılan tekstil malzemeleri ve kompozit malzemeler ise standart bir otomobil için yaklaşık 10-11 kg ağırlığa sahiptir. Ayrıca, Airbus 310 uçaklarının yeni modellerinde, uçağın toplam ağırlığının % 10’unun tekstilden oluştuğu bilinmektedir. [3,4,5,6] Tekstil malzemeleri, hem diğer pek çok malzemeye göre daha düşük maliyetli olduklarından, hem de ağırlıktan kazanç yoluyla yakıt tasarrufu sağladıklarından, maliyetlerin düşürülmesi bakımından avantajlı malzemelerdir. Günümüzde taşıtlardan beklenen bir diğer özellik de, doğal kaynakları koruma açısından daha az yakıt

kullanması ve atmosfer kirliliğini azaltmak için egzoz gazı yayılımının az olmasıdır. Ağırlığın azaltılmasıyla yakıt tasarrufu sağlanması, maliyetler açısından olduğu kadar çevresel açıdan da çok önemli kazançlar sağlamaktadır. Bu kriterler de taşıt tekstilleri sektörünü: Tasarım, malzeme seçimi ve üretim metotları…gibi pek çok açıdan etkilemektedir. Aracın ağırlığında meydana gelen 100 kg lık bir azalmanın, araçta 100 km de 0,8 l daha az benzin tüketilmesine imkân sağladığı olanak verdiği bilinmektedir. Günümüzde ağırlığın azaltılması, araçlardaki metalik kısımların lif destekli kompozitlerle yer değiştirilmeleriyle mümkün olmaktadır ve taşıt tekstillerinde en büyük gelişmelerin kompozitler alanında olması beklenmektedir. Güvenilirlik, tüm taşıtlarda bulunması gereken en önemli özelliklerden biridir. Teknik gelişmelere paralel olarak, taşıt tasarımcılarının kazalardan elde ettikleri bilgiler doğrultusunda, hava yastığı, emniyet kemeri gibi taşıtlarda güvenliği sağlayan parçaların sayısı ve kullanım zorunluluğu artmaktadır. Toplu taşımacılıkta kullanılan tüm taşıtlarda güvenliğin bir anlamı da güç tutuşurluktur. Toplu taşımacılıkta yaşanan facialar, güç tutuşurluk standartlarının ve yolcu güvenliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların artmasına neden olmuştur. Denizde ve havadaki kısıtlamalar göz önüne alındığında, güç tutuşurluğun ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Toplu taşımacılık araçlarında güç tutuşurlukla ilgili standartlar oldukça yüksektir ve zorunluluk haline gelmiştir. [2,3,6] Kişilerin taşıt içinde geçirdikleri zaman arttıkça konforla ilgili beklentileri de yükselmektedir. Tekstil açısından düşünüldüğünde taşıtlarda konfor, daha ziyade koltuk

101 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


MAKALE

kılıfları gibi taşıtın kişiyle temas eden kısımlarını kapsamaktadır. Sayılanların yanı sıra tekstiller: Arabaların, trenlerin, uçakların ve deniz taşıtlarının çok daha fonksiyonel kısımları için de kullanılmaktadırlar. [2,3] Taşımacılıkta kullanılan tekstil materyallerinin önemli bir kısmının yüksek performanslı ve/veya çok fonksiyonlu olmaları beklentisi gün geçtikçe artmaktadır. Fonksiyonel liflerin geliştirilmesiyle birlikte, taşıtların tekstilden yapılmış olan bazı kısımları da ses ve ısı yalıtımı, su geçirmezlik, hijyen, ısı, kimyasal ve UV dayanımı, kolay temizlenebilirlik, elektrik alanı ve manyetik alandan koruma ve telekomünikasyon gibi fonksiyonları yerine getirmeye

102 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

başlamışlardır. [2,6,7] Yolcu taşımacılığında kullanılan tekstillerden beklenilen önemli bir husus da, kir iticilik ve kolay temizlenebilirliktir. Temizlik, ancak yolculuğun sonunda ya da yeni bir yolculuğa başlamadan hemen önce yapılmaktadır. Özellikle uzun yolculuklara çıkan araçlarda kir tutmazlığın önemi daha da fazla ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, pahalı araçların servis dışında vakit harcamaları para kaybettireceğinden, bunların temizliklerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi istenilmektedir. [2] Taşıt tekstillerinin gelecekteki durumu, liflerdeki gelişmelerin yanı sıra otomotiv sektöründeki yeni gelişmelere ve yeni tasarımlara da büyük ölçüde bağlıdır. Gelecekteki tasarımların, taşıtın içindeki atmosferi kişilerin oturma odasındaki atmosfere benzetme eğiliminde olacakları düşünülmektedir. Bu eğilime göre örneğin, koltuklar çıkabilir özellikte veya asimetrik bir şekilde tasarlanabilecek, ışıklandırma ve havalandırma sensörler yardımıyla ayarlanabilecektir. Doğal görüntü, hoş sunum gibi bazı özellikleri sebebiyle, gelecekte müşterilerin araçlarında daha fazla deri görmeyi isteyecekleri düşünülmektedir. Buna bağlı olarak da deri görünümlü tekstil ürünlerine olan talebin, gelecekte artması beklenmektedir. [6] 1.2 Taşıt tekstillerinin tüketim miktarları Taşıt tekstilleri dünya çapında oldukça geniş bir pazar payına sahiptir. Bu sektör Kuzey Amerika’da en geniş ikinci teknik tekstiller pazarıdır. Ülkemizde bulunan otomotiv ana sanayi ve yan sanayi yatırımları, bu sektöre üretim


MAKALE

yapan otomotiv teknik tekstilleri üreticileri için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Ülkemizde 2004 yılında, 862.035 adet taşıt aracı üretilmiştir. Bu rakama deniz taşıtları, uçaklar dâhil değildir. Bu sektörleri de dâhil ettiğimizde taşıt araçları teknik tekstilleri için çok büyük bir iç pazar potansiyeli olduğu görülmektedir. [1,8] Aşağıda Tablo 1, şekil 1 ve Tablo 2’de DRA’nın (David Rigby Associates) yaptığı araştırmaların sonuçları gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre, dünyadaki taşıt tekstili tüketimi 1995 yılında 2117 ton iken, bu rakam 2000 yılında 2479 tona ulaşmıştır. Tüketim miktarlarının 2005 yılında 2828 ton olduğu ve 2010 yılında 3338 ton olacağı tahmin edilmektedir. Benzer şekilde bu araştırmalarda taşıt tekstillerinin dünyadaki tüketim miktarının 1985 yılında 8.667 milyon Amerikan Doları iken, bu rakamın 1990 yılında 10.925 milyon Amerikan Doları’na, 2000 yılında da 13.082 milyon Amerikan Doları’na çıktığı belirtilmekte ve 2005 yılı için ise bu rakam, 14.365 milyon Amerikan Doları olarak tahmin edilmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde, taşıt tekstillerinin dünyadaki tüketiminin hem miktar hem de değer olarak önemli bir büyüme oranı sergilediği gözlenmektedir ve 2010 tahminlerine bakılarak ileriki yıllarda da bu artışın süreceği öngörülmektedir. Ayrıca otomobil tekstilleri, tüm teknik tekstillerin tüketimi içinde en yüksek değere sahip olan gruptur. Bu çalışmada taşıt tekstilleri çeşitli alt başlıklar halinde incelenmiştir. Bu alt başlıklar şunlardır: • Otomobillerde kullanılan tekstiller • Ağır yük araçlarında kullanılan tekstiller • Otobüslerde kullanılan tekstiller • Uçaklarda kullanılan tekstiller • Trenlerde kullanılan tekstiller • Deniz taşıtlarında kullanılan tekstiller “Otomobillerde kullanılan tekstiller” çalışmanın en detaylı incelenmiş olan bölümüdür. Bu bölümde, otomobillerin tekstil malzemesi içeren tüm kısımlarına değinilmiştir. Taşıt türlerinin birçoğunda aynı kısımlar bulunduğundan, diğer taşıtların incelendiği bölümlerde daha önce açıklanmış olan bu noktalar tekrarlanmamış ve daha çok farklılıklar üzerinde durulmuştur. 2. OTOMOBİLLERDE KULLANILAN TEKSTİLLER 2.1 Otomobil tekstillerinden beklenenler İş yerleriyle evler arasındaki mesafelerin ve trafik yoğunluğunun artması gibi çeşitli nedenlerden dolayı, taşıtlarda geçirilen zaman her gün biraz daha artmaktadır. Bu sebeple taşıtlarda kullanılan tekstillerin güvenlik, kullanım ve konfor özelliklerinin yüksek olması istenmektedir. Otomobil tekstillerinde iyi olması istenen özellikler, tekstilin otomobilde kullanıldığı yere göre değişmekte olup, bu özellikler genel olarak: UV

dayanımı; ısı, ışık, sürtünme ve ter haslıkları; yırtılma dayanımı; güç tutuşurluk; iyi konfor ve kir tutmazlık özellikleri; kolay temizlenebilirlik; ekolojiklik, geri kazanılabilme, hafiflik ve ekonomiklik olarak özetlenebilmektedir. Kumaşın bu özelliklerini otomobilin kullanım süresi boyunca koruması gerekmektedir. Otomobillerde kullanılacak kumaşların mukavemet ve renk

103 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


MAKALE

açısından, gün ışığına ve UV ışınlarına karşı dayanıklı olması mutlaka sahip olması gereken bir özelliktir. Yanlış kumaş seçimi, güneş ışığının şiddetine ve spektrum dağılımına bağlı olarak kumaşın kısa sürede parçalanmasına neden olabilmektedir. Araç içerisinde sıcaklık 100 °C’yi aşabildiği ve gün boyunca kısmi nem % 100’e kadar ulaşabildiği için, bu etkenler güneş ışığı ile bir araya geldiklerinde kumaşın parçalanmasını arttırmaktadırlar. UV dayanımı bakımından otomobil döşemeliklerinde en çok tercih edilen lif poliesterdir. Kumaşların UV ışınlarına karşı dayanımı, iplik kalınlığı, ipliğin matlaştırılmış olup olmaması (titandioksit içeriği) ve iplik kesitinden de etkilenmektedir. Kir tutmazlık, kolay temizlenebilirlik ve kullanım haslıkları, daha çok koltuk kılıflarında ve döşemeliklerde kullanılan kumaşlarda ön plana çıkan özelliklerdir. Özellikle sürtünme dayanımının döşemelik kumaşlarda çok yüksek olması oldukça önemlidir. Bu açıdan poliester, poliamid ve polipropilen liflerinden yapılmış kumaşların dayanımları uygun olmaktadır. Kumaşların sürtünmeyle aşınması: İplik kalınlığı, doku, kesit ve kullanılan liflerin filament ya da kesikli lif olmalarından etkilenmektedir. Ayrıca, kumaş yapısı, gramajı ve kumaşa uygulanan terbiye işlemleri de kumaşların sürtünme özellikleri üzerinde etkilidir. [2,7] Güç tutuşurluk, otomobillerde aranan en önemli güvenlik paramet-

104 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

residir. Otomobillerde kullanılacak kumaşlarda güç tutuşurluk testleri ve oluşan dumanın toksikliği için yapılan testler oldukça önemli bir hale gelmiştir. Ayrıca yanma sırasında oluşan ısı miktarı da test edilmesi gereken bir kriterdir ve bu kriterin ölçümü için pek çok yöntem geliştirilmiştir. Koltuk kılıflarında güç tutuşurluğu sağlamak için, kullanılan köpüğün tutuşabilirliğini azaltıcı çalışmalar da yapılmaktadır. Bu amaçla uygulanan bir yöntem de, köpük ve kumaş arasına ‘alev bloke edici’ malzemelerin yerleştirilmesidir. Bunun için, karbon ve aramid lifleri gibi yüksek ısıl stabiliteye ve güç yanma özelliklerine sahip lifler kullanılabilmektedir. Günümüzde bir otomobilde kullanılan tekstil maddesi miktarının gün geçtikçe arttığı düşünüldüğünde, kullanılan malzemelerin ekolojik ve geri kazanılabilir olmasının çevre açısından çok önemli olduğu görülmektedir. Otomobilin hafif olması da, az yakıt harcamasına olanak vererek doğal kaynakların korunmasını sağlayacağından, önemli bir kriterdir. [2]Otomobil tekstillerinde aranan bir diğer önemli özellik de konfordur. Özellikle koltuk kılıfları otomobilin insan vücuduna en çok temas eden kısımları olduğu için iyi konfor özellikleri sergilemeleri beklenmektedir. Ayrıca koltuk kılıfı olarak kullanılacak olan kumaşların fonksiyonelliğini arttırmak için antibakteriyel ve antistatik özellikler de eklenebilmektedir.[2,7,8]


MAKALE

2.2 Otomobilde tekstillerin kullanıldığı yerler Tekstil ürünleri, günümüzde otomobillerin pek çok yerinde kullanılabilmektedirler. Taşımacılıkta kullanılan teknik tekstil ürünlerini: Emniyet kemerleri, hava yastıkları, iç giydirme ürünleri (trim), oto kılıfları, koltuk kılıfları, filtreler, halı tabanları, kord bezi, kompozit takviyeleri, hortum ve kayış takviyeleri, dişliler, kalorifer boruları, akü separatörleri, fren ve debriyaj balataları, süspansiyon kısımları gibi ürünler oluşturmaktadırlar. [2] Otomobillerde tekstillerin kullanıldığı yerleri genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür: • Lastikler • Hava yastıkları • Emniyet kemerleri • İç aksesuarlar • Dış aksesuarlar • Kayışlar, hortumlar, filtreler • Kompozitler Tablo 1’de, otomobillerde kullanılan tekstil ürünlerinin kullanıldıkları yerler, otomobil tekstillerinden beklenen özellikler ve bu malzemelerin yapımında kullanılmakta olan lifler özetlenmiştir. [2,3,8] Şekil 2’de bir otomobilde nonwoven yüzeylerin bulunduğu kısımlar noktalarla gösterilmiştir. Bu şekil tekstillerin otomobillerde ne kadar çok yerinde kullanıldığını göstermek açısından seçilmiştir.

“flat spotting” olarak belirtilen problem nedeniyle, poliamidin araba lastiklerinde kullanımını sınırlıdır. Flat spotting, araç uzun süre kullanılmayıp, tekrar çalıştırıldığında lastiklerde meydana gelen vibrasyon sonucu ortaya çıkan ısının lastiklerde bölgesel deformasyon oluşturmasıdır. Bu durumun otomobillerde ortaya çıkması istenmez. Ancak kullanım sırasında ısı açığa çıkmasının önemli olmadığı kamyonlarda ve tarımda kullanılan makinelerin lastiklerinde poliamid daha çok kullanılmaktadır. Rayon kullanımı 1950’lerin ortasından sonra poliesterin rekabeti nedeniyle azalmaya başlamıştır. [2,4,9] Poliesterde de diğer lifler gibi kauçuğa yapışma özelliğinin geliştirilmesi amacıyla, boyutsal stabilitesi yüksek poliester lifleri üretilmektedir. Bu liflerin yanında aramid lifleri de yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılık özelliklerinden dolayı büyük avantajlar sağlamaktadırlar ve yüksek performanslı arabalarda ve uçak tekerleklerinde kullanılmaktadırlar. [2] Lastik üretiminde kullanılan kauçuk, tek başına gerekli mukavemeti ve esnekliği sağlayamadığından, bu özellikler lastik yapısında “kord bezi” olarak tanımlanan lastik gövdesi-

2.2.1 Otomobil lastikleri Araba lastiği, kauçuk/tekstil esaslı bir kompozittir ve toplam ağırlığının %10’u tekstil materyalidir. 1888 yılında ilk kez Dunlop tarafından üretilmiştir ve destek malzemesi olarak ketenden yapılmış yelken bezi kullanılmıştır. 1930’larda rayon filament iplikler kullanılmaya başlamıştır. Daha sonraki çalışmalar, yüksek dayanımlı liflerin üretimi ve lif/kauçuk yapışmasının geliştirilmesi üzerine yoğunlaştırılmıştır. 2. Dünya savaşı sırasında düşük ağırlıkta iyi dayanıklılık vermesi nedeniyle poliamid lifi uçakların lastiklerinde kullanılmıştır. Poliamid 6.6, Poliamid 6’ya göre kauçukla daha iyi yapışma göstermektedir. Poliamidin düşük elastikiyeti sonucu oluşan

105 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


MAKALE

nin kullanılmasıyla elde edilebilmektedir. Lastik üretiminde kullanılan destekleyici kord bezinin yüksek mukavemet, düşük uzama, düşük nem tutma, termal stabilite, yüksek yorulma dayanımı, esneklik ve kauçuğa yüksek adhezyon gibi özelliklere sahip olması istenmektedir. Bu amaçla, kord bezinin üretilmesinde yüksek mukavemetli lifler kullanılmakta ve en çok çelik teller, cam lifleri ve aramid lifleri tercih edilmektedir. Günümüzde araba ve kamyon lastiklerinin güçlendirilmesinde, en çok tercih edilen lifler poliester lifleridir. Aramid lifleri lastik güçlendirilmesinde çeliğin ve rayonun yerini almaya başlamıştır. 1993 yılı için, dünyada lastik üretiminde kullanılan liflerin %57’si aramid, %24’ü poliester, %19’u rayondur. [3,4] Dış lastikler için 3 tip ana dizayn bulunmaktadır: • Diagonal dış lastik (çapraz katlı) • Çapraz kuşaklı tip (yarı radyal dış lastik) • Radyal dizayn Bu tip yapıların birbirinden farkı, lastik içinde liflerin yerleşim şeklidir. Yüksek mukavemetli liflerden elde edilen kord bezinin yerleşimi dış lastiğin göstereceği mukavemeti ve esnekliği etkilemektedir. Ayrıca lifler, kord bezi yerine, istenirse kauçuk üzerine serilerek ağ yapısı şeklinde de kullanılabilmektedirler. Radyal dizayn, çok esnek olup uzun ömürlüdür. Ayrıca yüksek hızlarda iyi yol tutuşu sağlamaktadır ve eskime dayanımı yüksektir. Radyal dizaynlı dış lastikler çok hafif olmamakla birlikte yeniden kaplanması ve geri dönüşümü kolaydır. [3,10,4] 2.2.2 Hava yastıkları Son yirmi yılda önem kazanmış olan hava yastıkları, taşıtların otomatik koruma sistemidir. Otomobil kazalarındaki ölüm ve ağır yaralanmalar, arabanın ön kısmında meydana gelen hasardan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda hava yastıklarının kullanımları sırasında göstermiş oldukları performans ve yasal düzenlemeler, bunları arabaların standart bir parçası haline getirmiştir. Hava yastıkları tek başlarına (emniyet kemerinin etkisi olmaksızın) ölüm oranını %28, ağır yaralanmaları ise %38 oranında azaltmaktadırlar. Ancak hava yastıkları, daha ziyade kafa darbelerine karşı koruma sağlarken, emniyet kemerleri çarpma yönü doğrultusunda koruma sağlamakta ve bu nedenle hava yastıkları emniyet kemerlerine alternatif olarak değil bütünleyici olarak görev yapmaktadırlar. [4,5] Hava yastıkları ile ilgili ilk patent 1953 yılında John Hetrick tarafından alınmıştır. 1973 yılında Chevrolet, hava yastığı kullanmayı hedeflese de karşılaşılan sorunlar nedeniyle piyasaya sunulamamıştır. Hava yastıklarının ticari olarak kullanımını ilk defa 1986 yılında Ford Firması gerçekleştirmiştir. [11] Hava yastıkları direksiyona ve

106 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

gösterge paneline monte edilmekte ve aracın ön kısmında, sabit bir duvara saatte 12 mil hızla çarpmaya eş değer olan %60’lık ark oluşmasıyla birlikte şişmektedir. Kazanın ardından sensörler hava yastığı şişiricisinin ortasından bir yakıcıyı fitillemektedir. Şişiricideki sodyumazür tanecikleri yanmakta ve bu yanma sonucunda büyük miktarda azot gazı açığa çıkmakta-


MAKALE

dır (Şekil 1). Açığa çıkan gaz, küllerin ve küçük partiküllerin ayrıldığı filtreden geçerek yastık içerisine ulaşmakta ve yastığı şişirmektedir. [2,4] Birçok kaza 0,125 saniyede gerçekleştiğinden hava yastıkları 0,04 saniyede (40 milisaniyede) şişecek şekilde tasarlanmıştır. Kaza sırasında hava yastığı önce dolmaya başlamakta ve daha sonra tamamen şişerek kişiyi çarpmanın etkisine karşı korumaktadır. Hava yastıkları ortaya çıkan kuvvetleri absorbe ettikten sonra inmektedirler. Tüm bu olaylar 55 milisaniye içerisinde gerçekleşmektedir. [4] 1998 yılında hava yastıkları endüstrisinde kritik bir gelişme olmuş, yolcuları, çarpışma anında yan taraflardan gelebilecek darbelere karşı koruyabilecek tavana asılabilen hava yastığı sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler çarpışma anında 0,010–0,015 saniyede aşağı doğru hareket edip şişerek yolcuları darbeden korumaktadır. Günümüzde Avrupa’daki arabaların yaklaşık %50’si bu sistemlere sahiptir ve gelecekte tüm dünyada daha yaygın olarak kullanılmaları beklenmektedir. [11] Hava yastıklarının üretim aşamaları: Dokuma, kaplama, kesme ve dikimden oluşmaktadır ve genellikle dokuma kumaşlar kullanılmaktadır. Dokumanın ardından kumaş, neopren veya silikon kauçuk ile kaplanmaktadır. Hava yastıklarında kullanılacak kumaşların yüksek yırtılma mukavemeti, paketlenebilirlik, mukavemet, kontrollü hava geçirgenliği, daha az deri tahrişi için yumuşaklık gibi özelliklere sahip olmaları istendiğinden; bu kumaşların yapımında yüksek mukavemetli, yüksek ısılara karşı dayanıklı, yaşlanma özelliği, enerji absorbsiyonu ve kaplamaya adhezyon …gibi özellikleri iyi olan ve çok yüksek sıcaklıkta ve çok düşük sıcaklıklarda işlevselliğini koruyabilen lifler tercih edilmektedirler. Kaplamanın iyi bir adhezyona, uzun süreli esnekliğe, döngüsel sıcaklık değişimi dayanımına, ozon dayanımına, düşük hava geçirgenliğine, uzun süreli stabiliteye ve düşük maliyete sahip olması gerekmektedir. Hava yastıklarının kesimi ve dikimi dikkatlice yapılmalıdır. Bu işlemlerdeki boyut toleransı çok azdır. Dikiş iplikleri olarak genellikle poliamid 6.6, poliester ve Kevlar kullanılmaktadır. Ayrıca dikiş tipi ve deseni, hava yastıklarının performansını belirlemek açısından önemlidir. [4,5] Hava yastıklarında aramid gibi düşük yoğunluklu ve yüksek kopma mukavemetine sahip lifler tercih edilmektedir. Poliamid 6, poliamid 6.6, ve poliester iplikler de kullanım alanı bulmaktadırlar. Tipik olarak yüksek dayanımlı multifilament poliamid iplikler kullanılmaktadır. Poliamid 6.6; 315, 420, 630 ve 840 denye inceliklerinde tercih edilmektedir. Poliamid 6 daha yumuşak olduğu için deri sürtünmesini azaltmaktadır, ancak

daha az oranlarda kullanımları söz konusudur. Hava yastıklarının UV dayanımlarının yüksek olması ve -40 °C’den daha düşük sıcaklılarda bile çatlamaya karşı dayanımlı olmaları istenmektedir. Hava yastıkları için Akzo tarafından geliştirilmiş olan poliamid 4,6’nın erime noktası 285 °C iken, Dupont tarafından geliştirilmiş Airbag poliamid 6.6 HT tipi poliamid lifleri yüksek ısı dayanımı ve enerji absorbsiyonuna sahiptirler. [2,5,14,15] Hava yastıkları kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılabilmekte ve her tipin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Kaplanmış kumaşın kesim ve dikimi daha kolaydır ve hava geçirgenliği daha kolay kontrol edilebilmektedir. Kaplanmamış kumaşlar ise daha hafif, daha yumuşak ve daha az hacimli olup, kolayca geri kazanılabilme özelliğine sahiptirler. [2] Kullanılacağı arabaya bağlı olarak hava yastıklarının ebatları ve yapısı değişmektedir. Sürücü ve yolcu taraflarındaki hava yastıkları arasında bazı farklılıklar vardır. Yolcu tarafındaki hava yastıkları, hava yastığını şişiren gazın büyük bir alana yayılması nedeniyle kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. Otomobillerde sürücü tarafındaki hava yastığı için yaklaşık 1,4 m2, yolcu tarafındaki hava yastığı için ise 3,1 m2 kumaş tüketilmektedir. Kamyon ve kamyonetlerdeki hava yastıkları için de yaklaşık aynı miktarda kumaş gerekmektedir. [2,4] Hava yastıkları, arabaların hayat kurtaran elemanları olduklarından performans özelliklerinin güvenilir bir şekilde test edilmesi çok önemlidir. Bir hava yastığında test edilmesi gereken en önemli özellikler: Yırtılma mukavemeti, dikiş kayması ve hava geçirgenliğidir. Hava yastıkları yapılarında 10 yıl boyunca herhangi bir bozulma olmaksızın, küçük bir hacme sığabilecek şekilde katlanmış olarak kalma özelliğine sahip olmalıdırlar. [2,5] Hava yastıkları hiç şüphesiz hayat kurtarırken, bazı önemli kazalara da neden olabilmektedirler. 32 km/saat’lik hızın altında meydana gelen kazalardaki çocuk ölümlerinden sonra ABD’de hava yastıklarının tasarımı daha sıkı kontrol edilmeye başlanmıştır. Daha güvenilir ve daha “akıllı” hava yastıklarının tasarımı için çalışmalar sürmektedir. Akıllı hava yastığı sisteminde yolcunun büyüklüğü hissedebilmekte ve hatta koltuğun boş olup olmadığı algılanmakta ve sistem buna göre çalışmaktadır. Buna ilaveten özellikle çocuk yolcular için emniyet kemeri ve diğer güvenlik elemanlarını birleştiren entegre güvenlik sistemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. [2] Gelecekte poliester liflerinin hava yastığı üretiminde daha yüksek oranlarda kullanılacağı tahmin edilmektedir. Yüksek örtme faktörüne sahip (düşük gözenekli) ürünlere talep artacaktır. Daha küçük ürün paketleri nedeniyle daha

107 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012


MAKALE

2.2.3 Emniyet kemerleri Emniyet kemerlerinin kullanım amacı, aracın ani yavaşlaması esnasında kişinin öne doğru hareketini kontrollü bir şekilde durdurmaktır. Bir emniyet kemerinin %25-30 maksimum uzama miktarıyla 1500 kg’lık statik yükü taşıyabilmesi gerekmektedir. Emniyet kemerlerinde aranan diğer özellikler ise: UV, ısı, ışık, yaş ve kuru sürtme haslıklarının yüksek olması, iyi aşınma direnci ve kolay kullanım için hafiflik ve esneklik olarak sıralanabilmektedir.[4] Emniyet kemerlerinin kullanım yerine göre çeşitli türleri bulunmaktadır [4]: • Arabalarda: Kucak ve göğüs • Uçaklarda: Kucak • Yarış arabalarında: Kucak ve omuzlar Emniyet kemerleri çok katlı dar dokuma kumaşlardır. Kumaş yapıları dimi ya da saten şeklinde olabilmektedir. Bu konstrüksiyonlar maksimum mukavemet sağladıkları için tercih edilmektedirler. Kumaşlardan, hem kullanım sırasında kullanıcıya rahatlık sağlamaları, hem de kopçalar arasında kolayca kaymaları ve düzgün bir şekilde yerlerine dönmeleri için uzunlukları boyunca daha esnek ve yumuşak olmaları, ancak enleri boyunca rijit olmaları beklenmektedir. Kenarlar enseye dayandığında da formunu koruyabilmeli ancak kişiyi rahatsız edecek bir şekilde sert olmamalıdır.[2] Emniyet kemerlerinde en fazla kullanılan iplikler, yüksek mukavemetli poliamid ve poliester filament ipliklerdir. İlk emniyet kemerlerinde poliamid kullanılmasına rağmen, daha iyi UV dayanımı nedeniyle bugün tüm dünyada en çok tercih edilen lif poliesterdir. Emniyet kemeri ipliklerinin boyanmasında kullanılacak olan boyarmaddelerin: ışık, UV, yaş ve kuru sürtme ve terleme haslıkları yüksek olmalıdır. Ayrıca, kumaş mikroorganizmalara karşı da dayanıklı olmalıdır. Performans standartları emniyet kemerinin 50 km/s hızla gerçekleşen bir çarpışmada 90 kg’lık bir yolcuyu sabit bir objeye karşı tutmasını ve yolcunun çarparak darbe alışını engellemesini gerektirmektedir. Her yeni arabada toplam yaklaşık 14 m emniyet kemeri vardır ve bu yaklaşık 0,8 kg gelmektedir. Yıllık 32000 ton emniyet kemeri üretilmektedir. Emniyet kemerlerinin geri kazanımı, arabalardan kolayca sökülebildiklerinden ve yapıları üniform olduğundan kolaydır. [2] hafif liflere olan talep artacaktır. Ayrıca aracın yan yüzlerine veya arka koltuklarına yerleştirilebilen hava yastıkları, uçaklarda, kamyonlarda ve otobüslerde de kullanım alanı bulacaktır. [4]

108 TEKSTİL & TEKNİK EKİM | OCTOBER | 2012

DEVAMI GELECEK SAYIDA...


SATILIK

TEKSTİL MAKİNELERİ

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Second Hand • Machine Sellers Human Resources • Spare part & • Accessory Manufacturers Auctions •

- 1 adet RIETER Ring iplik tesisi, 1999 model, 8400 ig. - 1 adet HDB Galaxy, CS110 07 akrilik tarak, 1992 model, çalışma eni 2,50 m, kova çıkışlı. - 7 adet RIETER R20 160 ./ 220 rotor, 1997 / 2003 model. - 2 adet RITE, tip AGR1, 1991 model, 30 ig, 3 kat. - 4 adet STAEHLE katlama, tip SE150ED, 1995/1997 model, 24 ig, 3 kat. - 1 adet HAMEL katlama, tip 2/054, 1994 model, 30 ig, ring çapı 140 mm, 2 kat cagarlik. - 3 adet HAMEL büküm makinesi, tip 2020E, Elasto-Twister 1995/1998 model, 216 ig, 6”. - 1 adet BENNINGER ZELL komple hasil hattı, 1987 model, çalışma eni 180 – 350 cm, Benninger direk cözgü ile beraber. - 1 adet THEN boya makinesi, OF HT 510, 2003 model, 3 x 170 kg kapasiteli, sıcak su tankıyla beraber. - 1 adet BENNINGER zincirli merserize makinesi, MS3-1E-LG Extracta 1800, 1999 model, max. çalışma eni 180 cm. - 1 adet MONFORTS DYNAIR kurutma makinesi, 2 kabin, 2003 model, 240 cm eninde, açık en ve tüp örgü kumas relaksiyon icin. - 2 adet ALEA örgü ramözü, 2005 model, 8 kamara , 240 cm. - 1 adet THIES jet boya makinesi, ECO-SOFT, 1991 model, 3 gözlü. - 33 adet VAMATEX P1001 401 dokuma makinesi, armürlü. - 1 adet direkt cözgü BENNINGER, tip Bendirect ZS 1250, V-cagarlik tip Benstop GE-WE, 756 bobinlik. - 23 adet VAMATEX Leonardo dokuma makinesi, 2005 model, çalışma eni 190 cm, Staubli armür. - 1 adet MONFORTS ramöz, Montex TWIN-AIR, 1997 model, 180 cm, 7 kamara gazlı. - 1 adet BRÜCKNER ramöz, 1991 model, 8 kamara, 220 cm, gazlı. - 1 adet VOLLENWEIDER fırça makas makinesi, 2000 model, çalışma eni 220 cm. - 1 adet SUCKER MÜLLER SF2 zımpara, 1989 model, 4 silindirli. - 1 CIMI LAVANOVA açık en yıkama, 2 metre 5 yıkama tekneli. - 1 adet MENZEL gaze makinesi, 1993 model, 180 cm, 2 adet fırça ve soğutma silindirli. - 1 adet BENNINGER merserize makinesi, 1999 model, çalışma eni 240 cm. - 1 adet Kompresor ATLAS COPCO, 2002 model, kapasitesi 2160 m3/ saat. - 1 adet KÜSTERS KRANTZ termosol, 1988 model, 2 m.

Satmak istediğiniz ya da almak istediğiniz makineler varsa lütfen bizimle irtibata geçin.

Friedrichstr. 14-16 47798 Krefeld - Germany Tel: +49-(0)-2151-979 88 30 Fax: +49-(0)-2151-979 88 35 Homepage : www.lanatex.net / e-mail: info@lanatex.net


Second Hand Machine Sellers Spare Part & Accessory Manufacturers BOOK A CLASSIFIED ADVERTISEMENT! Get The Exceptional Benefits and Privileges of Tekstil & Teknik Here’s an opportunity! Your invitation to advertise in Tekstil & Teknik

ADVERTISE NOW AND SAVE 20% on the normal ‘Classified Advertisement’ price. It’s simple! To order: You may order your advertisement by filling out the order form and sending it by, fax, e-mail or post. Should you have any questions or request about this section, please call us.

Ihlas Media Plaza. 29 Ekim Cad. 34197 Yenibosna-Istanbul/TURKEY Tel : (+90) 212 454 25 00 Fax: (+90) 212 454 25 55 e-mail: mtatli@img.com.tr / www.tekstilteknik.com.tr


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ...................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ............................................................................................................. Company / Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tel : .................................................................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................................................... Vergi dairesi : .................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. Ω One year EURO 80 Ω Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 150 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Ω Check is enclosed / Çek ektedir. Ω Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

....................

: .................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / : Ω Visa

/ .................... Ω Master / Eurocard

....................

Stamp & Signature / İmza :

...........................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI : İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi • Şube Kodu: 1396 • Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI : Havaalanı Şubesi • Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 (USD) / Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 (EURO) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44

İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş. İhlas Medya Center, 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 454 25 22 Fax: +90 212 454 25 97 web: www.tekstilteknik.com.tr / e-mail: img@img.com.tr


üyesidir

5 Kabin Çift Geçiş Egalize Kurutma Makinası 5 Chambers Double Pass Equalizing (pin-chain) Dryer


ISSN 1300-9982

196696 / 2012 - 10

EKİM OCTOBER 2012 • YIL YEAR 28 • SAYI ISSUE 333

EKİM OCTOBER 2012 • YIL YEAR 28 • SAYI ISSUE 333

www.tekstilteknik.com.tr

Tekstil Teknik Dergisi Ekim Sayısı  

Tekstil Teknik Dergisi Ekim 2012 Sayısı

Tekstil Teknik Dergisi Ekim Sayısı  

Tekstil Teknik Dergisi Ekim 2012 Sayısı

Advertisement