Page 1

ISSN 1300-9982

196696 / 2013 - 03

MART MARCH 2013 • YIL YEAR 29 • SAYI ISSUE 338

www.tekstilteknik.com.tr

MART MARCH 2013 • YIL YEAR 29 • SAYI ISSUE 338


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT AİT BİL. SİST................................. 65 ARMUTLU TATİL KÖYÜ................ 99 ASTEKS.......................................A.K ATAÇ............................................27 BAYKİM..........................................5 BİSAN...........................................91 CANLAR MAK........................10-11 DİLMENLER............... Ö.K.İ-1-46-47 EFFE ENDÜSTRİ.......................18-19 EKOTEKS................................. 63-79 ELİFTEKS...................................... 33 EUROTECH (NAC GROUP)....... 35 FOLPA..........................................41 FUAR DİZAYN............................. 83 FUTURALLA..................................93 GENKİM...................................... 49 HARDİSAN...................................75 HIGTEX (TÜYAP)....................... 105 ITM................................................67 İHLAS KOLEJİ...............................89 KONUK ISI.............................. 59-61 KRİSTAL KOLA.............................87 KRİSTAL ŞEHİR..............................97 KUZULUK..................................... 95 MAYER MÜMESSİLLİK.................25 MERKÜR FUARCILIK................. 103 MYD.............................................15 MYT............................................. 55 ÖRNEK MAKİNE..........................37 ÖZDEMİR KEÇE.......................... 43 PETNİZ ISI.....................................57 PİMMS.................................... 30-31 RETECH........................................13 ROZA PLASTİK............................ 53 SANKO.........................................69 SSM................................................7 SWISMEM...............................21-23 ŞANAL PLASTİK................. 106-107 TECHTEXTILE................................73 TEKSEL..........................................39 TEKSPART................................17-51 TEXPROCESS...............................81 UFO ENDÜSTRİ............................71 USTER........................................ Ö.K İKİNCİ EL & YEDEK PARÇA CLASSIFIED ADVERTISEMENTS LANATEX.................................... 110 UNITEX....................................... 111


29 yıldır birlikteyiz We are together with you for 29 years

H. Ferruh IŞIK

İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN. TİC. A.Ş. adına sahibi SORUMLU GENEL YAYIN MÜDÜRÜ Editor-in-Chief

Mehmet SÖZTUTAN mehmet.soztutan@img.com.tr

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Assistant General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek Prof. Dr. H. Rıfat Alpay Prof. Dr. Yalçın Bozkurt Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş Prof. Dr. W. Oxenham Prof. Dr. Emel Önder Prof. Dr. Yusuf Ulcay Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM MÜDÜRÜ Advertisement Manager

Mehmet TATLI mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ Advertisement Sales Staff

Cuma KARAMAN cuma.karaman@img.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Institutional Communicational Manager

Ebru PEKEL ebru.pekel@img.com.tr

SANAT YÖNETMENİ Art Director

İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mus­ta­fa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­rip­ti­on and Cir­cu­la­ti­on Ma­na­ger

İsmail ÖZÇELİK ismail.ozcelik@img.com.tr

AD­R ES | He­a d Of­fi­ce İh­las Med­ya Cen­ter 29 Ekim Caddesi No: 23 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel : +90 212 454 25 00 Fax : +90 212 454 25 55 www.tekstilteknik.com.tr | e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel: 0212 454 30 00 BÖL­GE TEM­S İL­Cİ­LİK­LE­R İ BURSA | Yakup ALAN - Özgül ÇELİK Tel & Fax: +90 224 252 79 15 | +90 224 252 79 42 Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­t in DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr

İMG: Tekstil & Teknik, Türkiye’de sektörel yayıncılığı başlatan ve bu alanda 28 yıldır öncülüğünü sürdüren İletişim Magazin Gazetecilik’in (İMG) yayınıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan 24 dergisiyle İMG’nin ürünleri büyük bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların dinamizmiyle giderek büyüyen İMG, Uluslararası, Sektör ve Aktüel olarak 3 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. Tekstil & Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş.’ye aittir. Ayda bir yayınlanır. Tekstil & Teknik is published monthly. Ad­ver­t i­s e­ments res­pon­s i­b i­li­t i­e s pub­lis­hed in our ma­g a­z i­ne per­ta­in to ad­ver­t isers.

GRUP BAŞKANI Group Chairman

BİLGİ / Information: Yazı İşleri: Tekstil & Teknik Dergisi hakemli dergi olup, bu dergiye yazar veya yazarları tarafından başka bir dergide yayınlanmadığı beyanıyla birlikte gönderilen her yazı, ilgili kurul üyesi tarafından incelenerek bu üyenin olumlu görüşü üzerine yayımlanır. Tüm makale ve haberler elektronik posta ve CD ile gönderilebilir. Bilgi: Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

MART | MARCH | 2013 YIL | YEAR : 29 - SAYI | ISSUE : 338


EDİTÖR

Sanayileşmenin yolu makine... Machinery is the way to industrialization

EDİTÖR

Ali ERDEM Yazı İşleri Müdürü News Editor

4

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Sanayimizin en büyük sektörlerinden olan makine sektörünün sürdürülebilir üretim yapısına kavuşması ve rekabet üstünlüğünü artırarak sürdürmesi ülke sanayisinin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bir ülkenin dengeli ve istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi, güçlü makine sanayinin varlığı ile mümkün olmaktadır. Türk makine sektörü, hâlihazırda yaşanan küreselleşme sürecinde üretim, pazarlama, ihracat, ticaret alanlarında dünya ile entegrasyonunu büyük ölçüde tamamlamış bir sektördür. Sektörün küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmesi ve büyümesini sürdürebilmesi açısından sektörde rekabet halinde olunan ülkelerin makine sektörüne sağladıkları desteklerin, ülkemiz makine sektörüne de sağlanması gerekmektedir. Ülkemizin makine üretimini teşvik eden bir politikası maalesef yok. Makine sanayi genel teşviklere tabidir, özel teşviklerden yararlanamaz. Yurt dışından yapılan makine ithalatının ülke içinden karşılamamasının nedenleri arasında, yabancı hayranlığı, makinelerde estetiğe önem verilmemesi, devlet desteğinin olmaması, aksine makine ithalatının kolaylaştırılması bulunuyor.

The machinery sector being one of the largest sectors of our industry to reach sustainable production ability and to sustain this by increasing the competitive advantage carry a great importance for the future of country’s industry. Having a balanced and stable industry and economy as a country is possible through the existence of a strong machine industry. In the process of globalization at the present time, Turkish machine sector is the one of the sectors which has completed the integration with the world to a great extent in the fields of production, marketing, export and trade. For the sector to survive in this global competition environment and to sustain its growth, the supports provided by the competitor countries in the sector to the machinery sector have to be provided for the machinery sector of our country also. Unfortunately, we don’t have an incentive policy for machine production in our country. Machine industry is subject to general incentives, it cannot benefit from the special incentives. Among the reasons for not to cover the need of machinery inland to prevent machine importation are the alien admiration, placing importance on the esthetic of machines, not having support from the government, vice versa easing the machine importation.


PALET

Qmilch: Ekşimiş sütten mamul bir giysi versek! Qmilch: More than a sustainable textile fibre

PALET

PROF. DR. CEVZA CANDAN Tekstil & Teknik Yayın Kurulu Başkanı

6

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Anke Domaske, Almanya doğumlu bir moda tasarımcısı ve biyokimyacı...Aynı zamanda, tamamen sütten imal edilen ve Alman Tekstil Araştırma Birliği tarafından ödüllendirilmiş olan, yeni bir tekstil lifinin de mucidi...Lif, “Qmilch” olarak adlandırılmış ve bu liften mamul kumaşlar döküm-tuşe itibariyle ipek hissi verirken; pamuk gibi yıkanıp kurutulabiliyor. Qmilch kumaşlar, çevre dostu olması yanında deri alerjileri olan kişiler içinde mükemmel bir çözüm olarak ifade ediliyor. Laboratuar ortamında yapılan birkaç yıllık çalışma sonunda, Domaske ve ekibi sütü protein tozuna indirgemeyi ve daha sonra kaynatıp, dokuma kumaşa dönüştürülebilecek incelikte şeritler haline getirebilmeyi başarabilmiş. Tahmin edileceği üzere bu şeritlerin eğrilme şekli elde edilecek kumaşın özelliklerini de (daha hacimli, daha parlak ve yumuşak vb.) doğrudan etkiliyor. Domaske’ın icadı bu lifler gerek malzeme gerekse üretim prosesi anlamında tam anlamıyla çevre dostu ve sürdürülebilir; zira gerekli su miktarı oldukça düşük ve tüm işlem (lif eldesi) toplamda 1 saat kadar sürüyor. Buna ilave olarak, ipekten, örneğin,

Anke Domaske, a German born, biochemist and fashion designer, is the inventor of an award-winning (the innovation award of Germany’s Textile Research Association) new textile made entirely from milk. The fibre is called “Qmilch,” and it drapes and folds like silk, but can be washed and dried like cotton. The fabric is also eco-friendly and a perfect solution for people with skin allergies. After several years of trial and error in a research lab, Domaske and her team created a process of reducing milk to a protein powder that is then boiled and pressed into strands that can be woven into a fabric. According to Domaske, the strands can be spun rougher for a heavier texture, or shiny smoother for a soft jersey feel. Domaske’s invention is quite environmentfriendly. Not only is the amount of water required significantly reduced, but the whole manufacturing process takes approximately one hour. Moreover, unlike silk production, Qmilch employs only organic and renewable materials. The sour milk that is used in this process recycles widely as raw material which would other-


farklı olarak, Qmilch sadece organik ve yenilenebilir malzemeler değerlendiriliyor. Ürünün belki de en ilginç tarafı, hammadde olarak ekşimiş sütünde kullanılabiliyor olması...Araştırmacılar bir giysi için gerekli süt miktarını 6 litre olarak belirlemiş durumda. Sütün PH değeri insan vücüd PH değerine yakın olduğundan (6.8); Domaske, cildin bakteriye karşı doğal kalkanına Qmilch’in zarar vermediğinin altını çiziyor. Buna ilave olarak, Domaske süt proteinindeki mevcut amino acitlerin anti-bakteriyel ve yaşlanma karşıtı olduğunu, ayrıca kan dolaşımı ile vücud sıcaklığını düzenlediğini de iddia ediyor. Bu noktadan hareketle Domaske, sıradan ipliklerin % 20 oranında Qmilch lifi içermesinin, üretilecek kumaşta bakteri üremesini engelleyeceğini ve buna bağlı olarak gerek koku oluşumunun gerekse bulaşıcı hastalıkların giysi üzerinden yayılmasının önüne geçileceğine inanıyor. Bu oranda bir karışımın kumaş tuşesini daha yumuşak hale getireceğini de belirtiyor.

wise have been wasted. For a dress, approximately 6 litres of milk are required. According to Domaske, a fabric woven from Qmilch has some other important qualities. Since the pH of milk is 6.8 which is similar to the pH of the human body, Qmilch does not disrupt the skin’s natural barrier to bacteria, and other contaminants. Additionally, Domaske claims that the amino acids present in the milk protein are antibacterial, anti-aging, and regulate blood circulation and body temperature. She believes that incorporating 20% Qmilch into regular yarn will prevent the growth of bacteria, thereby reducing unpleasant odors and the spread of infectious diseases through cloth. This will also result in textiles that are smoother to touch. Kaynakça/Source 1. http://www.qmilk.eu 2. http://www.trendtablet.com 3. http://en.wikipedia.org 4. http://triplehelixblog.com


PANORAMA

Invista müşterilere katma değer sunuyor Invista offers added value to the customers Dünyanın en büyük entegre elyaf ve polimer üreticilerinden ve yakından tanıdığımız LYCRA® markasının sahibi INVISTA, Türkiye’deki marka yatırımları ve işbirliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’de özellikle giyim sektörünün vazgeçilmezlerinden olan LYCRA® , insanlara hareket özgürlüğü veren, vücuda uyumlu, dayanıklı ve rahat

INVISTA being one of the largest integrated fiber and polymer manufacturers of the world and the owner of LYCRA® that we closely know carries out its brand investments and cooperation in Turkey without slowing down. Being one of the irreplaceable choices of especially the clothing sector in Turkey LYCRA® stands out as an

8

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

9


羹yesidir

8 Kamara Fikse ve Kurutma Makinas覺 8 Chambers Heat Setting and Drying Machine


5 Kabin Çift Geçiş Egalize Kurutma Makinası 5 Chambers Double Pass Equalizing (pin-chain) Dryer


PANORAMA

yapısı ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak yer alıyor. INVISTA ürünleri giyimden, halıcılığa araba sanayinden bilgisayar sanayisine kadar daha bir çok farklı alanda kullanılmakta. INVISTA, global ticarette teknolojik yenilikler, pazar deneyimleri ve dünyaca ünlü ticari markalardan oluşan güçlü portföyü sayesinde müşterilerine katma değer sunmakta. İnvista Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Dokuma Lideri Mert Kol, çalışmaları hakkında sorularımızı cevaplandırdı. INVISTA ile yenilikçilik özdeşleşmiş gibi duruyor. Geliştirmiş olduğunuz son yenilikler nelerdir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? “INVISTA her ürün grubu için inovasyon odaklı çalışmaktadır. Bizim için katma değerli ürün ve innovasyonlar, öncelikli hedeflerimizdendir. Ürünlerimiz, son kullanıcılara ve üreticilere maksimum fayda sağlaması düşünülerek tasarlanıp geliştiriliyor ve artı değer oluşturma esasına dayalı bir üretim politikamız bulunuyor. Bu amaçla müşterilerimizin pazarda rekabet gücünü arttıran ve değer katan ürünler üretmesine destek olmuş oluyoruz. Şu an piyasada en çok bilinen son tüketiciye yönelik inovasyonlardan bazıları spor giyim alanında LYCRA® SPORT kumaş, denim alanında LYCRA® dualFX™ kumaş ve TOUGHMAX™ LYCRA® kumaşı,çorapta

İnvista Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Dokuma Lideri Mert Kol MertKol, Weaving Leader of Invista Europe

12

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

inseparable part of our life with its durable and comfortable structure which gives freedom of movement to people and fits body. The products of INVISTA are used in many different fields from clothing to carpet business, automotive ındustry and computer industry. INVISTA offers added value to the customers thanks to its strong portfolio consisting of technological innovations in global trade, market experiences and world famous trademarks. MertKol, Weaving Leader of Invista Europe, Middle East and Africa answered our questions about their operations. It seems like INVISTA and innovation identify with each other. What are the latest innovations that you have developed? Can you mention about them? “INVISTA works innovation focused for each product group. For us, products and innovations with added value are our prioritized targets. Our products are designed and developed to by taking final users and producers to benefit from the products at the maximum level. We have a production policy based on creating an added value for the products. With this aim, we have been supporting our customers in producing highly competitive and valuable products in the


LYCRA® FUSION elyafı ve LYCRA® XCEPTIONELLE çorabı, iç giyimde LYCRA® BEAUTY kumaşı, mayoda XTRA LIFE LYCRA® elyafıdır. İnovasyonların temelinde müşterilerimizin ihtiyaçları ve artı değer sağlama amacı ile sürekli kapsamlı ve ciddi bir Ar-Ge çalışması yatıyor. Kumaş inovasyonları ile müşterilerimize aynı elyafı uygun koşullar altında işleyerek nitelikli kumaşlar üretmeleri bilgisini sağlarken, elyaf inovasyonları ile de tekstil sektöründe farklı tipteki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz.” LYCRA® elyafın ve LYCRA® T400 ® elyafın kullanım yerleri ve ürüne sağlamış olduğu katkılar nelerdir? “LYCRA® elyafı, INVISTA’nın tescilli elastan markasıdır ve öncü geliştiricisidir. Tekstil sektörünün hemen hemen her alanına girmiş ve hayatımızın vazgeçilmez parçası olmuştur. İç giyim, spor giyim, mayo, çorap ve denim gibi farklı segmentlerdeki kumaşlara katılarak genel anlamda kumaşa esneklik ve geri toplama performansı, vücuda mükemmel uyum, konfor, hareket özgürlüğü gibi özellikler sağlıyor. Dokuma, çözgülü ve yuvarlak örgüde ve çorap endüstrisinde diğer hammaddeler (pamuk, naylon vs) ile birlikte kullanılıyor. Ürünün çeşidine göre faydalar geliştiriyor örneğin çorabın kaçmasını önlemeye yardımcı oluyor, spor kıyafetlerde performansı arttırıyor, denimde potluğu önlüyor ve benzeri pek çok alanda faydalar sağlıyor. Ayrıca LYCRA® elyafının ürün çeşitliliği de oldukça fazla dolayısıyla bizim ürünlerin müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre sağladıkları katkılar da çeşitlilik gösteriyor. Her ihtiyaca göre doğru ürünü ve teknik bilgiyi sunarak müş-

market. Some of the most popular innovations in the market for end users are LYCRA® SPORT fabric in sportswear, LYCRA ® dualFXTMand TOUGHMAX TM LYCRA® fabrics in the field of denim, LYCRA® FUSION fiber and LYCRA ® XCEPTIONELLE hosiery in the field of hosiery production, LYCRA ® BEAUTY fabric in underwear and XTRA LIFE LYCRA® fiber in swimwear. On the basis of innovations, there lies a continuous, comprehensive and serious Re-De work for satisfying the needs of our customers and providing an added value. While giving our customers the information of producing quality fabrics by processing the same fiber under appropriate conditions, at the same time we aim at meeting various types of needs in the textile sector with fiber innovations.” What are the places of use of LYCRA® fiber and LYCRA® T400 ® fiber and which contributions do they make for the product? “LYCRA ® fiber is the registered elastane brand and the leading developer of INVISTA. It has entered almost any field of the textile sector and become an inseparable part of our lives. It gives the fabric features like flexibility, recovery performance, excellent fit, comfort and freedom of movement by adding this valuable fiber to the fabrics from different segments such as underwear, sportswear, swimwear, hosiery and denim. It is used together with other raw materials (cotton, nylon,etc.)in woven, warp and circular knitting and in hosiery industry. It develops benefits according to the type of


PANORAMA

terilerimizin ürünlerini istenilen standartların ötesine ulaştırmak için çalışıyoruz. LYCRA® T400 ® elyaf ise patenti INVISTA’ya ait, Amerikan Federal Ticaret Komisyonu tarafından “elasterell – p”, Avrupa kurulu tarafından ise “elastomultiester” olarak adlandırılan benzersiz elyaf sınıfının ilk üyesidir. Sade haliyle giysilerin içine örülebilir veya dokunabilir. Pamuk kullanılan uygulamalarda CoreSpun LYCRA® T400 ® elyaf tipi iplikler tercih edilebilir. LYCRA® T400 ® elyaf beyaz ve siyah renklerinde farklı denyelerde ürün çeşitliliğine sahip. Denim, spor giyim, çorap ve yüzücü mayoları gibi farklı kullanım alanları vardır. Kıyafetlere performans, uzun süreli kullanım, düşük çekme payı, esneklik ve üstün geri toplama kabiliyeti, dayanıklılık ve nem yönetimi gibi üstün özellikler katar.” Geliştirmiş olduğunuz ürünlerle, müşterilerinize ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz? “Öncelikli avantajımız, sadece ürün satma mantığından öte, müşterilerimizin rekabet süreçlerinde değer katmaya odaklı çalışmamız, yani farklılık oluşturuyoruz. Ürün çeşitliliğimiz bize müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda farklı kullanım alanlarına

the product; for example, it helps preventing the hosiery to run, increases the performance in sportswear, prevents creases in denim and provides benefits in many similar fields. Moreover, the product range of LYCRA ® fiber is quite a lot. Therefore, the contributions of our products according to customer needs vary. We have been working for carrying the products of our customers beyond the desired standards by providing the right products and technical information according to the needs. As for LYCRA® T400 ® fiber, it is the first member of the unique fiber class named as “elasterell – p” by Federal American Trade Commission and as “elastomultiester” by the European Board and its patent belongs to INVISTA. It can be knitted or weaved into the clothes thanks to its plain structure. For the applications in which cotton is used, CoreSpun LYCRA ® T400 ® can be preferred. LYCRA® T400 ® fiber has product range in various deniers in white and black. It has different usage areas from denim, sportswear, hosiery and swimmers’ swimsuit. It adds excellent features to clothes such as

14

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

göre farklı özellikte ürün tedarik edebilmemizi sağlıyor. Ayrıca global erişim ağımız ile ürün ve işlem geliştirme konularında müşterilerimize satış sonrası teknik destek sağlıyoruz. Kısaca teknikten trend öngörülerine, pazarlamadan ürün geliştirmeye kadar pek çok alanda müşterilerimizin arkasında global bir güç olarak artı değer sağlıyoruz. Örneğin Karacasu Tekstil, sürekli yeniliklerin peşinde olması ve standartları hep daha yukarılara çıkarma özellikleriyle INVISTA ile aynı paydada buluşan Türkiye’nin önde gelen iplik üreticilerindendir. Birlikte yaptığımız çalışmalarda, CoreSpun iplik teknolojisinin mükemmelleştirilmesi konusunda sürekli ilerlemekteyiz. Özellikle LYCRA® elyafı içeren ve dokuma, örgü ipliklerinin yanı sıra, özellikleri yüksek, hassas karışımlı ve ince boyalı çorap iplikleri de üretmekteler. Özellikle son yıllarda yaptıkları yeni yatırımlarla, LYCRA® T400 ® elyafının da kaplı ve aktarılmış versiyonlarını, gereğinde boyalı versiyonu da dahil olmak üzere müşterilerine sunabilmektedirler. Bu ürünler başta denim ve bir denim inovasyonu olan LYCRA® dualFX™ kumaşlarının, doğru ve kalite parametreleri dahilinde üretilmesi için son derece önemlidir.”

performance, extended use, low shrinkage, flexibility, unique recovery ability, durability and moisture management.” What kind of advantages do you provide to your customers with the products that you develop? “Our primary advantage is our work focused on adding value to the competition processes of our customers beyond the sense of selling products only. In other words we are creating difference. Our product range enables us to supply different types of products according to various usage areas in line with the customer demands. Additionally, we provide technical support to our customers after sales for product and process development thanks to our global access network. In short, we provide an added value as a global power behind our customers in many fields from technic to trend forecasts, from marketing to product development. For example, Karacasu Textile is one of the leading yarn manufacturers of Turkey which meets INVISTA at the same denominator with its


PANORAMA

Teknik tekstillerin gelişmekte olduğu günümüzde firma olarak teknolojik ürünler konusundaki yatırımlarınız ve Ar-Ge çalışmalarınızdan bahseder misiniz? “INVISTA olarak her geçen gün zorlaşan iş ve insan hayatında, hiç durmadan katma değerli ürünler araştırma ve geliştirme çabası içerisindeyiz. Tüketici ve üreticiler açısından farklılıklar yaratabilecek olan LYCRA® elyafı ve LYCRA®T400 ® elyafı kullanımları ve işlemleri üzerinde çalışıyoruz, LYCRA®dualFX™ kumaşı ve üretim teknolojisi, bu açıdan bakıldığı zaman son zamanlarda geliştirilen en önemli inovasyonlardan biridir ve INVISTA’ya ait patentli bir teknolojidir. Bu üretim sırasında yine INVISTA patentli ürünü olan LYCRA®T400 ® elyafı önemli rol oynamaktadır.” Çevre, insan sağlığı ve sürdürülebilirlik firmanız için ne ifade ediyor? “Araştırmalarda 2010 yılında 78,5 milyon ton olan tekstil elyafı kullanımının 2030 yılında 99 milyon tona yükselmesi öngörülüyor. Bu

features like chasing innovations all the time and increasing the level of standards more and more. In the works carried out together, we have been progressing continuously in making CoreSpun yarn technology perfect. They are also producing high feature, precision mixture and thin dyed hosiery yarns as well as woven and knitting yarns consisting of LYCRA® T400 ® fiber. Especially with the investments made recently, they can provide their customers the coated and transferred versions of LYCRA® T400 ® fiber including the dyed version if required. These products have critical importance for the production of fabrics of denim and LYCRA ® dualFXTM, being a denim innovation, in a right way and within quality parameters.“ Can you mention us about your investments made to technologic products and Re-De works as a company in a period when the technical textiles have been developing rapidly? “We, as INVISTA, are in a struggle for researching and developing value-added products at a stretch in business and social life which are getting harder day by day. We have been working on the uses and processes of LYCRA® fiber and LYCRA® T400 ® fiber which can create a difference for consum-

16

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

büyüme, beraberinde bazı çevresel sorumlulukları da getireceğinden biz müşterilerimize ve topluma değer katmak adına birtakım çalışmalarda bulunduk. Bu alanlarda INVISTA içerisinde konunun uzmanı çalışanlarımız oldukça etkin çalışmalar geliştiriyorlar. Sürdürülebilirlikle ilgili 2008 yılında INVISTA hedeflerini 3 alanda toplamıştı: Sentetik elyafların çevresel kirliliğini minimalize etmek, doğal elyaflarla örülen/dokunan giysilerin performansını arttırmak ve tüketicilerin kıyafet kullanımındaki çevresel etkileri azaltmak. 2011 yılında bu konudaki vizyonunu bir adım ileriye taşıdı. INVISTA’nın yeni vizyonunun temelinde; geliştirdiği ürünler ve işlemler ile hem toplum hem de müşterileri için uzun dönemli değer yaratmak, tekstil zincirindeki çevresel kirliliği azaltmak için tüketicilerin beklentileri doğrultusunda inovasyonlar üretmek ve kendi müşterilerine sürdürülebilirlik konusunda yardımcı olacak ürün konseptleri ve teknolojiler geliştirme üzerine kurulmuştur. Bu anlamda geliştirdi-

ers and producers. When considered from this point of view, LYCRA® dualFXTMfabric is one of the most important innovations developed recently and is a patented technology which belongs to INVISTA. LYCRA® T400 ® fiber, the patented product of INVISTA, has an important role during this production.” What do environmental and social health and sustainability mean for your company? “In the researches, it is envisaged that the use of textile fiber which was 78,5 million tons in 2010 will rise to 99 million tons in the year of 2030. Since this increase will bring some environmental responsibilities, we have carried out some works to add value to our customers and society. In these areas, our employees within INVISTA who are experts in their fields have been developing relatively effective activities. INVISTA gathered its targets about sustainability in 3 areas in 2008: To minimize the environmental pollution of synthetic fibers, to increase the performances of the clothing knitted/ weaved with natural fibers and to reduce the environmental effects of consumers’ clothing use. INVISTA carried its vision on this subject one step further in 2011. On the basis of the new vision of INVISTA, there lies creating long period value with the


ğimiz inovasyonlar (örneğin LYCRA® lastingFIT® kumaşın denim kumaşlara daha uzun süreli kullanım ve dayanıklılık özelliği katması ve dolaylı sonucu olarak tüketicilerin daha uzun süre giyebilecekleri kıyafetlerin sağlanması) aslında hedeflerimizle aynı paralelde ilerleyişimizin bir göstergesidir.” Ayrıca ilave etmek istediğiniz konu varsa ekleyiniz. “Marka koruma kampanyası konusunda sıkı çalışmalar yapıldığından, LYCRA® elyafının sadece INVISTA™ ve yetkili distribütörlerinden tedarik edilebilmesi gerektiğinin önemini bir kez daha belirtmek isterim. Sürekli olarak hem yurt içi hem de yurt dışındaki mağazalardan alınan ürünler test edilmekte haksız kullanım için yasal işlemler sürdürülmektedir. Amacımız hem INVISTA hem de LYCRA® elyafını kullanan müşterilerimizi haksız rekabetten korumaktır.”

developed products and processes for both the society and customers, creating innovations in line with the customer expectations to decrease the environmental pollution in textile chain and developing product concepts and technologies to help its customers for sustainability. The innovations that we developed (for example, LYCRA® lastingFIT® fabric adding denim fabrics the features of extended use and durability and as an indirect result, providing consumers clothes that they can wear longer) are the indicators of our progression in parallel with our targets.” Would you like to add anything else? “Since there have been strict activities about brand protection campaign, I would like to state once again the importance of the requirement of supplying the LYCRA® fiber from just INVISTATM and authorized distributors. The products purchased from the stores both inland and abroad are tested and legal procedures continue against misapplication. Our aim is to protect our customers using both INVISTA and LYCRA® fiber from unfair competition.”


PANORAMA

Karacasu’dan zengin ürün seçeneği Rich product range of Karacasu Karacasu Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arifoğlu

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Karacasu Tekstil, farklı ürün seçenekleri ve uygun fiyatlarıyla sektöre hizmet sunuyor. Kalitede istikrarın ardından hızla gelişen iplik üretim teknolojilerine yenilikler katarak çığır açmaya devam eden Karacasu, dokuma, örme, denim, çorap, trikotaj ve ev tekstili sektörüne üretim yapıyor. bKaracasu Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arifoğlu ile çalışmaları ve sektörün durumu hakkında konuştuk. Firmanız ve portföyünüzde bulunan iplik çeşitleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verir misiniz? “Karacasu Tekstil olarak biz, 1996 yılından bu yana toplam 35.000 metrekarelik üretim alanı ile 20 ülkeye ihracat yapmaktayız. Kalite an-

Carrying out its business activities in Kahramanmaraş, Karacasu Textile offers diverse product options at reasonable prices. The company makes productions for the weaving, knitting, denim, sock, tricot, and home textile sectors, breaking new grounds through innovations brought to yarn production technologies that have achieved fast improvement subsequent to permanence in quality. Mr. Mehmet Arifoğlu, Board Chairman of Karacasu Textile Trade and Industry Inc., showed the kindness to make an interview about the company’s activities and the sector’s current situation.

20

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

layışımızdaki istikrarımızı hızla gelişen iplik üretim teknolojilerine yenilikler getirerek devam ettiriyoruz. Karacasu Tekstilin üretiminde Ne 4- Ne 60 arası karde ve penye iplikleri ve Ne 4- Ne 40 arası open-end iplikler yer almaktadır. Ana hammaddemiz pamuk olmakla beraber bambu, tencel, viskonlu karışımlı iplikler de üretmekteyiz. Karacasu Tekstil Core Spun ve Slup’lı iplikleri ilk üretenlerden biri olması nedeni ile iç ve dış piyasada bu özelliği ile tanınır. İpliklerimiz denim sektörü başta olmak üzere ağırlıklı olarak dokuma, havlu ve ev tekstili üreten firmalar tarafından tercih edilmektedir.” Invista ile olan işbirliğiniz size ne gibi avantajlar sağladı ve LYCRA® elyaf ürün tercihindeki sebebiniz nelerdir? “Invista ile olan işbirliğimiz uzun yıllar önce, Corespun diye bir ipliğin varlığından haberimiz olması ile başladı. Biz Core Spun iplik üretmek için gecemizi gündüzümüze katar çalışırken, güzel bir tesadüf ile Kahramanmaraş’ı ziyaret için gelen Amerikalı işadamları arasında INVISTA™ firmasından giyim bölümü Türkiye ve Ortadoğu müdürü ile tanışmak fırsatımız oldu. Kendisine üretimle ilgili sıkıntılarımızı paylaştığımızda, bizlere INVISTA™’nınüreticilere verdiği teknik desteklerden bahsetti ve teknik bölümleri ile iletişime geçmemizde yardımcı

Could you please give information about your company, the yarn and thread types of your product range, and the usage areas thereof? “As Karacasu Textile, we have been making exports to 20 countries since 1996, with an overall production space of 35.000 square meters. We owe our permanence in quality to innovations that we have brought to rapidly progressing yarn production technologies. The productions at Karacasu Textile are carried out using carded and combed yarns of class Ne 4 - Ne 60, as well as open-end yarns of class Ne 4 - Ne 40. Our major raw material is cotton. But we produce also bamboo, Tencel, and viscose blended yarns. In both domestic and foreign markets, Karacasu Textile is known to be one of the first companies to produce Core Spun and Slub yarns. Our yarns are preferred mainly by companies that manufacture weaving products, towels, and home textiles, but notably those of the denim sector.”

22

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

oldu. INVISTA™’nın İstanbul’daki teknik bölümü bizlere sağladığı laboratuvar desteği sayesinde, numunelerimiz çok kısa sürede Hollanda’daki merkez laboratuvara ulaşıyor ve sonuçları bizlerle paylaşılıyordu. Sağladıkları teknik destek sayesinde üretim süreci hızlandı ve pek çok sorun önceden çözüldü.Bizim için çok büyük bir avantaj sağladı, başarımızın hızlanmasında ve kalitemizin yükselmesine büyük katkıları oldu. Kısa sürede LYCRA® ASSURED belgesini de almamız firmamızın tanıtımı için büyük katkılar sağladı, bir tek teknik destek değil pazarlama süreçlerimizde de destek sağlamış oldu.Zamanla iş birliğimiz arttı ve gelişti, LYCRA® elyaf bizim ilk çalıştığımız elastandı ve LYCRA® elyaf kullanmak alıcılarımız açısından da bir kalite güvencesi olarak görülüyordu.LYCRA® elyafı hem bizim iplik üretimimizde hem de kullanıcılarımızın kumaş üretiminde tüm üretim süreçlerinde sorunsuz ilerlememizi sağladı.” Değişen müşteri talepleri doğrultusunda ne gibi yenilikler sunuyorsunuz ve LYCRA® elyaf ürün ile elde edilen gipe ipliğin, müşterilerin tercihindeki rolü nedir?Globalleşen rekabet ortamında avantajlarınız nelerdir? “Firmamızın ürün çeşitliliğini müşteri talepleri oluşturmaktadır. Müşteri talepleri bizim farklı

What are the advantages that you gained through your collaboration with Invista? What are the reasons that lie behind your decision to opt for LYCRA® fiber products? “Our collaboration with Invista dates back to many years, when we became aware of the existence of a so-called “Core Spun” yarns. We were working hard night and day to manufacture Core Spun yarns as we got the luck to become acquainted with the Turkey and Middle-East manager of INVISTA™’s clothing department, who was among the American businessmen making a visit to Kahramanmaraş. We told him about the problems that we faced during our productions. Thereupon, he informed us about the technical support provided by INVISTA™ for manufacturers and helped us to get in contact with the company’s technical department. Thanks to the laboratory support of INVISTA™’s technical department in Istanbul, we our samples were forwarded to the central laboratory in Netherlands on very short


PANORAMA

ve yeni ürünleri geliştirmemizde temel unsur olmuştur. Şu an portföyümüzde 116 çeşit iplik bulunmaktadır. Bizler için sürekli Ar-Ge desteği sağlayan ve yeni kapılar açan INVISTA™’nın sağladığı avantajlar bizim için çok değerlidir. Sağladıkları ürün çeşitliliği bizlere üretimde ve pazarlamada pek çok avantaj sağlamıştır, bununla birlikte INVISTA™’nın yenilikçi yapısı ve sürekli getirdikleri ürün inovasyonları sayesinde verimliliğimiz artarak rekabetçi güç kazanmamızda önemli bir rol oynamıştır. Trend öngörüleri konusunda da danışmanlık veren INVISTA™, bizlerin pazarın ne yöne gittiğini anlamamızda ve ürünlerimizi gelecek olan talepler doğrultusunda geliştirmemizde büyük avantajlar sağladı.” İplik üretiminde firmanızın yeri ve konumu nedir? İplik üretiminde LYCRA® elyafın önemi ve katma değeri hakkında neler söylemek istersiniz? “Firmamız devamlı yeni kaliteli ve üstün ürünler piyasa sürerek, sektördeki imajını

notice, with quick response. Their technical support helped us to accelerate our production process and solve many problems even before they occurred. Thus, we have gained many huge advantages. Their contribution to our accelerated success and improved quality has been very, very significant. We have been able to get a LYCRA ® ASSURED certification, which contributed huge to our company’s publicity. They did not only provide technical support, but also gave support for our marketing processes. Our collaboration increased and widened in time. LYCRA ® fiber was the first spandex we worked with, and the use of LYCRA ® fiber was considered as a quality assurance by our buyers. LYCRA ® fiber made it possible to achieve progress in all processes both with regard to our own yarn productions and our customers’ fabric productions.” What kind of novelties do you offer to meet changing customer demands? What is the role of yarn produced of LYCRA® fiber products as regards customer preferences? What kind of advantaged do you have in the globalizing competition environment? “Customer demands constitute the base of our product range. Customer demands

24

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

ve rekabet gücünü artırmayı sürdürmektedir. Ekru core spun üretiminden sonra boyalı core spun üretimi ile çalışmalarımızı geliştirdik bu sayede birçok firmayı ithalata dayalı üretimden kurtardık. Önümüzdeki günlerde LYCRA ® T400 ® elyafı ile ürettiğimiz ürünleri piyasanın beğenisine sunacağız. Projeksiyonlarımız yakın gelecekte bu serinin LYCRA ® elyaflı ürünler kadar talep ve beğeni gören ürünler arasında yer alacağı yönünde. İlk üretim yaptığımız yıllardan beri gözlemlediğimiz, LYCRA ® elyaflı ürünlerin rahatlığı ve sağlamlığı nedeniyle tüketiciler için tercih sebebi oluşudur. Üretici açısından bakıldığında da ise bu işbirliğinin bizlere pazarda rekabetçi bir avantaj sağladığıdır. Günümüzde kullanımı yaygınlaşan LYCRA ® elyaflı ürünler tüketici için tercih sebebi bir özellik olarak geniş bir kullanım sayısına ulaşmıştır. Son tüketici bu konuda artık daha bilinçli ve aldıkları ürünlerde LYCRA ® marka ve kalitesini arıyorlar.”

have always been the fundamentals of our activities to develop new, different products. Currently, we have 116 different yarn types. The advantages that we gained through INVISTA™’s continuous R&D supports mean a lot to us and have helped us to open several new doors. Their diversity of products has brought along many advantages with respect to our productions and marketing activities. Moreover, INVISTA™’s innovative structure and their continuous product innovations have played an essential role in our efforts to achieve improved productivity combined with stronger competitiveness. Providing also consultancy services in relation to trend projections, INVISTA™ has given us a competitive edge to figure out market trends and improve our products in line with future demands.” What is the place and situation of your company as regards yarn production? What would you like to say about the importance and added value of LYCRA® fiber in yarn production? “Our company continues its efforts to maintain increased competitiveness and image in the sector. To that end, we have been releasing new, top-quality, superior prod-


PANORAMA

Çevre, insan sağlığı ve sürdürülebilirlik firmanız için ne ifade ediyor? “Çevre ve insan sağlığı hepimizin ortak sorumluluğudur, konunun önemi ve ciddiyetinin farkındayız. Firmamız adına örnek vermek gerekirse arıtma tesisi kuran ilk iplik fabrikalarından biriyiz.” İplik sektörünün önemli sorunları ve çözüm önerileriniz nelerdir? “İplik sektöründeki en önemli sorunların başında hammadde sıkıntısı yer almaktadır. Ülkemiz dünyanın en kaliteli pamuğunu üretmesine rağmen yeterli üretim yapılamamaktadır. Dışa bağımlılık devam ederken, yanlış tarım politikaları sonucu çiftçimiz pamuk ekiminden uzaklaşmaktadır. Daha etkin destekler sağlana bilinir örneğin 1-1,2 T L/kg destekle üretim artırılabilir. Dışa bağımlılığı azaltarak 1,50

ucts all the time. We have improved our business by the production of ecru core spun yarn followed by colored core spun. Thus, we managed to save many companies from import-dependent production. In coming days, we will launch new products that we produce of LYCRA® T400 ® fiber. According to our projections, this series will rank soon among products that are as demanded and recognized as other LYCRA® fiber products. What we have observed since the first years of our production is that LYCRA® fiber products are preferred by consumers owing to their comfort and durability. If considered from the point of view of a manufacturer, it is obvious that this collaboration has provided many competitive advantages. Nowadays, LYCRA® fiber products have reached a very broad area of usage as a reason of preference for diverse consumers. Final users have become even more conscious. And they are looking out for the brand and quality of LYCRA® before they decide to buy a product.” What do environment, human health, and sustainability mean to your company? “Environment and human health is a responsibility common to all people. We are well aware of the importance and seriousness of this issue. As an indicator of this awareness, our company has been one of the first yarn companies that have established a treatment facility.”

26

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

USD’lik pamuk 5,00 USD olarak yurt dışına satılması hedeflene bilinir. Diğer bir sorun ise amacından sapmış olan destek politikası; çalışamayana verilmesi gereken destekler çalışmayana da verilmesinden ötürü, doğan iş gücü bulma sıkıntısı. Aynı zamanda, maliyetlerin yüksekliği, işçilik üzerindeki ağır vergi yükleri, yüksek enerji fiyatları da sektöre olumsuz olarak yansımaktadır. Kazançtan vergi alınması sistemi yerine daha üretimin başında alınan dolaylı vergiler sanayicimizi rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Avrupa, Rusya ve Arap Ülkelerini dikkate aldığımızda 1,5 milyara yakın bir nüfusun ortasında olan ülkemizin özellikle tekstilde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tekstilde uzak doğunun bir merkez olduğunu kabul ediyoruz ancak bir diğer önemli merkez ise Türkiye’dir.”

What are the yarn sector’s major problems? What are your suggestions to solve those problems? “A major problem faced by the yarn sector is raw material shortage. Our country is producing the world’s best quality cotton, but not in sufficient amounts. Foreign- source dependency continues; and our farmers move away from cotton plantation as result of wrong agricultural policies. A possible solution could be more efficient state aids to increase productions. For example, 1-1,2 TL per kg. Decreased foreign- source dependency could be helpful, aiming at exporting cotton of 1,50 USD at a price of 5,00 USD. Another problem is that support policies have deviated from their initial aim; problems to find labor force due to the fact that supports intended for those that cannot work are also granted to those who will not work. Besides, high costs, high tax burdens on workmanship, high energy prices are other factors that have adverse reflections on the sector. Indirect taxes levied at the beginning of productions instead of a profit tax system lead to a weakened competitiveness of Turkish industrialists. Considering Europe, Russia, and Arab countries, Turkey is located in the midst of a population that reaches up to 1,5 billion. Hence, it can be said that Turkey has huge potential, particularly in the textile sector. We agree that the Far East holds a central position in textile, but another important center is Turkey”.


PANORAMA

Kimyasalda çözüm ortağınız: Baykim Baykim; The solution partner in Chemical 2005 yılında kendi öz sermayesi ile kurulan Baykim, öncelikli olarak denim kimyasalları üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı aynı zamanda tekstil ana kimyasalları ve yardımcı kimyasalları satışı konusunda faaliyet gösteriyor. Üretim aşamasında sıfır hata ilkesiyle faaliyet gösteren şirket, toplum ve çevre sağlığı ve toplumsal sorumluluğun bilincinde çalışmalarını sürdürüyor. Baykim, hizmet vermiş olduğu sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm üreterek müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinmiş. 5.000 ton/yıllık üretim kapasitesi bulunan Baykim’in üretim bandında, müşterilerin taleplerine bağlı

28

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Baykim established in 2005 by its own equity carries on its business in the fields of production, export, import and sale of denim chemicals and at the same time the sale of main and auxiliary textile chemicals. The company operating in accordance with the policy of zero defect at the production stage carries out its operation with the sense of social and environmental health with social responsibility. Baykim adopts prioritizing customer satisfaction as a principle by generating solutions for the needs and expectations of the sector they have been providing service. Having 5.000 tons/year production capacity Baykim produces special chemical


PANORAMA

olarak özel kimyasal ürünler de üretiliyor. Firmanın çalışmaları hakkında bilgi veren Baykim Kimya sahibi Nida Yıldızoğlu, “Baykim’in kuruluş amacı tekstil yardımcı kimyasalları ayağında denim sektörüne hitap etmek. 2005 yılında kurulan firmamız, 2011 yılına kadar tamamen denim üzerine ağırlıklı hizmetini sürdürüyor. 2011 yılından itibaren de ihracat ayağına ağırlık vererek ihracat pazarlarını araştırmaya başladık. Önce İran pazarına girdik, aynı dönemde Suriye piyasasına girdik, yaşanan gelişmeler neticesinde, Suriyeli firmalar Mısır’a taşınmaya başladı ve biz de doğal olarak Mısır piyasasına da girmiş olduk. Baykim firması bu ürünleri üretirken 2012 yılının sonunda tamamen örgü, dokuma kumaş, parça boyama kimyasalları üzerine boyahane firmalarına hizmet vermek için ürün gamını oluşturdu. Ge-

products on its production line depending on the customer demands. NidaYıldızoglu, the owner of Baykim Chemicals gave information about the activities of the company and said “Baykim’s establishment object is to cater to the denim sector at the base of auxiliary textile chemicals. Our company was established in the year of and carried out its operations mainly in the field of denim since 2011. And since then, we have started researching export markets by concentrating on exportation. We first entered the market of Iran and Syria at the same period. As a consequence of the affairs, Syrian companies have moved to Egypt and naturally we have entered Egyptian market. While carrying out its production on the aforementioned products, Baykim created its product range to provide service for dyeing plants for knitting, woven fabric and piece dyeing chemicals at the end of 2012. We have made the necessary investment for machinery. Among the target markets of our company which is settled in Istanbul, there exist the regions of Istanbul, Çorlu-Çerkezköy, Bursa, Gaziantep, Maraş and Adana. We are not proceeding by a distributorship system within Turkey, we make our own sales. As of 2013, we are trying to serve in the field of dyeing plant chemicals as well as denim. At the same time, our works continue to expedite the exportation process. Distributorship system is our way to proceed in exportation. We have distributors in Serbia and Kosovo right now”.

rekli makine yatırımımızı yaptık. İstanbul’da yerleşik olan firmamızın hedef pazarları arasında, İstanbul, Çorlu-Çerkezköy, Bursa, Gaziantep, Maraş ve Adana bölgeleri bulunuyor. Türkiye’de bir bayilik sistemi ile ilerlemiyoruz, tamamen kendimiz satış gerçekleştiriyoruz. 2013 yılından itibaren denim ayağının yanında boyahane kimyasalları alanında hizmet vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da ihracat ayağını hızlandırmak için çalışmalarımız sürüyor. İhracatta bayilik sistemi ile ilerliyoruz. Şu anda Kosova ve Sırbistan’da bayilerimiz bulunuyor” dedi. DENİMCİLERE ÖZEL KOLEKSİYON Kimya alanında faaliyet göstermelerine rağmen aynı zamanda denim sektöründeki firmalara da koleksiyon hazırladıklarını vurgulayan Nida Yıldızoğlu, “Kumaşı gösteren

Baykim Kimya sahibi Nida Yıldızoğlu Nida Yıldızoglu, the owner of Baykim Chemicals

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

29


PANORAMA

Çevre sağlığı ve toplumsal sorumluluğun bilincinde çalışmalarını sürdüren Baykim, müşterilerin taleplerine bağlı olarak özel kimyasal ürünler de üretiliyor. Carrying out its works by taking full account of the environmental health and social responsibility Baykim produces special chemical products depending on the demands of customers.

32

en önemli faktör yıkama ve son fashion çalışmalarıdır. Fuara katılan firmalara koleksiyon hazırlıyoruz. Bütün bu hizmetler bizim satış ağımızı hızlandırıyor. Kimyasal ürün gamımızda denim, ön terbiye kimyasalları, enzimler, yumuşatıcılar, kaplama kimyasalları bulunuyor. Bunlara ilave olarak 2013 yılında boyahanelerin kullanmış olduğu anti-statikler, egalizatörler, stabilazotörler gibi ürün gruplarını üretmek üzere makine yatırımlarımızı yapmış bulunuyoruz. 2013 yılının ikinci yarısından itibaren de bu

ürünlerin satışına başlamış olacağız. Kimyasal madde, kumaşın yapısına, boyasına, elyafına, iplik cinsine göre değişebiliyor. Bütün bu değişkenlikler içerisinde optimum noktada bir ürün yapmak zorundasınız. Baykim olarak biz, firmalara komple çözümler sunuyoruz. İşimiz sadece kimyasal satmak değil.

SPECIAL COLLECTION FOR DENIM MANUFACTURERS Highlighting that despite operating in the field of chemicals, they have been creating a collection for the companies in the denim sector at the same time NidaYıldızoglu stated “The most important factors that reveal the quality of the fabric are the process of washing and final fashion. We are preparing a collection for the companies to attend the fair. All these services are accelerating our sales network. In our chemical product range, we have denim, pre-finishing chemicals, enzymes, softeners and coating chemicals. In addition to these, we

have realized our machinery investments to produce the product ranges like anti-statics, leveling agents and stabilizators that the dyeing plants use. At the second half of 2013, we will be selling these products. Chemical materials vary according to the type of structure, dye, fiber and yarn of fabric. You have to provide the optimum product for these variants. We, as Baykim, offer complete solutions for the companies. Our target is not just selling chemicals.

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

KİMYA, ÜRÜNE DEĞER KATAR Ürünü cazip hale getirebilmek için kimyasal kullanmanın gerekli olduğunu belirten

CHEMISTRY ADDS VALUE TO THE PRODUCT Stating the necessity of using chemicals to make the product more attractive


PANORAMA

Yıldızoğlu, “Kimya ve terbiye, işlem gören ürüne her zaman artı bir değer katmıştır. Son tüketicinin beğenisini kazanabilmek için bir takım işlemler yürüterek, ürüne katma değer eklemeniz gerekiyor. Burada kullanılan kimyasallar doğrudan kumaşın yapısını ve cazibesini artırır. Baykim olarak biz zaten denim sektörünün içerisindeyiz. Fason denim yıkama fabrikalarımız var. Dolayısıyla biz bu ürünü üretirken masanın iki tarafında varız. Kendi işletmemde kullanmadığım bir ürünü müşterime sunamam. Burada Ar-Ge’si tamamlanan bir ürün, satışa çıkmadan önce mutlaka numunelerde denenir. Kendi soframa koymadığım bir ürünü müşterilerime vermem. O nedenle kullanan kişinin nasıl bir kimyasal istediğini, kullanıcı olarak görebiliyorum. Sektörde bu durum bizim için artıdır. Kimya bir bayrak yarışıdır. Sürekli gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Teori ile pratik bazen örtüşmeyebilir. Bizim avantajımız hem kullanıcı, hem de üretici olmamızdan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu. Yurt içindeki boyahane firmalarına yönelik ürün üretimi için makine yatırımlarının Nisan

Yıldızoglu continued his words as “Chemistry and finishing add value to the processed product. It is necessary to provide added value to the product by carrying out some processes to get credit from the final user. The chemicals used here directly increase the quality and charm of the fabric. As Baykim, we already have a

34

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

sonuna kadar biteceğini ve pilot üretime başlayacaklarını belirten Yıldızoğlu, ürün elde edildikten sonra da müşteri ziyaretleri yapacaklarını söyledi. Yurt dışında ise, öncelikle Mısır’da bir showrom açmayı düşündüklerini dile getiren Yıldızoğlu, hedeflerinin ihracatı artırmak olduğunu belirtti.

place in the denim sector. We have contracted denim washing plants. Namely, we are at the both end of the table while producing this product. I cannot offer a product that I don’t use in my facility to my customer. Here, a product of which the Re-De process is completed is necessarily tested in samples before coming onto the market. My principle is to provide a service that I would like to get. That’s why as a user, I can see the demand of the customer in terms of chemical. This situation is a plus for us. Chemistry is a kind of relay race. You have to keep abreast of the latest developments. Sometimes, theory and practice might not correspond to each other. Our advantage comes from being both the producer and user”. Yıldızoglu noted that their investments to machinery for domestic dyeing plants to make productions will end by the end of April and they will start pilot production and he added that they will visit customers after obtaining the product. Expressing that they have been thinking about opening a showroom in Egypt, Yıldızoglu noted that their target is to increase exportation.


AÇI

Geçtiğimiz ay, tesadüfen aynı günde iki

SNEIJDER= PATRIOT

haberin çakıştığını gördüm. Bunlardan bir tanesi güzide bir kulübümüzün milyonlarca Euro karşılığında transfer ettiği Hollandalı bir futbolcunun haberiydi. Bu futbolcunun Atatürk Havalimanı’nda binlerce insanımız tarafından karşılanması ve bu futbolcunun bizi Avrupa’da şampiyon yapacak gibi gösterilmesi oldukça manidardı. Diğer dikkat çeken haber ise yine aynı gün, Mersin Limanı’na Hollanda’dan ülkemizi savunmak adına gelen Patriot Füzeleri de bizi Suriye’den atılacak, olası füzelerden korumak amacıyla güney sınırımıza yerleştirilecekti. Aynı gün içerisinde verilen bu iki haberi farklı açıdan yorumlamak gerekirse; Sneijder veya başka yabancı futbolculara verilen milyonlarca dolarlarla, kaç gencimiz yetiştirilebilirdi. Bunu merak ediyorum.

Adil NALBANT TEMSAD Başkanı

Patriot’un kelime anlamı ‘Vatansever’ demektir. Bu vatanı korumak için alt tarafı 70 km menzilli, basit bir füze kalkanı yapamıyorsak yani Vatanseverlerimizi (Patriotlarımızı) yurt dı-

ACI

şından getiriyorsak başka söze gerek var mı? Aynı zamanda her yıl 1,5–2 milyar dolar ithalatına verdiğimiz tekstil makineleri ve diğer makine sektörlerimiz cari açığının oluşmasına sebeptir. 5 yıldır ihracatımızın 300 milyon sınırını neden

geçemediğini

gördüğümüz

anda

tekstil makine sektörü gerçek atılımı yapacaktır. Bence, konuya Sneijder’den ve Patriotlardan bakmak gerekir. Saygılarımla...

36

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

TEMSAD’dan ESKOOP’a ziyaret 20 Şubat 2013 Çarşamba günü 11 TEMSAD üyesi firma, Başkan Adil Nalbant ile birlikte ESKOOP Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akgün’ü ziyaret etti. Çok samimi bir ortamda geçen görüşmede, Türk tekstil sektörünün

38

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Etiyopya’da yapabileceği yatırım koşulları görüşüldü. Bilindiği gibi önceki yıllarda birçok tekstil üreticisi ve müteşebbis Etiyopya’da yatırım yapmıştı. ESKOOP Başkanı Yusuf Akgün, TEMSAD üyelerine tecrübelerini aktarırken Etiyopya


PANORAMA

ile ilgili genel bilgiler de verdi. Türkiye – Etiyopya ilişkileri 2002 yılında Türkiye’ye gelen bir heyetin İkitelli Organize Sanayi Sitesini ziyareti ile hızlanmaya başlamış. Eski adı Habeşistan (Köleler Ülkesi) olan bu ülke 1.2 Milyon km2 yüzölçümü ve 6 Eyaletten oluşuyor. 90 Milyon nüfusu var ve % 30 okuma yazma oranına sahip. Sanayisi hiç yok denecek kadar az, hatta hiçbir bilgileri yok. Ancak ticareti çok iyi biliyorlar. Başkent AdisAbaba (yeni çiçek) 7.5 Milyon nüfuslu ve ticaret hacmi İstanbul’dan daha büyük. Yusuf Akgün’ün verdiği bilgilere göre, Etiyopya’da her şey devletin. Ticaret yaparken İngilizce anlaşabiliyorsunuz. Birçok yerel dil var. Hiç sömürge olmayan bu ülke, bir yandan da özelleşmeye çalışıyor. Ancak imkanları kısıtlı. Nüfusun yarıdan çoğu Hıristiyan, geri kalanı Müslüman. 1993 yılında sahil böl-

40

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

gesi “Eritre” adıyla bağımsızlığını ilan edince ülke bir kara devletine dönüşmüş. Denize kıyısı hiç yok. Ülkenin kuruluşu M.Ö. 13.Yüzyıla kadar uzanıyor. Yerel dilde ABAY (Nil) Nehri Etiyopya’da 800 km’lik bir yol alıyor. Bunun yanında başka akarsuları da var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Ana ürün Kahve. Etiyopya, Afrika kıtasının en fazla canlı hayvan varlığına sahip. Altın rezervleri olduğu da söyleniyor. Tekstil sektörü ise; 19‘u devlete, 14’ü ise özel sektöre ait tekstil ve konfeksiyon fabrikalarından oluşuyor. Enerjinin ve işçiliğin çok çok ucuz olduğu bir ülke. Yani her türlü yatırıma müsait. Ayrıca Afrika kıtasının en güvenli ülkesi. TEMSAD Genişletilmiş Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılan bu tür toplantılar, üyelere yeni pazarlar bulmak adına yapılmakta.


PANORAMA

“Özbek Mektupları” Dergimiz yazarlarından Ekrem Hayri Peker’in üçüncü kitabı “Özbek Mektupları” Kastaş Yayınevi tarafından basıldı. Özbekistan’a yatırım yapmak isteyen iş adamları, Tarih meraklıları ve bölgeye gitmek isteyenler için faydalı olacağına inandığını söyledi. “Aşık olduğum bir ülkeyi yazdım” diyen Peker, “Kitabımda Özbekistan’da yaşadıklarımı, gözlemlerimi; Bursa ve Osmanlıyla bağlantılarını yazdım. Emir Sultan’ın, Ali Şir Nevai’nin, Emir Timur’un, ünlü astronom Uluğ Bey’in, Babur Şah’ın,İmam Buhari’nin dolaştığı yollardan geçtim. Buhara’nın, Semerkant’ın,

Hokand’ın, Margilan’ın,Fergana’nın, Keles’in tarih kokan havasını soludum. Dağ yöresinde, Kütahya’ya inen yamaçlarında yaşayanların, Özbekistan’ın Keles yöresinden geldiklerini öğrendim. Çongara köyünün ismine Fergana Vadisi’nde de rastlarsınız. Moğollar yakıp, yıkmadan o bölgenin en büyük kentlerinden biriymiş. Şimdi ismini değiştirdik. Semerkant’da Kadızade-i Rumi ve Yeşil Türbeyi yapan ustalardan Ali bin İlyas’ın izlerini bulursunuz. Buraya kadar gelip İmam Buhari’nin mezarının bulunduğu külliyeyi ziyaret etmeden dönülmez. Buhara, İslamın en önemli üçüncü büyük kenti. Eski kentin her sokağından bir tarih fışkırır. Şehrin dışındaysa Nakşibendi Tarikatının Dergahı vardır” şeklinde özetledi. Kitap D-R, Remzi ve Kabalcı, Bursa’da ASA, BKM, EKİN ve NKM Kitap evlerinden temin edilebilir.

42

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

Elifteks Yönetim Kurulu Başkanı Saim Çapar Saim Capar, Chairman of Elifteks

Üründe fark arayanların adresi: Elifteks Elifteks: The address for the ones looking for unique products Ağırlıklı olarak renkli ve siyah beyaz polyester iplik imalatı ve satışını gerçekleştiren Elifteks İplik San. Tic. A.Ş, tecrübesi, kalitesi ve hızlı servisi ile sektörde önemli bir yere gelmiş bulunuyor. Bayrampaşa’da bulunan fabrikada, renkli ve siyah beyaz

44

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Elifteks İplik San. Tic. A.Ş carrying out the production and sale of color and black spun thread has come to an important place in the sector thanks to its experience, quality and rapid service. In the factory in Bayrampasa, producing color


PANORAMA

olmak üzere puntolu gipe iplik üretimi gerçekleştiren Elifteks, dokuma, örme ve çorap sektörlerine hizmet veriyor. Aylık 100 ton kapasiteye sahip fabrikada ayrıca 300 ton da renkli iplik üretiliyor. Polyesterli ve naylonlu gipe iplik üretiminin yanında, sektör için bükümlü iplikler de ürettiklerini belirten Elifteks Yönetim Kurulu Başkanı Saim Çapar, müşteri taleplerine stoktan hemen teslim yaparak cevap verdiklerini söyledi. Şu an itibarıyla iki bin renge ulaştıklarını vurgulayan Çapar, “Biz ağırlıklı olarak renkli ve siyah beyaz polyester iplik

imalatını ve satışını yapıyoruz. Dört yıl önce Bayrampaşa’daki yeni yerimize taşındığımızdan beri müşterilerimize avantajlı fiyatlarla ithal iplik de sunuyoruz. Bu sene dikiş, örme ve dokumada kullanılan kesik elyaf ithalatına ve aynı zamanda renklisini de yapmaya başladık. Şu anda hedefimizde renkli pamuk ipliği yapmak bulunuyor. Gerekli altyapı çalışmalarını hazırladık ve yıl içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. 20/1 ve 30/1 renkli pamuk ipliği üreteceğiz. Renkli pamuk ipliğinin kullanım alanı diğer ipliğe göre daha geniş. Müşteri

and black and white pointed gipe yarn Elifteks is providing service to weaving, knitting and sock sectors. The factory has 100 tons of monthly capacity and 300 tons of colored yarn is produced here. Saim Capar, Chairman of Elifteks stated that they have been producing twisted yarns for the sector as well as the production of polyester and nylon gipe yarns and said that they satisfy the demands of customers by immediately delivering from the stocks. Emphasizing that they have reached two thousand colors right now Capar said, “We mainly produce and sell color and black and white spun thread. We have been providing import yarns to reason-

able prices for our customers since we have moved to our new facility in Bayrampasa four years ago. This year, we have started importing staple that is used in knitting and weaving and producing colored staples at the same time. Now, our target is to create colored cotton yarn. We have completed the necessary preparations and will realize it within this year. We will produce 20/1 and 30/1 cotton yarn. The usage area of colored cotton yarn is wider than other yarns. We will realize this target for meeting the customer demands better. Our prospective target is to buy a texture machine. We plan to produce colored yarn with this machine.”

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

45


PANORAMA

taleplerine daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. İleriye yönelik hedefimiz de tekstürize makinesi almayı planlıyoruz. Bu makinede renkli ipliği kendimiz yapmayı düşünüyoruz” dedi. HEDEF İHRACATI ARTIRMAK Sektöre sunmuş oldukları ipliklerin tamamının firmalarının garantisi altında olduğunu belirten Çapar, “Bütün ürünlerimiz Ekoteks Belgeli’dir. İtalya, Almanya Portekiz’e ihracat yapıyoruz ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu an için imalatımızın % 20’sini ihraç ediyoruz. Hedefimiz bunu yukarı çıkarabilmek. Bu amaç doğrultusunda dünyanın önde gelen fuarlarında yer almaya karar verdik. Yapacağımız etkinler doğrultusunda ihracatımızı da % 50 seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz. Tüyap’ta düzenlenecek olan iplik fuarına katılıyoruz ve tekstürize polyester iplik, kesik elyaf polyester iplik, pamuk ipliği ve gipe ipliklerini sergileyeceğiz. Gipe ipliğinde en büyük

avantajımız renkli gipe iplik yapabiliyor olmamızdır. Firma olarak esnek bir yapıya sahip olduğumuzdan, müşterilerden gelen iplik taleplerine cevap verebiliyoruz. Müşteri özel bir iplik istediğinde bunu sağlayabilme yeteneğimiz var. Değişiklik, yenilik ve farklı ürün elde etmek isteyen firmalar bizi buluyor. Bunun altyapısı olan Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına son derece önem veriyoruz ve bu konuda ciddi çalışmalarımız bulunuyor” şeklinde konuştu. İTHALAT KAÇINILMAZ Türkiye’nin kendi imkanları dahilinde, sektörün ihtiyacı olan iplik kapasitesini karşılayamadığı için dışarıdan iplik ithalatı yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Saim Çapar, konu ile ilgili olarak şunları söyledi. “Şu an için bunun başka bir çözüm yolu gözükmüyor. Yerli üreticiler ihtiyacın ancak % 60 – 70’ini karşılayabiliyor. Sektörün ihtiyacı olan diğer kısım ise ithal ediliyor. Bu oran kesik elyaf polyesterde % 80, dikiş ipliğinde ise % 100. Bununla ilgili Devletin alacağı karar çok önemli.

THE GOAL IS TO INCREASE EXPORT Stating that the entire yarn provided to the sector is under the guarantee of firms Capar added, “Our products all have Ekoteks Certificate. We are exporting to Italy, Germany, Portugal and our activities are continuing at the top speed to increase the number of countries that we can make exportation. Right now, we are exporting 20% of our production. Our target is to raise this rate. With this purpose in mind, we have decided to take part at the world’s leading fairs. We are also planning to increase our export rate to 50% in line with the activities we will carry out. We will be attending the Yarn Fair to be held in Tuyap and exhibit texturized spun thread, staple spun thread, cotton yarn and gipe yarn. The biggest advantage that we have in gipe yarn is that we can produce colored gipe yarn. Since we have a flexible structure as a firm, we can respond to the demands of customers for yarns. We have the ability to produce a special type of yarn that the customer demands. The companies seeking for divergence, innovation and different products find us. We are paying a great deal of attention to Re-De and Production Development which form the basis of this success and we have serious studies on this issue.”

48

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

50

Bunlar bir nevi hammadde olarak düşünülmeli ve bu alanda imalat yapanlara devletin teşvik vermesi gerekiyor. Tekstilde bazı sektörlerde fazla kapasite var ama bazı sektörlerde de büyük açık var. Hammaddeye dayalı iplik üretiminin de, bölge ayrımı yapılmaksızın teşvik verilmesi gerekiyor. Ara malı olduğu için yapılan ithalat, cari açığın artmasına sebep oluyor. Türkiye’nin ihtiyacı olan, ithal edilen ipliklerin kendi ülkemizde üretilmesi için yapılacak yatırımların teşvik kapsamı içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Böylece teks-

tilde hem ara malı ihtiyacı ortadan kalkar, hem de cari açık biraz da olsa düşmüş olur. “

UNAVOIDABLE IMPORTATION Highlighting that Turkey has to import yarn as a result of not achieving to meet the yarn capacity that the sector needs within her bounds of possibility Saim Capar expressed these about the subject; “Right now, it seems that there is no other solution. Domestic producer can meet just 60-70% of the demand. The rest of the amount that the sector needs is imported. This rate corresponds to 80% in staple polyester and 100% in sewing yarn. The decision that the Government will make on this issue is very important. These should

be considered as raw material in some way and the Government should grant incentives to the industrialist making productions in this field. In some sectors in textile, there is a lot of capacity but there is also a large deficit in some sectors. Raw material based yarn production should also be granted incentives without making regional discrimination. Importation causes the increase of current deficit. I think that the investments to be made for producing the imported yarns we need within the borders of our country should be within the scope of incentive.

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

2013’DEN UMUTLUYUM 2013 yılının olumlu geçeceğini belirten Çapar, “Kurların bu sevilerde devam etmesi ihracatçılar tarafından olumlu karşılanıyor. Sektörde önemli yatırımların yapıldığını gözlemliyorum. Özellikle Anadolu’da yatırımlar artmış durumda. Mamul ürünlere uygulanan vergi, imalatçıları memnun etti. İstihdamın düşürülebilmesi için, devletin tekstile gerekli önemi vermesi ge-


rekiyor. Hammadde olarak yurtdışına bağımlılığımız var. Bunu ithalat rakamlarında da görebilirsiniz. Bizim ihtisas alanımız tekstürize iplikte son zamanlarda çok yenilik oldu. Özellikle yüksek flamentli iplikler çıktı. Bu iplikler sayesinde havlu ve bornozda dahil polyester kullanılabiliyor. Esneklik ve sağlamlık açısından polyester iplikte önemli gelişmeler oldu. İplikteki bu gelişmeler doğal olarak nihai ürünlere de yansıyor” dedi.

Thus, the need for intermediate goods will be eliminated and the current deficit will decrease even if just a bit. HOPES FOR 2013 Capar stating that 2013 will be a positive year said “The exporters have favorable opinion towards the rates ranging between these levels. I observe that important investments are made to the sector. The investments have increased especially in Anatolia. The tax applied to finished products satisfied the producers. To decrease the employment rate, the government should give due importance to textile. We rely on outside in terms of raw material. You can see it in the numbers of import. In texturized yarn which is our specialization field, many innovations have emerged. Especially multi-filament yarns have appeared in the market. Thanks to these yarns, polyester can be used even in the production of towels and bathrobes. Important developments have occurred in spun thread in terms of flexibility and durability. These developments in yarn naturally reflect upon the final products.”


PANORAMA

LongXing, Tekspart güvencesiyle Türkiye’de LongXing is in Turkey under the assurance of Tekspart Tekstil sektörüne yönelik yedek parça ve makine tedariki yapan Tekspart, distribütörlük ağına yeni iş ortakları eklemeye devam ediyor. Firma son olarak Çin’in en büyük bilgisayarlı triko makinesi üreticilerinden olan Jiangsu Jinlong Technology

52

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Tekspart supplying spare parts and machinery for textile sector continues to add new business associates to its distributorship network. Recently, the company added LONGXING tricot machinery distributorship, the brand of Ji-


PANORAMA

Türkiye pazarına ilk kez girecek olan LongXing, büyük üretim kapasitesi, yüksek desen kabiliyeti, kumaşı çok iyi kavrama özellikleri, az elektrik tüketimi ve düşük yedek parça maliyeti ile piyasaya yeni bir alternatif olacak. Entering the Turkish market for the first time, LongXing seems to be a new alternative to the market with its large production capacity, rich pattern capability, high clutching features, low energy consumption and low spare part costs.

54

Co. Ltd firmasının markası olan LONGXİNG triko makinesi mümessilliğini ekledi. Firmanın, dünya örgü pazarına bilgisayarlı düz örgü makinesi imalatı yapan Çin’in iki büyük firmasından biri olduğu bilgisini veren Tekspart’ın sahibi Alpaslan Demir, yaklaşık 1,5 -2 yıl önce

düz örgü pazarına girme konusunda Uzak Doğu’nun önemli markalarını araştırırken bu marka ile tanıştıklarını ve görüşmelere başladıklarını söyledi. Yapmış oldukları araştırma ve ziyaretler neticesinde firmanın ülkedeki ünü, olağanüstü altyapısı, teknolojik yeniliklere

angsu Jinlong Technology Co. Ltd which is the largest computerized tricot machinery manufacturer. Giving the information that the company is one of the two giant companies of China manufacturing computerized flat knitting machine to the world’s knitting market, Tekspart’s owner Alpaslan Demir said that they met and started to

make negotiations with this brand while searching the important brands of the Far East for entering flat knitting market nearly 1,5-2 years ago. Stating that they have decided as Tekspart that LongXing is the partner they were looking for upon seeing the fame of the firm around the country, its excellent structure and the importance that

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


KALİTE PERFORMANSINIZI ARTIRIR... Reiners + Fürst GmbH | Almanya • Kısa elyaf iplik makinaları için flanş ve SU profil bilezik ve kopçaları • Uzun elyaf, filament iplik ve büküm makinaları için her cins yağlı bilezikler ve metal - naylon kopçaları • Kopça takma ve çıkarma aparatları ile temizlik tabancaları

Trützschler Card Clothing GmbH | Almanya • Pamuklu sentetik kısa elyaf tarak telleri • Her cins tarak makinası için metalik ve flexible tarak telleri, sabit şapkaları

Yamauchi Corp. | Japonya • Kısa ve uzun elyaf iplikçiliği için her cins apron ve manşon • Sonsuz filament imalatı için her cins apron ve manşon

Holz | Almanya Her cins fitil makinası için • Komple fitil kelebekleri • Fitil kelebeği pençeleri • Büküm başlıkları ve fitil iğleri

Legrom GmbH | Almanya • Ring iplik ve open-end makinaları için yedek parçalar

MYT Tekstil Makinaları Servisi Çerkezköy | Kahramanmaraş | Denizli Kayseri | Malatya | Osmaniye • Her cins tarak makinaları için metalik ve flexible tarak telleri, sabit şapkaları servisi ve stoktan satış

MYT MÜMESSİLLİK Merkez : Şemsettin Günaltay Cad. No: 163 Hanedan Apt. Kat: 1 D: 3 34738 Erenköy / İstanbul Servis : Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Cad. 4. Cadde No:98 Kahramanmaraş Servis : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. 7. Sk. No: 6 59500 Çerkezköy / Tekirdağ Servis : Pamukkale Sanayi Sitesi 27. Sok. No: 12 20175 Denizli Servis : Ambarlı Mah. Org. San. Böl. Demirciler Sit. Ağaç İşleri 24. Cad. No: 17 38070 M.Gazi / Kayseri Servis : Özsan Sanayi Sitesi 27. Blok No: 19 Yakınça - Yeşilyurt / Malatya Servis : Adnan Menderes Mah. Küçük Sanayi Sitesi 18. Blok 5. Sk. No:1 Merkez / Osmaniye

Tel: 0216 411 81 17-18 Tel: 0344 236 57 57 Tel: 0282 758 18 77-78 Tel: 0258 251 86 54 Tel: 0352 311 53 50 Tel: 0422 238 31 61 Tel: 0328 825 52 50

web: www.myt.com.tr | e-mail: info@myt.com.tr

Faks: 0216 411 81 21 Faks: 0344 236 30 37 Faks: 0282 758 18 79 Faks: 0258 251 86 55 Faks: 0352 311 53 51 Faks: 0442 238 07 14 Faks: 0328 825 52 50


PANORAMA

ve eğitime verdiği önemi görünce aradıkları partner olduğuna karar verdikleri söyleyen Demir, “Kendileriyle Shangay’daki bir fuarda görüşme fırsatımız oldu. Daha sonra üretim merkezini ziyaret ettik. Firmanın altyapısı, üretim hattından Ar-Ge’sine, desen tasarımından eğitim sınıflarına kadar tam anlamıyla bir üretim üssü olduğunu görüyorsunuz. Firma müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek bir altyapı kurmuş. İplikten paketlemeye kadarki tüm aşamaları bünyesinde oluşturarak komple bir hizmet veriyor. Gelen müşterilerine deneme üretimleri yapıyor, desen eğitimi veriyor ve numene ve koleksiyonlar hazırlıyorlar. Üniversitelerle işbirliği içinde öğrencilere, müşterilerine düzenli kurslar ve eğitimler veriyor. Ayrıca firma sahibinin Çin’in Örme Sanayicileri Derneği Başkanı olması ve sektördeki tüm kurumlarla ve üniversitelerle yakın işbirlikleri içinde olması bizde olumlu bir izlenim oluşturdu, markaya olan güvenimizi arttırdı” dedi.

DÜZ ÖRGÜ MAKİNE PAZARINDA LİDER Mümessilliğini aldıkları LongXing firmasının profili ve üretim kapasitesi hakkında bilgi veren Alpaslan Demir, şunları söyledi: “Firma ilk üretimine el makineleri ve eldiven makineleri üretimiyle başlamış. Son 5 yılda da elektronik makinelere geçmiş. Firmanın teknik servisinin güçlü olması bir avantaj. Müşterilere çözüm üretiyor. Makineler, enerji tasarrufu sağlıyor. Makinenin üzerinde kullanılan iplik beslemeler ve çelik sistemi çok kaliteli. Ayrıca firma özel isteklere cevap verebilecek esnekliğe sahip bulunuyor. Ar-Ge bölümü sürekli araştırma içerisinde ve yeni ürünler geliştiriyor. Yıllık 12 bin adet üretim kapasitesine sahip. Çin’deki fabrika 80 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulu 60 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip. Çin’de üretim kapasitesi olarak ikinci sırada olmasına rağmen, üretim kalitesi anlamında birinci sırada bulunuyor.”

the company gives to technologic innovations and education, Demir said “We visited them at a fair in Shanghai. And then we visited their production plant. You can see that the company is a complete production base from its structure, production line, ReDe, pattern design to training classes. It was impossible not to impress. The company has an infrastructure to meet the needs of their customers. It provides a complete service by incorporating all the stages from yarn to packaging under its body. They are making trial productions, giving pattern training and preparing samples and collections for their customers. Moreover, they provide trainings and courses for their customers and students in corporation with the Universities. In addition to that, the company owner being the President of Knitting Industrialists Association of China and being in close relations with all the enterprises in the sector and universities has created a positive impression on us and increased our confidence for the brand.”

been using electronic machine for the last 5 years. The company having a strong technical service is an advantage. They are producing solutions for their customers. The machinery saves energy. Yarn feeding system and iron system that are used on the machines are high quality. Additionally, the company has the flexibility to respond special requests. Re-De section is in a continuous research and developing new products. They have 12 thousand pieces of production capacity annually. This factory in China has a 60 thousand sqm indoor area established on an 80 thousand sqm open area. Despite being on the second rank in terms of production capacity, the company owns the first rank in the production quality in China.”

THE LEADER IN THE MARKET OF FLAT KNITTING MACHINERY Giving information about the company profile and production capacity of LongXing of which Tekspart has acquired the distributorship Demir stated these; “The Company started its first production with hand machines and glove machines. They have

56

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

THE SECTOR IS RAPIDLY DEVELOPING Emphasizing that the main reason of the problem faced with the imported products from China is the return of working with wrong business associates, Demir said, “It is necessary for us not to forget that the settled principle of making productions in every term and condition with the products imported from the Far East is also valid for the production standards of our country. Multinational production firms in the world have production plants in China and have been making productions with the same raw materials. While the development period for a sector takes


PANORAMA

58

SEKTÖR HIZLI GELİŞİYOR Çin’den ithal edilen ürünlerle ilgili yaşanan sıkıntının kaynağına da değinen Demir, “Uzak Doğu’dan ithal edilen ürünlerde her şart ve koşula göre imalat yapılabildiği bu değişmez kaidenin ülkemiz üretim standartları içinde geçerli olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Dünyanın çok uluslu üretim yapan firmaları Çin’de üretim tesisleri açmış ve aynı hammaddelerle üretimler yapmaktadırlar. Dünyada bir sektörün gelişme süreci yakla-

şık olarak 20 yıl gibi süreler alırken Çin için bu süreler 3-5 yıla düşmektedir. Bunun en büyük nedeni kendi iç tüketimlerinin fazla olması, devletin makine üretimine alım anlamında verdiği destektir. Çin sanayinin çok hızlı gelişiyor olması, bütün sektörlere olumlu yansıyor. Örme sektörü de bunlardan bir tanesi. Üreticinin ürün satma sıkıntısı bulunmuyor. Durum böyle olunca, makine maliyetleri de daha avantajlı olabiliyor. Makinelerin ucuz olması, çok üretilmesi ve yan sanayinin gelişmiş ol-

approximately 20 years around the world, this period decreases to 3-5 years for China. The major reason for that is having a high domestic consumption rate and the support that the government gives to machinery production in terms of purchase. China’s rapid development reflects credit upon all the sectors. The knitting sector is also one of them. The producers do not have a problem like selling products. In these circumstances, the machinery costs might be less. The cheapness of the machinery is because of extensive production and the development of

sub-industry. The redundancy in the number of machinery enables more spare parts and suppliers. And this makes the costs of spare parts and machinery costs more economic.”

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

OUR INFRASTRUCTURE IS READY Alpaslan Demir stating that their target is to introduce this important brand to the domestic market for the next period said that they have taken the first step by opening a showroom. Highlighting that also LongXing is in the opinion of opening a center which has a showroom where technical support


PANORAMA

masından kaynaklanıyor. Makine sayısının fazlalığı diğer yedek parça ve tedarikçi firma sayısının da fazla olmasını sağlamaktadır. Bu da yedek parça ve makine maliyetlerini ekonomik hale getiriyor” şeklinde konuştu.

60

ALTYAPIMIZ HAZIR Bundan sonraki süreçte hedeflerinin bu önemli markayı iç piyasaya anlatmak olduğunu ifade eden Alpaslan Demir, ilk adımı da showroom açarak attıklarını söyledi. Long Xing’in de ileriki dönemlerde teknik desteğin ve eğitimin verileceği showroomu olan bir merkez açma dü-

şüncesi olduğunu vurgulayan Demir, “Showroom’umuzda insanlara hem eğitim, hem de makineleri daha yakından tanıma fırsatı sunuyoruz. İnsanların makinelerle ilgili endişelerini kaldırmış olacağız. Bizim hedefimiz bu pazardan % 10 -15 pay alabilmek. İnsanları memnun edeceğimizi düşünüyoruz. Buradaki amacımız belirli bir pazar payından ziyade insanlara verimli, ekonomik ve sağlıklı makine sunabilmek. Üreticilerin taleplerine cevap verebilecek makine getirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü makineyi seçerken piyasanın kriterlerini her zaman göz önünde bulundurduk ve faydalı olacağını

and training will be provided on future dates, Demir noted “ In the showroom, we provide our customers both the chance of receiving a training and to know the machinery better. We will dispel the anxieties of people about the machines. Our target is to have 10-15% share from this market. We think that we will satisfy our customers. Our purpose here is to provide efficient, economic and reliable machines rather than having a determined market share. We are of the opinion that we have brought the machinery that will meet

the demands of the producers. Because we took the criteria of the market into consideration all the time while choosing the machine and we brought a machine that we think it might be useful. The company that we choose is open to development and innovations, making quality productions and creating solutions for pattern and software. Today, there are some well-known companies in Turkey. There aren’t that many companies in the market except those. In China, this sector has developed in the last 5 years. In the

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

düşündüğümüz bir makine getirdik. Seçmiş olduğumuz firma, gelişmeye ve yeniliklere açık, kaliteli üretim yapan, desen ve yazılım konusunda çözüm üreten bir firma. Günümüzde Türkiye’de bilinen markalar var. Bunların dışında piyasada pek marka bulunmuyor. Çin’de ise bu sektör son 5 yılda gelişti. Bunun doğal sonucu olarak da Türkiye’ye şu anda 10 marka pazara girmiş bulunuyor. Bir şekilde bu markalar piyasada yer edinecek. Çünkü maliyetler yüksek ve üreticiler maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Bu makineler yatırdığınız paranın karşılığını verebilecek makinelerdir. Buradaki sorun, servis ve yazılım konusuydu. Bizim gibi mümessil firmalar da bu boşluğu dolduracaktır” dedi. EKONOMİK YATIRIM MALİYETİ Long Xing’in Türkiye pazarına girişiyle ilgili çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığını belirten Demir, markanın kalitesi kadar fiyatının da çok iyi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Piyasaya hâkim iki markanın fiyatlarıyla kıyaslandığında yüzde 40, yüzde 50 daha uygun fiyata satılacak. Fiyat rekabetinin yaşandığı günümüz pazar şartlarında bu oranın

consequence, 10 brands have entered the market in Turkey right now. These brands will attain a place in the market somehow. Since the costs are high and the producers are trying to bring down the costs. These machines are the ones that will give you your money’s worth. Here, the problem was the issue of service and software. The representative firms like us will fill the gaps about this issue. ECONOMIC INVESTMENT COST Demir stating that the relative works have been considerably completed upon the entrance of LongXing to the Turkish market mentioned about the considerable price of the brand as well as its quality and continued “Compared to the prices of two brands dominating the market, the machines will be sold at a more affordable price up to 40-50 percent. We think that this rate is very important for the manufacturers and can’t be ignored in today’s market condition which is in a competition in terms of prices. Considering the products produced in Turkey, there isn’t any product that this machine can’t produce. These machines have the capacity to meet the needs of Turkish producers in terms of its production capacity and operating

62

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

imalatçılar için çok önemli ve göz ardı edilemeyeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de üretilen ürünlere baktığınız zaman, bu makinenin yapmayacağı ürün bulunmuyor. Üretim kapasitesi ve çalışma performansı açısından Türk üreticilerin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip makineler. Firma sürekli araştırma içerisinde. Çin’de örme sektörü sanayi geliştiği ve makine üreticilerinin fazla olmasından dolayı ciddi bir rekabet söz konusu. Bunun neticesi olarak da maliyetler daha düşük. Bütün bu pozitif etkenler, makine maliyetlerinin daha düşük olmasını etkiliyor. Yapmış olduğunuz yatırım maliyetini çok kısa sürede geri alabileceğiniz bir makine sunuyoruz. Alıcılar fiyat rekabetinde buna çok önem veriyorlar.” İHTİYAÇ İYİ ANALİZ EDİLMELİ Rekabetin son derece arttığı günümüz dünyasında, üretici firmaların ne istedikleri ve ürün yapılarına göre makine tercihlerini belirlemeleri gerektiğini vurgulayan Demir, hitap edilecek sektörle makine tercihinin uyumlu olması ve maliyet hesaplarının ona göre dizayn edilmesi gerektiğini savundu. Çin’deki düz örgü

performance. The company is in constant research. In China, a serious competition exists since the knitting sector industry has developed and there are many machine producers. As a result, the costs are lower. All these positive factors affect the low costs of machines. We are providing a machine that you will receive the investment cost back at a very short notice. Now it is more eligible for a machine to amortize itself in one or two years instead of buying a very expensive machine that will amortize itself at least in 5 years. The buyers pay great attention to this point in the price competition.” THE NEEDS SHOULD BE ANALYSED PROPERLY In today’s world where the competition is increasing day by day, emphasizing that it is necessary for the manufacturer companies to determine their needs and machinery preferences according to their product features Demir argued that it is a requirement to decide on a machine to comply with the addressed sector and to set the cost accounts according to this. Demir who also mentioned the flat knitting sector in China said “While China is developing as a producer country in the field of textile, it forms the domestic tech-


sektörüne de değinen Demir şunları söyledi. “Çin, tekstil alanında üretici bir ülke olarak gelişirken yerli teknolojisini de beraberinde oluşturmakta. Çin’de iki yabancı markanın pazarı elinde tutması ve yerli üreticilerin bu markalara bağımlılığını gören Çin Hükümeti, dünyada kabul gören ful bilgisayarlı düz örgü markalarıyla aynı ayarda makinelerin üretilmesi için bu alana yatırım yapan üretici firmaları destekleme kararı aldı. Çin’de düz örgü alanında 150 civarında makine üreticisi bulunuyor. Başlangıçta çok hızlı ve kontrolsüz büyüyen bu sektör, zaman içinde gelişimini tamamlayıp küçülmeye başladı. Şu anda mekanik makinelerin üretimi azalıyor. Buna karşın bilgisayarlı, jakarlı üretim yapan yüksek kapasiteli makinelerin üretimi ise artıyor. Bilgisayarlı, jakarlı, çok özel teknolojilere doğru bir dönüşüm var. Bu sürecin sonunda bazı üreticiler kapanacak bunların yerini altyapıları ve büyük üretim kapasiteleri olan firmalar alacak.”

nology at the same time. The Government of China seeing the dominance of these two foreign brands which capture the market and the dependence of the local producers to these brands have taken a decision to support the producer companies investing in this field to produce machines which are in step with the globally accepted fully computerized flat knitting machines. Right now in China, there are nearly 150 machine producers in the flat knitting sector. This sector growing too fast in an uncontrolled way at the beginning has started to downsize by completing its development in time. Now, the productions of mechanical machines are decreasing. But on the other hand, the productions of computerized and jacquard high capacity machines are increasing. There is a trend towards special computerized and jacquard technologies. At the end of this period, some of the producer companies will be closed and the firms which have infrastructures and large production capacities will supplant these producer companies.”


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

Retech sürdürülebilir godet ve ayırıcı çözümlerinde ezber bozuyor Retech rolls off sustainable godet and seperator solutions Yusuf OKÇU, Meisterschwanden - İsviçre 1975 yılında ısıtıcılar ve ısıtıcı elamanlarının yanında, tekstil endüstrisi için elektronik parça üretimiyle faaliyetlerine başlayan Retech Aktiengesellschaft, 2003 yılından itibaren iplik çekme makinesi üreticilerine yönelik ısıtılmış godet silindirleri üretimine odaklanmaya başladı. Aargau kantonunda Lenzburg bölgesinde yer alan

Yusuf OKÇU, Meisterschwanden - Switzerland Established in 1975 with simple production of heaters and heating elements as well as electronic parts for the textile industry, Retech Aktiengesellschaft began to focus on the production of heated godet rolls for spin-draw machine manufacturers in 2003. Retech, located in Meisterschwanden, in Lenzburg district in the canton of Aargau,

64

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

Meisterschwanden’de yerleşik Retech, İsviçre’nin sadece makine mühendisliği dehalarının çıktığı bir ülke olmadığını, fakat gelecek nesiller için sürdürülebilir gelişimin de öncü ülkesi olduğunu kanıtlıyor. Bugün, Retech sürdürülebilirliğin ekonomik, toplumsal ve çevresel etkisini her daim nazarı iti-

66

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

sets a good example that Switzerland is not only a country where the mechanical engineering geniuses qualify, but also the pioneer for sustainable development for the future generations. Today, Retech takes the impact of sustainability on the economic, social and environmental issues and tries


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

leşenler ile inşa ederek, kademeli olarak daha iyi sonuçlar elde ediyor. RETECH Aktiengesellschaft Sorumlu Müdürü Ralph Von Arx sürdürülebilirlik, sürdürülebilir iplikçilik ve Retech’in sürdürülebilirlik alanında aldığı mesafe noktasında dergimize özel değerlendirmelerde bulundu. Bankacılık eğitimi alan Ralph von Arx, Retech’e 1996’da işletmenin ticari yönlerini yönetmek için katıldı ve 2007’de şirketin Uygulayıcı Genel Müdürü oldu. Hâlihazırda aile şirketi olan Retech’in Sorumlu Müdürlüğü’nü yürütüyor.

68

bara alıp, üretim aşamalarında makul bir denge oluşturmaya çalışıyor. Retech’in eğirme alanında sürdürebilirliğe, özellikle çevreyi koruma yönünden önemli, başlıca katkılarından biri ürünlerinde yağ sisi ile yağlama sağlayan rulmanlar yerine, ömür boyu ömür boyu yağlama sağlayan rulmanlar kullanması. Ömür boyu yağlama sağlayan rulmanlar ile yüksek ısılarda da çok iyi performans elde edilebiliyor ki bu durum özellikle BCF pazarlarının yapacağı sürdürülebilir yatırımlar için önemli bir artı olarak öne çıkıyor. Öte yandan, ekonomik sürdürülebilirlik tarafında, Retech ürünlerini daha az enerji sarfiyatıyla çalıştıracak bi-

Bugünün sürdürülebilirlik tanımı ekonomik, ekolojik ve toplumsal alanların bütününde kalıcı bir şekilde sürdürülebilir gelişmeyi içermektedir. İplik üretiminde sürdürülebilirliği nasıl tanımlıyorsunuz? “Müşteri memnuniyeti için 2 yıldan daha uzun bir süre sorunsuz olarak çalışan makinelerle bu makinelerin bileşenlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulduğunda yedek parçaların yıllar yılı sağlanabiliyor olması.”

to get a reasonable balance in its production stages. One of the major contributions of Retech to sustainability in the spinning area, especially a significant one in respect of the environmental protection, is their replacement of the oil mist lubrication with lifetime bearings. Very good performances can be achieved also at high temperatures with lifetime bearings, which stands out as a major plus for sustainable investments especially the BCF markets will make. On the other hand, in terms of economical sustainability, Retech achieves step-by-step better results by using components on building their products by using less energy. We have conducted an exclusive interview with Mr. Ralph Von Arx, Managing Director, RETECH Aktiengesellschaft, regarding sustainability, sustainable spinning and their steps with respect to sustainability. Banker by training, Ralph von Arx, joined Retech in 1996 to head the commercial aspects of the business and 2007 he became COO

and today he is Managing Director of the family owned company.

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Retech çevreye olan sorumluluğunu nasıl değerlendiriyor? “Biz herhangi bir istisna olmaksızın ürünlerimizde sadece geri dönüştürülebilir

Today’s definition of sustainability involves permanently sustainable development in both the economic and the ecological and social realms. How would you define sustainability in spinning? “Machines and components which are running for more than 2 years without any problems to the satisfaction of the customer and where spare parts are granted over years.” How does Retech view its obligation to the environment? “In our products we are using only materials which can be recyled without any exception. Since years we are not using any materials which are hazardous for the health of human beings. With minimum impact on the lifetime we could optimise the roll coating process without using toxic fluids and have replaced them by environmental correct ones. Toxic critical materi-


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

malzemeler kullanıyoruz. Bununla birlikte yıllardan beri ürünlerimizde insan sağlığı için zararlı olan materyaller kullanmıyoruz. Ürün kullanım ömründe minimum bir etki ile silindir kaplama işlemini zehirli maddeler kullanmadan en uygun şekle sokmayı başardık ve bu maddeleri çevresel etki bakımından en uygun olanlarıyla değiştirdik. Yüksek sıcaklık ısıtıcıları alanında da tehlikeli zehirli materyaller, uzun yıllar öncesinden beri sağlıklı olanlarla değiş-

tirilmiştir. Yaptığımız tüm yeni ürün geliştirmeleri kesinlikle çevresel olarak doğru çözümlere odaklanmaktadır.”

als had been replaced since many years also in the field of high temperature heaters. All new developments are based on environmental correct solutions.”

than the advantages in the overall system. Unfortunately, the energy consumption in production is still given too little attention.”

Can you brief us the economic advantages of the Retech products? In which period these investment costs can be amortized by the manufacturers? “If the customer takes into account the cost of the whole system, the new technology is cost neutral from the beginning. A cost calculation shows that the energy cost of the drawing process, depending on the yarn, can be reduced between 20 and 80% However, we have found that the customer still judge the price of each component rather

70

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Retech ürünlerinin ekonomik avantajlarını özetleyebilir misiniz? Ne kadar bir süre içinde bu yatırım harcamaları üreticiler tarafından amorti edilebilir? “Müşteri tüm sistemin maliyetini dikkate aldığı takdirde, yeni teknoloji başlangıcından itibaren nötr maliyetli olacaktır.

Can you brief Retech products with 4 main sustainability aspects which could be summarized as energy, environment, efficiency and ergonomics? “The fundamental and core principles of our actions include corporate social responsibility. With all decisions we try to take into account its impact on the economic, social and environmental issues and to get a reasonable balance. This includes that in the context of consumer protection we ensure that our products for the intended use are safe and secure. Despite the high technical standard,


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

Yapmış olduğumuz bir maliyet hesabı, çekme prosesinin enerji maliyetinin, ipliğe bağlı olarak, %20 ile %80 arasında azaltılabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, müşterilerin halen sistemin bütününün avantajlarını görmekten ziyade, her bir komponentin fiyatını ayrı ayrı değerlendirmekte olduklarını biz büyük bir üzüntüyle fark ettik. Maalesef, üretim sırasındaki enerji maliyeti henüz çok fazla dikkate alınmamaktadır.” Retech ürünlerini enerji, çevre, verimlilik ve ergonomi şeklinde özetlenebilecek dört ana sürdürülebilirlik boyutu yönünden kısaca değerlendirebilir misiniz? “Faaliyetlerimizin asli ve temel ilkeleri kurumsal sosyal sorumluluğu içermektedir. Tüm kararlarımızla sürdürülebilirliğin ekonomik, toplumsal ve çevresel konulara etkisini nazarı itibara almaya ve makul bir denge elde etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, tüketiciyi koruma kapsamında ayrıca ürünlerimizin amaçlanan kullanım için emin ve güvenli olduğunu garanti ediyoruz. Retech bununla birlikte, yüksek teknik standartlarından ödün vermeden, ürünlerinin üretimi sırasında kısa taşıma

güzergâhlarının korunmasına büyük önem vermektedir. Bir süreden beri, germe prosesinde enerji geri beslemesi ile yenilebilir enerji sağlayan tahrik birimleri kullanılmaktadır. Bu şekilde birincil enerjinin tüketimi önemli ölçüde azaltılmıştır ki bu aynı zamanda tahrikin verimliliğinin artmasının sonucu olarak azalan ısı kaybı ve bunun sonucunda da daha düşük iklimlendirme masrafları anlamına gelmektedir. Tahrike ilave olarak ısıtılmış silindir de düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Çeşitli yapısal önlemler ile enerji talebi kat kat azaltılabilmektedir.” Sürdürülebilir yenilik ve üretimle ilgili dünya piyasalarına iletmek istediğiniz son mesajlarınız nedir? “Enerji ve kaynakların maliyeti ekonomik açıdan piyasanın sürdürülebilirliğe taşınması yönünde henüz çok baskın gözükmüyor. Bu durum özellikle Asya pazarıyla birebir örtüşüyor. Araştırma ve geliştirmeler hâlihazırda daha yüksek enerji maliyetleri ve kıt kaynaklara cevap verecek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yenilikler ve gelişmelerde artan bir hızla devam etmektedir.”

Retech places great value in the short transport routes during production of our goods. For some time, drive units are used in the regenerative mode of the stretching process with energy feeding back. The consumption of primary energy is therefore significantly reduced – this also means reduced heat dissipation as a result of the improved efficiency of the drive and thus lower air conditioning expenses. In addition to the drive the heated roller has also been redesigned for low energy consumption. With structural measures, the energy demand can be reduced by factors.” What are your final remarks to the world markets regarding on sustainable innovation and production? “Currently the cost of energy and resources are financially not so dominant that the market has to move to sustainability. This applies especially for the Asian market. The research and development has already prepared products to respond to higher energy costs and scarce resources. More developments are on the way to production.”

72

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

Stäubli, Bangladesh, Dhaka’daki DTG’de bulundu Stäubli at DTG held in Dhaka, Bangladesh Stäubli, ajansı Spintex Technology Ltd ile ortak standında modern tekstil makinaları ürünlerinden örnekleri tanıttı. Söz konusu ürünlerin arasında, kam hareketi, elektronik jakar makinası ve harnişleri, çözgü düğüm makinası ve çözgü çözme makinası yer alıyor. Grup üyesi DEIMO da tekstil makinaları için sanat harikası elektronik kontrol çözümlerini sundu. • Yeni SX tip elektronik jakar makinası- Geniş uygulama serisinde büyük verimlilikteki makina 2,688 kanca içeren bir gösteri ünitesi ile sunuluyor. • Şerit ve etiket gibi dar kumaşlar

Stäubli exhibited a selection of its most modern textile machinery products at the common booth of its agent Spintex Technology Ltd.. This included a cam motion, electronic Jacquard machines and harnesses, a warp tying machine, and a warp leasing machine from weaving preparation systems. Group member DEIMO also presented state-of-the-art electronic control solutions mainly for textile machinery: The new SX type electronic Jacquard machine – an extremely versatile machine for a wide application range – shall be exhibited in a 2,688-hook format as a demon-

74

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

stration unit. •The CX 182 type Jacquard machine for weaving narrow fabrics such as ribbons and labels will be shown with 192 hooks and harness with 4 repeats. •The new advanced cam motions type 1681 with a high-performance cam-and lever assembly, offering increased speed. •Warp tying machine TOPMATIC for highest quality in warp tying, equipped with the unique electronic double-end detection that prevents tying of double ends also when tying flat sheets. •Multilayer leasing machine OPAL for leasing a 1:1 lease in warps with up to 8 layers including


dokuyan CX 182 tipi Jakar makinası 192 kanca ve 4 desen tekrarı ile tanıtılıyor. • Yeni gelişmiş kam hareketleri tipi 1681 yüksek performanslı kam ve manivela takımı ile arttırılmış hızlar sunuyor. • Çözgü düğümlemede yüksek kalite sunan, eşsiz elektronik çift uç tespitli çözgü düğümleme makinası TOPMATIC düz tabakalarda düğümleme yaparken çift uçların düğümlenmesini önlüyor. • Konik çözgü makinası OPAL çözgüde renk tespiti de dahil olmak üzere 8 şeride kadar 1:1 çözme gerçekleştiriyor. • Staubli Grup Üyesi DEIMO, servo motorlar, elektronik kontrol çözümleri, input/ output tertibatları ve ilgili programlama araçlarını sunuyor. DEIMO Staubli isimli Jakar kafalarını kontrol etmek için kullanılan sanat harikası DC1 kontrolörünü tanıtıyor.

colour detection. •Stäubli Group member DEIMO also presented servo motors, electronic control solutions, input/output devices, and related programming tools. DEIMO will also displayed its recently developed state-of-the-art controller DC1 that is being used to control Stäubli name Jacquard heads.


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

MÜGRIP MBJ6 etiket dokuma makinesi MÜGRIP MBJ6 label weaving machine

Dar dokumalar için sistemler ve çözümler Systems and solutions for narrow fabrics 1887 yılında İsviçre’de kurulan Jakob Müller AG, konfeksiyon, teksnik tekstiller, ev tekstilleri ve diğer sektörler için dar dokumalar ve etiketler üretme konusunda teknoloji tedarikçisi olarak bir dünya lideridir. Firmanın ürün grupları; çözgü hazırlamadan bitmiş ürüne, halat dokuma, şerit örme, dar dokuma bas-

76

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

Founded in Switzerland in 1887, Jakob Müller AG is the world’s leading technology provider for the production of narrow fabrics and labels for the garment, technical textiles, home textiles and all other industrial segments. The company delivery programme covers the complete range of processes


SWITZERLAND EXCLUSIVE İSVİÇRE DOSYASI

MÜGRIP MBJ6 etiket dokuma makinesi; dokuma alanı | MÜGRIP MBJ6 label weaving machine; weaving area

kı-boyama ve sarma makinalarına kadar geniş bir aralık oluşturmakta. 125. yıldönümü anısına, Jakob Müller AG geleceğini garanti altına almak ve müşterilerine en iyisini sunabilmek için bazı önemli adımlar atmış: • 5. yönetici nesline geçiş için Christian Kuoni yerine Martin Buyle grup CEO’su olarak atanmıştır. Christian Kuoni Kurul Başkanı olarak kalmıştır. • Shanghai yakınında Suzhou’da yeni Jakob Müller (China) Co., Ltd. üretim ve yönetim binasının açılışı. Bu Müller firmasında şu anda 250 kişi çalışmaktadır. • 8 Ekim 2012’de Jakob Müller AG ve COMEZ Gestioni S.p.A. güçlerini birleştirmiştir. Böylece kroşe ve çözgülü örme makinaları alanında dünyanın lider tedarikçisi konumuna gelinmiştir.

from yarn warping to the finished, madeup product and includes tape label and rope weaving, tape knitting, narrow fabric printing, dyeing, make-up and winding machinery. On the occasion of its 125th birthday, Jakob Müller AG undertook a number of important steps in order to secure its future and to serve it’s customers best: • A transition to the fifth management generation through the replacement of Christian Kuoni as the Group CEO by Martin Buyle. Christian Kuoni remains as Chairman of the Board. • The opening of the new Jakob Müller (China) Co., Ltd. production and administration building in Suzhou near Shanghai. This Müller subsidiary currently employs a workforce of 250. • On October 8, 2012 Jakob Müller AG and COMEZ Gestioni S.p.A. joined forces, thus forming the world’s leading supplier

COMEZ International s.r.l. faaliyetlerini Cilavegna, Italya’da sürdürecektir. MÜGRIP ® MBJ6 ETİKET DOKUMA MAKİNESİ MBJ6, MÜGRIP ® makina serisinin son nesil modeli olup, pazara geçen tıl sunulmuştur. MÜGRIP ® kancalı tezgahlar geliştirilerek etiket dokuma için kullanımak üzere imal edilmiştir ve dünyada en yaygın kullanılan makinadır. Önceki MBJ modellerin aksine, MBJ6 tafta etiketler için ilave 6. rapor ile saten etiketler için 11. ve 12. raporlar ile donatılmıştır. Bu durum makina dokuma enini 1380 mm yükseltmektedir. Ancak, 5 raporlu makinanın hızı korunmuştur, böylece üretim % 20 oranında yükselmiştir. Uzaysal bir krank hareketi MBJ6’nın kanca

of crochet and warp knitting machinery for the ribbons and narrows fabrics industry. COMEZ International s.r.l. will remain at its location in Cilavegna, Italy. MÜGRIP ® MBJ6 label weaving machine The MBJ6 is the latest generation of the MÜGRIP® machine series and was launched onto the market one year ago. MÜGRIP® rapier looms are exclusively developed and manufactured as a one-stop solution for label weaving, and are the world’s most frequently used machine in this field. As opposed to previous MBJ models, the MBJ6 is equipped with an additional sixth repeat for taffeta labels, as well as eleventh and twelfth repeats for satin labels, which increases the machine’s rated weaving width to 1,380 mm. However, the speed of the five-repeat machine is retained, thus raising output by 20 per cent. A spatial

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

77


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

tahrik hareketini sağlar ve dişli atkı iplik yerleşiminde ivmelendirmeyi son derece kolaylaştırır. Ağızlık açma, 1536 kancalı bir SPE Jacquard makinası ile sağlanır. MBJ6, 4, 6, 8 ve 12 atkı renk versiyonlarında mevcuttur. Bu makina için yeni geliştirilen kan-

ca 20 dtex’den başlayan geniş bir iplik aralığının kullanımına imkan verir.

crank motion provides the rapier drive of the MBJ6 and the gearing facilitates the extremely gentle acceleration of the weft thread to be inserted. Shedding takes place via an SPE Jacquard machine with 1,536 hooks. The

MBJ6 is available in 4, 6, 8 and 12 weft colour versions. The universal rapier newly developed for this machine generation permits the successful use of an even greater range of yarn structures beginning at 20 dtex.

NH2 53 ELEKTRONİK KONTROLLÜ DAR DOKUMA MAKİNESİ NH2 53, elastik ve rijit dar dokumalar imal

Elektronik kontrollü NH2 53 dar dokuma tezgahı The electronically controlled NH2 53 narrow fabric loom

78

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


etmek üzere kullanılmaktadır. Elektronik kontrollü ağızlık açma, miller üzerine yerleştirilmiş lineer motorlar ile sağlanır. Böylece, sınırsız rapor uzunlukları mümkün olabilmekte ve desen değişiklikleri uzaktan kontrollü olarak minimum zamanda yapılabilmektedir. Atkı ve yedek iplik transportu, kumaş topunun çıkarılması ve ana tahrik de elektronik olarak kontrol edilmektedir. Konvansiyonel iğneli tezgahlarla karşılaştırıldığında, NH2 53 çok daha az mekanik parça ile donatılmıştır ve bu da aşınmada azalma ile enerji tüketiminde % 35 civarında azalma demektir. Maksimum 16 harniş çerçevesi desenlendirme için bulunmaktadır ve 192 ya da 384 fonksiyonlu NHJM2 53, jakarlı dar dokumalar için ideal bir makinadır.

NH2 53 electronically controlled narrow fabric loom The NH2 53 is an electronically controlled loom for the weaving of elastic and non-elastic narrow fabrics. Electronically controlled shedding takes place via linear motors mounted directly on the shafts. These replace pattern chains and drums and permit both unlimited repeat lengths and pattern changes in minimum time via remote control. The weft and auxiliary thread transport, as well as the narrow fabric take-off and main drive are also electronically controlled and infinitely adjustable. As compared to conventional needle looms, the NH2 53 is fitted with considerably fewer mechanical parts, which results in both reduced wear and a cut in energy consumption of around 35 per cent, i.e. less than 1 kW total energy consumption. A maximum of sixteen harness frames are available for patterning and the NHJM2 53 with either 192 or 384 functions is an ideal supplement for narrow fabrics with Jacquard patterns. Inkjet direct printing system – MÜPRINT MDP2 E The MDP2 E is the world’s only fully continuous working machine for


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

MÜPRINT MDP2 E elastik ve elastik olmayan dar dokumalar için inkjet doğrudan baskı sistemi MÜPRINT MDP2 E the direct inkjet printing system for elastic and non-elastic narrow fabrics

80

INKJET DİREKT BASKI SİSTEMİ – MÜPRINT MDP2 E MDP2 E; dar dokumalara, kemerlere ve fermuar zincirlerine temassız baskı işlemi gerçekleştiren, dünyanın tek tam olarak sürekli çalışan makinasıdır. Makina, merdaneden merdaneye, kutudan kutuya ve merdane-

den kutuya ya da tam tersi çalışır. Çalışılan enler 400 mm’ye kadar çıkabilir ve daha dar ürünlerde minmum 15 mmenli şerit çalışmaya paralel olarak basılabilir. Temassız proses, nispeten ağır ve kalın ürünlerin basılmasına da imkan vermektedir.

the contactless ink jet printing of elastic and non-elastic narrow fabrics and belts, and zipper chain. The machine operates from roll to roll, from box to box and from roll to box and vice versa. The widths processed may amount to as much as 400

mm and in the case of narrower items, a minimum tape width of 15 mm can be printed during parallel running. The contactless process permits the printing of relatively heavy and thick products with coarse structured surfaces.

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

Tüylülüğün kontrol altına alınmasının pozitif etkisi Positive impact of bringing hairiness under control Türkiye’nin lider bir iplikçisi, USTER ® ZWEIGLE HL400 ile tüylülük seviyeleri üzerine gerçekleştirdiği 6 aylık ölçme ve karşılaştırma sonuçları ile anılan sistemin faydalarını vurguluyor. Özellikle kompakt iplik grubu için firma verimlilikte artış ve müşteri şikayetlerinde azalma olduğunu raporluyor. Türkiye tekstil üreticileri son 6 aydır değişken pazar şartlarında üretim yaparken, gerek iç

82

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

A six-month comparison by a leading Turkish spinner highlights the benefits of measuring and controlling hairiness levels with the USTER ®ZWEIGLE HL400. Especially with compact-spun yarns, the company reports productivity gains – and no more customer complaints about excessive hairiness. Turkey’s textile producers report volatile market conditions during the past six months,


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

pazarda gerekse Batı Avrupa’da (özellikle İtalya, Portekiz, Almanya ve Fransa) başarının tadını çıkarıyor. Türk tekstil sanayi esaslı bir araştırma üzerine yapılan değerlendirmede, Uster Teknolojileri Türkiye Satış Müdürü Hilmi Gulgor, müşterilerinin şimdilerde oldukça iyi iş yaptığını ve bu durumun hammadde fiyatlarının kararlılık göstermesi halinde gelecekte devam etmesinin beklenildiğini söylerken, Uster Teknolojilerinin, müşterilerin pazar fırsatlarından maksimum

fayda sağlayabilmesi için kalite ve verimliliği optimize etme konusunda kendilerine yardımcı olamaya devam edeceklerini belirtti. Bu müşterilerden biri olan Almer Tekstil, kompakt ipliklerde tüylülüğü kontrol altına almak üzere USTER ®ZWEIGLE HL400 teknolojisini uygulamaya sokarak eğirme ve sarmada verimliliği önemli ölçüde arttırdı. Almer Tekstil oldukça genç bir firma. İplik işletmesi Kayseri’de olan firma 2002 yılında dokuma ve örme iplikleri imalatı için kuruldu. 2005 yı-

with spinners in particular enjoying success with both domestic sales and in Western Europe, notably Italy, Portugal, Germany and France. In an overview based on research through the Turkish industry, Uster Technologies sales manager for Turkey, Hilmi Gulgor, says: “Our customers tell us they are currently doing good business and this is expected

to continue in the foreseeable future if raw material prices remain stable. So we are committed to supporting our customers in making the most of their market opportunities by optimizing their quality and productivity.” One of those customers, leading spinner Almer Tekstil, has recently achieved significant results in tackling a difficult qual-

Almer Tekstil Yönetim Ekibi, Fatin Rüştü Turnalı (Fabrika Müdürü) ve Tülay Fidan (Kalite Kontrol Müdürü) Almer Tekstil Executive Team, Fatin Rüştü Turnalı (Factory Manager) and Tülay Fidan (Manager of QC)

84

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

86

lında, Almer kompakt iplik üretimini de portfolyosuna dahil etti. 24,000 iğlik konvansiyonel ve 28,320 iğlik kompakt iplik hattı ile Ne 20-100 aralığı için büyük imalatçılardan biri haline geldi. Üretim kapasitesi 23-25 ton/ gün ve bunun % 50’si kompakt iplik olarak üretiliyor. Üretimin % 50’si ihraç ediliyor.

müdürü ile birlikte USTER ®ZWEIGLE HL400 tüylülük ölçüm sistemine yatırım konusunda firma sahibini ikna edebildiklerini ve bu sistemin işletmeye dahil edilmesiyle tüylülük kaynaklı sorunların bertaraf edilmesinde ve verimliliğin arttırılmasında önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

TÜYLÜLÜK - KUMAŞ YÜZEYİNDE GÖRÜNÜN ETKİ Almer Tekstil, kalitede sürekliliğin önemini bilen ve yapılanmasını ve gelişimini bunu sağlayacak şekilde sürdüren bir firmadır. Bu bağlamda, kompakt ipliklerde görülen tüylülük seviyelerine ilişkin şikayetlere karşı çözüm üretmede son derece hızlı davranabilmiştir. Almer’in kalite kontrol sorumlusu Tülay Fidan, müşteri şikayetleri ışığında,

S3 – KOMPAKT İPLİK İÇİN ANAHTAR USTER ®ZWEIGLE HL400’ün hassas ölçüm sistemi iplik gövdesinden sarkan ve 3 mm (S3) altında ki tüylere ilişkin başarılı bir değerlendirme yapabilmektedir. USTER ZWEIGLE HL400 USTER ® ZWEIGLE HL400 tüylülük ölçme sistemi, S3 tüylülük değerini yeni bir seviyeye

ity issue – by applying latest technology from USTER to take control of hairiness in its compact-spun yarns. The company benefited by prevent customer complaints, as well as enhancing productivity in both spinning and winding, thanks to investment in the USTER ®ZWEIGLE HL400 hairiness length measurement instrument. Almer Tekstil is a relatively young company, with its spinning plant at Kayseri, Central Anatolia, established in 2002 to produce yarns for weaving and knitting. In 2005, Almer added compact spinning to its portfolio. With 24,000 spindles of conventional ring spinning and 28,320 for compact yarns, the plant is now a major producer of yarns in the count range Ne 20-100, including carded, combed, compact and elastane core options. Production capacity is 23-25 tons per day, some 50% of which is compact-spun. Around 50% of total output is exported.

had introduced routine checks on hairiness levels in yarn, and Almer Tekstil acknowledged that hairiness was now a key quality parameter for compact yarn, with its characteristic smoother and more regular profile. Tülay Fidan, Almer’s head of quality control, explains how the company set about dealing with these quality concerns and addressing customer complaints: “My manager and I were able to convince the owner to invest in the USTER ®ZWEIGLE HL400 hairiness length measurement instrument. We know that yarn hairiness impacts on many aspects of fabric quality for various textile end-uses, and the crucial benefit is that spinners can forecast how a yarn will look and perform downstream, based on the measured data from the USTER ®ZWEIGLE HL400. This has enabled us to eliminate the hairiness problems, as well as increasing efficiency in productivity.”

Hairiness - visible impact on fabric appearence As an USTER customer, Almer Tekstil has a strong awareness of the importance of consistent quality in a competitive environment – and the potential risks of any shortfall. That is why the company reacted immediately to complaints about hairiness levels in some of its compact yarns. Rejected fabric samples were examined and showed problems on fabric surfaces, in both raw and finished material. Further investigations revealed that some producers

S3 – key for compact yarn The USTER ®ZWEIGLE HL400’s sensitive measuring system focuses on protruding fibers in the yarn. This factor is especially important for mills spinning compact yarns, who need detailed data on the length of protruding fibers. The global benchmark quality parameter for compact yarns is known as the ‘S3’ value – referring to the number of fibers protruding by 3 mm and more. The USTER ® ZWEIGLE HL400 hairiness tester takes the S3 Hairiness value to a new level, with a number of technical advances. It

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

taşımıştır. Sistem eski versiyonlarına göre 8 kat daha hızlı çalışmaktadır. Ölçüm netliği arttırılmıştır ve kendi-kendine kalibrasyon özelliği bulunmaktadır. Her türlü kesikli liften mamul iplik burada test edilebilmekte ve analiz kolaylığı sağlamak üzere ölçüm sonuçları 7 farklı tüy uzunluk kategorisinde sunulmaktadır. Ayrıca, USTER ® ZWEIGLE HL400; USTER ®TESTER 5’in OH Tüylülük sensör seçeneği ile entegre edilebilmektedir. RAKAMLARDA İYİLEŞME USTER ®ZWEIGLE HL400’ün laboratuar alt yapısına dahil edilmesiyle, Almer Tekstil 6 aylık bir çalışma başlattı. 28,320 kompakt iğ ile başlamak suretiyle, her makineden 20 iğ seçilerek tüylülük ölçümleri gerçekleştirildi. Bu

now operates eight times faster than previously, at 400 m/min., with improved accuracy and a unique self-calibration feature which prevents user error. The system can test any type of spun-staple yarn, displaying the number of protruding fibers in seven different length categories, for ease of

Yüksek düzeyde tüylenmeden kaynaklanan boncuklanmayı gösteren kumaş örneği Sample showing pilling caused by a high level of hairiness

88

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

çalışma verilerine dayanarak Almer, kendi iplikleri için tüylülük limitlerini tanımlayabilme ve S3 değerleri üzerinden kendi standartlarını oluşturabilme imkanı buldu. Altı ay sonunda, firma önceki ve sonraki tüylülük kalite kontrol rejimlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Buna göre: • verimlilik (sarım verimliliği) 4%’e kadar arttı. • eğirmede iplik kopuşları 5%’e kadar azaldı. • müşteri şikayetleri ortadan kalktı. Almer Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başyazıcıoğlu, Kurul üyesi Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu ve Fabrika müdürü Fatin Rüştü Turnalı, sistemin getirdiği faydalardan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Turnalı, USTER ®ZWEIGLE HL400 ile tüylülüğün kontrol altına alındığını ve bunun verimliliğe olumlu etkisinin olduğunu belirtti.

analysis. Furthermore, the USTER ® ZWEIGLE HL400 integrates fully with the OH Hairiness Sensor option of the USTER ®TESTER 5, to cover every hairiness testing requirement. Improvement in figures After equipping its laboratory with the USTER ®ZWEIGLE HL400, Almer Tekstil initiated a rigorous six-month program to measure and compare the impact. Starting with the 28,320 compact spindles, hairiness checks were carried out, spindle by spindle, choosing 20 spindles from each machine daily. Based on data from these tests, Almer was able to define acceptable hairiness limits for its yarns and establish its own standards as S3 values. After a fixed review period of six months, the company examined data from ‘before and after’ the new hairiness testing regime. The results were conclusive:- Productivity (winder efficiency) improved by up to 4%. Yarn breaks in spinning were reduced by 5%. No further customers complaints after implementing continuous S3 measurement and hairiness tests. Almer Tekstil chairman Ali Basyazıcıoglu, Member of the Board Şükrü Tamer Basyazıcıoglu and Factory Manager Fatin Rüştü Turnalı readily appreciate the benefits of the company’s investment. Says Mr Turnalı: “After equipping our laboratory with USTER ®ZWEIGLE HL400, hairiness is under control in our production, and we also welcome the fact that controlling hairiness has had a positive impact on productivity.”


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

Itema - İtalyan modernliği ile İsviçre hassasiyeti Itema - Swiss precision with Italian creativity tüm kumaş oluşum önerileri için doğru dokuma makinası garantisini veriyor. Dokuma makinalarının tamamlayıcısı olarak, Itema dokuma aksesuarları, makina güncellemeleri ve yedek parçalar sunuyor. Itema, 150 yıldan uzun süren bir geleneğe, 200000 kurulu dokuma makinasına sahip. 100’den fazla ülkede küresel olarak varlığını sürdürmesi ile hızlı ve güvenilir servis sağlıyor.

Itema,3 lider dokuma makina sisteminin tek sağlayıcısı olarak bir efsane. Itema, kancalı ve hava jetli atkı yerleştirme prensipleri yanında Projektil teknolojisinde de eşsiz bir üretici. 3 atkı yerleştirme sistemi ile kombine edilmiş 3 marka,

Itema has become a legend for being the sole provider of the three leading weaving machine systems. Besides the Rapier and Air jet insertion principles, it is unique with the Projectile technology. The three brands coupled with the three insertion systems guarantee the right weaving machine for any fabric forming proposition. Complementary to weaving machines, Itema provides weaving accessories, machinery upgrades and spare parts. Itema has a tradition of more than 150 years with an installed

90

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

R9500 KANCALI DOKUMA MAKİNESİ Geniş uygulama alanı ile R9500, Itema’nın omuriliğini oluşturuyor. Itema ürünlerine yüksek katma değer kazandıran, erişilmesi zor kaliteyi üretmek mümkün. Üretkenlikte sınır tanımaması ile R9500 müşterilerinin yeni fırsatlar yakalamasına ve pazara hızlı bir şekilde giriş yapmasına olanak veriyor. Bu basit ve aynı zamanda kapsamlı NCP veya Yeni Ortak Platform tasarımı, dokuma makinasındaki tüm teknik parametrelerin kolay bir şekilde kontrolünü gerçekleştiriyor. Tahrik ve transfer sistemindeki radikal gelişmeler,

base of over 200,000 weaving machines in operation. A global presence in more than 100 countries ensures a fast and reliable service. R9500 Rapier Weaving Machine With the widest application range, the R9500 is the backbone of Itema. It is simple to operate & maintain producing unsurpassed quality providing the highest added value of Itema products. With virtually no limits to versatility, the R9500 enables the customer to attack new


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

en düşük titreşim deseninde uyumlu ve yüksek hızlı transferini mümkün kılan sağlam bir makina sağlıyor. Mekanik ve elektrik parçaların A9500 ile değişimi işlem maliyetlerini azaltıyor; müşterilere her iki teknolojiye de sahip olma olanağı sunuyor. Uzaktan erişim ve kontrol için son teknolojiyi sunan modern makina kullanım kolaylığı için özel olarak tasarlandı ve en zor çevrelere bile entegresyonu mümkün hale getirildi. ALPHA PGA KANCALI DOKUMA MAKİNESİ Evrensel PGA kanca tutucusu sayesinde, Alpha PGA dokuma makinasının dokuma esnekliği geliştirilerek arttırıldı. Alpha PGA farklı dokuma malzemeleri ve iplik numaralarını aynı kumaşa yerleştirme açısından en esnek makina. Bu da büyük bir esneklik sağlamakta, yüksek üretim etkinliği sunmakta ve stil değişiklikleri için uygunluk sağlamakta. Alpha PGA

opportunities and quickly penetrate new markets. The simple, yet comprehensive, design of the NCP or New Common Platform allows easy control of all technical parameters of the weaving machine. Radical developments of the drive and transfer system provide a more robust machine which insures a consistent, high speed transfer at the lowest vibration pattern. Wide interchangeability of mechanical & electrical parts with the A9500 reduces operational costs for customers having both technologies. A modern machine offering the latest technology for remote access & control, strategically designed for easy use & integration into the most challenging environments. Alpha PGA Rapier Weaving Machine Thanks to the universal PGA gripper, the weaving flexibility of the Alpha PGA weaving machine has been greatly developed and en-

92

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

sınırsız çeşitlilikteki kumaş ve malzemeyi yüksek üretim seviyelerinde dokuyabilen bir makina. SILVER 501-ITEMA’NIN LOKOMOTİFİ Itema’nın yeni kancalı dokuma makinasıVamatex Silver 501 yüksek başarıya sahip Silver HS modelinin stratejik evrimi. Komple yeni elektronik platformu ile Silver 501 talep edilen stilleri oluşturmak için özel olarak geliştirildi veya yüksek üretim hızlarında ağır denim kumaşların sıradışı bir kalitede üretilebilmesine olanak sağladı. Tahrik ve transfer sistemlerindeki yeni gelişmeler, uyumluluk sağlamakta ve düşük titreşim desenlerinde yüksek hız transferlerine ulaşabilmekte. Kullanım kolaylığı, bakım ve işlem sinerjileri dokumacı ve benzer şekilde teknisyenlerin dönüştürmesine ihtiyaç olmaksızın entegrasyonu mümkün hale getiriyor.

hanced. The Alpha PGA is the most flexible machine with regard to inserting different weft materials and yarn counts into the same fabric (e.g. upholstery). This provides more flexibility, higher efficiency of production and convenience for style changes. The Alpha PGA is a machine that weaves an unlimited range of fabrics and materials at a high production level. Silver 501 - The workhorse of Itema! Itema’s new rapier weaving machine – Vamatex Silver 501 is the strategic evolution of the highly successful Silver HS model. Based on the same footprint and complete with a new electronic platform, the Silver 501 is specifically engineered to handle demanding styles or heavy weight denim at the highest production speeds with superior quality. Key developments of the drive and transfer systems provide a more robust machine that insures a consistent,


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

SILVER DYNA TERRY KANCALI DOKUMA MAKİNESİ Havlu dokuma makinalarının üretilmesindeki uzun süreli deneyimi ile, Itema dünyadaki en ünlü havlu kancalı dokuma makinası markası. Silver DT’nin yüksek teknolojisi, uzun süredir pazarda kendini kanıtladı. Silver DT, R880 yüksek kalite halı ürünlerini üretmede en iyi çözüm.- Onsuz olmayı göze alabiliyor musunuz? R880 uluslararası tanınmış teknolojisi ve makina sağlayıcısı Itema kancalı dokuma makinalarının konstrüksiyonunda uzun süreli bir tecrübenin sonucu. Eşsiz performansı ile, R880 kancalı dokuma makinası kumaş formunda üretkenlik için yeni standartlar ortaya koyuyor. Denenmiş ve test edilmiş Propeller eşsiz kancalı tahrik sistemi son dokuma makinası teknolojisinin çıktısını arttırıyor. Çok güçlü çelik yan kısımlar ile katı ve sağlam çapraz üyeler yüksek stabilite ve

high speed transfer at the lowest vibration pattern. The ease of use, maintenance and operation synergies remain to provide a transition free integration for weavers and technicians alike. Silver DynaTerry Rapier Weaving Machine With long experience in the manufacturing of terry weaving machines, Itema is the most famous brand in the world for terry rapier weaving machines. The superior technology of the Silver DT has been proven in the market all over the world. The Silver DT is the best solution to produce high quality terry products. R880 - Can you afford to be without it? The R880 is the result of the long-standing experience in the construction of rapier weaving machines of the internationally renowned technology and machinery provider Itema. With its unmatched performance, the R880 rapier weaving machine sets new standards for

94

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

düşük vibrasyona neden oluyor. Dakikada 550 atkıya kadar çıkan makina hızları ve dakikada 1200metreye kadar maksimum atkı yerleştirme hızı ile R880 ligde lider.

productivity in fabric forming. Its unique rapier drive system carried out by the tried and tested Propeller delivers the increased output of this latest weaving machine technology. Very strong steel side frames together with rigid and sturdy cross-members result in highest stability and lowest vibration. With a machine speed of up to 550 picks per minute and a maximum weft insertion rate of 1200 meters per minute, the R880 is unrivalled within its league. A9500 Air jet Weaving Machine The new A9500 Air Jet Weaving Machine: Itema defines a new benchmark with dependable, high speed performance, consistent fabric quality and the versatility to change with market expectations. A significant percentage of mechanical and electronic parts are now fully interchangeable with our rapier models, thus reducing spare parts cost for customers hav-


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

A 9500 HAVA JETLİ DOKUMA MAKİNESİ Itema güvenilirlik, yüksek hız performansı, uyumlu kumaş kalitesi sunuyor; pazar beklentilerindeki değişikliklere karşı verimlilik için yeni bir referans noktası tanımlıyor. Mekanik ve elektronik parçaların önemli bir yüzdesi, artık kancalı modellerle tam olarak değiştirilebiliyor ve böylece her iki teknolojiye sahip müşteriler için yedek parça ihtiyacını azaltıyor. Tüm renkler, dokunmatik ekran ve son teknoloji ile NCP, kalitede anlık etki yaratan makina ayarlarını optimize etmek için mükemmel bir araç olup, hava tüketimi ve atık miktarını da azaltıyor. Uzaktan erişim için, Uzaktan Servis Yazılımı mevcut olup, gerekli hallerde kontrol ve tanımlama sağlıyor. İstisnasız A9500 sanat harikası olmasının yanısıra kullanım kolaylığına da sahip.

A 9000 HAVA JETLİ DOKUMA MAKİNESİ Şangay yakınlarındaki Itema Dokuma Makinalarında (yüksek kalite kontrol politikası ile çalışan tesis) monte edilen A9000 hava jetli dokuma makinası aynı İsvicre mühendisliği ve tasarımına bağlı olarak geliştiriliyor ve Avrupa’da yapılan Itema dokuma makinalarında kullanılıyor. A 9000 düşük güç ve düşük hava tüketimi konusunda iyi durumda ve dakikada 1600 metre hıza çıkabiliyor. Itema’nın Ar&Ge mühendisleri güçlü gövdeye, azaltılmış parça ve sanat harikası elektronik tasarımına sahip yeni bir makina ürettiler. Makinanın diğer üstün özellikleri arasında azaltılmış bakım ve kullanım kolaylığı yer alıyor. Stratejik bir biçimde donatılmış olan ve dünyaya rekabetçi, tüketim uygulamalarını yüksek kalite ve düşük maliyette sunan bir ürün.

ing both technologies. With a full color, touch screen and the latest in technology, the NCP is the perfect tool to optimize machine settings having an immediate impact on quality, while also reducing air consumption and waste. Remote Service Software is available for remote access, control and diagnostic support if necessary. Without exception, the A9500 is State of the Art but also User Friendly.

veloped this new machine with a strong frame, reduced parts and state of the art electronics. Further convincing characteristics are the low maintenance and ease of operation. Strategically equipped and offered worldwide to weave competitive, commodity applications at the highest speeds at a lowest cost.

A9000 Air jet Weaving Machine Assembled at Itema Weaving Machinery (China) near Shanghai (a factory working under the highest quality control policy) the A9000 air jet weaving machine is based on the same Swiss engineering and design used for the Itema air jet weaving machines made in Europe. The A9000 excels in low power and low air consumption with a weft insertion rate of 1600 meters/minute. The R&D engineers of Itema de-

96

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

P7300HP Projectile Weaving Machine The P7300HP V8 projectile weaving machine needs little introduction. It is a further development of the P7300HP and is targeted towards future marketing needs. The sum of the technological advances once again confirms the superiority of the projectile weaving machine technology. The low energy consumption, its versatility and the outstanding adaptability to the ever changing market make the projectile weaving machine a safe investment with excellent return


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

lojisi prensibi tüm müşterilerin ürünleri için özel dokuma makinaları tedarik etmesine dayanmakta. Örneğin CWT zirai ve jeotekstiller, konveyor bantlar, yelken bezleri, sinema ve tiyatro ekranları, filtre kumaşları, branda ve benzeri kumaşların üretiminde kullanılan dokuma makinalarını içermekte. Bunlar da müşterilerimize yeni pazarlar kazandırabilir. CWT uygulamaları yüksek endüstriyel tekstiller için ilk seçim. -655 cm’ye kadar geniş dokuma enlerinde -Güçlendirilmiş konstrüksiyon -Tefeleme hızı 15000N/m

P7300 HP PROJEKTİLLİ DOKUMA MAKİNESİ P7300HP V8 projektilli dokuma makinası az bir tanıtıma ihtiyaç duymakta. Söz konusu makine, P7300HP’nin gelişmiş hali olup gelecek pazar gereksinimlerini karşılamak hedefiyle geliştirilmiş. Teknolojik gelişmeler bir kez daha projektilli dokuma makina teknolojisinin üstünlüğünü kabul etmekte. Düşük enerji tüketimi, verimlilik ve değişen pazara sıradışı uyum özelliği dokuma makinalarını yüksek geri dönüşüme sahip mükemmel ve güvenilir bir yatırım alanı haline getirmekte. Projektilli dokuma makinası teknik kumaşlar için en iyi çözüm. CWT “MÜŞTERİYE ÖZEL DOKUMA TEKNOLOJİSİ” Endüstriyel tekstil üretimi, yüksek performanslı dokuma makinalarına gereksinim duyulmasına sebep olur. Müşteriye özel Dokuma Tekno-

on investment. The projectile weaving machine is best suitable for technical fabrics. CWT “Customized Weaving Technology” Industrial textile production calls for modern, high performance weaving machines. The principle of Customized Weaving Technology is to supply all customers with weaving machines tailor-made for their products. For instance, CWT covers weaving machines for agrotextiles and geotextiles, conveyor belts, sail cloth, cinema and theatre screens, filter fabrics, tarpaulins and so forth. This enables our customers to conquer new markets. CWT applications are the first choice for heavy industrial textiles: - large weaving widths up to 655 cm - reinforced construction - beat-up force up to 15,000 N/m LoomBrowser The Itema LoomBrowser is a software pack-

98

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

LOOMBROWSER Itema LoomBrowser, tüm üretim verileri ve ayar verilerini dokuma makinasından PC’ye aktaran yazılım paketi. Verimlilik, değişim ve yükleme makina ayarları, yeni atkı ve armür desenlerini yaratmak ve yüklemek için PC’nize LoomBrowser’ı yüklemeniz yeterli. Makinanın yanındaymışçasına makinadan veri alabilmek için makina yerleşiminde seçiminizin üzerine tıklamanız yeterli. GÜNCELLEME VE MODİFİKASYONLAR Itema müşterilerine düşük maliyetli güncellemeler sunmakta, geniş bir aralıkta kumaşları üretebilmeyi mümkün hale getirmekte, performans ve kaliteyi arttırmakta, ve şimdiye kadar dokunmamış farklı kumaşların üretilmesini sağlamakta. Tüm müşteriler, kanıtlanmış ve mevcut modifikasyon kitlerinin avantajından yararlanmakta diğerleri ise özel talepler, fikir ve ihtiyaçlar için bizle iletişim kurabilmekte.

age that brings all production data and setting data present in the weaving machine to the PC. Just install the LoomBrowser on the PC of your choice to monitor efficiency, change & download machine settings, create or download new weft and dobby patterns. Merely click on the machine of your choice within the machine layout to gain access to all machine information as if you were standing at the machine itself. Upgrades and modifications Itema supports its customers with low cost upgrades to produce a wider range of fabrics, increase the performance, the quality of fabrics or, to produce different fabrics which could not be woven so far. Many customers are taking advantage of the proven and existing modification kits, many others are contacting us with special requests, ideas or needs.


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

J 20 hava jetli eğirme makinesi Hava jetli kesikli iplik Com4 ®jet, Com4 ®yarn iplik ailesinin üyelerinden biri. Hava jetli eğirme teknolojisinin piyasaya sürülmesinden beri sistem, makine tasarımı ve tekstil teknolojisi araştırmaları için sürekli bir inovasyon araştırması içinde. Rieter, yeni hammaddeler ve iplik numarası aralığı için yeni hava jetli eğirme uygulamasını tanıttı. Rieter’in sistem tedarikçileri yaklaşımı müşteriler için yıllardır önemli bir avantaj oldu. Com4 ®yarnsCom4 ® iplikleri kampanyası müşteri desteğini ürünün yaşam süresinin sonuna kadar arttırdı. Yeni uygulamalar için üretilen ürünlerin, hassas test standartlarını sağlaması gerekiyor. İplik uygulamaları, sadece yüksek

100

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

işlem verimlilik seviyelerine ulaşmasına imkan vermiyor aynı zamanda de tüm sonraki işlemlerde kullanılabilirlikleri test ediyor. Uygulamalar, kapsamlı bir testten geçirilmeden müşterilere sunulmamakta. Araştırma çabaları ve son yılda elde edilen teknoloji deneyimi, Rieter’in farklı ham madde tiplerini kapsamı içine almasına ve iplik numara aralığını, J20 hava jetli eğirme teknolojisinde uygulanabilen seviyeye çıkarmasına imkan verdi. 4 eğirme prosesinin üreticisi olarak Rieter farklı eğirme proseslerini değerlendirmekte, karşılaştırmakta ve maliyet etkinlikleri hakkında öneriler sunmaktadır. Rieter şirketi, bu trendi geliştirmeye devam edecektir.


SWITZERLAND EXCLUSIVE İSVİÇRE DOSYASI

J20 air-jet spinning machine The air-jet spun yarn Com4®jet is one of the members of the Com4®yarn family. Since the launch of the air-jet spinning technology the system has been under a steady innovation process both in terms of machine design as well as textile technology research. Rieter has recently released the air-jet spinning application for new raw materials and yarn count ranges. Rieter’s system suppliers approach has been a prime advantage for customers for years. The Com4®yarns campaign extends this customer support as far as the end product. Any release of a product for new applications has to meet very precise testing standards. The yarn applications not only meet very high

operating efficiency levels but their usability is tested in all downstream processes. An application is not offered to Rieter customers unless such a comprehensive test is passed. The research efforts and technology experience collected in the last year made it possible for Rieter to include further raw material types and extend the yarn count range where the J 20 air-jet spinning technology can be applied. Rieter as a producer of all 4 spinning technologies constantly compares and evaluates different spinning processes and gives recommendations on cost effectiveness of each of them. The Rieter company is going to pursue this trend in development further on.

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013

101


İSVİÇRE DOSYASI SWITZERLAND EXCLUSIVE

Braecker yeni Berkol® süper öğütücü Braecker highlights new Berkol® supergrinder

102

BERKOL® BGS makinalardan kazanılan deneyime dayalı olarak tamamen yeniden tasarlanmış, elektronik anlamda son teknolojiye sahip ve günümüz eğirme teknolojisinin gereksinimlerine cevap verebilen bir sistem: - modüler konsept - öğütme kapasitesinde 50 % artış öğütme kapasitesi 350 üst manşon / saat - 32 mm çaplı, 450 üst manşon depolama kapasitesi - 10 % daha az elektrik tüketimi - dokunmatik ekran - çok dilli operasyon sistemi.

Bräcker, bilezik konusunda TITAN ile liderliğini sürdürmektedir. Dünyada 30 milyon üzerinde bu bilezikten kullanılmaktadır. Modern iplik makinaları için kopça geliştirme çalışmaları firma bünyesinde devam etmektedir. Diğer Bräcker ürünleri: - ORBIT bilezikler ve kopçaları - PYRIT ve ZIRKON kopçalar Bräcker RAPID gibi kopça takmayı kolaylaştıran, maliyet tasarrufu sağlayan aparatlar - BERKOL-manşon ve apronları.

A totally re-engineered concept, based on experience with the very successful BERKOL® BGS machines and incorporating the latest electronics technology, as well as adapting to the latest requirements of today’s spinning technology: - The supergrinder concept is a modular concept - The grinding capacity has been increased by over 50% - Grinding

capacity of over 350 top rollers / hour - Storage capacity of 450 top rollers with 32 mm diameter - 10% less electrical power consumption - User friendly touch-screen panel - Multilanguage operation guidance. Bräcker has been able to maintain its leadership position in spinning rings with our TITAN ring, of which so far more than 30 Mio pieces have been sold to successful spinning mills around the world. Our continuous efforts in developing new travelers, in response to new requirements, continue to be successful and we constantly introduce new travelers to optimize productivity and efficiency of the most modern ring spinning machines. Further Bräcker Products are: - ORBIT spinning rings and the relevant travelers - PYRIT and ZIRKON travelers for especially demanding applications - Cost saving tools such as the Bräcker RAPID for easy and time saving insertion of travelers - The well known and appreciated range of BERKOL-Cots and Aprons.

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

Daha yüksek üretim için daha büyük sarım sistemleri Jumbo spools for higher productivity!

104

CALEMARD ®, bebek bezi ve bayan ürünleri için hassas nonwovenların verimli sarımına yönelik sistemleri ile bir dünya lideridir. 1998 yılında, 10 yıllık tecrübe ve dünyanın çeşitli yerlerinde kurulu 70 civarında sarım hattı ile Calemard ® , ADL (alınan & dağıtılan tabaka) üreticilerine adanmış 1. sarım hattını sundu. Bugün, dünya çapında 60’ın üzerinde sarım ka-

fası teslim edilmiş durumda. Pegase sarım hattı, jumbo ürün sarım topları üretmek ve nonwoven şeritler üzerinde stres, tansiyon, uzama ve büküm oluşturmama garantisi ile çalışmak üzere geliştirilmiştir. Firmanın sarım sistem teknolojisi ADL üreticilerinin ihtiyaçları kapsamında şekillendirilmiştir (600 m/dak’ya ulaşan jumbo sarım hatları). Bu jumbo sarım sis-

CALEMARD ® brand is the world leader solutions manufacturer for spooling efficiently sensitive nonwovens for diaper and femcare productions. In 1998, based on its 10 year experience and around 70 slitting and spooling lines installed in various industries, Calemard ® presented its 1st spooling line dedicated to the ADL (Acquisition & Distribution Layer) produc-

ers. Today, we have already delivered more than 60 spooling heads worldwide. Our Pegase spooling line has been developed to produce jumbo rolls and to guarantee no stress, no tension, no elongation, no twist on the nonwovens strips. Our spooling technology has been engineered to respond to the ADL producers’ need to improve productivity, mainly for

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


PANORAMA

temleri 12 - 40 km ADL kapasitesine sahip olup bir bebek bezi hattındaki diğer sistemlerin yaklaşık 10 katı çalışma zamanı vermektedir. Sarım sistemleri son teknoloji çözümler içermektedir: tam tülbent regülasyon tansiyonu, çok hassas tülbent kılavuzlama ve şerit taşıma, geniş çift mil alt sarım ( 850 mm’ye kadar ana merda-

ne yükleme duruş zamanı için), ergonomik ultrasonik ayırma ünitesi ve üretim kalite verimliliğini iyileştirecek çeşitli opsiyonlar (metal detektör, şerit en ölçümü, data toplama, toz toplama…). Şimdi de firma üretim verimliliğini iyileştirmek üzere yeni bir otomatik merdane boşaltma sistemi sunmaktadır. Bu Calemard ® ürünü

baby diaper production lines, by producing jumbo spools at high speed (up to 600 m/min). These jumbo spools hold 12 to 40 km of ADL to give roughly 10 times running time of slit pancakes on a diaper line. Our spooling lines use state of the art technical solutions: accurate web regulation tension, very precise web guiding and strip conveying, wide double shaft unwinder for up to 850 mm mother roll

loading down time, ergonomic ultrasonic splicing unit, and various options for production quality improvement (metal detector, strip width measurement, data collection, dust collection…). We now propose also options for productivity improvement and specially a new spool automatic unloading system. This Calemard ® engineered new solution allows to increase by 28% the productivity (should


PANORAMA

üretimi 28 % oranında arttırmakta, ara işlemleri kolaylaştırmakta ve maliyetleri önemli ölçüde düşürmektedir. İlave olarak, CALEMARD ® geniş kesme- tekrar sarma sistemleri son teknoloji ürünler olup, yüksek güvenirlilik ve çeşitliliği kolay işlem ile birleştirmiştir. CALEMARD ® ekipmanları değişik türde geniş tülbenti dar şeritlere

dönüştürerek optimize ürün miktarlarında kompakt toplar oluşturulabilmesine imkan verir. Decoup+ ® markası ile firma, nonwoven alanında ultrasonik ayırma sistemleri de sunar. Ergonomik ve kompakt sistemler dar tülbentler için bir modül olarak veya geniş tülbentler için online makina yerleşimi şeklinde kullanılabilir.

be adjusted for each specific factory organization), to ease significantly handling operations and to reduce drastically costs. In addition, CALEMARD ® range of wide slitter-rewinders offers at the same time state of the art technologies, a high reliability and versatility, combined with easy handling. CALEMARD ® equipment processes various kinds of wide web into narrow strips to produce compact rolls

with optimised product lengths. Through our Decoup+ ® brand, we also propose in the nonwoven field, ultrasonic splicing benches. Our proven and accurate technology produces unequalled quality joins, without any colour fading nor burns. Ergonomic and compact, our benches are available either for narrow webs as a module to be fitted on a machine, or for wide webs as a bench to be fitted on line.


PANORAMA

Yeni Pak Nit SP Tüp kompaktör Türkiye’de New Pak Nit SP Tubular Compactor Start Up in Turkey

108

Navis TubeTex, yakın zamanda yeni bir Pak Nit e3 tüp kompaktörü (sanfor) Arsan Tekstil (Kahramanmaras, Turkiye)’e sattı. Pak Nit II e3 kompaktör, tüp formundaki her türlü yuvarlak örme kumaşı kalitesini ve üretimini iyileştirmek üzere seçiildi. yeni Pak Nit II e3, Navis TubeTex tarafından geliştirilen son teknoloji bir kompaktördür.

Pak Nit e3 kompaktör (sanfor), Arsan Tekstil’ zor ve hassas kumaşları muamelede daha iyi bir çekmezlik ve gramaj kontrolü sağlayacaktır. Pak Nit e3 kompaktör (sanfor) çalışma hızı 50 metre is o/dak üzerindedir ve sıkıştırma oranları, TubeTex’in patently silindir sıkıştırma teknolojisi ile % 25’in üzerine çıkabilmektedir.

Navis TubeTex has just commissioned a new Pak Nit e3 Tubular Compactor at Arsan Tekstil in Kahramanmaras, Turkey. The Pak Nit II e3 Compactor was purchased to improve on the quality and production on the full range of tubular knitted fabrics. The new Pak Nit II e3 is the latest generation of the legendary tubular compactors made by Navis TubeTex.

The new Pak Nit e3 Compactor will allow Arsan Tekstil to process more difficult and sensitive fabrics to better control shrinkage and weights over the other compaction technologies. The Pak Nit e3 Compactor production speed is over 50 meter per minute and compaction rates to over 25% by TubeTex’s patented roll compaction technology.

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | 2013


SATILIK

TEKSTİL MAKİNELERİ

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Second Hand • Machine Sellers Human Resources • Spare part & • Accessory Manufacturers Auctions •

- 1 adet RIETER Ring iplik tesisi, 1999 model, 8400 ig. - 1 adet HDB Galaxy, CS110 07 akrilik tarak, 1992 model, çalışma eni 2,50 m, kova çıkışlı. - 7 adet RIETER R20 160 ./ 220 rotor, 1997 / 2003 model. - 2 adet RITE, tip AGR1, 1991 model, 30 ig, 3 kat. - 4 adet STAEHLE katlama, tip SE150ED, 1995/1997 model, 24 ig, 3 kat. - 1 adet HAMEL katlama, tip 2/054, 1994 model, 30 ig, ring çapı 140 mm, 2 kat cagarlik. - 3 adet HAMEL büküm makinesi, tip 2020E, Elasto-Twister 1995/1998 model, 216 ig, 6”. - 1 adet BENNINGER ZELL komple hasil hattı, 1987 model, çalışma eni 180 – 350 cm, Benninger direk cözgü ile beraber. - 1 adet THEN boya makinesi, OF HT 510, 2003 model, 3 x 170 kg kapasiteli, sıcak su tankıyla beraber. - 1 adet BENNINGER zincirli merserize makinesi, MS3-1E-LG Extracta 1800, 1999 model, max. çalışma eni 180 cm. - 1 adet MONFORTS DYNAIR kurutma makinesi, 2 kabin, 2003 model, 240 cm eninde, açık en ve tüp örgü kumas relaksiyon icin. - 2 adet ALEA örgü ramözü, 2005 model, 8 kamara , 240 cm. - 1 adet THIES jet boya makinesi, ECO-SOFT, 1991 model, 3 gözlü. - 33 adet VAMATEX P1001 401 dokuma makinesi, armürlü. - 1 adet direkt cözgü BENNINGER, tip Bendirect ZS 1250, V-cagarlik tip Benstop GE-WE, 756 bobinlik. - 23 adet VAMATEX Leonardo dokuma makinesi, 2005 model, çalışma eni 190 cm, Staubli armür. - 1 adet MONFORTS ramöz, Montex TWIN-AIR, 1997 model, 180 cm, 7 kamara gazlı. - 1 adet BRÜCKNER ramöz, 1991 model, 8 kamara, 220 cm, gazlı. - 1 adet VOLLENWEIDER fırça makas makinesi, 2000 model, çalışma eni 220 cm. - 1 adet SUCKER MÜLLER SF2 zımpara, 1989 model, 4 silindirli. - 1 CIMI LAVANOVA açık en yıkama, 2 metre 5 yıkama tekneli. - 1 adet MENZEL gaze makinesi, 1993 model, 180 cm, 2 adet fırça ve soğutma silindirli. - 1 adet BENNINGER merserize makinesi, 1999 model, çalışma eni 240 cm. - 1 adet Kompresor ATLAS COPCO, 2002 model, kapasitesi 2160 m3/ saat. - 1 adet KÜSTERS KRANTZ termosol, 1988 model, 2 m.

Satmak istediğiniz ya da almak istediğiniz makineler varsa lütfen bizimle irtibata geçin.

Friedrichstr. 14-16 47798 Krefeld - Germany Tel: +49-(0)-2151-979 88 30 Fax: +49-(0)-2151-979 88 35 Homepage : www.lanatex.net / e-mail: info@lanatex.net


ORDER FORM / REZERVASYON FORMU Book A Classified Advertisement! Market Sayfalarında Yerinizi Ayırtın! We would like to book a classified advertisement in Tekstil & Teknik for month(s) of / Aşağıdaki aylar için rezervasyon yaptırmak istiyorum. .............................................................................................................. ............................................................... .......... / .......... / 20 ..........

1 - Advertiser Details / Firma Detayları

Company / Şirket : .............................................................................................................. Address / Adres : .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. Contact / İrtibat : .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. Phone / Telefon : .............................................................................................................. Fax / Faks : .............................................................................................................. E-mail / E-Posta : ..............................................................................................................

2 - Advertisement Rates / Reklam Fiyatları 1/1 page .......... Euro 650 1/2 page .......... Euro 450

1/4 page .......... Euro 250

3 - Frequency Discounts / Özel İndirimler Book 3 ads, get 10% off Book 4,5,6 ads, get 15% off

Book 7,8,9 ads, get 20% off Book 10,11,12 ads, get 25% off

4 - Payment Form / Ödeme Şekli

Ω Check is enclosed / Çek ektedir Ω Payment is transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme bankanıza gönderildi. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartından borçlandırınız

Name of the card holder / Kart sahibinin ismi: .............................................................................................................. Expiry Date / Geçerlilik tarihi

: ....................................................

Ω Visa

Ω Mastercard

Bank Details / Banka detayları

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi Şube Kodu: 1396 Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI Havaalanı Şubesi Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 ( USD ) Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 ( EURO ) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44 Date / Tarih Name&Surname / Adı & Soyadı

: .......... / .......... / 20 .......... :

.............................................................................................................. Stamp&Signature / Kaşe & İmza : ..............................................................................................................

Ihlas Media Plaza. 29 Ekim Cad. 34197 Yenibosna-Istanbul/TURKEY Tel : (+90) 212 454 25 00 Fax: (+90) 212 454 25 55 e-mail: mtatli@img.com.tr / www.tekstilteknik.com.tr


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ...................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ............................................................................................................. Company / Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tel : .................................................................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................................................... Vergi dairesi : .................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. Ω One year EURO 80 Ω Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 150 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Ω Check is enclosed / Çek ektedir. Ω Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Ω Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

....................

: .................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / : Ω Visa

/ .................... Ω Master / Eurocard

....................

Stamp & Signature / İmza :

...........................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İletişim Magazin Gazetecilik Basım Tanıtım Tic. A.Ş. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) İŞ BANKASI : İstanbul / Bakırköy Ticari Şubesi • Şube Kodu: 1396 • Hesap No: 0001028 IBAN NO: TR12 0006 4000 0011 3960 0010 28 POSTA ÇEKİ HESABI : Havaalanı Şubesi • Hesap No: 5368188 BANK ACCOUNT NO Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1030 (USD) / Turkiye Is Bankasi Bakirkoy Ticari Branch / 1044 (EURO) IBAN NO: TR12 0006 4000 0021 3960 0010 44

İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş. İhlas Medya Center, 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 454 25 22 Fax: +90 212 454 25 97 web: www.tekstilteknik.com.tr / e-mail: img@img.com.tr


ISSN 1300-9982

196696 / 2013 - 03

MART MARCH 2013 • YIL YEAR 29 • SAYI ISSUE 338

www.tekstilteknik.com.tr

MART MARCH 2013 • YIL YEAR 29 • SAYI ISSUE 338

Tekstil Teknik Mart'13  

tekstil-mart-13

Tekstil Teknik Mart'13  

tekstil-mart-13

Advertisement