Page 1

O O O O O O

cover afbeelding portfolio

portfolio Tekstbureau Kroes


Ev e n i n Schri h v ou o j v o e we b t e k s n r s d speeches -ten - ar te 1 l 7 t e s e t h s 9 re co 5 n i t c fa รถrdinatie/ad di ng g v o C ie e r r originele gra s in

ch u r e s - 4 o r b - n - 6 2 3 - - eve 8 i n n n e r g e e a b l l l e ws rs k eu ve 10 mgeving 12 i es - vor - 13 en 11 ltonoeken 14 - be lsh b va

O O O O O O portfolio Tekstbureau Kroes


2

Even voorstellen... Helder en leesbaar, sterk op de inhoud, tekst en vorm, verassende en originele invalshoeken. Dat is Tekstbureau Kroes. Dat zijn Johan en Jairo. Als het gaat om onderwerpen op het terrein van de ruimtelijke ordening, waterbeheer en natuur & milieu, weet Johan als geen ander de – vaak technische – informatie, begrijpelijk en prettig leesbaar neer te zetten. Tel daar de verrassende en originele invalshoeken van Jaïro bij op en u kunt er zeker van zijn dat de boodschap overkomt.

Johan is inzetbaar voor het schrijven van brochures, artikelen, webteksten, speeches etc. Maar ook: presentaties in elkaar zetten, een gastles voorbereiden, stoeien met een Content Management Systeem, het begeleiden van het productieproces en het voeren van de eindredactie.

Jaïro Pijnacker Hordijk Na zijn HBO-studie communicatie werkte hij drie jaar bij een vakbond. Daar hield Jaïro zich bezig met de website, CMS-beheer, drukwerkbegeleiding, digitale nieuwsbrieven en evenementenorganisatie. Daarnaast uit hij zijn creativiteit in photoshop, indesign, illustrator of verdiept zich in de html-wereld. Sinds 2009 werkt Jaïro bij tekstbureau Kroes en houdt zich bezig met creatieve uitingen en het up-todate houden van diverse websites. Termen als SEO (Search Engine Optimalisation), call-to-action en gebruiksvriendelijkheid zijn voor hem dagelijkse digitale werkwoorden. Hij zet graag een boompje met op over hoe u uw communicatiemiddelen zo optimaal en origineel mogelijk kunt inzetten.

Meer info: www.tekstbureaukroes.nl

even voorstellen

Johan Kroes Na afronding van zijn studie Milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit (specialisatie: communicatie / integraal waterbeheer) en de Auteursacademie, is Johan in 2005 met Tekstbureau Kroes begonnen. Johan onderscheidt zich door zijn interesse in mensen en zijn inlevingsvermogen in opdrachtgever en doelgroep en het vermogen om inhoudelijke onderwerpen op een heldere manier op papier te zetten.


voo r Ma gaz ine van inw one rs Ove rijs sel

Onderwerpen bedenken, mensen interviewen, op pad gaan voor een reportage… Artikelen schrijven is voor ons een geliefde specialisatie. We doen het voor diverse magazines. Van vakbladen tot meer ‘luchtige’ uitgaven, zoals het magazine ‘Jij & Overijssel’ van de provincie Overijssel. Of voor het leer-werkbedrijf DCW.

>RX RkZ_ Vg` Z_h` _Vcd gR_`c   @gV cZ[dd V] ?VVg\V c\&! HZeiZ bWZg

te m Tkmwdoeor n Australië rratceewa en 3.000 Stuorisla ag tische Fu

7dZg\dcY^… g=Vggn

9ZO^ZakVc

7ddb`Vbe/

YZBZch^c

#!$!+@gVcZ[ddV]

`_UVchReVc0 ?``Ze^VVcZ_UV Î]V 4`^^ZddRcZdgR_ UV<`_Z_XZ_`aY Ve^Re[V HV_dZ_gVcgf]]Z_ X 8cReZd`aV_SRRc gVcg`Vc

ten p uit het Oos Kwaliteitspo piepkleine ie voor het Grote pass ht Eigen krac ier Librije´s Atel ten bloedverwan Ontmoet je

maar het ingeslagen is goed, De weg die DCW heeft worden. marktgerichter moeten bedrijf zal nog een stuk ustrie. n, directeur van DCW-Ind Dat stelt Marc Paulisse bij DCW tige ontwikkelingen Zelf zal hij de toekoms hij want binnenkort verlaat niet meer meemaken, en trainer als zichzelf te beginnen het bedrijf om voor

cg#&

'%%.

]ZiAVcYhX

]Ve

“Geloof in jezelf! Je kunt uit meer dan je denkt. Ga van je eigen krachten.”

interim-manager.

13

woord Medewerkers aan het interview: Johan Kroes fotografie: Marjo Baas

Marc Paulissen

O O O O O O portfolio Tekstbureau Kroes

het EVC-tr aject

september 2007 nummer

1

bij de DCW Magazine voor alle betrokkenen

de Meerwaarde Nieuwe huisstijl! aan de slag 6 Burgemeester Den Oudsten: Samen 18 In gesprek met Sander Boschker Het BBL-certificaat 12

8

EVC staat voor “Erkenne n Verworve EVC-traject n Compete is volgens nties” en trajectbegele het een mooie ider Robe manier om rt Heesink mensen te wat ze al waarderen aan vaardigh voor datgene eden en erva Samen met ring in huis Gerti Debecke hebben. r (44) en ging hij in Richard Bern gesprek over hard (51) dit traject. Gerti: “Ik werk al bijna 25 jaar bij hovenier. Axent groe Ik heb dus nprojecten veel ervaring als je alleen te en in het laten zien EVC-traject dat je het al kunt hoef nog niet kunt . Voor de ding , krijg je dan en die je een opleiding nog het een . Ik moet en ander over bijvoorbeeld ziekten en bedienen plagen bijle van verschill ren en het ende machine s.” Richard: “Het traject is meer prak voor mensen tijkgericht die slecht en erg gesc lezen en schr hikt komen ze ijven. Door tot het bese dit traject f dat ze toch Mijn toenmali wat in hun mars ge baas stim De bevestig hebben. ing dat het uleerde me En kijk eens EVC-traject om het te waar het toe bij DCW kwa proberen. goed loop geleid heef m in 2006 en ben inmi t t. Ik volg toen DCW ddels prak duurzaamhe nu al BBLeen landelijk tijkbegeleide idsprijs won 3 e r geworde . De jury was over de wijz n.” erg te spre e waarop Robert: “Sam ken het EVC-traje en met nog bij DCW en ct is ingevoer een bedrijf vooral over bedrijven d in Twente het enorme in Limburg, waarmee en twee enth hebb het traject ousiasme en wij als het EVC-traje gedaan word eerste proe ct. We zijn jury er waa fged t. Ook raaid nu rdering dat zover dat had de starten op met we alle BBLde organisa basis van klippen op het ople tie EVCiding tege gest van opleiden traject. De n de art is met traditionele EVC voor een is dat je begi die niet de manier meest gem doelgroep nt bij het kijk je eers begin. Bij akkelijk is t naar de vaar dat er zowe het EVC-traje en het viel digheden l in- als exte daarvan word ct ze op die je al hebt rn zijn flink t een indiv zijn doorbrok en op basi wat barrière idueel leerp en. EVC-traject s lan opgesteld s kun je dus . Met het je opleiding mooie erva straj ect versnelle n is dat je mensen waar n. Het al kunnen. deer t Je moet over voor datgene igens wel wat ze dat je bepa duidelijk kunn Richard: “Ik alde vaardigh en aantonen voel me niet eden al behe medewerker te oud voor erst. We gelo Ik ga door niet op de dergelijke tot de 67. ven de blauwe ogen secretaris trajecten. Je moet je . Als je bijvo bent van een je niet teru blijven ontw orbeeld g.” vereniging, ikkelen, dan zitter om dan vragen een bewijsje val we de voor te maken.” Gerti: “Ik ga door tot Gerti: “Ik er niks mee ga al 24 jaar r op te leide naar n valt.” school, dus certificaten Richard: “Ik ik had al aller van de tuin gebr bouw lei uik het nu zo moeilijk school. Voor ook om het brengen naar om mijn vaar mij was het geleerde over anderen. Voor digheden niet ik voor de aan te tone te al plantenk om door te vakcentrale n. Ook werk ennis vind geven. In CNV en daar scholingstraje ik fantastis de keet hale voor heb ik discussiëren ch ct over med n we de boek een heel we over wat ezeggenschap en erbij en voor exem zijn.” dan gevolgd.” plaren we tegengekome Richard: “Voo n r de tuinaanl eg kon ik dat was nooi al tekeningen Gerti: “Ik t formeel kan het traje lezen, maa aangetoond. nu wel gebe r ct zeker aanr Met het EVCdan urd.” ze denken aden. Men traject is dat en met het sen kunnen EVC-traject meer wordt dat duidelijk.” Robert: “Er zit veel verb orgen talen t bij DCW.”

15 de Meerwaar de

Klaar af

? dit wel het juiste moment U verlaat nu DCW. Is team, waarbinnen Er staat nu een goed Aan de ene kant wel. Aan de andere dezelfde kant op staat. iedereen met de neuzen len en voor dat verder moeten ontwikke kant zal DCW zich nog gaan. te weg niet handig om denkproces is het weer denken dat nog Paulissen betreedt, zou ontwikkeling die DCW Wie het kantoor van Marc Wat is uw visie op de leeg, op heeft. De ruimte is opvallend hij zijn spullen al gepakt moet doormaken? middelaar Niets is minder van Herman Brood na. ingeslagen, om een arbeidsbe een enorm schilderij De weg die DCW heeft is goed. ” Tot zijn spijt kan hebben, geweest. nodig gevuld hulp meer nooit is die waar: “Mijn kantoor te worden voor mensen en in investeren. gelegenheid van het 25-jarige ter gaan verder gemaakt , mee Paulissen het schilderij Daar moet DCW absoluut schilderij enorm binnen. Verder meenemen. “Ik ga dat ichte’ leidinggevenden bestaan van DCW, niet Haal daarom ‘mensger druk heb, dan langzaam kleuren en als ik het heel bedrijven, maar we komen missen. Het heeft mooie bestaat DCW nu uit drie nu bijna zes jaar Verder mag tot bezinning.” Het is naar één bedrijf toe moeten. brengt het schilderij mij tot het besef dat we Polaroid naar DCW. Er zijn te weinig de overstap maakte van marktgerichter worden. stuk Paulissen een dat wel nog geleden DCW . “Ik heb om erachter medewerkers gekregen luisteren naar de markt heeft hij veel met de tijd die In 14 mensen bezig met het e band, die moeilijk kunnen spelen. van DCW een bijzonder en hoe we daar op in met veel medewerkers te komen wat er speelt door. Misschien worden. is. Je ontvangt er veel danspartners van elkaar onder woorden te brengen Je moet als het ware van de directe, de openheid ligt dat wel aan het heerlijke nemen.” te afscheid n te bieden? is het jammer om medewerkers. In die zin Wat hebben jullie bedrijve len. We merken zich verder te ontwikke Wij geven ze kansen om n? opdrachten om voor uzelf te beginne dat ze in staat zijn nieuwe Waarom zet u de stap bij bestaande klanten dan eenmaal er personeel het het Als voor n. wij dat wil neerzette ze weten Ik ben iemand die iets binnen te halen, omdat een nieuwe rship’. Samen kijk vallen, dan heb ik weer een soort van ‘co-make staat en dingen in herhaling kunnen zorgen. Het is aangeboden s is er geen ik een opdracht kreeg markt te halen valt. Overigen uitdaging nodig. Doordat je hoe er meer uit de in overleg dam aan de slag bij Arriva in Alblasser ‘dumpen’. We gaan altijd om als interim-manager sprake van dat we mensen laten mogelijk rde wens in vervulling gekoeste onze mensen zo goed hoe lang een kijken ik en te gaan, kon met het bedrijf is me & drop’. . De opdracht bij Arriva Het is dus geen ‘shop gaan: voor mezelf beginnen ingepast kunnen worden. al ervaring en, want eerder heb ik overigens op het lijf geschrev bij Connexxion. DCW een betere partner in die branche opgedaan Op welke manier kan worden? van het bedrijfsleven n? iemand op een rkers van DCW meegeve vanuit een goede diagnose Wat wilt u de medewe Natuurlijk moeten we uit van je eigen gaat ook om een meer dan je denkt. Ga of haar past, maar het Geloof in jezelf! Je kunt plek krijgen die bij hem schreeuwend bijvoorbeeld dat er een krachten. stuk verleiding. We zien dan moeten en l in de installatietechniek tekort is aan personee de Meerwaar de

de Meerwaarde

12

de DCW’ers opleiden, maar proberen we niet nog meer kappers speel je op te gaan. Op die manier te verleiden om die richting dan ook nog n van de markt. Als je optimaal in op de behoefte helemaal goed. menten, dan komt het inzet op meerdere marktseg

de Meerwaarde

DCW? de reorganisatie bij Hoe kijkt u terug op gepresteerd hebnde tijd, waarin we veel Het was een enervere detacheren moeten maken naar het ben. We hebben de omslag ustrie zijn we daar heel DCW-Ind Als kers. van onze medewer op locatie en dat 50% werkt inmiddels goed in geslaagd. Bijna Het leukste om te zien groeien. maar nog alleen aandeel zal het naar hun locaties, de medewerkers vind ik dat op bijna alle is afgelopen. van balen als een project zin hebben en er zelfs nieuwe e de omslag dat ik de Voor mij persoonlijk betekend tie. Een vertalen naar de organisa missie en visie moest s is vrijwel energie kostte. Inmiddel hectische tijd, wat veel werken. onze nieuwe manier van iedereen overtuigd van


4

schrijven - brochures

Niet teveel tekst, maar ook niet te weinig. Informatief, maar niet te droog. Een brochure opstellen vergt het nodige. Niet alleen is het belangrijk een goede tekst samen te stellen, de structuur en vorm van de brochure zijn minstens zo belangrijk. Tekstbureau Kroes verzorgde onder andere brochures voor Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM.


www.dcw.nl

www.omgevingsvisie.nl

www.rabobank.nl/bedrijven

http://provincie.overijssel.nl/bodem

Papier vraagt een andere schrijfwijze dan het web. En websites zijn weer anders dan digitale nieuwsbrieven. Tekstbureau Kroes weet per uiting het juiste accent te leggen. O O O O O O portfolio Tekstbureau Kroes


c\ LVVgYZkdaaZ^cWgZ kVcWZldcZgh

neVhh LViWZiZ`ZciYZW ah4 kddgYZlZ^YZkd\Z

9Z>?hh ^chiZaa^c\Zc

6

>?hhZaYZaiV"Oj^Y www.ijsseldelta.info/zuid/ h'%%-

bZg("Vj\jhij

aYZaiV"Oj^Y!cjb

C^ZjlhWg^Z[>?hhZ

YiYZoZ oZc^ZjlhWg^Z[WZhiZZ aiV"Oj^YkVc'%%-#9Z hWg^Z[kddg>?hhZaYZ WZaVc\Zc" dcZgh!eVgicZghZc 9^i^hYZYZgYZc^Zjl WZl kVc iZc ejc ZchiVcY iVVcYZ\ZkdZaZch `ZZgkZZaVVcYVX] W^ZY# dg\Vc^hVi^Zh^c]Zi\Z

idg\Vc^hVi^Z =Zi^hkddgYZegd_ZX Zaj^hiZgZc kVc\gddiWZaVc\dbi ZYaZZ[i#9^i cVVglVi^c]Zi\ZW^ abVi^\!dcYZg \ZWZjgiYVcdd`gZ\Z kVcYZ`aVc`" VcYZgZYddgb^YYZa YZkZghX]^a" WdgY\gdZe#=^Zg^co^_c \^c\Zc^c]Zi aZcYZWZaVc\ZckZgZc^ Y^\Y#>cYZoZ \ZW^ZYkZgiZ\Zclddg ZgkVcYZc c^ZjlhWg^Z[`dbiE^Zi WZhijjgha^Y 7gdZ`VVc]ZilddgY! W^_=Zc\Za" Zck^hhiVcYWZ]ZZgYZg KZgbVV`#Dd` hedgikZgZc^\^c\Dch ZcbZiK^Xd ^hZZc^ciZgk^ZliZaZo CddgYlZc" ;adh!WZldcZgkVcYZ `dbiY^X]i Y^\ZY^_`+#9ZWneVhh c#=^_]ZZ[i aVc\ho^_c]j^hiZa^\\Z eVaZckVc]Zi bZZ\ZYVX]iW^_]ZiWZ

^c\kVcYZ Y^_`igVX‚^cYZdb\Zk CddgYlZcY^\ZY^_`# YZHi^X]i^c\ 9ZhiVcYejciZckVc ^_``dbZcdd` LZg`\gdZeOlVgiZcY ciZgk^ZlbZi VVcWdY^cZZcYjd"^ gYZgkVcYZ gYkdZ ldd 7VgiOZkZc! ^Zi`Zg`!kddg" ]ZdG VXi^Z\gdZe!ZcI dZe\ZW^ZYh" o^iiZgkVcYZhijjg\g aiV"Oj^Y#9ddg dcil^``Za^c\>?hhZaYZ ^h]jcbZc^c\ b^YYZakVchiZaa^c\Zc aZcYZeaVc" \ZeZ^aYdkZgkZghX]^a aYZaiV"Oj^Y# >?hhZ ckVc gYZaZ dcYZ

HiVcYkVcoV`Zcj^c[dgbZZg" 9Zkdg^\Z`ZZgYVilZ kddg`Zjgh" YZc!bVV`iZclZ]Zi

>?hhZaYZaiV"Oj^Y ^ciZ\gVaZ >?hhZaYZaiV"Oj^Y^hYZ iZcoj^YZc \ZW^ZYhdcil^``Za^c\ ZclVVg^c ZclZhiZckVc@Vbe ckVclViZg! \VkZ YZde kZghX]^aaZc jl!^c[gV" c\Wd gZXgZVi^Z!ldc^ cil^``Za^c\ higjXijjgZccVijjgd Y#7ZaVc\g^_`Z ldgYZc\ZXdbW^cZZg VcaZ\kVc dcYZgYZaZco^_cYZV (*%]ZX" ZZcWneVhhbZiX^gXV ZXgZVi^ZkZ iVgZc^ZjlZcVijjg!g gZXgZVi^ZkZ kddgo^Zc^c\ZcZcZZc >?hhZaZc cYZ ijhhZ kVVgkZgW^cY^c\ =^ZgbZZ YZKZajlZgVcYbZgZc# iZgg^_`lddc" \Z‰ciZ\gZZgYZZclV dc^c\Zc# \ZW^ZYbZi&#&%%l

www.helpdeskwater.nl/watertoetsproces

Nieuwsbrieven zijn er in verschillende soorten en maten. Op papier, digitaal. Veel tekst, weinig tekst. Tekstbureau Kroes verzorgt hiervoor graag de interviews en denkt mee over de opzet en vormgeving.

odbZgWZYkZg" '%%-kVaiWZhaj^idkZg ZjaÇ# kVcYZlZWh^iZ/ aV\^c\Zc]dd\lViZg\ kddg`Zjgh" YZ bZZg^c[dg" VaiZgcVi^Z[WZ`ZcY#9^i haj^i^hcddYoV`Za^_`db lll#^_hhZaYZaiV#^c[d 9^iWZ YZ  Zc^c ad\^hX]Z@ZgcWZha^hh^c\ YdXjbZciZc# VaiZgcVi^Z[^hde\Zcdb EaVcd bVi^Z ^cYZ Z #9Zo \ ^Zc^c\ ZbVVigZ\Za!kZgaV\^c eVgi^…aZhigZZ`eaVc]Zgo ZhiZaY kddg\ Z d`YZ -iZg^coV\ cYZ>?hhZa! ZYkV bZgW %bZ^i$b&%_ja^^hd ]ZZ[iidi&'bZ^'%% Ziod KVc( kVc] chl^_oZc Zhaj^i"B:G VVcaZ\kVc \ZaZ\Zc#:go^_c'.o^Z hiVgicdi^i^Zkddg]ZiW iZkZgkVc\ZcYddgYZ Z]Zgo^Zc^c\ WZhaj^i"B:G W^ccZc\Z`dbZcdeY iZg^coV\Z\ZaZ\Y#9^i YZWneVhh# kZg^_hhZaZc ZgYdcYZg" kVc]ZiHigZZ`eaVcD ^hZZcbZZg\ZYZiV^aaZ Z" YZ Db\ ckVc c]Zi [[ZXiZ c\kV dgYidec^Zjl 'deYZ]Zgo^Zc^ odZ`cVVgYZb^a^ZjZ >ccdkZbWZg'%%-l 6aaZdcikVc\Zc \#DcikVc\Zc dbhi\Zdg" k^c\heaVc;aZkdaVcY# idZ`dbhi^\Z^cg^X]i^c ZZc^c[dgbVi^ZW^_ZZc` Zc \ZWjcYZaY deYZ]dd\iZiZ cldgYZcbZZ\Zcdb dbj l^_oZ o^Zchl^_oZcldgYZc ZZgY o^Zch \Vc^h Vg^cdd`^h ^``Za^c\Zc# iV# dcil i^Zcd cYZ GZVX ^cZZcGZVXi^ZcdiVlV ZckV ^cYZ ]djY YZ^c]djY VVc\Z\ZkZc]dZbZi ZVXi^ZcdiV^h gYZg4 ^hdb\Z\VVc#9ZoZG =dZ\VVclZkZ `WVVg#9ZGZ" _VVgbdZi]Zi Z^cYVj\jhijhWZhX]^ Kddg]ZiZ^cYkVcY^i c Zc ZcVV ldgY odcY Zhaj^i dZ\Z VXi^ZcdiVldgYii od\Z]ZiZcDbl^hhZaW o^Zchl^_oZZc iVgi^`ZaÆ:^cY YZ^cY^ZcZghkVcZZc \ZcdbZco^Zdd`]Z iZYdlcadVYZc ^hiZ\ZcY^Zi^_Ydd`

]ZilViZg kVcbZZggj^biZkddg ZgiZWZ" YWZi db]Zig^k^ZgZc\ZW^Z higdb^c\Zc# dkZg iZ\Zc bZc hX]Zg YZ>?hhZa^c Kddg]Zi\ZW^ZYgdcY bZgWZYkZgaV" @VbeZchiVViZZcod eaVcY# \^c\kVcYZ>?hhZa\Z

Dbl^hhZaWZhaj^i cYldgYi 9Zgj^biZ^cCZYZgaV Zc^c\Zg^X]i/ YddgVaaZgaZ^dkZg]ZY ZZciZ#:a`Z G^_`!egdk^cX^ZZc\Zb ddg]VVg YVVgk dkZg]Z^YbVV`i `kVio^_c Z^\ZcdcilZge#=ZiG^_ ceaVcdad\^" \^hZZc eaVccZchVbZc^cZZ 9ZodbZgWZYkZgaV\^c @7!YZegd" alVVgbZZ hX]Z@ZgcWZha^hh^c\e \dZY`deZbVVigZ\Z cZcYZ\Z" ]Zi\ZW^ZY k^cX^Z^chigZZ`eaVccZ YZlViZgkZ^a^\]Z^Y^c g\Y^h# \heaVccZc# VVgWd bb^c \Zl WZhiZ '%&* iZ^c ^_`^c bZZc j^iZga cdad\^hX]Z ^hVVckja" =ZiG^_`]ZZ[iZZceaV 6aX^gXV&%_VVgaViZg  dgYZ `ikd ZcWneVhh ZbVV kVcZ @ZgcWZha^hh^c\\ ^c aZcYYZVVcaZ\ W^ZY ^h gZc\Z ZaZ^Y ig^k^Z g^_`hW ^cg^X]i^c\kVc]Z cddYoV`Za^_`#>c]Zi dgYZG^k^Zg# coj^YZcZc CZYZgaVcY/Gj^biZkd YVVgdb]Zi\ZW^ZYiZ ZiXgZ…gZc =ZiYdZa]^ZgkVc^h]

ZgZhZgkZZgY lZhiZckVc@VbeZc\ VciZ bhiV kddgYZ^cYZidZ`d ]ZZ[iYZ aZ\\ZcWneVhh#9VVgdb i^cdc" dg]Z gZ\^do^X]^c\ZoZikd jVaj^ikdZ" YZga^c\ZhVbZc]Vc\c dcYZg lVVg cZc! gZckVcYZeaVc Vhh# YZVVcaZ\kVcYZWne ]Ziod\Z" 9ddg]ZicZbZckVc ^i`VcYZ cVVbYZdbl^hhZaWZhaj \Zc ZgkVc odbZgWZYkZgaV\^c\k goVbZlViZg" cYjj dgZZ ldgYZcYd Za^_`YZ !cVb gZ\Za kZ^a^\]Z^YhbVVi hh#KddgYVi VVcaZ\kVcZZcWneV `Za^_`YViYZ WZhaj^i^h]ZicddYoV

^h!higZZ`" ÒcVcX^Zg^c\\ZgZ\ZaY kZg^_hhZa eaVc]Zgo^Zc^c\Zc^cD hi\ZhiZaY Zc;aZkdaVcYo^_ckV iZeaVc ZcYVi]Zij^i\ZlZg` ^c^hiZg^Z ]ZiB kVc YZidZihZc ghiVVibZi kVcKZg`ZZgZcLViZ ddgadeZc# \dZY\Zkda\]ZZ[iY '%%- J^iZga^_`(&YZXZbWZg gZiVg^hkVc bdZiZcYZhiVVihhZX ViZcYZ KZg`ZZgZcLViZghiV iDbl^h" B]Z cKGD b^c^hiZgkV hZaWZhaj^icZbZc#

schrijven - nieuwsbrieven

ZaYZaiV"Oj^Y >cldcZghkVc>?hh VVc]ZilddgY


Steeds meer bestuurders, managers en directeuren zien het belang in van professioneel geschreven toespraken. Een sterke, originele, evenwichtige toespraak zorgt niet alleen voor heldere communicatie, het brengt ook een â&#x20AC;&#x2DC;sfeertje in de zaalâ&#x20AC;&#x2122;. Een saaie, warrige of vage speech daarentegen, leidt slechts tot kromme tenen en plaatsvervangende schaamte.

Het schrijven van speeches en andere stukken (brieven, columns) voor bestuurders is een nieuwe discipline binnen Tekstbureau Kroes. Inmiddels hebben we ervaring op kunnen doen met speeches voor bestuurders van de provincie Overijssel. Daarnaast schreven we ook diverse stukken namens Hans Alders, de voorzitter van de stuurgroep Concernloket.

Mijne heren in Irak, Ik kan u garanderen dat mijn volgende speech uit de pen komt van Tekstbureau Kroes. Dan blijft een rel over rondvliegende schoenen in ieder geval uit.

voorzitter stuurgroep concernloket Hans Alders

O O O O O O portfolio Tekstbureau Kroes

Commissaris van de koningin mr. GJ Jansen


08-005_RegioVGMag1omsl ag_v7

27-02-2008

18:00

Pagina 1

Liggen de leukste winkels teden in het oosten? Nederland bouwt en bouwt.. . aan het water ++ Stedendriehoek in opkomst ++ Nieuw station voor Breda ++ Wereldstad aan zee ++ Waar ooit schoorsten en rookten ++ Jaargang 1, nummer 1, maart 2008

schrijven - congresverslagen

8

Altijd leuk om na afloop van een congres nog eens terug te lezen wat er ook alweer allemaal gezegd is. Wij vinden het leuk om mee te doen aan het congres, te observeren, te noteren en hiervan een boeiend en sfeervol verslag te maken. Eventueel verzorgen wij ook de fotografie en opmaak.


Projectinformatie op één of twee A4tjes. Dat is een factsheet. De uitdaging hierbij is om zo beknopt mogelijk te zijn, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk informatie over te brengen. Tekstbureau Kroes deed dit voor de stimuleringsregeling Partners voor Water en voor SenterNovem.

7XUMXGSSGH[ OZKTRGTJYK ]GZKXOT`KZ

O O O O O O portfolio Tekstbureau Kroes
10

schrijven - redigeren

Redigeren is niet corrigeren. Het is wel: een tekst in behoorlijke vorm onder woorden brengen. Als wij met uw tekst aan de slag gaan, dan kijken we naar de context van uw tekst, de inhoud, de structuur en de stijl. Tekstbuireau Kores verzorgde dit onder andere voor Rijkswaterstaat en CROW.


Tekstbureau Kroes fungeert graag als communicatieve ‘spin in het web’ binnen uw projectteam. Dat betekent bijvoorbeeld zorg dragen voor de contacten met vormgevers, drukkers en andere betrokken partijen in het communicatieproces. Daarnaast adviseren wij ook hoe de boodschap het beste overkomt. Dat hebben we gedaan voor het Concernloket (VROM), de Omgevingsvisie (provincie Overijssel) en de Waterdienst (Rijkswaterstaat).

www. concernloket. nl

Concernloket (ministeries VROM & EZ)

www. omgevingsvisie. nl

Omgevingsvisie (provincie Overijssel) De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvisie. Hèt provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. Tekstbureau Kroes verzorgde hiervoor brochures, artikelen, persberichten en de website. www.omgevingsvisie.nl

Waterdienst - Rijkswaterstaat Het watertoetsproces moet ervoor zorgen dat het waterbeheer op een goede manier wordt meegenomen in ruimtelijke plannen. Tekstbureau Kroes verzorgt namens de landelijke werkgroep watertoetsproces de communicatie over dit onderwerp. www.watertoets.net

nieuws maken

www. watertoets. nl

Het Concernloket is een project van de ministeries van Economische Zaken en VROM, om de regeldruk en administratieve lasten van de Gasunie te verlichten. Tekstbureau Kroes verzorgde in 2009 de communicatie voor dit project. www.concernloket.nl

Op welke manier prikkel je de pers om jou persbericht op te nemen?! Wij weten de juiste combinatie te leggen zodat de pers het item opneemt. Enkele voorbeelden van free publicity... twitterkerst 3 radiointerviews - teletekst- tientallen digitale en papieren publicaties oa op nu.nl en in de telegraaf. Andere parkeeroplossing persbericht verstuurd naar drie vakmedia. Alle drie namen ze het persbericht op in hun vakblad en/of website. Concernloket Via een persoonlijke benadering wist Tekstbureau Kroes een redacteur van Binnenlands Bestuur zover te krijgen een artikel aan Concernloket te wijden. Uiteindelijk heeft dit artikel veel stof doen opwaaien en verschillende partijen in beweging gezet.

O O O O O O portfolio Tekstbureau Kroes


12

Administratie4you logo advies briefpapier visitekaartjes huisstijlhandboek

huisstijl Aarding Parking Systems briefpapier enveloppen visitekaartjes brochures mappen

dam 1 - Amster telling 206

Binnenops

Ingang

em P310 rsyste parkee sch Den Bo

Postadres Postbus 379, 8070 AJ Nunspeet Bezoekadres Brouwerskamp 26, 8071 BM Nunspeet

Tel +31 (0)341 - 264 679 Fax +31 (0)341 - 264 579 Mobiel +31 (0)6 - 51 54 52 44

Marcel Reijntjens Projectadviseur

E-mail m.reijntjens@aardingparkingsystem s.nl Internet www.aardingparkingsystems.nl

- Leiden G63 Outdoor

ft Autoli

dam

er - Amst

d Be

rijf

sbr

oc

hu

re

Kroes Tekstbureau n beeld ee k a neemt va sbestand. als uitgang rden op die K aarten wo oonlijk en manier pers uniek.

vormgeving

In overleg met de klan t wordt eers t een profiel opgesteld va n wensen. Vervolgens wordt dit vertaald na ar een passende huiss tijl.


Benaderen de doelgroep eens niet via de geijkte paden. Think different; spoelletje doen?!

Bezoekers van website willen actuele informatie. Wij houden websites bij en werken met verschillende cms-systemen. overijssel.nl, Kernmetpit.nl en aardingparkingsystems.nl zijn website waarbij wij een bijdrage leveren. Wij weten hoe je mensen op je wiebsite blijft facineren. De call-to-action speelt daarbij een sleutelrol...

grabbelton

Veel mensen denken bij het woord zoeken aan â&#x20AC;&#x2DC;googleâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klopt, maar veel mensen zoeken ook via andere kanalen zoals flickr, youtube of wikipedia. Tekstbureaukroes heeft ervaring om uw bedrijf op een brede manier op het web te profileren. Een inhoudelijke tekst en beeld vormen daarbij het uitgangspunt.

O O O O O O portfolio Tekstbureau Kroes


14 Think out of the box beursstand in de picture

Het kerstverhaal in 140 tekens

Het kerstverhaal hebben we vertaald naar Twitter. Per dag plaatsten we een tweet met een bijbeltekst en commentaar. Binnen een dag waren er 500 followers, nadat het op nu.nl, de volkskrant, Telegraaf en andere (digitale) media was geplaatst. Daarnaast zijn er drie radio-interviews gegeven en stond het op teletekst.

Een brief afgezaagd?! Nee hoor, maar als je een postduif bezorgd krijgt met een briefje, ben je natuurlijk wel nieuwsgierig. Wij denken graag mee om creatieve aandacht te genereren.

brainstormsessie

originele invalshoeken

Wil je opvallen?! Dat kan. Op de beursvloer zelf, maar ook daarbuiten. Tekstbureau Kroes bedacht een guerrilla actie en bracht op elke auto van een beursbezoeker een funny magneetje aan. Waarschijnlijk hangt ie nu aan verschillende koelkasten...

postduifactie

hoe pas je de nieuwe pay off toe op een bestaand logo. Hoe blijven de mensen je logo herkennen, maar ondersteund het toch het huisige logo en beeldmerk. Wij spiegelden diverse opties zodat de organisatie een inhoudelijk besluit nam over de pay off en het nieuwe beeldmerk.


O O O O O O

portfolio tekstbureau kroes  

Het portfolio geeft een impressie van het werk wat tekstbureaukroes voor u kan verrichten.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you