Page 1

Verschijnt vier maal per jaar | Nr. 420

december 2012

Mobru 5, ingepakt voor onderhoud

Column Jon Sletten -

pag 3

15 Jubilarissen gehuldigd -

Grootste stop ooit -

Jaarfeest 2012

pag 7

- pag 8

pag 4/5


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Mannen, hartstikke bedankt! Tijdens een feestelijke receptie in Hotel Dallinga in Sluiskil werd op 6 november officieel afscheid genomen van onze oudgedienden. Medewerkers die dit jaar afscheid namen van ‘de Yara’, werden door hun collega’s op de inmiddels traditionele, ludieke manier in het zonnetje gezet. Foto’s en anekdotes over werk, hobby’s en zelfs privézaken, passeerden de revue.

Rudy Teirlijnck, Joop Hamelink, Gerard van Eetvelde, Frans Dieleman, Rinus Elve, Douglas van den Bergen, Jan Vergouwe, Peter van de Wiele, Eric Coppejans, Omer Bracke, Piet Hamelink.

Zwarte trui Jan Vergouwe nam na de presentatie over hem, zelf het woord om de zogenaamde “zwarte trui” van de afdeling Onderhoud over te dragen aan de medewerker die – na hem – het meest eigenwijs was. De zwarte trui blijkt zoiets te zijn als de gele trui in de Tour de France, maar dan wel voor de meest eigenwijze persoon van de afdeling. En wie was de gelukkige die naar voren mocht komen om zich in de trui te hijsen? Jawel, niemand minder dan Luc Cattoir!

2

Opvallend is de lange staat van dienst van vrijwel allen die we uitzwaaiden. Vijfendertig jaar in dienst of zelfs langer, is geen uitzondering. Een bewijs dat onze site voor velen een fijne plek was en is om te werken, voor een aantal zelfs een soort tweede thuis. Degenen waarvan we afscheid namen, hebben zich samen met alle andere collega’s enorm ingezet om ons bedrijf te brengen waar we nu staan. Een fantastische prestatie! Afscheid nemen doet vaak een beetje pijn, maar voor de afscheidnemers is het ook de start

van een nieuwe periode waarin van de welverdiende rust mag worden genoten, met extra aandacht voor familie en vrienden. Langs deze weg willen alle afscheidnemers de directie, leidinggevenden en collega’s bedanken voor de gezellige bijeenkomst. Het was goed om op deze wijze een fijne loopbaan te kunnen afsluiten. Bedankt.


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Column 2013: Het jaar waarin we in de eredivisie spelen?! Een goede column behoort reacties op te roepen en mag daarom prikkelend zijn. Hoewel ik besef dat het een hele opgave zal zijn om met deze tweede column net zoveel reacties op te roepen dan met mijn vorige pennenvrucht, doe ik toch een poging om een uitdagende, welgemeende boodschap over te brengen. Vorige keer heb ik als pas aangetreden eindverantwoordelijke voor de mooiste en grootste productielocatie van Yara geponeerd dat we ook qua veiligheid moeten meetellen in de eredivisie. En zo is het! Dat deze stelling door de media in eerste instantie werd vertaald in “Yara Sluiskil te onveilig”, klopt natuurlijk niet. In een artikel dat een week later verscheen heb ik kunnen uitleggen dat het bij Yara Sluiskil natuurlijk geen zooitje is en we een uitermate veilige fabriek zijn. Het was misschien ook wat hard aangezet, maar ik wil druk op de ketel houden omdat veiligheid enorm belangrijk is en blijft. Achteraf was ik blij met de reacties op mijn column. Blijkbaar zijn sommigen nog steeds overtuigd dat wat in de krant of op internet staat onbetwistbaar waar is. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik geen man ben van ingewikkelde verhalen en dat ik mijn aandacht vooral vestig op wat er op de werkvloer gebeurt. Daar ligt mijn hart! Juist daarom wil ik graag trekker zijn om de veiligheid te vergroten en volgend jaar wèl met jullie allemaal in de eredivisie van Yara te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we het samen kunnen. Het eerste goede begin is er al. Tijdens het 32e Yara zaalvoetbaltoernooi lieten we de andere productielocaties al achter ons. Bravo! De teamgeest die er heerst in Sluiskil is een absolute voorwaarde om ons naar de top te brengen. Daarnaast moeten we vooral bezig zijn met concrete zaken om de veiligheid te verbeteren en leren leren van elkaar. Ik heb daarom bijvoorbeeld besloten om het

Jon Sletten aantal Veiligheids Observatie Rondes (VORs) voor MT-leden en lijnmanagers uit te breiden. Daarbij komt het accent vooral te liggen op het aanpakken van wezenlijke zaken en niet op de ‘papieren tijgers’. Samen met andere bedrijven in de Kanaalzone bespreken we hoe we onze krachtige motor van de Zeeuwse economie ook qua veiligheid voortdurend kunnen verbeteren. Maar we doen meer! Ook contractors dagen we uit om input te leveren. Op de leveranciersmiddag in IJzendijke werden ons, na een levendige discussie, een groot aantal concrete aanbevelingen gedaan waarmee we aan de slag gaan. Prima, want Yara vindt de veiligheid van contrators even belangrijk als van onze ‘eigen’ medewerkers. Bovendien hebben leveranciers vaak een verrassend frisse blik! Ook in de KPI’s in het businessplan en de persoonlijke ontwikkelpunten vormt ‘safety’ een basiselement.

de NU de ‘perfecte week’, waarin veiligheid een belangrijk onderdeel is. Daar ben ik blij mee. Aan de poort komt een scorebord voor veiligheid, waarop in één oogopslag voor iedereen duidelijk is wat onze ambities zijn en hoe ver we die verwezenlijkt hebben. Op de leveranciersmiddag werd ook aangegeven dat we misschien te snel willen gaan. Ook daar spelen we op in met de nieuwe website van Yara Sluiskil waar specifieke kennis voor leveranciers eenvoudig te vinden is. Kortom, ik ga voor een uitroepteken achter de titel van mijn column: “2013: Het jaar waarin we in de eredivisie spelen!” Maar, voor nu ook een komma. Immers, in dit laatste Yara Magazine van dit jaar wil ik iedereen ook privé alle goeds toewensen voor 2013 en uit de grond van mijn hart bedanken voor de inzet, teamgeest en het vele werk in het achterliggende jaar!

Echter, we willen de ambitie niet alleen ‘gewoon doen’, maar ook laten zien waar we staan. Zo introduceerde

3


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Vijftien jubilarissen gehuldigd Vrijdag 30 november werden bij Zomerlust in Axel maar liefst 15 jubilarissen gehuldigd met hun 35-jarig dienstverband.

Een unieke gebeurtenis, want dit jaar was er niemand met een 25-jarig dienstverband! Hierdoor was de groep beduidend kleiner dan vorig jaar. In 2011 werden 60 jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen werden na ontvangst toegesproken door onze algemeen directeur Jon Sletten. Hij feliciteerde

hen met hun jubileum. ‘Mede door jullie inzet en toewijding is Yara Sluiskil een efficiënt en sterk bedrijf dat financieel gezond is. Ureum 7 heeft de positie van Yara Sluiskil alleen nog maar versterkt,’ aldus Jon Sletten. Aan de hand van bedrijfskranten en actualiteiten uit het jaar van indiensttreding (1977) illustreerde Jon zaken als

de in bedrijfname van een nieuwe Salpeterzuurfabriek, een nieuwe Nitraatfabriek, invoering van de zomertijd, Ajax werd kampioen, de regering Van Acht was een feit na 208 dagen formeren, ABBA en de partyfilm Saturday Night Fever……. Jon kon het uiteraard niet laten om aan te geven wat de verschillen tussen Noorwegen en

Wie werden gehuldigd? 35-jarige jubilarissen Ammoniak: Piet de Visser en Flip den Hamer Onderhoud: Marc Esseling KAM: Bart van den Brande, Jan Meyer en Fons de Brouwer. Logistieke Dienst en Verlading: Fred van den Abeele. Nitraat/Ureum: Frank Maerman, Antoine van Boven, Anton Lecluyze, Adri de Putter, Adrie de Bruijne, Gerard Borgt, Paul van Goethem en Frans Naessens (jubilaris in 2011). Op deze dag was Marnix Dhont afgemeld wegens vakantie.

4


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Nederland waren in 1977 op sportief gebied. Tevens benadrukte hij dat onderwerpen als veiligheid, investeringen, bedrijfsbrandweer en productierecords ook aan de orde van de dag waren in dat jaar. Uiteraard deelden ook de partners in de felicitaties, immers, Jon onderstreepte dat de steun van de partners, vooral op momenten dat het op het werk niet allemaal op rolletjes loopt, van groot belang is. Anekdotes Vervolgens werden alle jubilarissen persoonlijk toegesproken door hun afdelingsmanager. Die hadden weer flinke inspanningen geleverd om de nodige anekdotes te verzamelen (of kregen die soms wel erg spontaan van

‘welwillende’ collega’s aangeleverd). Zo kwamen we meer te weten over onze jubilarissen: ‘de sterkste storingstechnicus van Yara’, ‘wie had veiligheidsschoenen gevuld met beton’ en ‘tijgersluipgangen door de tableauzaal’ waren leuke zaken die benoemd werden. Een bedrijf om trots op te zijn OR voorzitter Maurice Vereecken sloot zich aan bij deze woorden en stelde dat het voor de jubilarissen een goede stap is geweest om in 1977 in dienst te komen bij de NSM. ‘Zowel op persoonlijk vlak als voor de fabriek’.

Toast van Jon Na het officiële gedeelte bracht Jon een toast uit op de jubilarissen en hun partners en op de toekomst van ons bedrijf. Daarna was het tijd voor een ongedwongen receptie en werd er bijgepraat tijdens een feestelijk diner. Verrassend snel was het tien uur en werden de gasten uitgenodigd om de taxi’s op te zoeken. Daarmee was een bijzonder geslaagd jubilarissenfeest weer veel te snel voorbij.

Ook benadrukte hij de bijdrage van allen, waardoor Yara Sluiskil is geworden wat het vandaag de dag is. Een bedrijf waar we samen trots op kunnen zijn!’

Foto: Angelo Vlassenrood

5


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

VGWM-commissie draagt bij aan duurzaam veilige werkomgeving De ondernemingsraad heeft haar werkzaamheden onderverdeeld in verschillende commissies. Bekende voorbeelden zijn de commissies Interne Zaken en Sociaal Beleid. De meest uitgebreide commissie is ongetwijfeld de VGWM-commissie.

VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Ben van den Bos is 10 jaar lid van de VGWMcommissie, waarvan zes jaar als voorzitter. De redactie van Yara Magazine sprak met hem over het hoe en wat van deze commissie. Waarom is er een VGWM-commissie? ‘Het werkterrein van de VGWM is zo uitgebreid en complex dat dit binnen de OR een aparte commissie moest worden. Veel onderwerpen die bij de OR binnenkomen, hebben te maken met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De onderwerpen zijn niet alleen zeer divers, ze zijn vaak ook complex. Daarom besteden we ook veel aan-

dacht aan opleiding en bijscholing om de benodigde kennis op peil te houden. De commissie laat zich regelmatig voorlichten door specialisten. Hierbij moet je denken aan werken in vervuilde grond en preventief onderhoud. We overleggen ook regelmatig met de bedrijfsarts over onder andere verzuim. De commissie bestaat uit vijf OR-leden en vier leden van buiten de OR. Dit om een goede spreiding over de verschillende afdelingen te hebben,’ aldus Ben. Hoe werkt de VGWM-commissie? ‘De werkwijze is de laatste jaren geleidelijk veranderd. In plaats van op detailniveau te werken, wordt tegen-

woordig meer met een helicopterview naar VGWM-onderwerpen gekeken. We zijn meer beleidsmatig gaan werken, de adviserende rol naar de OR is belangrijker geworden. We streven ernaar om het beleid om te zetten in concrete afspraken. Dit komt onder meer tot stand in de veiligheidsovereenkomst die onlangs is ondertekend door de plantmanager en de voorzitters van de OR en de VGWM-commissie. Voorbeelden van speerpunten van de commissie zijn momenteel milieu, het beleid omtrent anderstaligen en de bedrijfsbrandweer. De VGWM-commissie wil bijdragen aan een duurzame veilige werkomgeving,’ besluit Ben.

‘Oppoetsen’ van de site verloopt volgens plan De sloop van Centrale 1 en 2 en van Ureumoplossing 5 en 6 – eerder in Yara Magazine omgedoopt tot het oppoetsen van de site – vordert gestaag. Veilig slopen vergt, net als een onderhoudsstop, een minutieuze voorbereiding. Omdat bepaalde sloopwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd terwijl andere installaties draaien, moet ook daar rekening mee worden gehouden. Daarom werd de stop van Reforming E en Ureum 7 benut om bepaalde sloopactiviteiten voor te bereiden. Centrale 1 en 2 Eind 2010 werd al gestart met het veiligstellen van Centrale 1 en 2. Dit omvatte zowel bouwkundige, elektrische, instrumentatie als mechanische werkzaamheden. Die werkzaamheden zijn eind dit jaar afgerond. Alle leidingwerk dat in bedrijf moet blijven, is inmiddels omgelegd. Tijdens de stop van Reforming E werd de laatste stoomleiding (9) omgelegd, afgeblazen en opnieuw in bedrijf genomen. Verdere sloopwerkzaamheden in de Centrale zullen doorlopen tot 2014

6

Ureumoplossing 5 en 6 Tijdens de grote stop in september zijn Ureumoplossing 5 en 6 veilig gesteld voor sloop. In januari 2013 zal de sloop aanvangen. Omdat bepaalde gebouwen ook gebruikt worden als ondersteuning van pijpenbruggen moeten staalconstruc-

ties worden aangepast. Extra moeilijkheid bij Ureum 6 is dat gesloopt wordt in de machinehal die gedeeld wordt met Reforming C die in bedrijf blijft. Omzichtigheid is dus geboden. De sloop van Ureumoplossing 5 en 6 zal eind 2013 zijn afgerond.


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Grootste onderhoudsstop ooit verliep veilig Na maandenlange voorbereidingen was het medio september dan eindelijk zover. De grootste onderhoudsstop in de geschiedenis van Yara Sluiskil werd uitgevoerd. Vier fabrieken gingen uit bedrijf: Ureum 7 (U7), Reforming E (RefE), Ureum 5 Granulatie (U5G) en Ureum 6 Prilling (U6P). Het was een gigantische uitdaging om alle facetten zoals veiligheid, kwaliteit, doorlooptijd, budget en dergelijke onder controle te houden.

Reden om Ureum 7 uit bedrijf te nemen, was de geplande garantiecheck. De stop is tevens gebruikt om een uitgebreid lektestprogramma uit te voeren op de stripper. Uit de inspecties zijn, zoals verwacht, geen bijzonderheden naar voren gekomen. Zonder ureumoplossing vanuit Ureum 7 kan er op de site niet gegranuleerd en geprilld worden. Een gecombineerde stop met U5G en U6P is dus noodzakelijk. Naast de activiteiten die direct aan de stop gerelateerd zijn, werden ook voorbereidingen getroffen voor de geplande sloop van U5 en U6. Wanneer de vraag vanuit Ureum 7 naar ammoniak en CO2 wegvalt, hebben we een overschot dat niet verwerkt kan worden. In de toekomst zal het gelijktijdig stilleggen van grote installaties dus gewoonte worden. Dit keer was dat Reforming E.

Stop Reforming E

Veiligheid Tijdens de stop zijn de inspecties voor het Stoomwezen uitgevoerd volgens het RBI (Risk Based Inspections) systeem. Dit houdt in dat locaties in de fabriek met een hoger risico, frequenter en intensiever worden geïnspecteerd dan minder risicovolle. Het besturingssysteem van de gasturbine van Reforming E is vervangen door het allernieuwste Mark 6e systeem, dat garant staat voor een veilige en bedrijfszekere besturing van de gasturbine. Daarnaast is het volledige beveiligingssysteem van de fabriek vervangen door een HIMA systeem waarbij alle belangrijke variabelen – 1.200 in getal – van de fabriek 25 maal per seconde(!) worden gecontroleerd. Hiermee voldoen we aan de SIL veiligheidsnorm (Safety Integrity Level). Het zorgt ervoor dat de fabriek in geval van een calamiteit op de meest veilige manier

voor mens, milieu en machines wordt stilgelegd. Bij de vervanging van het nieuwe besturingssysteem voor de gasturbine en het nieuwe beveiligingssysteem worden ontelbare kabelverbindingen ontkoppeld, verplaatst, aangesloten en getest. 1.200 contractors van 80 firma’s Dat de stop van Reforming E omvangrijk zou zijn was bekend. Echter, na het optellen van al het voorbereidende werk bleek dat er meer dan 80 firma’s klussen zouden uitvoeren tijdens de stop. In totaal waren hierbij zo’n 1.200 extra mensen op de site werkzaam. Momenteel wordt de stop geëvalueerd om te leren op welke punten een soortgelijke stop in 2014 nog beter kan, want dan staat de volgende grote gecombineerde stop gepland. Dan gaan Ureum 7 en Reforming D uit bedrijf.

Tijdens het weer in bedrijf nemen van Reforming E wordt om veiligheidsredenen afgefakkeld

7


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Jaarfeest 2012 sfeervol succes Om kwart voor zeven arriveerden de eerste gasten in de sfeervolle kelder van het Godshuis in Sint Laureins. Onder de indrukwekkende gewelven werd genoten van een hapje en een drankje om de koude buitenlucht te verdrijven. Vervolgens werden de gasten in de kapel getrakteerd op een overheerlijke Mojito-cocktail. Onze directeur Jon heette de gasten welkom en wenste iedereen een gezellig feest toe. Buffet In een derde zaal stond inmiddels het buffet op ons te wachten. We werden verwend met heerlijke vis- en vleesgerechten. Halverwege werd wat ruimte gemaakt voor een dansinitiatie als voorbereiding op hetgeen komen zou. Twee professionals, Europese kampioenen, nodigden liefhebbers uit mee te doen om enkele danspassen aan te leren. Vol enthousiasme reageerden tientallen hierop en het feest kon beginnen. Mucho Gusto Onder het genot van de laatste hapjes van het hoofdgerecht, bereidde de 27koppige band “Mucho Gusto” zich voor in de kapel. Een trompettist riep als het ware de gasten terug naar de kapel om te genieten van een overvloed aan Zuid-Amerikaanse klanken. Gelijktijdig werd in de ruimte naast de kapel het dessert gepresenteerd. Nu was het tijd om de aangeleerde danspassen in praktijk te brengen. Na een ietwat aarzelend begin was de dansvloer al vlug gevuld. Tussendoor werd nog een paar maal genoten van dansdemonstraties van onze kampioenen.

Het laatste uurtje werd gevuld door een DJ. Toen stond de dansvloer al helemaal vol. Zo werd het al gauw een uur, tijd om huiswaarts te keren. Voor velen was dit nog te vroeg, een teken dat het een geslaagd feest was.

Geslaagde Feestmiddag Jubilarissenvereniging De jaarlijkse feestmiddag van de Vereniging van Jubilarissen op zaterdag 20 oktober, was weer een groot succes. De vaste ingrediënten van het programma: dansen, bingo, een heerlijk drie-gangen diner met bijhorende drankjes en vooral tijd om herinneringen op te halen, zijn altijd een garantie voor gezelligheid en ambiance. De gastvrijheid van de familie Paelinck van Salons Mantovani in Oudenaarde

8

en het orkest Eddy’s Combo vormden mede de basis om het feest te laten slagen. Voorzitter Adri de Bruijne heette aan het begin van de middag de gasten van harte welkom. In zijn rol als ceremoniemeester dankte hij de familie Paelinck en haar keukenbrigade en allen die dit feest tot een succes maakten. Een traditie om te koesteren.


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

PMF, basis voor modificaties geactualiseerd Sinds begin deze maand wordt op Yara Sluiskil een vernieuwde PMF-database in gebruik genomen. De huidige was op meerdere punten verouderd en er was behoefte aan een aantal wijzigingen in het werkproces. PMF staat voor ‘Plant Modification Form’. De PMF-database is sinds vele jaren onze tool voor het evalueren en gecontroleerd uitvoeren van modificaties aan onze technische installaties. Bij het uitvoeren van deze veranderingen is het zeer belangrijk om alle mogelijke gevolgen vooraf in kaart te brengen en grondig te evalueren. In managementtaal noemen we dat ‘Management of Change’. Goed Management of Change is één van de belangrijke pijlers van een goed Process Safety Management System. Wereldwijd toepasbaar binnen Yara De introductie van de nieuwe database vergde een lange voorbereiding. Yara Sluiskil had verschillende redenen om deze aan te passen. Een aantal zaken in de huidige database zijn verouderd.

Verder was er de wens om het werkproces aan te passen zodat de workflow in de database beter aansluit op onze organisatie. Daarnaast wilden we de afstemming tussen PMF’s en projecten helderder maken. Na overleg met Yara Upstream en Yara IT kwam er nog een extra eis bij: de nieuwe tool moest de flexibiliteit hebben om efficiënt gebruikt te kunnen worden in elke vestiging van Yara wereldwijd. FlexPMF Uiteindelijk werd in het najaar van 2011 beslist om een totaal nieuwe database te ontwerpen: FlexPMF. Begin dit jaar werd een prototype ontwikkeld. Medio 2012 werd de programmatie afgerond en werd de nieuwe database getest. Uiteindelijk werd in september Flex-

PMF opgeleverd. Daarna werd de configuratie op punt gesteld en werden de nodige opleidingen verzorgd. Na de introductie van de nieuwe FlexPMF-database zullen we nog een tijd de oude nog openstaande PMF’s in de oude database verder moeten opvolgen. Deze PMF’s willen we in 2013 migreren naar de nieuwe database. Ook de komende jaren blijft de focus gericht op het correct uitvoeren van modificaties. FlexPMF is daarbij een goede ondersteuning maar het is geen garantie! Alle Yara medewerkers die betrokken zijn bij het voorbereiden, evalueren en uitvoeren van plantmodificaties, moeten ervoor zorgen dat deze doorgevoerd worden op een veilige en kwaliteitsvolle manier! De PMF-database is voor ons dé tool om dit te documenteren.

Team KAM/BSS wint 32e Yara Zaalvoetbaltoernooi Zaterdag 27 oktober ging om kwart over negen in het Sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen voor de 32e keer het Yara Zaalvoetbaltoernooi van start. Twaalf teams streden om de felbegeerde 1e plaats. Onze collega’s van de vestigingen Yara Industrial/Benelux, Brunsbüttel, Ambes, Le Havre en UK waren ook dit jaar weer van de partij. 84 wedstrijden De wedstrijden werden gespeeld in twee poules van elk zes teams met daarna de kruisfinales en de plaatsingswedstrijden. Per team werden zeven wedstrijden gespeeld van elk 12,5 minuut. In de finale nam het team van KAM/ BSS het op tegen het team van de Ammoniak. KAM/BSS won met 2-0. Aan het eind van de middag reikte Plant Manager van Yara Sluiskil, Jon Sletten, de bekers uit. Hij dankte de organisatoren, scheidsrechters en alle deelnemers voor hun sportieve inzet.

Staand v.l.n.r. Paul Kunath, Eric Wieland, Jon Sletten, Sven Klandermans, Geert De Raedemaecker en Richard Bosselaar, gehurkt William Faes, Laurent Verschuere en Dimitri Overmeire

Eindklassement 1 KAM/BSS, Yara Sluiskil 2 Ammoniak, Yara Sluiskil 3 Verbrugge Marine 4 Rhenus 5 Yara Ambes 6 Yara Industrial/Benelux Vlaardingen

7 Ass’Nee 8 Mix-team 9 Yara Le Havre 2 10 Yara UK 11 Yara Le Havre 1 12 Yara Brunsbüttel

9


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Personalia Jubilarissen

• 35 jarig dienstjubileum

• 25 jaar huwelijk

• 50 jaar huwelijk

17 maart

28 februari

Dhr. & Mevr. P. den Hamer-Buijze Terneuzen Ammoniak 8 april

Dhr. & Mevr. M. Maes-Dooms Spui Onderhoudsdienst 3 april Bert van Woerkens KAM

3 april Roland de Vos. Logistiek & Verlading

• 40 jaar huwelijk 25 januari

Dhr. & Mevr. W. Verhelst-Koster Axel 16 maart

Dhr. & Mevr. W. Froment-v.d. Brande Terneuzen 02 april

Dhr. & Mevr. S.van RaaltenLeenknegt Terneuzen

Dhr. & Mevr. P. Oele-Willemsen Axel Logistieke Dienst en Verlading

In dienst

21 februari

Dhr. & Mevr. H. De Groeve-De Wolf Zeveneken Business Support

• IN MEMORIAM 1 oktober Timothy Baert Ammoniak

1 oktober Gerardo Duarte Murillo

R&D

Tot ons leedwezen overleden in de afgelopen periode onderstaande oud-medewerkers. Hun nabestaanden betuigen wij onze oprechte deelneming. 29 september

Anton Markusse (78 jaar) Supply Management 10 oktober

Jacobus Stoffels (95 jaar) Onderhoudsdienst 1 oktober Paul Luijcks Nitraat/Ureum

1 december Rik Fermont Nitraat/Ureum

15 oktober

Armand Kindt (78 jaar) Ammoniak 18 oktober

Sjef Vonk (90 jaar) Nitraat / Ureum 11 november

Ronny Laffort (74 jaar) Onderhoudsdienst 23 november

Cees Hamelink (88 jaar) CES

Fotoclub van start De Fotoclub Yara is een feit. Doelstelling is het verbreden en delen van kennis over fotografie, zowel voor beginners als gevorderden. Meerdere malen per jaar kunnen leden, tegen een gereduceerd tarief, deelnemen aan workshops die gegeven zullen worden door professionele fotografen uit de regio. Ook willen we één keer per jaar op excursie naar een stad, dierentuin of

10

andere locatie die interessant is voor fotografie. De contributie bedraagt 15 euro per jaar. Deelnemers dienen wel in het bezit te zijn van een (digitale) spiegelreflexcamera of een geavanceerder compact camera. Inmiddels hebben zich al bijna 30 enthousiastelingen aangemeld. Ook interesse? Stuur even een mailtje naar Gerrit.de.Graaf@yara.com

De data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via intranet & internet (www.yara.nl klik op: Nieuws & Omgeving, Sociale aktiviteiten bij Yara Sluiskil)


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Eervolle 19e plaats voor Yara Runners in Aflossingsmarathon Op zaterdag 1 december 2012 organiseerde de DOW Joggingclub voor de 22e keer de Aflossingsmarathon. Aan deze estafetteloop namen ruim 110 ploegen deel, waaronder een team van Yara, de Yara Runners. Zij eindigden op een eervolle 19e plaats. Het team bestond uit zeven lopers. Van ons team beet Jan van Hoeve de spits af. Hij liep de eerste vijf kilometer als een jonge gazelle in een tijd van 21 minuten om vervolgens de estafettestok over te dragen aan Johan Huigh. Johan, die gelukkig net hersteld was van een blessure, ging er als een speer vandoor. Floris kon na 21 minuten en 49 seconden de stok van z’n vader overnemen en begon vervolgens aan zijn ronde die hij liep in een goede tijd van 23 minuten en 26 seconden. Alexander Elfrink nam vervolgens ruim 10 kilometer voor zijn rekening in een mooie tijd van 46 minuten en 25 seconden. Zesde loper Albert Platteeuw ging er vervolgens vandoor en gaf 22 minuten en 5 seconden later de estafettestok over aan Jaap van der Veen. Jaap, de broer van Pim, hield de eer van de familie hoog door in Yara shirt een fraaie rondetijd neer te zetten van 22 minuten en 13 seconden.

Lukt het? De spanning steeg. Zou het nog lukken om binnen de drie uur binnen te komen? Alle ogen waren gericht op Dwight van Hulle. Soepel liep hij de 5 kilometer in 22 minuten en 22 seconden.

Hiermee bracht hij het Yara team op een mooie tijd van 2 uur 59 minuten en 20 seconden, goed voor een verdiende en mooie 19e plaats. Zeer tevreden konden we terugkijken op een geslaagde en gezellige Aflossingsmarathon.

Na de pauze mochten jullie dan je cadeau ophalen. De kinderen die de mooiste tekening of het mooiste kunstwerkje hadden gemaakt, kregen nog wat extra.

Het was weer een geslaagd feest. Ik kom volgend jaar beslist weer langs.

Brief van de Sint Lieve Yara kids, Zondag 2 december was het weer feest voor jullie en voor mij. 132 Yara kinderen werden in het Scheldetheater verwelkomd door mijn Zwarte Pieten. Jos en Yvonne Neve en de Babbeliekes hadden jullie al in feeststemming gebracht met Sinterklaasliedjes. Bij binnenkomst van de zaal vielen mij meteen de vele mooie tekeningen en kunstwerkjes op. Ik heb ook erg genoten van de liedjes en dansjes waarmee jullie mij begroetten. Fantastisch. Gelukkig kregen we de cadeaucomputer dankzij jullie hulp weer aan de praat. Zo konden mijn Zwarte Pieten aan het werk om alles klaar te leggen. Tijdens de pauze mochten jullie met mij en mijn Zwarte Pieten op de foto.

Sinterklaas 11


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V. | www.yara.nl

Bouw je eigen iglo! eden: igdeehuw Benod - Veel sn asteiltje - Vorm zoals afw aken om blokken te m - Mes of zaag

Zorg ervoor dat je met z’n tweeën bent zodat je elkaar kunt helpen met bouwen en op elkaar kunt letten. Begin door de ondergrond van de iglo hard aan te stampen met je voeten. Maak de vlakte niet al te groot, afhankelijk van hoeveel sneeuw er ligt. Maak de blokken met je teiltje of ander hulpmiddel. Eén persoon werkt aan de binnenkant en zorgt er voor dat de blokken goed op elkaar aansluiten. Vul de gaten tussen de blokken op met sneeuw. Let er op dat de blokken licht naar binnen hellen zodat ze bovenaan goed kunnen aansluiten. Denk aan de iglo alsof het een wenteltrap is. Als je het goed doet blijven de blokken stevig tegen elkaar aan leunen. Bijna klaar? Dan kun je het bovenste gat vullen met één enkel groot blok. De ingang van de iglo maak je als laatste door met het mes of de zaag voorzichtig een opening te snijden. Maak ook een paar gaten voor ventilatie.Strijk de iglo eventueel glad met je handen en klaar is je iglo!

Veel sneeuwplezier!

Colofon: Yara Magazine is het person eelsblad van Yara Sluiskil B.V., Industri eweg 10, 4541 HJ Sluiskil. Realisatie Puype en Partners Druk Drukkerij Bareman, Terneuz en Redactie/Fotografie Evelien de Visser, Huguette De Wolf, Hans Kooyman, Les ley Vermeerssen, Johan Van Den Hende, Harold Verhelst, Jochem Ver vaet en Nils D’Hoker Eindredactie Gijsbrecht Gunter, Manager Externe Relaties & Communicatie (ER C) Indien u geen prijs stelt op ontv angst van Yara Magazine, gelieve dit te melden op T +31 (0)1 15 474 175 of via huguette. de.wolf@yara.com.

Winnaar YM 419 In het vorige nummer van Yara magazine kon je heel wat leuke vakantiefoto’s bewonderen. Onbetwiste winnaar - volgens het oordeel van de redactiecommissie - is de familie E. Buijze uit Axel. Gefeliciteerd! Zij ontvangen een dezer dagen een attentie.

12

Ym 420  
Ym 420  
Advertisement