Page 1

Jaargang 7 nummer 85 31 oktober 2011

13

Thema: Eten

Bedrijf in Beeld

Koreman interieur Winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen www.koremaninterieur.nl

Voorbereidingen voor Axels 800-jarig bestaan 3

Heerlijk wild

In 2013 bestaat de stad Axel maar liefst 800 jaar. Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor het jubileum zijn al in volle gang. De animo om van 2013 een feestelijk jaar te maken is groot. Vanuit de gemeente, vanuit de scholen en vanuit alle verenigingen wordt er meegewerkt. Loes den Doelder en Frank Deij van de cluster ofwel werkgoep Leute geven uitleg.

Kreek, beschikbaar. We streven ernaar om daar een groot ponton in te leggen, zodat we een podium op een prachtige locatie hebben, voor onder andere een concert van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen. Er komt ook een ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo van Axel 800. Dat logo moet het hele jaar door te zien zijn en komt waarschijnlijk ook in de kreek te liggen.”

Veel ambitie

8

Open dag Jonkman Logistics

14

Moord en brand

Persoonlijk Bekeken

17

raar zijn als er niet voor iedereen een geschikte activiteit bij zit”, zegt Loes den Doelder, “zowel voor Axelaars als alle andere Zeeuws-Vlamingen.” Veel vrijwilligers

Het spreekt voor zich dat Loes en Frank niet de enigen zijn die zich inzetten voor een geslaagd jubileum (zie foto). “Er zijn gelukkig veel vrijwilligers, die over werkgroepen verdeeld zijn. Elke werkgroep kan zich zo richten op zijn eigen activiteit, terwijl het hoofdbestuur het overzicht houdt”, legt Loes uit.

‘We hebben eerst een avond in cultureel centrum De Halle belegd om te polsen of er überhaupt wel inteOproep voor foto’s resse was om het 800-jarig Het 800-jarig bestaan van bestaan te vieren en actide Axelse stadsrechten viteiten te organiseren”, is een mooie aanleiding vertelt Loes den Doelder. om mensen op te roe“Iedereen was gelijk pen oude foto’s op te stuenthousiast! Daar zijn we ren. “Die foto’s zetten we heel blij mee. Vanuit elke hoek kwamen er ideeën. Nu Vlnr: Elly Luitjens, John Ollefers, Piet de Blaeij, Loes den op de fotogalerij van de site www.axel800.nl”, verzijn we aan het kijken welke Doelder, Frank Deij en Sankie Koster. Foto: Co van Meurs telt Frank Deij. “Daar kan ideeën haalbaar zijn en wie iedereen ze zien.” Ook voor wat gaat doen. Bij het vorige jubileum De opsomming van mogelijke activizijn boek Axelaars dat eind 2013 vervan Axel in 1963, toen de stadsrech- teiten gaat nog even door: een keuschijnt, kan hij veel foto’s gebruiken. ten 750 jaar bestonden, vierde men redag waarbij in een optocht een kist “Bijvoorbeeld foto’s van de festiviteieen hele week feest, maar nu willen met historische papieren over De Vier ten in 1963 of oude familiefoto’s. Ik we de festiviteiten over het hele jaar Ambachten verplaatst wordt; een quiz richt me in het boek vooral op de in samenwerking met de bibliotheek; verspreiden.” een concours hippique; een taptoe periode van de Tweede Wereldoorlog volgens Axelse traditie; een weten- tot heden, dus ook recente foto’s zijn Een greep uit de plannen “Nog niets is definitief zeker”, bena- schappelijke lezing; een korendag; een welkom.” drukt Frank Deij, “maar we kunnen activiteit van de brandweer; en verder Voor meer informatie: wel alvast een paar plannen noemen. optredens van bands en sporteveneDe visvereniging Geduld Overwint menten georganiseerd door de plaat- www.axel800.nl en voor Alles stelt hun viswater, de Kleine selijke sportclubs. “Het moet wel heel het boek www.axelaars.nl

ruitschade? we komen naar u toe Autotaalglas Zeeland 0800-0828

autotaalglas laat je niet barsten

• ACCOUNTANCY

• ONLINE BOEKHOUDEN voor complete administratieve • BELASTINGEN en fiscale dienstverlening • SALARISADMINISTRATIES

• AccountAncy

• • FISCAAL- EN BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES • PENSIOENADVIES •

Online bOekhOuden belastingen

VOOR COMPLETE ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN

Tempur Testweken bij Slaapkenner Rademakers: Overtuig uzelf!

• salarisadministraties

Nu 90 dagen comfortgarantie*

• Fiscaal- en bedrijFs-

*vraag naar de voorwaarden in onze winkel

Oostelijk Bolwerk 9, 4531 GP Oostelijk TERNEUZEN Bolwerk 9, 4531 GP TERNEUZEN ecOnOmisch advies (0115)61 6135 83 93 88 Fax (0115) 61 35 93 Telefoon (0115) 61 83 88 Telefoon Fax (0115) Website: www.mdhamelink.nl E-mail: info@mdhamelink.nl www.mdhamelink.nl E-mail: info@mdhamelink.nl • PensiOenadvies

Noordstraat 7-13 - 4531 GA Terneuzen - Tel. 0115 61 31 30

www.slaapkennerrademakers.nl

®


2

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

Eten is raar

Het is weer zover. Ik loop door de supermarkt, waar onstuitbaar de verschillende smaken van de etenswaren op me af komen. Gerechten-in-pak, broden, boter, worst, kaas, kruiden… Zo snel mogelijk loop ik voorbij de dingen die ik normaal gesproken heerlijk zou vinden, maar waar ik nu misselijk van word. Gisteren liep ik bijvoorbeeld met een wijde boog om de kaas heen, die ik vandaag juist met een verlekkerd gezicht in mijn mandje leg. En nu kan ik niet tegen de geur van het brood waar ik straks ongetwijfeld van zal smullen. Het is weer zover. Ik ben zwanger. Smaken verschillen. Lees het artikel van Jan Roose, in dit nummer, er maar op na. Maar voorkeuren voor gerechten verschillen niet alleen van persoon tot persoon, maar veranderen ook door de tijd heen. Als klein meisje at ik het liefst hagelslag op brood en hield ik niet van tomatensaus. Na de hagelslagperiode ging ik over op kaas en vleesbeleg en nu eet ik opnieuw hagelslag. Macaroni met roerbakgroenten, gehakt en tomatensaus was in mijn studententijd absoluut favoriet, maar tijdens mijn eerste zwangerschap gruwde ik ervan. Eten is heel normaal. Het is samen met drinken onze eerste levensbehoefte en welvarende mensen zoals wij besteden er een groot deel van ons leven aan. Toch is er iets raars aan de hand met eten. Er wordt veel over gepraat, maar verder dan het niveau “ik vind dat lekker en dat

niet” komt het meestal niet. Je kunt een ander nog wel overtuigen waarom de bediening in dat ene luxe restaurant zo goed was, maar zodra je over eten zelf begint, kun je hooguit met dure culinaire woorden aangeven of je het wel of niet lekker vond. Dan geldt de regel: “Smaken verschillen.”

zaterdag 14 mei te Middelburg MIDDELBURGS

GROTE VEILINGHUIS KUNST- EN Verhage & Van Kleef zaterdag 14 mei te Middelburg ANTIEKVEILING mei te Middelburg GROTE KUNST- EN14ANTIEKVEILING GEVRAAGD

zaterdag met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver

met onderGROTE meer een grote collectie EN zeldzaam Zeeuws zilver KUNSTANTIEKVEILING Schilderijen, bloedkoralen en granaten halscolliers, mutsspelden,

Van der Valk Hotel hoofdijzers, en zilverwerken, munten, armbanden, ringen, met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver dergoudValk Hotel Paukenweg 3 Middelburg PaukenwegVan 3 Middelburg pepermuntdoosjes, broekstukken, flacons met zilver of gouden dop, dervan Valk15Hotel Paukenweg 3 Middelburg Kijkdagen: 13Van mei tot meubilair, 20 uur englas zaterdag 14 mei antieke vrijdag tegels, oude boekwerken, en kristal, porselein enz. voorKijkdagen: onze veiling op 10 december van 9.30 11.30 vrijdag 13tot mei van uur 152011. tot 20 uur en zaterdag 14 mei

middelburgs van 9.30 tot 11.30 uuruur veiling start zaterdag 14 mei om 14 Wilt uDe de hoogste opbrengst? start zaterdag om 14 uur Bel ons of u kunt De onsveiling een bezoek brengen14 opmei woensdag-, donderdagVEILINGHUIS en zaterdagmiddag van 13 u tot 17 u en op afspraak.

Verhage & Van Kleef Meermiddelburgs dan 40 jaar een betrouwbaar adres als middelburgs Kunst- en Antiekveilingen BV. Houtkaai 9A.I. Verhage Verhage & Van&Kleef VEILINGHUIS Directie: Ruben vanVEILINGHUIS Kleef Verhage Van Kleef NL - 4331 JR Middelburg tel (+31) (0) 118 62 76 39 HoutkaaiHoutkaai 9 9 gsm (+31) (0) 6 38 93 07 33 NL - 4331NL JR -Middelburg 4331 JR Middelburg www.middelburgsveilinghuis.nl www.middelburgsveilinghuis.nl www.middelburgsveilinghuis.nl tel (+31) (0) 118 62 tel (+31) (0)76 11839 62 76 39 info@middelburgsveilinghuis.nl info@middelburgsveilinghuis.nl info@middelburgsveilinghuis.nl gsm (+31)gsm (0)(+31) 6 38(0) 93 607383393 07 33

Toch zijn veel mensen het met elkaar eens wanneer het om eten gaat. Een rechtgeaarde Limburger wordt enthousiast van vla (vlaai), terwijl een Fries van alle suikerbroden de Friese het lekkerst vindt. En als je als Zeeuw buitenlanders over de vloer krijgt, serveer je toch bolussen bij de koffie? Blijkbaar zijn bij eten niet alleen factoren als smaak, geur en uiterlijk van het eten en je eigen gesteldheid (ziek of gezond; zwanger of niet) belangrijk, maar speelt ook de culturele context een grote rol. Terwijl ik dit schrijf, hap ik genietend in een stuk ‘Fryske Sûkerlatte’. Mijn man vindt het ‘wel lekker’ en in zijn ogen is het waarschijnlijk gewoon een van de vele soorten droge koek, maar voor mij is het pure nostalgie. Als kleuter (in Friesland) mocht ik namelijk regelmatig in het busje van de rijdende bakker meerijden naar school. Van hem kreeg ik steevast een stuk Sûkerlatte. Die naam was ik allang vergeten, maar zodra ik het proef, ben ik weer het meisje van vijf. Dat smaakt toch lekker! Aukje-Tjitske Dieleman – Semper Scribo

ISO 9001

V gm C hecklist A annemers

WWW.AU TOZEGE R S . N L Mr. F.J. Haarmanweg 19 Terneuzen

EXEO

De mooie dingen in het leven.

Mijn stijl

GRAND SCALE TECHNOLOGY!

Uw bestaande vloer weer als nieuw!


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

3

Betaalt u nog steed

Betaalt u nog steeds te veel uw zorgverze voor uwvoor zorgverzekering?

A Betaalt u nog steeds te veel voor uw zorgverzekering? Heerlijk Wild

ls uw ziektekostenverzekering bij CZ is afgesloten kunt u via ons kantoor profiteren van collectiviteitkorting. Maar ook als uw verzekering bij een andere maatschappij loopt, kan het voor u voordelig uitpakken als wij uw ziektekostenpolis onder de loupe nemen.

A

Nu we door de herfst zijn overvallen, na een paar mooie weken aan uw ziektekostenverzekering bij gaan CZ is afgehet eind van september en hetlsbegin van oktober, kunnen we sloten kunt u via ons kantoor profiteren van genieten van alles wat de natuur ons biedt. collectiviteitkorting. Maar ook als uw verzekering Overvloedig was de oogst van pruimen enandere appelenmaatschappij (mijn goede loopt, vriendin bij een kanzegt het voor u appels). Ik ben nu walnoten, hazelnoten en als beukennootjes aan het rapen. voordelig uitpakken wij uw ziektekostenpolis onder de Allemaal uit eigen tuin, dus puur natuur. Van paddenstoelen heb ik geen verloupe nemen.

November en december zijn traditioneel de maanden om eens extra goed naar uw zorgverzekering te kijken. Binnenkort ontvangt u een nieuwe aanbieding van uw huidige zorgverzekering voor het jaar 2012. U bent overigens niet verplicht om op dit aanbod in te gaan; nog gedurende de gehele maand december kunt u overstappen naar een zorgverzekering andere zorgverzekeraar. voor het jaar 2011 ontvangen. U bent

overigens niet verplicht om op dit aanbod in te gaan; nog

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op met één van onze gedurende de gehele maand december kunt u overstappen adviseurs of loop even binnen in ons kantoor en ontdek wat u jaarlijks kunt naar een andere zorgverzekeraar. besparen op uw ziektekostenverzekering.

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust Boidin contactAssurantiën op met b.v.

Axelsestraat 76 - 4537 AM Terneuzen - Postbus 27 - 4530 AA Terneuzen

614982 - E: terneuzen@boidin.nl één van onze adviseurs of loop evenT: (0115) binnen in ons - www.boidinterneuzen.nl stand dus die laat ik staan, wel zo decoratief. • ve r zek eringkunt en • hypo t hek en • s pa renop • pens io enen • u i t v a ar t • zorg November en december zijn traditioneel de maanden kantoor en ontdek wat u jaarlijks besparen uw In het begin van de zomer heb ik alles klaargemaakt wat er met pruimen te om eens extra goed naar uw zorgverzekering te kijken. ziektekostenverzekering. maken valt. Toen kwamen de appelen, twee soorten in onze tuin. Heerlijk Inmiddels heeft u een nieuwe aanbieding van uw huidige waren ze maar ik kan geen appeltaart, appelmoes, appelflap of welk appelgebak dan ook meer zien. Voor mijn kleinzonen had ik heerlijke verse appelmoes gemaakt; ze keken er naar, namen een hapje maar hadden liever hun eigen appelmoes “uit een potje”. Ik heb ze wijs gemaakt dat in mijn appelmoes maar drie ingrediënten zitten en in die uit een potje wel zestig en dat je • ver zekeringen • daar later pukkeltjes van krijgt. Het sprak ze niet aan, ze zijn 4,5 en 2,5 jaar. Na de opening van het jachtseizoen is er weer eens wat anders voor te zetten. Zacht gesudderde fazant, even aangebraden hazenrugfilet of de ouderwetse hazenpeper, hertenfilet en niet te vergeten confit de canard. Gezellig Boidin Assurantiën b.v. de haard aan, de juiste wijn erbij, mooie achtergrondmuziek, storm rond het Axelsestraat 76 - 4537 AM Terneuzen - Postbus 27 - 4530 AA Terneuzen huis, kaarsen aan en dan één avond doen alsof er buiten niets aan de hand T: (0115) 614982 - E: terneuzen@boidin.nl - www.boidinterneuzen.nl is. Moet je niet de avondkrant gelezen hebben en de tv met het journaal uit • ve r ze k e r i n g e n • hyp o t h e k e n • s p a re n • p ensi o enen • u i t v a ar t • zorg laten! Jaren geleden waren wij op de terugweg van onze herfstvakantie. Net over de grens in Zeeuws- Vlaanderen vonden wij een restaurant waar wij even konden bijkomen van de afgelegde honderden kilometers alvorens de laatLessen met ste paar kilometer af te leggen. Op het menu stond hertenrug, nou dat zou er wel in gaan na zo’n lange rit. De heren in het gezelschap verheugden zich er bijzonder op , zij zagen het al voor zich zo’n dampend stuk hertenrug. Bijna niet te overkomen was de teleurstelling toen het dekstel van de borden *Ga voor meer informatie naar www.huubysebaert.nl werd getild: slechts twee nouvelle cuisineachtige stukjes vlees keken hen aan omringd door drie sperciebonen met een stukje spek eromheen. Gelukkig t 0115 - 61 6108 was er thuis nog een blik erwtensoep en toen werd het pas smullen. Het m 06 - 44 1477 44 betreffende restaurant bestaat niet meer. e info@huubysebaert.nl Voor mensen die niet van vlees houden of voor de trendy vegetariërs las ik w www.huubysebaert.nl een recept met de vruchten van het najaar. Bruinbroodkruim mengen met verschillende soorten gemalen noten, lekker kneden, bakken in olijfolie als een hamburger, een uitgebakken uiringetje erop en klaar. Het ziet er best goed uit, maar het smaakt nergens naar. Ik jaag niet op wild, maar ga er wel van genieten. Emmy ter Stege

Actie

* 50% korting! Actie

www.fotoboekzeeland.nl

Voor al uw dierenbenodigdheden! Ook voor een leuke bos bloemen kunt u vanaf nu bij dierenspeciaalzaak Dierentoko terecht! Iedere vrijdagmiddag verse aanvoer rechtstreeks van de kweker.

Nú: op álle Royal Canin verpakkingen honden- en kattenvoeding: 10% korting Kom gewoon eens langs en laat u verrassen door ons grote aanbod aan dierenbenodigdheden!

Axelsestraat 151 4537 AH Terneuzen 0115-696500 Gratis parkeren voor de deur!

Industrieweg 33 4538 AG Terneuzen 0115 - 694 263

ek bezo onze ! room show

binnen- en buitenzonwering rolluiken garagedeuren horren www.vankouteren.nl


4

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

De Vlooswijkpolder werd ingedijkt in het jaar 1608 door Barthout Vlooswijck, burgemeester van Rotterdam. (Zijn voornaam was de achternaam van zijn moeder). Dat bedijken was van hem een laatste stuiptrekking om financieel weer boven Jan te komen. Aanvankelijk behorend tot een zeer welgesteld regentengeslacht (zijn vader was ook meermalen burgemeester van Rotterdam) raakte hij door tegenslag met zijn brouwerij ‘De roode leeuw’ van lieverlee aan lage wal. Brouwen was in die tijd een gevaarlijke bezigheid. Regelmatig ging een brouwerij in vlammen op, en zo ook, tot tweemaal toe, ‘De roode leeuw’, fraaie gevelsteen of niet. Barthout, die zich ook wel ‘Heer van Vlooswijk’ noemde, stak zijn laatste geld in de herbedijking van de Vlooswijkpolder, maar hij moest zich voortijdig terugtrekken uit dit project omdat hij het rijshout niet meer kon betalen. In 1609 vinden we hem als gegijzelde in de gevangenpoort van ’s Gravenhage. Daarna horen we niets meer van hem. ‘Het kan verkeren’, zei de Bredero al. De namen Vlooswijkpolder en Willemskerkepolder zijn ontleend aan de landgoederen die de familie Vlooswijck onder Linschoten bij Woerden in bezit had. De Vlooswijkpolder heette oorspronkelijk ‘Nieuw Willemskerckepolder’, toen ook wel Flooswijkpolder genoemd. Hierboven zien we een kaartje van circa 1850. De cartograaf noemde de polder toen abusievelijk Vrooswijkpolder. We zien ook een eerste aanzet van de Vlooswijkstraat zoals we die nu kennen. In het verlengde ligt de Vlooswijkweg die via Boerengat en Knol naar Hoek voerde. De kaart rechts is de allereerste kadastrale kaart van de Vlooswijkstraat. Van enige bebouwing is nog geen sprake. Aan de linkerkant was er een sloot, die bij de huidige ‘Witgoedspecialist’ haaks omboog om vervolgens met een boog aan te sluiten op een duiker onder de Noordstraat, die weer in verbinding stond met een zijtakje van de Oostelijke kanaalarm. Op de foto hieronder heeft de elektriciteit haar intrede gedaan in Terneuzen, gezien de houten palen. Later werden deze vervangen door stalen

exemplaren aan de andere kant van de straat. Terneuzen was de eerste plaats in ZeeuwsVlaanderen waar een centrale werd gebouwd (1901). Tja, we zagen hier al vroeg het licht… ©john brouwer

zaterdag 5 november Avarus, familievoorstelling Avarus, een vrek die zijn huis deelt met de graatmagere huismuis Lowietje, krijgt een tweede kans. Een bruisend, hedendaags sprookje, waarin spel wordt afgewisseld met zang, poppenspel en maskerspel. Het publiek zal ogen en oren tekort komen! Leeftijd groep 4-8, vanaf 7 jaar. Let op: aanvang 19.00 uur entree basisscholieren € 2,–, anders € 6,– zaterdag 12 november Negro Sprituals en Gospels Dominique Colemont (mezzo-sopraan) en Willy Appermont (piano) brengen u hun keuze uit de mooiste en meest authentieke spirituals. Naast minder bekende songs ook highlights als Amazing Grace, Oh when the Saints enz. Dominique kan niet alleen fantastisch zingen (ze drong door tot in de finale van Una Voce Particolare) maar verstaat ook de kunst om het publiek van A to Z te boeien. Samen met Appermont ( een poëet achter het klavier...) gaat ze u een onvergetelijke avond bezorgen! entree € 10,– zaterdag 19 november:

From New Orleans to Zaamslag

0115-611875

www.podiumvanzaamslag.nl

De ondertitel van deze happening luidt: "Dixieland and Jazz in the village of Zaamslag"! De zes koppige Red Green Jazzband zorgt voor een verrassend en spetterend optreden, deze keer bijgestaan door J.P de Smet, ereburger van New Orleans en Jazz kenner bij uitstek. Met Marinus Jan van Langeveld (trombone en zang), Julien Liveyns (klarinet), Jan 0115-611875 Heijnsdijk (sousaphoon), Laurens van Oers (banjo), Gerrit Kooger (slagwerk) en Jan Groen www.podiumvanzaamslag.nl (trompet). entree € 10,– zaterdag 26 november: Advents orgel- en viool concert Een bijzondere combinatie: orgel en viool. De organist Johan Hamelink studeerde bij allerlei grote organisten; via zijn huidige leraar (de Antwerpse organist Peter van de Velde) kwam hij in contact met de Belgische violist Hans van Kerckhoven. Samen brengen ze een programma dat deels toegespitst zal zijn op de naderende kerst. Een avond om niet te missen: als voorproef richting kerst, als (hernieuwde) kennismaking met ons prachtige orgel, als toehoorder bij een bijzondere combinatie! Bovendien is de viool virtuoos Van Kerckhoven bezig een indrukwekkende carrière op te bouwen. Kaarten (à € 8) uitsluitend aan de zaal

0115-611875

www.podiumvanzaamslag.nl 0115-611875

www.podiumvanzaamslag.nl

Stijlvolle damesmode

M a r k t 2 5 4 5 3 1 E P Te r n e u z e n


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

UITVAARTVERZORGING J.J.M. de Voogt Kokkeldreef 1, 4533 DD Terneuzen Verzorging van begrafenis/crematie volgens uw persoonlijke wens

Dag en nacht voor u beschikbaar Tel: 0115 - 612937 b.g.g: 06 - 21837273

www.levroparket.nl

CAPTAIN JAMES COOK MENU € 28,95 p.p. (4 gangen)

Bordje met 2 verschillende tapenades, olijfolie, zeezout en stokbrood

Nederland Leest

Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne. Eén boek staat centraal en wordt door de bibliotheken gratis uitgedeeld aan hun leden. Mét de aansporing het te lezen en er met anderen over te praten. “Het leven is vurrukkulluk” van Remco Campert is het boek van Nederland Leest 2011. Van 21 oktober t/m 18 november 2011 krijgen leden het boek gratis van de bibliotheek. Zolang de voorraad strekt. Wees er snel bij want OP=OP. Donderdagavond 17 november wordt er in bibliotheek Terneuzen ter afsluiting een discussieavond gehouden. Tijdens deze avond is er onder de deskundige leiding van Jeanette Vergouwen gelegenheid tot het uitwisselen van leeservaringen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Week van de Mediawijsheid

Vroeger was alles overzichtelijker, maar ook saaier. De media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. De moderne mens is een mediamens. Maar ook die kan verdwalen in een medialandschap dat steeds verder uitdijt en continu verandert. Hoe raak je niet wereldvreemd? Door mediawijs te zijn! De bibliotheek maakt u graag wegwijs in dit landschap. Van 21 tot en met 27 november, tijdens de landelijke Week van de Mediawijsheid zijn er tal van activiteiten, workshops en demonstraties. Hou de website van de bibliotheek in de gaten voor een actueel overzicht van alles wat er speelt tijdens deze actieweek.

Nigiri sushi en sashimi van verse zalm, wasabi en kikkoman soja of Met truffeltapenade gemarineerde warme geitenkaasjes op toast met notensla of Salade met gerookte zalm en Japanse mierikswortelmayonaise of Carpaccio van lichtgebraden kalfsvlees met truffeldressing en mesclumslaatje

Groene curry met Gamba’s, komkommer, basilicum en jasmijnrijst of Australische kogelbiefstuk met peperjus, groentetaartje en aardappelgarnituur of Zalm uit de oven met gewokte groenten, visroomsaus en garnaaltjes) of Kangeroefilet met Japanse sesamsaus, groentetaartje en aardappelgarnituur

Brownie met slagroom en vanillesaus of Grandma’s cheesecake met aardbeien

Nieuwstraat 31-33 Terneuzen | 0115 - 696045 | www.sydneyterneuzen.nl

BodyCorner Havenstraat 1-3 4531 EK Terneuzen Tel.: 0115-630018

DE OUDE DOOS...

5


6

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

Terneuzense

Glashandel

Nieuw in onze showroom: Dorma hardglazen deuren en douchewanden. Mr. FJ Haarmanweg 34 4538 AS Terneuzen Tel. 0115- 618772 Fax 0115-613619 info@terneuzenseglashandel.nl

Meer dan glas alleen.

verkoopunt van kvv: kivo-petfood, Carnibest, AHv, energique, Haaks-barf, Alaska tevens Back on track en neoleine (hondenriemen) Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 10.00 tot 18.00 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur Oranjestraat 1a, 4571 HN Axel Tel.: 06-10660485 info@eilandvanmeier.nl / www.eilandvanmeier

Aan de Westerschelde... Politiek geïnteresseerd? Prinsjesdag, de Troonrede en de Algemene Beschouwingen toevallig ook gevolgd? Omdat ik politiek niet zo ‘geëngageerd’ ben – om het maar eens deftig uit te drukken – kijk ik meestal eerst naar de Koninklijke familie, feestelijke kleding en chique en/of vreemde hoedjes. Daarna scan ik de samenvatting en probeer de belangrijkste bezuinigingen tot me door te laten dringen. En vooral, heel menselijk denk ik, die bezuinigingen waar ik of mijn omgeving direct mee te maken krijg zoals: de bezuinigingen voor chronisch zieken, gehandicapten, mensen afhankelijk van een persoonsgebonden budget en ouders met kinderopvang. Omdat ik in de laatste sector werkzaam ben, voel ik me vooral bij dat onderwerp erg betrokken. Afgelopen week hadden we van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen onze jaarlijkse studiedag. Met meer dan driehonderd medewerkers was het weer een leerzame en gezellige dag met tal van workshops, een sportieve start en een ludieke afsluiting. Tussendoor genoten we van een goed verzorgde lunch en was er tijd om even bij te kletsen met alle collega’s. Dit jaar was er een extraatje, omdat we een bijzondere gast hadden die twee lezingen hield, waarover we naderhand met elkaar in discussie gingen. Onze hoofdgast dit jaar was mevrouw Ina Brouwer, voormalig politica, kamerlid voor Groen Links en oud-voorzitter van de MO-groep (brancheorganisatie van de Kinderopvang) en een vurig pleitbezorger van arbeidsparticipatie voor vrouwen en goede en betaalbare kinderopvang. In haar lezing schetste ze een verrassend beeld van de eeuwenlange traditie van werk en moederschap in Nederland en andere landen in Europa. Het verbaasde me dat werken, goede kinderopvang, financieel onafhankelijk zijn en carrière maken voor vrouwen anno 2011 nog steeds niet vanzelfsprekend is! Politieke partijen lijken volstrekt onverschillig over het feit dat, zeker in de lagere en middeninkomens, vrouwen straks misschien de kinderopvang niet meer kunnen betalen en daardoor gedwongen komen thuis te zitten. Bovendien gaan ze voorbij aan een heel belangrijk aspect van goede kinderopvang, namelijk dat de (gediplomeerde) pedagogische medewerker elk kind persoonlijke aandacht geeft, oog heeft voor de ontwikkeling van het kind en het leert positieve relaties op te bouwen en onderlinge contacten tussen kinderen stimuleert. Iets wat, als ik de Algemene Beschouwingen beluister, bij een niet nader te benoemen persoon heel erg ontbreekt. Door diens bejegening en beledigende taal lijkt hij meer de ‘pester’ van de groep, dan dat hij in staat is samen te werken en ons land te regeren. Nooit op de kinderopvang gezeten? Ik zou het hem graag eens vragen, maar vrees daar zeer gedesillusioneerd mee uit te komen. Het enige wat u en mij rest, is straks iemand te kiezen die het tij kan keren. Zodat we weer op een volwassen en respectvolle manier met elkaar omgaan. En laten we hopen op een nieuwe ‘Ina Brouwer’, die vrouwen, werk en goede kinderopvang weer hoog op de politieke agenda zet. Laat Den Haag kinderopvang weer zien als een basisbehoefte van onze samenleving en een belangrijke bedrijfstak en niet als sluitpost en onderwerp van politieke bezuinigingen. Ik zou er m’n hoedje voor opeten… Loes Goossen


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

De nieuwe VolVo XC60 met City Safety

KINDERCENTRUM JUULTJE Locaties in: Zeeuws-Vlaanderen Zuid-Beveland Walcheren dagopvang buitenschoolse opvang zorgopvang gezinsbegeleiding

De veiligste Volvo ooit: wij waren er net zo benieuwd naar als u! Wat een geweldige auto! Standaard met City Safety, de unieke veiligheidsinnovatie van Volvo die kopstaartbotsingen helpt voorkomen. Dit moet u echt zelf beleven! Vanaf 1 november hebben wij de XC60 én de sleutels. www.volvocars.nl Volvo XC60 vanaf € 47.950 incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 849 p.m., excl. BTW en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j.. Volvo Car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). Gem. verbruik: 7,5 - 11,9 l/100 km (13,3 - 8,4 km/l), gem. CO2 uitstoot resp. 199 - 284 g/km. Wijzigingen voorbehouden.

Cappendijk auto’s terneuzen B.V.

Mr. F.J. HaarManweg 49 Terneuzen • Tel: 0115-697455 verkoop@CAppeNDIJk.Nl • www.CAppeNDIJk.Nl

tel: 0115-686100 www.prokino.nl

Sluiskil doet het weer! Wat is het toch leuk dat er zo veel vrijwilligers zijn die het pontje van Sluiskil in ere willen houden. Als frequent (recreatief) gebruiker juich ik dit ten zeerste toe. Heel knap dat Sluiskil dit voor elkaar krijgt en een klein miljoen toe krijgt. Ja, lieve lezer, daar wonen nog mensen die op de barricades gaan, net als hun grote voorganger: meneer Colsen. Op dat punt kunnen we aan Sluiskil een voorbeeld nemen. Sorry, ik ga voor u misschien een beetje te veel uit mijn dak, maar ik ben gewoon heel erg blij dat het pontje blijft varen. Het pontje van Sluiskil voegt voor fietstoeristen gewoon heel veel toe. U weet, Rijkswaterstaat vond dat er veel te weinig passagiers waren om de kosten nog langer te kunnen verantwoorden. Het stond in geen verhouding, vonden ze, en eerlijk is eerlijk: ze hebben eigenlijk wel gelijk, op de keeper beschouwd. Dat neemt niet weg dat overheden er zelf debet aan zijn dat het aantal passagiers enorm achteruit ging. De verbinding met Axel en de Axelse

Sassing (een fraaie route) werd getorpedeerd, waardoor er zeker jaarlijks 50.000 gebruikers de dupe werden. Ik droom er nu van dat er ook een aanleg komt in de buurt van Outokoumpo. Dat zou toeristisch heel veel meerwaarde opleveren, denk ik. Je kunt dan zo door het kassengebied naar Westdorpe of gewoon weer naar de Sassing en het Axelse bos. Ik weet zeker dat de scholieren, die ik dikwijls tegenkom op het pontje, ook enthousiast zijn dat het pontje blijft varen. De mensen van Heros en Yara, die in Sluiskil, de Zandstraat of Philipinne wonen, zullen eveneens de vlag wel uithangen. Sommigen van hen hebben zelfs het 06-nummer van de kapitein om even te melden dat ze weer graag gebruik zullen maken van zijn diensten.

Installatiebedrijf Baderie Dam • Professionals in complete badkamerrenovaties • Beschikt over een team van vaklui voor de aanleg, onderhoud en service van cv-installaties • Officieel partner van Geberit Aquaclean douchewc’s Reinigen met water is zoveel frisser dan met toiletpapier • Officieel partner van Luxalon aluminium plafonds Zeer stijlvol, ideaal voor zowel badkamer als voor de gehele woning www.baderiedam.nl www.aquaclean.nl www.luxalonplafonds.nl

U merkt: het pontje van Sluiskil is niet zomaar een bootje, maar bij velen een begrip. Dat het nog vele jaren in voorspoed mag varen!

Mercator

Mr. F. J. Haarmanweg 31 - 4538 AN Terneuzen - Tel: 0115-613774

7


8

De Vliegende HollanderÂŽ | 31 oktober 2011 | nr. 85

Open dag Jonkman Logistics 12 november 2011 De open dag bij Jonkman Logistics vindt plaats op zaterdag 12 november 2011. De dag ervoor vindt de officiĂŤle opening plaats. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens deze open dag. Ook voor de kinderen is er dan een leuke verassing.

INSTALLATIEBEDRIJF W.J. DE BRUIJN B.V.

Jonkman Logistics

Oudelandseweg 22 4536 HL Terneuzen

Wij wensen

TeleCom

directie en medewerkers van

Wij dragen zorg voor al uw installaties!

Jonkman Logistics veel succes met hun

Mr. J.F. Haarmanweg 38 4538 AS Terneuzen Tel 0115 649121

Terneuzen Tel. +31 115 630630 www.vangeertruij.nl

nieuwe bedrijfspand.

www.elektra21.nl

Elektra 21 B.V.

InduCon 21 B.V.

www.inducon21.nl

TeleCom 21 B.V.

www.telecom21.nu

Proficiat met jullie nieuwe bedrijfspand

Installatiebedrijf W.J. de Bruijn B.V. Hogendijk 59, 4538 BB Terneuzen Postbus 159, 4530 AD Terneuzen telefoon: 0115-618520 email: info@wjdb.nl internet: www.wjdb.nl

Gefeliciteerd met jullie nieuwe pand Terneuzen Tel. +31 115 630630 www.vangeertruij.nl

Terneuzen Tel. +31 115 630630 www.vangeertruij.nl

COATINGS specialisten in verven en coatings

Coating

COATINGS specialisten in verven en coatings

Bouwwerf

Gereedschap Klimmat COATINGS specialisten in verven en coatings

Coating

Coating

Bouwwerf

Bouwwerf

Gereedschap

Klimmateriaal

Gereedschap

Verhuur

Showroom

Klimmateriaal

Industrieweg 13A

Groen, natuurlijk! Dethon Groen verzorgt voor u: Ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie van particuliere tuinen, bedrijfsterreinen en groenvoorzieningen Aanleg, onderhoud en renovatie van sportvelden en tennisbanen Bestrating, kleine bouwkundige elementen en speeltoestellen Milieuvriendelijke onkruidbestrijding op verhardingen en gladheidsbestrijding t 0115 675 100 | info@dethongroen.nl | www.dethongroen.nl

4538 AG Terneuzen fax 0115-616 982 tel. 0115-614 304 GSM 06 2902 6647 bmskantoor@amazed.nl bmsprojectinrichting.nl

Wij verzorgden rolluiken, vloeren en meubilair

! nststof kozijnen Ook voor uw ku

GEFELICITEERD!


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

Het wel en wee van de sporter

9

Fred Rabout

Zwemmer Alex Eversdijk werkte een uitstekend seizoen af In 2008 rekende Alex Eversdijk af met de concurrentie. Nadat hij in 2005 tweede eindigde achter René van Oudenaarde en in 2006 en 2007 Nathan Tramper voor moest laten gaan, pakte Alex op 18-jarige leeftijd in 2008 voor de eerste keer de winst in de Zeelandbeker zwemmen op het onderdeel schoolslag. Dat jaar was trouwens toch een uitstekend jaar want hij was officieel nog junior en won bij die junioren het nationale klassement en eindigde nationaal bij de senioren als vierde.

De Zeelandbeker is ondertussen “zijn ding” geworden, want in 2009, 2010 en 2011 werd die bokaal ook meegenomen naar Axel. Allemaal

op de schoolslag. Het begon voor de chemiestudent aan de Vlissingse Hogeschool allemaal in Axel, in zwembad ’t Plaatje bij “de Otters”. Hij debuteerde op de 50 meter schoolslag in Kloosterzande met een tweede plaats. Omdat de mogelijkheden bij “De Bruinvis” in Sas van Gent wat groter waren, meldde hij zich daar aan. Daar probeerden trainers Ko Koekkoek en Johnny Oosting hun zwemmers beter te leren zwemmen. Dat is wat Alex betreft zeker gelukt. Al blijft de schoolslag zijn beste onderdeel, ook op de vrije slag maakt hij furore. Dat bewees hij onder meer tijdens de Breskense Havenwedstrijd. Nadat Alex de 3000 meter schoolslag had gewonnen, stond hij nog geen twintig minuten later al weer aan de start voor de 3000 meter vrije slag. De eerste plaats zat er niet in. Zijn clubgenoot Angelo de Meijer uit Overslag en routinier Arco Wagenvoort uit Wilhelminadorp waren sneller, maar hij tikte

wel als derde aan en stond dus twee keer op het podium in Breskens en dat is uniek. “Dat deed me wel goed”, vertelt Alex. “Niet dat ik nu heel vaak de vrije slag zal gaan doen, maar het is wel leuk. Zeker in het Zeeuwse zal ik nog meerdere keren de “dubbel” zwemmen.”

Veel training moet leiden tot de nationale top op schoolslag, want dat is waarnaar hij streeft. Aan het eind van dit schooljaar is zijn studie chemie aan de hogeschool in Vlissingen afgesloten. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij wel. De Zeeuwse bokalen zijn in ieder geval binnen.

Energie Praktijk Axel nieuwe energie

reiki I en II voetreflex/massage I.E.T. behandeling

Dineke Schipper energiemassage

Wilhelminastraat 73, Axel 0115-56 41 98, boudinajacoba@planet.nl

www.energiepraktijkaxel.nl

... voor modern, praktijkgericht beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Wij verzorgden de afbouw

ROC Westerschelde Vlietstraat 11a 4535 HA Terneuzen T. 0115 641600

www.rocwesterschelde.nl

OKTOBERMAAND OktObermaand wOOnmaand WOONMAAND Onze nieuwe collectie glasen overgordijnen is binnen

WE FELICITEREN JONKMAN LOGISTICS MET HUN NIEUWE PAND.

Vele palletaanbiedingen in de winkel. Al vanaf € 8,95 m2 80 voorraad-rollen vinyl

SB28346

Voorraad tapijt 120 rollen

Uitzendbureau de Pooter feliciteert Jonkman Logistics met de opening van hun nieuwe pand’…

Axelsestraat 59 4537 AC Terneuzen Tel. 0115 - 69 49 12 Fax 0115 - 63 06 63

www.vema-terneuzen.nl


10

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

Het geheim aanbieding van een mooi gazon: Super Zoveel mensen, zoveel ma Husqvarna kettingzagen, bij uw dealer! maaien, maaien,númaaien… Aanbied

Voor mij is een tuin een tuin. Natuurlijk zie ik wel verschillen tussen tuinen, maar als ik aan tuinen denk, denk ik niet gelijk aan een Franse tuin, witte tuin, kruidentuin of noem maar op.

ing

slechts

€ 199,

Husqvarna 236

Als kind vond ik het fijn om op de stapel afgesnoeide takken te klimmen die mijn vader steevast liet liggen langs de rij bomen die eigenlijk een dichte haag had moeten vormen. Hij hield van het type slordige, natuurlijke tuin. Ook het afgemaaide gras liet hij liggen en ik ben zelfs nog bezig geweest om de mest van onze geit over het gras van de tuin te verspreiden. Ik noem dat gras geen ‘gazon’, want dat is een te groot woord voor het toenmalige vegetatiemengsel van gras, paardebloemen, madeliefjes en onkruid. Ik kan me niet meer herinneren hoe lang de mest er gelegen heeft, maar kan me niet voorstellen dat de stro-resten en grote plakken gelijk weggespoeld zijn.

99,-€ 1.4 € 279,

Husqvarna 435 Husqva

van € voor

vanaf

Nieuw de Automower A anbied in g

399,-

305

Een mooi gazon is vooral een kwestie van goed bijhouden. Maar wie heeft er tijd om elke dag te maaien? Gelukkig is dit werk simpel genoeg eitover te laten alitom a kw Husqvarn aan een robot: de Automower.

Actie geldig t/m 31 - 12 - 2011

1 endelijk iksvri bru Ge Nu2ook voor kleinere tuinen. De nieuwe Husqvarna Automower 305 is nspeciaal bestarte te lijk kke Mamensen met een kleinere 3 voor doeld tuin (tot 500m2). Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie. Meer productinformatie op www.husqvarna-actie.nl Uw geautoriseerde Husqvarna dealer: Ga voor een deskundig aankoopadvies naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

ROVEM

Nijverheidsstraat 12 4538AX Terneuzen Tel: 0115 612012 www.rovem.com info@rovem.com

Eigenlijk was het geen gezicht, maar mijn vader was er tevreden mee. Mijn moeder pakte de tuin op een andere manier aan. Samen met haar heb ik een hoekje van de tuin omgetoverd tot een ware ‘rotstuin’. De stenen lagen na een tijdje allang niet meer op een hoop en de plantjes die er hadden moeten groeien, overleefden het niet. En natuurlijk was er geen luxe waterpomp die het water zo natuurlijk mogelijk over de ‘rotsen’ liet vloeien. Eigenlijk was het geen gezicht, maar mijn moeder was er tevreden mee. Achter het kleine museum waar ik enkele jaren terug stage liep, lag een ‘heemtuin’. Dat woord

Altijd een aantrekkelijke spaarrente. Altijd een aantrekkelijke spaarrente. Tot 5%*

natuurlijk gazon•engerlingen bestrijding•mosbestrijding•zaden/meststoffen•graszoden 1102101 HUSQ advDealer_2011_FC krant.indd 1 11090449 HUSQ advDealer_NL-krnt_FC.indd 3

Firensstraat 17 4551 GZ Sas van Gent 06-42626600

25-02-11 14:48 11-10-11 12:03

Uw adviseur in [kunst]gras

3,0%

Kom doe de langs of elijker rg Renteve ank.nl b op regio

2,5%

3,0%

Tot Groeirente! 5%* Groeirente! 5%

2,2% 3%

2,45%

2,45%

3%

3,75%

2,0%

3%

1e jaar2,2%

1e jaar

2e jaar

3e jaar

1e jaar

4e jaar

2e jaar

2,45%

Axelsestraat 38 4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl

5%

3e jaar

4e jaar

5e jaar

Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000 Bron: MoneyView (2010)

RegioBank Spaar-op-Maat Vrij Rabobank InternetLoyaalSparen

�� �

�� � � �� �� � � �� �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� �

2,45%

3,75%

5e jaar

2e jaar

3e jaar1e jaar

4e jaar 3e jaar 5e4jaar e jaar jaar Renteontwikkeling bij saldo5e vanaf Buijze Bankzaken

3%

2,2% Buijze Bankzaken

5%

2,45%

* Groeirente per 5 september 2011. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

3%

2,2%

3,75%

2,2%

2,0%

3,75%

* Groeirente per 5 september 2011. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

3,75%

5%

* Groeirente per 5 september 2011. Rentewijzigingen voorbehouden. * Groeirente per 5 september 2011. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

2,5%

* Groeirente per 5 september 2011. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

5%

op reg

�� � � �� �� � � �� �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� �

Tot 5%* TotGroeirente! 5%* Groeirente! Groeirente! Tot 5%*

Groen • Bestrating • Grond •

�� �

Kreekdreef 1 • 4554 LV Westdorpe • Nederland • Tel. +31 (0)115 45 33 43 • Gsm +31 (0)65 148 10 60 Fax +31 (0)115 45 49 33 • info@alwaysgreen.be

• bestratingen, opritten, terrassen en paden • tuinaanleg en onderhoud, rooien, snoeien en maaien • onderhoud en vernieuwing, alsmede ontstopping buiten rioleringen • alle grondwerken • onderhoud gazon, maaien, Kom oe de dverticuteren, langs of leveren jkeenr leggen van graszoden tevergeli .n n .nl e R Riolering • leveren bank enl aanleggen kunstgras io

2e jaar

Axelsestraat 38 Bron: MoneyView (2010)

4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl Buijze Bankzaken

Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland

€ 25.000

Wij zijn uw bank. RegioBank Spaar-op-Maat Vrij

Axelsestraat 38 Rabobank InternetLoyaalSparen

AK Terneuzen Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met4537 persoonlijk advies en producten zonder poespas.

T 0115 - 69 67 37

Buijze Bankzaken

E info@buijzeverzekeringen.nl Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland I www.buijzeverzekeringen.nl

Axelsestraat 38

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

4537 AK Terneuzen Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl 3e jaar 4e jaar

Wij zijn uw bank. 1e jaar

2e jaar

5e jaar

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Buijze Bankzaken Axelsestraat 38 4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl

Buijze Bankzaken

Wij zijn de bank Axelsestraat 38 Buijze Bankzaken

bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Axelsestraat 38 4537 AK Terneuzen 4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

11

nieren van tuinieren zei me niets en ik kon dan ook geen zinnig antwoord geven toen een teleurgestelde bezoekster uitriep dat die tuin zeker geen heemtuin was. Maar ik vond het een mooie tuin. Er slingerde een klein paadje door en her en der stonden planten met naambordjes erbij. Dat er geen duidelijke structuur in de tuin zat en het onkruid er ook welig tierde, vond ik niet erg. Eigenlijk bestaat onkruid alleen door de wil van de tuinman of -vrouw, die bepaalde planten wel in de tuin wil hebben en andere niet. Ook het ‘onkruid’ bloeide mooi en al met al had de tuin een fijne, enigszins slordige, natuurlijke uitstraling. Ik heb er geen verdienste aan gehad, maar ik was er heel tevreden mee, net als de meeste museumbezoekers trouwens. Een andere ware tuinliefhebber staat de hele week te popelen om op zijn vrije zaterdagochtend zijn snoeischaar te pakken en met kritische blik elk sprietje van de haag bij te knippen. Het keurige gazon maait hij voor de zoveelste keer en hij denkt na welke bloemen het best bij elkaar kleuren, zodat hij de bol-

len nog voor de vorst kan planten en het zaad kan zaaien. Het resultaat is een vriendelijke tuin die de winter perfect doorstaat en er in het voorjaar prachtig onderhouden en kleurrijk bij ligt. Alle lof! In een goede bui denk ik: laat ik aan hem eens een voorbeeld nemen. Dan koop ik zonnebloemzaden die niet ik, maar mijn mijn man vervolgens in de tuin zaait, netjes op een rijtje achter de oude ploeg die hij zo mooi opgeknapt heeft. Na een prachtige bloeiperiode staan de zonnebloemen triest te wachten tot wij ze verwijderen, wat er natuurlijk niet van komt. Nee, ik zal het moeten toegeven, groene vingers heb ik niet. Maar wat lees ik nu over het winterklaar maken van je tuin? Dek vaste planten zoveel mogelijk af “met een laag bladeren, compost of een mengeling van mest en turf.” Dat klinkt als de ambachtelijke manier waarop mijn vader de tuin onderhield. Misschien is er nog hoop voor mij.

06-51 46 24 10 • • • • •

grondwerken groenwerken tuinaanleg en onderhoud levering bomen en hagen vrijblijvende offerte

Notendijk 86b • 4583 SX Terhole • jschleuter@zeelandnet.nl

Tuinaanleg Tuinonderhoud Jaarcontracten onderhoud Alle soorten bestrating Vlonders e.d.

Aukje-Tjitske Dieleman – Semper Scribo

Polderstraat 66 4543 NA Zaamslag

Tel. 0115 - 432349 Fax. 0115 - 431723

www.pvanvuuren.nl info@pvanvuuren.nl

Kerst open deur dagen 2011: Donderdag 24 november 17.00-21.00 uur, vrijdag 25 november 12.00-21.00 uur, zaterdag 26 november 09.00-17.00 uur.

WWW.BLOEMBINDERIJSTEFANIE.NL

openingstijden: Maandag gesloten Donderdag 9.00 - 12.00 uur / 13.00 -18.00 Dinsdag 9.00 - 12.00 uur Vrijdag 9.00 - 12.00 uur / 13.00 -18.00 Woensdag 9.00 - 12.00 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Bloembinderij

Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Peuterspeelzalen Gastouderopvang

ZEEUWS-VLAANDEREN Postbus 172 • 4530 AD Terneuzen • 0115 612368 info@kinderopvangzvl.nl • www.kinderopvangzvl.nl

handig snel en goedkoop

Stefanie Tragel 8 - 4576 ER Koewacht 0 1 1 4Tel. - 3 6 20031 6 4 5 (0)114-362645 of 06-51344122


12

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

voor uw complete badkamer alles in 1 hand, realisatie in korte tijd

Advocaten Mediators

✆ 0114 - 312 090 ✆ 0115 - 617 200 www.derechteradvocaten.nl

Stel uwuw vraag Stel vraagonline online Gratis kennismakingsgesprek Gratis kennismakingsgesprek

De Toyota AVENSIS Bij ons in de showroom!

AKTIE: Op de 1.8 en 2.0 liter de automaat voor € 1,–

Vlietstraat 15, Terneuzen Tel. 0115-614082 Bij ziekenhuis “De Honte”

COLOFON De Vliegende Hollander® is een uitgave van U&R Producties. Vormgeving en druk: Bareman Grafische Bedrijven en U&R Producties (onderdeel van de ) Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen, 0115-613072 Eindredactie: Semper Scribo Tekst- en Redactiebureau, AukjeTjitske Dieleman-Hovinga, info@semperscribo.nl Advertentie-acquisitie: Drukkerij Bareman, 06-53400227 Aanlevering advertenties: s.andeweg@bareman.nl Volgende editie verschijnt eind november Inlevering kopij vóór 10e van de maand © 2011 Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie, film of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.vh-magazine.nl

Today Tomorrow Toyota

Sedan vanaf € 25.315,– Wagon vanaf € 26.195,–

– , 1 € voor t a a m auto

CAPPENDIJK TOYOTA TERNEUZEN Mr. F.J. Haarmanweg 58 4538 AS Terneuzen Tel. 0115-617751

Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Distributeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

13

Bedrijf in beeld (75)

SYMACH

palletiseert van Zeeuws-Vlaanderen tot Nieuw-Zeeland Schrijf eens een stukje over Symach, een bedrijf dat pallets maakt en gevestigd is in Terneuzen. Ja, kom op zeg, pallets zijn aan elkaar bevestigde houten planken en leverbaar in een paar verschillende afmetingen. Toch maar eens even verder gekeken dan mijn neus lang was en dat was maar goed ook. Symach is een jong dynamisch bedrijf en maakt geen pallets, maar ontwikkelt palletiseermachines. Dat dit heel wat anders is, wordt uitgelegd door John de Bat.

De Feyter Constructie

Dit bedrijf begon ruim 25 jaar geleden in Breskens met het maken van de eerste constructies om producten uit de agrarische sector beter te kunnen stapelen en dus ook beter te kunnen vervoeren. In die tijd werden de meeste producten, aardappelen, uien, wortelen en andere van het land afkomstige producten, verpakt in zakken. Het los stapelen van deze zakken was niet zo eenvoudig en nam meer plaats in dan was gewenst. Bovendien gedragen niet alle producten zich hetzelfde in een zak, het ene is wat ronder, groter, kleiner, langer of dikker dan het andere, en tevens zijn de afmetingen van de zakken niet altijd gelijk wat de inhoud en het gewicht betreft. Er werd dus flink geknutseld en ontwikkeld om hier iets goeds voor te leveren. Groei

Over de machines die geleverd werden, was de klant dik tevreden en de vraag naar machines nam toe. Niet alleen de vraag naar één soort machine, maar de klanten kwamen met steeds weer andere vragen over het palletiseren van producten. Zeeuws-Vlaanderen was al lang niet meer het enige leveringsgebied. Nederland, België en natuurlijk het grote landbouwland Frankrijk waren al snel afzetgebieden waar de machines hun werk konden gaan doen. De totale marktontwikkeling zorgde er in 2004 voor dat er een management buy out plaatsvond.

Het nieuwe gezicht

Sacha Bakker, Tony van Langevelde en John de Bat namen het roer over en gingen verder onder de naam SYMACH Palletizers bv. De technische man Sacha Bakker is verantwoordelijk voor de verkoop in voornamelijk het buitenland en is de motor achter de ontwikkeling van de machines. Tony van Langevelde beheert de inkoop, administratie en de voor- en nacalculatie, en John de Bat doet naast het personeelsbeleid de verkoop in Nederland en België. Natuurlijk doen ze niet alles alleen, ze kunnen rekenen op ruim 30 vaste medewerkers en de nodige uitzendkrachten. De gehele vernieuwing, de marktontwikkeling en de groei van de productie heeft ertoe geleid dat in 2009 verhuisd werd naar Terneuzen. Hier beschikt Symach nu over ruim 2500 m 2 bedrijfsruimte, een mooi kantoorpand en de mogelijkheid om verder uit te breiden. Wat is Palletiseren?

Heel eenvoudig gezegd, het stape-

len van goederen op een pallet. Zoals altijd zijn juist de eenvoudige dingen niet zo eenvoudig als ze lijken. Een pallet vol stapelen met zakken die netjes blijven liggen is lastiger dan we denken. Zeker als je dit ook nog eens automatisch wilt uitvoeren. Het gaat niet alleen om de producten die eerder genoemd zijn, er is ook vraag (én een oplossing) om rode bieten, knolselderij, petfood, diervoeding, suiker, melkpoeder, cacao en koffiebonen, zakken met meelproducten en nog vele andere producten te stapelen. Al deze producten gedragen zich anders in een zak en bovendien zijn de zakken niet gelijk van afmeting en gewicht, dit laatste kan variëren van 2,5 kg tot 50 kg. Hier wordt dus een beroep gedaan op de kennis, kunde en creativiteit van Symach om oplossingen te construeren. Wat levert Symach?

Het misschien wel belangrijkste onderdeel van de machine is de manipulator. Dit is een draaibare grijper die over het pallet beweegt en de zakken en kratten stapelt in een bepaald legverband zonder deze te beschadigen, zoals de metselaar metselt. Per product kan dit zogenaamde stapelpatroon anders zijn. Ook de aanvoertransportbanden naar de Palletizer worden geleverd en hierin kan een weegsysteem worden opgenomen die de verpakkingen met een verkeerd gewicht afvoert. In de machines kunnen productspecifieke opties worden toegepast zoals bijvoorbeeld laadschuiven, een stapelkooi en een verstelbare inleg-

kooi. Iedere palletiseerlijn is een stukje maatwerk. Wereldwijd

De onderdelen van de machine worden niet alleen in Terneuzen geproduceerd, maar komen ook van toeleverende Zeeuws-Vlaamse bedrijven en bedrijven uit enkele Europese landen. In Terneuzen worden de machines gemonteerd en geassembleerd en worden de complete lijnen afgetest. Het installeren van de lijnen wordt vanuit Terneuzen over heel de wereld bij de eindklant verzorgd en begeleid. Het product en het bedrijf hebben in zeer korte tijd een zeer goede naam opgebouwd en er wordt geleverd in Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, Canada en natuurlijk Europa. De rek is er nog niet uit, richting Oost-Europa ligt nog een grote markt en dan vergeten we nog de grootmachten Rusland en China. In de agrarische wereld is SYMACH marktleider. In de industriële markt wordt hard gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid en afzetmogelijkheden. Ja, je kunt het automatiseren van een logistiek gebeuren, voor zakken kratten en dozen, met een gerust hart overlaten aan de mensen van SYMACH. Mechanische en electronische vakmensen en engineers zijn constant bezig om het hoogwaardige product verder te ontwikkelen. Wie had het ook alweer over houten pallets? Jan Roose


14

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

Moord en brand Wat lijken de tijden toch veranderd. Als we vandaag de dag iemand vragen waar hij zich het veiligst waant, in de stad of op het platteland, zal hij in negen van de tien gevallen voor het platteland kiezen. Hoe anders was het in het negentiende-eeuwse Zeeland. Daar, en zeker in Zeeuws-Vlaanderen, leek het erop alsof veel plattelanders hun leven niet zeker waren. Als we afgaan op politierapporten uit die tijd krijgen we zelfs de indruk dat geweld en intimidatie eerder regel dan uitzondering waren. Volgens die berichten was “het platte land vervuld van gevaarlijke lediglopers die des nachts rondzwerven en goed en leven bedreigen.” De autoriteiten stonden in de meeste gevallen machteloos. Of het nu veldwachters, politieagenten of leden van de nachtwacht waren: niemand was in staat een einde te maken aan de criminaliteit op het platteland. In 1820 werd Schoondijke opgeschrikt door een gebeurtenis die in eerste instantie alleen leek te wijzen op een ‘gewone’ brandstichting, maar waarvan al spoedig duidelijk werd dat er ook moord in het spel was. De schout van Schoondijke was zwaar onder de indruk van het gebeuren en schreef een uitgebreid verslag: “Een ijsselijk voorval heeft de ontsteltenis in deze Gemeente gebragt. In den nacht van 21 op 22 Maart is het woonhuis van Joos Aalbregtse, werkman in deze Gemeente, en in het bezit van een klein winkeltje in kruidenierswaren, geheel afgebrand, en is Joos Aalbregtse, benevens zijne huisvrouw, Catharina Notebaart, daarin omgekomen. Eergister morgen, omstreeks zes uren, kreeg ik eerst berigt van dit voorval. Ik begaf mij dadelijk naar de plaats zelve, en deed mij door den secretaris en den veldwachter dezer Gemeente, benevens een chirurgijn vergezellen. Aldaar gekomen zijnde, heb ik bevonden, dat de woning van Joos Aalbregtse, welke alleen en afgezonderd van andere woningen dezer

Gemeente staat, geheel is afgebrand, terwijl ik voorts het ligchaam gezien heb, van een persoon, hetwelk dermate verbrand was, dat het ten eenen male onkenbaar was. Naar de kleederen welke nog niet geheel verbrand waren, te oordeelen, was het de man. Het andere lijk lag, voor het grootste gedeelte, nog onder het puin. Daarna heb ik mij naar de woning van Cornelis Engelse, die naast het verbrande huis woont, begeven, om van hem te vernemen, wat hem van dit voorval bekend was. Hij zei mij, dat hij in de nacht van 21 op 22 Maart omstreeks half twaalf, wakker werd, door twee lichtgaten in zijne vensters een groot licht zag, waarop hij dadelijk opstond en hij de woning van zijn buurman in volle vlam vond. Hij begaf zich dadelijk naar de landman H.A. Cijsouw (wonende in IJzendijke en kort bij het afgebrande huis), maakte hem wakker en samen gingen ze naar de plaats van den brand. Cijsouw heeft mij verteld dat hij op den dijk, waarop het afgebrande huis staat, op eenigen afstand van het zelve, twee blikken doosjes had gevonden. Voorts heb ik voor mij geroepen, de vrouw van Cornelis du Bois, arbeider in

deze Gemeente, en wonende op eenen kleinen afstand van het verbrande huis; welke vrouw mij gezegd heeft, dat er omtrent tien uren in den gemelden nacht, aan de deur van hare woning is geklopt en aan de vensters werd getrokken, doch dat zij verder niets meer gehoord heeft.” De getuigenverklaringen maakten duidelijk dat het niet zomaar om een brand ging. Dat drong ook tot de schout van Schoondijke door: “Het vinden der gemelde doozen”, zo vervolgde hij zijn relaas, “en het kloppen aan den woning van C. du Bois, schenen mij toe reden te geven tot presumptie, dat er moedwillige moord en brandstichting was gepleegd. Ik heb toen verder onderzoek gestaakt en het vorenstaande aan den Heer Vrederegter van het Kanton Ijzendijke bekend gemaakt, ten einde zijn Edelachtbare de geregtelijke schouwing der lijken zou kunnen doen. Zijn Edelachtbare is eergister namiddag ter plaatse van het voorgevallene gekomen, en heeft de schouwing der lijken gedaan. Bij de schouwing meende men, dat er geene teekenen van gewelddadige dood te zien waren en de Vrederegter autoriseerde mij de lijken te doen

Kia Oval Logo 4/C - Large

Kia Oval Logo 4/C - Large

u i t v a a r t v e r z o r g i n g

de Ridder Hulsterseweg 15 4571 rH axel www.deridder-uitvaart.nl

tel. : 0115-565100 Fax : 0115-565565

Autorijden leer je zo Dat kan bij ANWB Rijopleiding Chris Roelse Axelsestraat 171, 4537 AT Terneuzen

Meer weten? Bel 0115-694659

In 10 dagen je rijbewijs?


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

begraaven. Het was echter te laat geworden om dat nog dien zelfden dag te doen, en de lijken zijn gister morgen ten 9 uren ter aarde besteld. Toen dit gebeurd was, kwam de Heer Vrederegter op Schoondijke en zegde mij dat er bij het kisten der lijken bloed op de grond ontdekt was, hetgeen een hevig vermoeden deed ontstaan, dat de ongelukkigen waarlijk vermoord waren geweest. De Vrederegter, hiervan toevallig onderricht, achtte nodig eenen naderen schouwing der lijken te doen, en gelastte het ontgraven der lijken. Dezelve zijn dan gister voor den middag door twee heelmeesters naauwkeurig onderzocht, en hierdoor heeft men de volledigste zekerheid van het vermoorden dezer ongelukkigen bekomen. Voorts zijn de lijken, gister middag, andermaal ter aarde besteld.” Het werk voor de schout zat erop. Hij droeg de zaak over aan de provinciale autoriteiten. “Ik neem”, zo schreef hij aan het einde van zijn brief, “de vrijheid U te verzoeken dit voorval ter kennis van het Bestuur dezer Provincie te willen brengen. Ik zal binnen korten tijd de vrijheid gebruiken de kosten door dit geval veroorzaakt, aan de Provincie op te geven en te verzoeken dezelve uit de Onvoorziene Uitgaven van het loopend dienstjaar, te mogen betalen, alzoo de erfgenamen dezer ongelukkigen, zijnde vijf meerderjarige kinderen, door de vrouw in een vorig huwelijk verwekt, volstrekt onvermogend zijn. Ten slotte voeg ik hier nog bij, dat de man Joos Aalbregtse, 63 jaren oud, en te Axel geboren was; en dat de vrouw Catharina Notebaart, 70 jaren oud was, zijnde geboren te Nieuwvliet, en dat deze oude lieden geheel alleen woonden, zonder iemand bij hun te hebben gehad.” Wat het motief van de moord was, weten we niet. Oude mensen die op een afgelegen plek woonden waren een gemakkelijke prooi voor dieven, die het platteland afstruinden op zoek naar geld, juwelen of andere kostbaarheden. Aalbregste en zijn vrouw waren weliswaar geen vermogende mensen, het feit dat ze een eigen huisje hadden en in tegenstelling tot vele andere ouderen geen kostgangers nodig hadden om het hoofd boven water te houden, kan op enige welstand hebben geduid. Misschien verkeerden de moordenaars in de veronderstelling dat het gezin-Aalbregtse over enig bezit beschikte. Toen ze er echter achter kwamen dat dit niet het geval was, vermoordden ze de man en vrouw in koelen bloede en staken ze het huis in brand om de sporen van het misdrijf te wissen.

W O N I N G I N R I C H T I N G

Molendijk 17 - HOEK - Tel. 0115 - 44 12 35 EEN VAN 'T HOFF CLIËNT IS STEEDS CONTENT

vanthoff@zeelandnet.nl, www.vanthoffwonen.nl www.kijkenkiezen.nl Dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00/13.00-17.30 Vrijdag koopavond 17.30-20.00 Zaterdag 08.30-17.00 Zondag en maandag gesloten

Prijsvraag: zoek en vind! Wat is de bedoeling? Uit de advertentie van welke vier bedrijven komen onderstaande fragmenten?

Als u deze uitdaging aanneemt, maakt u kans op een leuke prijs!

Uw oplossing kunt u vóór vrijdag 11 november 2011 bij de receptie van Drukkerij Bareman afgeven, e-mailen naar receptie@tekstbeeld.nl of opsturen naar: Drukkerij Bareman, Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen

In het volgende nummer (86)kvv: wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Hem of haar verkoopunt van kivo-petfood, Carnibest, wacht een leuke verrassing! De oplossing van de vorige prijsvraag is: Ot en Sien, AHv, energique, Alaska Vema, Stevens en Mel. Uit de goede Haaks-barf, antwoorden is mevrouw D. Hopstaken Albert L. Kort uit Sluiskil als winnaar uit de bus gekomen! Van harte gefeliciteerd! tevens Back on track en neoleine (hondenriemen)

Het is en blijft echter giswerk. Voor zover mij bekend zijn de daders nooit gepakt. In de rechterlijke archieven heb ik althans niets over de zaak aangetroffen.

15


16

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

Rolluiken warmte binnen kou buiten

Noens BV 80 jaar ervaring in Zeeuws-Vlaanderen.

,

Nu!

20%

orting winterk ik e n ro ll u

op

Meekrapweg 26 Axel T 0115 56 22 38 www.noens.nl

Markt 19, 4531 EP Terneuzen Tel. 0115 - 616113 • Fax 0115 - 648391 www.cysouwoptiek.nl • info@cysouwoptiek.nl

Lekker Lezen Wie kent Pieter Aspe niet, in België minstens even beroemd als Appie Baantjer. Zowel in België als Nederland komen zijn gefilmde misdaadverhalen op TV, tot genoegen van een grote schare liefhebbers van misdaadromans.

ruzie hebben. Van In woont in een heel oud middeleeuws pand aan de Oude Vispoort in Brugge; de stad waar de meeste verhalen zich

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van uitgeverij Manteau zijn een aantal boeken van Aspe, maar ook van Jef Geeraerts, gebundeld in de ‘gouden collectie’. Het ‘gouden’ boek van Aspe bevat de eerste drie boeken, beginnend met ‘Het vierkant van de wraak’, zijn debuutroman uit 1995. Hoofdinspecteur Pieter van In is het hoofdpersonage, net zo als De Cock bij Baantjer. Direct al krijgt Van In een relatie met Hannelore Martens, de veel jongere, flamboyante, pas benoemde substituut-officier van justitie. Op het gebied van relaties gaat het er af en toe heftig aan toe, van de hoogste toppen van geluk tot de diepste dalen, als ze weer eens

afspelen. Dat decor is tegelijkertijd ook een van de charmes van deze verhalen. Zeker als je zelf wel eens in het mooie Brugge bent geweest is de situatie goed herkenbaar.

® John Brouwer

Als lezer vraag je je af hoe auteurs er steeds in slagen om originele en spannende thrillers te schrijven. Soms denk je zelfs: ‘dat is onmogelijk’, maar als je dan de krant openslaat, weet je dat de dagelijkse realiteit soms nog veel gekker is. Wat veel mensen al dachten over de Belgische justitie, wordt in de verhalen van Aspe nog eens onderstreept. Corruptie en vriendjespolitiek vieren hoogtij. Je kunt ook merken dat Aspe politiek geëngageerd is. In 1976 deed hij mee aan een dissidentenlijst voor de gemeenteraad, waarvoor hij overigens niet verkozen werd. Die politieke betrokkenheid vind je terug in zijn boeken. Een kenmerk is dat in elk verhaal de vuilnisbakken worden geleegd van prominenten en/of rijke Bruggelingen. Van In durft en doet dingen die normaal bij de politie zijn verboden. Kennelijk is het goed gebruik dat politie en ambtenaren de drank bewaren in hun bureau.

Het drankgebruik neemt onbegrijpelijke proporties aan. Om tien uur zitten ze al aan de drank en dat gaat de hele dag door. Als ze bij potentiële verdachten drankjes krijgen aangeboden, zegt niemand nee. Pieter Aspe heeft inmiddels bijna twee miljoen boeken verkocht. Trilogie Pieter Aspe Auteur: Pieter Aspeslag Uitgever:Manteau 870 pagina’s Nieuw gekocht voor 6 euro ISBN 9789022324554


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

17

André van der Veeke en gedichten:

van bloedhekel tot passie

ersoonlijk bekeken nr. 17 Bakermat van Ballustrada

Maar liefst vijfentwintig jaar geleden werd het literaire tijdschrift Ballustrada geboren, op de keukentafel bij André. ‘De eerste uitgave was 20 bladzijden groot’, blikt de redacteur terug. ‘en de eerste nummers werden alleen in ZeeuwsVlaanderen verspreid. Nu komt er twee keer per jaar een nummer van minstens 100 bladzijden uit en het zwaartepunt is van ZeeuwsVlaanderen via Middelburg verschoven naar het hele land.’ Een literair tijdschrift opstarten is al moeilijk, maar het volhouden om telkens een nieuw nummer uit te laten komen, is een hele prestatie. ‘Dit jaar vieren we het 25-jarig jubileum. Voor een literair tijdschrift is dat een hele hoge leeftijd.’

Op zijn vijftiende had hij een bloedhekel aan gedichten. André van der Veeke (1947) uit Terneuzen: ‘Ik vond ze saai en kon niet begrijpen waarom iemand er zich voor kon interesseren. Romans lezen deed ik overigens wel graag.’ Inmiddels heeft hij zeven dichtbundels op zijn naam staan en is hij hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Ballustrada waar, naast proza, essays en enige beeldende kunst, gedichten en belangrijke rol in spelen. ‘Die liefde voor gedichten is dus later gekomen’, zegt hij, ‘en nu beschouw ik poëzie als taal op zijn best.’ Door: Semper Scribo – Aukje-Tjitske Dieleman

een dichter gevraagd om een thema te bedenken, tien andere dichters te vragen om elk twee gedichten te schrijven, en bij het geheel een inleiding te schrijven. Jubileumviering

Het jubileum van Ballustrada wordt natuurlijk gevierd en wel tijdens een feestelijke bijeenkomst op 18 november in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en maar liefst drie tentoonstellingen, in Zierikzee, in de Drvkkerij (Middelburg) en in de bibliotheek (Middelburg). ‘Ballustrada gaat niet alleen om proza en poëzie, maar ook om beeldende kunst’, zegt André. ‘In de Drvkkerij is mail-art te zien, postaal vormgegeven grafiek vanuit de hele wereld, die telkens in Ballustrada verschijnt.”

Door de jaren heen

‘Ballustrada is in al die jaren natuurlijk veranderd’, zegt André. ‘De kunst is dat je moet durven te vernieuwen, ook iets wat succesvol is. Het uiterlijk van het blad hebben we zes keer veranderd. Op die manier gaat het niet vervelen.’ Daarnaast zijn er steeds rubrieken bij gekomen. ‘De enige rubriek die al vanaf het begin aanwezig was, is mijn column. Nu heeft elk nummer onder andere een essay onder de titel Verkeerde juiste verbanden, van de hand van Jan J.B. Kuipers, mijn collega-redacteur en -schrijver. Er is een rubriek met vertalingen van buitenlandse gedichten en heel belangrijk zijn de Laaglandse gedichten.” In die categorie, die zich ook in vormgeving onderscheidt van de rest, wordt telkens

Poëzie absoluut niet stoffig

André van der Veeke haalde op de kweekschool zijn hoofdakte en werd leraar voor het basisonderwijs. ‘Ik heb altijd al veel gelezen en ben gefascineerd door taal. Op school heb ik ook poëzieprojecten gedaan. Sommige kinderen zijn veel met taal bezig en vinden het heel leuk om gedichten te schrijven. Het is de moeite waard om hen zo vroeg iets van poëzie mee te geven, want gedichten zijn helemaal niet stoffig! Die basis heb ikzelf gemist.’ Stichting Zeeuws Licht

Je kunt wel zeggen dat hij dat gemis inmiddels goed heeft gemaakt, met de publicatie van maar liefst zeven

dichtbundels. “Het heeft wel lang geduurd voor ik over mijn onzekerheid en te kritische blik kon stappen. Daarom duurde het twaalf jaar voor mijn tweede bundel verscheen. Inmiddels streef ik naar één dichtbundel per jaar. In 2010 kwamen er drie uit en dat veroorzaakte natuurlijk veel drukte.” Hij moet per slot van rekening nog tijd over houden voor zijn andere werkzaamheden binnen de Stichting Zeeuws Licht. Naast de uitgave van Ballustrada die onder de stichting valt, hoort daar eens in de paar jaar ook de

Arsenaalstraat 3 Postbus 1097 - 4530 GB Terneuzen Tel. (0115) 63 11 80 - Fax (0115) 69 46 12 info@deruyteradvies.nl

publicatie van een reeks boeken bij: Zeeuws Licht (1992), Licht Zeeuws (1996), Zeeuws Dicht (2002) en Laaglandse verhalen (2006). En voor wie poëzie op papier nog steeds “stoffig” of “ouderwets” vindt: bezoek dan eens de voorstelling Mannen van Papier, waarbij André van der Veeke samen met Jan J.B. Kuipers, Thom Schrijer en Wim Hofman verrassende poëzie ten gehore brengt. Daar komt veel publiek op af. Op 19 november is de groep te horen op het Crossing Border Festival in Den Haag.


18

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

Hans Zuiderbaan

Porgy en Bess Er is de laatste weken heel veel te doen geweest rond het voortbestaan van Porgy en Bess. Porgy en Bess is een van de oudste en meest befaamde jazzclubs in Nederland. Het is inmiddels een allround cultureel podium. Ooit in 1957 begonnen als roemrucht café van Frank Koulen, is het nu, 26 jaar na diens overlijden, een stuk cultureel erfgoed. Tijden veranderen en wat ooit een café met een podium was, is nu een podium met een bar. Er vinden per jaar rond de veertig professionele optredens plaats en daarnaast nog veel meer optredens van plaatselijke ensembles en gezelschappen. Porgy en Bess is daardoor ook altijd een kweekvijver van lokaal talent geweest. Befaamde musici die er ooit hun eerste podiumervaring opdeden, zijn Frank van den Berge, Jan Menu, Arno Krijger en niet te vergeten klassiek violist Mathieu van Bellen. Plaatselijke bands zoals de Westerschelde Big Band, de Big Swing Band, de Lamaketta’s die helaas niet meer bestaan, en talloze andere formaties beleefden of beleven hun hoogtepunten op

het podium. En dan natuurlijk de grote namen uit de jazz die al meer dan vijftig jaar met heel veel passie op het podium komen spelen. Roy Hargrove, Art Blakey, Chet Baker, Diana Krall en Toots Thielemans zijn slechts enkele grote namen. Het programma is ieder jaar weer formidabel. Maar er is meer dan jazz. De Toneel Groep Terneuzen brengt ieder jaar een schitterend stuk op de planken, of eigenlijk meer op de kale vloer van de achterzaal. Het gezelschap kiest vaak een sterk psychologisch drama uit en gaat daarbij risico’s niet uit de weg. Nederlandse en Vlaamse schrijvers en dichters komen heel graag naar de avonden van Prometheus en zorgen voor uitverkochte avonden. De lijst van auteurs is indrukwekkend: Jan Brokken, Adriaan van Dis, Arthur Japin, Hugo Claus, Cees Nooteboom, Conny Palmen en Anna Enquist zijn slechts een paar namen. Zij vinden in Terneuzen een ambiance die ze nergens anders aantreffen. Kamermuziek gedijt eveneens heel goed in die intieme sfeer. Hoewel

- Showroom sanitair en tegels - Verwarming - Gas/waterfitter - Dakbedekking - Lood/zinkwerk

Onderhoud en reparatie alle merken A.P.K. keuringen (ook campers) Airco-service Gespecialiseerd in Franse merken Banden en uitlaten tegen scherpe prijzen

Productiestraat 1A - Terneuzen - tel. 0115-612324

de akoestiek helemaal niet zo goed is voor die muziek wordt dat ruimschoots goedgemaakt door de heel bijzondere “vibe” die ook klassieke musici ervaren op het podium. Dit alles nu staat op het spel omdat de financiering van het etablissement in een veranderd klimaat is terechtgekomen. Tot enkele jaren geleden kon alles behalve het programma worden gefinancierd door de exploitatie van de bar. Maar die inkomsten zijn gestaag teruggelopen en nu is de situatie van het podium eigenlijk vergelijkbaar met andere podia. De bar is een niet onaanzienlijke bron van inkomsten maar is nooit toereikend voor de hele financiering. Geen enkel podium kan zijn infrastructuur volledig bekostigen uit de opbrengsten van de bar. Dat dat bij Porgy wel zo was, komt door de voorgeschiedenis uit de begintijd onder oprichter Frank Koulen. Die tijd hebben we nu definitief achter ons gelaten. Om verder te kunnen, zal een nieuwe manager moeten worden aangesteld. Zo’n functie is niet eenvoudig in te vullen en daar is geld

voor nodig. Dat kan alleen maar door een structurele subsidie. De enige instantie die aanspreekbaar is op zo’n structurele subsidie is de gemeente. Veel andere kostenposten kunnen gedekt worden uit rijkssubsidie, incidentele fundraising en sponsoring maar een betaalde functionaris moet met zekerheid gefinancierd worden. De gemeente heeft tot nu toe niet voldoende dekking willen bieden en Porgy en Bess is dus enorm in de weer om de gemeenteraad alsnog tot een ander besluit te laten komen. Als dat niet lukt, staat het voortbestaan van dit unieke instituut op het spel. Schrijver Jan Brokken verwoordde het heel treffend: Terneuzen zonder Porgy en Bess is nog slechts een schim van Terneuzen. Porgy en Bess is meer dan een podium, het is de culturele kachel. Zonder die krijgt Terneuzen het erg koud.


31 oktober 2011 | nr. 85 | De Vliegende Hollander®

Eerste spannende momenten achter de rug

19

Bij de bouwwerkzaamheden van de Sluiskiltunnel en toeleidende wegen zullen nog vele spannende momenten volgen, waarbij het op een goede coördinatie en uitvoering aankomt, maar voor werkvoorbereider Dennis Nijhof is in ieder geval één spannend weekend achter de rug. “Vanuit BAM-TBI ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van de werkzaamheden die met het spoor te maken hebben. In het weekend van

gedaan, “van documentbeheer tot planning en uitvoering. Als werkvoorbereider ben je een schakel tussen verschillende partijen.”

8 en 9 oktober werd de tijdelijke spoorbrug aan de oostzijde van het kanaal geplaatst.”

UitdagingOorspronkelijk komt hij uit Westdorpe, maar inmiddels woont hij in Delft. Dennis: “In Vlissingen heb ik civiele techniek gestudeerd, dus weg- en waterbouw. Daarna ben ik al snel bij BAM Civiel terecht gekomen. Ik heb meegewerkt aan de Hartelfietsbrug in Spijkenisse en het Jubi-project in Den-Haag, het gezamenlijke gebouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Daar kwam veel beton bij kijken. Twee jaar geleden heb ik al aan mijn baas gevraagd of ik voor het project van de Sluiskiltunnel kon werken. En dat is gelukt! Nu ben ik, los van de algemene werkvoorbereiding, vooral bezig met de spoorwegen. Dat is nieuw voor mij, dus ik leer veel en het is een leuke uitdaging!”

Tekst: Semper Scribo – Aukje-Tjitske Dieleman

Werkzaamheden op korte termijn

Tijdsdruk

Het spoor ligt op een dijk, op een locatie waar een bouwput moet komen. “Door die brug kunnen de goederentreinen nu gewoon het spoor gebruiken, terwijl wij dwars door de dijk graven”, legt Dennis Nijhof uit. “In het weekend van 8 en 9 oktober was er een buitendienststelling. Dit was nodig om de brug te kunnen plaatsen, maar op maandagochtend vroeg moest de eerste trein er wel over kunnen rijden. Dus je werkt in zo’n weekend onder een grote tijdsdruk. Er mag niets misgaan.” Werkvoorbereider

De taak van Dennis is om ervoor te zorgen dat het werk uitgevoerd kan worden. “Samen met vijf anderen bestel ik alle materialen die nodig zijn en regel ik dat er onderaannemers voor specifieke werkzaamheden aangenomen worden. Er komt veel overleg bij kijken en je moet op grond van het grovere tijdsschema een detailplanning maken.” Eigenlijk knoopt Dennis alle eindjes aan elkaar van het werk dat anderen hebben

Vanuit zijn kantoor in de grote keet, achter de skihal, heeft de werkvoorbereider een mooi uitzicht op de bouwwerkzaamheden. “Ik vind het hartstikke leuk om zo dichtbij het werk te zitten en het is ook heel handig, want als werkvoorbereiders overleggen wij vaak met de uitvoerders.” De net geplaatste spoorbrug is in de verte zichtbaar als een groene balk. Daaronder zal de komende tijd gegraven worden. “Voor de veiligheid wordt het spoor continu in de gaten gehouden, want het kan zijn dat door ons werk trillingen ontstaan en de rails schade oploopt”, vertelt Dennis. “Aan de westkant wordt begin 2012 een viaduct voor het spoor geplaatst, zodat we daar ook een bouwkuip aan kunnen leggen.” Naast het spoor houdt hij zich samen met de anderen in het team van werkvoorbereiders bezig met andere bouwwerkzaamheden. Dennis: “We zijn nu volop aan de slag in het ontwerp- en voorbereidingsstadium van het informatiecentrum van de BV KanaalKruising Sluiskil.” Prompt loopt een collega binnen. “We passen de locatie van de fundering van het infocentrum een beetje aan”, meldt hij. Na zijn uitleg knikt Dennis. Hij is het ermee eens en de collega verdwijnt weer. Het is duidelijk: de mensen van BAM-TBI hebben het er maar druk mee.


20

De Vliegende Hollander® | 31 oktober 2011 | nr. 85

STAP 1 Software DOWNLOADEN, installeren en updaten voor de laatste producten. Windows-waarschuwingen kun je negeren, want de download is veilig.

Maak zelf de mooiste fotoproducten in een handomdraai

spir a

STAP 2 Product, foto’s en indeling SELECTEREN Eventueel achtergronden, speciale kaders, effecten en teksten TOEVOEGEN, slepen, draaien… wat je maar wilt!

STAP 3

STAP 4

Opslaan en UPLOADEN

en even op de postbode wachten…

BESTELLEN

fotoalbums kalenders agenda’s

albin ding har d e kaf t s cr ap book s

weekkalenders maandkalenders jaarkalenders familieplanners agen

da’s

• GROOTSTE GEMAK • LAAGSTE-PRIJS-GARANTIE • SNELSTE LEVERING • FotoboekZeeland.nl is hét adres om snel, professioneel en goedkoop fotoboeken en kalenders te maken. Verras jezelf of familie en vrienden met een persoonlijk aandenken. Vandaag besteld, overmorgen in huis!* Er worden voortdurend nieuwe producten toegevoegd. Kijk daarom regelmatig naar de beschikbare updates. Wij blijven ook onze software uitbreiden. FotoboekZeeland.nl heeft geen weder-verkopers. Je bestelt rechtstreeks bij de producent. Dit houdt de prijzen uiterst scherp. Vind je een goedkopere aanbieder (acties uitgezonderd), dan passen wij onze prijs aan. Er is veel materiaal standaard aanwezig om de pagina’s aantrekkelijk te maken, maar ook zelf kun je achtergronden, kaders, maskers, mooie effecten en andere afbeeldingen toevoegen om een persoonlijk album professioneel en aantrekkelijk te maken.

VOOR DE SNELSTE LEVERING KIES JE VOOR THUIS AFLEVEREN PER POST Vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is, wordt er binnen drie dagen geleverd. Ook kun je op verschillende adressen het product afhalen. Afhankelijk van het tijdstip van de bestelling, kan dat enkele dagen langer duren. HEB JE IDEEËN OF WENSEN? LAAT HET ONS WETEN! * Uw bestelling gaat in productie als de betaling binnen is. Bij bankoverschrijvingen kan dit soms enkele dagen duren.

Vhm85