Page 1

Kerstbomen, snijbonen Straatnaam 3 Verklaard en winterneven

Amerikanen lezen 5 Zeeuwse schrijver  7

handig snel en goedkoop

De GanzenPen Gratis huis-aan-huis magazine voor de gemeenten Goes en Kapelle

Jaargang 2 • 19 december 2011 • nummer 16

Licht in donkere dagen

De beste wensen 4

Een dief in uniform

6

Scan de QR-code en volg ons op

autoruit stuk? Autotaalglas Zeeland 0113-251700

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828

“De donkere dagen voor kerst” is een uitdrukking die we regelmatig horen, veelal als het slecht weer en vroeg donker is. Mensen houden niet van donkere dagen. Dit wordt geassocieerd met somberheid en ongeluk. Hier proberen we verandering in te brengen door overal extra verlichting op te hangen en kaarsen aan te steken. In en om het huis moeten gezellige lampjes licht brengen in de donkere dagen. Met een passend muziekje op de achtergrond gaan we langzaam de kerstdagen tegemoet. Een familiefeest bij uitstek. Waar ik me elk jaar weer over verbaas, is dat iedereen kerst viert. Gelovig of niet gelovig, iedereen doet aan kerst. Zelfs mensen die niet in God geloven, vieren wel Zijn geboorte!

Een familiefeest: de meesten kijken er naar uit. Ook zullen er mensen zijn die tijdens de feestdagen met weemoed terugdenken aan familie of vrienden die er niet meer zijn. Alleenstaanden of eenzamen zullen deze dagen ook weer anders beleven. Laten we juist nu oog hebben voor onze medemensen. Sinterklaas is weer achter de rug, nu kijken we al weer uit naar de cadeaus van kerst. Ik vind het alleen al moeilijk om een verlanglijstje voor Sinterklaas te maken. Een boterletter, een chocoladeletter en wat nuttige cadeaus zijn zo opgeschreven, maar dan… Nog steeds is het traditie om aan werknemers

en relaties een kerstpakket te geven. Vooral het uitpakken is leuk, daarna gaat alles de kelder in. Toch is het leuk om wat te geven en ook om wat te krijgen. Ik vind dat we deze traditie in stand moeten houden. Een blijk van waardering voor een jaar hard werken blijft een prettige ervaring. Eind van het jaar wordt er ook terug gekeken naar de afgelopen periode. Wat is er gebeurd in de wereld, wat is er gebeurd in Nederland? Wat is er gebeurd in onze familie, in ons gezin en met mij? Zojuist heb ik ook teruggekeken. Wat heb ik geschreven in de Ganzenpen? Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. De meeste reacties heb ik gekregen op het artikel over Vertrouwen. Ondernemers en particulieren hebben op diverse manieren hun reactie gegeven. Ik had nooit verwacht dat een artikel zoveel teweeg zou brengen. Het blijkt dat vertrouwen heel belangrijk is voor mensen. Laten we dan ook dit jaar positief afsluiten en met vertrouwen kijken naar het nieuwe jaar!

Ronald van der Hart


2

De GanzenPen | 19 december 2011 - nr. 16

Burgemeesters-log René Verhulst, de Burgemeester van Goes, meldt op de gemeentelijke site www.goes.nl saillante zaken of juist hele

De tip van… Last van uw maag? Zuur? Vol gevoel? Twee theelepels kalmoes (maagwortel) per mok, kort koken, 15-30 minuten laten trekken. Een halve mok voor en/of na de maaltijd. www.dewaaihoek.nl

gewone zaken in Goes en op de Bevelanden. Reacties zijn welkom via de website www.goes.nl.

Ze waren weer, Sint met zijn Zwarte Pieten. Eind november kwam de Sint op de kade aan en ik mocht hem op het stadhuis verwelkomen. Wie ook intrede deed, was dominee Kamphuis. Na ruim vier jaar heeft de Hervormde gemeente van “De Levensbron” weer een predikant. Ik scheer Sinterklaas en de dominee niet over één kam, maar zoals bij de bevestiging van de laatste werd gezegd, de intocht van de Sint stond wel aangekondigd bij de gemeentegrens, die van dominee Kamphuis niet. Beiden zijn hartelijk welkom! Maar eigenlijk wil ik het over Zwarte Pieten hebben. Nee, niet zoals de laatste weken in de krant. Rond deze tijd van het jaar moet die altijd vol met stukjes dat de Afrikaanse knecht van de Sint toch echt niet meer kan, dat is discriminatie. Edgar Davids kan er ook over meepraten. In Zeeland zijn we nog beter in discrimineren en vooral van ons zelf. Op de bijeenkomst “Rijk in Zeeland” in Middelburg ging het over de wegtrekkende rijksdiensten uit de provincie. Dat kan heel veel werkgelegenheid kosten. De pas gepensioneerde decaan van de Roosevelt Academy, Hans Adriaansens hield een knap verhaal over randstadcentrisme, de randstad als maat der dingen en niet de periferie. Maar vervolgens deed hij zichzelf en Zeeland erg tekort door weer eens te gaan keu-

velen over de Zeeuwse ziekte. Daar schijnen wij als gemeenten vooral aan te leiden. De benaming Zeeuwse ziekte gebruik ik zelf nooit en moet nu eens voorgoed van de baan zijn. Weg met het Zwarte Pieten. Degene die hem gebruiken, plaatsen de term in de verkeerde context. De Romeinen waren niet graag in Zeeland, dat gold later ook voor de Spanjaarden en de Engelsen. Door de werking van eb en vloed door de stroomgeulen en in de grillige kreken en poelen ontstonden koortsen, de Zeeuwse ziekte, en daar bezweken zij massaal aan. Iedereen behalve de Zeeuwen zelf, wilt u dat onthouden alstublieft. Met het college brachten we een bezoek aan de bibliotheek. De vestiging Goes is onderdeel van Bibliotheek Oosterschelde en de omringende dorpen kennen natuurlijk ook de Biblio(service-)bus. In de gemeente Goes zijn er 10.000 leners, dat is ruim een kwart van het totale aantal inwoners. Van een boekenpaleis wordt de bibliotheek steeds meer een ontmoetingsplaats. Dat kan zijn voor studenten, maar ook voor zzp’ers. Dat staat niet voor Zwarte Pieten, maar voor “zelfstandigen zonder personeel”. In de toekomst zal ook gekeken worden naar een loketfunctie voor andere organisaties en bijvoorbeeld podium voor lokale verenigingen. En verder was het vorige maand vooral mistig…

Houtzagerij De Piet Timmerhout op maat Stookhout op afroep Pietweg 5 • 4471 NR Wolphaartdijk

Europees landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

T (0113) 71 55 13

Maak zelf de mooiste fotoproducten in een handomdraai!

FotoboekZ profession kalenders en vriende Vandaag b

Er worden v toegevoegd beschikbar software ui

FotoboekZ verkopers. J producent Vind je een uitgezonde Er is veel m pagina’s aa kun je achte effecten en om een per aantrekkeli

VOOR DE S THUIS AFL

STAP 1 Software DOWNLOADEN, installeren en updaten voor de laatste producten. Windows-waarschuwingen kunt u negeren, want de download is veilig.

STAP 4

Vanaf het m binnen is, w Ook kun je product afh van de best duren.

BESTELLEN

HEB JE IDE LAAT HET O

STAP 2 Product, foto’s en indeling SELECTEREN Eventueel achtergronden, speciale kaders, effecten en teksten TOEVOEGEN, slepen, draaien… wat je maar wilt!

STAP 3 Opslaan en UPLOADEN

en even op de postbode wachten…

COLOFON De GanzenPen is een uitgave van U&R Producties.

Vormgeving en druk: Bareman Grafische Bedrijven en U&R Producties ) (onderdeel van de Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen 0115-613072

Eindredactie: Semper Scribo Tekst- en Redactiebureau, Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga, info@semperscribo.nl

Advertentie-acquisitie:

Drukkerij Bareman, 06-53338404 Aanleveren advertenties: s.andeweg@tekstbeeld.nl Inlevering kopij vóór vrijdag 13 januari 2012. Volgende verschijningsdatum: maandag januari 2012.

Bezorgklachten:

06-53338404 of info@tekstbeeld.nl © 2011 Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie, film of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden.

* Uw bestelling Bij bankovers


nr. 16 - 19 december 2011 | De GanzenPen

Goese Metaalhandel Van Son Van Doornestraat 1A 4462 EX Goes T 0113-212684 M 06-20442944

3

zaterdag 14 mei te Middelburg MIDDELBURGS

GROTE VEILINGHUIS KUNST- EN Verhage & Van Kleef zaterdag 14 mei te Middelburg ANTIEKVEILING GROTE KUNST- EN ANTIEKVEILING GEVRAAGD

met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver

met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver

Van der Valk Hotel Voor onze volgende veiling: der Valk Hotel Paukenweg 3 Middelburg PaukenwegVan 3 Middelburg

Kunst, antiek en design-artikelen uit de jaren ‘50-, ’60 en ‘ 70 Miller, etc.)

Kijkdagen: vrijdag 13 mei van 15 tot 20 uur en zaterdag 14 mei (Artifort, PasToe, Knoll, Arne van 9.30 tot 11.30 uurJacobsen, Eames, De veiling start zaterdag 14 mei om 14 uur

accu’s recycling kabels & elektromotoren non-ferro schroot & metalen geopend: ma-vr 8 tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur za 8 tot 12 uur

middelburgs Wilt u de hoogste opbrengst? VEILINGHUIS Bel ons of u kunt ons een bezoek brengen op woensdag-, donderdag- en

zaterdagmiddag van 13 u tot 17 u en op afspraak. Verhage & Van Kleef middelburgs

middelburgs VEILINGHUIS

Meer dan 40 jaar een betrouwbaar adres als Houtkaai 9A.I. Verhage Verhage & Van Kleef Kunst- en Antiekveilingen BV. NL - 4331 JR Middelburg Directie: Ruben van Kleef tel (+31) (0) 118 62 76 39 Houtkaai 9 gsm (+31) (0) 6 38 93 07 33 NL - 4331 JR Middelburg www.middelburgsveilinghuis.nl www.middelburgsveilinghuis.nl tel (+31) (0) 118 62 76 39 info@middelburgsveilinghuis.nl info@middelburgsveilinghuis.nl gsm (+31) (0) 6 38 93 07 33

Kerstbomen, snijbonen en winterneven De feestvreugde rond de houden van een derde kerstdag, net Kerstdagen heeft een steeds als bij Pasen en Pinksteren – en dan Amerikaanser tintje gekregen, voornamelijk op Walcheren. dankzij de commercie en een onuitNieuwjaar kende eveneens vaste puttelijke stroom kerstfilms uit de Zeeuwse gewoonten, zoals het verorVS. Dat is eigenlijk niks bijzonders. beren van een nieuwjaarsgerecht van Ook vertrouwde zaken als de kerstgroene bonen (ingemaakte snijbonen) boom waren eens import. Deze met varkensworst. was in Zeeland omstreeks 1900 Nieuwjaarsdonderdag (tussen 2 en sporadisch bekend, en dan alleen 8 januari) was een Walcherse boeals ornament in (protestantse) kerk renfeestdag. Een redacteur van het of zondagsschool. In enkele stadjes weekblad Ons Zeeland sprak in 1927 was het gebruik ook in de gezinnen zijn leedwezen uit over het feit ‘dat doorgedrongen. Vijfendertig jaar de geest van het Driekoningenfeest later konden nagenoeg overal in [6 januari, JK], een geest van de provincie kerstbomen worden devotie, onder de Hervormden der gesignaleerd. Opvallend is dat op Winterfeesten begonnen natuurlijk met Sinterklaas. Twee Walchersche dorpen is te loor gegaan Walcheren, waar men vóór 1900 Zeeuwse kinderen zetten hun schoen bij de schouw (Jan en heeft plaats gemaakt voor een de kerstboom eendrachtig weerde, Heyse, gemengde techniek, 1917). geest van ongebondenheid en van Westkapelle een uitzonderingspoongebreidelde vereering van Bacchus’. sitie innam. Als eerste plaats op Want jongens en meisjes doolden ‘sleWalcheren werd de kerstboom er pend en slingerend langs Middelburgs straten’ tot lang ‘nadat zowel in de kerkelijke als huiselijke kring binnengehaald. de stadsbevolking de nachtelijke rust pleegt in te gaan.’ Rond Kerst en nieuwjaar verscheen in Zeeland de ‘koenkelEr leefden in Zeeland tot in de twintigste eeuw veel pot’: een Keulse pot of blikken bus overspannen met een varkensblaas, waarin een rietje was gestoken. Door dit rietje snel volksverhalen rond het kerstthema. Voorbeelden uit Oost Zeeuws‑Vlaanderen handelen veelal over vreemde gebeurte bewegen werd ‘muziek’ voortgebracht. De volkskundige P.J. Meertens omschreef deze klanken in de jaren twintig van tenissen in de stal. Men moest op Kerstnacht nooit rond twaalven bij de paarden gaan kijken. Op dat tijdstip begonde twintigste eeuw als een ‘dof, weemoedig geluid’. Kinderen zongen er liedjes bij en gingen langs huizen en winkels, bede- nen ze met elkaar te spreken als mensen. Wie zo’n gesprek lend om lekkernijen. Elders deed men dit ook op Sint-Maarten afluisterde stelde zich bloot aan groot onheil. Zo was er in de omgeving van Groenendijk een boer die dit aan zijn laars (11 november); we kennen de rommel- of koenkelpot al uit de lapte. Hij verborg zich in de Kerstnacht tóch in de stal en zestiende eeuw. hoorde om middernacht het ene paard tegen het andere zegMet Kerst kwamen ‘smoutebollen’ op tafel: in reuzel gebakgen: ‘Weet jij wie we het eerst naar z’n graf zullen rijden?’ ken deegkoeken. Zeeuwen aten in de donkere dagen rond ‘Nee,’ antwoordde het andere dier. ‘Onze baas!’ zei het eerKerst ook ‘kosseweggen’: langwerpige, ruitvormige krentenste paard. De nieuwsgierige boer is, aldus het verhaal, nog broodjes. dezelfde nacht in zijn bed gestorven. Boerenzoons gingen ook wel uit ‘winterneven’ (bij familie Jan J.B. Kuipers logeren): er was immers weinig werk op de boerderij. Typisch Zeeuwse kersttraditie bestond verder eigenlijk alleen uit het


4

De GanzenPen | 19 december 2011 - nr. 16

De beste wensen Al vele jaren doe ik mee aan de traditie van de jaarwisseling. Met enige spanning klokslag twaalf uur afwachten, het glas heffen en dan met de allerbeste wensen gepaard gaande omhelzingen. Vervolgens vlug naar buiten om het vuurwerk af te steken en met het glas nog in de hand ahh en ohh roepen voor zoveel moois in de lucht. Ook ga ik bedenken welke welke plannen en/of voornemens wel of niet haalbaar zijn; welke klussen in huis of welk onderhoud aan de beurt is. Voor mij geldt dan altijd weer: welke muur in huis zal een ander kleurtje krijgen? Het komende jaar zal voor huiseigenaren hopelijk duidelijkheid verschaffen betreffende een te kopen of, erger nog, te verkopen huis. De onrust in de financiële wereld belooft niet veel goeds; iedere dag is er wel weer een of ander land dat te veel heeft geleend om leuke dingen aan de burgers te geven zonder erbij te denken dat het ooit door diezelfde burgers moet worden terugbetaald. De slogan ”Pas op, geld lenen kost geld” geldt nog steeds niet voor sommige overheden. Er zijn in de Provincie genoeg gemeenten waarvan B&W zich rijk rekenden met de aankoop van grond, het bouwrijp lieten maken en voor een mooie prijs verkochten. Waar dat niet lukte, zit de gemeente met veel bouwrijpe grond, wat natuurlijk veel geld kost. Waar de verkoop wel lukte, kost het de ingezetenen ook geld vanwege onverkochte huizen. Ik ken een gemeente die rustig

met grote woningbouwprojecten doorgaat terwijl er in diezelfde gemeente bijzonder veel woningen te koop aangeboden worden, waarvan de eigenaren reeds jaren in een ander huis wonen. Wanneer de rook van het vuurwerk tijdens de jaarwisseling is opgetrokken, kun je moeilijk met de geijkte wensen afkomen. Een simpel “Gelukkig nieuwjaar” ging dit jaar ook al niet op. Het is om ons heen lang niet zo onrustig geweest. Ik wens iedereen dan ook rust op de huizenmarkt, rust op de financiële markten, een aantrekkende economie, een koude winter met veel schaatspret en natuurlijke het allerbelangrijkste: een goede gezondheid! Kortom, zoals mijn grootvader altijd zeer plechtig zei: “Ik wens u veel heil en zegen.” 

Emmy ter Stege

Prijsvraag: zoek en vind! Als u deze uitdaging aanneemt, maakt u kans op een leuke prijs! Wat is de bedoeling? Uit de advertentie van welke vier

A DA M O - G O E S

bedrijven komen de fragmenten hiernaast?

Administr

Uw oplossing kunt u vóór donderdag 12 januari 2012

DE

g n i em D n A p ro du c é p ti e o dé

e-mailen naar receptie@tekstbeeld.nl of opsturen naar:

MOOISTE KERST Drukkerij Bareman administratie - belastingaangiftes - freelanc Axelsestraat 156 IS GROEN Johan METBrouwer, GEEL Geldeloozehof 7, 4463 AH Goes, te 4537 AS Terneuzen

s

gemaakt. Hem of haar wacht een leuke verrassing! Veel succes!

De oplossing van de vorige puzzel was: Acupoint, Vergader-

e

An t

a

ns

In het volgende nummer (17) wordt de prijswinnaar bekend Ondernemers MKB (en ook kleine BV's) kunnen tot wel 50% besparen op de externe kosten v a

en Congrescentrum De Stenge, Kesselaar b.v. en Van der

FOTOGRAFIE Hooft Uitvaartzorg.

De winnaar van De GanzenPen nummer 15 is mevrouw A.

0113-223326

Bakx uit Wemeldinge. Van harte gefeliciteerd!


nr. 16 - 19 december 2011 | De GanzenPen

Evenwijdig aan de spoorlijn van de Stoomtrein Goes-Borsele loopt de Dirk Dronkersweg. Terwijl de meeste andere straten in de industrieterreinen De Poel II en III zijn vernoemd naar beroemde uitvinders en ontdekkingsreizigers als Columbus, Nobel, Stanley en Livingstone draagt deze straat de naam van een persoon die niet bij iedereen bekend zal zijn. Sterker nog, waarschijnlijk is het dat de meeste niet-Zeeuwen nog nooit van hem hebben gehoord.

kwam op 18 maart 1846 zelfs met een speciale uitgave, waarin uitgebreid uit de doeken werd gedaan hoe de infrastructurele werken uitgevoerd zouden worden. Hoe groot was de teleurstelling, toen korte tijd later bleek dat het ambitieuze plan werd afgeblazen. De rijksoverheid liet weten te krap bij kas te zitten. Het zou nog meer dan tien jaar duren voordat de regering het licht op groen zette. In 1860 kwam het kabinet-Van

Dat de Dirk Dronkersweg in de buurt van een spoorlijn ligt, zal geen toeval zijn. Dirk Dronkers geldt namelijk als vader van de Zeeuwse spoorlijn, die in de negentiende eeuw met zoveel pijn en moeite werd verwezenlijkt. Om de gigantische klus te kunnen uitvoeren was het nodig dat de eilanden Walcheren en ZuidBeveland met Noord-Brabant waren verbonden en daarom vroeg de Middelburgse aannemer Dirk Dronkers de koning in 1840 om toestemming voor de afdamming van het Sloe en het Kreekrak. De kosten werden beraamd op 4 miljoen gulden en het onderhoud zou moeten worden betaald uit de tolgelden. Helaas voor Dronkers werd de concessie niet verleend. Dronkers liet zich echter niet uit het veld slaan en twee jaar later vroeg hij opnieuw een vergunning aan, ditmaal zonder afdamming van de Oosterschelde, waardoor het plan goedkoper uitkwam. Opnieuw kreeg hij nul op het rekest. Dronkers was echter een doorzetter en in 1845 kwam hij met een rapport, getiteld “Eenige beschouwingen over het doelmatige van het daarstellen van een spoorweg, uit de hoofdstad van Zeeland, door de provincien Noord-Braband en Limburg”, waarin hij zijn plannen nader uiteenzette. Een jaar later leek hij zijn zin te krijgen. De Middelburgsche Courant

Hall/Van Heemstra met de Spoorwegwet, die bepaalde dat de aanleg van de spoorlijn geen particuliere maar een staatsaangelegenheid was. Het kabinet was doordrongen van het belang van een Zeeuwse spoorlijn en in juni 1861 werd begonnen met de aanleg van de verbinding tussen Roosendaal en Bergen-opZoom. In 1863 was dit traject voltooid. Het doortrekken van de lijn naar Goes duurde langer. Het kreekrak moest worden afgedamd en er moest een kanaal door Zuid-Beveland worden aangelegd om België tegemoet te komen. In 1868 was het eindelijk zover en op 1 juli van dat jaar werd het station in Goes geopend. De Middelburgsche Courant kwam voor de tweede keer met een speciale editie uit. Onder de kop Feestelijke Opening van de eerste Zeeuwsche Spoorweg-Lijn

5

besteedde de krant maar liefst twee volle pagina’s aan de voorgeschiedenis van de lijn en de betekenis van Dirk Dronkers voor de spoorwegen in Zeeland. Voor de feestelijke opening was uiteraard Dronkers uitgenodigd. Hij bevond zich in illuster gezelschap. Tot de genodigden behoorden onder anderen de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën, evenals de Zeeuwse Kamerleden en de burgemeesters van alle Zeeuwse gemeenten waar de spoorlijn doorheen liep. Nadat de trein ’s middags in Goes was gearriveerd, kreeg Dronkers een gouden medaille uitgereikt waarop aan de ene kant zijn borstbeeld was getekend en aan de andere kant de woorden: ‘Aangeboden door Zeeuwen bij de opening van den eersten spoorweg in Zeeland Juli 1868’ waren gegraveerd. Het randschrift luidde: ‘Dirk Dronkers de eerste ontwerper van den Zeeuwschen spoorweg’. Dronkers was, zo lezen we in de krant, ‘diep getroffen’ door het geschenk. De Middelburgsche Courant had hoge verwachtingen van de spoorlijn. Een enthousiaste journalist schreef: “En zoo snort dan nu de eerste spoortrein over Zeeland’s polders en wat tot voor weinige maanden nog onvruchtbare schorren of snelvlietend water was! Laat ons hopen dat hij er de levenskrachten zal opwekken, en alzoo voor de Zeeuwen het middel zijn om door eerlijke werkzaamheid en rechtmatig zelfvertrouwen, gegrond op een gepast gevoel van eigenwaarde, datgene te veroveren wat spoorbaan en zeekanaal zelve niet kunnen brengen: welvaart en volksontwikkeling!” Het waren woorden die kenmerkend waren voor het negentiende-eeuwse vooruitgangsgeloof.

Albert L. Kort


6

De GanzenPen | 19 december 2011 - nr. 16

Een dief in uniform Dat de politie het in onze tijd niet breed heeft, zal de meeste mensen bekend zijn. Een paar jaar geleden nam de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst maar liefst vijftienduizend handtekeningen van agenten in ontvangst, die aandrongen op een hoger salaris. Het was in hun ogen te gek voor woorden dat een vijftigjarige hoofdagent per maand slechts 1500 euro netto ontving. Kranten berichtten dat maar liefst vijftien procent van de ongeveer 57.000 politiemensen moest bijverdienen om het hoofd boven water te houden. Volgens de Politiebond waren veel agenten in hun vrije tijd actief als chauffeur, beveiligingsadviseur of rijinstructeur. Duizenden verkeerden in geldnood en sommigen hadden zich zo diep in de schulden gestoken, dat ze op hulp van het korps waren aangewezen. Er waren zelfs medewerkers overgeplaatst, omdat ze vanwege financiële problemen vatbaar waren voor corruptie en chantage. Voor iemand die de geschiedenis van de Nederlandse politie kent, bevatten dergelijke berichten weinig nieuws. Ook in de negentiende eeuw moesten de dienders hard voor hun centen knokken. Dat dit af en toe flink uit de hand kon lopen, blijkt als we de handel en wandel van de negentiende-eeuwse politieman Frederik Kusters nagaan. Na eerst bij de marechaussee werkzaam te zijn geweest, solliciteerde hij in 1842 naar de betrekking van veldwachter in het Zeeuws-Vlaamse Clinge. Hoewel hij over uitstekende referenties beschikte – zo zou hij onder meer een ‘sterk ligchaamsgestel’ hebben –, werd hij door de burgemeester gepasseerd. Die had liever geen protestante diender in zijn katholieke dorp en bovendien ging de voorkeur van de burgemeester uit naar iemand die bekend was met de plaatselijke bevolking. De uit Gelderland afkomstige Kusters mocht van geluk spreken dat er in hetzelfde jaar een baantje vrijkwam in het nabijgelegen Hengstdijk. Omdat hij in dat dorp echter te weinig verdiende om zijn gezin, dat inmiddels was aangegroeid tot vier kinderen, te kunnen onderhouden, solliciteerde hij al spoedig naar de functie van brigadier-veldwachter in Sas van Gent. Als brigadier zou hij driehonderd gulden per jaar verdienen en dat was beduidend meer dan de tweehonderd gulden die hij in Hengstdijk opstreek. Helaas voor Kusters ging de baan aan zijn neus voorbij. Kusters liet zich echter niet uit het veld slaan en in 1848 solliciteerde hij naar de functie van veldwachter in Kapelle en ditmaal had hij succes. Van de commissaris kreeg hij een uitstekend getuigschrift mee. Kusters, zo lezen we, “legde een bijzonderen ijver aan den dag en is van een uitermate goed gedrag.” Het leek er in het begin op dat Kapelle met Kusters een veldwachter in huis had gehaald die voor zijn taak was berekend. Hij gold als een nauwgezet politieman, straalde gezag uit en

was geliefd bij de plaatselijke bevolking. In 1850 wist hij zelfs een bende inbrekers die al enige tijd het platteland onveilig maakte op te rollen. Het kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel, toen in 1850 uitkwam dat Kusters zich meermalen aan diefstal had schuldig gemaakt. Zowel bij de burgemeester als de plaatselijke geneesheer waren grote hoeveelheden peren ontvreemd en het gestolen fruit was aangetroffen op de zolder van de veldwachter. Voor de rechtbank in Goes ontkende Kusters in alle toonaarden dat hij de dader was of zelfs maar betrokken was bij de diefstal. De rechter geloofde hier echter niets van. Gaf de veldwachter zelf niet toe dat hij in financiële problemen verkeerde en dus een motief had voor de diefstal? Voor de rechter stond de schuld van de veldwachter dan ook als een paal boven water en hij kende geen mededogen. De veldwachter werd tot een gevangenisstraf van maar liefst vijf jaar veroordeeld. Kusters werd opgesloten in de toren van het Goese stadhuis. Na een mislukte ontsnappingspoging werd hij in 1851 naar de gevangenis in Middelburg overgebracht. Vier jaar later stierf hij op 39-jarige leeftijd in de gevangenis te Woerden. Ook voor Kusters’ vrouw en kinderen had de zaak een trieste afloop. Beroofd van de enige kostwinner was het gezin veroordeeld tot de bedelstaf. Het armbestuur in Kapelle wilde het gezin slechts een aalmoes toestoppen als de kosten werden vergoed door de gemeente Hengstdijk, waar het gezin Kusters vandaan kwam. Hengstdijk vertikte dit echter en dwong de vrouw en kinderen terug te keren naar ZeeuwsVlaanderen. Of mevrouw Kusters daar rouwig om was, is niet waarschijnlijk. Wat had ze nog langer te zoeken in Kapelle, waar de bevolking haar ten eeuwigen dage zou zien als ‘de vrouw die getrouwd was met die wolf in schaapskleren’? Albert L. Kort Vakkundig onderhoud & reparatie: • •

Aan alle merken auto’s en (Britse) klassiekers Tevens APK en restauratie.

Verkoop: • •

Nieuwe auto’s en occasions. Bemiddeling bij aan- en verkoop auto’s.

Specialisme:

• LPG inbouw en diagnose (ook kookgas). •Tel. 0113-276760 Originele Rover & MG onderdelen en accessoires. Vakkundig onderhoud & reparatie:

Ad Akkermans Auto’s B.V.

Verkoop:

Fruitlaan 12-14 4462 EP Goes www.a-goes.nl Specialisme: Tel. 0113-276760


nr. 16 - 19 december 2011 | De GanzenPen

Amerikaanse lezers voor Zeeuwse schrijver Langzaam maar zeker bereiken de boeken van Benn Flore uit Goes een groter publiek. Zijn ‘Dom Blondje en de Monetaire Unie’ ligt onder meer bij alle Selexyz zaken in de grote steden. Ook in Zeeland gaat de luchtig geschreven satirische thriller bij de boekhandel over de toonbank als kerstcadeautje. Een ‘Dom Blondje’ onder de kerstboom Dertig procent van de Nederlandse boeken wordt gekocht als presentje. En dan vooral in de maand december. Vaak zijn het de vrouwen die boeken kopen. Ook voor hun man. Met een Dom Blondje in de titel is dit een kerstcadeautje met een knipoog. De hoofdfiguur is in werkelijkheid een brunette en zeker niet dom. Zij onthult, met gevaar voor eigen leven, het geheim achter de kredietcrisis.

Terug naar het schrijven Zo’n vijfendertig jaar geleden schreef Flore zijn eerste boek voor Elsevier en korte tijd ook tv-teksten voor Bob Rooyens en Johnny Kraaijkamp sr. Vijf jaar geleden pakte hij –ook uit liefhebberij- de oude draad weer op, althans parttime. In 2010 verscheen zijn roman

Mediq Apotheek Goes-Zuid Stationspark 35 4462 DZ Goes Tel: 0113 270620 Mediq Apotheek de Pijlers van Dusseldorpstraat 1 4461 LT Goes tel: 0113 227104 Mediq Apotheek de Goese Polder Thorbeckelaan 1 4463 VA Goes tel: 0113 228228

7

‘Drie hoofden op een kussen’. Met zijn nieuwste thriller scoort Flore op de toonaangevende crimezone.nl nu drie sterren en vier voor leesplezier. Benn Flore: “Ik heb het schrijven van verhalen en boeken opnieuw moeten leren. Met de volgende thriller wil ik meedoen aan De Gouden Strop.”

Lezers in Engeland en Amerika “Schrijven is niet eenvoudig, maar boeken verkopen tegenwoordig nog veel moeilijker,” zegt Benn Flore. “Elsevier verkocht destijds 5.000 exemplaren. Nu moet ik al blij zijn dat ik twee uitgevers heb. Eén in Limburg en één in Groningen.” Inmiddels worden twee van Benn’s eBooks in het Engels ook gekocht in Apples iBookstore. Bij Amazon.com staan ook Nederlandstalige versies te koop. “Door zo nu en dan gratis downloads te bieden, bouw je een grotere lezerskring. Omdat de sites de aantallen bijhouden, weet ik dat ik inmiddels zo’n 2.000 buitenlandse lezers heb. Met de nodige kritiek natuurlijk, want dat is een keerzijde van de medaille.” Een van de Nederlandse korte verhalen draagt de titel ‘Verliefd op Zeeland’. Het is opvallend dat ook dat in het buitenland wordt gedownload. “Mijn mooiste verhaal? Dat vind ik zelf ‘Vervloekte heuvel’. Het staat als eBook op Amazon.com voor 6,89 dollar. Je kunt het voorlopig in alle formats ook gratis downloaden op smashwords.com. Dat vindt je als je googelt op de titel ‘Vervloekte Heuvel’.”

creatief & exclusief vakmanschap

Een woonhuis wordt zoveel mooier met oog voor detail, afgewerkt door mensen die je adviseren over stijl en materialen, met hart voor de zaak.

grote en kleine bouwwerken Bob Marleylaan 20 - 4462 LS Goes tel. 06 48076034 - e-mail: de-kaap@hotmail.com


8

De GanzenPen | 19 december 2011 - nr. 16

A DA M O - G O E S

Administratie Dienstverlening Advies Management Ondersteuning

administratie - belastingaangiftes - freelance werkzaamheden - training - management advies Johan Brouwer, Geldeloozehof 7, 4463 AH Goes, tel. 0113 - 212233, info@adamo-goes.nl, www.adamo-goes.nl Ondernemers MKB (en ook kleine BV's) kunnen tot wel 50% besparen op de externe kosten van het accountants-/administratiekantoren en belastingaangiften. Bel voor een afspraak 0113 - 212233

Kerstmannetjes Sinterklaas is nog maar net teruggekeerd naar Spanje en daar zien we de kerstmannetjes al in actie. U hebt ze vast ook al opgemerkt. Beladen met zakken vol cadeautjes proberen ze onze huizen binnen te komen. Ze gaan de gevaren niet uit de weg. Ik zie ze aan touwen slingeren, op vensterbanken balanceren, tegen gevels opklimmen, aan dakgoten bengelen. Van zwarte pieten is de klimervaring bekend. Pieten zijn zo bedreven in het beklimmen van daken dat ze maar een mum van tijd nodig hebben om bij de schoorsteen te komen. Hoor je iets op het dak, tegen de tijd dat je buiten bent om even te kijken, is de piet al niet meer te zien. Kom je weer naar binnen, dan ligt er wel een pakje bij de schoorsteen. Hoe anders gaat dat met de kerstmannetjes. Ze hebben nog niet de jarenlange ervaring waar pieten met recht trots kunnen op zijn. In mijn kindertijd waren ze in onze streken nog niet actief (ik heb ze in ieder geval niet bezig gezien). Ondertussen kennen we ze wel. Vol goede bedoelingen verrichten ze halsbrekende toeren om ons met cadeautjes te verrassen. Ze bellen niet aan bij de voordeur maar proberen op allerlei andere manieren onze huizen binnen te komen. Ze zijn op zoek naar een raam dat op een kiertje staat, een

Zelf een boek schrijven of al geschreven? Productie eventueel per stuk en toch betaalbaar Kom eens praten over onze ongekende mogelijkheden Drukkerij Bareman produceert uw boek in professionele kwaliteit en in elke oplage

Dru k kErij Bar E man Axelsestraat 156, postbus 139, 4530 AC Terneuzen t (0115) 61 30 72 F (0115) 61 48 86 www.bareman.nl E info@bareman.nl

n o u

n o u

door Magda Danckaert deur die niet helemaal gesloten is, een zolderraampje dat opengeschoven kan worden, een loszittende dakpan misschien. Dat dit niet zomaar vanzelf gaat, blijkt uit de vergeefse pogingen die ik ze dagelijks zie maken. Ze moeten over een enorme dosis uithoudingsvermogen beschikken. Dagenlang kunnen ze bezig zijn ergens een raam op de bovenverdieping te openen. Het kerstmannetje dat ik vorige week aan een dakgoot hier in de buurt zag hangen, hangt er vandaag nog. Even verderop in de straat lijkt het erop dat het slaapkamerraam toch al op een kiertje staat maar dagen later is die kier nauwelijks groter geworden. Ik vraag me af hoeveel van die kerstmannetjes er uiteindelijk in slagen hun cadeautjes binnen te smokkelen. Aan onze eigen gevel zie ik ze nooit bezig. Dat is jammer, ik zou ze zeker een handje helpen. Ik snap niet waarom niet meer mensen hierbij behulpzaam zijn. Als ik weer eens door onze buurt fiets en ze bezig zie met hun supergevaarlijke slinger- en schommelbewegingen, er krampachtig zorg voor dragend in evenwicht te blijven, is het alsof ik zelf krampen in armen of benen krijg. Ik heb dan de neiging aan te bellen bij de woningen waar vruchteloze pogingen worden gedaan om naar binnen te geraken. Maar ik weet niet helemaal zeker of de kerstmannetjes het kunnen waarderen dat ze verklikt worden. Ook al zou ik dat met de beste bedoelingen doen, het verrassingseffect is natuurlijk wel weg. Ik wil hier graag een oproep doen aan alle bewoners van huizen: kijk toch eens goed of aan uw woning ergens zo’n kereltje aan het manoeuvreren is. Laat het niet vergeefs zijn spieren verrekken, eelt op handen, voeten en knieÍn krijgen, buiten adem geraken, verkrampen, snipverkouden worden, half bevriezen, het risico lopen een vrije val te maken met alle daaraan verbonden gevolgen (niet alleen met het kerstmannetje maar ook met de cadeautjes kan het slecht aflopen). Bent u bij de uitverkorenen en probeert een kerstmannetje inderdaad uw huis binnen te komen, help het een beetje, zo onopvallend mogelijk. Zet stilletjes een ladder tegen de gevel, doe je bovenraam wagenwijd open, breng hier en daar wat steuntjes aan op muur of dakrand, zet misschien een trampoline of springplank op een makkelijke plaats, laat de achterdeur ’s nachts open, geef stiekem een duwtje in de rug, laat in ieder geval het mannetje niet aan zijn lot over maar doe iets ! Weet dat uw hulp beloond zal worden!

Drukkerij Bareman is een handelsnaam van Bareman Grafische Bedrijven bv en is onderdeel van de

Het uitdelen van de cadeautjes zal op die manier veel veiliger en sneller verlopen. De kerstmannetjes zullen tijd overhouden. Misschien kunnen ze hun activiteiten dan uitbreiden en zien ze het wel zitten om ook bij mij eens langs te komen. Ik hou het goed in de gaten!


nr. 16 - 19 december 2011 | De GanzenPen

Nu nieuw bij SiMedi Opleidingen:

Uw BHV opleiding d.m.v. E-Learning via de computer. Een combinatie van een Blended Learning met een ééndaagse praktijkopleiding. Nu met een introductiekorting van 20%

Geef u nu op bij:

SiMedi Opleidingen Goes E-mail: info@simedi.nl of Telefoon: 0113-220709

De roep van…

Wolphaartsdijk

In deze serie maakt stadsomroeper Marco van Avermaete uit Philippine steeds een roep over één van de kernen in de gemeenten Goes en Kapelle. Op alfabetische volgorde zullen zij allen aan bod komen. Hij wordt hierbij terzijde gestaan door zijn collega’s van de EVSDON (Eerste Vereniging van Stad- en DorpsOmroepers Nederland).

Hoort, hoort en zegt het voort Boeren burgers en buitenlui,

DE

MOOISTE KERST IS GROEN MET GEEL

U

JOHN DEERE ZITMAAIER € 2.699,00 INCL. BTW

RIJDT AL EEN VANAF

Wolphaartsdijk lag vroeger op een eiland Een stuk grond omgeven door kreken en vlieten was verzandt Mensen vestigden zich op deze drooggevallen plaat Waardoor hier al vroeg een kleine gemeenschap ontstaat Willibrord kwam naar Wolphaartsdijk om ze tot christen te bekeren Na hard werken kreeg hij voor elkaar dat ze Christus gingen eren De Sabbingepolder werd ingedijkt tussen achthonderd en achthonderd vijftig Om droge voeten te houden waren de mensen in die tijd zeer vlijtig Ze gingen op de schorren vlietbergen bouwen Want in die tijd was het water niet te vertrouwen Vele stormen hebben in loop der eeuwen gewoed. Toch bleef Wolphaartsdijk beschermt tegen menig vloed. De Schenge werd afgedamd in achttienhonderd negen Zo werd het eiland Wolphaartsdijk aan Noord-Beveland geregen Hierdoor was voor Wolphaartsdijk het bestaan als eiland beslecht De Wilhelminapolder was de eerste polder die toen is aangelegd Het dorp Wolphaartdijk groeide gestaagd Werd ook niet meer door stormen belaagd Echter in negentien drieënvijftig ontkwam Wolphaartsdijk er ook niet aan De Oosterland-, Oud-Sabbinge-, Zuiderland en Zuidvlietpolder kwamen onder te staan Dit mocht nooit en te nimmer meer gebeuren Zeeland had een hoop doden te betreuren Om zich te beveiligen tegen dit natuurgeweld Werd er een Deltaplan opgesteld In negentien zeventig werd de gemeente Wolphaartsdijk opgedoekt Het werd als kerkdorp bij de gemeente Goes ingeboekt Over enige tijd zal in Wolphaartsdijk een Brede School verrijzen Waar naast bibliotheek en consultatiebureau, men kinderen zal onderwijzen Wolphaartsdijk, een dorp waar toekomst voorop staat Maar waar men niet aan haar geschiedenis voorbij gaat

Zegt het voort, zegt het voort Basaal, dat is de kern van onze dienstverlening. Zeeuws, nuchter, met beide benen op de grond, dat is Van Leeuwen & De Waard Advocaten. Onze volledige inzet en vasthoudendheid is kenmerkend, net als de luisterende, open houding met heldere communicatie. Kwaliteit is daarbij vanzelfsprekend.

Stationspark 34 4462 DZ GOES Tel 0113 211666 info@leeuwenadvo.nl www.leeuwenadvo.nl

9


10

De GanzenPen | 19 december 2011 - nr. 16

Zoekt u naar een oplossing of verlichting van uw klachten? Heeft u wel eens aan de acupunctuur gedacht? Zijn uw klachten fysiek of emotioneel: acupunctuur kan een goede aanvulling worden op de

behandeling die men reeds ondergaat. Niet alleen de symptomen worden behandeld, maar er wordt ook getracht een mogelijke oorzaak

daarvan te vinden. Door de bron van het probleem aan te pakken, treedt vermindering van de klachten op of ze verdwijnen helemaal.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer informatie, kijk dan eens verder op de website www.acupointzeeland.nl of neem contact op via acupoint@acupointzeeland.nl of 06-10515635

Het beste kan nog beter... MPD is een nieuwe Zeeuwse onderneming, die uw distributie kan vereenvoudigen. MPD is een grote verzender van pakketten en pallets. Dit betekent dat MPD scherp kan inkopen en toegang heeft tot een groot aantal distributiemogelijkheden. Bent u nieuwsgierig wat MPD wellicht voor u kan betekenen, neem dan contact op met telefoonnummer: 0113-214060 of bezoek onze website: www.mpdienst.nl

Lekker Lezen Het komt niet alle dagen voor dat je een vermakelijk, soms ronduit hilarisch, boek in handen hebt. Het staat al een tijd in de toptien. Kennelijk willen boekenlezers ook wel eens lachen, zeker in deze barre economische tijden. Dan is een ongecompliceerd boek als ‘De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween’ een verademing. Een aanrader voor onder de kerstboom. Precies op de dag dat Allan Karlsson op zijn pantoffels uit het raam klom werd hij honderd jaar. Hij was het regime van de kwaadaardige zuster Alice in het bejaardenhuis spuugzat. Al verstopte hij de fles brandewijn nog zo goed, zij wist de fles altijd te vinden. (De burgemeester en de rest vieren maar feest zonder mij). En daar sta je dan op je pantoffels in de tuin. Wat dan volgt is een aaneenschakeling van bizarre avonturen. Als Allan op zijn pantoffels (je ziet het voor je) het busstation heeft

weten te bereiken, vraagt een jonge gast om even op zijn koffer te passen, want hij moest hoognodig

naar het toilet. Als dat een beetje lang duurt, besluit Allan met koffer en al de bus te pakken. De koffer heeft immers wieltjes en er zit een handvat aan dus zo moeilijk kan het niet zijn. Hij vraagt hoever hij mee kan voor 50 kronen en zo begint een avontuurlijke reis, die uiteindelijk zal eindigen op Bali.

In vele flashbacks volgen we Allans levensloop en de turbulente wereldhistorie vanaf 1905. Na de dood van zijn ouders ontwikkeld hij zich als ontstekingsdeskundige. Dynamiet is zijn kick. Op zondagmorgen doet hij proeven in de grintgroeve, maar niet tussen tien en elf, heeft hij de dominee beloofd. Zoals alles in dit boek loopt ook dat helemaal uit de hand. Om kort te gaan: met een vriend komt hij terecht in de Spaanse revolutie waar hij het leven redt van een generaal, die Franco blijkt te zijn. Geloof het of niet. Van daar wordt hij geïnterneerd naar Amerika, wordt ober, en doet en passant professor Oppenheimer een cruciaal idee voor de atoombom aan de hand. Als hij in een later stadium Stalin ontmoet scoort hij geen punten en wordt direct naar een werkkamp gestuurd. Hij ontsnapt, trekt te voet over de Himalaya en belandt in Iran. Net als je denkt: nu is het met hem gedaan, gebeurt er weer iets totaal onverwachts dat hem het leven redt.

® John Brouwer

De koffer is gevuld met bijna 40 miljoen kronen en is eigendom van een drugsbende, die het er uiteraard niet bij laat zitten en de achtervolging inzet, wat opnieuw tot talloze onmogelijke situaties leidt. Zo draaft de weggelopen circusolifant Sonja op waar Allan het goed mee kan vinden. Dat komt van pas, want als er een gewapende crimineel opduikt, geeft Allan een seintje en gaat Sonja per ongeluk op de gangster zitten. Splash! U begrijpt: als je dit boek leest, vol met onmogelijke avonturen die de meest onverwachte wendingen nemen, krijg je vanzelf een brede glimlach op je gezicht. Eindelijk weer eens een boek waar mensen echt vrolijk van worden. De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween Auteur: Jonas Jonasson Uitgever: Signatuur 358 pagina’s gebonden Prijs: € 19,95 ISBN: 978 90 5672 374 3

Bestel nu uw schuifwanden online!

www.kastenstudiozeeland.nl Van der Hooft Uitvaartzorg

Schoorkenszandweg 8b 4431 NC ‘s-Gravenpolder 0113 311517 www.vanderhooftuitvaartzorg.nl

Uw vertrouwen waard voor een persoonlijke begeleiding


Bij ons in het gezin kijken we uit naar 2012. Deels omdat dan hopelijk het frequente ziekenhuisbezoek in Breda een gepasseerd station is, hoewel de controles nog niet afgerond zullen zijn. Maar, ook omdat er misschien opnieuw een hond in onze familie verschijnt. Niets ten nadele van kleine Charlie, die nog altijd ons hart heeft gestolen, maar deze hond zou wel eens heel speciaal kunnen zijn. Dochterlief is naar het opleidingsinstituut van Stichting Hulphond in Herpen geweest. Ze heeft er uitgebreid gesproken met trainers en kennis gemaakt met een aantal ‘kandidaten’. Vanwege haar epilepsie (een chronische ziekte) zou een hulphond wel eens de juiste helpende hand (sorry poot) kunnen zijn om haar zelfstandigheid te verbeteren. We vinden het spannend; de aanvraag is al veel langer gedaan, de intake geweest en de toestemming van ‘u komt hiervoor in aanmerking’ is inmiddels ontvangen. Concrete invulling moet nog gebeuren en dat heeft heel wat voeten in de aarde. Dochter zal zelf een keuze moeten maken en zowel Stichting Hulphond als zijzelf moeten kijken of er de juiste klik is, essentieel in dit proces en ook beslissend voor de komende jaren.

Voor onszelf is het ook afwachten. Zelf ben ik geen huisdieren gewend, dus dat zal toch even wennen zijn. Vieze poten,

Lasbedrijf Minderhoud V.O.F. Voor al uw Las, Constructie, Knip & Zetwerk in Staal, RVS, Aluminium en Industrieel onderhoud

Kaneelpolderdijk 8 4434 NM Kwadendamme Tel. 0113-649475 Mob. 06-51814721 www.lasbedrijf-minderhoud.nl

De Klinker 8, 4421 KC Biezelinge tel. 0113-343973 / 06-53155056 tevens: tegelwerk • timmerwerk • dakbedekking • leidingwerk • metselwerk

nieuwbouw verbouw onderhoud

An t

D ing e m n o é p é p r o d u c ti A aa

d

es

FOTOGRAFIE

11

Tegen contante betaling tegen hoogste dagkoers uw

OUD GOUD

Hutjens.indd 1

• legitimatie verplicht •

e

Eindelijk die laatste rottige behandelingen afronden, misschien die nieuwe baan of verhuizen naar het al eerder uitgekozen appartement of uiteindelijk de lang verwachte hond? Vol verwachting klopt ons hart. Maar weet u, het kan zo verschillend zijn wie of wat je verwacht. In ons gezin is er zorg over schoondochter die moedig alle behandelingen ondergaat en hoopvol uitkijkt naar een beter 2012. In de kennissenkring worden verhuisplannen gemaakt. Ze zijn niet bij iedereen van te voren gepland. Soms door omstandigheden, maar ook wel door eigen keuze, wordt het oude vertrouwde huis verkocht. En het nieuwe appartement inrichten, is ook wel weer leuk. Opnieuw spullen uitzoeken, al moet die persoon dat nu alleen doen en krijgt het woord ‘samen’ ineens een heel andere betekenis. Maar wel met de verwachting en intentie om een fijne nieuwe plek te creëren en weer gelukkig te zijn.

ns

Aan de Westerschelde

nr. 16 - 19 december 2011 | De GanzenPen

0113-223326

Oo 5 s 4 4 tmolenweg e 81 P g J K l o e ti n

Uurwerk & Fijntechniek

Uurwerk & Fijntechniek • Uurwerkrevisie & restauratie • Uurwerkrevisie & restauratie Scheepvaartbedrijf • Nieuwbouw van uurwerken • Nieuwbouw van uurwerken Maelstede b.v. Tandwielfabricage ••Tandwielfabricage ••Fijnmechanieken Fijnmechanieken A.P. Walhout ‘s-Gravenstraat 42 A.P. Walhout ‘s-Gravenpolder ‘s-Gravenstraat Tel. 0113-311339

Wemeldingse zandweg 1A

42

4421 ND Kapelle-Biezelinge

www.uurwerkmakerij.nl ‘s-Gravenpolder

Reparatie & Restauratie alleen na tel. afspraak.

Tel. 0113-311339

0113-216079

www.uurwerkmakerij.nl

Reparatie & Restauratie alleen na tel. afspraak.

- Maak van de nood een deugd! -

0113-316822

DE NOOD VERHUUR.nl

Verhuur van: minikranen, shovels, rupsdumpers, hogedrukreinigers en heftrucks. Kan eventueel op locatie bezorgd worden. Informeer naar onze scherpe tarieven: 06-420 141 90 Ook verhuur van kraan met sloophamer en wortelzaag voor het rooien van bomen

- www.denoodverhuur.nl - info@denoodverhuur.nl -

gesnuffel, hondenharen, een hondenluchtje en natuurlijk wat gekwijl… Ik zal vast even moeten slikken als de hond in huis of in de auto komt. Want uiteraard is hond met dochter van harte welkom. We hopen op een zodanige ondersteuning, dat het haar kwaliteit van leven aanmerkelijk zal verbeteren. Ze woont alweer een aantal jaren op zich zelf en regelt dit prima. Toch heeft de buitenwereld wel eens twijfel of het haar lukt, zeker als men net zo’n vervelende aanval heeft gezien of meegemaakt. Mijnheer òf mevrouw ‘hond’ kan haar dus helpen om te laten zien dat ze het prima fikst! Belangrijk voor haarzelf en de omgeving. Het gaat lukken, zeker als de trainers van Stichting Hulphond haar hierbij ondersteunen met adviezen en tips. In 2012 hopen en verwachten we dus veel goeds in ons gezin en voor onze jongelui. Ik hoop dat dit ook voor u geldt en wens u fijne en zinvolle feestdagen. En bovenal veel gezondheid voor 2012! Loes Goossen

29


12

Maak zelf de mooiste fotoproducten in een handomdraai

De GanzenPen | 19 december 2011 - nr. 16

STAP 1 Software DOWNLOADEN, installeren en updaten voor de laatste producten. Windows-waarschuwingen kun je negeren, want de download is veilig.

spir a

STAP 2 Product, foto’s en indeling SELECTEREN Eventueel achtergronden, speciale kaders, effecten en teksten TOEVOEGEN, slepen, draaien… wat je maar wilt!

STAP 3

STAP 4

Opslaan en UPLOADEN

en even op de postbode wachten…

BESTELLEN

fotoalbums kalenders agenda’s

albin ding har d e kaf t s cr ap book s

weekkalenders maandkalenders jaarkalenders familieplanners agen

da’s

• GROOTSTE GEMAK • LAAGSTE-PRIJS-GARANTIE • SNELSTE LEVERING • FotoboekZeeland.nl is hét adres om snel, professioneel en goedkoop fotoboeken en kalenders te maken. Verras jezelf of familie en vrienden met een persoonlijk aandenken. Vandaag besteld, overmorgen in huis!* Er worden voortdurend nieuwe producten toegevoegd. Kijk daarom regelmatig naar de beschikbare updates. Wij blijven ook onze software uitbreiden. FotoboekZeeland.nl heeft geen weder-verkopers. Je bestelt rechtstreeks bij de producent. Dit houdt de prijzen uiterst scherp. Vind je een goedkopere aanbieder (acties uitgezonderd), dan passen wij onze prijs aan. Er is veel materiaal standaard aanwezig om de pagina’s aantrekkelijk te maken, maar ook zelf kun je achtergronden, kaders, maskers, mooie effecten en andere afbeeldingen toevoegen om een persoonlijk album professioneel en aantrekkelijk te maken.

VOOR DE SNELSTE LEVERING KIES JE VOOR THUIS AFLEVEREN PER POST Vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is, wordt er binnen drie dagen geleverd. Ook kun je op verschillende adressen het product afhalen. Afhankelijk van het tijdstip van de bestelling, kan dat enkele dagen langer duren. HEB JE IDEEËN OF WENSEN? LAAT HET ONS WETEN! * Uw bestelling gaat in productie als de betaling binnen is. Bij bankoverschrijvingen kan dit soms enkele dagen duren.

Gp 16  
Gp 16  

De GanzenPen, gratis huis-aan-huis magazine voor de gemeenten Goes en Kapelle.

Advertisement