Page 1

IES-PLA DE L’ESTANY tecnologia 3r ESO

MODEL D'EXAMEN

MAQUINES SIMPLES  Exercici 1: Quina força s'ha d'aplicar per aixecar una càrrega de 50 kg a pols? Exercici 2: Mira la imatge i digues si és possible. Raona la resposta.

Exercici 3: Calcula la força que s'ha d'aplicar per aixecar una pedra de 250 kg  amb una palanca de 2,5 m si posem el punt de suport a 50 cm de l'extrem de la  barra que està en contacte amb la pedra.

Exercici 4:  Calcula quina força he de fer amb cada un d'aquestes màquines.  Amb quina d’aquestes eines haurem de fer menys esforç

Exercici 5:  Un ascensor i la seva càrrega pesen 15000N. Si puja des d’una  planta baixa fins a un cinquè pis situat a 10m d’altura en un temps de 3 minuts,  calcula, en referència al motor que acciona la càrrega:  a. El treball realitzat durant la maniobra.


IES-PLA DE L’ESTANY tecnologia 3r ESO

MODEL D'EXAMEN

b. La potència desenvolupada.

Exercici 6:


IES-PLA DE L’ESTANY tecnologia 3r ESO

MODEL D'EXAMEN

Exercici 7: 


IES-PLA DE L’ESTANY tecnologia 3r ESO

MODEL D'EXAMEN

Exercici 8: 

Exercici 9: 

Exercici 10:  Digues quin tipus de palanca és l'obridor de la figura i calcula la força que cal fer  per obrir la xapa si la distància entre el punt 0 i el lloc on s’obre la xapa és de 1’5  cm i la distancia entre la resistència de la xapa (Que és de 150N) i el lloc on  apliquem la força és de 8’5 cm.

MODEL EXAMEN M`QUINES SIMPLES  

energia, treball, potència, pàlanques, politges i pla inclinat

MODEL EXAMEN M`QUINES SIMPLES  

energia, treball, potència, pàlanques, politges i pla inclinat