Te Kāhui o Te Ohu Kaimoana Annual Report

Page 1

Te Ohu Kai Moana Group Annual Report 2020/21

TE HĀWhakataka te hau ki te uru, Whakataka te hau ki te tonga, Kia mākinakina ki uta, Kia mātaratara ki tai, E hī ake ana te atākura, He tio, he huka, he hauhu, Tihei mauri ora!


TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

2

Ka noho tūāpapa te ariā nei a Te hā o Tangaroa kia ora ai tāua mō te tuakiritanga o Te Ohu Kaimoana, ā ka noho mai hoki hei tohu ārahi i tō mātou ahu atu ki ngā mahinga kaimoana Māori. Ka pēnei te whakamāoritanga o te kōrero nei, The breath of Tangaroa sustains us, he whakakōrero i tā mātou hononga motukore ki a Tangaroa – arā ki tōna hā, tōna taki me ōna kura huna maha noa. Ka whāia e mātou te whakapono a te Māori, arā, i heke iho te ira tangata i a Tangaroa, me ngā tamariki katoa o Ranginui me Papatūānuku; ko tā Te Hā o Tangaroa he whakaara ake i ō tātou tūhonotanga ā-uri. Ko te tūāpapa o Te hā o Tangaroa kia ora ai tāua ko ngā pou e whā; whakapapa, hauhake, tiaki me te kai. Ko tā ēnei pou he ārahi i ō mātou kōrero, he noho hoki hei tūāpapa mō tō mātou kaupapa matua e ū ai mātou ki te whakauka i te kete a Tangaroa mō nāianei, ā mō ā mātou mokopuna haere ake nei.

Kia ora ai tāua

WHAKAPAPA

HAUHAKE

E kore te herenga tangata e motungia He mea heke iho te iwi Māori i a Ranginui me Papatūānuku, ā me ā rāua tamariki, arā ko Tangaroa, he hononga tāutuutu ki ō tātou tūpuna.

Tangaroa kai atu, Tangaroa kai mai He mana, he wāhi hoki tō te iwi Māori ki te hao kaimoana mō te oranga o Tangaroa, ki te whakaora i te pūnaha hauropi a Tangaroa hoki.

Māori descend from Ranginui and Papatūānuku and their tamariki, including Tangaroa; we have a reciprocal relationship with our tūpuna.

Māori have a right and obligation to cultivate Tangaroa for the betterment of Tangaroa – and to support Tangaroa’s circle of life.


TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

The concept of Te hā o Tangaroa kia ora ai tāua underpins the identity of Te Ohu Kaimoana and serves as our guiding principle in our approach to Māori fisheries. This statement translates as “The breath of Tangaroa sustains us, encompassing our enduring relationship with Tangaroa – including his breath, rhythm and bounty”. We acknowledge the Māori worldview that humanity descends from Tangaroa and all children of Ranginui and Papatūānuku; Te hā o Tangaroa recognises the tuhonotanga that we hold as uri. The concept of Te hā o Tangaroa kia ora ai tāua is underpinned by four pou: whakapapa, hauhake, tiaki and kai. These pou lead our kōrero and underpin our purpose so that we can ensure the sustainability of Tangaroa’s kete for today, and for our mokopuna yet to come.

THE BREATH OF TANGAROA

The breath of Tangaroa sustains us

TIAKI

KAI

Manaaki tangaroa, manaaki tangata, haere whakamua He kawenga tō te iwi Māori ki te tiaki i a Tangaroa, mō te oranga o ōna uri, arā te ira tangata.

Nā to rourou, nā taku rourou ka ora ai te iwi He mana tō te iwi Māori ki te whakatairanga i tō rātou hononga whakapapa ki a Tangaroa mā te tika me te mātau o te whakamahi i ngā hua ka whāngaihia mai e Tangaroa ki a tātou.

Māori have an obligation to care for Tangaroa for the betterment of humanity as his descendants.

Māori have a right to enjoy their whakapapa relationship with Tangaroa through the wise and sustainable use of the benefits Tangaroa provides to us.

3


01

02

WHAKAPAPA

KAI

8

Governance Structure

30

2021 Iwi Engagement Survey

9

Te Ohu Kaimoana Board

37

Our year in numbers

10

Kōrero o te Tiamana | Chair’s Foreword

18

Kōrero o Te Mātārae | Chief Executive's Report


5

03

04

HAUHAKE

TIAKI

40

Report against the annual plan

74

55

Coastline agreements

56

Te Wai Māori Trust Report

103

Takutai Trust

62

Te Pūtea Whakatupu Trust Report

118

Special General Meeting December 2020

68

Moana New Zealand Report

121

Hui-a-Tau minutes March 2021

124

Hui-ā-Tau Agenda 2022

Financial Statements Te Ohu Kai Moana Group


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

6

01

WHAKAPAPA E kore te herenga tangata e motungia


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

7


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

GOVERNANCE STRUCTURE

8

Te Ohu Kai Moana Trustee Limited Corporate Trustee for Te Ohu Kaimoana and the Māori Commercial Aquaculture Trust (Takutai Trust)

Māori Commercial Aquaculture Settlement Trust (Takutai Trust) Established under the Maori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004

Appoint 3 Directors

Appoint 3 Directors

Appoint 5–8 Directors

Te Pūtea Whakatupu Trustee Limited

Te Wai Māori Trustee Limited

Aotearoa Fisheries Limited

(Corporate Trustee)

(Trading as Moana New Zealand)

(Corporate Trustee)

Sealord Group Ltd (Aotearoa Fisheries Limited owns 50% of Sealord)


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAIMOANA BOARD

Rangimarie Hunia Chair Ngāti Whātua

Tā Mark Solomon Deputy Chair Ngāi Tahu, Ngāti Kurī, Ngāti Mamoe, Waitaha, Ngā Rauru, Ngāti Pahauwera, Ngāti Kahungunu

Selwyn Parata Director Ngāti Porou, Ngāi Tahu

Paki Rawiri Director Tainui, Ngāpuhi

Pahia Turia Director Ngā Wairiki, Ngāti Apa, Whanganui, Ngā Rauru, Ngāti Tūwharetoa

Bella Takiari-Brame Director Ngāti Maniapoto, Waikato

Alan Riwaka Director Te Ātiawa, Taranaki iwi, Ngāti Rarua, Whitikaupeka, Pāhauwera

Kim Skelton Alternate Director Te Ātiawa, Taranaki, Ngāti Raukawa ki te Tonga

Maru Samuels Alternate Director Ngāi Te Rangi, Te Rarawa, Ngāi Takoto

9


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

KŌRERO O TE TIAMANA

10

Rangimarie Hunia Chair, Te Ohu Kaimoana

Tēnā koutou e ngā rangatira, Ko te mea tuatahi, he mihi ki ngā mate huhua o te motu. Koutou kua wehe atu ki te pō – haere, haere, haere atu rā. Me aro atu ki a Daisy Noble (Ngaruahine, Taranaki), Dr Joseph (Joe) Mason (Ngāti Awa, Ngāti Pukeko me Ngāti Hokopū), rātou ko Dame Georgina Kirby (Ngāti Kahungunu). Kua waihōtia e koutou tō ōhākī hei ranga wairua mō ngā rangatira o āpōpō. Ko tatou te hunga ora, e ngā iwi o te motu, noho i te ora me te rangimārie. He mihi maioha ki a koutou katoa i tautoko ai i Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana. Ko tēnei te pūrongorongo-ā-tau e whakapuaki ana i ngā nekehanga o te tau. Ngā mihi nui ki a koutou katoa.

Whakarāpopototanga o te 2020/21

Hoki whakamuri ana, e kitea ana ko te tau pūtea o te 20/21 i noho whāiti rawa – tē aro i te KOWHEORI-19. Ehara i te mea i māori rawa te noho o ngā mahi, engari i rere tonu me te āhua hūrokuroku o te nuinga. Mō Te Ohu Kaimoana, i tōia mai e te tau nei he āhuatanga whakahaere hōu, he rautaki hōu, he aheinga atu anō, me tētahi haerenga nahanaha rawa i tāea ai mātou te wānanga ā-tinana. E whakahīhī ana te Poari i ngā mahi kua kawea e Te Kāhui o Te Ohu Kaimoana me ō mātou whanaunga o ngā hinonga mahinga Kaimoana, ka mutu e harikoa ana au ki te whakaari ake i te rīpoata mō te wāhanga 1 o Whiringa-ā-nuku 2020, ki te 30 o Mahuru 2021, (TP, 20/21).

Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata Hei ārahi i ā tātou mahi Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā Kia mau kia ita Kia kore ai e ngaro Kia pupuri Kia whakamaua Kia tina! Tina! Hui e! Tāiki e!

Te whakatau i tō mātou rautaki

Kua noho mai te rautaki hei aronga matua mō te Poari i tēnei tau – mō te Kāhui(ngā hinonga mahinga kaimoana Māori katoa), ā mō Te Ohu Kaimoana anō hoki. I haere tonu te huitahi o te Poari me Te Kāhui o Te Ohu Kaimoana (ngā kaiwhakahaere o Te Ohu Kaimoana, Te Wai Māori, Te Pūtea Whakatupu, Moana NZ me Sealord) ki te whakataurite i ō mātou uara, ka mutu ki te whakaahu rautaki hei ārahi i te rāngai Kaimoana mō muri ake nei. I tēnei tau i kitea hoki te eanga o tō mātou rautaki toru-tau o mua a Te Ara Taupuhipuhi, me te eanga-kirimana a Dion Tuuta hei Mātārae mō Te Ohu Kaimoana i te marama o Hakihea 2020. Nā whai anō, ka pukumahi ki te whakaahu i tō mātou rautaki rima-tau hōu mō Te Ohu Kaimoana i raro i a Lisa Te Heuheu, i eke ai ki te tūranga Mātārae i te marama o Poutūterangi 2021. I noho mātua mai te whakaahu i ēnei rautaki i runga anō i ngā wawata o ngā iwi, ā, i noho mai ngā hua o tā mātou haerenga ā-rohe hei whakaahua ake i ngā pou. Ko tō mātou rautaki ka noho takirua ki Te Hā o Tangaroa, tō mātou tāhūhū uara hei ārahi i ā mātou whakataunga kaupapa here.

Whakawhanaungatanga

He pārekareka ki a mātou tō mātou hui kanohi ki te kanohi anō ki ngā iwi. Ko Te Hui Whakahaere Motuhake i te marama o Hakihea 2020 me ngā haerenga ā-rohe 12 i ngā marama o Haratua me Pipiri ētahi tino āhuatanga


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

CHAIR’S FOREWORD

Tēnā koutou e ngā rangatira, Ko te mea tuatahi, he mihi ki ngā mate huhua o te motu. Koutou kua wehe atu ki te pō – haere, haere, haere atu rā. Me aro atu ki a Daisy Noble (Ngaruahine, Taranaki), Dr Joseph (Joe) Mason (Ngāti Awa, Ngāti Pukeko me Ngāti Hokopū), rātou ko Dame Georgina Kirby (Ngāti Kahungunu). Kua waihōtia e koutou tō ōhākī hei ranga wairua mō ngā rangatira o āpōpō. Ko tatou te hunga ora, e ngā iwi o te motu, noho i te ora me te rangimārie. He mihi maioha ki a koutou katoa i tautoko ai i Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana. Ko tēnei te pūrongorongo-ā-tau e whakapuaki ana i ngā nekehanga o te tau. Ngā mihi nui ki a koutou katoa.

Summary of 2020/21

Looking back, we can see that the 2020/21 fiscal year existed in a bubble – largely unmarked by COVID-19. It was not exactly business as usual, but business did continue relatively uninterrupted. For Te Ohu Kaimoana, the year brought new leadership, a new strategy, new opportunities and a well-timed roadshow where we could wānanga ā-tinana. The Board is proud of the work undertaken by Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana and our related fisheries settlement entities, and I am pleased to present the report for the period 1 October 2020 to 30 September 2021 (FY20/21).

Setting our strategy

Strategy has been a core focus for the Board this year – across both the Kāhui (all Māori fisheries settlement entities) and for Te Ohu Kaimoana itself. The Board continued to meet with Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana (leadership from Te Ohu Kaimoana, Te Wai Māori, Te Pūtea Whakatupu, Moana NZ and Sealord) to align our values and develop a strategy that steers Māori fisheries into the future. This year also saw the end of our previous threeyear strategy, Te Ara Taupuhipuhi, and Dion Tuuta’s tenure as Te Mātārae of Te Ohu Kaimoana in December 2020. In addition, work was underway for the next five-year strategy for Te Ohu Kaimoana with Lisa te Heuheu, who took up the role of Te Mātārae in March 2021. It was important to us that iwi aspirations were reflected in these strategies, and the kōrero from the regional roadshows played a key role in shaping the pou. Alongside our strategy sits Te hā o Tangaroa, our value framework that informs our policy positions.

Building relationships

It was a privilege to meet with iwi kanohi ki te kanohi once again. The Special General Meeting in December 2020 and the 12 regional roadshow across May and June were a particular highlight. Being able to hear

11


12

WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

– ko te rongo i ngā kōrero mō te anamata o Te Ohu mai i ngā māngai o ngā iwi, ngā hapū me ngā marae puta noa, kāore hoki e mahue noa i ngā āhuatanga o te KOWHEORI-19. Nō muri mai i ngā pōti ā-motu i te marama o Whringa-ā-nuku 2020, ka whaiwhai haere te Poari ki te kōrero ki ngā Minita hōu. He pārekareka ki a mātou te nohotahi me te kōrero ki te Minita hōu mō te Moana me te mahinga Kaimoana a Hon. David Parker mō ō mātou whāinga matua, i tā mātou hui Poari i te marama o Hakihea 2020. Waihoki, haere ake nei te tau, kua hui te Poari ki ngā Minita ki te whakatairanga i tō mātou kaupapa, tae rā anō ki a Hon. Kiritapu Allen Minita o Te Papa Atawhai, a Hon. Kelvin Davis Minita o Te Arawhiti rātou ko Rt. Hon. Jacinda Ardern. Kua haere tonu te hui o te Poari ki te Rūnanganui o Ngā Heamana-ā-iwi me te hui ki te huhua o ētahi atu māngai kāwanatanga, māngai-tauwhenua hoki ki te kōrero, ki te kimi tautoko mai i a rātou mō ngā kaupapa nui.

Te Tiriti – tērā e hāpai nei i ngā uara me ngā rohenga i whakamanahia e ngā iwi i te tau 2019. Ka hua ake ā mātou kōrero tohutohu i Te Hā o Tangaroa, e rite nei ki tō mātou aronga mō ngā wāhi taumaru moana- kia tino tau ai te hāngai o ngā whakatau ki Te Tiriti me te Fisheries Deed of Settlement, me te whakaū anō i te mana rangatira o te iwi Māori i roto i ā rātou mahinga kaimoana. He nui ngā hua o te noho ki te rōpū-mahi, nāwai ka tae ki te mutunga o te tau ka tīmata te whakamōhio haere o te Poari i ngā Minita mō ngā mahi kei mua i te aroaro. E harikoa ana te Poari ki te whanaketanga o ngā whakahounga ki te New Space Aquaculture Settlement i roto i te whare Pāremata. I te marama o Hakihea 2020, i hui tahi te Poari me te Minita mō te Moana me te Mahinga Kaimoana ki te wānanga i ngā whāinga matua mō Te Ohu Kaimoana – arā ko ngā whakahounga ture tētahi. Nō te 14 o Hakihea 2020, ka whakawhanake te minita i te pānuitanga tuatahi o te Pire, āna ka tukuna ki te Kōmiti Whiriwhiri Take Māori. E harikoa ana mātou i te kawe ā ngā minita piri tata i te nui whakaharahara o ēnei whakahounga ture me te tere whanake o te Pire i raro i ngā tukanga o te Pāremata. I kōrero a Te Ohu Kaimoana, mātou ko Whakatōhea, ko Te Arawa, mō ā mātou ake whakahoki ki te Pire, i tā mātou hui Kōmiti Whiriwhiri i te 17 o Poutūterangi. Heoi anō tērā he whaiwāhitanga mō ngā iwi me Te Ohu Kaimoana ki te huitahi me te whakakōrero i ngā wawata o te katoa mo ngā whakahounga nei. Me tae te Pire ki te pānuitanga tuatoru i mua i te whakaturetanga, ā, e whakapae ana mātou ka pahawa tērā ā te mutunga iho o te 2021.

Te whanake-haeretanga o te ture

E harikoa ana te Poari ki ngā whanaketanga ā-ture i roto i te huhua o ngā kaupapa. Arā ko ngā whakahounga ki te Māori Fisheries Act, ngā whakahounga ki te Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004, me te Rangitāhua/Kermadec Ocean Sanctuary Bill. Mutu ana te noho whakaroau, kua manawarū mai i te whanaketanga o ngā whakahounga hukihuki ki te Māori Fisheries Act. He whakaputanga o te arotake motuhake o Te Kāhui o Te Ohu Kaimoana 2014/15, e mea ana ngā whakahounga nei ki te whakaheke i ngā utu, ki te hiki i te pai o ngā mahi, ki te ākī i te rangatiratanga o ngā iwi, ki te whakapakari i ngā hinonga kia tuarihia ngā rawa whakataunga ki te katoa o ngāi Māori, otirā kia eke anō te whakatutuki i te kaupapa matua o te Ture. Kua ono tau mai i tērā arotaketanga, nō reira i whai wāhi mātou ko ngā iwi ki te wānanga i taua arotaketanga me ōna whakahau i ō mātou hui ā-rohe, i a mātou hoki e mahitahi tonu ana ki te Manatū Ahu Matua ki te whakawhanake i ngā whakahounga hukihuki i raro i ngā tukanga o te Rūnanga Kāwanantanga. Kua tukuna e mātou ētahi kōrero āwhina mō te āhua o te tuhi tohutohu mō ngā Whakahounga ki te Māori Fisheries Act, ā, e koa ana te Poari he pire hukihuki kua rite mai hei wānanga mō ngā Mandated Iwi Organisations (MIOs) me ngā Recognised Iwi Organisations (RIOs). Ko tētahi atu anō aronuitanga ā-ture ko ngā mahi atawhai mō te Rangitāhua/Kermadec Ocean Sanctuary. Kua hono a Te Ohu Kaimoana ki tētahi rōpū-mahi me ngā mana o te Karauna ki te kimi i tētahi ara whai i te

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Te whakamana rangatiratanga

E haere tonu ana te tautoko a Te Ohu Kaimoana i ngā iwi me ngā hapū kia mau ki tō rātou mana mahinga Kaimoana. I tēnei tau, ko te nuinga o ēnei mahi whakamana i kawea i roto i te Kōti. Heoi anō, kua kawea hoki i roto i ngā kōmihana ā-motu, ā-tauwhenua, ngā rōpūmahi me ētahi atu huinga. Ko ngā putanga o te whakatau a te Kōti Pīra mō te ‘Kēhi o Mōtītī’, te whakaū i te Resource Management Act ki te whakahaumaru i te tai moana mā te whakatakoto ture hao kaimoana, e noho tonu ana hei aronga nui mō Te Ohu Kaimoana i tēnei tau. Nō te whakataunga take ā-iwi i tō mātou Hui Whakahaere Motuhake i te marama o Hakihea 2020, kua noho mai a Te Ohu Kaimoana hei pouārahi i roto i ngā mahi ākī i ngā iwi me ngā hapū ki te pōkai i ngā tukanga o te Kōti Taiao. I hono atu mātou ki ngā whakawātanga ki te taha o Ngāpuhi me Ngāti Wai mō ngā tono ki te whakaū i ētahi wāhi taumaru


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

about the future direction of the Trust directly from iwi, hapū and marae representatives across the motu is not something we take for granted in this COVID-19 environment. Subsequent to the election in October 2020, the Board sought to engage with new Ministers. We were pleased to connect and discuss our priorities with the new Minister for Oceans and Fisheries, Hon. David Parker, at our Board meeting in December 2020. Additionally, over the course of the year, the Board has met with Ministers to advocate for our kaupapa, including the Minister of Conservation, Hon. Kiritapu Allen, Minister for Māori Crown Relations, Hon. Kelvin Davis, and the Rt Hon. Jacinda Ardern. The Board has also continued to engage with the Iwi Chairs Forum and has met with many other government representatives and international delegations to discuss and seek their support on key issues.

that upholds the principles and parameters developed and endorsed by iwi in 2019. Much like our approach for responding to no-take marine protected areas, our advice centres around Te hā o Tangaroa – ensuring that decisions are consistent with Te Tiriti and the Fisheries Deed of Settlement and protects the opportunity for iwi to exercise rangatiratanga within their fisheries. Engagement with the working group has been productive, and by the end of the year, officials were in the process of briefing the Minister on the next steps. The Board is pleased that the amendments to the New Space Aquaculture Settlement have moved through Parliament. In December 2020, the Board met with the new Minister for Oceans and Fisheries to discuss priorities for Te Ohu Kaimoana – one of which was these amendments. On 14 December 2020, the Minister moved the first reading of the bill and referred it to the Māori Affairs Select Committee. We are pleased that consecutive Ministers have championed the importance of these amendments and that the bill is being moved quickly through the parliamentary processes. Te Ohu Kaimoana, alongside Whakatōhea and Te Arawa, presented their views to the select committee on 17 March. This was an opportunity for iwi and Te Ohu Kaimoana to come together to express a shared desire for these amendments. The bill now requires its third reading before being passed in law, and we expect this to occur in late 2021.

Progressing legislative change

The Board is pleased with the progress made on several legislative fronts. Namely the amendments to the Māori Fisheries Act, amendments to the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004 and the Rangitāhua/Kermadec Ocean Sanctuary Bill. After several years of political stagnation, it has been heartening to have moved forward with the proposed amendments to the Māori Fisheries Act. An outcome of the 2014/15 independent review of Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana, these amendments are intended to reduce costs, improve efficiency, move iwi towards greater rangatiratanga, improve the entities’ ability to provide settlement asset benefits to all Māori+ and better achieve the purpose of the Act. It has been six years since the review, so we took the opportunity to discuss the review and its recommendations with iwi at the roadshow events, while we continued to work alongside the Ministry of Primary Industries (MPI) to advance the proposed amendments through Cabinet. We have provided advice on drafting the amendments to the Māori Fisheries Act, and the Board is glad that there is now a draft bill, which is ready for consultation with Mandated Iwi Organisations (MIOs) and Recognised Iwi Organisations (RIOs). Another major legislative focus is the conversation on Rangitāhua/Kermadec Ocean Sanctuary Bill. Te Ohu Kaimoana has been part of a working group with Crown officials to navigate a Te Tiriti compliant approach – one

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Protecting our rights

Te Ohu Kaimoana continues to play a role in supporting iwi and hapū to protect their fisheries rights. This year, much of this protection has happened in the courtroom – though it has also taken place in domestic and international commissions, working groups and networks. The implications of the Court of Appeal’s decision in the Mōtītī Case, applying the Resource Management Act to protect the marine environment by introducing fishing controls, has continued to be a focus for Te Ohu Kaimoana this year. Since the iwi resolution at the Special General Meeting in December 2020, Te Ohu Kaimoana has taken a lead role in supporting iwi and hapū to navigate proceedings in the Environment Court. We joined proceedings alongside Ngāpuhi and Ngātiwai over proposals to establish marine protected areas under the Northland Regional Coastal Plan in Northland. This role allows us the right of appeal. We participated in three weeks of hearings over July and

13


14

WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

moana i raro i te Northland Regional Coastal Plan ki Te Tai Tokerau. E wātea ana ki a mātou te mana pīra i raro i tērā hononga. E toru wiki tā mātou noho atu ki ngā hui i ngā marama o Hōngongoi me Hereturikōkā me te tautokona mai o ō mātou kaumātua, tae rā anō ki a Tā Tīpene O’Regan. He hōnore, he hēmanawatanga hoki te tō mai i tō mātou kaumātua ki te whakamaumahara i ngā kaiwhakawā ki ngā mana i hua ake i te Whakataunga Kerēme. E whakapae ana mātou ka ara ake he kēhi atu anō i raro i ngā tukunga iho o te Kēhi o Mōtītī, ā, ka haere tonu tō mātou arotake i ngā ngā takihuihui o Te tau Ihu me Taranaki, mō te tūpono me noho tautoko atu. Ko tētahi atu kaupapa e arotaketia ana e mātou ko ngā whakahounga hukihuki wawe ki ētahi ture ruarua e hāngai ana ki te mahinga Kaimoana. I puta ake i te Minita ēnei wawata i tō tātou hui Poari i te marama o Hakihea 2020, āna kua haere tonu te mahitahi o Te Ohu Kaimoana ki ngā mana whakahaere, ki ngā wāhi e tāea ana, i roto i ngā wāhanga katoa o ngā mahi. Ehara i te mea he hōu katoa ngā whakawhanaketanga nei, ā, ko te nuinga nō ētahi tono o mua, heoi ko te katoa rā ka noho mai hei rārangi whakarerekētanga mō ngā whakahaere mahinga kaimoana. Kei roto hoki ko ngā whakahounga ki te Fisheries Act, te Resource Management Act me Rangitāhua. Kua whakatairangatia e Te Ohu Kaimoana tētahi tirohanga e whai whakaaro ai ki te katoa o ēnei whakarerekētanga i roto i te horopaki kotahi, me tērā o Te Hā o Tangaroa, tēnā i te noho tauwehewehe. Ka haere tonu ēnei mahi ā te tau pūtea hōu. Tata ake nei ki te mutunga o tēnei wāhanga ripoata, ka mīharo mātou i te whakatau ā te Kōti Hupirīmi ki te whakakore i te pīra a Trans-Tasman Resources Ltd mō te huke moana ki te ākau o Taranaki. I mahi tahi a Te Ohu Kaimoana ki a Ngāti Ruanui me Ngaa Rauru i roto i ō rātou whakahē i te tono a Trans-Tasman Resources Ltd. Mō ngā rirohanga 28N, i aro mātou ki ngā mahinga Kaimoana matua ki te whakatau i ngā take e tārewa tonu ana. I tuku whakapātari mātou ki te whakahē i te whakatau a te Minita mō te SNA8 nā te turupanatia o ngā rirohanga 28N, ā i tautoko hoki i ngā mahi o te 28N Rights Working Group ki te kimi hohounga mō te kaupapa nei.

Poari te whakakaha ake i ngā hononga puta noa i te Kāhui, ki te whakatūturu i te rere-hāngaitanga o ā mātou uara me ō mātou wawata kia whakarērea iho ai he ao Mahinga Kaimoana Māori, tērā e whakahīhī mai ai ngā uri whakatipu.

Te ārahi i ō mātou hinonga mahinga kaimoana ā-iwi

Kātahi nā te mīharo o te mahitahi ki ngā hinonga whakataunga o Te Kāhui o Te Ohu Kaimoana. Arā ētahi whakarerekētanga mana whakahaere, i pōhiri a Te Wai Māori i tētahi heamana hōu, ētahi kaiārahi hōu mō Moana NZ me ētahi rerekētanga mō te taumata whakahaere o Te Ohu Kaimoana. Kua pai hoki ki te

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Te Ohu Kaimoana

I te marama o Mahuru 2021, i poroporoākī mātou i a Tā Mark Solomon(Ngāi Tahu, Ngāti Kurī, Ngāti Mamoe, Waitaha, Ngā Rauru, Ngāti Pahauwera, Ngāti Kahungunu) i runga i te eanga o tōna noho mai hei Kaiārahi, hei Heamana Tuarua hoki mō te Poari o Te Ohu Kaimoana. Kia mihi ake au ki a Tā Mark mōna i whai wāhi mai ki te rāngai Mahinga Kaimoana i roto i te tekau mā waru tau kua taha ake nei, me te noho mai hei Heamana Tuarua ki a au i roto i ngā tau e rua kua hipa. Kua noho ngākau whakamiha au i te tau me te mārie o tō kawe, me tō manawanui ki te whakaū i te Mana o te iwi Māori. E te rangatira, karekau he kupu mō tō mahi mīharo, ngā mihi maioha ki a koe. Ka ū mai a Pahia Turia(Ngā Wairiki, Ngāti Apa, Whanganui, Ngā Rauru, Ngāti Tūwharetoa) ki te tūranga o te Heamana Tuarua. Heoi anō tāku i mua rā i te ripoata nei, he āhuatanga whakahaere hōu mō Te Ohu Kaimoana i kitea i te tau pūtea 20/21. I te marama o Hakihea 2020, i poroporoākī mātou i a Dion Tuuta (Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, Taranaki Tuturu) me te mihi anō ki tōna ārahi i Te Ohu Kaimoana i roto i tōna tūranga Mātārae mō te whā me te hāwhe tau. I hoki atu a Dion ki Taranaki ki te kawe i te tūranga CEO mō tōna iwi, ka mutu e tūmanako atu ana mātou ka pai tonu tana haere. I te marama o Huitanguru 2021, i pōhiri te Poari i a Lisa te Heuheu(Ngāti Raukawa, Ngāpuhi, Ngāti Maniapoto) hei Mātārae, te wahine tuatahi ki te tūranga. I tōna wā ko Lisa te Heamana o te Tarati o Te Wai Māori me te aha ka tōia mai ōna wheako huhua i roto i ngā mahi Whakahaere Tiaki Taiao, mahi kaihāpai ā-iwi hoki. E hikaka ana mātou ki te mahi tahi ki a Lisa i te ahunga kē atu o Te Ohu Kaimoana.

Te Wai Māori

I a Lisa e hau mai ana ki tōna tūranga hōu ki Te Ohu Kaimoana, i pōhiri a Te Tarati Wai Māori i a Pahia Turia hei heamana i te marama o Poutūterangi 2021. Kua noho mai a Pahia hei Kaiārahi i te Poari o Te Wai Māori mai i te tau 2020. I tae a Miria Pomare ki te eanga o tōna tūranga hei Kaiārahi mō te Poari i te tau 2020, ā, i pōhiri te Tarati i ngā Kaiārahi tokotoru, arā ko Erina Watene-Rawiri (Waikato-Tainui, Ngāti Maniapoto, Ngāi Te Rangi), ko Maria Nepia (Ngāti Tūwharetoa, Rakaipaaka) rātou ko Rawiri Faulkner (Ngāti Whakaue, Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Toa Rangatira, Ngai Te Rangi).


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

August with support from our kaumatua, including Tā Tipene O’Regan. It was both an honour and a frustration that we must call on our kaumatua to remind authorities of the rights granted through the settlement. We expect further cases arising from the implications of the Mōtītī Case and will continue to monitor proceedings in Marlborough and Taranaki, taking a role if necessary. Another area we have been monitoring is the reform of several pieces of fisheries-related legislation. The Minister signalled these reforms in our December 2020 Board meeting, and Te Ohu Kaimoana have continued to work with officials, where possible, at every stage. Not all these developments are new, and many have been part of previous proposals, but together, they amount to an array of changes to fisheries management. It includes amendments to the Fisheries Act, Resource Management Act and Rangitāhua. Te Ohu Kaimoana has promoted a view that considers these changes in the context of each other and Te hā o Tangaroa, rather than as separate items. This work will continue into the next fiscal year. Towards the end of this reporting period, we welcomed the Supreme Court’s judgment in dismissing Trans-Tasman Resources Limited’s appeal to engage in deep-sea mining off the coast of Taranaki. Te Ohu Kaimoana worked alongside both Ngāti Ruanui and Ngaa Rauru in their opposition to Trans-Tasman Resources Limited’s application. Regarding 28N rights, we filed an injunction against the Minister’s decision on SNA8, as it triggered 28N rights, and we supported the work of the 28N Rights Working Group to find a resolution on this kaupapa.

Te Ohu Kaimoana

Leading our iwi fisheries organisations

It has been a pleasure to continue our work alongside the settlement entities that make up Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana. There have been a few governance changes. Te Wai Māori welcomed a new chair and Moana NZ new directors, as well as changes at a leadership level for Te Ohu Kaimoana. The Board has enjoyed building closer connections across the Kāhui, ensuring that our vision and values align to leave a legacy of Māori fisheries of which future generations would be proud.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

In September 2021, we farewelled Tā Mark Solomon (Ngāi Tahu, Ngāti Kurī, Ngāti Mamoe, Waitaha, Ngā Rauru, Ngāti Pahauwera, Ngāti Kahungunu) as he completed his tenure as director and deputy chair on the Board. I would like to thank Tā Mark for his service to Māori fisheries over the last 18 years and as my deputy chair in the last two years. I’ve appreciated your quiet, calm manner and passion for Māori rights. E te rangatira, karekau he kupu mō tō mahi mīharo, ngā mihi maioha ki a koe. Pahia Turia (Ngā Wairiki, Ngāti Apa, Whanganui, Ngā Rauru, Ngāti Tūwharetoa) will step into the role of Deputy Chair. As I mentioned earlier in this report, the 2020/21 fiscal year saw a change in leadership for Te Ohu Kaimoana. In December 2020, we farewelled Dion Tuuta (Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, Taranaki Tuturu) and thanked him for leading Te Ohu Kaimoana in his role as Te Mātārae for four and a half years. Dion returned to Taranaki to take up the role of CEO for his iwi, and we wish him well in this venture. In February 2021, the Board welcomed Lisa te Heuheu (Ngāti Raukawa, Ngāpuhi, Ngāti Maniapoto) as Te Mātārae, the first wahine in the role. Lisa has previously been the chair of Te Wai Māori Trust and brings extensive experience in environmental management and iwi advocacy roles. We look forward to continuing our work with Lisa as Te Ohu Kaimoana embarks on a new direction.

Te Wai Māori

As Lisa stepped into her new role at Te Ohu Kaimoana, Te Wai Māori Trust welcomed Pahia Turia as chair in March 2021. Pahia has been a director on the Te Wai Māori Board since 2020. Miria Pomare came to the end of her term as a director in 2020, and the Trust welcomed three new directors: Erina Watene-Rawiri (Waikato-Tainui, Ngāti Maniapoto, Ngāi Te Rangi), Maria Nepia (Ngāti Tūwharetoa, Rakaipaaka) and Rawiri Faulkner (Ngāti Whakaue, Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Toa Rangatira, Ngai Te Rangi).

15


16

WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

Te Pūtea Whakatupu Trust

Hei whakakapi

I tohua e te tau nei te tau tuawhā o te mahere rautaki rima tau o te Tarati, arā ko Te Rautaki, ā i poroporoākī hoki i te Kaiārahi mō ngā tau tininoa, a Norm Dewes. Ka mokemoke te Tarati i te tōkeke o ōna whakahaere, nō reira hei mihi anō ki ōna tākohatanga mai, kua whakarewahia e te Tarati tētahi tahua mō te hunga rangatahi e hiakai ana ki ngā mahi ārahi i te hapori. Ko te wehenga a Matua Norm te ara i tohua ai a Maria Ngawati (Ngāti Hine, Ngāpuhi, Ngāti Porou) hei kaiārahi. He mea noho kē mai hei Kaiārahi rīwhi mō te Tarati, ka tōia mai e Maria he tūāpapa rangahau, mātauranga hoki, ina koa he aronuitanga ki te whakatakoto ara mātauranga i roto i ngā kura tuarua me ngā whare wānanga mō ngā tauira Māori te take. I pōhiri hoki te Tarati i a Te Pūoho Kātene hei Kaihautū, ko ia ka tō mai i tōna matatau ki te Tarati e whai nei i tētahi āhuatanga whakahaere hōu me tētahi aronga rautaki hōu hoki.

Moana New Zealand

Ko te kimikimi haere i tētahi Heamana, Kaiārahi hoki mō te Poari o Moana New Zealand tā te tau pūtea 20/21. Ko tō tātou Heamana o nāianei, a Hinerangi Raumati-Tu’ua (Ngāti Mutunga, Waikato), i tae ki te eanga o tōna iwa tau, ka mutu e mihi ana mātou te Poari ki a Hinerangi, te heamana wahine tuatahi, me ōna tini tākohatanga ki te rāngai mahinga kaimoana Māori me ngā iwi. Ko Rachel Taulelei (Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Rātua and Ngāti Koata) kua tohua hei Heamana, ā ka hoki mai ki te Poari ki te kawe i ngā mahi mai i te 1 o Hakihea 2021. Pūhake ana te kete mātauranga a Rachel i tōna noho hei Tumu Whakarae mō Kono, hei ringa waihanga hoki mō te kamupene kaimoana toitū nei a Yellow Brick Road, ā he kaha ōna wheako pakihi, kāwanatanga hoki mai i tōna nohonga ki te maha o ngā Poari, arā ētahi ko Warehouse Group, ANZCO Foods me Young Enterprise Trust. Nau mai e te māreikura. I tukuna e Jason Witehira (Ngāi Tawake ki te Waoku and Ngāpuhi) tōna rīhainatanga i muri iho mai i te toru tau o te noho ki te Poari. Ka wehe atu a Jason i a Moana ki te aro atu ki ōna mahinga pakihi hōu me tōna whānau. Kua tohua au hei Kaiārahi mō te Poari o Moana New Zealand. E hikaka ana au kia tōia atu aku whēako mai i taku noho hei Heamana o Te Ohu Kaimoana – inā hoki i a mātou e pōkai nei i te arotakenga o ngā hinonga Māori Fisheries Settlement.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

He wā kaumingomingo tēnei tau. I konei te KOWHEORI-19 engari kāore i rarua noa ngā whakahaere o ia rā, i pai hoki tā tātou haerērere haere ki te hui ā-tinana. I poroākī mātou i tētahi Mātārae, i pōhiritia hoki he kaiurungi hōu. I tae mātou ki te whāititanga o tētahi rautaki, ā, ka puta ki te kimi kōrero mō tētahi atu anō. Mau tonu rā ko te hononga motukore ki a Tangaroa, tō mātou whāinga matua kia whakarērea iho he ao Mahinga Kaimoana e whakahīhī mai ai ngā uri whakatipu. I haere tonu tā mātou whakahau kia hāngai ngā kaupapa here ki te Tiriti, te whakatairanga i tētahi tirohanga ao Māori mō te whakahaere mahinga kaimoana me te whakaū hoki i te mana Mahinga Kaimoana o te iwi Māori i roto i te kōti. Hei tērā tau tū ai te toru tekau tau o te waitohutanga o te Deed of Settlement. E hikaka ana te Poari ki te whakanui tahi i tēnei ekenga nui me ngā iwi, ā ki te whakaū atu i tō mātou rautaki hōu e kite ai ngā iwi i te whakaatatanga mai o ō ratou kupu me ō rātou wawata. Kua tawhiti rawa tā mātou haramai, heoi anō kei tua e haere ana. Mauri ora Rangimarie Hunia Heamana, Te Ohu Kaimoana


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

Te Pūtea Whakatupu Trust

Hei whakakapi

This year marked the fourth year of the Trust’s five-year strategic plan, Te Rautaki. It also marked the farewell of long-serving director, Norm Dewes. His resolute leadership of the Trust will be missed, and in recognition of his contributions, the Trust launched a grant fund targeting rangatahi aspiring to community leadership. Matua Norm’s departure led to the appointment of Maria Ngawati (Ngāti Hine, Ngāpuhi, Ngāti Porou) as director. Already serving as an alternate director for the Trust, Maria brings a strong research and education background, particularly specialising in creating secondary and tertiary education pathways targeting Māori. The Trust also welcomed Te Pūoho Kātene as Kaihautū (Executive Director) who brings a wealth of knowledge to the Trust as it embarks on a new operating model and strategic direction.

Moana New Zealand

The 2020/21 fiscal year brought the search for a new chair and director on the Board for Moana New Zealand. Current chair, Hinerangi Raumati-Tu’ua (Ngāti Mutunga, Waikato), reached the end of her nine-year tenure, and the Board would like to acknowledge Hinerangi as the first wahine chair of Moana, along with her significant contribution to Māori fisheries and service to iwi. Rachel Taulelei (Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Rātua and Ngāti Koata) has been appointed as chair and returns to the Board to take up the reins from 1 December 2021. Rachel brings a wealth of knowledge from her role as CEO of Kono and founder of sustainable seafood company Yellow Brick Road, in addition to strong business and governance experience from her service on several Boards including Warehouse Group, ANZCO Foods and Young Enterprise Trust. Nau mai e te māreikura. Jason Witehira (Ngāi Tawake ki te Waoku and Ngāpuhi) tendered his resignation after three years’ service on the Board. Jason leaves Moana to focus on his new business ventures with his whānau. I have been appointed as a director on the Board of Moana New Zealand. I look forward to bringing experience from my current role as chair of Te Ohu Kaimoana – especially as we navigate the review of the Māori Fisheries Settlement entities.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

This year was an in-between time. When COVID-19 was still with us but didn’t impact our daily lives and we could travel the country and hui ā-tinana. It was a year when we farewelled one Mātārae and welcomed a new leader and when we came to the end of one strategy and went out to seek input on another. What continued was our enduring connection to Tangaroa – our mission to leave a legacy in Māori fisheries that future generations would be proud of. We continued to advocate for Tiriti compliant policy, to promote a Māori worldview in fisheries management and protect Māori fishing rights in the courtroom. Next year will be 30 years since the signing of the Deed of Settlement. The Board looks forward to celebrating this milestone with iwi and implementing our new strategy where iwi will see their words and aspirations reflected. We have come so far and yet we still have a long way to go. Mauri ora Rangimarie Hunia Chair, Te Ohu Kaimoana

17


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

18

KŌRERO O TE MĀTĀRAE Lisa te Heuheu Te Mātārae, Te Ohu Kaimoana

Tēnā koutou e ngā iwi o te motu, Nōku te whiwhi ki te mahi i ngā mahi mō ngā iwi me ngā hapū i roto i tēnei tūranga hei Mātārae hōu mō Te Ohu Kaimoana. I hau mai ahau ki tēnei tūranga i waenganui tau, arā i konei kē te KOWHEORI-19 ki ō tātou ākau engari kāore i rarua noa ngā whakahaere o ia rā. Ki te hoki whakamuri te titiro, e mārama ana tā tātou kite atu i te motuhaketanga o taua wā. Ko te toro atu ki ō tātou iwi, ō tātou rangatira me ō tātou kaitiaki hapū, ki te whakarongo ki ō rātou kōrero mō ngā mahinga Kaimoana Māori me te wāhi ki Te Ohu Kaimoana, koia tētahi aronga nui, ā, e whakawhetai ana au i tō mātou āhei ki te haerērere i te motu ki te hui kanohi ki te kanohi i taua wā. Haramai ana he whakahaeretanga hōu, ka whai mai hoki ko tētahi wā whakawhiti, āna mō mātou i haere takirua tērā me te whakaahutanga o tētahi rautaki hōu. Heoi anō, kāore anō tērā kia whakatakarōroa i ā mātou mahi whakahonohono, whakautu, whakahau, me ngā mahi whakatairanga i tētahi ahunga whai i Te Tiriti mō ngā ture me ngā kaupapa here e hāngai ana ki te mahinga kaimoana. Kua whakapau kaha te tīma i roto i tōna anga atu ki ngā kaupapa here mahinga kaimoana. Inarā, ko te hoki kōrero me te tautoko atu i ngā iwi e wero ana i te mana o te Resource Management Act (RMA) ki te whakataumaru i te moana, te tautoko i te waitohutanga o te Southland Regional agreement mo te mahi ahumoana, me te nohotahi ki ngā mana o te Karauna i roto i tētahi hui tōmua mō ētahi kaupapa here.

Hurihua tō aroaro ki te rā, tukuna tō ātārangi kia taka ki muri ki a koe.

Ā mātou nama I horahia ā mātou ratonga i roto i ngā herenga o te mahere pūtea o te Rautaki ā-tau 20/21 mō te $4,155,00 i raro i tētahi mahere pūtea $4,682,000 te nui – $132,000 te rerekētanga.

Ko ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi kei te puku o tēnei rautaki hōu

Ā te 2022 ka whakanuia e Te Ohu Kaimoana te 30 tau mai i te waitohutanga o te Deed of Settlement Mai i taua wā he nui ngā tūranga kua nōhia e Te Ohu Kaimoana – te noho-takawaenga, te tuari rawa me te mahi whakahau. Nō reira e tika ana, i roto i te whakaahutanga o tō mātou rautaki rima-tau, i haere mātou i tētahi haerenga ki te whakarongo ki ngā wawata o ngā iwi me ngā hapū mō te mahinga kaimoana Māori i roto i te 30 tau e haere mai nei, ā, haere ake nei. Nō te Mahuru 2021 whakamanahia ai e te Poari tā mātou Mahere Rautaki mo ngā tau 2021-2026. He ahunga hōu tēnei rautaki, he ara hōu hoki. Mātua rawa, he hua tonu nā ngā kōrero i rangona e mātou mai i ngā iwi i roto i ō mātou haerenga 12 i tū puta noa i te motu i ngā marama o Haratua me Pipiri. Otirā, ko te katoa o ā mātou mahi o Te Ohu Kaimoana me whai kiko, me whai pānga mō ngā iwi. Ahakoa te ngāwari, he paku whakarerekētanga ki te āhua o tā mātou ahu atu ki ō mātou tātai mahi. Hei tā tō mātou whakakitenga, ko te whānau kei te puku o ā mātou mahi: He whānau puāwai te whakatau i tō rātou hononga ki a Tangaroa.


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

19

CHIEF EXECUTIVE'S REPORT Tēnā koutou e ngā iwi o te motu, it is a privilege to serve iwi and hapū as the new Mātārae of Te Ohu Kaimoana. I came into the role partway through the year, when COVID-19 had arrived on our shores but wasn’t affecting our day to day lives. Looking back, we can see this was a unique time. Going out to our iwi and hapū kaitiaki and rangatira to listen to their aspirations for Māori Fisheries and Te Ohu Kaimoana’s role in it was a key focus, and I feel grateful that we were able to travel around the motu to meet kanohi ki te kanohi at that time. With any new leadership comes a period of transition, and for us, this coincided with the development of a new strategy. However, this hasn’t slowed our mahi in engaging, responding, advocating and promoting a Tiriti compliant approach to fisheries-related legislation and policies. The team has undertaken a huge effort in its approach to marine and fisheries policy. In particular, responding and supporting iwi who are challenging the role of the Resource Management Act (RMA) in marine protection, assisting in the signing of the Southland Regional Agreement for aquaculture settlement and meeting with Crown officials as part of early engagement on a number of policy matters.

Our financial performance Te Ohu Kaimoana delivered our services within the budget of the 2020/21 Annual Plan at a cost of $4,155,000 against a budget of $4,682,000 – a $132,000 variance.

New strategy places iwi, hapū and whānau at the centre

In 2022, Te Ohu Kaimoana celebrates 30 years since the signing of the Deed of Settlement. In that time, Te Ohu Kaimoana has played many roles: facilitation, allocation and advocacy. It feels very timely that, to develop our next five-year strategy, we went on a haerenga to hear what aspirations iwi and hapū hold for Māori fisheries for the next 30 years and beyond. In September 2021, the Board approved our new Strategic Plan for 2021 to 2026. This plan is a new direction and a new approach. It is, most importantly, a direct result from the kōrero we engaged in at 12 roadshow hui that we held across the motu in May and June. In essence, everything we do as Te Ohu Kaimoana should add value or provide impact for iwi. While simple, it is a subtle shift in the way we approach our workstreams. Our vision places whānau at the core of our work: Thriving Whānau Determining Their Relationship with Tangaroa.


20

WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

Nā, e tutuki ai tērā, i tīkina atu e mātou ngā pou e whā nei hei ārahi i a mātou ki te; 1. Pou tuatahi: whakarerekē i te pūnaha o te ture me ngā kaupapa here e whakaaweawe ana i te hao ā-iwi me tō tātou hononga ki a Tangaroa, 2. Pou tuarua: whakakaupapa i te 100% o ā mātou hōtaka hei whakapakari i ngā pukenga o ngā iwi ki te whakatau i ngā whakahaere mahinga kaimoana, rawa moana hoki. 3. Pou tuatoru: whakaū haumitanga ki ngā mahi rangahau, auahatanga hoki e rangona ai te tirohanga o ngā iwi mō ngā whakahaeretanga mahinga Kaimoana me tō rātou hononga ki a Tangaroa. 4. Pou tuawhā: whakatūturu i te 100% o ngā mahi whakahaumaru i te Deed of Settlement e whai hua tika ana, e whai hua manawaroa ana mō ngā iwi.

ake i ēnei whakarerekētanga. I kaha ake hoki tā mātou mahitahi ki a MPI mō ngā kaupapa here Open Ocean Aquaculture e ū ai te mana ahumoana o te iwi Māori i roto i ngā kaupapa here.

He whāinga pākaha ēnei, heoi he whāinga e whakahīhī atu ai tātou ka tika. He mea ārahi i a mātou i roto i te uauatanga, i ētahi wā te rehurehutanga, o ngā kaupapa here mahinga kaimoana me ngā kaupapa whakataumaru moana. E hīkaka ana au ki te hiki anō i te rākau kōrero mō te whakamaheretanga ki tō tātou hui AGM ā tērā tau. Heoi anō, i haere tonu tā mātou whakaaroaro ki ngā aheinga ā-rautaki. Hoki atu hoki atu, ko Te Hā o Tangaroa i noho ki te puku o tā mātou ahunga atu. Koina te aronga matua, inarā i roto i ō mātou takikōrero ki ngā mana Karauna mō ngā wāhi taumaru moana me Rangitāhua. Nā tō mātou mahitahi ki ngā mana whakahaere i ēnei kaupapa i tino kitea te rerekētanga ā-uara i roto i tētahi ahunga Ao Māori koia ka puta ai ngā hua tiaki taiao me te kore anō e takahi i te hononga ki a Tangaroa, tērā i tētahi ahunga tiaki taiao auraki. Ahakoa tā mātou manawareka ki te wawe me te rite tonu o ngā nohotahitanga ki ngā kaimahi mō te whakaahu kaupapa-here, he ētahi wā ia ka kawa hoki te kite atu e noho tōtara wāhi rua ana te katoa i roto i ēnei kaupapa. He tau nui tēnei mō ā mātou tātai mahi ahumoana, arā ngā whanaketanga i roto i ngā whakahounga ki te Māori Commercial Aquaculture Settlement Act, te waitohutanga o te Southland Regional Agreement me ngā hui whakaahu kaupapa here mō te Open Ocean Aquaculture. Nō te mutunga iho o te tau pūtea 20/21, i pāhi te pānuitanga tuarua o ngā Whakahounga ki te Ture i roto ngā tukanga o te whare pāremata me te kōmiti whiriwhiri. E whakapae ana mātou ka whakaturehia i te tōmuritanga o te tau 2021. Nō mātou te whiwhi ki te kōrero mō ngā whakahounga ki te taha o Te Arawa me Whakatōhea i te hui Kōmiti Whiriwhiri ki te whakatauira ake i te tautoko me ngā hua ka ara

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Ngā hurihanga me ngā kaimahi

I kitea e Te Ohu Kaimoana ētahi rerekētanga i roto i tōna whānau i tēnei tau – te pōhiri i ngā pukenga hōu, te ngākau hihiko, ā me te poroporoākī hoki i a rātou e kōkiri atu nei ki pae-tawhiti kē. Tokowaru ngā kaimahi i pōhirita ki roto i a mātou i te roanga o tēnei tau. Hei āpiti atu ki a au hei Mātārae, i pōhiri mātou i a Bianca Hampton hei Tai Timu i roto i tō mātou tīma Fisheries and Aquaculture Policy, a Teina Easton hei Tai Tatau, a Brianna Boxall tō tātou Tai Ture hōu, a Myrah Walters me Victoria Fairweather hei Pūtai Kōrero, a Te Pūoho Kātene hei Kaihautū mō te Te Pūtea Whakatupu Trust rātou ko Kylie Grigg hei Kaupapa Whakahaere mō te Tarati o Takutai. I tēnei tau i porporoākī mātou i a Dion Tuuta i te marama o Hakihea 2020. E mihi ana au ki ngā mahi a Dion i roto i te arahi i te tarati i muri mai i te arotaketanga, tōna pūmau ki te whakaū i te mana Mahinga Kaimoana Māori me te Whakataunga hoki i roto i tōna wā. Ānei te mihi ki a koe e te tungāne. Haere ake nei te tau, i poroporoākī hoki mātou i a Ngahuia Kapene, a Stevie-Rae Hart, a Kirsty Woods rātou ko Bede Dwyer. E pīrangi ana au ki te mihi atu ki a rātou i tā rātou whakapau kaha me tā rātou wana – mana rawa atu nei, ā i whai kiko hoki ki te katoa. I te putanga anō mai o te KOWHEORI-19 i te marama o Hereturikōkā, i kauhuri atu te tīma ki te mahi ā-kāinga. I roto i ēnei āhuatanga, ko tētahi o ā mātou tino aronga ko te whakaarotau i te hauora o ā mātou kaimahi me te manaaki tētahi i tētahi.

Te hui kanohi ki te kanohi

Mō taua wā pakupaku rā i noho motuhake ai te KOWHEORI-19 ki roto o MIQ, i tino karawhiua e mātou te hui kanohi ki te kanohi. Kia hoki ki tērā o aku kōrero, he pārekareka tonu tā mātou hāereere haere ki te hui ki ngā kaitiaki me ngā māngai ā-iwi i tēnei tau. I roto i tā mātou noho tarati, he ngāwari tonu tō mātou tiki atu i ngā painga o te Zoom mo ngā hui ā-motu, ā-tauwhenua hoki pēnei i tō mātou AGM, ngā rōpū-mahi pūtaiao, te Western and Central Pacific Fisheries Commission, me te South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, i a mātou hoki e hui kanohi ki te kanohi tonu ana i ngā wā e tika ana, pēnei i te hui Kōti Taiao ki Te Tai Tokerau me ngā haerenga ā-rohe.


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

And to achieve this, we identified four pou to guide us to: 1. Pou tuatahi: make transformational change to the legislative and policy system impacting iwi fishing and our relationship with Tangaroa 2. Pou tuarua: ensure 100% of our programmes assist in increasing the capability of iwi to determine management of their fisheries and marine interests 3. Pou tuatoru: invest in research and innovation that support an iwi perspective in fisheries management and their relationship with Tangaroa 4. Pou tuwhā: ensure 100% of our efforts in protecting the Deed of Settlement have resulted in positive and resilient outcomes for iwi.

Staffing and reorganisation

These are bold objectives – but they are ones we can be proud of. They will steer us through the complex and, at times, muddy waters of fisheries policy and marine protection. I look forward to talking further to the plan at our AGM hui next year. Meanwhile, we continued to focus our efforts on strategic opportunities. As always, Te hā o Tangaroa kia ora ai tāua sat at the centre of our approach. This was at the forefront, particularly in our conversations with Crown officials around marine protected areas (MPAs) and Rangitāhua. Our work with officials highlights the divergence in values between a te ao Māori approach that supports environmental and conservation outcomes without sacrificing our relationship with Tangaroa to a traditional conservation approach. While we are pleased that we have been able to engage early and regularly with officials on policy development, it has also been frustrating to see that we remain at an impasse on these matters. It was a big year for our aquaculture workstreams, with progress in the amendments to the Māori Commercial Aquaculture Settlement Act, the signing of the Southland Regional Agreement and discussions on policy development for open ocean aquaculture. As of the end of the 2020/21 fiscal year, the amendments to the act had passed their second reading in Parliament and had gone through the select committee process. We expect that they will pass into law in late 2021. It was an honour to speak to the amendments alongside Te Arawa and Whakatōhea at the select committee. We stepped up our engagement with MPI on open ocean aquaculture as well, to ensure that policy will uphold Māori rights and interests in aquaculture.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Te Ohu Kaimoana saw some changes in its whānau this year – in both welcoming new talent and energy and saying goodbye to those who are moving on to new opportunities. We welcomed eight new staff over the year. In addition to myself as Mātārae, we welcomed Bianca Hampton as Tai Timu (Graduate Analyst) in our Fisheries and Aquaculture Policy team, Teina Easton as Tai Tatau (Senior Accountant), Brianna Boxall as our new Tai Ture (Intermediate Legal Advisor), Myrah Walters and Victoria Fairweather as Pūtai Kōrero (Communications Advisors), Te Pūoho Kātene as Kaihautū (Managing Director) of Te Pūtea Whakatupu Trust, and Kylie Grigg as Kaupapa Whakahaere (Programme Lead) for Takutai Trust. We said farewell to Dion Tuuta in December 2020. I’m grateful for Dion’s work in leading the organisation after the review and his commitment to protecting Māori fishing rights and indeed the Settlement during his time. Ānei te mihi ki a koe e te tungāne. We also farewelled Ngahuia Kapene, Stevie-Rae Hart, Kirsty Woods and Bede Dwyer. I want to thank them for their passion and hard work – it was significant and valued by all. When COVID-19 re-emerged in August, the team moved to working remotely. At times like these, it was particularly important for us to prioritise the wellbeing of our staff and look after each other the best we can.

Engaging kanohi ki te kanohi

For that brief time when COVID-19 was contained to MIQ, we made the most of being able to engage kanohi ki te kanohi. As I’ve said, it was a privilege to go on our haerenga and meet with kaitiaki and iwi representatives this year. As an organisation, we were well positioned to make the most of Zoom for national and international hui like our AGM, scientific working groups, the Western and Central Pacific Fisheries Commission and the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, while meeting a-tinana in instances where it mattered, such as the Environment Court hearing in Northland and the regional haerenga.

21


22

WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

I haere tonu tā mātou noho ki ngā tūmomo mahinga kaimoana motuhake, arā te kōura papatea, te tipa, te kina, te tuna kuwharuwharu ki te taha o tō mātou whānau o Te Wai Māori, te Tāmure, tae noa ki te bluefin tuna me ētahi atu anō. Ko te wāhi ki a mātou i roto i ēnei tūmomo mahi ka panoni haere mai i te mahitahi ki ngā iwi, pēnei i tā mātou i mahi ai mō Te Tau Ihu i roto i te Southern Scallop Working Group, i runga i te mana o ngā iwi i roto i ngā mahi mō National Rock Lobster Management Group mō ngā MIO o te Ika-a-Māui me Wharekauri, ā, i ētahi wā i roto i ngā huihuinga ā-motu ki ngā kaimahi o te Manatū Aorere pēnei i tā mātou i mahi ai i roto i te Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. Mō te kawe ake i ngā hiahia o ngā iwi, i haere tonu tā matou mahitahi ki te nui o ngā tari kāwanatanga, ngā hinonga ā-rāngai, ngā kaihao ika ake me te mahi o te momo rōpū. Arā anō ko MPI, Te Tini a Tangaroa(FNZ), Te Papa Atawhai(DoC), te Manatū mō te Taiao(MfE), te Manatū Aorere, te Deepwater Group, Fisheries Inshore New Zealand(FINZ) me Seafood NZ. Kua noho momoho mātou ki te kite i te ahu mahitahi atu o nga mana Karauna, ina koa i a FNZ, i te mea i whai wāhi mātou ki ngā huihuinga tuatahi, waihoki mō ngā kōrero kua haere tonu atu mō ētahi kaupapa i tēnei tau, arā te rauna whakauka me te whakaahutanga kaupapa here mō ngā wāhi taumaru moana(WTM). I whakatārewahia anō te hui Mahinga Kaimoana Māori nā runga anō i te KOWHEORI-19. I tū i a mātou tā mātou Hui Whakahaere Motuhake ki Te Whanganui a Tara i te marama o Hakihea 2020, he whai wāhitanga pai mō ngā iwi ki te whakarewa ake i ngā kaupapa matua pēnei i a Rangitāhua, te tukihanga pea o te RMA me te Fisheries Act, ka mutu ki te pōhiri atu i a Dion. E hikaka ana mātou ki te whakahaere i tētahi hui whakanui hei tohu i te 30 tau mai i te waitohutanga o te Kawenata Whakatau Kerēme ā te tau 2022. I te marama o Hereturikōkā, i tāngia e mātou te tānga tuatahi o Te Korowai o Tangaroa, tā mātou maheni ā-kaupeka. Kei roto i tēnei maheni, i tā mātātuhitia, i tā matihikotia hoki, ngā tikanga hī ika tuku iho, he whakamāramatanga mō ngā mana 28N, me ētahi pūrongo mai i te whānuitanga o tō mātou Kāhui (ara anō ētahi ko Te Wai Māori, Te Pūtea Whakatupu, Moana NZ me Sealord) mō ā rātou mahi whakahaumaru tuna, te whakarato kaimoana mō ngā kaupapa hapori me te whakapau werawera ki te ākī i te whai whakaaro a te rangatahi Māori ki te mahi Kaimoana. I puta ake he mātauranga hōu ki a mātou, i roto i tā mātou Uiuinga Iwi ā-tau, mō ngā tirohanga o ngā iwi mō ngā mahi o Te Ohu mō tēnei tau piritata tuawhā

nei. Ko ngā kitenga kua whakaū i te nui whakaharahara o te kōrero kanohi-ki-te-kanohi ki tō mātou hunga whaipainga, ahakoa rā te taumaha o te whakatinana ake i tēnei tau i te rere-haeretanga o te mate urutā. E tūmanako ana mātou, mā te mārama pū ki ngā herenga hāereere i runga i ngā kōrero a te Kāwanatanga, ka rite tonu tō mātou toro haere ki tēnā iwi, ki tēnā iwi i te kokenga whakamua o tō mātou rautaki, ahunga hoki hei Tarati.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Ā mātou mahi whakaahu rautaki: te tohu i te wāhi ki ngā uara o te iwi Māori me ngā mana iwi taketake Kua roa nei te whāngai mai a Te Hā o Tangaroa kia ora ai tāua i tētahi paku aronga Ao Māori hei ārahi i ā mātou mahi kaupapa here. I tēnei tau, kua kōkiri atu anō mātou mā te nohotahi ki ētahi tohunga mātauranga Māori, rangatira ā-iwi hoki puta noa i te motu kia hohonu ake te ruku atu ki ngā uara o Te Hā o Tangaroa. Ka ara ake i tērā mahi ko ētahi tino kaupapa here matua e mōhio ai mātou kei te hāngai katoa ā mātou mahi kaupapa here ki Te Hā o Tangaroa, ā, e tautokohia ana e ngā iwi. Kei roto i ā mātou tohutohu kaupapa here mahinga kaimoana ko ā mātou māharahara mō te pānga o ngā mahi ā-whenua ki a Tangaroa. Ko ngā pānga tōraro pēnei i te whakataioratanga me te waiparatanga ka pūwhenua ai ō tātou arawai, ka rere ki te moana, ka pāngia te taiao, ngā mahinga kaimoana me tō tātou hononga ki a Tangaroa anō hoki. Nā whai anō tā mātou tautoko ake i te whakaaro o te whakaū i ngā whakautu ki te pito o te raruraru – he aronga torowhānui e whakaaronuitia ai ngā pānga o te hao kaimoana, me ngā pānga ki te hao kaimoana huihuia mai ai ki te aukati i te mimititanga o te moana. E hāngai ana hoki ki tō mātou whakapae, arā he rautaki (kāore e kaha kitea) hāngai rawa atu te whakahau i ngā kaipupuri tuwhanga ki te whakahaere i ngā mahinga kaimoana. I roto i ā mātou wānanga mō te rauna whakauka o tēnei tau, ko te Tāmure(SNA8) me te bluefin tuna (SBT) ngā kaupapa kūraruraru e rua. Mō ngā mea e rua, i whakaaro nui mātou ki te nui whakaharahara o te whai i ngā tikanga tuku iho. I roto i te mahinga Kaimoana SNA8, e hāngai pū āna tērā ki ngā wawata o ngā kaitiaki o taua rohe, ā, mō te SBT, e pēnei ana mātou kia kaua e riro mā tētahi kōmihana whānui e tohutohu i ngā rirohanga ā-tikanga. I riro anō i te SNA8 te kawenga whakaea i ngā rirohanga 28N i runga anō i te whakaraneatanga o te tāpeke hao kaimoana arumoni me tōna nui whakaharahara mō ngā kaihao o te taihauāuru o Te Ika a Māui, inā hoki ko ngā mea e tautoko nei mātou ki te whakawhiti atu ki ētahi taera hao ika hōu nā runga


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

We continued to engage in specific fisheries, including rock lobster, scallops, kina, long-fin tuna (alongside our whānau at Te Wai Māori), snapper and bluefin tuna. Our role in these conversations varies from working alongside iwi like we did with Te Tau Ihu in the Southern Scallop Working Group, on behalf of iwi in the case of the National Rock Lobster Management Group for North and Chatham Island MIOs and sometimes as part of a national delegation with officials from the Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) as we did in the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. To represent iwi views in these fisheries, we continued to work closely with a variety of Crown agencies, industry bodies, fishers and a gamut of working groups. This included MPI, Fisheries New Zealand (FNZ), Department of Conservation (DoC), Ministry for the Environment (MfE), Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT), Deepwater Group, Fisheries Inshore New Zealand (FINZ) and Seafood NZ. It has been rewarding to see Crown officials progressing towards a partnership approach, particularly from FNZ, as we have been part of early engagement and ongoing communication for a number of kaupapa this year including the sustainability round and policy development for marine protected areas (MPA). This year’s Māori Fisheries Conference was again postponed due to COVID-19. We held our Special General Meeting in Te Whanganui a Tara in December 2020, which was a great opportunity to provide iwi with an update on Rangitāhua, the potential intersection of the RMA and Fisheries Act and to farewell Dion. We look forward to hosting a special celebration to mark 30 years since the signing of the Deed of Settlement in 2022. In August, we published the inaugural edition of Te Korowai o Tangaroa, our seasonal magazine. This magazine, published in both print and digital formats, contained stories about customary fishing, an explainer on 28N rights and pieces from our wider Kāhui (including Te Wai Māori, Te Pūtea Whakatupu, Moana NZ and Sealord) about their work to protect tuna and provide fish for community initiatives and their efforts to encourage young Māori to consider a career in fisheries. Our annual Iwi Engagement Survey gave us fresh insight into the perceptions of iwi on our mahi for the fourth consecutive year. The findings have reaffirmed the importance of kanohi-ki-te-kanohi kōrero with our stakeholders, while acknowledging this has been difficult in this year of the pandemic. We hope that with more certainty provided by the Government surrounding

travel, we will be able to visit iwi within each rohe more frequently as we move forward with our new strategy and direction as a Trust.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Our policy development work: highlighting the importance of Māori principles and indigenous rights For several years now, Te hā o Tangaroa kia ora ai tāua has provided the nuanced te ao Māori framework that underpins our policy work. This year, we have taken that one step further by engaging a group of mātauranga Māori experts and iwi leaders across the motu to delve further into the values of Te hā o Tangaroa. The results of this will provide some core policy positions so that we are confident all our policy responses are already aligned with Te hā o Tangaroa and are endorsed by iwi. Our fisheries policy advice this year has included our concerns about human land-based activities that are impacting Tangaroa. Negative impacts like nutrification and sedimentation degrade our waterways, flow out to the moana and affect both the environment and fisheries and our relationship to Tangaroa. As such, we have supported views that apply solutions at the source of the issue – a holistic approach that considers the impact of fishing and the impact on fishing to collectively arrest the decline in our marine environment. This also aligns with our position that empowering quota owners to take an active role in managing fisheries is an important (and under-utilised) strategy. In our consultation for this year’s sustainability round, snapper (SNA8) and southern bluefin tuna (SBT) were two more controversial stocks. For both, we noted the importance of customary use. In the SNA8 fishery, this aligns with aspirations of kaitiaki, and for SBT, we believe that it is inappropriate for an international commission to determine customary entitlement. SNA8 had the additional matters of discharging 28N rights on an increase to the total allowable commercial catch (TACC) and its significance for fishers on the west coast of Te Ika a Māui, particularly those we have been supporting to transition to new fishing methods as a result of the Hector’s and Māui Dolphin Threat Management Plan. The Minister’s decision aligned with 60% of our advice. In the cases of both SNA8 and SBT, we were disappointed with the increases the Minister had allowed for the recreational sector. We continued to engage with FNZ in the Hector’s and Māui Dolphin Threat Management Plan (TMP). Primarily, we were focused on supporting Māori fishers affected by the closures, identifying research priorities to improve understanding of all threats to Māui and

23


24

WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

i te Hector’s and Māui Dolphin Threat Management Plan. I rere hāngai te whakatau a te Minita ki te 60% o ā mātou tohutohu. Mō te wāhi ki te SNA8 me te SBT hoki, ka nanu mātou i ngā whakaraneatanga i whakaaetia e te Minita i roto i te tūtanga rēhia. I haere tonu tā mātou takikōrero ki a FNZ mō te Hector’s and Māui Dolphin Threat Management Plan. Mātua rawa, i aro mātou ki te hāpai i ngā kaihao Māori i pāngia e ngā aukatinga, te kimi ake i ngā aronga rangahau e mātau ai ki ngā mōreareatanga mō te aihe Māui me te aihe Ahoaho, ā me te utu anō i tētahi ripoata motuhake e pā ana ki ngā whakatau ā te Minita mō te TMP. E rua ngā kaupapa kei te puku o ā mātou mahi tikanga tuku iho – tā mātou arotake haere i ngā ture Tikanga Tuku Iho me te ārahi i ngā iwi me ngā hapū ki te whakatū, ki te whakahaere hoki i ngā mahinga kaimoana tuku iho mā te IkaNet. Ko ētahi o ā mātou mahi Ture ā-Tikanga i mahia i runga i te karanga o Te Rūnanga Mahinga Kaimoana o Te Tai Hauāuru kia tātarihia tōna whakaūtanga puta noa i Te Ika a Māui me Te Wai Pounamu. E kitea ana te kaha haere o te whakamahi ā ngā iwi i te IkaNet ki te tautoko i ngā āhuatanga whakahaere hī ika tuku iho, inārā hoki mā tētahi pātaka. Haere nei te tau, i mahi tahi mātou ki a Te Atiawa, Iwi Collective Partnership (ICP), ngā iwi o Te Moana a Toi, Ngāti Porou me Te Kahu o Taonui.

Te mahtahi ki ngā iwi mō ngā āheinga ahumoana

E whai kiko ana te Ture Kaimoana Māori 2004

He kūiti rā ngā mahi whakarato i tēnei tau nā runga anō i te hurihanga kaimahi. I mahi mātou ki te tautoko i ngā iwi o te raki o Taranaki ki te whakatau i te mana takutai moana o tēnā me tēnā mai i Waipingau ki te awa o Mōkau. I haere tonu hoki tā mātou takikōrero ki ngā iwi mō te tuna kirirua me te tuna matamoe ( TK / TM 20) mō te whakaratohia o ēnā rawa. I tohua mai e Te Rūnanga o Ngāti Tama me Te Rūnanga o Te Whānau hoki tā rātou hiahia kia whakatūturuhia rātou hei MIO mō ērā iwi ake. I hui tahi mātou ki Te Rūnanga o Ngāti Tama ki te whakaahu ake i tētahi hōtaka e tutuki ai tērā. Ka mutu, e mea ana a Te Rūnanga o Te Whānau kia whakamanahia rātou hei MIO mō Te Whānau-a-Apanui i roto i tō rātou whakataunga take Tiriti o Waitangi o nehe. I tautoko hoki mātou i ngā MIO e rua nā te aranga ake o ētahi take tūtohu mo ngā herenga o te Ture Mahinga Kaimoana Māori 2004.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

E noho manawarū ana i te kitenga atu o ngā whanaketanga i roto i ngā mahi ahumoana i tēnei tau. Mai i te waitohutanga o te Whakaaetanga ā-Rohe o Te Tai Tonga tae noa ki nga kauhau mō ngā Whakahounga Ture o Te Arawa me Whakatōhea i te hui Kōmiti Whiriwhiri. E tāria ake nei te whakapūmautanga o te Ture e pai ai tā mātou tuari i ngā rawa ā-whakataunga mō ngā iwi o Te Tai Tokerau me Te Moana a Toi. I mahi tahi mātou ki ngā iwi o te motu, mai i Te Tai Tokerau, ki te Moana a Toi, inā hoki rā ko Te Tau Ihu, kia whai wāhi mai ki te wānanga i ngā āheinga ahumoana. I te Waiariki, i noho atu mātou ki te tukanga Arotaketanga Ahumoana ā-Iwi, tērā kua mutu kē nei. Mā te pēnei e mōhio ake ai ngā iwi mō te whanaketanga o ngā mahi ahumoana e haere ake nei ki TMaT(Te Moana-a-Toi). E whakahaere nei mātou i ngā wānanga ki ngā iwi mō tēnei kaupapa me te kōrero anō mō ngā kōwhiringa ā-whakataunga me te ara pai katoa mō ngā haumitanga ahumoana. I Te Tau Ihu, i mahitahi mātou ki ngā iwi ki te tuku taunakitanga ki te hui whakawā mō ngā tukanga e rua e haere ake nei ki te rohe o Te Tau Ihu; te tono Open Ocean a ‘Blue Endeavour’ mai i a NZ King Salmon, me ngā whakarerekētanga hukihuki mō te ‘Marlborough Environment Plan’ o te Kaunihera ā-rohe o Te Tau Ihu e mea ana ki te aukati i te whakawhānuitanga ā-wāhi o ngā rirohanga whakataunga. I tū a Laws Lawson hei māngai mō Te Ohu Kaimoana, ka mutu kei te mahi tahi ki ngā iwi ki te whakatau i tā mātou ahunga atu. He poto noa te wā ki ā mātou kohinga kōrero tohutohu, otirā e mihi ana i runga i tā mātou whai wāhi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. I tēnei tau i eke anō tā mātou kōrerotahi ki a MPI mō te whakaahutanga o te ture ahumoana waiwai. He maha rawa ngā painga o Moana Waiwai mō te haumitanga ahumoana o ngā iwi. Kua whakatūria e TMA tētahi tīma ake mō tēnei kaupapa, ā he rite tonu tō mātou takikōrero kia tiakina mai, kia rangona hoki ko ngā aronuitanga i ngā iwi i roto i ngā kōrero e puta ake ana i a rātou ki ngā minita. Hei apiti atu ki te mahitahi ki a MPI, arā anō te whakahounga RMA ka whakarerekē i te āhua whakahaere o ngā mahi ahumoana, me te tukunga iho o te whakahounga RMA, te hāpai ake o te Karauna i te whakataunga ahumoana haere ake nei. Kua mahi tahi mātou ki te MPI ki te whāngai tohutohu atu, heoi anō ko MfE (Manatū mō te Taiao) kē kei te ārahi i ēnei whakahaere, ā, kua kore e tino mōhio e rere pēhea atu ana ā mātou tohutohu atu. Ā te tau hōu, ka ruku atu ki te kimi i tētahi ahunga auaha mō te tohutohu i te Karauna mō ā rātou tukanga, e tino eke ake ai. He pēnei hoki mō te whakaahutanga o te Open Ocean.


WHAKAPAPA

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

Hector’s dolphins and commissioning an independent report regarding the Minister’s management decisions on the TMP. Our work in the customary space has centred around two areas: our ongoing review into customary regulations and supporting iwi and hapū to set up and manage their customary fisheries through IkaNet. Part of our work on customary regulations was undertaken on behalf of Te Tai Hauāuru Fisheries Forum to analyse how these could be aligned across Te Ika a Māui and Te Wai Pounamu. We have seen iwi increasingly utilise IkaNet to assist in the management of their customary fisheries, particularly through a pātaka. During the year, we worked with Te Atiawa, Iwi Collective Partnership (ICP) and Bay of Plenty iwi, Ngāti Porou and Te Kaho o Taonui.

Working with iwi on aquaculture opportunities

Māori Fisheries Act 2004

Work on allocation was limited this year as a result of personnel changes. Early in the year, we worked to assist iwi in northern Taranaki to resolve their respective entitlements to the area of coastline between Waipingau and the Mōkau River. We also continued to engage in discussions with iwi with interests in long-finned eels and short-finned eels (LFE / SFE 20) regarding the allocation of that stock. Both Te Rūnanga o Ngāti Tama and Te Rūnanga o Te Whānau indicated that they wished to progress ratification as the MIO for their respective iwi. We met with Te Rūnanga o Ngāti Tama to develop a programme to achieve this. And Te Rūnanga o Te Whānau intend to become ratified as the MIO for Te Whānau-ā-Apanui through their historical Treaty of Waitangi settlement. We also provided support to two MIOs who had issues of compliance with the requirements of the Māori Fisheries Act 2004.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

It has been rewarding to see the progress in our aquaculture-related mahi this year – from signing-off the Southland Regional Agreement to speaking to the amendment bill alongside Te Arawa and Whakatōhea at the select committee hearing. We look forward to the bill’s enactment, which will enable us to allocate settlement assets for Northland and Bay of Plenty iwi. We worked with iwi across the motu, in Northland, Bay of Plenty and Marlborough in particular, to participate in the development of aquaculture. In the Bay of Plenty, we participated in the Iwi Aquaculture Opportunities Assessment process, which has now been completed. This will enable iwi to be better informed around the growth of aquaculture within the Bay of Plenty. We are currently facilitating discussions with iwi around this and discussing the settlement options on how best to invest in aquaculture. In Te Tau Ihu, we worked with iwi to provide evidence to the hearing around two processes underway in the Marlborough region: the Open Ocean application Blue Endeavour from NZ King Salmon and the proposed variations to Marlborough District Council’s Marlborough Environment Plan that would prohibit additional settlement obligations in the form of space. Laws Lawson spoke on behalf of Te Ohu Kaimoana and is working with iwi to determine our approach. The timeframes to develop advice were short, and we appreciate the availability iwi made to us. This year, we stepped up our communication with MPI on the development of open ocean aquaculture legislation. Open ocean provides significant opportunities for iwi. MPI have established a dedicated team on this, and we are in regular contact to ensure iwi interests are both protected and considered in the advice they are providing to Ministers. Further to the engagement with MPI, there is the RMA reform, which will have a direct impact on the way aquaculture is managed and the way the Crown will deal the aquaculture settlement in the future. We have been working alongside MPI and providing advice; however, it is the Ministry for the Environment (MfE) that is leading this process and it is uncertain to what extent our messages are getting through. In the new year, we will be using an innovative approach in how we advise the Crown on their processes to make certain they are more effective. This extends to the development of open ocean too.

25


WHAKAPAPA

26

Te anga ki te pae-tawhiti

Tā te mea hoki i hau mai ahau ki tēnei mahi i waenganui tau pūtea, e whakaaro nui au ki ngā wero nui ka whai tonu mai i ngā whakarerekētanga whakahaere, ahunga hoki. E tino whakahīhī ana au i te wana me te whakapau kaha o te whānau o Te Ohu Kaimoana, te āhua o tō koutou pōhiri mai i a au, me te āpiti atu ki te rautaki hōu. E manawaora ana au i te Poari i tā rātou kaha ki te tahuri atu ki tētahi rautaki whakarerekē i tā tātou ahunga. Heoi anō ko aku tino mihi ki ō tātou iwi, whānau hoki. Tēnā koutou i tō koutou mahitahi mai ki a mātou i tēnei tau. Kua rongo nei mātou i ō koutou whakaro me ō koutou wawata, ā, e hikaka ana au ki te whakahāngai i ō mātou pou ā te tau e haere mai nei, Ka rerekē anō te tau tītoki i te rere haeretanga o te KOWHEORI-19 i te hapori. E tūmanako ana te ngākau ka hui tahi tātou ki te whakanui i te 30 tau o te whakataunga Māori Fisheries Settlement – ki te mihi ki ngā mahi katoa kua pahawa i roto i tēnei wā me te hunga i whakapau kaha mō tēnei kaupapa. Lisa te Heuheu Te Mātārae, Te Ohu Kaimoana

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021


WHAKAPAPA

Looking to the future

As I came in partway through this fiscal year, I would like to acknowledge the challenge that can come with change in both leadership and direction. I am incredibly proud of the passion and hard work undertaken by Te Ohu Kaimoana whānau and the way you have welcomed me and contributed to the new strategy. I am grateful to the Board for their willingness to embark on a strategy that sets us in a new direction. But most of all, I am grateful to our iwi, hapū and whānau. Thank you for engaging and working with us this year. We have heard your thoughts and aspirations, and I look forward to implementing our pou over the next year. Next year will be different again with COVID-19 circulating in the community. It is my hope that we will be able to meet and celebrate 30 years of the Māori Fisheries Settlement – to acknowledge all that we have achieved and those who have worked tirelessly on this kaupapa. Lisa te Heuheu Te Mātārae, Te Ohu Kaimoana

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

27


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

28

02

KAI

Nā to rourou, nā taku rourou ka ora ai te iwi


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

29


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

30

2021 IWI ENGAGEMENT SURVEY

In September, we conducted our fourth annual Iwi Engagement Survey. This independent survey is one way that we ask iwi for feedback on our performance. It provides an important check to help us understand where iwi believe we are doing well and what areas we need to focus on. In 2021, we sent 333 invitations with 63 respondents completing the survey, our highest number of respondents so far. Entering our fourth year, the results of the survey show a clear baseline and allow us to see trends – it shows a steady and solid performance. This year, we added some new questions to better understand iwi feedback on the roadshow in 2021 and asked whether this type of engagement is something we should undertake more regularly. He mihi maioha ki tēnā o koutou i whakahoki kōrero mai; thank you to all the respondents who took the time to complete the survey.


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

31

What’s going well

86%

17%

Consider that Te Ohu Kaimoana ‘protects and enhances the Fisheries Deed of Settlement' There was a significant increase (17%) in the number of respondents who felt that Te Ohu Kaimoana protects and enhances the Fisheries Deed of Settlement – the highest result for this statement so far.

84%

67%

Te Ohu Kaimoana’s current and future role remains important to respondents’ organisations. Over the last four years we have seen this steadily increase from 78% and 75% to 84% where it ranks this year.

Satisfaction with overall performance dropped 10% from last year. However, when we look at the last four years, we can see a solid and steady rating of performance ranging from 62% to 77%.

86%

75%

Consider that Te Ohu Kaimoana continues to perform an important role

6%

Have knowledge of Te Ohu Kaimoana and its role

Respondents' knowledge has always ranked highly – this year 86% up 6% from the previous year.

Are satisfied with the performance of Te Ohu Kaimoana

Believe Te Ohu Kaimoana exhibits leadership, demonstrates integrity, and values and maintains relationships with iwi Te Ohu Kaimoana continues to rank between 73% and 85% for exhibiting leadership, operating with integrity, and valuing and maintaining a good relationship with iwi.


KAI

32

Where there’s room for improvement This year’s results have identified some areas for improvement. Broadly, these are policies, communication and funding/support. In policy development, we strive to gain iwi mandate and input (which had its highest ranking this year at 70%); however, we recognise that we can improve by involving iwi more at the outset when developing policy and supporting iwi. In practice, this will mean providing practical support and funding and engaging in ongoing proactive communication and engagement. This year, fewer respondents contacted Te Ohu Kaimoana (59% rarely or never make contact) and the helpfulness of our communication was at 67% (down from 80% – although there was slightly different wording in the statement). This presents an opportunity to review the way we communicate with iwi. From the survey, we know that kanohi ki te kanohi and email (97% combined) are the best way to communicate and that there was high satisfaction with discussion of kaupapa at roadshow events (98%). Given this, we will be looking at how we can increase our presence in the regions and use email and pānui to support this.

What does this mean? With four years of data, we can see a clear picture of how Te Ohu Kaimoana is performing consistently across many of these key attributes. It also provides feedback about where we go from here – how we can respond to iwi interests in customary fisheries, change the way we engage and communicate by being more present in the regions and consider how we can support iwi to build capacity and capability in fisheries. This feedback reiterates what we heard from the roadshow during the year, and it is no coincidence that these areas are addressed by the pou in the new five-year strategy. We are grateful for this feedback and are looking forward to implementing the new strategy, and we are honoured to have the opportunity to serve iwi and future generations by looking after Te hā o Tangaroa.

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

SNAPSHOT Performance

Satisfied

Dissatisfied

2021

67%

2020

77%

2019

68%

13%

2018

62%

18%

Knowledge

8%

3%

Respondents that know 'A lot / a fair amount' about Te Ohu Kaimoana

98% 92% 80% 86% 2018

2019

2020

2021

Importance

Current role

2021

84%

84%

82% 81%

84% 81%

78%

75%

2020 2019 2018

Future role

Base: All respondents; 2021 (n=63), 2020 (n=61), 2019 (n=53), 2018 (n=55).


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Te Ohu Kaimoana's key accountabilities

Q:

33

From your own experience, and thinking about the last year, how much do each of the following statements apply to Te Ohu Kaimoana?

PROTECTS AND ENHANCES THE DEED OF SETTLEMENT

86% 75% 74%

REPRESENTS MĀORI FISHING INTERESTS ON BEHALF OF IWI TO THE CROWN

87% 83% 80% 78%

ENSURES THAT THE BENEFITS OF THE FISHERIES SETTLEMENT ARE REALISED BY IWI

69%

2018 2019 2020 2021

75% 62%

2018 2019 2020 2021

67%

73%

2018 2019 2020 2021

IS RESPONSIVE TO THE CONCERNS AND ASPIRATIONS OF IWI

69%

75% 75%

70%

2018 2019 2020 2021

Base: All respondents; 2021 (n=63), 2020 (n=61), 2019 (n=53), 2018 (n=55).

Percentage that agree

Te Ohu Kaimoana attributes

Q:

Thinking about the interests and rights of iwi, how well does Te Ohu Kaimoana…

PROTECT THE INTERESTS OF IWI

REPRESENT A COLLECTIVE IWI VIEW WHEN RESPONDING TO THE GOVERNMENT

INFLUENCES GOVERNMENT POLICY TO PROTECT AND ENHANCE THE DEED OF SETTLEMENT ASSETS

81%

77%

73%

7%

Base: All respondents 2021 (n=63)

13%

PROMOTES MĀORI BOTH COMMERCIAL AND NON-COMMERCIAL FISHING PRACTICES AND PARTICIPATION

68%

8%

8%

Well

Poorly


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Te Ohu Kaimoana’s relationship with iwi

34

Q:

Thinking about the relationship, trust and confidence with Te Ohu Kaimoana, how much do you agree that Te Ohu Kaimoana…

EXHIBITS LEADERSHIP

OPERATES WITH INTEGRITY

78% 85% 79% 75%

9% 2018

4% 2019

2% 2020

78% 83% 84% 75%

7% 2021

VALUES AND MAINTAINS A GOOD RELATIONSHIP WITH IWI

6% 2018

4% 2019

2% 2020

80% 78% 73% 75%

6%

5% 2021

2018

4% 2019

Agree

Base: All respondents; 2021 (n=63), 2020 (n=61), 2019 (n=53), 2018 (n=55).

5%

2% 2020

2021

Disagree

Te Ohu Kaimoana’s policy and decision-making attributes

Q:

When making decisions and developing policy positions, how much do you agree that Te Ohu Kaimoana…

PROVIDES IWI INFORMATION ON UPCOMING POLICY CONSULTATIONS AND OPPORTUNITIES

INTEGRATES MĀORI VALUES WHEN DEVELOPING POLICY AND DECISIONMAKING

COMMUNICATES POLICY SUBMISSIONS TO IWI IN A TIMELY MANNER

ACTIVELY SEEKS IWI FEEDBACK DURING THE POLICY DEVELOPMENT PROCESS

72%

70%

70%

67%

6%

Base: All respondents 2021 (n=63)

9%

5%

6%

Agree

Disagree


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Te Ohu Kaimoana’s engagement and communication

Q:

35

Thinking about engagement and communication with Te Ohu Kaimoana, how satisfied are you with the following statements?

THE HELPFULNESS OF THE COMMUNICATION

THE FREQUENCY OF COMMUNICATION FROM TE OHU KAIMOANA TO IWI

THE AMOUNT OF TE REO MĀORI USED IN TE OHU KAIMOANA COMMUNICATION

REPRESENTATION OF TE OHU KAIMOANA IN THE MEDIA

67%

62%

52%

48%

10%

9%

11%

10%

Satisfied

Base: All respondents 2021 (n=63)

Dissatisfied

Te Ohu Kaimoana events

Q:

Thinking about the roadshow you attended, how satisfied were you with:

THE KAUPAPA/TOPICS DISCUSSED

96% 4% THE WAY YOU WERE NOTIFIED ABOUT THE ROADSHOW (E.G. EMAIL /PĀNUI, PHONE CALL)

83% 4% Base: All respondents 2021 (n=63)

THE AMOUNT OF NOTICE YOU WERE GIVEN ABOUT WHEN THE ROADSHOW WOULD BE HELD IN YOUR AREA

THE WAY THE HUI WAS RUN

88% 0%

83% 4%

THE HUI LOCATIONS AVAILABLE

79% 4%

THE HUI DATES AVAILABLE

75% 8% Satisfied

Dissatisfied


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

36

DEMOGRAPHIC SNAPSHOT 2018

Organisation type

60% 66% 66%

2019

2020

2021

65% 36% 6%

4% Mandated Iwi Organisation (MIO)

5%

5%

Recognised Iwi Organisation (RIO)

28% 28%

29% 0% 0%

2%

2%

Other

Asset Holding Company (AHC)

Position in organisation

20%

29%

49%

38%

25%

21%

Director / Trustee

Chair

38% 38% 34%

30% 13%

25% 21%

21%

Other

CEO / Manager

NB: this data was not recorded in 2018 and 2019 surveys

Organisation size 49% 49% 51%

46% 20%

1–5 employees

13% 7%

13%

6–10 employees

9% 9%

21%

16%

11–20 employees

22% 28% 21%

25%

More than 20 employees

Number of employees in fisheries or aquaculture

35%

40% 44%

43%

55% 51%

48%

51% 2% 6%

0 employees

1–5 employees

Base: All respondents; 2021 (n=63), 2020 (n=61), 2019 (n=53), 2018 (n=55).

2%

2%

6–10 employees

7% 4%

3%

3%

More than 10 employees


KAI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

37

325 59 104 hui with government

9

hui with iwi

11

government proposals co-designed

16

research projects engaged in

responses to government

hui with industry representatives

8

19

recommendations permits issued made that were on IkaNet adopted by FNZ or DoC

OUR YEAR IN NUMBERS 2020–21

social media posts published

54

360

3,491

8,320

minutes of video watched

people engaging with our content

3,830

210,874

22,216

total followers across all channels

views of our social media posts

total clicks on our social media content

interactions with the media

21,803

visits to our website

3,573

downloads of our resources

59 pānui sent 7,267 pānui opened


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

38

03

HAUHAKE Tangaroa kai atu, Tangaroa kai mai


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

39


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

40

REPORT AGAINST THE ANNUAL PLAN This report details the work of Te Ohu Kai Moana Trustee Limited (Te Ohu Kaimoana) for the 2020/21 fiscal year – 1 October 2020 to 30 September 2021

FISHERIES ALLOCATION Objective 1: Assist iwi gain/retain MIO status and transfer population-based assets where relevant by 30 September 2021 Te Rūnanga o Ngāti Tama have indicated they wish to progress towards ratification as the MIO for Ngāti Tama (Taranaki) in 2021. We met with Te Rūnanga o Ngāti Tama to discuss the next steps to achieve this milestone and are working with Ngāti Tama to develop a programme to achieve this. Te Rūnanga o Te Whānau intend to become ratified as the MIO for Te Whānau-ā-Apanui through their historical Treaty of Waitangi settlement. In August, the legal team reviewed their proposed trust deed, and we are continuing to engage in ongoing discussions about the progress of their settlement negotiations.

Objective 2: Allocate and transfer remaining settlement assets In the first quarter, we continued to assist iwi in northern Taranaki to resolve their respective entitlements to the area of coastline between Waipingau and the Mōkau River. We also continued to engage in discussions with iwi with interests in LFE/SFE 20 about the allocation of that stock.

Objective 3: To facilitate agreements using statutory processes under the Act (sections 181 and 182) where required We generally avoid resorting to the statutory processes provided for in section 182 of the Act. Where coastline disputes exist, we are working closely with the relevant iwi to develop processes to resolve those disputes. As such, Te Ohu Kaimoana has been working to resolve the disputed coastline entitlements between Maniapoto and Ngāti Tama.


HAUHAKE

FISHERIES ALLOCATION

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Objective 4: Make the annual catch entitlement (ACE) available to iwi who have not received their settlement assets We carried out the October ACE Rounds for 2020 and April ACE Rounds for 2021 in accordance with the methodology used in previous years. In April, Ngāti Toa disputed the allocation of ACE for the coastline between Kahurangi Point and the Buller River. We followed the process set out in section 152 of the Māori Fisheries Act to determine this dispute as well as facilitating discussions between Ngāti Toa and Ngāi Tahu.

Objective 5: Allocate and transfer funds on trust We continue to review the funds held on trust and the status of disputes in order to allocate and transfer funds held on trust. However, there was no progress with agreements and therefore no transfers made over the course of the year.

Objective 6: Ensure MIO and Te Ohu Kaimoana compliance with the requirements of the Māori Fisheries Act 2004 Te Ohu Kaimoana worked with Ngāi Tai to progress towards an election of trustees and enable their MIO to become fully operational. Te Ohu Kaimoana also worked with Te Rūnanga O Whaingaroa to address a potential breach of the Māori Fisheries Act. This matter concerns a recent trustee election process and considers whether that process was compliant with Te Rūnanga O Whaingaroa’s trust deed and the Māori Fisheries Act. It is currently in the early investigation stage.

POLICY MANAGEMENT SETTINGS Objective 1: To improve managing and reporting the overall catch Over the year, we continued to take an active approach in designing durable solutions to what can be complex issues. Our approach focuses on collaboration within and across sectors. In some instances, this involves participating in Fisheries New Zealand (FNZ) processes, while in others it involves working directly with participants in the fisheries. One key piece of work was the implementation of electronic reporting (cameras) and vessel location reform across the commercial fishing sector. Te Ohu Kaimoana was a member of the Implementation Advisory Group (IAG) throughout the process. Towards the end of its life, the IAG switched its attention to the role that cameras could have in fisheries management and on the proof-of-concept trial that was put in place off the west coast of the North Island. From that point, a dedicated reference group was formed with a focus on the operational lessons coming out of that trial. Te Ohu Kaimoana was not involved in the reference group as we do not have insights into the operational performance of cameras. The combined insights from the work of the IAG and the reference group fed into FNZ’s advice on the future role of cameras in the management. During the third quarter, the Minister discussed the role of cameras with Cabinet. This led to Cabinet’s decision to approve a programme that will see cameras introduced onto approximately 300 of the 825 inshore fishing vessels over four years. This is estimated to cost $68.4 million, and the Crown will consult over the contribution that will be required from quota owners (including MIOs). It’s likely that a consequence of the proposed requirements

41


HAUHAKE

42

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

is that there will be a further reduction in the number of vessels participating in inshore fisheries. This could lead to problems for some MIOs in selling their ACE and reduced opportunities for employment across the fishing industry. In considering the role of cameras in fisheries management, Cabinet were advised that reform on the management of fish that are caught and the circumstances under which they can be returned to the sea would need addressing. During the fourth quarter, we were approached by the Crown to provide input on the proposals. The focus of engagement was on the practical considerations associated with fishing, and much of the dialogue was with the representatives of commercial fishing interests. We haven’t yet agreed on a process with the Crown that will allow for iwi interests to be heard in this kōrero. This work was considered in association with a refinement of the offences and penalties system and will lead to the development of a Fisheries Amendment Bill. We also participated in consultations regarding the requirement to have cameras fitted to highly migratory fishing fleets and a review over the way that recreational bag limits operate to maintain catches to the allowances that are set.

Objective 2: Develop efficient policy tools for fisheries management The Crown’s decisions on a range of fisheries management related reforms were a key area of focus. The Crown intends to make some significant changes to many pieces of fisheries-related legislation. This includes changes to the Fisheries Act, the Resource Management Act (by replacing it with three Acts), the introduction of special legislation to implement its response to Seachange (Hauraki Gulf) and Rangitāhua. Most of the key issues had been signalled to, or promoted by, the Board of Te Ohu Kaimoana when the Minister attended a Board meeting soon after being appointed to the oceans and fisheries portfolio. Indeed, many of the reform proposals had their genesis in an earlier consultation process carried out by the previous government. We provided a comprehensive response to reform proposals and met with officials to outline what we considered to be a more principled approach to the ad hoc list of issues that were up for consultation. We were pleased to see much of what we were promoting subsequently come through the reform agenda. Over the year, we engaged in marine amateur fisheries scientific working groups. Engaging in this process provided access to the best available information on recreational fishing reporting data, which can be used to improve the current recreational reporting systems. We attended the Catch Balancing Forum to identify stocks where deemed value payments indicated a need for a change in management settings in the next review of the sustainability measures. We provided a letter to the new Minister of Oceans and Fisheries to indicate our ongoing support and commitment to the Tarakihi Rebuild Plan and to foster ongoing support for the applied management approach. We have focused on key fisheries to resolve some of the outstanding issues with 28N rights and supported the work of the 28N Right Working Group. We responded to the Environment Select Committee’s draft on the Natural and Built Environments Bill (and accompanying parliamentary paper).

FISH STOCK MANAGEMENT Objective 3: Protect Māori settlement interests through continuous engagement in fish stock kōrero We continued to engage in specific fisheries to protect Māori settlement interests and represent MIO views. We engaged with the: › National Rock Lobster Management Group (on behalf of North Island and Chatham Island MIOs) and rock lobster science groups


HAUHAKE

FISHERIES POLICY

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

› Kina Industry Council › East Coast Tarakihi Rebuild Plan, supporting the implementation and progress of the plan alongside Fisheries Inshore New Zealand (FINZ) › Southern Scallop Working Group alongside Te Tau Ihu iwi › Review of snapper 8 for the 2021/22 fishing year › Development of the National Plan of Action (NPOA) for Sharks 2021 › National Long Fin Eel Strategy, Eel Science Working Group meetings and International Union for Conservation of Nature (IUCN) red list assessment team (This work falls within the oversight provided on behalf of Te Wai Māori and Te Ohu Kaimoana via the national body for tuna, Te Mana o Ngā Tuna.) › Industry regional committee forums for inshore finfish fisheries › Hoki genetics research project led by Seafood Innovations Limited, Plant and Food Research and the Deepwater Group. We also participated in a hui that focused on developing a framework to manage and protect the data of this taonga consistent with iwi aspirations and consistent with the Māori led/claimant response to Te Pae Tawhiti – WAI262. Our staff participated in the relevant research planning and stock assessment processes operated by FNZ via their contracted advisors (mainly the National Institute of Water and Atmospheric – NIWA). Understanding the research programmes and stock assessments is essential for our subsequent engagement in the review of management measures that periodically occurs for some stock complexes. Some of our engagement was in response to policy consultation. In these instances, we provided responses to FNZ. Over the year, we delivered a response to the review of the April and October sustainability measures, (for which we worked alongside iwi and the industry), the review of the East Coast Tarakihi total allowable catch (TAC) and total allowable commercial catch (TACC) for the 1 October 2021/22 fishing year and the reopening of the Kaikoura marine area to pāua fishing, which were based on our discussions with Ngāi Tahu and engagement with Te Korowai o Te Tai ō Marokura. In addition to our involvement in domestic fisheries management, we continued to participate in working groups relevant to managing fisheries in the high seas. Over the course of the year, we attended the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) sessions to be part of the conversation around international fishing efforts in the South Pacific Ocean. We were part of the New Zealand delegation to the Western and Central Pacific Fisheries Commission, which focused on the management of tropical tuna. We also took part in the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna that reviewed the global total allowable catch. We maintained our commitments to the Deepwater Group concerning deepwater fisheries, including active participation in Board discussions. This complex of fisheries is supported by an FNZ-led Fisheries Plan that the Minister has approved. We continued to participate in the advisory group that supported the implementation of that plan.

MANAGING EFFECTS OF FISHING Objective 4: Develop efficient mechanisms to manage effects of fishing on protected species while ensuring Māori fishing interests are protected Over the year, we continued to engage with FNZ about managing fisheries risk to Māui and Hector’s dolphins. We worked with DoC to identify research priorities for Māui and Hector’s dolphins so that all threats are recognised and mitigated to enable protection for these species. For measures in Te Wai Pounamu, we discussed an approach to further

43


HAUHAKE

44

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

reduce fisheries risk to Hector’s dolphins. In Te Ika a Māui, we focused on assisting fishers to transition successfully to operate under the new measures. We also commissioned an independent report regarding the Minister’s decisions to manage the decline in Māui and Hector’s dolphins along the west coast of Te Ika a Māui. The report includes several recommendations for improving the management of marine mammals and other protected species and was released in confidence and without prejudice to the iwi most affected by these management decisions. We engaged in DoC’s Conservation Services Programme, which delivers protected species research about fisheries from funds recovered from quota owners. We continued to play a role in protecting sea birds from the effects of fishing. We did this through our role as a member of the Seabird Advisory Group and the Southern Seabirds Trust management committee, providing a response to the Bottom Long Line Circular changes to seabird mitigation device requirements, participating in a wānanga that sought to identify goals for seabird by-catch reduction and engaging with Australian officials to identify pathways for mitigating seabird captures on the Tasman Sea. During the third and fourth quarter, we worked with FNZ and other stakeholders to develop the draft update of the NPOA. The NPOA draft document was completed and will go out for public consultation in December 2021.

Objective 5: Ensure sustainability in fisheries while protecting Māori fishing interests There were a few key matters in this area, in particular, Rangitāhua, other proposed marine protected areas and the proposed reform of the Resource Management Act 1991 (RMA). On Rangitāhua, we worked with Crown officials to develop a Tiriti-compliant approach to establish a sanctuary in Rangitāhua/Kermadec Islands. A ministerial briefing paper, written by Crown Officials, which outlines our discussions to date, went to the Minister. We await the Minister’s response. In the North, we engaged with Ngāpuhi and Ngātiwai over proposals to establish marine protected areas under the Northland Regional Coastal Plan. This included providing briefs of evidence to support a position that the impacts of fishing were most appropriately dealt with under the Fisheries Act 1996. This work is part of the fallout from the implications of the Motītī Case. In other marine protected area matters, we supported Ngāi Tahu in their consideration of next steps with the Southeast Marine Protected Area proposals. The reform of the RMA was another focus. We participated in the Māori Engagement Hui in Wellington with the Minister of Conservation/Associate Minister for the Environment. This session focused on providing iwi and Māori with an update on the timeframes of the reform, as well as discussion on Māori definitions and statements looking to be included in the new Natural and Built Environments Act. In late June, the Government released an early exposure draft of the Natural and Built Environment Act, which we responded to in August. This response, alongside all our responses to the Government, is available on our website. We continue to participate in the United Nations Intersessional Work on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ). This included participating in the negotiations as observers attached to the New Zealand delegation. The online session explored access and benefit-sharing from the use of marine genetic resources, the application of area-based management tools, environmental assessments and capacity building. We responded to MFAT on the Secretariat for the Convention on Biological Diversity’s draft documents for the post-2020 global biodiversity framework. We also participated in the MPI-sponsored Biosecurity Act Overhaul via a Māori reference group.


HAUHAKE

FISHERIES POLICY

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Objective 6: Ensure MIO and Te Ohu Kaimoana compliance with the requirements of the Māori Fisheries Act 2004 We participated in DoC’s expert working group to advise how it can better give effect to Te Tiriti o Waitangi under section four in its general policies. We engaged with FNZ on the Government’s response to Seachange and will work with officials and Sustainable Seas on the monitoring framework. We continued to participate in Sustainable Seas’ Stakeholder Panel and Kāhui Group that evaluates research proposals to ensure proposed research builds on, and does not undermine, the Settlement. We contributed two case studies to International Union for Conservation of Nature’s Fisher Knowledge Guidelines. The case studies were about the management of fisheries since the Māori Fisheries Settlement, with a specific focus on rock lobster and taiāpure. The guidelines were released in November 2020.

CUSTOMARY FISHING Objective 7: Ensure efficient, balanced and current management of customary fishing rights Over the year, our work in the customary fisheries area centred on three paths: IkaNet and supporting iwi to utilise the online customary fishing tool, engaging with iwi and hapū about rāhui and temporary closures and reviewing and analysing the customary regulations. IkaNet has continued to operate as an adaptable electronic reporting system to support customary non-commercial harvest. This year, we worked with a number of iwi to develop or improve the management of their pātaka kai on IkaNet, including: › Assisting Te Atiawa to enhance their pātaka on IkaNet by adding an additional pātaka kai › Meeting with the Iwi Collective Partnership and Bay of Plenty iwi to assist in developing a charter document for a new pātaka kaimoana › Supporting Ngāti Porou to establish a pātaka kai (This included drafting a section 192 application with Ngāti Porou Seafoods, which is now awaiting review from MPI before being presented to hapū of Ngāti Porou.) › Providing IkaNet training for Te Kahu o Taonui for their recently approved pātaka and Moana NZ staff to build understanding about IkaNet as a tool for kaitiaki and pātaka arrangements. We provided advice to Hauraki iwi on the extent of the commercial scallop fishery operating within an area being considered for a rāhui in Whangaroa. We provided a draft response for Pare Hauraki Asset Holdings Limited, noting the significance of upcoming survey results that would support a proposal from Ngāti Hei for a rāhui on eastern Coromandel scallops. We have reached out through associated MIOs to the proponents of both the Waiheke Island and the East Coromandel proposed temporary closures. At the request of the Hauraki MIO, we provided an analysis on the potential impact the Waiheke closure would have on the iwi’s commercial assets. We conducted an analysis of customary regulations on behalf of the Te Tai Hauāuru Iwi Fisheries Forum. They are seeking an alignment across the regulations (South Island, Kaimoana and Amateur (reg 50–52) regulations). As part of this, we reached out to both FNZ and Ngāi Tahu kaitiaki to provide further insight into the development and implementation of both the North Island and South Island customary regulations, as well as the broader customary tools provided for in the Fisheries Act 1996. This engagement assists us to improve our understanding and contribute to the report of the customary fishing regime.

45


HAUHAKE

46

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

AQUACULTURE OVERVIEW Takutai Trust has facilitated agreements between iwi and the Crown on the settlement of the Crown’s obligations for aquaculture for the past 17 years. The material below is an articulation of background, the current state and the future direction to give you a view of the aquaculture world for Te Ohu Kaimoana.

REGIONAL AQUACULTURE UPDATES — Te Tai Tokerau (Northland) Objective 1: Gain agreement between participating Iwi Aquaculture Organisations (IAOs) and the Crown on satisfying further new space settlement obligations in the Northland region › Facilitate discussion between IAOs and the Crown on the extent and form of further settlement assets derived from the Crown’s settlement obligations as a result of coastal permit applications for new species in the Northland region with agreement on interim action › Gain agreement between Northland IAOs on the allocation of regional aquaculture settlement assets › Participate as a member of the Te Oneroa-a-Tōhē Spat Working Group We worked alongside Te Hiku iwi to explore broader aquaculture possibilities in Northland. Part of this involved discussions with FNZ and Te Hiku iwi about a proposal to undertake an aquaculture opportunities assessment for Te Tai Tokerau (similar to that undertaken for Bay of Plenty iwi). We held a preliminary discussion with the Northland Regional Council too, in which they identified a constrained ability to develop aquaculture in Northland. We continued to be part of discussions with industry, FNZ and Te Hiku iwi representatives on possible Te Oneroa a Tōhē spat opportunities. In mid-April, we met with Te Hiku iwi, Aquaculture New Zealand (AQNZ) and industry representatives to discuss the coming spat harvesting season. At this meeting, we also discussed the possible development of a joint venture between industry (through AQNZ) and Te Hiku iwi to establish a pilot mussel spat nursery in Te Tai Tokerau to on-grow spat that is collected from Te Oneroa a Tohe to a larger size before it is transported across Aotearoa to marine farms. Te Hiku iwi supported such a proposal, and we agreed to undertake work on a draft proposal. We are awaiting the enactment of the Māori Commercial Aquaculture Settlement Amendment Bill, which will provide us with the tools we need to advance allocation of the settlement assets we hold in this region. Our engagement with iwi was also interrupted by COVID-19 in the fourth quarter. Naturally, iwi shifted their focus to a health response and kanohi ki te kanohi, which is the best approach for this region, was off the table.

— Tāmaki Makaurau (Auckland) Objective 1: Gain agreement between regional IAOs and the Crown on when and how to satisfy further new space settlement obligations in the Auckland region (at next reconciliation or before)


HAUHAKE

AQUACULTURE OVERVIEW

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Objective 2: Gain agreement between Auckland IAOs on the allocation of any additional regional aquaculture settlement assets › Facilitate discussions between the IAOs on the allocation of the additional assets by September 2020 We held a preliminary discussion with the four iwi of the Auckland region. At that meeting, we reached an agreement on both the form of assets they wanted to settle on and how those assets should be allocated. This will be confirmed in a written agreement once the reconciliation process is completed in 2022.

— Waikato Ki Rāwhiti (Waikato East) Objective 1: Progress the delivery of actions and transfer of assets under the Waikato East Regional Agreement between IAOs and the Crown for new space settlement obligations in the Waikato (East) region Objective 2: Assist the Crown and Pare Hauraki iwi to ensure transfer of settlement assets in accordance with the Regional Agreement and understandings – this will involve either utilising the Minister’s powers under section 360A of the Resource Management Act 1991 or varying the Regional Agreement Objective 3: Assist the Crown and regional IAOs to agree an Addendum to the Regional Agreement to enable transfer of an authorisation for the CFMZ ASA (Aquaculture Settlement Area) and appropriate CFA (Crown Financial Assistance) Objective 4: Facilitate discussions between the IAOs on the allocation of the additional assets by September 2021 › Facilitate discussions between the IAOs on the allocation of the additional assets by September 2021 We worked with the iwi of the region and MPI to agree the wording of an Addendum to the Waikato East Regional Agreement that will provide the authorisation for the Coromandel Marine Farming Zone and the associated Crown financial assistance. In the third quarter, the addendum to the Regional Aquaculture Agreement for space was signed off by Hauraki Māori Trust Board, Te Whakakitenga o Waikato, the Crown and Te Ohu Kaimoana. The assets have been transferred to Te Ohu Kaimoana, and the transfer of the space authorisation has occurred in accord with the 2016 Allocation Agreement. In line with the 2016 Allocation Agreement, we are finalising the addendum to the agreement for the Crown financial assistance. We have reached an agreement with iwi on how this financial assistance will be distributed.

— Waikato Ki Hauāuru (Waikato West) Objective 1: Gain agreement between IAOs and the Crown on satisfying new space settlement obligations in the Waikato (West) region › Facilitate discussions between IAOs and the Crown on the extent and form of new space settlement assets derived from the Crown’s settlement obligations in the Waikato (West) region and progress toward a regional agreement between the IAOs, Crown and Te Ohu Kaimoana by September 2021

47


HAUHAKE

48

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Objective 2: Gain agreement between Waikato West IAOs on the allocation of regional aquaculture settlement assets › Facilitate discussions between the IAOs on the allocation of the new space assets by September 2021 An application for a five-hectare marine farm in the Aotea harbour lodged with the Regional Council is currently on hold. If it is approved, it will generate a one-hectare settlement obligation. However, due to the provisions in the Regional Coastal Plan, there will be no ability to gain suitable space for aquaculture. Whether there is a Regional Aquaculture Agreement depends on whether the resource consent proceeds. If the consent is granted, we will engage with the iwi over a draft Regional Aquaculture Agreement and an allocation agreement. We also requested that FNZ extend the deadline for the Regional Agreement to 6 March 2022. This would enable enough time for the development of a model for valuing spat catching in the Waikato (hauāuru/west) region and the development of a forecast of any further potential development in the Waikato (hauāuru/west) region.

— Waiariki (Bay of Plenty) Objective 1: Gain agreement between Bay of Plenty iwi and the Crown on satisfying new space settlement obligations in the Bay of Plenty region › Facilitate discussions between Bay of Plenty iwi and the Crown on the extent and form of new space settlement assets derived from the Crown’s settlement obligations in the Bay of Plenty region and progress toward a regional agreement between Bay of Plenty iwi, the Crown and Te Ohu Kaimoana by June 2022

Objective 2: Gain agreement between Bay of Plenty IAOs and Te Rūnanga o Te Whānau on the allocation of regional aquaculture settlement assets › Facilitate agreement on allocation of Bay of Plenty pre-commencement space and new space assets by working with IAOs and have them agree to a model for allocation of assets, with that agreement recorded in a Memorandum of Understanding signed by Bay of Plenty iwi by September 2020. This year, we worked closely with Bay of Plenty iwi, Environstrat and Cawthron Institute in the assessment of aquaculture opportunities in the region. We participated throughout the Bay of Plenty Iwi Aquaculture Opportunities Assessment process by attending hui, providing feedback, and disseminating information to iwi (particularly regarding two Cawthron ecological reports on the suitability of species for aquaculture in the Bay of Plenty region). The Opportunities Assessment has been completed, and despite a setback from COVID-19 restrictions, we facilitated nine hui with Bay of Plenty iwi over Zoom. These hui centred around discussing aquaculture opportunities assessment work and aquaculture settlement options for IAOs. We are aware from discussions with the iwi of the region what their preferences are for the settlement of additional obligations. Further action on this awaits two other developments: the draft review of the New Space Plan that will contain both the forecast of new space in the Bay of Plenty and valuation of the forecast space and the passage of the amendment bill that will provide Te Ohu Kaimoana with the tools to progress allocation.


HAUHAKE

AQUACULTURE OVERVIEW

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

— Te Whanganui-a-Tara (Wellington) Objective 1: Gain agreement between IAOs on the allocation of settlement assets in the Wellington region › Facilitate discussions between Wellington region IAOs on the allocation of aquaculture settlement assets by September 2020 There was no progress in this region. However, the 2021 draft new space plan will provide an opportunity to engage with IAOs.

— Te Tai o Aorere (Tasman) Objective 1: Facilitate the allocation of settlement authorisations to jointly owned iwi companies in the Tasman region › Assist IAOs, through Maara Moana Limited, to rectify line layout issues identified in March 2019. These layout issues must be resolved before applicants in AMA1 can apply for resource consents to begin farming › Investigate and report on possible improvements in governance mechanisms to increase effectiveness in operations that can apply to the Tasman settlement assets and elsewhere We assisted iwi through Maara Moana to rectify the line layout issues meaning that development can now occur under modified resource consent that will allow all settlement space to be used. An agreement was reached with the Tasman District Council on the layout issues resulting in new authorisations for settlement space and subsequently the grant of resource consents to commence marine farming in those areas. We also assessed the draft report undertaken to improve the governance arrangements, which have now been implemented. This work has informed future joint iwi aquaculture development structures as well. We will re-engage with Tasman in line with the 2021 new space plan.

— Te Tau Ihu (Marlborough) Objective 1: Facilitate IAOs’ participation in any processes to consider the proposal to relocate certain NZKS (New Zealand King Salmon) salmon farms pursuant to section 360A of the Resource Management Act 1991 and the related settlement opportunities arising from the NZKS Blue Endeavour open ocean application › Assist IAOs to participate in any consultation processes related to the joint proposal to relocate certain NZKS farms in the Marlborough Sounds and the NZKS Blue Endeavour open ocean application

Objective 2: Gain agreement between IAOs and the Crown on satisfying further new space settlement obligations in the Marlborough region › Assist IAOs and the Crown to agree the form of additional settlement assets created if the relocation of certain NZKS salmon farms is approved and/or a result of approval of the Blue Endeavour site

49


HAUHAKE

50

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

› Assist IAOs and the Crown to agree the form of additional settlement assets created if any marine farms within the Marlborough region are relocated as a result of any variations to the Marlborough Environment Plan › Assist IAOs to agree a method of allocation for any additional assets by September 2021 We worked with iwi in Te Tau Ihu on two key matters this year: responding to the proposed variations in Marlborough District Council’s (MDC) Marlborough Environment Plan and engaging with New Zealand King Salmon’s Blue Endeavour open ocean application. In December 2020, MDC released its Chapters on Aquaculture with variations to the proposed Marlborough Environment Plan. The proposed variations adopted the recommendations of the Marlborough Aquaculture Working Group, which will create additional new space, triggering additional settlement obligations on the Crown. However, the MDC has prohibited any additional space meaning Marlborough IAOs cannot receive settlement assets in the form of space. Variation 1A, which looked at salmon farming, also prohibited Marlborough IAOs interests in gaining settlement space as a result of the additional obligations. We met with NZKS to discuss their strategy and the type of involvement it envisaged with iwi. As a result, we have facilitated hui with iwi to understand their positions on these proposals and made submissions for the court proceedings, which will occur in October and November 2021.

— Murihiku (Southland) Objective 1: Gain agreement between Te Rūnanga o Ngāi Tahu and the Crown on satisfying new space settlement obligations in the Southland region › Facilitate discussions between Te Rūnanga o Ngāi Tahu and the Crown to ensure they, along with Te Ohu Kaimoana, enter a new space regional agreement by May 2020 We assisted in discussions between Ngāi Tahu and the Crown to advance the Regional Agreement, which is set to be signed by Ministers, Te Rūnanga o Ngāi Tahu and the Trustee on 4 October 2021. We worked on the agreement alongside legal consultants, MPI and Ngāi Tahu.

EVALUATION OF BENEFITS OF THE SETTLEMENT Objective 1: Conclude the Evaluation of Benefits of the Settlement › Complete the Evaluation of Benefits of the Settlement and agree extent and rate of implementation of recommendation This year, we received the completed report and recommendations arising from the independent evaluation of benefits of the settlement. We accepted the recommendations, and we are looking to progressively incorporate them into our forward work programme and policies. It is intended that a number of the recommendations will be directly implemented as part of the work on the review of the New Space Plan. We have written a response to the recommendations and will seek iwi feedback on them as part of the review. We also started discussions with FNZ to identify and agree specific actions associated with implementing the recommendations from the report (a summary of those will be included in the New Space Plan).


HAUHAKE

AQUACULTURE OVERVIEW

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

REVIEW OF MINISTER’S NEW SPACE PLAN Objective 1: Finalise the first statutory review of the Minister’s New Space Plan › Participate in the statutory review of the Minister’s New Space Plan for Aquaculture › Implement the recommendations of the Independent Evaluation into the benefits of the delivery of the New Space settlement about the review processes. › Agree with FNZ on an appropriate monitoring regime to elicit the parameters needed to allow forecasting and valuation of space where new forms of aquaculture become commercialised (for example, finfish in the North Island)

Objective 2: Assist IAOs and the Crown to agree the amount, value and form of additional new space settlement assets where applicable under the first five-yearly reconciliation under the regional agreements › Facilitate agreement between IAOs and FNZ on the form of assets and value of additional settlement assets where the actual space consented in the five-year period to 31 December 2020 exceeds what was included in the regional agreement We have been working alongside the Crown to develop the draft New Space Plan. The draft plan will also record the agreements between Te Ohu Kaimoana and FNZ on how the recommendations from the independent evaluation of benefits will be implemented. Feedback on all aspects will be sought through consultation with iwi on the draft plan. The draft New Space Plan will be developed and be in front of the Minister prior to release for consultation.

MAINTAIN ONGOING RELATIONSHIP WITH MPI OFFICIALS Objective 1: Regularly monitor any new approvals for precommencement space in all regions Objective 2: Value and transfer to Te Ohu Kaimoana any further pre-commencement space obligations and work with relevant IAOs on their allocation No pre-commencement space has been allocated, but we have reached a regional agreement based on the 2015 new space plan in Waikato East and Southland. This year, from the third quarter, we started meeting with MPI officials every two weeks. This supported us to progress work and to stay connected to the advice they are providing Ministers regarding the development of open ocean aquaculture legislation. Ongoing work with MPI will need to continue to protect Māori rights and interests in aquaculture as new legislation is developed. Outside of this, we have an open communications partnership with MPI officials to develop the new space plan and valuation models. We also respond to ad hoc scenarios and establish how we will meet the recommendations of the evaluation report.

51


HAUHAKE

52

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

AQUACULTURE POLICY UPDATES Objective 1: Protect the interests of iwi in aquaculture by collaborating with iwi, the aquaculture industry, and government to identify and address any threats to aquaculture › Participate as a director and support an iwi director on Aquaculture New Zealand (AQNZ). We continue to participate as directors of AQNZ to ensure collaboration and co-operation between industry, iwi and government on aquaculture policy.

Objective 2: Actively attending relevant hui and engagement with aquaculture NZ to progress and support iwi › Participate as a member of the Te Oneroa-a-Tōhē Spat Working Group › Respond on behalf of iwi to any proposals to introduce coastal occupation charges › Support an Iwi Aquaculture Forum that assists as a ‘think tank’ to address key policy and operational issues in aquaculture for iwi We continue to support iwi as a member of the Te Oneroa-a-Tōhē Spat Working Group. We engaged with iwi and industry to progress a trial with improved electronic reporting devices that ensures spat harvesters can better demonstrate compliance with the Code of Practice. We were also involved in discussions with iwi and others on the work being done to investigate the feasibility of a mussel nursery that would on-grow Te Oneroa-a-Tohē mussel spat to larger sizes, which would ensure greater retention of that spat when transferred to farms throughout the motu. It is proposed to establish this in Northland and involve Te Hiku iwi, AQNZ and science providers. We held a meeting of our Iwi Aquaculture Forum in December 2020, where we discussed national settlement issues and open ocean aquaculture. There was little further action on developing the Iwi Aquaculture Forum. However, with the development of the next annual plan and a new programme lead onboard, there is now more breadth to the Takutai team to advance this work.

Objective 3: Open ocean aquaculture Contribute to the design of a sensible policy framework to guide open ocean aquaculture developments › Participate as a member of the working group convened to design a policy framework to guide open ocean aquaculture developments As we mentioned above, we convened a meeting with our Iwi Aquaculture Forum in December 2020 to discuss open ocean aquaculture with government officials. This provided both an iwi perspective on development and their desire for further involvement in open ocean aquaculture. Open ocean aquaculture in Aotearoa requires large-scale investment and several timely decisions on the current system (including proactive protection of settlement options) to ensure a reasonable economic return. Currently, four open ocean salmon farming applications have been lodged. The Minister has given approval in principle to assist a group of first-generation farms (including possible settlement areas). MPI have been sharing


HAUHAKE

AQUACULTURE POLICY UPDATES

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

their options to progress open ocean and have established a work programme with the intention for us to work alongside them. However, there were some delays in establishing this work programme. At times, it was difficult to maintain communication. Therefore, we will continue to make an effort to meet regularly.

Objective 4: Work with MPI and iwi to develop a sensible settlement framework to account for open ocean aquaculture developments › Facilitate discussions between the Crown and iwi on the extent and form of a settlement framework that should apply to any open ocean aquaculture development We have been working with MPI in the development of the options for a settlement framework that can apply to open ocean aquaculture. However, MPI have been hesitant to share the frameworks they are developing with us until they are final. We are concerned that there is a risk in the limited knowledge on the delivery of the settlement in some of the advice they are giving. We will continue to actively engage and seek more openness from MPI in the first quarter of 2021/22. We will also look to provide formal advice, outside of the consulted frameworks, to officials who have not taken onboard crucial feedback to protect the settlement.

Objective 5: Work with MPI officials to ensure a bill is introduced to Parliament to amend the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004 › Promote the passage of the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Bill, which will provide for an additional mechanism to assist iwi to reach agreement on the allocation, and transfer, of aquaculture settlement assets (This will involve making a submission to the select committee and technical engagement with Crown officials.) In December 2020, the Board met with the Minister for Oceans and Fisheries to discuss background material and the need and urgency of the amendment to the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act. It was gratifying to have the bill given its first reading on 14 December 2020 and referred to the Māori Affairs Select Committee. We then worked with iwi in the Bay of Plenty and Northland regions to develop responses to the select committee. The provisions in the amendment bill are based on the proposal we co-developed with iwi. They will better enable us to allocate aquaculture settlement assets to iwi with those assets, helping iwi to become active players in the aquaculture industry. Our submission, alongside Whakatōhea and Te Arawa, strongly supported the amendments. The amendment has now successfully gone through the select committee and its second parliamentary reading. We anticipate the amendment bill will be passed by November 2021 once the third reading is complete (subject to parliamentary processes and timeframes). Once the amendment bill is enacted and commenced, the allocation of remaining settlement assets held for Te Tai Tokerau and Bay of Plenty can be progressed, as well as facilitating agreements on the Bay of Plenty New Space Agreement.

53


HAUHAKE

54

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

COASTLINE AGREEMENTS Te Aupouri Ngāti Kuri Ngāi Takoto Te Rarawa

LEGEND

Ngāti Kahu Whaingaroa

Agreements completed and assets transferred/Assets transferred in accordance with section 135 of the Act. Coastline not yet agreed.

Ngāpuhi Ngāti Wai Ngāti Wai Ngāti Whātua Iwi of Hauraki Te Rarawa

Ngāpuhi Ngāti Whātua Waikato-Tainui Ngāti Maniapoto Ngāti Maniapoto Ngāti Tama

Ngāti Whātua Iwi of Hauraki Waikato-Tainui Iwi of Hauraki Ngāti Wai

S132

Iwi of Hauraki

Ngāti Tama Ngāti Mutunga (Taranaki)

S135

Ngāti Mutunga (Taranaki) Te Ātiawa (Taranaki) Taranaki Ngāruahine Ngāti Ruanui Ngā Rauru Te Ātuahaunui a Pāpārangi Ngāti Apa (North Island)

Motiti Island – not yet agreed, Ngāi Te Rangi, Ngāti Pukenga and Te Arawa.

Ngāti Te Rangi Ngāti Ranginui Ngāti Pūkenga Te Arawa Whakatōhea Ngāti Awa Tūhoe Ngāti Tūwharetoa Whakatōhea Ngāti Tai Te Whānau ā Apanui Ngāti Porou Te Atianga a Māhaki Rongowhakaata

Ngāti Raukawa (ki te Tonga) Rangitāne (North Island) Muaūpoko Te Ātiawa ki Whakarongotai Ngāti Raukawa (ki te Tonga)

Ngāi Tāmanuhiri Ngāti Kahungunu Rangitāne

Te Ātiawa ki Whakarongotai Ngāti Toa Rangatira

Ngāti Toa Rangitira Te Ātiawa (Wellington)

Ngāti Toa Rangatira Ngāi Tahu

Ngāi Tahu

Rangitāne (Te Tau Ihu) S135 Ngāti Koata Ngāti Kuia Ngāti Toa Rangatira S135

S135

Te Ātiawa (Te Tau Ihu) Ngāti Rārua Ngāti Apa ki te Waipounamu Ngāti Tama

Rangitāne (Te Tau Ihu) Ngāti Toa Rangitira Ngāi Tahu

S135

Ngāi Tahu

Ngāi Tahu

Ngāti Mutunga (Chathams) Moriori

55


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE WAI MĀORI TRUST REPORT

56

Pahia Turia Chair, Te Wai Māori Trust

Governance

In February 2021, Lisa te Heuheu stepped down as a director and chair of Te Wai Māori Trust to take up the role of Te Mātārae (Chief Executive) of Te Ohu Kaimoana. Pahia Turia succeeded Lisa as chair, bringing a wealth of governance and leadership experience within both iwi communities and the business sector to the role. Other governance changes to occur this year included Miria Pomare stepping down as a director after her second term, the appointment of Donna Flavell as a director (formerly an alternate director), the appointment of Rawiri Faulkner as a director, the reappointment of Iain Ruru as an alternate director and the appointment of Maria Nepia and Erina WateneRawiri as alternate directors. Te Wai Māori Trust would like to mihi Lisa te Heuheu and Miria Pomare for their outstanding contributions to Te Wai Māori Trust during their tenures with the Te Wai Māori Trust Board – ngā mihi nui ki a kōrua, he kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea.

Protect and enhance Māori rights and interests in freshwater fisheries

Te Wai Māori takes a proactive approach to ensure that agreements between Māori and the Crown as part of the Fisheries Settlement are recognised and upheld. Over the year, Te Wai Māori has responded to several reforms and consultation processes led by the Crown on matters affecting freshwater fisheries and their habitat, as outlined below.

This report details the work of Te Wai Māori Trust (Te Wai Māori) for the 2020/21 fiscal year – 1 October 2020 to 30 September 2021 Resource Management Act and freshwater reforms The Trust has been working alongside the Freshwater Iwi Leaders Group (FILG) and Freshwater Iwi Advisors Group (FIAG), seeking to ensure that the rangatiratanga of iwi and hapū guaranteed under Te Tiriti o Waitangi is upheld in the Government’s ongoing resource management reform and freshwater review processes, including Māori rights and interests in freshwater, National Policy Statement Freshwater Management) implementation and the Three Waters reforms. This has involved extensive engagement with government officials, as well as contributing to policy discussions on resource management reform, seeking to ensure that Māori rights and interests in freshwater, and the relationship with of iwi and hapū with taonga, including freshwater fisheries, are appropriately recognised in a new resource management system. Īnanga review The Trust continued to meet regularly with officials from the Department of Conservation (DoC) to seek updates on their review of the whitebait fishery and work programmes relating to the species and its habitat. The Trust provided feedback on an embargoed copy of the exposure draft of the Whitebait Fishing Regulations 2021, raising a number of concerns relating to inconsistencies of the regulations with customary fishing rights and potential implications on customary rights and interests. The regulations were subsequently


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

57

gazetted, with the concerns raised by the Trust remaining unaddressed. The Trust has engaged Ocean Law New Zealand to provide specialist fisheries legal advice and assist in working through this issue. With respect to the DoC’s whitebait management review, the Trust has been advised that the next phase will be focused on collecting data on the state of the fishery over a two-year period. Ministry for Primary Industries/Fisheries New Zealand proposal for a new special permit purpose for aquatic pest species Te Wai Māori responded to the Government’s proposed new special permit purpose for aquatic pest species. In our response, we noted barriers to iwi, hapū and whānau involvement in the decision-making processes. We also noted concerns surrounding the classification of pest aquatic species included in pest management plans. Te Mana o Ngā Tuna Throughout this fiscal year, the Trust continued to support the national tuna body, Te Mana o Ngā Tuna, through resourcing the group to meet regularly in addition to offering secretariat support. Te Mana o Ngā Tuna is led by chair (Ben Potaka) and vice-chair (Charlie Bluett), alongside members Erina Watene-Rawiri, Tony Magner, Taroi Rawiri, Ian Ruru and newest member Hera Smith. The Trust continues to support and engage in Fisheries New Zealand’s longfin tuna working group

which comprises tangata whenua, central and local government and industry representatives. The working group is responsible for developing a strategy that address the fishing and non-fishing pressures on tuna to protect the health and wellbeing of this taonga. The working group is currently working through a draft strategy to ensure the ’reo’ of tuna is prominent through this strategy. During this fiscal year, the Trust completed and launched the tuna awareness and education series He Reo Whakamana. The series comprises three mini-documentaries highlighting the pressures tuna face in some waterways. The series had a particular focus on human-made barriers and the impact that these are having on tuna and their ability to migrate. The third and final documentary featured the Rawiri whānau of Waikato and showcased their mahi on a whānau project to create new habitat for tuna. The habitat has now been home to tuna for the past six years and demonstrates that “if you build it, they will come”. In other mahi, Ben Potaka as chair of Te Mana o Ngā Tuna recently featured as a keynote speaker at the World Fisheries Congress in Adelaide, Australia, which was streamed to 1,200 delegates in 61 countries. Ben presented on the aspirations of the rōpū to enhance and provide for tuna through an indigenous worldview that prioritises outcomes for te taiao and our tuna. The kōrero shared at this event made it evident that tuna throughout the world battle the same anthropogenic pressures that we are experiencing in Aotearoa.


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Below: Tihikura Hohaia featured as part of filming Te Mana o Te Tuna doco-series

Southland kaitiaki to support their research on kanakana catchments within the Murihiku rohe, using pheromone sampling. The research was initially intended to be completed in 2020 but was delayed due to COVID-19, and the fieldwork component of this research was completed this year. Guided by and together with members of the Iwi Steering Group, the Trust has advocated for iwi, hapū and whānau when engaging with Crown agencies on issues affecting the species. A key focus of this engagement has been Lamprey Reddening Syndrome (LRS). This follows an outbreak of LRS in Southland in 2020, which highlighted the need for improvements to the way central government responds to mass mortality events (including meeting commitments made in past outbreaks) and the need for better service and outcomes for whānau who report these incidents. Despite these challenges, progress has been made, which includes: › The development of a Piharau Kanakana Lamprey Reddening Syndrome Response Plan developed by DoC and MPI in collaboration with whānau › The addition of the species to DoC’s migratory species work programme.

58

Te Mana o Ngā Tuna and the Trust would also like to acknowledge the contributions of Maru Samuels, who stepped down from Te Mana o Ngā Tuna in April – Nānā I whakatinanatia te whakatauki, “hāpaitia te ara tika pūmau ai te rangatiratanga mō ngā uri whakatipu” ngā mihi e Maru.” Piharau/Kanakana The Trust continues to support the Piharau Kanakana Iwi Steering Group by facilitating hui and providing secretariat support to the group, in addition to progressing the implementation of the Piharau Kanakana Action Plan and identifying research priorities. The members of the Piharau Kanakana Iwi Steering Group are Dr Jane Kitson (Ngāi Tahu, Ngāti Mamoe, Waitaha), Ben Potaka (Atihaunui-a-Paparangi, Ngāti Tuera, Ngāti Hinearo) and Sam Tamarapa (Ngāti Ruahine, Ngā Rauri, Te Āti Haunui a Pāpārangi). Alongside this, the Trust continued to support research endorsed by the Iwi Steering Group with

The Trust has also sought updates on DoC work programmes and research priorities that could advance research on and protection of the species and its habitat. Regular meetings between the Trust, DoC and MPI on this kaupapa are ongoing. In a concerted effort to raise awareness of piharau/ kanakana, the Trust partnered with The Spinoff to produce an article on piharau/kanakana and draw attention to the issues this taonga faces. The article was published on 9 November 2021 and includes whakaaro from our Piharau Kanakana Iwi Steering Group members and their experience and reflections on this taonga.

Advancing Māori rights and interests in freshwater fisheries

Wai Ora Fund The Wai Ora Fund supports projects from iwi, Māori groups and individuals who contribute to the management and protection of freshwater fisheries and their habitat. During the year, Te Wai Māori supported the completion of the remaining five projects that were approved in FY19/20: › Completing the Tau Koura monitoring project in Lake Okataina with Ngāti Tarawhai Iwi Trust › Completing a water monitoring and capability building wānanga project between kura and


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Below: Te Ani Waata Whānau Trust replanting project in Maungatautari

59

marae/hapū for Muriwhenua kaitiaki in Te Tai Tokerau › Completing a restoration and management strategy for the Takahīwai Stream in Te Tai Tokerau on behalf of Patuharakeke te Iwi Trust Board › Completing a tuna monitoring project in Hiruharama with the Aorangi Whānau Trust › Completing a mātauranga Māori wānanga for Lake Koitiata on behalf of Ngā Wairiki Ngāti Apa. Furthermore, the 2021/22 Wai Ora funding round opened in April 2021, and Te Wai Māori Trust approved the following five projects for funding: › Hapū-led wānanga and hikoi to puna sources throughout Muriwhenua Kaitiaki › Riparian plating project alongside Bay of Plenty Regional Council with Te Rūnanga o Ngāti Kea Ngāti Tuara Trust › Gully restoration project with Te Ani Waata Whānau Trust in Maungatautari › Developing a freshwater taonga monitoring plan with Te Maru o Kaituna River Authority › Education and capability building wānanga for significant waterways and pūrakau for Te Rakāto Marae.

Tiaki Wai Fund Te Wai Māori Trust continues to support small projects through the Tiaki Wai Fund to support iwi and hapū to undertake small-scale projects that aim to address information gaps about taonga and their habitat, as identified in the Understanding Taonga Freshwater Populations in Aotearoa New Zealand publication. Furthermore, the Trust added an additional priority to support rōpū in developing detailed project plans to be used for further funding applications. During the year, Te Wai Māori completed three projects that were approved for funding in FY19/20. These are summarised as: › A desktop study focused on extending mātauranga Māori techniques to protect taonga for Ngāti Tūwharetoa Fisheries Charitable Trust › Collecting baseline data on population abundance and distribution of taonga on the Whanganui River with Ngāti Tuera and Ngāti Hinearo › Wānanga to determine baseline population of kōura within the Whātaumā, Moutoa and Ōrongotea streams in Whanganui with Te Morehu Whenua.


60

HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

The Trust has also approved additional funding for four projects in FY20/21. These are summarised as: › Collating data, information and mātauranga alongside kaitiaki with Environs Te Uri o Hau in Whangārei › Collating existing kōrero on Lake Koitiata and applying them to the initial monitoring plan based on hapū weightings of topics that were discussed in their previous project’s wānanga with Ngā Wairiki Ngāti Apa › Supporting Ngāti Apa ki te Rā Tō to engage kaitiaki and collect data from their annual tuna harvest › Supporting a riparian planting project with Te Aitanga o Ngā Iwi o Wharekauri on the Chatham Islands.

compliant with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and ensures the flourishing of indigenous freshwater species. The report is expected to be completed late in 2021. Fish Futures research with Cawthron Institute The Trust is excited to have partnered with Cawthron Institute, New Zealand’s largest independent science organisation, on their successful Ministry of Business Innovation and Enterprise (MBIE) Endeavour funded Fish Futures research. This will see the Trust resourced to partner with Cawthron over the five-year research period. The vision of the research is that freshwater fish futures are made: › In partnership with Māori (addressing the under-representation of Māori voices in decision making) › With knowledge of climate change effects on interspecies dynamics and habitat › With an understanding the socio-cultural values of fish.

Kaupapa Māori measures of freshwater health The Trust continued to support a research project with a south Wairarapa marae group (commenced in FY19/20 and delayed as a result of COVID-19) looking at kaupapa Māori measures of freshwater health and identification of values as part of the NPS-FM process. As part of the project, researcher and Te Wānanga o Raukawa lecturer (Māori and Environmental Management) Caleb Royal (Ngāti Raukawa ki te Tonga) was engaged to facilitate two two-day workshops focused on the development of a training programme for the monitoring of mahinga kai. The second wānanga was successfully held in May and entailed: › Training on otolith processing and age determination of tuna › Discussion of trends and measurements › Setting gill nets overnight to undertake pest fish survey at Wairarapa Moana and identifying species caught. The Trust is now awaiting a final written report that will include a summary of the monitoring events and the relationship between the activities and measures and regional and national planning instruments. National Science Challenge bio-heritage research The Trust supported a jointly funded research project with Victoria University of Wellington as part of the governance and policy strategic outcome component of the National Science Challenge. A written report has been commissioned that will seek to build a picture of what would be the best process and governance model for freshwater – a process and model that upholds tikanga Māori and Te Tiriti o Waitangi obligations, is

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

A large multidisciplinary team of researchers, which includes Māori scientists and researchers and indigenous international collaborators, will work together alongside iwi and hapū partners to deliver this multi-year research, which will include three rohe case studies with iwi and hapū across the motu. Freshwater Fisheries Conference The Māori Freshwater Fisheries Conference is the Trust’s biennial event, providing a forum for the coming together of iwi and hapū to share freshwater fisheries knowledge and expertise. For the second consecutive year, the Te Wai Māori Freshwater Fisheries Conference has been postponed due to COVID-19. The next Māori Freshwater Fisheries Conference is proposed to be held at the Great Lake Centre in Taupō in 2022.

Financial performance

Total annual expenditure as of September 2021 Total operating revenue for the fiscal year amounted to $3,711,228 (2020: $720,730). Total operating expenditure for the year amounted to $752,988 (2020: $775,996).

Pahia Turia Chair, Te Wai Māori Trust


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

61


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE PŪTEA WHAKATUPU TRUST REPORT

62

Kate Cherrington Chair, Te Pūtea Whakatupu Trust

On behalf of Te Pūtea Whakatupu Trust (the Trust), I am pleased to present our 2020/21 annual report. The year ending 30 September 2021 has been one of change for the Trust. The Trust’s activities have progressed as its existing five-year strategic plan, Te Rautaki, draws to a close, and its focus is on embedding its new operating model as it prepares for the impending evolution of the Trust’s strategic direction. The Trust’s new Kaihautū, Te Pūoho Kātene, was appointed in December 2020 and has been supported by an increased operational presence, as well as a diverse Board with long strategic horizons. This year is another year characterised by uncertainty as a result of COVID-19. Notably, the 2021 Delta strain and the subsequent national lockdown has affected the Trust, as well as the Trust’s strategic partners and service providers.

Above: Te Pūoho Kātene, newly appointed Kaihautū of Te Pūtea Whakatupu Trust

This report details the work of Te Pūtea Whakatupu Trust (Te Pūtea Whakatupu) for the 2020/21 fiscal year – 1 October 2020 to 30 September 2021 While this uncertainty has led to some re-prioritisation of work, the groundwork laid by the Trust in the previous year, particularly in regard to funding and reporting arrangements with partners and service providers, put the Trust in good stead to adapt to the shifting circumstances. The Trust has also worked diligently to strengthen its alignment with Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana and its contributions to achieving a shared, Kāhui-wide strategy. It took part in Te Ohu Kaimoana’s national roadshow, which provided rich information to inform the strategic direction of the Kāhui. In particular, building Māori capacity and capability was a consistent theme throughout. The Trust will continue to work closely with Te Ohu, and its fellow Kāhui members, in service of our Māori people.

Te Taumata – Operations

The Trust continued to strengthen its internal processes and policies to ensure it is operating efficiently and effectively. In FY20/21, the Trust expanded its operational footprint, recruiting a new executive director (Kaihautū) and adding administrative and strategic support. This added capacity has proven crucial in accelerating key work programmes and reconciling the Trust’s portfolio to reflect the current environmental context. It has embedded a number of new processes and systems as well, including shared project management, staff


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Below: Te Pūtea Whakatupu Trust strategic summit 2021

63

management and CRM platforms with its parent body, Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana. The Trust continues to outsource back-office services to the Kāhui, including finance, HR, legal, IT and communications services.

Te Taumata – Governance

In February 2021, the Trust bade farewell to Matua Norm Dewes from the Board. Matua Norm’s contributions to the Trust over the years have been both broad and immense, and the Trust acknowledges his long service, his steadfast commitment and his expertise. As part of the process to fill Matua Norm’s vacancy, the Trust was humbled by the high calibre of leaders who made themselves available through the public advertising process. The Trust was honoured to appoint Maria Ngawati (Ngāti Hine, Ngāpuhi, Ngāti Porou) to the role of director. Maria, already an alternate director for the Trust, brings a strong research and education background, particularly specialising in creating secondary and tertiary education pathways targeting Māori. As part of its continuous improvement approach, the Trust also reviewed its annual planning cycle, making the following adjustments: › Allowing management to plan more fulsome work programmes that include a standardised operating cadence, with a ‘no-surprises’

approach, moving away from a ‘just-in-time’ reporting style › Operational and governance obligations and policies now regularly reviewed and considered › Moving to bimonthly Board meetings to reflect a more appropriate governance load › Aligning strategic direction and reporting requirements with Te Ohu Kaimoana Board.

Te Rautaki – delivering on the strategy

The Trust has three core whāinga as part of Te Rautaki. The following report evaluates our work against each whāinga for the 2020/21 fiscal year. Whāinga 1 – Ngā Uri Whakatupu: Future-proof the next generation for the 22nd century › Literacy and numeracy The Trust continued to partner with Te Pūtahitanga ki te Waipounamu (Te Pūtahitanga) as well as Whānau Ora Commissioning Agency (WOCA) to deliver its nation-wide literacy and numeracy programme. In year three of the four-year programme, Te Pūtahitanga delivered their Te Reo Matatini me te Pangarau programme to 197 tauira across eight kura within Te Waipounamu.


HAUHAKE

64

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

In Te Ika a Māui, WOCA continued to coordinate the delivery of Te Kete Aronui, partnering with key service providers across Tāmaki Makaurau (Waipareira Trust, Manukau Urban Māori Authority), Hamilton (Te Kōhao Health) and Te Whanganui-a-Tara (Te Rōpū Awhina ki Porirua). WOCA’s ability to deliver the programme has been impacted by Auckland’s COVID-19 lockdown, but as of 30 June 2021, Te Kete Aronui had 284 participating tamariki. › Literacy and numeracy: Social Return on Investment analysis As the Trust enters the final contract years of its literacy and numeracy programmes, it turns its focus to post-funding advocacy. As part

TE KETE ARONUI

Literacy and numeracy programme

FOCUS

TARGET

Literacy & numeracy

Years 1–8, low decile kura

LOCATIONS

INVESTMENT

West & South Auckland, Waikato, Porirua

Four years, $4.1 million

SROI ratio

Total value created

1.72 : 1

188

Tamariki (5–13 years)

$7.32m

400

Participating Whānau

400+ Learning sessions

150+ Learning plans

300+

Learning assessments

of this, the Trust co-funded an analysis of the Social Return on Investment (SROI) of the Te Kete Aronui programme with WOCA. This report utilised best practice methodology and a whānau-centric impact framework to evaluate the impact being created in these communities. The public release date of the SROI report was delayed due to COVID-19 but will be released this calendar year. › Te Ngake o Te Kupenga – Māori fisheries workforce development The Trust continued its work with the Māori seafood sector, educational institutions and iwi concerning the future of the Māori fisheries workforce. In FY20/21, the Trust undertook stakeholder analysis and landscape analysis of educational institutions and their sector-specific offerings and connected with interested parties to adopt a more coordinated approach. Te Ngake is targeting increased Māori employment throughout the value chain, including highly skilled roles and leadership positions, where Māori are traditionally absent or under-represented. This may include executive roles, marine engineering, data scientists, economists and international trade delegates. Whāinga 2 – Mentoring and governance training for Māori › Hawea Vercoe Leadership Programme The Hawea Vercoe Leadership Programme continued its nationwide delivery. In December 2020, the Trust finalised contract variations with service providers to focus delivery on outcomes. Participation increased from the previous fiscal year to 66 taitamariki. The 2020/21 programme also included an Auckland Rangatahi Leadership Summit, attended by over 70 students from three schools. › Tukutuku Koiora – Associate Directorship Programme The Tukutuku Koiora programme aims to create the next wave of future-focused Māori governors in Aotearoa. In FY20/21, the Trust reviewed and updated the Tukutuku Koiora Strategy and undertook a detailed programme design.


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Below: Tauira from Te Pā o Rākaihautū participating in their literacy and numeracy programme

65

A substantive design phase tested assumptions and informed the programme module design to ensure it’s appropriately targeted and fit for purpose. This included design sprints with members of Ngā Auahitūroa (the Trust’s alumni network), as well as interviews with current Māori governance practitioners. Tukutuku Koiora will commence delivery in 2022. Whāinga 3 – Te Hononga ki Ngā Rangi Hou: Blue skies horizon, innovation and research › Taitamariki Fund: Tonganui Scholarship and Te Pou Herenga Tangata Grants The Trust established two new funding opportunities: the first, dubbed Pou Herenga Tangata Award, was set up to encourage and accelerate rangatahi Māori into leadership roles within their community; the second was the Tonganui scholarship, targeted at accelerating and enabling talented Māori professionals in the oceans sector. In September 2021, the Trust awarded 10 grants via these two funds. › Partnership with Puhoro STEMM Academy During this reporting period, the Trust funded Pūhoro STEMM Academy to undertake research entitled “Impact on Timetabling on Māori Rangatahi Engagement with STEM”. This research is complementary to the Trust’s overall

STEMM approach to both increase participatory opportunities in STEMM, as well as identifying and removing systemic barriers to participation. The Trust looks forward to receiving this research in 2022. › īHono technology platform – support and use in the COVID-19 response The COVID-19 Delta lockdown presented an opportunity for the Trust to put its īHono tech platform to use. The Trust partnered with Hāpai te Hauroa (coalition of Māori health providers) to utilise the īHono platform to disseminate urgent and real-time information regarding COVID-19 vaccination sites, testing stations and places of interest, with Māori public health messaging that is specific to Tāmaki Makaurau. The Trust will continue to work closely to develop opportunities for īHono to create impact in our Māori communities. › Te Māhē Mātauranga, National Science Challenge As a result of successive disruptions due to COVID-19 lockdowns, the Trust made the decision to discontinue Te Māhē Mātauranga because of time, budget constraints and programme inertia. While unfortunate, the Trust is pursuing the desired STEMM outcomes via alternative means.


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Below: Te Kura Kaupapa Māori o te Whānau Tahi tauira participating in 'Te Reo o te Whānau' literacy programme.

66

Te Pūtea Hei Whakatupu

Total annual expenditure as of 30 September 2021 Total operating revenue for the fiscal year amounted to $3,741,397 (2020: $608,720). Total operating expenditure for the year amounted to $2,848,214 (2020: $2,712,408).

Trust Financial Movements FY2020–21 (NZD, 000) $2

($152)

($40)

($72)

($893)

Te Ohu Shared Services

Directors Fees

Whainga 3

Whainga 2

Whainga 1

Interest received

Operating Revenue

($354)

($79)

Retained earnings

($2,152)

Administration

$3,740

Conclusion

While the Trust continues to adapt to the current COVID-19 reality, the decision to review and refresh its strategies and tactics has been timely. Embracing an agreed, intergenerational pathway has provided the guidance and agility necessary to pivot and adapt our activities accordingly. With the impending completion of Te Rautaki, expanded operational presence, embedded processes and cadences and freshly minted Theory of Change, the Trust is well-positioned to pursue meaningful and seismic shifts in how it continues to deliver on its purpose, “Whāngaitia matua te tuakiri Māori”. In closing, on behalf of our Trust, we acknowledge the difficulties and hardships felt throughout our communities and rohe. We mihi to those in our communities leading our responses and meeting this moment. Mei kore ake koutou hei arataki i a tātou katoa. Our ability as Māori to respond to the global pandemic will hinge on our ability to operate collectively, with both urgency and aroha. He moana pukepuke e ekengia e te waka. Nāku i te aroha, nā Kate Cherrington Chair, Te Pūtea Whakatupu Trust


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

197

284

$2.3m

481

taitamariki in te reo matatini me pangarau

taitamariki in Te Kete Aronui

67

taitamariki in our literacy and numeracy programmes

$893k

directly deployed to our strategic objectives

in retained earnings

3

8

3

Tonganui Scholarships awarded

Pou Herenga Tangata grants awarded

research reports commissioned

66

6.7x

future leaders on the Hawea Vercoe Programme

over-subscribed grant and scholarship round

85,123 17

interactions with the media

people reached through our digital channels (social media and website)

223

total alumni within our Ngā Auahitūroa whānau

WHĀINGA 1 $2.063m

WHĀINGA 2 $265k

WHĀINGA 3 $169k

$2.063m

$68k

$26k

Literacy and numeracy

Leadership development

Tech/digital

$89k

$50k

$14k

Oceans Development

Rangatahi

Science and STEM

$34k Governance

6.5%

1.7%

$2.34m total deployed capital

91.8%


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

MOANA NEW ZEALAND REPORT

68

Hinerangi Raumati-Tu’ua Chair, Moana New Zealand

It has been a real privilege to have been a part of Moana NZ for the past nine years, not only as the first wāhine director, but also more recently as chair. However, as my tenure draws to a close I will be stepping down from the Board in December 2021. I feel honoured to have played a part in our growth towards becoming Aotearoa’s largest iwi-owned fishing company. The development of the brand, the sustainability strategy and the financial strength of the company all make me incredibly proud. We have a great team, led by Steve Tarrant, who have gone above and beyond to serve iwi – particularly since the onset of the pandemic. Stepping into the role of chair is Rachel Taulelei (Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Rārua, and Ngāti Koata) who rejoins the Moana board after previously serving as director for three years from 2015 to 2018. Rachel is a prominent business leader and a strong advocate for the Māori economy and sustainability in the food and beverage sector. Her commitment to kaitiakitanga has been evident throughout her career, firstly as the founder of sustainable seafood company Yellow Brick Road in 2006 to her time as CEO of Māoriowned food and beverage company Kono – and now in her current role as co-founder of business design and brand strategy firm Oho. Also joining the Board as a director this year is Rangimarie Hunia (Ngāti Whātua). Rangimarie brings

This report details the work of Moana New Zealand (Moana) for the 2020/21 fiscal year – 1 October 2020 to 30 September 2021

strong leadership and in-depth knowledge of the Māori Fisheries Settlement having held a position on Te Ohu Kaimoana’s Board since 2015, as well as being the current chair. Rangimarie will be replacing Jason Whitera who has resigned after serving three years. Jason’s strong iwi connections and in-depth, hands-on knowledge of the Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) sector has proved invaluable as we moved into the branded retail market. Jason leaves Moana to concentrate on new business ventures with his whānau. I wish Moana NZ, its iwi shareholders, the Board and all of our kaimahi the very best for the future.

Performance

Moana NZ, like many other businesses across Aotearoa, has faced the challenges of COVID-19, and the pandemic has continued to adversely affect the business through 2021. Our employees again showed their resilience and manaaki for each other, strictly adhering to our health and safety protocols to keep themselves and each other safe and well. Challenges such as these provide a timely reminder of the value of the balanced product portfolio we enjoy. While one might be down, another is up. It was certainly the case this year with kōura performing well through the Port Nicholson Fisheries partnership.


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

69

Logistics continue to be affected, with limited flights, both domestic and internationally, for live product and shipping container shortages for frozen product. Shipping congestion is causing significant delays also. Pricing for freight remain at much higher levels than pre-COVID-19 with pricing up as much as 70% in some cases. However, despite these challenges and volatile markets, our products remain in high demand. This will see us in good stead as Aotearoa and global economies begin to stabilise. This year, Moana’s annual integrated annual report is going digital. You can read more about Moana’s performance and enjoy our latest videos at moana.co.nz

Hononga Tūturu – True Connection

Our story is true connection, true provenance, true to nature and true for generations. It shows the connection between our people, our product and our place. The interconnectedness shows that responsibility of sustainability sits with all of us. We all have our part to play in reducing our impacts on the environment, be that at work, within our communities and at home. Moana NZ’s sustainability strategy takes a bottom-up approach and is put together by the Sustainability Working Group, made up of representatives from across the business. This year the sustainability strategy was refreshed.

The overarching goal of the strategy is “living our values in everything we do” (manaakitanga, whakapapa, whakatipuranga and kaitiakitanga). Being true to our values requires being a responsible, ambitious and innovative company that invests in the right initiatives to underpin our future operations and profitability. Hinerangi Raumati-Tu’ua Chair, Moana New Zealand


HAUHAKE

70

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

AN OVERVIEW OF MOANA NZ'S KEY PRIORITY AREAS Engagement Rolling out this strategy to our people and ensuring they understand our aspirations and how we can all play our part is key to our success. This is a journey for us all. This strategy will be underpinned by a robust measurement system so we can better understand the benefits and enable sound decision making in the future. We know there is much work to do, and we can’t do it alone. We are committed to continuing to build strong partnerships that activate meaningful change at pace. We invite you along on our journey.

Lighten our harvest and farming This project involves us getting a better understanding on where we do and don’t fish and why. We want to understand what habitats or areas are significant and why. Overlaying this with where we currently fish will assist in making good decisions on where we fish in the future. In our farming operations, our tio (oyster) team have already started the tio transformation project, which reduces in-water infrastructure by 99.7% and significantly improves working conditions for our people.

Plastic and packaging We have already begun getting a baseline of what plastics we use, and we’re constantly looking at alternatives to exclude hard-to-recycle plastics. We intend to work with suppliers to develop recycling programmes for products where no environmentally friendly alternative exists.

Climate change response We’ve set an ambitious target to be carbon neutral by 2040. To get there, we will be taking an in-depth look into where we can reduce our carbon emissions and understand what investment is required for change. We know, in the short term, there will be areas where we will be unable to make significant shifts because technology doesn’t yet exist. For emissions, we can’t eliminate them, but we will be looking at how can we offset our remaining emissions by planting trees. The right trees, in the right place.

Minimise use of fresh water Water is a precious resource, and with the impacts of climate change, will be more so into the future. We need to change our behaviours around the use of freshwater today, for tomorrow. We’ll be reducing our use wherever possible through measuring and investing in equipment and processes that drive water efficiencies. Harvesting rainwater is one way we intend to reduce our use of freshwater, and we already have a pilot programme in place in our Nelson-based tio hatchery.


HAUHAKE

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

71


TIAKI

72

04

TIAKI

Manaaki tangaroa, manaaki tangata, haere whakamua

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

73


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

74

FINANCIAL STATEMENTS Contents 76

Te Ohu Kai Moana Group

103

The Maori Commercial Aquaculture Settlement Trust (Takutai Trust)


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA TRUSTEE'S REPORT for the year ended 30 September 2021 The Trustee for Te Ohu Kai Moana is: Te Ohu Kai Moana Trustee Limited

Registered office Level 4 The Woolstore Professional Centre 158 The Terrace WELLINGTON

Purpose of Te Ohu Kai Moana The purpose of Te Ohu Kai Moana is to advance the interests of iwi individually and collectively, primarily in the development of fisheries, fishing and fisheries-related activities to ultimately benefit the members of iwi and Māori generally; further the agreements made in the Deed of Settlement; assist the Crown to discharge its obligations under the Deed of Settlement and the Treaty of Waitangi; and contribute to the achievement of an enduring settlement of the claims and grievances referred to in the Deed of Settlement.

Activities of Te Ohu Kai Moana and associated trusts and entities The activities of Te Ohu Kai Moana Trust are governed by Te Ohu Kai Moana Trustee Limited (the Trustee), the corporate trustee for Te Ohu Kai Moana Trust. Te Ohu Kai Moana Trustee Limited also acts as the corporate trustee for the Takutai Trust (the Māori Commercial Aquaculture Settlement Trust), established under the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004. The purpose of the Takutai Trust is to receive aquaculture settlement assets from the Crown or regional councils, allocate and transfer aquaculture settlement assets to iwi aquaculture organisations, hold assets pending their allocation to iwi, determine allocation entitlement, facilitate iwi to be recognised as iwi aquaculture organisations and other matters relating to the Aquaculture Settlement. The Trustee appoints the directors of Aotearoa Fisheries Limited (AFL), Te Pūtea Whakatupu Trustee Limited and Te Wai Māori Trustee Limited. Te Pūtea Whakatupu Trust and Te Wai Māori Trust annual reports are available on Te Ohu Kai Moana’s website.

Financial reporting of Te Ohu Kai Moana and associated trusts and entities This annual report is distributed to mandated iwi organisations, representative Māori organisations, recognised iwi organisations, as defined in the Māori Fisheries Act 2004, and the members of Te Kāwai Taumata. It is also available in digital format and can be downloaded from our website at www.teohu.maori.nz

For and on behalf of Te Ohu Kai Moana Trustee Limited (the Trustee)

Director Director 7 December 2021

7 December 2021

Date Date

75


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

76

TE OHU KAI MOANA GROUP Annual Report For the year ended 30 September 2021 Contents 77

Statement of Comprehensive Revenue and Expense

78

Statement of Changes in Equity

79

Balance Sheet

80

Statement of Cash Flows

81–100 Notes to the Financial Statements 101

Auditor’s Report


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP

TE OHU KAI MOANA GROUP STATEMENT OF COMPREHENSIVE REVENUE AND EXPENSE for the year ended 30 September 2021 NOTES

77

Group

Group

2021

2020

$000

$000

490

492

Operating revenue from: Te Ohu Kai Moana Trust activities

3

Annual catch entitlement (ACE) round disputes held in trust

5c

371

380

Gains on investment portfolio

9

12,968

2,519

Dividend received – AFL

5d

1,769

2,254

MATC’s received (2019 and 2020 AFL dividend)

5d

375

478

118

150

25

32

16,116

6,305

4,155

3,825

NET OPERATING SURPLUS

11,961

2,480

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

11,961

2,480

Dividend received from AFL and held in trust for iwi Māori authority tax credits received and held in trust for iwi

TOTAL OPERATING REVENUE Operating expenditure

4

The above statement of comprehensive revenue and expense should be read in conjunction with the accompanying notes on pages 81 to 100.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP

78

TE OHU KAI MOANA GROUP STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY for the year ended 30 September 2021 Trust capital

AFL income shares – Te Ohu

MFA reserves – (Note 5a)

GFS Trust – (Note 5b)

ACE round disputes – (Note 5c)

Te Ohu’s share of AFL Dividend/ MATCs (Note 5d)

Total

$000

$000

$000

$000

$000

$000

$000

Balance at 1 October 2020

90,319

101,713

25,623

1,218

3,342

Net surplus and other comprehensive income for the year

11,961

-

-

-

-

Total comprehensive income for the year

11,961

-

-

-

-

Transfers to/(from) reserves

(2,804)

-

143

146

371

2,144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

(1,706) (1,670)

Distributions to or on behalf of associated trusts

-

-

-

-

-

Balance at 30 September 2021

99,476

101,713

25,802

1,364

3,713

452 232,520

Trust capital

AFL Income Shares – Te Ohu

MFA reserves – (Note 5a)

GFS Trust – (Note 5b)

ACE round disputes – (Note 5c)

Te Ohu’s share of AFL Dividend/ MATCs (Note 5d)

Total

$000

$000

$000

$000

$000

$000

$000

91,186

101,713

29,083

1,165

2,962

Net surplus and other comprehensive income for the year

2,480

-

-

-

-

Total comprehensive income for the year

2,480

-

-

-

-

-

2,480

(3,347)

-

182

53

380

2,732

-

-

-

(2,689)

-

-

-

-

47

-

-

-

-

(1,000)

-

-

(1,000)

90,319

101,713

25,623

1,218

3,342

14 222,229

Transactions with beneficiaries: Settlement assets allocated to iwi Distribution to iwi (Te Ohu Kai Moana share of Moana 2020 dividend)

Balance at 1 October 2019

Transfers to/(from) reserves Transactions with beneficiaries: Settlement assets allocated to iwi Distribution to iwi (Te Ohu Kai Moana share of Moana 2019 dividend) Distributions to or on behalf of associated trusts Balance at 30 September 2020

14 222,229 -

11,961 11,961

- 226,109 -

2,480

- (2,689) (2,718)

(2,671)

The above statement of changes in equity should be read in conjunction with the accompanying notes on pages 81 to 100.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP

TE OHU KAI MOANA GROUP BALANCE SHEET as at 30 September 2021

79

NOTES

Group 2021 $000

Group 2020 $000

99,476

90,319

101,713

101,713

31,331

30,197

232,520

222,229

5,844

5,136

EQUITY Trust capital and retained earnings Assets held for distribution to iwi reserves Māori Fisheries Act and other classified reserves

5

TOTAL EQUITY Represented by: CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Receivables and prepayments

6

172

222

Assets held for distribution to iwi

8

107,160

107,160

113,176

112,518

13

548

563

Financial investments

9

101,908

92,340

Quota shares

10

17,705

17,705

Total non-current assets

120,161

110,608

TOTAL ASSETS

233,337

223,126

Total current assets NON-CURRENT ASSETS Property, plant and equipment

CURRENT LIABILITIES Payables and accruals

817

897

Total current liabilities

11

817

897

TOTAL LIABILITIES

817

897

232,520

222,229

NET ASSETS

For, and on behalf of, the Trustee, who approved and authorised these financial statements on 7 December 2021.

Rangimarie Hunia

Bella Takiari-Brame

CHAIR

DIRECTOR

The above balance sheet should be read in conjunction with the accompanying notes on pages 81 to 100.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP

80

TE OHU KAI MOANA GROUP STATEMENT OF CASH FLOWS for the year ended 30 September 2021 NOTES

Group

Group

2021

2020

$000

$000

Receipts from sale of ACE

476

475

Refund of Māori authority tax credits

400

498

Receipts from ACE round disputes

352

369

1,769

2,254

118

188

1,087

692

4,202

4,476

Payments to suppliers and employees

5,094

4,081

Net cash (outflow)/inflow from Operating Activities

(892)

395

3,400

3,200

3,400

3,200

130

44

130

44

3,270

3,156

-

1,000

1,670

2,766

1,670

3,766

(1,670)

(3,766)

NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

708

(215)

Opening cash and cash equivalents brought forward

5,136

5,351

CASH AND CASH EQUIVALENTS HELD AT YEAR END

5,844

5,136

CASH AND CASH EQUIVALENTS HELD AT YEAR END

5,844

5,136

Total cash held at year end

5,844

5,136

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash provided from:

AFL dividend received for Te Ohu Kaimoana AFL dividend received for iwi share held in trust Other Cash applied to:

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Cash provided from: Cash drawdown from joint investment portfolio Cash applied to: Purchase of fixed assets Net cash inflow from investing activities CASH FLOWS FROM FINANCING AND TRUST CAPITAL ACTIVITIES Cash applied to: Distributions to associated trusts Distributions to iwi Net cash outflow from financing activities

Represented by:

The above statement of cash flows should be read in conjunction with the accompanying notes on pages 81 to 100.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS for the year ended 30 September 2021 NOTE 1 – REPORTING ENTITY Te Ohu Kai Moana Trust (the Trust) was established under the Māori Fisheries Act 2004 (the Act). The Te Ohu Kai Moana Group (the Group) consists of the Trust and its subsidiary, Charisma Developments Limited. In accordance with the Act, the purpose of the Trust is to advance the interests of iwi, individually and collectively, in the development of fisheries, fishing and fisheries-related activities in order to: ›

ultimately benefit the members of iwi and Māori generally

further the agreements made in the Deed of Settlement

assist the Crown to discharge its obligations under the Deed of Settlement and the Treaty of Waitangi

contribute to the achievement of an enduring settlement of the claims and grievances referred to in the Deed of Settlement.

The Trust is domiciled in New Zealand.

Equity transferred 29 November 2004 On and from 29 November 2004, the appointed day, all existing undertakings, assets and liabilities of the Treaty of Waitangi Fisheries Commission were vested in Te Ohu Kai Moana Trustee Limited, acting as trustee of Te Ohu Kai Moana Trust.

NOTE 2 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES The following specific accounting policies, which materially affect the measurement of financial performance, movements in equity, financial position and cash flows, have been established and consistently applied.

a) Statement of compliance and basis of preparation (i) Statement of compliance The Group financial statements are presented in accordance with the Māori Fisheries Act 2004 and New Zealand generally accepted accounting practice (NZ GAAP). The financial statements comply with public benefit entity (PBE) standards. The financial statements have been prepared in accordance with Tier 2 PBE standards reduced disclosure regime. (ii) Measurement base The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for other financial assets

held at fair value through profit or loss and assets held for distribution to iwi recognised at the lower of carrying amount and fair value less cost to distribute. The financial statements are presented in New Zealand dollars, and all values are rounded to the nearest thousand dollars ($’000) unless otherwise stated.

b) Changes in accounting policy and disclosures There have been no changes in the accounting policies for the year ended 30 September 2021. All accounting policies and disclosures are consistent with those applied by the Group in the previous financial year.

c) Use of estimates and judgements The preparation of financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the end of the reporting period. However, uncertainty surrounding these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of a particular asset or liability in future periods. In the process of applying the accounting policies, management has made the following significant judgements. (i) Interest in Aotearoa Fisheries Limited At the Special General Meeting on 4 June 2015, iwi voted unanimously to have all shares held by Te Ohu in Aotearoa Fisheries Limited (AFL) trading as Moana New Zealand transferred to iwi. At the March 2016 Hui-a-Tau, it was agreed the redeemable preference shares (RPS) should be converted to ordinary shares and transferred to iwi with the other shares held by Te Ohu Kai Moana. These decisions by iwi had the effect of changing the status of these assets from being assets of Te Ohu Kai Moana in its own right to assets being held for distribution in the same way that other assets are held as part of the reserves detailed in the balance sheet under Māori Fisheries Act and other classified reserves. As these assets are now held for distribution to iwi, they are recognised at the lower of carrying amount and fair value less cost to distribute. Management has exercised judgement in determining the fair value less cost to distribute in relation to these assets as at 30 September 2021. (ii) Classification of Māori Fisheries Act Reserves Te Ohu Kai Moana Trust holds settlement assets in trust for iwi under the Act. In accordance with the Act, iwi are entitled to a share of those settlement assets upon

81


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

82

achieving the status of a mandated iwi organisation (MIO) and subsequently on reaching coastline and harbour agreements with neighbouring iwi. Until MIO status is achieved, the Trust has no obligations to make settlements under the Act.

Management has concluded it is appropriate to classify the settlement assets as Trust equity until an iwi becomes entitled to receive them. Settlement assets allocated to an iwi are reclassified to liabilities until actual transfer of ownership occurs. (iii) Quota shares The Trust tests quota shares held by it, either in its own right or in trust for iwi, for impairment on an annual basis. For the purpose of testing assets for impairment, the Trust appoints external valuers to determine the fair value of all quota shares held at balance date. A valuation requires making various assumptions about the future including estimating present values of future cash flows by applying an appropriate discount rate to the cash flows receivable from the ownership or use of an asset. An impairment exists when the carrying value of an asset exceeds its fair value.

d) Basis of consolidation Subsidiaries are entities in which the Trust has the capacity to control the financing and operating policies to obtain ownership benefits. The financial statements comprise the Trust and its subsidiary Charisma Developments Limited, which is an asset-holding company only and does not trade. Its assets are the RPS and a small amount of research quota. Both items have been incorporated into the Group’s financial statements.

e) Equity and reserves Equity is split into three sections to separately identify the equity accumulated in the Trust, the assets in AFL being held for distribution as a result of iwi resolutions following the MFA section 114 review and the reserves the Trust is required to maintain in accordance with the Act or other agreements or deeds, until the assets are allocated and transferred to mandated iwi organisations, their asset-holding companies or the beneficiaries identified in the other agreements or deeds. The Act requires that the cash to iwi set aside under section 137 (1) (d) accumulates earnings attributable to it. Interest is attributed on a monthly basis at the interest rate applicable to funds held at call.

f) Allocation and transfer of assets to iwi per the Māori Fisheries Act 2004 Distributions of assets through allocation and transfer to mandated iwi organisations or their asset-holding companies are recorded at the carrying value of the applicable asset in the financial statements. Assets allocated but not transferred are classified as liabilities in the balance sheet.

g) Taxation The Trust and Charisma Development Limited are registered as charitable organisations with the Department of Internal Affairs and are therefore treated as exempt from income tax.

h) Goods and services tax (GST) These financial statements have been prepared on a GST exclusive basis with the exception of receivables and payables, which are stated inclusive of GST.

i) Financial assets and liabilities (i) Receivables Trade receivables are classified as loans and receivables, which generally have standard commercial terms of trade and are recognised and carried at original invoice amount less an allowance for amounts assessed to be uncollectable. Collectability of trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Individual debts that are known to be uncollectable are written off when identified. (ii) Financial investments The Group classifies its financial investments at fair value through profit and loss as the Group invests in these financial assets with a view to profiting from their total return in the form of interest or increases in the fair value. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial investments are recognised in the statement of comprehensive revenue and expense in the period in which they arise. The Group has classified its financial investments as level 2 in the fair value hierarchy. (iii) Payables Trade payables are classified as financial liabilities measured at amortised cost with settlement of payments being on normal commercial terms.

j) Assets held for distribution to iwi Assets held for distribution to iwi are recognised at the lower of their carrying amount and fair value less cost to distribute. The costs to distribute are the incremental costs directly attributable to the distribution. The criteria for held-for-distribution classification is regarded as met only when the distribution is highly probable and the assets are available for immediate distribution in their present condition. Actions required to complete the distribution should indicate that it is unlikely that significant changes to the distribution will be made or that the distribution will be withdrawn. Management must be committed to the distribution expected within one year from the date of classification. Assets held for distribution are presented separately as current assets in the balance sheet.

k) Intangible assets Quota shares have an indefinite useful life and generate economic benefits beyond one year. Quota shares are held at deemed cost and tested annually for impairment.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Any adjustments made to recognise impairment are reported in the statement of comprehensive revenue and expense. Quota shares are held by the Group for and on behalf of iwi. They are not able to be sold by the Group. New Zealand Units (NZUs) issued as part of the compensation to quota owners under the Fishing Allocation Plan allowed for in the Climate Change Response Act 2002 are held as intangible assets at a deemed cost of nil.

l) Impairment The carrying amounts of assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. If it is not possible to estimate the recoverable amount of the individual asset, the Group determines the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. Impairment losses directly reduce the carrying amount of assets and are recognised in the statement of comprehensive revenue and expense.

m) Leases The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement and requires an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset. The Group has entered into operating leases for certain fixed assets. Operating lease payments, where the lessors effectively retain substantially all the risks and benefits of ownership of the leased items, are charged to the statement of comprehensive revenue and expense in the periods in which they are incurred.

n) Revenue recognition Revenue is recognised and measured at the fair value of the consideration received or receivable to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. (i) Revenue from annual catch entitlement (ACE) sales ACE is the annual right to catch a specific amount of a relevant fish stock within the quota management system. ACE is allocated on the first day of the fishing year to the owner of the quota shares from which it is generated. ACE is sold by the Group to iwi organisations in accordance with section 152 of the Māori Fisheries Act 2004. Invoices are raised in April and October each year to the relevant iwi organisations upon the commencement of the relevant ACE round. The total amount invoiced is initially accrued as deferred income and subsequently amortised and recognised as income over the 12 months of the respective fishing years.

Proceeds from the sale of ACE to iwi are used to pay government and industry levies and costs incurred by the Group as owner of quota yet to be allocated and transferred to iwi. The balance of ACE sale proceeds contributes towards the costs of administering the ACE rounds and participating in fisheries management organisations. (ii) Interest income Interest income is recognised as the interest accrues using the effective interest method. (iii) Dividends Dividend income is recognised when the Trust’s right to receive the payment is established. Revenue from dividends is recognised in the year they are declared and receivable. At the Special General Meeting held on 3 July 2019, iwi voted unanimously to accept Te Ohu Kai Moana’s decision to distribute Te Ohu Kai Moana’s share of the Moana dividend for the year ending 30 September 2019 to mandated iwi organisations. Te Ohu Kai Moana announced at the annual general meeting held 28 May 2020 that Te Ohu Kai Moana would again distribute Te Ohu Kai Moana’s share of the Moana dividend for the year ending 30 September 2020. These distributions are based on the allocation methodology contained in the Māori Fisheries Act 2004.

o) Provisions A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions made in respect of each obligation are based on management’s best estimate of the expenditure required to settle the obligation at the reporting date.

p) Employee benefits All short-term and long-term obligations relating to employee legal entitlements including annual leave are accrued and recognised in the balance sheet. The liability is equal to the present value of the estimated future cash outflows as a result of employee services provided at the reporting date. Provisions made in respect of employee benefits expected to be settled within 12 months are measured at their nominal values using the remuneration rate expected to apply at the time of settlement.

q) Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents in the balance sheet are classified as loans and receivables, comprising of cash on hand, call deposits and short-term deposits with an original maturity of three months or less.

r) Statement of cash flows For the purpose of the statement of cash flows, cash consists of cash and cash equivalents as defined above. The cash flows included in the statement of cash flows are stated on a gross basis.

83


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

84

NOTE 3 – OPERATING REVENUE FROM TE OHU KAI MOANA TRUST ACTIVITIES 2021

2020

$000

$000

476

475

Other

14

17

TOTAL

490

492

2021

2020

$000

$000

Revenue from sale of ACE

NOTE 4 – OPERATING SURPLUS Included in the operating surplus before taxation are the following operating expenses: NOTES

Fees paid to auditors Audit of the financial statements

17

29

Other services

10

10

232

228

Facilities and rental Travel and accommodation

175

114

392

381

Employee entitlements

2,493

2,133

Professional services

1,125

686

113

192

Quota-related fees and levies

252

292

Administration

122

97

Directors’ remuneration

External reporting and communication

14e

Provision for four-year audit

25

75

Provision for Moana valuation

75

75

Depreciation Fixtures and fittings

32

27

37

36

Leasehold improvements Office equipment IT hardware Software Costs recovered from associated entities TOTAL OPERATING EXPENDITURE

1

1

39

36

36

32

(1,021)

(619)

4,155

3,825


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 5 – MĀORI FISHERIES ACT AND OTHER CLASSIFIED RESERVES

85

NOTES 2021

2020

$000

$000

Māori Fisheries Act reserves

5a)

25,802

25,623

Global Fisheries Scholarship Trust

5b)

1,364

1,218

ACE round disputes held in trust

5c)

3,713

3,342

Te Ohu’s share of AFL Dividend/MATCs

5d)

452

14

31,331

30,197

Balance as at 30 September

Māori Fisheries Act reserves The Māori Fisheries Act details the amounts set aside for allocation and transfer to iwi and associated trusts. The relevant sections of the Act are included with the name of each reserve in the table below. 2021

2020

$000

$000

17,521

17,521

Aotearoa Fisheries Limited income shares held in trust for iwi – section 139

5,447

5,447

Dividend receivable on Aotearoa Fisheries Limited income shares held in trust for iwi – section 76(2)

1,202

1,055

Māori authority tax credits received held in trust for iwi

662

635

Cash top-up for quota shortfall section 137(1)(c)

349

349

Cash to iwi section 137(1)(f)

621

616

25,802

25,623

Quota shares to be allocated section 140 to section 148

TOTAL

i) Settlement assets to be allocated During 2021, no iwi was recognised as a mandated iwi organisation by Te Ohu Kai Moana, and therefore no population settlement assets were allocated (2020: nil). There were no coastline agreements during the year (2020: nil), and no harbour agreement was completed (2020: nil). (ii) Distribution of Te Ohu Kai Moana’s share of Moana dividend At the Annual General Meeting held in May 2020 Te Ohu Kaimoana announced that it would pass through its share of the Moana dividend for the year ending 30 September 2020 to iwi, The distribution continues to be based on the allocation methodology contained in the Māori Fisheries Act 2004 and confirmation by way of written deed by iwi that any distributions provided by Te Ohu Kai Moana would be set aside for charitable fisheries purposes (refer to Note 5d). In the previous year, the Special General Meeting held on 3 July 2019, iwi voted unanimously to accept Te Ohu Kai Moana’s decision to distribute Te Ohu Kai Moana’s share of the Moana dividend for the year ending 30 September 2019 to mandated iwi organisations. These distributions have been based on the allocation methodology contained in the Māori Fisheries Act 2004.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

86

NOTE 5 – MĀORI FISHERIES ACT AND OTHER CLASSIFIED RESERVES (continued) b) Global Fisheries Scholarship Trust The Global Fisheries Scholarship (GF) Trust was created in 2008. The funds are invested as part of Te Ohu Kai Moana’s investment portfolio and share on a proportional basis the income generated and valuation movements based on the percentage of the total fund held. This scholarship has been deferred due to the effects of COVID-19 and will restart once international travel restrictions are lifted. Administration is undertaken by Te Ohu Kai Moana Trustee Limited.

Balance as at 1 October Income Scholarship costs Balance as at 30 September

2021 $000 1,218 146 1,364

2020 $000 1,165 53 1,218

c) ACE round disputes held in trust These funds have arisen from disputes over representation and mandate issues relating to quota lease and annual catch entitlement distribution rounds. The funds are held on deposit awaiting resolution of each dispute. In some cases, the amounts cover disputes involving multiple lease and ACE round years. 2021

2020

$000

$000

Balance as at 1 October

3,342

2,962

Income from sale of ACE

377

376

7

17

(13)

(13)

371 -

380 -

Balance as at 30 September

3,713

3,342

Details of iwi/disputes and funds held

2021 $000 1,606 12 328 160 146 378 106 85 39 410 17 385 14 6 13 3 2 2

2020 $000 1,443 12 327 160 145 345 106 85 39 305 17 318 14 6 12 3 2 2

1

1 3,342

Income from interest Administration costs deducted ACE round disputes held in trust Settled disputes distributed

Southern FMA8 iwi Far North Rangaunu Harbour (Te Rarawa) Coromandel Scallops Whakatōhea Ngāi Takoto Mōtītī Island CRA9 iwi Ngāi Tahu and Ngāti Toa Rangatira FMA7 (OYS7C) Ngāitai Ngāti Kahungunu (freshwater) Ngāti Porou/Māhaki/Rongowhakaata Rongomaiwahine/Ngāti Kahungunu Ngāi Tahu/Te Tau Ihu Far North Harbour Te Ātiawa (Taranaki) (freshwater) ORH7A (Ngāi Tahu, Rangitāne (Te Tau Ihu) and Ngāti Toa Rangatira) Ngāti Pūkenga, Ngāi Tāmanuhiri, Ngāti Whare, Ngāti Ranginui (freshwater) Ōhiwa Harbour TOTAL

3,713


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 5 – MĀORI FISHERIES ACT AND OTHER CLASSIFIED RESERVES (continued)

87

d) Distribution of Te Ohu Kaimoana’s share of Moana dividend During the year Te Ohu Kaimoana distributed its share of Moana dividend to iwi. The table below represent the payments to iwi who returned signed deeds of undertaking. 2020 Moana dividend distributed during 2021

2019 Moana dividend distributed during 2020

$000

$000

IWI Paid Hauraki

43

Awaiting deeds

On Trust

TOTAL

Paid

43

55

Awaiting deeds

On Trust

TOTAL 55

Moriori

2

2

2

2

Muaūpoko

-

6

6

7

7

Nga Rauru

-

10

10

13

13

Ngai Tai Ngāi Tahu

7

7

131

Ngai Takoto

131

10

10

167

167

2

2

Ngāi Tāmanuhiri

-

4

4

5

5

Ngāi Tūhoe

-

94

94

120

120

Ngāiterangi Ngāpuhi

33

33

42

42

339

431

431

Ngāruahine

8

Ngāti Apa ki te Rā Tō Ngāti Hauiti Ngāti Kahu Ngāti Kahungunu

2

339

Ngāti Apa (North Island) Ngāti Awa

2

10

10

13

13

8

10

10

2

2

2

2

42

42

53

53

3

4

4

-

3

23

23

29

29

169

169

215

215

Ngāti Koata

3

3

4

4

Ngāti Kuia

4

4

5

5

Ngāti Kuri

15

15

19

19

Ngāti Manawa

5

5

6

6

97

97

124

124

Ngāti Maru (Taranaki)

3

3

4

4

Ngāti Mutunga (o Wharekauri)

3

3

5

5

Ngāti Maniapoto

Ngāti Mutunga (Taranaki) Ngāti Porou

4

4

6

6

201

201

256

256

Ngāti Pukenga

4

4

5

5

Ngāti Ranginui

21

21

27

27

3

4

4

Ngāti Rārua

-

3

Ngāti Raukawa (ki Waikato)

24

5

Ngāti Ruanui

18

Ngāti Tama (Te Tau Ihu)

-

Ngati Tama (Taranaki)

-

Ngāti Toa Rangatira Ngāti Tūwharetoa Ngati Whare

2 4

16 108 4

(2)

29

36

36

18

23

23

2

2

2

4

5

16

21

108

138

2

-

5 21 138

2

2


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

88

NOTE 5 – MĀORI FISHERIES ACT AND OTHER CLASSIFIED RESERVES (continued) d) Distribution of Te Ohu Kaimoana’s share of Moana dividend (continued) 2020 Moana dividend distributed during 2021

2019 Moana dividend distributed during 2020

$000

$000

IWI Paid Ngāti Whātua

Awaiting deeds

On Trust

41

TOTAL

Paid

41

53

Awaiting deeds

On Trust

TOTAL 53

Ngātiwai

13

13

17

17

Rangitanne (North Island)

11

11

13

13

4

4

5

5

Rangitāne o Wairau Raukawa ki te Tonga

62

62

79

79

Rongowhakaata

12

12

15

15

Taranaki Iwi

19

19

24

24

Te Aitanga a Mahaki

14

14

18

18

128

128

164

164

2

2

2

8

45

57

57

6

8

8

5

5

7

7

Te Arawa Te Āti Awa ki Whakarongotai Te Ātiawa (Taranaki)

2 37

Te Ātiawa (Te Tau Ihu)

6

Te Ātiawa (Wellington)

-

Te Atihaunui-ā-Papārangi

31

31

39

39

Te Aupouri

26

26

33

33

Te Rarawa

38

38

48

48

32

Te Whānau a Apanui

-

Waikato-Tainui

-

147

Whaingaroa

-

6

Whakatōhea

32

SUB-TOTAL

1,670

438

36

42

32

147

187

42 187

6

8

8

32

41

41

2,144

2,671

14

47

2,732

NOTE 6 – RECEIVABLES AND PREPAYMENTS

Trade receivables Prepayments

TOTAL

2021

2020

$’000

$’000

107

160

65

62

172

222

Trade receivables are generated from the sale of ACE and recovery of costs from associated entities. Prepayments are the unexpired portion of insurances paid in advance.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 7 – INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

89

Percentage held Principal activity

Balance date

2021

2020

Charisma Developments Limited

Investment holding

30-Sep

100%

100%

Te Ohu Kai Moana Portfolio Management Services Limited

Portfolio management

30-Sep

100%

100%

Te Ohu Kai Moana Custodian Limited

Custodial services

30-Sep

100%

100%

30-Sep

100%

100%

Te Ohu Kai Moana Development Fisheries Limited Non-trading Te Pūtea Whakatupu Trustee Limited

Trustee

30-Sep

100%

100%

Te Wai Māori Trustee Limited

Trustee

30-Sep

100%

100%

The single share in Te Pūtea Whakatupu Trustee Limited and Te Wai Māori Trustee Limited is held jointly by the directors of Te Ohu Kai Moana Trustee Limited.

NOTE 8 – ASSETS HELD FOR DISTRIBUTION TO IWI 2021

2020

$000

$000

81,713

81,713

Te Ohu AFL shares

a)

AFL income shares held in trust for iwi

b)

5,447

5,447

Redeemable preference shares

c)

20,000

20,000

107,160

107,160

Balance as at 30 September

The Act states that the Trust must retain control of 100% of the 125,000 voting shares and 20% of the 250,000 income shares in AFL. The balance of the income shares is to be held in trust for iwi until they are allocated. See b) below. On 4 June 2015, iwi resolved to make significant changes to the governance arrangements established under the Māori Fisheries Act 2004 (the Act), including the transfer to iwi of all shares held by Te Ohu Kai Moana in AFL. A report setting out the resolutions agreed by iwi arising from the section 114 review and detailing amendments required to the Act to implement the changes was prepared and delivered to the Minister for Primary Industries on 30 September 2016. A draft amended Act enabling the decisions to be implemented was subsequently delivered to the Minister by the end of 2016 for consideration and inclusion in the Government’s legislative programme. The timing of the actual distribution to iwi remains uncertain due to the need for future legislative amendments to be enacted. However, Te Ohu Kai Moana can report that Cabinet gave approval for the bill to be drafted by the Parliamentary Counsel Office during the 2020–21 fiscal year. Te Ohu Kai Moana are confident that the Māori Fisheries Act 2004 will be reviewed within this parliamentary term.

a) Te Ohu Kai Moana AFL shares Te Ohu Kai Moana’s interest in AFL was previously recognised as an investment in associate applying the equity accounting method. As a result of the resolutions passed by iwi, Te Ohu Kai Moana’s interest in AFL, including the RPS (see “c” below), were reclassified to assets held for distribution to iwi and recognised at the lower of their carrying amount and fair value less cost to distribute as at 30 September 2021. The amount of equity within the Trust that represents the carrying value of the assets as at 30 September 2021 has been separated from the Trust capital and retained earnings and disclosed as a separate component of Trust equity.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

90

NOTE 8 – ASSETS HELD FOR DISTRIBUTION TO IWI (continued) b) AFL income shares held in trust for iwi

AFL income shares held in trust

2021

2020

$000

$000

5,447

5,447

The Act required the Trust to hold 80% of the income shares in AFL, received on the appointed day, 29 November 2004, for allocation and transfer to iwi. The Trust recorded the investment based on the net asset value of AFL at the appointed day. Up to 30 September 2015, the movement in net assets reported by AFL each year was added to the value of the remaining income shares held in trust in the proportion that the number of shares held relates to the total income shares on issue. These assets continue to be classified within the Māori Fisheries Act reserves section in equity. As at 30 September 2016, the Trust’s share of the change in AFL’s net assets is no longer added to the carrying value of the shares held in trust for iwi. The AFL income shares held in trust for iwi are recognised at the lower of carrying amount and fair value less cost to distribute. The total number of shares held in trust as at 30 September 2021 is as follows:

Number of shares held in trust

Iwi Te Whānau a Apanui Ngāti Tama TOTAL

2021

2020

2,978

2,978

354

354

3,332

3,332

The value of assets held in trust for iwi in relation to AFL income shares is: Iwi

2021 AFL income share value

Dividends

MATCs

Share of Te Ohu’s 2021 Dividend

Share of Te Ohu’s 2021 MATCs

$000

$000

$000

$000

$000

4,867

1,015

580

60

14

Ngāti Tama

580

121

68

7

2

Muaūpoko

-

-

2

0

0

TOTAL

5,447

1,136

650

67

16

Iwi

2020 AFL income share value

Dividends

MATCs

Share of Te Ohu’s 2020 Dividend

Share of Te Ohu’s 2020 MATCs

$000

$000

$000

$000

$000

4,867

910

558

34

8

580

108

65

4

1

Te Whānau a Apanui

Te Whānau a Apanui Ngāti Tama Muaūpoko TOTAL

-

-

2

-

-

5,447

1,018

625

37

9

Included in this table is Te Whānau a Apanui and Ngati Tama’s share of Te Ohu Kai Moana’s dividend and MATC’s received from AFL Limited (Moana) for 30 September 2019 and 2020 respectively.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 – ASSETS HELD FOR DISTRIBUTION TO IWI (continued)

91

c) Redeemable preference shares (RPS) On 22 December 2004, the Trust received $20 million face value of RPS issued by AFL Investments Limited (a wholly owned subsidiary of Aotearoa Fisheries Limited) in satisfaction of loans owed by AFL to the Trust. The RPS are supported by a guarantee from and a put option to AFL. The RPS were subsequently transferred to Charisma Developments Limited, a wholly owned subsidiary of the Trust. The non-interest-bearing redeemable preference shares comprise 20 million shares with an issue price of $1 per share. In the case of liquidation of AFL Investments Limited, the RPS will be repaid in priority to other classes of equity in AFL Investments Limited. The RPS agreement allows the Trust to put the RPS to AFL at any date from 29 November 2011 to 29 November 2024. In 2019, a variation to the agreement was signed that extended the date from 8 years to 13 years to take into account the slow progress of the Māori Fisheries Act review. The redemption price is to be determined through negotiation between the parties but cannot exceed $1 per share. During the 2016 financial period, iwi resolved that the RPS held by Te Ohu Kai Moana should be cancelled, converted into ordinary shares and distributed to iwi at the same time as the voting and income shares.

Carrying value at reporting date

2021

2020

$000

$000

20,000

20,000

NOTE 9 – FINANCIAL INVESTMENTS Under the Trust’s investment structure, Te Ohu Kai Moana Portfolio Management Services Limited (Portfolio Management Services) was established to assume the overall administration and management of the joint investment portfolio for the Trust and its two associated trust entities: Te Pūtea Whakatupu and Te Wai Māori. The composition of Board members on the Portfolio Management Services are made up of two directors on Te Ohu Kai Moana Trust’s Board plus the Chair of Te Ohu Kai Moana Trustee Limited as an ex-officio member and two independent directors skilled in investment financial markets. The legal title of all investments in the joint portfolio is held in the name of Te Ohu Kai Moana Custodian Limited as custodian. The custodian has no beneficial interest in any of the assets registered in its name. The Trust shares on a proportional basis the income generated and valuation movements based on the percentage held of the total portfolio. As at 30 September, the percentage held is Te Ohu Kai Moana 64%: Te Pūtea Whakatupu 18%: Te Wai Māori 18%. The joint investment portfolio returned +14.0% over the financial year, compared with its benchmark return of +10.2%. Performance was driven by Australasian and global listed equities and New Zealand unlisted property. Over the past three years, the joint investment portfolio returned +7.5%, outperforming its benchmark by 0.6%. The portfolio is diversified across listed equities, private equity, hedge funds, property, infrastructure, fixed income and cash. 2021 Balance as at 1 October

Gains on investment portfolio

2020

$000

$000

92,340

93,021

12,968

2,519

Withdrawals during the year

(3,400)

(3,200)

Balance as at 30 September

101,908

92,340


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

92

NOTE 10 – QUOTA SHARES 2021

2020

$000

$000

17,705

20,344

Year ended 30 September Opening net book amount

-

(2,639)

Closing net book amount

17,705

17,705

Deemed cost

17,705

17,705

Net book value

17,705

17,705

Allocated to iwi

Cost is represented by the fair value of the quota parcel vested in the Trust on 29 November 2004. The original fair value of the quota parcel was determined through an independent valuation process. The parcel remaining as at 30 September 2021 was tested for impairment by having the quota shares valued on 1 October 2021 by two independent valuers. The market value of the portfolio of the quota shares held ranged from $39.0 million to $49.5 million after allowing for costs to sell. As the carrying value of the quota shares held was less than the market value, no impairment has occurred. Included in the above total is $184,000 (2020: $184,000) of quota shares relating to the Trust’s participation in development fisheries at the reporting date. These quota shares do not form part of the quota shares held in trust for allocation to iwi under the Act. In September 2010, the Trust received an allocation of 25,628 New Zealand Units (NZUs) as part of the compensation to quota owners under the Fishing Allocation Plan allowed for in the Climate Change Response Act 2002. The NZUs will be allocated to iwi based on their proportionate share of the quota shares held by the Trust as at 24 September 2009. The total balance of NZUs for the Group as at 30 September 2021 is 11,926 units (2020: 11,926 units). No value was ascribed to the NZUs at balance date. During the year, Te Ohu Kai Moana successfully resolved the 28N rights in SPO3 quota with no loss to iwi settlement holdings.

NOTE 11 – PAYABLES AND ACCRUALS 2021

2020

$000

$000

Trade payables

102

121

Employee entitlements

122

116

47

63

Other payables

546

597

TOTAL

817

897

Income received in advance

Income received in advance relates to the April 2021 ACE round. All income from the sale of ACE is accrued and amortised over the 12 months of the fishing year. The revenue is then matched to the levies, charges and overhead expenses incurred on a monthly basis. When shares are transferred to iwi during the year, the levies and charges for the remainder of the fishing year are refunded to iwi. The balance of income received in advance is the un-amortised income for the six months from 1 October 2021 to 31 March 2022.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 12 – MĀORI FISHERIES ACT ASSETS ALLOCATED BUT NOT TRANSFERRED

93

There were no assets allocated but not transferred as at 30 September 2021 (2020: nil).

NOTE 13 – PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT Office Fixtures and equipment fittings $000

$000

IT hardware $000

Work in progress (WIP)

Total

$000

$000

$000

3

1,751

IT Leasehold software improvements $000

At 1 October 2019 Cost or revaluation

118

310

258

185

877

(117)

(210)

(204)

(66)

(503)

1

100

54

119

374

3

651

Opening net book value

1

100

54

119

374

3

651

Additions

-

4

20

20

-

-

44

Accumulated depreciation Opening net book value

- (1,100)

Year ended 30 September 2020

WIP allocated to asset categories Depreciation charge Closing net book value

-

-

-

3

-

(3)

-

(1)

(27)

(37)

(33)

(34)

-

(132)

0

77

37

109

340

-

563

-

1,795

At 30 September 2020 Cost or revaluation

118

314

278

208

877

(118)

(237)

(241)

(99)

(537)

0

77

37

109

340

-

563

Opening net book value

0

77

37

109

340

-

563

Additions

1

36

74

13

6

-

130

WIP allocated to asset categories

-

-

-

-

0

-

-

(1)

(32)

(39)

(36)

(37)

-

(145)

0

81

72

86

309

-

548

119

350

352

221

883

-

1,925

(119)

(269)

(280)

(135)

(574)

0

81

72

86

309

Accumulated depreciation Closing net book value

- (1,232)

Year ended 30 September 2021

Depreciation charge Closing net book value At 30 September 2021 Cost or revaluation Accumulated depreciation Closing net book value

- (1,377) -

548


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

94

NOTE 14 – RELATED PARTY DISCLOSURE a) Distributions of settlement assets to iwi There was no distribution of settlement assets to iwi as at 30 September 2021. 30 September 2020

Quota shares

Total cash

Total

Assets allocated and transferred

$000

$000

$000

Ngāti Toa

1,063

20

1,083

Te Atiawa (Wellington)

1,576

30

1,606

Total assets allocated and transferred

2,639

50

2,689

b) Distributions of Te Ohu Share of Moana Dividend At the Annual General Meeting held via Zoom in May 2020, Te Ohu Kaimoana announced that it would pass through its share of the Moana dividend for the year ending 30 September 2020 to iwi. The distribution continues to be based on the allocation methodology contained in the Māori Fisheries Act 2004. Confirmation by way of written deed by iwi that any future distributions of Te Ohu Share of Moana dividend provided by Te Ohu Kai Moana would be set aside for charitable fisheries purposes (refer to note 5d). The previous year, at the Special General Meeting held on 3 July 2019, iwi voted unanimously to accept Te Ohu Kai Moana’s decision to distribute Te Ohu Kai Moana’s share of the Moana dividend for the year ending 30 September 2019 to mandated iwi organisations. This distribution was based on the allocation methodology contained in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisations confirmed that their distribution would be set aside for fisheries purposes that are charitable.

c) Revenue from sale of ACE Each year, ACE generated from the quota shares held by the Trust is sold to iwi and their representative organisations. In the year ended 30 September 2021, $0.476 million (2020: $0.475 million) of invoices were issued to related parties for the October 2020/21 and April 2021/22 fishing years.

d) ACE round disputes held in trust Sale of ACE from disputes arising in relation to the October 2020 and April 2021 ACE rounds required ACE to be sold to third parties at market value. Proceeds from these sales, after the deduction of costs, are held in trust for iwi until disputes are resolved. 2021

2020

$000

$000

Balance as at 1 October

3,342

2,962

Income from sale of ACE

377

376

7

17

Administration costs incurred

(13)

(13)

Balance as at 30 September

3,713

3,342

Income from interest


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 14 – RELATED PARTY DISCLOSURE (continued)

95

e) Payments to Te Ohu Kai Moana Directors $000

$000

$000

$000

$000

$000

2021 Total

2020 Total

Board

Audit and Risk

Remuneration and Appointments

Portfolio Management Services

Rangimarie Hunia (Chair)

75

-

3

-

78

80

Sir Mark Solomon (Deputy Chair)

44

2

2

4

52

76

-

-

-

-

-

5

Selwyn Parata

35

-

3

-

38

38

Paki Rawiri

35

-

3

-

38

35

Bella Takiari-Brame

35

13

-

6

54

54

Pahia Turia

35

-

-

-

35

35

Alan Riwaka

35

-

-

-

35

30

Maru Samuels

13

-

-

-

13

8

Kim Skelton (alternate)

13

4

-

4

21

12

320

19

11

14

364

373

-

-

8

Te Ohu Kai Moana Board Members

Ken Mair

Independent Audit and Risk Committee members and Directors of Portfolio Management Services

Debra Birch

-

-

-

Emily Vaka’uta

-

6

-

6

12

-

Wayne Panapa

-

6

-

10

16

-

320

31

12

31

392

381

TOTAL

The directors attended the following meetings during the year: Appointed Retired

Number of meetings held during the year

Board

Audit Portfolio Total and Remuneration Management meetings Risk Services

5

6

1

4

16

14 Feb 2013

4

2

-

1

7

Rangimarie Hunia (Chair from 16 Jul 2019) 10 Feb 2015

5

-

1

-

6

Selwyn Parata

1 Dec 2015

4

-

1

-

5

Paki Rawiri

1 Dec 2015

5

-

1

-

6

Kim Skelton

31 Jul 2018

5

3

-

3

11

Pahia Turia

31 Jul 2018

4

-

-

-

4

Te Ohu Kaimoana Board Members Sir Mark Solomon (Deputy Chair from 22 Dec 2015)

8 Jul 2018

5

6

-

4

15

Alan Riwaka

23 Nov 2019

5

-

-

-

5

Maru Samuels

10 Feb 2020

5

-

-

-

5

Bella Takiari-Brame

Independent Audit and Risk Committee members and Directors of Portfolio Management Services Emily Vaka‘uta

1 Oct 2020

-

6

4

10

Wayne Panapa

1 Oct 2020

-

5

4

9


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

96

NOTE 14 – RELATED PARTY DISCLOSURE (continued) f) Payments to Te Wai Māori Trustee Limited Directors from Te Wai Māori Trust Appointed

Retired/Resigned

2021

2020

$000

$000

22

8

10

21

Directors Pahia Turia (Chair from 13 Feb 2021)

17 Feb 2020

Lisa te Heuheu (Chair from 17 Feb 2020 to 12 Feb 2021)

13 Apr 2017

Ken Mair (Chair to 16 Feb 2020)

12 Feb 2021

17 Feb 2012

16 Feb 2020

-

11

Miria Pomare

2 Apr 2013

31 May 2021

6

13

Donna Flavell

9 May 2017

12

10

Rawiri Faulkner

2 Apr 2021

7

-

Ian Ruru (alternate)

25 Feb 2019

10

10

Erina Watene-Rawiri (alternate)

2 Apr 2021

5

-

Maria Nepia (alternate)

2 Apr 2021

5

-

77

73

TOTAL

g) Payments to Te Pūtea Whakatupu Trustee Limited Directors from Te Pūtea Whakatupu Trust Appointed

Retired/Resigned

2021

2020

$000

$000

Directors Norman Dewes (Chair from 28 Nov 2017)

1 Mar 2017

6

14

Kate Cherrington (Chair from 1 Feb 2018)

28 Nov 2017

28 Feb 2021

31

31

Awerangi Tamihere

16 Jul 2019

13

13

Maria Ngawati

16 Jul 2019

12

6

Tatiana Greening (alternate)

16 Jul 2019

10

6

72

70

TOTAL

h) Subsidiaries, associates and other related parties The Trust’s wholly owned subsidiary Charisma Developments Limited and all other entities that are established under the Māori Fisheries Act 2004 are considered to be related parties of the Trust. 2021

2020

Income received/ cost recoveries

Expenses paid

Income received/ cost recoveries

Expenses paid

$000

$000

$000

$000

Aotearoa Fisheries Limited

43

5

59

36

Sealord Group

45

-

162

27

Te Pūtea Whakatupu Trust

428

4

183

4

Te Wai Māori Trust

534

1

544

12

Takutai Trust

271

5

258

-

1,321

15

1,206

79

TOTAL


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 14 – RELATED PARTY DISCLOSURE (continued)

97

i) Key management remuneration

Salaries and employee benefits

j) Directors’ interests The Trust holds a register of interests for all directors of Te Ohu Kai Moana Trustee Limited and Te Ohu Kai Moana Portfolio Management Services Limited. As at 30 September 2021, the directors have the following interests: Rangimarie Hunia (Chair) Manaiakalani Education Trust (Trustee) Ngāti Whātua Ōrākei Whai Maia Limited (Chief Executive) Westpac Sustainability Panel (Panellist) Sir Mark Solomon Oaro M Incorporation (Member) Ngāti Ruanui Holdings (Director) He Toki ki te Rika/ki te Mahi (Patron) Deep South National Science Challenge Governance Board (Member) Sustainable Seas NSC Governance Board (Member) Liquid Media Operations Limited (Shareholder) Pure Advantage (Trustee) Taranaki Capital Partners (Director) New Zealand Police Commissioner’s Māori Focus Forum (Member) Kaikōura Marine Guardians (Member) Te Korowai o Te Tai ō Marokura (Member) Seed Limited (Chairman) QuakeCoRE (Member) Māori Carbon Foundation (Chair) Te Pūtahitanga o Te Waipounamu (Chair) Coastal People, Southern Skies (Chair) Oranga Tamariki Advisory (Member) Ngā Mahanga (Advisory)

2021

2020

Total

Total

From

To

no.

no.

$100,001

$150,000

5

3

$150,001

$200,000

3

3

$200,001

$250,000

-

-

$250,001

$300,000

-

1

8

7

Paki Rawiri Ngāti Tūwharetoa Asset Holding Company Limited (Director) University of Waikato Council (Member) Alan Riwaka Te Rūnanga o Ngāti Whatua (Manahautu) Raukau Holdings (Director) Amokura (Director) Selwyn Parata Te Rūnanganui o Ngāti Porou (Chairman) Whareponga Marae (Chairman of Marae Committee and Trustee) Hiruharama Marae (Chairman of Marae Committee and Trustee) Pākihiroa Farms Limited (Chairman/Director) Ngāti Porou Whānui Forests Limited (Director) Pōhutu Incorporation (Chairman) Te Matatini (Chairman) New Zealand Police Commissioner Māori Focus Forum (Member) Iwi Leadership Forum (Member) Te Pīhopatanga o Aotearoa Trust Board (Chairman) Hīkurangi Takiwā (Trustee)


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

98

NOTE 14 – RELATED PARTY DISCLOSURE (continued) Pahia Turia Te Rūnanga o Ngā Wairiki/Ngāti Apa (Chair) Whānau Ora Commissioning Agency (Director) Te Hou Farms Limited (Chair) Regional Economic Growth Strategy Leadership Group Accelerate 25 (Member) Te Roopu Ahi Kaa, Rangitikei District Council, Iwi Relationship Board (Chair) Te Manu Atatū Māori Business Network (Deputy Chair) Whanganui & Partners Economic Development Agency (Director) Māori Economic Strategy Group, Te Pai Tawhiti (Chairman) National Iwi Chairs Forum, Executive (Member) Appliance Repair Care Limited (Director) Taipak Properties Limited (Director) Taipak Developments Limited (Director) PART4U Limited (Director) Ngā Wairiki Ngāti Apa Developments Limited (Director) Te Kūmete o Paerangi, Ngāti Rangi AHC (Director) Te Wai Māori Trust (Chair) Bella Takiari-Brame Maniapoto Māori Trust Board (Trustee) Maniapoto Fisheries Trust (Trustee) Te Kupenga o Maniapoto Limited (Director) Te Wānanga o Aotearoa (Council Member) Portfolio Management Services Limited (Director) North King Country Development Trust (Trustee) Te Wānanga o Aotearoa (Council Member) The Lines Company (Director) FCL Metering Limited (Director) Waikato Tainui Group Audit and Risk Committee (Independent Member) Crown Infrastructure Partners Limited (Director) Luana Limited (Managing Director) Braemar Hospital Limited (Independent Director) Accident Compensation Corporation (Board Member) Aotearoa Circle – National Low Carbon Energy Roadmap (Co-Chair) Takiari-Brame Family Trust (Trustee)

Kim Skelton Te Kotahitanga o Te Ātiawa Trust (Trustee) Te Ātiawa Iwi Holdings Ltd Partnership (Director) Te Ātiawa (Taranaki) Holdings Limited (Director) Wellington Water Limited (Director) Poutama Trust (Trustee) Portfolio Management Services Limited (Director) Maru Samuels Iwi Collective Partnership (ICP General Partner Limited) (General Manager) Joint Venture General Partner Limited (Director) Deepwater Group (Director) Trident Systems Limited (Director) Te Mana o Nga Tuna (Member) Ngati Maru (Taranaki) Fishing Limited (Director) Northern Inshore Committee (Member) PNF and Koura Incorporated (Director) Nga Tapuwae a Maui (Chair) Aotearoa Circle (Member) Wayne Panapa Te Taura Whiri (Commissioner) Te Kupenga o Maniapoto Limited Iwi Collective (Director) Emily Vaka’uta Literacy Aotearoa (Director)

k) Employees’ interests The Trust holds a register of relevant interests for all employees. As at 30 September 2021, senior employees have the following relevant interests: Lisa te Heuheu Te Ohu Kai Moana Custodian Limited (Director) Indent Journal Limited (Director) LMK Consulting Limited (Director) Seafood NZ (Director) Kim Drummond Deepwater Group Limited (Director) Eel Enhancement Company Limited (Director) Seafood New Zealand Limited (Alternate Director)


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 14 – RELATED PARTY DISCLOSURE (continued)

99

Graeme Hastilow Hongoeka 6A Trust (Trustee) Kāpiti Island Strategic Advisory Committee (Ngāti Toa Representative) Te Rūnanga o Raukawa Whāiti (Representative for Parewahawaha Marae) Raukawa Ki Te Tonga Asset Holding Company Limited (Director) Loughnan and Hastilow Limited (Director) Desiree Reynolds Te Ohu Kai Moana Custodian Limited (Director) Te Taiawatea Moko-Mead Mokorina Whānau Trust (Trustee) Federation of Māori Authorities (Committee Member)

l) Aotearoa Fisheries Limited Directors (trading as Moana New Zealand) appointed by Te Ohu Kai Moana Trustee Limited. Directors of Aotearoa Fisheries Limited (trading as Moana New Zealand Limited) Directors Alan Gourdie Anthony Hannon Hinerangi Raumati

Appointed/retired Appointed 1 Nov 2013 Appointed 1 Nov 2013 Appointed 29 Nov 2012

Elizabeth Ward

Appointed 1 Nov 2013

Gregory Summerton

Appointed 1 May 2019

Jason Witehira

Appointed 1 Dec 2018

Mavis Mullins

Appointed 1 Aug 2020

Glenn Hawkins

Appointed 1 Oct 2020

NOTE 15 – COMMITMENTS 2021

2020

$’000

$’000

Payable within 1 year

139

131

1 to 2 years

128

131

2 to 5 years

121

Beyond 5 years

-

-

406

383

a) Operating lease commitments Future minimum rentals payable under non-cancellable operating lease as at 30 September are as follows:

The Trust has entered into commercial operating leases on an office building and certain office equipment.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

100

NOTE 15 – COMMITMENTS These leases have an average life of between one and six years with no renewal option included in the contracts, except for the office building which has two rights of renewal of three years each. There are no restrictions placed on the lessee by entering into these leases.

b) Capital commitments There are no capital commitments as at 30 September 2021 (2020: nil).

NOTE 16 – FINANCIAL RISK MANAGEMENT The Trust’s principal financial instruments comprise cash and call, a share in the joint investment portfolio, receivables and payables. The Trust contracts Te Ohu Kai Moana Portfolio Management Services Limited to manage its share in the joint investment portfolio including its exposure to key financial risks, particularly the credit and interest rate risk in accordance with the statement of investment policies and objectives. The objective of the policy is to support the delivery of the Trust’s financial targets while protecting future financial security. Exposure to credit and interest rate risks arise in the normal course of the Trust’s business. The Trust is risk averse and has policies that seek to minimise its risk exposure from its treasury activities.

Liquidity risk The Trust maintains prudent liquidity risk management which includes maintaining sufficient cash in accordance with its cash flow forecast and an investment portfolio that includes instruments that are readily convertible to cash. All payables recorded within the Trust financial statements are current liabilities. Māori Fisheries Act assets allocated but not transferred are dependent on the respective iwi completing certain formalities required under the Act to receive those assets, and this process may take longer than 12 months. The Group has no long-term debt. The amounts identified as Māori Fisheries Act classified reserves are held in trust until the respective iwi are either mandated in accordance with the Act or reach agreement on the distribution of assets in relation to their respective coastlines or harbours. Any cash amounts included among these reserves are included in cash flow forecasts as soon as the likelihood of any payment being required is identified.

Credit risk Credit risk is the risk that a third party will default on its obligation to the Trust, causing the Trust to incur a loss. It arises from the financial assets of the Trust, which comprise cash, call and term deposits, trade and other receivables and financial assets at fair value through profit and loss.

The Trust’s exposure to credit risk arises from potential default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the carrying amounts of these instruments. The carrying amounts of these instruments that are presented in the balance sheet are the maximum exposure at reporting date. The Trust does not hold any credit derivatives to offset its credit exposure. The Trust does not require any collateral or security to support transactions with financial institutions. The counterparties used for banking and finance activities are financial institutions with high credit ratings and sovereign bodies. The Trust limits the amount of credit exposure to any one financial institution.

Fair values The carrying value of the financial instruments as detailed in Note 9 and as disclosed in the balance sheet is the fair value.

Credit facilities The Trust has a Business MasterCard Facility limit of $25,000 (2020: $17,000) and a Payroll Letter of Credit Facility limit of $100,000 (2020: $100,000).

NOTE 17 – EVENTS SUBSEQUENT TO BALANCE DATE Te Ohu Share of Moana dividend Te Ohu Kai Moana intend to distribute Te Ohu Kai Moana’s share of the Moana dividend for the year ending 30 September 2021. The written undertakings from mandated iwi organisations to confirm that the distribution will be used for fisheries purposes that are charitable received in 2021 apply to future distributions.

Impact of COVID-19 Continuous lockdowns due to COVID-19 occurring during the year had an impact on Te Ohu Kai Moana’s work programme. The Māori Fisheries Conference was cancelled, and Te Ohu Kai Moana’s staff were not able to visit iwi as planned. The impact of COVID-19 on the portfolio negatively affected revenue in the 30 September 2020 year; however, this year the portfolio outperformed all expectations.


101

Independent auditor’s report to the Beneficiaries of Te Ohu Kai Moana Trust Opinion We have audited the financial statements of Te Ohu Kai Moana Trust and subsidiaries (“the Group”) on pages 77 to 100, which comprise the balance sheet of the Group as at 30 September 2021, and the statement of comprehensive revenue and expense, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended of the Group, and the notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies. In our opinion, the financial statements on pages 77 to 100 present fairly, in all material respects, the financial position of the Group as at 30 September 2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Public Benefit Entity Standards Reduced Disclosure Regime. This report is made solely to the Group’s beneficiaries as a body. Our audit has been undertaken so that we might state to the Group’s beneficiaries those matters we are required to state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Group and the Group’s beneficiaries as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.

Basis for opinion We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (New Zealand). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with Professional and Ethical Standard 1 International Code of Ethics for Assurance Practitioners (including International Independence Standards) (New Zealand) issued by the New Zealand Auditing and Assurance Standards Board, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Ernst & Young provides other assurance services to the Group. Partners and employees of our firm may deal with the Group on normal terms within the ordinary course of trading activities of the business of the Group. We have no other relationship with, or interest in, the Group.

Information other than the financial statements and auditor’s report Those charged with governance are responsible for the Annual Report, which includes information other than the financial statements and auditor’s report which is expected to be made available to us after this auditor’s report. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

A member firm of Ernst & Young Global Limited


102

Those charged with governance responsibilities for the financial statements Those charged with Governance are responsible, on behalf of the entity, for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Public Benefit Entity Standards Reduced Disclosure Regime, and for such internal control as those charged with governance determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, those charged with governance are responsible for assessing on behalf of the entity the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless those charged with governance either intend to liquidate the Group or cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing (New Zealand) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located at the External Reporting Board website: https://www.xrb.govt.nz/standards-for-assurancepractitioners/auditors-responsibilities/audit-report-7/. This description forms part of our auditor’s report.

Chartered Accountants Wellington 14 December 2021

A member firm of Ernst & Young Global Limited


TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

103

THE MĀORI COMMERCIAL AQUACULTURE SETTLEMENT TRUST (TAKUTAI TRUST) Financial Statements For the year ended 30 September 2021 Contents 104

Trustee’s report

105

Statement of service performance

108

Statement of financial performance

109

Statement of changes in equity

110

Statement of financial position

111

Statement of cash flow

112–114 115

Notes to the financial statements Auditors’ report


TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST

104

TAKUTAI TRUST TRUSTEE’S REPORT for the year ended 30 September 2021 Legal name of entity Māori Commercial Aquaculture Settlement Trust (Takutai)

Other name of entity (if any) Takutai Trust

Type of entity and legal basis Registered charity – charity number CC33531

Entity’s purpose or mission The Trust was established pursuant to the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004 (the Act). In accordance with the Act, the objectives of Takutai Trust involve representing Māori interests in relation to the aquaculture settlement and holding and transferring to iwi settlement assets received from the Crown and regional councils.

Entity structure The Act appointed Te Ohu Kai Moana Trustee Limited (the Trustee) to act as corporate trustee and provides for the reasonable costs and expenses of the Trustee in carrying out its duties to be met from money appropriated by Parliament. That money is provided to the Trustee in accordance with a funding agreement between Te Ohu Kai Moana Trustee and the Crown.

Main sources of the entity’s cash and resources On 5 August 2005, a funding agreement was signed with the Ministry for Primary Industries to cover services provided and costs recovered by Te Ohu Kai Moana Trustee Limited on behalf of Takutai Trust. In each year, funding from the Ministry for Primary Industries will, from money appropriated by Parliament for that purpose, meet the reasonable costs and expenses of the Trustee in performing its duties under section 38(1) as required by the Act. The trustee will neither profit nor itself bear any of those costs or expenses as a result of carrying out those duties. The Ministry provides funding in accordance with an agreed budget each year. At year end, actual variances against the budget are either refunded to the Ministry or topped up if required.

Main methods used by the entity to raise funds: Takutai Trust does not raise funds.

Entity’s reliance on volunteers and donated goods or services: Takutai Trust does not rely on volunteers and donated goods or services to raise funds.

Physical Address: Level 4, The Woolstore Professional Centre 158 The Terrace Wellington 6011

Postal Address: PO Box 3277 Wellington 6140

For and on behalf of the Trustee:

7 December 2021 Director

Date


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST

TAKUTAI TRUST STATEMENT OF SERVICE PERFORMANCE for the year ended 30 September 2021

105

TAKUTAI TRUST Te Ohu Kai Moana Trustee Limited (Te Ohu Kaimoana) is the corporate trustee of the Māori commercial aquaculture settlement trust, known as Takutai Trust (the Trust). The purpose of the Trust is to: ›

Facilitate regional aquaculture settlements between Iwi aquaculture Organisations (IAOs) of a region and the Crown

Receive regional aquaculture settlement assets.

Hold and maintain those settlement assets

Facilitate the allocation and transfer of those regional aquaculture settlement assets to relevant iwi

Protect settlements.

TRUST OUTPUTS Note that for each regional new space and pre-commencement space settlement, there are two agreements required: a regional agreement signed between iwi and the Crown outlining the details of the settlement and an allocation agreement signed between all iwi in the region, which is an agreement on how the settlement assets will be shared between them. The tables below outline progress made towards both the regional settlement with the Crown and the allocation of assets to iwi.

Pre-commencement space settlements Note that the following table represents the agreements that have been reached in this financial year. Region

Regional agreement

Date of regional agreement

Allocation agreement

Date of allocation agreement

Bay of Plenty

Regional agreement signed.

2014

The assets cannot be allocated and transferred without an amendment to the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004 (the Act).

On 10 August, the amendment to the Act has gone through two readings and is awaiting parliamentary timeframes for its third.

Northland

The crown transferred the remaining settlement pre-commencement assets for Northland to Te Ohu Kaimoana using the Financial Equivalent Method.

March 2017

The remaining assets cannot be allocated and transferred without an amendment to the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004 (the Act).

On 10 August, the amendment to the Act has gone through two readings and is awaiting parliamentary timeframes for its third.

Wellington

The Crown transferred the remaining settlement pre-commencement assets for Wellington to Te Ohu Kaimoana using the Financial Equivalent Method.

March 2014

Pre-commencement and new space regional aquaculture settlement assets work was paused while separate coastline discussions progressed between certain Wellington MIOs/IAOs related to the allocation of fisheries settlement.

We expect to further these discussions in 2021/22 alongside the 2021 new space plan.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST

106

In addition: Protecting settlement Within Northland, there is a group of iwi, Te Hiku, who have quota under the Fisheries Act to collect mussel spat. Most of the mussel spat, from Northland, supplies marine farms in Aotearoa. The spat is harvested by mechanical loaders from Te Oneroa-a-Tōhe (Ninety Mile Beach). Te Hiku iwi have expressed their dissatisfaction with mussel spat harvesting, which was further highlighted when a news report aired in late 2018 showcasing the mechanical harvesting. Te Ohu Kaimoana has been involved in a mussel spat working group to bring together different parties to address iwi concerns. This work is revisiting work that was untaken over ten years prior. Te Ohu Kaimoana’s role is to facilitate iwi involvement and advocate for the best outcome for Te Hiku iwi, as well as all iwi aquaculture organisations and iwi in the business of marine farming. Progress to meet kanohi ki te kanohi has been hindered by COVID restrictions.

New space agreements Region

Waikato East

Southland

Regional agreement

Date of regional agreement

Allocation agreement

Date of allocation agreement

Amendment to the regional agreement signed.

March 2021

Amended allocation agreement yet to be reached.

TBC

Signed by Minister of Oceans and Fisheries, Te Ohu Kaimoana, Ngāi Tahu

5 October 2021

Yet to receive confirmation from both iwi of allocation distribution between iwi. Minister Parker has written to the Southland Regional Council to direct them to provide Te Ohu Kaimoana with authorisation to transfer the authorisation to Ngāi Tahu. Ngāi Tahu can then apply for 16.6 hectares of new space.

19 October 2021

Waiting on MPI to transfer the cash assets to Te Ohu Kaimoana to transfer to Ngāi Tahu.

In addition: Marlborough ›

Marlborough District Council have draft regional plans that will eliminate the likelihood of further salmon farming within this region. Throughout this process, there has been limited engagement with iwi and it will also eliminate the ability for iwi to take space as a settlement asset when a settlement obligation is generated.

Currently the Marlborough Regional Council plans are going through court proceedings. Te Ohu Kaimoana have facilitated discussion with Te Waka a Maui to understand iwi positioning and have made a submission on that basis. Te Ohu Kaimoana is currently in the process of writing a further submission based on kōrero with iwi and MPI.

Further to this, an open ocean application from NZ King Salmon has been submitted to the council. This application will generate a settlement obligation on the Crown. Te Ohu Kaimoana has been working with iwi to facilitate discussions and inform a submission. Te Ohu Kaimoana made a submission and spoke to this at the hearings held the week of the 18 October 2021. We are awaiting the outcome of the hearing.

Bay of Plenty ›

Two iwi within the Bay of Plenty region have received aquaculture space through their historic claims settlement. This process is outside the aquaculture settlement process. Except for the space identified through this process, it creates a further settlement obligation on the Crown.

Te Ohu Kaimoana has been working with iwi, the Crown and experts to deliver an opportunities assessment for this region to best understand the type of aquaculture that would be best suited and beneficial to that area.

The next step is for Te Ohu Kaimoana to facilitate discussions in the context of the settlement obligations while also being mindful of the wider aquaculture that is occurring for iwi within that region.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST

Policy ›

MPI have consulted with Te Ohu Kaimoana on the development and draft documentation of the 2021 new space plan. This is still in draft, and feedback is being provided. This work is progressing into the 2021/22 financial year.

MPI have consulted with Te Ohu Kaimoana on the development of advice to Ministers on management frameworks, investment and RMA reform. This work is progressing into the 2021/22 financial year.

Staffing changes during 2020/21 have led to some work progressing slower than planned, and alongside COVID-19 restrictions, they have affected our ability to facilitate kōrero with some of our more dynamic regions.

In April 2021, a new programme lead was appointed to lead the aquaculture team. This has been successful in creating a structure and shape to the work programme to improve the knowledge transfer between staff and to progress work.

107


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST

108

TAKUTAI TRUST STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE for the year ended 30 September 2021 Notes

2021

2020

$000

$000

Interest received on settlement assets held by Trustee

45

84

Funding received from Ministry for Primary Industries

451

561

Total revenue

496

645

Administration

1

2

Fees paid to auditor – financial statements

5

6

Revenue

Expenses

Fees paid to auditor – overhead allocation review

4

4

Apportioned Trustee overheads

6

218

182

Professional services

6

201

323

3

2

Travel and accommodation

19

42

Allocations to settlement assets held on behalf of iwi

45

84

496

645

-

-

External reporting and communication

Total expenses Net surplus/(deficit) for the year

The above statement of financial performance should be read in conjunction with the accompanying notes on pages 112–114.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST

TAKUTAI TRUST STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY for the year ended 30 September 2021

109

Trust capital

Retained earnings

Total

$000

$000

$000

Balance at 1 October 2020

-

-

-

Settlement assets received from the Crown

-

-

-

Net surplus for the year

-

-

-

Total comprehensive income for the year

-

-

-

Allocation of settlement assets to iwi

-

-

-

Balance at 30 September 2021

-

-

-

Trust capital

Retained earnings

Total

$000

$000

$000

Balance at 1 October 2019

-

-

-

Settlement assets received from the Crown

-

Net surplus for the year

-

-

-

Total comprehensive income for the year

-

-

-

Allocation of settlement assets to iwi

-

-

-

Balance at 30 September 2020

-

-

-

The above statement of changes in equity should be read in conjunction with the accompanying notes on pages 112–114.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST

110

TAKUTAI TRUST STATEMENT OF FINANCIAL POSITION for the year ended 30 September 2021 Notes

2021

2020

$000

$000

Retained earnings

-

-

Total equity

-

-

Equity

Represented by – Current assets Bank accounts and cash

5,572

4,349

GST receivable

7

-

64

Receivables

4

-

Total assets

5,576

4,413

Current liabilities Settlement assets held on behalf of iwi Pre-commencement settlements

4

3,086

3,050

New space settlements

5

2,089

704

191

105

210

554

5,576

4,413

-

-

Ministry for Primary Industries Other current liabilities

7

Total liabilities Net assets

The above balance sheet should be read in conjunction with the accompanying notes on pages 112–114. Signed on behalf of the Trustee who authorised these financial statements for issue on 7 December 2021.

Director

Director


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST

TAKUTAI TRUST STATEMENT OF CASH FLOW for the year ended 30 September 2021

111

2021

2020

$000

$000

537

559

Interest, dividends and other investment receipts

45

89

Settlement received from MPI – to be distributed

1,376

Cash flows from operating activities Cash was received from: Funding from Ministry for Primary Industries

Cash was applied to: Payments to suppliers and employees

735

465

-

1,551

Net cash flows applied to operating activities

1,223

(1,368)

Net decrease in cash

1,223

(1,368)

Opening cash

4,349

5,717

Closing cash

5,572

4,349

5,572

4,349

Distributions to iwi

This is represented by: Bank accounts and cash


TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

112

TAKUTAI TRUST NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS for the year ended 30 September 2021 NOTE 1 – REPORTING ENTITY The Māori Commercial Aquaculture Settlement Trust (Takutai Trust) was established pursuant to the Māori Commercial Claims Settlement Act 2004 (the Act). In accordance with the Act, the objectives of Takutai Trust involve representing Māori interests in relation to the aquaculture settlement and holding and maintaining and transferring to iwi settlement assets received from the Crown and regional councils. Takutai Trust is domiciled in New Zealand.

Bank accounts and cash Bank accounts and cash in the statement of cash flows comprise cash balances held with Westpac.

Receivables Receivables, which generally have standard commercial terms of trade, are recognised and are carried at original invoice amount or less an allowance for amounts to be uncollectable.

Impairment

The following specific accounting policies, which materially affect the measurement of financial performance, movements in equity and financial position, have been established and consistently applied.

The carrying amounts of Takutai Trust’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. If it is not possible to estimate the recoverable amount of the individual asset, Takutai Trust determines the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Basis of preparation

Revenue recognition

Takutai Trust has elected to apply PBE SFR-A (NFP) – Public Benefit Entity Simple Format Reporting – Accrual (Not-For-Profit) – on the basis that it does not have public accountability and has total annual expenses of equal to or less than $2,000,000. All transactions in the performance report are reported using the accrual basis of accounting. The performance report is prepared under the assumption that the entity will continue to operate in the foreseeable future.

Revenue is recognised and measured at the fair value of the consideration received or receivable to the extent it is probable that the economic benefits will flow to Takutai Trust and the revenue can be reliably measured.

NOTE 2 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of measurement The measurement and reporting of financial performance, movements in equity, financial position and cash flows is based on historical cost. Takutai Trust is considered a going concern.

Settlement liabilities Regional agreements finalised and agreed between the Crown and iwi are held as current liabilities in the balance sheet until such time as iwi in the relevant region are able to agree on the share of assets.

Changes in accounting policies There have been no changes in accounting policies during the financial year (2020: nil).

Taxation

NOTE 3 – RELATED PARTY DISCLOSURE

Takutai Trust is registered as a charitable organisation with the Department of Internal Affairs and is therefore treated as exempt from income tax.

The operations of Takutai Trust are administered by Te Ohu Kai Moana Trustee Limited; this year, costs were $229,000 (2020: $266,000). Cost incurred by the Trustee on behalf of the Trust of $48,000 (2020: $47,000) are reimbursed by the Trust as they are incurred.

Goods and services tax (GST) These financial statements have been prepared on a GST-exclusive basis, with the exception of receivables and payables, which are stated inclusive of GST.

Directors’ costs are recovered by Te Ohu Kai Moana Trustee Limited through the reimbursement process.


TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 4 – PRE-COMMENCEMENT SETTLEMENTS HELD ON BEHALF OF IWI

113

2021

2020

$000

$000

2,597

2,561

39

39

Pre-commencement settlements Bay of Plenty regional coastline and Ōhiwa Harbour Wellington Northland Pre-commencement settlements held on behalf of iwi

450

450

3,086

3,050

3,050

2,982

Pre-commencement settlement assets received and distributed Opening balance at 1 October Interest received while funds held by Trustee Total settlements received

36

68

3,086

3,050

-

-

3,086

3,050

2021

2020

$000

$000

703

694

Distributions of settlement assets to: Total settlements distributed Pre-commencement settlement funds held on behalf of iwi as at 30 September

NOTE 5 – NEW SPACE SETTLEMENTS

New space settlements Northland

10

10

Waikato East

Wellington

1,376

-

New space settlements held on behalf of iwi

2,089

704

704

2,228

1,376

-

9

15

2,089

2,243

New space settlement assets received and distributed Opening balance at 1 October Settlements received Waikato East Interest received while funds held by Trustee Total settlements received Distributions of settlement assets to: Northland region Te Aupouri Commercial Development Limited

-

(506)

Ngāti Kuri Trust Board

-

(515)

Te Rūnanga O Whaingaroa

-

(508)

-

(10)

-

(1,539)

2,089

704

Resident withholding tax Total settlements distributed New space settlement assets held on behalf of iwi as at 30 September


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TAKUTAI TRUST NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

114

NOTE 6 – ANALYSIS OF EXPENSES Expense item

Analysis

Apportioned Trustee overheads

Infrastructure

2021

2020

$000

$000

45

50

HR charge

173

132

Total

218

182

2021

2020

$000

$000

Expense item

Analysis

Professional services

Consultant

180

275

Legal

21

48

Total

201

323

2021

2020

$000

$000

NOTE 7 – ANALYSIS OF ASSETS AND LIABILITIES Asset item

Analysis

Bank accounts and cash

Westpac cheque account

17

27

Westpac call account

2,255

1,065

Westpac term deposit

3,300

3,257

Total

5,572

4,349

2021

2020

$000

$000

-

489

Accruals

210

65

Total

210

554

Liability item

Analysis

Other current liabilities

Accounts payable

NOTE 8 – EVENTS SUBSEQUENT TO REPORTING DATE Takutai Trust received $1,115,400 from Ministry for Primary Industries on 20 October 2021 for the Southland Regional Agreement. This amount was distributed to Te Rūnanga O Ngāi Tahu on 27 October 2021 (2020: nil).

NOTE 9 – IMPACT OF COVID-19 For the year ended 30 September 2021, COVID-19 has not had a significant impact on Takutai Trust’s financial performance or position. COVID-19 may affect the Trust in the future; however, at this time, it is not practicable to provide a quantitative or qualitative estimate of the potential impact.


115

Independent Auditor's Report To the Beneficiaries of The Maori Commercial Aquaculture Settlement Trust Report on the Performance Report We have audited the performance report of the Maori Commercial Aquaculture Settlement Trust (the “Trust”) on pages 104 to 114, which comprises the Trustee’s report, the statement of service performance, the statement of financial performance, the statement of changes in equity and statement of cash flows for the year ended 30 September 2021, the statement of financial position of the Trust as at 30 September 2021, and the statement of accounting policies and other explanatory information. In our opinion: ►

the reported outcomes and outputs, and quantification of the outputs to the extent practicable, in the statement of service performance are suitable;

the accompanying performance report on pages 104 to 114 presents fairly, in all material respects ►

the Trustee’s report information for the year ended 30 September 2021;

the service performance for the year then ended; and

the financial position of the Trust as at 30 September 2021, and its financial performance, and cash flows for the year then ended in accordance with Public Benefit Entity Simple Format Reporting – Accrual (Not-For-Profit) issued by the New Zealand Accounting Standards Board. ►

This report is made solely to the beneficiaries of the Trust, as a body. Our audit has been undertaken so that we might state to the Trust’s beneficiaries those matters we are required to state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Trust and the Trust’s beneficiaries as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.

Basis for Opinion We conducted our audit of the statement of financial performance, statement of financial position, statement of cash flows, statement of accounting policies and notes to the performance report in accordance with International Standards on Auditing (New Zealand), and the audit of the Trust information and statement of service performance in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (New Zealand) ISAE (NZ) 3000 (Revised). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Performance Report section of our report. We are independent of the Trust in accordance with Professional and Ethical Standard 1 International Code of Ethics for Assurance Practitioners (including International Independence Standards) (New Zealand) issued by the New Zealand Auditing and Assurance Standards Board, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. We provide other assurance services to the Trust. We have no other relationship with, or interest in, the Trust.

Trustee’s Responsibility for the Performance Report The Trustee is responsible on behalf of the Trust for: ►

Identifying outcomes and outputs, and quantifying the outputs to the extent practicable, that are relevant, reliable, comparable and understandable, to report in the statement of service performance;

A member firm of Ernst & Young Global Limited


116

the preparation and fair presentation of the performance report on behalf of the entity which comprises: ►

the Trust information;

the statement of service performance; and

the statement of financial performance, statement of financial position, statement of cash flows, statement of accounting policies and notes to the performance report

in accordance with Public Benefit Entity Simple Format Reporting – Accrual (Not-For-Profit) issued in New Zealand by the New Zealand Accounting Standards Board, and for such internal control as the Trustee determines is necessary to enable the preparation of the performance report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the performance report, the Trustee is responsible on behalf of Trust for assessing the Trust’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Trustee either intends to liquidate the Trust or cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibility Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the performance report is free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (NZ) and ISAE (NZ) 3000 (Revised) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of this performance report. As part of an audit in accordance with ISAs (NZ) and ISAE (NZ) 3000 (Revised), we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: ►

Identify and assess the risks of material misstatement of the performance report, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of the use of the going concern basis of accounting by the Trustee and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the performance report or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Trust to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the performance report, including the disclosures, and whether the performance report represents the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

A member firm of Ernst & Young Global Limited


117

Perform procedures to obtain evidence about and evaluate whether the reported outcomes and outputs, and quantification of the outputs to the extent practicable, are relevant, reliable, comparable and understandable. We communicate with the Trustee regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Chartered Accountants Wellington 14 December 2021

A member firm of Ernst & Young Global Limited


TIAKI

118

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP SPECIAL GENERAL MEETING DECEMBER 2020 Te Wharewaka o Poneke, Wellington Directors present: Te Ohu Kai Moana Trustee Limited: Rangimarie Hunia, Tā Mark Solomon, Selwyn Parata, Paki Rawiri, Pahia Turia, Alan Riwaka, Kim Skelton, Maru Samuels Te Wai Māori Trust: Lisa te Heuheu (Chair), Pahia Turia Te Pūtea Whakatupu Trust: Kate Cherrington (Chair) Aotearoa Fisheries Limited (Moana New Zealand): Hinerangi Raumati-Tu’ua (Chair)

Apologies: Bella Takiari-Brame (Director, Te Ohu Kaimoana), Whaimutu Dewes (Chair, Sealord)

The meeting opened at 10.00 am Mihimihi/Karakia Selwyn Parata

Introduction to the day The Chair of Te Ohu Kaimoana, Rangimarie Hunia, opened the meeting and outlined the agenda. She invited the Chief Executive of Te Ohu Kaimoana to address the meeting, followed by the Chairs of Te Wai Māori Trust, Te Pūtea Whakatupu Trust, Moana New Zealand and the Chief Executive of Sealord.

Updates provided by members of the Te Kāhui o Te Ohu Kai Moana The Chief Executive of Te Ohu Kaimoana provided an overview of Te Ohu Kaimoana’s priorities and challenges over the last year.

The Chairs of Te Wai Māori and Te Pūtea Whakatupu provided an update on their Trusts’ priorities and challenges for the year. Ngāpuhi asked the Chair of Te Pūtea Whakatupu how kaitiakitanga fits into the Trust’s work on transforming the fishing industry. The Chair of the Trust responded that kaitiakitanga is reflected in the way the Trust behaves with all its kaupapa. The Chair of Moana New Zealand acknowledged the contributions of Whaimutu Dewes and Jamie Tuuta to the Board of Moana and noted the appointments of Mavis Mullins and Glenn Hawkins to the Board. The Chair noted that she will be retiring from the Board next year as she has completed her tenure, leaving a vacancy for a new director. She acknowledged it has been a challenging year. The Chief Executive of Moana New Zealand, Steve Tarrant, provided an overview of Moana’s priorities for the year. Tūwharetoa asked how successful the online approach was. Steve commented on it being a new field for Moana New Zealand. They used the existing platform during the COVID-19 lockdown, and it worked well. This has hastened Moana’s pathway to online sales. Rongowhakaata thanked all for their informative presentations. Ngāti Porou Seafoods asked if there are any numbers to go with the presentations and whether dividends will be affected. The Chief Executive of Moana New Zealand explained that the numbers have not yet been finalised by the auditors. The plan is still $12 million. Moana is likely to hit $6 million but thanks to Sealord, which has done very well this year, the dividend is unlikely to be affected. The Chair of Moana confirmed the dividend is planned to be paid out in March, but an announcement will be made soon.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

The Chief Executive of Sealord presented the priorities for Sealord over the last year and talked about the challenges faced by the company due to COVID-19. Despite the challenges, Sealord has exceeded their expectations. He commented that as a primary industry, the fishing industry could help lead Aotearoa’s recovery.

Rongowhakaata proposed an alternative that would be more specific and time-bound:

At the same time, markets are changing and demand in some markets is uncertain and unpredictable. Every deep-sea fishing company is in the same position. There are large amounts of fish in cold storage because market demand has reduced because of COVID-19. He commented that one of the Bolshoy Avtonomonly Trawler Moroziiniy (BATMs), run by a Russian crew, will not be back next year. Tūwharetoa asked how the fisheries covered by BATM vessels will be worked – noting there will be one less vessel operating. The Chief Executive explained that the hoki TACC is dropping from 115,000 to 95,000 tonnes, so the company can do without the extra BATM. This will mean savings of around $1 million. If the TACC goes up, additional capacity will be needed. The Chair of Te Ohu Kaimoana wrapped up the morning session. She commented the teams have done what they set out to do for the year and in some cases have exceeded their goals. This is not an opportunity to be squandered.

The meeting broke for lunch at 11.45 am. The meeting resumed at 1.00 pm

Resolution to not conduct an audit The Chair of Te Ohu Kaimoana put forward the following resolution for discussion: Agree, pursuant to s 106 of the Māori Fisheries Act 2004 (“Act”), to not conduct an audit of Te Ohu Kaimoana Trustee Ltd (Te Ohu Kaimoana) or any relevant entities as required by s 105 of the Act until there is, in Te Ohu Kaimoana’s opinion, clarity as to whether the MFA amendments will come into force. She explained that the deferrable proposal is based on the same grounds as the last deferral – that it is not beneficial at this time. Clarity is needed as to whether the Māori Fisheries Act amendments will continue to be supported by iwi and supported politically by the new government. If supported, a review is not likely to be useful. The indicative cost is $100,000, and the Board doesn’t consider this to be a good use of iwi funds at this time. She also noted that Te Ohu Kaimoana has implemented quarterly reporting to iwi to increase transparency. The Chair asked if there were any amendments.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

To, pursuant to s 106 of the Māori Fisheries Act 2004 (‘Act’), not conduct an audit of Te Ohu Kai Moana Trustee Limited (‘Te Ohu’) or any relevant entities as required by s 105 of the Act until the earlier of: a. the MFA amendments coming into force; or b. 1 December 2022. The Chair asked the meeting whether there was sufficient support for the amendment. There was support from one iwi (represented by Toa Pomare), so the resolution failed to reach the threshold needed to be put to the meeting. The Chair returned to the original resolution. The resolution was moved by Ngā Rauru and Tūwharetoa and carried unanimously (27 in favour, no opposition, or abstentions).

Update on Rangitāhua The Chief Executive of Te Ohu Kaimoana provided an update on Rangitāhua and recent discussions with the Government. He outlined the scope of the original proposal, the impact on the Deed of Settlement and the principles and parameters agreed by iwi as the basis for any proposed agreements. There has been some discussion about what a Treatybased agreement would look like. This could include a ‘shelving’ arrangement initiated by iwi for a certain number of years, pending the results of research that might inform any future fisheries development in the area. It is likely the Government would want this period to be 25 years – longer than iwi would like. Ngāpuhi asked what species are taken out of the area at present. Dion confirmed that tuna is the only species currently fished in the area. Rongowhakaata asked why not use the concept of rāhui rather than shelving. The Chief Executive commented that use of the term is consistent with company terms, but use of rāhui would also be appropriate. Ngāti Porou seafoods commented that we need to retain our rights in the area as it is always possible something important might be found in the area, such as a cure for cancer. George Elkington (Ngāti Koata) proposed that it might be possible to reduce the area a bit. The Chief Executive commented that it wouldn’t be wise to give up any area. The thing to give up is time – when a rāhui is acceptable. The challenge is the political process. The Chief Executive of Sealord asked what would be a more acceptable timeframe than 25 years. In addition, if the area is agreed, then would this meet any commitment to 30% of the Exclusive Economic Zone (EEZ) under Marine Protected Areas. The Chief Executive of Te Ohu Kaimoana commented that it is

119


120

TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

challenging. In his view, a solution should be consistent with the Fisheries Act and the Deed of Settlement. We are opposed to the ‘no-take’ ideology. Our starting point is a rāhui for 10 years, subject to decisions by iwi.

Resolution for Te Ohu Kaimoana to lead legal action

Tūwharetoa commented there would need to be some due diligence to clarify the costs of working out the feasibility of development in the area.

That Te Ohu Kaimoana lead any legal action against regional councils who propose to control fishing under the RMA.

Jamie Tuuta (Ngāti Mutunga) asked what the value of the rights would be. The Chief Executive commented one assessment had concluded the rights forgone would be worth about $200 million.

The Resource Management Act and the Fisheries Act Staff of Te Ohu Kaimoana made a presentation on the key issues raised by the Mōtītī decision and implications for iwi and the Deed of Settlement. This will be a major workstream for Te Ohu Kaimoana over the next two to three years. It will probably involve litigation as far as the Supreme Court. Te Ohu Kaimoana’s legal counsel provided an overview of the legal issues, the Mōtītī case and the responses by councils in different areas. He advised the meeting about Te Ohu Kaimoana’s involvement in the appeal on the Northland Regional Plan, which centres on proposals for fishing to be regulated under the Resource Management Act (RMA) and provides support to Ngāpuhi and Ngātiwai, who are affected by the proposals. Tūwharetoa noted the proposed reform of the RMA and asked whether Te Ohu Kaimoana had started a conversation with the Government on this issue. Te Ohu Kaimoana’s legal counsel commented the issues have been signalled to the Minister who acknowledged the issue. Ngāpuhi proposed that Te Ohu Kaimoana lead this work. In support of his proposal, he commented that 14 to 15 different regions could potentially raise the same problems for the Deed of Settlement. Iwi have already spent $50,000 in this case, but this is a significant issue for Māori. We don’t need 15 cases to the Supreme Court, and don’t want to fight every regional council. Te Ohu Kaimoana’s legal counsel commented that Te Ohu Kaimoana would be prepared to lead this work if iwi supported such action. Ngāti Mutunga supported Te Ohu Kaimoana’s work in this area. He noted that fishing restrictions have to be able to discriminate between fisheries so that restrictions are not imposed where they are not needed. Te Ohu Kaimoana’s legal counsel commented there may be an opportunity to challenge the underlying findings of the Mōtītī decision. The court was clear that it didn’t consider the impact of its findings on customary fishing.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Jamie Tuuta (Ngāti Mutunga) proposed:

Ngāpuhi seconded the option, which was carried unanimously.

The Chair of Te Ohu Kaimoana closed the meeting at 2.30 pm


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP HUI-A-TAU (ANNUAL GENERAL MEETING) MARCH 2021 Directors Present: Te Ohu Kai Moana Trustee Limited: Rangimarie Hunia (Chair), Tā Mark Solomon, Selwyn Parata, Paki Rawiri, Alan Riwaka, Kim Skelton, Maru Samuels, Bella Takiari-Brame Te Wai Māori Trust Trust: Pahia Turia (Chair) Te Putea Whakatupu Trust: Kate Cherrington (Chair) Aotearoa Fisheries Limited (Moana New Zealand): Hinerangi Raumati-Tu’ua (Chair) Sealord Group Limited: Whaimutu Dewes (Chair)

In Attendance: Steve Tarrant (Chief Executive, Moana New Zealand), Doug Paulin (Chief Executive, Sealord), Lisa te Heuheu (Chief Executive, Te Ohu Kaimoana)

The meeting opened at 9.00 am Mihimihi/karakia Selwyn Parata, Director, Te Ohu Kaimoana

Introduction to the day The Chair of Te Ohu Kaimoana, Rangimarie Hunia, opened the meeting and outlined the agenda. The Chair reflected on the year and acknowledged that COVID-19 was an issue for iwi, hapū, marae and whānau and acknowledged the efforts to keep the community safe. The Chair acknowledged the work of the team to keep the staff safe across the Kāhui. The Chair noted the Mōtītī Island case and advised that there was potential for regional councils to control the ability of fishing through the Resource Management

Act (RMA) and that this could adversely impact Māori customary fishing and had the potential to create divisions in the community. The Chair advised that at the Special General Meeting a resolution was passed unanimously that Te Ohu Kaimoana would lead any legal action against regional councils who proposed to control fishing under the RMA. It was noted that with a sole Labour government, there was intensive strike at the heart of the iwi. It was advised that the Board meet with Minister Parker and that the Minister attended all Board meetings. The Chair advised that Te Ohu Kaimoana signalled its desire to progress the amendments to the Māori Commercial Aquaculture Claim Settlement Act 2004. It was noted that in early December 2020, the Act had the first reading and went to the select committee, and it was anticipated that the Act would pass this year. It was noted that work had been undertaken with the Government on the Māori Fisheries Act 2004 process and there was a high chance the amendments would pass soon. It was noted that engagement with iwi would be undertaken to ensure that iwi knew what changes were happening and all concerns were well understood and heard. It was noted that regarding Rangitāhua, Te Ohu Kaimoana was working in partnership with the Government under a working group, and assurances were provided that the rights and interests of iwi would be maintained. The new Mātārae (Chief Executive) of Te Ohu Kaimoana, Lisa te Heuheu, was introduced and welcomed. The mahi of the departing Mātārae, Dion Tuuta, was acknowledged.

Te Ohu Kai Moana Trustee Limited The Chief Executive, Lisa te Heuheu advised that she was six weeks into the role and was excited about the future. Lisa thanked Dion Tuuta for the legacy left behind.

121


122

TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

The Chief Executive of Te Ohu Kaimoana provided an overview on each of Te Ohu Kaimoana’s priorities.

It was noted that an organisational review had been undertaken and a new operating model had been developed. The Chair advised that the four strategic priorities for Te Pūtea Whakatupu remained: strong and resilient taitamariki, proud and connected Māori, a safe and healthy tikanga-led Māori fisheries industry and Māori educational and economic growth. The Chair advised that the focus for 2021 was on advocacy.

The Chief Executive provided an update on the financial performance and position of the group and noted that the investment portfolio income earned was down in 2020 due to COVID-19. It was noted that there were slightly higher costs as a result of an additional full-time equivalent (FTE) in 2020. It was noted that the key focus for the remainder of the year was the relationship with government and ministers, and most importantly this year, there would be local and regional visits to iwi.

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

The Chair advised that the Board comprised Awerangi Tamihere, Maria Ngawati and Tatiana Greening. The Chair acknowledged Te Pūoho Kātene and Lynda McGregor for their roles and mahi within Te Pūtea Whakatupu. The Chair thanked the key partners for their support.

Te Wai Māori Trust The Chair of Te Ohu Kaimoana thanked Pahia Turia for taking on the role of the chair of the Te Wai Māori Trust and welcomed the new trustees and alternate directors. The Chair of Te Wai Māori Trust, Pahia Turia, provided an overview of the changes to the board and the developments over the last year. Ken Mair was acknowledged for his leadership of the Trust over the last eight years. It was noted that from March 2020 to February 2021, Lisa te Heuheu took over as Chair of the Trust. Pahia noted that he was appointed as Chair when Lisa was appointed as Chief Executive of Te Ohu Kaimoana. The mahi and continued support from the directors and staff was acknowledged. Miria Pomare was acknowledged for the mahi undertaken. It was noted that the Trust developed a response to the Minister of Conservation regarding whitebait. It was advised that the Trust supported the goal to restore healthy whitebait populations. However, it was noted that in the proposed changes, there was a disregard of catch limits, habitat, water quality and lack of data to inform the proposed changes. It was noted that a series of short documentaries had been developed and were available on the Te Wai Māori Trust website. It was noted that the 2021 Te Wai Māori Conference was postponed to November 2021 in Taupō. Pahia Turia announced the appointment of Donna Flavell and Rawiri Faulkner as directors and Maria Nepia, Ian Ruru and Erina Watene-Rawiri as alternate directors.

Te Pūtea Whakatupu Trust Kate Cherrington, Chair, advised that Matua Norm Dewes had been released as trustee and acknowledged his leadership, knowledge and wisdom over the last four years. The Chair provided an overview of the priorities of Te Pūtea Whakatupu Trust.

Questions and Answers The Chair of Te Ohu Kaimoana, Rangimarie Hunia, opened the floor to questions. As there were no questions, the Chair put the following motions to the meeting.

Motions 1. 2. 3. 4.

Approve the minutes of the 2020 Annual General Meeting (Hui-ā-tau) Approve the minutes of the Special General Meeting Approve the annual report of Te Ohu Kai Moana Trustee Limited Approve the appointment of auditors and authorise the directors to agree to the auditors’ remuneration

Moved Danny Loughlin (Ngāti Tūwharetoa). Seconded Maramena Vercoe (Te Rūnanga o Ngāti Manawa). CARRIED

Aotearoa Fisheries Limited (Moana New Zealand) Chair of Aotearoa Fisheries Limited, Hinerangi RaumatiTu’ua, acknowledged how challenging the year had been and thanked the chief executive, senior leadership team and wider team for navigating the organisation through the challenges of COVID-19. Hinerangi acknowledged the retirement of Jamie Tuuta and Whaimutu Dewes and welcomed Mavis Mullins and Glen Hawkins to the Board. Hinerangi advised that the values of Moana New Zealand were whakapapa, manaakitanga, kaitiakitanga and whakatipuranga. Chief Executive, Steve Tarrant provided a review of the financial year 2020/21 and highlighted the following points: › They are working towards zero harm and the three identified risk areas: height, guarding, human/ machine interface.


TIAKI

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT

› There had been a 23% reduction of personal harm.

Questions and answers

› During COVID-19, the goal was to retain employment of people and support them.

The Chair of Aotearoa Fisheries Limited opened the floor to questions.

› In 2020, the Group achieved $5.7 million net profit after tax and a dividend of $8.8 million to shareholders.

As there were no questions, the Chair put the following motions to the meeting:

› Shareholders’ equity continued to rise, and debt levels were reducing over time. › The focus for 2021 was to stabilise and re-energise. › He acknowledged the commitment and sacrifices of all the Moana staff and the management team. › Although the year-to-date performance looked favourable, there was caution regarding upcoming expenses. › The Group was expected to achieve on or above budget at the end of the year Steve acknowledged the Board’s support to the management team over the year.

Sealord Group Limited Chair of Sealord, Doug Paulin, provided an update on the 2020/21 financial year and key priorities for 2021/22, and highlighted the following points: › A 40% dividend paid out on operating net profit after tax of $32.9 million, despite COVID-19 › Preparation underway to prepare for markets post COVID-19 › Work underway to develop a Petuna growth plan › Roll out of people-focused programmes, including an engagement survey action plan › Rolling out of an online communication strategy › Hoki catch remained unsold and work was underway on incremental sales options › Currently global pricing pressure › Feeling wholesale pricing pressure of salmon in Australia › Labour shortages impacting both vessels and Nelson factory for hoki season › Global supply chain was under pressure with ports closing and vessels not coming to New Zealand › Packhouse 12 China export approval under action by MPI › Squid season for 2021 continued to be poor › Positive start to the 2021/22 financial year; however, mostly driven from carry over inventory from 2020/21 financial year

FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Motions That the controlling shareholder, Te Ohu Kai Moana Trustee Limited, approve the annual report of Moana New Zealand for the year ended 30 September 2020. That the income shareholders: › Appoint Deloitte as auditor of Moana New Zealand to: – Hold office from the conclusion of this meeting to the conclusion of the next Annual General Meeting – Audit the Group’s financial statements for the accounting period 1 October 2020 to the next meeting – Authorise the directors to fix the auditors’ remuneration for the ensuing year. Moved Ngāpuhi. Seconded Pauline Tangohau (Te Arawa Fisheries). CARRIED The Chair of Te Ohu Kaimoana Trustee Limited acknowledged the commitment of the wider kāhui during these challenging times, and the resilience that was shown was acknowledged.

Selwyn Parata provided a karakia to close the meeting at 10.30 am.

123


TIAKI

124

TE OHU KAI MOANA ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021

TE OHU KAI MOANA GROUP HUI-Ā-TAU (ANNUAL GENERAL MEETING) AGENDA 2022 Te Ohu Kai Moana Trustee Limited and Aotearoa Fisheries Limited (trading as Moana New Zealand) Hui-ā-Tau, Thursday, 12 May 2022, via Zoom webinar (online).

Agenda (may be subject to change) 9.00 am

Mihi whakatau

9.15 am

Te Ohu Kai Moana Trustee Limited Annual General Meeting Te Ohu Kai Moana Report (including Takutai Trust)

10.00 am

Te Wai Māori Trust Report

10.15 am

Te Pūtea Whakatupu Trust Report

10.30 am

Te Ohu Kaimoana resolutions put to the meeting to: 1. Approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting (Hui-ā-Tau) 2. Approve the annual report of Te Ohu Kai Moana Trustee Limited 3. Approve the appointment of auditors and authorise the directors to agree to the auditors’ remuneration 4. Decision on proposed Rangitāhua/Kermadec Island Ocean Sanctuary

10.35 am

Aotearoa Fisheries Limited (trading as Moana New Zealand) Annual General Meeting 1. Moana New Zealand business overview 2. Sealord Group Limited business overview

11.45 am

Aotearoa Fisheries Limited’s resolutions put to the meeting to: 1. Approve the annual report of Aotearoa Fisheries Limited 2. Approve the appointment of auditors and authorise the directors to agree to the auditors’ remuneration

11.50 am

Meeting concludes.


125


PO Box 3277, Level 4, Woolstore Professional Centre 158 The Terrace Wellington, New Zealand P: 04 931 9500 E: ika@teohu.maori.nz teohu.maori.nz takutai.maori.nz waimaori.maori.nz tpwt.maori.nz


Articles from Te Kāhui o Te Ohu Kaimoana Annual Report