Page 45

TEMA: ÖVERFISKET

45

ÖVERFISKET

TÖMMER HAVEN TEXT: Jaro Karkinen

FOTO: Kukka Ranta

ÖVERSÄTTNING: Jean Lindén

Överfiske innebär att man utarmar fiskbeståndet så kraftigt att populationen lider och inte kan återhämta sig. Efterfrågan på fiskprotein i kombination med de moderna fiskeflottornas väldiga effektivitet har lett till att flera fiskbestånd kollapsat och traditionella fiskevatten tömts. I takt med att fisken tagit slut har de stora fartygen börjat leta efter gynnsammare fiskevatten i den globala södern. I slutet av 1800-talet verkade havets rikedomar fortfarande vara outtömliga. Thomas Henry Huxley, biolog och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, förkunnade 1883 att inget vi gör kan påverka mängden fisk. Han skulle nog vara mycket förbluffad om han kunde göra en resa till vår tid. De första offren som på allvar nådde över nyhetströskeln var Nordatlantens torskar i början av 1990-talet. I århundraden hade de kanadensiska fiskarna sett dem som en självklarhet, som ett aldrig sinande ymnighetshorn som skapade jobb och rikedom längs kusten. På några år minskade beståndet plötsligt till någon

procent av vad det varit. Fiskeindustrin hamnade i kris och företag gick omkull. Kanadas regering fick fullt upp med att förklara hur en sådan ekologisk katastrof kunde inträffa utan att någon försökte förhindra den. Man skulle tro att man lärde sig av misstagen. Men år 2016 ser läget dystert ut ur fiskens perspektiv. I fjol publicerade WWF en rapport med kalla fakta om havens tillstånd: på 40 år har flera fiskarters bestånd minskat med hälften – och de mest fiskade har minskat betydligt mer än så. Av sydlig tonfisk, som är en delikatess i det japanska köket, finns bara några procent

kvar. Och när en art fiskats till utrotningens rand flyttar fisket till nästa.

Två och en halv kilometer nät Fisken har ingen chans mot moderna trålare. Ekolodet kan lätt lokalisera stimmen och datorer hjälper till att föra fartyget till dem. Och nätet kan vara två och en halv kilometer långt! Ett modernt fiskefartygs

dagsfångst kan vara lika stor som årsfångsten för en gammaldags flotta. I jättenäten fastnar också oönskade arter: andra fiskar, sköldpaddor, hajar, rockor och till och med koraller. Ibland kan 90 procent av nätens innehåll vara annat än det man avsett att fånga. Den här bifångsten slängs oftast död tillbaks i havet. Modernt fiske har jämförts med att man skulle plocka bär genom att fälla hela skogen.

“Många fiskarters bestånd har minskat med hälften – de mest fiskade har minskat betydligt mer än så.”

Profile for Kirkon Ulkomaanapu / Finn Church Aid

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Profile for tekoja
Advertisement