Page 39

CHANGEMENTOR

39

OIKEUDENMUKAISUUS ON YHDENVERTAISUUTTA Globaalia oikeudenmukaisuutta ajavalle verkostolle tekee ajoittain hyvää katsoa myös lähelle. On hyvä tarkastella omia toimintatapoja ja sitä, mitä olemassa olevat rakenteet mahdollistavat tai toisaalta estävät. Tuntevatko kaikki ihmiset olevansa tervetulleita verkoston toimintaan? Onko erilaisilla ihmisillä todellinen mahdollisuus toimia verkoston vapaaehtoisina kaikissa sen toiminnoissa? Changemaker on julistettu syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja verkostossa on virinnyt mielenkiinto yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen, vaikka uusi yhdenvertaisuuslaki ei Changemaker-verkostoa velvoitakaan. Mitä yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja esteettömyys sitten vapaaehtoisverkostossa voi olla? Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkyvät arjessa parhaiten ollessaan näkymättömiä. Epätasa-arvo ja eriarvoisuus näyttäytyvät harvoin vain pelkkänä sukupuoleen, ihonväriin tai muuhun yksittäiseen ominaisuuteen liittyvänä epäasiallisena kohteluna, vaan lähes aina moniperustaisena syrjintänä. Ihminen ja hänen identiteettinsä ovat intersektionaalisia. Intersektionaalisuudella tarkoitetaan sitä, että olemme useiden kerrostumien ja kulttuuristen tulkintojen summia

ja asemaamme yhteiskunnassa ja arjessa vaikuttavat lukuisat eri tekijät: sukupuoli, koulutustaso, ihonväri, etnisyys, perhetausta, varallisuus... Huivia käyttävän tummaihoisen suomalaisnaisen asema on toisenlainen kuin sinisilmäisen keskieurooppalaismiehen. Kun syrjimättömyyttä, esteettömyyttä ja tasa-arvoa tahdotaan edistää, tulee kiinnittää huomiota paitsi kommunikaatioon liittyviin ja fyysisiin esteisiin, myös ennen kaikkea asenteisiin. Se, miten suhtaudumme toisiimme, millaisia sanoja ja ilmaisuja käytämme ja miten aktiivisesti olemme valmiita astumaan ulos mukavuusalueiltamme ja tulemaan toista vastaan itsellemme uusissa ja haastavissakin tilanteissa, on ratkaisevaa. Esteitä tulee tunnistaa ja purkaa aktiivisesti, myös Changemakerissa. Järjestää tilaisuuksia esteettömissä tiloissa ja leirikeskuksissa, tuottaa materiaalia saavutettavassa ja ymmärrettävässä muodossa ja kutsua avoimesti mukaan eri taustoista tulevia erilaisia ihmisiä. Tästä kaikesta pitää myös puhua ääneen ja tiedottaa, sillä monilta osin Changemaker on edelläkävijä myös yhdenvertaisuudessa. Globaali oikeudenmukaisuus on myös yhdenvertaisuutta kotimaassa ja verkoston arkipäiväisessä toiminnassa.

KUVA: Hanna Asikainen

Tytti Matsinen on tekniikan ja teologian opiskelija, joka on toiminut aikaisemmin Globalistin päätoimittajana ja toimitussihteerinä.

“Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkyvät arjessa parhaiten ollessaan näkymättömiä. Esteitä tulee tunnistaa ja purkaa aktiivisesti.”

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Advertisement