Page 28

TEEMA: LIIKAKALASTUS

28

KUVA: Heta Asikainen

KOHTI KESTÄVÄÄ KALAN KULUTUSTA TEKSTI: Touko Niinimäki

TOIMITUS: Sonja Hyötylä

“Olet mitä syöt”-sananlasku on monelle tuttu. Asiaa laajemmin tarkasteltuna voisi myös todeta, että ympäristösi on mitä syöt. Kaikki mitä syömme kuluttaa elinympäristöämme tavalla tai toisella. Elämme jonkinasteista hedonismin aikakautta, jolloin yksilöiden mielihalut ja tavoitteet asettuvat yhä useammin yhteisen edun edelle. Tämä heijastuu osittain myös kotimaisiin kulutustottumuksiin, sillä lihansyönnin määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen. Ihmisten ruokailutottumukset muuttuvat suhteellisen verkkaisesti, mutta lihansyönnin normi saa hiljalleen vastapainoa esimerkiksi äskettäin markkinoille tulleesta nyhtökaurasta ja tulevaisuudessa kenties hyönteisten elintarvikekäytöstä. Kuten lihansyönti Suomessa, on kalankulutuskin kasvanut maailmanlaajuisesti, noin kolmanneksella viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta

miten omia ruokailutottumuksiaan voi arvioida eettiseltä näkökannalta?

Apuväline eettisiin valintoihin WWF:n Kalaopas on käytännönläheinen työkalu oman kalankulutuksen vaikutusten seuraamiseen ja tietojen päivittämiseen. Oppaasta saa kattavan kuvan siitä, mitä kaloja on kestävää syödä. Kalaopas löytyy kätevästi osoitteesta wwf.fi/kalaopas. Kalaopas tarjoaa jokaiselle keinon kantaa kortensa kekoon vaivattomalla tavalla, kun opas

kulkee nykyajan digi-ihmisen mukana vaikkapa taskussa tai laukussa, sillä opas on mahdollista mukauttaa pikakuvakkeeksi älypuhelimiin. Kalaopas on taulukko, josta näkee eri kalakantojen maailmanlaajuisen nykytilanteen. Oppaan värikoodatut ympyrät kertovat siitä, kuinka kestävässä tilassa eri kannat ovat ja kuinka kestäviksi niiden pyydystystavat luokitellaan. Vihreällä merkityt kalakannat ovat elinvoimaisia, eikä niiden pyydystämisestä koidu merkittäviä ympäristöä kuormittavia haittoja. Sen sijaan punaisella merkityt kalat ovat usein uhanalaisia ja niiden pyynti voi aiheuttaa suuria ympäristöhaittoja.

Profile for Kirkon Ulkomaanapu / Finn Church Aid

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Profile for tekoja
Advertisement