Page 26

TEEMA: LIIKAKALASTUS

26

KUVA: Lauri Soini/Kirkon Ulkomaanapu

Naiset myyvät hedelmiä torilla Kambodzassa. Yksi ruokaturvan ehdoista on, että saatavilla oleva ruoka olisi kulttuurisesti hyväksyttävää.

tenkin sen sisältämät mikroravintoaineet, etenkin A-vitamiini, kalsium, rauta ja sinkki. Esimerkiksi Kambodžassa naiset saavat kalasta ja muista merenelävistä 51 prosenttia päivittäisestä kalsiumistaan. Sen sijaan Somaliassa kala ei ole ollut suosittu osa perinteistä ruokavaliota. Niin ikään vuosikymmeniä jatkuneet konfliktit ja piratismi ovat johtaneet siihen, että maan kalavedet ovat jääneet hyödyntämättä eikä kalatalous ole kehittynyt. Kuivuudesta kärsivällä Somalialla on Afrikan pisin, jopa 3300 kilometriä pitkä, rantaviiva. Somalialaiset syövät kalaa kuitenkin vain 2,4 kiloa vuodessa henkeä kohden, joten kalan kulutus on siellä maailman alhaisimpia. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö sekä Maailman ruokaohjelma kannustavatkin somalialaisia syömään enemmän kalaa nälän taltuttamiseksi. Järjestöt myös kouluttavat paikallisia kohti kestävää kalastusta. Kala on arvokas paitsi korkean eläinproteiininsa ja mikroravintoaineidensa ansiosta myös kehittyvien maiden talouden kannalta. Kalastus on tärkeä elinkeino maailman miljoonille köyhimmille ja se luo työpaikkoja yli sadalle miljoonalle kehittyvissä maissa asuvalle. Erityisesti pienkalastus on oleellista köyhyyden vähentämiseksi kehittyvissä maissa. Kalaviljelmiltä tuodaan kalaa kotiin, tuotetaan halpaa eläinproteiinia kaupunkilaisille sekä luodaan työpaikkoja niin tuotannossa kuin arvoketjussa.

Meret nälkäongelman ratkaisijoina Yksi 2000-luvun suurimmista haasteista on tuottaa tarpeeksi ruokaa kasvavalle väestölle, sillä vuoteen 2050 mennessä maailman väkiluvun arvioidaan ylittävän yhdeksän miljardin rajan. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan terveet meret ovat tämän haasteen ratkaisemisessa avainasemassa. Jotta kasvavan väestön ruokaturva toteutuisi ja merten terveys otettaisiin huomioon, tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä kaikkien sektoreiden, niin julkisen, yksityisen, yhteisöjen kuin kansalaisjärjestöjen, kesken. Global Ocean Commission kieltäisi kalastuksen avomerillä parantaakseen ruokaturvaa, lieventääkseen ilmastonmuutosta sekä suojellakseen luonnon monimuotoisuutta. Tämän arvellaan lisäävän globaalia saalismäärää ja elvyttävän niitä alueita, jotka ovat jo kärsineet liikakalastuksesta. Myös lainsäädäntö suojelee meriä ja ihmisten ruokaturvaa. Kehittyville maille tärkeitä ovat etenkin EU:n ja kolmansien maiden välillä solmitut kahdenväliset, kestävää kalastusta käsittelevät sopimukset. Suomi korostaa kalastuksen tärkeyttä kalastus- ja kehityspolitiikassa osana kehittyvien maiden ravinnonsaantia ja ruokaturvaa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että EU:n kalastusalukset eivät saisi milloinkaan heikentää kehittyvien maiden ruokaturvaa.

Merten ekologinen terveys ja taloudellisten vaatimusten tasapaino on mahdollista saavuttaa. Samalla kun merten hyvinvointi palautettaisiin ja liikakalastus laitettaisiin aisoihin, maailman haavoittuvimmat yhteisöt saisivat töitä ja ruokaa pöytiinsä. LÄHTEET: - Chamnan, C., S.H. Thilsted, B. Rottana, L. Sopha, R.V. Gerpacio & N. Roos (2009). The role of fisheries resources in rural Cambodia. Combating micronutrient deficiencies in women and children. Department of fisheries and post-harvest technologies and quality control. Phnom Penh. Kambodža. - FAO (2016). Nutrition and food security. - FAO (2015). World hunger falls to under 800 million, eradication is next goal. - FAO (2014). Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth opens in The Hague. - Global Ocean Commission (2016). The Future of Our Ocean. Next steps and priorities. Report 2016. - Karttunen Kaisa, Laura Kihlström & SannaLiisa Taivalmaa (2014). Nälkä ja yltäkylläisyys. Ruokaturva maailmassa. Tallinna: Gaudeamus. - Ulkoasiainministeriö (2013). Kehitysmaiden ruokaturva vahvistuu politiikkalohkojen yhteistyöllä. Ruokaturvapilotti osana kehityspoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa. Loppuraportti. - UNEP (2012). Avoiding Future Famines. Strengthening the Ecological Foundation of Food Security through Sustainable Food Systems. A UNEP Synthesis Report. - WFP (2013). UN Food Agencies in Somalia Promote Eating Fish to Fight Hunger. - WHO (2016). Food Security.

Profile for Kirkon Ulkomaanapu / Finn Church Aid

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Profile for tekoja
Advertisement