Page 25

TEEMA: LIIKAKALASTUS

25

KALASTA TURVAA

MAAILMAN RUOKAPÖYTIIN TEKSTI: Mari Keski-Nisula

Ruoka on jokaisen ihmisoikeus. Kalastus elinkeinona ja kala proteiininlähteenä ovat merkittävässä asemassa maailmanlaajuisen ruokaturvan saavuttamisessa. Jokaisella ihmisellä on oikeus riittävään sekä tarpeeksi ravitsevaan ja turvalliseen ruokaan. Silti tänäkin iltana 795 miljoonaa ihmistä menee nukkumaan tyhjin vatsoin. Heistä suurin osa elää kehittyvissä maissa, etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasiassa. Nälän poistaminen ja ruokaturvan saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Ruokaturvan tavoite on, että jokaisella olisi jatkuvasti saatavilla ravitsevaa, terveellistä ja kulttuurisesti hyväksyttävää ruokaa, mikä mahdollistaa terveen ja aktiivisen elämän. Aliravitsemuksesta kärsivien ihmisten määrä maailmassa on laskenut viimeisten 25 vuoden aikana 216 miljoonalla. Paljon on kuitenkin vielä tehtävissä, sillä ilmastonmuutos uhkaa etenkin kaikista köyhimpiä ja jo valmiiksi ruokapulasta kärsiviä ihmisiä. Myös liikakalastus heikentää huomattavasti ruokaturvaa kehittyvissä maissa, joiden yhteisöt ovat riippuvaisia liikakalastukselle altistuneista meri- ja sisävesialueista.

Mikä ruokaturva? Maailmassa on tarpeeksi ruokaa kaikille. Miksi silti niin moni kokee nälän tuomaa turvattomuutta? Syyt tähän ovat monitahoisia ja yhteenkietoutuneita. Esimerkiksi luonnononnettomuudet sekä sodat ja konfliktit alentavat ostovoimaa ja tuotantomääriä ja muuttavat ruoan hintaa nopeasti. Tulevaisuudessa konfliktit saavat alkunsa pitkälti hupenevista luonnonvaroista ja ilmastonmuutos vaikuttaa jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Ruokaturvattomuus johtuu usein myös yhteiskunnan rakenteellisista seikoista, kuten köyhyydestä, huonosta ruoantuotannosta ja naisten heikosta asemasta. Ruokaturvan katsotaan täyttyvän sen mukaan, miten ja missä määrin ruokaa on saatavilla, millaisia keinoja ruoan hankkimiseksi on käytettävissä, miten jatkuvaa tarjonta on sekä miten saatavilla olevaa ruokaa hyödynnetään. Ruokaturvan saavuttamiseksi katse on suunnattava luonnonvarojen ja maatalouden

kestävään käyttöön, eriarvoisuuden vähentämiseen, ruokailutottumuksiin ja ruokahävikkiin, markkinoihin, naisten aseman parantamiseen sekä rauhan saavuttamiseen.

Kalan merkitys maailman lautasilla Kalan merkitys maailman ruokaturvalle on suuri sen sisältämien eläinproteiinin ja mikroravintoaineiden vuoksi. Aliravitsemuksesta kärsivä ihminen ei saa tarpeeksi kaloreita, proteiinia tai mikroravintoaineita ruoastaan. Vaikka kalatalous kattaakin vain 10 prosenttia maailman kaloritarpeesta verrattuna maatalouden lähes 90 prosentin osuuteen, liki puolitoista miljardia ihmistä saa kalasta lähes viidenneksen päivittäisestä eläinproteiinistaan. Monissa Aasian ja Afrikan vähiten kehittyneissä maissa kalasta saatu proteiini kattaa jopa yli puolet saadusta eläinproteiinista. Monissa maissa kalan proteiinipitoisuutta tärkeämpiä ovat kui-

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you