Page 22

22

kehitysmaissa valtaosa siitä lasketaan yhä käsittelemättömänä luontoon. Tuotamme vuosittain myös yli 90 miljardia kiloa muovia, josta arviolta kymmenesosa päätyy meriin. YK:n ympäristöohjelman arvion mukaan valtamerissämme kelluu jokaista neliökilometriä kohden noin 13 000 muovinpalaa. Tyynellemerelle lähinnä muovijätteestä muodostunut roskapyörre kasvaa koko ajan, ja on jo nyt vähintään Teksasin osavaltion kokoinen. Yksi uusimmista merellisistä uhista on pienet tai pieneksi jauhautu-

neet mikromuovihiukkaset, joita merieliöt eivät pysty hajottamaan ja jotka tukkivat niiden ruoansulatusjärjestelmän. On selvää, että ravintoketjun kautta mikromuovi päätyy myös ihmisten ruokapöytiin. Jokainen voi estää muovijätteen syntymistä välttämällä muovituotteita, muovisia kertakäyttöpakkauksia sekä muovirakeita sisältäviä kosmetiikkatuotteita. Pyykkiveden mukana luontoon päätyy runsaasti vaatekuitua ja kemikaaleja, joten myös vaatteiden pesutiheyttä on syytä harventaa.

Laivaliikenne ja vieraslajit Meriteollisuuden kasvu, merenalaiset öljy- ja kaasulöydöt sekä uusien merireittien avautuminen ovat viime vuosikymmeninä lisänneet merenkulkua kaikkialla maailmassa. Päästöt ja jätevedet kuormittavat vesistöjä, ja lisäksi laivaliikenne aiheuttaa rannikoiden eroosiota sekä sekoittaa meren pohjasedimenttejä. Jäätiköiden sulamisen myötä avautuneet merireitit houkuttavat liikennettä, vaikka äärimmäisten luonnonolojen ja

heikon infrastruktuurin myötä onnettomuusriski kasvaa. Vilkastunut merenkulku edistää vieraslajien leviämistä alusten mukana yli valtamerten ja mannerten. Maailmalla tunnetaan varoittavia esimerkkejä kokonaisia ekosysteemejä tuhonneista väärään paikkaan päätyneistä lajeista. Itämerestä on tavattu tähän mennessä noin 100 uutta lajia, joilla ei onneksi vielä ole ollut kohtalokasta vaikutusta sen luonnolle. Vieraslajien kannalta kansainväliset sopimukset ja ennaltaehkäisevä työ on avainasemassa, sillä jälkeenpäin

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Advertisement