Page 21

TEEMA: LIIKAKALASTUS

21

MERTEN

MONET UHAT TEKSTI: Sanna Orava

KUVAT: Mirva Karkinen

Liikakalastus ei ole ainoa uhka maailman merille, sillä ne myrkyttyvät teollisuusjätteistä, täyttyvät muoviroskasta ja lämpenevät ilmastonmuutoksen takia. Mertemme hyvinvointi on monella tapaa uhattuna – kuinka suojelisimme meriä? Yli 70 prosenttia maapallosta on merten peitossa ja yli 97 prosenttia vesivaroistamme valtamerissä. Meret tuottavat puolet hengittämästämme hapesta sekä kuudesosan syömästämme eläinproteiinista. Ihmiskunta on siis riippuvainen merten hyvinvoinnista. Silti merten tuntemuksemme on pinnallista, ja vain murto-osa maailman meristä on suojeltu. Useat uhkat ilmastonmuutoksesta saasteisiin ja vieraslajien leviämisestä kestämättömään meriteollisuuteen voivat pysyvästi vahingoittaa merten ekosysteemejä. Monien uhkien tuntemus on yhä vajaata ja edellyttää lisää tutkimusta sekä kansainvälisen tason toimia, mutta useimpia voimme ehkäistä myös arkisilla valinnoilla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset YK:n ilmastopaneeli arvioi, että nykymenolla maapallon lämpötila nousee keskimäärin 4,8 astetta kuluvan vuosisadan aikana. Näin merkittävä lämpeneminen muuttaisi epäilemättä dramaattisesti merten ekosysteemejä.

Jo nyt merenpinta on noussut ja meriveden keskilämpötila kohonnut. Lämpenemisellä nähdään olevan selvä yhteys koralliriuttojen tuhoutumiseen, ja nykyisten kasvihuonepäästöjen arvioidaan muutamassa vuosikymmenessä vaikuttavan dramaattisesti myös kalakantoihin. Napajäätiköistä sulava makea vesi voi puolestaan muuttaa merivirtojen dynamiikkaa arvaamattomalla tavalla. Kenties vakavin uhka on kasviplanktonin tuotannon hiipuminen. Kasviplankton on tärkeä ilmastonmuutoksen jarru, sillä se sitoo ilmakehään verrattuna jopa 50-kertaisen määrän hiilidioksidia ja tuottaa puolet koko maapallolle elintärkeästä hapesta. Veden lämmönnousun pelätään heikentävän kasviplanktonia ja vapauttavan suuret määrät hiilidioksidia ilmakehään – mikä kiihdyttäisi ilmastonmuutosta entisestään. Tehokkaimmin ilmastonmuutosta hillitään kasvihuonepäästöjä vähentämällä sekä suojelemalla hiilidioksidia sitovaa kasvustoa maalla ja merellä. Yksilötasolla hiilijalanjälkeään voi kutistaa merkittävästi vaikkapa asumisen energiatehokkuutta kohentamalla, välttämällä lentomatkailua ja suosimalla lähituotettua kasvisruokaa.

Saasteet ja roskaantuminen Vesien saastuminen on merkittävä uhka ympäristölle ja koko ravintoketjulle. Suurin osa maalla syntyneistä saasteista päätyy lopulta mereen joko tarkoituksella tai vesivirtojen ja ilmakehän kautta. Maatalouden, teollisuuden ja liikenteen kemikaalit ovat suurimpia saastuttajia, mutta myös kotitalouksilla on merkittävä osansa. Ihmiset tuottavat vuosittain yli 1500 kuutiokilometriä jätevettä, ja

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Globalisti 2/2016 - teemana liikakalastus  

Kalastus on tärkeä elinkeino ja kala merkittävä proteiinin lähde etenkin monissa kehitysmaissa. Liikakalastus uhkaa kuitenkin tyhjentää maai...

Advertisement