Page 1

Teknikeren

okTober 10

#05

Teknisk Landsforbund // kreative specialister

gennem retssag for at få sygedagpenge:

”Jorden gyngede undermig”

10

Deltag i statistikken

Fyret for at gå i skole med fiskeriTeknikeren på naTarbejde

TL gør en forskeL

år med LønsTigninger


Fra redaktionen FoTo: KeNNeT HaVGaarD

Voressmutvejtildigitalemedier avatar og andre storfilm fra Hollywood kan opleves i 3D. Fremtidens måde at se film på. nu kan du også læse, eller snarere opleve, dit fagblad teknikeren i en ekstra dimension. teknikken hedder 2D, og teknikeren vil hermed gerne tilbyde dig den ekstra læseoplevelse. Som altid kan du sætte dig i fred og ro og fordybe dig i artiklerne i teknikeren, men du får mere for pengene med 2D, fremtidens smutvej til de digitale medier. Du har kort fortalt kun brug for en mobiltelefon med kamera og netadgang for at tilføre din læseoplevelse en ekstra dimension.

#03

1 2 3 4 5 6

kreative specialister

aLt HenVenDeLSe: teKniSK LanDSForBUnD • tl@tl.dk • t: 33 43 65 00

Working 9 to 5

Teknikeren Sorteret magaSinpoSt// • orDning iD-nr.: 42340 Teknisk Landsforbund kreative specialister

aLt HenVenDeLSe: teKniSK LanDSForBUnD • tl@tl.dk • t: 33 43 65 00

opdatering

- what a way to make a living

Se det er sund fornuft Vores syn på sundhed ændrer sig konstant. En gang var det okay, at kollegaen ved naboskrivebordet tog sig en smøg

Vores ’levetid’ på arbejdsmarkedet har ændret sig markant gennem årene. I gamle dage var en arbejder udtjent som 30-40-årig. I dag diskuterer vi efterløn og aldersdiskrimination.

Få styr på din pension

i 1979 blev efterlønnen vedtaget under statsminister anker Jørgensen. Den kunne blive udbetalt, når man blev 60 år. Statsminister poul

polfoto

2 Se på din lønseddel om beløbet med hjælp fra teknisk Landsforbund blev et sjællandsk byggefirma dømt til at betale en halv million kroner til tL-medlem peter Ørum Sørensen. Årsag: usaglig fyring og manglende løn.

Ti stille om lønnen! Tekst: Morten Terp Foto: Jacob Nielsen

i midten af 1800-tallet var arbejdstiden i industrien meget lang – op til 14 timer i døgnet. middellevetiden var kun 40 år for mænd, mens kvinderne levede tre år længere. i dag bliver mænd i gennemsnit 76,5 år gamle og kvinder 80,8 år.

3 Tjek med dit pensionsselskab om

Vi bliver flere ældre i fremtiden. en befolkningsfremskrivning viser, at der i 2050 vil være ca. 8.000 danskere, som er 100 år eller ældre.

Tekst: Morten Terp Foto: POLFOTO (manipuleret)

side 10

#02

r Matador Mi

x?

OK

25/03/10 14.38

14.april 2010

Deltag

Teknisk Landsforbund har været med til at gøre en forskel for en række medlemmer. Mød dem her i bladet, hvor du også kan læse om teknikernes stigende løn.

på jernhesten og spar i skat

10

måske er du en af dem, der drejer tændingsnøglen hver morgen, når du skal til arbejde. Hvis du er, så ved du nok, at du får 1,90 kr. i befordringsfradrag for kilometer 24-100 hver

#05

1 2 3 4 5 6

i TL's lønstatistik – sidste frist 1. november Læs side 24

videreuddannelse

Farvel praktikplads

hun. i dag er hun kvalitetschef hos royal greenland.

Side 48

op imod praktikpladsens urimelige krav og fik opbakning fra både skolen og det Landsdækkende Udvalg i tL.

Side 40

allerede de nye i arbejdstiden

redder liv

”Du er for gammeL!”

knæk koden

Kilde: totaltiorden.dK

#03

Få forklaringen om 2D koder på side 11

16.juni 2010

Kalundborg Kommune gav ikke sygdomsramte pia marcher Østergaard en fair behandling. Det har tL’s jurister har nu fået rettens ord for. Dommen er principiel og kan få konsekvenser for

Juridisk lignende sager fremover, vurderer tL. bistand Side 12

vil dyrke Måske kendermotion du

Medicoteknikere

1 100% fremmøde – hver dag! 2 Det leder til mere ærlige samtaler. 53-årig fik erstatning 3 Hvis du mumler, kan alle forstå, hvad du siger! 4 Det reducerer klager over lav løn. 5 Maden i kantinen smager bedre.

stregkoder, der giver direkte adgang til hjemmesider gennem din mobiltelefon. Teknikeren giver dig en guide og muligheder for at prøve teknikken af.

år med

LønsTigninger Deltag i statistikken

Fyret for at gå i skole

Fyret For

123491_omslag_0510.indd 1

11.august 2010

Lønnen

med fiskeriTeknikeren på naTarbejde

at være Mor

Foto: Jasper Carlberg og privatfoto

#04

10

Pia får dagpenge efter byretsdom

OM lIDT 70% Er Hun Tips til din ansøgning DESIgnEr 2D

se, hvad du sagde Ja til

Det er drønalvorligt, for vi danskere drikker generelt for meget, men alligevel. Hvem kan argumentere mod disse fem gode grunde til at drikke alkohol på arbejdspladsen:

04/06/10 12.01

Teknisk Landsforbund // kreative specialister

”Jorden gyngede undermig”

Da maria Winsløv blev mu-

det landsdækkende udvalg i tl

Bag om Margrethe-skolens i dette nummer kan du også læse om de afgangsshow 2010 seks modige audiologistuderende, der gik

Læs side 46

På fynske Axa Power motionerer de ansatte dagligt.

Hvad er din undskyldning?

TL gør en forskeL

Teknikeren gennem retssag for at få sygedagpenge:

Maria er nu kvalitetschef seskadet, fik hun med hjælp fra sin lokale tL-afdeling bevilget revalidering. Hermed fik hun chancen for at starte på en frisk, og den greb

dag. men vidste du, at du faktisk også kan få samme fradrag, hvis du cykler til og fra arbejde. Så glæd dig over ”gode ben” og mønter i kassen, når du finder jernhesten frem fra skuret.

123490_omslag._04_10_he.indd 2

123488_omslag.indd 2

opdatering TL gør en forskeL

stiger

2010

05/02/10 12.03

lle

side 48

Kilder: danmarKs statistiK, denstoredansKe.dK mv.

2010

17.februar 2010

om en 53-årig, der søgte job og blev afvist med, at han var for gammel …

20 1 0

20 1 0

#01

forskeL

ne

Svar ærligt! Hvad har du mest lyst til en mandag eftermiddag på kontoret, hvor opgaverne synes at hobe sig op: et æble eller en pose Haribo? Heldigvis – for sundhedens skyld – er det frie valg ikke så frit endda, når det gælder valget mellem slik og sundt på arbejdet. 43 procent af teknikerne kan købe slik på deres arbejdsplads – 1,4 procent har endda fri tilgang til det – mens flertallet altså må nøjes med sukkersøde drømme. teknikeren har taget pulsen på medlemmernes sundhedsvaner på jobbet - læs mere side 46

EnErgi jægErEn

Læs

H p

2010

Tekst: Johan rasmussen dansk tunnel kirke gemte på mod jordskælv frække malerier

I dette nummer af Teknikeren kan du møde fem teknikere, som har valgt at bruge deres fritid på at hjælpe andre. Hvad de får ud afgør det, og hvad TL endriver dem?

LÆS side 14-19

Hvis man arbejder 50 år i den samme

I det offentlige skal man ’kun’ blive på den samme arbejdsplads i 40 år.

FOrkerT penSiOn: ...så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over molen

Fejl til 1,5 mio. kr.

af tøjfirma

123486_omslag.indd 2

Det er mig en ære

frivilligt arbejde

sikkerhed, hvis uheldet er ude?

Ulovlig mUndkUrv:

Ti stille om lønnen!

5

Teknikere gør en virksomhed i det private, har man gjort sig forskel fortjent til Den Kongelige elønningsmedalje.

lykken er

beløbene rent faktisk indbetales

4 Overvej om dine forsikringer i pensi-

onsordningen passer til dine behov. 170.000 kr. i erSTaTning: Har du og din familie brug for mere

bortvist

Sorteret magaSinpoSt • orDning iD-nr.: 42340 aLt HenVenDeLSe: teKniSK LanDSForBUnD • tl@tl.dk • t: 33 43 65 00

TL gør en forskeL

ULovLig mUndkUrv:

Teknisk Landsforbund // kreative specialister

tL gør en ForskeL

3 samlinger

- krigsskibe, hi-fi og lastbiler

Fra årle morgen

stemmer overens med det aftalte.

Tekniker genopliver herregården

Usaglig fyring

deren i fremtiden skal stige i takt med den gennemsnitlige levetid. en analyse fra arbejderbevægelsen erhvervsråd viser, at en nyfødt tidligst kan gå på pension som 74-årig.

polfoto

side 10

Tjek, hvad der er aftalt om pension

t kvindeligt medlem af eknisk Landsforbund fik godt n million kroner i erstatning fter i otte år at have fået mindre i løn end to af hendes mandlige kolleger.

1995 første skridt til det, vi populært kalder rygeloven. Siden dengang har rygerne fået mindre og mindre plads at pulse på. og hvad bliver det næste? i overmorgen skal vi sikkert til at se os over skulderen, når vi køber fynsk rygeost i Brugsen?

lo

1 Find din overenskomst eller kontrakt.

Ligelønssejr Højesteret

med ”Loven om røgfrie miljøer” vedtog politikerne i

nyrup rasmussen udstedte senere de berømte efterlønsgarantier. med Velfærdsforliget i 2006 blev det besluttet, at efterløns- og pensionsal-

for din alderdom eller ved sygdom, hvis der er i fejl i din pensionsordning. Så sæt 10 minutter af til din pension i ny og næ.

Læs også om den tidligere chefdesigner, som blev bortvist fra Dreams by Isabella Kristensen

Tager de mon også osten?

i 1957 indførtes folkepensionen, men først i 1970 trådte den helt i kraft. mænd havde ret til pension som 67-årige, kvinder som 62-årige.

indrømmet. Det er nok de allerfærreste, der hiver pensionsordningen ud af ringbindet, hvis de ikke ved, hvad de skal lave fredag aften. men det kan få stor betydning

at fyre en chefdesigner på barsel.

Me

600.000 kroner eller ni måneders løn plus delvis erstatning. Så meget kostede det en arbejdsgiver

Teknikeren et skridt videre

eller en cigar. I dag er rygerne jaget vildt. De fleste sundhedsvalg træffer vi dog selv: Bil eller cykel? Æble eller slik?

Anker gav os efterlønnen

fyret på barsel

#04

1 2 3 4 5 6

Teknikeren

opdatering

okTober 10

Teknisk landsforbund Sorteret magaSinpoSt • orDning iD-nr.: 42340

AUGUST 10

vil du gå glip af det her?

Teknikeren

Teknikeren

opdatering

Læs mere om 2D, og hvordan du kommer i gang side 11

#02

1 2 3 4 5 6

JunI 10

Sorteret magaSinpoSt • orDning iD-nr.: 42340 aLt HenVenDeLSe: teKniSK LanDSForBUnD • tl@tl.dk • t: 33 43 65 00

Teknikeren

ed en fejl havde 13 teknikere os Statens Serum institut i åres fået indbetalt i alt godt 00.000 kroner for lidt i pension. llidsmand ib perlblad opdagede jlen, og nu har teknikerne fået eres penge efterbetalt.

Teknisk Landsforbund // kreative specialister

april 10

fejl på lønsedlen

Teknikeren

Teknikeren

opdatering TL gør en forskeL

Teknikeren

nisk sikret k hjælp. dne sager i 2009.

1 2 3 4 5 6

febrUar 10

#01

orDning iD-nr.: 42340 K LanDSForBUnD • tl@tl.dk • t: 33 43 65 00

Lad mig give et eksempel på 2D. artiklen på side 57 omtaler kort en ny, banebrydende teknologi ved solcelleanlæg. Hvis du aktiverer 2D stregkoden med din mobiltelefon, kommer du direkte til en videopræsentation af teknologien bag solcelleanlægget. et andet godt eksempel kan du få ved at aktivere koden her på siden, som åbner døren til Scanlife, der viser alle fordelene ved de nye, digitale stregkoder. gå på opdagelse i 2D. Det er let, sjovt og smart. Vi vil så vidt muligt bruge 2D fremover i teknikeren. SusanneBruun redaktør

05/07/10 10.20

#05

01/10/10 12.57

13.oktober 2010

#06

15.december 2010

mail teknikeren@tl.dk Teknikeren udgives af Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf. 3343 6500 tl@tl.dk

Medlem af Danske Specialmedier Forsidefoto: Jasper Carlberg ansvarshavende: Forbundsformand Gita Grüning, ggr@tl.dk

redaktion: Susanne Bruun, redaktør, sbr@tl.dk Birte Drejer, redaktionssekretær, bdr@tl.dk Morten Terp, journalist, mte@tl.dk

annoncer: teknikeren@tl.dk tlf. 3343 6500 Deadline for decemberudgaven: 22. november 2010

produktion og design: Datagraf Oplag: 29.036 ifølge Fagpressens Medie Kontrol


indhold

16

24

48

På fisketur i Kattegat

10 år med lønstigninger

Kvalitetschef på Grønland

Fiskeriteknolog Peter Vingaard Larsen arbejder på at mindske omfanget af spild ved moderne fiskeri.

Sørg for at TL får oplysninger om din løn.

Sygemeldt teknisk assistent skiftede spor og fik drømmejob.

33% 33 33% 3% 34% 34 34% 4% 36% 36 36% 6%

24 26 29 37 38 40 45 47 48 51 52 54 56 59

TL Nyt

40

29

Fisk over bord

Man skal høre meget …

Det Sker

Repræsentantskabsmøde: Nøgleordet er uddannelse

Audiologielever i konflikt med praktikpladsen

Arbejde 2D stregkoder Når verden pludselig tipper

Sæt kryds i kalenderen.

#05 Det Ske#0 r

OKTO KT TOBER BER ER 10 10

04 08 11 12 16 22

Bliv kloge re på projektarb ejde TL Nord, Ålborg se side 31

Fyraftensm om geote øde energi rmisk TL SydVest, Esbjerg se side 32

TL Nord Aalborg

TL Østjylland Århus TL MidtVest idtVes tVe

Herning

TL Sjælland Hillerød

TL SydØst TL SydVest Vejlee Esbjerg

Deltag i TL’s lønstatistik 2010

TL Fy Fyn Odense

TL Sjælland Sjælla æl Ringsted

TL Københa

vn

SWOT på tekstilbranchen Fiberline i front TL Fyn, Odense

Det Sker

Se side 33

Et smugkig på Sukkerfabrikken 29

Studie Fyret for at gå i skole Pas på feriepengene Projekt bjerg Museskade sender Maria til Grønland Sådan får du drømmejobbet Design Byggeri Teknik

[FYRET FOR] AT GÅ I SKOLE

7 gitas Blog ”Lø Løn øn som m

fortjent? rtjent?”

Nyt Job

58 Hjernevrid for teknikere

3


TL

Tekst: Susanne Bruun TL GØR EN FORSKEL

84.000 KR. til teknisk designer Det var en fejl i sagsbehandlingen i Skive Kommune, der var årsag til, at et TL-medlem ikke fik den løn han havde krav på, mens han var i praktik. Det har Ankestyrelsen givet TL medhold i. I afgørelsen fra Ankesty-

gratis uddannelse til teknikere i staten Er du tekniker eller håndværker og ansat i staten, har du nu mulighed for at komme på gratis efteruddannelse. ”8 gode tilbud” er kurser i alt fra projektarbejde, kvalitetssikring og kommunikation til matematik, IT og engelsk. Kurserne består af otte pakker, som kan sammensættes efter behov og i det tempo, der passer dig og din arbejdsplads. Kurserne er AMU-kurser og kan tages i København, Odense og Aalborg i perioden frem til 17. december 2010.

tl.dk/kurser

TL INFO

Få nyhedsbrevet i din

relsen hedder det bl.a. at ”kommunen burde have orienteret om muligheden for løntilskud til arbejdsgiveren…” ”Ankestyrelsens afgørelse betød, at TL i juni 2010 stævnede Skive Kom-

e-design

Teknikeren #05 2010

4

er in

OPTAG 2009 OG 2010

Antallet af ansøgere til en række designudAutomationsteknolog 29 dannelser er steget Autoteknolog 55 54 - 1,8 Bygningskonstruktør 902 870 - 3,5 markant i år, viser tal Designer 218 218 0 fra Den Koordinerede Designteknolog 597 682 + 14,2 Tilmelding (KOT). SpeDriftsteknolog offshore 19 15 - 21,1 cielt har søgningen E-designer 56 70 + 25 været stor til uddanEnergiteknolog 59 Installatør 322 289 - 10,2 nelser som e-designer, It-teknolog 204 212 + 3,9 designteknolog samt Multimediedesigner 1.062 994 - 6,4 tekstile fag og formidProcesteknolog 170 164 - 3,5 ling, hvor optaget er Produktionsteknolog 255 220 - 13,7 steget med hhv. 25, 14 Tekstile fag og formidling 51 60 + 17,6 og 18 procent. OptaTotal get på de mere traditiKilde: Den Koordinerede Tilmelding 2009 og 2010. onelle tekniker-udannelser er derimod faldet. Om årsagen g til dette siger Svend Solvig, uddannelseskonsulent i TL: vig, indbakke Optag 2009

Bliv opdateret på aktuelle sager fra TL’s verden, presse-nyt, job, fagrelevante nyheder og spændende kurser og arrangementer. Tilmeld dig TL’s nyhedsbrev, så får du 10 gange om året en e-mail med nyheder fra Teknisk Landsforbund.

tl.dk/nyhedsbrev

mune,” oplyser Saskia MadsenØsterbye, jurist i Teknisk Landsforbund. Kommunen har efterfølgende givet et forligstilbud på 84.000 kr., som medlemmet i samråd med TL har valgt at tage i mod.

Optag 2010

Ændring

”Det faldende optag skyldes bl.a., at vi sammenligner med 2009, som var et usædvanligt år. Her oplevede vi en nærmest eksplosiv stigning til vores teknikeruddannelser,” siger Svend Solvig


89% ønsker tilbud om efteruddannelse gennem Teknisk Landsforbund, viser webpoll på tl.dk i september.

Se TL’s tilbud i Det sker side 29

Ledige finder sammen på Facebook Kontrol, mistillid og meningsløs tvang. Efter tre måneder i dagpengesystemet som nyuddannet teknisk designer havde Britta Ikast fået nok. Den 19. april stiftede hun derfor facebook-net-

værket ”Behandl os ordentligt, selvom vi er arbejdsløse”. Via facebook udveksler medlemmer fra hele landet oplevelser og idéer, starter lokalafdelinger og arrangerer debatmøder. Et for-

slag til en ny dagpengelov er sendt til alle partier, oplyser Britta Ikast. Gruppen har i dag ca. 1.500 medlemmer og 14 lokalafdelinger.

www.behandlosordenligt.dk

Årets PraktikPladsPris-

Britta Ikast, teknisk designer og stifter af facebookgruppen.

Kender du en industrivirksomhed, der trods krisen har taget initiativ til at oprette praktikpladser? Eller kender du en person, som har gjort en ekstra indsats for at støtte unges jagt på en god praktikplads? Så kan du nu indstille dem til PraktikPladsPrisen 2010. PrakP tikPladsPrisen uddeles i et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationer og en række fagforeninger – bl.a. T Teknisk Landsforbund. I alt ud uddeles der 50 priser, og du kan indst indstille kandidater frem til starten af januar 2011 på praktikpladsprisen.dk

Indstil

din

kandidat

Ny lov om arbejdsmiljø Folketinget har vedtaget nye regler for arbejdsmiljøet på de danske virksomheder. Samarbejdet får et bredere fokus, og der skal lægges mere vægt på psykisk arbejdsmiljø, sundhed og trivsel. Derfor skifter en sikkerhedsrepræsentant nu navn til arbejdsmiljørepræsentant. Den nye arbejdsmiljølov trådte i kraft 1.

oktober, men der foreligger endnu ikke en vejledning fra Arbejdstilsynet mht., hvad de nye regler mere konkret betyder. TL anbefaler derfor virksomheder og sikkerhedsrepræsentanter at bevare den eksisterende sikkerhedsorganisation, indtil der foreligger klare retningslinjer.

Kan din mobil læse 2D-koder? Så gå direkte til TL’s hjemmeside med gode råd til arbejdsmiljø via denne kode.

tl.dk/arbejdsmiljø Læs om 2D koder side 11

5


TL

Tekst: Maria Preisler Foto: Privat

Kim Christiansen 47 år, Aalborg Kvalitetstekniker på Vestas i Viborg

Louise Søe Oxlund, Helle Funck Petterson 31år, år,København Herning 45 Industriel designer hos Laborant og procesteknolog hosBestNovozymes seller: ”Jeg indberetter altid mine løndata til TL’s lønstatistik. Det er et fint redskab, som hjælper ”Ja, jeg hartilarbejdet 1,5 år hos Kirkens vilkår Kors- og forbundet at kende medlemmernes hærs nattjeneste i Århus og så er jeg bloddonor. at hjælpe dem bedre. Selv bruger jeg lønstatiJeg vil gerne være noget for andre.Så Derudover stikken, når jeg skal til lønsamtale. ved jeg, er jeg med i bestyrelsen i Tekstilbranche-udvalhvor mit lønniveau ligger i forhold til kollegaer get. Det giver Jeg et netværk og socialt andre steder. kunne godt tænkesamvær.” mig adgang til statistikken uden at skulle bruge password. Så ville jeg bruge den endnu mere.”

”Hver gang jeg har søgt job og forhandlet løn, har jeg brugt lønstatistikken som rettesnor og inspiration. Første gang gav det mig en temmelig pæn lønstigning. Jeg var dengang lavtlønnet og lagde lønstatistikken foran chefen, så hun selv kunne se, at jeg burde være i en helt anden løngruppe. Det virkede.”

Hvad bruger du TL’s lønstatistik til?

Læs om TL's lønstatistik 2010

Teknikeren #05 2010

Poul Erik Larsen 54 år, København Elektroniktekniker hos Novozymes ”Det er vigtigt at vores forbund har et godt statistisk materiale om lønudviklingen, og det kræver, at vi leverer råvaren. Jeg indberetter hver eneste gang. Det er jo ikke svært og tager ikke lang tid. Jeg har haft glæde af lønstatistikken i en periode, hvor jeg havde problemer med at få de lønstigninger, som andre i faget fik.”

6

Side 24


TL kæmper for autorisation Høreapparater, der ikke er justeret korrekt, koster både borgerne dyrt i tabt livskvalitet og samfundet dyrt i spildte støttekroner. Det mener Teknisk Landsforbund, som i et åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg påpeger, at der er behov for at finde en løsning på de problemer, der er i branchen i dag, hvor bl.a. uuddannet personale eller elever undertiden står alene med at justere og tilpasse høreapparater på de private høreklinikker. TL foreslår bl.a., at der indføres en autorisationsordning for audiologiassistenter på linje med det, som i dag gælder for f.eks. optikere.

tl.dk/nyheder Seks audiologiassistent elever kom i klemme i en konflikt mellem skole og praktikstedet Dansk HøreCenter. Læs side 40

Undervisningsministeren på TL’s talerstol Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud for teknikere, designere og konstruktører? Og hvilke kompetencer bliver vigtige at få i spil? Det vil undervisningsminister Tina Nedergaard komme med bud på, når hun går på talerstolen lørdag den 30. oktober på H.C. Andersens Hotel i Odense. Her afholder Teknisk Landsforbund repræsentantskabsmøde med over 200 delegerede og med fokus på TL og medlemmernes fremtid.

Læs side 32

Ny projektlederuddannelse Drømmer du om at blive projektleder? Eller er du allerede i gang, men føler, at du mangler værktøjer? Så er TL’s nye projektleder-uddannelse måske noget for dig. Uddannelsen giver dig et grundlæggende indblik i forudsætnininger for projektledelse og TL’s projek tlederuddan nelse –styring, og hvordan god projektledelse skal udføres es i praksis. Uddannelsen foregår på CPH West i Taastrup ved København. For medlemmer er prisen ca. 1.740 kr. for fire moduler af 2-3 dage. Læs mere om indhold, datoer og tilskud på tl.dk/projektlederuddannelsen. WWW.TL.DK

Om uddann

>@ɽ

elsen

TL’s projektl ederuddannelse Uddannelsen veksler mellem forløber over 9 dage. af 2-3 dages undervisningsm varighed og oduler udgangspunkt hjemme i din egen situatio opgaver, der tager bro mellem n, og dermed teori og praksis. bygger

Hvem kan

Uddannelsen giver forudsætninger et godt indblik i inden for projektl grundlæggende Det overord edelse og -styring nede mål med at styre et . projekt godt uddannelsen er, at du igennem fra lærer start til slut.

deltage?

Vi udbyder uddannelsen til alle medlem Landsforbund mer af Teknisk arbejder måske- uanset uddannelsesba ggrund. Du allerede som men det er ikke en forudsæ projekt- eller teamled er, tning for at deltage.

Tilmelding på tl.dk

Hvor og hvor

når?

Uddannelsen udbydes i samarbe i Taastrup jde med CPH ved Københ WEST, og vil avn. I første i første halvår af 2011 ng foregå udbydes følgendomgang MODUL 1 e tre hold: 3 DAGE MODUL 2 HOLD 1

– senes 26. novem t den ber 2010

Hold - 2011

HOLD 2 HOLD 3

11.-13. januar 07.-09. februar 04.-06. april

2 DAGE 02.-03. februar 07.-08. marts 27.-28. april

Pris & tilsk

MODUL 3 2 DAGE

02.-03. marts 28.-29. marts 16.-17. maj

MODUL 4 2 DAGE

23.-24. marts 02.-03. maj 06.-07. juni

ud

Der er et deltage uddannelsen. rgebyr på ca. 1740 kr. for hele Der er forskelli at få uddann elsen finansie ge muligheder for din uddann elsesmæssige ret. Det afhænger af arbejder i en baggrund samt virksomhed overenskomst. med eller uden om du

Se annonce side 10

Læs mere

Du kan se mere om projektl på tl.dk/pr ojektlederuddanederuddannelsen På hjemme nelsen. siden finder du også afdeling, hvor du kan få mere din lokalom uddann information elsen.

Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv til Gita på ggr@tl.dk eller tl.dk/bloggen

gitas Blog

Deltag i TL's lønstatistik – sidste frist 1. november Læs side 24

Løn som fortjent? I Teknisk Landsforbund har vi fokus på, hvordan vi kan understøtte vores medlemmers ret til en rimelig og retfærdig løn. TL's årlige lønstatistik er et helt centralt værktøj til denne opgave. Her du kan se, hvordan lønnen udvikler sig inden for din uddannelse og dit arbejdsområde, og det er et hjælpemiddel, både ved lønsamtalen og når du skifter job. Lønstatistikken viser os, at der desværre stadig er et relativt stort løngab mellem mænd og kvinder. Derfor arbejder vi fortsat for, at løn ikke bliver et hemmeligt anliggende mellem virksomheden og den enkelte. Kun ved at tale åbent om virksomhedernes løn og lønpolitik, kan vi komme uligheden til livs og sikre en retfærdig løn for alle, uanset køn. Det er et langt, sejt træk, men TL skaber resultater: For et år siden vandt vi en historisk sejr for ligelønnen i Højesteret. Vi sikrede et kvindeligt medlem en million i erstatning, fordi hun i flere år havde fået mindre i løn end hendes to mandlige kollegaer – for det samme arbejde vel og mærke. Lønstigninger til vores medlemmer på mellem 33 og 36 procent over de sidste 10 år, viser desuden, at vores faggrupper har stor værdi for virksomhederne. Men mange skal selv forhandle deres løn og er måske i tvivl om, hvad de er værd. Derfor har vi i TL også prioriteret at udvikle værktøjer, der understøtter lønstatistikken. Værktøjer, som 'løntjek' og 'lønberegner', er nu til rådighed via vores hjemmeside – naturligvis kun for medlemmer af TL. Det er værktøjer som giver dig et klart billede af din egen situation, når du skal til løn- eller jobsamtale. Lige nu er vi midt i at indsamle nye oplysninger til vores årlige lønstatistik. Du kan hjælpe med at kvalificere den, med dit svar, så vi kan dække så mange fag og brancher som muligt. Kun på den måde kan værktøjskassen blive endnu bedre til gavn for dig, næste gang du skal forhandle løn! Gita Grüning Forbundsformand

og tilmeld dig senest den 26. november.

7


arbejde

Tekst: Johan Rasmussen

Job i Sydsverige Teknisk Landsforbunds afdeling i København og Unionen SydVäst samarbejder om at informere og servicere medlemmer, der ønsker at arbejde i Øresundsregionen. Unionen er den svenske fagforening for ansatte i det private erhvervsliv.

unionen.se

dit netværk I dag bliver mange job besat uden officielle jobannoncer. I stedet betyder netværket mere og mere. Netværksportalen samler netværk, så der er gode chancer for at finde et job.

netværksportalen.dk [BOG]

Find balancen i dit arbejdsliv Britta Olsson er uddannet stresscoach

der i brug, og da jeg sagde, at jeg ikke

og har udgivet bogen ’Det handler om balance - Fokus på stress og selvværd’. En bog hun skrev, efter hun selv var blevet syg af stress. Hun er uddannet industrilaborant, og videreuddannet til Kvalitets- og måletekniker.

kunne mere og havde brug for hjælp, sagde ledelsen, at det kunne de ikke tage sig af. Jeg havde ondt i maven, var svimmel, og til sidst kunne jeg ikke huske mine kollegaers navne.

Teknikeren #05 2010

Hvorfor blev du syg af stress? Jeg var på en arbejdsplads med en ledelse, som ikke var lydhør. Jeg arbejdede mange timer og tog aftener og weeken-

8

Hvad betyder det at være i balance? Det betyder, at du mærker dig selv, og at du ikke bruger alt din energi på kun et livsområde, men både har fokus på familie, arbejde, venner, helbred, økonomi osv.

Hvordan undgår man stress? Det gælder om at kende sin egen krop og specielt de første signaler, den udsender. Det er også godt at involvere omgivelserne i, hvordan du har det. Forlag: Go’Bog. Vejl. pris 149 kr.

balanceslagelse.dk.


[bag om sproget]

ter a t l u s iver re g e d e Vr Tekst: Johan Rasmussen

DIY ASAP Forskning fra det anerkendte INSEAD Institut viser, at hvis man bliver vred under en forhandling, kan man ofte opnå bedre resultater, skriver viden-

skab.dk. Der er dog ikke garanti for, at du får mere i løn, hvis du råber din chef ind i hovedet til næste lønforhandling.

videnskab.dk

Vi finder os ikke i stress Er du eller dine kollegaer stressede, er der måske hjælp at hente på www.etsundtarbejdsliv. dk. Her ligger otte procesværktøjer ’Vi finder os ikke i stress.’

etsundtarbejdsliv.dk

Ryd skrivebordet med genbrugspap Hvis dit skrivebord også har svært ved at holde orden på sig selv, kan det måske få hjælp af disse bokse i genbrugspap. Modellen på billedet koster 139 kr.

For et stykke tid siden fik jeg en e-mail om en arbejdsopgave, som sluttede af med de fire bogstaver ASAP. Jeg studsede over det. Var det en organisation eller en hemmelig kode? Google sørgede dog for et hurtigt svar. As Soon As Possible, eller med andre ord: lav opgaven i en fart. Hvis der bare havde stået det, ville jeg allerede være i gang i stedet for at læse kodesprog. Forkortelser er smarte – især for den som skriver dem. Men hvis målet med forkortelser er at afkorte tiden fra budskabet bliver fyret af, til det er forstået af modtageren, tvivler jeg på, at det har stor effekt. Lad en test afgøre det. Hvilken af disse to sætninger er hurtigst at forstå? FYI. Opgaven er DIY og løses ASAP, er du i tvivl se FAQ – eller Her er information om opgaven, som du selv skal løse hurtigst muligt. Er du i tvivl så se liste med spørgsmål og svar. Jeg må erkende, at forkortelser i SMS-beskeder er ganske fornuftige – og så må man bare vænne sig til, at en BH har fået en ny betydning (Bedste hilsner). AFAIK: As Far As I Know ASAP: As Soon As Possible DIY: Do it your self FYI: For Your Information" and "For Your own Interest". ONNA: Oh No, Not Again RTFM: Read The F*cking Manual

base212.dk

9


WWW.TL.DK

TL’s projektlederuddannelse Om uddannelsen TL’s projektlederuddannelse forløber over 9 dage. Uddannelsen veksler mellem undervisningsmoduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i din egen situation, og dermed bygger bro mellem teori og praksis.

Uddannelsen giver et godt indblik i grundlæggende forudsætninger inden for projektledelse og -styring. Det overordnede mål med uddannelsen er, at du lærer at styre et projekt godt igennem fra start til slut.

Hvem kan deltage?

Tilmelding på tl.dk

Vi udbyder uddannelsen til alle medlemmer af Teknisk Landsforbund - uanset uddannelsesbaggrund. Du arbejder måske allerede som projekt- eller teamleder, men det er ikke en forudsætning for at deltage.

– senest den 26. november 2010

Hvor og hvornår? Uddannelsen udbydes i samarbejde med CPH WEST, og vil i første omgang ng foregå i Taastrup ved København. I første halvår af 2011 udbydes følgende tre hold: Hold - 2011

Teknikeren #05 2010

HOLD 1 HOLD 2 HOLD 3

MODUL 1 3 DAGE 11.-13. januar 07.-09. februar 04.-06. april

MODUL 2 2 DAGE 02.-03. februar 07.-08. marts 27.-28. april

MODUL 3 2 DAGE 02.-03. marts 28.-29. marts 16.-17. maj

MODUL 4 2 DAGE 23.-24. marts 02.-03. maj 06.-07. juni

Pris & tilskud

Læs mere

Der er et deltagergebyr på ca. 1740 kr. for hele uddannelsen. Der er forskellige muligheder for at få uddannelsen finansieret. Det afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund samt om du arbejder i en virksomhed med eller uden overenskomst.

Du kan se mere om projektlederuddannelsen på tl.dk/projektlederuddannelsen. På hjemmesiden finder du også din lokalafdeling, hvor du kan få mere information om uddannelsen.


De er den nye adgang til den digitale verden. Små firkanter i et sirligt mønster giver dig mulighed for at komme hurtigt på nettet, bestille billetter, læse nyheder og meget andet.

2D

Kender du

stregkoder?

Tekst: Mille Madsen

De gammeldags stregkoder, som du kender fra supermarkedets varer, er kun 1D og kan rumme nogle simple informationer. Fra Japan er nu kommet 2D koder, som kan indeholder flere oplysninger, for eksempel en URL-adresse, en sms eller en større mængde tekst. God til markedsføring Hvis du er stødt på det mosaiske mønster på plakater og annoncer, er det fordi, henvisningen fungerer godt i markedsføringskampagner. Firmaer som DSB, Arla og Colgate gør allerede brug af den nye teknologi. Via koden kommer man lynhurtigt ind på en konkurrence eller får for eksempel sjove historier om produktet. 2D er med andre ord en smutvej fra trykte medier til digitale. Adgang med mobil Til at aflæse stregkoden bruger man sin mobiltelefon. Nogle nye modeller har installeret et program, som gør det muligt at læse 2D stregkoder, men andre skal man selv opdatere. Hvis du vil prøve, skal din telefon have kamera og adgang til internettet. Scanlife tilbyder et program, som du gratis kan downloade, herefter fotograferer du bare koden og bliver sendt direkte til den relevante hjemmeside, eller hvad koden henviser til.

Lav den selv Man kan faktisk selv fremstille 2D stregkoder, så måske er din næste fødselsdagsinvitation blot en kode? Eller du kan lege med at putte nogle af informationerne på visitkortet ind i en kode. F.eks. en henvisning til egen hjemmesiden, en blog eller et elektronisk CV.

Sådan gør du For at læse 2D stregkoder via mobilen, skal du: • have en mobil med kamera • have netadgang på mobilen • finde et program til aflæsning af 2D koder, f.eks. hos Scanlife.com eller quickmark.com.tw • downloade programmet • åbn programmet og hold din mobil over koden – sørg for at foksere skarpt. Så bliver du sendt fra tryksagen direkte til det online-sted, som koden henviser til.

11


Pia Marcher Østergaards råd til andre syge, som mister sygedagpenge i en tilsvarende situation:

Teknikeren #05 2010

• Kæmp for din ret og giv ikke op, hvis du møder modstand og afslag. • Gå til din fagforening. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde magtet at føre en retssag uden Teknisk Landsforbund.

12


TL GØR EN FORSKEL Først blev hun så svimmel, at hun ikke kunne arbejde, og så måtte hun kæmpe sig igennem en retsag med kommunen for at få sygedagpenge.

Tekst: Marie Preisler Foto: Jasper Carlberg

NÅR VERDEN PLUDSELIG TIPPER Designer Pia Marcher Østergaard var ved at ompolstre nogle spisestole, da hun pludselig mærkede jorden gynge under sig. Det mindede om at være på en sejlbåd, og følelsen undrede hende. For hun befandt sig ikke til havs, men i sin egen stue i en villa i Kalundborg, så hun baksede videre med stolene. ”Det føltes som at stå på et skibsdæk i høj sø. Havde jeg bare forholdt mig i ro, var det måske gået i sig selv igen, men jeg er en stædig rad og ignorerede symptomerne,” fortæller hun. Pia Marcher Østergaards svimmelhed blev gradvist værre. Hun havde også kvalme og fik en oplevelse af at være ved at falde. Alligevel passede hun sit arbejde på et reklamebureau i 14 dage. Indtil hun blev nødt til at syge-

Ofte måtte jeg gå i seng før børnene. Min mand stod i lange perioder for alt derhjemme. Pia Marcher Østergaard

melde sig. På det tidspunkt anede hun intet om, at det skulle blive starten på fire et halvt års mareridt, der ville kræve tre operationer, koste hende jobbet og enhver form for offentlig hjælp. Manden stod for alt Via sin egen læge og en privat sundhedsforsikring blev Pia Marcher Østergaard undersøgt på kryds og tværs. Svimmelhed kan skyldes forskellige sygdomme, og der gik mange måneder. Imens var Pia Marcher Østergaard sygemeldt og modtog sygedagpenge. Det var en barsk tid for både hende selv, hendes mand og parrets to små børn. ”Ofte måtte jeg gå i seng før børnene. Min mand stod i lange perioder for alt herhjemme og passede sit arbejde ved siden af. Han knoklede som et bæst. Jeg gyser ved tanken om, hvad der var sket, hvis jeg havde været enlig mor.” Efter godt et år fik Pia Marcher Østergaard en besked fra kommunen, der slog hende endnu mere ud. Chancerne for, at hun blev rask nok til at vende tilbage til beskæftigelse, var for ringe til at begrunde fortsat udbetaling af sygedagpenge, vurderede Kalundborg Kommune. Beskeden gjorde Pia

Marcher Østergaard så harm, at hun kontaktede sin lokale TL afdeling Ringsted. ”Jeg var chokeret over, at de bare kunne smække kassen i på den måde i en situation, hvor ingen vidste, hvad jeg fejlede,” siger hun. Med hjælp fra lokalafdelingen fik Pia Marcher Østergaard kommunen til at genoptage udbetaling af sygedagpenge i yderligere 26 uger. Samtidig forlangte kommunen en række nye helbredsundersøgelser, og Pia Marcher Østergaard fik kontakt til en af landet førende specialister i ørenæse-hals-kirurgi, overlæge Søren Vesterhauge på privathospitalet Hamlet, som fandt forklaringen på, hvorfor hendes fredelige, normale familieliv var forvandlet til et liv med svimmelhed og utryghed: Pia Marcher Østergaard havde fået perilymfatisk fistel - et hul i det indre øre, hvorfra der sivede lymfevæske ud med kraftig svimmelhed og ubehag til følge. Besked gav stor lettelse For Pia Marcher Østergaard og hendes familie var lettelsen enorm over at få vished. Og de nærmest jublede, da ørelægen fortalte, at han anså chancerne

13


JURA Tekst: Marie Preisler

Teknikeren #05 2010

for helbredelse for gode. Lægen ville forsøge at ”lappe” hullet ved at indoperere et lille stykke hud. Der kunne gå op mod et år, før svimmelheden ville være under kontrol, men Pia Marcher Østergaard havde 70 procent sandsynlighed for at blive rask, vurderede han. Chokket var derfor dobbelt stort, da Kalundborg Kommune i januar 2008 afbrød udbetalingen af sygedagpenge helt og definitivt. Pia Marcher Østergaard bliver stadig så vred, at stemmen får en hård tone, når hun taler om kommunens handling: ”Det var forfærdeligt og virkede meget umenneskeligt, at de bare gav slip på mig uden at tilbyde mig anden hjælp, mens jeg var rigtig syg. Jeg var midt i en behandling, der krævede, at jeg var i fuldstændig ro, som med stor sandsynlighed kunne gøre mig rask.” Siden da har Pia Marcher Østergaard været helt uden indtægt og er afhængig af at blive forsørget af sin mand. Hun kan ikke få understøttelse uden at være rask nok til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Kontanthjælp er heller ikke en mulighed, fordi familien ejer et hus og på grund af ægtemandens indtægt. Berettiget til sygedagpenge Men nu er der penge på vej. I sommer fastslog byretten, at Pia Marcher Østergaard var berettiget til at få sygedagpenge i en længere periode. Kalundborg Kommune blev pålagt at behandle sagen igen for at vurdere, hvor lang en periode efter januar 2008 Pia Marcher Østergaard skal have udbetalt sygedagpenge for. Fuldstændig helbredelse har hun måttet opgive, men efter tre operationer, er hendes tilstand forbedret væsentlig.

14

Kommunen må ikke smække kassen i Syge kan ikke blive frataget sygedagpenge uden at få tilbudt anden hjælp. Det har TL fået rettens ord for. 43-årige Pia Marcher Østergaard har fået medhold i, at Kalundborg Kommune handlede på et forkert grundlag, da den stoppede udbetalingen af sygedagpenge. Jurist i Teknisk Landsforbund, Saskia MadsenØsterbye, ser dommen som en vigtig sejr: ”Når medlemmer af Teknisk Landsforbund bliver syge, oplever mange, at deres hjemkommune er hurtig til at smække pengekassen i. Dommen slår fast, at det offentlige ikke bare kan stoppe udbetaling af en sikkerhedsydelse til en syg borger uden at stille en anden erhvervsrettet foranstaltning i stedet. Kommunen har pligt til at sikre syge med tilstrækkelig arbejdsevne en form for tilknytning til arbejdsmarkedet.” Byretsdommen fastslår også, at kommunen var forpligtet til at opdatere Pia Marcher Østergaards ressourceprofil og at indhente de seneste helbredsmæssige oplysninger, før

den stoppede udbetalingen af sygedagpenge. Det skete ikke. Overlæge Søren Vesterhauge skrev i Pia Marcher Østergaards journal, at der kunne gå op mod et år, før hendes svimmelhed ville være under kontrol med 70 procent sandsynlighed for helbredelse. Kommunen standsede udbetalingen af sygedagpenge uden at tage hensyn til de lægelige oplysninger. Sygedagpenge er en tidsbegrænset ydelse, som den syge normalt højst kan modtage i et år. Men loven åbner mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden i yderligere to år, hvis den syge har rimelig udsigt til at blive rask.

Ved redaktionens afslutning var der endnu ikke truffet afgørelse om, hvor stort et beløb Pia Marcher Østergaard, skal have udbetalt. TL afventer udspil fra Kalundborg Kommune, og håber på en afgørelse i løbet af efteråret 2010.


«

@WAUJ VIA

AK@@W¤UMUš

,AIK¥VI7K@VFMU=WK@V }KV¤7¤¥V¤¥I’‘

«

WI7KV¤7@¥GK 7¤¥K@¤7V¤A@¥KA£}KMS£_VK¥KGfK_FU¥V¤@AK‘bKM\AJ=AU’‘m Vi er i fuld gang med at indsamle lønoplysninger – og vil også meget gerne høre fra dig, der ikke har fået indtastet dine oplysninger endnu. Derfor har vi rykket fristen for lønindberetningen til den 1. november 2010, så du kan nå at være med. Dine oplysninger er med til at sikre, at vi kan lave et stærkt lønredskab til gavn for både dig og

andre medlemmer af TL. På tl.dk, er der på forsiden et link til indberetnings-skemaet. Log dig på med dit cpr-nummer, og udfyld skemaet med dine lønoplysninger fra september 2010. Så deltager du i lodtrækningen om 10 x 2 biografbilletter.

¤£b@I


Teknikeren #05 2010

16


Der er god fangst i hummerfiskeri. Desværre er der også meget spild, for småfisk går i nettet og smides ud igen. En sommernat var tekniker Peter Vingaard Larsen på arbejde på fiskerkutter TIKI for at måle hummerbestanden. Tekst: Gitte Rebsdorf Foto: Ty Stange

FISK OVER BORD 17


2

Teknikeren #05 2010

1

Klokken er 18 en sensommerdag i august. For de fleste mennesker er arbejdsdagen for længst slut. Men for tekniker Peter Vingaard Larsen er den først lige begyndt. Lyset over havnen i Gilleleje er klart som glas, og efter et par dage med kraftig blæst ligger fiskerbådene nu og brummer, klar til at komme på havet. På den orange kutter med navnet TIKI H79 rigger skipper Poul Erik Hansen og hans gast Mikkel til. Snakken går livligt hen over kajen. ”Når vejret er som i dag, er der noget ved mit arbejde,” siger teknikeren fra DTU Aqua. De sidste 15 år har Peter Vingaard Larsen arbejdet med optimering af fiskerimetoder. Det foregår dels på instituttet og i perioder ude på bådene,

18

3

hvor samarbejdet med fiskerne og opmålingerne finder sted. De næste 12-14 timer skal Peter Vingaard Larsen være ombord på TIKI. Hummerfest Selv om blæsten er aftaget, har bølgerne ikke helt lagt sig, og på vej ud til fiskepladserne i Kattegat gungrer den tonstunge kutter op og ned ad bølgerne. En hel flok både er på vej ud. Nogle er endda kommet langvejs fra for at få del i det gode fiskeri. De tunge trawl bliver rullet ud. Det får på mærkværdig vis kutteren til at ligge mere stabilt, og derefter bliver de kæmpe store garn trukket hen over havets bund. ”Hummere er der nok af. Det er utroligt. Men det virker som om, der bare

bliver flere og flere. Tidligere kunne man kun fiske hummer fra maj måned. Men i år begyndte fiskeriet allerede i januar, ” fortæller skipper Poul Erik Hansen. Imens der tilsyneladende er rigelig af de kostelige røde skaldyr, er mange andre fiskearter truet. Målet med Peter Vingaard Larsens arbejde er da også at finde metoder til at beskytte bestandene. Særligt torsk, som er en af de mest truede arter. Forsøg med kamera Garnene tager det meste med sig, også store mængder af småfisk, som det ikke kan betale sig at sælge, og som derfor ryger overbord igen. Biologer vurderer, at der årligt smides op mod 60.000 tons fisk ud i havene omkring Danmark.


4

6

Skipper Poul Erik Hansen har et godt samarbejde med teknikeren fra DTU, og han har også været med i et forsøg med videoovervågning af fiskerbådene. ”Kan du se kameraerne, der hænger deroppe,” siger Peter Vingaard Larsen og peger. Den 58-årige tekniker har været med til at installere og kontrollere disse kameraer, som gør det muligt at tjekke fangstkvoter frem for landingskvoter. Som det er i dag, har fiskerne lov at lande en bestemt mængde fisk. Den nye metode med fangstkvoter i stedet skulle gerne betyde, at fiskerne ikke spekulerer i at lande de dyreste fisk og smide de små og billige arter over bord. Ved at gå over til fangstkvoter får fiskerne forhøjet deres kvote, mod at

5

7

DTU Aqua – forskning og rådgivning • DTU Aqua er et institut på Danmarks Tekniske Universitet, som forsker og rådgiver i bæredygtig udnyttelse af fisk og andre levende ressourcer i hav og ferskvand. • DTU Aqua udvikler ny teknologi, som gør det muligt at optimere fangsten og minimere miljøpåvirkningerne. • DTU Aqua har 260 ansatte fordelt på afdelinger i Charlottenlund, Silkeborg og Hirtshals, samt medarbejdere på undersøgelsesskibet Dana.

1

2

3

4

5

6 7

FAKTA

Fiskeritekniker Peter Vingaard Larsen er ombord på fiskekutteren TIKI for at registrere hummerbestanden. Teknikeren og fiskeren har et godt samarbejde efter mange ture sammen til havs. Godmorgen. Når man arbejder om natten, kan man få brug for en lur i de små skibskøjer. Peter Vingaard Larsen tjekker målingerne af havdybde og fangst. Både hummer og fisk går i nettene, men ikke alle er store nok til at nå fiskehandleren. Fiskeriteknikeren måler nøje et udvalg af hummerbestanden. Farvel til de fravalgte fisk, som ryger tilbage i havet.

19


BLÅ BOG

Peter Vingaard Larsen • 58 år • Ansat på DTU Aqua, Institut for Aquatiske Ressourcer som fiskeritekniker. • Arbejder med at begrænse spild ved fiskeri. • Måler og registrerer fiskebestande på 5-6 fiskekuttere. • Følger også havundersøgelsesskibet Dana. • Uddannet laboratorietekniker fra Slagteriskolen i Roskilde 1980.

8

Teknikeren #05 2010

de til gengæld ikke smider noget overbord. Men kameraerne er ikke længere i brug på TIKI. Poul Erik Hansen ønsker ikke at fortsætte med den nye metode. Kvoterne er ikke høje nok, mener han. ”Metoden er god. Men for at det kan betale sig, skal vi have lov at fange fisk nok,” siger han. Møjsommeligt målearbejde Når fisk og skaldyr kommer op fra dybet er de fyldt med mudder og sand og skal skylles, inden sorteringen går i gang. De havner på en stor plade, og derefter begynder et møjsommeligt arbejde, hvor Peter Vingaard ved hjælp af et særligt måleudstyr registrerer, hvor store fiskene og skaldyrene er. Han måler dem fra snude til halespids. Det bliver nøjagtigt noteret på

20

skemaer og kan give et indblik i, hvor stor bestanden er. Samtidig sørger han for at skrive, hvor fiskene er fanget, hvor dybt der er, samt klokkeslæt for fangsten. Inden natten er omme, har han målt omkring 300 hummere i forskellige størrelser. ”Det er klart, at man skal koncentrere sig ud på de små timer,” siger han med et blik der er blevet noget træt. Hjem til auktionshuset Trawlene bliver rullet ud to gange, og inden kursen igen går mod Gilleleje havn, er der kommet 500 kilo hummere og andre fisk ombord. Men mere end halvdelen, cirka 300 kilo er røget ud igen. En ny dag er på vej, og dækket på

fiskekutteren er fyldt med kurve med hummere i forskellige størrelser. Det blev til lidt flere hummere, end skipper Poul Erik Hansen havde regnet med. ”Vi har fået omkring 230 kilo, så det er meget pænt,” siger han, mens kutteren lægger til ved auktionshuset, hvor en lille gaffeltruck er parat til at hente nattens fangst.

8

300 hummere er blevet registreret af fiskeritekniker Peter Vingaard Larsen, før natten bliver til dag, og fiskekutteren igen går mod havn. 9 Nettene trækkes op, mens solen står op over Kattegat.


9

[NYHED]

Mindre spild DTU Aqua udvider forsøg med fisker disse både efter den nye metofangskvoter fremfor de, og sektionsleder Jørgen Dalskov landingskvoter forventer, at princippet om fangstkvoForsøgene med kameraer ombord på fiskerbådene og større kvoter til de fiskere der vælger at registrere mængden, de fanger, frem for mængden de lander, har været en succes. Så nu kører ordningen videre i Nordsøen og Skagerrak. Institut for Akvatiske Ressourcer på Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) har sat videoudstyr på 13 nye både, der har valgt at følge fangstkvoterne, hvor de må fange op til 30 % flere fisk. Fra maj i år til slutningen af 2010

ter i stedet for landingskvoter kan indføres også for 2011, hvis EU godkender metoden. ”Det fungerer godt, og har vist sig at kunne betale sig,” siger han. Flere lande er med På internationalt plan er der også gang i indsatsen for at reducere, at fisk smides tilbage i havet. Udstyret med sensorer og videokameraer, er bestilt til eller anvendes allerede på fiskekuttere i Holland, England, Skotland, Tyskland og Sverige.

Der er også andre tiltag for at mindske udsmid. ”Svenskerne bruger stålriste i hummerfiskeriet som standartudstyr på fiskerbådene for at reducere fangsten af torsk. Men når man ikke bare indfører metoden i Danmark, er det fordi, mange af fiskerkutterne har problemer med håndtering af de tunge riste,” fortæller Jørgen Dalskov. Ud over kvoteindsatser og riste arbejder teknikere hos DTU med at udvikle selektive redskaber, ligesom de måler og kontrollerer bestande af forskellige fiskearter i havene omkring Danmark.

21


REPRÆSENTANTSKABSMØDET 30. OKTOBER 2010

Tekst: Marie Preisler Foto: Jasper Carlberg

FAKTA

Om repræsentantskabsmødet

Teknikeren #05 2010

• 205 delegerede fra hele landet og fra alle brancher mødes midtvejs i den fireårig kongresperiode for at diskutere og justere forbundets politik. • De delegerede er valgt på afdelingernes generalforsamling i foråret. • Mødet finder i år sted lørdag 30. oktober i Odense. • Temaet ved det kommende møde er at give input til TL’s nye strategi for uddannelse.

”Vi vil lægge en ambitiøs strategi for at sikre vores medlemmer gode udviklingsmuligheder i arbejdslivet,” siger Gita Grüning, formand for Teknisk Landsforbund.

Tekst: Marie Preisler Foto: Jasper Carlberg

22


Ny TL-strategi skal give medlemmerne endnu bedre muligheder for at udvikle deres arbejdsliv. Kompetenceløft og uddannelse er vejen til job og karriere.

Nøgleordet er uddannelse Et arbejdsliv med gode udviklingsmuligheder kræver, at medarbejderen hele tiden opgraderer sine kompetencer. Derfor samler Teknisk Landsforbund nu alle kræfter om en ny langsigtet strategi, der skal styrke medlemmernes kvalifikationer og det faglige niveau på de tekniske uddannelser. Den 30. oktober mødes TL’s repræsentantskab – 205 medlemmer fra hele landet og alle brancher – for at give deres bud på kompetencekrav til fremtidens tekniker, og hvordan TL bedst hjælper medlemmerne til at stå stærkt på arbejdsmarkedet. Til mødet er også inviteret undervisningsminister Tina Nedergaard, der vil tale om, hvordan fremtidens teknikere bliver endnu mere innovative og kompetente i deres job. På baggrund af de mange input udarbejder TL en strategi, der vil være forbundets overordnede politiske ar-

FAKTA

Talere udefra ved TL's repræsentantskabsmøde • Tina Nedergaard, undervisningsminister • Lars Andersen, økonom og direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

bejdspapir de kommende fem-ti år, siger TL’s formand, Gita Grüning: ”Det er vores vigtigste opgave at sikre vores medlemmer gode udviklingsmuligheder i arbejdslivet, og nu lægger vi en ambitiøs strategi for indsatsen. Vi vil lægge pres på både arbejdsgivere, politikere og uddannelsessteder for at give teknikerne de kompetencer, som skal sikre og udvikle teknikernes job i fremtiden.” Mulighed for lys fremtid Lige nu er ledigheden høj blandt forbundets medlemmer. Især i de kreative brancher, men krisen har også ramt produktionsvirksomheder, særligt i Jylland. Et andet problem er, at for få unge søger ind på de tekniske uddannelser, hvilket får flere virksomheder til at hente tekniske specialister i udlandet. Alligevel ser Gita Grüning lyst på teknikernes fremtidsmuligheder. ”Mange teknikere sidder i vitale funktioner som bindeled mellem produktion og ledelse, og vi har lavet en ny undersøgelse, der viser, at medlemmerne ser sig selv arbejde i teknikerjob om fem-ti år, og mange trives generelt i deres job og ser udviklingsmuligheder,” siger hun og påpeger samtidig, at det er nødvendigt løbende at kvalificere sig. ”Et udviklende arbejdsliv forudsætter, at både det enkelte medlem og TL har benhårdt fokus på at styrke de nødvendige kompetencer.”

Hvad er du god til? Hun opfordrer alle medlemmer til at spørge sig selv, hvad de er gode til og kan lide at arbejde med – og hvordan de kan styre deres karriere i den retning. Til gengæld lover Gita Grüning, at TL vil arbejde for at skabe ’kongevejen til uddannelse’. Forbundet har derfor besluttet at være aktiv og synlig på samtlige 73 uddannelsesinstitutioner, hvor TL’s medlemmer tager deres uddannelse. ”Det er vigtigt at vise de unge, at en teknisk uddannelse kan være en fantastisk karrierevej, og vi prioriterer at være repræsenteret i de faglige udvalg på uddannelsesinstitutionerne for at sikre uddannelsernes faglige kvalitet.” TL’s organisation og servicetilbuddene til medlemmerne er blevet justeret, så forbundet i endnu højere grad understøtter satsningen på uddannelse. Efter ønske fra medlemmerne skal lokale efteruddannelseskurser fremover være mere fagspecifikke og målrettes enkelte fag og brancher. TL har også udviklet en stribe værktøjer, som kan understøtte medlemmer i deres kompetenceudvikling, eksempelvis et kompetenceafklaringsværktøj, og forbundet har udviklet en projektlederuddannelse, som de første medlemmer starter på til januar. Næste mål er en lederuddannelse.

23


Indtil nu:

Store lønstigninger Tekst: Marie Preisler

Gennemsnitsløn for teknikere i TL siden 2000

Stigning 33%

27.247 26.993 26.243 25.527 24.463

Teknikeren #05 2010

Det har været et gyldent årti for medlemmerne af Teknisk Landsforbund. Siden år 2000 har medlemmerne fået markant flere penge mellem hænderne. Udviklingen fremgår af TL’s lønstatistik, som bygger på medlemmernes årlige indberetninger. ”Det har været en god periode, hvor alle grupper medlemmer har haft del i velstandsstigningen,” fortæller Fie Ve-

24

stergaard, økonom i Teknisk Landsforbund. Størst lønstigning har de statsansatte TL-medlemmer oplevet. Deres løn er steget 36 procent på ti år. De privatansatte har fået 33 procent mere i løn, mens de kommunalt ansatte TL-medlemmer gik 34 procent op i løn. "Lønstigningen for TL's medlemmer ligger på niveau med, hvad vi ser inden

20 10

20 09

07 20 08

06

20

20

20 05

03 20 04

20

02

20.000 20 00 20 01

Deltag i lønstatistikken for 2010.

?

Privatansatte 32.604 31.686 30.503 29.480 28.222

20

Teknikere har fået et ordentligt hak opad i lønnen de seneste ti år. Men fortsætter kurven?

for andre faggrupper. Det er et resultat af gode tider (højkonjunktur) og en lang periode med lav arbejdsløshed,” siger Fie Vestergaard. I samme periode er forbrugerpriserne steget med 20 procent, så stigningen i realløn er ganske pæn, vurderer økonomen. Moderate forventninger Indsamlingen af lønoplysninger fra med-


Deltag i TL´s lønstatistik 2010

1. 2. 3. 4. 5.

Find din lønseddel frem. Gå ind på tl.dk Klik på ”lønstatistik 2010”. Log på med dit cpr-nummer. Det kræver ikke password.

Det tager kun 5 minutter

Indtast din løn.

Kommuner og regioner (tidl. amter)

Ansatte i staten

?

31.330 29.918

Husk 1. november er sidste dag

Stigning 34%

?

Stigning 36%

30.169 28.994

28.438 27.756

27.713 26.747 26.402

26.634 25.894 25.782

25.486 24.165 23.343

24.324 23.942 23.434

lemmerne vil afdække hvorvidt stigningen fortsætter i 2010 ”Vi håber på, at årets lønstatistik vil vise, at medlemmerne i 2010 har haft en reallønsfremgang. Det er klart, at vi i en tid med økonomisk krise og afskedigelser ikke kan forventer høje lønstigninger.” Det er netop nu tid til at indberette lønoplysninger via TL’s hjemmeside, og det opfordrer Fie Vestergaard indtræn-

gende alle medlemmer til at gøre. Dine oplysninger ”Det tager kun få minutter og bidrager til at gøre lønstatistikken til et endnu mere præcist og effektivt redskab til gavn for både det enkelte medlem og forbundets samlede indsats for endnu bedre lønninger.” I år er det blevet nemmere at registrere lønoplysningerne på hjemmesi-

20 10

20 09

07 20 08

06

20

20

20 05

02

03 20 04

20

20

20 00 20 01

20 10

20 09

07 20 08

06

20

20

20 05

02

03 20 04

20

20

20 00 20 01

22.129

den, da man ikke skal anvende et password, men logger ind med sit cpr-nummer. Statistikken bygger fra i år kun på de elektroniske data, da der ikke er sendt spørgeskemaer ud, så det er vigtigt, du deltager senest d. 1. november. Indberetningen sker via en sikker netforbindelse, og TL behandler alle oplysninger fortroligt.

25


TÆT PÅ

STRENGTHS // STYRKER WEAKNESSES // SVAGHEDER OPPORTUNITIES // MULIGHEDER THREATS // TRUSLER

Tekstilbranchen Tekst: Marie Preisler Foto: Jasper Carlberg og Kåre Viemose

[MEDLEM] Camilla Louise Sejr

• Konstruktør af dametøj hos Kristensen du Nord • Uddannet modelkonstruktør fra TEKO i Herning for to år siden

• 25 år • Bor i København

Hvilke arbejdsvilkår beskriver bedst din arbejdsdag? Det er først og fremmest kreativt. Det er også meget alsidigt. Vi er en lille virksomhed med fem fastansatte, så jeg er med i hele processen - ikke alene konstruktion af kollektionerne. Jeg syr også, er med til at lave salgsmateriale, beregne priser og at tilrettelægge og styre produktionen. Det er spændende at prøve kræfter med så forskellige opgaver. Til tider er det også en hektisk arbejdsdag. Især når vi færdiggør en kollektion. Det sker tre gange om året.

Hvilke større forandringer er der sket inden for dit fag og dit job? Det er ikke nok at kunne designe noget fedt. Det skal også kunne konstrueres, produceres og sælges. At kunne håndtere opgaver uden for eget fagområde og at have evner for og vilje til samarbejde bliver stadig vigtigere.

Hvilke udfordringer forudser du i dit job? Jeg vil

gerne være dygtigere til produktionsstyring og logistik. Det har jeg virkelig brug for i mit job. På sigt kan det blive en udfordring, at arbejde i en så hård branche. Vi medarbejdere brænder lige så meget for virksomheden, som ejerne gør. Så jeg holder aldrig helt fri. Det her er mit drømmejob, så jeg forventer at være her om to år, men måske ikke om ti år. På længere sigt bliver det nok nødvendigt at finde en arbejdsplads, hvor det er lettere at kombinere job og familie.

Teknikeren #05 2010

MEDLEMMER I TEKSTILBRANCHEN • Ca. 550 medlemmer af Teknisk Landsforbund er i dag beskæftiget inden for tekstilbranchen. De fleste har en faglig uddannelse som designteknolog eller er uddannet designer fra Designskolen Kolding, Danmarks Designskole eller en privat designskole.

26


S W O T Hvordan klarer tekstilbranchen sig? Det går rigtig fornuftigt. Produktionen er i meget stort omfang outsourcet, og branchen er bevidst om, at det kræver fokus på andre kompetencer som viden og styring. Designeren sidder ikke i sit hjørnekontor med én kollektion ad gangen. Flowet er lynhurtigt, og mange funktioner skal spille sammen og kommunikere godt.

Hvilke forandringer vil branchen opleve? Branchen skal hele tiden finde nye produktionsanlæg i billigere lande, der kan levere god kvalitet. Stadig færre firmaer har egne fabrikker. Det bliver sværere at bevare kontrollen over produktudviklingen, iklingen, når så meget er outsourcet, og virksomhederne rne skal satse mere på kompetenceudvikling. Mange i branchen ranchen udtrykker stort behov for mere viden - både teknisk, eknisk, teknologisk, analytisk og om salg og branding. Branchen lider af jysk beskedenhed og kunne godt bruge ruge et strejf fransk glamour.

Kan branchen håndtere de store udfordringer? Ja – især hvis virksomhederne indgår år partnerskaber om at løse opgaver som logistik istik og økonomistyring. Branchen skal også å blive bedre til at lede kreative mennesker. er. Mange medarbejdere brænder ud. Og især mindre virksomheder skal satse seriøst på efteruddannelse. Inspirationsture til Paris er ikke nok, og nye unge medarbejdere kommer ikke med så mange kompeetencer i rygsækken, at det rækker til il et helt arbejdsliv.

STYRKER // STRENGTHS En fantastisk energi Er langt i globaliseringsprocessen Internationalt ry som troværdige samarbejdspartnere

• • •

SVAGHEDER // WEAKNESSES Manglende kompetenceudvikling Stort tidspres giver tilfældige dispositioner Salgsleddet ved for lidt om tøjbutikkernes behov

• • •

MULIGHEDER // OPPORTUNITIES Flere partnerskaber F Styrket fokus på ledelse af S kreative mennesker kan øge k arbejdsglæden a

• •

TR TRUSLER // THREATS Stigende produktionsS omkostninger i f.eks. Kina o Stor følsomhed over for S global krise g For lidt viden om materialer F

• • •

[EKSPERT] [E An Mette Zachariassen Anne Direktør for design- og D businessskolen TEKO b i Herning CCand.mag. 54 år 5 Bor i Århus B

• • • •

27


R. ! K G 6 DA 11 US N RS U K KU .

PR

VELKOMMEN PÅ KURSUS! Center for Visuel Kommunikations kurser for efteråret 2010 indeholder hvad der skal til for at lave professionelle hjemmesider og tryksager.

116 KR. OM DAGEN

Alle kurser afholdes under AMU-lovgivningen og koster derfor kun 116 kr. pr. kursusdag – og prisen er den samme, hvis du vælger forløbet som fjernundervisning. Derudover har din virksomhed mulighed for løngodtgørelse, mens du er på kursus. Er du ledig, kan du tage vores kurser som 6 ugers selvvalgt gratis uddannelse med ret til VEU-godtgørelse eller evt. som led i en handleplan fra dit lokale jobcenter. Få oplysninger om VEU-godtgørelse på 63 12 64 02 eller kursustilmelding@sde.dk.

BETALT KOST OG LOGI Hvis du bor længere end 60 kilometer fra Odense eller Vejle, kan du få betalt transport, kost og logi.

TIDSPUNKTER OG DELTAGERANTAL Der er undervisning alle hverdage fra 8.10 til 15.30 – bortset fra kurserne på 1,5 dag, hvor der undervises til kl. 11.40 om fredagen. Der er min 8 og max 14 på holdene.

TILMELDING OG KURSUSKATALOG Du kan downloade ansøgningsskema og kursuskatalog på www.sde.dk/kurser. Du kan også få tilsendt vores trykte katalog og ansøgningsskema eller få yderligere oplysninger på 63 12 64 02 eller kursustilmelding@sde.dk. I gang med CSS Introduktionskursus til CSS (1,5 dag)

Digital fotografering Introduktionskursus i digital fotografering (1,5 dag)

AMU-mål 43870

AMU-mål 40473

Videre med webdesign Videregående kursus i Adobe Dreamweaver (3 dage)

Hvad er CMS? Introduktion og redigeringsmuligheder i CMS-systemer (1,5 dag)

TRYKSAGER OG GRAFIK

AMU-mål 43860

AMU-mål 40811

Avanceret webdesign Adobe Dreamweavers avancerede funktioner (5 dage)

I gang med php og databaser Introduktionskursus til php og databaser (5 dage)

AMU-mål 43864 og 43866

I gang med Javascript Introduktionskursus til Javascript og anvendelse af færdige scripts (1,5 dag)

AMU-mål 43831 og 43833

AMU-mål 43864

AMU-mål 43832

BILLEDER

I gang med kontor-dtp Introduktionskursus i Microsoft Publisher (3 dage)

INTERNET I gang med webdesign Introduktionskursus i Adobe Dreamweaver (3 dage) AMU-mål 43865

I gang med typografi og layout Introduktionskursus i Adobe InDesign (3 dage) AMU-mål 43834 og 43863

Videre med typografi og layout Videregående kursus i Adobe InDesign (3 dage)

AMU-mål 40484 og 40485

CMS med webdesign Hvordan dine kunder kan redigere i hjemmesider du har fremstillet i Dreamweaver (3 dage) AMU-mål 40810

I gang med animation Introduktionskursus i Adobe Flash (3 dage)

I gang med billedbehandling Introduktionskursus i Adobe Photoshop (3 dage)

AMU-mål 43880

I gang med illustrationsteknik Introduktionskursus i Adobe Illustrator (3 dage)

Videre med billedbehandling Videregående kursus i Adobe Photoshop (3 dage)

AMU-mål 43861 og 43873

AMU-mål 43826

PDF Fremstilling af PDF-filer fra forskellige prorammer samt klargøring til tryk, print og web (1,5 dag)

AMU-mål 43674

Avanceret animation Scripting og hele hjemmesider i Adobe Flash (3 dage)

Avanceret billedbehandling Avanceret billedredigering i Photoshop (1,5 dag)

AMU-mål 43877

AMU-mål 43814 og 43818

SDE.

AMU-mål 43667

I gang med XHTML Introduktionskursus til XHTML (1,5 dag)

Billedbehandling til web Optimering af billeder til web samt fremstilling af knapper, baggrunde, slicing mm. (1,5 dag)

AMU-mål 43870

AMU-mål 43673 og 43676

Teknikeren #05 2010

AMU-mål 43834 og 43836

AMU-mål 43673, 43676, 43677 og 43825

Videre med animation Videregående kursus i Adobe Flash (3 dage)

Avanceret typografi og layout Avancerede funktioner i Adobe InDesign (1,5 dag)

on · M

nikati

Cent

Visu er for

mmu el Ko

30

gvej 1

jer unkeb

0 · 523

DK

se M

Oden

SNART OGSÅ I VEJLE!

I løbet af efteråret åbner vi en spritny afdeling i Vejle.


Det Sker Bliv klogere på projektarbejde TL Nord, Ålborg

se side 31

TLL Nord ord Aalborg

Fyraftensmøde om geotermisk energi

TL Østjylland Århus

TL SydVest, Esbjerg

se side 32

TL MidtVest dtVes V

Herning

TL Sjælland Hillerød TL SydØst Vejlee

TL SydVest Esbjerg

TL København TL Fy Fyn Odense

TL Sjælland Sjællla Ringsted

Fiberline i front TL Fyn, Odense

Se side 33

29

OKTOBER KTOB TOBE ER R1 10 0

#05


Det sker – dit hurtige overblik

Teknikeren #05 2010

DATO OKTOBER 16.10.2010 20.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 28.10.2010 NOVEMBER 01.11.2010 03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010 04.11.2010 04.11.2010 04.11.2010 04.11.2010 08.11.2010 09.11.2010 09.11.2010 09-10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 11.11.2010 11.11.2010 16.11.2010 16.11.2010 16.11.2010 16.11.2010 17.11.2010 17.11.2010 18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010 22.11.2010 22.11.2010 22.11.2010 22.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 24.11.2010 DECEMBER 01.12.2010 03.12.10 04.12.2010 05.12.2010 06.12.2010 14.12.2010 20.12.2010

30

TID

EMNE

STED

ARRANGØR

kl. 12 kl. 19-21 kl. 9-16 kl. 17-20 kl. 9-16 kl. 9.30-15.30 kl. 17 kl. 17.30-19 kl. 17 kl. 17.30-20 kl. 14 kl. 17.30-19.15

Biograftur Esbjerg/Aabenraa At tegne er at se Klar kommunikation Netværk for Procesteknologer Guide til jobsamtalen Nye energiregler BR 2010 Temaaften for Tillidsrepræsentanter Geotermisk energi Opsagt og hvad så? Kom og hør om efterløn Opfinderpanel – få vurderet din idé Innovation – hvad er det?

Kontakt afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Alsion, Sønderborg Afdelingskontor Afdelingskontor Esbjerg Erhvervsudvikling Syddansk Universitet

TL SydVest, Esbjerg TL Sjælland, Hillerød TL Sjælland, Hillerød TL Sjælland, Hillerød TL København TL Nord, Aalborg TL København TL SydVest, Esbjerg TL Sjælland, Hillerød TL MidtVest, Herning TL SydVest, Esbjerg TL SydVest, Esbjerg

kl. 9-15 kl. 17 kl. 17 kl. 19-21 kl. 8.45-16.15 kl. 17.30-19.15 kl. 9-16 kl. 17.30-19 kl. 17.30-18.30 kl. 9-15 kl. 9-16 kl. 17.30-19.30 kl. 9-16 kl. 9-15:30 kl. 9-15 kl. 17 Resevér tid kl. 17-30-19.30 kl. 17-20 kl. 17-19.30 kl. 17-19.30 kl. 9-16 kl. 17.30-20.30 kl. 9.30 kl. 9-16 kl. 17.30-19.15 kl. 17-19.30 kl. 17-20.30 kl. 19 kl. 17-19.30 kl. ? kl. 17-19.30 kl. 9-12 kl. 13-16 kl. 17

Mindfulness Bagom filmen ’Olsen Banden’ Bagom filmen ‘The American’ Find modet – skab forandringer Girafsprog 2 Innovation og kreativitet Workshop Kvinder vinder Foredrag ’Projekt bjerg’ PFA pensionsmøde, Køge Mindfulness Får du løn som fortjent? Bioenergi/forelæsning Projektarbejde og – ledelse Designbeskyttelse Job per telefon Kom og hør om efterløn/Aabenraa PFA rådgivningssamtaler Fremtidens energikilder Fiberline/Energirigtigt byggeri Fokus på stress og trivsel Kom og hør om efterløn/Esbjerg Jobsamtalen Pensionsmøde med PFA Inspiration & Kreativitet - konference Lær at huske bedre 2 Innovation Projektarbejde og ledelse Foreningsarbejde - grundkursus Arbejdsglæde og balance Fokus på stress og trivsel PFA rådgivningssamtaler StressEksperterne Brandforhold 2010 Flugtvejsplaner Temaaften for tillidsrepræsentanter

Afdelingskontor Biocity Biocity Afdelingskontor Afdelingskontor Syddansk Universitet Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Alsion, Sønderborg Afdelingskontor TL, Nørrevoldgade 12, Kbh. Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Alsion, Sønderborg Middelfart Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Roskilde Syddansk Universitet Afdelingskontor Arbejdernes Landsbank EUC Vest Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor

TL SydØst, Vejle TL Nord, Aalborg TL Nord, Aalborg TL Sjælland, Ringsted TL Fyn, Odense TL SydVest, Esbjerg TL Sjælland, Hillerød TL Nord, Aalborg TL Sjælland, Hillerød TL SydVest, Esbjerg TL København TL SydVest, Esbjerg TL Nord, Aalborg TL se side 36 TL MidtVest Herning TL SydVest, Esbjerg TL Sjælland, Hillerød TL SydVest, Esbjerg Arr. Fynske Planlæggere TL MidtVest, Herning TL SydVest, Esbjerg TL Østjylland, Århus TL Fyn, Odense TL Sjælland, Ringsted TL Sjælland, Hillerød TL SydVest, Esbjerg TL Nord, Aalborg TL MidtVest, Herning TL SydVest, Esbjerg TL Nord, Aalborg TL Sjælland, Hillerød TL SydØst, Vejle TL Nord, Aalborg TL Nord, Aalborg TL København

kl. 9-16 Se hjemmeside kl. 11-12 kl. 11-12 kl. 12-16 kl. 19 kl. 17

Coaching Julearrangement/Bornholm Fæld dit juletræ/Esbjerg Fæld dit juletræ/Sønderborg Julekomsammen – efterlønner/pensionist Teater ’Peters Jul’ Opsagt og hvad så?

Afdelingskontor Rønne Afdelingskontor Afdelingskontor Afdelingskontor Odense teater Afdelingskontor

TL MidtVest, Herning TL Bornholm TL SydVest, Esbjerg TL SydVest, Esbjerg TL Fyn, Odense TL Fyn, Odense TL Sjælland, Hillerød

Læs om TL´s projektlederuddannelse på side 10 Se mere om arrangementerne på de næste sider


TL Nord, Aalborg tlnord.dk

TILMELDING OG MERE INFO: På tlnord.dk under kurser og arrangementer eller på "Mit TL", hvis ikke andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt under arrangementet.

26.10.10 Nye energiregler BR2010

23.11.10 Brandforhold – BR 2010

Lær detaljerne i de nye energiregler vedr. om- og tilbygninger og hør hvad der skal til for at nå et lavt energiforbrug i byggeriet. Dato: 26.10.2010, kl. 9.30–15.30. Pris: Medlemmer 300 kr./øvrige 750 kr. Tilmelding: Senest 12.10.

Lær om brandforhold og hør om blandt andet om hvordan man arbejder med de funktionsbaserede brandkrav. Dato: 23.11.2010, kl. 9-12. Pris: Medlemmer 200 kr./øvrige 500 kr. Tilmelding: Senest 9.11.

03.11.10 Rundvisning og film Bagom ’Olsen Banden på de bonede gulve’ eller ’The American’. Pris: Voksne 85 kr./børn 65 kr. Dato: 3.11.2010, kl. 17 hos Biocity, Kennedy Arkaden. Tilmelding: Senest 20.10.

23.11.10 Flugtvejsplaner Lær blandt andet om de generelle krav og flugtvejsplaner. Dato: 23.11.2010, kl. 13–16. Pris: Medlemmer 200 kr./øvrige 500 kr. Tilmelding: Senest 9.11.

Team Ledig 04.11.10 Foredrag – Projekt bjerg På tur med tre TL’ere, der besteg Mount Elbrus. En aften fyldt med oplevelser, flotte billeder og filmklip. Dato: 4.11.2010, kl. 17.30–19. Tilmelding: Senest 28.10.

22.11.10 Fokus på stress og trivsel

Er et netværk for ledige. Kom og mød andre i samme situation. Se mere på www.tlnord.dk/ TeamLedig. Dato: Onsdage i lige uger kl. 10. Seniorklubben

Ideon skovbutik – Vi tager en tur til Hammer Bakker. Dato: Den 27.10.2010, kl. 14. Julefrokost – Tag din ledsager med. Dato: 8.12.2010, kl. 12.30.

To timers aktivt og involverende arrangement med StressEksperterne. Dato: 22.11.2010, kl. 17-19.30. Tilmelding: Senest 15.11.

TL Østjylland, Århus tloestjylland.dk

10.11.2010 09-10.11.2010 IV KLOGERE BLIV PÅ PROJEKTARBEJDE Der er lagt op til to intensive dage, når konsulent Poul Rønnow fra Østjysk Center for Erhvervskompetence kommer på besøg. På kurset ”Projektarbejde og projektledelse” får du indsigt i projektarbejdets udfordringer og faldgruber, så du kan indgå i projektarbejde på en effektiv måde. Du lærer bla. at se, analysere og reagere hensigtsmæssigt på processer, der er i gang hos den enkelte og i gruppen. Dato: 09-10.11.2010, kl. 9-16. Tilmelding: Senest 26.10.

TILMELDING OG MERE INFO: På tloestjylland.dk under kurser og arrangementer eller tlf. 86 75 46 46, hvis intet andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt.

Seniorklubben

17.11.2010 KLAR TIL JOBSAMTALEN? Du er kommet gennem nåleøjet, og er indkaldt til jobsamtale. Nu gælder det i højere grad om at få dine personlige kvalifikationer bragt i spil. Men hvordan griber du det an? På dagskurset ”Jobsamtalen”, får du input til, hvordan du skal tackle jobsamtalen. Dato: 17.11.2010, kl. 9-16. Tilmelding: Senest 22.10.

TL MidtVest, Herning tlmidtvest.dk

Bowling Dato: Hver tirsdag kl. 11-12 hos Bowl’n Fun, Skanderborgvej 226, Viby J. Tilmelding: Ved fremmøde.

TILMELDING OG MERE INFO: På tlmidtvest.dk under kurser og arrangementer, hvis intet andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt.

27.10.10 Hør om efterløn

10.11.10 Job per telefon

16.11.10 Fokus på stress og trivsel

Er du kommende efterlønner, så kom og hør om alle reglerne. Dato: 27.10.2010, kl. 17.30–20. Tilmelding: Senest 20.10.

På kurset lærer du at forberede og følge op på din skriftlige ansøgning ved at ringe til en mulig arbejdsgiver. Dato: 10.11.2010, kl. 9–15. Tilmelding: Senest 27. oktober.

Kom til to timers aktivt og involverende arrangement med StressEksperterne. Dato: 16.11.2010, kl. 17–19.30. Tilmelding: Senest 8.11.

31


01.12.2010 BLIV EN EFTERSPURGT PROBLEMLØSER

TL MidtVest, Herning, fortsat 22.11.10 Foreningsarbejde – grundkursus Sammen med Arbejdernes Landsbank udbydes dette grundkursus. Medbring regnemaskine. Dato: 22.11.2010, kl. 17–20.30, Arbejdernes Landsbank, Østergade, Herning. Tilmelding: Senest 8.11.

Seniorklubben

Se arrangementer og billeder på tlmidtvest. dk – under kurser – senior. Julefrokost: Dato: 28.11.2010, kl. 11.30 på Borgbjerg Mølle Kro, Borbjerg Møllevej, Holstebro. Pris: 125 kr. Tilmelding: Senest 14.11 til K. Kristensen 9786 1846/aegods@ edb.dk

TL SydØst, Vejle tlsydoest.dk

23.11.10 Sæt stress på dagsordenen Når TL SydØst i Vejle slår dørene op for StressEksperterne, sættes der fokus på at give tillidsvalgte og medlemmer redskaber til at spotte og håndtere et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Der er lagt op til et aktivt og involverende arrangement, der også giver ideer til hvordan du kommer i dialog om problemer og skaber bedre trivsel. Dato: 23.11.2010, kl. 17-19. Tilmelding senest 19.11.

Juridisk rådgivning Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll giver juridisk rådgivning for medlemmer. Dato: 1. torsdag hver måned, kl. 15-17. Tilmelding: Senest mandag før på 76104600/76104606.

Vejen kontor Mød TL én gang om måneden hos 3F Kongeåen, Mindevej 10, Vejen, kl. 14-16.30. Kontakt kontoret og hør hvornår.

Teknikeren #05 2010

16.10.10 Biograf i Esbjerg/Aabenraa Kom med TL i biografen og se dette års familiefilm ’Kidnappet’. Dato: 16.10.2010, kl. 12. Se mere på hjemmesiden. Pris: 25 kr. pr. billet.

32

TILMELDING OG MERE INFO: På tlsydoest.dk under kurser og arrangementer, hvis intet andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt under arrangementet.

Skaf et nyt medlem Få en biograftur for 2. Se på www.tlsydoest.dk.

01.11.10 Mindfulness

Nyhedsbrev TL SydØst udsender et Nyhedsbrev én gang om måneden. Hvis du gerne modtage det, så gå på ’Mit TL’ og indtast din mailadresse.

Kurset er for dig, der ønsker, at lære en enkel metode til at skabe ro og træne evnen til fuld opmærksomhed og nærvær. Dato 01.11.2010, kl. 9-15.

Lederuddannelse

Seniorklubben

Tag et modul i akademiuddannelsen "Ledelse i Praksis" sammen med andre teknikere, konstruktører og designere. Løbende tilmelding på www.hansenberg.dk

Bowling: Vil du være med til at bowle i Kolding? Kontakt Gert Molbo på tlf.: 75 52 24 33/mail: gmolbo@gmail.com.

TL SydVest, Esbjerg tlsydvest.dk

Coaching kan bruges til at løse problemer og skabe udvikling. På kurset ”Coaching – bliv en effektiv problemløser”, lærer du de basale og mest effektive coachingmetoder. Du lærer bl.a. at stille de gode spørgsmål, der skaber nye muligheder, og hvordan du får sat fokus på andres mål og styrker. Dato: 01.12.2010, kl. 9-16. Tilmelding: Senest 10.11.

TILMELDING OG MERE INFO: På tlsydvest.dk under kurser og arrangementer, hvis intet andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt under arrangementet.

27.10.10 Opfinderpanel Få vurderet om din idé er en nyhed og om den kan produceres og sælges? TL har 5 pladser. Tid og sted: 27.10.2010, kl. 14 på Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6.

26.10.2010 FYRAFTENSMØDE OM GEOTERMISK ENERGI I Danmarks undergrund ligger vandmættede sandstenslag og i ca. 3 km dybde er vandets temperatur mellem 50-85 C. Det varme vand kan pumpes op og bruges til opvarmning af boliger. Men un undergrunden kan f.eks. også anvendes til t lagring af naturgas og CO2. Hør mer mere om energipotentialerne i den danske d undergrund. Tid og sted: sted 26.10.2010 kl. 17.30-19.30, Alsion Als i Sønderborg. Tilmelding: di Kontakt din afdeling.


28.10.10 Hvad er innovation?

11.11.10 Hør om efterløn i Aabenraa

22.11.10 Arbejdsglæde og balance

Innovation er vor tids mantra. Men hvad er egentlig innovation? Tid og sted: 28.10.2010, kl. 17.30–19.15 på Syddansk Universitet. Kontakt kontoret for pladser.

Er du kommende efterlønner? Kom til efterlønsmøde, din ledsager er velkommen. Tid og sted: 11.11.2010, kl. 17 i Aabenraa.

Mød den ti-dobbelte verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning, Arne Nielsson. Arrangør er El, Metal og TL SydVest. Tid og sted: 22.11.2010, kl. 19 på EUC Vest, Esbjerg.

04.11.10 Innovation og kreativitet

16.11.10 Fremtidens energikilder

Innovation og kreativitet skabes gennem forundring, ikke gennem forandring. Tid og sted: 4.11.2010, kl. 17.30-19.15, Syddansk Universitet.

Forelæsningen belyser, hvilke energikilder der vil kunne opfylde den nære og lidt fjernere fremtids behov. Tid og sted: 16.11.2010, kl. 17.30–19.30 på Alsion, Sønderborg.

08.11.10 Mindfulness

16.11.10 Hør om efterløn i Esbjerg

Kurset er for dig, der ønsker, at lære en enkel metode til at skabe ro, opmærksomhed og nærvær. Dato: 8.11.2010, kl. 9-15.

Er du kommende efterlønner? Så tilmeld dig afdelingens efterlønsmøde. Ledsager er velkommen. Dato: 16.11.2010, kl. 17 i Esbjerg.

09.11.10 Bioenergi – foredrag

18.11.10 Tværfaglighed og Innovation

I forelæsningen belyses, hvordan biomasse kan anvendes i energiforsyningen og hvilke fordele/ulemper det har. Tid og sted: 9.11.2010, kl. 17.30–19.30, Alsion, Sønderborg.

Stiller skarpt på hvorfor innovation kræver seriøst arbejde for at skabe kreative miljøer og nye samarbejdsformer. Tid og sted: 18.11.2010, kl. 17.30–19.15, Syddansk Universitet.

04.12.10 Fæld dit juletræ Esbjerg Tag familien og øksen med ud i skoven og fæld dit eget juletræ og få 50 kr. i TL rabat. Afdelingsformanden deler godter ud til børnene fra kl. 11–12. Se tid og sted på hjemmesiden.

05.12.10 Fæld dit juletræ Sønderborg Se arrangement i Esbjerg. Seniorklubben

TL Fyn, Odense tlfyn.dk

03.10.10 Kursus i Girafsprog 2 Du lærer blandt andet hvordan du fremmer en dialog i stedet for at starte en konflikt. Dato: 3.11.2010, kl. 8.45-16.15. Tilmelding: Senest 15.10 på www.tlfyn.dk/kurser.

17.11.10 Pensionsmøde med PFA For medlemmer med TLP eller Teknikerpension. Gennemgang af pensioner og mulighed for aftale om møde med rådgiver. Dato: 17.11.2010, 17.30-20.30. Tilmelding: Senest 9.11 på tl.dk/kurser.

06.12.10 Julekomsammen For pensionister og efterlønnere holdes julekomsammen med let frokost og hygge. Dato: 6.12.2010, kl. 12-16. Pris: 125 kr., opkræves på dagen. Tilmelding: Senest 26.11 på tlf. 63 11 25 00.

Tur til HTH: Virksomhedsbesøg, der giver indblik i produktionen af køkkener. Se mere på hjemmesiden. Dato: 3.11.2010, kl. 9.30.

TILMELDING OG MERE INFO: På tlfyn.dk under kurser og arrangementer eller på Mit TL, hvis ikke andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt under arrangementet.

14.12.10 Teater – Peters Jul Et musikalsk juleeventyr for hele familien. Dato: 14.12.2010, kl. 19, Odense Teater, Store Scene, Odense. Pris: 125 kr. pr. billet, betales senest 2.12. Bestilling: Fra 12.10, kl. 10.30 på tlf. 63 11 25 04. Seniorklubben

Fyns Kunstmuseum: Oplev 250 års dansk maleri, tegning og grafik i flotte rammer. Dato: 28.10.2010, kl. 14, Fyns Kunstmuseum, Odense. Pris: 20 kr. pr. person. Tilmelding: Senest 22.10 til Svend Aa. på 66 10 85 31. Bankospil: Vi mødes til bankospil. Dato: 18.11.2010, kl. 12.30. Tilmelding: Senest 15.11 til samme som herover.

16.11.2010 FIBERLINE I FRONT At reducere energiforbruget og udvise miljørigtig adfærd samt bruge nye materialer, det arbejder virksomheden Fiberline i Middelfart blandt andet på. Du kan komme med ed på et besøg på virksomheden og høre om energirigtigt byggeri. Samtidig får du også et lille oplæg om Middelfart Kommunes erfaringer med energirenovering.. Fynske Planlæggere står for arrangementet. arrangementet Dato: 16.11.2010, kl. 17-20. Tilmelding: J. Vestergaard på Vestergaard-Fibiger@mail.dk/mobil 40 43 27 58, senest den 9.11.

33


TL Sjælland, Ringsted tlringsted.dk

03.11.10 Find modet – skab forandringer Få inspiration og genfind dit mod, så du kan skabe forandringer. Foredrag i samarbejde med AOF. Dato: 3.11.2010, kl. 19-21. Tilmeldning: Senest 22.10.

TILMELDING OG MERE INFO: På tlringsted.dk under kurser og arrangementer, hvis intet andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt under arrangementet.

18.11.2010 FOKUS PÅ KREATIVITET OG INSPIRATION Der er lagt op til en spændende konference, når TL Sjælland i Ringsted inviterer designere og formgivere til en dag, med fokus på kreativitet og inspiration. Dagen byder på oplæg om hvordan du tackler stress og får gennemslagskraft, gode råd til freelance livet samt redskaber til at komme i kontakt med din kreativitet. Dagen slutter med besøg på galleri FREM. Dato:18.11.2010, kl. 9.30. Tilmelding: Til afdelingen senest 4.11.

TL Sjælland, Hillerød tlhilleroed.dk

TILMELDING OG MERE INFO: På tlhilleroed.dk under kurser og arrangementer, hvis intet andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt under arrangementet.

Kontoret har lukket den 14. oktober 2010.

26.10.10 Klar kommunikation

20.10.10 At tegne/male er at se

Kurset handler om færdigheder i forhold til andre mennesker, samarbejdsrelationer og om hvordan du bruger det f.eks. i forhandlingssituationer. Dato: 26.10.2010, kl. 9-16. Tilmelding: Senest 20.10.

På kurset gennemgår vi elementær farvelære, komposition. Mail til ulla@ rosemoth.dk for info. Dato: Første gang 20.10.2010, sidste gang 24.11.2010, kl. 19–21. Pris: 250 kr. Tilmelding: Kontakt afdelingen.

26.10.10 Sparing, erfaring og netværk Se side 36

27.10.10 + 27.12.10

Opsagt og hvad så? Krisen rammer også tl'ere. Hvis du er opsagt eller tænker at du måske bliver opsagt i den nærmeste fremtid - så vil du på dette fyraftensmøde om opsigelse få svar på dine spørgsmål. På mødet vil du få information om vilkår for fratræden, jobrådgivning, uddannelsesmuligheder samt rettigheder/pligter i a-kassesystemet, samt orientering om efterløn. Dato: 27.10.2010 eller 20.12.2010, begge dage kl. 17. Tilmelding: Senest den 5 dage før mødet.

04.11.10 Kvinder vinder På workshoppen stiller vi skarpt på kvinders oplevelse af forandringer og arbejder med dine personlige resurser som det stærkeste redskab til at præge din fremtid. Dato: 4.11.2010, kl. 9-16. Tilmelding: Senest 27.10.

04.11.10 Pensionsmøde – PFA, Køge Kom og bliv klogere på din pension. Der er pensionsgennemgang på den private- og offentlige pensionsordning. Øvrige medlemmer er velkomne. Tilmelding: Kontakt afdelingen

11.11.20 & 23.11.10 PFA-rådgivningssamtaler

Teknikeren #05 2010

Kom og få din pensionsordning gennemgået

34

af en pensionsrådgiver. Dato: Den 11.11 i Roskilde eller den 23.11 i Hillerød. Tjek ledige tider på hjemmesiden.

18.11.10 Lær at huske bedre 2 Du får virkningsfulde værktøjer til at: Huske navne og mennesker, numre og tal, bruge fantasi og billeder til at udvikle hukommelsen. Dato: 18.11.2010, kl. 9-16, Roskilde. Tilmelding: Senest 10.11. Seniorklubben i Hillerød

Kontakt Bendt Møller på tlf. 47 17 83 35. Nivågårds Malerisamling: 18.11.2010, kl. 12, Gl. Strandvej 2, Nivå. Bus 388 fra Nivå st. Pris: 110 kr. Tilmelding: Senest 5.11 til Bendt Møller. Julefrokost: Traditionel julefrokost, husk gavepakke til 30 kr. Dato: 9.12.2010, kl. 12. Pris: 150 kr. Tilmelding: Senest 26.11 til Bendt Møller. Seniorklubben i Roskilde

Kontakt Gunnar Sivertsen, tlf.: 46 35 59 44, mail: inger@post6.tele.dk Hyggedag: 1.11.2010, kl. 11.30, Grønnegade 14, Blik og Rør. Til/afmelding: Senest kl. 9, fredag før til P. Kudsk tlf.: 56 14 14 53. Julefrokost: Julefrokosten er rykket til den 13.12, kl. 11.30. Til/afmelding: Som ovenfor.


TILMELDING OG MERE INFO: På tlkbh.dk under kurser og arrangementer, hvis intet andet er nævnt under arrangementet. STED: På afdelingskontoret, hvis intet andet er nævnt under arrangementet.

TL København tlkbh.dk

09.11.10 FÅ DEN LØN DU FORTJENER Hvis du vil blive bedre til at forhandle løn med din chef, så kom til denne workshopdag i TL Københavnog få indblik i forskellige forhandlingstyper, teknikker og ikke mindst forhandli lin lingssituationer. Du få værktøjer, som lærer får dig d di ga at planlægge og gennemføre en god forhandling. Dagen veksler mellem workshops og indlæg. Dato: 9.11.2010, kl. 9-16. Tilmelding på hjemmesiden.

26.10.10 Jobsamtalen I samtalen skal virksomheden finde ud af, om du er den rette person til jobbet og du skal finde ud af, om virksomheden er noget for dig. Dato: 26.10.2010, kl. 9-16. Tilmelding: Senest 15.10.

Temaaftener for tillidsvalgte I løbet af efteråret og vinteren holder TL-København 6 aftener med faglige temaer. Tema 1: Løn, lønforhandling og arbejdstid. Dato: 26.10.2010, kl. 17-21.Tema 2: Afskedigelse, opsigelse, bortvisning og ophævelse af ansættelsen, klausuler og ansættelseskontrakt. Dato: 24.11.2010, kl. 17-21. Tilmelding på tlkbh@tl.dk. Se alle temaer på hjemmesiden.

TL Bornholm Fyraftensmøde:

november med emnet: Energibesparelse. Energitjenesten kommer med gode råd. Se tid og sted på hjemmesiden.

03.12.10 Julearrangement TL Bornholm holder julearrangement. Dato: 03.12.2010 i Rønne. Sæt kryds i kalenderen og se på hjemmesiden. Pris: 50 kr. pr. person. Seniorklubben

Mødedag: Ikke programlagt endnu. Dato: 21.10.2010, kl. 11. Rundvisning på Det Kgl. Teater: Guidet rundvisning. Pris: 25 kr. pr. person. Dato: 18.11, kl. 10. Bindende tilmelding hos Kurt. Julefest: Med hygge, sang, lotteri, banko – husk en lille ca. 30 kr. gave til lodtrækning. Dato: 16.12.2010, kl. 11.

TL Bornholm afholder fyraftensmøde i november FAGLIG HOTLIN E Udvidet te lefontid p å tlf. 70 11 13 15, ma ndagtorsdag k l. 8-10 sa mt 15-17 Fredag kl. . 8-10 og 1 3-15.

Kontakt Teknisk Landsforbund har ni afdelinger. De har åbent for personlig henvendelse mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13. Kontakt din afdeling – også hvis du har brug for at lave en aftale udenfor åbningstiden. Har du brug for hjælp/ vejledning om ansættelsesforhold, løn eller kontrakter uden for åbningstiden, så ring til Faglig hotline.

TL NORD, AALBORG tlnord.dk Ølgodvej 7, 9220 Aalborg Øst • Tlf.: 96 31 77 00 • tlnord@tl.dk • Formand: Benny Falk TL ØSTJYLLAND, ÅRHUS tloestjylland.dk Silkeborgvej 47, Postboks 141, 8100 Århus C • Tlf. 86 75 46 46 • tloestjylland@tl.dk Formand: Dorthe Hindborg • Tlf. privat 22 32 33 67

TL MIDTVEST, HERNING tlmidtvest.dk Østergade 25, 1. sal, 7400 Herning • Tlf. 96 26 51 10 • tlmidtvest@tl.dk • Formand: Jens Ole M. Olesen • mobil 51 25 00 73

TL SYDØST, VEJLE tlsydoest.dk Sjællandsgade 32, 7100 Vejle • Tlf. 76 43 18 00 • tlsydoest@tl.dk • Formand: Tove Birk Kjeldsen • Tlf. privat 64 41 63 36

TL SYDVEST, ESBJERG tlsydvest.dk Exnersgade 37, 6700 Esbjerg • Tlf. 76 10 46 00 • Skibbroen 12, 6200 Aabenraa tlsydvest@tl.dk • Formand: Johanne Gregersen • Tlf. privat 75 13 86 29

FORBUNDSKONTOR

TL FYN, ODENSE tlfyn.dk

Nørre Voldgade 12, 1358 København K. Tlf. 33 43 65 00, fax 33 43 66 77. Åben: Mandag-torsdag 10-15, fredag 10-13. tl@tl.dk. Forbundsformand: Gita Grüning.

Kronprinsensgade 19, 5000 Odense C • Tlf. 63 11 25 00 • tlfyn@tl.dk Formand: Lone Engberg Thomsen • Tlf. privat 66 19 01 80

tl.dk

TL SJÆLLAND, RINGSTED tlringsted.dk Nørregade 8, 4100 Ringsted • Tlf. 58 56 52 10 • tlringsted@tl.dk Formand: Lene Ertner • Tlf. privat. 2465 5806

TL SJÆLLAND, HILLERØD tlhilleroed.dk TEKNIK OG DESIGN A/S Nørre Voldgade 12, 1358 København K. Tlf. 33 43 66 11. kontakt@teknikogdesign.dk

teknikogdesign.dk

Frederiksgade 7, 1, 3400 Hillerød • Tlf. 48 22 26 80 • tlhilleroed@tl.dk Formand: Connie G. Abel • Tlf. privat 40 45 11 47

TL KØBENHAVN tlkbh.dk Bogholder Allé 36, Postboks 1616 • 2720 Vanløse • Tlf. 38 77 71 40 Fax A-kassen 38 77 71 42 • tlkbh@tl.dk • Formand: Lena Haraldsson

35


Dit branchenetværk I TL er der 14 landsdækkende udvalg opdelt efter branche og fag. Som medlem af TL er du automatisk med i udvalget. Formålet med udvalgene er at styrke dine faglige og personlige kompetencer samt at netværke og møde andre medlemmer inden for din branche.

Udvalgene arrangerer faglig kurser og arrangementer.

Kontakt

PROCES

BYGGE & ANLÆG Tekniske ADT’ere Formand: Thomas Reimer Hansen, treimerh@hotmail.com TL Bygge/Anlæg Formand: Lone Forslund, loneforslund@hotmail.com Brand og Redning Formand:John Dibbern, jdi@johndibbern.dk Landinspektørbranchen Formand: Inge Olsen, ingeolsen@pc.dk

EL, IT & ELEKTRONIK Energibranchen Formand: Hans Bjerre Madsen, hansbm@stofanet.dk Landsudvalget for IT og elektronik Formand: Claus Bakmann, clba@stofanet.dk

DESIGN & TEKSTIL Form & Tekstil Formand: Tanja Hjorth, tanjahjorth@hotmail.com

KULTUR & TEKNIK TEF Teaterteknikerne Formand: Kim Malmose, kim@malmose.dk

MUSEUM Museumsbranchen Formand: Bo Stig Andersen, bs-andersen@email.dk

AUDIOLOGI Audiologiassistenter Formand: Helle Rosenkvist, hellerosenkvist@hotmail.com

PROCES Procesteknologer Formand: Bo Bjørn Madsen, bo-madsen@get2net.dk

MASKIN & PRODUKTION Produktionsteknologer Formand: Niels Peter Kjeldsen, nkp@youmail.dk.

ANDRE UDVALG Ung i TL Formand: Kenneth L. Jensen, ung@tldk Seniorerne Formand: Knud Risgaard, ama@tl.dk

Få tjekket kontrakten Du kan få hjælp af din lokale TL-afdeling, hvis du har fået en ny kontrakt. Vi gennemgår kontrakten, inden du skriver under.

Teknikeren #05 2010

Du finder din afdeling på

tl.dk/afdelinger

36

Tjek de landsdækkende udvalg på tl.dk/udvalg Kontakt Annika Madsen på ama@tl.dk, hvis du har spørgsmål.

26.10.2010 Sparring, erfaring og netværk Måske er det lige dig at være med i et nyt netværk indenfor procesområdet. Du kan være alt fra procesteknolog, kemotekniker, levnedsmiddel- laboratorium- eller måletekniker. Formålet med netværket er at udveksle erfaringer og viden, få sparring og udvikle ideer. Kom og få et nyt netværk inden for din branche. Dato: 26.10.2010, kl. 17-29. Tilmelding: Bo Bjørn Madsen, bbm@ novozymes.com. Arrangementerne foregåri TL Sjælland, Hillerød

10.11.2010 Designbeskyttelse og ophavsret Kom til et gratis heldagsseminarr i TL, hvis du vil vide mere om ophavsret og produktudvikling med fokus på rettigheder. Designere, formgivere, konstruktører og teknikere har brug for hinanden i den kreative udviklingsproces, så dagen giver også gode mulighe-der for at netværke. Du vil også høre virksomheders og selvstændige designere og produktudvikleres erfaringer med beskyt beskyttelse kyttel telse se aff design og produktudvikling. Pris: Ikke medlemmer: 750 kr. Tid og sted: 10.11.2010 kl. 9-15.30 i TL, Nørre Voldgade 12, 1358 København. Tilmelding og mere info: tl.dk/kurser under fagkendskab.

LØSNING Let

1 3 4 2 6 5

Medium

2 1 5 4 3 6

5 4 6 3 2 1

3 6 1 5 4 2

6 2 3 1 5 4

4 5 2 6 1 3

6 3 1 2 5 4

3 4 6 5 1 2

1 6 4 3 2 5

2 1 5 4 3 6

4 5 2 1 6 3

5 2 3 6 4 1


[PÅ TUR MED TL]

Et smugkig på Sukkerfabrikken 25 TL’ere kom med da TL’s Bygge/Anlæg udvalg var på rundvisning på den tidligere sukkerfabrik i Assens. Om fire måneder står fabrikken klar som byens nye rådhus.

”Det er jo sådan et projekt, jeg drømmer om at få lov til at være med til, udbryder Mads Grønkjær, bygningskonstruktørstuderende. Han er sammen med sine klassekammerater Morten og Kasper taget fra Odense for at se det næsten færdige rådhus i Assens. Den 3. januar 2011 styres Assens kommune fra det nye rådhus, som også rummer politistation og med tiden får flere multihaller med alt fra bibliotek til sportsfaciliteter. Rådhusets højdepunkt er dog stadig den 60 meter høje bevaringsværdige skorsten. Projektleder og bygningskonstruktør Ib Christensen viser rundt og mellem jernog stensøjler, malede murstensvægge og rå, galvaniseret udsugning bliver de nys-

gerrige indviet i, hvordan byens kommunefolk skal bo i fremtiden. ”Det er imponerende, at bygningens originale fabrikslook er bevaret, og at det samtidig bliver funktionelt og moderne,” siger Liz Kaysen, byplanlægger fra Nyborg, som er med på en inspirationstur til arbejdet i hjemkommunen. På den nederste etage er der fri adgang for borgerne, mens de to øverste etager bliver lukket land uden invitation. Denne torsdag i september får de 25 tl’ere et gratis turpas til det allerhelligste. Besøget på Assens nye rådhus slutter med et beundrende kig på en gratis kunstgenstand. Et hold pensionister blandt de tidligere ansatte på sukkerfabrikken har istandsat en otte tons tung

Tekst: Lisbeth Kristine Cedray Foto: Geir Haukursson

turbine. Den er nu støbt ned i de nye gulve og står som evigt minde om søde tider på den kommunale fabrik.

ASSENS NYE RÅDHUS Indvies: 3. januar 2011 Areal: 8.500 kvadratmeter Indeholder: Rådhus, multihaller, bibliotek, sport, politistation Budget: 117 millioner

BRANCHENETVÆRK Arrangør: TL Bygge/Anlæg Udvalget er for alle, der er uddannet eller ansat inden for den private del af byggeog anlægssektoren.

37


[Det fede LINK]

studie Tekst: Johan Rasmussen

MIG OG SPØRGSMÅL MIT STUDIE ?

KORTLANDM OG T E K N I KÅ L I N G S ER

Hvorfor har du valgt denne uddannelse

Jeg havde lyst til at blive landinspektør, men da man kun kan tage uddannelsen i Aalborg eller København, valgte jeg kort- og landmålingsteknikeruddannelsen, som er kortere, og hvor indholdet minder om landsinspektøruddannelsen. Jeg vil gerne være ude at måle op i naturen og kombinere det med at sidde foran computeren.

Lars Damgaard 22 år 3. semester på Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen på VIA University College i Horsens

• •

Sådan bliver du Kort- og landmålingstekniker

Teknikeren #05 2010

Varighed: To år Udannelsessted: VIA University College Horsens Tilmelding via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på optagelse.dk søge optagelse på bygningskonstruktøruddannelsen, da det første år er fælles med denne uddannelse. Adgangskrav: En erhvervsuddannelse, studentereksamen (matematik C-niveau) m.fl.

viauc.dk

38

?

Hvad lærer I på uddannelsen

?

Hvad er det bedste ved uddannelsen

Mange ting – på sidste semester var vi for eksempel ude at måle en stor naturgrund op, vi skulle finde hovedpunkter, lave skel og udstykke den til byggegrunde.

Jeg er glad for kombinationen af at være ude i naturen og få frisk luft og derefter gå hjem og arbejde foran computeren. Jeg kan ikke sidde på et kontor hele dagen. Derudover er jeg glad for, at jeg samtidig har tid til min træning i kajak – jeg får støtte af Team Danmark og bruger 15 til 20 timer om ugen på at ro i kajak.

?

Hvad har overrasket negativt ved uddannelsen

Jeg ville gerne have lidt mere feedback, når jeg afleverer opgaver, så jeg ved, om jeg gør det godt nok, eller om der er noget, jeg kan gøre bedre.

?

Hvad er dit drømmejob

Jeg vil gerne arbejde for et landinspektørfirma, hvor jeg kan arbejde i naturen og have tid til at træne kajak. Jeg ønsker også at komme med til OL og vil ro, til jeg er 30-32 år, derefter uddanner jeg mig måske videre til landinspektør eller bygningskonstruktør.

Brugte studiebøger På pensum.dk kan du finde de fleste nye og 75.000 brugte studiebøger. Mange studiebøger er dyrere, og derfor er der mange penge at spare ved at købe bøgerne brugte. Når du selv er færdig med dine studiebøger, kan du igen sætte dem til salg på pensum.dk. Du kan også sammenligne priser og leveringstider på nye bøger fra 35 boghandlere.

Pensum.dk

Nyuddannet og hvad så? TL's l k l fd lokalafdelinger lokalaf har forskellige tilbud til nyuddannede: Du kan for eksempel få individuel karriererådgivning og gratis kurser i jobsøgning. Klik ind på tl.dk og find din afdeling


Når du får dit første job, så husk at få TL's konsulenter til at tjekke din ansættelseskontra a for fejl og mangler. trakt Kontakt din lokalafdeling: Konta K t tl.dk/afdelinger

Få styr på kontrakten [Månedens BOG]

[Månedens GADGET]

vidste du at ... … børn, der regelmæssigt ser Skipper Skræk-tegnefilm, fordobler deres indtag af grøntsager, viser nyt studie fra Mahidol Universitet i Bangkok. Kilde: videnskab.dk

Talent Bogen "Talent – Spørgsmålet er ikke om du har talent men hvordan" handler om, hvordan man finder og fremmer sit talent. Idéen er, at man ikke behøver være en ny Mozart eller Picasso for at være talentfuld. Vi andre kan også gøre noget for at finde det indre talent frem, skriver forfatteren Claus Buhl, der har interviewet talenter, som har fået succes.

Gyldendal, 229 sider, Vejl. pris 300 kr.

Lad solen oplade din mobil Hvis du både vil skære lidt af elregningen og samtidig gøre noget godt for miljøet, er den mobile soloplader SUNBOX fra DSR Scandinavia en idé. Opladeren skal blot lægges i en solrig vindueskarm, og så kan mobiltelefonen, kameraet eller iPod’en oplades, når du vil. Energien lagres nemlig på det indbyggede lithium batteri, som kan gemme op til ca. et år.

Vejl. pris: 598 kr. solkongen.dk

… 52.500 unge i år er blevet optaget på en videregående uddannelse – det er ny rekord. Kilde: Undervisningsministeriet

… en gruppe ingeniører ved hjælp af Googles computere har bevist, at Rubiks ternings 43 mia. kombinationer kan løses med maksimalt 20 drejninger. Kilde: videnskab.dk

… studerende, som er medlem af Teknisk Landsforbund, kan få en gratis Ulykkeforsikring hos Alka. Kilde: tl.dk/studerende

Studiejob for forskningen Har du har lyst til et alternativt studiejob og samtidig interesseret i at støtte dansk forskning, er det måske en idé at blive forsøgsperson. På forsoegsperson.dk søger forskere efter forsøgspersoner, og frivillige forsøgspersoner kan lægge deres profil ind. I skrivende stund kan du for eksempel få et honorar på 3.500 kr., hvis du er en overvægtig, men i øvrigt rask person til et forsøg om sammenhængen mellem fedme og risikoen for sukkersyge og andre sygdomme.

Forsoegsperson.dk

Lån elektroniske bøger Du behøver ikke forlade computeren for at låne bøger på biblioteket. På e.bib. dk kan du låne e-bøger som pdf-filer, der downloades til din pc – det betyder med andre ord, at du ikke behøver at investere i en e-bogs-læser for at låne elektroniske bøger.

39


Teknikeren #05 2010

Vi blev advaret om at sige noget som helst på skolen. Det skræmte mange af os. Susanne Palsbo, tidligere elev hos DanskHøreCenter

40


En konflikt mellem Dansk HøreCenter og Syddansk Erhvervsskole har ramt Susanne Palsbo og 12 andre audiologistuderende hårdt.

Tekst: Morten Bruun Foto: Jasper Carlberg

KOMMENTAR

Praktikanter

fyret

for at gå i skole

Susanne Palsbo var glad, da hun i september 2009 begyndte som elev i Dansk HøreCenters klinik i Helsingør. Efter en årrække som sosuassistent havde den nu 40-årige nordsjællænder besluttet at uddanne sig til audiologiassistent, og efter grundforløbet var det lykkedes hende at få en af de praktikpladser, der er rift om. Men glæden var desværre en kort fornøjelse for Susanne Palsbo og de øvrige elever, som var kommet i praktik i en af Dansk HøreCenters forretninger. I løbet af de første tre måneder havnede de 13 kommende audiologiassistenter nemlig som uskyldige ofre i en kon-

Susanne Palsbo er sammen med fem medstuderende gået forrest i kritikken af Dansk HøreCenter. I en redegørelse til Teknisk Landsforbund har de beskrevet forløbet, der kostede dem en praktikplads.

flikt mellem den landsdækkende, privatejede kæde og uddannelsesstedet, Syddansk Erhvervsskole. På den ene side forlangte arbejdsgiveren, direktør Niels Lodman, at eleverne vendte skolen ryggen. På den anden side forlangte Syddansk Erhvervsskole, at eleverne deltog i skolens teoretiske undervisning, som er en del af uddannelsesaftalen. Vi var alle gidsler Konflikten betød, at Niels Lodman oprettede sit eget akademi under Dansk HøreCenter. Syv af eleverne fulgte ham, men når de er færdige, kan de kun søge arbejde i Dansk HøreCenters forretninger, for Niels Lodmans private uddannelse er ikke godkendt. De seks øvrige elever, der trodsede direktøren, blev alle fyret fra deres praktikplads ”Vi følte os som gidsler. Jeg var dog aldrig i nærheden af at fortsætte hos Niels Lodman. Det er jo helt vanvittigt at tage en uddannelse, der ikke er noget værd,” siger Susanne Palsbo. Først stod hun uden praktikplads, som er en betingelse for at man kan gennemføre uddannelsen, men efter

Teknisk Landsforbund: Synd for de studerende Helle Rosenkvist, formand for TL’s landsdækkende udvalg for audiologiassistenter, siger om Niels Lodmans private uddannelse, som han etablerede ved årsskiftet: ”Hans behandling af det hold, der blev splittet, har været aldeles uanstændig. Og det er et problem, at han nu har studerende på sit akademi, der får en uddannelse, som ikke er anerkendt og derfor ikke kan bruges andre steder.” Det forhold kan dog ændre sig, idet Undervisningsministeriet stadig behandler Niels Lodmans ansøgning om godkendelse af uddannelsen. ”Jeg tror ikke, at hans akademi får det blå stempel. I øvrigt er den eksisterende uddannelse glimrende,” siger Helle Rosenkvist, som finder det principielt forkert at privatisere uddannelsen, fordi ’hele hørebranchen lever på store tilskud fra det offentlige’. Samtidig hæfter Helle Rosenkvist sig ved, at den ’rigtige’ uddannelse inden for de seneste år er blevet justeret i en retning, som Niels Lodman har sat på dagsordenen i det Faglige Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. På det sidste af de fire semestre i praktikforløbet kan eleverne nu specialisere sig og vælge mellem fag, der henvender sig til hospitalssektoren og det private erhvervsliv.

41


De fik nok:

[FYRET FOR] AT GÅ I SKOLE

Seks modige elever fra Syddansk Erhvervsskoles linje for audiologiassistenter sagde nej til at droppe skolen til fordel for praktikpladsen. De fik alle hjælp fra skolen til at komme videre, og fem er i dag fortsat på uddannelsen med nye praktikpladser.

KOMMENTAR

Dansk HøreCenter: Det er skolens skyld

Vibeke Larsen – er i dag i praktik på Sønderborg Sygehus

Susanne Palsbo – er i dag i praktik på Bispebjerg Hospital

Direktør Niels Lodman, Dansk HøreCenter, beklager konflikten mellem Syddansk Erhvervsskole og Dansk HøreCenter. Han giver skolen skylden for, at de 13 praktikanter måtte vælge mellem Dansk HøreCenters nye akademi eller en opsagt praktikaftale.

Teknikeren #05 2010

"Vi prøvede at stille mange forslag til Syddansk Erhvervsskole, men skolen ønskede ikke at medvirke til nogen løsning," oplyser Niels Lodman. Han bekræfter, at konflikten skyldes en ekstern underviser fra et af Dansk HøreCenters konkurrerende firmaer. Ifølge Lodman har den pågældende misbrugt sin lærerstilling ved at udfritte Lodmans praktikanter om forhold i Dansk HøreCenter. Han siger: ”Dansk HøreCenter har intet imod undervisere fra andre firmaer, men det er ikke i orden at misbruge sin stilling.” Det har ikke været muligt for Teknikeren at få uddybet eller dokumenteret Niels Lodmans påstande. Kommunikationen er foregået via mail, og først sent i forløbet har han forholdt sig til de tre centrale spørgsmål, vi havde sendt ham.

42

en måned havde hun med hjælp fra skolen fået en ny på Bispebjerg Hospitals audiologiske klinik De fem andre fik også dispensation til at fortsætte på Syddansk Erhvervsskole, og det er lykkedes skolen at skaffe nye praktikpladser til fem ud af de seks afhoppere. Gammel strid I virkeligheden begyndte sagen allerede at ulme i 2007 og 2008, hvor de private høreklinikker var blevet godkendt som praktikpladser på lige fod med sygehusenes ambulatorier og høreklinikker. Samtidig blev den teoretiske del af uddannelsen revideret, så det blev muligt at vælge fag, der var målrettet de privatejede arbejdspladser. En af de eksterne lærere på Syddansk Erhvervsskole er til daglig ansat i et privat firma, der konkurrerer med

Dansk HøreCenter. Det var Niels Lodman ikke tilfreds med, og han forlangte, at han selv overtog sine praktikanter i ’konkurrentens’ timer i audiometri og teknik. Det fik Lodman lov til på betingelse af, at han underviste sine elever på skolen. I efteråret 2009 voksede konflikten, da Niels Lodman imod aftalen med skolen begyndte at undervise sine 13 nye elever i Dansk HøreCenters hovedkontor i Odense. Ulovligt ”Skolen gav os to advarsler for ulovligt fravær, men alligevel forsikrede Lodman og en leder i Dansk HøreCenter os om, at det ikke ville få konsekvenser for os. På et tidspunkt hentede han os i vores klasselokale, hvilket var direkte ubehageligt, og samtidig blev vi advaret


Marianne Pedersen – er i dag i praktik på Det Lille Høreapparat

KOMMENTAR

Skolen: Vi lavede en studehandel Anette Vile Laursen – er i dag i praktik på Århus Sygehus

Jeanette Havn – er i dag i praktik på Greve Privathospital

mod at sige noget som helst på skolen. Det skræmte mange af os,” mindes Susanne Palsbo. Hun begyndte at blive alvorligt bekymret, da hun og de andre eleverne modtog den tredje advarsel for ulovligt fravær. De blev indkaldt til et møde, som skulle finde sted mandag 16. november på skolen. Møde samme dag ”Da Lodman hørte om det, blev vi også kaldt til møde hos ham. Det fandt sted samme dag, og han truede med at opsi-

ge vores praktikaftaler, hvis vi vendte tilbage til skolen. Til gengæld ville han så fremrykke sine planer om at etablere sit eget akademi. Vi seks, der var i tvivl, bad om en uges betænkningstid. Det accepterede han, men allerede to dage senere modtog vi alle et anbefalet brev med vores opsigelse,” fortæller hun. ”Niels Lodman vidste, hvor svært det er at få praktikpladser, og det brugte han til at forsøgte at presse os over på sin uddannelse,” siger Susanne Palsbo, der i dag er lettet over, at hun sagde fra og har fået en ny, god praktikplads.

FAKTA

• Syddansk Erhvervsskole er det eneste sted i Danmark, der uddanner audiologiassistenter. • Tidligere blev der optaget ca. 25 elever om året, men efter at private høreklinikker er blevet godkendt som praktiksted er det antal vokset til ca. 35.

”I bund og grund handlede konflikten om, at Niels Lodman ville bestemme, hvem der skulle undervise hans elever. Og det er naturligvis ikke noget, som han skal afgøre”. Det siger Mette Andersen, ledende underviser på Syddansk Erhvervsskoles linje for audiologiassistenter. ”Vi har 10-15 eksterne undervisere, som er tilknyttet uddannelsen. Det er korrekt, at Niels Lodman har været utilfreds med, at en af disse undervisere var ansat i en af Dansk HøreCenters konkurrenter, men kritikken har ikke været berettiget. Alle eksterne lærere er ansat i kraft af deres kvalifikationer, og vi hyrer dem bredt fra hele branchen. Både fra hospitaler og private klinikker,” siger Mette Andersen og svarer direkte på Niels Lodmans kritik: "Vi har intet belæg for at mistro den pågældende underviser for at udfritte elever. Vi har fuld tillid til ham. Men det er altså Lodmans vinkel på sagen." Hun erkender også, at skolen ikke i tide gjorde nok for at standse konflikten: ”I første omgang prøvede vi at være imødekommende, men det var ikke holdbart, at han fik lov at undervise sine egne elever her på skolen. Der var nok tale om en studehandel, som vi ikke skulle have indgået,” siger Mette Andersen.

43


Storfamilier er også glade for at spare 2.000 kr. om året

Teknikeren #05 2010

Som medlem af Teknisk Landsforbund kan du få en særlig familie- og indboforsikring i Alka, der er både billigere og bedre. Forbunds Familieforsikringen koster kun 1.220 kr. om året og medlemmer som samler familie-, bil- og husforsikring i Alka sparer i gennemsnit 2.000 kr. om året. Få mere at vide om dine medlemsfordele på alka.dk/spar eller ring 70 12 14 16.

44


DELTID:

Pas på feriepengene Bed om at få feriepengene udbetalt som godtgørelse, hvis du overvejer at gå på deltid næste år. Ellers kan det koste dig dyrt. Hvert år risikerer teknikere ansat i kommuner og regioner at miste op til halvdelen af deres feriepenge, fordi de går fra fuldtid til deltid. For feriepengene følger den aktuelle løn, selvom de er optjent året før. For ingeniør Lise-Lotte Urgaard, som arbejdede i Teknisk Forvaltning i Københavns Kommune, kom det som et chok. Hun gik fra fuldtid til halv tid i februar 2009 og regnede med til sommerferien at få udbetalt de feriepenge, hun havde optjent i 2008. I stedet for at have 8000 kr. pr. ferieuge fik hun nu kun 4000 kr. Årsagen er en aftale, der skal gøre

det administrativt let at håndtere feriepengene. ”Mange medarbejdere i kommuner og regioner skifter arbejdstid i løbet af et år. Det ses ofte hos f.eks. pædagoger og sygeplejersker. Derfor er der indgået en aftale, som gør det administrativt muligt at håndtere feriepengene. Aftalen omfatter alle ansatte i kommuner og regioner, herunder også TL’s medlemmer,” forklarer Aase Weiler Madsen, leder af faglig afdeling i Teknisk Landsforbund. Løsningen er feriegodtgørelse Hun påpeger, at der findes en løsning, så man kan undgå at miste sine feriepenge. Løsningen er, at få feriepengene udbetalt som feriegodtgørelse. Du kan nemlig vælge at få feriegodtgørelse på 12,45 procent af forudgående års løn i stedet for ferie med løn og ferietillæg.

Regler om feriepenge På TL’s hjemmeside kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om afholdelse af ferie.

tl.dk/ferie

Det kræver dog, at du giver din arbejdsgiver besked inden nytår, hvor et nyt optjeningsår begynder. ”Det gælder om at kunne se et godt stykke ud i fremtiden, hvis man overvejer at gå på deltid,” fastslår Aase Weiler Madsen. Du vinder ved fuldtid Omvendt betyder feriereglerne for ansatte i kommuner og regioner, at du rent faktisk kan tjene på at gå fra deltid til fuldtid. ”Går du fra deltid til fuldtid, skal du netop ikke bede om, at få dine feriepenge udbetalt som godtgørelse. For hvis du i stedet holder ferie med løn, så vil du få udbetalt feriepenge svarende til fuldtid, selvom du kun arbejdede deltid i optjeningsåret,” siger Aase Weiler Madsen. Tekst: Morten Terp

Fristen for at bede om feriegodtgørelse for ferieåret 2011-12

OPTJENINGSÅR August 2010

31. dec. 2010

1. maj 2011

31. dec. 2011

1. maj. 2012

FERIEÅR

Sådan får du dine feriepenge Afhold din ferie, inden du går på deltid, hvis du går på deltid før 1. maj

• Hvis du vil gå på deltid før 1. maj 2011: Du kan ikke nå at få udbetalt feriegodtgørelsen. Sørg for at afholde din ferie, inden du går på deltid. • Hvis du vil gå på deltid efter 1. maj 2011: Senest 31. december 2010 skal du bede din arbejdsgiver om at få dine feriepenge udbetalt om feriegodtgørelse. Dette vil gælde for ferieåret 1. maj 2011-30. april. 2012

45


Nedskæringer på uddannelse er selvmål

Har vi det Danmark, vi gerne vil ha’? Vi har brug for din mening!

Teknikeren #05 2010

Der er færre penge til uddannelse næste år. Inden for TL’s fag drejer det sig om en besparelse på 3.300 kr. pr. elev om året. Teknisk Landsforbund mener, at gode uddannelser er nøglen til fremtidens vækst. Hvad mener du? Gi’ din mening på www.tagdanmarkalvorligt.dk Kilde: Regeringens finanslovsforslag 2011 og LO’s beregninger


I bund og grund er det lige meget, om der er tale om en byggesag eller en bjergbestigning – det er de samme værktøjer, vi bruger Henrik Skadkær Mogensen, byggetekniker

Tekst: Jesper Krusell

Henrik Skadkær Mogensen, Søren Visby Gravesen, Thomas Sloth Andersen. holdhest.dk

Teknikere på Europas højeste bjerg

MØD DEM

Kig forbi TL’s lokalafdeling i Aalborg torsdag den 4. nov. kl. 17.00-ca. 19.00. Læs side 40

Erfaringer fra konstruktørstudiet viste sig værdifulde, da tre TL-medlemmer fra University College Nordjylland i sommer besteg Mount Elbrus, Europas højeste bjerg. Flere måneders forberedelser kulminerede i 5.642 meters højde i det sydvestlige Rusland. Her besteg Henrik Skadkær Mogensen, Søren Visby Gravesen og Thomas Sloth Andersen bjerget Elbrus efter en trekvart år lang proces, hvor erfaringerne fra det fælles konstruktørstudie i dén grad kom i spil. ”Selv om det begyndte som en sjov idé, stod det hurtigt klart, at vi skulle arbejde seriøst og forberede os grundigt, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Gennem hele processen har vi trukket på vores projekterfaringer fra studiet. I bund og grund er det lige meget, om der er tale om en byggesag eller en bjergbestigning – det er de samme

værktøjer, vi bruger,” siger Henrik Skadkær Mogensen, der primært peger på evnen til at planlægge som et centralt element i kampen for at nå toppen. ”Planlægning er alfa og omega, og der har vi brugt vores erfaringer fra studiet. Det har handlet om alt fra research på ruten til det at skaffe sponsorer – på samme måde som hvis vi skulle planlægge et byggeprojekt,” siger han. Trang til ekstremer De tre unge fyre mødte hinanden på University College Nordjylland, hvor det hurtigt viste sig, at de delte en passion for ekstreme udfordringer.

”Vi har alle tre en trang til at udfordre os selv, og vi begyndte at løbe adventure- og ekstremløb, inden snakken faldt på bjergbestigning. Det viste sig at være en drøm, som to af os havde haft længe, og det krævede ikke ret meget overtalelse af få den sidste med,” fortæller Henrik Skadkær Mogensen. Efter ni måneders praktiske og fysiske forberedelser nåede drengene toppen af Elbrus den 15. juli i år, og den bedrift har givet de tre venner blod på tanden. ”Det var en fantastisk oplevelse, og vi har allerede snakket om det næste bjerg,” siger Henrik Skadkær Mogensen.

47


Teknikeren #05 2010

For mig er det en kæmpe udfordring fagligt. Det er vildt spændende, men også lidt skræmmende, for det er et stort ansvar. Maria Berthelsen Winsløw

48


Uummannaq

Herning

For fire e år siden blev Maria Winslew sygemeldt pga. en museskade. museskade Hun videreuddannede sig til fiskeriteknolog og er netop rejst til Grønland, hvor drømmejobbet venter.

Museskade sender Maria til Grønland

Tekst: Erik Sandager Foto: Kåre Viemose

”Det bliver vildt spændende,” fortæller Maria Winsløw, 51 år og nyuddannet fiskeriteknolog. Hun er stolt og glad på vej til et nyt job som kvalitetschef ved Royal Greenland i Uummannaq og er ved at pakke de sidste flyttekasser i hjemmet ved Herning. Hun er opvokset i Grønland, så det bliver også en rejse hjem til barndomslandet. Maria Winsløw måtte for fire år siden lade sig sygemelde fra sit arbejde som teknisk tegner på grund af en museskade. Hun fik bevilget revalidering af Ringkøbing-Skjern Kommune, og startede kort efter på en uddannelse som kort- og landmålingstekniker i Horsens. Men hun måtte springe fra uddannelsen efter et halvt år på grund af muskel- og ledsmerter. ”Hvis jeg skulle have en chance for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, skulle jeg finde en uddannelse, hvor der var gode beskæftigelsesmuligheder. Mit

mål var at komme ud af det system, hvor jeg var afhængig af kommune, revalidering, offentlige myndigheder. Hvis jeg ikke havde fået uddannelsen som fiskeriteknolog, var jeg måske endt på førtidspension.” Maria Winsløw hører tilfældigt om fiskeriteknologuddannelsen, da hun i februar 2008 søger arbejde i Vestjylland. Ugen efter er hun optaget og i gang med uddannelsen ved Aalborg Universitet Esbjerg. Den nystartede 49-årige studerende bliver frarådet at pendle i bil fra hjemmet ved Herning til Esbjerg, fordi der vil være for stor risiko for overbelastning af hendes svage museskadede håndled. Hun må derfor flytte fra sit hus til et lille kollegieværelse i Esbjerg. På kollegium som 49-årig ”Det er nok den største kamel, jeg måtte sluge. At flytte på kollegium i min

49


FAKTA

UUMMANNAQ • Lille ø på 12 gange 12 km

alder. De andre beboere var jævnaldrende med mine tre voksne børn. Men det gik bedre end ventet, og det var nogle søde unge mennesker.” For Maria Winsløw kræver gennemførelsen af den nye uddannelse en stor personlig indsats, som også indeholder afsavn. Det er noget af et kulturchok at komme på skolebænken 30 år efter, hun sidst sad der for at blive teknisk tegner. ”Det er nødvendigt at hænge i, læse og lave lektier, fra første til sidste dag. Ellers ville jeg blive hægtet af. Første år gik med opgradering i basisfag: biologi, matematik, kemi, fysik, dansk og engelsk. Næste år var et rent fagligt år." Intet socialt liv Maria Winsløw bruger det meste af sin fritid og ferie på at læse og lave opgaver. Hun fortæller, at hun får god opbakning fra sin familie, venner og voksne børn, der synes, at hun er sej. ”Jeg havde næsten ikke noget socialt liv i de to år. Men min omgangskreds bakkede mig op, og det betød utrolig meget for mig.” Maria Winsløw synes også, hun har

fået god hjælp til omskolingen fra Ringkøbing–Skjern Kommune, og hun har fået økonomisk tilskud til omskolingen fra PFA. Et beløb, der dog blev modregnet i revalideringsydelsen. Maria Winsløw slutter i 2009 uddannelsen med at lave et projekt om kvalitetskontrollen ved Royal Greenland. Kort efter at hun er færdig som fiskeriteknolog, bliver hun tilbudt et job som kvalitetsleder ved Royal Greenland i Uummannaq, der er en lille ø 590 km nord for polarcirklen med under 1500 indbyggere, og i år tager hun af sted til det land, hun kender bedre end de fleste. Vintermørke og midnatssol ”Det er mørkt tre måneder om vinteren. Omvendt er der midnatssol om sommeren. I de koldeste vintermåneder er der kuldegrader på minus 35 grader. Eller rigtig dejligt koldt.” Maria Winsløw skal være kvalitetsleder på fabrikken i Uummanaq, der modtager hellefisk. Desuden skal hun føre tilsyn med fiskeriprodukter i fire nærliggende bygder. ”Om sommeren bliver jeg sejlet derud. Om vinteren foregår transporten

med 1328 indbyggere • 590 km nord for polarcirklen • Midnatssol fra 16. maj til 28. juli • Vintermørke fra 7. november til 4. februar • Hovederhverv er fiskeri, særlig af hellefisk og sæler

med snescooter eller hundeslæde. Min opgave bliver at sikre fødevaresikkerheden. For mig er det en kæmpe udfordring fagligt. Det er vildt spændende, men også lidt skræmmende, for det er et stort ansvar.” Maria Winsløw glæder sig til at komme tilbage til Grønland. Om det bliver for altid, eller i en kortere periode, ved hun ikke. ”Jeg glæder mig til at bo i Grønland igen, snakke sproget og være en del af samfundet. Jeg er glad for naturen; himlen, solen og isen, der er overvældende og utrolig smuk. Jeg glæder mig til at vise mine tre voksne børn Grønland, når de kommer på ferie.”

Teknikeren #05 2010

BLÅ BOG

Maria Berthelsen Winsløw, 51 år • Nyuddannet fiskeriteknolog • Boede indtil 17. maj i Fjelstervang ved Herning • Født i Sisimiut/Holsteinsborg, Grønlands næststørste by • To-sproget, gik i skole i Danmark i 3., 9. og 10. klasse. • Har boet 35 år i Danmark • Tre voksne børn

50


FAKTA Tekst: Erik Sandager • Læs mere om SU-regler på: su.dk • Læs om dine rettigheder som medborger på borger.dk • Om uddannelse med dagpenge se UddannelsesGuide: ug.dk

Er du selv på udkig efter nye udfordringer i dit arbejdsliv, så løb denne guide igennem og bliv mere afklaret.

Sådan får du drømmejobbet Omskoling og efteruddannelse: Undersøg om uddannelsen lever op til dine forventninger. Tal med en studievejleder. Undersøg muligheder for at komme i praktik. Snak med folk i faget. Få et grundigt og realistisk billede, før du påbegynder ny uddannelse. Tjek også, om du har de kompetencer, der kræves, for at blive optaget. Økonomi: Lav et realistisk langtidsholdbart budget. Tal evt. med din bankrådgiver. Undersøg om du kan få orlov fra dit nuværende arbejde, med eller uden løn? Vil din nuværende arbejdsgiver investere i dig, hvis du via efteruddannelse bliver opkvalificeret? Tal med tillidsrepræsentant og arbejdsgiver. Opbakning fra familien: Tal med din kæreste, samlever, kone eller mand før der træffes en beslutning om, at du skal starte på en ny uddannelse. Uden opbakning hjemmefra, er projektet svært at gennemføre, har mange erfaret. Hvad er prisen, og hvad kan og vil I betale eller undvære? Bilen, huset, sommerhuset, sejlbåden, ferierejsen, fredagsrødvinen?

Fritid, ferie og socialt liv: Måske kommer du til at sidde med næsen i bogen i to år. Måske skal du også bruge en væsentlig del af fritiden på at læse, studere og skrive opgaver. Tal med familien om, at uddannelsen også kan have en pris for jeres fælles sociale liv.

• Kontakt altid A-kassen, før du påbegynder ny uddannelse • Omskoling med revalidering efter tabt arbejdsevne er beskrevet her: vidensnetvaerket.dk/ordninger/revalidering • Ved erhvervsskade skal du kontakte fagforening, sagsbehandler og pensionsselskab

Kulturchok: Forbered dig på et kulturchok, hvis det er mange år siden du har været på skolebænken. Måske skal der bruges tid på igen at lære at studere. Måske er dine medstuderende på alder med dine børn. Fremtidig forsørgelse: Hvad er jobmulighederne efter endt uddannelse? Hvor stor er sandsynligheden for, at du vil kunne påregne at komme i arbejde efter endt uddannelse og tjene en løn, du kan leve af?

Kilder: Jens Ole M. Olesen, afdelingsformand Teknisk Landsforbund MidtVest, Herning, samt offentlige institutioner og myndigheder

51


design Tekst: Katrine Irminger Sonne

BAG OM PRODUKTET

Blød vest til stille piger

Teknikeren #05 2010

Efteråret er over os, og det er tid til at pakke sig ind, uanset om man er barn eller voksen. ”Det startede faktisk med en jakke fra en tidligere kollektion, som havde været en stor succes. Den inspirerede mig til at tegne en vest,” fortæller Rikke Græsborg Ardal. Hun er del af børnetøjsmærket Name it’s linje til piger mellem to og tolv år. ”Vesten er tænkt til den søde, lidt stille pige. Den har ikke print eller broderier. Materialerne er stille, og den har et blødt udseende,” konstaterer designeren. Pigekollektionen i Name it har hidtil været delt op i tre genrer; Nice, happy og cool. Sølvvesten, Hedi, er en del af ’Nice’-kollektionen. ”Men den kan selvfølgelig sagtens bæres af en cool pige,” tilføjer Rikke Græsborg Ardal. Foret består af fleece, mens yderstoffet er syet i et metalic stof i sølvpolyester. Vesten har overskæringer og er helt enkel uden snore. Til gengæld har den en hætte, der kan knappes af. ”Udover at det er praktisk, handler det også om sikkerhed. Hvis barnet hænger fast i en træ, skal hætten automatisk kunne knappe sig af. Snører er desuden bandlyst af sikkerhedshensyn. Det kan være farligt for barnet, hvis den sætter sig fast i forbindelse med leg,” fortæller Rikke Græsborg Ardal. Design til flere lande Processen med at designe vesten startede, som den altid gør, ved at designere og indkøbere mødes for at snakke øn-

52

”Vesten ska skal give noget varme, varme men den er ikke e et alternativ til ti en jakke,” fortæ fortæller designer Rikke Rik Græsborg Ardal. A

sker er til den kommende kollektion. Med udgangspunk udgangspunkt i en jakke fra den tidligere kollektion tegnede Rikke Græsborg Ardal udkastet til vesten i illustrator. Det blev sendt til leverandøren i Shanghai. ”Det tager cirka en måned, fra vi brainstormer, til designet er på plads. Der er mange ting at tage hensyn til, ikke mindst fordi, vi sælger vores brand i mange lande, så det skal også kunne gå udenfor landets grænser,” siger hun. Det skorter i det hele taget ikke på krav, når det er de mindste borgere i samfundet, som skal gå i det tøj, man designer, fortæller Rikke Græsborg Ardal. ”Knapper er for eksempel ikke nok. Der skal altid være en lynlås også, så barnet ikke risikerer at fryse. Komfort og sikkerhed er helt afgørende,” slutter hun.

Mennesket Bag Navn: Rikke Græsborg Ardal Alder: 28 år Stilling: Har siden 2007 arbejdet som en del af designteamet bag børnetøjsmærket Name it's pigelinje. Uddannelse: Industriel Designer fra TEKO, 2006


Læs om 2D koder side 11

Bold med kontrol

Se video af designprocessen.

For det første skal den ikke pumpes. For det andet fortæller den sandheden – på godt og ondt. Fodbolden ‘CTRUS’ er fremstillet i et transparant stykke high-techmateriale med en kerne af sensorer. De aflæser boldens position ved hjælp af GPS og RFID og registrerer automatisk, hvis bolden er offside, uden for banen eller i mål. Bolden måler også, hvilken styrke, der bliver sparket med. Alt i alt lidt af en sladrehank. Udtænkt af virksomheden GRID, der holder til i Mexico.

DET FEDE LINK: På arcademi.com er der mulighed for at sælge sine designs online. Som designer skal man godkendes, herefter sætter man selv sine priser. Tyve procent af et eventuelt salg går til initiativtagerne, fire nyuddannede tyske designere.

arcademi.com Cowboyfeber

Puma på hjul Det verdenskendte brand designer også cykler. I samarbejde med det danske firma KiBiSi har PUMA de seneste år udviklet cykler. Bag navnet KiBiSi gemmer sig Kilo design, Bjarke Ingels Group (BIG) og Skibsted Ideation stiftet af Lars Martin Skibsted, manden bag cyklen Biomega. kibisi.com og www.puma-bike.com

Designerduoen Meyer Lavigne har kastet sig over brugt porcelæn til deres nyeste serie, Yippie Yi Yay. Som navnet antyder, er det cowboyfeberen, der raser på platterne, som har fået nyt liv. Dekorationerne er keramiske overførsler, og motiverne er håndskårede og håndtegnede. Yippie Yi Yay er del af 'Crafts Collection 14', som blev vist på messen Maison et Object i Paris i september.

craftscollection.dk

53


byggeri

r højt , 5 mete tel er 7 o e for H y k ale højd Bella S maksim n e fthavn. d u r L e nhavns hvilket e b ø K å i tæt p entes bygger llet forv af hote e s fa af Første delsen i begyn færdigt 2011. Tekst: Johan Rasmussen

BAG OM PRODUKTET

De skæve tårne i Bella Illustration: 3XN

Teknisk assistent Grete Mogensen fra Rambøll kigger ud over København fra 23. etage. Hun står på toppen af det ene af to tårne, som til foråret kommer til at udgøre nordens største hotel, nemlig Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen med 814 værelser. I dag er det stadig mange steder på bygningerne muligt at se de rå betonkonstruktioner, som i lange perioder har fyldt meget i Grete Mogensens arbejdsdag. Hun har været sagsassistent for Rambøll på byggeriet og har sammen med et mindre hold af tekniske assistenter og bygningskonstruktører tegnet de specielle konstruktioner. ”Det har været sjovere og mere spændene end at tegne end et mere traditionelt byggeri,” siger Grete Mogensen. Byggeriet består af to tårne, der hælder 15 grader i hver sin retning – en løsning der betyder at langt flere af værelserne har en god udsigt, end hvis bygningerne stod lige over for hinanden. Model i 3D ”Vi har tegnet i 3D-modellerings software fra Tekla. Hvis vi ikke kunne have tegnet i 3D ville det ikke kunne lade sig gøre. Der er så mange specielle vinkler og samlinger, som det er

umuligt at forstå i 2D,” fortæller Grete Mogensen. I arbejdsprocessen har hun og de andre assistenter fået et oplæg med mål fra ingeniørerne. Bygningen hælder 15 grader den ene vej og har et knæk på 20 grader i toppen. Det er Gretes opgave at finde ud af præcis, hvor de forskellige betonelementer skal knække og hvor meget, for at hele ”puslespillet” går op ude på byggepladsen. ”Der er en million detaljer, som skal være helt præcise, og de fleste samlinger er ikke ens,” siger Grete Mogensen. På grund af den specielle konstruktion bærer nogle af de skrå elementer det maksimalt mulige, og det er derfor strengt forbudt at bore eller skære i de færdige elementer. Hvis der mangler et hul til udluftning, el, eller vand i tegningerne, er det derfor en dyr fejl, som må rettes på byggepladsen. Alligevel mener Grete Mogensen, at den største udfordring ikke har været det tekniske: ”Den største udfordring har været at få det færdig til tiden. Vi har afleveret tegningerne i fem etaper, og vi har prøvet at sidde og arbejde til klokken kvarter over fem om morgenen, da tegningerne skulle afleveres til trykkeriet kl. syv om morgenen,” siger hun.

Teknikeren #05 2010

Mennesket Bag

Se hvor langt de er nået. Følg byggeprojektet på webcam Illustration: 3XN

54

Navn: Grete Mogensen Alder: 64 år Stilling: Teknisk assistent i Rambøll i 41 år Uddannelse: Industri- og håndværkerskolen, Nykøbing Falster, 1965


Hotel i trætoppene Guide til bygningsreglementet 2010 Bygningsreglementet 2010 (BR10) strammer kravene til energiforbrug med 25 procent i forhold til i 2008. Ny guide giver et overblik over de nye krav, der skal overholdes fra den 30. december i år.

rockwool.dk/BR10

Ikke mange hoteller i verden kan tilbyde at komme så tæt på naturen, som det nye svenske Treehotel i Norbotten. Rummene på mellem 15 og 25 m2 er vidt forskellige i stil og konstruktion bl.a. er et af rummene formet som en fuglerede, en som ufo og en tredje som kube i glas.

Se

dit nye hus på mobilen

Hold mobiltelefonen foran dig og se, hvordan en bygning vil tage sig ud i omgivelserne. I dag har de fleste mobiltelefoner både GPS, kamera og kompas, og det har tre nyuddannede dataloger fra Aalborg Universitet brugt til at lave en løsning, så kommende husbyggere kan stå på deres byggegrund og se deres nye hus for sig i de rigtige omgivelser.

kortlink.dk/aau/84u8

Gamle mursten genskabes Normalt bliver mursten produceret i meget store mængder. På det keramiske center Guldagergaard i Skælskør er det lige omvendt. mvendt. Her genskaber man i formsten fra gamle mle bygninger. For eksempel leverer Guldagergaard ard 120 forskellige mursten til den 120 0 år gamle Jesuskirken i Valby, som m er under restaurering. Hver enkelt sten skal ligne med d millimeter præcision og g nøjagtig samme kulør.

Syv arkitekter har tegnet hvert sit rum, som er fastgjort i træerne mellem tre og seks meter over jorden. Hotellet skal ifølge planen udvides med yderligere 25 rum i trætoppene.

treehotel.se

ceramic.dk.

En bydel i genbrugsaluminium Arkitektfirmaet C.F. Møller har vundet konkurrence om en masterplan for et stort boligområde i Lindholmen, der er en del af en tidligere industrihavn i Gøteborg. Boliger-

nes facader vil bestå af kvadrater af genbrugsaluminium. Det har som materiale en reference til skibsindustriens historie, men samtidig bety-

der valget af genbrugsaluminium også, at byggeriet alt i alt bliver mere bæredygtigt.

kortlink.dk/cfmoller/84u9

55


teknik

Tekst: Johan Rasmussen

BAG OM PRODUKTET

Robotstøvsugere til oliebrønde Verdens oliereserver suges op gennem dybe oliebrønde. Teknisk designer og projektleder i det danske firma Welltec A/S, Annette Søndergaard Sørensen har netop været med til at udvikle og producere en ny serie af robot-støvsugere, som kan bevæge sig ned og rense oliebrøndene. De tre oliebrøndsstøvsugere med navnene High Volume, Large Strawdown og High Flow trænger ned i brøndene både horisontalt og vertikalt og suger sand, jord og andre fremmedlegemer op fra brøndene, så de ikke sander til eller på andre måder ikke virker optimalt. ”Min opgave er at koordinere arbejdet mellem alle involverede i projektet. Ingeniørerne tegner cleanerne i 3D og laver forsøg og test, en teknisk designer laver tegningerne færdig, og jeg skal så sørge for, at tingene bliver udført i produktionen,” siger Annette Søndergaard Sørensen. Støvsugeren består af en ”næse”, som suger sand eller andre fremmedlegemer til sig, en pumpe, et filter og en container, hvor ”skidtet” opbevares til opgaven er løst. Cleanerne er 3/8 tommer (ca. 1 cm, red.) i diameter og er ca. 1,5 meter lange. Robotstøvsugerne kan styres af en person, som står oppe på en boreplatform eller på land.

Teknikeren #05 2010

Testet på boreplatforme En del af Annette Søndergaard Sørensens job er at sørge for at robotstøvsugerne bliver testet grundigt hjemme i Welltec, men også ude i virkeligheden – for eksempel på en boreplatform. ”Vi har medarbejdere til at tage ud og teste cleanerne, så vi er sikre på at de fungerer optimalt. Min opgave er så at sik-

56

Næsen på støvsugeren suger sand og andre fremmedlegmer op fra oliebrønden. Diameteren er under 1 cm.

re, at resultaterne fra testene bruges til at forbedre produkterne. I dette projekt viste det sig, at et gevind løsnede sig under testen, og det skulle derfor rettes,” siger Annette Søndergaard Sørensen. Generation 1.0 Welltec leverer cleanere til olieindustrien både offshore og onshore over det meste af verden. Serien af cleanere er netop færdig, men det betyder ikke, at projektlederen slipper projektet. ”Det er klart, at det er en stor tilfredsstillelse, når vi når til et punkt, hvor et projekt er færdigt. Jeg er dog ikke helt færdigt med serien – vi har nu lavet generation 1.0 af serien, og fremover vil der løbende ske forbedringer. Min opgave er fortsat at samle viden op om cleanerne, når de nu bliver taget i brug,” siger Annette Søndergaard Sørensen.

Mennesket Bag Navn: Annette Søndergaard Sørensen Alder: 30 år Stilling: Projektleder i Welltec A/S – ansat siden 2007 Uddannelse: Teknisk designer fra Københavns Tekniske Skole i 2003. Har siden bl.a. taget en projektlederuddannelse fra Teknologisk Institut.


klimadebat.dk Her bliver de globale vandstandsstigninger løbende opdateret, og du kan finde alverdens artikler og nyheder om klima. Siden har også en omfattende samling links om klima og energi.

Hop direkte til hjemmesiden med flere billeder og videoer af graffitikunstnerens teknik.

Tegner graffiti med øjnene Tony Quan er en grafittikunster, som på grund af sygdom er blevet lam i hele kroppen. Takket være hans venner er han dog begyndt at tegne igen – med øjnene. The Eyewriter, som de kalder opfindelsen, består af en hjemmelavet øjensensor, som er sat fast på et brille-

stel, og et nyt tegne-software til computeren, som er konstrueret, så øjenbevægelser ved hjælp af registrering af pupillens bevægelse, kan styre curseren. Vejledningen til at konstruere en Eyewriter ligger frit tilgængeligt på:

eyewriter.org.

KILDE: VIDENSKAB.DK.

BILLIGERE at se teknikken indefra Et videoskop består af en sonde med et minikamera, du kan stikke ind i en motor, i rørsystemer, ja sågar ind i et hvepsebo, og følge indholdet på en skærm eller display. Tidligere har det kostet op i nærheden af en halv million kr. at tage denne teknologi i anvendelse. Nu lancerer KS Tools en serie videoskoper til 3.00016.000 kr. Forhandlere er bl.a. au2parts.dk og mekonomen.dk.

Bilen parkerer sig selv Teknikken erstatter øjemålet og de svedige håndflader, når fremtidens bilister skal parkere. Den nye Ford C-MAX er udstyret med 10 sensorer på sider og kofangere og et system, som overtager selve styringen i den svære parallelparkering, oplyser Ford. Impulser fra sensorerne kan også hjælpe bilisten med at finde ledige parkeringspladser. Bilen kommer til Danmark sidst på året.

ford.dk (søg C-MAX)

Mere effektive solpaneler Den danske virksomhed Sunsil A/S har udviklet en ny teknologi, som gør solcelleanlæg mindre følsomme over for skygger, nedfaldne blade eller f.eks. mågeklatter. I traditionelle anlæg vil strømproduktionen falde til næsten nul, hvis blot en lille del af panelet ikke får sol. I Sunsils nye anlæg er det kun den enkelte solcelle, som er dækket, der ophører med at producere energi. Se teknikken på sunsil.dk/video/

Kom direkte til præsentationen med 2D.

57


Se hvordan du løser en KenKen. Redaktør Willl Shortz, fra The New York Times, tegner og forklarer.

Kan du li’ at udfordre hjernecellerne, sü prøv japanske KenKen – sudoku’ens afløser.

Let

Medium Südan løser du en KenKen: • Du udfylder en KenKen med tallene fra 1-4 (let) eller 1-6 (medium). • Et tal mü kun forekomme Ên gang i hver rÌkke og kolonne. • Tal inden for hver blok - markeret

med tykke streger - skal kombineres • En blok med kun et felt udfyldes med mültallet. i vilkürlig rÌkkefølge, sü resultatet • Et tal kan godt blive gentaget inden bliver mültallet øverst til venstre. ) for Ên blok, men mü blot ikke stü i • De matematiske tegn ( angiver hvilken regnemetode, der samme rÌkke eller kolonne. skal benyttes for at opnü mültallet.

Hvor stor en sparegris er du? GĂĽ ind pĂĽ www.beregner.loplus.dk og se hvor meget du kan spare med dit medlemskort.

Teknikeren #05 2010

Dit medlemskort er ogsü et LO Plus rabatkort Jo mere du bruger kortet, desto mere sparer du. Bruger du kortet rigtigt, kan du spare dit kontingent til fagforbundet. Med LO Plus Beregneren kan du beregne, hvor meget du kan spare ved at bruge dit kort hos nogle af de steder, hvor du für LO Plus rabat. Prøv dig frem - og se hvor meget du kan spare pü www.beregner.loplus.dk

58

Find løsningen

side 36


skal du starte i et nyt iog landet rundt finder dujob? en spændende

så skriv os på oversigt over detil arrangementer teknikeren@tl.dk

der er i tl’s lokalafdelinger de Navn:michael Schmidt Alder:44 år Bopæl:agedrup Uddannelse:teknisk assistent fra Helsingør tekniske Skole 1986 Nytjob:9. august 2010, teknisk assistent i produktionsteknisk afdeling, Kverneland group

nyt job

”Det her job er fedt” tekst: Jesper Krusell

Teknisk assistent Hvadskalmanværegodtil?

1 AtbeherskeEDBpået

2

3

væsentligbrugerniveauog megetgernehaveerfaringmeddatabaser. Atværeistandtilopbyggeetdetaljeretproduktkendskab.Mankanikke byggealtopfrabunden hvergang,såoverblikog hukommelseervigtige egenskaber. Atkunneholdemange boldeiluftenpåéngang.

Kilde:MichaelSchmidt

travlhed, god kemi og lysten til at skifte spor er hovedingredienserne i 44-årige michael Schmidts ansættelse i Kverneland group. efter 14 måneders ledighed reagerede han på et stillingsopslag, som godt nok svarede til hans uddannelse, men alligevel var en ny udfordring. ”Jeg er uddannet teknisk assistent, men mit arbejde med produktionstekniske opgaver har ikke været det væsentligste. Jeg har hidtil tegnet i 3D-programmer, så jeg regnede ikke med, at min ansøgning ville give noget,” siger michael Schmidt. Kemien mellem ansøgeren og virksomheden viste sig dog at være rigtig god, og i dag er det michael Schmidts opgave at være bindeled mellem udviklings/konstruktionsafdelingen og produktionen i Kverneland group, som er en af verdens førende inden for udvikling, produktion og distribution af landbrugsredskaber. ”Det kan for eksempel dreje sig om, at en ballepresser skal optimeres, og når jeg får tegningerne fra udviklings-

afdelingen, er det min opgave at sørge for, at produktionsafdelingen helt konkret kan komme i gang med arbejdet. Det handler om at skabe overblik over sådan noget som materialevalg, vægtspecifikationer og farver, og i kommunikationen mellem udviklingen og produktionen kan jeg i høj grad trække på min fortid som tegner,” siger michael Schmidt. Håberpåfastansættelse ansættelsesaftalen løber i første omgang til årsskiftet, men michael Schmidt håber, at affæren kan udvikle sig til et fast forhold. ”Jeg vikarierer lige nu for en kollega, som er travlt optaget af et andet projekt, men meget tyder på, at Kverneland group kommer til at skulle ansætte en del folk i den kommende tid, så jeg håber, at der bliver brug for mig. Jeg har flere gange i karrieren tænkt på at skifte spor, og nu hvor jeg har gjort det, fortryder jeg på ingen måde. Det her job er fedt,” siger michael Schmidt.


Sorteret magaSinpoSt • orDning iD-nr.: 42340 aLt HenVenDeLSe: teKniSK LanDSForBUnD • tl@tl.dk • t: 33 43 65 00

opdatering TL gør en forskeL

et skridt videre Deltag

Teknisk Landsforbund har været med til at gøre en forskel for en række medlemmer. Mød dem her i bladet, hvor du også kan læse om teknikernes stigende løn.

Farvel praktikplads

i TL's lønstatistik – sidste frist 1. november Læs side 24

Maria er nu kvalitetschef Da maria Winsløv blev museskadet, fik hun med hjælp fra sin lokale tL-afdeling bevilget revalidering. Hermed fik hun chancen for at starte på en frisk, og den greb hun. i dag er hun kvalitetschef hos royal greenland.

Side 48

Branche netværk

i dette nummer kan du også læse om de seks modige audiologistuderende, der gik op imod praktikpladsens urimelige krav og fik opbakning fra både skolen og det Landsdækkende Udvalg i tL.

Side 40

2D knæk koden

Få forklaringen om 2D koder på side 11

Foto: Jasper Carlberg og privatfoto

videreuddannelse

Pia får dagpenge efter byretsdom Kalundborg Kommune gav ikke sygdomsramte pia marcher Østergaard en fair behandling. Det har tL’s jurister nu fået rettens ord for. Dommen er principiel og kan få konsekvenser for Juridisk lignende sager fremover, vurderer tL.

Bistand

Side 12

Måske kender du allerede de nye stregkoder, der giver direkte adgang til hjemmesider gennem din mobiltelefon. Teknikeren giver dig en guide og muligheder for at prøve teknikken af.

Teknikeren 05.2010  

technics, design, construction, worklife, union

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you