Page 1


VANHA JA NOTKEA

2


Yli 70-vuotias perheyrityksemme tarjoaa monipuoliset uran채kym채t ja innovatiivisen organisaation. Rakenna tulevaisuutesi Hartelassa. Siit채 tulee hieno.


sisä

l ly s

Työnantajat 2014 ovat osoitteessa: www.teekkarintyokirja.fi Lue lisää Löydä työnantaja -palvelusta s. 23

7 9 10

Pääkirjoitus: Koiran sanat, hain tavat Ohjausryhmän puheenvuoro Tekijät

11

L ö y d ä unel maduuni

13 14 16 18 20 21 23 24 25 26 28

Minulla ei ole työkokemusta. Mitä kerron CV:ssäni? Minä haluaisin työskennellä tälle työnantajalle, koska... Näin löydät töitä / Ura- ja rekrytointimessut 2014 Q&A: Työnantajan kontaktointi / Q&A: Rekrytointi Rekrytointi sosiaalisessa mediassa Q&A: Opiskelu ja arvosanat / Q&A: Hakijan ominaisuudet Löydä työnantaja Teekkarin työkirjan nettisivuilta Lähde työharjoitteluun ulkomaille! Culture Shock – Shaken and Stirred Barcelonasta Bergeniin – arkkari vaihdossa Miksi vaihtoon kannattaa lähteä?

4

Tuhti paketti asiaa CV:stä s. 31 

29

Välineitä työnhakuun

30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43

Työnhaun muistilista Suuri CV-opas 2014 CV-ohjeet Tekniikan ylioppilaan CV-malli Tekniikan kandidaatin CV-malli Vastavalmistuneen CV-malli Q&A: Työhakemus ja CV Video-CV Ota nettihakemus haltuusi LinkedIn – mikä se on? Analysoi työpaikkailmoitus Työpaikkailmoituksen analysointitaulukko Hakemusmalli Pitsaa itsesi potentiaaliseksi Näytä, mitä osaat – tee portfolio Q&A: Videohaastattelu Vinkit työhaastatteluun Case-haastattelu Q&A: Työhaastattelu Tee työsopimus Q&A: Lakimies vastaa Työtodistus

44 45 46 48 49 50 53 54 55 56


Facebook, LinkedIn, Twitter… miten ne liittyvät työnhakuun? s. 20 & 40–41

Johan rakensi peli­ohjaimen ja yhdeksän muuta tarinaa kesästä 2013. s. 69 

Pelataan bingoa! s. 63

57

Ta u stall a tukena

58 60 61 62 63 65 68

Ura- ja rekrytointipalvelut esittäytyvät Seitsemän kertaa TEK TEKin palkkasuositukset opiskelijoille 2014 Työnhaun aikavarkaat Viivyttely-bingo Jos töitä ei löydy? Vakuuta itsesi, turvaa tulevaisuutesi – saat ansiosi mukaan

69

O p iske lijan kesä

70 72 74 76 78 82

Kesätyökokemus: Marjamehua ja pipettejä Kesätyökokemus: Kesäkoodari Kesätyökokemus: Vallan kupeessa Kesätyökokemus: Terästehtaan sydämessä Kesätarinoita The MVPS of Video Game Consoles – a Brief History Flight of the Finnish Gaming Industry Kolumni: Hyötyä hakemassa

84 86

Mitä konsultti, tuotekehitysinsinööri ja projektipäällikkö oikeastaan tekevät? s. 91 

87

Uran suunnitte lua

88 91 92 94 96 98 99 100 101 102 104 106

Verkostot haltuun Tittelin takana Tittelin takana: Konsultti Tittelin takana: Tuotekehitysinsinööri Tittelin takana: Projektipäällikkö Ei dippa tapa ja väikkäriin ei huku Diplomityö: Piiriprojekti Diplomityö: Arkkitehtuurin syke Diplomityö: Uraa uurtavaa vesitutkimusta Jatko-opiskelu: Tunneilmaisun mallintaja Telkkarin taiturit Nettiprofiloitumisen kaksi puolta

5


© 2013 Accenture. All rights reserved.

Tuo lahjasi ja innostuksesi kansainväliseen organisaatioon, joka työskentelee teknologian, liiketoiminnan ja innovaatioiden kärjessä. Tee yhteistyötä erilaisten, lahjakkaiden kollegoiden ja menestystäsi tukevien johtajien kanssa. Auta yrityksiä ja yhteisöjä ympäri maailman pysymään muutoksessa mukana. Teroita taitojasi alan johtavan koulutuksen ja kehityksen avulla samalla kun rakennat ihanteellista uraasi. Tutustu meihin ja löydä mahdollisuutesi! www.accenture.fi/tyopaikat


pääkirj oitus

Lu in

Ko i r a n s a n a t, h a i n ta v at

la ps en a paljon Aku A nkkoja. Olin n ni vasta siskon okkimisjärjes i ja isäni jälkee tyksessä kolm n. Parhaiten m däthän, se rusk as: sain uusim ieleeni on jään ea luppakorva man lehden kä yt Carl Barks , joka toteaa il siiBarks piirsi pu in piirtämä pu m eettömästi: “E huvan koiran hu va ko lä ir m a. m T jo e kovia aikoja ievuonna 1953, yt-neuvottelu , ystävä hyvä.” mutta lausahdu ista ja irtisanom s on edelleen isista ilmoiteta kemissa ja lööp ajankohtainen an jatkuvalla it huutavat Nok . Uusista syötöllä, nuor ian kuolemaa paikkojen pal is ot yö ttömyys on ko . Su lomerta, jossa urten ikäluok rkeissa lukien jäljiltä ei nuoret saisivat Vaikka tosias jäänytkään av ilakoida. Eläm ioita ei käy ki oi n m ten työe to is si tä aan melko ko minen, on syn minulle hiljat via aikoja. kkyyteen vajo tain neuvon: am ku n elämässään inen turhaa. L ei voi, niiden kohtaa huolia äheinen ihmin murehtimisee , pitää miettiä en antoi n ei kannata tu taa muutosta , vo ik o h niille tehdä jo la ta alkaa toteutta enempää aika takin. Jos a välittömästi a. Jos niille vo Suomen talou . i tehdä jotaki stilanteelle ei n , ka nnatäk kiseltään voi m rajallista ener itään. Sen mu giavarantoa. Se re n sijaan oman htimiseen on – alkaen nyt. siis turha huka työllisyyden ed CV:n ja hakem ta omaa istäminen on uksen viilaus, mistautuminen as ia , om jolle voi tehdä an verkkonäkyvyy ovat asioita, jo jotakin den optimoin ita varten on kejä. ti ja haastatte seuraaville sivu lu un valil le ko ottu runsaasti Tämän työnh konkreettisia akuoppaan ta vinkrkoitus on olla noiltasi työnh käytännön ke akumurheet ja in o juuri tuoda kesätyölähemmäs. To ­sinulle karistaa , harjoittelu- ja inen askel on kanlo pputyöTe ek ka -palvelusta vo rin työkirjan paikat a­ skelee it napsia itselle nettisivut, jon n sinua ka si sopivia työnan Ainakin itsellä Löydä työnan tajavaihtoehto ni on vielä op ta ja ja . ittavaa turhan karsimi­sessa. murehtimisen Se on kuitenki n hyvä tavoite. saavuttaa, vap K u n sen autuu energiaa hyödyllisiin pr ja aikaa iloisiin o­jekteihin rientoihin. Yht äkkiä elämä ei nukaan niin k­ enää tunovalta, vaan se näyttäytyy aika ­muka­va­na. Elä mä kantaa. Aku Ankkojen lisäksi vahva muisto lapsuu destani on elok uva Tappajahai . Siinä elo on va rsin rankkaa va lkohaille. Muu taman väärän välipal an jälkeen se saa peräänsä venetol kulla määräti et oisia lahtaajia. Haa steista huolim at ta hai jaksaa elokuva ssa yrittää ain a uudestaan kohti tavo itteitaan. Siitä voi ottaa oppia. Omia ta voitteita ja un el mia ei pidä unohtaa, olivatpa ne sitt en seuraava ateria tai p aras kesätyö ik inä.

Go on, be a sh ark!

Katariina

7


Making a lasting impact, not a quick impression. Summer trainee opportunities A better world begins with you at www.abb.fi/kesatyo You find us also at www.facebook.com/ABBUralle

Our project. Your legacy.


ohjausryhmän pu h e e nv uo r o

T e r v e h dy s ! elijan kasvaessa välttämättömiä opisk at ov Ne n. tee yh ät n arkeen ntely liittyv taman osaamisen työ intojen aikainen työske Op in no t ja op ly hioo koulutuksen an nte ske työ ta vas s ku untaansa. Jos osaksi omaa ammattik an vasta työpaikalla. a kärkinelikko: teoriös taitoja, jotka opita my On si. ek ois elp ök sessa nousee esille sam uk käytt kim tut n Ki TE in aan opintoalaan liitoppii töissä? Parissak t sekä tärkeimpänä om do tai Mitä opiskelija sitten de uh iss ihm ja aisuokkaita askelia ntöön, ongelmanratk a ovat opiskelijalle arv ikk pa työ pu an soveltaminen käytä lop ja lut harjoitte a löysi selvää, että kesätyöt, istuneista teekkareist tyvä osaaminen. Onkin mukaan 59% vastavalm n ste mu tki kokoTu ä. ssä ist . Vakituisessa työ jälkeistä työllistym aikaisesta työpaikasta n kohti valmistumisen oje int op a ust mu tavoitteitaan merkitlomityöpaikastaan tai äneen heidän omia ura ist ed työpaikkansa joko dip lyn nte ske työ vat olevat opiskelijat kerto naan tai osa-aikaisesti % vasyselymme mukaan 89 tävällä tavalla. hakemisessa. Palautek n oje ikk pa staan työ n oa ide ain ä johtuu, ett ttaa näiden tärke sa tukena. Tästä ehkä un Teekkarin työkirja au ak nh työ sta stu jei Työkirjan laajaa CV-oh tanneista on käyttänyt nhaussa haastavaa. ute sekä CV:n teon olevan työ an suhdeverkoston pu 13% vastaajista koki lpoksi. Vaikeaksi koeta he n osi lta iki uuni, jonka ad sta elm työn hakemi o Löydä un Opiskelijat eivät koe seksi Työkirjassa on osi mi laa tak et en eid ast oll ha imat työmahd isuud iminen. Näiden Työnantajien markkino . työnantajien kontakto ön ntö ytä kä iaa pä elt ja aikaan lukea ajatuksella ja sov ökirjan lanseerausten ka artikkelit on hyvä ja -palvelu avautuu Ty nta na työ ä a työnantayd Lö ass : ilta aam kkosivu tiiviisti ja käydä sel a rat seu aa löytyvät Työkirjan ver att nn ka oleville Palvelua ttaen hattua mukana jilla ympäri vuoden. vittyy uusilla työnanta ja 2014 nostaa kunnioi kir työ rin ka ek Te . . an kokemusta n työnhakuaika ille kertyisi tärkeää työ jia useammankin kerra si työpaikkoja eikä he oli lla joi eli neet mahisk op ei me tä ­ ilman tei iaalia, jota em saa työnantajille – kiinnostuneille mater sta au nh työ lle llit filosoiki ma ka at illa on ioita sekä om Työkirjan verkkosivu CV-malleja: kielivers ää lis tyy löy Ne a ost rk ökirjaan. Ve t portfolion tekoon. tumaan painettuun Ty kannattaa lukea ohjee n de rei www.t ka ark sti ise eekkar ndidaatille. Erity intyok fian ylioppilaalle ja ka Löydä irja.fi . lle . evi än kä tek tä pit työ än täv vaa t Työk riit luo i äst ille ke mu sit ä ös sit my a t ka irjan jat s ja sopiva o a iss m ajo aa e itt sta ha nhaku kannattaa alo kuterm "Teekk Muistutamme, että työ illä arin ty jo vat utu ava et ud ökirja" isu oll hd ma ­Ensimmäiset työ ja viimeisimmät saatta vuoden 2013 puolella . 14 juuri ennen kesää 20 vat tulla ­tarjolle vielä tu sanonta ”aikainen lin Työnhaussakin pätee in nk ite ku paikka jää madon nappaa”. Jos työ dä muuta. Tähän teh lä saamatta, voi kesäl irjasta ja sen verkkolöydät vinkkejä Työk sivuilta. - ja rekrytointiOman kampuksesi ura Työkirja-projekpalvelut ovat mukana vuosina. Ne tissa kuten aiempinakin an kesätöiden järjestävät parhaimpa utapahtumia, hakuaikaan työnhak Työkirjasta. ­jotka löydät listattuna Onnellista kesää ja antoisia ­työpäiviä! Teekkarin työkirjan ­ohjausryhmä

Kuvassa vasemmalta oikealle: Pilvi, Outi, Antti, Pauliina, Sari ja Juuso Kuvasta puuttuvat: Linda, Susanna, Sanna, Tytti, Ristomatti, Kati ja Salla 9


Vastaava päätoimittaja Sari Taukojärvi

Kannen kuvitus Minna ­Mäkipää

Päätoimittaja Katariina Rönnqvist

Ohjausryhmä Antti Mattila (Aalto), Linda Wuoristo-Dahlkvist (Aalto), Ristomatti Väänänen (LUT), Outi Simi (OY), Susanna Honko (Porin yliopistokeskus), Salla Koivu (päätoimittaja 2013), Juuso Kuusinen (TEK), Pauliina Taipalus (TEK), Sari Taukojärvi (TEK), Tytti Hyvönen (TTY), Pilvi Lempiäinen (UTU), Sanna Tuominen (UTU), Kati Kangasniemi (VY)

Ulkoasu Minna Mäkipää Kirjoittajat Marlo Forget, Heini HultMiekkavaara, Tytti Hyvönen, Paavo Ihalainen, Janita Jalonen, Kati Johansson, Kati Kangasniemi, Kaisa Karvinen, Aino Kiiskinen, Salla Koivu, Juuso Kuusinen, Arja Lindfors, Antti Mattila, Satu Myller, Olli Nurminen, Julia Parkko, Anni Peljo, Katariina Rönnqvist, Outi Simi, Pauliina Taipalus, Timo Tapola, Sari Taukojärvi, Veera Voutilainen, Ristomatti Väänänen, Emilia Ylinen Valokuvaajat Marina Ekroos, Janita Jalonen, Kaisa Karvinen, Olli Nurminen, Anni Peljo, Katariina Rönnqvist, Samuli Sivonen, Jussi Tarvainen, Veera Voutilainen Kuvittajat Sally Berg, Emmi Jormalainen, Maria Laisi, Minna Mäkipää, Reetta Niemensivu, Jesse Pasanen, Anni Peljo, Jukka Peltosaari, Anna Pyyluoma, Katariina Rönnqvist, Kati-Marika Vihermäki

After playing Nintendo games for most of my life, I don't think I could switch to mobile games.

Marlo Forget kirjoitti harjoittelukokemuksistaan Suomessa (s. 25), videopelikonsoleiden historiasta (s. 82–83) sekä Suomen pelialasta (s. 84).

10

Oikoluku Katariina Rönnqvist ja Salla Lindholm Kiitokset Haastatellut, yhteistyökumppanit, ohjausryhmä, kirjoittajat, kuvittajat, valokuvaajat, TYKit, Aku, Anne, Arja, Arto, Arttu, Björn, Emilia, Heidi, Heini, Johanna, Jussi, Juuso, Kaarina, Mika A., Mika V., Pauliina, Pikkis, Salla, Satu, Sari, Timo ja koko TEKin väki, Jetro, Minna Julkaisija Tekniikan akateemiset TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki (09) 229 121 (vaihde) www.tek.fi

Löysin itse itseni Twitteristä googlettamalla "punk rock space detective".

Paavo Ihalainen kirjoitti nettiprofiloitumisesta (s. 106). Lisäksi hän teki haastattelujutun Teekkarin työkirjan nettisivuille otsikolla Ura alkaa inno­ vaatiosta.

Toimituksen yhteystiedot TEK / Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki (09) 2291 2271 / 0400 775 443 teekkarintyokirja@tek.fi Paino Lönnberg Painot Oy Helsinki 2013 Paperi sisäsivut: Edixion offset 100 g/m2 kansi: Edixion offset 250 g/m2 Painos 11 000 Ilmoitusmyynti (09) 2291 2271 / 0400 775 443 teekkarintyokirja@tek.fi ISSN-L 2323-394X ISSN 2323-394X 21. vuosikerta. Teekkarin työkirja ilmestyy vuosittain. Seuraavaa Työkirjaa aletaan työstää toukokuussa 2014. www.teekkarintyokirja.fi

Toivottavasti tämän Työkirjan ainoat taittovirheet löytyvät AD:n silmistä.

Minna Mäkipää suunnitteli ja toteutti tämän Teekkarin työkirjan ulkoasun sekä piirsi lähes 50 Työkirjassa seikkailevaa hahmoa.


e n u

ä

i n u u d a lm

49 %

Työnantajani kesällä 2013 oli… yksityinen yri­tys 77 % yliopisto 10 % valtio 6 %

kunta 4 % järjestö 1 % oma yritys 1 % jokin muu 2 %

opiskelijoista ei ollut työskennellyt kesätyönantajalleen aiemmin. Lähde: TEKin opiskelija­ jäsenten työssäkäynti- ja ­kesätyökysely 2013

Kesätyöpaikkani sijaitsi… lähellä yliopistoani 57 % kotikaupungissani 25 % muualla Suomessa 17 % ulkomailla 2 %

Kuurupiilon aika on ohi! Tämä osio vinkkaa, minkälaisia kanavia työnhaussa kannattaa hyödyntää. Miten sosiaalinen media taipuu työnhakijan apulaiseksi? Mitä reittiä pääsee Suomesta ulkomaille kartuttamaan työkokemusta? Vinkki: vastaus ei ole 42.

löy dä u n e l ma d u u n i

löy d


Vahvat perustukset, huikeat näkymät HARJOITTELU HYVÄN TYÖILMAPIIRIN TALOSSA AMMATTIKORKEAKOULUJA KORKEAKOULUOPISKELIJOILLE

Asennetta, kokemusta & ammattitaitoa

NCC on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksiä. Eri toimialamme tarjoavat sinulle mahdollisuuden kasvaa laajaalaiseksi rakennusalan ammattilaiseksi. Tarjoamme vuosittain harjoittelupaikkoja lähes 400 opiskelijalle eri puolilla Suomea. Tervetuloa rakentamaan omaa ammattitaitoasi! Haku käynnistyy tammikuussa. Lue lisää harjoittelusta: ncc.fi /harjoittelu

ncc.fi/harjoittelu

Oletko ajatellut uraa muoviteollisuudessa? Haluatko sinä olla osa Borealiksen kansainvälistä menestystarinaa? Jos innovatiivisuus ja työskentely yrityksessä, joka on turvallisuuden edelläkävijä kiinnostaa, ota yhteyttä! www.borealisgroup.com/careers/jobs

Borealis on johtava innovatiivisten muoviratkaisujen toimittaja. Olemme kiinnostuneita kemian, prosessitekniikan, sähkö-, kone- ja automaatioalan nuorista ammattilaisista. Lisätietoja saat: www.borealisgroup.com


M i tä k e r ron cv:ssäni? myös koulun ja palkkatöiden ulkopuolelta. Vaikka sinulla ei vielä ehkä ole kattavaa työkokemusta, ei se tarkoita, että CV:si olisi tyhjä. Mieti, mitä kaikkea olet tehnyt yksin tai yhdessä jonkun kanssa. Mitä taitoja olet siinä sivussa oppinut? Tässä on muutama malliesimerkki inspiraatioksesi. O s a a m i sta karttuu

Olen ohjannut muita ihmisiä.

Olen harjoittanut tavoitteellista toimintaa.

Esimerkiksi: • Olin kaksi kesää rippi­koulussa isosena. • Armeijassa toimin sotilas­poliisina. • Olen ollut lapsen­vahtina opintojeni ­ohessa aina lukiosta alkaen. • Toimin vartionjohtajana partiossa.

toiminnan suunnittelu, kouluttaminen,   sosiaaliset taidot, vastuullisuus

Olen suunnitellut ja toteuttanut uuden tuotteen / palvelun.

Esimerkiksi: • Harrastan hiihtämistä. Joka vuosi tavoitteeni on hiihtää yli 1000 kilometriä. • Olen soittanut viulua nelivuotiaasta asti. • Kirjoitan omaa do it yourself -blogia.

 sinnikkyys, pitkäjänteisyys, järjestelmällisyys, tavoitteellisuus

Olen järjestänyt tapahtuman yhdessä X:n kanssa.

Esimerkiksi: • Ideoin ja toteutin kaverini kanssa uuden ­näytelmäkerhon nuorisoseuralle. • Rakensin mökillä harmaavesi­suodattimen, joka toimii. • Tarjosin loma-apua kotikylässäni: ulkoilutin ­koirat, kun omistajat olivat lomalla.

Esimerkiksi: • Lukiossa olin mukana organisoimassa abiristeilyä. Hoidin myös abiverkkareiden tilauksen. • Pystytin Ravintola­päivänä pop up -kahvilan. • Järjestin parin kaverin kanssa lanit kerho­ huoneellamme. • Olin mukana järjestämässä viime kesänä hevosleiriä kotitilallani.

 yrittäjähenkisyys, luovuus, kekseliäisyys ja ideointikyky, tyhjästä uuden rakentaminen

organisointikyky, tiedon hankinta,    markkinointi, sosiaaliset taidot

teksti Sari Taukojärvi, Pauliina Taipalus, Arja Lindfors, Julia Parkko, Juuso Kuusinen, Katariina Rönnqvist kuvitus Minna Mäkipää

13

löy dä u n e l ma d u u n i

Minulla ei ole työkokemusta.


Häämöttääkö horisontissa valmistuminen? Työuraa aloitellessa on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, minkälainen työ olisi itselle sopiva ja missä tehtävissä voisi viihtyä. Taitojen lisäksi työmotivaatioon vaikuttavat omat arvot ja kiinnostuksen kohteet. Tässä on muutama esimerkki siitä, mitkä asiat voivat vaikuttaa työpaikan valintaan. Mitä sinun puhekuplassasi lukisi? Oman motivaation haarukoiminen on hyödyksi myös työnhaussa. Työnantajat katsovat hyvällä hakijaa, joka osaa kertoa, miksi hän hakee juuri heille töihin.

M i n ä haluaisin työ s k e nnellä tälle työ n a n tajalle, kos ka…

… pienessä yrityksessä pääsee tekemään monenlaista. Myös yrityksen valmistama tuote kiinnostaa minua.

… suoritin armeijassa kuorma-autokortin. Logistiikka-alalla olisi kiinnostavaa tehdä töitä.

… olen koko ikäni ollut kiinnostunut ilmailusta. Lisäksi haluaisin vaihtaa maisemaa ja tämän työn ansiosta voisin muuttaa uuteen kaupunkiin.

… numerot ja tilastot ovat aina kiinnostaneet minua. Samalla voisin palata juurilleni Iisalmeen ja se olisi huippua.

14

teksti Sari Taukojärvi, Pauliina Taipalus, Arja Lindfors, Julia Parkko, Juuso Kuusinen, Katariina Rönnqvist kuvitus Minna Mäkipää

… olen kiinnostunut ympäristöasioista. Juuri tämä yritys antoi itsestään hyvän kuvan, kun kiltamme kävi siellä ekskulla.


… saisin olla mukana luomassa alan uutta tulevaisuutta ja uusia tuotteita.

… kaverini kehui, että siellä on hyvä työporukka.

… haluan kehittää parempia kylvökoneita. Ne, mitä jouduin koti­ tilallamme käyttämään, olivat ankeita.

… olen aina ihaillut heidän suunnittelemaansa kaupungintaloa. Jonain päivänä haluan saada aikaan jotain yhtä vaikuttavaa!

OIKEA

ASKEL

… se tarjoaisi minulle mahdollisuuden mennä myöhemmin ulkomaille töihin. Haluan päästä käyttämään kielitaitoani.

… opin jo viime kesän ­työ­paikassani käyttämään ­erinomaisesti X-asiakkuuden­ hallintajärjestelmää. ­Lisäksi ­isossa yrityksessä on ­mahdollisuuksia! … olen ollut opintojeni ohessa tällä työnantajalla osaaikaisena töissä. Uskon, että heillä on tarvetta osaamiselleni tulevaisuudessakin.

URALLESI Espoossa on valinnanvaraa. Tutustu tarjontaan ja hae heti!


Ura- ja rekrytointi­­­messut 2014 15.1.

Pesti-päivä Linnanmaa, Oulu www.pestipaivat.fi 20.1.

Kesätöihin! -päivä Otaniemi into.aalto.fi/careerweb 21.1.

Contact-messut Vaasan yliopisto, Fabriikki-rakennus www.contactmessut.fi 23.1.

Contact Forum Helsinki, Kaapelitehdas www.contactforum.fi 28.1.

DuuniDay Lappeenranta www.lut.fi/duuniday 5.–6.2.

Yrityspäivät Tampere www.yrityspaivat.com 12.2.

teksti Heini Hult-Miekkavaara kuvitus Minna Mäkipää

P idä si lmä llä

Teekkarin työkirjan Löydä työnantaja -palvelu Löydä työnantaja -palvelussa voit tehdä täsmähakuja kesätyö- , harjoittelu-, diplomi- ja traineepaikoista. Eri alojen työnantajat ilmoittavat työmahdollisuuksista juuri tekniikan alan opiskelijoille. Palvelun työpaikkatiedot päivittyvät ympäri vuoden, joten kannattaa korvamerkitä sivu: www.teekkarintyokirja.fi

Yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut, ilmoitustaulut sekä sähköpostilistat Seuraa myös oman laitoksesi ja kiltasi tiedotuskanavia. Y ­ liopistojen urapalveluiden yhteystiedot löydät sivuilta 58–59. Tapaa ihmisiä

Rekrytointimessut ja ekskursiot

European Job Day Turku www.kampusturku.net

Nämä ovat käteviä tapoja saada henkilökohtaisia kontakteja työnantajiin. Harjoittele itsestäsi hissipuhe, jolla teet hyvän vaikutuksen (ks. sivu 45). Merkkaa vieressä listatut kampusten rekrymessut kalenteriisi.

marraskuu

Ystävät, sukulaiset ja muut tutut

TalentIT-messut Otaniemi

Aina ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan. Varmista kuitenkin, että tehtäväsi ja vastuusi kehittyvät, jos olet useampana vuonna samassa paikassa töissä. Pyöri netissä

Sosiaalinen media Some mahdollistaa työnantajien ja -hakijoiden välisen keskustelun tehokkaasti jo ennen varsinaisen rekrytointiprosessin alkua. Seuraa työnantajia vähintään LinkedInissä, Facebookissa ja Twitterissä. Katso, minkälaisia asioita työnantajat ottavat esille ja ota osaa keskusteluihin. Samalla, kun pääset tutustumaan eri työpaikkoihin ja siihen, mitä niissä tapahtuu, tuot omaa osaamistasi esille. Sinut voidaan napata duuniin firman fanijoukosta! Varmista myös, että sosiaalisen median profiilisi ovat siinä kunnossa, että niitä kehtaa näyttää työnantajille – osaamisesi tulee esille ja olet asiallinen. Tee vähin-


löy dä u n e l ma d u u n i

Näin löydät tö i tä On vain kaksi tapaa saada töitä: joko sinä lähestyt työnantajia tai he sinua. Listasimme tapoja löytää ja tulla löydetyksi.

tään kunnon LinkedIn-profiili tai koosta itsellesi portfolio esimerkiksi About.me-alustalle. Erinomainen tapa tuoda omaa osaamista esille on bloggaaminen: kirjoita omaa tai osallistu muiden blogeihin. Etsi omilla avainsanoillasi ne foorumit, joista sinulle on eniten hyötyä, ja näytä kyntesi.

Katso vaikka Googlesta Googleta kunnolla ja ruoppaa huolella työnantajien omat nettisivut ja blogit. Firmat esittelevät toimintatapojaan ja tuoteideologiaansa, työntekijät uratarinoitaan sekä kesäduunarit ja traineet kokemuksiaan – kaikki tämä on arvokasta tietoa kohdennettua työnhakua varten ja avuksi, kun etsit sitä oikeaa. Esimerkiksi Reaktorin sivuilla on koodareille tehtäviä, Futuricen blogissa kerrotaan, minkälainen hakemus heille kannattaa tehdä, ja Tekla Campuksella voit opetella käyttämään heidän työkalujaan. Vä rv ä y d y

Vuokratyöfirmat Vuokratyö- eli henkilöstöpalvelufirmat tarjoavat paljon määräaikaisia töitä. Katso esimerkiksi: academicwork.fi adecco.fi atalent.fi eilakaisla.fi legioona.fi staffpoint.fi studentwork.fi

Start-up-yritykset Tuleva työnantajasi voitkin olla sinä itse! Yrittäjyydestä voi tulla elämäntapa, vaikka sitten vain yhden kurssin tai kesän verran. Mieti, mitä sinä voisit tarjota jollekin kiinnostavalle

start-upille. Vastalahjaksi saat monipuolista ja arvokasta kokemusta sekä verkostoja, vaikka tilipussisi ei kasvaisikaan. arcticstartup.com demola.fi starttaamo.fi startuphire.com startupsauna.com

Rekrytointipalvelut ja CV-pankit Skaala on laaja: osa tarjoaa perinteistä työpaikkailmoittelua, kun taas osaan voi ladata oman CV:n. Monipuolisimmat tarjoavat oman osaamisen analysointityökaluja ja verkostoitumismahdollisuuksia. Nettisivujen lisäksi useimmilla on kanavansa myös somessa. mol.fi kuntarekry.fi valtiolle.fi aarresaari.net barona.fi duunitori.fi heebo.fi monster.fi tyopaikat.oikotie.fi uratie.fi Lue ja se lai le

Sanomalehdet Moni työnantaja luottaa yhä tähän perinteiseen mediaan. Isojen päivälehtien lisäksi kannattaa tsekata pienempien paikkakuntien lehdet – kesätyö voi löytyä vaikka mökkikunnasta. Jos opiskelijoille sopivia paikkoja ei tunnu löytyvän, saat vähintään tietoa siitä, mitkä työnantajat ylipäätään rekrytoivat. Niillä voi olla myös kesätyö- ja harjoittelumahdollisuuksia.

17


Q &A

Ty ö na nta j a n ko n ta k to i n t i

Q: Kannattaako työnantajaan ottaa suoraan yhteyttä (vaikka soittamalla), vai kiltisti täyttää nettihakemus ja toivoa, että se huomataan? A : Erityisesti suuriin yrityksiin hakemuksia tulee niin paljon, ettei soittaminen aina ole hyvä keino erottautua. Toisaalta soittaminen kertoo aktiivisuudesta sekä motivaatiosta ja kiinnostuksesta. Heidi Auvinen, HR-koordinaattori, YIT Rakennus Oy

Q : Miten työnhakijan on parasta kontaktoida työnantajaa? A : Messut tai muut alan tapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia tulla moikkaamaan. Reaktorilla joka ikinen sähköpostitse lähetetty työhakemus käydään viikottain läpi. Jos ensimmäisellä yrittämällä ei pääse töihin, voi vuoden tai kahden päästä yrittää uudelleen. Mikael Kopteff, ohjelmistoarkkitehti ja rekrytiimin jäsen, Reaktor

Q : Keneen työnantajan henkilöstöstä pitäisi olla yhteydessä, kun hakee töitä? A : Jos olet hakemassa ensimmäistä kertaa töihin yritykseen, kannattaa noudattaa yrityksen pyyntöä hakutavasta – usein tämä tarkoittaa nettihakemuksen täyttämistä. Jos olet vieraillut yrityksessä esimerkiksi ekskursiolla ja keskustellut kesätyöpaikasta jo jonkun kanssa, tai tavannut yrityksen edustajia messuilla, kannattaa joko olla heihin suoraan yhteydessä tai vähintään mainita hakemuksessa tästä kontaktista, jotta hakemus ohjautuu oikealle henkilölle. Heidi Auvinen, HR-koordinaattori, YIT Rakennus Oy

Q: Kannattaako hakemuksen perään soitella? Entäs haastattelun jälkeen? A : Hakemuksen perään voi soitella tai lähettää sähköpostia. Se osoittaa aktiivisuutta ja todellista kiinnostusta. On myös kohteliasta ilmoittaa, jos oma tilanne muuttuu hakemuksen lähettämisen ja haastattelun välillä. Haastatteluissa yleensä sovitaan, miten asiassa edetään, ja työnantajan on kohteliasta pitää sovituista ilmoitusaikatauluista kiinni. Jos kuitenkaan mitään ei sovitussa ajassa kuulu, perään voi toki soittaa. Jyrki Jylänki, Marketing and Communication Manager, Neste Jacobs

Q: Mitä työnhakijalla kannattaa olla sosiaalisessa mediassa ja mitä ei? A : Koodaajien tapauksessa arvostamme erityisesti GitHub-näkyvyyttä. LinkedIn-profiili rupeaa olemaan perusoletus ja myös Twitterin ja blogien kautta bongaamme jatkuvasti hyviä työntekijöitä. Mikael Kopteff, ohjelmistoarkkitehti ja rekrytiimin jäsen, Reaktor

Q &A r e k ry t o i n t i

Q: Kumpi asia on työnantajan mielessä päällimmäisenä kesätyöntekijöitä etsittäessä: 1) löytää juuri siihen kesätyöhön sopivin hakija, vai 2) löytää työntekijä, jonka voisi ja kannattaisi saada jäämään firmaan valmistumisen jälkeen? A : Reaktorilla ajatellaan asioita pitkällä aikavälillä. Palkkaamme ensisijaisesti ihmisiä, jotka haluavat meille myös kesätyön päätyttyä: täys- tai osa-aikaiseksi tai esimerkiksi lopputyötä tekemään.

ta voi aina kehittää, kun asenne ja into ovat kohdallaan, mutta kaikki ihmiset eivät sovi kaikkiin kulttuureihin ja ­firmoihin. Anna Rautiainen, Employer Brand Manager, Solita

Q: Miten rekrytointifirman kautta haetaan töitä? A : Lähettämällä avoinna olevan työpaikan ilmoitukseen kohdennettu hakukirje, CV ja usein myös viimeisin opintorekisteriote. Rekrytointiyritykseen voi myös yleensä rekisteröidä oman profiilinsa, jotta saisi itselle sopivia työpaikkailmoituksia tai tulisi löydetyksi hiljaisissa hauissa. Anniina Tchernych, Recruitment Director, aTalent Recruiting Oy

Q: Maksaako rekrytointifirman käyttö työnhakijalle jotakin? A : Ei. Anniina Tchernych, Recruitment Director, aTalent Recruiting Oy

Mikael Kopteff, ohjelmistoarkkitehti ja rekrytiimin jäsen, Reaktor

Q : Miksi monesti rekrytoidaan hakijoista tuttu ihminen mieluummin kuin pätevin? A : Jos tutusta ihmisestä voidaan olla varmoja, että hän soveltuu persoonana ja asenteensa puolesta työpaikkaan, on se usein tärkeämpää kuin sen hetkinen pätevyys. Osaamis-

18

Q: Minkälaisia töitä rekrytointifirman kautta saa? A : Yrityksiä on erilaisia – aTalent välittää teknillisen ja kaupallisen alan opiskelijoita ja valmistuneita oman alansa töihin mm. osa-aikaisiin, täysipäiväisiin ja projektiluontoisiin työsuhteisiin. Anniina Tchernych, Recruitment Director, aTalent Recruiting Oy


Want to win together at Tieto? “I’m proud to work at Tieto because my work has meaning: we are responsible for many of society’s crucial functions, like IT solutions for energy, health care, traffic and finance. There’s never a dull moment.” Aarne, Senior Infrastructure Architect M.Sc., Lappeenranta University of Technology, eager football fan

Why Aarne recommends Tieto? • You can make your job fit you like a glove • You learn new things daily • People respect you for who you are See our open positions at:

tieto.com/careers


R e k rytointi sosiaalisessa me diassa on… teksti Heini Hult-Miekkavaara kuvitus Minna Mäkipää

… b on g a a m i s ta TYÖNANTAJA

bongaat: • työpaikkailmoituksia • firmoja ja muita työnantajia • kavereita, jotka ovat makeissa duuneissa • mielenkiintoisia projekteja SINÄ

bongaa: • sinut

Kas tässä on meidän uusi, hieno tuotteemme X.

.....ja d i alog i a.

Onkos siinä prosessori Y? Juu, ja se kalibroitiin hila­ vitkuttimella Z. No sehän on minulle tuttua, kun osaan noita aakkosia.

Lue myös juttu LinkedInistä s. 40

T w i t t e r : N ä it työpaikka ­ i lm o i t u k s e n täällä ensin!

20

Työnantajia, esim: @WartsilaCareers, @futurice, @KONEcorporation, @Tekla, @EspooEsbo Ura- ja rekrypalveluita, esim: @Monster_Finland, @duunipaikat, @CareerHeebo, @UndercoverRec, @Ittyöpaikat, @urapolku Hae esimerkiksi näillä hashtageilla: #duuni #rekry #kesätyö #trainee

Vau! Kiinnostaisiko sinua tulla ensi kesänä töihin?

Facebook: Tykkää ja juttele työnantajien kanssa!

Työnantajia, esim: Neste Oilin kesäharjoittelijat, ­Ramboll Finland Rekrypalveluita, esim: Duunitori, Asiantuntijaduunit, ­Avoimet työpaikat Hae myös yhdistämällä firman nimi hakusanoihin ”trainee”, ”kesätyö” tai ”summer job”.

Pinterest: Kurkista työn ­ antajien ku lisseihin!

Katso esim: #ylemme, Finnish Recruitment Videos, Pin the Job

Fo ursquare: Pim, sinut on b ongattu!

Loggautuessasi kahvilaan saattaa samassa talossa toimiva firma intoutua mainostamaan avointa työpaikkaansa sinulle.

Löydät meidät somesta hakusanalla "Teekkarin työkirja"


o p i s k el u j a a rvos a n at

Q : Kuinka paljon kurssiarvosanat merkitsevät opiskelijan hakiessa töitä/kesätöitä? A : Reaktorilla ihmistä katsotaan kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti työkokemus on arvosanoja tärkeämpää. Työkokemus voi olla peräisin myös vapaa-ajan projekteista. Mikael Kopteff, ohjelmistoarkkitehti ja rekrytiimin jäsen, Reaktor

Q : Miksi työnantaja katsoo niin tarkasti arvosanoja kesätyönhaussa, mutta varsinaisessa työnhaussa numeroilla ei ole merkitystä (kunhan on todistus, se riittää)? A : Ei pidä paikkaansa. Numeroita katsotaan tarkkaan vielä ainakin työuran ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Erityisesti kesätöitä haettaessa ei hakijalle usein ole vielä kertynyt kannuksia työelämästä, joten arvosanat ovat hyvä osoitus sitoutumisesta ja tarmokkuudesta meneillään olevan projektin eli opintojen osalta. Jussi Likitalo, Regional Manager, West Finland, Neste Jacobs

A : Yksittäisillä arvosanoilla ei pääsääntöisesti ole merkitystä. Työnantaja pyrkii muodostamaan kuvan hakijasta muun muassa numeroiden perusteella. Onko hakija ollut aktiivinen opiskelija? Onko hakijalla vahvuuksia? Millä tavalla hakija suhtautuu ikäviin aineisiin? Pelkkien papereiden kanssa kun haetaan työntekijää, CV ja todistus ovat oikeastaan

Q &A

ha k i j a n o m i n a i s u u d e t

Q: Mikä on tärkein kesätyöntekijän ominaisuus: kokemus samankaltaisesta työstä, osaaminen josta saattaa olla hyötyä työnantajalle tulevaisuudessa vai motivaatio? A : Kaikki kolme ominaisuutta ovat tärkeitä työelämässä, mutta kohdallaan oleva motivaatio antaa parhaimmat lähtökohdat kaikkiin työntekoon liittyviin asioihin. Jos työntekijän kiinnostus omaa työtään kohtaan ei ole kohdallaan, ei työn tuloskaan voi olla paras mahdollinen. Hyvin motivoituneelta henkilöltä työnteko sujuu kevyesti eikä henkistä kuormaa pääse syntymään. Tällöin myös työyhteisössä asiat sujuvat kitkattomasti ja tulosta syntyy.

Janne Wuorenjuuri, ryhmäpäällikkö, VR Track

Q: Mitä haluat tietää työtä hakevan opiskelijan opinnoista? A : Haluamme kuulla, miksi hakija opiskelee sitä mitä opiskelee. Tuomalla esiin syitä miksi aihealue kiinnostaa, ja toivottavasti kiinnostaa, hänen motivaationsa konkretisoituu. Lisäksi meitä kiinnostaa se, kuinka hyvin kursseilla on pärjätty ja ovatko valitut kurssit työn kannalta olennaisia. Jos opintorekisteristä paistaa, että tarjottimelta on valittu vain ne helpoimmat kurssit, työnantajan on helppo saada se kuva, ettei henkilö mielellään tartu haasteisiin tai ole valmis tekemään töitä uuden asian omaksumiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi. Tärkeä asia on lisäksi se, kuinka paljon opintoja hakijalla on vielä jäljellä. Jos opinnot ovat pitkällä, hakija voisi työskennellä osa-aikaisesti kesän jälkeenkin. Pasi Jalonen, tiimipäällikkö, Solita

Q: Onko työnhakijalle etua vai haittaa siitä, että hän on ollut vaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla? A : Ei ulkomaankokemuksesta koskaan voi haittaa olla – vaihto-opiskelu tai harjoittelu ulkomailla kertovat tietynlaisesta rohkeudesta ja halusta oppia. Vieraassa kulttuurissa saatu työkokemus on myös hyvin arvokasta. Ulkomailla hankittu kokemus ei usein ole edellytys tai ykköskriteeri valittaessa kesätöihin tai valmistumisen jälkeiseen työhön, mutta sitä kyllä arvostetaan. Heidi Auvinen, HR-koordinaattori, YIT Rakennus Oy

Q: Kuinka tärkeää on, että taitojen lisäksi työnhakija ”sopii ­porukkaan”? Mistä soveltuvuuden tunnistaa? A : Meillä Solitalla työnhakijan haastattelee ennen palkkaamista aina myös hänen potentiaalinen tuleva esimiehensä ja henkilö, jonka kanssa työnhakija todennäköisesti tulisi tekemään töitä. Tällä varmistetaan, että kummatkin osapuolet muodostavat mielikuvan siitä, onnistuisiko yhteistyö ja että persoona miellyttää niin projektikollegoita kuin esimiestä. Mitä paremmin yritys tuntee oman kulttuurinsa kulmakivet, sen paremmin rekrytointivaiheessa voidaan varmistua yhteisestä sujuvasta ja antoisasta tulevaisuudesta. Työtä tehdään yhdessä, ja silloin kun työpaikka ei ole vain työpaikka vaan yhdessä viihtyvä yhteisö, porukkaan sopivuuden merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Anna Rautiainen, Employer Brand Manager, Solita

Tuomo Nyholm, kunnossapitopäällikkö, VR Track

21

löy dä u n e l ma d u u n i

Q &A

ainoita asioita, joiden perusteella työnantaja voi tehdä päätöksen kutsua haastatteluun. Koska opiskelijoilla ei yleensä ole CV:ssä aiempaa, laajaa kokemusta alasta, korostuu todistuksen rooli.


Kiinnostavatko haastavat projektit? Elomatic kuuluu Euroopan johtaviin suunnittelutoimistoihin. Yli 700 huippuasiantuntijaamme toimivat kone-, prosessi-, energia- ja laivanrakennusteollisuuden projekteissa. Olemme myös kansainvälisesti merkittävä ohjelmistotalo Cadmatic-tuotemerkillä. Elomaticilla on Suomessa viisi toimistoa, sekä toimistot Gdańskissa, Łódźissa, Shanghaissa, Mumbaissa, Belgradissa ja Pietarissa. Elomatic on yksityisomistuksessa oleva menetelmäkehityksen edelläkävijä, jonka liiketoiminnan ydin muodostuu osaavasta henkilökunnasta ja pitkäaikaisista asiakassuhteista.

22

www.elomatic.com/jobs


löy dä u n e l ma d u u n i

Löy dä työnantaja T e ekka r i n työ kirjan n e t t i s i v uilta Löydä työnantaja -palvelu on Teekkarin työkirjan oma tietopankki työnhakijoille. Löydät sieltä niin Työkirjassa näkyvien työnantajien kuin muidenkin tekniikan opiskelijoita palkkaavien työnantajien yhteystiedot. teksti Arja Lindfors kuvitus minna mäkipää

mahdollisimman helppo löytää erilai­sia työmahdollisuuksia, olemme siirtäneet työnantajat painetun julkaisun takaosasta kokonaan sähköiseen järjestel­mään Teekkarin työkirjan nettisivuille. Hakukriteerien avul­la voit helposti etsiä ja selata työnantajia kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voit etsiä työnantajia sen mukaan, mikä on oma opintoalasi, missä

Jo t ta s i n u n oli s i

työpaikka sijaitsee tai millaista työpaikkaa olet hakemassa. Tar­jolla on kesä-, harjoittelu-, trainee- ja diplomityöpaikkoja. Työantajan tiedot tulevat ­helposti ja vaivattomasti esille. Halutessasi voit printata listan sinua kiinnostavista työnantajista tai selata niitä mobiili­ laitteilla. Näet heti myös ajankohdan, milloin ja kenelle hakemukset ja CV pitää lähettää tai täytetäänkö hakutie-

Löydä työnantaja -palvelu netissä: www.teekkarintyokirja.fi

dot yrityksen nettisivujen kautta. Pääset järjestelmästä suoraan yrityksen nettisivuille katsomaan lisätietoja. Huomaa, että monet työnantajat tarjoavat diplomityöpaikkoja tai osaaikaista työtä ympäri vuoden. Silloin hakuajankohdaksi on ilmoitettu 1.1.–31.12.2014. Palvelua kannattaa­ kin seurata tiivisti ja käydä ­selaa­mas­sa työnantajia useaan kertaan työn­ hakuaikaan.

Teekkarin työkirja kiittää kaikkia työn­ antajia, jotka tarjoavat työ­mahdollisuuksia opiskelijoille vuodeksi 2014!

23


L ähde työharjoitteluun ul komaille! Oletko jo hiertänyt jalkasi reppureilaajana ja polttanut ihosi rantalomalla, mutta vielä tekisi mieli nähdä maailmaa? Mitä jos lähtisit tällä kertaa töihin ulkomaille? 1 0 r e i t t iä kansain vä liseen harj oitte luun

Voit hankkia harjoittelupaikan myös itsenäisesti. Huomioi, että esimerkiksi CIMOn apurahaa ei saa omatoimiseen harjoitteluun. CIMO kuitenkin auttaa työluvan hankkimisessa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Jos saat harjoitte­ lustasi opintopisteitä, voit hakea Kelan opinto­tukea.

➊ Kansainv älisen liikku vuuden ja yhteistyön keskus CIMO

cimo on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka tarjoaa lukuisia kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia korkeakouluopiskelijalle ja vastavalmistuneelle. Harjoittelusta maksetaan yleensä joko palkkaa tai ­cimon apurahaa. Harjoittelupaikat painottuvat Euroopan ulkopuolelle. cimolla on neljä eri harjoitteluhakua, joista etenkin iaeste-ohjelma tarjoaa paikkoja tekniikan alalta.

➎ AIESEC Expert Programme Ohjelma soveltuu erityisesti it-alan opiskelijoille ja vastavalmistuneille, mutta sopivia harjoittelupaikkoja voi löytyä myös esimerkiksi sähköinsinööreille. Hakijalta vaaditaan vähintään 6 kk alan työkokemusta.

➏ Allianssi Allianssin nuorisovaihdon harjoittelupaikat eivät yleensä ole ”oman alan töitä” tekniikan opiskelijoille, mutta ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden saada työkokemusta ympäri maailmaa.

➋ Erasmus Erasmus-ohjelman kautta voi ­lähteä harjoitteluun Euroopan alueelle yrityksiin, julkisiin organisaatioihin tai korkeakouluihin. Erasmus ei välitä harjoittelupaikkoja, mutta se voi maksaa apurahaa, jota haetaan omasta oppilaitoksesta. Erasmusharjoittelun ­tulee sisältyä opiskelijan tutkintoon.

➌ CERN in Technica l S tudent P rogramme

Ulkomaille voi suunnata myös vapaaehtoistyöhön. Valmiita ohjelmia järjestävät esimerkiksi Allianssi, aiesec ja Kepa ry.

teksti Katariina Rönnqvist kuvitus minna mäkipää

24

Erityisesti fysiikan ja tietotekniikan kandiopiskelijoille suunnatussa työharjoittelussa pääsee kokeilemaan siipiään Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa Ranskan ja Sveitsin rajalla.

➍ Vulcanus in Japan Tekniikan alojen harjoitteluohjelma kestää vuoden. Se sisältää seminaarin ja kielikurssin lisäksi kahdeksan kuukauden yritysharjoittelun Japanissa. Hakijan tulee olla vähintään neljännen vuoden opiskelija.

➐ Nordj obb Ohjelma tarjoaa 18–28-vuotiaille kesätöitä Pohjoismaista. Kesätöiden lisäksi ohjelma välittää asunnon ja järjestää vapaa-ajan aktiviteetteja.

➑ K aledonistit Pääkaupunkiseudun yliopistojen ja Toronton yliopiston Hart Housen välinen harjoitteluvaihto tarjoaa joka neljäs vuosi mahdollisuuden päästä kesäksi Kanadaan työharjoitteluun. Myös kanadalaiset voivat tulla harjoitteluun Suomeen. Lue Marlo Forgetin ja muiden torontolaisten kokemuksista viereiseltä sivulta.

➒ Oma yli opist o tai k o rkeako u l u Kv- ja rekrypalveluiden nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa, käyttökelpoisia vinkkejä ja linkkejä kansainväliseen harjoitteluun!

➓ T eekkarin työkirja Linkit harjoitteluvaihto-ohjelmien kotisivuille: www.teekkarintyokirja.fi


löy dä u n e l ma d u u n i

C u lt u r e S h o ck – Sh a ke n a n d St i r r e d teksti marlo forget kuvitus emmi jormalainen

especially to work, you will always be affected by culture shock, no matter how well prepared you think you are beforehand. I came to Finland from the University of Toronto as part of the Hart House Finnish Exchange [Kaledonistit], with seven other ­Canadians. Five of us took some time to reflect on some moments when we’ve really felt the difference between ­Canadian and Finnish culture. I’ll begin with my own. I’m studying Finnish and Finnish culture at my school, so I thought I was prepared for everything. This was proven wrong very quickly. One of my friends who lives in Helsinki invited me over, and told me to take the bus. I went to the bus stop and waited. After two buses zoomed past me without stopping, I texted my friend and asked what was wrong with the buses here. He asked: ”Have you been signalling them?” ”What?” ”Yeah, you have to wave at them.” Since that day, I have waved at every bus in Helsinki like am ­ aniac."

” Wh e n t r ave lli n g abr oad,

Marlo Forget, 21

a few cultural oddities that confused me a bit on my arrival. On my first day at work, everybody chose to go for lunch at 11 am, which seems a bit too early. Somehow, it works alright, though.”

” Th e r e a r e

this girl. I noticed that she takes the same train as me to work, so I thought I’d try to talk to her waiting for it. She didn’t really want anything to do with me. I just thought it was weird, because that’s not what it’s like in Canada. Even if someone is a complete stranger, they’ll try to start a conversation with you.”

”I w ork with

Mi chael De co l a , 2 1

really good English, but they don’t use the same slang Canadians are used to. My first visit to Hesburger exemplified this. I ordered paprika mayo[nnaise], but when my order arrived, I was given extra fries and a bigger drink instead of mayo. Lesson? ”Mayo” isn’t necessarily a word used in everyday Finnish English.” ”Finns speak

Sofia Lu u , 1 9

I had to adjust to is how little Finnish people talk. I noticed at work, a lot of conversations end in a way that I find abrupt but is totally normal here. In Canada, we always feel the need to end conversations with a goodbye, but in Finland, you can just walk away when the topic is finished. My boss practices speaking English with me, and I’ve made it a point not to leave his office until he says a goodbye. It was a bit of an adjustment for both of us!”

”One thing

Dylan Robertso n , 2 2

John Cherkas, 22

25


Barce lo n a sta Bergenii n – a rkka r i vaih d o s s a teksti ja kuvat Anni Peljo

Modernismia Gaudín katveessa, kaupunkisuunnittelua katalaaniksi ja videotaidetta norjalaisessa metsässä. Neljännen arkkitehtiopiskeluvuoteni kurssivalikoima oli värikäs: vietin syksyn vaihdossa Barcelonassa ja kevään Norjan Bergenissä. 26


löy dä u n e l ma d u u n i

Va i h to k o h d e t ta valitessa

minua houkuttelivat pohjoismainen design ja erilainen etelä. Sain luvan vaihtovuoden puolittamiseen, ja syyskuussa istuin katalaaninkielisessä tervetulotilaisuudessa Escola Tècnica ­Superior d´Arquitectura de Barcelonan auditoriossa. Barcelonan koulu on jättimäinen, seitsemänkerroksinen arkkitehtitehdas. Siellä aloittaa vuosittain 400 opiskelijaa. Se on enemmän kuin koko laitokseni opiskelijamäärä Aallossa. Bergen Arkitektskole on pieni ja kompakti, joten paikallisiin tutustuu helposti. Maisemat ja ilmasto poikkeavat Suomesta: aurinkoinen Barcelona on Välimeren ja vuorten välissä, Bergeniä ympäröivät tunturihuiput, vuono ja pysyvä matalapaine. Ulkomaanvaihdossa on mahdollista kokeilla kursseja ja opintokokonaisuuksia, joita ei kotikoululla ole tarjota. Barcelonassa voi iltapäivässä kävellä läpi rakennushistorian aikakausien, joten kouluprojekteihin riittää uudistusja tutkimuskohteita. Rakennefysiikka asetetaan tietokonemallinnuksen edelle. Bergenissä ei rajata tehtäviä liikaa, kannustetaan yksilöllisyyteen ja vuorovaikutukseen sekä pyritään ekologisesti kestävään arkkitehtuuriin. Espanjassa lakot ja pyhäpäivät katkovat kouluviikkoja.

Harva valmistunut saa töitä. Rikollisuus on yleistä, joten rehellisyyteen tottuneena sain olla tarkkana. Norjassa Suomen opintorahalla ei juhlita, mutta osa-aikatöitä löytyy ja luonnossa kulkeminen on ilmaista. Arkkitehtuuri ja tekniikka ovat kansainvälisiä aloja, joten kielitaitoa, kokemuksia ja kontakteja kannattaa kartuttaa. Opiskelun lisäksi ulkomailla asuessa voi nauttia paikallisesta kulttuurista, maisemista ja uusista tuttavuuksista. Uuteen ympäristöön sopeutuminen ottaa aikansa, mutta koti-ikävä unohtuu, kun uutta ja jännittävää on koko ajan ympärillä. Oli antoisaa tutustua arkeen muualla: opin kieliä, tapasin mahtavia tyyppejä ja löysin uusia näkökulmia opintoihini. Aloin myös arvostaa Suomen koulujärjestelmää, opiskelijaetuja ja toimivia tulostimia.

STX Finland

Jo 300 vuotta maailman edistyksellisintä meriteollisuutta. www.stxfinland.com

27


M ik s i vaihtoon ka n n at taa lähteä? teksti ja kuvat Anni Peljo

Bergen Arkitektskolen vaihto-opiskelijat vastaavat. ”Learning how others work and to work together with them, speak in another language and meet new friends is something that money can't buy and I’m really glad I took the option of studying abroad!” D a n i e l de la Rubia, Ma dr id

”Going on exchange broadens your mind. It gives you new perspective on what you’re doing. You start to see things from a point of view you never considered before.” Quentin Colas, Belgia

“Studying abroad, even in neighbouring countries, gives you a perspective on your home and its position in the world; from the volatility of currency exchanges to the friendship and breadth of experience of your fellow international students everything can be new. I thoroughly recommend the challenge of taking yourself somewhere as an academic immigrant.” V icto r Ch r istian, L ontoo

28


Työn h au n mu i st i li sta Rastita ruutu, kun olet tehnyt kyseisen kohdan edistääksesi työhakuasi. Viilaa CV kuntoon (sivut 31–38) Täytä sähköinen hakemus (sivu 39) Päivitä oma LinkedIn-profiilisi (sivut 40–41) ja katso Topi Teekkarin vinkit Työkirjan Prezistä: prezi.com/user/ttkirja Analysoi työpaikkailmoitus (sivut 42–43) ja printtaa lisää analysointitaulukoita: www.teekkarintyokirja.fi Työstä iskevä hakukirje (sivu 44) Treenaa pitsauspuhe rekrymessuja varten (sivu 45, rekrymessut s. 16) Panosta portfolioon (sivut 46–47) Valmistaudu työhaastatteluun (sivut 49 ja 53) Varaudu myös video- ja case-haastatteluun (sivut 48 ja 50–51) Muista kiinnittää huomiota työsopimukseesi (sivut 54–55) ja pyydä ­työrupeamasi lopuksi työtodistus (sivu 56).

Succeed with us Kalmar, part of Cargotec, offers the widest range of cargo handling solutions and services to ports, terminals, distribution centres and to the heavy industry. Kalmar is the industry forerunner in terminal automation and in energy efficient container handling, with one in four container movements around the globe being handled by a Kalmar solution. We offer challenging opportunities for technical experts and business professionals. We do it together is a Kalmar value: we work closely with our customers and partners across language, cultural and professional barriers. We value team skills, willingness to commit to continuous improvement as well as innovativeness and customer orientation. Kalmar currently employs approximately 5,500 people in more than 120 countries. www.kalmarglobal.com

Aloitin kesätöiden haun…

vuoden 2012 lopulla

13 %

maaliskuussa 2013 tai myöhemmin

9%

tammikuussa 2013

47 %

helmikuussa 2013

21 %

en hakenut, koska jatkoin aiemmin alkaneessa työsuhteessa

5%

Lähde: TEKin opiskelija­jäsenten työssäkäynti- ja ­kesätyökysely 2013

en hakenut, muu syy

4%


teksti Arja Lindfors, Pauliina Taipalus ja Heini Hult-Miekkavaara kuvitus minna mäkipää

MIKÄ IHMEEN C V?

MINKÄ LAINEN CV: N PITÄÄ OLLA?

CV eli ansioluettelo kertoo lukijalle tiivistetysti tärkeimmät tiedot kokemuksestasi ja osaamisestasi. Se on käyntikorttisi työnantajalle ja sen tarkoitus on herättää lukijassa halu kutsua sinut työhaastatteluun. CV:n tekemiseen kannattaakin panostaa ja sen muokkaamiseen käyttää aikaa.

CV:n tärkeimmät ominaisuudet ovat informatiivisuus ja helppolukuisuus riippumatta siitä, missä muodossa lähetät sen työnantajalle. Hakemasi työpaikan kannalta oleellisten asioiden on osuttava työnantajan silmään ensi lukaisulla. Kerro ja kuvaa asioita niin, että ulkopuolinen lukija ymmärtää helposti, mitä kokemuksesi tarkoittaa käytännössä ja mitä oikeasti osaat.

MILTÄ HY V Ä C V NÄYTTÄÄ ?

Vältä turhia kikkailuja visuaalisuuden suhteen. CV:n on oltava selkeä. Tee siis dokumentti, jossa on selvät marginaalit, kunnon rivivälit, helppolukuinen fontti ja erottuvat kappaleet. Myös visuaalisten alojen opiskelijoiden ansioluetteloissa selkeys ja informatiivisuus ovat ulkonäöllisesti tärkeimmät kriteerit. Jos haet esimerkiksi mainostoimistoon, voi CV:si olla persoonallisemman näköinen kuin vaikkapa raksalle hakiessasi. Hyvä pituus on yhdestä kahteen sivua (A4).

Käännä sivua: lue käytännön vinkit CV:n tekoon ja tutustu CV-malleihin!

vä l i n e i tä työ n hak u u n

S uuri CV-opas 2014


CVohjeet O TSIKKO

• CV tai Ansioluettelo PÄI VÄMÄÄRÄ

• Laita päivämääräksi se päivä, jolloin lähetät CV:si työnantajalle. VA L OKU VA

• Kuva jakaa työnantajien ja rekrytoijien mielipiteet, mutta voi auttaa erottumaan joukosta. • Jos käytät valokuvaa, valitse asiallinen kasvokuva. Loma- ja harrastuskuvat kannattaa unohtaa. • Kuvassa saat hymyillä ja olla iloinen!

• Opintopisteesi suhteutettuna tutkinnon kokonaisopintopistemäärään kertoo työnantajalle, missä vaiheessa opintosi ovat, esim. 100/120 op. • Jos tiedät varmuudella, että valmistut parin kuukauden sisällä, voit lisätä myös arvioidun valmistumisaikasi. • Jos olet ollut vaihdossa/opiskellut ulkomailla, kirjoita ”vaihto-oppilas” (lukion aikana) tai ”vaihto-opiskelija”; kerro oppilaitos, kaupunki, maa ja ajanjakso. • Jos sinulla ei vielä ole työkokemusta, voit avata hieman opintojasi, esim. harjoitustöiden sisältöä. • Jos sinulla on hakemasi tehtävän kannalta muuta oleellista koulutusta, esim. tulityökortti tai hygieniapassi, merkitse se otsikon ”Muu koulutus” alle. Kerro, milloin suoritit sen tai mihin asti se on voimassa.

HENKIL Ö - JA YHTEYSTIED OT

• Kerro yhteystietosi: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti- ja LinkedIn-profiiliosoite, syntymäaika ja mielellään myös syntymäpaikka. Siviilisäätyä ei ole pakko ­kertoa. • Kerro ajantasaiset yhteystiedot, joista sinut tavoittaa ­nopeastikin. • Lisää nimesi ja CV:n sivunumero myös dokumentin ­alatunnisteeseen. KO U LUTUS

• Listaa suorittamasi ja/tai meneillään olevat tutkintosi uusimmasta vanhimpaan, päättyen ylioppilastutkintoosi. • Aloita tämänhetkisistä opinnoistasi: nimike (esim. tekniikan ylioppilas – olet kandi tai di vasta, kun paperit ovat kädessäsi!), oppilaitos sekä opintojen aloitusajankohta. • Kerro opinnoistasi myös opintosuuntaus, pää- ja sivu­aineet sekä lopputyön aihe. Jos olet suorittanut jo kandidaatin tutkinnon, kerro kandityösi aihe.

32

TYÖKOKEMUS

• CV:n tärkein osio! • Kirjoita työkokemuksesi aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. • Kerro ensin tittelisi/nimikkeesi, sitten työnantajasi ja lopuksi työskentelyajanjaksosi. • Mikäli työnantaja ei ole kovin tunnettu, lisää myös lyhyt kuvaus työnantajasta. • Kerro konkreettisesti työtehtävistäsi: • Mitä teit käytännössä? • Minkälaisessa roolissa? • Keiden kanssa? • Millä työvälineillä työskentelit? Mitä työkaluja käytit? • Millaisia tuloksia sait aikaan? Mikä hyöty työstäsi oli työnantajallesi?


vä l i n e i tä työ n hak u u n

S uositte lijat? Avainsanat!

Rekrytoijat tekevät hakuja myös CV-tietokannoista. Etenkin nettilomakeCV:issä on tärkeää, että tuot esille osaamisesi ja kokemuksesi avainsanoja; kirjoita sanat perusmuodossa ja oikein, niin haku­koneet löytävät sinut.

• Älä listaa pelkkiä substantiiveja kun kuvaat työtehtäviäsi: esimerkiksi varastokirjan­pito, trukilla-ajo, tavaran vastaanotto, työnjohtotehtävät. • Käytä verbejä kuvamaan työtehtäväsi sisältöä. Esimerkiksi Vastaanotin joka maanantai tuoretavaralähetyksiä. • Hyödynnä verbilistaa: analysoin, arvioin, avustin, edustin, esitin, haastattelin, harjoittelin, hoidin, jakelin, johdin, järjestin, kehitin, kirjoitin, kokosin, koodasin, koordinoin, kuljetin, laadin, laskin, luennoin, markkinoin, matkustin, mitoitin, mittasin, muokkasin, muotoilin, myin, määrittelin, neuvoin, neuvottelin, nostin, ohjelmoin, onnistuin, opetin, organisoin, osallistuin, ostin, otin, paransin, perustin, rakensin, raportoin, ratkaisin, räätälöin, selvensin, solmin, sovin, suunnittelin, säädin, tarkistin, testasin, tilasin, toimin, toimitin, toteutin, tutkin, työskentelin, uudistin, vaikutin, valmistelin, valvoin, varmistin, vastasin, yhdistin, ylitin • Jos olet ollut useampana vuonna samassa työpaikassa, mieti miten tuot tehtäväsi kehittymisen esille. Ilmoita työnantaja vain kerran ja kuvaa sen alle tehtäväsi kehittyminen kunakin kesänä. • Rekrytoijat arvostavat aktiivisuutta. Muista, että kaikki työkokemus on tärkeää. Osaamista kertyy kaikista töistä sekä vapaaehtois- ja luottamustehtävistä. DIPL O MITYÖ/ L OPPUTYÖ

• Jos olet jo tehnyt diplomi- tai lopputyön, kuvaile sen tavoite tai ongelma. Kerro, miten ratkaisit ongelman ja millaisia menetelmiä, ohjelmia tai muita työvälineitä käytit työssäsi. • Tuloksena voit myös kertoa, julkaistiinko diplomi- tai lopputyösi, hyödynnetäänkö sitä edelleen ja mikä vaikuttavuus siitä oli yritykselle tai laitokselle (jos teit sen yliopistolle).

Voit kirjoittaa CV:hen, että annat suosittelijat pyydettäessä. Yleensä heidän yhteystietonsa annetaan vasta työhaastattelussa.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden kannattaa merkitä suomalaisia suosittelijoita jo CV:hen.

KIE LITAIT O

• Käytä arvoasteikkoa (erinomainen, hyvä, perusteet). • Jos olet alkuvaiheen opiskelija, voit käyttää myös yo-arvosanoja (l, e, m, c, b, a). • Merkitse arvoasteikon jälkeen, jos olet ollut ulkomailla opiskelemassa tai töissä tai muuten käyttänyt jotain kieltä työssäsi. • Huomio! CV on ensimmäinen testi kielitaidostasi; onko tekstisi sujuvaa ja virheetöntä? IT-TAID OT

• Käytä arvoasteikkoa (erinomainen, hyvä, perusteet). • Luokittele IT-taitosi esim. käyttöjärjestelmiin, suunnitteluohjelmiin ja/tai ohjelmointikieliin. Älä unohda toimistoohjelmia! • Voit arvioida osaamistasoasi myös kokemusmäärällä: oletko käyttänyt ohjelmaa useita vuosia, koodannut myös harrastuksena vai käynyt yhden kurssin? • IT-kokemustasi voit tuoda esille myös työkokemuk­sissasi. LUOTTAMUSTEHTÄ VÄT JA HARRASTUKSET

• Tässä osiossa pääset näyttämään persoonaasi ja kertomaan kokemuksistasi. Niillä voi olla painoarvoa varsinkin, jos sinulla ei vielä ole paljon työkokemusta. • Avaa kokemuksesi konkreettiselle tasolle ja kerro, mitä olet saavuttanut ja mitä taitoja olet oppinut. • Kuvaa harrastuksiasi kokonaisilla lauseilla. Kerro vain niistä, joita oikeasti harrastat aktiivisesti. VARUSMIESPALVELUS

• Jos olet suorittanut varusmies- tai siviilipalveluksen, kerro sen paikka ja ajankohta sekä sotilasarvosi. • Voit kertoa myös mahdollisesta erityiskoulutuksesta, jota sait palvelusaikana.

33


Noo r a Novi i s i CV

Viherkatu 2 B 5 15.1. 2014 33100 Tampere puh. 040 1234567 noora.noviisi@tut.fi Syntynyt 1. 8. 1992, Jyväskylä

K O U L UTUS

Tekniikan ylioppilas, Tampereen teknillinen yliopisto, 2013– Koulutusohjelma: tuotantotalous; pääaine: tuotannonohjaus ja logistiikka; suoritettu 25/300 op Ylioppilas, Cygnaeus-lukio, Jyväskylä, kevät 2012 Vaihto-oppilas, Berliini, Saksa, 8/2010–7/2011 TYÖK O KEMUS

TET-harjoittelija, K-Supermarket, Jyväskylä, 11/2007 (2 viikkoa) Hyllytin kuivatavaroita ja autoin tarvittaessa varaston puolella sekä leipäosastolla. Sain kuvan kaupan toiminnasta ja opin myös asiakaspalvelutaitoja. Sain kiitosta rohkeudestani auttaa asiakkaita oma-aloitteisesti. TET-harjoittelija, Toimistokaluste Oy, Jyväskylä, 10/2006 (1 viikko) Toimistokaluste Oy on Keski-Suomen johtava toimistokalusteita myyvä yritys. Mapitin erilaisia laskuja aakkosjärjestykseen ja syötin laskutietoja tietokoneella Excel-taulukoihin. Lisäksi kirjoitin osoitteita kirjekuoriin, frankkeerasin ne ja postitin eteenpäin asiakkaille. Osallistuin myös talousosaston postinjakoon. Sain kiitosta järjestelmällisyydestä ja huolellisuudesta. KIE L ITAIT O

suomi: englanti:

äidinkieli hyvä

ruotsi: saksa:

hyvä erinomainen (vaihto-oppilasvuosi Saksassa)

IT- TAID OT

Käyttöjärjestelmät: Ohjelmointi: Toimisto-ohjelmat:

Windows (erinomainen), Linux (hyvä), Mac OS X (perusteet) C++ (hyvä, suoritettu kaksi kurssia), HTML/XML (perusteet) MS Office: Word, PowerPoint (erinomainen), Excel (perusteet)

L U O TTAMUSTEHTÄVÄT

Rahastonhoitaja, Teekkareiden eräkerho, 2013– Teekkareiden eräkerho on perustettu vuonna 1988. Kerhossa on 250 jäsentä ja toimintaa ympäri vuoden erilaisten retkien ja leirien muodossa. Vastaan kerhon varainhankinnasta ja taloushallinnosta. Viime vuonna neuvottelin juhlavuoden suurretkeä varten sponsorirahoitusta ja -tavaraa vanhoilta ja uusilta sponsoreilta yhteensä 2000 euron edestä. Partionjohtaja, Partiolippukunta Telttailijat, 2008–2010 Harrastin partiota ala-asteelta lukion toiselle luokalle saakka. Partionjohtajana järjestin retkiä ja leirejä sekä lippukuntamme muuta toimintaa. Olin myös mukana suunnittelemassa valtakunnallista Nuotio 2009 -suurleiriä. Organisointi- ja tiimityöskentelytaitoni kehittyivät huomattavasti tuona aikana, ja minut palkittiin Pyhän Yrjön -soljella (solki myönnetään aktiivisesta ja ansiokkaasta partiotoiminnasta johtajana ja organisoijana). VARUSMIESPA LVE L US

Porin Prikaati, Säkylä, 10/2012–3/2013, sotilasarvo jääkäri. HARRASTUKSET

Harrastan monenlaista luonnossa liikkumista, kuten retkeilyä ja kiipeilyä. Retkiltäni on myös kertynyt luontovalokuvien kokoelma (www.flickr.com/photos/nooran). Kielitaitoa pidän yllä lukemalla saksalaisia dekkareita.

Tekniikan yo:n CV-malli

34


Teekkarikatu 123 53850 Lappeenranta +358 40 123456 kaisa.kandi@lut.fi fi.linkedin.com/in/kaisakandi Syntynyt 3.3.1988, Lappeenranta

vä l i n e i tä työ n hak u u n

Kaisa Kandi

CV

15.1. 2014

KOULUTUS

Diplomi-insinööri -opinnot, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2013– Koulutusohjelma: Energiatekniikka; pääaine: energiatekniikka, sivuaine: energiatalous; 45/120 op. Tekniikan kandidaatti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2009–2013 Koulutusohjelma: Energiatekniikka; pääaine: energiatekniikka, sivuaine: ympäristötekniikka Kandityö: ”Uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksien selvittäminen asuinrakentamisessa” Ylioppilas, Lappeenrannan Lyseon lukio, kevät 2008 Vaihto-oppilas, Bellerbys College, Brighton, Iso-Britannia, 9/2006–7/2007 Lukion lukuvuosi vaihto-oppilaana Englannissa. TYÖK OKEMUS

Energiainsinööriharjoittelija, EnergiaSet Oy, Lappeenranta, 5–8/2013 (yht. 4 kk) Yritys on sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja kaukolämpötoiminnan asiantuntija. Henkilöstömäärä 33, liikevaihto vuonna 2012 31 M€. Yritys on keskittämässä liiketoimintaansa passiivitalojen suunnitteluun. Selvitin eri aurinkokeräintyyppien käyttömahdollisuuksia talojen rakentamisessa. Tiedon keräämiseksi kontaktoin useita eri tutkimuslaitoksia kotimaassa ja ulkomailla. Selvitystyötäni käytetään pohjana suunniteltaessa aurinkoenergian optimaalista käyttöä passiivitalojen rakentamisessa pohjoismaisten raja-arvojen puitteissa. Työssäni käytin Windows Office -ohjelmien lisäksi päivittäin AutoCadia. Selvitystyö oli s­ amalla kandityöni. Työnjohtaja, Sähkö-Pantteri Oy, Turku, 6–8/2012 (yht. 3 kk) Yritys on teollisuuskiinteistöjen sähköurakointiin erikoistunut 20 hengen perheyritys, liikevaihto vuonna 2011 oli n. 17 M€. Vastasin sähköasentajien työnjohtotehtävistä (5 asentajaa) teollisuuskiinteistöjen sähköjärjestelmän huolto- ja kunnossapidossa. Vastasin myös työmaan juoksevien asioiden hoidosta ja päivittäisten työtarvikkeiden hankinnasta. Koordinoin tehtävät asentajien kesken ja hoidin sijaisjärjestelyt poissaoleville työntekijöille. Raportoin tehtävistä työmaapäällikölle. Testaaja, Electrical Oy, Tampere, 5–8/2011 (yht. 4 kk) Yritys valmistaa ja toteuttaa erilaisia sähkö- ja automaatiojärjestelmiä teollisuudelle. Henkilöstömäärä 100, liikevaihto vuonna 2010 n. 85 M€. Toimin testaajana kolmelle eri asiakkaalle valmistettujen sähkökeskusten laadunvarmistuksessa. Koekäytössä tuotteet testattiin SFS-EN ISO 9001:2000 standardien mukaisesti. Avustin asiakkaiden luona sähkökeskuksen asennustehtävissä ja käyttöönotossa. Vartija, Tampereen Turva Oy, 5–8/2010 sekä 9/2010–2/2011 (yht. 9 kk) Työskentelin kauppakeskuksessa vartijana kesän. Tehtäviini kuului säännölliset vartiointikierrokset parin kanssa sekä jatkuva hälytysvalmius rikostilanteiden varalta. Kesän jälkeen tein opintojen ohessa viikonloppu- ja iltatöitä 10 tuntia viikossa. Kesä- ja tuntitöitä: Rakennusapulainen, Raksa Oy (kesä 2009); Myyjä, Mattilan kioski, 5h/vko (2006–2008); Mainostenjakaja, Jakelujuniorit Oy, kaksi kertaa viikossa (2004–2005). KIELITAITO

suomi: ruotsi:

äidinkieli hyvä

englanti: erinomainen (vaihto-oppilas Englannissa 2006–2007) ranska: perusteet

IT-TAIDOT

Käyttöjärjestelmät: Toimisto-ohjelmat: Ohjelmointi: Suunnitteluohjelmat:

Windows (erinomainen), Mac OS X (hyvä) Windows Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) (erinomainen) HTML/XML (hyvä), Java (perusteet) AutoCad (hyvä, käytin päivittäin kesätöissä 4 kk ajan)

LUOTTAMUSTEHTÄV ÄT

Tekniikan ­k andidaatin CV-malli

Rahastonhoitaja, Teekkareiden Luomukerho, 2013 Jäsenrekisteri- ja varustevastaava, LTY:n Kalliokiipeilijät ry, 2010–2011 VARUSMIESPA LV EL US

Kainuun Prikaati, Esikuntakomppania, 2008–2009. Sotilasarvo alikersantti. HARRASTUKSET

Harrastan kalliokiipeilyä, squashia ja palstaviljelyä. Kielitaitoani ylläpidän lukemalla englanninkielistä puutarha- ja scifi-kirjallisuutta.

35


To p i T e e k kari

Kirkkotie 4 as 3 90100 Oulu +358 40 123 456 topi.teekkari@gmail.com fi.linkedin.com/in/topiteekkari Synt. 15.8.1986, Kitee

CV

15.1. 2014

K O U LUTUS

Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto, Prosessitekniikka, 12/2013 Pääaine: automaatiotekniikka Sivuaine: prosessimetallurgia, säätötekniikka Diplomityö: ”Hehkutus- ja peittauslinjan jatkuvatoimisen hehkutusuunin lämpötilansäädön optimointi” Vaihto-opiskelija, The University of Queensland, Australia, 8–12/2012 Koulutusohjelma: Chemical Engineering Tekniikan kandidaatti, Oulun yliopisto, 6/2009 Koulutusohjelma: Prosessitekniikka Pääaine: automaatiotekniikka Sivuaineet: ympäristötekniikka, prosessisuunnittelu, paperi­tekniikka, metallurgia, kemianlaitetekniikka, säätö- ja systeemitekniikka Kandityö: ”Kuumavalssaamon jäähdytysjärjestelmän keskeisimmät ongelmat” Ylioppilas, Kiteen lukio, kevät 2005 TYÖKO KEMUS

Diplomityöntekijä, Terästehdas Oy, Oulu, 2–9/2013 (yht. 8 kk) Diplomityön päätavoitteeksi asetettiin hehkutus- ja peittauslinjan jatkuvatoimisen hehkutusuunin lämpötilansäädön optimointi. Ongelman ratkaisemiseksi rakensin hehkutusuunin moniulotteisen simulointimallin tärkeimpine säätöpiireineen ja optimoin tuloksena saadun systeemin geneettisellä algoritmilla. Simulointi ja ohjelmointityö suoritettiin kokonaan MATLAB-ohjelmalla. Diplomityötäni käytetään edelleen lämpötilansäädön jatkokehityksessä. Tutkimusharjoittelija, Terästehdas Oy, Oulu 5–7/2012 (yht. 3 kk) Projektini päämääränä oli vähentää jatkuvatoimisen hehkutusuunin ferriittisten terästen paksuuden vaihdoista aiheutuneita nauhan loppulämpötilavaihteluita. Ongelma löytyi C++ -kielellä toteutetusta asetuslämpötilalaskennasta. Vastasin tarvittavien muutoksien ­toteuttamisesta ohjelmakoodiin. Sain parannettua ohjelman ja asensin korjatun version tehtaan automaatiojärjestelmään. Tuloksena nauhan loppulämpötilavaihtelut pienenivät. Konemies, Paperitehdas Oy, Tornio, 5–8/2010 ja 5–9/2011 (yht. 9 kk) Vastasin päällystysaseman operoinnista. Valvoin valmistuvien paperirullien laatua ja paikkasin vikoja välirullaimella. Siirsin siltanosturilla valmiit paperirullat varastoon. Työ oli kolmivuorotyötä. Varastotyöntekijä, Maitotehdas Oy, Oulu, kesät 2007–2009 (yht. 9 kk) Toimin elintarvikevarastossa asiakaskohtaisessa keräilyssä. Keräsin tilatut tuotteet käsin ja toimitin ne edelleen jatkokuljetukseen. Huolehdin myös pakkausten kunnosta ja yleisestä siisteydestä. Työ oli 3-vuorotyötä. MUU TYÖKOKEMUS

Kesätöissä olen ollut myös vuosina 2002–2005. Työskentelin vähittäisruokakaupassa myyjänä: hyllytin tuotteita ja palvelin asiakkaita. Oulun kaupungilla työskentelin viheralueiden kunnossapitotehtävissä: leikkasin nurmikoita ja istutin erilaisia taimia. KIEL ITAITO

suomi: ruotsi:

äidinkieli hyvä

englanti: erinomainen (vaihto-oppilasvuosi Australiassa) saksa: perusteet

IT- TAIDO T

Toimisto-ohjelmat: Ohjelmointi: Simulointi: 2D-suunnittelu:

Microsoft Office Word ja Excel (erinomainen) MATLAB (hyvä), C++/C (tyydyttävä), VBA (perusteet) Simulink (erinomainen), COMSOL (perusteet), Aspen Hysys (perusteet) AutoCAD 2010 (hyvä)

VARUSMIESPALVE LUS

Kainuun Prikaati, Esikuntakomppania, 7/2005–6/2006. Sotilasarvo reservin vänrikki. Aselaji sotilaspoliisi. HARRASTUKSET

Käyn salilla ja harrastan erilaisia itsepuolustuslajeja. Talvella harrastuksiini kuuluu myös leijalautailu. Kielitaitoni saa harjoitusta englanninkielisistä elokuvista, kirjoista ja erilaisista tietokonepeleistä.

36

vasta­ valmistuneen cv-malli


Q : Mitä hyvässä työhakemuksessa on? A : Hyvässä hakemuksessa on kerrottu selkeästi hakijan odotukset ja toiveet haetun työtehtävän sekä tulevan työuran suhteen 3–5 vuoden aikajänteellä. Hakemuksessa on myös hyvä tuoda esille omat vahvuudet ja osoittaa oma tietämys haetusta työtehtävästä ja toimialasta. Jussi Likitalo, Regional Manager, West Finland, Neste Jacobs

Q : Onko työhakemuksen parempi olla asiallinen vai luova? A : Asiallinen, huolellisesti valmisteltu ja selkeä hakemus antaa hyvän ensivaikutelman. Kannattaa panostaa hakemuksen sisältöön: kertoa osaamisestaan, koulutuksestaan ja siitä, mitä annettavaa hakijalla olisi kyseiselle työnantajalle tai tehtävälle. Jenni Alapukki, resurssipäällikkö, VR Track

vä l i n e i tä työ n hak u u n

Q &A

TYÖHAKEMUS JA CV

Q: Mihin kiinnität huomion työnhakijan CV:ssä? A : Sisältöön ja viimeistelyyn. Selkeä, hyvin jäsennelty ja helposti luettava CV kiinnittää huomion. Kannattaa p ­ anostaa myös kirjoitusasuun ja kielioppiin, sillä virheitä vilisevä CV ei anna hakijasta kovinkaan hyvää kuvaa. CV:n sisällössä neuvoisin pyrkimään mahdollisimman konkreettisiin ku­ vauksiin työtehtävistä: kerro, mitä tehtäviä ja vastuita sinulla on ollut, mutta ole silti ytimekäs. Heidi Auvinen, HR-koordinaattori, YIT Rakennus Oy

Q: Miten työnhakija voi parhaiten todistaa taitonsa sen lisäksi, että hän mainitsee ne hakemuksessaan tai CV:ssään? A : Osoittamalla omaa itsenäistä ajattelua, tietämällä mitkä ovat omalla osaamisalueellaan tyypillisiä haasteita ja kertomalla mitä on oppinut kantapään kautta elämässään. Pasi Jalonen, tiimipäällikkö, Solita

Q : Mikä saa sinut tarttumaan työhakemukseen? A : Hakemuksen tulisi olla persoonallinen. Koska saamme hakemuksia valtavat määrät, muista erottautuminen on tärkeää. CV:n tulisi sisältää valokuva ja kertoa myös siitä, kuka sinä olet – miksi meidän pitäisi palkata juuri sinut. Toivomme mieluummin hieman riskiä peliin, kuin että saamme tylsän, hajuttoman ja mauttoman hakemuksen. Vaikka opiskelijalla ei olisi vielä työkokemusta oman alan yrityksestä, nousee tärkeään rooliin se, miten hakija osaa esitellä työhön liittyvää vapaa-ajan harrastuneisuuttansa tai muita aikaansaannoksiaan. Mahdolliset opinnoissa tehdyt toimeksiannot esimerkiksi projektityökurssilla kannattaa listata ja kertoa, kenelle tehtiin ja millainen oma panos oli. Opiskeluaikana myös kurssiassarointi on meriitti, sillä se kertoo, että olet valmis menemään muiden eteen ja olet perehtynyt aiheeseen syvällisemmin. Suvi Peltomäki, tiimipäällikkö, Solita

Q : Miten hakupapereilla voi erottua joukosta? A : Hakemuksen on hyvä olla lyhyt ja ytimekäs. Perustietojen lisäksi innostuksen osoittaminen kyseiseen työtehtävään kertoo paljon hakijasta. Koodaajilla linkki julkiseen koodiin (esim. GitHub) on hyvä, erottava tekijä. Designereilla portfolio on ehdoton. Mikael Kopteff, ohjelmistoarkkitehti ja rekrytiimin jäsen, Reaktor

Q : Miten sähköisellä lomakehakemuksella voi erottua sadoista muista hakijoista? A : Täyttämällä sähköisen hakemuksen kokonaan ja huolellisesti. Mikäli hakemuksessa on avoimia kysymyksiä, kannattaa miettiä vastaukset tarkoin ja vastata siihen kysymykseen, mitä kysytään. Omaa osaamista ja motivaatiota kannattaa perustella vapaissa tekstikentissä lyhyesti ja napakasti.

Q: Miten työnhakija voi tuoda esille oman motivoituneisuutensa haettavaa työpaikkaa tai -tehtävää kohtaan? A : Kaikki koulun ulkopuolelta hankittu osaaminen kannattaa tuoda hyvin esiin. Se kertoo harrastuneisuudesta. Mikael Kopteff, ohjelmistoarkkitehti ja rekrytiimin jäsen, Reaktor

A : Työhakemuksen tulisi kertoa, mikä työpaikassa ja haettavassa työtehtävässä erityisesti kiehtoo hakijaa. Haettavaan työhön ja erityisesti työpaikkaan kannattaa olla tutustunut, ja perustella sitä kautta kiinnostustansa. Jos pystyy jollain tavalla tuomaan oman intohimonsa esille ja liittämään sen siihen, miksi hakee juuri meille, hakemus on jo vahvoilla.  Anna Rautiainen, Employer Brand Manager, Solita

Q: Miten pitäisi edetä, jos haluaisi hakea diplomityöntekijäksi? A : VR Trackilla on jo pitkään teetetty opinnäytetöitä, aiheet liittyvät infra-alaan laajasti. Kun etsii diplomityöpaikkaa, kannattaa miettiä itselle kiinnostavia aihealueita, tai miksei valmiita aiheitakin valmiiksi. Tämän jälkeen yhteyttä voi ottaa suoraan liiketoimintayksiköihin. Usein diplomityön aihe on saattanut nousta esiin harjoittelun lomassa, jolloin kannattaa ottaa yhteyttä jo tuttuihin yhteyshenkilöihin. Harjoitteluitakin on hyvä miettiä sillä silmällä, että niistä voi poikia diplomityöpaikka jatkossa. Tarjoamme VR Trackilla myös valmiita aihe-ehdotuksia, jos itsellä ei ole vielä selvää aihetta. Silloinkin kannattaa ottaa yhteyttä suoraan liiketoimintoihin tai VR Trackin henkilöstökoordinaattoriin. Heikki Niemenmaa, henkilöstöpäällikkö, VR Track

Jenni Alapukki, resurssipäällikkö, VR Track

37


V i d e o - CV teksti Kati Kangasniemi kuvitus minna mäkipää

Työnhaussa vaaditaan luovuutta, jotta erottuisi muiden hakijoiden joukosta. Yksi hyvä keino on tehdä video-CV. Videoiden tekeminen on helppoa ja niiden avulla voi esitellä itsensä työnantajalle ainutlaatuisella tavalla.

Mi k s i l a at i a v i de o-C V?

Erottautuminen. Vaikka video-CV:t yleistyvät koko ajan, suurin osa työnantajista saa perinteisiä hakemuksia. Jos olet hakijoista ainut, joka on liittänyt hakemukseensa linkin video-CV:seen, erotut joukosta. Lisäksi video-CV:n avulla osoitat työnantajalle, että olet ajan hermolla ja käytät uusimpia mediatyökaluja. Persoonallinen ote. "Paperihakemuksella" voit esitellä vain pienen osan itsestäsi ja siitä, mitä sinulla on tarjota työnantajalle. Video-CV:n avulla pystyt näyttämään työnantajalle itsesi; miltä kuulostat ja miten toimit. Videolla on myös helpompaa tuoda esiin omaa innostustaan työpaikkaa tai työnantajaa kohtaan.

5 v inkkiä video- CV:n tek oo n

➊ Valmistaudu huolellisesti ja harjoittele koeyleisön kanssa. Tämä lievittää esiintymisjännitystä. Tee useita harjoitusvideoita ennen lopullisen videon kuvaamista. ➋ Kuvaustilanteessa on tärkeää katsoa kameraan ja puhua selkeästi ja luonnollisesti. Pukeudu siististi. Kuvittele, että olisit menossa työhaastat➌ teluun. ➍ Asenna valaistus ja tausta sopiviksi. Paras on neutraali tausta, joka ei vie huomiota itse asiasta eli sinusta. Tee ➎ video sisätiloissa, rauhallisessa ja hiljaisessa paikassa, jotta vältyt taustamelulta.

Vältä näitä v ideo-CV:tä tehdessäsi

Omien kykyjen esiintuominen. Videon avulla ­pystyt aktiivisesti havainnollistamaan kykyjäsi. Perinteisessä hakemuksessa pystyt vain kehuskelemaan osaamisellasi. ­Video-CV:n avulla voit tuoda esiin myös erikoisosaamis­ tasi, esim. näytteen kielitaidostasi. Ensivaikutelma. Yleensä työhaastattelut ovat jännittäviä tilanteita ja hyvän ensivaikutelman antaminen saattaa olla hankalaa. Video-CV:n avulla pystyt antamaan hyvän ­kuvan itsestäsi työnantajalle jo ennen haastattelua. Voit harjoitella videon tekoa etukäteen ja hioa sitä niin kauan kuin haluat.

38

• Huomioi kehonkieli. Vältä ylimääräisiä käden heilutteluja tai pään liikkeitä. Älä katso kamerasta poispäin. • Älä tee videosta liian pitkää. Viisi minuuttia on m ­ aksimi. • Älä lue paperista. Se antaa vaikutelman, että et ole ­valmistautunut huolellisesti. • Älä pelleile tai yritä olla hauska. Muista asiallisuus.


Ota nettihak emus haltuusi teksti Antti Mattila

ovat siirtyneet vuosien varrella yhä enemmän nettihakemusten käyttöön voidakseen helpommin käsitellä suuria hakijamassoja. Tässä on muutamia vinkkejä työtä hakeville opiskelijoille nettihakemuksen täyttämiseen.

Yr i t y k s et

T e e n äin

• Aseta hakemuksen ykköstavoitteeksi yrityksen kiinnostuksen herättäminen ja kutsun saaminen haastatteluun. Pidä tämä tavoite mielessäsi koko ajan ja täytä hakemuslomakkeen kentät sen mukaisesti. • Pyri erottumaan joukosta. Nettihakemuksen lähettäminen on usein helppoa ja hakemuksia saapuukin suhteellisen paljon yhtä avointa paikkaa kohti. Avoimet kentät antavat hakijalle mahdollisuuden erottua joukosta. Tuo niissä esiin motivaatiotasi ja korosta, miksi haet kyseiseen paikkaan. • Anna esimerkkejä osaamisestasi. Eräs rekrytoija sanoi: ”Yksi esimerkki kertoo enemmän kuin kymmenen adjektiivia.” • Täytä hakemus huolellisesti ja vältä virheitä. Kesätyönhaussa erot hakijoiden työkokemuksessa voivat loppujen lopuksi olla hyvinkin pieniä. Tällöin pienet virheet hakemuksessa voivat ratkaista sen, kuka saa paikan.

Äl ä t ee näin

• Älä ”roiski” nettihakemuksia sinne tänne vaan keskity niihin yrityksiin, joissa oikeasti voisit nähdä itsesi töissä. Viisi harkiten täytettyä hakemusta on paljon parempi kuin 15 hätiköidysti täytettyä. Huono hakemus tarkoittaa vain sitä, että työnhakusi tulee vielä jatkumaan. • Älä käytä copy/paste -tekniikkaa. Nettihakemuksia täytellessä on helppoa vain kopioida edellisen tiedot seuraavaan hakemukseen. Tärkeää olisi kuitenkin räätälöidä hakemus vastaamaan kyseisen yrityksen tarpeita. Ammattitaitoinen rekrytoija huomaa, jos hakemusta ei ole kohdistettu juuri kyseiselle yritykselle.


Link edIn — teksti Heini Hult-Miekkavaara kuvitus maria laisi

Väitetään, että miljoona kärpästä ei voi olla väärässä. 238 000 000 kärpästä on varmasti todella oikeassa. Niin monta yksityishenkilön profiilia löytyy LinkedInistä.*

Elämäsi työstä jää jälki SrV luo parhaat puitteet ihmisille elää ja yrityksille toimia. rakennushankkeiden toteutuksen edelläkävijänä kehitämme, kaupallistamme ja rakennamme rohkeasti uutta. toimintaa ohjaava periaate on elämänlaadun parantaminen rakennetun ympäristön kestävillä ratkaisuilla.

r a k e n ta j

antie

u k o u l u k at

ku leikkipol

o n k at u

Yksinkertaisimmillaan sen voi jakaa kolmeen käyttötarkoitukseen: • ammatilliseen profiloitumiseen • verkostoitumiseen • tiedonhakuun Kaikki nämä tähtäävät siihen, että työnhakijat ja työnantajat olisivat dialogissa keskenään, resurssit ja tarpeet kohtaisivat, työ ja sen tekijä löytäisivät toisensa. Eli: sinä saisit duunia. Linked I n on CV-tiet okanta

katso lisää mahdollisuuksista www.srv.fi/rekrytointi

t o r n i ta l

Mitä Linked I nissä tehdään?

LinkedInissä pörrätäksesi sinun täytyy tehdä sinne oma profiili, joka on kuin CV. Käytännössä se on kuitenkin enemmän. Se on portfolio, johon voit linkittää vaikkapa diplomityösi, julkaisujasi tai työnäytteitäsi, esimerkiksi jonkun tekemäsi Slideshareesityksen. Kokonaan LinkedIn ei ole vielä korvannut perinteisiä CV:itä tai firmojen omia CV-tietokantoja, mutta jotkut työantajat pyytävät hakemukset jo suoraan LinkedInin kautta. Omaa ammatillista osaamistasi voit profiilisi lisäksi tuoda esille myös ottamalla osaa työnantajien profiileissa ja eri ryhmissä käytyihin keskusteluihin.

Linked I n on tietot oimist o

LinkedIn tarjoaa automaattisesti profiilisi perusteella sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita. Voit myös räätälöidä uutisvirtaasi valitsemalla mitä uutisia, toimialoja ja työnantajia sekä keitä ajatusjohtajia ja guruja seuraat. Hae aktiivisesti itseäsi kiinnostavia asioita ja tahoja. Saat helposti selville, minkälaisissa työtehtävissä ja missä firmoissa saman alan ihmiset ovat töissä, tai mikä on päivän polttava puheenaihe jollain tietyllä toimialalla. Linked I n on työnhaun aarrearkku

LinkedIn on siis tavallaan jättiläismäinen, globaali työnvälitystoimisto. Voit suoraan löytää sitä kautta sopivia työpaikkoja, mutta ennen kaikkea se on aarrearkku, jonka antimien avulla hahmotat, minkälaiset työtehtävät ja urapolut, työnantajat ja toimialat sekä tulevaisuuden trendit sinua kiinnostavat.

Linked I n on verk ostoitumis alusta

Verkostot rakentuvat hitaasti, joten aloita hyvissä ajoin. LinkedIn tarjoaa helpon tavan. Kumminkaimoilta voit saada hyviä työpaikkavinkkejä, mutta ammatillisesta verkostosta on myös pidempiaikaista hyötyä tulevaisuutesi kannalta. Muista, että et voi koskaan olla täysin varma, kuka paljastuu tu*Tilanne syksyllä 2013

40

levaisuuden työnantajaksesi. Se voi olla jopa se entinen koulututtusi, jota et huolisi edes Facebook-kaveriksesi.

Liity Teekkarin työkirjan LinkedIn-ryhmään ja katso Topi Teekkarin LinkedInohjeet Prezistä!


Mi kä se on?

L i n k e dI n o n massii v inen hakuk one!

LinkedInissä on sangen tehokas hakutoiminto. Voit hakea henkilöitä, työpaikkailmoituksia, työnantajia, ryhmiä ja yliopistoja. Muista myös, että profiilisi jokainen osio on hakulomake! Täytä se siis huolella: käytä avainsanojasi kaikissa kohdissa ja kirjoita ne huolella perusmuodossa. Avainsanojesi tulee toistua erityisesti seuraavissa profiilisi osioissa: otsikko, yhteenveto (summary), taidot (skills and expertise), työkokemus (experience), koulutus (education) ja kiinnostuksen kohteet (interests).

E i p el k ä s t ään keski-ikäisi lle

LinkedIn on syksystä 2013 alkaen panostanut vahvasti yliopistoyhteistyöhön. Alumnit voivat identifioitua entistä vahvemmin omiin alma matereihinsa eli kotiyliopistoihinsa ja työnantajat pääsevät käsiksi huokutteleviksi kokemiensa yliopistojen lahjakkuustarjontaan jo hyvissä ajoin. Opiskelijoille avautunee myös mahdollisuus löytää aivan uusia vaihto- tai jatko-opiskelumahdollisuuksia. Ja nyt kun jo lukiolaiset pääsevät mukaan LinkedIniin, voivat he etsiä itselleen opinahjoja ja verkostoitua tulevien opiskelukavereidensa kanssa. Katso LinkedInistä: Interests  Education.


Projekteja

500 +

kappaletta

A n a ly s o i työ pa ikka­ i lmo i t u s ! Onko työhakemuksen kirjoittaminen sinullekin hankalaa? Ei hätää, Teekkarin työkirjan Työpaikkailmoituksen analysointitaulukon © avulla hahmotat helposti, oletko juuri sinä sopiva hakija tehtävään! teksti Pauliina Taipalus, Heini Hult-Miekkavaara ja Arja Lindfors kuvitus minna mäkipää

Ohje

• Kirjaa taulukon vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen työpaikkailmoituksessa mainitut kriteerit. • Kirjaa työnantajan nettisivuilta, työpaikkailmoituksessa mainitulta yhteys­ henkilöltä (jos sellainen on), kavereilta, sukulaisilta, lehdistä, somesta, Googlesta yms. lisäksi esille kaivamasi tiedot sekä tehtävästä että työn­ antajasta. • Kirjoita oikeanpuoleiseen sarakkeeseen omat vastineesi: mitä osaamista ­sinulla on hankittuna kuhunkin kriteeriin joko töistä, opinnoista, harrastuksista tai vaikkapa luottamustehtävistä. • Älä huolestu, vaikka sinulla ei olisi osaamista kaikesta; olethan joka tapauksessa menossa oppimaan myös uutta. Toisaalta on mielekkäämpää hakea sellaisia paikkoja, joihin on jo itsellä jotain annettavaa.

Tässä on taulukko­mallimme, printtaa omasi Teekkarin työkirjan ­nettisivuilta.

Katso seuraavalta aukeamalta malli hakukirjeelle!

42


Oma vastineeni: Mitä tarjottavaa minulla on tehtävään? Mistä olen hankkinut osaamiseni? Esimerkiksi: - Raporttien kirjoittaminen esimiehelle aiemmassa kesätyössä, opinnoissa raportteja ­ harjoitustöistä, kandityön kirjoittaminen

Oma vastineeni:

- Vaihto-oppilaskokemus, tuutori vaihto-opiskelijoille - Asiakaspalvelutyö kaupassa kahtena kesänä, vartijana työskentely

Tehtävän kriteerit: Työpaikkailmoituksessa mainitut hakukriteerit.

Esimerkiksi: - Raporttien kirjoittaminen

Mitä muuta tässä työnhaussa hyödyllistä tiedän tehtävästä ja työnantajasta? Mitä voin lukea ilmoituksen ”rivien välistä”?

- Kansainvälisyys (myös ulkomailla toimiva yritys) - Vaihtelevat ja vaativat työtilanteet (asiakaspalvelu, nopeat aikataulut)

Hakuaika päättyy:

Mitä annettavaa minulla on työnantajalle? Työnantajaa ei kiinnosta pelkästään se, mitä sinä saat työstä, vaan mitä annettavaa sinulla on hänelle.

Työnantaja:

Mikä sai minut kiinnostumaan tehtävästä? Miksi haluan hakea sitä? Tämän pitää näkyä jo hakemuskirjeen ensimmäisessä kappaleessa.

Yhteyshenkilölle soitettu: nimi, pvm, mitä keskusteltu

Tehtävä:

Työpaikka­i lmoi tukse n analy sointitaulu kko ©

löyl dä u nn i hak u u n vä i nuenielmadu tä työ

43


Hake mu s m a l l i teksti Arja Lindfors, Pauliina Taipalus ja Heini Hult-Miekkavaara

O m a n i mi HAKEMUS

Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite LinkedIn-osoite

päiväys

Vastaanottajan titteli/tehtävänimike Vastaanottajan nimi Yrityksen nimi

HAETTAVA TEHTÄ V Ä

(tehtävänimike tai mahdollinen hakukoodi) tai

AVO IN HAKEMUS

Motivoi lukija heti alussa lukemaan hakemuksesi loppuun. Häntä kiinnostaa, kuka olet ammatillisesta näkökulmasta katsottuna. Kerro myös, miksi juuri tämä tehtävä ja työnantaja kiinnostavat sinua. Motivaatioksi ei riitä, että saat itse uusia haasteita, vaan työantajan täytyy saada käsitys siitä, mitä hyötyä osaamisestasi on hänelle. Kuvaile toisessa kappaleessa selkeästi tehtävän kannalta olennainen osaamisesi ja kokemuksesi. On t­ ärkeää, että osaamisesi vastaa työpaikkailmoituksessa vaadittuihin edellytyksiin. Osaamista saa työtehtävien l­isäksi esimerkiksi opinnoista, luottamustehtävistä tai harrastuksista. Kuvaile osaamistasi käytännön e­ simerkkien kautta. Jos vaikka ohjelmointitaitosi C++:lla on hyvä, kerro miten olet taitosi saavuttanut. Sinun ei kannata toistaa kaikkia samoja asioita, jotka löytyvät jo CV:stäsi. CV:ssä kerrot työtehtävistäsi yksityiskohtaisesti, hakemuksessa taas osaamisestasi muutaman esimerkin kautta. Kolmannessa kappaleessa voit kertoa persoonallisuudestasi ja vahvuuksistasi työntekijänä. Korosta niitä ominaisuuksia, joita työnantaja hakee. Kerro taas esimerkein, miten vaikkapa oma-aloitteisuus tai myyntihenkisyys ovat aiemmin tulleet esille. Muista, että hakemus on markkinointikirje sinusta osaajana, jonka taidoista ja kokemuksesta on työnantajalle hyötyä! Kerro vielä tämänhetkisestä tilanteestasi ja milloin olisit valmis aloittamaan. Jos haet kesätyö- tai harjoittelupaikkaa tai muusta syystä töihin määräajaksi, kerro myös kuinka kauan voit työskennellä. Mainitse, että olet halukas tarvittaessa antamaan lisätietoja ja odotat mielenkiinnolla yhteydenottoa työnantajalta. Jos lähetät avoimen hakemuksen kerro, että otat itse yhteyttä noin viikon kuluttua. Avoimen hakemuksen suhteen pallo on sinulla – ole siis aktiivinen! Anna palkkatoivomus vain pyydettäessä. Ystävällisin terveisin Allekirjoitus

Liite: CV (opintosuoritusote, kopiot todistuksista sekä muut mahdolliset liitteet vain pyydettäessä)

44


vä l i n e i tä työ n hak u u n

PITSAA ITSESI POTENTIAALISEK SI – En s iva i k u t el m a n t e k e m i s e e n o n va i n y k s i t il a i s u u s Astut hissiin ja tunnistat siellä jo olevan henkilön – hän vastaa unelmatyöpaikkasi rekrytoinnista. Mikä mahdollisuus! Hän tervehtii sinua ja kysyy kuka olet. Mitä teet? Kuinka voisit käyttää tilaisuuden hyödyksesi ja herättää hänen kiinnostuksensa sinuun mahdollisena työntekijänä? Ota pitsaus avuksesi. TEKSTI SATU MYLLER

Hyödynnä aina mahdollisuudet, joissa voit harjoitella itsestäsi puhumista!

Lue pitsauksen esimerkki Teekkarin työkirjan nettisivuilta.

kuvitus minna mäkipää

MITÄ PITSAAMINEN ON?

➋ Rakenna pitsaus kuulijaa varten. Kerro:

Pitsauksessa esitellään tiivistäen henkilö, asia, idea tai tuote. Siinä pyritään tuottamaan arvoa esitellylle asialle ja/tai virittämään yhteistyötä kuulijan kanssa. Pitsaus tunnetaan myös nimillä hissipuhe ja pitchaus. Pitsaus kestää 30–120 sekuntia.

• Kuka olet? • Mitä teet; missä ja miten olet ollut avuksi muille? • Mitä haet tai tavoittelet? • Kohdenna sanomasi kuulijan mukaan. • Tee kuulijalle helpoksi päätellä, kuinka voisitte tehdä yhteis­työtä.

TAR V ITSET PITSAUSTA, KUN:

• mainostat myytävää tuotetta. • pyrit esittelemään oman ideasi niin, että se saa kannatusta. • esittelet itsesi tai työpaikkasi vieraille tai asiakkaille • kerrot itsestäsi työnhaussa: • puhelimessa: soitat työnantajalle ja kysyt avoimesta työ­paikasta. • työhaastattelussa. • LinkedIn-profiilisi summary-kohdassa. • tavatessasi ihmisiä, joilta saatat saada apua työn löytymiseen. Kukaan ei voi auttaa sinua löytämään etsimääsi, jos et osaa kuvata sitä hänelle!

HARJ OITTE LE

Harjoitus tekee mestarin: itsestä puhuminen alkaa tuntua yhä luontevammalta. Voit katsoa mallia muilta, mutta pitsauksesi täytyy tuntua omalta. Kokeile erilaisia versioita. Harjoittele pitsausta itseksesi peilin edessä. Videoi pitsaus yksinpuhuttuna. Videoi pitsaus harjoitusvastustajan kanssa. Testaa pitsausta tutuilla. Testaa pitsausta vieraammilla.

RAKENNA PITSAUS

➊ Pitsaus pohjautuu itsetuntemukseen. Selvitä itsellesi: • Millaisia taitoja sinulla on, mitä osaat? • Mistä olet erityisen kiinnostunut? • Mitä haluat tavoitella ja oppia? • Mikä tekee sinusta uniikin? Ks. sivut 13–15

Lopulta käytä pitsausta aidoissa tilanteissa! Kun harjoittelet, huomioi: a) viestisi, b) tapasi esittää se sekä c) kehonkielesi. Kuuntele videostasi erikseen pelkkä ääni. Katso vain kuva – huomaat sanattoman viestinnän. Muista lyhyys ja ytimekkyys!

45


N äy tä , Viisi vinkkiä p ortf ol io n k o koaja ll e

Päätä f ormaatti

Millaisia töitä haluat esitellä? Millaisiin kanaviin potentiaaliset työnantajasi ovat tottuneet? Yksi vaihtoehto on paperinen tai pdf-muotoinen portfolio. Tällainen portfolio on toimiva valinta, jos kuvat ovat riittävä tapa esitellä osaamistasi. Sinun tulee myös hallita taittotyön perusteet. Älä ruuhkauta työnantajasi sähköpostia suurilla pdf-tiedostoilla, vaan lataa portfoliosi mieluummin verkkoon esimerkiksi Dropbox-palveluun. Ota työhaastatteluun mukaan muutama paperinen versio portfoliostasi.

a. Ju lkaisu:

b. N ettisi vut: Nettisivut ovat joustava tapa esitellä monenlaista osaamista: videoita, kuvia, toisia nettisivuja, pelejä tai vaikkapa kirjoitustöitä. Jos pyrit IT-alalle, nettisivut ovat luontevin valinta. Jos koodaaminen ei ole suurin vahvuutesi, voit k­ äyttää sivujen suunnittelussa esimerkiksi blogipalveluja, kuten ­Tumblria tai Wordpressiä. Myös LinkedIn tarjoaa mahdollisuuden oman portfolion rakentamiseen. Muista, että nettiportfolio on lähtökohtaisesti kaikkien nähtävissä.

Tuntuuko, että CV:si on vain pintaraapaisu siitä, mitä kaikkea osaat? Oletko toteuttanut projekteja, joita on helpompi esitellä kuvin kuin sanoin? Kokoa portfolio. teksti Salla Koivu kuvitus minna mäkipää

on konkreettinen tapa esitellä taitojasi työnäytteiden avulla. Portfolio voi olla esimerkiksi pdf-tiedosto, video tai nettisivu, johon olet koonnut valikoiman parhaita töitäsi. Yleisimmin portfolioita käytetään luovilla aloilla: näyttelijöillä, kuvataiteilijoilla, muusikoilla ja arkkitehdeillä on portfolioista pitkät perinteet. Ei kuitenkaan ole mitään syytä, miksei portfolion avulla voisi esitellä esimerkiksi koodaustaitoja, kirjoitusosaamista tai vaikkapa akateemista tutkimustyötä. Portfolioon voit hyvin koota paitsi työprojekteja, myös vapaa-ajallasi tai koulussa toteuttamiasi hankkeita.

Po rt f oli o

46

c. Jotain ihan muuta. Jos tuntuu, että nettisivut tai julkaisu ovat riittämätön tai vaikea tapa esitellä osaamistasi, voit tehdä portfoliosi esimerkiksi videon tai Powerpoint-esityksen muotoon.

Erikoisemmissa esitystavoissa tyylitaju on tärkeää. Tarkoitus ei ole hämätä tai hämmentää työnantajaa vaan hänelle tulisi portfoliosi katselun jälkeen olla täysin selvää, miksi valitsit kyseisen esitysmuodon. Muista myös valita formaatti, jonka tunnet hyvin: portfolio ei ole oikea paikka testata videon editointitaitojasi ensimmäistä kertaa.

Valitse oikeat työt

Hyvä portfolio kertoo sinusta tarinan. Mieti ensin, mitä haluat kertoa itsestäsi työntekijänä tai suunnittelijana ja valitse työt sen mukaan. Koosta portfoliosi noin 3–10 parhaasta työstäsi. Ole kriittinen. Mukaan tulisi mahtua vain töitä, joista olet aidosti ylpeä. Jos portfoliossasi on selkeä järjestys, laita paras työsi ensimmäiseksi ja toiseksi paras viimeiseksi. Voit myös nostaa esille parhaita töitäsi muilla tavoin, esimerkiksi tarjoamalla niille enemmän esittelytilaa.


vä l i n e i tä työ n hak u u n

mi tä o s a at ➌

M u i s ta r a k e n ne ja tyy litaju

Portfolio on alusta töittesi esittelylle, ei räiskyvä taidonnäyte osaamisestasi itsessään. Käytä hillitysti värejä ja rajoita fonttien määrä muutamaan. Pidä huolta siitä, että ratkaisusi on visuaalisesti yhtenäinen. Etsi tyyli, joka nostaa työsi imarrellen päärooliin. Jos teet portfolion, joka on mahdollista tulostaa, käytä valkoista taustaa. Muista sisällyttää tarpeelliset tiedot projekteistasi. Portfoliosi selaajalle tulisi olla selvää: A milloin työ on tehty B keitä kaikkia siihen osallistui (muitakin kuin sinä) C kuka oli mahdollinen toimeksiantajasi Mieti myös, olisiko fiksua kertoa jotain enemmän työn toteutustavasta, tarkoituksesta tai inspiraatiosi lähteistä. Lisäksi portfoliostasi tulee käydä ilmi nimesi, ikäsi, yhteystietosi sekä lyhyt koulutus- tai ammatillinen taustasi.

Mieti v ielä kerran

Kun olet saanut portfoliosi valmiiksi, nuku yön yli ja katso sitä vielä kerran tuorein silmin. Miksi olet valinnut juuri nämä työt? Näytä portfoliotasi myös muille ihmisille ja kysy heidän reaktioitaan. Varmistu, että portfoliosi kertoo sinusta juuri niitä asioita, joita haluat sen kertovan.

Main osta itseäsi häpei lemättä

Hyvästä portfoliosta ei ole hyötyä, jos kukaan ei näe sitä. Liitä portfoliosi rohkeasti työhakemuksiisi, vaikka sitä ei erikseen pyydettäisi. Lisää linkki portfolioosi LinkedIn-sivullesi tai jopa Facebook-tiliisi. Ota portfoliosi näytille tai puheeksi työhaastattelussa, jos työnantaja ei sitä itse tee. Muista myös pitää portfoliosi ajantasaisena.

Are you ready to help build a better life for people in cities? KONE is one of the world’s leading elevator and escalator companies. We provide eco-efficient solutions that enable the best People Flow ® experience in urban environments. We are interested in people who are seeking exciting challenges and development opportunities in a dynamic global environment. We offer a wide range of internships, project assignments, thesis work and entry-level jobs for engineering students. KONE International Trainee Program: Internships in different KONE functions and locations. Application period January 7 to February 7, 2014. Summer traineeships: Trainee positions in Finland. Application period starts January 2014. For more information about KONE and our career opportunities, visit www.kone.com/careers

47


Q &A v ide oh a a s tat t elu

Q : Milloin videohaastattelu tehdään? A : Työnantaja tekee hakijoista esikarsinnan hakupapereiden perusteella. Valitut työnhakijat saavat sähköpostilla kutsun osallistua videohaastatteluun. Kutsu sisältää henkilökohtaisen linkin, josta näkee kysymykset ja pääsee vastaamaan. Yleensä vastausaikaa on 3–4 päivää, isoissa rekrytoinneissa viikko. Joskus jo työpaikkailmoituksessa pyydetään CV:n ja hakemuksen lisäksi hakijaa vastaamaan videohaastatteluun. Jotkut työnantajat haluavat avoimet hakemukset videolla. Videohaastattelun perusteella valitaan, ketkä kutsutaan paikan päälle haastateltaviksi. Q : Mitä hyötyä videohaastattelusta on hakijalle?

A : Videoita voi nauhoittaa missä ja milloin vain, kunhan käytössä on nettiyhteys ja webkamera. Toisin kuin live-haastattelussa, videon voi nauhoittaa uudestaan niin monta kertaa, kunnes on itse tyytyväinen lopputulokseen. Myös kysymysvideot voi katsoa useamman kerran. Niistä hakija saa jo tuntumaa työpaikasta ja sen henkilökunnasta. Videolla on helpompi erottautua kuin paperilla. Q : Miten videohaastatteluun voi valmistautua? A : Esikatselutilassa hakija pystyy säätämään taustan ja valaistuksen. Kasvit tai taulut taustalla voivat luoda hakijasta persoonallisen kuvan, värikäs paita antaa iloisen vaikutelman. Kysymyksiä on yleensä 3–4. Ne saattavat keskittyä substanssiin tai vaatia pientä myyntipuhetta. Niitä on hyvä miettiä rauhassa ennen vastauksien videointia. Q : Koska oma video on valmis lähetettäväksi työnantajalle? A : Ennen lähetystä video kannattaa katsoa ajatuksella ja antaa vaikka kave­

rinkin katsoa se. Videosta ei koskaan tule täydellisen valmis, joten vastauk­set kannattaa rohkeasti lähettää eteenpäin.

Viisi vinkkiä videon tekoon

➊ Ole oma itsesi: pieni jännitys ei ­haittaa!

➋ Älä tee videosta liian pitkää. Jos työnantaja ei anna aikarajaa, vastaa silti tiiviisti. ➌ Tarkista, että äänenvoimakkuus on kunnossa ja häiriöäänet minimissään. ➍ Pukeudu asianmukaisesti ja siististi. Haastattelijan vaatetus toimii tässä hyvänä esimerkkinä. ➎ Älä käytä lunttilappua, vaan juttele omin sanoin. Muista katsoa suoraan kameraan. Kysymyksiin vastasi: Anne Alarousu, videohaastatteluvalmentaja, Recruitby.net

Katso lisää ohjeita: recruitby.net/fi/videohaastatteluohjeita-ja-neuvoja sivut.monster.fi/testaavideohaastattelua

Vaativien kohteitten rakennuttamista Ahma on kokenut, ammattitaitoinen ja luotettava vaativien hankkeiden rakennuttaja ja ympäristökonsultointiin erikoistunut insinööritoimisto.

Mainioita työpaikkoja pystyville teekkareille www.ahmagroup.com


vä l i n e i tä työ n hak u u n

V ink it työhaastat t e lu u n Työhaastattelun avulla selvitetään, kuka sopii parhaiten avoinna olevaan tehtävään. Muista, että kutsu haastatteluun tarkoittaa, että olet hyvä hakija ja työnantaja on sinusta kiinnostunut. Vastaa rehellisesti ja pyri olemaan oma itsesi, työnantaja saattaa etsiä juuri sinua! teksti Tytti Hyvönen kuvitus minna mäkipää

Valmistaudu työhaastatteluun huolella ja saavu ajoissa paikalle. Näin osoitat työnantajalle kiinnostuksesi avointa tehtävää kohtaan. Haastattelupaikalla on hyvä olla noin viisi minuuttia ennen sovittua aikaa. N ä i n va l m i s ta u d ut työhaastatte luun

• Lue työpaikkailmoitus ja hakemustekstisi huolella läpi. • Tutustu yrityksen nettisivuihin. • Pohdi vastauksia yleisimpiin haastattelukysymyksiin. • Mieti valmiita kysymyksiä, joita voit esittää haastattelussa liittyen yritykseen tai tehtävään. • Pakkaa mukaasi muutama kopio CV:stäsi sekä työ- ja koulutodistuksesi. • Selvitä haastattelupaikan sijainti, ketä olet menossa tapaamaan ja hänen yhteystietonsa. • Pukeudu siististi oman persoonasi mukaan.

Työhaastattelun tarkoituksena on selventää työnantajalle osaamisesi. Varaudu kertomaan työkokemuksestasi ja opinnoistasi konkreettisesti ja laajemmin kuin CV:ssäsi. Esimerkkien avulla voit tuoda esille, mitä olet käytännössä tehnyt ja mistä asioista olet ollut vastuussa. Haastattelija pyrkii selvittämään myös t­ yöpersoonasi, joten valmistaudu vastaamaan työtapaasi koskeviin kysy­ myksiin. Yritä rentoutua, jotta haastattelija saa sinusta mahdollisimman todenmukaisen kuvan.

Viisi v inkkiä haastatte luti lanteeseen

➊ Kättele jämäkästi jokainen läsnäolija. ➋ Katso kysyjää silmiin vastatessasi. ➌ Vastaa koko kysymykseen, mutta älä harhaile sivupoluille. Muista esimerkit! Esitä kysymyksiä tehtävästä tai yrityksestä. Selvitä, millä ➍ ­aikataululla prosessi etenee. ➎ Kiitä haastattelijoita heidän ajastaan, katso heitä silmiin ja hymyile.

Yleisimpiin haastattelukysymyksiin on hyvä varautua ennalta miettimällä omia vastauksiaan. Näin voit vähentää omaa jännitystäsi ja osoittaa motivaatiosi työnantajalle. K ymmenen su osittua haastatte l ukysymyst ä

➊ Miksi hait tätä tehtävää? ➋ Miksi olet kiinnostunut työskentelemään täällä? ➌ Mitkä ovat vahvuutesi? ➍ Mitkä ovat kehittämiskohteesi? ➎ Mikä on suurin saavutuksesi opinnoissasi tai ­ työelämässä? Mikä sinua motivoi? ➏ ➐ Millaisia uratavoitteita sinulla on? Missä haluaisit olla ­ viiden vuoden päästä? ➑ Teetkö työtä mieluummin yksin vai tiimissä? ➒ Miksi meidän tulisi valita juuri sinut? ➓ Onko sinulla jotain kysyttävää?

Onnea matkaan! Muista, että haastattelu on myös sinulle tilaisuus tutustua työnantajaan ja selvittää, viihtyisitkö haettavassa työtehtävässä.

49


Case-haa stat t e lu Perinteisesti konsulttitoimistoissa ja investointipankeissa käytetyt niin sanotut case-haastattelut ovat yhä yleisempiä muuallakin työelämässä. Lue tämä artikkeli ja opit taklaamaan case-tilanteet ja välttämään yleisimmät virheet. teksti Salla Koivu kuvitus MINNA MÄKIPÄÄ

Ca s e - h a a s tat t el u tarkoittaa työhaastattelua, jossa sinun tulee ratkaista työnantajan esittämä pulma. Useimmiten pulman ratkaisu tarkoittaa joko jonkin luvun arvioimista, kuvitteellisen yrityselämän ongelman ratkaisua tai aivopähkinää. Haastattelun aikana sinun tulee ajatella ratkaisusi ongelmaan ääneen. Saat myös kysyä haastattelijalta lisäkysymyksiä. Case-haastatteluissa olennaisinta ei ole tarkalleen oikean vastauksen löytäminen. Sen sijaan haastattelijat arvioivat vastauksesi perusteella sitä, kuinka rakennat loogisia päättelyketjuja, kuinka selkeästi muotoilet ajatuksesi sanoiksi, miten luontevasti pyörittelet numeroita ja millainen on tietämyksesi alaan liittyvästä yritysmaailmasta. Case-haastatteluun ei missään nimessä kannata saapua valmistautumatta. Ratkomalla netistä tai kirjoista löytyviä esimerkki-caseja sekä opettelemalla etukäteen valmiita ratkaisurakenteita ja keinoja löytää oikopolkuja lukujen ar­ viointiin onnistut haastattelussa entistä paremmin.

Valmistaudu haastatteluun ja lue Marc P. Cosentinon Case in Point -kirja.

50

CASEN kahdeksan käskyä (Marc Cosentinon Case in Point –kirjaa m uka i l l e n )

➊ Kuuntele kysymys tarkkaan ja toista se ääneen Näin varmistat, että ymmärsit kaiken oikein. Näytät samalla haastattelijalle, että kuuntelet ja kunnioitat häntä. ➋ Tee muistiinpanoja Muistiinpanot vähentävät virheitä ja auttavat sinua, jos ajatuksesi harhautuvat aiheesta. ➌ Varmista tavoitteet Varmista haastattelijalta, että olet tajunnut kysymyksen päämäärän oikein. Esimerkiksi yrityselämän pulmassa voisit kysyä: ”Ymmärsinkö oikein, että ainoana tavoitteena on kasvattaa myyntiä?” Joskus kysymyksissä on myös piilotettuja tavoitteita ilmeisten lisäksi. ➍ Kysy lisäkysymyksiä Lisäkysymykset antavat sinulle tärkeää tietoa tehtävästä. Samalla näytät haastattelijalle, ettet ujostele stressaavissa tilanteissa. ➎ Järjestä vastauksesi loogiseksi kokonaisuudeksi Tämä on kaikista vaikeinta, mutta myös tärkeintä. Vastausrakenteisiin saat apua valmiista vastausmalleista, joita löydät esimerkiksi Cosentinon kirjasta. ➏ Mieti hetki, ennen kuin möläytät Vastatessasi caseen mieti muutama sekunti ennen jokaista kysymystäsi tai vastaustasi. Näin vältät hölmöt möläytykset. ➐ Tarkkaile haastattelijaa Kuuntele, millaista palautetta haastattelijasi antaa. Onko hän pitkästynyt? Yrittääkö hän epätoivoisesti o ­ hjata sinua takaisin raiteille? ➑ Ole innokas Näytä, että pidät ongelmanratkaisusta ja haluat t­yöpaikan.


Ku i n k a mon ta h uoltoa s e m a a on S u o m e s s a ? C ase- vastaus:

”Mietitäänpä. Asun itse Hämeenlinnassa, jossa on noin 50 000 asukasta. Huoltoasemia on muistaakseni 10. Yksi bensa-asema palvelisi siis noin 5 000 asiakasta. Kun Suomen väkiluku on noin 5 miljoonaa, voidaan laskea, että ­bensa-asemia tarvittaisiin Suomeen 5 000 000 / 5 000 = noin 1 000 kappaletta. ” O i kea vastaus:

Todellisuudessa huoltoasemia on Suomessa 856 kpl.

Tähän kysymykseen vastatessa oleellista on se, että ymmärrät laskea vastauksen väkilukuihin perustuen, sen sijaan että arvioisit vaikkapa ihmisten tai kotitalouksien yksilöllistä bensantarvetta. Käyttämällä helppoja pyöristyksiä (50 000 asukasta ja 10 huoltoasemaa vs. 53 000 asukasta ja 11 huoltoasemaa) et jää jumiin lukuja pyöritellessäsi vaan saat nopeasti jonkinlaisen arvion. Esimerkissä haastateltava eteni suoraan lopulliseen vastaukseen. Todellisuudessa päättelyn lomassa voi tunnustella haastattelijaa lisäkysymyksillä. Tällöin saa vinkkejä siitä, onko menossa oikeaan suuntaan.

vä l i n e i tä työ n hak u u n

E s imerkki-case


Jätä jälkiä, joista olet ylpeä. Uskallatko ottaa riskin ja tarttua haasteeseen? Kuunteletko sisäistä ääntäsi, joka houkuttelee sinua johonkin uuteen? Annatko mahdollisuuden muutokselle, joka voi käynnistää jotain ainutlaatuista? Tutkimme ja kehitämme jatkuvasti uusia keinoja jotka mahdollistavat puhtaamman liikkumisen tänään, mutta ennen kaikkea huomennakin. Me etsimme tulevaisuuden sankareita, ihmisiä, joilla on tahto tehdä jotain merkityksellistä ja uteliaisuutta valloittaa uusia alueita. Meille ainoa suunta on eteenpäin.

www.nesteoil.fi/tyopaikat


Q : Kuinka paljon työnhakijan tulisi tietää työpaikasta haastatteluun mennessään? A : Yrityksen verkkosivuihin ja sosiaalisen median sivuihin on hyvä tutustua. Niistä saa mielikuvaa niin yrityksen tarjonnasta ja asiakkaista, kuin myös yrityksessä vallitsevasta kulttuurista. Näistä ei haastattelussa pistokoetta järjestetä, mutta yritykseen perehtynyt työnhakija osaa muotoilla vastauksensa laadukkaasti kohdeyleisölleen. Meitä kiinnostavat konkreettiset esimerkit: mitkä asiat mahdollisesti mediassa ja somessa ovat herättäneet hakijan huomiota ja miksi. Jos yritykseen ei ole tutustunut mitenkään etukäteen, se on vaan välitön "turn-off".

vä l i n e i tä työ n hak u u n

Q &A

työhaastatte lu

Q : Kolme tärkeintä asiaa, jotka olisi hyvä työnhakijana muistaa työhaastattelussa? ➊ Ole oma itsesi. ➋ Älä liioittele tai vähättele osaamistasi. Kaikkea ei tarvitse osata. ➌ Tuo esiin kiinnostuksen kohteesi ja motivaatiosi kehittyä. Mikael Kopteff, ohjelmistoarkkitehti ja rekrytiimin jäsen, Reaktor

➊ Ole oma itsesi. Tuo esille omia ajatuksiasi mieluummin

Q : Mitä haastatteluun pitäisi pukea päälleen? A : Kannattaa pukeutua siististi: se osoittaa sinun arvostavan haastattelutilaisuutta ja haastattelijaasi. Vaatetus kannattaa samalla valita itselleen sopivaksi. Voit myös miettiä, miten olet nähnyt yrityksen työntekijöiden pukeutuvan.

kuin toistat muualta opittuja kliseitä. Tämä pätee, vaikka ei olisi vielä varma, ovatko omat ajatukset vielä kypsiä tai ns. oikeanlaisia. ➋ Kerro mikä sinut sytyttää. Tällä on merkitystä, kun etsitään intohimoisia työntekijöitä, jotka innostuvat ja ovat valmiita antamaan parhaansa, jotta asiakkaamme ovat tyytyväisiä. ➌ Työhaastattelu on myös mahdollisuus tutustua yritykseen. Mieti oman työntekosi ja pidemmän ajan viihtyvyytesi kannalta olennaisia kysymyksiä ja kysy niitä haastattelijoilta. Tällä osoitat myös mielenkiintoa juuri tätä yritystä kohtaan.

Heidi Auvinen, HR-koordinaattori, YIT Rakennus Oy

Suvi Peltomäki, tiimipäällikkö, Solita

Suvi Peltomäki, tiimipäällikkö, Solita

A : Suunnittelualalla pukeutumiskoodi on rennompi kuin vaikkapa finanssialalla. Smart casual on hyvä linjaus, jonka puitteissa voi halutessaan tuoda esille myös omaa persoonallista pukeutumistyyliään. Jussi Likitalo, Regional Manager, West Finland, Neste Jacobs

A : Työhaastatteluun kannattaa pukeutua siististi. Esimerkiksi insinöörin paikkaa haettaessa ei yleensä tarvita pukua. Ei ehkä kannata pukeutua liian huomiota herättävästi, ettei työnantajalle synny vääränlaista mielikuvaa pukeutumisen perusteella. Jos näin käy, joutuu todistamaan taitonsa haastattelutilanteessa tuplatyön verran. Työhaastattelussa tärkeintä on olla oma pirteä itsensä, osoittaa halua tulla työhön ja oppia. Kannattaa aina muistaa, että työnantaja hakee vahvistuksia tiimiinsä. Jos työnantajalla on valintamahdollisuus, kallistuu vaakakuppi sen hakijan puoleen, jolla työnantaja uskoo olevan eniten annettavaa yritykselle ja työryhmälle. Janne Wuorenjuuri, ryhmäpäällikkö, VR Track

Q : Pitääkö työhaastattelussa olla hauska vai asiallinen? A : Omaa persoonaa ei kannata yrittää muuttaa haastattelua varten. Työhaastatteluun valmistautuessa kannattaa tehdä taustatutkimusta organisaatiosta – konservatiiviseen organisaatioon ja positioon asiallinen ote, epämuodollisempaan organisaatioon sopii rennompi vuorovaikutus. Positiivinen asenne riittää, eikä työhaastattelussa tarvitse yrittää olla hauska. Anniina Tchernych, Recruitment Director, aTalent Recruiting Oy

Q : Kannattaako työhaastattelussa ottaa palkka puheeksi? A : Jos asialla on sinulle merkitystä ja et ole hakemuksessa esittänyt omaa palkkatoivettasi, kannattaa. Näin varmistat, että olette työnantajan kanssa samalla kartalla. Anniina Tchernych, Recruitment Director, aTalent Recruiting Oy

Q : Jos työnantaja sanoo haastattelun lopuksi: “Onko sinulla jotain kysyttävää?”, mitä siihen pitäisi vastata? A : ”Mitä odotatte minun saavan aikaan X aikavälillä?” -kysymys osoittaa, että haastateltu on tavoitteellinen ja pyrkii olemaan työnantajalle hyödyksi. Toinen vaihtoehto osoittaa kiinnostustaan yritykseen on esittää tarkentavia kysymyksiä esimerkiksi asiakkaista, työyhteisöstä tai tulevasta tiimistä. Anniina Tchernych, Recruitment Director, aTalent Recruiting Oy

A : Ennen haastattelua on hyvä miettiä muutamia kysymyksiä esimerkiksi yrityksen toiminnasta, työn luonteesta, mahdollisesta tulevasta työtiimistä tai muista vastaavista asioista. Jos käykin niin, että haastattelun aikana kaikkiin kysymyksiisi vastataan, niin voit todeta, että oletkin jo saanut haastattelun aikana vastaukset kysymyksiin, joita olit miettinyt. Heidi Auvinen, HR-koordinaattori, YIT Rakennus Oy

A : Haastattelu on yleensä kestoltaan tunnista kahteen. Tämä on suhteellisen lyhyt aika, mutta sen perusteella tehdään usein pitkäaikaisia päätöksiä. Näissä tilanteissa on siis tärkeää kertoa puolin ja toisin avoimesti ja rehellisesti odotuksista ja toiveista. Hakijan kannattaa kysyä kaikki epäselvät ja askarruttavat asiat työtehtävästä ja työyhteisöstä. Jussi Likitalo, Regional Manager, West Finland, Neste Jacobs

53


Tee työsopim us teksti Emilia Ylinen kuvitus minna mäkipää T y ö so p i m u s s i s ältää ne ehdot, joilla työntekijä myy työpanoksensa ja aikansa työnantajan käyttöön. Siinä sovittujen ehtojen lisäksi työehtoihin vaikuttavat myös työlainsäädäntö (mm. työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosi­ lomalaki) sekä mahdollinen työehtosopimus eli TES. Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena. Suullinen sopimus on pätevä, mutta vaikeuttaa sovittujen ehtojen toteennäyttämistä jälkikäteen. Jos menet valtiolle tai kunnalle töihin, virkamääräys korvaa tällöin työsopimuksen. Va l m i s ta u d u t e kemään työsopimus

Liian halvalla? Ota selvää, mikä on palkkataso vastaavissa tehtävissä koulutuksellasi ja opintopisteilläsi. Apua saat esimerkiksi TEKin palkkasuosituksista (sivu 61). Lomamatkalle? Mieti, haluaisitko pitää kesällä vapaata. Keskustele palkallisesta tai palkattomasta lomasta työnantajan kanssa. Kysy rohkeasti! Älä allekirjoita mitään, mitä et ymmärrä. Kysy rohkeasti epäselvistä työsopimuksen kohdista, jotta tiedät, mitä ne tarkoittavat. Keskusteluissa esiin tulleita työsuhteen ehtoja ei myöskään kannata jättää myöhemmin sovittaviksi, sillä yhteisen näkemyksen löytäminen voi allekirjoittamisen jälkeen olla hankalaa.

Muista, että työsopimuksesta tulee tehdä kaksi samansisältöistä kappaletta: toinen sinulle, toinen työnantajallesi. Laita työsopimus hyvään talteen, saatat tarvita sitä vielä myöhemmin.

54

Tarkista ainakin seuraavat seikat työs opimuksesta

• työsopimuksen osapuolet • työsopimuksen voimassaolo (määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva) • työnteon alkuajankohta • koeaika • työaika • työntekopaikka • listaus työntekijän pääasiallisista työtehtävistä • palkka ja muut vastikkeet, kuten luontaisedut • palkanmaksupäivä • vuosiloman määräytyminen • irtisanomisaika • sovellettava työehtosopimus eli TES • päiväys ja allekirjoitukset Huomi oi myös nämä

• mahdollinen työntekijälle tarjottava koulutus • matka-ajan palkka ja matkakustannusten korvaaminen • lomarahan maksaminen • ylitöiden korvaaminen • työntekijälle myönnettävät vakuutukset • salassapito- ja kilpailukieltolausekkeet • Sopimussakkoihin sitoutumista tulee välttää! • Liukuva työaika ja ylityöt ovat eri asia.

Määräaikaiset työs opimukset

Kesätyöt ovat usein määräaikaisia työsuhteita ja niitä ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, mikäli irtisanomis­oikeudesta ei ole sovittu. Jos sitoutuminen koko määräajaksi arveluttaa, sovi työsopimukseen mahdollisuus irti­sanoa työsuhde tiettyä irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaisessa työsopimuksessa tulee alkuajankohdan lisäksi olla näkyvillä määräaikaisuuden päättymisajankohta sekä määräaikaisuuden peruste. Sallittuna perusteena voi olla esimerkiksi sijaisuus.


Kieltosopimukset heikentävät työntekijän asemaa ja työsuhteen ehtoja, mistä syystä niihin tulee suhtautua varauksella. Kilpailukieltosopimus = Et saa mennä kilpailijalle töihin tai perustaa kilpailevaa yritystoimintaa työsuhteesi jälkeen. Kilpailukiellon kesto voi maksimissaan olla 6 kuukautta. Määräaikaisissa kesätyösopimuksissa ei välttämättä ole edes perustetta sopia kilpailukiellosta.

Ota yhteyttä TEKin lakimieheen, jos olet epävarma jostain työsopimuksesi kohdasta. Hän käy sopimuksen kanssasi läpi.

vä l i n e i tä työ n hak u u n

Ki elto s o p i m u k s e t

Salassapitosopimus = Sinun tulee pitää salassa tietyt asiat työsuhteesi päättymisen jälkeen. Sivutoimikielto = Et saa työsuhteesi aikana tehdä työnantajan kanssa kilpailevaa tai päätyötäsi häiritsevää muuta työtä.

94 %

opiskelijoista teki työnantajansa­­ kanssa kesätyöstään kirjallisen työ- tai virkasopimuksen.

Q &A L a k i m i e s vastaa

Q : Miten pitäisi toimia, jos yhtä haettua työpaikkaa jo tarjotaan, mutta haluaisi vielä kuulostella, miten muiden haettujen työpaikkojen suhteen käy? A : Voit ottaa paikan vastaan ja myöhemmin irtisanoutua irtisanomisaikaa noudattaen. Työntekijä voi irtisanoutua, vaikka työ ei olisi vielä alkanut. Jos työsopimus on määräaikainen, eikä siinä ole irtisanomisoikeutta, kannattaa ennen sopimuksen allekirjoitusta kysyä muista vireillä olevista paikoista, onko valintoja vielä tehty. Q : Millä perusteilla kesätyöntekijä voidaan irtisanoa? A : Kesätyöt ovat pääosin määräaikaisia, eikä oikeutta määräaikaisen sopimuksen irtisanomiseen ole, ellei irtisanomisehdosta ole sovittu. Määräaikaisen sopimuksen voi purkaa, jos työsopimuslain edellytykset täyttyvät. Tietyissä poikkeustapauksissa määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa. Tällainen tilanne on esimerkiksi yrityksen ajautuessa konkurssiin.

75%

opiskelijoista oli kesällä 2013 työsuhteessa, johon sovellettiin yleistä työ- tai virkaehtosopimusta. Lähde: TEKin opiskelijajäsenten työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013

Q : Saako kesätyöntekijä pitää lomaa? A : Lomaa kertyy pääsäännön mukaisesti kaksi päivää kuukaudessa. Ellei loman pitämisestä työsuhteen aikana ole erikseen sovittu kesätyösopimusta tehtäessä, ei kesätyöntekijä saa pitää ansaitsemiaan lomapäiviä lomana työsopimuksen aikana. Pitämättömät lomapäivät maksetaan työsuhteen päättyessä rahana eli lomakorvauksena. Q : Saako töissä käyttää Facebookia? A : Työntekijän velvollisuus on tehdä sovittua ja työnantajan määräämää työtä. Työnantajalla on oikeus kieltää Facebookin käyttö työaikana ja kiellon laajuus on työnantajan harkinnan varassa. Työntekijöitä usein ohjeistetaan sosiaalisen median käytöstä työpaikoilla ja työasioihin liittyen, mistä kannattaa olla perillä jo heti työsuhteen alusta alkaen. Q : Saako työnantaja googlata työnhakijan ja käyttää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa olevaa materiaalia häntä vastaan? A : Työnhakijan googlaaminen ei ole varsinaisesti kielletty, mutta tietoja ei saa kerätä tai käyttää hyväksi päätöksenteossa. Työnantajan on kerättävä työnhakijaa koskevat henkilötiedot ensisijaisesti työnhakijalta itseltään. Jos tietoja kerätään muualta, tulisi tähän saada työnhakijan suostumus. Ei ole kuitenkaan huono idea parantaa omaa verkkonäkyvyyttään kontrolloimalla netistä löytyviä tietoja itsestä. Kysymyksiin vastasi: Emilia Ylinen, lakimies, TEK

55


Työtodist u s teksti Emilia Ylinen, Katariina Rönnqvist ja Kati Johansson

työntekijällä on oikeus halutessaan saada kirjallinen todistus työsuhteestaan sen päättyessä. Todistus kannattaa pyytää, koska siinä kuvaillut työtehtävät kertovat kokemuksestasi ja osaamisestasi. Se on arvokas tieto, kun haet seuraavaa työpaikkaa! Työtodistus voi olla suppea tai laaja. Laajaan työtodistukseen voit pyytää maininnan työsuhteesi loppumisen syystä sekä/tai arvion työtaidoistasi ja käytöksestäsi. Huomioi, että työnantajan tulee kirjoittaa arvioihin oma näkemyksensä. Jos niistä puuttuu itsellesi tärkeä huomio, voit ottaa sen puheeksi todistuksen kirjoittajan kanssa. Mikään laki ei kuitenkaan velvoita työnantajaa muuttamaan arviotaan. Jos arvio ei miellytä sinua, voit kiistatilanteessa pyytää uuden, suppean työtodistuksen, jossa sitä ei ole.

Lain mukaan

kuvitus minna mäkipää

T yötodistuksessa pitää olla

• • • • • •

työntekijän nimi (ja sotu) työpaikan nimi työsuhteen kesto: alkamis- ja päättymisajankohta tehtävänimike pääasiallisten tehtävien kuvailu päiväys ja todistuksen antajan allekirjoitus

T yötodistuksessa ei saa olla

• piiloviestejä, vihjailua tai rivien välissä olevaa ­tietoa, esim. ”ilkeistä vitseistään huolimatta tehokas ­työntekijä” • mainintaa perhevapaasta tai muista poissaoloista, esim. sairauspoissaolot T yötodistukseen voi ha lutessaan pyy t ä ä (laaja todistus)

Työtodistus annetaan käytännössä yleensä työkielellä tai valtion virallisella kielellä. Eri kieliversioiden hankkiminen on työntekijän omalla vastuulla.

• työsuhteen päättymisen syy, esim. “Työsuhde oli ­määräaikainen.”, “Työsuhde päättyi työntekijän omasta irtisanoutumisesta hänen siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen.”, “Irtisanominen tuotannollis-taloudel­lisista syistä.” • arvio työtaidoista ja käytöksestä Milloin työt odistuksen voi pyytää?

• työsuhteen päättyessä: työnantajan on annettava se viivytyksettä • työnantaja on velvollinen antamaan todistuksen jopa 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä • työtodistusta omista taidoista ja käytöksestä voi pyytää 5 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä • jos työsuhde on päättynyt yli 10 vuotta sitten tai alku­peräinen todistus on kadonnut tai turmeltunut, on työnantaja velvollinen antamaan työtodistuksen vain, jos siitä ei koidu kohtuutonta hankaluutta hänelle

Arkistoi kaikki alkuperäiset työtodistuksesi samaan kansioon. Voit tallettaa siihen myös tutkinto­ todistuksesi. Kansio on helppo ottaa mukaan haastatteluun ja sitä on kätevä selata. Satsaa siistiin kansioon!

56


U ra- ja r ekry to i n t i­ palvelut e s i t täy ty vät (kesä + työnhaku) – ahdistus = _________________

Jos esitetyn laskutehtävän ratkaiseminen on haastavaa, ota yhteyttä kotikampuksesi ura- ja rekrytointipalveluihin. Saat tukea työnhakuusi, ammattilaisten palautetta hakupapereistasi ja vinkkejä urapolullesi.

L a p p e e n r a n ta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston urapalvelut Skinnarilankatu 34, Päärakennuksen 3. krs, Galleria-­aulan vieressä careerservices@lut.fi www.lut.fi/urapalvelut LUT urapalvelut tarjoaa: • tietopalvelua • urasuunnittelun ja työnhaun tuki­ aineiston • oppaita • linkit palvelutarjoajien sivuille • ryhmävalmennuksia • urasuunnittelua • itsetuntemusta • työnhakuklinikoita • työnantajakontakteja • DuuniDayn tammikuussa • työnantajatilaisuuksia ympäri ­vuoden • ilmoituksia avoimista työ-, harjoittelu- ja opinnäytepaikoista • Profinder-palvelun yritysten/toimipaikkojen hakuun halutuin kriteerein • aktiivista tiedotusta palveluista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista

58

Oulu

Otaniemi

Aalto-yliopiston ura- ja rekry­ tointipalvelut Otakaari 1 F, 1. krs, huone Y192 career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Ura- ja rekrytointipalvelut tukee ­Aalto-yliopiston teekkareita kaikissa työnhakuun liittyvissä asioissa. • Löydät palvelut keskeltä Otaniemen kampusta osoitteesta Otakaari 1 F, ­huone Y192. • Ota yhteyttä joko sähköpostitse tai tule käymään! Toimisto on auki ­ ma–to klo 12:00–14:00. • Muista tutustua palveluihin Aalto ­CareerWebissä: into.aalto.fi/careerweb.

Oulun yliopiston Opiskelijakeskus Linnanmaa, Opintokatu, KE1020 career@oulu.fi www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opiskelijakeskus Oulun yliopiston O ­ piskelijakeskus palvelee yliopiston kaikkien tiede­kuntien opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja uraohjauksessa: • opintojen suunnittelu ja e­ teneminen • uraohjaus • opiskelijoiden työelämätaitojen edistäminen • harjoitteluasiat ja rahoitus • avoimet harjoittelupaikat kotimaassa ja ulkomailla • tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään • opintopsykologipalvelut


Porin yliopistokeskuksen ura- ja rekrytointipalvelut rekry@ucpori.fi www.ucpori.fi/rekry Rekryn ilmoitustaululta (­Ravintola Sofian eteisaulasta) löytyy P ­ orin ­yliopistokeskuksen opiskelijoille suunnattuja: • työpaikkoja • harjoittelupaikkoja

Kaikki palvelut ovat opiskelijoille ­maksuttomia!

tau sta l l a t u k e n a

Po r i

• hakijarekisteri, johon ilmoittautumalla voit työllistyä myös opintojen ohessa • luennot työelämätaitoihin ja työmarkkinoihin liittyen • ilmoituslistaus opiskelijoille sopivista työpaikoista

Vaasa

Vaasan yliopiston urapalvelut Wolffintie 34, Luotsi-rakennuksen 1. krs urapalvelut@uva.fi www.uva.fi/fi/for/student/guidance/­ career Urapalvelut tarjoaa opiskelijoille: • uraohjausta • harjoittelutukea ja tietoa harjoittelusta • työnhaun neuvontaa

Nettisivuilta ucpori.fi/rekry löytyy: • avoimia työpaikkoja • tietoa mm. yliopistokeskuksesta valmistuneiden työllistymisestä • tärkeitä linkkejä ­emoyliopistojen rekrytointipalveluihin ja työn­ hakuoppaisiin

Urapalvelut välittää ­opiskelijoille myös työpaikkailmoituksia. T ­ erve­tuloa juttelemaan!

Turku

Apparaatti (Liisankatu 8) tarjoaa yrityksille ja opiskelijoille korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden tuen. Se tarjoaa myös asiantuntijoiden sparrauksen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja markkinoille viemiseen.

Ta m p e r e

Adecco – TTY Työelämäpalvelut Korkeakoulunkatu 10, Rakennustalon 2. krs adecco.tty@adecco.fi www.adecco.fi/tty Palvelut opiskelijoille: • palaute ja kehitysideat ansioluetteloosi • vinkit työhakemuksen kirjoittamiseen • tietoa työnhakukanavista ja työllistymismahdollisuuksista • neuvot työhaastatteluun valmistautumiseen ja mahdollisuus tulla harjoitushaastatteluun

Rekry – Turun yliopiston työelämä­ palvelut Henrikinkatu 1B Puh. (02) 333 5873 rekrytointi@utu.fi www.utu.fi/Rekry Mietitkö, mihin tutkinnon jälkeen? Rekry voi auttaa. Rekry – Turun yli­ opiston työelämäpalvelut antaa ­pa­likoita omannäköisen työelämän ­rakentamiseen. Rekryssä annetaan ­tietoa liittyen: • urasuunnitteluun • työnhakuun • työharjoitteluun • opiskelun jälkeiseen sijoittumiseen Jos kaipaat apua työurasi suunnitteluun, varaa uraohjaajalta tapaamis­aika. Ota yhteyttä ­asiakasneuvoja J­ aana Vesteriseen (p. (02) 333 5873) tai pistäydy Rekryn toimistossa ­Henrikinkadulla! Lisätietoa Rekryn toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista saat Rekryn Facebook-sivuilta: www.facebook.com/RekryTurku.

Åbo

Åbo Akademis Arbetsforum Henriksgatan 1B, 2:a våningen arbetsforum@abo.fi www.abo.fi/arbetsforum Arbetsforum betjänar dig under hela studietiden och också dig som nyutexaminerad med: • karriärplanering • hjälp att skriva ansökan och CV • placeringsstatistik • praktik- och arbetsplatsannonser i Arbetsforums databas Besök Arbetsforums informativa hemsidor! www.abo.fi/arbetsforum

59


S ei t s e m ä n k e rta a TE K Tekniikan akateemiset TEK on tekniikan alan yliopistokoulutettujen etu- ja palvelujärjestö. Jäsenet ovat tekniikan, tietojenkäsittelyn, arkkitehtuurin tai luonnontieteiden yliopistotutkinnon suorittaneita ja vastaavissa tehtävissä työskenteleviä korkeakoulututkinnon suorittaneita sekä näiden alojen opiskelijoita.

teksti tek kuvitus minna mäkipää

edes tarkoittaa ja miksi juuri sinun pitäisi liityä TEKin jäseneksi? Tässä on seitsemän hyvää syytä.

Mi t ä e t u - j a palvelujärjestö

➊ L ö y d ä t TEKi n k otikampukse ltasi TEKin opiskelijaedunvalvontaa toteuttaa koko TEKin toimisto Pasilassa teekkariasiamiehen johdolla. Pääosa työstä tehdään kuitenkin suurimmilla opiskelupaikkakunnilla, joissa toimintaa pyörittävät teekkariyhdysmiehet eli TYKit. TYKit löytyvät Espoon Otaniemestä, Tampereella Hervannasta, Oulusta, Vaasasta, Turusta ja Lappeenrannasta. TYKkien apuna jokaisessa teekkarikillassa toimii TEKin kiltayhdyshenkilö eli KYHi, joka on opiskelijoiden lähin kontakti TEKiin. Kiltayhdyshenkilöt ovat TEKin kouluttamia työelämäosaajia, joten älä epäröi kääntyä heidän puoleensa. Jos he eivät heti osaa kertoa vastausta kysymykseesi, tietävät he varmasti, mistä se löytyy.

➋ C V- kl i n i ko ilta saat vinkkejä työnhakuun Oman yliopistosi ura- ja rekrytointipalveluiden lisäksi myös TEKin Urapalveluiden asiantuntijat auttavat sinua työnhaussa. TEKin CV-klinikoilla annamme sinulle neuvoja ja vinkkejä liittyen CV:n tekoon ja yleisesti työnhakuun sekä kerromme, miten voit hyödyntää sosiaalisen m ­ edian palveluita entistä kattavammin työnhaussa. CV-klinikoita järjestämme opiskelupaikkakunnallasi päivää tai paria ­ennen rekrytointimessuja. Messujen ajankohdan löydät sivulta 16.

60

➌ Saat apua työs opimuksen tekemiseen Täysipäiväisessä työsuhteessa vietät aikaa työpaikallasi 37,5 tuntia viikossa ja lähes 2 000 tuntia vuodessa, eli jopa 80 000 tuntia elämäsi aikana. Ei siis ole yhdentekevää, millä ehdoilla työtäsi teet! TEKin lakimiehet auttavat sinua työsopimuksen kiemuroissa ja kattavat tietopalvelumme kertovat, mitä sinun on hyvä huomioida työehdoissasi. Katso asiasta lisää verkkosivuiltamme tai ota lakimieheemme yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää työsopimukseen tai työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa.

➍ Pysyt karta lla oikeudenmukaisesta pa lkk a ­ kehityksestä

TEK antaa vuosittain suosituksen sekä teekkareiden että valmistuneiden diplomi-insinöörien palkkaa varten. TEKin opiskelijoiden kesätöistään antamiin palkkatietoihin perustuva harjoittelijapalkkasuositus on hyvä lähtökohta oikeudenmukaisen palkkapyynnön esittämiseen. Katso T ­ EKin vuoden 2014 palkkasuositukset viereisestä taulukosta. Suosituspalkat koskevat omaan opintoalaan liittyvää työtä ja niitä nostavat aiempi työkokemus sekä työskentelyvalmiutta parantavat lisäopinnot.

➎ Voit osallistua o piskel ijoiden työmarkk i n ak oulutuksiin

Yliopistosi kouluttaa sinusta tekniikan ammattilaisen. Koulutuksen ohessa on hyvä hankkia myös työelämässä tarvittavaa työmarkkinatietoutta. TEK on mukana järjestämässä työmarkkinakursseja ja -koulutustilaisuuksia eri yliopistois-


Lisää syitä lähteä mukaan: www.tek.fi/opiskelijat

opint opisteet

pal kkasu ositus ( €/ k k )

37,5

1 930

75

2 020

112,5

2 120

150

2 230

195

2 340

240

2 480

diplomityö

2 560

Pääkaupunkiseudulla palkkataso on elinkustannusten vuoksi kuusi prosenttia muuta maata korkeampi. sa. Koulutuksissa esitellään niin suomalaisten työmarkkinoiden toimintaa kuin työntekijöiden oikeuksia ja vastuita. Oman paikkakuntasi tilaisuuksista voit kysellä tarkemmin esimerkiksi ainejärjestösi TEK-kiltayhdyshenkilöltä.

56%

opiskelijoista työskenteli lukuvuoden 2012–2013 aikana.

➏ Ta lou t e s i o n turvattu TEKin opiskelijajäsenenä voit liittyä IAET-kassaan (insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa) jo opiskeluaikanasi. Kassaan kannattaa liittyä heti ensimmäisten kesätöittesi alussa, jotta ehdit täyttää työssäoloehdon opiskeluaikanasi. Liittymishetkellä sinun on oltava työsuhteessa. Lue lisää IAET-kassasta sivulta 68.

➐ S a at el ä m ä n mittaista yhteistyötä ja edun ­ va lvo n ta a

TEK on mukana kehittämässä tekniikan alan koulutusta, tekniikan alan arvostusta sekä uusia työehtoja tietotyöläistemme tarpeisiin. Opiskelijoiden ääni kuuluu järjestömme hallinnossa yli 40 opiskelijan voimin. TEKissä toimii useita pienempiä kerhoja ja ryhmiä, jotka tukevat oman alansa ammattilaisten osaamisen kehittymistä ja verkostoitumista. Uusin on TEKin Yrittäjäklubi, joka toimii yrittäjyydestä kiinnostuneiden ja yrittäjien kohtauspaikkana TEKissä.

Lukuvuoden aikana olin… vakituisessa työsuhteessa 37 % määräaikaisessa työsuhteessa 56 % toimin yrittäjänä 2 % tilanteeni oli jonkin muu 5 %

40%

opiskelijoista jatkoi kesä­ työpaikassaan osaaikaisena tai kokopäiväisenä syksyllä 2013.

Lähde: TEKin opiskelijajäsenten työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 61

tau sta l l a t u k e n a

Tutustu teekkariuteen: www.teekkari.fi ja facebook.com/teekkarit

TEK i n pa l kka­ s u o s i t uk s e t o p i s k e l i j o i l le 2014


Työnhaun

­

ai kavarkaat

teksti Timo Tapola kuva samuli sivonen Ke s ä t y ö n e t s i minen on itsenäinen projekti, jossa vastuu ja valta ovat sinulla. Aikavarkaat häiritsevät h ­ elposti tällaisten projektien edistymistä. Tyypillisiä aikavarkaita ovat esimerkiksi nettisurffailu ja tietokonepelit. Oudoin aikavaras on siivoaminen, joka yleensä alkaa kiinnostaa tenttiä tai deadlinea edeltävänä päivänä. Pahimmassa tapauksessa aikavarkaat voivat jumittaa työnhaun aloituksen ohi parhaan hakukauden. N ä i n k u k i s tat aikavarkaat!

➊ Päätä ottaa valta itsellesi aikavarkaiden suhteen. Tätä päätöstä ei kukaan ulkopuolinen voi tehdä. Usein kuitenkin keskustelu muiden kesätyönhakijoiden kanssa auttaa päätöksen syntymisessä. Kun keskustelee toisten kanssa ymmärtää, että aikavarkaat ja vetkuttelu ovat asioita, joiden kanssa useimmat opiskelijat painivat päivittäin.

➋ Luo työnhaulle tarkoitettu suotuisa paikka kotiin tai lähiympäristöön. Esimerkiksi kirjasto tai rauhallinen kahvila sopivan matkan päässä häiriötekijöistä voi tehostaa ajankäyttöäsi.

➌ Vasta kolmas vaihe on tarvittavan ajan luominen kalenteriin työnhaulle.

➍ Löydä itsellesi sopiva työrytmi työnhaulle varattuna aikana. Sopiva rytmi vaihtelee yksilöittäin hyvin paljon. Joillekin sopii pitkä yhtäjaksoinen keskittyminen ja toiset taas vaativat lyhyitä (hallittuja) keskeytyksiä. Joidenkin on mahdotonta istua paikallaan koko päivää, ja heidän tarvitsee sisällyttää liikuntaa työnhaun lomaan.

➎ Luo itsellesi sopiva työnhaun tyyli. Jotkut tarvitsevat enemmän aikaa kuin toiset työnhakudokumenttien kirjoittamiseen. Vaikka olisitkin nopea kirjoittaja, pyri pääsemään sisälle haettavan työtehtävän oleellisiin vaatimuksiin. Katso käytännön neuvoja CV:n ja hakemuksen tekemiseen sivulta 29 alkaen, jotta kirjoittaminen sujuu ilman suurempia jumeja.

➏ Pitkäaikaisen motivaation kannalta tärkein vaihe on oppia palkitsemaan itseään pienistä onnistumisista. Muista iloita, kun saat hyvän työhakemuksen lähetettyä kiinnostavalle työnantajalle. Näistä pienistä onnistumisista kesätyöpaikkasi löytyminen on kiinni.

Tee inhottavin ja vaikein askare joka päivä heti aamusta. Tällöin katkaiset siivet viivyttelyltä heti kättelyssä ja voit viettää loppu­päivän mukavien juttujen parissa. Brian Tracy: Eat that frog!

62


teksti Katariina Rönnqvist

päivän työlistalla on yksi asia. Siihen pitäisi ryhtyä viipymättä, mutta yhtäkkiä moni muu asia vaikuttaa paljon mielekkäämmältä. Ja niiden muiden asioiden tekemiseen on hyvä syy – tietenkin. Viivyttely on universaali ongelma, joka saattaa yllättää esimerkiksi silloin, kun pitäisi hakea töitä, ­lukea tenttiin, tehdä lopputyötä tai olla tuottelias työpaikalla. Onko viivyttely sinulle tuttua? Kokeile ja pelaa Teekkarin työkirjan Viivyttelybingoa! Ruksi lausahduksista ne, joita olet käyttänyt verukkeena viimeisen vuoden aikana tärkeän asian lykkäämiseksi.

A a m u k a hv i n j äl keen

Lukuvinkki: Angela Liaon sarjakuva A Field Guide to Procrastinators osoitteessa 20px.com on mainio ja toimi inspi­ raationa bingolle.

A pua? Yli o p p i l a i d e n t e rv eydenh oit o-

tarjoaa erilaisia terveydenedistämis- ja sairaanhoitopalveluja. Esimerkiksi YTHS:n nettisivuilla on henkisen hyvinvoinnin oppaita vapaasti luettavissa. Aiheet vaihtelevat stressihampaista masennuksen tunnistamiseen ja esiintymisjännityksen lieventämiseen. www.yths.fi

s ä ä t i ö YTHS

Vien koirani lenkille. Muuten se tuijottelee sohvan takaa, kun yritän työskennellä.

Putsaan grillin ritilän. Ruoan­ laittoon ei mene turhaan aikaa ­sitten, kun ­nälkä koittaa.

Imuroin ja aakkostan levy­ kokoelmani. Työympäristön pitää olla siisti!

Soitan kaverille ja kysyn, ­pitäisikö hänenkin olla ­tekemässä jotain.

Teen ensin alta pois nämä pari nopeasti hoituvaa pikkujuttua.

Pelaan tämän lainassa olevan videopelin läpi, jotta voin palauttaa sen serkulleni. Sitten voin keskittyä tehtävääni rauhassa.

Otan ihan pienet nokoset (= 3 tuntia, koska ­torkutin kännykän herätyskelloa).

Tilaan ­nopeasti pari kirjaa. P ­ aitsi ennen ostopäätöstä pitäisi l­ukea joitakin kirja-­ arvosteluja…

Teen ensin y­ hden jutun, johon sain mielettömän ­idean. Sen jälkeen hoidan ­tämän ­pakollisen asian.

Käyn ­yksillä ­paikallispubis­sa, kun kaveri p ­ yysi seuraksi. Ehtiihän sitä työskennellä illemmallakin.

Odotan inspiraatiota. Kyllä se kohta…

AARGH! Ei tässä mielentilassa voi työskennellä.

En tee tätä ihan vielä. Viimeisenä iltana ennen dead­linea saan psyykattua itseni parhaaseen vauhtiin.

Teen listan kaikista niistä asioista, jotka minun pitäi­ si tehdä. Sitten muokkaan listasta taitto-ohjelmalla sellai­sen, että sitä kehtaa katsella.

Käyn vähän Face­ bookissa… mikä­ hän tuo video ­oikein on, ­jonka kurssikaverini juuri linkkasi?

Menen ­veljeni luo katsomaan jalka­ pallo-ottelun. ­Sehän ­pelataan ainoastaan ­tänään!

Jos ajankäyttö tuntuu ongelmalliselta, opinnot eivät oikein etene tai jokin muu asia painaa mieltä, kannattaa tutustua tähän kolmikkoon. järjestää elämäntaitokursseja, hengailuiltoja ja ylläpitää nettiryhmiä. Nyytin kotisivuilla on paljon materiaalia opiskelijan hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi. www.nyyti.fi Nyyti ry

Yliopistot tarjoavat opiskelijoilleen opinto- ja/tai urapsyk olog i n

palveluita. Hänen kanssaan voi k­ äydä läpi esimerkiksi ajankäytön ­haasteita. Kannattaa tarkistaa, mitä palveluita omalta kampukselta saa ja tarvittaessa hyödyntää niitä.

63

tau sta l l a t u k e n a

Viivyttely- b i n g o


HUNGRY FOR EXCELLENCE? Neste Jacobs is a preferred solution provider of high-quality technology, engineering and project services for a wide range of industries in the oil and gas, petrochemicals, chemicals and biotechnology fields.

www.nestejacobs.com

Porvoo | Kotka | Turku | Naantali | Gothenburg | Nynashamn | Rotterdam | Abu Dhabi | Singapore


tau sta l l a t u k e n a

J os töitä e i löy dy ? teksti Outi Simi kuvitus jesse pasanen

Ole aktiivinen ja selvitä heti tarjolla olevat tuet ja palvelut. Mieti ennakkoluulottomasti erilaisia vaihtoehtoja edistää työnhakuasi valmistumisesi jälkeen. 65


T u t u s t u T y ö - j a e l inkein otoimist ojen uusiin, paikallisiin kotisivuihin www.te-palvelut.fi. Sivuilla on ajankohtaista tietoa työllisyysasioista ja tapahtumakalenteri.

mutta kesätöitä ei löytynyt? Jos opiskelet kesällä päätoimisesti, kannattaa tutustua mahdollisuuteen saada kesäajalta opintotukea. Tarkista ehdot: www.kela.fi  opiskelijat. Jos sinulla ei ole kesätöitä etkä opiskele kesäajalla, voit hakea toimeentulotukea. Saat lisätietoja sen hakuehdoista ja -aikatauluista asuinkuntasi sosiaalitoimesta.

J at k at ko s y k s yll ä opiske lua,

NU O RISO TAKUU tarjoaa alle 25-vuotiaalle nuorelle tai 25–29-vuotiaalle vastavalmistuneelle koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Tee työllistymissuunnitelma yhdessä te-toimiston asiantuntijan kanssa. Lisätietoja: www.nuorisotakuu.fi sekä te-toimistoista tai www.te-palvelut.fi  Nuorten palvelut.

on avuksi alle 30-vuotiaille työnhakijoille. Rekisteröidy työttömäksi työnhakijaksi te-toimistoon. Työnantajasi saa tukea palkkakustannuksiin ja sinä saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kortti on voimassa 3 kk kerrallaan. Palkkatukea voi saada työsopimussuhteiseen työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Työnantajana voi olla kunta, yritys tai muu yksityisen sektorin toimija (yhdistys, säätiö, sosiaalinen yritys). Tuki työnantajalle on enimmillään noin 700 €/kk, 10 kuukauden ajan. www.nuorisotakuu.fi SANSSI- K O RTTI

vaihtoehtoisia tukimuotoja ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta ja sitä voivat saada vain kassan jäsenet. Lue iaet-kassan esittely s.68. Jos olet ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa. Tarkista ehdot: www.kela.fi/kenelle_tyossaoloehto. Työmarkkinatuki on tarkoitettu ensi kertaa työmarkkinoille tuleville sekä ansio- tai peruspäivärahaa enimmäisajan saaneille. Tuen suuruuteen vaikuttavat myös vanhempiesi tulot, jos asut samassa taloudessa. Tuen kestoa ei ole rajoitettu. Työttömyysturvaa voi saada vain, jos on ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyön hakijaksi. Ilmoittaudu työnhakijaksi sähköisellä rekisteröitymislomakkeella viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi www.te-palvelut.fi -verkkopalvelussa. Omavastuuajalta työttömyysturvaa ei makseta. Oma­ vastuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin työtön ilmoittautuu

TYÖTTÖMYYSTURVAN

66

Mene rohkeasti mukaan yleis­­­hyödylliseen toimintaan! Järjestöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä toiminta antaa mahdollisuuden kehittää myös ammatillisia valmiuksia ja osaamista sekä verkostoitua. Esimerkiksi osallistumalla yhdistysten tapahtumien järjestämiseen voit oppia työelämässä tärkeitä taloussuunnittelun ja projektin­hallinnan taitoja.

te-toimistoon. Omavastuuaika on tukimuodosta riip­puen 5–7 arkipäivää. Päätoimisella opiskelijalla ei ole yleensä oikeutta työttömyysetuuteen. Tarkista mahdollisuutesi saada te-toimistolta matka-, yöpymis- tai muuttokustannusten korvausta, jos menet Suomessa työhaastatteluun, tekemään työsopimusta tai töihin työssäkäyntialueesi ulkopuolelle. Voit lähteä työnhakuun eu/eta-maahan 3 kuukaudeksi ja samalla säilyttää oikeuden työttömyysturvaan. Kela voi maksaa korkoavustuksena valtion takaaman opintolainan erääntyvät korot kokonaisuudessaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Tukeen ovat oikeutettuja pienituloiset (ks. tulorajat www.kela.fi). TYÖ LLISTYMISTÄ EDISTÄ VIÄ PR OJEKTEJA järjestetään Uudellamaalla (otty), Pirkanmaalla (piotty) ja PohjoisPohjanmaalla (uranoste). Toiminta on suunnattu ensisijaisesti kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulutetuille työttömille. Mukana voi olla myös työssä tai koulutuksessa olevia tai työttömyysuhan alaisia. Tavoitteena on edistää työnhakuvalmiuksia, löytää uusia mahdollisuuksia osaamisen hyödyntämiseen työmarkkinoilla sekä tarjota ohjausta ja neuvontaa. www.otty.fi, www.pirkanmaanotty.fi, www.uranoste.fi

Eri puolilla Suomea toimivat INN OVAATIOYMPÄRISTÖT JA ­V ERKOST OT ovat hyviä ponnahduslautoja työelämään tai yrittäjyyteen. Tutustu ja hae ideoita: blogs.helsinki.fi/helsinkithinkcompany www.businesskitchen.fi www.demola.fi www.protomo.fi startupsauna.com www.tpuc.fi www.yritystakomo.fi Yrittäjyyspalvelut (ely-keskukset ja te-toimistot)


UUDISTUVA. Metsä Group on reilusti metsäteollisuusyhtiö. Olemme johtava pakkauskartongin, pehmopaperin, sellun ja puutuotteiden tuottaja sekä puukaupan markkinajohtaja Suomessa. Tuotteemme ovat kestävän kehityksen kärjessä. Niiden pääraaka-aine on pohjoisissa metsissä vastuullisesti kasvatettu puu. Tuotteemme ovat täysin kierrätettäviä. Lisää innovatiivisia, vastuullisesti tuotettuja ratkaisuja osoitteessa metsagroup.fi


VA K UUTA ITSESI , TURVAA TULEVAISUUTESI – SAAT ANSIOSI MU KAAN Samalla tavalla kuin vakuutat kotisi tai autosi vahinkojen varalta, voit vakuuttaa itsesi työttömyyden tai lomautuksen varalta. Ne voivat yllättää kenet tahansa. Tiesithän, että voit jo opiskeluaikanasi vakuuttaa itsesi? teksti Arja Lindfors

kuvitus minna mäkipää

Ku k a vo i o t ta a vakuutuksen ja mistä?

Jos olet tekin opiskelijajäsen, voit liittyä iaet-kassaan ja vakuuttaa itsesi jo opiskeluaikanasi tietyin edellytyksin. iaet-kassa on insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa. Kuten muutkin vakuutukset, myös työttömyysvakuutus on maksullista. Lähes poikkeuksetta se kuitenkin maksaa itsensä takaisin, jos joudut työttömäksi valmistumisesi jälkeen. Kassan jäsenmaksu on aina kalenterivuosikohtainen ja sen voi vähentää verotuksessa. Mi t e n vo i n li i t tyä kassaan?

Voit liittyä kassaan, kun olet työsuhteessa eli sinulla on voimassa oleva työsopimus. Käytännössä voit liittyä kassaan heti ensimmäisen kesätyöpaikan saatuasi, jotta ehdit täyttää työssäoloehdon ennen valmistumistasi. Voit liittyä kassan jäseneksi lisäämällä iaet-kassan jäsenyyden omiin tekin jäsentietoihisi ja ilmoittamalla liittymisen yhteydessä ­työpaikkasi tiedot. Saat tämän jälkeen laskun: maksamalla sen eräpäivään mennessä kassan jäsenyytesi aktivoituu liittymispäivästä alkaen. Helpoiten voit liittyä kassaan: www.tek.fi/iaet. Mi lloi n a n s io s i donnaista vo i s a a d a ?

Jotta voit saada ansiosidonnaista päivärahaa, sinun pitää täyttää tietyt ehdot ja edellytykset. Työssäoloehto on yksi näistä. Työssäoloehto on mahdollista täyttää, kun kassan­jäsenyyden

68

aikana olet tehnyt työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden aikana (tarkas­ telujakso) tietyn määrän viikkoja töitä. Opiskeluaika pidentää tarkasteluaikaa jopa seitsemällä vuodella. Tämä tarkoittaa, että jo muutama kesätyö ja työsuhteessa tehty ­diplomitai lopputyö täyttävät ­työssäoloehdon. Työn voi siis kerätä pätkissä, sitä ei tarvitse tehdä yhteen putkeen. Sen ei myöskään tarvitse olla oman ammattialan työtä. Huomioithan, että stipendillä tehty diplomi- tai lopputyö ei kerrytä työssäoloehtoa, koska tällöin kyse ei ole työsuhteesta. Työttömäksi työnhakijaksi ei voi ­ilmoittautua takautuvasti. ­Muista siis käydä heti ensimmäisenä työttö­ myyspäivänäsi ilmoittautumassa Työ- ja elinkeinotoimistoon, jos työttömyys tai lomautus uhkaa valmistumisen jälkeen. iaet-kassa maksaa valmistuneelle tekin jäsenelle ansiosidonnaista päivärahaa Kelan peruspäivärahan sijasta työttömyyden tai lomautuksen aikana maksimissaan 400–500 päivää. Ansio­sidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa.

vakuutus, jonka voit ottaa työttömyyden varalle liittymällä työttömyyskassaan.

Työttömyys vakuutus:

Tarkaste lujakso: työttömyyttä edeltävät 28 kuukautta, jonka ajalta lasketaan työssäoloviikot työssäoloehtoa varten. Opiskelu pidentää tätä aikaa. T yössäoloehto: työsuhteessa on työskenneltävä tiet­ty määrä viikkoja tarkastelujakson aikana, vähintään 18 h viikossa, jotta on oikeutettu ­ansiosidonnaiseen päivärahaan ­(tarkista työssäoloehdon viikkotyömäärä www.iaet.fi). Ansiosid onnainen päi v är a h a :

ansio-osan suuruus määräytyy ­työttömyyttä edeltäneen palkan perusteella tietyn laskentakaavan ­mukaan. K assan jäsenmaksu: Finanssi­ valvonta vahvistaa kalenterivuosittain työttömyyskassojen jäsenmaksun suuruuden. IAET-kassan jäsenmaksu vuodeksi 2014 on 78 euroa.

insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa, jossa voit vakuuttaa itsesi.

IAET-kassa:

HUOM !

Työttömyysturvalaki on muuttu­massa 1.1.2014 alkaen, joten tarkista työssäoloehto ja päivä­rahan maksatuksen kesto osoitteesta: www.iaet.fi


ö y t ä s Ke e kok

mu

s

Marja ­m ehua ja p i pettejä teksti ja kuva Janita Jalonen

Valkoinen labratakki, biokemian mittauslaitteita, marjanpoimintaa, hyväntuulista kahviseuraa ja Peruna-Ukon rooli. Kesätyö elintarvikekehityksen laboratoriossa oli Liina-Lotalle palkitseva ja mielekäs kokemus, jonka jälkeen hän uskaltaa hakea oman alan töihin uudestaankin.

biokemian laitos tarjosi vuonna 2013 kesätyöpaikkaa kaikille 55 opintopistettä suorittaneille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Yksi paikan saaneista, biotekniikan opiskelija Liina-Lotta Erkko, 19, kertoo vastaanottaneensa kahden kuukauden pestin laitoksen laboratoriossa ilomielin. Ensimmäistä kertaa oman alansa töihin päässyt LiinaLotta mittaili eri tavoin valmistetuista ja säilötyistä marjamehuista sokeri- ja happopitoisuuksia kaasukromatografin

T u r u n yl i o p i s ton

70

avulla ja määritti kokonaisfenolisia yhdisteitä spektrofotometrisesti. Välillä hommat hoituivat pienessä tiimissä, välillä itsenäisesti. ”Valmistimme marjamehuista näytteitä, teimme mittauk­sia ja analysoimme tuloksia. Näissä tehtävissä hyötyä oli erityisesti pipetointitaidoista, Excel-osaamisesta sekä yleisestä siisteydestä – se piti hommat kasassa. Pääsin myös mukaan keräämään marjoja, joita käytetään laitoksen tutkimusprojekteissa”, Liina-Lotta kertoo ja esittelee


o p i sk e l i ja n k e sä

Elintarvikekehityksen labrahommissa on apua pipetointitaidoista.

puhelimensa näytöltä aurinkoista valokuvaa tyrninkeruureissulta. Työviikkojen väliin jäi aikaa myös lomailulle ja muille menoille. Yksi viikonloppuvuorokin kesään tosin mahtui. ”Olin yhden lauantain töissä Neitsytperunafestivaalilla, jonka järjestämiseen laitos osallistui. Pukeuduin Mehukatiksi ja Peruna-Ukoksi”, Liina-Lotta nauraa. Laitoksen väen kahvihetket ja tempaukset pitivät yllä hyvää työilmapiiriä. Kesätyöntekijät järjestivät kesän aikana

yhdessä grillilounaan ja leipoivat herkkuja tyhjistä marjamehupulloista saamillaan pullonpalautusrahoilla. Nyt Liina-Lotalla on taskussaan ammatillista itsevarmuutta ja uusia suhteita alan ihmisiin. ”Oli ihan mahtavaa, kun näki mitä kaikkea täällä oikeasti tehdään. Kun haen töitä tulevaisuudessa, voin sanoa, että olen jo ollut yhden kesän näissä hommissa ja pärjäsin hyvin.”

71


ö y t ä Kes em kok

72

us


o p i sk e l i ja n k e sä

  Työpäivän jälkeen Miro treenaa salibandya ­Otahallilla Espoossa.    Miro ja työkaveri ­Oskar Ehnström.

Ke s äko o da r i Miro opiskelee ohjelmistotekniikkaa Aalto-yliopistossa ja pelaa salibandya liigajoukkue Westend Indiansissa. Tänä kesänä hän toimi ohjelmisto­kehittäjänä Euroopan parhaassa työpaikassa, Futuricella. teksti Katariina Rönnqvist kuvaT Marina Ekroos

22, oli hyvien kurssiarvosanojen lisäksi taskut täynnä kokemuksia: voitto kirjoituskilpailusta, vuodet Espoon kuvataidekoulussa ja kesä Stanfordin yliopistossa (Stanford Summer International Honors Program). Työkokemusta hän oli kerryttänyt koodaamisesta ja kurssiassaroinnista. Kun opiskelukaveri vinkkasi, että Miron kannattaisi hakea kesätöitä ohjelmistopalveluyritys Futuricelta, päätti Miro olla rohkea. ”TalentIT-messuilla marssin Futuricen tiskille juttelemaan. Jätin tietoni siihen ja sain kutsun haastatteluun. Haastattelu kesti kaksi ja puoli tuntia. Se on pisin haastattelu, jossa olen ollut. Puhuimme tekniikasta ja projektihallinnasta. Lopuksi esittelin omia koodinäytteitäni ja ratkoin logiikkapulmia”, kuvailee Miro hakuprosessia. ”Se oli aika suoraviivaista, mutta en olisi saanut tätä paikkaa, jos en olisi mennyt juttelemaan messuständille. Se oli käännekohta.” ”Tässä työssä pitää pystyä oppimaan ja omaksumaan uutta tietoa ja soveltamaan sitä. Perustaidot on oltava myös kunnossa: pitää osata koodata, suunnitella ja käyttää maalaisjärkeä.” Mi r o Nu r m e l all a,

Miron tehtäviin kuuluu pääasiassa ohjelmointia toimistolla ja asiakkaan tiloissa, mutta hän on tehnyt myös konsultointia ja laadunvalvontaa. ”Lyhyen työurani aikana olen päässyt tekemään kaikenlaista”, hän iloitsee. Miro viihtyy Futuricella, koska siellä on hyvä tekemisen meininki. ”Olen kuullut ja tiedän, ettei kesätyöläinen saa aina vastuuta. Täällä annetaan tehtävä ja todetaan, että sinä olet tästä vastuussa ja seisot lopputuotoksen takana. Se on todella hienoa”, kuvailee Miro. Hän huomioi myös asian kääntöpuolen: ”Joskus vastuuta on ehkä liikaakin. Projekteissa tilanteet muuttuvat no­peasti ja kiire tuo välillä oman lisämausteensa.” Futurice tarjoaa työntekijöilleen keskiviikkoisin aamupalan ja palkkapäivänä pizzaa, mutta parasta kesätyössä ovat Miron mukaan olleet kollegat. ”Voin aina kysyä apua tuntematta oloani tyhmäksi. Työkaverit myös järjestävät tapahtumia vapaa-ajalla. Viihdymme yhdessä.”

73


ö y t ä Kes em kok

us

Vallan

Iiro katselee työmaa-aidan ulkopuolelta rakennustöitä, jotka ovat käynnissä myös Aurorankadun puolella.

74


o p i sk e l i ja n k e sä

kupeessa Työmaainsinööriharjoittelija viettää kesäpäivänsä Eduskuntatalon ja Pikkuparlamentin välissä. teksti ja kuva Veera Voutilainen

26, työpaikalla radiohitit ja vitsit kaikuvat kotoisasti käytävillä, vaikka suomalaisen päätöksen­teon näkyvin symboli häämöttääkin parakin ikkunasta. ”Onhan se mukava vastata, kun sukulaiset kyselevät missä olen töissä”, hän nauraa. Aallossa rakentamistaloutta opiskeleva Iiro on tekemisissä poikkeuksellisen suojellun rakennuksen kanssa. Monella muulla työmaalla kamerat tuskin ikuistaisivat sellaisella intensiteetillä heti sammutettua palon alkua, kuin viime joulun tienoilla Iiron työpaikalla. ncc:lle Iiro pääsi töihin ensimmäistä kertaa 22-vuotiaana haalariharjoittelijana. ”Monet haluaisivat heti omiin hommiin, mutta on tärkeää kokea, mitä työmiehen päässä liikkuu”, Iiro sanoo ja korostaa, että haalareissa viihtyminen auttaa käsittämään työmaan toimintaa kokonaisuutena. Laskujen, hankintojen ja perehdytysten parissa käytännön näkökulma ei unohdu: ”Yritän selittää huolellisemmin sitä, miksi jokin tietty asia määrätään tehtäväksi tietyllä tavalla.” Haalariharjoittelun jälkeisenä työkesänä hän moikkasi vanhoja tuttujaan työnjohtoharjoittelijana. Kolmantena kesänä työnjohtoharjoittelu venyi jouluun saakka ja säilyi erityisen kiinnostavana, koska Iiro pääsi lopulta työskentelemään työmaan ainoana työnjohtajana. Tänä kesänä jo monia kohteita kokeneena hän päätyi Eduskuntatalon kupeeseen. Iiro on harjoittanut organisointikykyään aiemmin muun muassa phuksikapteenina. Silloin hän opasti kiltansa uudet fuksit teekkarielämään ja vastasi puhelimeen, kun huolestuneet vanhemmat tiedustelivat juuri aloittaneen opiskelijansa olinpaikkaa edellisen illan juhlien jälkeen. ”Siitä oppi esillä olemista ja sanavalmiutta”, Iiro kertoo ja korostaa, että työmaalla erityisen tärkeää on tietynlainen puheliaisuus, koska kommunikointi eri urakoitsijoiden välillä on iso osa rakentamista. Seuraavaksi hän ajatteli kirjoittaa diplomityönsä samaiselle rakennusyritykselle. Kunhan Eduskuntatalon remontti saadaan sinetöityä.

iiro Kaupin,

75


76


o p i sk e l i ja n k e sä

T e r ä st e h ta a n sy däm e s s ä teksti ja kuvaT Olli Nurminen

Ulkona häikäisee pohjolan yötön yö ja ­helle-ennätykset rikkoontuvat. Tehdashallin pimeydessä vietetty kesä ja esimiestehtävistä saatu työkokemus ovat kuitenkin sijoitus tulevaisuuteen.

ö y t ä Kes em kok

us

 Jake nostaa esimiestehtävistä karttuneen kokemuksen kesätyönsä parhaaksi puoleksi.  Polkupyörä oli yksi Jaken tärkeimmistä työvälineistä liikuttaessa laajalla tehdasalueella.

Jake Väätäjä, 22, vietti kesän 2013 toista kertaa Outokummun Tornion terästehtaalla. Takana oli kaksi lukukautta konetekniikan opintoja Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa. Edellisenä kesänä hän oli päässyt töihin Outokummulle kylmävalssaamoon. Kesätyöhakemus oli lähtenyt hyvissä ajoin tänäkin vuonna, mutta yllätys oli suuri, kun maaliskuussa häntä kysyttiin kesäksi samaan pisteeseen esimiestehtäviin. Jaken tehtävänä oli lomittaa linjaston vuoromestareita eli kesän ajan hän vastasi linjastojen pyörimisestä ja turvallisuudesta. Ensimmäinen kuukausi meni seuratessa vierellä varsinaisen vuoromestarin työtä, mutta tämän jälkeen alkoivat linjastot pyöriä yksinään Jaken valvonnassa. Hänen vastuullaan oli reilu sata työntekijää kuudessa eri linjastossa, joiden kautta kulki ruostumatonta terästä tuhansia tonneja kesän aikana. Edellisen kesän Jake asui isänsä luona, josta työmatkaa kertyi toistasataa kilometriä päivässä. Niinpä hän päätti muuttaa kesäksi Tornioon saman katon alle viiden Outokummulla työskentelevän opiskelukaverinsa kanssa. Netistä löytyi kaveruksille edullinen omakotitalo, mutta mitään bilekommuunia ei talosta muodostunut. Siitä piti huolen kaikkien asukkaiden kolmivuorotyö ja eriaikainen tarve ­levätä. Haastavinta kesätyössä oli vastaantulevat yllättävät tilanteet, joista kuitenkin selvisi pitkälti maalaisjärjellä tai apua kysymällä. Vanhat työntekijät ottivat kokemattoman vuoromestarin lämpimästi vastaan ja tarjosivat neuvoja kysyttäessä. Kesätyön parhaaksi puoleksi Jake nostaa esimiestehtävistä karttuneen kokemuksen, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa työmarkkinoilla. Nuori mies ei sulje pois vaihtoehtoa, että jäisi ”Kummulle” töihin valmistumisensa jälkeen. Ainakin seuraavan kesän hän työskentelisi mielellään tutussa paikassa. Kesän aikana tienattu palkka jää kuulemma säästöön tulevalle talvelle. ”Tai jos oikein innostun pistämään ranttaliksi, saatan ostaa tiskikoneen”, toteaa alkavaan lukukauteen valmistautuva koneteekkari.

77


Kesäta r i n o i ta kuvitus reetta niemensivu

Vuorosanoja, paratiisirantoja, pop up -yrittäjiä, Linux-ohjelmointia, meksikolaista perinneruokaa ja elektroniikkapaja. Kuuden opiskelijan kesään mahtui kokemuksia, joiden hankkiminen vaati rohkeutta ja tuuria. 78


Eero Tiilikainen vietti kevään jenkkiagentti Carter Maxwellin kiiltonahkakengissä. Päärooli Teekkarispeksin näytelmässä Agent oli hänelle yllätys ja käännekohta. Vielä vuo­­si sitten Eero ei ollut näytellyt tai nähnyt yhtään Teekkarispeksiä. Hän haki projektiin lähinnä siksi, että kaipasi jotain uutta. Pääsykokeissa innostus heräsi. ”Ajattelin, että vau, onko Otaniemessä tällaistakin tarjolla”, Eero muistelee. ”Speksi oli iso projekti ensikertalaiselle. Jännitin koko ajan. Huomasin kuitenkin, että nautin sen tekemisestä todella paljon ja halusin tehdä hyvää työtä. Siitä tuli tärkeää.” Kun speksi loppui, olivat Eeron kesäsuunnitelmat vielä täysin auki. Sitten speksin ohjaaja Meiju Lampinen kysyi ­Eeroa mukaan Kumpulan Metsäteatterin näytelmään nimeltä Kylä. Näyttämö sijaitsi Kätilöopiston takana Helsingissä, idyllisellä niityllä. ”Siellä me treenasimme taivasalla koko kesän. Sain aurinkoa”, Eero kertoo. Projektin alkuvaiheessa harjoitusajasta puolet kului fyysisen kunnon kohottamiseen pallopeleillä ja lihaskuntoliikkeillä. Loppuvaiheessa harjoitusaika pyhitettiin näytelmän läpikäymiseen. Lisäksi kesällä treenattiin akrobatiaa ja tanssia. ”Huomasin, että kehoa voi käyttää muutenkin kuin vain jäpittää nurkassa ja soittaa kitaraa.” Kesäteatterista ei maksettu palkkaa, vaan kyseessä oli harrastus. ”Aika nihkeää on ollut rahallisesti, mutta se on ollut sen arvoista.” Eerolla on kandin paperit, pääaineena biologinen tekniikka. Syksyllä hän aloittaa informaatioverkostojen maisteriohjelmassa sekä hammaslääketieteellisessä fuksina. ”Jos ei jokin tunnu hyvältä, pitää uskaltaa tehdä valinta ja vaihtaa.” Eero haluaisi myös jatkaa näyttelemistä. ”Olen miettinyt todella paljon pyrkimistä Kellari- tai Ilvesteatteriin.” Aika näyttää, mikä on Eeron seuraava projekti. Tällä hetkellä hän summaa tunnelmansa Tove Janssonin Muumihahmo Tuutikin sanoin: ”Kaikki on hyvin epävarmaa, ja juuri se tekee minut levolliseksi.” teksti Katariina Rönnqvist

T e ro p i i pa h t i Ba l illa

Sähkötekniikkaa Oulussa opiskeleva Tero Marin kaipasi työharjoitteluun vähän kauemmas. Hän halusi Balille. Tero otti tyttöystävänsä kanssa yhteyttä suomalaiseen, vaihtomahdollisuuksia tarjoavaan sivustoon. Sieltä ehdotettiin heille harjoittelupaikkaa ympäristöalan järjestöstä. Järjestö toimi puolentoista hehtaarin kokoisessa ekopuistossa, jossa se koulutti paikallisia yhteisöjä pitämään huolta ympäristöstään. Opetukseen kuului jätteiden käsittelyä, luonnonmukaisia viljelymenetelmiä sekä niiden muuttamista elinkeinoiksi. Järjestön unelmana oli tuottaa toimintansa tarvitsema energia aurinkovoimalla. Teron ja hänen tyttöystävänsä piti selvittää, miten se käytännössä tapahtuisi. Kahden kuukauden harjoittelun aikana Tero tutustui Indonesian energialainsäädäntöön, vertaili hintoja sekä kävi

neuvottelemassa toteutusvaihtoehdoista aurinkopaneeleja toimittavien firmojen kanssa. ”Enimmäkseen työ oli ihan arkista aherrusta, läppärin äärellä istumista ja tiedon hakua, mutta pääsin myös auttamaan järjestöä surffauksen maailmancup-kisojen järjestelyissä”, Tero muistelee. Ulkomaille suuntautuva harjoittelu oli Terolle luonteva vaihtoehto, sillä hän oli jo useana kesänä tehnyt töitä Suomen rajojen ulkopuolella. ”Ulkomaille lähteminen kannattaa. Se on aina antoisa kokemus.” teksti Kaisa Karvinen

Pekka valmisti tac oja

”Tapasin joka päivä mielenkiintoisia tyyppejä juopoista toimitusjohtajiin. Syömässä kävi esimerkiksi ihmisiä Yhdysvaltojen suurlähetystöstä, venezuelalaisia plastiikkakirurgeja ja tietysti teekkareita”, kuvailee Pekka Laaksonen kesäänsä. Hän perusti ystävänsä Julio Cesar Araiza Leonin kanssa taco-kioskin nimeltä Don Taco. Pekan ja Julion kesätyöprojekti sai positiivisen vastaanoton kotikaupungissaan. ”Tampereelta ei saa aitoja meksikolaisia tacoja. Ne mitä tarjotaan, ovat texmex-tacoja: otetaan purkista suoraan salsaa ja säilöntäaineita. Me teemme tacot käsin ja tuoreista raaka-aineista – ja sen maistaa! Meksikolainen ruokakulttuuri on UNESCOn maailmanperintöluettelossa. Tacot on suurin juttu siellä ja pirun hyviä,” Pekka kuvailee. Hän tietää, mistä puhuu. Hän innostui tacoista ollessaan vaihdossa Meksikossa. Helppoa Don Tacon pyörittäminen ei ole ollut. Pekan ja Julion piti selvittää elintarvikkeiden tuottamiseen ja myymiseen liittyvät lakikuviot. Sen lisäksi heidän piti opetella, miten yritys perustetaan. Ja tietysti sopiva grillivaunu ja raaka-aineet oli löydettävä. ”Ei meillä kummallakaan ollut hajua näistä asioista. Kaiken jouduimme opettelemaan.” Tietojohtamista Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskeleva Pekka kannustaa kaikkia kokeilemaan omaa liikeideaa: ”Ei sen takia, että löisi rahoiksi, vaan jotta pääsisi kokeilemaan millaista on tehdä jotain, mihin kokee intohimoa.” Kesän aikana taco-bisneksen taloustilanne aaltoili ja jännetuppitulehdus tyrehdytti toiminnan toviksi kokonaan. Toisaalta kesä on ollut palkitseva. ”Olen oppinut todella paljon. Stressaan nykyään aika vähän.” Loppupeleissä Don Tacon pyörittäminen sujui taloudellisestikin hyvin. Kesän jälkeen Pekka ja Julio jatkavat tacojen tekemistä catering-toimintana. teksti Katariina Rönnqvist

Tam urheil i ja haki töitä

Ohjelmistotekniikan opiskelija Tam Nguyenin kesä oli urheilullinen. Hän pelasi sulkapalloa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Osuko-kerhossa ja juoksi Malminkartanossa. Lisäksi hän pelasi jalkapalloa ja sulkapalloa Laurean ja Metropolian opiskelijoiden kanssa. Taekwondon harrastajalle liikunta on toki tuttua.

79

o p i sk e l i ja n k e sä

Ee ro n ä y t t el i k e säteatterissa


Urheilun lomassa Tam aloitti Linux from scratch -projektin. ”Halusin oppia lisää Linux-jakelupaketeista. Tämä projekti oli yksi kesän parhaista jutuista”, Tam kertoo. ”Kävin myös kolmissa häissä. Niissä oli hauskaa tavata erilaisia ihmisiä.” Työnhaku osoittautui haastavaksi tänä vuonna. ”Aloitin kesätöiden hakemisen helmikuussa. Pääasiassa yritin saada oman alan töitä, mutta se on vaikeaa. Minulla on nykyään paljon kilpailijoita, koska IT-yritykset potkivat porukkaa pois. Ulkomaalaistausta heikentää asemaani työnhakijana. Sen lisäksi minusta tuntuu, että töihin pääsee paljon helpommin, jos tuntee henkilöitä yrityksestä.” Tamia harmittaa, ettei hän hakenut muutamaa työpaikkaa epäselvän työpaikkailmoituksen takia. ”Eräässä työpaikkailmoituksessa vaadittiin kokemusta Symppis-laitteen käytöstä. Minulla ei ollut kokemusta, joten en lähettänyt hakemusta. Myöhemmin tajusin, että Symppis on hyvin yksinkertainen laite. Esimerkiksi kuormantarkastuksessa siihen pitää vain iskeä viivakoodi, laskea tuotteiden määrä ja klikata lähetys-painiketta.” Kesään asti Tam haki ahkerasti töitä. Hän sai paikan marketista tavaroiden hyllyttäjänä. Lisäksi Tam on toiminut jo useana vuonna tuntiopettajana Aalto-yliopistossa. Työnhakuprosessista jäi myös hyviä muistoja. ”Olen iloinen, että pääsin oman alan työhaastatteluihin ja sain pätevyystestin kaltaisia haasteita. Puristin haastattelijan kättä kovaa, jotta hänelle jäi tuntuma muistoksi.” teksti Katariina Rönnqvist

J u ho l ö y s i y r i t täjyyden

Juho Salmi vietti iltaa Otaniemessä. Hän törmäsi sattumalta ystäväänsä, joka oli töissä vastaperustetussa yrityk­ sessä nimeltä The Pop Up Company. Oluen äärellä kaveri ­kertoi työpaikastaan ja Juho innostui. Hän haki itsekin töihin ­kyseiseen yritykseen ja sai kesäksi paikan.

The Pop Up Companyn idea on saada tekemisen meininkiä Suomeen: edistää ihmisten kykyä työllistää itseään, madaltaa kynnystä lähteä yrittäjäksi ja ehkäistä osaltaan syrjäytymistä. Yrityksen keulakuvana toimii toinen teoksen Taivas+helvetti kirjoittajista, sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen. Omaa työsarkaansa Juho kuvailee laajaksi: ”Olin mukana ydintiimissä. Minulla oli monta hattua päässä, tein kaikkea.” Työpistettä hänellä ei ollut, vaan hommat hoidettiin joko kotoa käsin tai Startup Saunalta. Juho oli mukana, kun yritys aloitti pilottihankkeensa kesäkuun alussa. Hankkeeseen valittiin 30 innostunutta yrittäjänalkua. Jyväskylässä järjestetyn valmennuksen jälkeen poppaajat harjoittivat pari kuukautta omaa liiketoimintaansa. ”Teknillinen koulutus antaa valmiudet hurjan moneen asiaan. Siinä oppii ratkomaan ongelmia ja käyttämään ratkaisukeskeistä ajattelutapaa”, Juho sanoo. Hän opiskelee Aalto-yliopistossa automaatio- ja systeemitekniikkaa. Tulevaisuudessa Juho haluaa yrittäjäksi. ”Tänä kesänä olen oppinut positiivisen ajatuksen: kohtalo tottelee tekemistä. Kun tekee vatvomisen sijaan, niin asioita tapahtuu.” teksti Katariina Rönnqvist

Johan rakensi pe liohjaimen

Ainon aukiolla Otaniemessä on vilskettä. Aalto Party 2013 on houkutellut paikalle lukuisia kiltoja ja harrastusjärjestöjä, jotka esittelevät toimintaansa syyslukukautta aloitteleville opiskelijoille. Johan Strandman katselee hymyillen, kun iso joukko kiinnostuneita kerääntyy oudonnäköisen peliohjaimen ympärille. Johan on rakentanut ohjaimen itse yhdessä kahden ystävänsä kanssa. Projekti sai alkunsa japanilaisesta YouTubevideosta. ”Pallottelimme ensin ideaa vitsinä. Sitten teimme peliohjaimesta yhden version, mutta siinä ei ollut älykkyyttä”, Johan kertoo. Nyt ohjain on valmis ja ensimmäistä kertaa julkisessa käytössä. Peliohjain on erikoinen yhdistelmä värillisiä valoja, elektroniikkaa, sulautettuja järjestelmiä, mekaniikkaa ja huolellista suunnittelutyötä. Parhaiten se toimii 8- ja 16-bittisten konsolien peleissä, mutta käytännössä sillä voi pelata mitä tahansa peliä, jonka kontrolloimiseen riittää kahdeksan nappia. Jokainen pelaaja saa vastuulleen yhden napin, jolla on yksi funktio. Kesken pelin napin funktio vaihtuu. Onnistunut pelisessio vaatii kaikkien kahdeksan pelaajan yhteistyötä. Johan rakensi peliohjainta puoli kesää sähköosaston elektroniikkapajalla. Oman projektinsa lisäksi hän auttoi vapaaehtoisena Otaniemen kierrätyskeskuksessa. Tietotekniikkaa opiskelevan Johanin mielestä kesän paras puoli on ollut se, että oma tekeminen on ollut mielekästä ja hyödyllistä. "Tietotekniikka on hienoimmillaan, kun se ei ole vain abstraktio. Kaikki ratkaisut eivät löydy oppikirjoista – joskus parhaan lopputuloksen saa vain kokeilemalla.” teksti Katariina Rönnqvist


Etsimme kannattavia ja kestävän kehityksen mukaisia kasvumahdollisuuksia hiilidioksidittomassa sähköntuotannossa. Analysoimme markkinoita ja teknologioita, laadimme toimintasuunnitelmia, strategioita ja investointiesityksiä. Parasta tässä ovat haasteelliset tehtävät, taitavat työkaverit ja tekemisen meininki. Joonas Rauramo, Business Development Manager Power-divisioona

Kestäviä työuria energisille ihmisille Fortum tutkii kaiken aikaa, miten energiaa voidaan tuottaa ja käyttää entistä tehokkaammin ja puhtaammin – kestävää kehitystä edistäen. Näin energiamme edesauttaa niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien elämää. Jos löydät itsestäsi samaa energiaa, tervetuloa töihin. Tarjoamme sinulle monipuolisia mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja mennä eteenpäin omalla urallasi. Luodaan yhdessä uuden sukupolven energiaa! Oppia ikä kaikki. Menestystä opintoihin! fortum.fi/urapolku


T h e M VPs o f Vi d e o G am e Co n s o l e s –

A Brief History text Marlo Forget

illustration katariina rönnqvist

aims to compile a list of the most notable video game consoles in the brief history of video gaming. There are some notable omissions, such as revised models of a video game console with identical internal hardware, or things like Personal Computers, which, while heavily involved in the history of the video game, are also involved

Th i s t i m el i n e

1972

1977

FIRST GENERATION

Magnavox Odyssey – 1972: The first commercial home video game console. Since it could only create lines and blocks in white on black, colourful plastic overlays were placed on the television to provide detail. Pong – 1975

SECO ND GENERATION

Atari 2600 – 1977: The home console that started – and nearly ended – the video game industry as we know it. Although it was extremely popular, not even it could save the video game market from crashing. It even contributed to it; it was so popular that the market flooded with hastily programmed games, which turned consumers off the industry. Intellivision – 1979 Nintendo Game & Watch – 1980: The first popular handheld also ushered in another first: the digital ­directional pad that is used on nearly every system on the market ­today. Colecovision – 1982

82

in their own and other histories. That being said, this list contains home and handheld consoles that have been commercial successes, have pushed up the bar for technical innovation, and have brought fun into the homes of millions. Release dates are based on the date the console was first released in any region.

1988

1983

➌ ➌

THIRD GENERATI ON

➍ ➎

Family Computer/Nintendo Entertainment System – 1983/1985 Sega Master System – 1985

FOURTH GENERATION

Sega Mega Drive – 1988 Nintendo Game Boy – 1989: Easily one of the most recognisable game consoles, Nintendo’s Game Boy used older, cheaper technologies to keep prices low, instead releasing innovative games that would make the sacrifice worth it. It helped launch both Tetris and the Pokémon series, two of the handheld’s killer apps. Super Nintendo – 1990 Sega Game Gear – 1990

FIFTH GENERATI ON

Sony PlayStation – 1994: The Sony Playstation became the first game console to ship more than 100 million units. This record is only bested by Sony’s own Playstation 2 and the Nintendo DS. It used CDs, which were cheaper than cartridges, had a large library with third-party games, and was aimed more at adults than children. Nintendo 64 – 1996 Game Boy Color – 1998

SIXTH GENERATION

Sega Dreamcast – 1998 PlayStation 2 – 2000 Game Boy Advance – 2001 Nintendo GameCube – 2001 Microsoft Xbox – 2001: The first American-made console in five years, the Xbox managed to break into the mainstream market that had, until then, been mostly controlled by Nintendo and Sony. Though it was a success, its controller had to be redesigned – the original was too big for most gamers to hold!


SE V ENTH GENERATI ON

Nintendo DS – 2004 PlayStation Portable – 2004 Xbox 360 – 2005 PlayStation 3 – 2006 Wii – 2006: The Wii, made by Nintendo, used motioncontrol technology to set itself apart from the PS3 and 360. Although it used slightly older hardware, the experience was fresh and new. Sony and Microsoft ventured into the motion-control sectors of the market, but neither of their add-ons ever won as much praise as the Wii did.

EIGHTH (CURRENT) GENERATI ON

Nintendo 3DS – 2011 PlayStation Vita – 2011 Wii U – 2012 PlayStation 4 & Xbox One – TBA 2013

1994

1998

o p i sk e l i ja n k e sä

More of the history of video game consoles and direct links to sources at: www.teekkarintyokirja.fi Sources: Crigger, Lara: Searching for Gunpei Yokoi. Published: 25.12.2007, www.escapistmagazine.com • Fahs, Travis: IGN Presents the History of Game Boy. Published: 27.7.2009, www.ign.com • GamesIndustry International: PlayStation 2 Breaks Record as the Fastest Computer Entertainment Platform to Reach Cumulative Shipment of 100 Million Units. Published: 30.11.2005, www.gamesindustry.biz • Goodfellow, Kris: Sony Comes On Strong in Video-Game War. Published: 25.5.1998, www.nytimes.com • Harris, Craig: Top 10 Tuesday: Worst Game Controllers. Published: 21.2.2006, www.ign.com • Werner, Nicholas: All Your History: The Video Game Crash of 1983: Continue? Published: 24.2.2011, www.insidegamingdaily.com • Winter, David: Pong-Story: Magnavox Odyssey. Published: 1996–2013, www.pong-story.com/odyssey.htm

2004

2011

83


The Flight of the Finnish Gaming Industry text Marlo Forget illustration minna mäkipää

got his first smartphone a few months ago, he immediately opened up the app store. His first download was a game he had played many times on everyone else’s phone: Angry Birds. With its cute and cartoonish style, simple and addictive gameplay, and bargain-bin price, the Angry Birds franchise has helped Rovio Entertainment reach over 1 billion downloads of their software. Angry Birds has been such a hit that it has flown from the mobile screen onto game consoles, merchandise, a theme park, and – in the future – the silver screen. However, Rovio isn’t the only company making mobile games in Finland, and they aren’t the only ones doing it successfully. Finnish game developers have achieved success abroad before, with games like Remedy Entertainment’s Max Payne and Alan Wake, or Housemarque’s Dead Nation, receiving very positive reviews from critics, not to mention awards, in North America.

When my friend

seems to have moved to the side when it comes to the video game industry in Finland, though; from the 100 developers and publishers listed on the website of the International Game Developers Association’s (IGDA) Finnish branch, 37 of them are dedicated to mobile gaming, with another 11 doing multiplatform work, which often includes mobile platforms [2011]. Frogmind’s BADLAND, published for iOS, won Apple’s Design Award in 2013, and was given away during Apple’s ”5 Years of the App Store” promotion. Supercell’s Clash of Clans is the top grossing iPad game in 122 countries, and Hay Day is the top grossing iPad game in 78 [July 2013].

Rovio isn’t the only company making mobile games in Finland successfully.

Co n sole g a m i n g

of success set firmly in place, and with almost half of Finnish game studios working on mobile games, it’s no wonder the industry has become so lucrative to Finnish developers. While the content of the next big hit in mobile gaming is unknown, it feels highly possible for it to come out of Finland.

W i t h t h e p r e c e dents

of Finnish game development was driven by Nokia’s growth over 10 years ago. Mobile gaming is also feeding the most recent growth. There are two trends to highlight here. Game industry is no longer Helsinki centred. IGDA Finland built a hub concept and currently we support six local game industry hubs from Turku to Rovaniemi. Secondly industry seniors with 10+ years experience in PC, console and mobile game development are founding companies and starting something new. IGDA Finland is the nodal point of what’s happening in the scene right now. - Sonja Ängeslevä, President, IGDA Finland

The first wave

Sources Rovio Entertainment Ltd: Rovio Entertainment Reports 2012: Financial Results. Press release 3.4.2013. • Rovio Entertainment Ltd: Jon Vitti Takes Flight with Angry Birds Movie Screenplay. Press release 20.5.2013. • Pulliainen, Joona: IGDA Finland: Industry. Published 20.9.2011, igda.fi • iTunes: BADLAND. Info page, visited in July 2013, itunes.apple. com/us/app/badland • Supercell: About Supercell. Home page, visited in July 2013, www.supercell.net • Check out the direct links to these sources: www.teekkarintyokirja.fi

84


Do you want to have fun, feel fulfilled, and help create inspired digital solutions? Maria Kulse

Tuomas Ahva

Antti Poikela

UX and Concept Designer

Project Manager

Software Developer

I'm Tuomas, a project manager at Futurice. I started working here at the beginning of 2011 as a project management trainee. I’d only just graduated from Information and Knowledge Management at Tampere University of Technology. The trainee program at Futurice provided great opportunities, allowing me to become a true professional in a position that really does require social skills, as well as plenty of thinking, planning, and putting theory into practice.

At the end of 2009 I was looking for an interesting job. I was impressed by the friendly, youthful, and enthusiastic atmosphere at Futurice the minute I met the team. The decision was easy – I started work the following week.

I joined Futurice after my first year of the IDBM Master’s program and have enjoyed being part of the UX team. It’s a youthful, lively, and challenging workplace, where I have room to apply my knowledge and to grow by constantly building on it. At Futurice, people from various disciplines come together to create useful and fulfilling user experiences. The teamwork’s rewarding and the work’s fun. As a designer I get to experience the full cycle of development and production, from concepting through to finalizing the graphics. Feeling like you fully own the project is part of the Futurice culture.

Futurice is full of people with stunning technical skills and contagious enthusiasm, and it’s a superb, dynamic working environment. Highly recommended!

Visit futurice.com for more information

Soon after, Futurice began setting up their Berlin office. I’d just graduated and was looking for new experiences. So I moved to sunny Berlin. I’ve worked with lots of different people on a whole range of projects, mostly involving mobile and desktop apps using Qt and Flex. Work is fun, challenging, with basically zero risk of boredom!


k ol

umn

i

H yötyä h ak ema s s a Mikä on yliopiston paras oppi? teksti Aino Kiiskinen kuvitus anna pyyluoma

kehityspäällikön työstäni entisessä opinahjossani Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Opiskelijat kyselivät, mistä yliopistolla opitusta on ollut työelämässä erityisesti hyötyä. Kysymykseen oli vaikea vastata: yksittäisten kurssien sisällöt ovat jo unohtuneet ja niiden tiedot täydentyneet kaikella valmistumisen jälkeen opitulla. Lisäksi korkeakoulusivistyksen hyödyt työelämässä eivät tietenkään aina ole konkreettisia. Asiaa mietittyäni tuli mieleeni lopulta yksi aika käytännönläheinen koulutuksen hyöty. Sinä aikana, kun olen ollut työelämässä, olen havainnut yhden yhdistävän tekijän kaikissa työtyytyväisyyttä mittaavissa tutkimuksissa. Tiedonkulku organisaatiossa on aina ongelma: toimenpiteistä huolimatta se ei tunnu tulevan kuntoon. Ongelma toistuu kaikilla organisaatio­tasoilla. Kun aikoinaan olin kesätöissä tuotannossa haasteena oli, että linjan alkupäästä ei kulkenut tieto loppupäähän eikä työnjohdolta välittynyt tieto työntekijöille. Ylemmillä organisaatiotasoilla on sama ongelma: myynnin ja tuotannon välillä ei kulje tieto, eikä talous-, henkilöstö- tai hankintaosasto saa tarvittavaa informaatiota muista toiminnoista. On turhauttavaa, että näinkin yksinkertainen asia säilyy työtyytyväisyyskyselyiden kehityskohteiden piikkipaikoilla.

Kä v i n k e rto m a ssa

T i e do n k ul u n ongelmallisuuteen on tietysti monia syitä. “Minulle ei ole kerrottu” on huomattavasti miellyttävämpi selitys kuin se, että en ole halunnut, ehtinyt tai jaksanut itse aktiivisesti perehtyä asiaan ja hankkia

86

tietoa. Toisaalta organisaatioon syntyy kuin itsestään sisäpiirejä. Pienissä ryhmissä yhteenkuuluvuuden tunne on vahva, mutta tiedon siirtyminen yhdestä ryhmästä toiseen on työlästä. Sillä, kulkeeko tieto organisaatiossa sujuvasti, ei näytä olevan mitään tekemistä kommunikaation helppouden tai vaikeuden kanssa. Se, kuinka paljon on käytössä eri kommunikaatiokanavia tai -välineitä, ei tunnu juuri helpottavan osastojen välistä tiedonkulkua. Organisaation synnyttämä tietomäärä on todella suuri. Tiedonkulun ongelmat liittyvätkin erityisesti siihen, että olennaisen tiedon erottaminen epäolennaisesta on usein vaikeaa

tai mahdotonta. Runsas ja monikanavainen kommunikaatio ei helpota tätä ongelmaa, vaan priorisointi ja valikointi käy yhä vaikeammaksi. Lisäksi pelkän kylmän faktan hankkiminen harvoin riittää: tietoa pitäisi osata yhdistellä ja tulkita. Näihin tiedonkulun ongelmiin törmätessäni ajattelin vielä koulutuksen tuomaa hyötyä: yliopistossa opiskellessa käsitellään suuria määriä tietoa ja pyritään valikoimaan siitä olennainen. Koen, että tämä on auttanut hahmottamaan tietotulvaa myös työelämässä. Ehkä tämä voisi olla se korkeakoulutuksen hyöty, jota voi testata jo vaikka ensimmäisessä kesätyöpaikassa!


88


Verkostoituminen on noussut eräänlaiseksi muotitermiksi; se on tärkeää, hienoa ja kannattavaa. Oikeasti. Vaikka sana itsessään saattaa turhauttaa, kannattaa asiaa tuumata tovi. Verkostoja on kaikkialla ja kaikilla. Niitä rakentaakseen ei tarvitse olla muuta kuin oma itsensä. teksti Ristomatti Väänänen kuvitus jukka peltosaari

Ato m i m alli

Yliopistomaailmassa aloitit oman verkostosi rakentamisen siitä hetkestä, kun ensi kerran astelit pääaulasta sisään ja tapasit tuutori-ryhmäsi. Sen jälkeen olet kasvattanut verkostoasi niin harjoitustöiden, luentojen kuin vapaa-ajan kautta. Kattavammin ajateltuna aloitit oman verkostosi rakentamisen jo syntymästä. Yksilön verkostoon kuuluvat kaikki ne ihmiset, jotka hän tuntee; osan hyvin, osan huonosti. Mitä lähempänä elektroni on atomin ydintä, sitä vahvemmin ne vetävät toisiaan puoleensa. Myös yksilön verkoston voi ajatella atomiksi. Ytimen muodostaa yksilö ja verkoston toimijat sijoittuvat orbitaaleille. Mitä läheisempi verkoston toimija on, sitä sisemmällä orbitaalilla se sijaitsee. Atomimallia voi hyödyntää myös silloin, kun hahmottaa verkostojen linkittymistä toisiinsa. Eri ihmisten verkostot yhdistyvät toimijoidensa kautta. Tällöin yksilöiden verkostot muodostavat yhdessä laajan kokonaisuuden, joka kattaa kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia ihmisiä; aivan kuten kappaleissa on lukemattomia atomeja. Mi t e n o m a a v e r kost oa vo i ha llita?

Vastaus on yksinkertainen: jätä hyvä kuva itsestäsi. Se edesauttaa hyvää mainetta, joka puolestaan antaa sinusta entistä paremman kuvan verkoston jäsenten omille verkostoille. Maineen osalta kannattaa muistaa, että hyvän maineen rakentaminen kestää vuosia, mutta sen tuhoaminen tapahtuu hetkessä. Voit reflektoida kaveriesi avulla sitä kuvaa, jonka annat itsestäsi verkostollesi. Voit esimerkiksi kysyä kavereiltasi, palkkaisivatko he sinut tai toimisivatko he suosittelijoinasi. Voit myös tiedustella, minkälaisen kuvan sinusta saa vaikkapa kurssin harjoitustyön kirjoitusprosessin perusteella. Saatua palautetta kannattaa pohtia ja vinkkejä ottaa käyttöön, mikäli haluat muuttaa omia toimintamallejasi.

Tehtävä 1

Piirrä oma verkostosi. Ota tyhjä paperi ja kirjoita ­nimesi sen yläreunaan. Listaa alapuolelle henkilöt, jotka tunnet hyvin ja joiden kanssa olet usein tekemisissä. Tämän vaiheen jälkeen pohdi äsken määrittelemiesi henkilöiden ­tuttuja. Myös tuttujen tutut voidaan laskea mukaan verkostoon. Omaa verkostoa hahmottaessa kannattaa huomioida, ettei verkosto rajoitu ainoastaan opiskelukavereihin ja perheenjäseniin. Verkostoosi kuuluvat myös entiset koulu­ kaverit, Facebook-kaverit ja ylipäänsä kaikki ne henkilöt, ­joiden kanssa olet ollut tekemisissä elämäsi aikana. ­Tämän vuoksi verkostoa hahmotellessa kannattaa o ­ ttaa huomioon myös junioriaikoina harrastettu jääkiekko tai jalkapallo. Tehtävä 2

Sinulla on nyt edessäsi paperille piirretty verkosto. Aloita jaottelemalla verkosto osiin ja antamalla sen toimijoille erilaisia rooleja. Rooleja voivat olla esimerkiksi suosittelija, potentiaalinen työllistäjä, hyvä työkaveri, ahkera puurtaja tai laiskottelija. Erilaisia rooleja pohtiessasi ei kannata rajoittua pelkästään yhteen tai kahteen luokitukseen. Anna luovuudelle tilaa! Kun olet jakanut verkostolle roolit, pysähdy hetkeksi pohtimaan kuvaa, jonka olet itsestäsi antanut. Verkostojen yhteydessä pätee vanha sanonta: ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.” Minkälaiseen lokeroon oman verkostosi toimijat asettaisivat juuri sinut? Minkälaisen luokituksen itse haluaisit?

89

u r a n su u n n i t t e lua

V e rkostot haltuun


NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja se toimittaa monille eri teollisuudenaloille niiden toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V). Yrityksellä on yli 11 500 työntekijää yli 600 toimipaikassa lähes 50 maassa. Näiden resurssien, teknologian ja määrätietoisuuden avulla voimme lunastaa asiakaslupauksemme Lifting Businesses™. Katso avoimet työpaikat sekä tutustu Konecranes-konserniin työnantajana eLearning-ohjelman avulla osoitteessa www.konecranes.com/career -> Konecranes as an Employer!

JOKAISELLA RAMBOLL-PROJEKTILLA ON TARINA. TULE LUOMAAN SITÄ KANSSAMME. Lisätietoa avoimista työpaikosta ja opiskelijoille suunnatuista mahdollisuuksista löydät www.ramboll.fi/tyopaikat.

90


u r a n su u n n i t t e lua

Tittelin

takana teksti Katariina Rönnqvist kuvat ottivat haastateltavat itse passikuva-automaateissa

Tittelit ovat ongelmallisia: ne pelkistävät monipuoliset työnkuvat muutamaan sanaan. Kolme ihmistä voi tehdä töitä tismalleen samalla nimikkeellä, mutta heidän työtehtävänsä, -rytminsä ja maantieteellinen sijaintinsa voi poiketa toisistaan täysin. Seuraavat kolme aukeamaa on omistettu titteleille konsultti, tuotekehitysinsinööri ja projektipäällikkö – sekä ihmisille näiden titteleiden takana.


Ti t t e l i :

Konsultti P E R U S T I E DOT

Nimi: Ville Karttunen Titteli: Senior Consultant Työpaikka: Gaia Consulting Oy Sijainti: Helsinki Ikä: 33 vuotta

KOULUTUS

Tutkinto ja koulu: DI, TKK Pääaine: International Business Sivuaine: systeemi- ja operaatiotutkimus Valmistunut: 2005 Muu koulutus: vaihdossa European ­Business Schoolissa Saksassa. Lisäksi Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinto.

MINI-CV

2012– Gaia 2010–2012 Projektitiimin jäsen irlantilaisessa start-upissa, Prime Energy Power 2007–2010 Liiketoiminta-analyytikko, Fortum: Distribution-yksikkö 2005–2007 Markkina-analyytikko, Fortum: Portfolio Managment and Trading -yksikkö 2004 Diplomityöntekijä, Fortum: Nuclear services -yksikkö 2003 Tuntiopettaja, tukimusassistentti, TKK: Systeemianalyysin laboratorio

92

Ko nsu ltti Vi lle Karttunen on juuri palannut työmatkalta Nigeriasta. Hän on mukana projektissa, jossa arvioidaan, onko pankilta rahaa lainannut yritys maksukykyinen. Karttunen työskentelee myös kahdessa muussa projektissa: hän tekee venäläiselle pankille markkinaselvitystä biopolttoaineen käytöstä sekä pyrkii kehittämään suomalaisen teknologiateollisuuden ja ohjelmistoyritysten yhteistyötä. Lisäksi hän osallistuu muutamaan pikkuprojektiin. ”Konsultin työ on luonteeltaan sellaista, että on helposti 5–6 projektia hoidettavana samanaikaisesti. Pyrin työstämään kahta tai kolmea projektia päivän aikana. Pidän vaihtelusta ja näin saan sitä luoduksi myös yksittäisiin päiviin”, Karttunen sanoo. Karttusen työnkuva Gaiassa jakaantuu kolmeen osaan: hän toimii sekä projektipäällikkönä että tiimin jäsenenä tehden samalla myös myyntityötä. Myyntityöhön kuuluu asiakastapaamisia, matkustelua ja tarjousten laatimista. ”Konsulttityössä asiakkaan ongelma ja siihen liittyvät ratkaisumahdollisuudet tulee ymmärtää perinpohjaisesti jo tarjousvaiheessa. Projektin toteutus on ratkaisuehdotuksen lunastamista.” Analysoitu, jäsennelty ja tiivistetty tieto pitää esitellä asiakkaalle oikein. ”Tämä työ on osaamis-intensiivistä. Lopputulos voi olla hyvinkin ytimekäs ja tiivis kokonaisuus. Jos asiakas saa kymmensivuisen raportin, jonka tekemiseen on mennyt kaksisataa tuntia, voi hän hämmentyä. Projektipäällikkönä täytyy viestiä projektin kulusta.” Työssään Karttunen nauttii erityisesti ongelmanratkaisusta. Kun asiakkaan ongelma on selvitetty, voi sillä olla laaja vipuvaikutus. ”Asiakkaiden kautta pääsee muuttamaan maailmaa vähän paremmaksi paikaksi.” Monipuolisessa työssä on vaihteleva työkuorma ja tarve joustaa työajoissa. ”Perheen ja vapaa-ajan sovittaminen työn kanssa yhteen on haaste”, Karttunen myöntää. Karttusen mukaan konsultille ajankäytön hallinta on olennaista: ”Ei pidä tarttua lillukanvarsiin. Täytyy ymmärtää, mihin aikansa käyttää. Jos vastaan tulee ongelmia, niistä pitää osata kertoa ajoissa. Mitä aikaisemmin kertoo, ettei saa jotakin ajoissa valmiiksi, sen pienempi ongelma siitä tulee.”


Nimi: Mikko Puonti Titteli: konsultti, Business Intelligence Työpaikka: Affecto Sijainti: Tampere Ikä: 33 vuotta

KOULUTUS

Tutkinto ja koulu: DI, TTY Pääaine: tietotekniikka ja ohjelmistotuotanto Sivuaine: teollisuustalous Valmistunut: 2009 Muu koulutus: vaihdossa Budapestin teknil­ lisessä yliopistossa, opinnot: tiedonlouhinta.

MINI-CV

2010– Affecto 2007–2010 Raportointi, tietovarastointi ja tietokannat, Solita 2005–2007 Teollisuuslaitosten kunnossa­ pidon raportointi, MaxiFlex Oy

”K ahta saman laista työpäi vää ei ole tullut vastaan. Ainut varma asia on, että me teemme töitä asiakkaan puolesta ja tuotamme heille lisäarvoa”, kuvailee konsultti Mikko Puonti työtään Affectolla. Puonnin tehtäviin kuuluvat muun muassa tiedon muokkaus ja tallentaminen tietokantaan, tiedon havainnollinen esittäminen sekä tunnuslukujen kerääminen ja raportointi. Konsultin työ kerryttää matkapäiviä Puonnille noin 1,5 viikossa. Päivien aiheet voivat vaihdella talouden ohjauksen parantamisesta aina mittausdataa korjaavan algoritmin kehittelyyn. Työpäivät sujuvat itsenäisissä konsultoinneissa sekä erikokoisissa tiimeissä joko rivimiehenä tai projektipäällikkönä. Puonti nimeää työnsä parhaaksi puoleksi asiakkaat ja tunteen, joka syntyy, kun heitä onnistuu auttamaan. ”Haastavinta on ihmisten välinen kommunikaatio, jota asiakaslähtöisessä työssä on paljon”, Puonti pohtii. Konsultin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi hän listaa sosiaalisuuden ja energisyyden. Kun yhteisymmärrys on tavoitettu, on kyse enää työn teknisestä toteutuksesta. ”Tekninen toteutus vaatii velhomaista osaamista”, Puonti toteaa. Hänen mukaansa tietojohtamisen opinnoissa ei tarpeeksi korosteta teknisyyttä. Vaikkei Puonnin työtehtäviin kuulu ohjelmointia, näkee hän omat ohjelmointitaitonsa tärkeinä: niiden avulla hän puhuu samaa kieltä työn toteuttajien kanssa. Puonnin yllätti se, kuinka kivaa työnteko voi olla: ”Karvisen maanantait ovat yhden käden sormilla laskettavissa.” Oma motivaatio, tehtävien merkityksellisyys ja kannustava työyhteisö ovat tehneet konsultin työstä Puonnille mukavan tavan viettää päivää. Energiaa riittää vielä työpäivän jälkeenkin. Vapaa-ajan Puonti on mieluiten perheensä kanssa ja viettää ”ihan tavallista arkea pulkkamäessä ja uimarannalla”.

Antti Pirinen on hallinnolliseen tietoturvallisuuteen erikoistunut IT-asiantuntija. Hänen työtehtävänsä muodostuvat auditoinneista eli toiminnan vaatimustenmukaisuuden arvioinnista sekä erilaisista tietoturvallisuuden kehittämishankkeista. Karkeasti jaoteltuna Pirinen viettää pari päivää viikosta asiakkaiden luona. Kaksi päivää kuluu toimistolla istuen, jolloin hän kirjoittaa kuulokkeet korvillaan loppuraportteja tai analysoi tarkastushavaintoja. Yhden päivän hän käyttää sälähommien hoitamiseen. Asiakastoimeksiantoja Pirisellä on yleensä 3–4 kerrallaan. ”Joskus työtahti on aika tiukka”, hän myöntää. ”Onneksi välillä on rauhallisempaa, jolloin ehtii palautua ja kehittää omaa osaamistaan.” Keskimäärin projektit ovat laajuudeltaan Pirisen mukaan 5–15 päivää. Lyhytkestoisuus takaa sen, että vuoden aikana ehtii olla monessa mukana ja nähdä monia eri yrityksiä. Toisaalta aika ei riitä näkemään, meneekö asiakkaalle kehitetty ratkaisu koskaan tuotantoon. ”Välillä siinä heittää kasan kuulia ilmaan ja toivoo, että joku ottaa kopin.” Työelämä on opettanut Piriselle arvottamista: ”Ihmisten aika ja yrityksen resurssit ovat rajalliset. Yrityspuolella hommat pitää saada toimimaan isossa mittakaavassa. Esimerkiksi sovelluskoodissa on pakko joskus hyväksyä, että tietty määrä bugeja jää koodiin.” ”Yleisesti ottaen avoimet, iloiset ja tekevät ihmiset pärjäävät aina”, pohtii Pirinen työelämän vaatimuksia. Konsultille kokonaisuuksien hahmottaminen ja tiedon sisäistäminen ovat olennaista. Se näkyy jo pukeutumisessa. ”Konservatiivisessa yrityksessä olen tumma puku päällä ja teitittelen. Jos taas menen pieneen IT-yritykseen puvussa, niin ei siellä kukaan ota minua vakavasti.” Töiden jälkeen Pirinen viettää aikaa kotona lasten kanssa. Ranskassa asuessaan häntä puri kiipeilykärpänen ja tulevaisuudessa kimmeltääkin ajatus harrastuksen jatkamisesta. Myös omia koodailuprojekteja olisi tarkoitus edistää heti kun aikaa on.

KPMG: n ko n s u lt ti

PERUSTIEDOT

Nimi: Antti Pirinen Titteli: konsultti, IT-asiantuntija Työpaikka: KPMG Sijainti: Helsinki Ikä: 35 vuotta KOULUTUS

Tutkinto ja koulu: DI, TKK Pääaine: tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: yritysturvallisuus Valmistunut: 2006 Muu koulutus: kaksi lukukautta Joensuun yliopistossa, opinnot: matematiikka, fysiikka ja ­kemia. Lisäksi Erasmus-vaihdossa Münchenin teknillisessä yliopistossa. MINI-CV

2010– KPMG 2004–2010 Tutkija, Fysiikan tutkimuslaitos 2002, 2004, 2005–2006 Kesäopiskelija, kesä- ja lopputyöntekijä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos CERN 2000–2003 Assistentti, TKK: Tietoliikenne- ja multimedialaboratorio 1999 Harjoittelija, ohjelmistoprojektit, Abloy Oy

93

u r a n su u n n i t t e lua

PERUSTIEDOT


Titteli:

Tuotekehitysinsinööri

PERUSTIEDOT

Nimi: Laura Nevatalo Titteli: R&D Engineer Työpaikka: Outotec Research Center Sijainti: Pori Ikä: 33 vuotta K O U L UTUS

Tutkinto ja koulu: DI, TTY ja TkT, TTY Pääaine: ympäristöbiotekniikka Sivuaine: kemia Valmistunut: 2004 Väitellyt: 2010 Muu koulutus: opintoja Tampereen yliopiston Bioteknologia-koulutus­ ohjelmasta, linja: molekyylibiologia. MINI- C V

2011– Outotec Research Center 2010 Projekti-insinööri, Vesi-Instituutti WANDER 2007–2008 Vieraileva apurahatutkija, EU:n BioMinE-projekti, Wageningenin yliopisto 2005–2009 Väitöskirjatutkija ja luennoitsija, TTY

94

”I nsinööria la – varsinkin meta llipuoli – on hyvin miesvaltainen ja perinteinen sukupuolirooleissaan. Mutta sitä ei kannata pelätä”, sanoo R&D insinööri Laura Nevatalo. Hän työskentelee Outotecin Porin tutkimuskeskuksessa. ”Meillä on hyvä työilmapiiri ja matala organisaatio. Kaikkien kanssa pystyy keskustelemaan ja sitä kautta viemään asioita eteenpäin.” Nevatalon työsarkaa ovat kaivosten vesikierrot, metalli- ja kemianteollisuuden prosessivedet sekä jätevedet. Pääasiassa hän tekee tutkimustyötä, suunnittelee testejä ja kirjoittaa raportteja. Nevatalo saa hyvin erilaajuisia tehtävänantoja. Hän saattaa tehdä tunnin kestävän testin tai osallistua pari viikkoa vievään prosessiajoon. Tällä hetkellä Nevatalo on mukana Tekesin rahoittamassa projektissa, jossa tutkitaan kaivos- ja metallurgisia prosessivesiä. ”Olemme tehneet erityisesti töitä arseenin ja sulfaatin poistamiseksi. Tutkimme myös typpiyhdisteiden käsittelyä. Tässä täytyy tuntea peruskemiaa ja laitetekniikkaa.” Aiemmin Nevatalo työskenteli tutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kun hän vertaa nykyistä työtään yliopistoaikoihin, huomaa hän muutaman selkeän eron. ”Outotecillä on iso osaamispääoma ja hyvät resurssit toteuttaa haastaviakin projekteja. Tutkimus keskittyy prosessiratkaisujen kehittämiseen, joten se ei ole kovin abstraktia. Tämä sopii minulle paremmin kuin ranskalaisten vanhojen matemaattisten ongelmien pohtiminen. Ei sillä, että se olisi vähempiarvoista. Ajatukseni eivät vain siihen riitä.” Nykyään Nevatalo ei aina ehdi opiskella tutkimiaan asioita niin intensiivisesti kuin haluaisi. Projektien aikataulut ovat joskus hyvin tiukkoja ja hänen täytyy pyytää kollegojaan jäämään ylitöihin. ”Se on itselleni tämän työn suurimpia hankaluuksia”, Nevatalo sanoo. Työssään Nevatalolle on tärkeää, että hän voi toteuttaa omia eettisiä tavoitteitaan. ”Pidän siitä, että voin tehdä prosesseja, joilla voidaan oikeasti parantaa ympäristön laatua. Greenpeace ei ole ainoa taho, joka pyrkii ratkaisemaan maailman ympäristöongelmat.”


Nimi: Andreas Lindberg Titteli: Development Engineer Työpaikka: CP Kelco Oy Sijainti: Äänekoski Ikä: 28 vuotta KOULUTUS

Tutkinto ja koulu: DI, Aalto-yliopisto Pääaine: paperitekniikka Sivuaine: metsäteollisuuden­ympäristötekniikka, puunjalostuksen kemia Valmistunut: 2012 MINI-CV

2012– CP Kelco Oy 2012 Tuotekehitys, Design Meets ­Cellulose -projekti 2011–2012 Diplomityöntekijä, A ­ ndritz

ovat älyttömän mielenkiintoisia. Meillä on paljon erilaisia materiaaleja käytössä ja koko ajan tulee uusia tuotteita ulos”, kertoo materiaalikehitysinsinööri Salla Husu. Hänen työsarkaansa Mölnlycke Health Care Oy:ssä ovat vaahdot, hengittävät kalvot ja silikonit, joista haavanhoitotuotteita valmistetaan. Husun työpiste sijaitsee Mikkelin tehtaalla. Jos hänen vastuullaan olevien materiaalien käytössä tai ominaisuuksissa ilmenee ongelmia, on Husu mukana ratkomassa niitä. Toisaalta Husu tekee töitä myös toimiston puolella tuotetietojärjestelmän parissa. ”Pidän siitä, että tämä on rajapintatyöskentelyä. Tehtaassa näen, miten tuotteita valmistetaan. Toisaalta olen mukana myös projekteissa, joissa tuotteita kehitetään”, Husu summaa. Tehtaalla Husu muun muassa suunnittelee mitä asioita voitaisiin mitata tai seurata. Tuotannon ongelmatilanteissa mittaustuloksista nähdään, ovatko tehdyt toimenpiteet auttaneet. Tässä piilee myös haaste: ”Muutosten tekeminen lääkinnällisiin tuotteisiin on vaikeaa. Hyväksyttyä raaka-ainetta ei voi noin vain muuttaa.” Husun työpäiviin kuuluu paljon kokouksia ja yhteydenpitoa Göteborgin pääkonttoriin. Husu listaakin työnsä kannalta tärkeiksi taidoiksi yhteistyökyvyt ja kielitaidon. ”Pelkällä suomella ei pärjää”, hän huomauttaa ja lisää: ”Tärkeää on, että osaa jakaa tietoa ja pystyy ottamaan sitä vastaan.” Husulla kesti kauan ymmärtää, mitä hänen täytyy työssään tehdä: ”Tämä on niin spesifinen ala, että pitää opetella paljon ihan vain työn kautta.” Hän näkee, että myös opinnoista on ollut hyötyä. ”Tekninen koulutus ja teoreettinen tieto kemiallisista prosesseista antavat varmuutta. Tiedän, mistä tietoa voi hakea ja luotan omiin kykyihini tehdä johtopäätöksiä.” Työpäivän jälkeen Husu viettää aikaa perheensä kanssa marjametsällä tai luonnossa patikoiden. ”Minulla on kolme lasta. Harvemmin olen yksin missään.”

” M e i d ä n h a ava n h oit otuotteemme

PERUSTIEDOT

Nimi: Salla Husu Titteli: Material Development ­Engineer Työpaikka: ­Mölnlycke Health Care Oy Sijainti: Mikkeli Ikä: 33 vuotta KOULUTUS

Tutkinto ja koulu: DI, LUT Pääaine: kemiantekniikka, ­prosessitekniikka Valmistunut: 2004 MINI-CV

2009– Mölnlycke Health Care Oy 2006–2009 Projektipäällikkö, ­FIBERA Oy 2004–2006 Tutkija, LUT 2001 IAESTE työharjoittelu Göteborgissa, Eka Chemicals

95

u r a n su u n n i t t e lua

PERUSTIEDOT

” Kun marraskuun a lussa aloitin, oli pimeää, märkää ja olin täysin vieraassa pikkukaupungissa. Se oli vaikeaa”, muistelee kehitysinsinööri Andreas Lindberg alkuaikoja CP Kelco Oy:n Äänekosken tehtaalla. Oulusta kotoisin oleva Lindberg oli käynyt yläasteen ja lukion Belgiassa ja asunut opiskeluajan Espoossa ja Helsingissä. ”Ajatus siitä, että olisin lähtenyt pääkaupunkiseudun ulkopuolelle töihin, oli todella vieras.” CP Kelcon hakuun tullut työpaikka oli vastustamattoman kiinnostava sijainnistaan huolimatta: ”Nuorelle DI:lle kehitysinsinöörin paikka oli mielestäni unelmaaloitus.” Äänekoskelle muuttaminen vaati sopeutuvuutta. Kiinnostava työ ja hyvä työporukka saivat Lindbergin kuitenkin viihtymään nopeasti uudessa ympäristössään. ”Ikävää on asua tyttöystävästä kaukana, mutta se on väliaikaista”, hän sanoo ja kannustaa kaikkia lähtemään reippaasti työn perässä tuntemattomille alueille. Kesällä 2012 Lindberg oli mukana Design Meets Cellulose –projektissa. Siinä nanoselluloosalle pyrittiin kehittelemään uusia käyttökohteita. ”Meillä oli kuitupohjaisten tuotteiden kierrätykseen liittyvä konsepti, joka oli hyvin tulevaisuuspainotteinen. Se liittyi 3D-tulostamiseen.” Lindbergin nykyinenkin työ liittyy selluloosaan. Äänekosken tehdas valmistaa selluloosajohdannaista nimeltä CMC. ”CMC on vesiliukoinen polymeeri”, Lindberg kuvailee. ”Jos esimerkiksi vesilasilliseen sekoittaa yhden prosentin CMC:tä, siitä voi tulla lähes hunajamaista. CMC:tä käytetään muun muassa hammastahnassa.” Lindbergin tehtäviin kuuluu uusien tuotteiden kehitys- ja tutkimustyö. ”Minulla on tietyt rutiinit: aamu- ja iltapäiväkahvi. Niiden välissä ja jälkeen voi tapahtua mitä tahansa”, kuvailee Lindberg vaihtelevia työpäiviään. Hän tekee työtään tiimissä ja pitää päivittäin yhteyttä muihin tutkimuslaboratorioihin ympäri maailmaa. ”Englannin kieltä pääsee käyttämään paljon. Nautin siitä.” Vapaa-ajallaan Lindberg urheilee: ”Liikunta on parasta vastapainoa työlle.”


Ti t t e l i :

Projektipäällikkö

P E R U S T I E DOT

Nimi: Marileena Koskela Titteli: projektipäällikkö, tutkija Työpaikka: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Sijainti: etätöissä Berliinissä (tutkijavaihto) Ikä: 35 vuotta K O U L U T Us

Tutkinto ja koulu: DI, TTKK Pääaine: turvallisuustekniikka Sivuaine: vesi- ja jätehuoltotekniikka Valmistunut: 2002 Muu koulutus: KTM Jyväskylän yliopistosta vuonna 2009, pääaine: yritysten ympäristöjohtaminen. MINI-CV

2007– Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2002–2007 Tutkija, assistentti, TTY 2002 Tutkimusapulainen, diplomityön t­ ekijä, TTKK

96

”N ykyhankkeessa olen vastuullinen johtaja. Varmistan, että budjetti pitää ja tehtävät, jotka rahoittajille on luvattu, tulevat tehdyksi sovitussa aikataulussa”, summaa Marileena Koskela projektipäällikön rooliaan. Koskela tutkii yritysten ympäristöjohtamista. Hän tekee haastatteluja ja kyselyitä yrityksissä esimerkiksi siitä, miten kierrätys on hoidettu ja millaisia savukaasun mittareita käytetään. Lisäksi työnkuvaan kuuluu artikkelien kirjoittamista, ympäristöraporttien analysointia, konferensseja sekä kokouksia. Koskela nauttii projektin konkreettisuudesta. ”Erityistä tässä projektissa on yritysyhteistyö. Käytännössä katsomme, miten yritys tai organisaatiopartneri tekee asiat, mitä ongelmia on ja miten voimme auttaa.” Tutkimustyön haaste on rahoituksen saaminen hankkeille sekä epävarmuus. ”En tiedä kovin montaa ikäistäni, joka olisi pysyvässä virassa,” pohtii Koskela. Tutkija tarvitsee markkinointihenkisyyttä ja rohkeutta esiintyä, jotta hän saa ideansa myydyksi: ”Ei riitä, jos omassa päässä on hyvä idea. Se pitää saada ulos.” Koskela on Berliinissä tutkijavaihdossa ja suunnitelmissa on väitöskirjan tekeminen Tampereen teknilliseen yliopistoon. Tutkijalle tärkeitä ominaisuuksia ovat Koskelan mukaan kielitaito ja aito kiinnostus mahdollisimman spesifistä alasta. Lisäksi kyky kaaoksen hallintaan on iso plussa. ”Pitää itse tietää, mikä on se tärkein juttu, joka täytyy hoitaa. Pomo ei sitä tule sanomaan.” Sähköposti ja Skype ovat oleellisia varsinkin etätyötä tekevälle. Yhteyttä pidetään niin rahoittajiin kuin tutkijakollegoihin: ”Mukavien työkaverien kesken kehtaa antaa ja saada palautetta.” Työn ja vapaa-ajan erottaminen voi olla tutkimustyössä haastavaa. Koskela joogaa, mutta paras irrottautuminen työstä tulee matkaillessa. Kun Koskela lähtee reissuun miehensä kanssa, jää tietokone kotiin: ”Silloin olen offlline.”


Nimi: Ville Airo Titteli: projekti­päällikkö Työpaikka: K-citymarket Oy / Anttila Oy Sijainti: Helsinki Ikä: 28 vuotta KOULUTUS

Tutkinto ja koulu: DI, Aalto-yliopisto Pääaine: tuotantotalous, yritysstrategia, International Business Linkage Program Sivuaine: systeemi- ja operaatiotutkimus Valmistunut: 2010 Muu koulutus: vaihdossa New Jersey Institute of Technologyssa, opinnot: Knowledge Management, Marketing. MINI-CV

2011– K-citymarket Oy / Anttila Oy 2010–2011 Business Development Trainee, Cassidian Finland Oy

”Yl eisesti, j os miettii kaupan a laa, niin se on isojen muutosten edessä. Verkkokauppojen merkitys kasvaa”, pohtii projektipäällikkö Ville Airo. Kehitystehtävissä toimiminen antaa hänelle näköalapaikan muutoksiin: ”On mielenkiintoista, kun pystyy olemaan mukana määrittelemässä perustavaa laatua olevia ohjelmistoja. Hyvin nopeasti ymmärtää, miten kaikki toimii IT:n ympärillä.” Airo on ylläpito- ja kehitysvastuullinen K-citymarketin ja Anttilan QlikView-järjestelmässä. Hän myös vetää yhtä työryhmää toiminnanohjaus- eli ERP-projektissa. Lisäksi hän tuottaa ehdotuksia kehitysprojekteiksi. Työtehtävien haastavuus ja merkityksellisyys motivoivat häntä. Viikosta noin puolet menee ERP-projektissa ja loppuviikko juoksevien asioiden, muiden projektien ja asiantuntijatehtävien parissa. Vapaaajallaan Airo harrastaa ulkoilua: kesällä pyöräilyä ja talvella jääkiekkoa. Pari vuotta tehtävässään ollut Airo osaa suunnitella projektit jo hyvin. ”Haastavinta projektipäällikkönä on se, miten rajalliset resurssit allokoidaan parhaiten. Aika näyttää, onko tehnyt asiat oikein.” Airon työ vaatii liiketoiminnan ymmärrystä ja joustavuutta. Työkuorma saattaa kasaantua ja päivien pituudet vaihdella. Kyky aikatauluttaa ja organisoida tekemistä nousevatkin oleellisiksi. ”Tietojärjestelmien ymmärryksen hankkiminen olisi voinut näin jälkikäteen ajateltuna olla järkevää.” Airo tekee työtään liiketoiminnan johdon, projektin sisäisen tiimin ja ulkoisten toimittajien kanssa. Itsenäistä työsarkaa on suhteessa vähemmän. ”Onhan se mukavampaa toimia yhdessä”, Airo tuumaa ja­ ­nimeää hyvät tiimikaverit yhdeksi työnsä parhaista puolista.

ei kovin usein tule, mutta tässä saa olla mukana sellaisessa työssä, joka mahdollisesti luo uusia design-klassikoita maailmaan”, pohtii Fiskars Homen projektipäällikkö Lauri Aalto. Hänen työsarkaansa ovat Fiskarsin, Hackmanin, Arabian ja Iittalan sisustustuotteet, kuten valaisimet ja kynttilätavarat. ”Teen pääasiassa Iittala-brändille näitä projekteja. On mielenkiintoista, kun saa tehdä uusia juttuja ja vielä tällaiselle klassiselle suomalaiselle brändille.” Työssään Aalto yllättyi, kuinka hidasta ja monimutkaista uusien tuotteiden kehittäminen on: ”Pitkäjänteisyyttä tarvitaan, että jaksaa odottaa tuotteiden tulemista kaupan hyllylle.” Aallon mukaan projektit kestävät vähintään vuoden, jos luodaan jotakin vähänkään uutta. ”Minulla on jatkuvasti vedettävänä X määrä tuotekehitysprojekteja, yleensä vähintään viisi yhtäaikaa.” Aallon mukaan työ vaatii stressinsietokykyä: ”Jos hermoilee hoitamattomista asioista, tämä ei ehkä ole oikea paikka.” Projekteissa miehitys vaihtelee modernin matriisimallin mukaan. Jokaisessa projektissa voi olla eri ihmiset, mikä vaatii Aallolta hyviä ihmissuhdetaitoja. Projektipäällikön pitää olla avoin ja neutraali osapuoli. ”Se diplomatian välikappale, joka saa kaiken toimimaan yhteen”, summaa Aalto rooliaan. Aalto iloitsee yhdessä tekemisestä. Ydintiimiin projektissa kuuluvat yleensä hänen itsensä lisäksi suunnittelijainsinööri sekä osto-, markkinointi- ja laatupuolesta vastaavat henkilöt. ”En projektipäällikkönä sinänsä tuota mitään. Huolehdin siitä, että projekti menee eteenpäin siihen maaliin, mikä on sovittu”, Aalto pohtii. Tämä on myös haaste: ”Pitää luottaa, että kaikki muut ihmiset tekevät sovitut asiat sovitulla tavalla, sovitussa aikataulussa.” Vapaapäivän koittaessa Aallon voi bongata pyörän selästä tai vesiltä: hän harrastaa sukelluskalastusta harppuunan kanssa. ” A alt o - m al j a k k oja

pERUSTIEDOT

Nimi: Lauri Aalto Titteli: NPD Project ­Manager (New Product Development) Työpaikka: Iittala Group Oy Ab: Fiskars Home Sijainti: Helsinki Ikä: 32 vuotta KOULUTUS

Tutkinto ja koulu: DI, TKK Pääaine: konetekniikka Sivuaine: IDBM kansainvälinen muotoilu­ johtaminen Valmistunut: 2008 Muu koulutus: Avoin yliopisto, opinnot: markkinointi. MINI-CV

2009– Fiskars Home 2009 Konsultti, Convia 2006–2009 Mekaniikkasuunnittelija, Ac­ count Manager, projektipäällikkö, Desigence 2004–2005 Suunnittelija, Lamor Corporation

97

u r a n su u n n i t t e lua

P E R U S T I E DOT


E i dippa ta pa ja väikkä r i i n e i huku Nykyhetken ja valmistujaisjuhlien välissä on yksi pieni mutta: diplomityö. Jostain se pitäisi raapaista kasaan, vaikka ajatus kammottaa. Kuulostaako tutulta? Projekti kannattaa taltuttaa askel kerrallaan. Seuraavilta sivuilta voit lukea, minkälainen prosessi diplomityö on ollut Markukselle, Helmille ja Elinalle. Mistä he keksivät aiheensa? Miten homma eteni? Tuliko valmista? Joskus diplomityö ei olekaan opintojen loppu vaan uuden alku. Lue, kuinka Jussi innostui jatkamaan opiskeluja valmistumisensa jälkeen ja mistä kumman aiheesta hän tekee väitöskirjaansa.

59 %

5%

valmistuneista jatkaa pää­ toimisena jatko-opiskelijana.

vastavalmistuneista teki diplomi­ työnsä yksityiselle sektorille.

19 %

diplomityöntekijöistä rahoitti projektinsa stipendillä.

98

Diplomityön tekoon käytetään keskimäärin 9,1 kuukautta. Lähde: TEKin tekniikan alalta vastavalmistuneiden kysely 2012


Piiriproje kt i Markus hyödyntää tutkimuksessaan teknologiaa, jota ei vielä edes ole markkinoilla. Kun työ on tarpeeksi mielen­kiintoista, eivät aikataulujen venymiset rasita. teksti ja kuva Katariina Rönnqvist

on tehty, piiri on toteutettu ja parhaillaan se on ”uunissa” eli valmistuksessa. Enää pitäisi kirjoittaa”, kuvailee Markus Hiienkari, 27, diplomityönsä vaihetta. Hänen tutkimuksensa on osa isompaa Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistyöprojektia. Markuksen diplomityön aiheena on adaptiivisen mikroprosessorin digitaalipuolen suunnittelu ja toteutus. ”Tutkimusprojektin tarkoituksena on saada mikropiiri kokonaisuutena suoriutumaan tehtävästään niin pienellä energiamäärällä kuin valmistusprosessin puitteissa vain voidaan saavuttaa. Työssä hyödynnetään uusinta teknologiaa ja ratkaisuja, joita ei vielä olla nähty kaupallisissa tuotteissa.” Diplomityön tekemisessä parasta Markuksen mielestä on ollut sen käytännöllisyys. ”On hienoa olla mukana projektissa, jossa tehdään jotain merkittävää ja osittain ennennäkemätöntä. Tämäntyyppisiä piirejä voitaisiin hyödyntää muun muassa langattomien sensoriverkkojen noodeissa”, Markus kertoo. Noodit ovat itsenäisiä laitteita, jotka voivat esimerkiksi mitata jotakin asiaa keskellä korpea ja lähettää mittausdataa isäntälaitteelle. Niiden odotetaan yleensä ” Su u n n i t t el uo s uus

toimivan pitkään ilman kiinteää virtalähdettä, esimerkiksi pariston tai aurinkokennon voimin. Tutkimuksen työvälineinä Markus on käyttänyt liutaa EDA-ohjelmia. ”En nyt lähde niitä erikseen luettelemaan”, Markus naurahtaa. EDA-ohjelmien avulla on hoitunut projektissa niin simulointi kuin toteutuskin. ”Lisäksi suunnitteluvaiheessa olen tarvinnut muutamia ohjelmointi- ja laitteistokuvauskieliä.” Projektin aikana itse työ on Markuksen mukaan pysynyt aika lailla suunnitelman mukaisena. Työn aikataulu sen sijaan on tekijöistä riippumattomien syiden vuoksi muuttunut. ”Laajahko projekti ja pienehköt resurssit on toisinaan paha yhdistelmä – työn kirjoitusta ei ole voinut pitää prioriteettilistan kärkipäässä”, Markus summaa. Markuksen yllätti diplomityön alttius paisua. ”Vinkkinä kaikille: kannattaa tehdä rajaus ja aikataulutus työlle ennen sen aloittamista, jos haluaa saada sen kuudessa kuukaudessa valmiiksi. Tsemppiä vaan kaikille, kyllä se siitä.” Kun Markus ei tee diplomityötä, hän käy töissä ja harrastaa kaikenlaista, joka pitää ajatukset kaukana projektista.

99

u r a n su u n n i t t e lua

Nimi: Markus Hiienkari Yliopisto: Aalto-­yliopisto, ­Sähkötekniikan korkea­ koulu, Mikro- ja ­nanotekniikan l­aitos Diplomityön otsikko: Implementation of energy-­ efficient and variance-­ tolerant microprocessor


Nimi: Helmi Kajaste Yliopisto: A ­ alto-yliopisto, ­Taiteiden ja s­ uunnittelun korkeakoulu, Arkkiteh­ tuurin laitos Diplomityön otsikko: Eloton ­herää – arkki­ tehtuuri hahmona ­elokuvassa

Ar kkiteh t u u r i n syke Helmi käsitteli diplomityössään arkkitehtuurin aktivoitumista passiivisesta ympäristöstä vaikuttavaksi hahmoksi. Projektin aikana Helmiä toisinaan epäilytti, nähtäisiinkö pääasiassa elokuvataiteen esimerkkejä hyödyntävä tutkimus liian hörhönä. teksti Katariina Rönnqvist

kuva Jussi Tarvainen

aika mystinen prosessi. On tuntunut siltä, että sattuma on ajanut tätä oikeina hetkinä oikeaan suuntaan”, muistelee arkkitehdiksi keväällä 2013 valmistunut Helmi Kajaste, 27, diplomityötään. Alun perin hän sai idean tutkimukseensa nähtyään ­Toisissa tiloissa -kollektiivin esityksen Golem-­muunnelmia. ”Esitykseen piti osallistua. Yleisö oli Manhattanin pilvenpiirtäjiä silloin, kun lentokoneet osuivat WTC-torneihin. Ajattelin, että minä ja muu yleisö olemme elottomia rakennuksia. Me emme kuole, me vain muutamme muotoamme.” Esitys jäi kummittelemaan Helmin mieleen. Ajatus maailman katsomisesta elottoman ympäristön näkökulmasta yhdistyi arkkitehtuurin teoriaan, ja siitä muotoutui lopulta tutkimusaihe. ”Välillä olin epävarma, oliko työni tarpeeksi tieteellinen. Sain kuitenkin mahtavalta ohjaajaltani Anni Vartolalta sielun puhdistuksen ja luvan jatkaa.” Varsinainen kenttätyö alkoi Helmin mukaan 26 vuotta sitten: ”Olen ollut leffafriikki kauemmin kuin arkkitehtiopiskelija.” Projektin alkaessa Helmi oli nähnyt jo luke-

” T ä m ä o n oll u t

100

mattomia elokuvia. Sisäisestä arkistosta oli hyötyä, kun hän yritti keksiä jokaiselle arkkitehtoniselle keinolle konkreettisen elokuvaesimerkin. ”Halusin esitellä asiani mahdollisimman ymmärrettävästi ja tehdä sellaisen työn, ­jon­ka joku oikeasti lukee.” Keväällä 2012 Helmi piti diplomityönsä pohjalta luennon osana Helsingin World Design Capital -vuoden luentosarjaa Elokuva ja arkkitehtuuri. Luento auttoi häntä järjestämään ajatuksiaan. Helmi rahoitti diplomityöskentelynsä osa-­aikatyöllä. Pesti arkkitehtitoimistossa ja palkkatulot olivat tarpeen varsinkin, kun laskee valmiin työn kustannukset. ”Diplomityötä pitää tulostaa 11 kappaletta. Se on opiskelijalle kallis kuluerä”, Helmi päivittelee. Tutkimusaihe oli niin mieluinen Helmille, ettei puolentoista vuoden urakka tuntunut missään vaiheessa tylsältä. Valmis työ oli esillä ääni-installaationa Masters of Aalto –näyttelyssä. ”Tässä loksahti kaikki kohdalleen. Nyt olen tullut ahneeksi ja haluan niitä loksahtamisia lisää!”


u r a n su u n n i t t e lua

Uraa uurtava a vesitut k i m u sta Elinan diplomityö oli suora jatke hänen kandintyölleen. Nyt hän valmistelee aiheesta väitöskirjaa. teksti ja kuva Kaisa Karvinen

harjoittelijana ollessaan Elina Isokangas tutustui veden stabiileja isotooppeja määrittävään analysaattoriin. Laite oli uusi ja yliopiston ensimmäinen. Sen käytöstä Elina kirjoitti kandintyönsä. Kandintyö puolestaan viitoitti suuntaa diplomityölle, jossa Elina tutki Oulujärven kyljessä sijaitsevan Rokuan harjualueen järvien vesitaseita. Tutkimuksessaan hän käytti jo tutuksi tullutta isotooppianalysaattoria. ”Aihevalinta kävi todella helposti, sillä olin jo perehtynyt laitteeseen ja tutkimusmenetelmiin. Lisäksi Rokuan järvistä, ojista, pohjavesistä ja sadannasta oli olemassa dataa sekä vesinäytteitä valmiina. Alueella oli selkeästi tarvetta vesistöjen tutkimukselle”, Elina muistelee. ”Rokuan harjualueella on lähes sata järveä, joista suurin osa on jääkauden aikaansaamia pieniä suppajärviä, joiden vedenpintojen lasku on ollut ongelma.” Elina pakersi työnsä ääressä vuoden päivät. ”Alussa opis-

O u l u n yl i o p i s to n

kelin diplomityön tekemisen ohella, mutta sitä en suosittelisi kenellekään.” Tutkimusprosessi koostui maastokäynneistä, vesinäytteiden analysoinneista, datan käsittelystä sekä itse kirjoitusvaiheesta. ”Maastokäynnit olivat mukavaa puuhaa. Välillä näytteiden tutkiminen tuntui tylsältä ja kirjoittamisen aloittaminen vaikealta. Jälkeenpäin olen ajatellut, että olisi ollut järkevää kirjata pienimmätkin ajatukset heti muistiin.” Elinan diplomityö on uraa uurtava, sillä veden stabiilien isotooppien käyttö hydrologisissa tutkimuksissa on ollut Suomessa vähäistä. Diplomityö onkin kuljettanut nuorta naista Krakovan isotooppilaboratorioon ja Wieniin asiantuntijakonferenssiin. Nyt Elina valmistelee aiheesta väitöskirjaa. ”Diplomityötä tehdessäni yritin koko ajan pitää mielessä, että tämä on vain itselleni. Se sai minut tekemään hommat heti, hyvin ja huolella.”

101


T unneil ma i s u n m allinta ja

Nimi: Jussi Tarvainen Jatko-opiskelija, yliopisto: Aalto-yliopisto, ­Perustieteiden korkeakoulu, Mediatekniikan laitos

Jussi kiinnittää huomionsa juonen sijasta elokuvan muotoon. Tämä katsomistapa johdatti hänet Aalto-yliopiston Mediatekniikan laitokselle tohtorikoulutettavaksi. teksti ja kuva Katariina Rönnqvist

29, löysi paikkansa silloisesta Viestintätekniikan laboratoriosta alun perin kesätöiden kautta vuonna 2008. Lukuvuoden aikana hän jatkoi osa-aikaisena tutkimusapulaisena kameroiden laatua mittaavassa projektissa. Kun Jussi teki vielä diplomityönsä samaiselle labralle, oli paikasta tullut kotoisa ja kollegoista varsin tuttuja. Jussin mielessä oli ehtinyt muhia jo monia tutkimusaiheita, joten päätös jäädä valmistumisen jälkeen Otaniemeen oli luonteva. ”Löysin tutkimusalueen, joka on sydäntäni lähellä”, Jussi sanoo. Hän tutkii elokuvien tyylikeinojen ja tunnesisällön yhteyttä ja pyrkii mallintamaan sitä laskennallisesti. ”Tutkin sitä, miten elokuvien ääni- ja kuvasignaaleista voi havaita tietynlaisia tyylikeinoja ja sitä, voiko laskennallisia mittoja käyttää sen arvioimiseen millaiseen tunneilmaisuun elokuva pyrkii.” Ensimmäinen vuosi jatko-opiskelijana kului perehtyessä alan kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. Jussi suoritti elokuvataiteen opintoja ja teki myös havaintokokeen. Siitä hän sai ground truthin; pohjaa tulevalle laskennalliselle työlle.

J u s s i Ta r va i n e n,

102

Tällä hetkellä Jussin työsarkaa on laskennallisten mallien kehittely. Hän käyttää tilastollisia ja koneoppimismenetelmiä. Laskujen lisäksi Jussin tutkimusta sävyttävät havaintopsykologia, kognitiotiede ja elokuvateoria. Poikkitieteellisyys on tuonut omat haasteensa Jussin tutkimukseen: ”Se on tavallaan kahden maailman välissä. Taiteissa ei varsinaisesti käsitellä absoluuttisia asioita. Asiat ovat vaikeammin mitattavissa, toisin kuin tieteessä. Koska tutkimukseni on jopa meidän tutkimusryhmämme sisällä poikkeuksellinen aihe, teen työtä aika itsenäisesti.” Vaikka Jussi työskentelee tietokoneen ääressä yhdeksästä viiteen, värittää akateeminen vapaus hänen päiviään. Joskus tuo ”vapaus” tarkoittaa sitä, ettei ihan tiedä mitä milloinkin pitäisi olla tekemässä. Toisaalta sama vapaus on Jus­sin mukaan väitöskirjan teossa erityinen plussa. ”Se, että voi tehdä asioita, joita kukaan muu ei ole aiemmin tehnyt, tuo mielihyvää. Varsinaista työrutiinia ei ole, ja välillä pääsee harjoittamaan luovaa ajattelua. On toki selvää, ettei tutkijan palkka ole parhaimmasta päästä, mutta työssä on ehdottomat muut plussansa. On palkitsevaa, että voi työkseen perehtyä asiaan, josta on itse erityisen kiinnostunut.”


Te lkka r i n ta i t u r i t teksti katariina rönnqvist kuvitus sally berg

Television puolella kaikki kunnia ei suinkaan lankea aina kovaotteisille kytille ja sanavalmiille lakimiehille. Monen merkittävän hahmon ytimessä sykkii tekniikalle lämmennyt sydän.

seikkaili nimeään kantavassa toimintasarjassa vuosina 1985–1992. M ­ acGyverin arkipäivää oli jumittua samaan tilaan happojen, pommien, rikollisten ja viattomien siviilien kanssa. Olipa tilanne mikä hyvänsä, MacGyver pelasti päivän käyttämällä ympäristöstään löytyviä esineitä, kuten suklaata, metallihenkaria ja tietysti linkkuveistä. Hänellä oli vahva taju fysiikasta ja kemiasta, kyky rakennella kojeita sekä komea takatukka, jota ei hevillä unohda (vaikka ehkä haluaisi). Yhdessä tarttuvan tunnusmusiikin kanssa tämä kokonaisuus teki hänestä television supertähden – ja ansaitsi hänelle Suomessa lisänimen “ihmemies”. MacGyver kutsui itseään kuitenkin vaatimattomasti vain “korjausmieheksi”. Sarjassa MacGyveria näytteli Richard Dean Anderson.

Michael Scofield oli vuosikurssinsa priimus Loyolan yliopistossa Chicagossa. Sarjan Pako (Prison Break) alussa mies järjestää itsensä Fox Riverin vankilaan, jossa hänen isoveljensä odottelee kuolemantuomiota. Michael ei ole päätynyt rikoksen tielle sattumalta vaan teko on erittäin laskelmallinen. Hän aikoo paeta veljensä kanssa kiven sisältä hyödyntäen insinöörintaitojaan. Michaelin korkea älykkyystaso sekä kyky hahmottaa tilaa ja vankilan rakenteita osoittautuvat oleellisiksi ominaisuuksiksi hankkeessa. Pako-sarjassa kiinnostavaa on huomata, miten tekniikan alan koulutusta hyödynnetään yhteiskunnan rajojen rikkomiseen. Vaikka Michael ei ole paha hahmo, on hän lain mukaan rikollinen. Sarjassa Michaelia näyttelee Wentworth Miller.

on teoreettinen fyysikko, j­ onka tutkimuksen keskiössä ovat kvanttimekaniikka ja säieteoria. Sheldonin ja hänen kämppäkaverinsa Leonardin yhteenlaskettu älykkyysosamäärä on peräti 360. Miesten naapurissa asuu Cheesecake Factoryn huoleton tarjoilija Penny. Komediasarjan Rillit huurussa (The Big Bang Theory) viehätys perustuu kaverikolmikon ajatuksenjuoksun yhteentörmäyksiin. Leonard ja varsinkin Sheldon pyrkii matemaattisiin, järkiperäisiin perusteluihin kun taas Penny luottaa maalaisjärkeen. Sheldon on herkullisen omaperäinen hahmo, joka pelaa sanapeliä klingoniksi, haluaa aina istua sohvan tietyssä nurkassa ja onnistuu naurattamaan täysin vakavalla naamalla. Sarjassa Sheldonia näyttelee roolistaan lukuisia kertoja palkittu Jim Parsons. ­Bazinga!

Maurice Mo ss ja hänen kollegansa, löysä ja vahinkoaltis Roy, muodostavat kaksistaan Reynholm Industries -jättiyhtiön ITosaston. He työskentelevät pilvenpiirtäjän kellarissa ja aloittavat neuvontapuhelut aina kysymällä: “Oletko kokeillut käynnistää sen uudestaan?” Ihmiskontakteja kaksikolla on vähän ja he ovatkin esimiehensä mukaan sosiaalisia piraijoita. Brittiläinen komediasarja IT-porukka (The IT Crowd) vitsailee rakkaudella tietokonenörtti-päähenkilöilleen. Toisaalta aivan yhtä koomisina hahmoina esitetään IT-osaston johtajaksi vastapalkattu Jen sekä koko yhtiön pomo Denholm, joille kaikki tekniikka on vieras elementti. Moss on suorasukainen, naiivi ja sympaattinen hahmo, joka suihkuttaa vettä korvaansa, kun se ylikuumenee. Sarjassa Mossia näyttelee Richard Ayoade.

Agentti Mac G yver

She ldon Coo per

104

Rakennusinsinöö r i


u r a n su u n n i t t e lua

T unn ollinen perhe e nisä Walter White opettaa lukiossa kemiaa ja hoitaa iltaisin autopesulan kassaa. Sarjan Breaking Bad alussa hän saa kuulla sairastavansa keuhkosyöpää. Juuri 50 vuotta täyttänyt Walt joutuu punnitsemaan elämänsä uudestaan: jos hän on pian poissa pelistä, miten hänen perheensä tulee toimeen? Aikanaan Nobel-palkitussa tutkimusryhmässä toiminut kemisti päätyy omaperäiseen ratkaisuun. Hän alkaa valmistaa metamfetamiinia. Vaikka “kokkailun” kemiallinen prosessi on Waltilla hyvin hallussa, on huumebisnekseen mukaan sukeltaminen erittäin kivikkoinen ja mutkainen tie. Asiaa ei auta se, että Waltin lanko työskentelee huumepoliisina. Palkitun ja kiitellyn sarjan tekniseen toteutukseen on panostettu. Breaking Bad liikkuu pitkälti moraalin harmaalla alueella. Se esittää katsojalle usein niin perustellun selityksen pahoille teoille, että tekoja on vaikea tuomita suoralta kädeltä. Kemiaan sarjassa suhtaudutaan suurella kunnioituksella: taitava metamfetamiinin keittäjä on rikollisen ­sijaan ensisijaisesti taiteilija. Sarjassa Waltia näyttelee ­Bryan Cranston.

WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

Ted Mosby on newyorkilainen arkkitehti, joka haaveilee oman pilvenpiirtäjän suunnittelemisesta. Hän on myös parantumaton romantikko, joka etsii sielunkumppaniaan komediasarjassa Ensisilmäyksellä (How I Met Your Mother). Pysyviä elementtejä Tedin elämässä on kaksi: rakkaus arkkitehtuuriin sekä neljä ystävää, joiden kanssa hän viettää vapaa-aikansa. Tyttöystäväkokelaita Tedillä on useita, mutta oikea kumppani ei tunnu hevillä löytyvän. Jaksossa “Ted Mosby: Architect” yksi Tedin ystävistä muistuttaa sinkkuystäväänsä siitä, kuinka kysyttyjä arkkitehdit ovat naisten keskuudessa. Barneyn mukaan naisiin vetoaa se, että arkkitehti luo jotakin tyhjästä kuin jumala – “ja jumalaa kuumempaa ei olekaan”. Ensisilmäyksellä-sarja on oivaltava ja nopea huumorissaan. Arkkitehdin koulutus näkyy Tedin hahmossa kiitettävästi koko sarjan ajan. Esimerkiksi kun Ted menee ystäviensä kanssa Empire State Buildingiin vierailulle, jaksaa hän ihastuttaa (ja vihastuttaa) seuralaisiaan hauskoilla faktoilla kuuluisasta rakennuksesta. Sarjassa Tediä näyttelee Josh Radnor.

THIS IS YOUR CONFERENCE ROOM. If we have to make sure ships reach this remote island, then this is our conference room. Because we don’t like to spend our time talking about things, but making them happen instead. Become a doer. Check out your opportunities at wartsila.com/careers

wartsila.com/careers


Nettipro f i lo i t um i s e n kak s i p u o lta teksti Paavo Ihalainen kuvitus kati-marika vihermäki

voi käyttää työnhaun apuna (ks. sivu 20). Toisaalta työn ja vapaa-ajan sulautuminen yhteen luo sen käytölle myös haasteita. Se, mikä on hyväksyttävää toisessa kontekstissa, voi luoda ongelmia toisessa. Jokaisen olisikin syytä miettiä tapaa, jolla itse profiloituu verkossa. So s i a al i s ta m e diaa

N ä y n , s i i s ole n

Sosiaalisessa mediassa on hyödyllistä luoda itsestään aktiivinen ja verkostoitunut kuva. Työtä hakiessa on sitä parempi, mitä helpommin on tavoitettavissa. Esimerkiksi LinkedIn-palvelun kautta työnantajat voivat kätevästi selata työnhakijan cv:tä tai edellisten työpaikkojen suosituksia. Verkostoitumissivut mahdollistavat myös entistä paremmin työnäytteiden ja oman osaamisensa esittelemisen työnantajille. Hyvä maine ja positiiviset uutiset leviävät nopeasti ja kauas sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi kauppakeskus Lippulaivan Facebook-sivulla kerrottiin k-kauppias Heimo Välisen lahjoittavan lähellä viimeistä myyntipäivää olevia elintervikkeita jaettavaksi vähäosaisille Espoonlahden kirkolla. Välisen kuva sai yli 12 000 tykkäystä ja hänestä tehtiin juttuja iltapäivälehtiin. Positiivinen huomio näkyi kaupan suosion kasvuna. Sosiaalinen media mahdollistaa verkostoitumisen oman alan ihmisten kanssa. Tätä kautta myös tieto avoimista työ-

106

paikoista leviää entistä nopeammin. Somea voi käyttää työkaluna esimerkiksi nopean palautteen saamiseen. K aikki ei ole jaettavaksi

Ihmiset eivät usein tule ajatelleeksi, mitä seurauksia heidän sosiaaliseen mediaan antamallaan informaatiolla voi olla. Vaikka työnantaja ei suoraan seuraisi yksittäisten ihmisten some-historiaa, kannattaa miettiä, missä valossa esittää itsensä tai työpaikkansa. Varomattomat somen käyttäjät ovat saattaneet saada jopa potkut väärästä kuvasta tai kommentista väärässä paikassa. Esimerkiksi Raumalla viime kesään asti työskennellyt jäätelönmyyjä lähetti Facebookiin kuvan, jossa hän pesi jäätelökauhoja ja astioita Anundilanaukion suihkulähteessä. Tämän seurauksena työntekijä irtisanottiin. Työnantaja teki hänestä poliisille ilmoituksen liiketoiminnalleen epäedullisen kuvan antamisesta. Jo pienikin googletus voi kertoa yllättävän paljon yksityisiä ja julkisia asioita ihmisestä. Vanha materiaali ei häviä helposti verkosta. Hetken mielijohteesta kirjoitetut vanhat twiitit voi löytää hetkessä avoimesta profiilista. Järke vä verk onkäyttäjä ottaa huomioon sosiaalisen median molemmat puolet. Some on kätevä työkalu, jos sitä osaa käyttää oikein.


Good news for Mother Nature. She can breathe a sigh of relief.

The industry is ready for some

every front: air, water, fiber, chemicals,

higher production at lower costs is

good news. At a time when

and energy. And the good news is

not only good for your bottom line,

many industrial processes leave

that every ANDRITZ innovation that

but also good for Mother Nature. Yes,

a large footprint on the planet,

reduces fiber losses, recovers and

the industry is ready for some good

our industry is leading the way

reuses chemicals, uses less fresh

news – and ANDRITZ delivers.

in minimal impact. ANDRITZ has

water, lowers energy consumption,

been at the forefront with solutions on

eliminates air emissions, and sustains

www.andritz.com

We accept the challenge!


Tämä on Teekkarin työkirja – työnhakuopas opiskelijoille ympäri Suomen. Työkirjaan on koottu kattava paketti konkreettisia vinkkejä työnhakua varten. Näiden kansien välistä löytyvät esimerkiksi hakemus- ja CV-mallit, haastattelutärpit, työnhakukanavat ja ohjeet portfolion tekemiseen. Teekkarin työkirjan nettisivuilla olevasta Löydä työnantaja -palvelusta voit hakea ja löytää tekniikan alan opiskelijoita palkkaavien työnantajien tiedot. Nettisivuilla on myös kattavasti työnhakuun liittyvää materiaalia. www.teekkarintyokirja.fi

Tämän Työkirjan omistaa

Teekkarin työkirja 2014  

Tämä on Teekkarin työkirja – työnhakuopas opiskelijoille ympäri Suomen. Työkirjaan on koottu kattava paketti konkreettisia vinkkejä työnha...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you