Page 1

TN MAGASIN

EN TIDNING FRÅN TEKNISK – NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN • 2016 • NR 2

Mikroalger i havet viktigare än väntat

Ny studie inom Ecochangeprogrammet

Professor med patos

Robert Mull flyttar in på Arkitekthögskolan

Avancerad laserteknik i nytt laboratorium Forskningsanläggning i världsklass byggs på campus

TEMA ”CRISPRIG” MÅLTID MÖT JOSEF LARSSON, STUDENT

Annorlunda termin

TN Magasin nr 2 2016  

I höstnumret av TN Magasin möter du bland andra ingenjörsstudenten Josef Larsson som pluggade en termin i Israel, Robert Mull, ny professor...

TN Magasin nr 2 2016  

I höstnumret av TN Magasin möter du bland andra ingenjörsstudenten Josef Larsson som pluggade en termin i Israel, Robert Mull, ny professor...