Page 1

TN MAGASIN

EN TIDNING FRÅN TEKNISK – NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN • 2015 • NR 1

Fysiker med unik profil får stöd

Piotr Matyba blir Gunnar Öqvist Fellow

Förbryllande kol i fjällbäckar Nytt projekt letar orsakerna bakom höga halter

Spår av DNA på sjöbotten Sediment avslöjar medeltida sjukdomar

TEMA STUDENTER MÖTER ÖRNNÄSTET MÖT MALIN LINDER NORDING, MILJÖKEMIST

Brobyggare

TN Magasin nr 1 2015  

I årets första nummer av TN Magasin kan du läsa om vilka utmaningar fysikern Piotr Matyba tar sig an och du möter bland andra civilingenjörs...

TN Magasin nr 1 2015  

I årets första nummer av TN Magasin kan du läsa om vilka utmaningar fysikern Piotr Matyba tar sig an och du möter bland andra civilingenjörs...

Profile for teknatumu

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded