Page 1

Pina polyester kum filtre ailesinin en buyuk filtreleri D1250, D1600 ve D2000 diğerlerinden farklı detaylara sahiptir. Bu filtrelerde su geçişi platformlara dizilmiş mantar tip nozullar ile gerçekleştirilir. Filtrelerde kumu ve suyu boşaltabilmek için ayrı ayrı kapaklar mevcuttur. Extra mukavemet için polyester ve elyaf yüksek nitelikli olarak kullanılmıştır. D1250 hariç diğerleri vana sistemi ile kullanılır. Filtreler, tüm iç tesisatı ve bağlantı flanşları ile satılır. Pina kum filtreleri, sudaki tortu ve askıdaki katı maddeleri tutmak için kullanılır. Bu yabancı maddeler, suyun berraklaşmasını engelleyen en önemli etkenlerdendir. Kum filtrelerimiz özel vana bağlantı parçası ve aşağıdaki teknik karakteristiği ile yüzme havuzu suyunun en iyi şekilde filtrasyonu için üretilmiştir. Pina kum filtreleri, havuz filtrasyon sisteminin en temel ürünüdür.

Filtreleme hızı 50 m3/h/m2 Test basıncı 3 kg/m2 Çalışma basıncı 1,5 kg/m2 Vana (1250mm için) Praher (EU) Renk Mavi Farklı miktarlarda çakıl ve kum katmanları ile kullanılmalıdır.

MUREX SERİSİ POLYESTER FİLTRELER

AAA06 AAA07 AAA09 AAA10

Pina Murex Serisi Kum Filtresi Vanalı Pina Murex Serisi Kum Filtresi Vanasız Pina Murex Serisi Kum Filtresi Pina Murex Serisi Kum Filtresi

1.Manometre 2.Manometre - vana bağlantısı 3.Hava alma vanası 4.Kapak civatası somunu ve pulu 5.Filtre kapağı 6.Filtre kapağı contası 7.Difüzör 7A.Difüzör gövdesi 7B.Difüzör kapağı 8.Difüzör tesisatı (difüzör hariç) 9.Çok yollu vana

1250mm 1250mm 1600mm 2000mm

55 55 95 150

45 45 75 120

1,23 m2 1,23 m2 2,00 m2 3,14 m2

10.Platform civatası somunu ve pulu 11.Kum boşaltma kapağı contası 12.Kum boşaltma kapağı 13.Kum boşaltma kapağı somunu ve pulu 14.Su boşaltma mantar somunu 15.Su boşaltma mantar körtapası 16.Su boşaltma mantar nozulu 17.Filtre alt gövde 18.Flanskole-çokyollu vana bağlantı tesisatı 19.Giriş Çıkış kiti 20.Adaptör Kolesi

151

90mm 90mm 125mm 160mm

2,79m3 2,79m3 4,33m3

140 kg 140 kg 180 kg

21.Adaptör Sıkma somunu 22.Adaptör gövdesi 23.Adaptör o ringi 24.Filtre üst gövde 25.Filtre üst kapak civatası M12X60 26.Kum boşaltma kapak civatası M16X80 27.Nozul platform civatası M8X45 28.Nozul platformu (nozullar hariç) 29.Platform - vana bağlatı tesisatı 30. Dıştan dişli adaptör 31. Platform mantar nozulu

1400kg 1400kg 3500kg 6000kg


Murex serie sand filters which have the biggest diameters in Pina Filters family.Relevantly, the murex serie has different collection system than mitra serie which is made by a strong fiberglass platform that has many filtration nozzles already fixed on it.Strengthen by extra fiberglass layers. They are supplied with all inside system with connection flanges. Pina Sand Filters are used to decrease the turbidity and to catch the total solids inside the swimming pool water. Those kinds of parameters are the main pollutants of the water. Pina sand filters are produced with below technical characteristics to clean the pool water in optimum efficiencies. Filters are the main item in the filtration system.

Optimum Filtration Velocity 50 m3/h/m2 Tested Pressure 3 kg/cm2 Operational Pressure 1-1,5 kg/cm2 Control Valve Praher (EU) Color Blue For best performance, several layers of different sands should be used.

MUREX SERIE POLYESTER SAND FILTERS

AAA06 AAA07 AAA09 AAA10

Pina Murex Serie Sand Filter W/ Valve Pina Murex Serie Sand Filter W/O Valve Pina Murex Serie Sand Filter Pina Murex Serie Sand Filter

1.Manometer 2.Connection for Manometer - air releasing valve 3.Air releasing valve 4.Cover screw nut and washer 5.Filter cover 6.Filter cover o-ring 7.Diffuser 7A.Diffuser body 7B.Diffuser cover 8.Diffuser pipe system 9.Multiways valve (1250mm)

1250mm 1250mm 1600mm 2000mm

55 55 95 150

45 45 75 120

1,23 m2 1,23 m2 2,00 m2 3,14 m2

10.Platform screw nut and washer 11.O-ring of side discharge lid 12.Side discharge lid. 13.Side discharge nut and washer 14.Water discharge nozzle nut 15.Water discharge nozzle cap 16.Water discharge nozzle 17.Bottom body of tank 18.Pipe flange with 6way valve(1250mm) 19.Input Output adaptor 20.Adaptor pipe conn.

152

90mm 90mm 125mm 160mm

2,79m3 2,79m3 4,33m3

140 kg 140 kg 180 kg

21. Adaptor flange 22. Adaptor body 23.Adaptor o-ring 24.Upper body of tank 25.Cover screw M 12X60 26.Discharge side cover screw M 16X80 27.Nozzle platform screw M 8X45 28.Nozzle platform(w/o nozzles) 29.Platform connection 30.Male threaded adaptor 31.Nozzle for platform

1400kg 1400kg 3500kg 6000kg

Pina MurexP Kum Filtreleri  

151 Pina kum filtreleri, sudaki tortu ve askıdaki katı maddeleri tutmak için kullanılır. Bu yabancı maddeler, suyun berraklaşmasını engelley...

Pina MurexP Kum Filtreleri  

151 Pina kum filtreleri, sudaki tortu ve askıdaki katı maddeleri tutmak için kullanılır. Bu yabancı maddeler, suyun berraklaşmasını engelley...

Advertisement