Page 1

УПЪТВАНЕ БРУНС ЩИПКИ И КУКИ

възможност за монтирене без релса

при монтаж върху релса може да се регулира разстоянието между щипките/куките

щипката може да захване елементи с ширина от 0 до 50мм

ТЕКА МАТ АД София1528, п.к. 74 Индустриална зона ”Гара Искър”-|| част ул.”5010” 1 Тел. (+3592) 807 89 00; 807 89 89 Факс: (+3592) 807 89 99 E-mail: office@teka-mat.com www.teka-mat.com


всяка щипка поема до 10 кг товар и до 40 кг на линеен метър релса

възможност за монтиране без релса

лесен монтаж

всяка щипка поема до 10 кг товар и до 40 кг на линеен метър релса

ТЕКА МАТ АД София1528, п.к. 74 Индустриална зона ”Гара Искър”-|| част ул.”5010” 1 Тел. (+3592) 807 89 00; 807 89 89 Факс: (+3592) 807 89 99 E-mail: office@teka-mat.com www.teka-mat.com


примерна употреба

ТЕКА МАТ АД София1528, п.к. 74 Индустриална зона ”Гара Искър”-|| част ул.”5010” 1 Тел. (+3592) 807 89 00; 807 89 89 Факс: (+3592) 807 89 99 E-mail: office@teka-mat.com www.teka-mat.com

bruns_howto  
bruns_howto