6. rastoča knjiga OŠ Drska - POGUMNO POTISKANO 2019/20

Page 1

cip kodaKAZALO VSEBINE Črka A ................................................................................................................................................................................................1 A VEŠ, DA JE VSAK OTROK LAHKO UMETNIK? ...................................................................................................................................2 UMETNIK OD U DO K .........................................................................................................................................................................4 O LIKOVNEM NATEČAJU ....................................................................................................................................................................7 TUDI SLEPI LAHKO SLIKAJO - REZKA ARNUŠ ......................................................................................................................................9 GRAFIKE UČENCEV ..........................................................................................................................................................................11 1. razred: ABECEDA ( visoki tisk: tisk s pečatniki) ........................................................................................................................12 2. razred: Ambient – abstraktnost (ploski tisk: monotipija, visoki tisk: kartonski tisk) ...............................................................18 3. razred: Avtoportret (visoki tisk: kartonski tisk) .......................................................................................................................25 4. razred: Akustika (visoki tisk: kartonski tisk) ............................................................................................................................32 5. razred: Aktivnost (visoki tisk: kartonski tisk) ...........................................................................................................................41 6. razred: Abstraktnost – Astronomija (ploski tisk: monotipija) .................................................................................................47 7. razred: Asociacije: geografski pojmi, pojmi narave in vesolja - Amazonija, Azija, Arktika, Antarktika, Alpe, Atlantik, astronavt, asteroid (visoki tisk – linorez) ....................................................................................................................................54 8. razred: Arhitektura (globoki tisk: suha igla) ............................................................................................................................64 9. razred: Animacija – Avtoportret, Asociacije iz vsakdanjega življenja (koligrafija) ..................................................................72 Izdelki učencev OŠ Šmihel ...........................................................................................................................................................76 KAZALO FOTOGRAFIJ Fotografija 1: Učenci 3. razreda pri ustvarjanju matrice avtoportreta: ............................................................................................2 Fotografija 2: Umetnik Janko Orač razlaga postopek tiskanja grafične tehnike suhe igle ................................................................3 Fotografija 3: 9. razred pri snemanju animiranega filma ..................................................................................................................4 Fotografija 5: Kamišbaj v grafiki, Umetnik od U do K ........................................................................................................................6 Fotografija 4: Ustvarjanje monotipij v 2. razredu..............................................................................................................................8 Fotografija 6: Rezka Arnuš.................................................................................................................................................................9 Fotografija 7: Izdelek Rezke Arnuš ..................................................................................................................................................10

KAZALO GRAFIK Grafika 1: Abeceda, 1. a - Jakob Hrovat ..........................................................................................................................................12 Grafika 2: Abeceda, 1. a - Maks Hočevar .........................................................................................................................................13 Grafika 3: Abeceda, 1. b - Aleks Plazar ............................................................................................................................................14 Grafika 4: Abeceda, 1. b - Lana Zrilič Ferbežar ..............................................................................................................................15 Grafika 5: Abeceda, 1.c - David Muhič ............................................................................................................................................16 Grafika 6: Abeceda, 1. c - Neža Gaberšček ......................................................................................................................................17 sGrafika 7: Apis Ambient - skupinski izdelek, 2. a - Jaša Žnidaršič Bečaj, Gaja Eva Skrbinek, Zala Jacovič, Isa Đapa, Kuzmijak Katja, Barbara Srebrnjak, Simona Sukur,– NAGRAJENA SKUPINSKA GRAFIKA ..............................................................................18 Grafika 8: Ambient živali, 2.b - Anže Bobnar ..................................................................................................................................19 Grafika 9: Abstraktnost, 2. b - Klara Šlajpah ....................................................................................................................................19 Grafika 10 Abstraktnost, 2. b - Maša Grubar ..................................................................................................................................20 Grafika 11: Ambient živali , 2. b - Zala Hrnčič ..................................................................................................................................20 Grafika 12: Čebelica, 2. c - Dea Mišković ........................................................................................................................................21 Grafika 13: Čebelica, 2. c - Ela Šuštarič ............................................................................................................................................22 Grafika 14: Jesensko drevo, 2. c - Lana Moškon ..............................................................................................................................23 Grafika 15: Jesensko drevo, 2. c - Saša Kezić ..................................................................................................................................24 Grafika 16: Avtoportret, 3. a - David Kraševec ................................................................................................................................25 Grafika 17: Avtoportret, 3.a - Zala Ana Jaklič ................................................................................................................................26 Grafika 18: Avtoportret, 3. b - Ema Šega ........................................................................................................................................27 Grafika 19: Avtoportret, 3. b - Neža Hrovat ....................................................................................................................................28 Grafika 20: Avtoportret, 3. c - Blaž Turk ..........................................................................................................................................29 Grafika 21: Avtoportret, 3. c - Ivana Arnuš ....................................................................................................................................30 Grafika 22: Avtoportret, 3. c - Vesna Janko ....................................................................................................................................31

i


Grafika 23: Akustika – violina, 4. a - Nensi Macura ........................................................................................................................ 32 Grafika 24: Akustika – trobenta, 4. a - Voranc Juvan Vene ........................................................................................................... 33 Grafika 25: Akustika – kitara, 4. a - Zara Mrzlikar ........................................................................................................................... 34 Grafika 26: Akustika – violina, 4. b - Anđelija Todorović ................................................................................................................ 35 Grafika 27: Akustika – harmonika, 4. b - Jaka Rebernik ................................................................................................................. 36 Grafika 28: Akustika – sintesajzer, 4. b - Sara Strajnar ik ................................................................................................................ 37 Grafika 29: Akustika – ropotulje, 4. c - Lovro Ucman ..................................................................................................................... 38 Grafika 30: Akustika – saksofon, 4. c - Maid Murtić ....................................................................................................................... 39 Grafika 31: Akustika – violončelo, 4. c - Tinkara Badovinac ........................................................................................................... 40 Grafika 32: Aktivnost – nogomet, 5. a - Alen Džamdžić ................................................................................................................. 41 Grafika 33: Aktivnost – nogomet, 5. a - Mateja Forjjan ................................................................................................................. 42 Grafika 34: Aktivnost – sprehod, 5. b - Tajra Jašić ......................................................................................................................... 43 Grafika 35: Aktivnost – ples, 5. b - Ula Fon.................................................................................................................................... 44 Grafika 36: Aktivnost – košarka, 5. c - Maksim Dragičević ............................................................................................................. 45 Grafika 37: Aktivnost - plezanje na drevo, 5. c - Miha Gaberšček .................................................................................................. 46 Grafika 38: Abstraktno, 6. a - Aleks Župevc – NAGRAJENA GRAFIKA ............................................................................................ 47 Grafika 39: Abstraktno, 6. a - Iva Teraš ......................................................................................................................................... 48 Grafika 40: Abstraktno, 6. a - Jurij Pavlin ....................................................................................................................................... 49 Grafika 41: Astronomija, 6. b - Brina Luzar .................................................................................................................................... 50 Grafika 42: Astronomija, 6. b - Tai Šiler .......................................................................................................................................... 50 Grafika 43: Astronomija, 6. c - Jaka Šterk ....................................................................................................................................... 51 Grafika 44: Astronomija, 6. c - Armina Fatić ................................................................................................................................... 51 Grafika 45: Astronomija, 6. c - Edna Šumar ................................................................................................................................... 52 Grafika 46: Afriški slon, 6. b - Zala Kregulj ..................................................................................................................................... 53 Grafika 47: Anakonda, 7. a - Daša Kump ........................................................................................................................................ 54 Grafika 48: Amazonski gozd, 7. a - Melissa Di Domenico ............................................................................................................... 55 Grafika 49: Ara, 7. a - Val Udovič ................................................................................................................................................... 56 Grafika 50: Ara, 7. a - Zara Kovačič .................................................................................................................................................. 57 Grafika 51: Asteroid, 7. b - Ajda Brina Janežič ................................................................................................................................ 58 Grafika 52: Alpaka, 7. b - Katka Hrovat .......................................................................................................................................... 59 Grafika 53: Astronavt, 7. b - Lana Krbanjević .................................................................................................................................. 60 Grafika 54: Antilopa, 7. b - Lana Prhne........................................................................................................................................... 61 Grafika 55: Artičoka, 7. c - Dafina Sulimani ..................................................................................................................................... 62 Grafika 56: Amfiteater, 7. c - Lina Primc ........................................................................................................................................ 63 Grafika 57: Stati inu obstati (tipografija pisave iz Abecednika), 8. a - Ela Ilinković ........................................................................ 64 Grafika 58: Arnika, 8. a - Liza Andrelič ............................................................................................................................................ 65 Grafika 59: Stati inu obstati (tipografija pisave iz Abecednika), 8. a - Martin Račečič .................................................................... 66 Grafika 60: Antilopa, 8. a - Oskar Plantan ...................................................................................................................................... 67 Grafika 61: Atenska akropola, 8. a Oskar Luzar .............................................................................................................................. 68 Grafika 62: Stati inu obstati (tipografija pisave iz Abecednika), 8. a - Vid Borja Fon ...................................................................... 69 Grafika 63: Astronavt, 8. b - Dijana Marjanović ............................................................................................................................. 70 Grafika 64: Anakonda, 8. b - Maša Mandić – NAGRAJENA GRAFIKA............................................................................................. 71 Grafika 65: Ananas, 9. a - David Lotrič ........................................................................................................................................... 72 Grafika 66: Akropola, 9. a - Jakob Testen ....................................................................................................................................... 73 Grafika 67: Ara, 9. a - Tija Vovko ..................................................................................................................................................... 74 Grafika 68: Akvarij, 9. b - Žan Šuštaršič .......................................................................................................................................... 75 Grafika 69: Avion, kolagrafija, OŠ Šmihel, 8. b - Naja Rangus ....................................................................................................... 76 Grafika 70: Alpe, linorez, OŠ Šmihel, 7 .c - Gregor Klobučar .......................................................................................................... 77

Grafika 71: Atlantik, linorez, OŠ Šmihel, 7.c - Zmago Pelc – NAGRAJENA GRAFIKA ...................................................78

ii


AKTIVNOST AVTOPORTRET

ABSTRAKTNOST

AKUSTIKA

6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Črka A

AMBIENT

.

ABECEDA

ARHITEKTURA

1

1

ASOCIACIJE

2019/2020

ANIMACIJA


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

A VEŠ, DA JE VSAK OTROK LAHKO UMETNIK? Ta misel je bila izhodišče 6. Rastoče knjige OŠ Drska, s katero smo učence vzpodbujali k raziskovanju in spoznavanju likovnega področja GRAFIKA. K sodelovanju smo z likovnim natečajem povabili tudi učence drugih novomeških šol. Projekta smo se učitelji dotaknili že ob koncu lanskega šolskega leta, zato smo z novim šolskim letom 2019/20 skupaj z učenci zapluli v obširno področje grafike že takoj v septembru. Za razliko od večine likovnih področij zahteva grafika daljši proces načrtovanja, priprav in izvedbe, zato smo temu namenili veliko ur spoznavanja različnih grafičnih tehnik, pristopov in preizkusov. Učence je navdušilo predvsem spoznanje, da odtis matrice na grafičnem listu lahko odkrije nekaj povsem novega. Ravno v tem je čar grafike. Včasih je bilo potrebno matrico dodelati po prvem odtisu, pridobiti občutek za pravšnji nanos barve in uporabe tiskarske preše. Praktične nasvete in izkušnje glede tega nam je podal znani novomeški umetnik, gospod Janko Orač, ki je v sklopu Rastoče knjige izvedel likovno delavnico na naši šoli. Zanimivo in navdihujoče je bilo opazovati učence, kako so po tem, ko so usvojili korake vseh procesov nastanka grafike, znali izraziti umetnika v sebi in se poglobiti v ustvarjanje. Ure likovne umetnosti so minevale prehitro, saj so se učenci res predali ustvarjanju. Delo je potekalo umirjeno in sproščujoče, včasih pa tudi dinamično, polno »packarije« in ostalega ustvarjalnega nereda. Vodilo do likovnih motivov je bila črka A, izražena skozi različne likovne tehnike in vrste tiska. Učenci prvih razredov so se lotili osnovne tehnike visokega tiska, to je tisk s pečatniki, in hkrati skozi to pogumno in ustvarjalno spoznavali abecedo. Nastali so zanimivi in barviti odtisi, nekatere smo uporabili tudi za naslovnico naše Rastoče knjige. Učenci drugih razredov so nam pričarali ambient in abstraktnost skozi tehnike ploskega tiska, monotipijo in tehniko visokega tiska, kartonski tisk. Upodobili so naravo, gozd, živali, notranje prostore in še marsikaj.

Fotografija 1: Učenci 3. razreda pri ustvarjanju matrice avtoportreta

2


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Kaj pomeni avtoportret, so spoznavali učenci tretjih razredov z likovno tehniko kartonski tisk, učenci četrtih razredov pa so upodobili različna glasbila in s tem povezali pojem akustika.

Športne in druge gibalne aktivnosti in spretnosti so v svojih grafikah upodobili učenci petih razredov. Različne pristope, metode dela in materiale pri izdelavi matrice za monotipijo so uporabljali učenci v šestem razredu. Tu sta se združili v svoji barvitosti abstraktnost in astronomija. Zaradi nanosa različnih vrst barv pri tej obliki monotipije je pod pritiskom matrice na podlago nastajalo spontano mešanje barv in s tem nepredvidljive abstraktne oblike. Likovna tehnika, ki se nam ob besedi grafika prva utrne v mislih, je prav gotovo linorez. S to tehniko se učenci srečajo pri rednem pouku likovne umetnosti in tudi zelo uživajo v celotnem procesu nastajanja. Letošnji sedmošolci so svoje motive poiskali v geografskih pojmih, naravi in vesolju. Črka A jih je vodila od Alp do Antarktike, Afrike, Amazonije, Amerike ter iz naštetih okolij živalski in rastlinski svet, vse do asteroidov in astronavtov. Skozi skico, izrezovanje in odtis so izrazili svoje poglede. Na drugačen način in bolj doživeto so delo likovnega umetnika spoznali in začutili učenci osmih razredov, saj so imeli priložnost sodelovati z umetnikom Jankom Oračem. Odkrivali so grafično tehniko suha igla in nastali so čudoviti grafični odtisi. V aluminijevo ploščo so gravirali različne asociacije na črko A; arhitektura, ambient, astronavtika in astronomija, apokalipsa, avtomobilizem, agrumi. Njihovo spogledovanje z grafiko se je nadaljevalo v Jakčevem domu, kjer so imeli delavnico monotipije in se za trenutek dotaknili delčkov zgodovine naše slovnice in Trubarjevega Abecednika v lastnem preoblikovanju in dekoraciji tipografije pisave tistega časa.

Fotografija 2: Umetnik Janko Orač razlaga postopek tiskanja grafične tehnike suhe igle

3


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Edinstvena priložnost je bila dana tudi učencem devetih razredov, saj so se prvič srečali s področjem animacije. Ob strokovnem vodenju zunanjih mentorjev Zavoda Dagiba iz Ljubljane so v animaciji upodobili avtoportret. To je tudi njihov predstavitveni izdelek za prireditev ob zaključku osnovne šole. Pri rednih urah likovne umetnosti pa so vzporedno nastajale tudi grafike v tehniki kolagrafije, ki je lahko hkrati vrsta visokega, kakor tudi globokega tiska, odvisno od nanosa in vrste barve na matrico. Matrica se tu izdela z nanosi lepila za les na tršo podlago.

Fotografija 3: 9. razred pri snemanju animiranega filma

Na delavnici animacije so sodelovali tudi učenci izbirnega predmeta filmska vzgoja ter multimedija iz sedmega in osmega razreda, ki so pojem Rastoča knjiga predstavili v posebni tehniki animiranega filma, knjigofrc (izpeljanka iz ang. flip book). Letošnji projekt Rastoča knjiga je učencem ponudil možnost, da so vstopili v svet grafike širše in bolj poglobljeno. Nekaterim se je ta način likovnega ustvarjanja zelo približal in ga bodo morda želeli tudi sami v bodoče nadgrajevati. Katja Medle in Uroš Srpčič

UMETNIK OD U DO K »Vsak otrok je umetnik. Težava je, kako ostati umetnik, ko odrastemo.« (Pablo Picasso) Besede, ki so se me dotaknile ob začetku letošnje Rastoče knjige na OŠ Drska. Mnogokrat med odraslimi, zrelimi osebami slišim besede »Ne znam risati. Tako so mi rekli že v otroštvu in v šoli.«, ki me tako zelo zabolijo. Ta preprost sestavek besed, ki so bile izrečene že davno v otroštvu, a so pustile izjemno močan pečat pri odraslih osebah. Ne razumem, kako lahko nekdo tako brez pomisleka in slabe vesti prizadene, zaznamuje ter pusti neizbrisano sled še po 20 ali več letih. Sama sem izjemno hvaležna staršema, vzgojiteljicam, učiteljicam, ki so me spremljali na moji poti odraščanja in izoblikovanja osebnosti, kot jo imam danes. Hvaležna, da so pustili možnost spontanega in celostnega izražanja z vsemi čuti, brez primerjanja in tekmovalnosti. Hvaležna, 4


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

ker so se držali edinega navodila, kakor pravi nemški ustvarjalni pedagog in raziskovalec Arno Stern: »Ne slikaj tako, da bi s svojim izdelkom komur koli ugajal, temveč izključno iz užitka!« (Ona Plus, 2014) In sem resnično užila vsak trenutek ustvarjanja. Prav zato, ker so mi dovolili, da se izražam z vsemi možnimi stvarmi, ki so puščale sledi. In tako je nastala otroška umetnina z banano v sveže prepleskani jedilnici. Zaradi nje se v domači jedilnici še vedno nahaja lesen opaž, ki je eno izmed mojih prvi umetnin za vedno ohranil, s tem pa tudi spomin na moje začetke ustvarjalnosti. Številni avtorji so raziskovali področje ustvarjalnosti. Vsak izmed njih ima svojo teorijo glede na podane lastne primere iz prakse ter raziskave. Še dandanes ga mnogi raziskujejo. Med njimi tudi slovenski raziskovalec Tomaž Vrlič, ki pravi da je ustvarjalnost sposobnost, ki bogati človekovo življenje v vseh smereh. Ustvarjalni ljudje so sposobnejši vzpostavljati kakovostne odnose z ljudmi, sposobni so uživati v svetu umetnosti, pa naj bo to na področju glasbe, literature, drame, filma ali likovnosti. Taki ljudje si znajo vsakdan popestriti in obogatiti. Ustvarjalnost je pomembno gibalo likovne umetnosti in tudi razvoja osebnosti vsakega posameznika. (Vrlič, 2001) Nemški ustvarjalni pedagog in raziskovalec Arno Stern pravi, da šole poudarjajo napačne potrebe in ne upoštevajo pravih potreb otrok. Učni načrti pa naj bi temeljili na pojmih sveta odraslih, ki se mu morajo otroci prilagajati. Medtem strokovnjak na področju izobraževanja Sir Ken Robinson pravi, da imamo ljudje izjemen dar – dar domišljije. In prav vsako področje človeške kulture, je posledica te edinstvene sposobnosti. In ravno ta je prinesla neverjetno pestrost človeške kulture, pobud, inovativnih idej, napredek in vzpon človeške kulture. Meni, da to sposobnost odrasli sistematično uničujemo oz. ji ne dovolimo, da bi se razcvetela. Tako kot pri sebi, naj bi to počeli tudi pri otrocih. Zato poudarja, da le če bomo v šolah ustvarjali prave pogoje in če bomo cenili vsakega učenca, takšnega kot je in tako kot je potrebno, bomo imeli priložnost videti napredek in razcvet človeške kulture. (Kinodvor, 2014) Ustvarjalnost. Umetnost. Šola. Besede, ki jih dandanes nekateri ne povezujejo več skupaj, oziroma celo pravijo, da šola ubija in duši ustvarjalnost mladih posameznikov. Pa je to res? Se na OŠ Drska strinjamo s temi mislimi, ki krožijo danes v svetu? Prav gotovo ne, oziroma jim skušamo še kako nasprotovati in to tako, da jih uresničujemo v praksi. In si prizadevamo za oblikovanje ustvarjalnih otrok in kasneje odraslih. Na OŠ Drska smo tako letos pripravljali in soustvarjali svojo 6. Rastočo knjigo. Tokrat v nekoliko drugačni podobi, ne besedni, kot smo je vajeni do sedaj, temveč v likovni podobi, in sicer v obliki kataloga grafičnih del. Tokrat je namesto besed spregovorila likovna govorica, ki je poleg slovenske besede pomemben del izročila slovenske umetnosti in kulturne dediščine. Za vodilo in navdih nam je bila misel najslavnejšega likovnega umetnika 20. stoletja Pabla Picassa »Vsak otrok je umetnik.« Podali smo se na pot razvijanja vrednot: približati dediščino likovne umetnosti, razvijati ustvarjalnost posameznikov, odkrivati likovne zmožnosti, krepiti zmožnosti vrednotenja likovne in vizualne kulture ter spopasti se z izzivi različnih grafičnih tehnik. Učenci so pri pouku likovne umetnosti iskali navdih in motive za svoja grafična dela v začetni črki abecede, jih našli ter svoje doživljanje prenesli v likovni jezik. Nastala grafična dela so tako rezultat spoznavanja likovne kulturne dediščine ter domišljije mladih likovnih ustvarjalcev. Ob 5


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

ustvarjalnem navdihu razrednih in likovnih učiteljev so se učenci preizkusili v različnih grafičnih tehnikah. Sama menim, da je ustvarjalen in vesten učitelj likovne umetnosti ali razredni učitelj tisti, ki goji otroško radovednost, navdušenost in umetnika v sebi. Kajti umetnik se skriva v nas samih. In le z odkrivanjem želja, opogumljanjem in navdihom bomo ohranili otroka v sebi in tudi v odrasli dobi ostali umetniki. Nikoli ni prepozno, da sledimo lastni ustvarjalnosti, odkrivamo svoje talente ter jih razvijamo. Zato sem se tudi sama po lastni želji lotila odkrivanje sebe, svojih želja in talentov s pomočjo umetnosti kamišibaja. Že nekaj let je v meni tlela želja pobliže se spoznati s to umetnostjo. Odločila sem se za udeležitev seminarja Kamišibaj kot učinkovit didaktični pristop, ki ga je organiziral Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Fotografija 4: Kamišbaj v grafiki, Umetnik od U do K

Pripovedovanje zgodb ob slikah je eden najuspešnejših poskusov vstopanja v neposredno medčloveško komunikacijo v času digitalne družbe. Na prvi pogled preprosta analogna umetniška forma omogoča ustvarjalcu neskončne možnosti ustvarjanja, raziskovanja in izražanja ter vodenje zbranega občinstva v nove svetove domišljije. (Sitar, 2018) Z odkrivanjem umetnosti kamišibaja pa se je pričelo odkrivanje številnih ustvarjalnih likovnih tehnik (risba, slika, origami, grafika …), ki jih lahko uporabiš pri izdelavi kamišibaja. In ko je bil pred mene postavljen izziv za zaključek seminarja, izdelava mojega prvega kamišibaja, sem se seveda naloge lotila na najzahtevnejši možni način. Izziv: Kamišibaj ustvariti s pomočjo grafike. Za grafično tehniko sem izbrala monotipijo v kombinaciji akvarela. Če sem se z akvarelom srečala že poprej, je bila grafična tehnika monotipije, nekaj popolnoma drugega. Tuhtanje, premišljevanje, skiciranje, pisanje, sestavljanje osnutka zgodbe. Ustvarjanje. Z namenom, da začutim tisto pristno otroško navdušenje, neučakanost, pričakovanje, ki se jih 6


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

še predobro spomnim iz mojih šolskih dni. Kar doma, zunaj, na prostem sem pripravila svoj mini likovni atelje z grafično barvo. Nato pa stopila pred popolnoma bel in nepopisan risalni list, ga spremenila v barve, linije, točke, puščala sledi, brez skrbi, da bi komu ugajala, ter ustvarila svojo umetnino, moj prvi kamišibaj v grafiki. Čisti užitek. In kakor pravi nemški ustvarjalni pedagog in raziskovalec Arno Stern, to zadostuje, da človek zasije in ima oči odprte za srečo. Vse do sivih las in zadnjega diha. (Ona Plus, 2014) In kakor se sprašujejo režiser in scenaristi filma Abeceda (Erwin Wagenhofer, Sabine Kriechbaum, André Stern), se sprašujem tudi sama »Kakšne otroke bi radi poslali v svet? Jih želimo pripraviti na družbo strahu ali hočemo, da bi živeli v svobodi, solidarnosti in sreči? Čas je, da spremenimo način mišljenja. Najdemo nove zamisli in oblikujemo nove koncepte. »Izobraževanje« lahko nadomestimo s »spoštovanjem«, »profit« z »vrednostjo«, »strah« z »ljubeznijo«. Ni torej čas za nove črke, ampak za novo abecedo vrednot.« Valentina Bizjak Viri: 

Kinodvor: Abeceda Alphabeth. (2. 4. 2014), pridobljeno 11. 1. 2020, s spletne strani https://www.kinodvor.org/film/abeceda/. Ona Plus: Šola otroke sistematično uničuje. (4. 8. 2014), pridobljeno 11. 1. 2020, s spletne strani https://onaplus.delo.si/sola-otroke-sistematicno-unicuje. Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Deobra.

Sitar, J. (2018). Umetnost Kamišibaja. Maribor: Aristej.

O LIKOVNEM NATEČAJU Letošnja 6. Rastoča knjiga je v nekoliko drugačni, likovni podobi, in sicer v obliki kataloga grafičnih del. Tudi likovna govorica je poleg slovenske besede pomemben del izročila slovenske umetnosti in kulture, zato smo ji tokrat dali svoje mesto v naši Rastoči knjigi. K likovnem natečaju »A VEŠ, DA JE VSAK OTROK LAHKO UMETNIK?« smo povabili vse učence novomeških šol (od 1. do 9. razreda), da se ob ustvarjalnem navdihu mentorjev preizkusijo v različnih grafičnih tehnikah. Poleg naše šole se je natečaju pridružila OŠ Šmihel, katere tri grafike objavljamo tudi v Rastoči knjigi. Komisijo so sestavljali 3 učitelji iz OŠ Drska, to so Valentina Bizjak, razredna učiteljica, ter Uroš Srpčič in Katja Medle, likovna pedagoga. Izmed 130 likovnih del so izbrali 72 najbolj izvirnih, ki so objavljena v katalogu.

7


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

V najožji izbor nagrajenih del so bile izbrane tri posamezne in dve skupinski grafiki, ki so izstopale v izvirnosti motiva in uporabe grafične tehnike: 

Maša Mandić, 8. razred OŠ Drska; suha igla, Anakonda (Katja Medle in Uroš Srpčič)

Aleks Župevec, 6. razred OŠ Drska; monotipija, Abstraktno (Uroš Srpčič)

Zmago Pelc, 7. razred OŠ Šmihel; linorez, Atlantik (Anica Klobučar)

Skupinski nagradi: 

Učenci 2. a OŠ Drska, skupinski izdelek – Jaša Žnidaršič Bečaj, Gaja Eva Skrbinek, Zala Jacovič, Isa Đapa, Katja Kuzmijak, Barbara Srebrnjak, Simona Sukur; monotipija, Apis Ambient (Zdenka Humek)

Fotografija 5: Ustvarjanje monotipij v 2. razredu

Učenci 4. b OŠ Drska, skupinski izdelek – Jaš Dobovšek, Zoja Mohar, Jessica Tumangking Sanders, Metin Djemaili, Lara Sedlar, Ahmet Gacaferi, Gašper Žučak, Žak Ljubi, Amar Rustemi, Jaka Rebernik, Ermin Krdžalić, Rok Došlič, Lily Fideršek, Amra Garankić; kartonski tisk, Ansambel – akustika. (Andreja Burgar Muhič)

8


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

TUDI SLEPI LAHKO SLIKAJO - REZKA ARNUŠ Rezka Arnuš najraje slika. Kadar slika, pozabi, da je skoraj slepa in da premore le še štiri odstotke vida. Čeprav vse slabše vidi, na Osnovni šoli Dolenjske Toplice že več kot deset let vodi vadbo za ženske, poje v pevskem zboru in je članica dveh likovnih društev – Likovnega kulturnega društva Mavrica Novo mesto in Likovnega društva Artoteka iz Bele krajine. Poleg tega je članica slepih in slabovidnih slikarjev pri Zvezi društev slepih Slovenije. Doslej je imela 19 samostojnih in več kot 200 skupinskih razstav ter prejela že več kot 30 nagrad in priznanj doma in v tujini.

Rodila se je v vasici Božakovo blizu Metlike v številni kmečki družini. Že zgodaj v otroštvu so odrasli opazili, da dobro riše, a pravega časa za likovno učenje in ustvarjanje ni imela. Njene barvice, ki ji jih je iz Italije prinesel brat Jože, so čakale do upokojitve. Težave z vidom je imela že od najstniških let. Bolezen se je za skoraj tri desetletja potuhnila oziroma se ji je vid zelo počasi slabšal. Tako je končala srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu. Potem je diplomirala še na višji šoli za zdravstvene delavce, smer fizioterapija, in se zaposlila v Termah Dolenjske Toplice. Ko ji je vid močno opešal, ko ni več mogla pisati in brati, so jo invalidsko upokojili.

Fotografija 6: Rezka Arnuš

Danes z možem rada vrtnarita. Zelo rada s polno košaro zelenjave sedeta na kolo in jo odpeljeta v Novo mesto. Včasih z možem kar tako sedeta na posebno dvokolo in se odpeljeta v Kostanjevico na Krki na kavo. Vsako leto prekolesarita vsaj 2500 kilometrov. Je tudi mama dveh sinov in babica treh vnukov – Julije, Izidorja in Ivane. Pri slikanju ji pomaga mož, ki ji nanaša na platno barvno podlago, ki jo še sama zmeša. Ko je slika končana, se na platno tudi podpiše namesto nje. Sama se ne more več. Sicer pa najraje slika otroke, belokranjsko motiviko, njihove stare običaje in navade, ženske, tudi akte in seveda naravo. Njene slike poznavalci označujejo s pojmom slikarski simbolizem. Znanje risanja in slikanja je pridobivala na tečajih, delavnicah in kolonijah pod vodstvom akademskih slikarjev. Največ ji pomaga in svetuje akademski slikar, mentor in domačin Jože Kumer. Slika z akvarelom, pastelom, oljem, sedaj pa najraje slika v akrilni tehniki na platno večje velikosti pa tudi v mešani tehniki ali na akrilno podlago riše z ogljem. Slika tisto krajino, ki jo nosi v spominu. Videti je namreč ne more več.

9


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Fotografija 7: Izdelek Rezke Arnuš

Rezka priznam, da marsikdaj obupuje, ker se boji, da zaradi slabega vida ne dela dobro, pa jo mož, prijatelji in mentorji opogumljajo. Zato vztraja tudi zato, ker je slikarstvo dela živo, srečno in zadovoljno.

Povzeto po: https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/56bdc82b5438e/skoraj-slepa-slikarka-rezka-arnus-brati-nemorem-vec-slikam-se-vedno [ 14. 1. 2020]

Mojca Mežik

10


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafike učencev

11


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

1. razred: ABECEDA ( visoki tisk: tisk s pečatniki)

Grafika 1: Abeceda, 1. a - Jakob Hrovat

12


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 2: Abeceda, 1. a - Maks Hočevar

13


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 3: Abeceda, 1. b - Aleks Plazar

14


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 4: Abeceda, 1. b - Lana Zrilič Ferbežar

15


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 5: Abeceda, 1.c - David Muhič

16


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 6: Abeceda, 1. c - Neža Gaberšček

17


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

2. razred: Ambient – abstraktnost (ploski tisk: monotipija; visoki tisk: kartonski tisk)

-

sGrafika 7: Apis Ambient - skupinski izdelek, 2. a - Jaša Žnidaršič Bečaj, Gaja Eva Skrbinek, Zala Jacovič, Isa Đapa, Kuzmijak Katja, Barbara Srebrnjak, Simona Sukur,– NAGRAJENA SKUPINSKA GRAFIKA

18


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 8: Ambient živali, 2.b - Anže Bobnar

Grafika 9: Abstraktnost, 2. b - Klara Šlajpah

19


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 10 Abstraktnost, 2. b - Maša Grubar

Grafika 11: Ambient živali , 2. b - Zala Hrnčič

20


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 12: Čebelica, 2. c - Dea Mišković

2019/2020

21

21


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 13: Čebelica, 2. c - Ela Šuštarič

2019/2020

22

22


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 14: Jesensko drevo, 2. c - Lana Moškon

23


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 15: Jesensko drevo, 2. c - Saša Kezić

24


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

3. razred: Avtoportret (visoki tisk: kartonski tisk)

Grafika 16: Avtoportret, 3. a - David Kraševec

25


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 17: Avtoportret, 3.a - Zala Ana Jaklič

26


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 18: Avtoportret, 3. b - Ema Šega

27


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 19: Avtoportret, 3. b - Neža Hrovat

28


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 20: Avtoportret, 3. c - Blaž Turk

29


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 21: Avtoportret, 3. c - Ivana Arnuš

30


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 22: Avtoportret, 3. c - Vesna Janko

31


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

4. razred: Akustika (visoki tisk: kartonski tisk)

Grafika 23: Akustika – violina, 4. a - Nensi Macura

32


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 24: Akustika – trobenta, 4. a - Voranc Juvan Vene

2019/2020

33

33


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 25: Akustika – kitara, 4. a - Zara Mrzlikar

34


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 26: Akustika – violina, 4. b - Anđelija Todorović

35


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 27: Akustika – harmonika, 4. b - Jaka Rebernik

2019/2020

36

36


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 28: Akustika – sintesajzer, 4. b - Sara Strajnar ik

2019/2020

37

37


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 29: Akustika – ropotulje, 4. c - Lovro Ucman

38


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 30: Akustika – saksofon, 4. c - Maid Murtić

39


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 31: Akustika – violončelo, 4. c - Tinkara Badovinac

40


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

5. razred: Aktivnost (visoki tisk: kartonski tisk)

Grafika 32: Aktivnost – nogomet, 5. a - Alen Džamdžić

41


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 33: Aktivnost – nogomet, 5. a - Mateja Forjjan

2019/2020

42 42


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 34: Aktivnost – sprehod, 5. b - Tajra Jašić

2019/2020

43

43


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 35: Aktivnost – ples, 5. b - Ula Fon

44


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 36: Aktivnost – košarka, 5. c - Maksim Dragičević

45


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 37: Aktivnost - plezanje na drevo, 5. c - Miha Gaberšček

46


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

6. razred: Abstraktnost – Astronomija (ploski tisk: monotipija)

Grafika 38: Abstraktno, 6. a - Aleks Župevc – NAGRAJENA GRAFIKA

2019/2020

47

47


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 39: Abstraktno, 6. a - Iva Teraš

48


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 40: Abstraktno, 6. a - Jurij Pavlin

49


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 41: Astronomija, 6. b - Brina Luzar

Grafika 42: Astronomija, 6. b - Tai Šiler

50


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 43: Astronomija, 6. c - Jaka Šterk

Grafika 44: Astronomija, 6. c - Armina Fatić

51


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 45: Astronomija, 6. c - Edna Šumar

52


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 46: Afriški slon, 6. b - Zala Kregulj

2019/2020

53

53


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

7. razred: Asociacije: geografski pojmi, pojmi narave in vesolja - Amazonija, Azija, Arktika, Antarktika, Alpe, Atlantik, astronavt, asteroid (visoki tisk – linorez)

Grafika 47: Anakonda, 7. a - Daša Kump

54


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 48: Amazonski gozd, 7. a - Melissa Di Domenico

2019/2020

55

55


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 49: Ara, 7. a - Val Udovič

56


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 50: Ara, 7. a - Zara Kovačič

57


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 51: Asteroid, 7. b - Ajda Brina Janežič

58


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 52: Alpaka, 7. b - Katka Hrovat

59


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 53: Astronavt, 7. b - Lana Krbanjević

2019/2020

60

60


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 54: Antilopa, 7. b - Lana Prhne

61


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 55: Artičoka, 7. c - Dafina Sulimani

62


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 56: Amfiteater, 7. c - Lina Primc

63


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

8. razred: Arhitektura (globoki tisk: suha igla)

Grafika 57: Stati inu obstati (tipografija pisave iz Abecednika), 8. a - Ela Ilinković

64


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 58: Arnika, 8. a - Liza Andrelič

65


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 59: Stati inu obstati (tipografija pisave iz Abecednika), 8. a - Martin Račečič

66


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 60: Antilopa, 8. a - Oskar Plantan

67


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 61: Atenska akropola, 8. a Oskar Luzar

2019/2020

68

68


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 62: Stati inu obstati (tipografija pisave iz Abecednika), 8. a - Vid Borja Fon

69


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 63: Astronavt, 8. b - Dijana Marjanović

70


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 64: Anakonda, 8. b - Maša Mandić – NAGRAJENA GRAFIKA 71

71


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

9. razred: Animacija – Avtoportret, Asociacije iz vsakdanjega življenja (koligrafija)

Grafika 65: Ananas, 9. a - David Lotrič

72


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 66: Akropola, 9. a - Jakob Testen

2019/2020

73

73


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 67: Ara, 9. a - Tija Vovko

2019/2020


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 68: Akvarij, 9. b - Žan Šuštaršič

2019/2020

75

75


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Izdelki učencev OŠ Šmihel

Grafika 69: Avion, kolagrafija, OŠ Šmihel, 8. b - Naja Rangus

2019/2020

76

76


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

Grafika 70: Alpe, linorez, OŠ Šmihel, 7 .c - Gregor Klobučar

2019/2020

77 77


6. Rastoča knjiga OŠ Drska: Pogumno poTISKano

2019/2020

Grafika 71: Atlantik, linorez, OŠ Šmihel, 7.c - Zmago Pelc – NAGRAJENA GRAFIKA

78


Zbirka Rastoča knjiga, št. 6 Rastoča knjiga Osnovne šole Drska – Pogumno potiskano (2019/2020)

Knjigo so pripravili: 

Učenci in zaposleni na OŠ Drska

Uredniški odbor: Valentina Bizjak, Nevenka Kulovec, Katja Medle, Ana Oman, Uroš Srpčič, Barbara Žura

Urejanje slikovnega gradiva: Uroš Srpčič

Priprava za tisk: Mateja Bartolj

Lektoriranje: Klavdija Bizjak, Nevenka Kulovec

Izdala in založila: Osnovna šola Drska, Novo mesto Fotografije so iz arhiva OŠ Drska, razen fotografije pri prispevku o Rezki Arnuš. Te je prispevala Rezka Arnuš. In fotografij pri prispevku Umetnik od U do K, ki so iz osebnega arhiva Valentine Bizjak. Naklada: 200 izvodov Knjiga je objavljena na spletni strani šole: http://www.os-drska.si Tisk: TISK ŠEPIC, d. o. o. Novo mesto

CIP


Ansambel - akustika (skupinski izdelek), 4. b- NAGRAJENA SKUPINSKA GRAFIKA


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.