Page 1

Austurbær, Háaleiti, Skeifan, Breiðholt og samanburður hverfa.

Apríl 2013 Hans-Olav Andersen Ragnhildur Kristjánsdóttir Teiknistofan Tröð


h


Breiรฐholt

143


Elliรฐaรกrdalur

144

Greiningarreitur


145


1971

146

1975


1954

1979

2010


148


111


151


Í VINNSLU Í VINNSLU

Starfsemi Starfsemi Skífuritin Skífuritin sýna sýna hlutfall hlutfall flatarmáls flatarmáls mismunandi mismunandi húsnæðistegunda húsnæðistegunda í hverjum í hverjum reit.reit. íbúðarhúsnæði íbúðarhúsnæði er yfirráðandi er yfirráðandi í öllum í öllum reitum, reitum, þaðþað er er minnst minnst 62% 62% í reit í reit 120120 og mest og mest 99% 99% í reit í reit 117. 117. Fjölbreyttasta Fjölbreyttasta starfsemin starfsemin er íer reitum í reitum 119119 og 120 og 120 þarþar semsem sérhæfð sérhæfð starfsemi starfsemi og skrifstofu/verslunarhúsnæði og skrifstofu/verslunarhúsnæði er er blandaða blandaða inn inn í íbúðarbyggð. í íbúðarbyggð.

Reitur Reitur Reitur Reitur 115115 115Flatarmál 115Flatarmál

Flatarmál Flatarmál 100,838 100,838 100,838 100,838 7,9387,938 7,9381,793 7,9381,793 1,7931,793 0 0 0 00 0 03,16203,162 3,162 3,162 113,731 113,731 m2 samtals m2 samtals 113,731 113,731 m2 samtals m2 samtals

Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur 116116 116116 116 116 Flatarmál Flatarmál Flatarmál Flatarmál

3%3% 1%1% 7%7%

2%2% 1%1%

Flatarmál Flatarmál 64,170 64,170 64,170 64,170 64,170 64,170 546 546 546 546 290 290 290 546 290 546 0 00 2900 290 0 0 00 00 0 0 1,1071,107 1,1071,107 1,107 1,107 66,113 66,113 66,113 m266,113 samtals m2 m2 samtals samtals m2 samtals 66,113 66,113 m2 samtals m2 samtals

89% 89%

Reitur Reitur Reitur Reitur 117117 117Flatarmál 117Flatarmál

1%1%

Flatarmál Flatarmál 43,949 43,949 43,949 43,949 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6420 642 642 642 44,591 44,591 m2 samtals m2 samtals 44,591 44,591 m2 samtals m2 samtals

97% 97% Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur 119119 119119 119 119 Flatarmál Flatarmál Flatarmál Flatarmál

Flatarmál Flatarmál 92359 92359 92359 92359 92359 92359 37373737 3737 3737 20482048 20483737 20483737 2048 136 136 136 1362048 0 00 1360 136 0 0 21446 21446 21446 21446 21446 119726 119726 119726 m2 119726 samtals m2 m221446 samtals samtals m2 samtals 119726 119726 m2 samtals m2 samtals

Reitur Reitur 115115

18% 18%

Flatarmál Flatarmál 100,838 100,838 7,9387,938 1,7931,793 0 0 0 0 3,1623,162 113,731 113,731 m2 samtals m2 samtals

2%2% 3%3%

77% 77% 99% 99% Reitur Reitur Reitur Reitur 120120 120Flatarmál 120Flatarmál

Flatarmál Flatarmál 38,635 38,635 38,635 38,635 1,8021,802 1,8024,015 1,8024,015 4,0154,015 0 0 0 00 0 0 0 18,125 18,125 18,125 18,125 62,577 62,577 m2 samtals m2 samtals 62,577 62,577 m2 samtals m2 samtals

Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur 121121 121121 121 121 Flatarmál Flatarmál Flatarmál Flatarmál

29% 29%

6%6% 3%3%

2%2% 1%1%

Flatarmál Flatarmál 73,015 73,015 73,015 73,015 73,015 73,015 700 700 700 700 0 00 7000 700 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 1,3931,393 1,3931,393 1,393 1,393 75,108 75,108 75,108 m275,108 samtals m2 m2 samtals samtals m2 samtals 75,108 75,108 m2 samtals m2 samtals

62% 62% 62% 62%

Reitur Reitur 117117

Flatarmál Flatarmál 43,949 43,949 0 0 0 0 0 0 0 0 642 642 44,591 44,591 m2 samtals m2 samtals

97% 97% ÍbúðirÍbúðir Skúrar Skúrar

Iðnaður Iðnaður Sérhæft Sérhæft

Verslun/skrifstofa Verslun/skrifstofa Vörugeymsla Vörugeymsla

Reitur Reitur 120120

*Uppl.*Uppl. úr Borgarvefsjá, úr Borgarvefsjá, sept. sept. 2011 2011

Flatarmál Flatarmál 38,635 38,635 1,8021,802 4,0154,015


Í VINNSLU Samanburður á starfsemi í Reykjavík og á

Samantekt á helstu starfsemi innan reita

Aðalskipulag

öfuðborgarsvæðið greiningarreit Hlutfallsdreifing eftir flatarmáli

Reykjavík

115

15% 6%eftir flatarmáli Hlutfallsdreifing

Höfðabakki

115 Höfðabakki

Flatarmál 6.333.866 m2 65% 1.409.741 m2 14% 585.066 m2 6% 1.467.746 m2 15% Höfuðborgarsvæðið 9.796.419 m2 samtals

96%

íbúðir/skúrar

116

116

119

119

14%

95%

65%

77% íbúðir 18% sérhæft

98%

íbúðir/skúrar

2%

99%

9%

íbúðir

alur

alur

aárd

62% íbúðir 29% sérhæft

117

Ellið

Flatarmál 427.689 m2 89% 8.146 m2 2% 136 m2 0% 45.875 m2 9% Breiðholt 481.846 m2 samtals reitir 115-117,119-121

91%

117

aárd

Greiningarreitur

120

120

Hlutfallsdreifing eftir flatarmáli

Ellið

tölum FMR frá reiðholt *skv. 2009 eitir 115-117,119-121

121

121

98%

Hlutfallsdreifing eftir flatarmáli

íbúðir/skúrar

Br ei

ðh

89%

olt

Br ei

ðh

sb

rau

t

Hlutfall íbúða og skúra er yfir 96% í öllum reitum utan tveimur. Helsta blöndun starfsemi er á austurhluta reitar þar sem íbúðir og sérhæfð starfsemi er blönduð saman.

olt

sb

rau

t

Íbúðarbyggð er allsráðandi í hverfinu með grænum jöðrum. Blönduð starfsemi er í miðju hverfi þar sem land fer undir íþróttastarfsemi og þjónustustofnanir.

*skv. tölum úr borgarvefsjá, sept. 2011

Samanborið við Reykjavík er samsetning húsnæðis mjög ólík. Íbúðarhúsnæði er mjög hátt í Efra-Breiðholti, 89% af byggðu flatarmáli samanborið við 65% í Reykjavík. Enginn iðnaður er á greiningarreit og hlutfall verslunar- og skrifstofuhúsnæðis er einungis um 2% samanborið við 14% í Reykjavík. Hlutfall sérhæfðar starfsemi og vörugeymsla er 6% hærra í Reykjavík samanborið við greiningarreit. Íbúðir/skúrar Verslun/skrifstofa Iðnaður Sérhæft/vörugeymsla

Íbúðarsvæði Svæði fyrir þjónustustofnanir Opið svæði til sérstakra nota *Uppl. úr Borgarvefsjá, sept. 2011

153


Í VINNSLU Í VINNSLU

Íbúðagerðir Íbúðagerðir Skífuritin sýna hlutfall flatarmáls mismunandi Skífuritin sýna hlutfall flatarmáls mismunandi húsnæðistegunda í hverjum reit.reit. húsnæðistegunda í hverjum Hlutfall sambýlis er 100% í reit 117. Mesta blöndun Hlutfall sambýlis er 100% í reit 117. Mesta blöndun húsnæðisgerða er áerreit 116. húsnæðisgerða á reit 116.

Reitur Reitur Reitur Reitur 115115 115Flatarmál 115Flatarmál

8%8% 3%3%

Flatarmál Flatarmál 83028302 83022465 83022465 2465 2465 90071 90071 90071 90071 100838 m2 samtals 100838 m2 samtals 100838 m2 100838samtals m2 samtals

Reitur Reitur Reitur Reitur 116116116Reitur 116 116 Flatarmál Flatarmál Flatarmál

Flatarmál Flatarmál 12902 12902 12902 12902 12902 16123 16123 16123 16123 16123 35145 35145 35145 64170 64170 m235145 samtals m235145 samtals 64170 m2 samtals 64170 m2 samtals 64170 m2 samtals

20% 20%

55% 55% 25% 25% 89% 89%

Reitur Reitur Reitur Reitur 117117 117Flatarmál 117Flatarmál

Reitur Reitur Reitur Reitur 119119119Reitur 119119 Flatarmál Flatarmál Flatarmál

Flatarmál Flatarmál 0 0 0 0 0 0 0 43949 43949 43949 43949 m2 samtals 43949 m2 samtals 43949 m2 samtals 43949 m2 samtals

Flatarmál Flatarmál 19644 19644 19644 19644 19644 14150 14150 14150 14150 14150 58565 58565 58565 58565 92359 92359 m292359 samtals m258565 samtals m2 samtals 92359 m2 samtals 92359 m2 samtals

21% 21%

64% 64%

15% 15%

100% 100%

Reitur Reitur Reitur Reitur 120120 120Flatarmál 120Flatarmál

16% 16%

Flatarmál Flatarmál 63296329 63296329 0 0 0 0 32306 32306 32306 32306 38635 m2 samtals 38635 m2 samtals 38635 m2 samtals 38635 m2 samtals

84% 84%

Reitur Reitur Reitur Reitur 121121121Reitur 121121 Flatarmál Flatarmál Flatarmál

0 Flatarmál 0 Flatarmál 0 0 0 18407 18407 18407 18407 18407 54608 54608 54608 73015 73015 m254608 samtals m254608 samtals 73015 m2 samtals 73015 m2 samtals 73015 m2 samtals

25% 25%

75% 75%

Einbýli Einbýli Raðhús Raðhús Sambýli Sambýli

156

*Uppl.*Uppl. úr Borgarvefsjá, sept. sept. 20112011 úr Borgarvefsjá,


Í VINNSLU Samanburður á íbúðartegundum í Reykjavík

Höfuðborgarsvæðið Hlutfallsdreifing eftir íbúðategundum og á greiningarreit

Reykjavík Flatarmál 1.079.306 m2 17% 755.462 m2 12% 4.499.097 m2 71% 6.333.866 m2 samtals Höfuðborgarsvæðið

17% Hlutfallsdreifing eftir flatarmáli

12%

71%

*skv. tölum FMR frá

Breiðholt 2009 eitir 115-117,119-121

Hlutfallsdreifing eftir íbúðategundum

Greiningarreitur

Flatarmál 47.177 m2 10% 51.145 m2 2% 314.644 m2 88% 412.966 m2 samtals Breiðholt reitir 115-117,119-121

12% Hlutfallsdreifing eftir flatarmáli

12%

76% *skv. tölum úr borgarvefsjá, sept. 2011

Hlutfall tegunda húsnæðis er nokkuð svipað og í Reykjavík. Hlutfall raðhúsa er það sama, en 5% munur er á hlutfalli einbýla og sambýla.

Einbýli Raðhús Sambýli *Uppl. úr Borgarvefsjá, maí 2011


Í VINNSLU Í VINNSLU

Aldurssamsetning Aldurssamsetning Hæsta Hæsta hlutfall hlutfall barna barna er í er reití reit 120,120, þar þar semsem 26%26% íbúaíbúa er er undir undir 16 ára. 16 ára. ÞarÞar er einnig er einnig hlutfall hlutfall íbúaíbúa 67 ára 67 ára og eldri og eldri lægst, lægst, 6%.6%. Hlutfall Hlutfall 67 ára 67 ára og eldri og eldri er hæst er hæst yfir yfir 16%16% í í reitum reitum 115115 og 117. og 117.

Reitur Reitur Reitur Reitur 115115 115Heildarfjöldi 115Heildarfjöldi íbúa íbúa Heildarfjöldi Heildarfjöldi 126íbúa 126íbúa 126 105 126 105 105 105 72 72 72 183 72 183 183 276 183 276 276 758 276 758 758 310 758 310 3101830 3101830 samtals samtals 1830 1830 samtals samtals

17%17%

7% 7% 6% 6% 4% 4%

Heildarfjöldi Heildarfjöldi íbúa íbúa 109 109 109 109 108 108 108 109 108 109 76 76 76 108 76 108 76 76 144 144 144 144 144 186 186 186 186 144 10%10% 10%10%529 529 529 186 529 186 148 148 148 529 148 529 148 148 13001300 1300 samtals 1300 samtals samtals samtals 1300 1300 samtals samtals

15%15%

41%41%

Reitur Reitur Reitur Reitur 117117 117Heildarfjöldi 117Heildarfjöldi íbúa íbúa Heildarfjöldi Heildarfjöldi 72íbúa72íbúa 72 51 72 51 51 18 51 18 18 93 18 93 93 162 93 162 162 330 162 330 330 134 330 134 134 860 134 samtals 860 samtals 860 samtals 860 samtals

Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur 116116 116116 116 116 Heildarfjöldi Heildarfjöldi Heildarfjöldi Heildarfjöldi íbúa íbúa íbúa íbúa

6% 6% 11%11% 41%41% 14%14%

16%16% 8% 8% 6% 6% 2% 2%

Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur 119119 119119 119 119 Heildarfjöldi Heildarfjöldi Heildarfjöldi Heildarfjöldi íbúa íbúa íbúa íbúa

Heildarfjöldi Heildarfjöldi íbúa íbúa 157 157 157 157 139 139 139 157 139 157 139 139 111 111 111 111 252 252 252 111 252 111 298 298 298 252 298 252 11%11% 11%11%803 803 803 298 803 298 803 163 163 163 163 803 163 163 19231923 1923 samtals 1923 samtals samtals samtals 1923 1923 samtals samtals

38%38%

11%11%9% 9% 8% 8%

8% 8%8% 8% 7% 7% 6% 6% 13%13%

42%42%

19%19% 16%16%

Reitur Reitur Reitur Reitur 120120 120Heildarfjöldi 120Heildarfjöldi íbúa íbúa Heildarfjöldi Heildarfjöldi 109íbúa 109íbúa 109 102 109 102 102 102 48 48 48 105 48 105 105 180 105 180 180 365 180 365 365 365 54 54 54 963 54 samtals 963 samtals 963 samtals 963 samtals

6% 6%11%11%

Heildarfjöldi Heildarfjöldi íbúa íbúa 166 166 166 166 117 117 117 166 117 166 65 65 65 117 65 117 10%10% 65 65 10%10% 199 199 199 199 199 313 313 313 313 199 675 675 675 313 675 313 5% 5% 5% 5%167 167 167 675 167 675 167 167 17021702 1702 samtals 1702 samtals samtals samtals 1702 1702 samtals samtals

38%38%

11%11% 11%11%

19%19%

158

Íbúar Íbúar 5 ára 5 ogára yngri og yngri Íbúar Íbúar 6-12 ára 6-12 ára

Íbúar Íbúar 25-3425-34 ára ára Íbúar Íbúar 35-6635-66 ára ára

Íbúar Íbúar 13-1613-16 ára ára Íbúar Íbúar 17-2417-24 ára ára

Íbúar Íbúar 67 ára67 ogára eldri og eldri

Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur Reitur 121121 121121 121 121 Heildarfjöldi Heildarfjöldi Heildarfjöldi Heildarfjöldi íbúa íbúa íbúa íbúa

10%10%10%10% 7% 7% 4% 4% 12%12% 39%39% 18%18%


Í VINNSLU Samanburður á aldurdreifingu í Reykjavík Hlutfallsdreifing eftir aldri og á greiningarreit Reykjavík 10.082 9% 9.745 8% 5.996 5% 13.737 12% 19.950 17% 46.111 39% Höfuðborgarsvæðið 12.705 11% 118.326 samtals

11%

9% 8% 5%

Hlutfallsdreifing eftir flatarmáli

12%

39% 17% *skv. tölum Hagstofunnar frá Hlutfallsdreifing 2010

eftir aldri

Greiningarreitur 739 6% 622 4% 390 3% 976 12% 1.415 27% 3.460 37% 976 11% Breiðholt 8.578 samtals reitir 115-117,119-121

11%

9% 7% 5%

Hlutfallsdreifing eftir flatarmáli

11% 40% 17%

*skv. tölum úr borgarvefsjá, maí 2011

Aldursdreifing er nánast eins á greiningarreit og í Reykjavík.


161


alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið


163

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið


3,53

3,65

4,00

2,

2,17

3,15

2,57

3,00 29908 30000

30000 29440

24329

25156

25886

29440

27039

25886 25000

29908

29062 25886

26150

25000

24462

24329

20000

25156

25886

26150

2,00

24462

15000 14199

14199

13797

13853 10512

10000

8699 7154

7395

7608

7154

5000

1,00

7608

2001

2002

2003

2004

Greiningarreitur

2005

2006

2007

2008

20092000

2002

2004

2,17

2006

3 200

1,61

002

1,40

2005

3,02

2,00

2

1,00

2003

3,33

3,15

1

2001

3,65

2,57

7609

0 2000

4,00

13853

5000

0

164

7395

5,00

3,53

13797

8699

7609

4 0,84,79 4,39

3,00

12222

10512

10000

1,08

1,32 3,65

1,40

12222

5,00

1,61 4,00

20000

15000

29062

27039

0,002008

2007

0

200

2009

4 202,090 1,98

05 203,00

1,22 1,00

0,84

200

2,80

2,00 1,98

1,32

1,08

06 203,53

0,00

1,52 1,40

1,61

0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2000

2001


165

alur

aรกrd

Elliรฐ

alur

aรกrd

Elliรฐ


168 alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið


alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið


alur

aรกrd

Elliรฐ

alur

aรกrd

Elliรฐ


alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið


Seltjarnarnes Reykjavík

45 40 35 30 25

Kópavogur

20 Álftanes

15 10 5 Garðabær

0 fjöldi ferða

Tími

Hafnarfjörður

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24


Matvara alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið


alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið


alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið

alur

aárd

Ellið


alur

aรกrd

Elliรฐ


181


183


44

188

184


188

185


81

188

186


44 18


188

Profile for Teiknistofan Tröð

Breiðholt  

Fjögur hverfi í Reykjavík voru skoðuð, greind og kortlögð út frá ýmsum þáttum og upplýsingarnar settar fram á grafískan hátt. Hvert hverfi e...

Breiðholt  

Fjögur hverfi í Reykjavík voru skoðuð, greind og kortlögð út frá ýmsum þáttum og upplýsingarnar settar fram á grafískan hátt. Hvert hverfi e...

Advertisement