__MAIN_TEXT__

Page 1


PUHEENJOHTAJALTA

Kuvagalleria

Onkos täällä kil ejä….. Juhlavuosi on pää ymässä ja on aika pitää hetken lepotauko! Haluan lämpimäs kii ää kaikkia teitä, jotka ole e olleet vuoden aikana monessa tapahtumassa mukana ja haluan kii ää erityises kaikkia Spanielikerhon toimikun a jotka ole e tehneet paljon työtä kerhon hyväksi. Vaalikokous pide in Lausteella ja hyväksy in toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Toimintasuunnitelman voi e lukea kerhon sivuilta. Olemme jälleen mukana Elonäy elyn järjestämisessä . Toimikunnat ovat suunnitelleet paljon toimintaa ensi vuodelle joten jäsenet , olkaa ak ivisia ja osallistukaa toimintaan jo a suunnitellut tapahtumat voidaan järjestää. Spanielikerhon hallitus pää myös jatkaa helmi-maaliskuussa tokoja näy elykoulutusta sisä loissa Alfacenterissä, josta myös ilmoitus tässä lehdessä sekä kerhon ne vuilla. Toivo avas mahdollisimman moni hyödyntää tätä koulutusta . Siitähän voisi tulla vakituinen treenimuoto jos osallistujia rii ää! Haluan toivo aa lämmintä joulumieltä teille kaikille ja erityises luppakorville. Suklaat piiloon ja kuusi tukevas kiinni! Tiptap… ptap….

Sisällys: 2. Puheenjohtajan terveiset 3. Työharjoittelussa eläinten parissa 4. Tulevaa toimintaa 5. Pelastuskoiratoimintaa 7. Toimintasuunnitelma 10. Joulutervehdyksiä 13. Mejä-kokeen tuloksia 14. Kerhon pikkujouluilua 15. Näkökulma koirankasvatukseen

Kansikuva Miia Laurila / Korpilumo

Merja & Enya

LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO RY:N JÄSENJULKAISU PAINOSMÄÄRÄ NOIN 300 KPL ILMESTYY 4 KERTAA VUODESSA Painopaikka: Painosalama ISSN 1235-5577 AINEISTO Sari Nyman lurpantoimitus@gmail.com TAITTO Teija Korpela Nro / Ilm. / AINEISTON DL

1/2016 / helmikuu / 25.1 2/2016 / kesäkuu / 15.5 3/2016 / syyskuu / 15.8 4/2016 / joulukuu / 15.11

ILMOITUSHINNAT 2015 1 sivu mustavalkoinen 65 € 1 sivu neliväri 120 € ½ sivua mustavalko 35 € ¼ sivua mustavalko 20 € Takakansi (neliväri) 150 € ALV 0% VUOSISOPIMUSHINNAT Ilmoitus kahteen lehteen -15% Tukijat 50%

JÄSENETUHINNAT 1 sivu mustavalko 25 € 1 sivu neliväri 55 € ½ sivua mustavalko 15 € ¼ sivua mustavalko 8 € JÄSENILLE ILMAISET (mustavalko) In memoriam, valioilmoitus, koiran 10-vuotisonnittelut, näyttely- ja koetulokset. Huom! Pentue- ja astutusilmoitukset ovat maksullisia. Kuva näyttely- tai koetuloksen yhteydessä 5 €.


ELÄIMISTÄ ELANNOKSI Teks ja kuva Sari Nyman

Jenni Virtanen tulee reippain askelin lenkiltä, yksi Rohmutassun Koirahoitolan hoide avista karvakorvista on saanut oman päivälenkkinsä suorite ua Vahdon rauhallisilla metsäteillä. Jenni on kasvanut koirakodissa, joten ei ole kovinkaan ihmeellistä, e ä nyt hän opiskelee eläintenhoidosta omaa amma aan. - Suunni elin kyllä ensin matkailualaa, mu a si en työ eläinten parissa vaan vei voiton ja nyt opiskelen Liviassa Maatalousalan perustutkintoa, eläintenhoitajan tutkintoa. Koulutus kestää 2,5 vuo a ja sisältää monipuolises etou a niin pienten kuin suurten eläinten hoidosta. Kiinnostuksen mukaan voi erikoistua esimerkiksi vaikkapa tuotantoeläimiin, pieneläimiin, eläintarhoihin ym. Olen tykännyt opiskelun monipuolisuudesta, työharjoi elujaksot ovat avanneet myös työllistymisen eri osa-alueita. Lomitustyökään ei tuntuisi vieraalta sillä isompienkin eläinten kanssa on mukava tehdä töitä, mie i Jenni. Rohmutassun Koirahoitolan pitäjä Minna Ruohonen kii elee harjoi elijaansa. – Jenni on reipas ja oma-aloi einen. Toisilla saa aa olla liian ruusuinen kuva hoitolan pidosta ja työstä, se sisältää kuitenkin mitä suurimmassa määrin eläimen perushoitoa ja tulee todellakin olla ulkoilmaihminen, summaa Minna. Minnalla on kokemusta työharjoi elijoista. – Työstä ja eläimistä täytyy tykätä, kiinnostusta ei voi ope aa. Ja täytyy muistaa, e ä kaikki koirat eivät väl ämä ä ole helppoja vieraan hoitajan kanssa, toiseen täytyy tutustua kauemmin, jo a yhteistyö pelaa. Minnalla on kokemusta luo amuksen rakentamisesta hoitokoirien kanssa, joiden kanssa se ei he ole ollut itsestäänselvyys. Niinä kokemuksen tuomasta ”koiravainusta” on todellakin apua. Ja tu u koiravieras on aina mukava o aa vastaan, tavat ovat tulleet tutuiksi.

Lisätietoja Ammattiopisto Livia Eläintenhoitajan ammattitutkinto www.livia.fi

LURPPA 4/2015

3


TOKOKOULUTUSTA JA NÄYTTELYHANDLERKOULUTUSTA 2016 SUNNUNTAISIN SUNNUNTAISIN KLO KLO 13-14 13-14 ALFA ALFA CENTERISSÄ CENTERISSÄ SISÄHALLISSA SISÄHALLISSA (RAUNISTULANTIE (RAUNISTULANTIE 25, 25, TURKU) TURKU) SISÄPIHALLA SISÄPIHALLA PYSÄKÖINTI PYSÄKÖINTI JA JA SISÄÄNKÄYNTI SISÄÄNKÄYNTI VASEMMASTA VASEMMASTA TAKAKULMASTA TAKAKULMASTA OSALLISTUMISMAKSU OSALLISTUMISMAKSU 22 EUROA EUROA /KERTA. /KERTA. EI EI TARVITSE TARVITSE ILMOITTAUTUA ILMOITTAUTUA ETUKÄTEEN ETUKÄTEEN KOULUTUSPÄIVÄT: KOULUTUSPÄIVÄT: 7.2, 7.2, 14.2,6.3,13.3,20.3 14.2,6.3,13.3,20.3 TERVETULOA! TERVETULOA!

10.1.2016 LENA DANKERIN KOULTUSPÄIVÄN JATKO-OSA Lausteella kennelpiirin majalla. Kello 10 aloitetaan ja aikaa kannattaa varata 4-5 tuntia. Lena on ulkomuototuomari, kasvattaja ja näytteilleasettaja. Tämä pidettävä luento on jatkoa ensimmäiselle osiolle, jossa käsiteltiin pintapuolisesti koiran rakennetta yms. Toivottavaa olisi, että olet käynyt ensimmäisen osion ennen luennolle osallistumistasi, sillä näin varmistat saavasi suurimman hyödyn luennosta! Tällä luennolla käsitellään hieman yksityiskohtaisemmin koiran rakennetta, liikkeitä yms. mitä ensimmäisessä osiossa käsiteltiin. Luento sisältää tärkeitä asioita kaikille koiraharrastajille. Harrastaa sitten näyttelyitä, agilityä, metsästystä tai kasvatusta, kaikkien tulisi tietää miten koiran rakenne ja tyyppi soveltuu siihen. Te jotka olitte jo aiemmin ilmoittautuneet siihen 19.9 päivään vahvistatteko minulle oletteko tulossa tähän 10.1 päivään. Hinta päivälle jäsenet 25 euroa ja ei jäsenet 30 euroa. Ilmoittautumiset Katjalle eli katja.erkki@gmail.com tai facen kautta Katja Alho

4

LURPPA 4/2015


Haukku pelastaa Teks ja kuva Katja Nortunen Alkuvuodesta kerroin osallistuneeni Karan, kohta 4-vuo aan cockerinartun kanssa Varsinais-Suomen Pelastuskoirat ry:n tutustumiskurssille. Nyt takana on jo kymmeniä treenejä ja yksi hyväksytys suorite u koekin. Kevään tutustumiskurssin jälkeen kahdeksan soveltuvuuskokeen läpäissy ä koirakkoa muodos vat uuden pienryhmän, joka aloi kevään ja kesän kestävän treenikauden kahden koulu ajan ohjauksessa. Treenasimme kahdes viikossa noin kolme tun a kerrallaan, satoi tai paistoi. Treeniteema vaihtui kuukausi ain, kuukausi raunioilla, kuukausi maastossa. Toinen viikkotreeni oli ilmaisuharjoi elua, toinen etsintää. Kymmenen hengen porukkamme hioutui yhteen ja opimme lukemaan toistemme koiria ja soveltamaan eri koulutustekniikoita, antamaan palaute a ja o amaan sitä vastaan. Kaikilla oli ja on yhä yhteinen tavoite, koulu aa ryhmän koirista ja koirakoista hälytyskelpoisia etsijöitä, pelastajia.

itsekseen mu sevia, laulavia, huutavia, heiluvia, liikkuvia…

Karalle on tässä vaiheessa valikoitunut ilmaisutavaksi haukkuminen. Käytännössä se tarkoi aa sitä, e ä koira etsii kadonneen ja jää kadonneen luokse haukkumaan niin pitkäksi aikaa, e ä ohjaaja eh i paikalle. Tosi lanteessa haukkuilmaisu vähentää koiran kulkemaa matkaa, kun sen ei tarvitse löydön jälkeen palata ohjaajalle ja sen jälkeen johda aa ohjaajaa vielä kadonneen luo, kuten rullakoirat ja kertovat koirat tekevät. Toisaalta haukkuilmaisu vaa i koiralta paitsi osaamista rytmi ää haukku niin, e ei koira väsytä itseään ennen aikojaan, niin ennen kaikkea rohkeu a jäädä vieraan, mahdollises sekavas käy äytyvän henkilön luo. Sen vuoksi harjoitellaan myös omituises käy äytyviä maalimiehiä: itsekseen mu sevia, laulavia, huutavia, heiluvia, liikkuvia… Meidän ohjaajien silmissä pienetkin muutokset, kuten vaikka paikallaan pyöriminen, voivat olla koiralle hyvin haastavia lanteita. Kevään tutustumiskurssin ja soveltuvuustes n jälkeen osallistuin muun muassa VAPEPAn etsinLURPPA 4/2015

täkurssille, jonka pää eeksi meillä oli suurharjoitus Hirvensalossa. He kurssin suorite uamme saimmekin seuraavana päivänä kutsun todelliseen etsintään ja vastaopitut taidot joutuivat koetukselle. Vaikka koiran koulu aminen hälytyskelpoiseksi vie aikaa, voi ohjaaja osallistua etsintöihin he , kun perusteet ovat hallussa. Kara ei siis vielä hetkeen pääse tosi lanteisiin mukaan, mu a itse olen ollut jo etsinnöissä mukana. VAPEPAn etsintöihin osallistuvilla on vai olovelvollisuus, joten en mene niihin sen tarkemmin.

5


Alkusyksystä osallistuimme Karan kanssa ensimmäiseen viralliseen kokeeseemme, rauniosoveen eli soveltuvuuskokeeseen, joka testaa koirakon sopivuu a koulu autua raunioetsintöihin. Haasteellisuu a lisäsi se, e ä olimme vasta alkaneet opetella ilmaisua, joten ohjaajan on lue ava koiraansa hyvin tarkas huomatakseen, milloin koira on löytänyt raunioihin piiloutuneen maalimiehen. Löysimme kuitenkin maalimiehet annetussa ajassa ja suori mme soveltuvuuskokeen hyväksytys !

Löysimme kuitenkin maalimiehet annetussa ajassa ja suori mme soveltuvuuskokeen hyväksytys !

Lokakuussa kaikki VSPK:n pienryhmät pi vät kahden viikon treenitauon, jonka jälkeen suorite in uusi pienryhmäjako. Treeniryhmät sekoitetaan pari kertaa vuodessa, jo a välty äisiin ru ineihin lipsumiselta. Uudet treenikaverit ja ohjaajat au avat sekä ohjaajaa e ä koiraa kehi ymään. Me jatkamme Karan kanssa treenejä edelleen kahdes viikossa ja kummassakin ryhmässä on muutama vanha treenikaveri. Näin pystymme muistamaan, mitä kaikkea aikaisemmin on tehty, mikä joskus oli vaikeaa ja miten siitä selvi in.

Takana on kahdeksan kuukau a treenejä, mitä niistä on päällimmäisenä mielessä? Yhteistyömme Karan kanssa on o anut valtavan loikan eteenpäin. Luotamme toisiimme eri tavalla kuin aikaisemmin. Uskallan antaa Karan tehdä töitä itsenäises ja toisaalta Kara pystyy samalla lukemaan minusta, mihin suuntaan liikumme ja mitä vauh a. Vaikka Kara irtoaisikin vähän kauemmas hakuun, luotan siihen, e ei se karkaa riistajäljelle, vaan etsii kadonneen ihmisen hajua. Kara tunnistaa treeniliiviensä karhunkellon kilinän ja etää, mihin ollaan menossa ja mitä kuuluu tehdä eikä mal aisi odo aa päästäkseen töihin. Luo amuksen lisäksi suurimpana muutoksena on myös oma suhtautumiseni Karaan. Se ei ole enää ”vain” perheenjäsen tai harrastuskaveri, vaan tärkeä lenkki pelastusketjussa - ainakin tulevaisuudessa. Harrastuksemme ei ole vain omaksi iloksi treenaamista, vaan meillä on tärkeä päämäärä, johon päästäksemme meidän molempien tulee toimia oikein. Jokaisen treenin myötä arvostukseni tuota le ukorvaista nuusku elijaa kohtaan kasvaa enkä voi kuin olla tyytyväinen, e ä päädyimme juurin tähän harrastukseen. Silloinkin, kun iltakymmeneltä puhelin piippaa ja näytöllä on teks ”Etsintähälytys”, johon kui aan olevani jo kohta matkalla. Tulossa on toivo avas se päivä, kun kui auksessa lukee ”Tulossa Karan kanssa.”

Vuoden koira

-Haku käynnistyy!

Kiertopalkintoa voi hakea rekisteröidylle koiralle, jonka rotua yhdistys harrastaa ja jonka omistaja on L-SSK ry:n jäsen. Kilpailuaika on 1.1.-31.12.2015. Laskennassa huomioitavat tulokset toimitetaan kirjallises . Agility- ja to elevaisuustuloksista tulee lii ää mukaan kopio kilpailukirjasta. Voi ajat saavat kiertopalkinnon, kansion ja kunniakirjan. Tarkemmat ohjeet sekä kiertopalkintokohtaiset laskentaohjeet ovat kerhon ne sivuilla

www.l-ssk.fi Tulokset tulee lähe ää viimeistään 15.1.2015: Näy elyt Katja Alho: katja.erkki@gmail.com Monitoimikoira: Maija Jaakola: jaakola.maija@gmail.com Agility: Oili Stenroos: oilistenroos@gmail.com Mejä: Kaisa Railomäki : kaisa.railomaki@gmail.com Toko ja Rallytoko: Åsa Liljeqvist: asa.liljeqvist@gmail.com

6

LURPPA 4/2015


LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHOSYDVÄSTRA-FINLANDS SPANIELKLUBB ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Vuosi 2016 on yhdistyksen 51. toimintavuosi. Juhlavuoden aikana pyritään edelleen toteu amaan sääntöjen mukaisia tarkoitusperiä toimimalla spanielirotuisten koirien, niiden kasva ajien ja omistajien parhaaksi. Varsinaisessa toiminnassa noudatetaan en siä linjoja, toimintamuotoja mahdollisuuksien mukaan lisäten ja kehi äen.

KOKOUKSET, ULKOILU- JA KERHOILLAT Yhdistyksen säännöissä määrätyt viralliset kokoukset pidetään sääntöjen edelly äminä ajankoh na, vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous marras- joulukuussa. Kokousten lisäksi järjestetään ulkoilupäivä kevään aikana sekä mahdollisuuksien mukaan pa kkaretkiä, kerhoiltoja ja pentu tapaamisia. Hallitus järjestää Piian Pys kilpailun keväällä.

NÄYTTELYT, KOKEET JA MUU VARSINAINEN TOIMINTA Osallistutaan 13-14.8.2016 kansallisen koiranäy elyn Elonäy elyn järjestämiseen Top Dog Show allianssin jäsenenä.

KASVATUS- JA NÄYTTELYTOIMIKUNTA Toiminta järjestämme näy elykoulutusta, mikäli osallistujia on rii äväs . järjestämme match show keväällä, mahdollises toinen syksyllä järjestämme mahdollises koira-aiheisia luentoja ja kursseja Tiedotus Näy elytoimikunta edo aa tapahtumista jäsenille kerhon ko sivuilla, Facebookissa ja Lurppa-lehdessä.

JÄLJESTÄMISKOETOIMIKUNTA Järjestetään maaliskuussa perinteinen neljän kerhon Mejä-kurssin teoriaosuus ja pidetään maastopäivä erikseen kukin yhdistys omille jäsenilleen, L-ssk huh kuussa. Järjestetään yhteistyössä Agilitytoimikunnan kanssa 1-2 epäviralliset agilitykisat Vanton lalla keväällä ja syksyllä 2016.

LURPPA 4/2015

7


3 kerhon kevätkoe Oripäässä 22.5.2016, AVO, VOI max. 30 koiraa. Ylituomari Jukka Korsberg, muut Taina Ketola, Mari Mamia, Erkki Rantanen ja Markku Sällylä Iltakoe Tarvasjoella 8.8.2016, AVO, VOI max. 6 koiraa. Ylituomarina Virpi Solla ja toisena Mikko Ah . Lohkon 2 lohkovastaavalle ehdotetaan, e ä lohkon 2 edustaja SSL:n mestaruuskokeeseen vuonna 2015 valitaan pistenäy öjen mukaises , kuten vuonna 2014.

TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA -

Järjestetään taipumuskoeharjoitukset Järjestetään kahdet spanielien taipumuskokeet Pyritään neuvomaan taipumuskokeisiin lii yvissä kysymyksissä

TOTTELEVAISUUSKOETOIMIKUNTA sekä -

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan to elevaisuuskoulutusta ulkona sekä mahdollises sisäkoulutusta talvella. Järjestetään A en Aarre-kilpailu syksyllä. Osallisutaan joukkueella TOKO-ystävyyso eluihin L-SSK – TKY ja L-SSK – TKY – AN mahdollises TOKO-arvokisoihin. Järjestetään TOKO ystävyyso elu L-SSK-TKY Pyritään järjestämään epävirallinen TOKO-koe Pyritään järjestämään epävirallinen rallytoko-koe

AGILITYTOIMIKUNTA Täsmäkoulutuksia järjestetään 2 -3 kpl kysynnän mukaan sekä keväällä ja syksyllä. Kouluttajana pääasiassa Juha Kujala mutta yritetään saada myös muita kouluttajia paikalle. Paikkana toimii edelleen Vantontila Raisiossa. Kokeillaan vakiotunnin varaamista Vantontilalta itsenäiseen harjoitteluun, agitoimikunnasta joku paikalla. Järjestetään kahdet epäviralliset agikisat vuoden aikana, mejätoimikunnan kanssa.

LURPPA- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA Lounais-Suomen Spanielikerhon jäsenleh Lurppa ilmestyy vuonna 2016 neljä kertaa: helmi-, touko- kesä-, syys- ja joulukuussa. Toimikunta toimi aa ajankohtaista aineistoa myös Spanieli-lehteen. Painatuskuluja pyritään ka amaan mainostuotoilla.

8

LURPPA 4/2015


Jäsenkirjeitä lähetetään tarpeen vaa essa sähköpos tse. Kerhon ne sivuja päivi ävät toimikun en vetäjät. Olemme mukana facebookryhmässä.

MUU KOULUTUS Hallitus avustaa ja kannustaa jäsenistöä peruskoulutukseen lii yvissä asioissa, sekä ylläpitää toimihenkilöiden pätevyy ä ja toimintaedellytyksiä suomalla heille laisuuden osallistua alansa koulutukseen kokeiden ja tapahtumien vaa malla tasolla. Taloudelliset avustukset koulutuksia koskien on ano ava erikseen hallitukselta.

YHTEYDET ROTUJÄRJESTÖÖN, KENNELPIIRIIN JA MUIHIN YHDISTYKSIIN Pidetään yllä.

YHDISTYKSEN TALOUS Hallitus pyrkii hoitamaan yhdistyksen talou a laadi ua talousarviota nouda aen. Pitkäl taloudellinen vastuu lankeaa kuitenkin toimialakohtaisille toimikunnille. Jäsenmaksut hallitus esi ää seuraavas : vuosijäsen 30,00 € Lurppa- ja Spanielileh , kannatusjäsen 19,00 € Lurppa-leh , perhejäsen 6,00 €. Hallitus

Juttuvinkkejä, juttuvinkkejä...

Lähetä juttuvinkkisi tammikuun aikana Lurpan sähköpostiin: lurpantoimitus@gmail.com Kaikkien postia lähettäneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto! Ja muista, että pienikin karvakuonoihin liittyvä juttu on julkaisemisen arvoinen :)

LURPPA 4/2015

9


Säv. Hiski Salomaa (Lännen Lokari), San. Kaisa Railomäki. Esitetty L-ssk ry 50 v juhlissa 5.9.2015 by Lurppa bändi: Ari Suramo -kitara ja Kaisa Railomäki- laulu. LOUNAAN SPANIELI Täs on spanieli Lounaan risukosta, olen kulkenut vaikka ja missä. Olen käynynnä Pöytyällä, Raasissa, Oripäässä ja Laitilassa. Olen noutanut damia ja riistapukkia ja taipunut taippareissa. Ja kaikkialla toimikunnan tyttäret ne muistaa Lounaan spanieleita. Ja spankku on spankku ku korvat ne heiluu, eikä ne kuulekaan mittään. Kun ohjaaja huutaa, niin emminä tajjuu että muako ne tarakottaa. Kun kuulo on hyvä, mutta valikoiva ja mulla oli muutakin hommaa, niin en minä pilleistä, huudoista vaan Lounaan tytteleistä. Mis on Iitin Tiltu ja Minni ja Muru ja säveltäjän sisko Aino. Oommä Lounahan spankku ainutlaatuinen ja muutenkin komia poika. Oothan spanielin kulta sydän iskeepi tulta on mulla kihara turkki. Sä kun ulvomisen kuulet niin prinssiksi luulet, taasen omistajan hermo petti. 12

LURPPA 4/2015


amej채koe Mar l h u

J Tulokset: Rotu

LURPPA 4/2015

Nimi

lassa 30.8.2015

Tulos Pisteet Tuomari

13


Kerhoilta pikkujoulun merkeissä, Raisiossa Vanton tila 3.12 Kuvat: Jukka Dietrich

Koirien kanssa seurustelua...

Keksin syön kisaa....

Mukavaa yhdessäoloa...

14

LURPPA 4/2015


Lehdistö edote 27.10.2015 julkaisuvapaa

Vastuullinen koirankasvatus Suomessa ja sen tulevaisuus Julkisessa keskustelussa ja edotusvälineissä on yleistynyt hyvin pinnallinen näkemys koiranjalostuksesta. Täysin vastuutonta pentujen tee ämistä ja pentutehtailua kutsutaan koiranjalostukseksi, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä jalostuksen kanssa eikä varsinkaan mitään tekemistä suomalaisen, vastuullisen koirankasvatuksen kanssa.

"Eläinsuojelulain uudistamisen yhteydessä on usealta taholta koroste u jalostukseen käyte ävien koirien tervey ä, mikä on itsestään selvää jokaiselle vastuullises toimivalle kasva ajalle. Äärimmillään on vaadi u jopa e yjen rotujen kieltämistä. Suomen Koirankasva ajat SuKoKa ry pitää e yjen rotujen kieltolistaa ja muita pako amiseen tähtääviä toimia äärimmäisen vaarallisina keinoina. Tämä johtaisi siihen, e ä ongelmiksi koe ujen rotujen kasva aminen siirtyisi järjestäytyneen kennelmaailman ulkopuolelle: pennut jäisivät rekisteröimä ä Suomen Kennellii oon, niiden terveystarkastuksia ei tehtäisi tai ainakaan niiden tuloksia ei kirja aisi talteen julkiseen etokantaan - ja näitä rotuja ale aisiin tuoda ulkomailta epämääräisiltä tahoilta. Kieltojen sijaan terveysongelmista kärsiviä rotuja tulisi kehi ää terveempään suuntaan yhteistyössä kasva ajien kanssa.", näkee Suomen Koirankasva ajien hallituksen jäsen varatuomari Marja Blomqvist. "Suomessa rotukoirien kasvatuksesta vastaavat varmas eräät maailman vastuullisimmat ja valveutuneimmat koirankasva ajat. 1900-luvun alusta aina 1980-luvulle saakka puhdasrotuisten koirien kasvatus perustui yleensä hyvin voimakkaaseen linja- ja sisäsiitokseen, koska se oli LURPPA 4/2015

paras edossa ollut metodi siihen aikaan. Puhdasrotuisten koirien jalostuksessa tapahtui ylilyöntejä varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla. Valveutuneet kasva ajat, rotujärjestöt ja kaikki rotukoiria rakastavat ihmiset alkoivat kiinni ää huomiota puhdasrotuisten liioiteltuun rakenteeseen ja koirien sisäsii oisuuteen sekä jalostuksen ongelmiin jo 1980-luvulla. Suomi ja suomalaiset kasva ajat ovat sieltä saakka olleet koirien terveyden kehi ämisen kärkijoukossa maailmassa. ", kertoo Juha Kares, Suomen Koirankasva ajat ry:n puheenjohtaja.

Suomalainen vastuullinen koiranjalostus ja kasvatus ovat eläneet voimakasta korjausliikkeiden aikaa, kun ongelmat on edoste u. Rotuja ollaan palau amassa normaalimpaan suuntaan. Rotumääritelmistä on poiste u kaikki koirien tervey ä vaarantavat piirteet. Liioiteltuja piirteitä on koirakannasta jo karsi u ja loputkin koiran elämälle haitalliset piirteet ovat karsinnan alla. Vastuullisessa koiranjalostuksessa epäkelpojen sekä sairaiden yksilöiden karsinta siitoksesta on kasva ajille itsestäänselvää.

Suomalainen vastuullinen ja järjestäytynyt koirankasva aja huoleh i koiriensa terveydestä. Koirat käyvät läpi lukuisia kalliita, pakollisia terveystutkimuksia sekä vapaaehtoisia tutkimuksia ja niille hankitaan tuloksia esimerkiksi näy elyistä ja kokeista ennen kuin ne täy ävät nykyiset Suomen Kennelliiton rekisteröin vaa mukset sekä kasva aja itse toteaa ne jalostuskelpoisiksi.

Jalostusmateriaalia haetaan kaukaa maamme rajojen ulkopuoleltakin, kuluja kaihtama a, jo a voidaan saada aikaan pentue, jonka taustoihin kasva aja on tyytyväinen. Tämä kaikki on nostanut osaltaan rekisteröityjen koiranpentujen hintaa. Hintojen kohoaminen ja jalostukselle asetetut ukemmat vaa mukset ovat synny äneet markkinaan ikävän lieveilmiön - lauksen tuoda yhä enemmän ja enemmän tutkima omia halpatuon pentuja ja aikuisia koiria varsinkin Itä-Euroopan pentutehtaista. Se 15


on myös johtanut joissain suosituissa roduissa rekisteröimä ömien halpapentujen tee ämiseen.

Suomessa on tällä hetkellä ennennäkemä

ömän paljon tuon koiria täysin kontrolloima oman kenneltoiminnan ulkopuolelta. Hyvin usein näillä koirilla on paljon terveydellisiä ongelmia. Surullisia kertomuksia hyväuskoisen perheen hankkimasta sairaasta lemmikistä on saatu lukea liikaa edostusvälineistä. Julkisuudessa ei osata tehdä eroa näiden koirien ja rekisteröityjen rotukoirien taustojen selvi elyssä. Liian usein, ellei aina, sairaiden rotukoirien tai niitä muistu avien rekisteröimä ömien koirien sairaalloisuuden syyksi nimetään suomalainen koiranjalostus. Usein nämä sairaat ja liioitellut koirat ovat kuitenkin kotoisin rekisteröimä ömistä pentutehtaista, jotka tee ävät pentuja myyn in mahdollisimman halvalla eivätkä suinkaan jalosta koiria tai pii aa terveysnäkökulmista.

Suomalainen, rekisteröidyllä kennelnimellä toimiva koirankasva aja on useinmiten allekirjoi anut Suomen Kennelliiton kasva ajasitoumuksen. Siinä hän mm. vahvistaa edistävänsä terveiden ja hyväluonteisten, käy öominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasva amista sekä antaa pennuillleen mukaan kirjalliset ohjeet ja tunnistusmerkitsee pennut. Suomalaisen, rekisteröidyn rotukoiran ostajan tukena on myös kulu ajansuojalaki: kasva ajilla on käytössä kirjalliset sopimukset sekä koirassa ilmenevistä viosta maksetaan ennalta määritelty korvaus tai jo ostovaiheessa anne ava hinnanalennus. Vastuuntuntoinen kasva aja on valmis olemaan pennunostajan tukena koiran koko elämän.

Suomalaiset kasva

ajat ja koiria vastuullises jalostavat ihmiset ovat nimenomaan kiinnostuneita koiriensa ja kasva ensa terveydestä sekä hyvinvoinnista. Marja Wuorimaa, Suomen Koirankasva ajien varapuheenjohtaja, kertoo 16

yhdistyksen terveystalkoista: "SuKoKan jäsenilleen järjestämissä joukkoterveystarkastuksissa on yhteistyöeläinlääkäriemme kanssa tähän mennessä tarkaste u jo noin 10 000 koiraa. Olemme luoneet mahdollisuudet helppoon ja edullisempaan terveystarkastukseen isommallekin joukolle koiria kerralla. Työmme koirien terveyden eteen jatkuu edelleen koko Suomessa. Toiminta yhteistyöeläinlääkärien kanssa kasvaa ja kehi yy jatkuvas . Teemme myös yhteistyötä geenitutkijoiden kanssa, jo a meillä olisi tulevaisuudessa jalostuksen apuna käytössä sairauksia pois sulkevia geenitestejä.”

Suuri osa puhdasrotuisista koirista elää hyvin pitkän ja huole oman elämän. Pitkäikäisistä, terveistä koirista kerrotaan aivan liian harvoin, koska siihen ei ole tarve a. Puhdasrotuisista koirista löytyy kyllä muutamia haasteellisia rotuja, joissa on terveysongelmia. Se ei kuitenkaan koske kaikki rotuja, joissa on valtaosa täysin tasapainoises rakentuneita ja perusterveitä koiria. Ongelmallisissakin roduissa nykyiset kasva ajat tekevät arvokasta työtä rotujen tervehdy ämiseksi. Suuri osa puhdasrotuisista koirista elää hyvin pitkän ja huole oman elämän. "Olohuoneessani tepastelee pian 20 vuo

a täy ävä rotukoira, joka ei ole koskaan tarvinnut elämässään lääkekuuria. Näistä ongelma omista koirista kerrotaan aivan liian harvoin, koska siihen ei ole tarve a.", toteaa Juha Kares.

Suomen Koirankasva

ajat SuKoKa ry toivoo, e ä eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä ei aleta pakolla tai kielloilla vaiku aa rotukoirien jalostukseen, vaan e ä eri roduissa esiintyviin ongelmiin puututaan yhteistyöllä. Sen sijaan eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä tulisi mm. puu ua nk. pentutehtaiden toimintaan. Lisäksi viranomaistahojenkin tulisi jakaa etoa siitä, millaisista oloista koiranpentuja tulee hankkia. Koiranpennun hankkiminen hyvistä olosuhteista, rotua tuntevalta kasva ajalta, joka tarjoaa apuaan ja tukeaan koiran koko eliniän LURPPA 4/2015


ajan, luo hyvät edellytykset koirapennun hyvälle elämälle.

"Suomalainen koirankasva

aja kasva aa koiria lähes poikkeukse a harrastuksena ja rakkaudesta koiraan. Vapaaehtoisena tapahtuva kasvatustyö, jossa kasvatukseen satsataan taloudellises enemmän kuin siitä saadaan tulosta, luo hyvät edellytykset vastuullisen kasvatuksen tulevaisuudelle. Suomalaiset kasva ajat ovat hyvin järjestäytyneitä ja yhdessä rotujärjestöjen kanssa toimimalla saadaan varmas parhaat edellytykset rotujen tervehdy ämisen jatkamiselle. Jalostusta ja rotukoirien rekisteröin ä rajoi avilla pakoilla ja laeilla ei asiaa voida ratkaista", kuvailee Juha Kares suomalaista kasvatustoimintaa ja terveystutkimusta.

Suomen Koirankasva

ajat SuKoKa ry ehdo aa lisäksi, e ä eläintenpitokieltorekisterin käyte ävyy ä lisätään siten, e ä se on helpos ja ilman kustannuksia koirankasva ajien käytössä pentujen ostajia valikoidessa. Olisi myös toivo avaa, e ä se olisi pennunostajien käyte ävissä, kun he etsivät hyvää kasva ajaa. Kaiken kaikkiaan Suomen Koirankasva ajat

toivovat uudelta eläinsuojelulailta lisää koirien hyvää ja asiallista kohtelua sekä pitoa koskevaa lainsäädäntöä - ei vastuullisten kasva ajien työtä vaikeu avia jalostusrajoituksia, jotka tulevat lisäämään pentutehtaiden ja vastuutonta pennu amista toteu avien tahojen epäinhimillistä toimintaa.

Marja Blomqvist jatkaa: "Tulevaisuudessakin olisi parasta, e ä rotukoirat tulisivat vastuullisilta suomalaisilta kasva ajilta, jotka tuntevat ja ovat tutkitu aneet koiransa sekä satsanneet koiriensa ja näiden jälkeläisten terveyteen, luonteisiin e ä hyvinvoin in. Mitä enemmän heidän taitavia käsiään sidotaan, sen enemmän Suomeen virtaa koiria Itä-Euroopan pentutehtaista ja maassamme teetetään villejä, rekisteröimä ömiä ja tutkima omia pentueita. Se ei voi olla kenenkään etu." Lisä etoja antaa: Juha Kares, puheenjohtaja Suomen Koirankasva ajat SuKoKa ry. p. 040-910 3774, juha.kares@sukoka.fi p. Johanna Markola, hallituksen sihteeri Suomen Koirankasva ajat SuKoKa ry. 0504654407, sihteeri@sukoka.fi

SuKoKa, Suomen Koirankasvattajat ry on 1993 perustettu suomalaisten koirankasvattajien etujärjestö, jonka ensisijainen tehtävä on edistää puhdasrotuisten koirien vastuuntuntoista kasvatustyötä ja toimia tunnollisten koirankasvattajien yhdyssiteenä sekä edunvalvojana ja vaikuttaa terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistämiseksi. SuKoKa mm. kouluttaa jäseniään, julkaisee Kasvattaja-lehteä, tekee yhteistyötä eläinlääkäreiden, tutkijoiden ja muun kennelmaailman verkoston kanssa laadukkaan, suomalaisen koirakasvatuksen puolesta. SuKoKassa on noin 2400 jäsentä. www.sukoka.fi

Hyvää Joulua ja

Hyvää Joulua ja

Mejäkästä Uutta Vuotta 2016 T. MEJÄTIIMI MEJÄTIIMI T.

LURPPA 4/2015

Rauhallista Uutta Vuotta 2016 T. Agitiimi

17


Lounais-Suomen Spanielikerho ry. Hallitus 2015

Toimikunnat

Puheenjohtaja Merja Saastamoinen Olavintie 4, 23100 Mynämäki 040 722 6290 merja.saastamoinen (at) dnainternet.net Varapuheenjohtaja Kirsi Niittymäki gsm 0400 600 637 kirsi.niittymaki (at) pp.inet.fi Jäsenet Maija Jaakola 040 702 9711 Terttu Hellberg 02-438 6712 Riitta Paganus Anu Ikonen anu.ikonen@pp1.inet.fi Katja Alho 040 721 5466 Pekka Tainio 0400 164 977 Kaisa Railomäki 040 534 4387 Sihteeri Åsa Liljeqvist 02-231 5123 asa.liljeqvist@gmail.com Rahastonhoitaja Riitta Paganus Ristenperäntie 19 23140 Hietamäki roosnell.kennel@gmail.com puh. 040-5125031 Kirjanpitäjä Terttu Hellberg Lumparlankatu 4 C 66 21200 Raisio 02 4386 712 terttu.hellberg@dnainternet.net

Jäljestyskoetoimikunta pj Kaisa Railomäki 040 534 4387 Agilitytoimikunta Oili Stenroos oilistenroos (at) gmail.com Taipumuskoetoimikunta pj Maija Jaakola 040 702 9711 Näyttely- ja kasvatustoimikunta pj Katja Alho 040 721 5466 Lurppa-toimikunta Sari Nyman p. 040 5555 534 lurpantoimitus@gmail.com

www.l-ssk.

Kerhon yleistili: Tilinumero FI0357112720009070 Saaja: Lounais-Suomen Spanielikerho-ry Viesti: Kirjoita mistä maksat, esim. Lurppa 4/2013 ½ sivua. Kaikki maksut MEJÄä ja jäsenmaksuja lukuun ottamatta. HUOM! Jäsenmaksun tilinumeron saat jäsensihteeriltä liittyessäsi jäseneksi. MEJÄn tilinumero on FI4357112720008932

Muut toimihenkilöt Jäsensihteeri Riitta Paganus Ristenperäntie 19, 23140 Hietamäki P. 040-5125031 lssk.jasensihteeri@gmail.com Kalustonhoitaja Pekka Tainio 0400 164 977 Asuntovaunun hoitaja Kari Mattila 041 445 5599 kari.mattila51@pp.inet.fi Kiertopalkintojen hoitaja Riitta Paganus 040 512 5031 roosnell.kennel@gmail.com Allianssin / kenneltoiminnan yhteyshenkilö Leena Laine 050 337 3489

Jäsenmaksut 2105 Vuosijäsen 30€ (Lurppa- ja Spanieli-lehdet) Kannatusjäsen 19€ (Lurppa) Perhejäsen 6€ (ei lehteä)


Profile for Teija Korpela

Lurppa 4 2015  

Lurppa 4 2015  

Advertisement