Page 1

Juhatuse kandidaadid 2018/2019


Anna Agejeva

anna.agejeva@gmail.com Tutvusta ennast. Milline on Sinu senine kogemus TENis?

Olen 18-aastane aktiivne noor, kes lõpetab sellel suvel gümnaasiumi ning jätkab oma õpinguid edasi ülikoolis. Minu silmad paneb särama vabatahlik tegevus ja sündmuste korraldamine. Olen viimase pooleteist aasta jooksul osalenud mitmetes erinevates õpilasprojektides, nagu Noorte Maapäev, Changemakers Academy ja kindlasti osalenud ka EYP sessioonidel. Selle aja jooksul olen õppinud-arenenud meeskonnatööd tehes, süvendanud ja lihvinud oma suhtlus-, eneseväljendus- ja esinemisoskusi, arendanud suutlikkust lahendada erinevaid probleeme ja võimekust panna end teise inimese olukorda. Minu senine kogemus TENis ei ole olnud pikk, vaid üks aasta. Vaatamata sellele olen selle aja jooksul olnud võimalikult aktiivne selle tegemistes nii Eestis kui ka meie naaberriikides. Minu esimeseks TENi ürituseks oli eelmise aasta üldkogu, millele järgnesid augustikuus toimuvad suvepäevad, mis toimusid Pärnumaal. 2017. aasta septembris olin Eesti delegaat Riias toimuval The 2nd Baltic Forum of European Youth Parliament-il. Sama aasta oktoobris olin Eesti delegaat LINE-l (5th National Session of EYP Lithuania and 7th National Session of EYP Belarus), mis toimus Vilniuses. Lisaks delegaadi rollile mul oli võimalus kaasa lüüa Eesti 18. Riiklikul Foorumil, mis toimus 2017. aasta sügisvaheajal oktoobris ning, kus olin korraldusmeeskonna liige.

Milline on Sinu motivatsioon olla TENi juhatuse liige? Ma alustasin TENis võib öelda, et täiesti nullist. Ma ei teadnud täpselt, mida see organitsatsioon endast kujutab, kui ma tulin aasta tagasi üldkogule. Ma ei kujutanud isegi täiesti selgelt ette, mida üks EYP sessioon endast võib kujutada, kui ma kandideerisin Eesti 18. Riikliku Foorumi korraldusmeeskonda. Ma pole varem kunagi olnud Eesti delegaat välismaal, aga ometi käisin EYP sessioonil Riias ja Vilniuses. Kõik see ainult ainult tänu sellele, et ligi aasta tagasi juhuslikult leidsin Tegusad Eesti Noored MTÜ lehe sotsiaalmeedias ning hakkasin selle kohta lähemalt uurima. Nüüdseks on möödas juba rohkem kui aasta ja ma näen, kui palju on see organisatsioon mulle tegelikult andnud - palju uusi kogemusi, tutvusi üle maailma ning meeletuid eneseületusi vaatamata esialgsele võõrkeele barjäärile ja hirmule avalikuse ees esineda. Ma tunnen, et olen selle aasta jooksul TENi piisavalt palju tundma õppinud ja võin uhkusega öelda, et olen TENikas. Nüüd ma tahasin ka omalt poolt anda TENile tagasi, ma tahan sellesse organisatsiooni, mis on mulle väga südamelähedaseks saanud rohkem panustada ja seda olles üks juhatuse liikmetest. Tahan aidata kaasa selle organisatsiooni arengule panustades liikmesürituste ja sponsorluse valdkonadesse, sest usun, et aktiivne ja motiveeritud liikmeskond ning koostöö tegemine teiste ettevõtetega aitavad tagada meie armsa TENi jätkusuutlikkuse ja koha, kuhu alati tahame tulla.


Millist valdkonda sooviksid arendada ja kuidas? Ma sooviksin tegeleda liikmesürituste ja sponsorlusega. TENis on küll palju liikmeid, aga nende kõikide osalus selle organisatsiooni igapäevases elus ei ole kahjuks väga suur. Meil küll toimuvad iga-aastaselt sellised sündmused nagu Riiklik Foorum, regionaalfoorum ja suvepäevad, aga nendest ei piisa. Väga tihti ma näen, kuidas mõni juhatuse liige postitab TENi Facebooki grupi infot mõne tulevase EYP ürituse kohta, kuhu otsitakse delegaate, küll aga enamikel kordadel esindavad meie organisatsiooni erinevatel EYP üritustel kahjuks ainult ühed ja samad noored sellel ajal, kui teised ei tee midagi. Igal aastal toimub üldkogu on hea näide selleks, kuidas ühele TENi üritusele on väga keeruline kohale saada enamike liikmeid ning see on probleem. Selle lahendamiseks tuleks rohkem tähelepanu pöörast liikmeskonnale korraldates erinevaid liikmesüritusi, kas erinevate huvitavate koolituste või arutelude näol, miks mitte korraldada ka ringkäike põnevatesse asutusse. Sellised ühistegevused aitaksid noori väga palju motiveerida ning leida ühise suhtlemiselaine. Igal korral, kui TENil on plaanis korraldada mõnda üritust, siis hakkatakse otsima sponsoreid, kellelt võiks saada, kas rahastust või meeneid osalejate kinkekoti, aga miks mitte mõelda sellele juba varakult tehes püsikoostööd mõndade ettevõtetega. TEN omalt poolt saaks MTÜna pakkuda reklaami teatud ettevõtete toodetega piltide ja sotsiaalmeedia postituste jagamise näol. Lisaks aitaksid püsikoostööparnerid kaasa TENi jätkusuulikkuse tagamisele rahalistuse pool pealt. TEN tegutseb nii Eesti siseselt kui ka rahvushvalisel tasandil, mille tõttu on meil selleks palju potentsiaali.

Milline on su nägemus TENist viie aasta pärast? Viie aasta pärast on TENis veelgi aktiivsemad noored, kes on motiveeritud ning, kellest enamik osaleb aktiivselt EYP sessioonidel ning TENi liikmesüritustel, mitte ainult ühe ja samad noored. Lisaks tomub püsiv kootöö erinevate ettevõtetega, kelle sihtgrupiks on tegusad noored üle terve Eesti nii meenete kui ka rahastuse osas tagades TENile veelgi suurema jätkusuutlikkuse.


Kaja Silva Aulik kaja.aulik@gmail.com

Tutvusta ennast. Milline on Sinu senine kogemus TENis? Esimene kokkupuude TENiga oli mul juba peaaegu 4 aastat tagasi, kui 2014.a sügisel osalesin oma esimesel EYP sessioonil Tallinnas. Nagu nii mõnelgi inimesel, oli see armastus esimesest silmapilgust ning praegu 17 EYP konverentsi hiljem - siin ma ikka olen. Ametlikult TENi liikmeks astusin enda mälu järgi jaanuaris 2015 Tallinna Ülikoolis toimuval liikmesüritustel. Aastate jooksul olen alati üritanud TENi jaoks olemas olla, mõnigatel perioodidel aktiivsemalt, kiirematel aegadel pasiivsemalt.

Milline on Sinu motivatsioon olla TENi juhatuse liige? Olles aktiivne TENikas juba mitu aastat tunnen, et on kätte jõudnud aeg mul rohkem panustada just nende vahenditega, mida olen aastate jooksul mööda Euroopat kokku kogunud. Kuigi meil on juhatuse ridades alati palju värsket verd ning suure kodumaise kogemustepagasiga noori, usun, et iga juhatus vajaks liikmeid, kellel on juba olemas pikk nimekiri rahusvahelistest konverentsidest, tihe side teiste riikide juhatustega ning lai silmaring ja arusaam organiseerimisest ja organisatsioonidest Euroopa maastikul üldiselt. Hetkeks kitsendades diskussiooni ainult EYP ridadesse, olen näinud väga lähedalt, kuidas toimivad teiste riikide rahvuslikud kommiteed ning olen igapäevaselt tiheldalt kontaktis inimestega, kes on aktiivsed olnud me ridades juba pea kümme aastat. On tähtis meeles pidada, et TEN on vaid üks lüli selles suures võrgustikuketis - on erakordselt tähtis vaadata enda ninast mööda ning olla pidevas suhtluses teiste riikide heade ja veadega, et tekitada järjepidevalt võimalusi koostööks ning vastastikuseks õppimiseks, kuid mitte unustada ja alahinnata eestlastest nö. veteranide tähtsuse ja abivalmidusega. Laiendades taas vestlust TENile üldiselt, usun samuti, et tuleks suurendada meie kohalolekut ning mõjusfääri. Miks ei võiks TEN omada ka välisvõrgustike EYP maailmast eraldi? Kui tekitada juhatusesiseselt ning kodumaiselt tugev alustala, olen enam kui valmis otsima ning looma sidemeid ka meie riigipiiridest väljaspool, samal ajal üritades hoida TENi selle sama ihaldusväärse ning ühtse organisatsioonina, millega ma liitusin 4 aastat tagasi ja mille liige tänini uhkelt olen.


Millist valdkonda sooviksid arendada ja kuidas? Kuna minu haridustee uhub mind alates augusti lõpust ühte Euroopa Liidu pealinna, Strasbourgi, on ilmselgelt minu suureks huviks ning põhiliseks valikuks just rahvusvahelised suhted ja BNC (Board of National Committees). Olles osalenud arvukatel sessioonidel juhtpositsioonil ning ka mitmel rahvusvahelisel üritusel asjapulgana, on mulle tekkinud konkreetne, stabiilne ning usaldusväärnevõrgustik teiste riikide aktivistide ja juhatuse liikmetega, tänu kellele olen juba piltlikult poolel teel üle ukseläve. Suureks eeskujuks tuleks võtta näiteks Poola, Hollandi või Hispaania juhatused, kellel on kujunenud välja tugev osalusbaas, professionaalne käsitlus ning ühtne juhatuse front, kellega nad on võimelised korraldama kümneid suure osalusega üritusi aastas. Usun, et naaberriikide juhatused peaksid olema avatumad suuremale ühisele koostööle ning unistan nö “partnerlusjuhatustest”, kellega saaks läbi viia suuremaid ühisprojekte ning ka vahetusprogramme. Samuti olen märganud, kuidas kahetsusväärselt on laias laastus eestlastest official’eid välismaa maastikul erakordselt vähe ning ka meile ei ole teistest riikidest just kõige suurem tung - suuresti tuleks selle probleemi lahendamiseks leida lahendusi kodumaalt, et luua tugevam siseriiklik võrgustik ja tekitada paremad ettevalmistustungimused, kuid tähtsat rolli mängib selles kõiges ka välismaal lobby’mine ning Eesti NC maine tõstmine ka suures pildis. Kindlasti tuleks ka rohkem tähelepanu pöörata meie online kohalolekule, et jääda rohkem inimestele silma ning jätta usaldus- ja ihaldusväärse sihtkoha mulje. Esimene rakenduskoht võiks olla juba lähenev riiklik sessioon, millele usun, et juhatus peaks pakkuma kohe eriliselt tuge nii kohapealt Eestist, kui välismaalt, et ligi meelitada rohkem osalejaid, kui ka kajastada selle edu.

Milline on su nägemus TENist viie aasta pärast? Kindlasti peaks olema märksõnadeks ühtsus, järjepidavus ja kredibiilsus. Usun, et meil on potentsiaali olla üks tugevamaid rahvuslikke kommiteesid, kui läbi analüüsi ning tõsise mõttetöö luua ning üles ehitada TENile uus siseraamistik. Tuleks üle vaadata valdkonnad ning üheskoos seada ühised eesmärgid - maailm ei ole see sama, mis ta oli 5, 10 või 15 aastat tagasi, seega ei saa me eeldada, et me organisatsioon ja tema hetkemudel on praegu kõige produktiivsem. Näen meid korraldamas regulaarselt rahvusvahelisi foorumied, omades konkreetseid ja tugevaid koostöösidemeid teiste riikidega. Usun, et oleme võimelised looma ühtset võrgustikku, kus ka ajahädas kergelt pasiivsemad liikmed on alati tagasi oodatud ning värske veri tunneb end inspireerituna ning valmis edasi arenema.


Jan Robert Janson janrobertjanson@gmail.com

Tutvusta ennast. Milline on Sinu senine kogemus TENis? Olen 16-aastane õpilane, kes tahab muuta maailma paremaks ning loodab enda ja teiste väärtusi teostada läbi koostöö ja kompromisside. Minu esimene sündmus TENiga oli Annual Gala 2017, mis meeldis mulle väga. Avastasin enda jaoks palju uusi ning huvitavaid inimesi ja väga suure potensiaaliga noorteorganisatsiooni. Olen käinud ka kahel regionaalsel sessioonil Villachis ja Kuldigas ning esimene national ootab juba suvel Hispaanias. Korraldan kohe toimuvat Linn Lilleliseks 2018 ning ka ENF19.

Milline on Sinu motivatsioon olla TENi juhatuse liige? Ma soovin saada juhatuse liikmeks kuna olen jälginud seda tööd kõrvalt juba pool aastat ja leian, et see oleks vahva väljakutse ja kohustus, mida sooviksin ka ise kogeda. Tahan anda endast parima, et Tegusad Eesti Noored oleksid veel tegusamad ja, et organisatsioon oleks Eestis veel laiemini tuntud. Kui mina juhtkonnast lahkun, siis tahan tunda, et olen rahul saavutatuga. Tahan tutvustada ka teistele noortele Euroopat ja vahvaid inimesi üle selle. Usun, et selleks, et maailma parandada ei ole vaja kaugemale vaadata kuna suurepärane organisatsioon on juba siin samas olemas. Soovin ühendust veelgi arendada ja parandada, et kõikidel nii praegustel, kui tulevastel liikmetel oleks veelgi vahvam ja meeldivam kogemus lahendada Euroopas aktuaalseid probleeme ja sellega maailma muutes.

Millist valdkonda sooviksid arendada ja kuidas? Liikmed ja regionaalne areng oleks valdkond mida sooviksin arendada veelgi kaugemale. Hetkel tehtud töö on hea, aga tahan teha organisatsiooni Eestis veel populaarsemaks. Praegu on meil liikmeid minu arust vähe. Usun, et kaasates veelgi rohkem aktiivseid noori oleks ühenduse areng veelgi kiirem. TENile tuleks teha ka rohkem reklaami Eestisiseselt, et MTÜ maine tõueks veel kõrgemale, kui see praegu on. Arendada tasuks ka juba liikmete informeerimist erinevatest tuleviku võimalustest.

Milline on su nägemus TENist viie aasta pärast? TEN on viie aasta pärast Eesti üks edukaim noorteorganisatsioon, mis on tuntud oma laiapõhjalise liikmelisusega, usaldusväärsusega ja saavutustega. Koostööd tehakse paljude teiste noorte huvide eest seisvate organisatsioonidega. TEN on eeskujuks ka paljudele teistele väiksematele noorteühendustele, kes soovivadd samuti maailma muuta.


Loreen Pulk

loreenpulk@gmail.com Tutvusta ennast. Milline on Sinu senine kogemus TENis? Ametlikult olen ma TENi liige alates 6. maist 2017. Sinna sattumine oli väga juhuslik ja mul ei olnud eelnevalt eriti mitte mingit aimu, millega end seon. Kusagil 2017 juulis soovitati mul esimest korda sessile minna Rapla regiole, enne sessi olin veel võrdlemisi kindel, et EYP pole üldse minu teema ja ma ei sobitu siia ning ühekordseks kogemuseks see jääbki. Pärast sessiooni tahtsin ma juba 10le järgmisele minna ja korraldada. Mul vedas kohutavalt kommiteega ja mõningatega olen ikka veel ühenduses. Sellele järgnes Estonian National Session sama aasta oktoobris.

Nationalid panid mind veel enam mõtlema tulevikule ja viisid mõttele, et tahaksin ise ka korraldadamises osaleda. Mingi hetk olin minemas juba Gruusia rahvusvahelisele sessioonile ja sinna ka läksin, ma arvan, et see oli üks elumuutvamaid nädalaid. Tundus nagu oleks ma ühe nädalaga omandanud vähemalt 8 uut oskust, saanud kujutlematult lähedaseks 13 inimesega ja armunud kõrvuni riiki, millest mul sinnani oluliselt teadmisi polnud. Hetkel olen ma 2019 VI UFi korraldus tiimis ja 19. Estonian National Sessioni korralduses ning siiani üliõnnelik.

Milline on Sinu motivatsioon olla TENi juhatuse liige? Selline mõte on vist kusagil alateadvuses peidus olnud, aga nüüd sai ta ka vajaliku tõuke saada reaalsuseks. Taipamine tuli minu jaoks järsku, sain aru, et tahan selle organisatsiooniga võimalikult tihedalt seotud olla, sest EYP tundub olevat mulle südamesse pesa teinud ja paistab sinna ainult sügavamale juurduvat, seega kui juba siis ikka 110%. Iseenesest on lõpuks tekkinud mingi idee sellest, kuidas erinevad organid toimivad ja oleks põnev järgmine aasta ka ise proovida. Ühtlasi olen siis 12.klass, mis tähendab minu jaoks seda, et ma olen veel suhteliselt kindlalt paigal ja olemas ning mul on piisavalt vaba aega ja energiat, mida rakendada TENi töösse. Mulle tundub, et TEN on koht kuhu paljud nagu minagi lihtsalt satuvad ning nii ongi kokku sattunud väga erineva tausta ja kogemusega inimesed, ma siiralt loodan, et suudaksin neid nende erinevustes panna tundma ühtse, mitmekülgse ja kõigiti esindatud tervikuna, kes tunneb end TENis turvaliselt ja esindatult ning tajub oma hääle õigust ja olulisust. Kui need inimesed, kes praegu on vaiksed, aga kelle peas on mustmiljon säravat ideed ei harju neid välja ütlema, siis millal veel? Mitu noort edendajat kannatab Euroopa Liit kaotada? Mina leian, et mitte ühtegi. Minu enda jaoks andis TEN suurepärase arusaama sellest, et poliitikas kaasarääkimiseks ei pea sul eelnevalt eksisteerima mitte mingit poliitilist pädevust, kõike on võimalik õppida ja ma loodan, et suudan võimalikult paljudele selleks soodsa keskkonna luua. Ühesõnaga anda tagasi turvalise keskkonna ning avardatud võimaluste poolt.


Millist valdkonda sooviksid arendada ja kuidas? Korraldamine on alati mulle südamelähedane olnud ning otsin alati viise kuidas areneda seal, kus mul juba kogemsut on, aga uue väljakutsena näen enda jaoks kindlasti meedia tiimi liikmena töötamist, artiklite või projektide kirjutamine on midagi tuttavat ja kodust, ent fotograafia on mind alati intrigeerinud, emotsioonide jäädvustamine, loo rääkimine läbi piltide, kuid samas pole kunagi olnud võimalust päriselt katsetada, nii et minu uue EYP aasta lubadus, on vähemalt üks kogemus meedia tiimi liikmena kirja saada. Teiseks tunnen ma, et üks metaväärtusi, mida peaksin kindlasti arendama on mõistmine, et alati ei ole vaja kogemust, vaid piisab ka mõistmisest ja visioonist. Tasapisi see teadmine hakkab minusse imbuma, aga ma arvan, et ma ei ole veel seal, kus võiksin olla. Sellega koos ka üks asju, mida EYP on minu jaoks väljakutsena esitanud, on oskus jagada protsessi ja poolikut tööd. Kunagi ma justkui oskasin seda ja siis mingi hetk ei läinud pikalt vaja ja tekkiski tunne, et ma jagan ainult 100% valmis projekte, viimase aasta jooksul olen õppinud pinud, et täiendamine ja teiste tagasisside ükskõik, mis faasis tööle on alati väga suurel määral abiks (Ausõna, EYP on koht, kus Eesti noored õpivad grupitöid efektiivselt tegema).

Milline on su nägemus TENist viie aasta pärast? Loodetavasti on TENis rohkem rahvast või võib-olla isegi sama palju, loeb ikkagi kvaliteet, mitte kvantiteet, iga kell pigem 5 väga huvitatud inimest, kui 15 inimest, kes väga ei taha siin olla. Korraldaks erinevaid TENI siseseid kokkusaamisi vähemalt sama tihti või rohkem, loodaks näha rohkem noori ka väljastpoolt Tallinnat aktiivsete liikmetena, TEN on siiski Tegusad EESTI Noored, mitte Tallinna noored. Loodetavasti muutub seltskond ka multikultuursemaks, Eestis elab siiski suhteliselt palju välismaalasi ja segurahvusest inimesi ning neid aina tuleb juurde, seega võib-olla peaks ühel päeval biannual eurovillaget korraldama hakkama.


Johanna-Aurelia Rosin johanna.rosin@gmail.com

Tutvusta ennast. Milline on Sinu senine kogemus TENis? Olen 18-aastane abiturient hetkel otsimas elus oma kutsumust. Sattusin TENi 2016.aasta talvel, alguses ei teadnud kuhu ma satun või mis saama hakkab. Minu kogemus TENis on olnud suurepärane. TEN on justkui üks pere, kes hoiab kokku ja kus kõik toetavad teineteist. Olen osa võtnud TENi töötubadest ja liikmesüritustes.

Milline on Sinu motivatsioon olla TENi juhatuse liige? Minu tahe saada TENI juhatuse liikmeks tuleneb kindlalt sellest, et olen aktiivne suhtleja, olen 101% aus ja alati oma alustatu viin ka lõpule, kui teen seda südamega.Armastan suhelda uute inimestega ning näidata neile maailma läbi enda silma. Uute suhete, tutvuste ja kontaktide loomine on äärmiselt oluline praeguses kiiresti muutuvas ühiskonnas, kuna siis saame me kõik üksteisele abiks olla. Olla juhatuse liige on suur privileeg ja ka vastutus, ükskõik mis roll minul ka juhatuses ei oleks, pean ma oskama näha puudulikke osi ja auke ka teistes valdkondades. Üksteise toetamine ja julgustamine on äärmiselt oluline, olgu see siis juhatuse kaaslastega või delegaatide või lihtsalt teiste TENikatega. Ma tahan, et kõigil oleks imeline kogemus nii TENis kui ka EYPs. Juhatuses olemine ei tähenda seda, et kõik tegelevad oma asjadega, on väga oluline, et kõik oleks kuuldud ja nende arvamusi võetakse arvesse.Elu on mulle näidanud, et olla kellegi juht või abistaja tuleb osata endale kindlaks jääda, seda suudan ma oma aususe ja abivalmidusega ka teha.

Millist valdkonda sooviksid arendada ja kuidas? Sooviksin arendada just rahvusvahelisi suhteid. Luua uusi sõprusi teiste riikidega ja nende juhatustega, selleks et juhatused oleks omavahel väga lähedaselt seotud, mida EYP juba ka on. Samuti sooviksin ka uute TENikate leidmise protsessi arendada, teha sotsiaalmeedias kampaaniaid jne. Paljud noored on küll teadlikud TENist aga neid võiks alati rohkem olla. Minu jaoks on nii vajalik see, et meie noored oma arvamusi julgeks avaldada. Eestlased on tuntud kui kinnine ja napisõnaline rahvas, seega võiks luua töötoa koostöös psühholoogide, uhtlemisõpetajate ja ettevõtjatega, kes aitavad noortel astuda üle oma hirmust rääkida/ oma arvamust avaldada. Probleemiks on muidugi nende argade inimeste kohale saamine, kuid just tänu kampaaniatele sosiaalmeedias ja koolides saaks seda teha. Kõikide hääled peavad olema kuulda.


Milline on su nägemus TENist viie aasta pärast? Mina kujutan ette, et TEN on viie aasta pärast kogukond lähedastest sõpradest/kolleegidest. Kõik TENikad toetavad üksteist ja oleks suur-suur kommuun kus kõik me hoiame üksteist. TENis oleks sel hetkel poole rohkem liikmeid ja inimesed oleksid aktiivsed, tuleksid üritustele ning räägiksid kaasa. Samuti näen ma et meie delegatsioonid on samaväärsed suurriikide delegatsioonidega st. nendes on rohkem inimesi. TENi astudes polnud mul õrna aimugi mis mind ees ootab, kuid siiamaani ei ole mul midagi halba selle kohta öelda. Noori tuleb harida, ja parimaks õpetajaks on nad ise!


Stiina Salumets stiina.salumets@gmail.com

Tutvusta ennast. Milline on Sinu senine kogemus TENis? Olen Stiina Salumets ja lõpetan hetkel Gustav Adolfi gümnaasiumi 12. klassi. Minu esimene EYP üritus oli 2016.aastal 17s ENF ja praegu olen Linn Lilleliseks peakorraldaja. Kuna olen olnud ka aktiivne õpilasesinduse liige, siis olen aidanud ka koolis korraldada mitmeid üritusi, näiteks poliitdebatti enne eelmise aasta kohaliku omavalitsuse valimisi. Järgmine aasta lähen ma Tartu Ülikooli geenitehnoloogiat õppima, aga soovin siiski TENi aktiivseks liikmeks jääda. Juhatuses olemine tundub mulle selleks parim võimalus.

Milline on Sinu motivatsioon olla TENi juhatuse liige? Olin terve gümnaasiumi õpilasesinduse aktiivne liige ning kandideerisin ka presidendiks. Mulle meeldis väga asjadega kursis olla ning vastutada kooli heaolu eest. Olles TENi liige näen ma kindlasti, mis toimub organisatsiooni sees ning mis on probleemsed kohad. Liitudes juhatusega soovin ma muuta suhtlust kõigi liikmetega avatumaks ning teha kindlaks, et kõigil oleks võimalikult lihtne aktiivne olla. Näiteks soovin kindlustada, et korraldajate kutsed läheksid välja võimalikult varakult, et oleks aega üritusi rahulikult planeerida. Samuti sooviksin avaldada ka näiteks tähtsamate koosolekute protokollid, et liikmed saaksid parema ülevaate, millega juhatus tegeleb. Mulle meeldib väga reisida ning kohtuda inimestega, kes on pärit teistest kultuuridest. EYP-ga tegelemine on mulle seda kindlasti pakkunud ning tahan seda kogemust ka teistega jagada. Seega sooviksin TENi liikmeskonda suurendada, et rohkematel inimestel oleks võimalik seda sama kogeda. Samuti sooviksin laiendada TENi osalejaskonda ka rohkem Harjumaalt väljaspoole.

Millist valdkonda sooviksid arendada ja kuidas? Tahan tegeleda sellega, et TENi liikmetel oleks parem ülevaade meie tegevustest ning ka parem arusaam, kuidas üritustele kandideerida. Leian, et liikmed julgeksid suurema tõenäosusega juhatusega suhelda, kui juhatuses oleks kindel liige, kes tegeleb suhtlusega. Sooviksin olla see inimene, kelle poole pöördudakse küsimustega ning kes aitab leida vastuseid juhatusevälistele küsimustele. Liikmed, kellel pole juhatuses tuttavaid, ei pöördu sinna nii suure tõenäosusega. Kui oleks aga teada, et on üks juhatuse liige, kelle ülesanne ongi küsimustele vastamine, siis leitakse ehk rohkem julgust küsimusi esitada.


Milline on su n채gemus TENist viie aasta p채rast? Loodan, et viie aasta p채rast on TENi liikmete arv suurenenud ning meil on palju liikmeid, kes on aktiivsed ning motiveeritud. Sellise liikmeskonna saavutamiseks on vaja tugevat juhtkonda ning seega loodangi, et viie aasta p채rast on juhtkonnal liikmetega avatud suhtlus ning soov oma liikmeskonda veelgi suurendada.


Jaana Sild jaana.sild@ten.ee

Tutvusta ennast. Milline on Sinu senine kogemus TENis? Alustasin TENis 2013. aastal Valikfoorumil delegaadina, peale seda olen osalenud kõikidel järgnevatel Eesti Riiklikel Sessioonidel. Olin 2015. aastal Linn Lilleliseks korrladustiimis ja samal aastal peakorraldasin ka Suvepäevi. 2016. aastal peakorraldasin Eesti Riikliku Sessiooni. 2017. aasta mai kuu lõpust olen olnud TENi juhatuse liige.

Milline on Sinu motivatsioon olla TENi juhatuse liige? TEN on organisatsioon, mis on minu enesearengule väga palju kaasa aidanud ning seetõttu oli minu esmaseks motivatsiooniks soov anda tagasi TENile ja panustada selle arengusse ja jätkusuutlikusse. Tahtsin olla juhatuse liige, et aidata ka teistel Eesti noortel leida tee TENini. Viimase aasta jooksul olengi saanud seda teha. Peale aastat juhatuses olemist olen paremini aru saanud, mis on TENi tugevad ja nõrgad küljed ning kuidas neid käsitleda. Kuna TENi juhatus vahetub enamvähem iga aasta, siis näen, et on vajalik inimene, kes on eelnevalt asjaga kokku puutunud ja kellel on veidi parem ülevaade, kuidas organisatsiooni siseselt asjad toimivad. Kui iga aasta on juhatuses vaid verivärsked noored, siis on paratamatu, et areng võib veidi toppama jääda, sest ühe aastaga ei saa kõiki eesmärke täita ning tihtipeale võtab uus juhatus samad eesmärgid ning üritab tegevust nullist alustada. Näen, et TENi jaoks on vajalik tugev läbiv visioon, suund kuhu poole kõik järgnevad juhatused sihiksid.

Millist valdkonda sooviksid arendada ja kuidas? Tegelesin eelmisel aastal juhatuses finants valdkonnaga ning seetõttu oleks mul soov ka see aasta sellesse valdkonda panustada. Eelmine aasta üritasin anda endast parima, kuid kuna tegelesin finantsiga esimest korda, tekkis olukordi, kus ma ei osanud kõiki aspekte läbi näha ja tekkis näiteks probleeme oma töö efektiivse organiseerimise. Praeguseks on mul kujunenud parem ülevaade, mida täpselt on tarvis finants valdkonnas teha ja kuidas peaks enda tööd organiseerima, et saavutada võimalikult häid tulemusi. Olen tulvil motivatsiooni, et minna selles valdkonnas uuele ringile ja seekord teha paremat ja tööd. Olen ka valmis panustama juhatuse sisesuhtluse koordineerimisse.


Milline on su nägemus TENist viie aasta pärast? Siseriiklikul tasandil tulevad esimese asjana mõttesse: liikmete aktiivsus, koostöö ning ühtsus. Viimaste aastatega on TENi populaarsus noorte seas kõvasti langenud ning minu loodaksin, et viie aasta pärast seda probleemi enam ei esine. Rahvusvahelisel tasemel loodan näha, et teised EYP võrgustiku liikmed võtavad Eesti rahvusliku komiteed (NC) struktuuri ning tööd endale eeskujuks oma töö organiseerimisel. Tahan, et Eesti NC oleks aktiivne võrgustiku sisestes diskussioonides ja meie korraldatud üritused oleks atraktiivsed EYP liikmetele.


Linda Vaher linda.vaher@ten.ee

Tutvusta ennast. Milline on Sinu senine kogemus TENis? Olen lõpetanud Gustav Adolfi Gümnaasiumi rootsi keele suuna 2016.aastal ning sügisest lähen õppima Tallinna Tehnikaülikooli rakendusfüüsikat. TENis olen aktiivne olnud alates 2014.aastast ning olnud 16.ENFi ning V UFi korraldusmeeskondades. 2017/2018 aasta juhatuses olin rahvusvaheliste suhete ning BNC esindaja.

Milline on Sinu motivatsioon olla TENi juhatuse liige? Olles eelmine aasta juhatuses olnud, leian nüüd kevadel, et soovin veel ühe aasta juhatuseses olles TENi arengusse panustada. Soovin edasi arendada koostööd Balti riikidega ning tugevndada sidemeid Põhjamaade juhatustega. Lisaks soovin edasiarendada TENi regionaalset arengut mida praegune juhatus alustas regionaalse sessiooniga Tartus ning riikliku sessiooniga Pärnus. Usun, et järgmine aasta suudame laieneda saartelegi ning naasta Ida-Virumaale peale ligi kahe aastast vahet. Usun, et TEN ei ole kaugel EYP Soome sarnase süsteemi loomisest, kus regionaalsed ning riiklikud sessioonid on erinevate linnade ja maakondade vahel rotatsioonis. Lisaks soovin edasiarendada Ülikooli Foorumite kontseptsiooni, mis on muutunud EYP-maailmas akadeemiliselt kõrgelt hinnatud sessioonideks. Viimasel kahel Ülikooli Foorumil olnud kindlad teemad – eelmisel sessioonil majandus ning tulevasel sessioonil meditsiin. Jätkates kindlate temaatikatega Ülikooli Foorumitel suudab TEN kaasata ka üliõpilasi kes õpivad humanitaarvaldkonna-väliseid erialasid. Tulenevalt soovist arendada edasi suhteid ka meie naaberiikide riiklike kommiteede esindustega, soovin ka välja arendada Eesti sessioonide aastaplaani mida iga-aastaselt saaks rakendada ning samuti viimaks viia see kooskõlla meie naaberriikide sessioonide toimumisaegadega, et EYP Kirde-Euroopa piirkonna sessioonid toimuksid piisavate intervallidega üksteise suhtes, et mitte ülekoormata potentsiaalseid asjapulki regioonist. Päevakohaliste teemadelt soovin TENi isikuandmekaitseregulatsiooniga kooskõlla viia ning arendada veelgi edasi meie Euroopa-võrgustiku internetihääletuse reeglistiku, mis on alles algstaadiumis. Eesti kui riik kus e-valimised toimivad peaks kindlasti panustama EYP-võrgustiku e-hääletusse, sest digitaalne turvalisus on ühenduses, kus liigub massiivsel hulgal isikuandmeid ülimalt oluline. Minule väga südamelähendane teema on samuti puuetega inimeste kaasamine Euroopa noorte kodanikuharidusse. Juhatusse saades jätkaks ma antud teemade tõstatamist board of national committee koosolekutel, sest Eesti pilootprojekt Linn Lilleliseks on näidanud, et puuetega inimesi saab kaasata kodanikuharidusse ka mitte traditsionaalsel teel. Pean väga oluliseks, et puuetega inimesed lisataks EYPvõrgustikus juba praegu viie eksisteeriva Inclusion-grupi hulka.


Millist valdkonda sooviksid arendada ja kuidas? Võimalusel sooviksin edasi arendada meie rahvusvaheliste suhete portfooliot, kuna eelmistel BNCdel käies olen saanud tuttavaks meie naaberriikide presidentidega ning mulle meeldib teha nn. “behind the scenes” tööd, mis tegeleb dokumentidega. Üliolulisteks valdkondadeks pean regionaalset arengut, mida tuleb edasi arendada ka mitte ainult sessioonidega Tallinna-välistes piirkondades, vaid kaasates aktiivseid liikmeid riigiosadest, mis pole nö. “tõmbekeskused”. Lisaks regionaalsele arengule on tähtis ka riiklik areng, sest Eesti pole EYP lipulaevüritust, rahvusvahelist sessiooni, korraldanud alates 2012.aastast saadik. Leian, et kui praegu alustada põhja rajamist rahvusvahelise sessiooni korraldamiseks, suudame me selle korraldada 2020 või 2021.aastal, võimalusel isegi koostöös Läti või Soomega, mis oleks esmakordne meie võrgustikus ning mis oleks sobiv juubelikingitus peagi 20.aastaseks saavale TENile. Panustada tuleb ka liikmesürituste mitmekülgsusesse, ning seetõttu soovin uuendada meie liikmesürituste kontseptsiooni – tuues lisaks suvepäevadele ning igakuistele kokkusaamistele liikmesürituste hulka, sealjuures liikmesüritustel väljaspool Tallinnat, ka permanentselt liikmete väitlusõhtud ja paneeldiskussioonid Eesti ning Euroopa poliitikast, tutvumisõhtud erinevate valdkondade tipptegijatega ning teiste riikide diplomaatidega, et arendada mitte traditsionaalset kodanikuharitust meie liikmete hulgas. Kõigele lisaks soovin tuua juhatuse tähelepanusse ka võimaluse, et luua nn. “alumni council” revisjoni ja juhatuse kõrvale, kuhu saavad vanemad ja kogenumad TENikad astuda, kui nad enam aktiivselt TENi tegevustest osa ei saa või ei soovi võtta, kuid soovivad endiselt nõustada juhatusi ning ürituste peakorraldajaid.

Milline on su nägemus TENist viie aasta pärast? TEN viie aasta pärast võiks olla Eesti noorteühiskonnas lugupeetud ühendus, mida peetakse tugevaks ning tunntustatud noortevaldkonna esindajaks Eestis ning ka meie naaberriikide noorteühenduste seas. Samuti võiks viie aasta pärast meie liikmesarv jõuda juba ligilähedaselt tuhande liikme lähedale ja olla väljakasvanud praegusest Tallinna kesklinna eliitkoolide õpilaste üleküllusest meie ühenduses, olles võrdväärselt esindatud liikmetega igast Eesti maakonnast. Viie aasta pärast võiks olla juhatuse kõrval ka TENil regionaalsed nõukogud saartel ning Lõuna-Eestis, ning töögrupid kus aktiivsed liikmed saaks osa võtta kui juhatusse (veel) ei soovi astuda.


Tallinn 2018

MTÜ TEN 2018/2019 juhatuse kandidaadid  

MTÜ TEN 2018/2019 juhatuse kandidaatide motivatsioonikirjad

MTÜ TEN 2018/2019 juhatuse kandidaadid  

MTÜ TEN 2018/2019 juhatuse kandidaatide motivatsioonikirjad

Advertisement