Tegl 2013 4

Page 12

Tekst: Correia/Ragazzi Arquitectos • Redigering: Vibeke Krogh • Fotos: Louis Fereira Alves

Azulejos House Ricardo Pinto