Page 1


Eessõna Austatud aastaraamatu lugeja! Loete praegu veebist Teko töötajate isiklikke edusamme ja kordaminekuid 2012/2013 õppeaastast. Möönan, et kõik pole sündinud kirjameheks või kirjaneitsiks, sestap ei sundinud meie Aastaraamatu töörühm kedagi tagant. Kellel oli tahtmist ja soovi kirjutada, need ka kirjutasid. Rääkides endast, siis peatun möödunud õppeaasta kahel olulisel sündmusel. Esiteks meie armas kollektiiv usaldas mind ja Jaan Lukkseppa nii palju, et valisid meid juba möödunud õppeaasta kevadel kooli usaldusisikuteks. Tänu sellele oleme kursis probleemidega, mis on kerkinud seinana (õnneks mitte müürina) töötajate ja juhtkonna vahele ning 2013. aasta kevadel võib nentida, et ületamatuid lahkarvamusi pole senini

tekkinud. Teiseks olen tänavu pööranud suuremat tähelepanu omaenda õppematerjalide arengule. Siinkohal tahan tänada Anne Mäed, Kristi Tiidot ja Külliki Varikut, kellega koos oleme arendanud kutsealase keemia sisupoolt. Alati on olnud mulle toeks üldainete juhtivõpetaja Ülle Toots, kellega oleme arutlenud nii palgakomisjonile tehtavate ettepanekute üle kui ka õpetaja igapäevatöö üle. Esiletõstmist väärivad Pille Pajula, Eha Martma ja Annely Raudsepp, kes on väga kiire reaktsiooniga ja koostööaltid. Siinkohal tahan postuumselt tänada armsat varalahkunud Marika Kuurmanni, kes vaatamata oma kehvenevale tervisele leidis endas alati jaksu artiklid keeletoimetaja pilguga üle vaadata ja vajadusel korrigeerida. Puhka rahus, Marika! Endiselt on hästi sujunud koostöö Alari Põlmiga, tänu kellele on õpilastel palju võimalusi enesearenguks peale õppimise, ja Erki Endiga, kes hoolitseb kodulehel info ülessättimisega. PR-tööst rääkides, me kõik oleme PR-töötajad oma sõnades ja käitumises. Ausalt öelda järgi mõeldes teeks ma teistele liiga, sest iga kolleegi kohta saaks öelda midagi ilusat, te kõik olete armsad ja head. Kuna 2011. aasta jäi vahele, siis toome ära ka Tallinna Teeninduskooli sündmused ja tähtpäevad sellest aastast. Lõpetuseks tahan veelkord tänada aastaraamatu töörühma, Annely Raudseppa tekstide keeletoimetamise eest, Malle Arrot, kes teab meie majas üldse raamatutest hästi palju ja töörühma külalisliige Karen Stimmeri, kes lõi kaasa konsultandina.

Kaido Tiits koostaja


Direktor Teko 2011-2012 2011 oli kindlasti meie unistuste täitumise aasta. B-korpuse valmimine oli meie helesinise unistuse lõplik täitumine, avamine toimus 30. augustil 2011. Avamise puhul andsime välja esimese meie kooli kokaraamatu „Unistajate kokaraamat“. Õppeaasta jooksul täienes veel maja viitade, majaplaanide ja esindusstendidega. Koolimaja ette kerkisid imposantsed punased tähed TALLINNA TEENINDUSKOOL. Kooliõue haljastamise projekt valmis aastaajalt sobivalt ja nii võisime juba 2012 aktustel imetleda kenasti kujundatud õueala, kus ei puudu ka grilliplats praktilisteks tundideks. I-le täpi panime 2013 aprillis, kui maja ette said lehvima lipuvarrastesse kõik sinna plaanitud lipud: Eesti, Euroopa Liidu, AEHT, Tallinna linna ja meie oma Teko lipp. Meelde jäävad aastad 2011 ja 2012 veel eduka esinemiste aastatena: Auhinnalised kohad vabariiklikel kutsemeistrivõistlustel: • AEHT – Euroopa Hotellikoolide konkursil vastuvõtutöötaja võistlusel III koht; • Noorkoka võistlustel 2011: I, II ja III koht; • Vabariiklikel kutsemeistrivõistlused auhinnalised kohad – toitlustuse, kaubanduse, pagar-kondiitri ja puhastusteeninduse erialadel; • “Kokakunst Kuressaares 2012” – I ja kaks III kohta; • majutamise- ja hotelliteenindajate võistlus Tartus – II koht; • Nooruslik Kevad 2012 – I ning parim veinivalaja ja parim maitsevesi eriauhind; • Parim Müüja õpilane 2012 – I ja kaks II kohta. • Muud võistlused: • Grillium 2012 – I ja III koht; • rahvusvaheline sõbrapäeva tordivõistlus – I ja III koht; • Junior BBQ 2012 – III koht; • Atla mõisa laat – parima pidusaia eripreemia; Kooli õpilasfirmade tegutsemine sai hoo sisse ja õpilasfirma “EHE” , kes valmistas ehteid Eesti sentidest, saavutas suurima käibe õpilasfirmade laadal. Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt anti tunnuskiri ja rahaline preemia keeleõppe välisprojektile Becult Extend. Kuna uus koolimaja ahvatles oma atraktiivse väljanägemisega, siis kuni aasta 2012 lõpuni loetlesime sadu külalisi paljude välisriikide vastavate õppeüksuste või tööandjate esindajate näol. Nii on erinevate koostööürituste raames tutvunud kooli renoveeritud õppekompleksiga spetsialistid Soomest, Rootsist, Lätist, Luxemburgist, Moldovast, Kreekast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Hollandist, Saksamaalt, Gruusiast, Bahreinist, Iisraelist, Belgiast, Austriast, Leedust, Kosovost, Ungarist, Inglismaalt, Taanist ja Norrast. Kool on kujunenenud partneriks koka- ja kelneriõpilaste ettevalmistusel rahvusvaheliste kutsevõistluste EuroSkillsi ja WorldSkillsi tarvis nii Soome (Jyväskylä Ammattioppilaitos, Keuda) kui Eesti osas. Samuti on tihenenud koostöö Eesti Peakokkade Ühendusega (Aasta Kokk ja Noorkokk galad toimusid meie koolis, samuti toimuvad EPÜ juhatuse koosolekud meie majas) ja Eesti Toiduliiduga (meie majas valitakse Eesti parimad toidud). Teko õpetaja Kristi Tiido ettevalmistamisel saavutas Haapsalu KHK õpilane EuroSkills`il


esikoha ja järgmisel EuroSkills´il on Kristi Tiido kokavõistluste peaorganisaator. Renoveeritud ruumide omapärast ning ametkondlikust sobilikkusest, samuti heade teenindusvõimaluste olemasolu on loonud palju võimalusi erinevate huvigruppide, kodaniku- ja erialaorganisatsioonide poolt kooli ruumide kasutamiseks. Nii on kooli ruumes oma erialaüritusi, konverentse, aastakoosolekuid ja pidulikke juubeliüritusi pidanud Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühing - EKEÜ sügisseminar 2011, EuroSkillsi korraldustoimkond, Eesti Peakokkade Ühendus –Tegijate Gala 2011 ja 2012 kui ka Noorkokkade gala. Oma sündmusi on tähistanud siin veel Eesti Haridusfoorum, SA innove, HTM, EITSA, Tallinna Ülikool, Intergratsiooni Sihtasutus, Eesti Leivaliit, Eesti Toiduliit jpt. SA Innovega koostöös vabariiklikud kutsemeistrivõistlused – Nooruslik Kevad 2012, Parim Müüja Õpilane 2012; koos Lasnamäe LOVga meie traditsiooniline piparkoogikaunistamise võistlus iga aasta detsembris. Kool astus Eesti Leivaliidu ja Pagarite Liidu liikmeks, samuti saime kutseeksmikeskuseks pagari- ja kondiitri ning puhastusteeninduse erialal. Ka Eesti Peakokkade Ühendus peab oma ühingu koduks ka nüüd meie maja, mille üle oleme väga rõõmsad. Kooli õpperestoranis valmistasid igal uuel kuul uue menüü erinevad peakokad. Veidi statistilisi näitajaid: 2011 septembris oli koolis 1112 statsionaarset (päevaõppe) õpilast. Täiendkoolitusi viidi 2011. aastal läbi 796 täiendõppurile, kokku 3565 koolitustunni ulatuses. 2012 septembris oli koolis 1068 statsionaarset õpilast. Täiendkoolitusi viidi 2012. aastal läbi 822 täiendõppurile, kokku 4682 koolitustunni ulatuses.

Meeli Kaldma direktor


Õppedirektor Õppeaasta 2012-13 on Suure Ootamise Aasta – uue Kutseõppeasutuse seaduse pidev täiendamise ja tähtaegade edasilükkamise taga on seisnud mitmed ümberkorraldused Tekos. Koolisiseselt on plussid ja miinused küllalt sarnased varasemate aastatega – ikka oleme tublid kutseeksamitel ja võistlustel, meie suurim puudus on endiselt õpilaste väljalangevus. See on tulemuste, protsentide, kohtade ja numbrite maailm – see, mis on töölepingus ja aruannetes ning kuidas paistame väljapoole. Töötajana pean märkimisväärseks kõike, mis tekitas Tekoon-tore-koht-tunnet. Suured ja väikesed asjad, mida ei nõuta, kaaluta ega tasustata, neid tehakse don-quijote`likust soovist maailma (Tekot) paremaks muuta. Olgu need hetked järgnevalt loetletud: • töötajate ja õppijate ühine fotokonkurss • õpilaste korraldatud õpetajate päeva pidu • multitalentidest Teko töötajad – film, muusika, tants • keelenädal • töötajate ja õppijate laste ühine jõulupidu • töötajate veiniklubi ja joogaring • kabinettidesse või ühisruumidesse ilmunud lillekompositsioonid • kui -on-vaja-teeme-ära-suhtumine: uued õppekavad, akrediteerimine, kooli korrastamine, valved õpilasrestoranis ja hilinejate kontroll jpm • midagi saab paremini teha, olen julge – ütlen ja lahendan • väikesed armsad märkamised, e-meilid, sõnumid, tänud, tunnustused ja toetused, mõistmised ja andestamised • äratundmised, et meil on, mille üle uhke olla. Nii paistab see täna, 15.05.2013; eks silmi kissitav aeg fokusseerib mõne aja pärast ehk hoopis muud...

Tänan meeletuid rüütleid! Tiina Plukk


Toitlustusjuht

Meeldejäävad kooli üritused: väljasõit Sagadisse, mis tõi kooli eri majadest ja osakondadest rahva taas kokku. Väga meeldejääv ja hästi korraldatud oli EV aastapäeva vastuvõtt. Tallinna Teeninduskooli õpperestoran tegi sel aastal koostööd Eesti Peakokkade Ühendusega, kus iga kuu tegi üks tuntud peakokk kooli õpperestoranile menüü ja õpetas välja praktikandid. Praktikandid pidid 4 nädalat iseseisvalt restoranis valmistatavate toitudega hakkama saama. Neil oli alati võimalus helistada peakokkadele ja küsida nõu ning abi. Praktika kaitsmiste tagasisidest on selgunud, et iseseisvalt töötama usaldamine on olnud nende kõige positiivsem kogemus ja tunne, et saadi hakkama, tõstab julgust edaspidiseks. Õpilastel oli hea võimalus õppida tippkokkadelt. Sel aastal olid meil peakokkadeks: • september 2012 – Lauri Tomingas • oktoober 2012 – Dmitri Haljukov • november 2012 – Andrei Šmakov • detsember 2012 – Dmitri Fomenko • jaanuar 2013 – Rudolf Visnapuu • veebruar 2013 – Priit Toomits • märts 2013 – Andres Rahula • aprill 2013 – Angelica Udeküll • mai 2013 – meie kooli peakokk Tuuli Pirk • juuni 2013 – Vladimir Upeniek (Aasta Kokk 2012). Õpilasrestoranis toimusid ka erinevad teemapäevad. Koostöös üldhariduse õpetajatega viidi läbi keelenädal, mistõttu olid iga päev menüüs erinevate maade toidud – vene, inglise, soome ja eesti. Õpilasrestorani menüüs olid vastavalt rahvakalendri tähtpäevadele – mardipäev, kadripäev, luutsinapäev ja jõulunädalal – iga päev sellele päevale kohased road. Mul on hea meel, et õppe-catering sai sellel õppeaastal märkimisväärse kogemuse võrra rikkamaks, sest me viisime läbi palju erinevaid üritusi. Sügisel toimus juba teist korda meie majas Tegijate Gala 2012. Meelde jäi Briti saatkonna peakoka juhendamisel 7000 suupiste valmistamine Briti kuninganna sünnipäeva auks. Meil õnnestus olla kohaks, kus valiti kokkade tippvõistlusele Bocuse d’Or Europe 2014 kandidaat. Meie väga head kliendid on SA Archimedes, SA Innove, Hitsa, HTM, kes on kogu aasta jooksul tellinud konverentse, pidulikke vastuvõtte, kohvipause, lõunaid. See on õpilastel olnud võimalus praktika raames rakendada oma teoreetilisi teadmisi praktikas, mis on kogu õpitu kinnistamises alati väga hea kogemus. Tahaks esile tõsta ka klubilist tegevust. Anne Mäe eestvedamisel käivitus veiniklubi, Heli Helenurm pani käima joogatrenni ja vahepeal soiku jäänud teisi- ja neljapäevased sulgpallitreeningud on taas hoo sisse saanud. Ootused uueks õppeaastaks on ikka toitlustusosakonnal seotud toitudega. Majutus -toitlustusvaldkonnaga on järgmiseks õppeaastaks kokku lepitud, et õpperestorani praktikale tulev õpperühm koostab iga kuu uue menüü. Loodetavasti annab see õpilastele võimaluse kasutada rohkem oma loovust ja näidata talenti.

Toitlustusjuht Pille Paljula ja köögi-team


Kooliteater & Annely Kallo

Minu sündmused siis: kodanikupäeva etendus, kus teemaks, milline on õige kodanik ja kas Eestist kaugenenud väliseestlane (rollis Mervo Ereline), poliitik (rollis Ken Hallen), pealinnas olev kultuuritegelane-räppar (Mariliis Arm) omavad üldse ettekujutust, mis elu on väljaspool pealinna, mida esindas talunik (võrratu Chrisle Otti), veel mängisid: Maarja Minlibajeva, Elisabeth Kalitventsev. Teksti kirjutas Annely Kallo. Jõulunädal - Silver kaasas Maarja Minlibajeva, Ken Halleni ja Mervo Erelise ning esimest korda vähemalt siinkirjutaja jaoks võeti ette põhjalik filmimine, millest sündisid põnevad klipid Teko TVsse – töötajad ja õpilased jõululaule esitamas, rääkimas parimast jõulukingitusest, spordist. Teko lastejõulupidu 20.12.2012 – esimest korda nii suurelt, kõik töötajate ja õpilaste lapsed. 120 last, KM10-PE ja KM12-PE suurepärane ühistöö. Esile tõstan Puhhi kehastanud Martin Tomingat, Notsu rollis Aivar Rossmani, ringmängude toa juhti Sandra Pisarat. SEKAM 9.jaanuar 2013 Tallinna Teeninduskooli kooliteatri asutamine, idee autor Annely Kallo, nime autor Ken Hallen. Silver/Snežanna/Stafani-Elisabeth-Kerttu/Ken-AnnelyMaarja/Mervo/Mariliis, ja see tähendab indoneesia keeles iva. 14.03 käisime Tallinna Kooliteatrite festivalil, 9 kooli Tallinna 90 kooli kohta oli kohal ja võttis mõõtu, meie ka ja kenasti. Tänud Silverile lavakujunduse ja pikkade harjutustundide eest, kõigile SEKAM´i liikmetele selle eest, panite sellesse loosse oma aja, jõu ja oskused, ka pühapäevases proovis. Etendus oli “Vastupanu”: siin on sisu kokkuvõte Prantsusmaal tegutseb juba aastaid Vastupanu - La Resistance, mis paneb vastu natsistlikule diktatuurile, tappes natse, saboteerides nende tegevust ja tehes koostööd liitlastega Suurbritannias. Simone Segouin on gümnaasiumiõpilane, kes just sel ajal teeb oma elus valikuid, kui palju on väärt sõprus? Kui kõrge on ikkagi hind vabaduse eest ja kas tema on valmis seda maksma? See on lugu neiu küpsemisest revolutsionääriks, keda siiamaani Prantsusmaal au sees peetakse. See on vastupanu riigikorrale ja ühiskonnale. Samas klassis õpib ka veendunud revolutsionäär Louise, kellel tuleb samuti anda elule vastuseid.


Kui kõrge on hind ühe riigi vabaduse eest? Kas me oleme valmis seda maksma ja kui, siis kelle verega?

Pildil on Tallinna Teeninduskooli kooliteater SEKAM, mille 9. jaanuaril 2013

asutas Annely Kallo, nime autor Ken Hallen. Seisavad Kerttu, Mariliis, Snežanna, Ken, Annely, Mervo, Silver, Maarja ja Stefani. Esiplaanil kükitab Elisabeth.

Leinapäeva etendus: “Kirjad” - eestlased kui Siberisse saadetute pereliikmed ja toetajad. Helena Deljatintšuk Tütre rollis, Hardi Schmidt partorg Madisena, Caroline Alanurm Memmena, Dolores Tammet Anna rollis ja Auli Kala jutustajana.


Pildil on Tallinna Teeninduskooli kooliteater SEKAM, mille 9. jaanuaril 2013 asutas Annely Kallo, nime autor Ken Hallen. Seisavad Kerttu, Mariliis, Snežanna, Ken, Annely, Mervo, Silver, Maarja ja Stefani. Esiplaanil kükitab Elisabeth. SEKAM tähendab indoneesia keeles iva. 2013 a. “Kuldne Kulp”. Fotol leinapäeva etendus: “Kirjad” - eestlased, kui Siberisse saadetute pereliikmed ja toetajad Helena Deljatintšuk Tütre rollis, Hardi Schmidt partorg Madisena, Caroline Alanurm Memmena, Dolores Tammet Anna rollis ja Auli Kala jutustajana.

Tervitades Annely Kallo ajaloo õpetaja ja SEKAmi dramaturg

Alari Põlm Kui rääkida käesoleva õppeaasta õpilaste sportlikest saavutustest, siis võistlustel näidati ülekeskmisi tulemusi ning pallimängudes jõutakse üsna sageli finaalmängudele. Kõige kirkamast autasust ei jää palju puudu (eelkõige noormeeste ja tütarlaste jalgpall).Eesti Kutsekoolispordi Liidu karika- ja meistrivõistlustel sportmängudes (jalgpall, korvpall, võrkpall), samuti oldi esindatud kergejõustikus, kus tuli ka üks medal (Edita Belskite 1500m jooks III koht). Tüdrukud tõid pronksise medali ka karikavõistlustelt nii võrk- kui jalgpallis. Poisid jõudsid finaalturniirile nii korv- kui jalgpallis, paraku tuli mõlemal korral leppida auväärse IV-kohaga. Trendidest ongi märgata, et Teeninduskooli noormehed on viimased paar aastat olnud stabiilset edukad jalgpalliturniiril. Tütarlaste võistkonnad osalevad samuti sportmängudes stabiilselt edukalt (võrkpall, jalgpall) ja sageli tullakse medaliga tagasi. Üleriigiliselt on kahjuks tütarlaste võistkondade esindatus võistlustel madal ja nii on mõnigi kord juhtunud, et meie kooli neiud ei saa võistlusel osaleda turniiri ärajäämise tõttu - millest on eriti kahju, kui selleks ollakse valmistutud. Individuaalaladel viimastel aastatel on tulemused jäänud tagasihoidlikuks. Kui mõnda rühma teistest esile tuua, siis KK11-PV poisid moodustavad praegu jalgpallis tugeva tuumiku. Vastupidavusele orienteeritud spordipäev sügisel õnnestus väga hästi, sest täpselt parajad olid raja pikkus ja marsruut, võistluselt saabunud noored olid väsinud ja rahul ning mõõdukalt vihased. Sportlik matk oli kurnav ning pani proovile võistlejate vastupidavuse (raja pikkus, keskmine raja läbimise aeg oli 2,5 h), loogika (kaardi/pildite lugemine), koostöö raja kohustulikes punktides. Tänan kogu kooli kollektiivi aktiivse abi eest võistluse läbiviimisel. Õpilaste osalemine koolisiseses spordiringis oli samuti tubli, aasta jooksul käis treeningutel aktiivselt üle 20-ne meie kooli õpilase. Töötajad käisid palli patsutamas korvpallis, kus saadi tubli V koht. Aktiivselt käisid töötajad mängimas sulgpalli ning osaleti mõnuga joogas.

Alari Põlm võimlemisõpetaja


Irina Horošihh

"Kuldne Kulp" 2013 a. konkursil osales minu juhendatav õpilane Artjom Skvortsov, kes saavutas teise koha. Vahe esimese ja teise koha vahel oli väga väike. Artjom on väga töökas, ta mõtleb ise retsepte välja. Uhke tunne on olla tema õpetaja. Ta on väga andekas ja loodan, et tulevikus toob ta võistlustelt häid kohti. Esimese koha võitis Sonja Vakulitš, keda juhendas Ljudmilla Koltsenko. Meeldejääv oli sõit Sankt- Peterburi koos KK12KV õpilaste Jekaterina Krašenninikova ja Rita Kalderiga. Tallinna Teeninduskooli KK12-KV rühma kokaõpilased Rita Kalder ja Jekaterina Krašeninnikova tutvustasid aprilli lõpus koos meie tublide kokaõpetajate Ljudmilla Zahharova ja Irina Horošihhiga Sankt-Peterburis Eesti rahvustoite ja rahvuskööki. Horošihhi sõnul küsiti neilt toitu maitstes, et huvitav, huvitav – millest see nii maitsev toit tehtud on? “Kamajahust? Mis see veel on?” küsiti Eesti naiskonnalt üllatunult. Lisaks kamajahule kasutasid meie tublid tüdrukud toitude valmistamisel Eesti kohalikku kilu, köögivilju, ehtsat Eesti rukkileiba ja heeringat. Sellest kõigest valmistasid Rita ja Jekaterina karaskit, kamajooki, kamakreemi hapupiimaga ja heeringapalle. Ljudmilla Zahharova kinnitas: „Väga tervislikud toidud.“ Eesti päritolu rõhutasid laual imeilusad Eesti rahvuslilled – rukkililled. Meie kokatüdrukud mitte ainult ei valmistanud maitsvaid roogasid, vaid rääkisid ka Eesti köögi ja toiduainete eripärast ning jagasid pärast lahkelt retsepte. Lisaks oli meie poolt ettekanne teemal “Menüü muutmine nii, et toidu kalorsus säiluks”. Sankt-Peterburi Kulinaarne Lütseum korraldas teaduslik-praktilise konverentsi “Kokk – maailma inimene”, kus osalesid peale võõrustajate endi meie kool ja kutsekool Soomest Kuopiost.

Irina Horošihh kokaõpetaja


Projektidest projektijuhilt 2012/13 õppeaastat võib rahvusvahelise koostöö valguses õigusega õnnestunuks lugeda. Ka uus kooliaasta tõotab tuua huvitavat koostööd nii õpilaste praktikaprojektide kui ka õpetajate stažeerimis- ja koostööprojektide osas. 2012/13 möödus rohkete välislähetuste tähe all, mis olid ühtviisi rikastavad nii tööalaselt kui ka isiklikku silmaringi silmas pidades. On olnud õnn kohtuda erinevate kutsekoolide koordinaatorite ja kutseõpetajatega, kelleks on reeglina väga laia silmaringi ja terava mõistusega härrad ja prouad. Aasta eesmärgiks oli ette valmistada õpetajate stažeerimis-, koostöö- ning õpilaste välispraktika ehk õpirändeprojekt. Kõik see eeldas pikemat planeerimist, uute partnerite leidmist ja ettevalmistustööd. Õpilaste välispraktikate osas oli sooviks kaasata uusi partnerkoole ja mobiilisuste arvu tublisti tõsta. Uute partnerite leidmiseks sai kirjutatud erinevatesse Euroopa kutsekoolidesse ja fookusesse sattusid sel korral Itaalia koolid, kust kahjuks väga aktiivset tagasisidet ei tulnud. Kuna oluline on kvaliteet ja mitte kvantiteet, siis piisas täiesti sellest, et vastasid kaks koostööst huvitatud kooli. Seoses uute potentsiaalsete partnerite leiuga toimus oktoobrikuus ettevalmistav visiit Sitsiiliasse Agrigentosse ja Favarasse, kus tutvuti Favara kutsekooli koordinaatori ja õpetajate, kooli enda ning praktikabaasidega. Oli tore, et ei saanud sõnagi inglise keelt rääkida. Eks see oli omamoodi väljakutse, aga võõrustajad olid nii sõbralikud, soojad ja vastutulelikud, et igasugune hirm keeleliselt eksida kadus peale esimest viit minutit. Nii on võimalik lisaks koostööpartnerile leida ka sõpru ja imestusega avastada, et inimesi on võimalik poolelt sõnalt mõista, vaatamata mitme tuhande kilomeetrilisele distantsile ja kultuurilisele erinevusele. Reis oli tohutult väsitav ja emotsionaalne, aga kokkuvõtvalt, jättes kõrvale (või ka mitte) isikliku vaimustuse Sitsiilia külalislahkuse ja toidukultuuri vastu, leiti kokaõpilaste praktikate sooritamiseks uus partner. Pisa kutsekooli, mille õpetajaga samuti kontakt tekkis, on soov Leonardo da Vinci ettevalmistava visiidi raames külastada uuel õppeaastal. Õpirände projektiga taotleti praktikavõimalust 52 õpilasele, arvesse võeti kõiki kutsealasid. SA Archimedes Hariduskoostöö keskus rahastas 47 praktikat. Teko õpilased saavad praktikaid sooritada Itaalias (Favara ja Kataania), Hollandis (Leeuwarden), Taanis (Aalborg), Soomes (Tampere ja Luksia), Saksamaal (Berliin) ja Inglismaal (London). Suur tänu hindamiskomisjonile! Tänama peab SA Archimedest veelgi, sest tänu Hariduskoostöö allüksusele sai eelmisel õppeaastal võimalikuks koguni kaks ettevalmistavat visiiti. Esimene Sitsiiliasse ja teine Hollandisse Leeuwardenisse. Hollandi visiidi eesmärgiks oli jätkata koostööprojekti vormis juba toimivat koostööd tugevate partnerkoolidega üle Euroopa. Külastuse käigus valmistati ette ja suures osas ka kirjutati valmis projekt, mis on jätkuks 2012/13 aastal lõppenud õppekavade võrdlusprojektile „Visioon aastaks 2020 – ECVET hotellimajanduses“. Kui lõppenud projekt oli suunatud pigem kutsehariduse ekspertidele ning tööandjatele, siis uue projekti idee on kaasata kutseõppe maine parendamisse enam õpilasi. Kas projekt ka rahastuse saab, selgub õige pea. Rahastuse korral saavad Teko õpilased ja õpetajad külastada Ungari (Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola), Inglismaa (Grwp llandrillo-Menai), Türgi (Mersin Universitesi Sosyal Bilimler Meslek Yuksek Okulu) ja Hispaania (Ies Maria De Zayas Y Sotomayor) kutsekoole.


2012/13 tõi positiivseid uudiseid ka õpetajate stažeerimisprojektide osas. SA Archimedes Hariduskoostöö üksus rahastas Teko kutseõpetajate lähetusi Prantsusmaa (Perpignani Kutse- ja Kaubanduskoja koolituskeskus), Soome (Tampere Täiskasvanute Koolituskeskus) ja Läti (Riia Toiduvalmistajate Kutsekool) kutsekoolisesse. Tegu on Leonardo da Vinci õpirändeprojektiga, mis kannab nime „Areng & koostöö“. Igal lähetusel saab osaleda neli kutseõpetajat ning lähetuse kestuseks on iga partneri puhul üks nädal. Projekti fookus ja eesmärk on toetada õpetajaid, kes on seni peamiselt keelelistel põhjustel projektitööst eemale jäänud (vene keelt esimese keelena kõnelevad õpetajad) ning toetada täiskasvanuõppe kvaliteeti. Tampere koolituskeskus on täiskasvanuõppele spetsialiseerunud ning omab selles valdkonnas aastatepikkust kogemustepagasit. Lähetus Perpignani on mõeldud kokaõpetajatele, sealne piirkond on eriti peene kokakunsti poolest tuntud kogu Prantsusmaal. 2012/13 toimus aktiivne töö juba varem rahastuse saanud projektide osas. Üks neist on BeCult OPEN, Leonardo da Vinci uuendussiirde projekt. Tegu on jätkuga Leonardo BECuLT-eXTeND projektile, mille raames sai loodud veebipõhine kutsekeele õppekeskkond www.becult.org. Projekti eesmärgiks on täiendada interneti-põhist keele ja kultuuri õppevara, keskendudes majutus-teenindusvaldkonna sõnavarale. Koostöö tulemusena on sündimas B1 ja B2 taseme keelematerjalid 9 erinevas keeles 5 valdkonnas (kokk, restoraniteenindus, kaubandus, hotelliteenindus ja reisibüroo). Samuti on loomisel uue keele (saksa ja vene) A1 ja A2 taseme keeleõppematerjalid. Lisaks õppevideotele ja sõnavarale on keeleõppe kinnistamiseks juba loodud ka harjutused ja lihtsamad mängud. Projekt on eriline, kuna loomeprotsessi kaasati aktiivselt õpilasi ja nii võib õppevideotes näitlemas näha Teko andekaid ja ilusaid õppureid! On lootust, et uue õppeaasta alguseks saavad ka uued õppematerjalid üles laaditud. Projektis osalevad partnerid Soomest, Saksamaalt, Hispaaniast, Inglismaalt, Itaaliast, Prantsusmaalt ja Eestist. Kui on huvi keeleõppeks, siis klikka: www.becult.org Nordplus Junior „Study & Flow“ projekti raames ja Soome partnerkooli Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus koordineerimisel on Teko õpilased saanud külastada kutsekoole Soomes ja Rootsis, samuti oleme Tekos võõrustanud Soome ja Rootsi partnerkoolide õpilasi ning õpetajaid. Vastastikused külastused julgustasid õpilasi kasutama uusi õpikeskkondi, andsid võimaluse tutvuda kohaliku köögikultuuri, õpetamismeetodite, tööandjate (praktikabaaside) ja majandusolukorraga. 2012/13 õppeaastal lõppes Leonardo da Vinci õpirände projekt „Õpilased õpivad praktikal“. Erinevate kutsealade õpilased teostasid kaheksanädalast õppepraktikat Soomes (puhastus- ja hotelliteenindus), Saksamaal (pagarid) ja Itaalias, Sitsiilias (kokaeriala). Praktikaperioodid kulgesid edukalt, suuremate viperusteta. Ja kui viperusi juhtuski, siis tänu headele ja usaldusväärsetele välispartneritele said need kiirelt lahenduse. Eriti kirkad on mälestused Kataanias kokapraktika sooritanud õpilastel. Ilmselt seetõttu, et toit on itaallastele suhtlemisvahend ja tundeavaldus, söömine ei ole kõhu täitmine, vaid koosolemise viis. Nii said Teko õpilased lisaks kokakunsti täiustamisele osa suuremast kultuurikogemusest, mida on raske unustada. 2012/13 õppeaastal lõppesid ka kaks õpetajate koostööle ja õppekavade ühtlustamisele ning parendamisele suunatud projekti: Interreg IVa HETA ECVET ning Leonardo da Vinci koostööprojekt „Visioon aastaks 2020 – ECVET hotellimajanduses“. Mõlemad projektid olid suunatud õppekavade ühtlustamise, kutsekvalifikatsioonide võrdlemise, läbipaistvuse ja tunnustamise lihtsustamisele. Koostööst saadud kogemused ja kontaktid on tunduvalt hõlbustanud uute projektide kirjutamist.


Lisaks uuele stažeerimisprojektile (Areng & koostöö) on käimas ka eelnevalt rahastatud kutseõpetajate stažeerimisprojekt „Õpime heast kogemusest“. Projekti raames käis 4 Teko toitlustusvaldkonna õpetajat 2013. aasta kevadel lähetusel Taanis Aalborgis ning 2013. aasta sügisesse on planeeritud tugimeeskonna lähetus Hollandisse, Leeuwardeni kutsekooli. Nii on läbi välisprojektide püütud toetada ka kutsehariduse kvaliteeti kaudsemalt, ennetades ja lahendades õppurite sotsiaalmajanduslikke probleeme, mis õppeedukust ikka aeg-ajalt mõjutama kipuvad. Lisaks välisprojektidele on SA Migratsiooni Sihtasutuse toel aset leidnud ka 18 õpetaja ja kooli töötaja eesti keele kui riigikeele õpe. Õppetöö käigus on lähtutud igapäevatöös vajaminevast: on omandatud erialast keelt, koostatud õppeplaane eesti keeles, täidetud erinevat liiki dokumentatsiooni jm. Seega on koolitus olnud väga praktilise suunitlusega ning OÜ Sugesto õpetajad on püüdnud koolituse sisu igati Teko vajadustele kohandada. Eelnev õppeaasta on olnud töörohke ja kõike kirja panna on pea võimatu. Septembri ja uue „hooaja“ peale mõeldes hea meel tõdeda, et välisprojektides saavad end kutsealaselt täiendada paljud õpilased ja õpetajad ning et tööpõld on lai.

Marika Matvejeva projektijuht


Sündmused 2011 Avasime uue õppekorpuse Eesti üks suuremaid toitlustus- ja teenindusvaldkonna kutseõppekeskusi, Tallinna Teeninduskool avab täna, 30. augustil, õppetööks oma uue õppelaborite kompleksi. Euroopa Liidu ja riigi poolse toetusega on renoveeritud üle 10 000 ruutmeetri pinda, mis loob senisest oluliselt kvaliteetsemad ja mitmekülgsemad õppimisvõimalused. “Meil on hea meel, et mitu aastat kestnud renoveerimistööd on jõudmas lõpule ning meil oli hea võimalus algaval õppeaasta tervitada õpilasi uuenenud õppehoones,” kommenteeris Tallinna Teeninduskooli direktor Meeli Kaldma. “Uuendatud kompleks annab meile hea võimaluse õpilastele senisest paremini teadmisi ning oskusi jagada. Selle tulemusena muutub õppetöö korraldus ja sisu, mis annab lõpetajatele paremad tulevikuväljavaated,” lisas Kaldma. Lasnamäe veerel asuvas teeninduskoolis on renoveerimise tulemusena valminud 10 uut õppelaborit, mitmed tavaklassiruumid ja õppetööks vajalikud abiruumid. Rajatud on kaasaegsed, mõnes valdkonnas Euroopa kutsehariduse tipptasemel õppeseadmetega koka-, pagari-, kondiitrilaborid, puhastusteeninduse ja kelneriõppe laborid ning õpperestoran. Esmakordselt Eestis seatakse paari kuu jooksul õppekauplus, mis imiteerib väikest kaubanduskeskust oma minibutiikide ja selvekauplusega. Samuti rajati õppekorpusesse spordi- ning aeroobikasaal, õpetajatoad, raamatukogu ja muud vajalikud abiruumid. 2009. aasta kevadel alanud ehitustööde kogumaksumuseks oli planeeritud üle 10,8 miljoni euro (164 miljonit Eesti krooni), millest ligi 2,23 miljonit eurot investeeritakse kaasaegsetesse õppeseadmetesse ning hoone sisustusse. Uue õppekorpuse renoveerimise projekti on toetanud Euroopa Regionaalarengufond ja Eesti riik toetusmeetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasasjastamine” kaudu.

Vilistlaste kokkutulek Toimus 6.septembril, nagu pildilt näha, uuriti huviga vanu albumeid..


Teenisime auhinna Euroopa Keeltepäeva raames autasustasid 26. septembril Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium Tallinna Ülikooli aatriumis Tallinna Teeninduskooli tunnuskirjaga ja rahalise preemiaga. Kuus Teko õpetajat ja paljud õpilased osalesid kahe aasta jooksul keeleõppe välisprojektis Becult Extend, mille käigus valmistati eestikeelseid veebiõppematerjale. BeCult Tekos Keeleõppe projektiga alustasid 2008. aastal Tekos tänaseks lastehoolduspuhkusel viibiv projektijuht Hele Liiv-Tellmann, Anne Mäe ja Kaido Tiits. Ühiselt osaleti mitmetel mõttetalgutel välismaal, kus töötati võrdselt Soome, Saksamaa, Hollandi, Itaalia, Prantsusmaa ja Türgi esindajaga keeleõppe interneti keskkonna loomisel. BeCult jätkub! Novembris sõidab Teko projektijuht Marika Matvejeva Hispaaniasse projekti jätkukoosolekule. BeCult III koordineeriva Soome partneri sõnul on rahad projekti jätkamiseks juba olemas.

Parim õpetaja Teko õpilased valisid septembrikuu teises pooles parimaid õpetajaid. Tulemused on alljärgnevad: KÕIGE RÕÕMSAM ÕPETAJA 2011 - Svetlana Furštatova & Ülle Toots KÕIGE KOMPETENTSEM ÕPETAJA 2011 - Ljudmilla Zahharova & Annely Kallo KÕIGE SOLIIDSEM ÕPETAJA 2011 - Niina Smirnina & Heikki Eskusson KÕIGE KANNATLIKUM ÕPETAJA 2011 – Viktoria Kotova & Maija Prokofjev KÕIGE ABIVALMIM ÕPETAJA 2011 - Tatjana Surgutskaja & Annely Kallo PARIM KUTSEAINE ÕPETAJA 2011 - Ljudmilla Zahharova & Diane Sarapuu-Kelder PARIM ÜLDAINE ÕPETAJA 2011 - Svetlana Furštatova & Kaido Tiits

Tegijate Gala 2011 Neljapäeval, 3. novembril kell 18.30 toimus Tallinna Teeninduskoolis kokkadele mõeldud Tegijate Gala 2011.


Võrkpallis võrratud! Eesti Kutsekoolispordi Liidu KV võrkpalli finaalmängus võitsid Teko neiud II koha. Finaalturniir toimus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis 20.oktoobril 2011. Võistlus oli algusest peale aktiivne ja põnev. Esimese mängu kaotus turniiri võitnud Viljandi naiskonnale tekitas ka hetkeks tagasilöögi. Aga II ja III koha mängus saadi võistlusrütm tagasi ja väga emotsionaalses ning huvitavas mängus võideti geimidega 3-1 kohalikku Olustvere neidude võistkonda. Liidrirollis mängisid talvel koka eriala lõpetav õpilane Kaisa Järmut ja majutusteenindaja eriala õpilane Merilin Vallimäe. Ja loomulikult panustas võiduks terve Teko võistkond koosseisus: Merilin Vallimäe 041MT, Ethel Luhaste 041MT, Kaisa Järmut 043K, Kristina Denissova 022KM, Julia Limarenko T12K, Karina Kudrjasova 022KM, Kristina Kopvelt 011PK, Ingrid Vaarik 011PK, Jaana Vispel 011PK, Karina Korenkova 022KM, Kerdi Kukk 011K, Edith Erin 011K ning juhendaja Teko kehalise kasvatuse õpetaja Alari Põlm.

Teko gepsimine 28.10.11 - Teko sportlik päev!!!


Noor kokk 2011 Eesti 2011. aasta parimad noored kokad õpivad Tallinna Teeninduskoolis - selgus täna Eesti Näituste messikeskuses, kus toimusid Tallinna Toidumess 2011 raames ka mitmed kutsevõistlused. I koht Johannes Hõimoja - juhendaja Dina Aarma II koht Allan Jürgens - juhendaja Diane Sarapuu-Kelder III koht Jelizaveta Galijeva - juhendaja Ljudmilla Zahharova Samas toimus ka Noor Pagar 2011 võistlus, kus meie II kursuse pagar- kondiitri eriala õpilased Evelin Vilja ja Ardi Lilleväli saavutasid pagarite võistlusel tubli III koha. Õpilasi juhendasid Eha Martma ja Janno Semidor. Palju õnne võistlejatele ja nende juhendajatele!

Euroopa kolmas 4.novembril võitis Carmen Sirel Hollandis Euroopa Hotelli - ja Turismikoolide Assotsiatsiooni võistlustel, Front Desk kategoorias, pronksmedali. Carmen lõpetas juunis hotelliteenindaja eriala. Palju õnne Carmeni erialaõpetajale Elena Raudverele ja kõigile õpetajatele, kes moel või teisel on aidanud õpilasel tubliks saada.

Vahendas õppedirektor Tiina Plukk


III koht korvpallis Meie tüdrukud võitsid 24.novembril kutsekoolide vahelisel korvpalliturniiril III koha. Esikoha said Tartu Kutsehariduskeskuse piigad ja teise koha hõivasid Narva neiud. Teko eest võitlesid Kutsekoolispordiliidu karikale Julia Paltsikova 021K, Johanna-Marie Karu 021MT, Eleriin Niitsoo 011PK, Kristina Jegorova 032PK, Anastasia Mitrofanova 021KM, Liis Jänes 011MT ja Pille-Riin Pruus 011MT. Palju õnne ka treener-õpetaja-manager Alari Põlmile!

Hõbemedal Teeviidalt Meie III kursuse puhastusteenindaja õpilane Anton Kostjuk saavutas reedel Noor Meister 2011 puhastusteenindajate kutsevõistlusel II koha. Palju õnne ka teda juhendanud Diana Malkevitšile! Noor Meister võistlus toimus kolmandat korda infomessi Teeviit raames, Eesti Näituste paviljonis. Tänavu olid mõõtu võtmas 145 võistlejat 12. erineval alal. Lisaks puhastusteenindajatele võistlesid rätsepad, viimistlejad, infotehnoloogid, juuksurid, maastikuehitajad, mehhatroonikud, plaatijad, puhastusteenindajad, elektrikud, elektroonikud, floristid ja graafilised disainerid.

Piparkookide kaunistamine 15. detsemberil kogunesid Tallinna Teeninduskooli uude klaasseinte ja –katusega valgusküllasesse aatriumisse kümne Lasnamäe kooli kolmkümmend kolm õpilast, et ühiselt piparkoogitoorikuid kaunistada.


Sündmused 2012 Avaldatud: 14.02.2012 kell 16:15 Postimehes

Tallinna teeninduskoolis meisterdati sõbrapäevatorte Urmas Tooming reporter

Tallinnas Lasnamäe veerul asuvas teeninduskoolis võistlesid täna noored kondiitrid Eestist, Soomest ja Lätist juba 12. korda sõbrapäevatordi meisterdamises. Kell 11 hommikul asus kokku üheksa osalejat oma oskusi näitama. Tordi valmistamiseks oli aega antud kolm tundi. Kella kaheks päeval pidid magusameistrid oma loomingu kooli aatriumis asuvatele laudadele asetama, et rahvusvaheline žürii saaks seda hindama hakata. Võistluse korraldaja Eha Martma sõnul toimub sõbrapäeva tordivalmistamine juba 12. aastat järjest ning seekord oli Soome poolt huvi suur. Eestist asus võistlustulle neli noorkondiitrit, sama palju osalejaid kogunes ka Soomest ning üks võistleja oli Riiast. Martma selgitas, et Tallinna Teeninduskoolis toimus õppegruppide vaheline eelvõistlus, mille käigus valiti välja paremad, kes pääsesid sõbrapäevatorti meisterdama. Soome noored olid pärit Helsingist, Espoost, Porvoost ja Hämeenlinnast. Võistlusel valmistatud tordid kingib Tallinna Teeninduskool igal aastal mõnele lastekodule. Sel korral valiti välja Keila SOS Lasteküla, kust lapsed olid ka kohale tulnud, et võitjate autasustamisel osaleda. Natuke pärast kella kolme pärastlõunal tegi rahvusvaheline žürii oma otsuse. Võitjaks tunnistati Mari Halttunen Soomest, teise koha sai Satu Stromberg samuti Soomest ning auväärse kolmanda koha pälvis Tallinna teeninduskooli õpilane Annika Kütt. Sõbrapäeva tordivõistluse peasponsori Toikako Kaubanduse esindaja Marika Aarniste ütles, et firma on kohale toonud kogu vajaliku toorme ning pani kõigile osalejaile välja ka auhinnad. «See on väga hea, kui juba teeninduskooli õpilased omavahel võistlevad ning mõtlevad välja omanäolisi torte ja neil on olemas ideed, mida saavad ka edaspidi kasutada,» mainis Aarniste. Tordivõistluse žüriisse kuulusid Janno Semodor ja Samu Koskimies Soomest ning Marika Aarniste Eestist.


Kuldne Kulp 2012

Nooremas vanuserühmas: 1.koht Argo Kuusik 021K, juhendaja Küllike Varik 2. koht Rando Volkov t12K, juhendaja Ljudmilla Koltšenko 3.koht Kerli Lek 021K, juhendaja Küllike Varik Vanemas vanuserühmas: 1. koht Annika Uibo, juhendaja Kristi Tüvi 2. koht Allan Jürgens, juhendaja Diane Sarapuu-Kelder 3. koht Kaido Metsa, juhendaja Diane Sarapuu-Kelder Parim pearoog Eduard Kisseljov Parim dessert Kerli Lek Parim testis Eduard Kisseljov Restoran Mek eripreemia Annika Uibo

Teko Kelner 2012

1.koht Andre Lipp T11K 2. koht Marten Altrov T11K 3. koht Kristo Lassi T11K Parim täpsusvalaja Marten Altrov Parim kohviserveerija Andre Lipp Kelnerivõistluse võistlejaid konsulteerisid Krista Kalmus ja Urma Kangru. Suurepärane, et meil on olemas selline hulk noori, kes oma igapäevases õppetöös tegelikult ei õpi kelneriks, aga on valmis võistlustel osalema, aitäh rühmajuhendajatele Küllike Varik ja Diane Sarapuu-Kelder ning Heikki Eskusson, kes ärgitasid õpilasi võistlema. Kokavõistluse peakohtuniku, Rene Uusmehe sõnul, oli peamiseks kaalukeeleks otsustamisel toitude maitse. Kelnerivõistluse peakohtuniku Siim Koovit märkis, et peale professionaalsete oskuste, on veel väga tähtis naeratus (kusjuures see ei maksa midagi:)!

Kõik sooritasid kutseeksami Tallinna Teeninduskoolis sooritasid 13.märtsil müüja I kutseeksami edukalt üksteist 031M õpilast ja üks TÖ21MK õpilane. Läbikukkujaid polnud! 031M rühmas on neliteist õpilast, kelledest kaksteist soovisid lisaks kooli lõputunnistusele saada ka kutsetunnistuse. Üks õpilane haigestus, seega oli Eesti Kaupmeeste Liidu poolt korraldatud eksamil üksteist eksaminanti, kes kõik edukalt eksami sooritasid. Heade soovidega, Aive Antson kaubanduse valdkonna juhtivõpetaja


Teko müügiproff 2012 tulemused 27.märtsil võistlesid kaubandusvaldkonna õpilased koolisisesel võistlusel „Teko müügiproff 2012“, mis oli ühtlasi proovikiviks, et edukalt esineda kuu aja pärast toimuval ülevabariigilisel kutsevõistlusel „Parim müüjaõpilane 2012“.

Tulemused:

Võistluse võitja põhikooli baasil – Sören Sakkeus 021M Võistluse võitja gümnaasiumi baasil – Marilin Kirikmäe T21ME Võistluse võitja töökohapõhises õppevormis – Inga Paat TÖ11MK Parim teenindaja põhikooli baasil – Sören Sakkeus 021M Parim teenindaja gümnaasiumi baasil – Marilin Kirikmäe T21ME Parim teenindaja töökohapõhises õppes – Inga Paat TÖ11MK Parim kinkepakendi valmistaja põhikooli baasil – Thea Sester 011M Parim kinkepakendi valmistaja gümnaasiumi baasil – Marilin Kirikmäe T21ME Parim kinkepakendi valmistaja töökohapõhises õppes – Viktoria Zakrevskaja TÖ11MK Parim võistkond müügikampaanias – Agna Skutans 031M, Tanel Tammiku T11ME ja Artur Nool T21ME Võistlejaid aitasid ettevalmistada kaubandusvaldkonna kutseõpetajad Kristi Vilkis, Külliki Türi ja Aive Antson. Palju õnne ka meie tublidele õpetajatele! Žüriisse kuulusid ja võitjate auhindade eest hoolitsesid: AS Selveri, Harju TÜ, AS Tallinna Kaubamaja, AS Prisma, Peremarketi, AS Eesti Statoili, AS Rimi Eesti Food`i, AS Sportland Eesti, AS ABC Supermarkets, AS Bauhof Group ja AS ETK esindajad.


Korvpallis kolmandad Teko korvpallurid saavutasid EKKSL meistrivõistluste finaalturniiril III koha. Eelnevalt 15.märtsil toimunud alagrupis võideti Tallinna Ehituskooli ja Luua Metsanduskool, kuid kaotati turniiri favoriidile Tartu Kutsehariduskeskusele. Alagrupist pääseti teisena edasi. 29.märtsil Tartu Kutsehariduskeskuses toimunud finaalturniiril tunnistasid meie õpilased poolfinaalis Rakvere Ametikooli paremust, kuid ülitasavägises III-IV. koha mängus saadi magus 57-53 võit Narva kutseõppeasutuse üle. Võistkonna põhiraskust vedasid meeskonna kapten Raiko Orumaa, mängujuht Edvin Seeman ja tsenter Daniil Bogatorevits.

Teko võistkond:

Edvin Seeman 021KM Fred Metsmaa 011K Daniil Bogatorevits 032PT Gert Gavrilov 031KM Randy Pius 031KM Martin Tomingas 031KM Raiko Orumaa T11K Jaanus Viide T11K Elari Eller 011MT

II koht hotelliteenindajale Hotelliteeninduse II kursuse õpilane Agnes Merila saavutas 28.-29. märtsil Tartus toimunud majutuse- ja hotelliteenindajate kutsemeistrivõistlustel II koha. Liskas Merilale osalesid Tekost võistlustel T11HT õpilased Anna Kreivald ja Jaana Kanger ning Agnese kursusekaaslane Pille Aus T21HT rühmast. Aitäh võistelnud õpilastele ning neid juhendanud Elena Raudverele, Eve Põldmale ja Krista Kalmusele.

Anne Mäe majutus-toitlustusvaldkonna juhtivõpetaja


Esikoht “Nooruslik Kevad 2012” võistluselt

Noorte kokkade ja teenindajate võistlus “Nooruslik Kevad 2012” selleks korraks läbi ja auhindadega tulid võistlustulest välja: Allan Jürgens (031K) Kokk I Rene Õuemets (031K) - parim veinivalaja ja parim maitsevesi (Saku Läte preemia). PALJU ÕNNE! Tublid olid loomulikult ka Argo Kuusik (021K), Kertu Pellja (021K), Marten Altrov (T11K) ja Denis Jegorov (T12K). Tänud õpilaste juhendajatele Diane Sarapuu-Kelder, Küllike Varik, Ljudmilla Koltšenko ja Krista Kalmus. Suurimad tänusõnad loomulikult ka korraldustiimile - KÕIK OLI SUPER!


Kolm auhinda kaubandusele Teko kaubandusvaldkonna õpilased hiilgasid 20.aprillil Tartus „Parim müüja õpilane 2012“ kutsevõistlustel, saavutades ühe esikoha ja kaks teist kohta. Töökohapõhiste õppijate kategoorias saavutas esikoha Aili Volkova (TÖ21MK), teise koha saavutas tema rühmakaaslane Ruth Rohi. Samuti saavutas teise koha, põhikooli arvestuses, Agna Skutans (031M). Teko õnnitleb õnne ka õpilasi võistlusteks ettevalmistanud õpetajaid, kelleks olid Külliki Türi, Küllike Varik ja Aive Antson. Sihtasutus Innove korraldas koosTartu Kutsehariduskeskusega kaubandusvaldkonna kutsevõistluse „Parim müüja õpilane 2012“, mis toimus Tartu Kutsehariduskeskuses. Võistluse eesmärkideks on tugevdada kaubanduse valdkonna mainet, parandada suhteid kaubandust õpetatavate koolide, õpilaste, õpetajate ja tööandjate vahel ning selgitada välja õppeaasta parimad müüja õpilased nii põhi-kui gümnaasiumi baasil. Parimatest parimaid aitasid kutsekoolide kaubandusõpetajatel valida ka tööandjate esindajad. Võistlusel pidi iga õpilane tõestama oma paremust mälutestis, käsitsi sularahaarve kirjutamisel, kinkepaki valmistamisel ja müüma kaupa. Meie kooli esindasid põhikooli vanusegrupis 031M rühmast Agna Skutans ja Evelin Djakov, keskkooli vanusegrupis Erli Elken – Januško (T11ME) ja Indrek Loorits (T21ME) ning töökohapõhises vanusegrupis Ruth Rohi (TÖ21MK) ja Aili Volkova (TÖ21MK).

III koht õpetajatele Teko õpetajad saabusid 26.aprillil Tartu Kutsehariduskeskusest koju pronksmedalid kaelas. Raskes heitluses Tallinna Ehituskooli õpetajatega õnnestus meil „Kevadturniirilt Korvpallis“ kutsekoolide töötajatele võtta üks võit. Alla pidime vanduma aga võõrustajatele. Pjedestaali kohta aitasid sepistada peakokk Jaroslav Voitsehovski ning õpetajad Karola Velberg, Maarja Noormets, Svetlana Furštatova, Lui Piirsalu, Alari Põlm ja Kaido Tiits.


Aprillis võis ETV saates Terevisioon näha kokkamas 031K rühma õpilasi. Ülesandeks kartuli variatsioonid ehk kuidas kartulit veel enne uut saaki ahvatlevalt serveerida? http://retseptid.err.ee/Pudrud/3a2e1efe-2f75-4b4e-b803-3c299f52a4fd

11.05.2012 toimus Tekos esimese kursuse kokkadele võistlus “Osav käsi, kiire jalg”.

Teko neiud kolmandad Teko neiud võitsid Eesti Kutsekoolispordi Liidu meistrivõistlustel jalgpallis III. koha. Finaalturniir toimus 16.mail Pärnu Kutsehariduskeskuses. Pronksvärvi medalid sepistasid Tekole - Karina Korenkova, Karina Kudrjasova, Tatjana Andrjusina, Kristina Denissova kõik 022KM ning Ksenia Volk 012K, Kristiina Kalinitseva 032PK, Kristina Helery Hiiu 021PK ja Anastasia Mitrofanova 021KM. Palju õnne ka õpetaja Alari Põlmile, kes valmistas jalgpallitüdrukud võistluseks ette.


Teko noormehed jalgpallis – III koht Eelmisel nädalal Eesti Kutsekoolispordi Liidu meistrivõistluste alagrupist edukalt edasi pääsenud Teko jalgpallurid pidid leppima kaotusega 24.05 Tartus toimunud poolfinaalis, kui võrdses mängus tuli tunnistada hilisema meistri Arvutikolledzi nappi 1-2 paremust. Kuid 3-4 koha kohtumises näitasid meie poisid väga head mängu ning alistuma sunniti Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool tulemusega 2-0, tasuks pronksmedalid.

Teko võistkonnas mängisid: 1. Randy Pius 031KM 2. Fred Metsmaa 011K 3. Taavi Viikna 011K 4. Anton Muraveiko 012K 5. Ervin Guzek 012K 6. Anton Kruglikov 012K

7. Nikita Brõlin 012K 8. Vladislav Borovik 012K 9. Aivar Rosmann 021KM 10. Daniil Mõskiv 022K 11. Artjom Smaltser 012K


SUPER! SUPER! SUPER! Tekos õpivad grillimise profid Koolidevahelised Meistrivõistlused grillimises "Grillium 2012" võitsid Teko noored! Fantaasiavoorus - I koht PÕHJALA METSALUGU Fantaasiavoorus - III koht FILOSOOFID Kanavoorus - I koht FILOSOOFID Kanavoorus - III koht PÕHJALA METSALUGU ÜLDARVESTUSES - I koht FILOSOOFID ÜLDARVESTUSES - III koht PÕHJALA METSALUGU "PÕHJALA METSALUGU" võistlejad: Kaido Metsa, Arvo Ruus, Aleksandr Grintšuk, Triin Künnapas, Annili Pill, Liis Öövel, Olmer Uibo "FILOSOOFID" võistlejad: Allan Jürgens, Villem Kasemets VÕISTKONDADE JUHENDAJA: DIANE SARAPUU-KELDER Palju õnne võitjatele - TE OLETE PROFID! Palju õnne Diane - SA OLED PROFFIDE PROFF!


III koht grillimises 18.augustil toimus Narva linnuses Eesti Barbecue Assotsiatsiooni ja Narva Kutseõppekeskuse poolt korraldatud ametikoolide vaheline meistrivõistlus BBQ valmistamises. Võistlusel "Barbecue Junior 2012" sai Teko võistkond III koha. Esikohale tuli Tartu Kutsehariduskeskus, teiseks jäi Narva Kutseõppekeskus. Teko võistkonnas küpsetasid liha ja kala III kursuse kokaõpilased Kaido Metsa, Allan Jürgens, Triin Künnapas ja Aleksandr Grintšuk. Võisteldi BBQ ribi ja üllatustooraine küpsetamises, milleks sel aastal oli lestafilee. Diane Sarapuu-Kelder kokaõpetaja


Tallinna Teeninduskool avab 30. augustil ainulaadse õppekaupluse Õppekauplus pole suur kauplusehoone, vaid üks klassiruum, mis asub meie Majaka 2 õppehoone aatriumi III korrusel. Võib öelda, et see on ainus omanäoline Eesti kutseõppeasutuste seas, kus ühte tavalisse klassi (B310) on modelleeritud kuusteist erinevat töökohta. Selliseid kohtame tänapäeva kaubanduses vastavalt kaupluse otstarbele. Klassi eri osadesse on paigaldatud kassaaparaadid, kassalindid, kaalud, riiulid jne. Maksma läks see ca 70 000 EUR. Kaubanduseklassi sisustamine on üks ja viimane osa kogu kooli renoveerimisest. 2009. aasta kevadel alanud ehitustööde kogumaksumuseks oli planeeritud üle 10,8 miljoni euro (164 miljonit Eesti krooni), millest ligi 2,23 miljonit eurot investeeritakse kaasaegsetesse õppeseadmetesse ning hoone sisustusse. Uue õppekorpuse renoveerimise projekti on toetanud Euroopa Regionaalarengufond ja Eesti riik toetusmeetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasasjastamine“ kaudu. Hoone renoveerimisprojekti autor on arhitekt Maarja Nummert ja ehitajaks oli OÜ Astlanda Ehitus. Projekti teostamiseks viidi läbi viis rahvusvahelist avatud hanget ning üle kümne riigisisese hanke. Tallinna Teeninduskool ehk Teko on Põhja-Eesti suurim oma valdkonna kutsekool, kus on võimalik nii põhi- kui keskhariduse baasil õppida koka, müüja, pagar-kondiitri, majutus- ja hotelliteenindaja, müügikorraldaja ning puhastusteeninduse erialal. Igal aastal õpib Tallinna Teeninduskoolis tuhatkond õppurit, kellest ligi pooled on vene rahvusest. Tallinna Teeninduskool on välja kasvanud mitmest väiksemast kutseõppeasutusest, millest varaseimaks oli ENSV Kaubandusministeeriumi Õppekombinaadist ja Tallinna Vabriku-Tehase Õpilaste Koolist, mis tegutsesid kaua koos erinevate nimetustega ametikooli nr 15 all.

Õppeaasta algus 31.08.2012


Nagu ikka on septembri esimesel nädalal koolilaat

Peakokkade kuu Tekos Iga kuu tuleb mõne Eesti tuntud restorani peakokk koos oma abilistegaTekosse, et õpetada meie peakokk Tuuli Pirkile ja õpilastele, kuidas temaretsepti alusel hõrgutavat rooga valmistada. Toite saab igaüks maitstameie õpperestoranis. Oktoobrikuu menüü koostas restorani CRU peakokk DmitriHaljukov.Toitlustusjuht Pille Sepp loodab, et peakokad näevad nüüd palju lähemalt, kuidas õnnestub kooli õpperestorani köögis teoreetiliste teadmiste vormimine praktilisse toidutegemisse. „Me õpetame praktikuid, mitte teoreetikuid. Seega koolis antavate alusteadmiste ühildamine praktilise maailmaga on väga oluline“, lisas Sepp. „Tore, et peakokad usaldavad oma retseptide alusel kõrgemat klassi nõudvate restoranitoitude tegemise noorte kätesse ja meienoore peakoka käe alla.“Teko õpperestoran on praktiseerinud peakokkade kaasamist restoranimenüüde koostamisse veidi üle kahe kuu. „Mulle tundub, et õpilased tajuvad vastutust rohkem,“ ütles Sepp, „Tuuli on köögis kogu aeg küll olemas, aga õpilased usaldatakse täiesti iseseisvalt töötama“.


Teko valis parimad kolleegid Reedel selgusid õpetajate päeva raames ka Teko parimad kolleegid. Õpetajate arvestuses saavutas veebipõhisel salajasel hääletusel parimakolleegi tiitli kolmandat aastat järjest geograafia ja bioloogia õpetaja, üldainete juhtivõpetaja Ülle Toots. Teda iseloomustasid töökaaslased omadussõnadega: toetav, hooliv ja abivalmis.Töötajate arvestuses käis tihe rebimine meie teenindusjuht Krista Kalmuse ja haldusjuht Sergei Seljugini vahel. Kuivõrd nad kahekesi said võrdsel hulgal hääli, siis tunnistas juhtkond mõlemad ka 2012. aasta parimateks kolleegideks. Teeninduskooli töötajate meelest on nad: sõbralikud, abivalmid ja positiivsed inimesed. Palju õnne veelkord!


Praktikakonverents 2012 17. oktoobril toimus meie koolis majutus- ja toitlustusvaldkonna praktikakonverents, kus osalesid hotelliteeninduse, majutusteeninduse ja kokandusvaldkonna õpilased. Konverentsi korraldasid hotelliteeninduse ja majutusteeninduse viimaste kursuste õpilased. Ürituse juhatas aulas sisse hotelliteeninduse teise kursuse õpilane Keiri Ruusand. Teisena võttis sõna Anne Mäe, kes rääkis põhjustest, miks tehakse igal aastal praktikakonverentsi, kust ja kuidas leida endale sobiv praktikakoht, kuidas käib praktikale minek ja praktika dokumentatsiooni korraldamine. Sõna võttis ka direktor Meeli Kaldma, kes rääkis praktikavõimalustest välismaal. Praktikavõimalustest ja oma kogemustest rääkisid ka mitu meie kooli õpilast, kes sel aastal käisid praktikal Kreekas. Praktikakogemustest kooli restoranis ja sööklas rääkis kokaõpilane Liisa Turmann, kes soovitas minna kooli restorani praktikale, sest seal saab kõiges kaasa lüüa ja kõike proovida, kooli restoranis ei juhtu kindlasti seda, et praktikalt tagasi tulles oled ainult kartuleid koorinud ja sibulat hakkinud. Järgmisena võttis sõna Inga Paenurm Eesti Peakokkade Ühendusest, kes on meie kooli vilistlane. Inga Paenurm rääkis, et esimese praktikakoha valimine on väga tähtis, sest sellest saab alguse noore inimese kindlustunne ning arusaam, kas on valitud õige eriala, kas sobitakse sellele erialale ning kas see on see, mida tahetakse teha. Praktikakoha valimisel tuleb olla hästi tähelepanelik ning tuleb praktikakohale anda selgelt teada, millal ja miks soovitakse praktikale minna. Praktikakohta ise valides tuleb viisakalt pöörduda ja teada täpseid kuupäevi, millal on praktika aeg, ja teada ka praktikakava, et mida oodatakse praktikakohast. Pärast sõnavõtte algas õpilaste kohtumine klassides praktikaettevõtetega. Kohtuda oli võimalik Sokos Hotel Viru, Meriton Hotels Group AS, Tallink Grupp AS, Radisson Blu Hotel Olümpia, Kohvik Till ja Kummel ning Restoran Mack Bar-B-Que esindajatega. Pärast kohtumisi algas vestlusring tööandjatele ja koolipoolsetele praktikajuhendajatele.

Majbritt Viiron, HT11-KE

Tänavused stipendiumisaajad Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) teatas 22. oktoobril, et käesoleva aasta EHRL-i stipendiumid saavad meie kooli koka eriala III kursuse õpilane Argo Kuusik ja hotelliteenindaja eriala II kursuse õpilane Margot Käär. Palju õnne stipendiumiomanikele! EHRL esindaja annab stipendiumid asjaosalistele piduliku tseremoonia käigus üle 20. novembril Meriton Grand Conference & Spa Hotellis, mis asub Paldiski mnt 4.


"Noorkokk 2012" võistlusel saavutas Jelizaveta Galijeva II koha (Ljudmilla Zahharova) ja Allan Jürgens III koha (Diane Sarapuu-Kelder). Peavõidu sai sel korral Mihkel Manglus Tartu Kutsehariduskeskusest. Võistlejatel tuli valmistada pearoas sous vide - meetodil lõhefileed, Hollandi kaste (Sauce Hollandaise) ning kasutada siiamarja. Desserdis tuli tarvitada Eesti kõrvitsat ning mett. Võistlusel säilitasid noored külma närvi ja jõudsid planeeritud töödega õigeaegselt valmis.

Diane Sarapuu-Kelder Koka eriala kutseõpetaja

Teko FOTO 2012 võitjad selgunud ja fotonäitus avatud Tallinna Teeninduskooli fotokonkurss „Teko FOTO 2012 - Pildi sisse minek“ on tänaseks lõppenud ja esimesel novembril avati parimatest fotodest näitus Teko koolimaja pikas koridoris ning fotosid saab näha ka Teko veebigaleriis. Fotokonkurss toimus kahes kategoorias - " Toit" ja " Loodus" ning konkursile laekus tähtajaks 234 fotot 63 fotograafilt. Fotosid oli võimalik kõigil huvilistel eelnevalt näha ja hinnata veebipõhiselt. Samuti tuli kokku zürii kelle poolt valiti välja kolm peaauhinnalist kohta mõlemas kategoorias nii Teko õpliste kui ka Teko töötajate hulgast. Tänud züriile koosseisus: Karen Stimmer, Pirje Pärimets, Andres Vassiljev, Hanna Odras (Teko vilistlane), Silver Tamm, Kaido Tiits, Urma Kangru, Ljudmilla Golovatjuk, Kertin Vasser. Korraldajad tänavad kõiki, kes antud ettevõtmises oma panuse andsid – teid oli väga palju. Ekstra tänusõnad ürituse sponsoritele - fotograaf Kertin Vasser, Pildikompanii OÜ ja toetajatele - Ants Viljus, Ljudmilla Larina, Pille Sepp, Urma Kangru, Gunnar Torop. Ja suurimad tänusõnad idee arendajatele - Ülle Toots, Karen Stimmer, Maija Prokofjev, Silver Tamm.


Võitjad on teie ees: Kategooria „TOIT“ (Teko õpilased) Zürii hindamine I – ANNIKA UIBO II – HEGNE JUUSE III – MARILI IVASK Veebipõhine hindamine ANDREI BABÕNIN

Kategooria „LOODUS“ (Teko õpilased) Zürii hindamine I – MARILI IVASK II – ANN TAMMOJA III – ANNIKA UIBO Veebipõhine hindamine ALEKSANDR KOPNOV

Zürii hindamisel selgusid parimad ka Teko töötajate hulgast Kategooria „TOIT“ DIANA KAURKINA Kategooria „LOODUS“ I – MAIU NURMOJA II – NATALJA KRASSILNIKOVA III – GUNNAR TOROP PALJU ÕNNE VÕITJATELE! Teko fotonäitus on avatud 2012 aasta lõpuni ja uuel aastal hakkavad fotod kaunistama Teko õpperestorani ning koolimaja erinevaid ruume – seniks aga külastage Teko fotonäitust ja "Pildi sisse minek" jätkub…

Piparkoogimaja Maalehe jaoks Teko tublid PK10-PE rühma pagar-kondiitrõpilased valmistasid piparkoogimaja, millega konkureerivad ajakirja Maakodu kutsekooliõpilaste piparkoogimajade võistlusel peaauhinnale. Parimatest parima valivad ajakirjas ilmuvate fotode põhjal lugejad. Idee: Viktor Ljovin ja Diana Vatšugova. Teostus: Viktor Ljovin, Diana Vatšugova, Aljona Gratšova, Evelin Vilja, Keijo Tarkiainen ja Sandra-Carina Roosileht.


Teko neiud II koht jalgpallis 08. novembril toimus Eesti Kutsekoolispordi Liidu karikavõistluste finaalturniir jalgpallis.Tartus toimunud poolfinaalis kohtusid Teko jalgpallurid Pärnu Kutsehariduskeskusega ja pingelise mängu normaalaeg lõppes viigiliselt 2:2. Finaali pääsemiseks tuli lüüa penalteid ning meie tüdrukud olid siinkohal edukamad ja seisuga 2:1 penaltiseeria võideti. Finaalis kohtuti Tartu Kutsehariduskeskusega kus võrdses mängus tuli tunnistada seekord veel vastaste paremust lõppseisus 1:3.

Teko koosseisus mängisid:

Svetlana Starostina MJ11-PE, Evely Reidla KK12-PE, Nadezda Novruzova KK12-KV Ljubov Maksimova KK12-KV, Viktoria Kaijalainen KM12-KV, Kätlin Stepanistseva MJ12PE, Anastasia Mitrovanova KM10-PE, Elge Spelman KM12-PE, Ksenia Volk KK11-PV Palju õnne võitjatele ja juhendajale/treenerile Teko kehalise kasvatuse õpetajale Alari Põlm´ile!


Võrkpallineiude III koht 21. novembril saavutasid Teko neiud Eesti Kutsespordi Liidu karikavõistluste finaalturniiril võrkpallis III. koha.Viljandi Kutsehariduskeskuses toimunud poollfinaalis kaotati turniiri võitnud Tartu Kutsehariduskeskusele. III. koha mängus võideti geimidega 3:0 IdaVirumaa Kutsehariduskeskust. Teko koosseis: 1. Aigi Soots KO12-KE 2. Kätlin Stepanistseva MJ12-PE 3. Jaana Vispel PK11-PE 4. Kristina Kopvelt PK11-PE 5. Kätlin Arus KO12-KE 6. Ann-Piret Innos KO12-KE 7. Julia Lõmarenko KK11-KV 8. Kristina Denissova KM10-PV 9. Tatjana Kapp KK12-KV Võistkonna juhendaja: Haili Loige

Piparkookide kaunistamine 12.detsembril Kolmapäeval kell 11.30 kaunistasid kõik, kes soovisid, kooli aatriumis piparkooke. Samas toimus ka kingipaki pakkimise võistlus, kus kingiks oli seekord puuhalg ja üritus lõppes jõulukontserdiga.


Tekos kaunistati piparkooke Tallinna Teeninduskool oli 13.detsembril siginat-saginat ja rõõmsaid Lasnamäe õpilasi täis. Toimus piparkookide valmistamise võistlus. Kaunima piparkoogiveski kujundasid glasuuri abil Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilased Sirli Vaarik ja Karmen Kaarlõp. Nooremas vanuserühmas hindas žürii parimaks Lasnamäe Gümnaasiumi tüdrukute Alina Kogai ja Lizaveta Karavajeva glasuuriga kaunistatud kuuske. Žürii liikme Eha Martma sõnul nägi kohtunikekogu tõsist vaeva paremusjärjestuse paikapanemisega, kuna tööd olid väga võrdse tasemega ja punktidki jagunesid üheteistkümne kooli neljakümne nelja võistleja vahel äärmiselt tasavägiselt. Võistlustöid hindasid laudade vahel uurivate pilkudega ringi jalutavad žürii liikmed Teko õpetaja Eha Martma, laohoidja Helena Virrit, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse asevanem Jaanus Riibe ning Puhh ja Notsu. Võistlustööd viidi Lasnamäe Laste Päevakeskusesse. Rahaliselt toetas Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Tallinna Teeninduskoolis õpetatakse pagar-kondiitreid, kokki, müüjaid, majutusteenindajaid, kelnereid, müügiesindajaid ja müügikorraldajaid. Suur tänu korraldajatele toreda võistluse eest!

Noorem vanuserühm:

I koht - Alina Kogai ja Lizaveta Karavajeva, Lasnamäe Gümnaasium II koht - Anna Solts ja Aleks Vlassenkov, Tallinna Kuristiku Gümnaasium III koht – Katrin Raidjuk ja Alina Rjaska, Tallinna Läänemere Gümnaasium

Vanem vanuserühm:

I koht - Sirli Vaarik ja Karmen Kaarlõp, Tallinna Laagna Gümnaasium II koht – Valentina Grišina ja Aljona Burõkina, Tallinna Pae Gümnaasium III koht – Anastassia Prokopenko ja Kristina Vaher, Tallinna Mahtra Gümnaasium Eriauhind: Marleen Rooveer ja Adele Tölpt, Pirita Majandusgümnaasium Pildigalerii

Kolmapäeval mängisid õpetajad õpilaste vastu pimevõrkpallis või oli see pimerahvastepall?


Koolilaat 13.detsembril toimus meie aatriumis jõululaat, kus omatehtud kaupa pakkusid õpetajad, õpilased ja ka meie kauaaegne kolleeg Tiina Parm.

Sündmused 2013 Teko Müügiproff 2013 toimus 17. jaanuaril 2013 algusega kell 10.00 B- korpuse aatriumis.

Teko Müügiproff 2013 tulemused:

Põhikool järgsed: I koht Sören Sakkeus II koht Johanna Nõmm III koht Mariliis Arm Gümnaasium arvestuses: I koht Erli Elken – Januško II koht Janet Tänav III koht Alisa Aalbok Töökohapõhiste arvestuses: I koht Monika Niinepuu II koht Maie Rõmmel III koht Liisi Iljin Eripreemia: Müü maha võistkond Maie Rõmmel, Johanna Nõmm, Alisa Aalbok


Toetav Teko jätkab Kuidas vähendada koolist väljalangejate arvu 2% võrra? Selle ülesandega nägid Tallinna Teeninduskooli projekti Toetav Teko liikmed kaks aastat tõsist vaeva. 31. jaanuaril toimus lõpukonverents, kus projekti eestvedaja Kaie Toomet tõdes, et väljalangevust suudeti vähendada 1,32% võrra ja projekti liikmed jätkavad oma tööd. Selle tulemuse saavutamise teekonnast rääkides alustas Kaie Toomet koolist väljalangeja portreteerimisega. Paljudel õpingute katkestajatel on raskused õppeainetes edasijõudmisega ja/või ei käi nad mingil põhjusel koolis. Suure tõenäosusega on neil raskused reaalainetes ja tänu sellele ka negatiivne hoiak nende ainete suhtes, mida ilmestavad põhjuseta puudumised keemia-, matemaatika- ja füüsikatundidest. Õpilastega suheldes selgus, et paljudel puuduvad õpioskused ja –harjumused, põhikoolis on mingil moel hakkama saadud, kuid ametikoolis jäädakse õpingutega hätta. Kui õppimisele lisanduvad teisedki probleemid, läheb õpilasel topeltraskeks. Lisaks neljasilmavestlustele hankis Toetav Teko infot õpilaste küsitlemisega. Üle poolte küsitlusele vastajatest nentis, et neil on keskendumisraskused, ja kolmandik lisas, et nad ei saa tihtipeale ülesande tekstist aru. Murekohaks olid paljudel ka probleemsed peresuhted ja kõhn rahakott. Probleemi eitamine pole teadagi lahendus, sestap haarasid Teko karjäärikoordinaator Kaie Toomet, sotsiaalpedagoog Jana Tšernomorskaja, sotsiaalpedagoog-rühmajuhendaja Jekaterina Lastotškina, psühholoog Natalja Krassilnikova, õppenõustaja Maiu Nurmoja (enne oli Cathy Antuk) ja kooli tervishoiutöötaja Merike Mets härjal sarvist ning asusid tegutsema. Rahaasju koordineeris Liina Karotamm, BDA Consulting OÜ.

Tublid tugiõpilased

Appi tulid ka tublid õpilased. Poolteist aastat tagasi alustasid kolm tugiõpilast, kes kõik õppisid teisel kursusel pagar-kondiitri erialal: Diana Vatšugova, Aljona Gratšova ja Ardi Lilleväli. Täna on tugiõpilaste seltskonda lisandunud 11 noort. Ühelt poolt on kooliprobleemide lahendamisel oluline ära kuulata õpilaste seisukohad, teisalt olid Toetava Teko team'ile suureks abiks õpetajatest arendusrühma liikmed: Ülle Toots, Maija Prokofjev, Annely Kallo, Kristina Johannes ja Svetlana Furśtatova, kelle kaasabil sündisid mitmed ideed, koolitused, dokumendid.

Vilistlaste soovitused

Nii nagu ka vilistlased on soovitanud, tuleks esmalt aidata nii esmaskursuslastel kui ka koolivahetajatel sisse elada. Tutvustada neile maja, siin töötavaid inimesi ja kooli eeskirju. Noored vajavad ka abi, kuidas oma aega tulemuslikult planeerida. Tugiõpilased on aidanud õppida, õppimisega hädas olevad noored pöörduvad esimesena pigem nende kui täiskasvanute poole. Ja mis kõige olulisem – õpiraskuseid tuleb märgata ja sekkumisi kavandada võimalikult varakult, vaid siis on võimalik ära hoida probleemide kuhjumine tasemeni, kus lahenduste leidmine käib üle jõu. Õpilase raskuste märkamisel on kandev roll rühmajuhendajal, just temalt oodatakse õpilase toetamisel esimesi samme ning koostööd tugispetsialistidega.

Suhted koolis

Möödunud aastal lõppenud "Koolist väljalangemise ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu" oli projekt, mida vedas MTÜ Mahena ning mille juhataja Tiina Naarits- Linn rääkis Toetava Teko konverentsil 31. jaanuaril, et üks olulisemaid õpingute katkestamise põhjuseid on koolisuhete vägivald. Naarits- Linn tõdes, et 3/4 juhtudel on vägivalla ohver selles ise süüdi, rikkudes grupi norme. Õpilastega tegelenud spetsialis-


tid käisid ka kodudes ja kui oli vaja, aitasid nad tube korrastada ja panid pesumasina õigel ajal tööle. 150 probleemse õpilasega tegeles järjepidevalt 50 spetsialisti ja juba mõne aja pärast ei vajanud osa õpilasi enam abi, vaid suutsid ise oma asjadega edukalt hakkama saada. Tartu Kutsehariduskeskuse tugikeskuse juhataja Merle Väliste sõnul on põhiliselt õpiraskused matemaatikas ja eesti keeles. Järelaitamisest on nii palju tulu olnud, et 70% 411st hädasolijast sai oma matemaatikahinded korda. 180 õpilasele on koostatud individuaalsed õppekavad. Koolist väljalangevus on vähenenud 16,8lt protsendilt 14,7ni. Peamisteks põhjusteks koolist lahkumisel on valesti valitud eriala ja üldine madal õpimotivatsioon. Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja Kalle Toomi sõnul tahab riik viia koolist väljalangevuse viieteistkümnelt protsendilt kümnele ja seda aastaks 2020, sest tänane katkestaja on paraku vaatamata oma lühemale elueale koormaks ühiskonnale. Täna lippab tegevusetult ringi 32 900 noort alla 24-aastast inimest, kes ei õpi ega tööta.

Koka kutseeksamite maraton läbi Kokkade kutseeksamite maratoni lõpetas teisipäeval (7.veebruaril) Nikita Ulitin ning kokkuvõttes võib öelda, et selle aasta tulemused on läbi aegade parimad. Kirjalikust voorust pääsesid edasi kõik õpilased, kes oma tööd komisjonile saatsid ja eksami sooritasid edukalt 97,67% eksaminantidest (86st eksami sooritajast olid edukad 84), seejuures kõik, kes taotlesid Kokk II taset, selle ka said! Suur tänu kõigile õpetajatele, kes viisid meie õpilased sellisele tasemele! Eriti suure töö on teinud erialaõpetajad: Kristi Tiido, Ljudmilla Zahharova, Ljudmilla Koltšenko ja Diane Sarapuu-Kelder. Majutuse- ja toitlustuse valdkonna juhtivõpetaja Anne Mäe

12.02.2013 toimus Lauluväljakul vastalapäev.


Artiklisari Maakodus

Tallinna Teeninduskooli kokaõpetajad jagavad kord kuus ajakirja Maakodu vahendusel toiduretsepte ja toiduvalmistamise kunsti. Esimesena tegi meie kokaõpetaja Kristi Tiido koos õpilastega subproduktidest (keelest, südamest, maksast jne) toite. Maakodu fotograaf pildistas. Tulemused on näha viimases veebruarikuu ajakirjanumbris. Majutuse-toitlustuse erialade juhtivõpetaja Anne Mäe sõnul ilmub artiklisari kuni selle aasta lõpuni. „Positiivne on see, et õpetajad saavad oma teadmisi ajakirja vahendusel teistega jagada, ennast arendada ja otsida uusi ideid,“ ütles Anne Mäe. „Ilmselt kaasavad õpetajad ka õpilasi. Toidud tehakse ka läbi ja pildistatakse. Ma arvan, et nii õpetajatel kui õpilastel on huvitav näha lõpuks oma töö tulemust ajakirjas.“

Teko Kelner 2013 ja Kuldne Kulp 2013 27.veebruaril toimusid meie B-korpuses korraga kahed võistlused. Kelnerivõistlusel selgitati välja parim, kelleks osutus Kristo Lassi (pildil) KK11-KE rühmast (Krista Kalmuse juhendamisel). Kokavõistlusel saavutasid auhinnalised kohad:

noorem vanuserühm

1. Karl Mäe (juhendaja Diane Sarapuu-Kelder) 2. Laura Murd (juhendaja Diane Sarapuu-Kelder) 3. Erki Püvi (juhendaja Dina Aarma)

vanem vanuserühm

1. Sofia Vakulich (juhendaja Ljudmilla Koltšenko) 2. Artjom Skvortsov (juhendaja Irina Horošihh) 3. Argo Kuusik (juhendaja Küllike Varik) Peaauhinna Kitchenaid vahustaja võitis kõige rohkem punkte kogunud Sofia Vakulich.

Noorem vanuserühm

Vanem vanuserühm


Pronksid Kuressaarest Rõõm teatada, et eile ja täna toimunud võistlusel „Kokakunst Kuressaares 2013“, võitsid mõlemad meie õpilased auhinnalise III. koha! Nooremas vanuserühmas võistles Maria Laus (KK11-PV) ja vanemas vanuserühmas Argo Kuusik (KK10-PE). Võistlus oli meeskondlik st. võisteldi paaridena, paaridesse loositi erinevate koolide võistlejad. Suur tänu õpilasi juhendanud Küllike Varikule, Natalja Iltšukile ja Kristi Tiidole! Neljandate õpilaste kutsevõistluste “Kokakunst Kuressaares” üheks võistlusülesandeks on magustoidu valmistamine foto järgi. “Igal aastal oleme teinud midagi uut,” ütles võistluste peakorraldaja, ametikooli toitlustuse ja majutuse juhtõpetaja Õile Aavik. “Tänavu võtab peakohtunik Toomas Leedu kaasa ühe magustoidu pildi, mille järgi peavad võistlejad otsustama, kuidas ja millest samasugune toit valmistada.” Võistlusel osalevad teise ja kolmanda kursuse kokaõpilased kaheksast Eesti ametikoolist. Õpilased loositakse kaheliikmelistesse võistkondadesse ja peavad nelja tunni jooksul valmistama pearoa ning magustoidu. “Võistlevad põhikoolijärgsed õpilased, kes on õppekava läbimisel võrdsel tasemel,” ütles Aavik. “Nad teavad, et võistlevad oma eakaaslastega. Usun, et see annab positiivse võistluskogemuse.” Aaviku sõnul on meeskonnatöö kokatöös väga tähtis. “Õpilased peavad jõudma pärast võistkondadesse loosimist üksmeelele, milliseid toite valmistada, oskama oma mõtteid teisele selgitada ja tööd jagada.”

Noor Meister 2013 Teko õpilased esinesid kahel päeval väga tublilt, seekord toodi Noor Meister 2013lt igat värvi medaleid. Kuldmedaleid lausa kaks. Põhikooli arvestuses võitis esikoha Sören Sakkeus, töökohapõhiste arvestuses Inga Paat, tema järel oli teine Monika Niinepuu. Kolmandale kohale tuli kondiitrite võistlusel Anni Peebo. Palavad õnnesoovid müüjaid ettevalmistanud Aive Antsonile, Külliki Türile ja kondiitrite õpetaja Eha Martmale. Inga Paat lausus võistlusjärgselt, et kui kolmas koht oli väljakuulutatud, siis esimese ja teise koha osas enam kahtlust polnud. Ega nad päris mütsiga ka lööma ei tulnud, hommikul autoga võistluspaika sõites arutasid nad Monikaga võistlusteemasid ja olukordi. Monika lisas, et kuigi võistluse ajal oli päris suur lärm hallis, ei murdunud ta võistluspinge all ja säilitas külma närvi. Sören nii raudkindel oma võidus polnud. „Kui II ja III koht olid välja kuulutatud, siis olid närvid tohutult pingul, lavale kõndides oli tunne, et nagu oleks kivid jalgade otsas,“ ütles Sören. Kahju, et teistel tekokatel nii hästi ei läinud aga tublid olete ikkagi!


KO12-KE õpperühmas kondiitriks õppiv Anni Peebo töötas rahulikult ja keskendunult otse lava kõrval. Raudsed närvid. Tasuks III koht.

Meil oli 21.märtsil LAHTISTE USTE PÄEV! Loosi tulemusena võitis 15€ Teko õpperestorani kinkekaardi MARGUS PRUUL! Palju õnne võitjale!

Klarnetist Marten Altrov saavutas Armeenias esikoha Eesti muusika- ja teatriakadeemia tudeng, klarnetist Marten Altrov saavutas esikoha V rahvusvahelisel konkurss-festivalil Armeenias. Marten Altrov mängis konkursil A. Messageri “Solo de concours” ja F. Krommeri Eb-Duur klarnetikontserti I osa. Rahvusvaheline kuueliikmeline žürii tunnistas Altrovi parimaks 16-ne konkursil võistelnud klarnetisti hulgast. Varasemalt on eestlastest võitnud selle konkursi Heili Rosin (flööt) ja Marike Kruup (viiul). Marten Altrov on ühtlasi võitnud I preemia Kolme kooli konkursil (2009) ning I preemia konkursil “Noored klarnetistid” Lätis (2005, 2006, 2007). Altrov on andnud kontserte Soomes, Rootsis, Norras, Venemaal, Lätis, Austrias, Hollandis, Saksamaal, Itaalias, Luksemburgis, Belgias, Prantsusmaal, Tšehhis, Ungaris ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Marten Altrov õpib Eesti muusika- ja teatriakadeemias II kursusel Hannes Altrovi klarnetiklassis. Altrov astub täna žürii ja televaatajate ette telekonkursi “Klassikatähed 2013” finaalis.

Marek Kuul


Pagarite Selts kutsub Eesti Pagarite Seltsi kutsub 25.aprillil kell 14.30 Tallinna Teeninduskooli kevadisele teabepäevale, kus tuleb juttu uutest nõuetest toidu märgistusele ja mahetootmisest. Eesti Pagarite Seltsi liikmetele on osalemine tasuta, teistele sissepääs 5.-€. Üritusele tuleb kindlasti ka kuni 22.aprillini registreeruda, teatades oma tulekust: janno.semidor@ fazer.com Päevakava: 14.30 osalejate registreerimine 14.45 kooli uusi pagar-kondiitri laboreid ja klasse tutvustav ekskursioon 15.15 mahetöötlemise alastest nõuetest ning mahetöötlemise arengutest Eestis Veterinaar- ja Toiduameti jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja mitteloomse toidu büroo juhataja Piret Rajasalu 16.15 – 16.30 kohvipaus (kohvi kõrvale palume EPS liikmetel võimaluse korral võtta degusteerimiseks oma häid tooteid) 16.30 toidu märgistamine vastavalt uutele nõuetele - Veterinaar- ja Toiduameti jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja mitteloomse toidu büroo peaspetsialist Tiiu Rand 17.30 lõpetamine. Tallinna Teeninduskool on käesoleva aasta 22.märtsist Eesti Pagarite Liidu liige.

Hea koolipere! Koolil valmis esimene kooli oma lipp. Lipumastid on seisnud siiani tühjalt ja nüüd on võimalus kaasa elada lippude heiskamisele 22.aprilli hommikul kell 9.45 kooli hoovis. Teadmiseks, et ka riigi tasandil on homne päev eriline ja kutsutakse üles heiskama riigilippe: Teisipäeval, 23. aprillil on veteranipäeva puhul Eestis lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik- õiguslikud juriidilised isikud. Vabariigi Valitsus kutsub ka kõiki teisi üles heiskama sellel päeval Eesti lippe. Veteranipoliitika näeb ette veteranipäeva tähistamise jüripäeval, 23.aprillil. Veteranipäevaga täname ja tunnustame neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodumaal või kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut. Samuti täname nende perekondi ja lähedasi. Need inimesed on oma teenistusega kaasa aidanud Eesti riigikaitse ülesehitamisele ja kindlustamisele, mistõttu on nende tunnustamine olulise tähtsusega Eesti riigile ja rahvale. Palume teil ehtida riigiasutuste hooned lippudega: see tähendab, et heisake Eesti lipud teie asutuse kõikidesse tühjana seisvatesse lipumastidesse ning -vardahoidjatesse. Riigiasutuste heisatud lipud on eeskujuks ja julgustuseks teistele. Lugupidamisega Meeli Kaldma Direktor


III koht jooksmises PK12-PE 천pilane Edita Belskite saavutas 08.mail Kehtnas toimunud Eesti Kutsekoolispordi Liidu meistriv천istlustel 1500m jooksus ajaga 6.48,3 III koha. Palju 천nne ja edu ka edaspidisteks treeninguteks!

Pildid fruktodisainist Delfis ilmusid 20.mail kasutaja hennko poolt 체leslaetud pildid fruktodisainist.


III koht meesõpetajatele Täna mängisid Teko meesõpetajad ja noormehed tartu Kutsehariduskeskuses tänavakorvpalli. Seekord läks nõnnaviisi, et õpetajad said III koha. Õpilased peavad paraku veel rohkem trenni tegema, et järgmine kord medal võita..

Hõbemedal jalgpalluritele Teko jalgpallurid saavutasid Eesti Kutsekoolispordi Liidu meistrivõistlustel hõbemedali. Esmalt mängiti 16. mail Tallinna Mehaanikoolis toimunud alagrupis viiki Tallinna Tööstushariduskeskusega ja võideti Tallinna Mehaanikakooli. 28. mail alistati Tartus poolfinaalis pärast 0 : 0 viigiga lõppenud normaalaega penaltitega Rakvere Ametikool. Finaalis tuli tunnistada aga Haapsalu Kutsehariduskeskuse paremust.

Teko võistkonnas mängisid: 1. Nikita Brõlin KK11-PV 2. Leonid Bondarenko KK11-PV 3. Daniil Gõgun KK12-PV2 4. Anton Muraveiko KK11-PV 5. Ervin Guzek KK11-PV 6. Anton Kruglikov KK11-PV 7. Anatoli Uvarov KK12-PV1 8. Vladislav Borovik KK11-PV 9. Nikita Bolohhov KK12-PV1


Käisime suvepäevadel 30. mai vihmasel hommikul startisid kuus pagar-kondiitri eriala III kursuse õpilast koos kehalise kasvatuse õpetaja Alar Põlmi ja keemik-füüsik Kaido Tiitsiga Venemaa piiri poole, Remnikule, kus tänavu peeti kümnendad kutsekoolide suvepäevad. Kui algul tee peal veel paiguti tibutas, siis enne Rakveret säras päike, mis jäigi kõigiks kolmeks päevaks särama. Sama viletsalt kui hommikune Tallinna ilm, läks ka meie esimese alaga, milleks oli näitlemine. Esitasime tantsukava, mille rütmiks jooksis taustana Elmayonesa pala „Eesti kuninganna“. Esitust hindasid ülejäänud 13 kutsekooli ja neile me ei meeldinud, ega me ise ka endaga päris rahul polnud. Samas masendusse ka ei laskunud. Esimese päeva õhtul suplesime kõrvalolevas Peipsi järves ja päeva lõpetas discotutvumisõhtu.

Kuum ilm ja kummikud

Järgmisel päeva hommikul tuli kummikud jalga tõmmata, esimeseks alaks oli jalgpall. Kohe kõigil kummikuid polnud, aga tasapisi õnnestus teistelt võistkondadelt laenata ning lõpuks saime kogu nais-meeskonna kokku. Miks kummikutes? Mitte et porine oleks olnud, aga jalgpall toimuski omapäraselt kummikutes, mis toimisid samal ajal ka säärekaitsetena. Teiseks alaks oli korvpall, kus me endale üllatuseks teenisime raskes mängus esimese võidu. Tundsime, kuidas eneseusk ja enesekindlus hakkas tekkima. Korvpall oli omapärane sellepoolest, et mängiti võrkpalliga, mis tõrkus lauapõrke kaudu sisse minemast, seega oli oluline pealtpanemine või vaba mängija, kes korvi all söötu ootas ja palli rahulikult korvi sokutas. Kolmas spordiala oli võrkpall, huvitavaks ja raskeks tegi mängimise aga see, et võrku kattis must kile, mistõttu nii mõnigi pall lipsas väga ootamatult üle võrgu. Saime hakkama! Paar võitu ja viik tulid ka sellelt alalt.

Mälumängus parimate hulgas

Pärastlõunal saime korraks ka sooja äikesevihma. Pärast vaheaega jätkus õhtu orienteerumisega, kus me saavutasime V koha. Ja siis toimus viktoriin, kus jagasime I-III kohta koos Tallinna Polütehnikumi ja Võrumaa Kutsehariduskeskusega. Napp esikohast ilmajäämine ühe valevastuse tõttu jäi ilmselt paljusid “närima”. Õhtuks sai ka selgeks, et kolmandal päeval me enam võistlussärke selga ei pea tõmbama, kuna kolmandal päeval mängitakse ainult finaalid kahe alagrupi võitjate vahel. Õnneks või kahjuks - see on küsimus, osadel meist valutas siit- sealt, osadel aga jätkus hasarti ja oleks edasi võistelnud. Korvpallis olime võitnud kõik mängud peale ühe, Tartu Kutsehariduskeskuse vastu, seega jäime koos teise alagrupi II koha omaniku Pärnumaa Kutsehariduskeskusega III-IV kohta jagama. Esimeseks tulid pingelises heitluses Tallinna Ehituskooli noored ja tartlastele jäi lõpuks teine koht. Nii jalgpallis kui ka võrkpallis jäime jagama 9.-10. kohta. Üldkokkuvõttes tunnistati kutsekoolide suvepäevade parimaks võistkonnaks Tallinna Ehituskool, teiseks tuli Tallinna Polütehnikum ja kolmandaks Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Teko jäi keskpaika, kaheksandaks. Meie alati entusiastliku Liis Jaubi sõnul olid suvepäevad väga lõbusad ja Teko võiks ka edaspidi seal osaleda. Suvepäevade traditsioon sai alguse kümme aastat tagasi Jõhvi Ametikoolist ja esialgu oli järgmise kokkusaamise läbiviijaks suvepäevad võitnud kool. 2009. aaastal muudeti seda korda ja suvepäevade korraldamist ei seotud enam võiduga. Suvepäevade kavas on mitmed spordivõistlused (sageli ebatraditsioonilised), oma fan-


taasiat saab näidata erinevaid loovusülesandeid lahendades ja ajusid ragistada viktoriiniküsimustele vastuseid otsides.

Tekot esindasid tänavustel suvepäevadel: 1. Liis Hensen 2. Liis Jaup 3. Regina Peterson 4. Kristel Reinsalu 5. Keijo Tarkiainen 6. Evelin Vilja ning õpetajad Alari Põlm ja Kaido Tiits.

Tallinna kool keelustab e-sigareti tõmbamise Avaldatud Postimehe Tarbija24: 06. juuni kell 12:47 Tallinna Teeninduskooli juhtkond on seisukohal, et elektroonilise sigareti tõmbamine imiteerib ebatervislikku käitumist, mistõttu ei ole selle tegevuse koht kooli territooriumil. Tallinna Teeninduskool uuris haridusministeeriumilt, kas koolil on lubatud kirjutada sisekorra eeskirjadesse punkt, mis keelab e-sigareti kasutamise kooli territooriumil. Ministeeriumi seisukoht oli, et kool võib seda teha, kinnitas direktor Meeli Kaldma. Kaldma sõnul ei ole sisekorra eeskirja uus punkt ametlikult veel jõustunud. «Sisedokument tahab kinnitamist uueks aastaks, aga kollektiivne sisemine kokkulepe on tehtud, kuidas asjasse suhtume,» kinnitas Kaldma, kes on ka isiklikult seisukohal, et elektroonilise sigareti tõmbamine imiteerib ebatervislikku käitumist, mistõttu ei sobi see koolitegevuse konteksti ega ka alaealistele.

E-sigaret ohtlikum?

Tallinna Kunstigümnaasiumi direktori Märt Sultsi kinnitusel on kunstigümnaasiumi territooriumil igasugune suitsetamine keelatud. «Siin arutelu koht õpilaste poolt vaadatuna puudub,» rääkis Sults, kelle sõnul on e-sigareti tarvitamine isegi ohtlikum, kuna puudub ülevaade, millega õpilased e-sigareti ampulli täidavad. Ka Liivalaia gümnaasiumi direktor Veiko Rohunurm kinnitas, et ei toeta e-sigareti kasutamist ja lubamist koolis. Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor Kalle Niinas ütles, et suhtub e-sigarettidesse eitavalt ning arvab, et need ei pea Meie õpetajalt ilmus romaan olema lastele kättesaadavad. Samas ei ole Niinas ka märganud oma koolis e-suitsetajaid. Kooli territoorium on suitsuvaba, ka e-sigarettide osas, kinnitas Niinas. E-sigarettide nikotiini sisaldavad kapslid on ravimid, mida tohib turustada pärast ravimi müügiloa väljastamist. Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso kinnitusel, ei ole nikotiini täitekapslitele keegi Eestis ravimi müügiluba seni taotlenud. Eestis koguvad populaarsust aga nikotiinivabade täitekapslitega e-sigaretid, mille tarvitamist tubakaseadus ka ei reguleeri. Kui e-sigaret ei sisalda tubakatoodet, siis ei saa sellele rakendada hetkel ka tubakaseaduses kehtestatud vanusepiirangut.


Vapustav šokolaadikoolitus Kolm meie kooli õpetajat ja üks õpilane osalesid Moskva hotelli Kempinsky peakondiiter Vladimir Terentjevi koolitusel World Chocolate Masters 2013, kus nad õppisid šokolaadiga erinevaid trikke ja kujundeid tegema. Koolitusel osalenud Diane Sarapuu-Kelderi sõnul tungis ta koos teistega sügavale šokolaadimaailma ning nägi, tundis, katsus, maitses ja proovis erinevaid šokolaaditooteid. Meister Terentjev tutvustas šokolaadi sulatamise ja tempereerimise tehnoloogiaid ning näitas samas masinaid ja töövahendeid, mida ta iga päev kasutab. Tekost koolitusel osalenud Riina Vonda, Maria Stulova ja KO12-KE õpilane Anni Peebo mitte ainult ei vaadanud suurepärase meistri imetegusid pruuni maiusega, vaid lõid käe külge ganache, trühvlite ja assortiikommide valmistamisel. “Huvitav oli jälgida pooleteisemeetrise šokolaadiskulptuuri valmimist oma ala profi käe all,” meenutas Kelder. “Eriti sügava mulje jättis peakondiitri suhtumine ja šokolaadi-entusiasm. Koolitusel sai tunda ja mõista tõelise professionaali teadmisi šokolaadist kogu oma avaruses ja mitmekülgsuses.” Koolituse korraldas Choko & GO OÜ. Tõlgi rolli täitis Andrei Volodin, kes on ka ise kondiiter ja valmistab šokolaadist hõrgutisi. Veel pilte

Koolitajast

Vladimir Terentjev on hotelli Kempinsky (Moskva) peakondiiter. Vladimir sündis Jekaterinburgis, kus ta tegi algust kondiitrikarjääriga. 2009. aastal lõpetas ta šokolaadimeistri töö Jekaterinburgis asuvas hotellis Hyatt Regency Hotel ning kolis Moskvasse. Moskvas on Vladimir olnud peakondiiter kondiitriäris Puškin, viietärnihotellis The Ritz-Carlton Moskva, chef-chocolatier kohvikuketis Volkonsky Kaiser. Vladimir on läbinud erinevaid kursusi Tšehhovi linnas Venemaal asuvas koolituskeskuses Chocolate Academy. Aastal 2011 võitis Vladimir hõbemedali International Kremlin Culinary Cup võistlustel ning võitis World Chocolate Masters 2013 konkursi Moskvas. Viimane andis talle võimaluse esindada Vene Föderatsiooni selle konkursi Pariisis toimuval finaalil. Käesoleva aasta 27.- 29. mail teeb Vladimir koolituse Tallinnas. Koolitus on väga põhjalik ning on mõeldud nendele, kes soovivad kasutada šokolaadi oma kondiitritöös, tõsta oma kvalifikatsiooni ning tutvuda nendega, kes šokolaadi töötlemisega juba tegelevad.


Grillium 2013 Osalesime sellelgi aastal kahe võistkonnaga Pärnus peetaval koolidevahelisel meistrivõistlusel grillimises „Grillium 2013“. Kokku oli Vallikääru murule kogunenud üheksateist võistkonda erinevatest kutsekoolidest ja noorteorganisatsioonidest. Võistluse eesmärgiks oli välja selgitada parim noor grillivõistkond ja grillijate oskuste tase. Võisteldi ribi-, kana- ja fantaasiavoorus. Lisaks anti eripreemiaid ja koostati võistluste üldarvestuse tabel. Üldkokkuvõttes saime neljanda (II võistkond) ja seitsmenda (I võistkond) koha 19 võistkonna hulgas. Kui eraldi voore vaadata, siis jäi Tallinna Teeninduskool neljandale kohale nii kana- kui fantaasiavoorus. Aktraktiivse esitluse edetabelis, milles hinnati fantaasiavooru etteastet, olime kolmandad. Teko võistkonda kuulusid sel aastal: I võistkonnas osalesid Egle Muuga, Priit Pinta, Siret Lauri, Laura-Marie Ojalo (KK12-KE) ja Rasmus Kolde (KK11-PE); II võistlesid Krista Soosaar, Laura Murd, Ele-Liis Pintman, Sigrit Luik ja Meelis Nõlvak (KK12-KE). Tänan üritusele kogemustega kaasaaitajaid Gunnar Torop, Arvo Ruusi, Frank Koldet ja Karl Mäed.

Diane Sarapuu-Kelder

Meie õpetajalt ilmus romaan Meie inglise keele õpetaja Roman Fokin, kelle kirjaniku pseudonüüm on P.I. Filimonov, esitles No99 kohvikus oma teist raamatut “Thalassa Thalassa” eestikeelset tõlget, kreeka keeles “Meri, meri” tähendava pealkirjaga romaan viib lugeja ühe sekti maailma. P.I Filimonovi viimase romaani peategelase Georgi pruut röövitakse. Niidid viivad salapärase Veekandjate sektini. Sektide olemusliku totalitaarsuse vastu raamat ka huvi tunneb, vahendas “Aktuaalne kaamera”. “Pühaks kujuks, mille ümber see sekt keerleb, võib olla ükskõik mis, selles raamatus selleks on vesi. Ma pole küll puutunud kokku sektidega, aga olen neist palju lugenud ja see on üsna huvitav lugemispala, ütleksin ma,” rääkis Filimonov Kirjanik Maarja Kangro ütles, et sektide või religioossuse teema on viimasel ajal populaarne ja iseäranis filmikunstis. Eesti kirjanduses käsitles teemat Rein Raua viimane romaan “Rekonstruktsioon”. “Aga kui Raua taotlus on olnud psühholoogiliselt mõista religioossuse radikaliseerumist ja isegi ohtlikku radikaliseerumist, püüet saada üheks millegi endast või inimlikust suuremaga, siis Filimonov kasutab seda motiivi siin lihtsalt kunstilise võttena,” kirjeldas Kangro. P. I. Filimonov jagab end kirjanikuna luule ja proosa vahel. Ta räägib, et nooremana ja vihasema kirjutas pigem luulet, vanemaks saades aga sihib pigem proosat. “Luuletus on pigem hetkeline impulss või mulje elust või inimestest, kas või minu tujust. Proosa on siis, kui tahan midagi öelda,” selgitas kirjanik, kes on oma uue romaani käsikirja juba kirjastusse viinud.


Järgmine Bocuse d´Or Eesti kandidaat on valitud http://www.bocusedor.ee/ 15.06.2013 Täna, 15. juunil toimus Tallinna Teeninduskoolis kokkade tippvõistlusele Bocuse d'Or Europe 2014 kandidaadi valimine. Žürii hindas paremaks restorani Cru peakoka Dmitri Haljukovi töö. Teiseks võistlejaks oli Kõue mõisa peakokk Vladimir Upeniek. Kandidaatidel tuli võistlusreglementi täites valmistada viie ja poole tunniga kaks võistlusrooga. Kohustuslike toorainetena kasutati liharoa valmistamisel Eesti lamba karreed, lambakintsu, -keelt ja lambaneere ning kalaroa puhul oli põhitooraineks siig. Dmitri Haljukov ütles peale võistlus, et võit tuli ikka üllatusena. “Liha taldriku väljapanek ja maitsed õnnestusid nagu planeeritud, aga kalarooga oleksin tahtnud veel timmida,” sõnas vastne Bocuse d´Or Eesti kandidaat. “Peab nüüd aasta kõvasti tööd tegema, et Stockholmis hästi esineda,” oli Haljukov kindel. Žüriiliikme Angelica Udekülli sõnul oli võitja töös enam särtsu ja iseloomu. “Mulle meeldis Dima kala- ja liharoa värskus ja suvisus,” tõdes Uudeküll ja lisas, et väga hästi tulid tema töös esile Eestipärased maitsed. “Näiteks kala juues oli kasutataud kohupiima ja vutimuna,” ütles hindaja. Eelmise Bocuse d´Or võistluse võitja restorani Egoist peakoka Heidi Pinnaku sõnul olid mõlemad võistlejad tugevad, kuid 14-liikmeline žürii hindas täna parimaks just Cru peakoka. "Kindlasti soovin esile tõsta nii esinduslikku žüriid kui ka professionaalset võistluste korraldust," toonitas Pinnak. Žüriisse kuulusid kulinaaria ala tipptegijad nagu näiteks Angelica Udeküll, Inga Paenurm, Heidi Pinnak, Rudolf Visnapuu, Andrus Laaniste, Emmanuel Wille, Vladislav Djatchuk, Rene Uusmees, Erki Siplane, teised Eesti Peakokkade Ühenduse liikmed, toiduajakirjanikud ja Tallinna Teeninduskooli esindaja. Bocuse d´Or Eesti korraldusmeeskond tänas Tallinna Teeninduskooli suurepärase koostöö eest võistluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Bocuse d’Or Eesti võimaldab professionaalsetel kokkadel esindada Eesti gastronoomiat rahvusvahelisel kokandusvõistlusel Bocuse d’Or, mille finaal toimub iga kahe aasta tagant Prantsusmaal Lyonis. Finaali pääsemiseks tuleb edukalt läbida Euroopa voor, mis seekord toimub 2014. aasta mais Stockholmis.

FOTO: Eesti Ekspress


19. juunil sai kümmekonna tekolasega kooli eest jalgrataste selga ronitud ja ette võetud retk Viimsi poolsaarele. Ees ootas 48 kilomeetrit peamiselt asfaltteed, tühine osa oli kruusal ja metsateel sõitmist. Kes tulid, said palju värsket õhku, kauni jume, mõned sääsehammustused ja kultuurielamuse. Esimese õrna kultuuripuudutuse saime Kumust mööda sõites, peatselt osalesime kiiruskatses Maarjamäest alla sõites, kus kiirus võib tõusta ligi 60km/h, kui pidureid ei kasuta. Kõik olid mõistlikud ja alalhoidlikud ning jõudsid täie elu ja tervise juures alla Maarjamäe kompleksi. Esimese peatuspaiga tegime Pirita vabaõhujõusaalis, kus sai ammutatud käterammu ja pikaks teekonnaks pisut selga tugevdatud.Viimsi poolsaarel põikasime korraks läbi ka õpilane Hartvigi vanavanemate kodust, kus lahke pererahvas pakkus matkalistele kommi ja morssi. Aitäh veelkord külalislahkuse eest! Rohuneeme tipus sattusid osad esimest korda ekspresident Lennart Meri koduväravasse. Rohuneeme kalmistu ja väike vahva puukirik olid vaatamisväärsused omaette. Puude varjus kõrguv Rohuneeme rändrahn jättis vägeva mulje, kindlasti oleks selle otsa ronimine omaette elamus, aga me oleme kõik lugemisoskusega seadusekuulekad looduselapsed ning lubasime endale vaid vaatlemise. Kuskil Tammneeme ja Randvere piiri peal ootas meid söögiga Gunnar Torop ja peab mainima, et einepaus oli täpselt õigel ajal. Vaimutoitu olime juba piisavalt saanud. Keha vajas kerget puhkust uut energiaportsu.Kooli poole liikudes kohtasime veel kahte takistust. Pärast Iru silda tuli ette võtta korralik mäkketõus ja Maarjamäe serval sõites meenutas mõni koht kõrgel kaljuserval liikumist. Tuli olla tähelepanelik. Tagasi jõudes näitas spidomeeter läbisõiduks 55 kilomeetrit – palju või vähe? Kuidas kellelegi, kuna keegi poolel teel väsimusest ümber ei kukkunud, võiks öelda, et paras. Suurtel rattaretkedel sõidavad pühapäevaratturid päevas 100-150 km. Aitäh Alarile matka idee ja teostuse eest! Kohtume jälle, kui toimub "Rattamatk 2014"!

Kaido Tiits


Väljavõte õppenõukogu protokollist 2013a 4. Pedagoogilise personali tunnustamine.

„Vedur 2013“ – juhtivõpetaja - eestvedaja nii valdkonna kui kooli tasandil: Ülle Toots. „Vagun 2013“ – hästi "haakuv" õpetaja või pedagoogilise personali liige: Alari Põlm, Karen Stimmer, Ljudmilla Koltsenko, Elena Raudvere, Marika Matvejeva. Lisavagun 2013 - kõik tublid eesti keele õppijaid ja stašeerijad: Svetlana Furštatova, Ljudmilla Golovatjuk, Irina Horošihh, Ljudmilla Iljina, Natalja Iltšuk, Ljudmilla Koltšenko, Olga Zimireva, Inna Parfenova, Ljudmilla Zahharova, Oksana Bessmeltseva, Ljudmilla Podkolzina, Riina Vonda, Niina Smirnina,Valeria Mõstkovski,, Tatjana Vassenjova, Diana Malkevitš, Maina Villenberg, Tatjana Kljujeva. „Rööpaseadja 2013“ – parim uus pedagoogilist tööd puudutav idee/tegevus/arendus ja rakendus: Kristina Johannes. “Jaamaülem 2013” - parim juhtkonna liige 2013: Meeli Kaldma - külalislahke perenaine, rahvusvaheliste suhete looja ja hoidja, avatud suhtleja, algatuste toetaja. Jaamaülem mõtleb suurelt! Parimad rühmajuhendajad 2013: Svetlana Furštatova, Ljudmilla Zahharova, Anne Mäe, Jekaterina Lastoštškina, Ülle Toots, Alari Põlm, Diane Sarapuu-Kelder, Diana Kaurkina, Eda Odar.


Kujundus & koostamine: Kaido Tiits, Malle Arro, Annely Raudsepp, Karen Stimmer Keeletoimetajad: Annely Raudsepp ja Marika Kuurmann Tallinna Teeninduskool Tallinn, 2013 www.teeninduskool.ee

Aastaraamat 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you