Page 2

Člověk se neprosadí vlastní silou Toto byla slova modlitby Chany poté, co porodila Samuela. Její život nebyl lehký. Dlouhé období zažívala ústrky od své „spolu-manželky“ Peniny. Penina měla děti, kdežto Chana byla neplodná. Její manžel Elkána Chanu přesto miloval více, což v Penině vzbuzovalo žárlivost. Manžel se snažil všemožně Chanu povzbuzovat, ale i tak ve svém životě prožívala odmítnutí. Často plakala, prožívala bezradnost, stavy úzkosti, bolest a ponížení.

Chana s Peninou nějakou dobu bojovala. Hledala způsob, jak ji zastavit v jejích ústrcích. Hněvala se a prožívala hořkost. Nedokázala se radovat ani v Hospodinově chrámu v době, kdy tam chodili s mužem obětovat. Sžíralo ji myšlení na to, co jí Penina dělá a jak má odrazit její útoky. Až jednou přišla k Hospodinu a řekla mu: „Ty mně vyveď z mého ponížení, jsem ochotná se vzdát čehokoli. Pokud mi dáš dítě,

chci, aby bylo Tvoje.“ Chanu při modlitbách uviděl kněz Élihu a pomohl jí uvidět v tom všem Hospodina. Díky tomu přestala mít v srdci smutek, hněv, začala se radovat a po nějaké době otěhotněla a porodila Samuele. Co je v tomto příběhu důležité pro mne, je číst, co sama poznala. Můžeme to vidět v záznamu její modlitby, kde u konce říká, že „člověk se neprosadí vlastní silou“ (1Sam 2:9).

Myslím, že je pro každého člověka přirozené, snažit se nějakým způsobem vyhrabat z nepříjemností, ústrků druhých, ponížení, samoty a čehokoli, co subjektivně prožívá jako stres. Zároveň je tady princip, kterým můžeme tyto věci překonat. Tím principem je pozvání Hospodina do těch „temných míst“, abychom jej právě v těchto místech viděli a získali naději, která „rozjasní naše tváře“. Petr Král

Ty m n ě vy ve ď z m é h o p o n í ž e n í , j s e m o c h o t en s e vz d á t č eh o k o l i .

Profile for Teen Challenge Int. Šluknov

Report červenec srpen 2017  

Report červenec srpen 2017  

Advertisement