Page 1

Sosiaalinen media pedagogisen johtamisen välineenä Aika ja paikka Koulutus toteutetaan Savonlinnassa (tarvittaessa 1 päivä Mikkelissä) 2010-2011. Kohderyhmä: Toisen asteen oppilaitosten rehtorit, johtajat ja sivistystoimenjohtajat. Koulutuksen tavoite Tavoitteena on erityisesti toisen asteen oppilaitosten johdon pedagogisten johtamistaitojen kehittäminen lisäämällä työkalupakkiin sosiaalisen median välineet. Silloin kun pedagogisen johtamisen tavoitteena pidetään organisaation / koulun perusteellista muuttamista ja kehittämistä: kaikkien sen jäsenten, oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kasvusta ja kehittymisestä huolehtimista, tarvitaan myös johtamiseen uusia välineitä. Niitä välineitä, joita erityisesti opiskelijat ja myös opettajat jo käyttävät oppimisen ja opetuksen tukena. Näitä voidaan hyödyntää omassa työssä mm. verkkovälitteisissä palavereissa, mentoroinnin välineenä ja osana oppilaitoksen strategiatyötä. Lisäksi tavoitteena on nostaa esille uusia mahdollisuuksia pedagogisen johtamisen keinojen monipuolistamiseen ja mentoroinnin edistämiseen. Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Joensuu Kuopio Savonlinna

Ilmoittautuminen: Koulutukseen ilmoittaudutaan 26.11.2010 mennessä oheisen linkin kautta: http://elomake.joensuu.fi/loma kkeet/2100/lomake.html Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan noin 2025 osallistujaa. Koulutuksen rahoitus: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta ja on siten osallistujille maksutonta materiaalin ja koulutuksen osalta. Lisätietoja: Suunnittelija Mari Muinonen 050-5050956 mari.muinonen@uef.fi

www.aducate.fi


Keskeiset sisällöt: - Pedagogisen johtamisen perusteita - Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalisen median käsitteet ja keskeiset palvelut - Viestintä nyky-yhteiskunnassa; miten tieto liikkuu? - Yhteisön viestintä ja sen kehittäminen sosiaalisen median avulla - Sosiaalinen media kokouskäytänteiden ja strategiatyön tehostajana - Missä medioissa nuoremme käyttävät aikaansa? - Minun verkkoidentiteettini; voinko näkyä verkossa? Toteutustapa Lähiopetuspäiviä 4 ja etäpäiviä 2 Lähiopetuspäivä 1: 09.12.2010 klo 9.00 – 16.00, Savonlinna Lähiopetuspäivä 2: 26.01.2011 klo 9.00 – 16.00, Savonlinna Lähiopetuspäivä 3: 01.04.2011 klo 9.00 – 16.00, Savonlinna /Mikkeli (sovitaan myöhemmin) Lähiopetuspäivä 4: 12.05.2011 klo 9.00 - 16.00, Savonlinna Etäpäivät ja niiden toteutus sovitaan koulutukseen osallistuvien kesken erikseen. Kouluttaja Kouluttajana toimii Teemu Moilanen Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta.

Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Joensuu Kuopio Savonlinna

www.aducate.fi

esite_poista  

esite koulutuksesta

esite_poista  

esite koulutuksesta

Advertisement