Pretpark Poëzie 0

Page 1

Numm

er 0


We gaan iets nieuws beginnen.Het komt hier.Iedereen kan eraan meedoen: kinderen en volwassenen, schrijvers en dichters, voor volwassenen en voor kinderen, tekenaars en kunstenaars, fotografen en ontwerpers. Professionals, amateurs. Iedereen.Maar wat is het? Hoe heet het?Het wordt een digitaal magazine. Een internettijdschrift vol poëzie. Er komen misschien ook tekeningen in en foto’s en beeldende kunst. Wellicht ook verhalen en filmpjes. Dat ligt aan wat er ingezonden wordt... door júllie!Het is geen gewóón e-magazine! Er komt niet elke keer een geheel nieuw tijdschrift. Het magazine blijft zoals het is. Het wordt alleen steeds uitgebreider. Als iemand een gedicht instuurt en de redactie vindt het goed, dan wordt het toegevoegd aan wat er al is. Zo groeit dit e-magazine tot iets dat steeds groter en uitgebreider wordt. Gedichten die eenmaal zijn geplaatst, blijven misschien wel heel lang in het tijdschrift staan, tenzij ze worden afgebroken omdat er op die plek iets nieuws wordt gebouwd. - Afgebroken? Gebouwd? Hè? Hoe kan dat? Het is toch geen gebóúw?Ja en nee. We gaan iets opbouwen, liefst met zijn allen. Niet met steen en hout, maar met taal.Hier komt Pretpark PoĂŤzie!


Numm

er 0


Het begin is er, maar de poĂŤzie moet nog komen. De pret ook. Het is een park in aanbouw. Zodra lezers, dichters en tekenaars op dit braakliggende terrein taal- en beeldwerk bouwen, groeit Pretpark PoĂŤzie tot wat het wordt. Help je mee? Er zijn een paar regels: - stuur je gedicht of ander werk naar: pp@tedvanlieshout.info - zorg dat deze informatie erbij staat: je naam, je woonplaats, je leeftijd, en als je dat wilt, een wetenswaardigheidje over jezelf of je werk, of iets dat je na aan het hart ligt - de redactie besluit of je werk geplaatst wordt en daar is geen correspondentie over mogelijk


- inzendingen van kinderen worden op een andere manier beoordeeld dan inzendingen van volwassenen, maar voor beiden geldt: ze moeten goed zijn! - je mag ook met de hele klas insturen - als je meewerkt aan PP doe je dat als sponsor; er is geen financiĂŤle vergoeding mogelijk voor het plaatsen van je werk, omdat Pretpark PoĂŤzie gratis toegankelijk is.


De landschappen van Pretpark PoĂŤzie zijn getekend door Ludwig Volbeda. De redactie is nog niet gevormd; voorlopig wordt de koers bepaald door Ted van Lieshout. Digitale adviezen zijn van Gijs van der Hammen.
Attractie Wij waren al naar het Dolfinarium geweest en de Drunense Duinen en toen moesten we van mama ook nog naar de nieuwe vriendin van papa, die we van onszelf eigenlijk nergens voor nodig hebben, en ze is ook helemaal geen attractie, maar gewoon iemand op wie papa verliefd is geworden toen het eindelijk mocht. Mama heeft gezegd dat papa heeft gezegd dat tante, zoals we haar moeten noemen, hem in luttele dagen het geluk bracht dat mama in nog geen jaren voor elkaar kreeg. Wij weten niet wat luttel is, maar het zal wel iets te maken hebben met lul, want dat is papa volgens mam, en wij vinden dat ook, want wij hóéven geen attractie. Wij willen meer zakgeld, maar dat kan niet omdat papa onze centen uitgeeft aan háár.

Dit gedicht is van Ted van Lieshout. Zijn nieuwste bundel is medio december verschenen bij uitgeverij Leopold en heet: Rond vierkant vierkant rond. Heb je een gedicht dat bij dit gedicht past? Stuur het in - naar pp@tedvanlieshout.info - en vertel waarom je het erbij vindt passen! Misschien staat het er de volgende keer náást!


Strand Een roodaangelopen meneer en een witgebleven mevrouw zitten op het strand in de zon en hij kijkt naar haar alsof zij de mooiste vrouw op aarde is. Iedereen ziet dat het niet waar is, maar niemand zegt er wat van. Ik zou het dolgraag gaan vertellen en ik zou het ook durven. Maar als er later iemand komt die míj het mooist vindt, wil ik óók niet dat er een kind aangehuppeld komt dat recht in zijn gezicht de waarheid zegt.

Dit gedicht van Ted van Lieshout is gebruikt voor het project Raadgedicht, waarbij één woord wordt weggelaten. De bedoeling is dat je dat woord raadt. Kom meer te weten over Raadgedicht door te klikken.


Dit is een zogenaamd nulnummer. Het eerste nummer verschijnt, als het goed is, op Gedichtendag 2016. Dat is 28 januari. Waar? Op www.pretparkpoezie.nl. Werk voor PP stuur je naar: pp@tedvanlieshout.info.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.