Page 1

www.thanhtuan.ucoz.com  LUYỆN THI 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO – LIÊN HỆ : 0905 77 9594 – (056) 3791688

BÀI TOÁN TÌM QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC DÀI NHẤT VÀ NGẮN NHẤT               Nếu tôi không nhầm thì dạng bài toán này năm nay là lần đầu tiên xuất hiện trong đề thi cao đẳng   2008. Xin tặng mọi người một "món ăn" do tôi chế biến. Hi vọng mọi người không cảm thấy khó chịu! + Khi vật dao động điều hoà, vật đi càng gần vị trí cân bằng thì tốc độ càng lớn, vật đi càng gần vị trí biên  thì tốc độ càng nhỏ. + Trong cùng một khoảng thời gian, tốc độ càng lớn thì quãng đường đi được càng dài và ngược lại. 1) Để quãng đường dài nhất mà vật có thể đi được trong khoảng thời gian ∆t (với 0 < ∆t < T/2) thì một nửa  thời gian đi trên đoạn MO và nửa còn lại đi trên ON. Quãng đường dài nhất mà vật có thể đi chính là đi từ M  đến N: Smax = MO + ON. Nếu chọn gốc thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương thì phương trình   dao   động:   x   =   A.cos(ω t   +

π/2)   =   A.sinω t. 

Nhanh

Chậm

x  ∆t  ⇒ Smax = 2.ON = 2 A.si n  ω.   2  E M 0 N J F 14. Quãng đường ngắn nhất mà vật có thể đi được trong khoảng  thời gian ∆t (với 0 < ∆t < T/2) thì một nửa thời gian đi trên đoạn JF và nửa còn lại đi trên FJ. Quãng đường   ngắn nhất mà vật có thể đi chính là đi từ J đến F rồi đến J: S min = JF + FJ.  Nếu chọn gốc thời gian là lúc vật  biên dương thì phương trình dao động: x = A.cosω t   ∆t  ⇒ Smin = 2.JF = 2 A − 2 Acos  ω.   2 

Câu 1.(CD­2008)Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A   và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là A. A B. 1,5.A C. A.√3 D. A.√2

Câu 2.Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ  T. Trong khoảng thời gian T/3, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là A. A B. 1,5.A C. A.√3

D. A.√2  Câu 3.Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ  T. Trong khoảng thời gian T/3, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là. B. 1,5.A D. A A. (√3 ­ 1)A C. A.√3

Câu 4.Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ  T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là A. (√3 ­ 1)A

B. 1,5.A

C. A.√3

D. A.(2 ­ √2)

1

tim quang duong di min max  

www.thanhtuan.ucoz.com 0905 77 9594

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you