Page 1

ÝÝݱVÄ֘‡˜iÝıV“ N Ôååš iÄÍ 7iL -ˆÍi v ͅi 9i>Á

"ÖÁ ¤Ïåͅ ßi>Á]

± Ônx

/…ÖÁÄ`>ß -ÖͅiÁ˜

iÝ iވV¾Ä

iÝĬ>¬iÁ

* i“LiÁ v ͅi 9i>Á>˜± ¤Ï] Ô夤 ˜ xå Vi˜ÍÄ

-7 / ˜Äˆ`i

͝`>ß

>Á͈˜iã ÄiiŽÄ ÝiÁ “Üˆi Í>އVÁi`ˆÍ Á>Íi

-¬ÁÍÄ

}}ˆiÄ Üı >Ý>ˆˆ

ß ˆ>˜ -ˆ“˜ˆV…

U iÝ iވV -Í>Íi …>Ä ¬ÁÜi˜ ˆÍ V>˜ ¬>ß ÝˆÍ… ͅi ͝¬ Íi>“Ä ˆ˜ ͅi 7iÄÍiÁ˜ ͅi͈V ˜viÁi˜Vi± /…i }‡ }ˆiÄ ÍÖÁ˜ ͅiˆÁ >ÍÍi˜Íˆ˜ ͝ ͅi LÍ͝“ v ͅi ÄÍ>˜`ˆ˜}Ä >Í Í…i *>˜ “iÁˆV>˜ i˜ÍiÁ ͅˆÄ ÝiiŽi˜`] ÄÍ>Á͈˜} ݈ͅ >Ý>ˆˆ ͝˜ˆ}…ͱ

0!2 4/4

*>}i ¤

ÖĈ˜iÄÄ

\ ´n{ >Í ¤¤]Èxx >Ä`>¶\ ´Ô¤ >Í Ô]ÈÏÈ ' **¥(+o 1(

 -- 7 ] >ÄĈÄÍ>˜Í `ˆÁiV͝Á v ¬iÁ>͈˜Ä vÁ ,>`Á֘˜iÁ ` >˜Ž] ĝÁÍÄ Í…ÁÖ}… v` 7i`˜iÄ`>ß >Í Í…i L>˜Ž¾Ä Ý>Ái…ÖÄi ˜ ¬¬iÁ ¬± /…i v` L>˜Ž ݈ ˜Ý ÄiÁÜi ĝÖͅÝiÄÍiÁ˜ iÝ iވV VÖ˜ÍˆiÄ] ˆ˜VÖ`ˆ˜} ›> ˜>] ˆ`>}] Á>˜Í >˜` ֘>±

` L>˜Ž V…>˜}iÄ …>˜`ÄÇ }iÍÄ LÄÍ

Á>Üi ÄÖąˆ· U"Ž>ãÖÁˆ -Öąˆ >Á] ݅ˆV… …>Ä Íݝ V>͈˜Ä ˆ˜  *>ĝ] ˆÄ Ái˜Ü>͈˜} Ĭ>Vi ˜ 1˜ˆ‡ ÜiÁĈÍß Üi˜Öi± *>}i x

7i>ͅiÁ

ÄÍß Ä֘˜ß ˆ}…\ xÏ Ý\ ÔÈ *>}i n

ÍÍiÁß ¬ˆVŽÄ iÝ iވV *ˆVŽ Ï\ x‡Ï‡{ ,>`Á֘˜iÁ >ą\ ¤Ï‡È‡n‡¤š‡ÔÔ *ÝiÁL>\ ¤š‡Ô¤‡Ôχ{å‡{n * \ ÔÈ Í Í͝\ ԇχÔn‡Ôš‡Ï{ \ É /iÞ>Ä *ˆVŽ Ï\ ¤‡Ô‡Ï

>ˆß {\ å‡Ï‡x‡Ï

>ą ˆÜi\ ȇ¤š‡ÔɇÏχÏÉ Í͝ /iÞ>Ä\ x‡¤x‡Ôɇ{å‡xå‡xÔ

ÖĈ˜iÄÄ

>ÄĈvˆi`

ÁÄÄݝÁ`

i>Á LLß `ˆÍÁˆ> V>Ê-Í>Íi "LˆÍÖ>ÁˆiÄ -¬ÁÍÄ /6

x š‡¤å È É { ԇÏ] É É ¤‡{ É

*Áˆ˜Íi` ˜ ÁiVßVi` ¬>¬iÁ

¬ßÁˆ}…Í Ô夤

ß ąiß iiŽÄ

 0O 04!!:0½ $

0 /4 0 u ÝÌÓ Qnn¢ ïnAÏÓ ÓŽ¢[n ݋n —¨[A— {¨¨e QA¢– ‹AÓ Qnn¢ AQ—n ݨ ÝA–n en¢Ýne [A¢Ó ¨{ Ó¨æ· ¨Ï QæӋn—Ó ¨{ A· ·—nÓ •æÓÝ Qn‚Ž¢¢Ž¢‚ ݨ QÏæŽÓnb ‹AÓÝÏ梂 Qï ÓݨÏn ·¨—Ž[ŽnÓ ¨¢ Ž¢ÓæÏA¢[n A¢e —ŽAQŽ—ŽÝï½ —— ݋AÝ ŽÓ ÓnÝ Ý¨ [‹A¢‚nb ÓAïÓ /nQn[[A /n¢ÝnώAb eŽÏn[ݨÏb ӎ¢[n ¯¤¤¤b ¨{ AÓ Ïæ[nÓÌ AÓA en -nÏn‚ÏŽ¢¨Ó nnςn¢[ï {¨¨e QA¢–b 틎[‹ eŽÓÝώQæÝnÓ æ· Ý¨ ¯õØ nnςn¢[ï Q¨înÓ ¨{ {¨¨e A eAïb ßsbõõõ Q¨înÓ Ž¢ A—— Ž¢ äõ¯õ½ 2‹n ¨æ¢ŽÝï [ݎ¨¢ ‚n¢[ï ¨{ 0¨æ݋nÏ¢ !ní nî Ž[¨ ŽÓ ‹A¢eŽ¢‚ ¨ìnÏ ŽÝÓ {¨¨e QA¢– ¨·nÏAݎ¨¢Ó ݨ —Qæ ÄænÏÄænQAÓne /¨AeÏ梢nÏ ¨¨e A¢– ¨{ !ní nîŽ[¨b 틎[‹ 펗— A¢¢¨æ¢[n ݨeAï ݋n ÓÝAÏÝ ¨{ eŽÏn[Ý {¨¨e eŽÓÝώQæݎ¨¢ ݋Ϩ悋¨æÝ ¨¦A ¢Ab ÏA¢eb æ¢A A¢e ŽeA—‚¨ [¨æ¢ÝŽnÓ AÝ ŽÝÓ íAÏn‹¨æÓnb äõõ¯ ¨··nÏ ¨¨·½ 2‹n Ýí¨ ¨Ï‚A¢ŽóAݎ¨¢Ó ‹Aìn A—ÏnAeï Qnn¢ í¨Ï–Ž¢‚ ݨ ‚n݋nÏ {¨Ï ӎî ïnAÏÓ½ /¨AeÏ梢nÏ É‹AÓ {¨¨e ín e¨¢ÌÝ ‹Aìn A[[nÓÓ Ý¨ ώ‚‹Ý ¢¨íb A —¨Ý ¨{ {¨¨e {Ϩ :A—AÏÝb {Ϩ 0AÌÓb A —¨Ý ¨{ eŽ{{nÏn¢Ý ÓݨÏnÓbÊ /n¢ÝnώA ÓAŽe½ É¨Ï ïnAÏÓb ín ‹Aìn¢ÌÝ Qnn¢ AQ—n ݨ ‚nÝ A¢ï݋Ž¢‚ {Ϩ ݋n½ 2‹nï ínÏn ݋Ϩ펢‚ ŽÝ Ž¢ ݋n ÝÏAӋ½ ¹/¨AeÏ梢nϺ ‚nÝÓ ŽÝ Ž¢ QŽ‚ ÄæA¢ÝŽÝŽnÓ½Ê !¨Ý ¨¢—ï ݋AÝb QæÝ Ý‹n ¢ní ÓÝÏæ[ÝæÏn 펗— A——¨í {¨¨e QA¢–Ó —Ž–n AÓA en -nÏn‚ÏŽ¢¨Ó ݨ Qæï ¨Ïn {ÏnӋ A¢e ìAώne {¨¨e

>Vi v …Ö˜}iÁ U/…i >ÜiÁ>}i “˜Í…ß ˆ˜‡ V“i v >˜ i“iÁ}i˜Vß v` ÁiVˆ¬ˆi˜Í ˆÄ fšåå

UÁi ͅ>˜ šå]ååå V…ˆ‡ `Ái˜ >Ái vi` Lß ,>`Á֘‡ ˜iÁ iÜiÁß ßi>Á

U“ÄÍ ˜i‡Í…ˆÁ` v

…ÖÄi…`Ä ÄiÁÜi` Lß ,>`Á֘˜iÁ ˆ˜VÖ`i >Í i>ÄÍ ˜i i“¬ßi` >`֏Í

UÁi ͅ>˜ {å ¬iÁVi˜Í

v v` ÁiVˆ¬ˆi˜ÍÄ …>Üi > …ÖÄi…` “i“LiÁ ˆ˜ ¬Á …i>Í…

UÁi ͅ>˜ {å ¬iÁVi˜Í

v Äi˜ˆÁÄ ÁiViˆÜˆ˜} }ÜiÁ˜‡ “i˜Í Li˜ivˆÍÄ ˜ii` v` >ÄĈÄÍ>˜Vi

U"˜ß n ¬iÁVi˜Í v ,>`‡ Á֘˜iÁ Vˆi˜ÍÄ >Ái …“i‡ iÄÄ

U/…i ˜ii` vÁ i“iÁ}i˜Vß v` …>Ä ÁˆÄi˜ Ïå ¬iÁVi˜Í ͝ {å ¬iÁVi˜Í ˆ˜ ÁiVi˜Í

¨Ïn {ÏnÄæn¢Ý—ïb ·nϋA·Ó ݋Ïnn ݎnÓ A ínn–b Ž¢ÓÝnAe ¨{ ¨¢[n½ É-¨ÝAݨnÓb —nÝÝæ[nb [AQQA‚nÓb ÓÝÏAíQnÏώnÓb nA¢ ‚¨¨eb ‚¨¨eb ‚¨¨e {¨¨eb {ÏnӋ {¨¨ebÊ /n¢ÝnώA ÓAŽe½ É2‹n [—Žn¢ÝÓ AÏn ÏnA——ïb ÏnA——ï ‹A··ï í‹n¢ ݋nï Ónn ݋AÝ ín ‹Aìn ·Ï¨eæ[n½Ê /¨AeÏ梢nÏb A ¢¨¢·Ï¨{ŽÝ ¨Ï ‚A¢ŽóAݎ¨¢b Ón——Ó ݋n {¨¨e ݨ AŽe A‚n¢[ŽnÓ AÝ enn· eŽÓ[¨æ¢Ýb —nÓÓ Ý‹A¢ ¯¤ [n¢ÝÓ A ·¨æ¢eb ¨Ï ݋Ïnn e¨——AÏÓ A¢e [‹A¢‚n {¨Ï A [AÓn ¨{

ßi>ÁÄ] > Á>Íi ˜Í Äii˜ Ĉ˜Vi ͅi Ái>Í i¬ÁiÄĈ˜ -ÖÁVi\ ,>`Á֘˜iÁ ` >˜Ž

v ßÖ } U7…>Í\ ˜¬ÁvˆÍ Á}>˜ˆ‡ ã>͈˜ ,>`Á֘˜iÁ ` >˜Ž v iÝ iވV >˜‡ ˜Ö˜ViÄ ˜iÝ >Ái> v`‡ `ˆÄÍÁˆLÖ͈˜ ¬>˜

U7…i˜\ ¤\Ïå ¬±“± ͝`>ß U7…iÁi\ ,>`Á֘˜iÁ¾Ä v`‡`ˆÄÍÁˆLÖ͈˜ Ý>Ái‡ …ÖÄi] Ôåå¤ ¬¬iÁ ¬

U˜v\ ˜¬ÁvˆÍ >}i˜VˆiÄ ˆ˜ÍiÁiÄÍi` ˆ˜ ¬>Á͘iÁˆ˜} ݈ͅ ,>`Á֘˜iÁ V>˜ V> ®xåx¯ Ï{š‡nn{xÇ ÁiĈ‡ `i˜ÍÄ ˆ˜ÍiÁiÄÍi` ˆ˜ …i¬ˆ˜} Á `˜>͈˜} V>˜ ÜˆÄˆÍ ÝÝݱÁÁvL±Á} Á V> ®xåx¯ Ô{ȇÔåxÔ±

¯ä Q¨înÓ ¨{ [nÏnA—b /n¢ÝnώA ÓAŽe½ É QAӎ[ {¨¨e Q¨îb ín ·æύ [‹AÓn íŽÝ‹ e¨¢Aݎ¨¢Óa {—¨æÏb QnA¢Ób ώ[nb QA–Ž¢‚ ·¨íenÏb [‹nnÓnb [¨Ï¢ ݨÏݎ——AÓb Aύ ‚Aώ¢nb —AÏeb A¢e A—— ݋n {¨¨e eώìnÓ {Ϩ ݋n [¨æ¢ŽÝïb [‹æÏ[‹nÓ A¢e ‚Ϩæ·Ó ¹[¨¢ ÝώQæÝnº [A¢¢ne ‚¨¨eÓb [nÏnA—Ób ·AÓÝAÓbÊ /n¢ÝnώA ÓAŽe½ æÝ Ý‹AÝÌÓ ¢¨Ý A [¨¢ÓŽÓÝn¢Ý Óæ··—ïb A¢e Ïn[Ž·Žn¢ÝÓ [A¢ ¨¢—ï [¨n

"˜ ͅi }Áˆ`ˆÁ˜

˜`iÞ

Ü± ͝ ÍÁˆ“ vˆ“ Í>Þ Li>ŽÄ

ÄÍ ¬¬ÁÍ֘ˆÍß vÁ -1· Á“iÁ V>V… vˆiÄ …ˆ}… >Í ˜iÝ …“i

-ii “Ái UÁ > Ž >Í …ˆ}…ˆ}…ÍÄ

ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

v /˜ß ->“Öi¾Ä ͈“i >Í -1] Äii ¬>}i Ô±

0 /4 0 u ¢ ¨ÓÝ [AӍ nÓb A ߀}× Ïn[¨Ïe í¨æ—e¢ÌÝ Qn ÏnAÓ¨¢ ݨ [n—nQÏAÝn½ Ý !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝïb ‹¨ínìnÏb ŽÝÌÓ Ý‹n ݋ŽÏeQnÓÝ Aϖ A ‹nAe {¨¨ÝQA—— [¨A[‹ ‹AÓ nìnÏ 0Aæn— Ïn[¨Ïeneb A¢e ŽÝÌÓ ‹n—e Qï 2¨¢ï 0Aæn—b 틨 ÏA¢ ݋n ÝnA {Ϩ ¯¤¤× ݨ äõõ€½ 0Aæn—ÌÓ [¨¢ÝÏA[Ý íAÓ¢ÌÝ Ïn ¢níne A{ÝnÏ A }Ø Ïn[¨Ïe Ž¢ äõõ€½ n ín¢Ý ¨¢ ݨ 0¨æ݋nAÓÝ ŽÓÓ¨æώ 0ÝAÝnb A nQnÏ ¨{ ݋n ¨¨ÝQA—— ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· 0æQeŽ ìŽÓŽ¨¢b A¢e ݋ŽÓ ïnAÏ í¨¢ ݋n eeŽn /¨QŽ¢Ó¨¢ íAÏe AÓ Ý‹n 0 [¨A[‹ ¨{ ݋n ïnAϽ

0Aæn—ÌÓ Ïn[n¢Ý Óæ[[nÓÓ ‹AÓ QÏ¨æ‚‹Ý AQ¨æÝ Ý‹n ÄænÓݎ¨¢b eŽe ! 04 ‚nÝ ÏŽe ¨{ ‹Ž ݨ¨ Ó¨¨¢Å ¢e [¨æ—e ‹n ‹Aìn —Ž{Ýne ݋n ·Ï¨‚ÏA Ž¢ ݋n ïnAÏÓ Ý‹AÝ {¨— —¨íne ‹ŽÓ en·AÏÝæÏnÅ {ÝnÏ A——b ! 04 ‹Ae Ýí¨ íŽ¢¢Ž¢‚ ÓnA Ó¨¢ÌÓ eæώ¢‚ 0Aæn—ÌÓ nŽ‚‹Ý ïnAÏ Ýn¢æÏnb A¢e ¨¢—ï {¨æÏ Ý¨ÝA— Ž¢ ݋n —AÓÝ €ß ïnAÏÓ½ É<¨æ e¨¢ÌÝ {ŽÏn A [¨A[‹ íŽÝ‹ {Žìn íŽ¢Ó ¹Ž¢ ‹ŽÓ {Ž¢A— ÓnAÓ¨¢º AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝnbÊ ÓAŽe 2Ž

—Ž{{¨Ïeb A AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹ ‚ÏAeæAÝn 틨ÌÓ {¨——¨íne ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— {¨Ï A¢ï ïnAÏÓ½ É<¨æ [AÏÏï ‹Ž ¨{{ ¨¢ ï¨æÏ Ó‹¨æ— enÏÓ½Ê ïnAÏ A{ÝnÏ ‚¨Ž¢‚ 䍤b ݋n /ne‹Aí–Ó {Ž¢ŽÓ‹ne ¤ß ݋ŽÓ ÓnA Ó¨¢b í¨¢ ݋n $‹Ž¨ 9A——nï ¨¢

04!!:0 0-$/20 2$/

{nÏn¢[n A¢e nìn¢ÝæA——ï —¨ÓÝ

n[½ € ݨ AÓÝnÏ¢ :AӋŽ¢‚ݨ¢ u 틎[‹ í¨æ—e ‚¨ ¨¢ ݨ 펢 ݋n 0 ݎݗn u Ž¢ ݋n Ón[¨¢e Ϩæ¢e ¨{ ݋n ! ŽìŽÓŽ¨¢ ¨¨ÝQA—— ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· 0æQeŽ ìŽÓŽ¨¢ ·—Aï¨{{Ó½ É2‹AÝÌÓ ‚ÏnAÝ ¢níÓ {¨Ï [¨A[‹ 0A½ [A¢ÌÝ ÓAï ̝ ÓæϷώÓne ݋¨æ‚‹bÊ ÓAŽe {¨ÏnÏ ‚‚Žn ¨{ {n¢ÓŽìn ÝA[–—n Ž–n AÏݎ¢nób 틨 íAÓ íŽÝ‹ ݋n ·Ï¨‚ÏA {¨Ï Ýí¨ ïnAÏÓ æ¢enÏ 0Aæn—½ Én íAÓ A ‚ÏnAÝ ·nÏÓ¨¢ A¢e A ‚ÏnAÝ [¨A[‹½Ê ·—AïnÏÌÓ [¨A[‹ ݨ Qn ÓæÏn½ É<¨æ eŽe¢ÌÝ íA¢Ý A eŽ[ÝAݨÏbÊ ÓAŽe {¨ÏnÏ ‚‚Žn en{n¢ÓŽìn QA[– 0ŽeennÄ 0‹AQAóó½ Én íAÓ A —nAenÏb QæÝ ŽÝ íAÓ¢ÌÝ ‹ŽÓ íAï ¨Ï Ý‹n ‹Ž‚‹íAï½ ìnÏïQ¨eï n¢ •¨ïne ‹Ž A¢e ín ‹Ae Ó¨n Óæ[[nÓÓ½Ê

/…i ßi>ÁÄ Í…>Í vÝi` {ÝnÏ Ý‹n äõõä ÓnAÓ¨¢ u A

-—nAÓn Ónn $02b -A‚n ä

¨¢[n A ¨¢Ý‹½ É AïQn ï¨æ ‚nÝ {¨æÏ Q¨înÓ ¹¨{ [A¢¢ne ‚¨¨eÓº {Ϩ A [‹æÏ[‹ eώìn ¨ìnÏ Ý‹n ínn–n¢e½ 2‹AÝ íŽ—— ‚¨ ÏnA——ï ÄæŽ[– Ž¢ ݋n ¨Ï¢Ž¢‚½ 2‹AÝÌÓ í‹nÏn ¨æ¢ŽÝï [ݎ¨¢ í¨æ—e [¨n Ž¢½Ê 2‹n ¢nne ŽÓ nÓ·n[ŽA——ï ‹Ž‚‹ ώ‚‹Ý ¢¨íb /n¢ÝnώA ÓAŽeb íŽÝ‹ äbõõõ ¨Ïn ·n¨·—n Ónn–Ž¢‚ AӍ ӎÓÝA¢[n Ž¢ äõ¯õ [¨·AÏne ݨ äõõ¤½ É$æÏ ¢æQnÏÓ ‹Aìn ‚¨¢n æ·b A¨¢‚ ݋n í¨Ï–Ž¢‚ {AŽ—ŽnÓ u ¢¨Ý ݋n n—enϗï u QæÝ A eAe A¢e A ¨ A¢e ݋nï ‹Aìn ݨ í¨Ï–b ݋nï e¨¢ÌÝ ‹Aìn æ¢n·—¨ï n¢ÝbÊ Ó‹n ÓAŽe½ É:n ‹Aìn ‹Ae ¨æÏ ¢æQnÏÓ ‚¨ æ· ÓŽ‚¢Ž{Ž[A¢Ý —ï½Ê /¨AeÏ梢nÏ ‹¨·nÓ Ý¨ eŽÓÝώQ æÝn }õõbõõõ ·¨æ¢eÓ ¨{ {¨¨e Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ¨¢Ý‹Ó ¨{ äõ¯¯b Ó·¨–nÓí¨A¢ 0¨¢ïA :AÏíŽ[– ÓAŽe½ É!ní nîŽ[¨ [¨¢ÝŽ¢ænÓ Ý¨ Qn ÏA¢–ne ¹A¨¢‚ ÓÝAÝnÓº AÓ ¨¢n ¨{ ݋n ‹Ž‚‹nÓÝb Ž¢ ·¨ìnÏÝï ÏAÝnÓbÊ :AÏíŽ[– ÓAŽe½ Ó ·AÏÝ ¨{ AÓÓ李¢‚ ÏnÓ·¨¢ ӎQŽ—ŽÝï ¨{ ÌÓ AÓ Ïæ[nÓ íAÏn‹¨æÓnb /¨AeÏ梢nÏ ‹AÓ ÓÝAÏÝne ‹ŽÏŽ¢‚ n·—¨ïnnÓ A¢e Ž¢Ýn¢eÓ Ý¨ Qn‚Ž¢ eŽÓÝώQæݎ¢‚ {¨¨e ݨ Ó¨æ· –ŽÝ[‹n¢Ób {¨¨e ·A¢ÝώnÓ A¢e Ӌn—ÝnÏÓ Qï ݋n n¢e ¨{ ݋n ¨¢Ý‹½ 0ݎ—— ݨ Qn en ÝnϝŽ¢ne ŽÓ ‹¨í A¢ï Ó¨æ݋ nÏ¢ !ní nîŽ[¨ Ïnӎen¢ÝÓ AÏn Ž¢ ¢nne ¨{ ŽÝÓ ÓnÏìŽ[nÓb :Aύ íŽ[– ÓAŽeb QæÝ A •æÓݍ[¨·—nÝne ‹æ¢‚nÏ ÓÝæeï {¨æ¢e ݋AÝ €õbõõõ !ní nîŽ[¨ Ïnӎen¢ÝÓ

-—nAÓn Ónn $$ b -A‚n ä

0!2 u Ó ÓæQӎeŽóŽ¢‚ ¨ìŽnA–nÏÓ íŽÝ‹ ÝAî·AïnÏÓÌ ¨¢nï A Ó¨æ¢e Ž¢ìnÓݝn¢Ý ¨Ï A ‚¨ìnÏ¢n¢Ý ‚ŽìnAíAïÅ !nŽÝ‹nÏ !ní nîŽ[¨ —n‚ŽÓ—A ݨÏÓ ¢¨Ï n[¨¢¨ŽÓÝÓ [A¢ A‚Ïnn ¨¢ A¢ A¢ÓínϽ -nϋA·Ó ݋n ¨¢—ï [nÏÝAŽ¢Ýï ŽÓ Ý‹AÝ ¨ì½ 0æÓA¢A AÏݎ¢nó ‹AÓ ·Ž[–ne A {Ž‚‹Ý íŽÝ‹ ¨——ïí¨¨e AÓ ¨¢n ¨{ ‹nÏ {ŽÏÓÝ A[ݎ¨¢Ób ·Ï¨·¨Ó Ž¢‚ ݨ [æÝ ÓæQ ӎeŽnÓ {¨Ï ¨ìŽnA–nÏÓ Ž¢ A ÓÝAÝn 틨Ón {Ž— Ž¢ eæÓÝÏï ‹AÓ nî ·—¨ene eæώ¢‚ ݋n —AÓÝ en[Aen½ AÏݎ¢nób A /n·æQ—Ž[A¢b íA¢ÝÓ Ý¨ Ïneæ[n ÝAî [ÏneŽÝÓ {¨Ï {Ž— ·Ï¨eæ[ݎ¨¢Ó {Ϩ ä} ·nÏ[n¢Ý ݨ ¯} ·nÏ[n¢Ý½ 0‹n ÓAŽe ݋n [‹A¢‚n í¨æ—e ÓAìn ÓÝAÝn ÝAî·AïnÏÓ kä} Ž——Ž¨¢ ݋ŽÓ ïnAϽ !ænϨæÓ ¨Ý‹nÏ ‚¨ìnÏ¢¨ÏÓb Óæ[‹ AÓ /n·æQ—Ž[A¢ /Ž[– 0¢ïenÏ ¨{ Ž[‹Ž‚A¢b A—Ó¨ íA¢Ý ݨ [æÝ ¨¢nï {¨Ï ݋n ¨ìŽn Ž¢eæÓÝÏï½ Ž[‹Ž‚A¢ ‹AÓ ‹Ae ݋n ¢Aݎ¨¢ÌÓ ¨ÓÝ ‚n¢nϨæÓ ¨ìŽn ÓæQӎeï ӎ¢[n äõõsb QæÝ A ÓÝAÝn ÓÝæeï ÓAŽe ݋n [¨ÓÝ ¨{ ݋n ·Ï¨‚ÏA ¨æݍ ínŽ‚‹ne ݋n Qn¢n{ŽÝÓ½ 0ÝæeŽnÓ Ž¢ !ní nîŽ[¨ ‹Aìn ÏnA[‹ne eŽ{{nώ¢‚ [¨¢[—æӎ¨¢Ó ¨¢ í‹n݋nÏ ÝAî·AïnÏ Óæ··¨ÏÝ {¨Ï ¨ìŽnA–nÏÓ ‹AÓ ·AŽe ¨{{ ݋Ϩ悋 ¨Ïn •¨QÓ A¢e Ïnìn¢æn½ æÝ !ní nîŽ[¨ ÓÝAÝn /n·½

n¢¢ŽÓ Ž¢ÝŽ‚‹ ÓAŽe æӎ¢‚ ÝAî ¨¢nï ݨ ‹n—· ݋n ¨ìŽn Ž¢eæӍ ÝÏï ŽÓ QAe ·æQ—Ž[ ·¨—Ž[ï½ n ‹AÓ ÏnŽ¢ÝϨeæ[ne A QŽ—— ݨ –Ž—— ݋n ¨ìŽnA–nÏ ÓæQӎeï A—ݨ‚n݋nϽ Ž¢ÝŽ‚‹b //¨Óín——b ÓAŽe ݋n Qn¢n{ŽÝÓ ¨{ ݋n {Ž— Ž¢eæÓÝÏï AÏn nîA‚‚nÏAÝne A¢e ݋n ÓæQӎeï {¨Ï ¨——ïí¨¨e ·æÝÓ A QæÏen¢ ¨¢ ÝAî ·AïnÏÓ½ É{ {Ž— ·Ï¨eæ[nÏÓ Ó·n¢e k¯bõõõ ݨ {nne ·n¨·—n ¨¢ A ÓnÝb ݋nï Ïn[nŽìn A [‹n[– {Ϩ ݋n ÓÝAÝn {¨Ï kä}õ Qn[AæÓn {¨¨e ŽÓ A ·Ï¨eæ[ݎ¨¢ [¨Óݽ !¨ ¨Ý‹nÏ Ž¢eæӍ ÝÏï ‚nÝÓ Ý‹AÝbÊ Ž¢ÝŽ‚‹ ÓAŽe½ ¢¨Ý‹nÏ /n·æQ—Ž[A¢b ÓÝAÝn 0n¢½ 0æn :Ž—Ó¨¢ n{{¨ÏÝ ¨{ 0A¢eŽA -Aϖb ÓAŽe ݋n ÓÝAÝn ÓæQӎeï íAÓ A ӝA—— ·ÏŽ[n {¨Ï ݋n •¨QÓ A¢e Ïnì n¢ænÓ ‚n¢nÏAÝne Qï ¨ìŽnA– Ž¢‚ ·Ï¨•n[ÝÓ½ É2‹n ¨¢—ï Ž¢eæÓÝÏï Ž¢ !ní nîŽ[¨ ݋AÝ ‹Ae ÓæÓÝAŽ¢ne ‚Ϩí݋ ŽÓ ݋n {Ž— Ž¢eæÓÝÏïbÊ n{ {¨ÏÝ ÓAŽe½ 0‹n ÓAŽe ¨ìŽnÓ ‹Ae Qn[¨n A Ó¨·‹ŽÓݎ[AÝne n¢ÝnϷώÓn Ž¢ ݋n

-—nAÓn Ónn 2;b -A‚n ä

}}ˆiÄ >ˆ“ vÁ Ái` V>Á¬iÍ 04!!:0 /-$/2

0 /4 0 u 2í¨ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï ÓÝæen¢ÝÓ AÏn ÓnŽ{Ž¢A—ŽÓÝÓ Ý¨ ÓnÏìn AÓ Ýì4 [¨ÏÏnÓ·¨¢en¢ÝÓ AÝ Ý‹n $Ó[AÏÓb A¢e ݋nï ¢nne ï¨æÏ ì¨Ýn½ { •¨æÏ¢A—ŽÓ ÓÝæen¢Ý ÏA¢eŽ -AÏÏn—— A¢e eŽ‚Ž ÝA— {Ž—A–Ž¢‚ ÓÝæen¢Ý +'* (3 %* ¢‚n—A AÏen¢Qæς u -1 -/1 /- ˜}i> 틨 nA[‹ í¨Ï– {¨Ï / >Á`i˜LÖÁ}] ivÍ] >˜` Á>˜`ˆ :29 !níÓää ¨¢ *>ÁÁi ˜ii` ߝÖÁ ܝÍi ͝ Li [A·æÓ u A–n ŽÝ ݨ “ÍÜ1 VÁÁiĬ˜`i˜ÍÄ >Í Í…i ݋n {Ž¢A—ŽÓÝ —nìn—b ݋nï nÏÁ` V>`i“ß Ý>Á`ı 펗— Qn {—¨í¢ ݨ ¨Ó ¢ ‚n—nÓ Ý¨ Qn [¨ÏÏnÓ·¨¢en¢ÝÓ {¨Ï 29 AÝ Ý‹n sßÏe [Aenï íAÏeÓ nQ½ ä×½ 2‹nï AÏn [¨·nݎ¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ ÓÝæen¢ÝÓ {Ϩ ¨{Ӎ ÝÏA 4¢ŽìnÏӎÝïb Ae¨¢¢A 4¢ŽìnÏӎÝïb !ní <¨Ï– 4¢ŽìnÏӎÝïb 4¢Ž ìnÏӎÝï ¨{ n¨Ï‚ŽAb 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ ŽAŽb 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ ŽÓÓ¨æώ A¢e 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ A—Ž{¨Ï¢ŽA ¨Ó ¢‚n—nÓ½ 2¨ ì¨Ýn {¨Ï ݋n ! 04 [Ïníb ìŽÓŽÝ ‹ÝÝ·aÙÙííí½Ýìæ½[¨ÙӋ¨íÓÙӋ¨íӍ{nAÝæÏne[¨¢Ýn¢ÝÙ¨Ó[AÏӍ [¨ÏÏnÓ·¨¢en¢Ý[¨¢ÝnÓݍݨ·¯õÙ½ <¨æ 펗— ¢nne ݨ Ïn‚ŽÓÝnÏb A¢e ݋n¢ ï¨æ [A¢ ÓæQŽÝ ¨¢n ì¨Ýn ·nÏ eAï½ 2¨ ÏnAe ¨Ïn AQ¨æÝ Ý‹n ÓÝæen¢ÝÓ A¢e ݨ ìŽní A Ýí¨Ž¢æÝn ìŽen¨ {Ϩ ݋n enÓ[ώQŽ¢‚ í‹ï ݋nï Ӌ¨æ—e 펢 ݋n A¢¢æA— Ýì4 $Ó[AÏÓ ¨ÏÏnÓ·¨¢en¢Ý ¨¢ÝnÓÝb ÏnAe ݋ŽÓ ÓݨÏï AÝ —[Ó梍 ¢níÓ½[¨½


Ô U 2‹æÏÓeAïb A¢½ ¯ßb äõ¯¯04!!:0

," * ¤

-"1 "t ,iÝ>Á` vviÁi` ˆ˜ Ĭ>Íi v LÖÁ}>ÁˆiÄ 04!!:0 /-$/2

É0·A[n·¨ÏÝ {æÝæÏn ½½½ æ¢[nύ ÝAŽ¢Êb Q¨ï ÝA—– AQ¨æÝ A Ӌ¨[–nÏb ŽÓ ݋nÏn A¢ï¨¢n 틨 ‹AÓ nìnÏ Ý‹¨æ‚‹ ¨Ý‹nÏíŽÓnÅ ˜˜˜ ÓæÓ·n[Ý Ý‹AÝ Ý‹n Ó[‹Žó¨ ·‹Ïn¢Ž[ —æ¢Aݎ[ Ӌ¨¨ÝnÏ Ž¢ 2æ[Ó¨¢ 펗— ‹Aìn ¨Ïn Ž¢ [¨¨¢ íŽÝ‹ 2ÏAìŽÓ Ž[–—n ݋A¢ íŽÝ‹ A¢ï 2nA -AÏÝï n QnϽ 2‹¨Ón ·¨—ŽÝŽ[¨Ó A¢e ÝA—– Ž¢‚ ‹nAeÓ í‹¨ AÝÝn·Ý ݨ Ó·Ž¢ ݋ŽÓ AÝϨ[ŽÝï ݨ {¨ÏíAÏe ݋nŽÏ ¨í¢ A‚n¢eAÓ Ó‹¨æ—e Qn AӋAne ¨{ ݋nÓn—ìnÓ½ ˜˜˜ ‚ænÓÓ ínÌìn •æÓÝ Ónn¢ A¢ nîA·—n ¨{ í‹AÝ 0‹AÏϨ¢ ¢ ‚—n [A——ne É0n[¨¢e n¢e n¢Ý ÏnneŽnÓ½Ê ˜˜˜ 2‹n AÓ Ïæ[nÓ ¨¢ìn¢ÝŽ¨¢

n¢ÝnÏ ‹AÓ Ó[‹neæ—ne A ݋Ïnn eAï ‚æ¢ Ó‹¨í Ž¢ nQÏæAÏï½ A Ž¢[n¢Óne ݋AÝ ¨æÏ ¨¢ìn¢ ݎ¨¢ n¢ÝnÏ ŽÓ QnŽ¢‚ æÓne ݨ ·Ï¨¨Ýn ‚æ¢ ¨í¢nÏӋŽ·½ ˜˜˜ Ͻ AÏóAb ï¨æ Q—ní ï¨æÏ {ŽÏÓÝ A··¨Ž¢Ýn¢Ý½ AïQn ݋ŽÓ A··¨Ž¢Ýn¢Ý ŽÓ Ž¢Ýn¢ene ݨ ‚AŽ¢ Óæ··¨ÏÝ {Ϩ —¨[A— enìn— ¨·nÏÓ½ Ý ŽÓ ¢¨ Ón[ÏnÝ Ï½ n¢ Aϖ íAÓ Ž¢ Qne íŽÝ‹ enìn—¨· nÏÓ Ý‹Ï¨æ‚‹¨æÝ ‹ŽÓ Ýn¢æÏn AÓ [¨æ¢ŽÝï enìn—¨·n¢Ý eŽ Ïn[ݨϽ ˜˜˜ 2‹A¢– ï¨æ {¨Ï ï¨æÏ Ïn[n¢Ý AÏݎ[—nÓ AQ¨æÝ ¨æÏ —¨[A— Ó¨— eŽnÏÓÌ ŽÓӎ¨¢ ݨ ¨Ó¨ì¨½ Ý ŽÓ ÏnA——ï ¢Ž[n ݨ ‹Aìn Ó¨n Ïn[¨‚¢ŽÝŽ¨¢ A¢e Óæ··¨ÏÝ {Ϩ ݋n [¨æ¢ŽÝï½ nÝÌÓ –nn· ݋n Ó¨—eŽnÏÓ A¢e ݋nŽÏ {AŽ—ŽnÓ Ž¢ ¨æÏ Ý‹¨æ‚‹ÝÓ A¢e ·ÏAïnÏÓ eæύ Ž¢‚ ݋ŽÓ eŽ{{Ž[æ—Ý ݎn½ ˜˜˜ -—nAÓnb n¢¨æ‚‹ A—ÏnAeï ¨{ AÏݎ¢nó A¢e A—— ݋nÓn ɨA݋ ¨{ ¨{{Ž[nÊ ¨¢ ݋n {Ϩ¢Ý ·A‚n½ <¨æ AÏn ¢¨Ý ‚¨Ž¢‚ ݨ [¨¢ìŽ¢[n æÓ Ý‹AÝ Ó‹nÙ݋nï̗— Qn AQ¨ìn ݋n ÏnÓÝ ¨{ ݋n Qï ÏnÓ·n[ݎ¢‚ ݋nÓn ¨A݋ӽ ˜˜˜ 2‹AÝ 4¢Ž¨¢ -A[Ž{Ž[ enA— AÝ 0A¢ÝA 2nÏnÓA —¨¨–Ó ‚¨¨e ¨¢ ݋n ÓæÏ{A[nb QæÝ ¢¨Ýn ݋AÝ A—— ݋n [¨¢ÓÝÏæ[ݎ¨¢ •¨QÓb AÝnώ A—Ó A¢e ·nϝA¢n¢Ý •¨QÓ íŽ—— [¨n {Ϩ — -AÓ¨b AÏݎ¢nóÌÓ ‹¨n Ý¨í¢½ -nϋA·Ó ݋AÝÌÓ í‹ï ӋnÌÓ Ó¨ [—¨Óne¨æ݋ne AQ¨æÝ Ý‹n A[ÝæA— A¨æ¢Ý ¨{ ! ÌÓ ÝAî —¨ÓÓ {Ϩ ‹nÏ enA—½ ˜˜˜ 2¨ ݋n ·nÏÓ¨¢ 틨 ÓÝAÝne Ž¢ ݋n ώeAï 0¨æ¢e ${{y ݋AÝ Ý‹nï AÝÝn¢ene ¨ì½ 0æÓA¢A AÏݎ¢nóÌ eŽ¢¢nÏ A¢e íAÓ ÓAe en¢ne ݨ Ónn A—¨ÓÝ ¢¨ n—n[Ýne ÓÝAÝn ¨Ï —¨[A— ·¨—ŽÝŽ[ŽA¢Ó Ž¢ Aݍ Ýn¢eA¢[nb ín——b ŽÝ íAÓ Qï Ž¢ìŽ ÝAݎ¨¢ ¨¢—ïb A¢e •æÓÝ AïQn Ӌn eŽe¢ÌÝ Ž¢ìŽÝn A¢ï ¨{ ݋nÓn ¨{{Ž[ŽA—Ó Qn[AæÓn ݋nï AÏn n ¨[ÏAÝÓ½ ˜˜˜ ¨Ï ݋n ¢ní ‚¨ìnÏ¢¨Ï A¢e —n‚ŽÓ—AݨÏÓb ‹¨í AQ¨æÝ —¨¨–Ž¢‚ AÝ Ý‹n [ÏnAݎ¨¢ ¨{ A ¢ní ÏnÓnύ ì¨ŽÏ Ž¢ ݋n Ó¨æ݋ínÓÝ ·AÏÝ ¨{ ݋n ÓÝAÝnÅ Ý í¨æ—e ÓAìn ¨¢ æ[‹¢nnene íAÝnÏb ‹n—·Ž¢‚ {AϝnÏÓ A¢e ÏA¢[‹nÏÓ½ Ý í¨æ—e [ÏnAÝn •¨QÓ {¨Ï [¨¢ÓÝÏæ[ݎ¨¢b ·—æÓ ¢ní Qæӎ¢nÓÓnÓ½ ˜˜˜ 2¨ ݋n [A——nÏ í‹¨ ÓAŽe ݨ ÝA–n e¨í¢ ï¨æÏ ‹ÏŽÓݝAÓ —Ž‚‹ÝÓ A¢e [¨¢ÓnÏìn n¢nςïb ·Aï ï n—n[Ýώ[ QŽ——b ï¨æ e¨¢Ìݽ 0¨ e¨¢ÌÝ í¨ÏÏï AQ¨æÝ n½ ˜˜˜ ! 04 ‹AÓ Qnn¢ Ï梢Ž¢‚ A¢ Ae AӖŽ¢‚ ݋n ‚‚Žn {A¢Ó ݨ ínAÏ Ý‹nŽÏ {Aì¨ÏŽÝn [ώÓ¨¢ ӋŽÏÝ Ý¨ ݋n QAӖnÝQA—— ‚An½ í¨æ—e —¨ìn ݨ ínAÏ A [ώÓ¨¢ ӋŽÏÝb QæÝ Ý‹nï AÏn æ¢AìAŽ—AQ—n½ ! 04 Ón——Ó AϨ¨¢b 틎Ýnb ‚Ïnï A¢e Q—A[– ӋŽÏÝÓ½

 -1 ‡ 7-± " U > ͅi >Ä ÁÖViÄ -֘‡

iÝÄ -Ö˜` "vvt ˆ˜i >Í ®xÈx¯ x{¤‡x{ÉÉ Á i‡“>ˆ ĝ֘`vvJVÄ֘‡˜iÝıV“±

0 /4 0 u k¯bõõõ Ïn íAÏe ŽÓ QnŽ¢‚ ¨{{nÏne {¨Ï Ž¢{¨Ï Aݎ¨¢ ݋AÝ —nAeÓ Ý¨ ݋n AÏÏnÓÝ ¨{ ݋n ÓæÓ·n[Ý ¨Ï ÓæÓ·n[ÝÓ í‹¨b Ž¢ ݋n ·AÓÝ {ní eAïÓb ‹Aìn Qæς—Aύ Žóne ÓnìnÏA— ‹¨nÓ æ¢enÏ [¨¢ ÓÝÏæ[ݎ¨¢b ݋n AÓ Ïæ[nÓ -¨—Ž[n

n·AÏݝn¢Ý A¢¢¨æ¢[ne :ne ¢nÓeAï½ 0Ž¢[n ¨¢eAïb ¯ä ‹¨nÓ æ¢ enÏ [¨¢ÓÝÏæ[ݎ¨¢ Ž¢ A ÓæQeŽìŽ

ӎ¨¢ ¨{{ !¨Ï݋ώÓn ώìn ‹Aìn Qnn¢ QϨ–n¢ Ž¢Ý¨ A¢e Qæς—Aύ Žóneb A[[¨ÏeŽ¢‚ ݨ - ½

¨··nÏ íŽÏŽ¢‚ íAÓ Óݨ—n¢ {Ϩ ¢Ž¢n ‹¨nÓ æ¢enÏ [¨¢ ÓÝÏæ[ݎ¨¢ ¨¢ ݋n €€õõ Q—¨[– ¨{ nìA¢Ýn ώìn nAÏ—ï ¨¢eAï ¨Ï¢Ž¢‚½ Aϗï :ne¢nÓeAï ¨Ï¢Ž¢‚b ݋Ïnn ¨Ïn ‹¨nÓ æ¢enÏ [¨¢ÓÝÏæ[ݎ¨¢ ínÏn Qæύ ‚—Aώóne½ -¨—Ž[n Qn—Žnìn ݋AÝ A—— ¨{ ݋n Qæς—AώnÓ ínÏn [¨ŽÝ Ýne QnÝínn¢ ݋n ‹¨æÏÓ ¨{ ß A¢e

u 0æ¢ÓnÝ A‚AóŽ¢nb äõ¯õ

\ „g šš‰¾ p¨p\ g„ '\8w  ¨8¨\ (¨\8w ›› u 4½0½ !níÓ H :¨Ï—e /n·¨ÏÝb äõ¯õ

\ „g ššz\pL8œ *„ %w8L\  g„ „„z\  ¨„ '\¨p\››

v

{ÝnÏ ä¤ A¢e ߍs [A·AŽ‚¢Ób ݋n ÝnA ín¢Ý ؍} Ž¢ ¯¤¤¤b ßß Ž¢ ݋n Ž‚ :nÓÝ ¨¢{nÏn¢[nb íŽÝ‹ ӎ‚¢AÝæÏn íŽ¢Ó AÝ !ní nî Ž[¨ A¢e AÝ !¨½ ääÏA¢–ne ώó¨¢A 0ÝAÝn½ 2‹n äõõä ÓnAÓ¨¢ ÓAí ! 04 ‚¨ ׍} ¨ìnÏA—— A¢e }¯ Ž¢ ݋n 0æ¢ n—Ý ¨¢{nÏn¢[n 틎—n Óínn·Ž¢‚ ώìA—Ó !ní nîŽ[¨ A¢e 2nîAӍ— -AÓ¨½ 2¨ ·æÝ Ý‹Ž¢‚Ó Ž¢ ·nÏÓ·n[ݎìnb ! 04 ‹AÓ ‹Ae •æÓÝ {¨æÏ íŽ¢¢Ž¢‚ ÓnAÓ¨¢Ó Ž¢ ݋n ·AÓÝ €ß ïnAÏÓ½ 2íŽ[n æ¢enÏ 0Aæn—b ݋n ‚‚ŽnÓ [¨·nÝne {¨Ï ݋n [¨¢{nύ n¢[n ݎݗnb {A——Ž¢‚ Ӌ¨ÏÝ Ý¨ !¨Ï݋ 2nîAÓ Q¨Ý‹ ݎnÓ½ 2‹n ·Ï¨‚ÏA ‹Ae ÝA—n¢Ý½ 2í¨ ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢nn¢ í¨æ—e ‚¨ ¨¢ ݨ ·—Aï Ž¢ ݋n ! u -‹Ž—Aen—·‹ŽA A‚—nÓ [n¢ÝnÏ !Ž[– ¨—n A¢e 0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ €¤nÏÓ Ó펢‚A¢ 2¨¢ï :ÏA‚‚n½ /梢Ž¢‚ QA[– n¢Ý¨¢ nŽÝ‹ íAÓ A Qώn{ [¨¢ÝώQæÝ¨Ï íŽÝ‹ ݋n ¢eŽA¢A·¨—ŽÓ ¨—ÝÓb 틎—n !ní $ύ —nA¢Ó 0AŽ¢ÝÓ ¨{{n¢ÓŽìn ‚æAÏe Aϗ !Ž[–Ó Ó·n¢Ý ‹ŽÓ {ÏnӋA¢ ÓnAÓ¨¢ AÝ ! 04½ $݋nÏ ÓÝA¢e¨æÝ ·—AïnÏÓ eæώ¢‚ ݋n 0Aæn— nÏA Ž¢[—æene en {n¢ÓŽìn QA[– 0ŽeennÄ 0‹AQAóób A AeÓen¢ Ž‚‹ 0[‹¨¨— ‚ÏAeæ AÝn 틨 íAÓ A Ónìn¢Ý‹Ï¨æ¢e eÏA{Ý ·Ž[– Qï ݋n $A–—A¢e /AŽenÏÓ Ž¢ äõõßÖ ÄæAÏÝnÏQA[– æ[– -ŽnÏ[nb A {A¢ {Aì¨ÏŽÝn A¢e [æÏÏn¢Ý A¢AeŽA¢ ¨¨ÝQA—— nA‚æn ·—AïnÏÖ A¢e ݋n ìnÏÓAݎ—n AAÏ Ž——b 틨 e¨æQ—ne AÓ A ݎ‚‹Ý n¢e ¨¢ ݋n {¨¨ÝQA—— {Žn—e A¢e A {¨ÏíAÏe ¨¢ ݋n QAӖnÝQA—— [¨æÏݽ ŽÓ [¨A[‹Ž¢‚ ÓÝA{{ Ž¢[—æene {ŽnÏï ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï Aύ ¢nï ¨Ýݨ¢b 틨 ŽÓ [æÏÏn¢Ý—ï ݋n ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢n [¨A[‹ AÝ !n QÏAӖAÖ AÏ쎢 0A¢enÏÓb 틨 ŽÓ ¢¨í ݋n Ón[¨¢eAÏï [¨A[‹ íŽÝ‹ ݋n ¨Ï¢‹æӖnÏÓÖ A¢e [æÏÏn¢Ý 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ $‹Ž¨ AÓӎÓÝA¢Ý [¨A[‹nÓ /¨ÓÓ —Ó A¢e nÏÏï e¨íӖŽ½ É2‹nï ínÏn ‚ÏnAÝ Ïn[ÏæŽÝnÏÓbÊ 0‹AQAóó ÓAŽe½ É2‹nï ínÏn AQ—n ݨ ‚nÝ ¹ÝA—n¢Ýº ‹nÏn½Ê

$!2!4 /$

(' 0% ¥(+o 1( %*

 *",/" " » 1 / ]¼ ÄÍ>ÁÁˆ˜} >V͝Á ,LiÁÍ Ý˜iß Á±] Vi˜ÍiÁ] Ý>Ä Ä…Í ˆ˜ >Ä ÁÖViı

/>Þ

$!2!4 /$

- ¯

ÓÝAÝn½ -ώìAÝn ÓÝæeŽ¨Ó ‹Aìn Q—¨Ó Ó¨neb A¢e [¨æ¢ŽÝï [¨——n‚n ·Ï¨‚ÏAÓ ‹Aìn ÝAŽ—¨Ïne ÝÏAŽ¢Ž¢‚ Ó¨ !ní nîŽ[¨ Ïnӎen¢ÝÓ [A¢ {Ž—— ݋n Ó·n[ŽA—Žóne ·Ï¨eæ[ݎ¨¢ •¨QÓ ¨{ ¨ìŽnÓ A¢e Ýn—nìŽÓŽ¨¢ Ӌ¨íÓ½ n{{¨ÏÝ A—Ó¨ ÓAŽe ݋n [¨·—n ݎnÓ ¨{ A–Ž¢‚ ¨ìŽnÓ ¢n[nÓӎ ÝAÝne A [¨¢ÓŽÓÝn¢Ý ÓÝAÝn ·¨—Ž[ï½ {Ž—A–nÏ í‹¨ íAÓ Ý¨—e A ä} ·nύ [n¢Ý ÝAî [ÏneŽÝ ŽÓ AìAŽ—AQ—n Aï ÝA–n ݋Ïnn ïnAÏÓ Ý¨ ‚nÝ Ž¢Ý¨ ·Ï¨ eæ[ݎ¨¢½ n —Ž–n—ï í¨æ—e ӋŽ{Ý ‹ŽÓ ·Ï¨•n[Ý n—Óní‹nÏn Ž{ ݋n Ž¢[n¢ ݎìnÓ Ž¢ !ní nîŽ[¨ ínÏn [æÝb n{{¨ÏÝ ÓAŽe½ 2‹n !ní nîŽ[¨ Ž— ${{Ž[n —ŽÓÝÓ ¨Ïn ݋A¢ ¯}õ ¨ìŽnÓ A¢e Ýn—nìŽÓŽ¨¢ ÓnώnÓ AÓ ‹A쎢‚ Qnn¢ ·Ï¨eæ[ne Ž¢ ݋n ÓÝAÝn ӎ¢[n äõõß½ n{{¨ÏÝ ÓAŽe ݋AÝ Qn¢[‹Aϖ íAÓ æÓne Qn[AæÓn ŽÝ íAÓ í‹n¢ !ní nîŽ[¨ Qn[An É݋n ‚¨—e ÓÝA¢ eAÏeÊ ¢Aݎ¨¢A——ï {¨Ï AÝÝÏA[ݎ¢‚ ¨ìŽnA–nÏÓ½ 2‹n ÓÝAÝnÌÓ Ž¢[n¢ ݎìn ·Ï¨‚ÏA A¢e ŽÝÓ ÓÝÏæ[ÝæÏn ݨ A[[¨¨eAÝn ·Ï¨eæ[ݎ¨¢Ó íŽÝ‹ ӖŽ——ne [ÏníÓ ‚Aìn !ní nîŽ[¨ A¢ ne‚n ¨ìnÏ ¨ÓÝ ·—A[nÓb Ӌn ÓAŽe½ ɝ·—¨ïnn ¨{ ݋n ¨¢Ý‹bÊ É2‹n ¨¢‚nÓÝ <AÏebÊ É!¨ ¨æ¢ ÝÏï {¨Ï $—e n¢bÊ A¢e ݋n 

Ýn—nìŽÓŽ¨¢ ÓnώnÓ É ÏnA–Ž¢‚ AeÊ ínÏn A¨¢‚ ݋n ·Ï¨•n[ÝÓ {Ž—ne Ž¢ !ní nîŽ[¨ eæώ¢‚ ݋AÝ ÓÝÏnÝ[‹½ É æn AÝnbÊ A [¨neï ÓÝAÏώ¢‚ /¨QnÏÝ ¨í¢nï Ͻb A¢e É2‹n æÏ¢Ž¢‚ -—AŽ¢bÊ ÓÝAÏώ¢‚ ‹AϗŽón 2‹nϨ¢ A¢e Ž Aӎ¢‚nÏb ínÏn Q¨Ý‹ Ӌ¨Ý Ž¢ ·AÏÝ Ž¢ AÓ Ïæ[nÓ½

`

$!2!4 /$

- ¯

AÏn ÓnÏìne Qï /¨AeÏ梢nÏÌÓ ·AÏݍ ¢nÏ {¨¨e QA¢–Ó nìnÏï ínn–½ É2‹n Ӌ¨[–Ž¢‚ ݋Ž¢‚ {Ϩ ݋AÝ ÓÝæeïa ¨Ïn ݋A¢ €õ ·nÏ[n¢Ý ¨{

¨ÓÝ {Ž—Ó AÏn Aen ¨¢ Ó¨æ¢e ÓÝæeŽ¨Ó Ž¢e¨¨ÏÓb n{{¨ÏÝ ÓAŽe½ 0¨ A ÓÝAÝn ݋AÝ ‹AÓ ÝÏAŽ¢ne í¨Ï–nÏÓ A¢e ݋n ώ‚‹Ý n[¨¢¨Ž[ ·A[–A‚n [A¢ ¨{{ÓnÝ A ÓnnŽ¢‚ ‚n¨‚ÏA·‹Ž[ AeìA¢ÝA‚n n—Óní‹nÏn A¢e —A¢e A ¨ìŽnb Ӌn ÓAŽe½

A¢A Ï¢¨—eb ·Ïnӎen¢Ý ¨{ — QæÄænÏÄæn 0ÝæeŽ¨Ób ÓAŽe !ní nîŽ[¨ÌÓ ·Ï¨‚ÏA ŽÓ A¢ Ž¢ìnÓݍ n¢Ý ݋AÝ ‚ϨíÓ •¨QÓb ¢¨Ý [¨Ï·¨ ÏAÝn ín—{AÏn½ É2‹n ¨ìŽn Qæӎ¢nÓÓ ŽÓ ¢æ A¢[neb ŽÝÌÓ [¨·—Ž[AÝne A¢e ŽÝ Aï ¢¨Ý Qn æ¢enÏÓݨ¨e Qï nìnÏïQ¨eï½ æÝ ín ‹Aìn ·‹n ¢¨n¢A— [ÏníÓ A¢e ‚ÏnAÝ ·n¨·—n½ :n [A¢ Q掗e A¢ Ž¢eæÓÝÏï ‹nÏnbÊ ‹n ÓAŽe½ Ó {¨Ï ÓæQӎeŽnÓb Ï¢¨—e ÓAŽeb ‚¨ìnÏ¢n¢Ý ·Ï¨ìŽenÓ Ý‹n {¨Ï nìnÏï݋Ž¢‚ {Ϩ A‚ÏŽ[æ—ÝæÏn ݨ A¢æ{A[ÝæÏnÏÓ Ý¨ ¨Ž— n¨ÏnÏÓ½ É2‹ŽÓ ÝAî [ÏneŽÝ {¨Ï {Ž— ŽÓ A ݎ¢ï ¨¢n [¨·AÏne ݨ A—— ݋n ¨Ý‹ nÏ Ž¢[n¢ÝŽìn ·Ï¨‚ÏAÓ {¨Ï Qæӎ ¢nÓÓnÓb ïnÝ ŽÝÌÓ Ý‹n ¨¢n ݋AÝ ‚nÝÓ {¨[æÓne ¨¢bÊ Ï¢¨—e ÓAŽe½ /¨QnÏÝ 2A¢¢n¢íA—eb A Ón¢Ž¨Ï {n——¨í íŽÝ‹ ݋n ¢¨¢·AÏݎÓA¢ n¢ ÝnÏ ¨¢ æe‚nÝ A¢e -¨—Ž[ï -ώ¨ÏŽ Ýï Ž¢ :AӋŽ¢‚ݨ¢b ÓAŽe ݋nÏn íAÓ ‚¨¨e ÏnAÓ¨¢ ݨ Ó[Ïæݎ¢Žón ÓÝAÝn ‚¨ìnÏ¢n¢ÝÓÌ ÝÏnAݝn¢Ý ¨{ ¨ìŽnA–nÏÓ½ n Ïn[n¢Ý—ï Aæ Ý‹¨Ïne A ÓÝæeï ݎݗnea É0ÝAÝn Ž— 0æQӎeŽnÓa !¨Ý æ[‹ A¢‚ {¨Ï 2¨¨ A¢ï æ[–Ó½Ê ¢ A¢ Ž¢ÝnÏìŽníb 2A¢¢n¢íA—e ÓAŽe AÏݎ¢nó A¢e ¨Ý‹nÏ ‚¨ìnύ ¢¨ÏÓ ínÏn ώ‚‹Ý ݨ Qn Ӗn·ÝŽ[A— ¨{ {梢n—Ž¢‚ ·æQ—Ž[ ¨¢nï ݨ ¨ìŽnA–nÏÓ½ É<¨æ ‚nÝ Ý‹n Ž——æӎ¨¢ ¨{ A [¨Óݍ n{{n[ݎìn n[¨¢¨Ž[ eώìnÏ Qn [AæÓn ï¨æ Ónn A ÓnÝ A¢e ·n¨·—n í¨Ï–Ž¢‚bÊ 2A¢¢n¢íA—e ÓAŽe½ É æÝ í‹n¢ ï¨æ A[ÝæA——ï [¨ÓÝ ŽÝ

¨æÝb ¨ìŽnÓ e¨¢ÌÝ ÝÏA¢Ó—AÝn Ž¢Ý¨ ‚¨¨eb —¨¢‚Ýnϝ •¨QÓ {¨Ï Ïnӎ en¢ÝÓ½ ¢e —¨¢‚Ýnϝ •¨QÓ {¨Ï Ïnӎen¢ÝÓ ŽÓb ݨ nb ݋n ‚¨A— ¨{ n[¨¢¨Ž[ enìn—¨·n¢Ý½Ê 0æQӎeŽnÓ ‹Aìn —ne ݨ ¨Ý‹nÏ ·Ï¨Q—nÓ½ ¢ ¨íAb n¨[ÏAݎ[ ¨ì½

‹nÝ æ—ìnÏ [—¨Óne ݋n ÓÝAÝn {Ž— ¨{{Ž[n Qn[AæÓn ¨{ A Ó[A¢eA— ¨¢ Ž·Ï¨·nÏ ·Aïn¢ÝÓ Ý¨ {Ž— [¨ ·A¢ŽnÓ½ $¢n ¨ìŽnA–nÏ ‹AÓ ·—nAene ‚掗Ýï ݨ {n—¨¢ï ݋n{Ýb A¢e {¨æÏ ¨Ý‹nÏ ·n¨·—n ‹Aìn Qnn¢ [‹Aςne íŽÝ‹ [ώnÓ½ 0ÝAÝn /n·½ Ž¢ÝŽ‚‹b A ÏnݎÏne  A‚n¢Ýb ÓAŽe ‹n ‹Ae Ž¢ìnÓݎ ‚AÝne nìnÏï n[¨¢¨Ž[ ÓÝæeï ¨¢ ·æQ—Ž[ ÓæQӎeŽnÓ {¨Ï ¨ìŽnÓ A¢e ݋n ¨ìnÏí‹n—Ž¢‚ A•¨ÏŽÝï {¨æ¢e ŽÝ A QAe ŽenA½ É:nÌìn ·AŽe {¨Ï ݋ŽÓ ݋Ϩ悋 ݋n ¢¨Ónb A¢e ݋nï [A¢ ·A[– æ· A¢e —nAìn ݨ¨ÏϨíbÊ ‹n ÓAŽe½ ¨Ý‹ Ž¢ÝŽ‚‹ A¢e n{{¨ÏÝ AÏn {A¢Ó ¨{ AÏݎ¢nó½ A[‹ ‹¨·nÓ Ý¨ ·nÏÓæAen ݋n ‚¨ìnÏ¢¨Ï Ž¢ A eŽ{ {nÏn¢Ý eŽÏn[ݎ¨¢ í‹n¢ ŽÝ [¨nÓ Ý¨ {Ž— ÓæQӎeŽnÓ½ n{{¨ÏÝ ÓAŽe ݋n ¨ìŽn Qæӎ ¢nÓÓ ŽÓ A [¨·—nî ¨¢nb A¢e ݋AÝ AÏݎ¢nó ‹Ae Qnn¢ ¨ìnύ í‹n—ne Ž¢ [ÏA{ݎ¢‚ A Qæe‚nÝ eæώ¢‚ ‹nÏ {ŽÏÓÝ Ýí¨ ínn–Ó½ n{ {¨ÏÝ ÓAŽe !ní nîŽ[¨ÌÓ {Ž— ·Ï¨ ‚ÏA Ž‚‹Ý Qn ÝínA–neb QæÝ Ïn eæ[Ž¢‚ ŽÝ Qï €õ ·nÏ[n¢Ý AÓ Aύ ݎ¢nó ·Ï¨·¨ÓnÓ í¨æ—e ‹æÏÝ A ·ÏŽ ìAÝn Ž¢eæÓÝÏï ݋AÝ ŽÓ ‚Ϩ펢‚ Ž¢ !ní nîŽ[¨½ $¢ ݋ŽÓ enQAÝnb n{{¨ÏÝ ÓAŽeb nìnÏï nïn Ž¢ ¨——ïí¨¨e ŽÓ íAÝ[‹Ž¢‚ !ní nîŽ[¨½

݋¨Ón ínÌÏn ‹n—·Ž¢‚ AÏn [‹Ž— eÏn¢bÊ :AÏíŽ[– ÓAŽe½ ¢¨Ý‹nÏ ÓÝæeïb [¨·—nÝne —AÓÝ {A——b {¨æ¢e

¨¦A ¢A ¨æ¢Ýï Ïnӎen¢ÝÓ íŽÝ‹ Ž¢[¨nÓ —nÓÓ Ý‹A¢ ÝíŽ[n ¨{ ݋n {nenÏA— ·¨ìnÏÝï —nìn— u A—¨ÓÝ sßbõõõ ·n¨·—n u ŽÓÓ ¯¯ ·nÏ[n¢Ý ¨{ ݋nŽÏ nA—Ó A¢e AÏn ¨¢—ï AQ—n ݨ ·Aï {¨Ï A ݋ŽÏe ¨{ ݋nŽÏ {¨¨e

¢nneÓ½ ¨Ïn ݋A¢ ¨¢n ‹A—{ ¨{ ݋ŽÓ ·¨·æ—Aݎ¨¢ÌÓ nA—Ó [¨n {Ϩ ·æQ—Ž[ Ó¨æÏ[nÓb Ž¢[—æeŽ¢‚ {¨¨e ÓÝA·Ó A¢e Ó[‹¨¨— —æ¢[‹nÓ½ /¨AeÏ梢nÏÌÓ ‚¨A— ÉŽÓ Ý¨ ÝÏï ݨ [—¨Ón ݋AÝ ‚A·bÊ :AÏíŽ[– ÓAŽe½

0A¢ÝA n æÏnAæ ‹Žn{ Ž—A¢ 0Ž ¨¢Ž[‹ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ÓŽ ¨¢Ž[‹OÝ¢¢·½[¨ ¨Ï ¹}õ}º säõØs¤s½

Ӌ—nï nn–Ó [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€Øä½

" / /^Ÿ^ i†Ÿ »†² ’(( ‰¾a‰o®‰£®“ ’+(%( ©¾ho‰¤¾“ °ÀÀƒ % ^|E^Ÿ †i ªp^ 3^8Ÿ 8 °L\  %”” „¸ ‰£iS 8  °L\ S aa¾¾i *^y^’p†^ ’h£h“ hi‰ohi¾¾ F ^yr¸^Ÿ» ’h£h“ hi‰ohi£h wL °o\· ”L„z (pw¶\ p¨¹ ®¾a 1” „8V·8¹ (¨”S (pw¶\ p¨¹S aa¾¤‰ *^y^’p†^T ’h£h“ h©aoha©  L °\· ”L„z

 \zpk ®‰ ” 8w\ (¨”S \zpkS aa¾©‰ *^y^’p†^T ’h£h“ hi¤o®¤‰‰ V\zpkn\8Vwpkn¨”L„z

u ! b äõ¯õ

8 1/6 / 

\ „g šš\ ¨o%\g„zpk (z8ww p¨p\ šš

8v \¨„ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 8 °L\ ¥(pw¶\ p¨¹ %°Ewp n\ 18¹\ 88V ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” (pw¶\ p¨¹¥ \zpk pz 8·p¨¼ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Vp¨„ °V¹ °8 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” °z8 '\ „°L\  88k\ (¹w¶p8 („¨„ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” pL°w8¨p„

Ž—–n¢ ¢ÓݎÝæÝnb äõõ¤

ïnAÏb 0Aæn— ‚Aìn ݋n ‚‚ŽnÓ Ó¨n —Ž{n½

ÄÍ

- ,1 -] 7 8 " \ „g šš®¾ \ ¨ *„·  „g ¨n\ °¨°\››

× A½½ ¢ï¨¢n íŽÝ‹ A¢ï Ž¢{¨ÏAݎ¨¢ ¨¢ ݋n Žen¢ÝŽÝï ¨{ ݋n ÓæÓ·n[Ýb ¨Ï ÓæÓ·n[ÝÓb ŽÓ AӖne ݨ [A—— AÓ

Ïæ[nÓ ÏŽn 0ݨ··nÏÓ AÝ ¹sõõº äää2-0 ¹s€×׺ ¨Ï Ón¢e A ݎ· ìŽA ÝnîÝ nÓÓA‚n ݨ 2-0 ¹}äs€×׺½ 2‹n ώn 0ݨ··nÏÓ ¢æQnÏ A¢e ÝnîÝ nÓÓA‚Ž¢‚ ÓnÏìŽ[nÓ AÏn ¨·nÏAݎ¨¢A— ä€ ‹¨æÏÓ A eAï A¢e ï¨æ e¨ ¢¨Ý ‹Aìn ݨ ‚Žìn ï¨æÏ ¢An ݨ [¨——n[Ý A ÏníAÏe½

/…i …ˆ}…ˆ}…ÍÄ U/n·—A[Ž¢‚ Ž nÓÓ ¹ää}} AÝ ! 04º {¨——¨íŽ¢‚ ݋n ¯¤¤Ø

†ª 8 ^¹¢ ªr’š 8ww ’h£h“ hi‰ohi© „ hi‰ohii‰S „ \oz8pw \· CwL °o\· ”L„z (²E|rª 8 N8y^X8Ÿ †i ^¸^ª¢ †Ÿ N†||²rª» ^¹¢ rª^| 8ww ’h£h“ hi‰ohih¤S „ \oz8pw L8w\V8CwL °o\· ”L„z (²E|rª 8 y^ªª^Ÿ ª† ªp^ ^Xrª†Ÿ 8ww ’h£h“ hi‰ohi©a „ \oz8pw w\¨¨\ CwL °o\· ”L„z ŸX^Ÿ 8 ’p†ª† 8ww ’h£h“ hi‰ohih‰ „ ¶p p¨ wL °o\· ”L„z %†¢ª 8 (†²X†iiš 8ww ’h£h“ hi‰ohi¤¤ „ \oz8pw  „°V„ggCwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 †Erª²8Ÿ» 8ww ’h£h“ hi‰ohi‰i „ \oz8pw „Ep¨°8p\ CwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 Xr¢’y8» 8X¸^Ÿªr¢^|^ª 8ww ’h£h“ hi‰ohi®a „ \oz8pw 8V¶\¨p pkCwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 Ny8¢¢rir^X 8X¸^Ÿªr¢^|^ª 8ww ’h£h“ hi‰oa©‰‰ %y8N^ y^m8y 8X¸^Ÿªr¢rm 8ww ’h£h“ hi‰ohi‰® „ \oz8pw w\k8w CwL °o\· ”L„z

- ¯

ïnAÏ Ž¢ 틎[‹ ݋n ÝnA ‹Ae A ׍} Ïn[¨Ïe u ! 04 ín¢Ý ߍ¤ ݋n {¨——¨íŽ¢‚ ÓnAÓ¨¢½ :‹n¢ ݋n ÝnA {Ž¢ŽÓ‹ne }Ø Ž¢ äõõ€b ݋n {Ž ¢A— ïnAÏ ¨¢ 0Aæn—ÌÓ enA—b ‹ŽÓ [¨¢ÝÏA[Ý íAÓ ¢¨Ý Ïn¢níne½ 2‹n ÝnA ín¢Ý €ß Ž¢ ݋n 0æ¢ n—Ý Ž¢ äõõ€ A¢e ‹Ae —¨ÓÓnÓ ¨{ ßsß ݨ !ní nîŽ[¨ A¢e €}õ A‚AŽ¢ÓÝ 2nîAӍ— -AÓ¨½ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‹Ae A ¢ní ·Ïnӎen¢Ý Ž¢ ·—A[n u Ž[‹An— AÏݎ¢ u A¢e íAÓ ¨¢ ݋n [æÓ· ¨{ n¢Ýnώ¢‚ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[

¨¢{nÏn¢[n½ :¨Ï–Ž¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ 0Aæn— ínÏn A[AenŽ[ ÝϨæQ—nÓ íŽÝ‹Ž¢ ݋n ·Ï¨‚ÏA½ ¢e Ýí¨ ·—AïnÏÓ u Ï梢Ž¢‚ QA[– 2¨¢ï ¨Ón·‹ A¢e en{n¢ÓŽìn n¢e ‹ÏŽÓ 0¢nne u ínÏn Ž¢eŽ[Ýne ¨¢ {n—¨¢ŽnÓ •æÓÝ Qn{¨Ïn ݋n äõõ€ ÓnAÓ¨¢¨·n¢nÏ A‚AŽ¢ÓÝ ϖA¢ÓAÓ½ É-AÏÝ ¨{ ݋n en[ŽÓŽ¨¢ íAÓ Ý‹AÝ ŽÝ íAÓ Ý‹¨æ‚‹Ý A ¨Ïn Ëeï¢AŽ[Ì ÓÝï—n ¨{ ·—Aï í¨æ—e —Ž–n—ï ‚Žìn A {AÓÝnÏ ÓÝAÏÝ Ž¢ ݋n : bÊ AÏݎ¢ ÓAŽe Ž¢ A¢ nAŽ— ݨ ݋n 0梍 !níÓ½ É—Ó¨ ½½½ 0Aæn—ÌÓ ÝnAÓ ‹Ae ¢¨Ý nÝ Ý‹n nî·n[Ýne —nìn— ¨{ A[AenŽ[ ·nÏ{¨ÏA¢[n ½½½ [Aen Ž[ ŽÓÓænÓ ínÏn Ónώ¨æÓ Ž¢ ݋n en[ŽÓŽ¨¢ ݨ A–n A [‹A¢‚n½Ê 0Aæn— —n{Ý A¢e ݋—nݎ[Ó Ž Ïn[Ý¨Ï [Ž¢—nï ¨Óݨ¢ íAÓ ‹ŽÏne Ӌ¨Ïݗï ݋nÏnA{ÝnÏb Ïn·—A[ Ž¢‚ ώA¢ AŽÓ¨¢½ 2‹n Ó[‹¨¨— í¨æ—e Ón—n[Ý A— 杝n ݨ Qn ŽÝÓ ¢nîÝ ‹nAe [¨A[‹½ 杝n [An Ž¢ íŽÝ‹ A¢ Ž ·ÏnÓӎìn ÏoÓæo u A ‹A¢e{æ— ¨{ {¨¨ÝQA—— ÝæÏ¢AϨæ¢eÓ AÝ ìAώ¨æÓ ·Ï¨‚ÏAÓb Ž¢[—æeŽ¢‚ n¢Ýæ[–ï ¨{ ݋n 0¨æ݋nAÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n½ n A—Ó¨ ÏA¢ ݋n ‹Ž‚‹{—‚ Ɏύ /AŽeÊ ¨{{n¢Ónb 틎[‹ {nAÝæÏne A ·AÓӍ‹A··ï ÓïÓÝn ݋AÝ —ne ݨ A ‹Ž‚‹Ó[¨ÏŽ¢‚b n¢ÝnÏÝAŽ¢Ž¢‚ QÏA¢e ¨{ {¨¨ÝQA——½ É2¨¢ï íAÓ Óæ[[nÓÓ{æ— {¨Ï !  04b ‹n ‚¨Ý æÓ [—¨ÓnbÊ ! 04 {A¢ Ž—— ìA—¨Ó ÓAŽe½ É:ŽÝ‹ [¨A[‹ 杝n [¨Ž¢‚ Ž¢b ݋n [¨¢Ón¢ ÓæÓ íAÓ Ý‹AÝ ín ínÏn ÝnnÝnώ¢‚ ݨíAÏe Óæ[[nÓÓ½ 2‹n ݋¨æ‚‹Ý íAÓ Ý‹AÝ ín ¢nnene Ó¨n¨¢n ݨ ·æӋ æÓ ¨ìnÏ Ý‹n ݨ·½Ê 2‹n ÝnA ín¢Ý õ¯ä Ž¢ 杝nÌÓ {ŽÏÓÝ ïnAÏb A¢e ‹n íAÓ {ŽÏne {¨——¨íŽ¢‚ ݋n äõõs ÓnAÓ¨¢ íŽÝ‹ A¢ ¯¯ßs [AÏnnÏ Ïn[¨Ïe AÝ Ý‹n Ó[‹¨¨—½ 4 n{n¢ÓŽìn ¨¨ÏeŽ¢AݨÏ

n:Aï¢n :A—–nÏ íAÓ ‹ŽÏne ·ÏŽ ¨Ï ݨ ݋n äõõ¤ ïnAÏ A¢e ݋n ‚ ‚ŽnÓ ‹Aìn ‚¨¢n }äõ ӎ¢[n½ É Óݎ—— Qn—Žnìn ínÌìn Aen ·Ï¨‚ÏnÓÓ Ž¢ —¨ÝÓ ¨{ íAïÓbÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ É —¨Ý ¨{ ݋AÝ ·Ï¨‚ÏnÓÓ ŽÓ [nÏÝAŽ¢—ï Ž¢ {A[Ž—ŽÝï Ž·Ï¨ìn n¢ÝÓb —¨ÝÓ ¨{ ·Ï¨‚ÏnÓÓ Ž¢ ÝnÏÓ ¨{½½½½ÓŽón ¨{ Qæe‚nݽ É Óݎ—— Qn—Žnìn ínÌÏn ‹nAene Ž¢ ݋n ώ‚‹Ý eŽÏn[ݎ¨¢ A¢e ‚Žìn¢ ݎn [¨A[‹ :A—–nÏ íŽ—— ·Ï¨ìŽen æÓ íŽÝ‹ [¨·nݎݎìn {¨¨ÝQA——

-1 - ,*/" ,/ ‹° 1

( °k 1

( kc 1

(

3 '' ' ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰¾”£h ©®”®h (** ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰¤”£h h¾”®h +* (**  +”(” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰a”£h h¤”®h

6 %3 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” a”£¾ \ z„¨n *n\\o 8¹ pV8¹o(°V8¹ ” ” a”£h \ z„¨n

¤¾”h ‰¾¾”h¾

‰¾”£h ®¾‰”¾¾

‰‰®”h¾

®®h”¾¾

(+ 3 3 k 1

(

 0 '3 ” ” ” ” ” ” ” ” ” h”h¾ (** ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰‰”¾¾ +* (**  +”(” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰®”¾¾

ˆvvˆVÖÍ Í V“¬>Ái ÝÌÓ Ý¨æ‚‹ ݨ ‚Aæ‚n ‹¨í 0Aæn— í¨æ—e ‹Aìn e¨¢n Ž{ ‹n ‹Ae ÓÝAïne AÝ ! 04b ӎ·—ï Qn [AæÓn ݋n Ó[‹¨¨— A¢e {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA AÏn Ó¨ eŽ{{nÏn¢Ý ݨeAï½ ÉÝÌÓ A—¨ÓÝ Ž·¨ÓӎQ—n ݨ e¨ Ž¢ A¢ï ÏnA—ŽÓݎ[ íAïbÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe í‹n¢ AӖne ݨ [¨·AÏn nÏAÓ½ Éìn¢ ݋n ·nÏ[n·ÝŽ¨¢ ¨{ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ݨeAï ŽÓ ìnÏï eŽ{ {nÏn¢Ý ݋A¢ ݋n ·nÏ[n·ÝŽ¨¢ ¨{ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn {Žìn ïnAÏÓ A‚¨½Ê ¨Ï ÓÝAÏÝnÏÓb ݋n 0æ¢ n—Ý íAÓ A {ώ¢‚n [¨¢{nÏn¢[n í‹n¢ 0Aæn— íAÓ Ï梢Ž¢‚ ݋n Ӌ¨í½ æώ¢‚ ! 04ÌÓ {¨æύïnAÏ Ïæ¢ Ž¢ ݋n —nA‚æn ݋n ÝnA ín¢Ý ¯}¯¯b QnAݍ Ž¢‚ ݋n —Ž–nÓ ¨{ ϖA¢ÓAÓ 0ÝAÝnb ¨æŽÓŽA¢AA{AïnÝÝnb ¨æŽÓŽA¢A ¨¢Ï¨n A¢e Žee—n 2n¢¢nÓÓnn 0ÝAÝn u ¢¨Ý nîA[Ý—ï ·¨ínϋ¨æӍ nÓ ¨{ ݋n [¨——n‚n {¨¨ÝQA—— í¨Ï—e½ 0Ž¢[n ¨ìŽ¢‚ ݨ ݋n : b ! 04ÌÓ [¨·nݎݎ¨¢ ‹AÓ Ž¢ [ÏnAÓne½ ¨ŽÓn 0ÝAÝn ‹AÓ Qnn¢ ¨¢n ¨{ ݋n ¢Aݎ¨¢ÌÓ n—ŽÝn ÝnAÓ½ AíAŽŽ ‹AÓ ‹Ae A ‹Ž‚‹·Ï¨{Ž—n ·Ï¨‚ÏA 틎—n !nìAeA A¢e ÏnӍ ¢¨ 0ÝAÝn ‹Aìn Qnn¢ ¢¨Ý¨ÏŽ¨æӗï Ó¨—Že {¨¨ÝQA—— Ó[‹¨¨—Ó½ ! 04 ‹AÓ ‚¨¢n ؍€ä Ž¢ ݋n : ½ 2‹n ·Ï¨‚ÏA ‹AÓ A €s Ïn[¨Ïe A‚AŽ¢ÓÝ 42- A¢e 4! Ž¢ ݋n ӎî ïnAÏÓ ÓŽ¢[n 0Aæn— —n{ݽ É2‹nÏnÌÓ en{Ž¢ŽÝn—ï A QŽ‚ eŽ{{nύ n¢[n½ <¨æ ·—Aï ݨ悋nÏ ÝnAÓ Ž¢ ݋n : bÊ 0‹AQAóó ÓAŽe½ É¢ ݋n 0æ¢ n—Ýb ݋n [¨·nݎݎ¨¢ íAÓ nìn¢—ï AÝ[‹ne½ 2‹n ӎón ¨{ ݋n Ó[‹¨¨—Ó A¢e ݋n ¨¢nï Ž¢ ݋n ·Ï¨‚ÏAÓ ínÏn A—— ·ÏnÝÝï [¨·A ÏAQ—n½Ê É2‹nÏnÌÓ ¢¨ ¢nne ݨ Ón[¨¢e ‚ænÓÓbÊ 0Aæn— ÓAŽe½ É íŽÓ‹ ݋n QnÓÝ {¨Ï ݋n e¨í¢ ݋nÏn½ Óݎ—— ݋Ž¢– ŽÝÌÓ A ӗnn·Ž¢‚ ‚ŽA¢Ý½Ê 0Aæn— e¨nÓ¢ÌÝ íA¢Ý ݨ Ón[ ¨¢e‚ænÓÓb QæÝ ‚‚Žn {A¢Ó [A¢ Ž{ ݋nï [‹¨¨Ón½ É Qn—Žnìn ‹n enÓnÏìne A [‹A¢[n ݨ [¨A[‹ ¨¢ ݋n ¢nîÝ —nì n— íŽÝ‹ ݋n ¨¢nï ݋AÝ íAÓ ‚Žì n¢ ݨ ݋n ¢nîÝ [¨A[‹bÊ —Ž{{¨Ïe ÓAŽe½ Én enÓnÏìne A [¨æ·—n ïnAÏÓ íŽÝ‹ ݋AÝ Ïn[ÏæŽÝŽ¢‚ ¨¢nï A¢e [¨A[‹Ž¢‚ ÓA—AώnÓ Ý¨ ·Ï¨ìn ‹n [¨æ—e e¨ ŽÝ½ :ŽÝ‹¨æÝ A e¨æQÝ½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½

-1 - , , - ,6

3§(+ 3 k 1

(

ÝnAÓ½Ê 0Aæn— ÓAŽe ‹n Óݎ—— {¨——¨íÓ Ý‹n ‚‚ŽnÓ½ É¢ïݎn ï¨æ ·æÝ Ž¢ nŽ‚‹Ý ïnAÏÓ AÝ A ·Ï¨‚ÏA —Ž–n ݋AÝ A¢e ÝÏï ݨ ‚nÝ ŽÝ ‹¨··Ž¢‚ t ‹Aìn A —¨Ý ¨{ n¨ÏŽnÓ Ý‹nÏn A¢e A —¨Ý ¨{ ݋Ž¢‚Ó ݋Ž¢– ín A[[¨·—ŽÓ‹nebÊ ‹n ÓAŽe½

‹° 1

( °k 1

( kc 1

(

‰¤”h¾ ©©”¾¾

©©”¾¾ ¤¤”¾¾

¤¤”¾¾ ‰©®”¾¾

©¤”¾¾

£®”¾¾

‰ii”¾¾

%\p„VpL8w „ ¨8k\ 8pV 8¨ 8  °L\ S aa¾¾‰ %(*(* 'T (\V 8VV\   Ln8k\  ¨„ 8  °L\  (°o\· R %”” „¸ ‰£iS 8  °L\ S ”” aa¾¾io‰£i” (°V8¹¥n„wpV8¹  °E Lp¨p„  pLw°V\ V\wp¶\¹ „ 8¨p °¨n\ pk›  Ep¨nV8¹S „„V pV8¹S %\ pV\¨  8¹S \z„p8w 8¹S „°¨n „g °w¹S 8E„ 8¹S „w°zE°  8¹S 0\¨\8  8¹S *n8v kp¶pk 8¹ 8V ¨n\ V8¹ 8g¨\S np ¨z8  8¹ 8V ¨n\ V8¹ 8g¨\S 8V \· 3\8› 

¶\ 8V \· 3\8› 8¹”

„ L° ¨„z\  \¶pL\R (°E LpE\  ·n„ V„ „¨ \o L\p¶\ ¨n\p L„¹ „g ¨n\ (°o\·  8\ \L„°8k\V ¨„ L8ww hi‰ohi£h E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g ¤o‰‰ 8”z” ·\\vV8¹  8V £o‰‰ 8”z” (8¨°V8¹  8V (°V8¹ ” (pw¶\ p¨¹ 8V  °„°Vpk 8\8 S ‰oaaao®a‰o‰©®© E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g £o 8”z” ·\\vV8¹  8V ao‰¾ 8”z” (8¨°V8¹  8V (°V8¹ ” \zpk 8V „w°zE° S hi¤o®¤‰‰S E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g £o‰¾ 8”z” „°  V8¹ R (°V8¹o„w¹  °E LpE\ S (\¨” ‰hS ‰£S ‰aS ®¾S ®‰S ®®S ®iS ®hS ®£S ®aS ®” *n\\oV8¹  °E LpE\ S (\¨” ‰hS ®¾S ®‰S ®®S ®£S ®aS ® \· \¸pL„ %\     „Lp8¨p„ \zE\ °Vp¨ °\8° „g pL°w8¨p„  \zE\

 \Vp8\· „° \· 8\ °Ewp n\V V8pw¹ E¹ ¨n\ 8  °L\  (°o\·  8¨ ®h¤ 1” 8  °L\  ¶\”S 8  °L\ S aa¾¾ho‰a¾i „¹pkn¨ ®¾‰‰ 8  °L\  (°o\· ” ww L„¨\¨”

Samuel a lost opportunity at NMSU  

Former coach makes mark at new program

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you