Page 1

 

¤  ->ÍÖÁ`>ß] -i¬Í± ¤] Ôå¤Ô -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{Éå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

7

}}ˆiÄ vv ͝ {‡å ÄÍ>ÁÍ

  7/ -

¾ >Ý}Ä ¬Ö >Ý>ß Í Li>Í

…>¬ˆ˜

6ißL> Íi>“ ͝¬Ä ˆ˜Vˆ˜˜>͈ ß <>VŽ *˜Vi

$/ 2 04!!:0

ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

/$90O 04!!:0½ $

0 /4 0 u ¢ŽÝŽA——ï ŽÝ —¨¨–ne —Ž–n ݋n 旗eAí‚Ó [¨æ—e¢ÎÝ ‚nÝ A Óݨ· ¨¢ ώeAï ¢Ž‚‹Ý A‚AŽ¢ÓÝ — -AÓ¨ ‹A·Ž¢½ 2‹n¢ ݋n 旗eAí‚Ó Aen Óݨ·b A{ÝnÏ Óݨ·b A{ÝnÏ Óݨ·½ 2‹n 旗eAí‚Ó ÏAÝݗne ¨{{ ä€ æ¢A¢ ÓínÏne ·¨Ž¢ÝÓ Ž¢ A ßs¯€ ìŽ[ݨ Ïï ¨ìnÏ A ÄæA—ŽÝï ‹A·Ž¢ [—æQ AÝ Ý‹n Žn—e ¨{ ÏnAÓ ݨ ¨·n¢ ݋n ÓnAÓ¨¢½ É2‹nï ínÏn¢ÎÝ AÓ QŽ‚ AÓ ín AÏn QæÝ ín ‹Ae A ‹AÏe ݎn ¨ìŽ¢‚ ݋nŽÏ ÝA[–—nÓbÊ AÓ

Ïæ[nÓ [¨A[‹ Ž Ž——nÏ ÓAŽe½ ÉÝ íAÓ A ‚¨¨e 펢 ݨ ÓÝAÏÝ Ý‹n ÓnAÓ¨¢ A‚AŽ¢ÓÝ A ìnÏï ‚¨¨e ¨· ·¨¢n¢Ý½Ê nAeŽ¢‚ Qï ¯€ AÝ ‹A—{ݎnb ݋n 旗eAí‚Ó en—ŽìnÏne ݋n –¢¨[–¨æÝ ·æ¢[‹ ¨¢ A  ÏA¢A e¨Ó Ó[¨Ïn íŽÝ‹ ¯a}ä —n{Ý Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnϽ ÏA¢Ae¨ÓÎ Ón[¨¢e Ó[¨Ïn ¨{ ݋n ‚An íAÓ ÓnÝ æ· A{ÝnÏ

‹A·Ž¢ÎÓ /Ž[–ï :Ž——ŽAÓ {杍 Q—ne A ·æ¢Ý A¢e ݋n 旗eAí‚Ó ·¨æ¢[ne ¨¢ ݋n QA—— AÝ Ý‹n

0 ¯ä {¨Ï ¨¢n ¨{ ‹A·Ž¢ÎÓ Ý‹Ïnn ÝæÏ¢¨ìnÏÓ½ É2‹nï AÏn A QŽ‚ ·—Aï ¨{ {n¢ÓnbÊ Ž——nÏ ÓAŽe½ É {n—Ý $ æ· Ýí¨ Ó[¨ÏnÓ QæÝ Ý‹Ïnn Ó[¨ÏnÓ íAÓ ¢Ž[n½ 2æÏ¢¨ìnÏÓ ínÏn ‹æ‚nb nÓ·n[ŽA——ï ¨¢ ¨æÏ ¨í¢ n¢e ¨{ ݋n {Žn—e½Ê AÓ Ïæ[nÓ n¢•¨ïne nî[n— —n¢Ý {Žn—e ·¨ÓÓnÓӎ¨¢ ݋Ϩ悋

0nn Ì :0b -A‚n ß

' 6 (§(+o 1(

 ,  "-] > >Ä ÁÖViÄ ˆ}… -V… Á֘˜ˆ˜} L>VŽ] iÖ`iÄ Í>VŽiÁÄ ˜ …ˆÄ Ý>ß Í ͅi i˜` 㝘i ˜ Áˆ`>ß± /…i ֏`>Ý}Ä ¬>ßi`  *>ĝ …>¬ˆ˜ ˆ˜ ͅiˆÁ ¬Ái¬ vÍL> Äi>ĝ˜ ¬i˜iÁ >Í ˆi` v Ái>“ı Á “Ái ¬…ÍÄ vÁ“ ͅi }>“i] } ˜Í ¬…ÍÄ±VÄ֘‡˜iÝıV“ >˜` } ͝ ͅi ĬÁÍÄ ÄiV͈˜±

0 /4 0 u 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚Žn 쨗—nïQA—— ÝnA í¨¢ A ‹AÏe{¨æ‚‹Ý AÝ[‹ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n Ž¢[Ž¢¢Aݎ nAÏ[AÝÓ Ý¨ ¨·n¢ ݋n äõ¯ä A .探ÝA 9¨——nïQA—— ¢ìŽÝAݎ¨¢A— ώeAï nìn¢Ž¢‚½ 2‹n ݨæÏ¢An¢Ý ŽÓ QnŽ¢‚ ‹¨ÓÝne Qï ݋n ‚‚ŽnÓb íŽÝ‹ AÝ[‹nÓ AÝ Ý‹n -A¢ nώ[A¢

n¢ÝnϽ $݋nÏ Ý¨æÏ¢An¢Ý ÝnAÓ AÏn ÏA–n A¢e !¨Ï݋ ínÓÝnÏ¢½ 2‹n ‚‚ŽnÓ í¨¢ ݋Ïnn ÓÝÏAŽ‚‹Ý ÓnÝÓ A{ÝnÏ eϨ··Ž¢‚ ݋n {ŽÏÓÝ Ý¨ en{nAÝ Ž¢[Ž¢¢Aݎ ¯×ä}b ä}äßb ä}¯sb ä}×½ ! 04 í¨Ïn¨æÝ Ý‹n nAÏ[AÝ en{n¢Ón A¢e [—¨Óne ¨æÝ Ý‹n {Ž¢A— ÓnÝ ¨¢ A ¯Øä Ï梽 É Ž¢[Ž¢¢Aݎ ŽÓ QŽ‚ A¢e ·‹ïӍ Ž[A— æ· {Ϩ¢Ýb ݋nï ӗ¨íne æÓ e¨í¢ A¢e ݋nï eŽe A ‚¨¨e •¨Qb [nÏÝAŽ¢—ï ݋Ϩ悋 ݋n 틨—n {ŽÏÓÝ ÓnÝbÊ ‚‚Žn ‹nAe [¨A[‹ Ž–n ¨ÏeA¢ ÓAŽe½ É:n ÓÝAÏÝne ݨ ‚nÝ A —ŽÝݗn ¨Ïn A‚‚ÏnÓӎìnb {¨ÏÝæ¢AÝn—ï ín ·—Aïne A —ŽÝݗn QnÝÝnÏ en{n¢Ón 틎[‹ ‹n—·ne æÓ ‚nÝ QnÝÝnÏ Ó펢‚Ó A¢e ·æÝ A —ŽÝݗn ¨Ïn ·ÏnÓÓæÏn ¨¢ ݋n½Ê 2‹n nAÏ[AÝ en{n¢enÏÓ æ· {Ϩ¢Ý Aen ŽÝ ݨ悋 {¨Ï ¨æݍ ӎen ‹ŽÝÝnÏÓ nÏneŽÝ‹ AïÓ A¢e nӎÏnn 0[¨ÝÝ Ý¨ –Ž—— ݋n QA—— ݋Ϩ悋 ݋n {ŽÏÓÝ Ýí¨ A¢eA‹A—{ ÓnÝÓb QæÝ Ý‹nï –n·Ý {Ž‚‹ÝŽ¢‚ A¢e nìn¢ÝæA——ï ݨ¨– [¨¢ÝϨ— ¨{ ݋n ‚An½ ÉÝ •æÓÝ Ó‹¨íÓ Ý‹AÝ í‹n¢nì nÏ ínÌÏn e¨í¢b ínÌÏn •æÓÝ

0nn 0b -A‚n ß

˜ˆ}…ÍÄ v> ąÁÍ ˆ˜ Äi>ĝ˜ ¬i˜iÁ ͝ i ˆÁ 04!!:0 /-$/2

0 /4 0 u 2‹n $¦AÝn ¢Ž‚‹ÝÓ QAÝݗne QA[– ¨¢—ï ݨ {A—— Ӌ¨Ïݽ

¨í¢ ¯€õ AÝ ‹A—{ݎn Ž¢ ݋nŽÏ ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— {¨¨ÝQA—— ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢nÏ AÝ — -AÓ¨ n— ŽÏb ݋n ¢Ž‚‹ÝÓ ÝŽne ݋Ž¢‚Ó æ· AÝ ¯€¯€ —AÝn Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{½ n— ŽÏ í¨æ—e ÏnÝA–n A äõ ¯€ —nAe Qn{¨Ïn ݋n ¢Ž‚‹ÝÓ —AÓݍeŽÝ[‹ eώìn n¢ene AÝ Ý‹n ¤ïAÏe —Ž¢n í‹n¢ ݎn ÏA¢ ¨æÝb A[[¨ÏeŽ¢‚ ݨ $0 ‹nAe [¨A[‹ A—nQ 旗½ É:n •æÓÝ ÏA¢ ¨æÝ ¨{ ݎnbÊ ‹n ÓAŽe½ É:nÌÏn Óݎ—— A–Ž¢‚

ŽÓÝA–nÓ½ ¢e ínÌÏn Óݎ—— ‚Ϩ펢‚½Ê {ÝnÏ {A——Ž¢‚ Qn‹Ž¢e Ýí¨ Ý¨æ[‹e¨í¢Ó AÝ Ž¢ÝnϝŽÓ ӎ¨¢b 旗 ÓAŽe ݋n ¢Ž‚‹ÝÓ [¨A[‹Ž¢‚ ÓÝA{{ [‹A——n¢‚ne ݋nŽÏ ÝnA ݨ ÏnÓ·¨¢e½ 旗 ÓAŽe ‹ŽÓ ÓÄæAe í¨æ—e [¨n ¨æÝ ¨{ ݋n —¨[–nÏ Ï¨¨ A¢e {¨Ï[n A¢ Ž¢ÝnÏ[n·ÝŽ¨¢b A¢e Ïn[nŽìne Ýí¨ QŽ‚ –Ž[– ¨{{ ÏnÝæÏ¢Ó {Ϩ ¨Ï¢n—ŽæÓ /¨ín ݨ ·Ï¨ìŽen ‚¨¨e {Žn—e ·¨ÓŽÝŽ¨¢½ $¦AÝn ‚¨Ý A ݨæ[‹e¨í¢ Ïæ¢ {Ϩ AQ¨æÝ ¯õïAÏeÓ ¨æÝ {Ϩ ÓAŽA‹ Žn—enÏ A¢e ÄæAÏÝnÏQA[– æÏÝŽÓ ï¢nÓ ‹ŽÝ Ž‚æn— nÏ¢A¢enó {Ϩ

AQ¨æÝ ¯}ïAÏeÓ ¨æÝ {¨Ï A¢ ¨Ý‹nÏ Ó[¨Ïnb A[[¨ÏeŽ¢‚ ݨ 旗½ É Ž‚ ·—AïÓ ‚¨Ý æÓ Ž¢ A ‹¨—n A¢e QŽ‚ ·—AïÓ ‚¨Ý æÓ ¨æÝ ¨{ ݋n ‹¨—nbÊ 旗 ÓAŽe½ É:n Aen Ae•æÓݝn¢ÝÓ AÝ ‹A—{ ݎn½ :n eŽe A ‚¨¨e •¨Q n{ {¨ÏÝ íŽÓn½Ê 2‹n ¢Ž‚‹ÝÓ íŽ—— ‚¨ QA[– ݨ ݋n eÏA펢‚ Q¨AÏe {¨Ï ݋nŽÏ ‹¨n ¨·n¢nÏ ¢nîÝ 2‹æÏÓeAïb í‹n¢ ݋nï ‹¨ÓÝ — -AÓ¨ 0¨[¨ÏϨ AÝ × ·½½ AÝ Ý‹n Žn—e ¨{ ÏnAÓ½ É!¨ ¨¢n 펗— ÏnnQnÏ An ¯ Ž{ ín 펢 An äbÊ 旗 ÓAŽe½ É A[– ݨ í¨Ï–½ A[– ݨ ݋n ‚ÏŽ¢eÓݨ¢n½Ê

>`Ä`i˜ ąVŽÄ LLÄ] “ÜiÄ Í ¤‡å ˜ ßi>Á 04!!:0 /-$/2

2‹n AeÓen¢ -A¢Ý‹nÏÓ QnAÝ Ý‹n ¨QQÓ A‚—nÓ ß€ ßß Ž¢ ݋nŽÏ ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— {¨¨ÝQA—— ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢nÏ ¨¢ ώeAï½ 2‹n ‚An íAÓ ·—Aïne AÝ AeÓen¢ Ž‚‹ 0[‹¨¨— Ž¢ ¢Ý‹¨¢ï½ 2‹n -A¢Ý‹nÏÓ ínÏn 펢 —nÓÓ A ÓnAÓ¨¢ A‚¨ A¢e ‹Aìn A ¢ní [¨A[‹ AÝ Ý‹n ‹n— Ž¢ {¨ÏnÏ ‚‚Žn A¢e -ŽÝÝӍ Qæς‹ 0Ýnn—nÏÓ ‚ÏnAÝ /¨ï

nÏn—A½ AeÓen¢ ݨ¨– A 䯍äõ —nAe AÝ ‹A—{ݎn ¨¢ ݨæ[‹ e¨í¢ Ïæ¢Ó {Ϩ AϨ¢ ¨nó A¢e A 2 ·AÓÓ {Ϩ ¨nó ݨ ;¨AÄ探 AÏώ¨Ó½ 2‹n -A¢Ý‹nÏÓ íŽ—— Qn QA[– ‹¨n ¢nîÝ ínn– íŽÝ‹ A ώeAŽ‚‹Ý ‚An A‚AŽ¢ÓÝ /Ž¨ /A¢[‹¨½ Ž[– ¨{{ ŽÓ AÝ × ·½½

Ž·Ï¨ìnn¢ÝÓ íŽ—— ‹Aìn ݨ Qn Aen Ž¢ ݋ŽÓ AÏnA½

7…>Í Í…iß `ˆ` Ýi\ /…i vˆ˜> ÄVÁi

2‹ŽÓ ŽÓ ¨¢n ·AÏÝ ¨{ ݋n ‚‚ŽnÓ Ý‹AÝ —¨¨–ne QnÝÝnÏ {¨——¨íŽ¢‚ :nn– ¯ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢½ 0¢¨í ¨— —n‚n ÝÏA¢Ó{nÏ Aï—n ‹A·A¢ Ï¨í¢ eŽÓ·—Aïne ‚¨¨e ‹nŽ‚‹Ý ¨¢ ‹ŽÓ ·æ¢ÝÓb Q¨¨ÝŽ¢‚ ݋n QA—— ӎî ݎnÓ Ý¨ ‚¨ íŽÝ‹ A }õïAÏe Aìnύ A‚n½ 2ï—nÏ 0ÝA·—nÏ Aen A—— Ónì n¢ ¨{ ‹ŽÓ nîÝÏA·¨Ž¢Ý AÝÝn·ÝÓ A¢e Ϩ[– A[A íAÓ n{{n[ݎìn ¨¢ –Ž[–¨{{Ób ·æÝݎ¢‚ QA——Ó Ž¢ ݋n n¢e ó¨¢n [¨¢ÓŽÓÝn¢Ý—ï ¹–Ž[–¨{{Ó ‹Aìn Qnn¢ ¨ìne {Ϩ ݋n ßõ ݨ ß} ïAÏe —Ž¢n ݋ŽÓ ïnAÏ Ž¢ [¨——n‚n {¨¨Ý QA——º½ !Ž[n ݨ Ónn ݋n ‚‚ŽnÓ ·nύ {¨Ï QnÝÝnÏ Ž¢ ݋n –Ž[–Ž¢‚ ‚An½

æÓÝ Ý‹n €¤¯¤ ¨æÝ[¨n íAÓ ‚¨¨e {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓ½ ¢ï ݎn !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn [A¢ QnAÝ A¢¨Ý‹nÏ ÝnA Qï ßõ ·¨Ž¢ÝÓb ŽÝÌÓ A QŽ‚ 펢½ Ý A—Ó¨ ‚ŽìnÓ Ý‹n ·æ¢eŽÝÓ —nÓÓ {¨eenϽ  Ón[Ý¨Ï ¨{ ݋n [¨æ¢ŽÝï ‹AÓ í¨¢enÏne Ž{ ݋n ‚‚ŽnÓ í¨æ—e Qn QnÝÝnÏ ÓnÏìne Ž¢ ݋n ¨¨ÝQA—— ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· 0æQ eŽìŽÓŽ¨¢ —nìn— ¹{¨ÏA——ï ŽìŽ ӎ¨¢ º½ ï QnAݎ¢‚ ݋n ¨Ï¢nÝÓ QŽ‚b A¢  0 ·Ï¨‚ÏA ŽÝÓn—{b ŽÝ ·Ï¨ìnÓ A ·¨Ž¢Ý {¨Ï ! 04½ ¢e í¨æ—e ï¨æ ÏA݋nÏ ‹Aìn ݋n Ӌ¨n ¨¢ ݋n ¨Ý‹nÏ {¨¨ÝÅ 2‹n 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ eA‹¨ ¹Ž¢ A ӎŽ—AÏ ·¨ÓŽÝŽ¨¢ ݨ ݋n ‚‚ŽnÓb AÓ A : {¨¨Ý QA—— ·Ï¨‚ÏA íŽÝ‹¨æÝ A —n‚ŽÝŽ AÝn ‹¨n Ž¢ äõ¯ßº —¨ÓÝ Ý¨ AÓÝnÏ¢ :AӋŽ¢‚ݨ¢b A¢¨Ý‹nÏ ·Ï¨‚ÏA Ž¢ ݋n  0b äõß ¨¢ 2‹æÏÓeAï eæώ¢‚ ݋n 9A¢ eA—ÓÌ äõ¯ä ‹¨n ¨·n¢nϽ AÓݍ nÏ¢ :AӋŽ¢‚ݨ¢ [¨æ—e ìnÏï ín—— Qn A QnÝÝnÏ ÝnA ݋A¢ 0A[ÏAn¢Ý¨ 0ÝAÝn QæÝb Ïn‚AÏe —nÓÓb ŽÝÌÓ æ[‹ ·Ïn{nÏÏne ݨ 펢 Óæ[‹ A [¨¢ÝnÓÝ Ý‹A¢ ݋n A—ÝnÏ¢Aݎìn Ž{ ï¨æÌÏn A¢ ‚‚Žn {A¢½

7…>Í Í…iß `ˆ` Ýi\ /…i ŽˆVŽˆ˜} }>“i

/

9   ,

0-$/20  2$/

7…>Í Í…iß V>˜ ݝÁŽ ˜\ /…i Á֘˜ˆ˜} }>“i

Ý íAÓ A QŽ‚ ÄænÓݎ¨¢ ‚¨Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n äõ¯ä ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢nÏa [¨æ—e ݋n ‚‚ŽnÓ Ïæ¢ Ý‹n QA—— AÓÓnÏݎìn—ï Ž¢ A e¨í¢‹Ž—— ÏæӋ Ž¢‚ AÝÝA[–Å 2‹nï eŽe ¢¨Ý‹Ž¢‚ ݨ Äæn—— ݋¨Ón [¨¢[nÏ¢Ó Ž¢ :nn– ¯b [AÏÏ‚ ݋n QA—— €õ ݎnÓ {¨Ï •æÓÝ ¯õ¯ ïAÏeÓ ¹A ä½}ïAÏeӍ·nύ [AÏÏï AìnÏA‚nº½ 0Ž·—ï ·æÝb ݋nÓn ¢æQnÏÓ ¢nne ݨ Ž ·Ï¨ìn eÏAAݎ[A——ï Ž{ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn íA¢ÝÓ Ý¨ 펢 ŽÝÓ {AŽÏ ӋAÏn ¨{ {¨¨ÝQA—— ‚AnÓ Ý‹ŽÓ ïnAϽ { ݋n ‚‚ŽnÓ [A¢ÌÝ ‚nÝ Ý‹n ‚Ϩæ¢e ‚An ‚¨Ž¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ 0A[ÏAn¢Ý¨ 0ÝAÝnb í‹AÝ [A¢ ín nî·n[Ý ¢nîÝ ínn– í‹n¢ ݋nï ÝÏAìn— ݨ {A[n A ìnÏï Ó¨—Že $‹Ž¨ ÝnAÅ n[AæÓn ¨{ ݋nŽÏ 2‹æÏӍ eAï ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢nÏb ݋n ‚‚ŽnÓ íŽ—— ‹Aìn Ó¨n nîÝÏA ·Ïn·AÏA ݎ¨¢ ݎn —nAeŽ¢‚ æ· Ý¨ ¢nîÝ 0AÝæÏeAïÌÓ ‚Anb A¢e A•¨Ï

7…>Í Í…iß V>˜ ݝÁŽ ˜\ /…i ÄiV˜`>Áß

2‹ŽÓ íAÓ A –nï ‚¨Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n ‚Anb AÓ ! 04 ŽÓ QÏnA–Ž¢‚ Ž¢ {¨æÏ ¢ní ÓÝAÏÝnÏÓ Ž¢ ݋nŽÏ en{n¢ ӎìn QA[–{Žn—e½ 2‹n æ¢ŽÝ ‹Ae ŽÝÓ æ·Ó A¢e e¨í¢Ó ¨¢ 2‹æÏÓeAï AÓ 0A[ÏAn¢Ý¨ 0ÝAÝn ‹ŽÝ ŽÝÓ ÓÝώen ¨{ {n¢ÓŽìn—ï u ŽÝ Ónnne ݋n ¨Ï ¢nÝÓ {¨æ¢e A¢ AÏnA ¨{ ! 04ÌÓ en{n¢Ón ݨ AÝÝA[– {¨Ï ·¨ÓŽÝŽìn ïAÏeÓb A¢e ݎ‚‹Ý n¢e 2 ¢¨í—nÓ ‚Aìn ݋n ‚‚ŽnÓ ÝϨæQ—n Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{ íŽÝ‹ {Žìn [AÝ[‹nÓ {¨Ï ×} ïAÏeÓ A¢e A ݨæ[‹e¨í¢½ ¢ ‚n¢nÏA—b 0A[ÏAn¢Ý¨ 0ÝAÝn ‚AŽ¢ne €õõ ݨÝA— ïAÏeÓ ¨{ ¨{{n¢Ónb A ‹Ž‚‹ ¢æQnÏ {¨Ï ݋ŽÓ ·AÏݎ[æ—AÏ [¨¢

ÝnÓݽ 0ŽŽ—AÏ Ý¨ ݋n ‚Ϩæ¢e AÝÝA[–b ݋n ‚‚ŽnÓ æÓÝ A–n QŽ‚ Ž ·Ï¨ìnn¢ÝÓ Ž¢ ݋ŽÓ AÏnA Qn{¨Ïn {A[Ž¢‚ $‹Ž¨ •æ¢Ž¨Ï ÄæAÏÝnÏQA[– 2ï—nÏ 2nÝݗnݨ¢½

Í˜ÍiÄ

2‹n ‚‚Žn ·AÓӎ¢‚ AÝÝA[– —¨¨–ne Óæ·nÏQb íŽÝ‹ ¢eÏní A¢—nï ݋Ϩ펢‚ {¨Ï ßØ× ïAÏeÓ A¢e ݋Ïnn ݨæ[‹e¨í¢Ó A¢e æÓݎ¢ ÏA¢–—Ž¢ ‚¨Ž¢‚ ¨{{ ¹nŽ‚‹Ý [AÝ[‹nÓ {¨Ï äßØ ïAÏeÓ A¢e Ýí¨ 2 Óº½ 2‹ŽÓ íAÓ A [—nAÏ ŽÓAÝ[‹ ¨¢ ݋n {Žn—e u ! 04ÌÓ íŽen Ïn [nŽìnÏÓ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n ¨Ï¢nÝÓ en {n¢ÓŽìn QA[–Ó u A¢e ݋n ‚‚ŽnÓ AÝÝA[–ne½ ½½½2‹n ‚‚ŽnÓ ·AÓÓ Q—¨[–ne ín—— Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{b A— ݋¨æ‚‹ 0A[ÏAn¢Ý¨ 0ÝAÝn ‚¨Ý A{ ÝnÏ A¢—nï A QŽÝ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAύ ÝnϽ 2‹n Ó¨·‹¨¨Ïn . íAÓ ÓA[–ne {¨æÏ ÝŽnÓ ¨¢ ݋n nìn¢Ž¢‚½ ½½½ 0A[ÏAn¢Ý¨ 0ÝAÝn ¨æÝ·—Aïne ݋n ‚‚ŽnÓ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏb ¨æÝÓ[¨ÏŽ¢‚ ! 04 ¤õ A¢e ‹¨—e Ž¢‚ A ¯Ø䍀s Ž¢ ïAÏeÓ ‚AŽ¢ne½ ½½½ 2‹n ‚‚Žn —Ž¢nQA[–Ž¢‚ [¨Ï·Ó ŽÓ A ÓÝÏn¢‚Ý‹½ 2ÏAӋAæ¢ !Žî¨¢ íAÓ A {Ž¢e {¨Ï ! 04 ¨æÝ ¨{ 9n¢ÝæÏA

¨——n‚nb ÏA[–Ž¢‚ æ· ¯õ ÝA[–—nÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ A¢e ¯€ ݨÝA— {¨Ï ݋n ‚An½ 0ÝϨ¢‚ÓŽen —Ž¢nQA[–nÏ ÏïA¢ ¨¢Ž——A —AŽe Ó¨n Q¨¢n [Ïæ¢[‹Ž¢‚ ‹ŽÝÓ ¨¢ ݋n nìn¢Ž¢‚b 틎—n Žee—n A¢ ½½ e¨—·‹¨ Qώ¢‚Ó nî·nώn¢[n ݨ ݋n 梎ݽ 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς½

U"ͅiÁ ͝ÖÁ˜>“i˜Í

“>ÍV…iÄ Í`>ß >Ái ÁͅÝiÄÍiÁ˜ Üı ˆ˜Vˆ˜‡ ˜>͈ >Í ¤å >±“± >˜`

ˆ˜Vˆ˜˜>͈ Üı Á>Ži >Í {\Ïå ¬±“±

U “>ÍV…iÄ Ýˆ Li

¬>ßi` >Í Í…i *>˜ “iÁˆ‡ V>˜ i˜ÍiÁ ݈ͅ ͅi }‡ }ˆi V˜ÍiÄÍÄ >ˆÁi` ˜ ͅi Á>`ˆ >Í - ‡ xÈå±

- ", ",

7…>Í Í…i }}ˆiÄ `ˆ` Ýi >˜` ݅>Í ˜ii`Ä ÝÁŽ  —¨¨– QA[– AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝnÌÓ €¤¯¤ 펢 ¨ìnÏ 0A[ÏAn¢ ݨ 0ÝAÝn½ :‹AÝ ín ݋Ž¢– ݋n ÝnA eŽe ín——b A¢e í‹AÝ Ý‹nï [A¢ í¨Ï– ¨¢ ‚¨Ž¢‚ {¨ÏíAÏe½

/`>ß¾Ä “>ÍV…iÄ U/…i iÝ iވV -Í>Íi }}ˆi ܝißL> Íi>“ ݈ ¬>ß Íݝ “>ÍV…iÄ Í`>ß ˆ˜ ͅiˆÁ …ÄÍ ÍÖÁ˜>“i˜Í] Í>Žˆ˜} ˜ Á>Ži >Í ¤Ô\Ïå ¬±“± ͅi˜ ¬>߈˜} ÁͅÝiÄÍiÁ˜ >ÍiÁ ˆ˜ ͅi `>ß >Í È ¬±“±

¨¨ÝQA——

ÏA¢[ŽÓ[¨ €

2¨· ä}

U:AӋŽ¢‚ݨ¢ ¯õb 0ݽ ¨æŽÓ

U!¨½ ¯ß

Ž[‹Ž‚A¢ 0ÝAÝn ¯×b !¨½ ä€ ¨ŽÓn 0ÝAÝn ¯ß

U!¨½ ä¯ 0ÝA¢{¨Ïe ìÓ½ 0A¢ ¨Ón 0ÝAÝnb —AÝn

õ

U!½<½

nÝÓ ßb

ŽAŽ õ

U-‹Ž—Aen—·‹ŽA sb ݗA¢ÝA }b ¯õ Ž¢¢Ž¢‚Ó

AÓnQA—— nώ[A¢ nA‚æn

U A—ÝŽ¨Ïn Øb !½<½ <A¢ –nnÓ ¯

U Ž¢[Ž¢¢Aݎ ¤b ¨æÓݨ¢ ß U-ŽÝÝÓQæς‹ AÝ

Ž—íAæ–nnb

—AÝn

U nÝϨŽÝ ×b ‹Ž[A‚¨ :‹ŽÝn

U0A¢ Žn‚¨ AÝ ¨—¨ÏAe¨b

0¨î €

—AÝn

U2nîAÓ }b —nìn—A¢e ß

Uώó¨¢A AÝ ½½ ¨e‚nÏÓb

U2¨Ï¨¢Ý¨ äb 2A·A Aï ¯

—AÝn AӖnÝQA——

U Ž¢¢nÓ¨ÝA AÝ A¢ÓAÓ

:! 

ŽÝïb ··e½b ÏAŽ¢

U ¨Óݨ¢ AÝ $A–—A¢eb —AÝn

U Ž¢¢nÓ¨ÝA ¤äb 2æ—ÓA sß

U½½ ¢‚n—Ó AÝ 0nAÝݗnb

0¨[[nÏ

—AÝn

0 !Aݎ¨¢A— nA‚æn

U ‹Ž[A‚¨ æQÓ Øb 0A¢

U ¨—¨ÏAe¨ AÝ -¨ÏݗA¢eb —AÝn

˜Äˆ`i /…i ¬i˜ˆ˜} ÝiiŽi˜` v ͅi Vi}i vÍL> Äi>ĝ˜ ˆÄ ĝÁÍ v ˆŽi >˜ >‡ßÖ‡V>˜ i>Í LÖvviͱ 1ÄÖ>ß] “ÄÍ v ݅>Í¾Ä >ˆ` ÖÍ `iĘ¾Í Ž ¬>Á͈V֏>Áß >¬¬i>ˆ˜}] LÖÍ Í…iÁi ˆÄ > Í v ˆÍ± 9Ö¾ Ý>Ž >Ý>ß v֏ ˆv ˜Í ͝Í>ß Ä>͈Ävˆi`] >˜` ͅiÁi¾Ä >‡ Ý>ßÄ > V…>˜Vi ͝ vˆ˜` > viÝ Ái>ß Í>ÄÍß `ˆÄ…iı *>}i Ô

Recapping Ags Week 1 win  

Recapping Ags Week 1 win

Advertisement