Page 1

 

¤ Áˆ`>ß] >˜± ¤n] Ôå¤Ï -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{Éå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

-1 L>ĎiÍL>

7 ,6- / / , 7""

}}ˆi “i˜ LÝ ÖÍ 1Í>… -Í>Íi

7“i˜ ÄÖvviÁ …i>ÁÍLÁi>Ž >Í LÖããiÁ

ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

04!!:0 /-$/2

/$90O 04!!:0½ $

¨—eŽ¢‚ A ØߍØä —nAe A‚AŽ¢ÓÝ 4ÝA‹ 0ÝAÝnb !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚Aìn æ· A QæóónύQnAݎ¢‚ ߍ·¨Ž¢ÝnÏ A¢e —¨ÓÝ A ‹nAÏݍ QÏnA–nÏb {A——Ž¢‚ Ø}Øß ¨¢ 2‹æÏӍ eAï ¢Ž‚‹Ý Ž¢ ¨‚A¢b 4ÝA‹½ 2‹n —¨ÓÓ eϨ··ne ݋n ‚‚ŽnÓ Ý¨ ¤s ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢b ߍ€ Ž¢ :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n ·—Aï½ 4ÝA‹ 0ÝAÝn ŽÓ ¢¨í ׍¯õ ¨¢ ݋n ïnAÏ A¢e €ä Ž¢ —nA‚æn [¨·nݎݎ¨¢½ 0Ýn{A¢Žn Ž—QÏnA݋ ín¢Ý ݨ ݋n {ÏnnÝ‹Ï¨í —Ž¢n {¨Ï A ¨¢n A¢e¨¢n {ÏnnÝ‹Ï¨í ¨··¨ÏÝ梎 Ýïb QæÝ ŽÓÓne ݋n {Ϩ¢Ýn¢e ¨{ ݋n [¨¢ìnÏӎ¨¢ Ž¢ ݋n [—¨ÓŽ¢‚ Ón[¨¢eÓ½ 404 Ïn‚AŽ¢ne ·¨ÓÓnӍ ӎ¨¢ A¢e A–n¢—nn :Ž——ŽAÓ eώ——ne A ߍ·¨Ž¢Ý AÝÝn·Ý {Ϩ ݋n —n{Ý ÓŽen ݨ 펢 ݋n ‚An½ É2‹AÝ íAÓ Óæ[‹ A ݨ悋 —¨ÓÓ {¨Ï ݋ŽÓ ÝnAbÊ ‹nAe [¨A[‹ Aϖ 2ÏA–‹ ÓAŽe {¨——¨íŽ¢‚ ݋n [¨¢ ÝnÓݽ ɽ½½ —— ín [A¢ e¨ ŽÓ Q¨æ¢[n QA[– A¢e ‚nÝ ÏnAeï ݨ ‚nÝ A 펢 Ž¢ 0A¢ ¨Ón ¨¢ 0AÝæÏeAï½Ê ! 04 Ӌ¨Ý €ä ·nÏ[n¢Ý {Ϩ ݋n {—¨¨Ï A¢e ínÏn —ne Qï Ž—QÏnA݋ÎÓ ä} ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¢Ž¢n ÏnQ¨æ¢eÓ½ AӝŽ¢n /æݗne‚n A—Ó¨ [¨——n[Ýne ¢Ž¢n ÏnQ¨æ¢eÓ {¨Ï ! 04½ 2‹n ‚‚ŽnÓ Ý¨¨– A 䤍¯s —nAe Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{b ÓAí 4ÝA‹ 0ÝAÝn ‚¨ ¨¢ A ¯€õ Ïæ¢b ¨¢—ï ݨ Ïn [nŽìn A ߍ·¨Ž¢ÝnÏ {Ϩ QQï 0[¨ÝÝ ÏŽ‚‹Ý Qn{¨Ïn Ž¢ÝnϝŽÓӎ¨¢ ݨ ݎn ݋n Ó[¨Ïn AÝ ßäßä½

¨í¢ {¨æÏ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{b ! 04 ín¢Ý ¨¢ A¢ ¯¯õ Ïæ¢ Ý¨ ‚¨ QA[– A‹nAe½ 4ÝA‹ 0ÝAÝn í¨æ—e —AÝnÏ A¢ÓínÏ íŽÝ‹ A ¤õ Ó·æÏÝ ¨{ ŽÝÓ ¨í¢b A¢e ݋n Ýí¨ ÝnAÓ í¨æ—e nî[‹A¢‚n Qæ[–nÝÓ Ý¨ nìn¢ÝæA——ï ÓnÝݗn ¨¢ A¢ ! 04 ØߍØõ AeìA¢ÝA‚n íŽÝ‹ •æÓÝ ¨ìnÏ A Ž¢æÝn ݨ ·—Aï½

0 /4 0 u níb Ž¢[—æeŽ¢‚ 4ÝA‹ 0ÝAÝn QAӖnÝQA—— [¨A[‹ 0Ýní ¨Ïώ—— ݋ŽÓ ínn–b Qn—Žnìne 4ÝA‹ 0ÝAÝn íAÓ AÓ ‚¨¨e AÓ ŽÝÓ ¯ß‚An 펢 ÓÝÏnA– Aï Ž¢eŽ[AÝn½ 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚ŽnÓ [nÏÝAŽ¢—ï eŽe¢ÎÝb QnAݎ¢‚ 4ÝA‹ 0ÝAÝn ؀}¯ ¨¢ 2‹æÏӍ eAï AÝ Ý‹n -A¢ nώ[A¢ n¢ÝnϽ ! 04 Ž¢[ÏnAÓne ŽÝÓ ¨í¢ 펢 ÓÝÏnA– ݨ {Žìn ݨ Ž ·Ï¨ìn ݨ ¯¯s A¢e }ä Ž¢ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋ —nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n½ ÉÝ íAÓ A ‚ÏnAÝ ¨ÝŽìAݎ¨¢A— ínn– {¨Ï æÓ Qn[AæÓn ín ‹Aìn A —ŽÝݗn ώìA—Ïï ‚¨Ž¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n ¢¨íbÊ ! 04 Ón¢Ž¨Ï 2ïϨ¢n :AÝÓ¨¢ ÓAŽe½ É:n –¢ní ݋nï ínÏn æ¢en {nAÝneb ín –¢ní ݋nï ínÏn ·Ï¨QAQ—ï ݋n QnÓÝ ¨{{n¢ÓŽìn ÝnA Ž¢ ݋n [¨¢{nÏn¢[n½ e¨¢ÎÝ Ý‹Ž¢– ݋nï ‹Aìn Ónn¢ ݋n Ýï·n ¨{ en {n¢Ón ín ‹Aìn ·—Aïne ݋Ϩ悋¨æÝ Ý‹n ÓnA Ó¨¢½ 2‹nï ‹Aìn ·—Aïne –Ž¢e ¨{ ínA–nÏ en {n¢ÓŽìn ÝnAÓ½ :n •æÓÝ Ý¨¨– ݋n ¨æÝ ¨{ ݋Ž¢‚Ó ݋nï —Ž–n ݨ e¨½Ê 2‹n ‚‚ŽnÓ ‹n—e 4ÝA‹ 0ÝAÝn ¹¯€äb }¯ : º ݨ ߤ ·nÏ[n¢Ý Ӌ¨¨ÝŽ¢‚b Ž¢[—æeŽ¢‚ A ä}½s ·nÏ[n¢Ý {ŽÏÓÝ ‹A—{ 틎—n ! 04 íAÓ }s ·nÏ[n¢Ý {Ϩ ݋n {—¨¨Ï {¨Ï ݋n ‚An A{ÝnÏ Ó‹¨¨ÝŽ¢‚ ؤ½Ø ·nÏ[n¢Ý Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{½ É íAÓ ìnÏï ·—nAÓne íŽÝ‹ ݋n en{n¢ÓŽìn n{{¨ÏÝbÊ ÓAŽe ‚‚ŽnÓ [¨A[‹ AÏ쎢 n¢ óŽnÓb 틨 ‹AÓ í¨¢ ݋n —AÓÝ Ý‹Ïnn nnݎ¢‚Ó íŽÝ‹ 4ÝA‹ 0ÝAÝn½ É:n ¢nìnÏ —nÝ Ý‹n ‚nÝ Ž¢Ý¨ A ϋï݋½Ê ! 04 ‹AÓ¢ÎÝ QnAÝn¢ 4ÝA‹ 0ÝAÝn ݋Ïnn ÓÝÏAŽ‚‹Ý ݎnÓ ÓŽ¢[n ¯¤¤ß¤€ A¢e ! 04ÎÓ [æÏÏn¢Ý ÓÝÏnA– ŽÓ ݋n —¨¢‚nÓÝ íŽ¢ ÓÝÏnA– Ž¢ ݋n ÓnώnÓ ÓŽ¢[n 4ÝA‹ 0ÝAÝnÎÓ Ý‹Ïnn‚An ÓÝÏnA– Ž¢ äõõ¤½ ¨Ïn Ž·¨ÏÝA¢Ý—ïb ݋n ‚‚ŽnÓ í¨¢ ݋nŽÏ {Ž{݋ [¨¢Ón[æݎìn : [¨¢ÝnÓÝ í‹Ž—n ‹A¢eŽ¢‚ ݋n 4Ý‚Ó ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ [¨¢{nÏn¢[n

0nn $: $42b -A‚n ä

iÞÍ }>“i U7…\ ->˜ Äi -Í>Íi >Í -1 U7…>Í\ 7 “i˜ÀÄ L>ĎiÍL> U7…iÁi\ *>˜ “iÁˆV>˜ i˜ÍiÁ U7…i˜\ È ¬±“± ->ÍÖÁ`>ß U,>`ˆ\ ,/‡ ¤å{

iÞÍ }>“i U7…\ -1 >Í ->˜ Äi -Í>Íi

 -1 ‡ 7-± "

U7…>Í\ 7 ݝ“i˜ÀÄ

UÁ ¬ÄÍ}>“i ܈`i vÁ“ ¬>ßiÁÄ

/ßÁ˜i 7>Íĝ˜ >˜` >˜ˆi ֏ˆ˜}Ä] >Ä Ýi >Ä …i>` V>V… >Á܈˜ i˜‡ ãˆiÄ] } ˜ ͝ VÄ֘‡˜iÝıV“ >˜` } ͝ ͅi -¬ÁÍÄ ÄiV͈˜±

L>ĎiÍL> ' 6 ( ¥ (+o 1(

7 8 " -// 1, >˜ˆi ֏ˆ˜}Ä ŽÄ ͝ `ÁˆÜi >˜` `ˆÄ… /…ÖÁÄ`>ß ˜ˆ}…Í >Ä -1 …ÄÍi` 1Í>… -Í>Íi >Í Í…i *>˜ “iÁˆV>˜ i˜ÍiÁ± ֏ˆ˜}Ä vˆ˜ˆÄ…i` ݈ͅ ¤Ô ¬ˆ˜ÍÄ] ÄˆÞ ÁiLÖ˜`Ä >˜` Íݝ ÄÍi>Ä ˆ˜ -1ÀÄ É{‡x¤ ݈˜ ÜiÁ 1-1± Á “Ái ¬…ÍÄ vÁ“ ͅi V˜ÍiÄÍ] } ˜ ͝ VÄ֘‡ ˜iÝıV“ >˜` } ͝ ÖÁ }>“i ÁiV>¬±

-1 vÍL>

ß /i``ß iˆ˜LiÁ} 0 /4 0 u !ní nî Ž[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï ‹AÓ A¢ ¢¨æ¢[ne ݋n ÏnÝæÏ¢ ¨{ ¨{{n¢ ӎìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï ¨æ‚ AÏݎ¢ ݨ ݋n ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA½ AÏݎ¢b 틨 ÓnÏìne AÝ Ý‹n Ó[‹¨¨— Ž¢ ݋n ÓAn [A·A[ŽÝï eæώ¢‚ ݋n äõ¯¯ ÓnAÓ¨¢b —n{Ý {¨— —¨íŽ¢‚ ݋AÝ ïnAÏ Ý¨ Qn[¨n ¨{ {n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï AÝ ¨Óݨ¢

¨——n‚n ¨{ ݋n ݗA¢ÝŽ[ ¨AÓÝ

¨¢{nÏn¢[n½ n Qn[An AìAŽ—AQn ¨¢[n A‚AŽ¢ í‹n¢ ‹nAe [¨A[‹ ÏA¢– 0·AóŽA¢Ž íAÓ {ŽÏne {¨— —¨íŽ¢‚ ݋n ÓnAÓ¨¢b A——¨íŽ¢‚ AÏݎ¢ÌÓ ÏnÝæÏ¢ ݨ ݋n ‚‚ŽnÓ {¨Ï ݋n äõ¯ß [A·AŽ‚¢½ —Ý‹¨æ‚‹ [¨¢ÝÏA[Ý enÝAŽ—Ó

ínÏn ¢¨Ý ·Ï¨ ìŽene Ž¢ A 2‹æÏÓeAï ·ÏnÓÓ Ïn—nAÓnb A¢ ! 04 ¨{ {Ž[ŽA— [¨¢ {ŽÏne ŽÝ íAÓ A æ—ÝŽïnAÏ AÏݎ¢ [¨¢ÝÏA[Ý ¹nÓÓn¢ÝŽA——ï A Ýí¨ ïnAÏ A‚Ïnnn¢Ýº íŽÝ‹ A QAÓn ÓA—AÏï ¨{ k¯}õbõõõ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ïnAÏ ¨{ ݋n enA—½ É̝ ìnÏï nî[ŽÝne AQ¨æÝ

¨æ‚ÌÓ ÏnÝæÏ¢ AÓ ¨æÏ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AݨÏbÊ ‹nAe [¨A[‹ n :Aï¢n :A—–nÏ ÓAŽe Ž¢ A íώݍ Ýn¢ ÓÝAÝnn¢Ý½ É$æÏ ¨{{n¢Ón ݨ¨– A ÓÝn· QA[– ݋ŽÓ ·AÓÝ ÓnA Ó¨¢ A¢e ̝ [¨¢{Žen¢Ý ݋AÝ [¨A[‹ AÏݎ¢ [A¢ ‚nÝ æÓ QA[–

0nn

/2!b -A‚n ä

`>ß

U,>`ˆ\ - ‡ xÈå

ßVˆ˜}

Á“ÄÍÁ˜} >`“ˆÍÄ `¬ˆ˜} ˆ˜ ˆ˜ÍiÁ܈iÝ ÝˆÍ… "¬Á>…

>Á͈˜ ÁiÍÖÁ˜Ä ͝ -1 >Ä }}ˆiÄ vvi˜ÄˆÜi VÁ`ˆ˜>͝Á 2! /O 04!!:0½ $

U7…iÁi\ ->˜ Äi] >ˆv± U 7…i˜ Ï ¬±“± ->ÍÖÁ‡

ß ˆ“ ˆÍŽi

00$ 2 -/00

 ' +'( ¥ '% (*+ ( ”

/>Ž ąÝ …ÄÍ "¬Á>… 7ˆ˜vÁiß ˆ˜ÍiÁ܈iÝÄ >˜Vi Á“ÄÍÁ˜} `ÖÁˆ˜} Í>¬ˆ˜} ˜`>ß vÁ ͅi ąÝ »"¬Á>… >˜` >˜Vi Á“ÄÍÁ˜}\ /…i 7Á`݈`i ÞVÖĈÜi¼ ˆ˜ ÖÄ͈˜± Á“ÄÍÁ˜} V˜viÄÄi` ͝ ÖĈ˜} ¬iÁvÁ“>˜Vi‡ i˜…>˜Vˆ˜} `ÁÖ}Ä Í ݈˜ /ÖÁ `i Á>˜Vi VßVˆ˜} VÁÝ˜Ä `ÖÁˆ˜} ͅi ˆ˜ÍiÁ܈iÝ Í…>Í >ˆÁi` /…ÖÁÄ`>ß] ÁiÜiÁĈ˜} “Ái ͅ>˜ > `iV>`i v `i˜ˆ>± »/…ˆÄ Ä͝Áß Ý>Ä Ä ¬iÁ‡ viVÍ vÁ ĝ ˜}± Í¾Ä Í…ˆÄ “ßͅ] ͅˆÄ ¬iÁviVÍ Ä͝Áß] >˜` ˆÍ Ý>Ę¾Í ÍÁÖi]¼ Á“ÄÍÁ˜} Ä>ˆ`±

 $ u n eŽe ŽÝ½ n {Ž¢A——ï AeŽÝÝne ŽÝ½ A¢[n ϝ ÓÝϨ¢‚ e¨·ne½ n íAÓ —Ž‚‹Ý ¨¢ ݋n enÝAŽ—Ó A¢e eŽe¢ÌÝ ¢An ¢AnÓ½ n æÓne ݋AÝ ‹n Ž‚‹Ý ¢¨Ý ‹Aìn Qnn¢ [Aæ‚‹Ý Ž{ ¢¨Ý {¨Ï ‹ŽÓ [¨nQA[– Ž¢ äõõ¤½ ¢e ‹n íAÓ [nÏÝAŽ¢ ‹ŽÓ É{AÝn íAÓ ÓnA—neÊ í‹n¢ —¨¢‚ÝŽn {ώn¢eb ÝÏAŽ¢Ž¢‚ ·AÏÝ¢nÏ A¢e ÝÏæÓÝne —ŽnæÝn¢A¢Ý n¨Ï‚n Ž¢[A·Žnb 틨 íAÓ A—¨¢‚ {¨Ï ݋n ώen ¨¢ A—— Ónìn¢ ¨{ ϝÓÝϨ¢‚ÌÓ 2¨æÏ en ÏA¢[n íŽ¢Ó {Ϩ ¯¤¤¤äõõ}b íAÓ {¨Ï[ne ݨ ‚Žìn ‹Ž æ· Ý¨ A¢ÝŽe¨·Ž¢‚ Aæ݋¨ÏŽÝŽnÓ½ æÝ ÏŽ‚‹Ý {Ϩ ݋n ÓÝAÏÝ A¢e

¨Ïn ݋A¢ Ýí¨ e¨ón¢ ݎnÓ eæώ¢‚ ݋n {ŽÏÓÝ ¨{ A Ýí¨·AÏÝ Ž¢ÝnÏìŽní 2‹æÏÓeAï ¢Ž‚‹Ý íŽÝ‹ $·ÏA‹ :Ž¢{Ïnï ¨¢ ‹nÏ $:! ¢nÝí¨Ï–b ݋n eŽÓ‚ÏA[ne {¨ÏnÏ [ï[—Ž¢‚ [‹A·Ž¨¢ A[–¢¨í— ne‚ne í‹AÝ ‹n ‹Ae —Žne AQ¨æÝ Ïn·nAÝne—ï {¨Ï ïnAÏÓb A¢e í‹AÝ ‹Ae Qnn¢ ¨¢n ¨{ ݋n í¨ÏÓݍ–n·Ý Ón[ÏnÝÓ {¨Ï ݋n QnÝÝnÏ ·AÏÝ ¨{ A ínn–a n íAÓ Ý‹n ώ¢‚—nAenÏ ¨{ A¢ n—AQ¨ÏAÝn e¨·Ž¢‚ Ó[‹nn ¨¢ A 4½0½ -¨ÓÝA— 0nÏìŽ[n ÝnA ݋AÝ Óín·Ý ‹Ž ݨ ݋n ݨ· ¨{ ݋n ·¨eŽæ AÝ Ý‹n 2¨æÏ en ÏA¢[n ݎn A{ÝnÏ ÝŽn½ É̝ A {—Aíne [‹AÏA[ÝnÏbÊ ‹n ÓAŽe½

Že ŽÝ {nn— íϨ¢‚Å

0nn $-!b -A‚n ä


Ô U ώeAïb A¢½ ¯sb äõ¯ß

&

04!!:0

," * ¤

ÍÁi >“i¾Ä /i¾ “i˜Íˆ˜i` ½}ˆÁvÁˆi˜`¾ Í݈Vi ÁiVi˜Íß ß /“ ß˜i

00$ 2 -/00

0$42 ! b ¢e½ u !¨Ý ¨¢[n QæÝ ÝíŽ[n A{ÝnÏ ‹n Óæ··¨Ó ne—ï eŽÓ[¨ìnÏne ‹ŽÓ ¨¢—Ž¢n ‚ŽÏ— {ώn¢e ¨{ ݋Ïnn ïnAÏÓ ¢nìnÏ nìn¢ nîŽÓÝneb !¨ÝÏn An ——nώ [A¢ —Ž¢nQA[–nÏ A¢ÝŽ 2n̨ ·nύ ·nÝæAÝne ݋n ‹nAÏÝQÏnA–Ž¢‚ ÓݨÏï AQ¨æÝ ‹nÏ enA݋½ ¢ ÓÓ¨[ŽAÝne -ÏnÓÓ ÏnìŽní ¨{ ¢níÓ [¨ìnÏA‚n {¨æ¢e ݋AÝ Ý‹n nŽÓA¢ 2Ϩ·‹ï Ï梢nÏæ· ÝA—–ne AQ¨æÝ ‹ŽÓ e¨¨ne —¨ìn Ž¢ A :nQ Ž¢ÝnÏìŽní ¨¢ n[½ s A¢e A‚AŽ¢ Ž¢ A ¢níÓ·A·nÏ Ž¢ÝnÏìŽní ·æQ—ŽÓ‹ne n[½ ¯¯½ n A¢e ݋n 梎ìnÏӎÝï ÓAŽe :ne¢nÓeAï ݋AÝ ‹n —nAÏ¢ne ¨¢ n[½ Ø Ý‹AÝ ŽÝ íAÓ A—— A ‹¨Aîb ݋AÝ ¢¨Ý ¨¢—ï íAÓ¢ÌÝ

A¢ÝŽ 2n̨ Ӌn enAeb Ӌn íAÓ¢ÌÝ ÏnA—½ $¢ 2‹æÏÓeAïb A eAï A{ÝnÏ 2n̨ÌÓ Ž¢Ó·ŽÏŽ¢‚b ·—A‚ ݋Ϩ悋‹nAÏÝA[‹n ÓݨÏï íAÓ nî ·¨Óne AÓ A QŽóAÏÏn —Žnb 2n̨ A¢e

>˜Vi Á“ÄÍÁ˜}

"  -/ ,

- 0-$/20 $4 !02

ˆ`˜¾Í iÜiÁߝ˜i >Ái>`ß Ž˜Ý·A——n¢ Ó·¨ÏÝÓ Ž[¨¢ A¢[n ϝÓÝϨ¢‚ÌÓ É¢¨‹¨—eӍ QAÏÏne Ž¢ÝnÏìŽníÊ íŽÝ‹ $·ÏA‹ :Ž¢{Ïnï AŽÏne 2‹æÏӍ eAï ¢Ž‚‹Ý ¨¢ ‹nÏ $:! ¢nݍ í¨Ï–½ - 0·¨ÏÝÓ ¨—杢ŽÓÝ ¨‹¢ nŽ[nÓÝnÏ ‚ŽìnÓ ‹ŽÓ Ž ·ÏnÓӎ¨¢Ó ¨{ ݋n Ž¢ÝnÏìŽnía ˜ ˜ ˜ / 02/$! 2 4 a 0Ý梢Ž¢‚ ݨ Ónn ϝÓÝϨ¢‚ ÓnnŽ¢‚—ï Ó¨ ‹æQ—n A¢e Ž¢ÝϨ Ó·n[ݎìn½ 2‹AÝ íAÓ Ó¨n݋Ž¢‚ ‹n æÓne ݨ ‹Aìn ¢¨ ݎn {¨Ï½ É¢ÝϨӷn[ݎ¨¢ e¨nÓ¢ÌÝ ‚nÝ ï¨æ A¢ïí‹nÏn Ž¢ A ÏA[nbÊ ‹n ‹Ae ÓAŽe Ž¢ ‹ŽÓ QŽ¨‚ÏA·‹ïb ÉÝÌÓ ¢¨Ý AQ¨æÝ Ý‹n QŽ–n½Ê [Ó Aï ݋Ž¢– ݋AÝ ‹n ‹AÓ ÓŽ·—ï Qnn¢ ín—— [¨A[‹ne {¨Ï ݋ŽÓ Ž¢ÝnÏìŽní íŽÝ‹ :Ž¢{Ïnï½ æÝ ‹n ÓnnÓ ݨ ÏnA—Žón ݋AÝ ‹ŽÓ Óݨ[– ŽÓ AÝ Ï¨[– Q¨Ýݨ A¢e ݋AÝ ‹n [A¢ÌÝ A{{¨Ïe ݨ eæ[– A¢e eŽìn :Ž¢{Ïnï íŽÝ‹ ‹ŽÓ A¢ÓínÏÓ½ É̝ ¢¨Ý ݋n ¨ÓÝ Qn—ŽnìAQ—n ‚æï Ž¢ ݋n í¨Ï—ebÊ ‹n ÓAïÓ½ É A enn·—ï {—Aíne½Ê ˜ ˜ ˜ 0$ 4 $/ 2$0 2020a /nnQnÏ A—— ݋AÝ ‹¨Ý AŽÏ ϝÓÝϨ¢‚ æÓne ݨ Ó·¨æÝ AQ¨æÝ QnŽ¢‚ ݋n ¨ÓÝ ÝnÓÝne A݋—nÝn nìnÏÅ :n——b ÝæÏ¢Ó ¨æÝ ‹n ¢nìnÏ í¨Ïώne ݋AÝ ‹n í¨æ—e ‚nÝ [A悋ݽ É!¨bÊ íAÓ ‹ŽÓ ӎ·—n A¢ÓínÏ í‹n¢ :Ž¢{Ïnï AӖne ‹Ž AQ¨æÝ Ý‹Aݽ 2‹AÝ íŽ—— [¨n AÓ A Ӌ¨[– ݨ ‹ŽÓ Óæ··¨ÏÝnÏÓ u AÏn ݋nÏn A¢ï —n{ÝÅ u 틨 Q¨æ‚‹Ý ϝÓÝϨ¢‚ÌÓ —Ž¢n ݋AÝ ¢¨Ý ÝnÓݍ Ž¢‚ ·¨ÓŽÝŽìn A[ÝæA——ï ·Ï¨ìne Ó¨n݋Ž¢‚½ 2‹n —Ž¢n {Ϩ Ó·¨ÏÝÓ ¢¨í ŽÓ ݋AÝ eÏæ‚ ÝnÓÝÓ AÏn {AÏ ¨Ïn Ïn—ŽAQ—n ݋A¢ ݋nï æÓne ݨ Qn í‹n¢ ϝÓÝϨ¢‚ A¢e ‹ŽÓ ·nnÏÓ ínÏn Ž¢•n[ݎ¢‚ ݋n –ŽÝ[‹n¢ ӎ¢– A¢e ‚nÝݎ¢‚ AíAï íŽÝ‹ ŽÝ½ 0ݎ——b ŽÝÌÓ e¨í¢ ώ‚‹Ý eŽÓ[¨æÏA‚Ž¢‚ ݨ ݋Ž¢– ݋AÝ ÝnÓݎ¢‚ íAÓ Ó¨ Ž¢n{{n[ݎìn½ 0¨ í‹AÝ AQ¨æÝ A—— ݋n A݋—nÝnÓ Ž¢ ݋n A—— ݋n ¨Ý‹nÏÓ Ó·¨ÏÝÓÅ 2‹ŽÓ AeŽÓӎ¨¢ ݋AÝ [‹nAݎ¢‚ íAÓ¢ÌÝ Ý‹AÝ eŽ{{Ž[æ—Ý Ӌ¨æ—e Qn A íA–n æ· [A——a ÝnÓݎ¢‚ æÓÝ Ž·Ï¨ìn½ ˜ ˜ ˜ :$Ì 9 2$42 2a ¢ äõõßb í‹n¢ 2‹n ÓÓ¨[ŽAݍ ne -ÏnÓÓ {ŽÏÓÝ eŽÓ·AÝ[‹ne n ݨ ݋n 2¨æÏ en ÏA¢[n ݨ [¨ìnÏ A ‚æï {Ϩ 2nîAÓ í‹¨ íAÓ ¨¢ ‹ŽÓ íAï ݨ Qn[¨Ž¢‚ ݋n ÏA[nÌÓ ¨ÓÝ Óæ[[nÓÓ{æ— [‹A·Ž¨¢b ¢nìnÏ ŽA‚Ž¢ne {¨Ï ¨¢n ¨ n¢Ý ݋AÝ A en[Aen —AÝnÏ Ìe Qn íAŽÝŽ¢‚ ݨ ‹nAÏ ‹Ž ÓAï ݋AÝ ín A—— Ӌ¨æ—e ‹Aìn ÓÝAïne ‹¨n½ ϝÓÝϨ¢‚ÌÓ e¨·Ž¢‚ A· ·nAÏne ݨ Qn A Óæ[‹ A ín——–n·Ý Ón[ÏnÝ Ý‹AÝ ‹n í¨æ—e ÝA–n ŽÝ ݨ ‹ŽÓ ‚ÏAìn½ 2¨ —nAÏ¢ ¢¨í ݋AÝ ‹n íAÓ [‹nAݎ¢‚ —Ž–n A¢ï ¨Ý‹nÏ ÏŽenÏÓ í¨æ—e ¢¨Ý Qn ÓÝ梢Ž¢‚½

Že¢ÌÝ ín –¢¨í ݋AÝÅ æÝ Ý¨ ‹nAÏ ‹Ž AeŽÝ ŽÝ í¨æ—e Qn½ ¨ Ó·¨ÏÝÓ ÓݨώnÓ ‚nÝ A¢ï QŽ‚‚nÏ Ý‹A¢ ݋n ώÓn A¢e {A—— ¨{ ϝ ÓÝϨ¢‚Å $¢n ŽÓ Ýn·Ýne ݨ ÓAï ݋AÝ ï¨æ [¨æ—e¢ÌÝ A–n ݋ŽÓ ÓÝæ{{ æ·½ æÝ ‚ænÓÓ Ý‹AÝÌÓ í‹ï ·n¨·—n AϨæ¢e ݋n í¨Ï—e 펗— Qn Ý梎¢‚ Ž¢a ŽÝ ÓnnÓ ï¨æ [A¢½ ¨‹¢ nŽ[nÓÝnÏ ŽÓ A¢ Ž¢ÝnÏ¢Aݎ¨¢A— Ó·¨ÏÝÓ [¨—杢ŽÓÝ {¨Ï 2‹n ÓÓ¨[ŽAÝne -ÏnÓÓ½

!¨ÝÏn An {A[ne ÄænÓݎ¨¢Ó {Ϩ Ó·¨ÏÝÓ íώÝnÏÓ A¢e {A¢Ó AQ¨æÝ í‹n݋nÏ ‹n ÏnA——ï íAÓ eæ·neb AÓ ‹n [—AŽneb ¨Ï í‹n݋nÏ ‹n A¢e ݋n 梎ìnÏӎÝï ínÏn [¨·—Ž[ŽÝ Ž¢ ݋n ‹¨Aî A¢e ŽÓ—ne ݋n ·æQ—Ž[b ·nϋA·Ó ݨ Ž ·Ï¨ìn ‹ŽÓ [‹A¢[nÓ ¨{ 펢¢Ž¢‚ ݋n nŽÓA¢½ <A‹¨¨ Ó·¨ÏÝÓ [¨—杢ŽÓÝ A¢ :nÝón— ÓAŽe ݋n [AÓn ‹AÓ É—n{Ý nìnÏ諸n í¨¢enώ¢‚ í‹n݋nÏ Ý‹ŽÓ íAÓ ÏnA——ï ݋n [AÓn ¨{ A ¢Aoìn {¨¨ÝQA—— ·—AïnÏ e¨¢n íϨ¢‚ Qï {ώn¢eÓ ¨Ï A {AQώ[A ݎ¨¢ ݋AÝ ‹AÓ ïnÝ Ý¨ ·—Aï ݨ ŽÝÓ [¨¢[—æӎ¨¢½Ê Ïn‚‚ ¨ïn—b ¢Aݎ¨¢A— [¨—杍 ¢ŽÓÝ {¨Ï 00·¨ÏÝÓ½[¨b íAÓ ¨Ïn eŽÏn[ݽ É!¨Ý‹Ž¢‚ AQ¨æÝ Ý‹ŽÓ ÓݨÏï ‹AÓ

Qnn¢ [¨·Ïn‹n¢ÓŽQ—nb ¨Ï —¨‚Ž [A—b A¢e ݋AÝ nîÝn¢eÓ Ý¨ í‹AÝ ‹A··n¢Ó ¢nîÝbÊ ‹n íϨÝn½ É [A¢ ¢¨Ý [¨·Ïn‹n¢e A¢ÝŽ 2n̨ ÓA‚ A¢ï݋Ž¢‚ ݋AÝ [¨æ—e A–n n Qn—Žnìn ‹n íAÓ A ìŽ[ ݎ½Ê $¢ :ne¢nÓeAïb 2n̨ A¢e !¨ÝÏn An A݋—nݎ[ eŽÏn[Ý¨Ï A[– 0íAÏQώ[– ÓAŽe ݋n ·—AïnÏ íAÓ eÏAí¢ Ž¢Ý¨ A ìŽÏÝæA— Ϩ A¢[n íŽÝ‹ A í¨A¢ 틨 æÓne ݋n ·‹¨¢ï ¢An n¢¢Aï n–æAb A¢e íAÓ {¨¨—ne Ž¢Ý¨ Qn—Žn쎢‚ Ӌn eŽne ¨{ —næ–nŽA Ž¢ 0n·Ýn QnϽ 2‹nï ÓAŽe ‹ŽÓ ¨¢—ï [¨¢ÝA[Ý íŽÝ‹ ݋n í¨A¢ íAÓ ìŽA ݋n ¢ ÝnÏ¢nÝ A¢e Ýn—n·‹¨¢n½ 2n̨ A—Ó¨ —¨ÓÝ ‹ŽÓ ‚ÏA¢e¨Ý‹ nÏ u {¨Ï ÏnA— u ݋n ÓAn eAï ‹ŽÓ ‚ŽÏ—{ώn¢e Óæ··¨Óne—ï eŽneb A¢e /" 7

˜ˆVŽÄ V˜¶ÖiÁ *ˆÄ͝˜Ä ˆ˜ ˜`˜

‹ŽÓ Ϩ—n Ž¢ —nAeŽ¢‚ !¨ÝÏn An ݨ ŽÝÓ QnÓÝ ÓnAÓ¨¢ Ž¢ en[AenÓ n¢ enAÏne ‹Ž ݨ {A¢Ó A¢e ·æÝ ‹Ž AÝ Ý‹n [n¢ÝnÏ ¨{ [¨——n‚n {¨¨ÝQA——ÌÓ QŽ‚‚nÓÝ {nn—‚¨¨e ÓݨÏï ¨{ ݋n ïnAϽ !¨ÝÏn An ÓAŽe 2n̨ {¨æ¢e ¨æÝ Ý‹AÝ n–æA íAÓ ¢¨Ý A ÏnA— ·nÏÓ¨¢ ݋Ϩ悋 A ·‹¨¢n [A—— ‹n Ïn[nŽìne AÝ A¢ AíAÏeÓ [nÏn¨ ¢ï Ž¢ $ϗA¢e¨b —A½b ¨¢ n[½ ؽ n ݨ—e !¨ÝÏn An [¨A[‹nÓ AQ¨æÝ Ý‹n ӎÝæAݎ¨¢ ¨¢ n[½ äؽ 2‹n -ÌÓ neŽA ÏnìŽní ÝæÏ¢ne æ· Ýí¨ Ž¢ÓÝA¢[nÓ eæώ¢‚ ݋AÝ ‚A· í‹n¢ ݋n {¨¨ÝQA—— ÓÝAÏ n¢ÝŽ¨¢ne n–æA Ž¢ ·æQ—Ž[½ 2n̨ íAÓ Ž¢ !ní <¨Ï– {¨Ï ݋n nŽÓA¢ ·ÏnÓn¢ÝAݎ¨¢ ¨¢ n[½ s A¢eb eæώ¢‚ A¢ Ž¢ÝnÏìŽní Qn{¨Ïn ݋n [nÏn¨¢ï ݋AÝ ÏA¢ ¨¢ ݋n

 

ß …ÁˆÄ i…ÖÁˆÍiÄ 00$ 2 -/00

$! $! u A[– Ž¢ ¨¢e¨¢ A¢e QA[– ¨¢ ݋n QAӖnÝQA—— [¨æÏÝb Aϝn—¨ ¢Ý‹¨¢ï ín¢Ý ώ‚‹Ý QA[– ݨ ‹ŽÓ 펢¢Ž¢‚ íAïÓ½ 2‹n ¢Ž[–Ó ÓÝAÏ íAÓ Ý‹n AŽ¢ AÝÝÏA[ݎ¨¢ AÝ Ý‹n $ä Ïn¢A ¨¢ 2‹æÏÓeAïb {Žìn ¨¢Ý‹Ó A{ÝnÏ ‹n ‹n—·ne ݋n 4¢ŽÝne 0ÝAÝnÓ íŽ¢ ݋n $—Ž[ ‚¨—e neA— AÝ Ý‹n ÓAn ìn¢æn½ 2‹ŽÓ ݎnb ‹n —ne ݋n !ní <¨Ï– ¢Ž[–Ó ¨ìnÏ Ý‹n nÝϨŽÝ -ŽÓݨ¢Ób ¯õäs× Ž¢ ݋n ݋ŽÏe Ïn‚ æ—AύÓnAÓ¨¢ ! ‚An ·—Aïne Ž¢ ݋n ώݎӋ [A·ŽÝA—½ ÉÝ {n—Ý ‚¨¨e ¨æÝ Ý‹nÏnbÊ ÓAŽe ¢Ý‹¨¢ïb 틨 Ó[¨Ïne ¯s ·¨Ž¢ÝÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ AÓ Ý‹n ¢Ž[–Ó ¹ä} ¯ßº •æ·ne ¨æÝ Ý¨ A QŽ‚ nAÏ—ï —nAe½ É en{Ž¢ŽÝn—ï ‹Ae Ó¨n {—AӋQA[–Ó ¨æÝ Ý‹nÏn½ /梢Ž¢‚ ¨æÝ Ý‹nÏn ¨¢ ݋n [¨æÏÝb •æÓÝ Qn Ž¢‚ Ž¢ ݋n $ä Ïn¢A½Ê -AÏÝ ¨{ ¢Ý‹¨¢ïÌÓ ÓÝϨ¢‚ Ӌ¨íŽ¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n -ŽÓݨ¢Ó ¹¯€ ä}º Aï Qn AÝÝώQæÝne ݨ ‹ŽÓ eŽ nݽ n Ïn[n¢Ý—ï n¢ene A Ýí¨ ínn– {AÓݎ¢‚ ·nώ¨eb A¢e en{Ž ¢ŽÝn—ï ÓnnÓ ݨ Qn ‚nÝݎ¢‚ ‹ŽÓ ÓÝÏn¢‚Ý‹ QA[–½ É {n—Ý QnÝÝnÏ Ý‹A¢ íAÓ Ý‹n —AÓÝ [¨æ·—n ¨{ ‚AnÓbÊ ¢Ý‹¨¢ï ÓAŽe½ É̝ QA[– nAݎ¢‚ ώ‚‹Ýb nAݎ¢‚ í‹AÝ ̝ Óæ··¨Óne ݨ Qn nAݍ Ž¢‚½Ê ¢Ý‹¨¢ï ‹AÓ ¢¨í Ó[¨Ïne AÝ

¬ˆ˜}

$!2!4 /$

- ¯

É!¨bÊ ϝÓÝϨ¢‚ Ïn·—Žne½ É0[AÏï½Ê É Že ï¨æ {nn— QAe AQ¨æÝ ŽÝÅÊ :Ž¢{Ïnï ·ÏnÓÓne ‹Ž½ É!¨bÊ ‹n ÓAŽe½ Éìn¢ Ó[AώnÏ½Ê É Že ï¨æ {nn— Ž¢ A¢ï íAï ݋AÝ ï¨æ ínÏn [‹nAݎ¢‚ÅÊ É!¨bÊ ϝÓÝϨ¢‚ ·AæÓne½ É0[AώnÓÝ½Ê É ín¢Ý A¢e —¨¨–ne æ· Ý‹n en{Ž¢ŽÝŽ¨¢ ¨{ [‹nAÝbÊ ‹n Aeene A ¨n¢Ý —AÝnϽ É¢e ݋n en{Ž¢Ž ݎ¨¢ ŽÓ ݨ ‚AŽ¢ A¢ AeìA¢ÝA‚n ¨¢ A ώìA— ¨Ï {¨n½ eŽe¢ÌÝ ìŽní ŽÝ Ý‹AÝ íAï½ ìŽníne ŽÝ AÓ A —nìn— ·—A‚ {Žn—e½Ê :nAώ¢‚ A Q—æn Q—AónÏ A¢e ¨·n¢¢n[– ӋŽÏÝb ϝÓÝϨ¢‚ íAÓ eŽÏn[Ý A¢e AÝÝnύ¨{{A[Ýb ¢nŽÝ‹nÏ ·AŽ¢ne ¢¨Ï en{n¢ÓŽìn½ n —¨¨–ne ÓÝÏAŽ‚‹Ý A‹nAe½ 2‹nÏn ínÏn ¢¨ ÝnAÏÓ A¢e ìnÏï {ní —A悋ӽ n e¨e‚ne {ní ÄænÓݎ¨¢Ó A¢e Ïn{æÓne ݨ Ž·—Ž[AÝn A¢ï ¨¢n n—Ónb nìn¢ AÓ ‹n ÓAŽe ŽÝ íAÓ ‹æA¢—ï Ž·¨ÓӎQ—n ݨ 펢 Ónìn¢ ÓÝÏAŽ‚‹Ý 2¨æÏÓ íŽÝ‹¨æÝ e¨·Ž¢‚½ É̝ ¢¨Ý [¨{¨ÏÝAQ—n ÝA—–Ž¢‚ AQ¨æÝ ¨Ý‹nÏ ·n¨·—nbÊ ϝ ÓÝϨ¢‚ ÓAŽe½ É e¨¢ÌÝ íA¢Ý ݨ A[ [æÓn A¢ïQ¨eï½Ê

>Á͈˜

$!2!4 /$

- ¯

¨¢ ÝÏA[–½ ̝ —¨¨–Ž¢‚ {¨ÏíAÏe ݨ ¨æÏ ¨{{n¢Ón ¨ìŽ¢‚ {¨ÏíAÏe½Ê AÏݎ¢ Ïn·—A[nÓ nÏÏï [ A¢æÓb 틨ÌÓ [¨¢ÝÏA[Ý íAÓ ¢¨Ý Ïn¢níne A{ÝnÏ ¨¢n ïnAÏ íŽÝ‹ ݋n ·Ï¨‚ÏA½ :‹Ž—n ݋n ! 04 ¨{{n¢Ón æ¢enύ·nÏ{¨Ïne —AÓÝ ïnAÏ eæώ¢‚ ݋n ÝnAÌÓ ¯¯¯ ÓnAÓ¨¢b ŽÝ íAÓ A AŽ¢ ÏnAÓ¨¢ ݋n ‚ ‚ŽnÓ ‹Ae A ÏnÓ·n[ÝAQ—n äõ¯¯ [A·AŽ‚¢b AÓ Ý‹n ÝnA {Ž¢ ŽÓ‹ne íŽÝ‹ A €¤ Ïn[¨Ïe½ AÓÝ ÓnAÓ¨¢ ÓAí ! 04 ÏA¢– ӎî݋

** + ¥ (( * %' ((

/,"/ *-/" - ",7, >ĝ˜ >ވi] x{] ąÍÄ ¬>ÄÍ iÝ 9ÁŽ ˜ˆVŽÄ Vi˜ÍiÁ /ßĝ˜ …>˜`iÁ] É] >˜` vÁÝ>Á` >Á“i ˜Í…˜ß `ÖÁˆ˜} ͅiˆÁ }>“i /…ÖÁć `>ß >Í Í…i åÔ Ái˜> ˆ˜ ˜`˜± —nAÓÝ äõ ·¨Ž¢ÝÓ Ž¢ ä} ÓÝÏAŽ‚‹Ý ‚AnÓb nîÝn¢eŽ¢‚ ݋n —¨¢‚nÓÝ Óæ[‹ ÓÝÏnA– ¨{ ‹ŽÓ [AÏnnϽ Én ‚¨Ý ¨{{ ݨ Óæ[‹ A ‹¨Ý ÓÝAÏÝb A¢e ݋n¢ ‹n •æÓÝ –Ž¢e ¨{ ·—Aïne AÓ Ý‹n ‚An [An ݨ ‹ŽbÊ ¢Ž[–Ó [¨A[‹ Ž–n :¨¨eÓ¨¢ ÓAŽe½ Én íAÓ ‚nÝݎ¢‚ e¨æQ—n ÝnAne A¢e ݋¨æ‚‹Ý ‹n eŽe A ‚ÏnAÝ •¨Q Ž¢ ÓA[ώ{Ž[Ž¢‚ ݋n QAӍ –nÝQA——b 틎[‹ ‹n ‹AÓ Ý¨ e¨½Ê ¢Ý‹¨¢ïÌÓ ‹¨Ý ÓÝAÏÝ íAÓ ¢¨ ÓæϷώÓn {¨Ï -ŽÓݨ¢Ó [¨A[‹ AíÏn¢[n ÏA¢–½

É<¨æ –¢¨í ‚¨Ž¢‚ Ž¢b ݋nÏnÌÓ ¢¨ Ón[ÏnÝÓb ‹nÌÓ Ý‹n QnÓÝ {ŽÏÓݍ ÄæAÏÝnÏ Ó[¨ÏnÏ Ž¢ ݋n —nA‚ænbÊ ÏA¢– ÓAŽe½ AÏn 0ݨæenŽÏn Aeene ¯× ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n ¢Ž[–Ó A¢e ½/½ 0ŽÝ‹ Ó[¨Ïne ¯Ø½ :Ž—— ï¢æ —ne ݋n -ŽÓݨ¢Ó íŽÝ‹ ää ·¨Ž¢ÝÓ½ 2‹n -ŽÓݨ¢Ó ínÏn ݋n ‹¨n ÝnA AÝ Ý‹n $ä Ïn¢Ab QæÝ Ý‹n [Ϩíe [nÏÝAŽ¢—ï {Aì¨Ïne ݋n ¢Ž[–Ó A¢e ¢Ý‹¨¢ï½ Ý ‹n—·ne½ É2‹ŽÓ ‚¨nÓ Ý¨ Ӌ¨í ï¨æb ¨æÏ

Ó·¨ÏÝ ŽÓ ‚—¨QA—b ݋nÏnÌÓ ¢¨ e¨æQÝ AQ¨æÝ Ý‹AÝbÊ :¨¨eÓ¨¢ ÓAŽe½ É2‹n {A¢Ó ݨ¢Ž‚‹Ý ínÏn {A¢ÝAÓݎ[ Q¨Ý‹ íAïÓb nÓ·n[ŽA——ï {¨Ï æÓ½Ê {ÝnÏ 2AïӋAæ¢ -ώ¢[n ¢nÝÝne A ·AŽÏ ¨{ {Ïnn ݋ϨíÓ {¨Ï ݋n ¨·n¢Ž¢‚ ·¨Ž¢ÝÓ ¨{ ݋n ‚Anb ݋n ¢Ž[–Ó ín¢Ý ¨¢ ÝnAϽ 2ïÓ¨¢ ‹A¢e—nÏ ÓÝAÏÝne ŽÝ ¨{{ íŽÝ‹ A e梖b A¢e ¢Ý‹¨¢ï Ó¨¨¢ {¨——¨íne íŽÝ‹ A ·AŽÏ ¨{ ߍ·¨Ž¢Ý nÏÓ ÓA¢eíŽ[‹ne QnÝínn¢ AÓ¨¢ ŽeeÌÓ ß·¨Ž¢ÝnÏ A¢e ‹ÏŽÓ

¨·n—A¢eÌÓ —Aïæ·½

:‹n݋nÏ ‹ŽÓ Ýn—nìŽÓne [¨¢ {nÓӎ¨¢ 펗— ‹n—· ¨Ï ‹æÏÝ ϝ ÓÝϨ¢‚ÌÓ QÏæŽÓne Ïn·æÝAݎ¨¢ A¢e ‹ŽÓ A—ÏnAeïÝn¢æ¨æÓ en {n¢Ón Ž¢ AÝ —nAÓÝ Ýí¨ ·n¢eŽ¢‚ —AíÓæŽÝÓb A¢e ·¨ÓӎQ—ï A ݋ŽÏeb ÏnAŽ¢Ó ݨ Qn Ónn¢½ ŽÝ‹nÏ íAïb A ÓݨÏï ݋AÝ Ónnne ݨ¨ ‚¨¨e ݨ Qn ÝÏæn u [A¢[nÏ ÓæÏìŽì¨Ï Ïn ÝæÏ¢Ó Ý¨ 펢 ¨¢n ¨{ Ó·¨ÏÝÌÓ ¨ÓÝ ‚Ïæn—Ž¢‚ nìn¢ÝÓ Ónìn¢ ݎnÓ Ž¢ A Ϩí u íAÓ ÏnìnA—ne ݨ Qn •æÓÝ Ý‹Aݽ :Ž¢{Ïnï ‚¨Ý ώ‚‹Ý ݨ ݋n ·¨Ž¢Ýb AӖŽ¢‚ {¨Ï ïnӍ¨Ï¢¨ A¢ ÓínÏÓ Ý¨ {Žìn ÄænÓݎ¨¢Ó½

Že ϝÓÝϨ¢‚ ÝA–n QA¢¢ne ÓæQÓÝA¢[nÓÅ É<nÓ½Ê :AÓ ¨¢n ¨{ ݋¨Ón -$Å É<nÓ½Ê

Že ‹n e¨ Q—¨¨e e¨·Ž¢‚ A¢e æÓn ÝÏA¢Ó{æӎ¨¢ÓÅ É<nÓ½Ê

Že ‹n æÓn ÝnÓݨÓÝnϨ¢nb [¨Ï ݎӨ¢n A¢e ‹æA¢ ‚Ϩí݋ ‹¨Ï ¨¢nÅ É<nÓ½Ê

Že ‹n ÝA–n QA¢¢ne ÓæQ ÓÝA¢[nÓ ¨Ï Q—¨¨e e¨·n Ž¢ A—— ‹ŽÓ 2¨æÏ íŽ¢ÓÅ É<nÓ½Ê —¨¢‚ ݋n íAïb ϝÓÝϨ¢‚ [AÓÝ Aӎen ÝnAAÝnÓ í‹¨ ÄænÓݎ¨¢ne ‹ŽÓ ÝA[ݎ[Ób ïnÝ Óí¨Ïn ‹n ÏA[ne [—nA¢ A¢e Ýώne ݨ ӎ—n¢[n A¢ï¨¢n 틨 ÓAŽe ¨Ý‹nÏíŽÓn½ /æ݋—nÓÓ A¢e ώ[‹ n¢¨æ‚‹ ݨ ÓnÝݗn A¢ï Ó[¨Ïnb ¢¨ ·—A[n Ónnne Qn諸e ‹ŽÓ ÏnA[‹ u [¨æÏÝϨ¨Ób ݋n [¨æÏÝ ¨{ ·æQ—Ž[ ¨·Ž¢Ž¨¢b nìn¢ A—¨¢‚ ݋n

ϨAeÓ ¨{ ‹ŽÓ Ó·¨ÏÝÌÓ ¨ÓÝ ·ÏnӍ ݎ‚Ž¨æÓ ÏA[n½ 2‹AÝ Ïn—n¢Ý—nÓÓ ·æÏÓæŽÝ íAÓ ¨¢n ¨{ ݋n ݋Ž¢‚Ó ݋AÝ ϝ ÓÝϨ¢‚ ÓAŽe ‹n Ïn‚ÏnÝÝne ¨Óݽ ÉÝÌÓ A A•¨Ï {—Aíb A¢e ŽÝÌÓ A ‚æï 틨 nî·n[Ýne ݨ ‚nÝ í‹Aݍ nìnÏ ‹n íA¢Ýne A¢e ݨ [¨¢ÝϨ— nìnÏï ¨æÝ[¨n½ ¢e ŽÝÌÓ Ž¢nî [æÓAQ—n½ ¢e í‹n¢ ÓAï ݋nÏn AÏn ·n¨·—n 틨 펗— ‹nAÏ Ý‹ŽÓ A¢e ¢nìnÏ {¨Ï‚Žìn nb æ¢enύ ÓÝA¢e ݋Aݽ e¨½Ê ϝÓÝϨ¢‚ ÓAŽe ‹n ÓÝAÏÝne e¨·Ž¢‚ Ž¢ Že¯¤¤õÓ QæÝ eŽe¢ÌÝ e¨·n í‹n¢ ‹n {Ž¢ŽÓ‹ne ݋ŽÏe Ž¢ ‹ŽÓ [¨nQA[– AÝÝn·Ý Ž¢ äõõ¤½ É2‹ŽÓ ÓݨÏï íAÓ Ó¨ ·nÏ{n[Ý {¨Ï Ó¨ —¨¢‚½ ÝÌÓ Ý‹ŽÓ ï݋b ݋ŽÓ ·nÏ{n[Ý ÓݨÏïb A¢e ŽÝ íAÓ¢ÌÝ ÝÏæn½Ê ¢ÝŽe¨·Ž¢‚ ¨{{Ž[ŽA—Ó ‹Aìn ÓAŽe ¢¨Ý‹Ž¢‚ Ӌ¨ÏÝ ¨{ A [¨¢{nӍ ӎ¨¢ æ¢enÏ ¨A݋ u É¢¨Ý ÝA—–Ž¢‚ ݨ A ÝA—–Ó‹¨í ‹¨ÓÝbÊ ŽÓ ‹¨í :¨Ï—e ¢ÝŽ ¨·Ž¢‚ ‚n¢[ï eŽ Ïn[Ý¨Ï ‚n¢nÏA— AìŽe ¨íA¢ ·æÝ ŽÝ u [¨æ—e ·Ï¨·Ý A Ïn[¨¢ ӎenÏAݎ¨¢ ¨{ ϝÓÝϨ¢‚ÌÓ —Ž{n ݎn QA¢ {Ϩ ÓA¢[ݎ¨¢ne nìn¢ÝÓ½ nÌÓ A—Ó¨ ‹Ae eŽÓ[æÓӎ¨¢Ó íŽÝ‹ ¨{{Ž[ŽA—Ó AÝ Ý‹n 4½0½ ¢ÝŽ

¨·Ž¢‚ ‚n¢[ïb 틨Ón ¯bõõõ ·A‚n Ïn·¨ÏÝ Ž¢ $[ݨQnÏ Ž¢[—æe ne ÝnÓݎ¨¢ï {Ϩ ¢nAϗï A e¨ón¢ {¨ÏnÏ ÝnAAÝnÓ A¢e —ne ݨ ÓÝώ··Ž¢‚ ϝÓÝϨ¢‚ ¨{

‹ŽÓ 2¨æÏ ÝŽÝ—nÓ½ 0‹¨Ïݗï A{ÝnÏb ‹n —¨ÓÝ ¢nAϗï A—— ‹ŽÓ n¢e¨ÏÓn n¢ÝÓ A¢e íAÓ {¨Ï[ne ݨ íA—– AíAï {Ϩ ݋n ŽìnÓÝϨ¢‚ [A¢ [nÏ [‹AώÝï ‹n {¨æ¢ene Ž¢ ¯¤¤×½ ϝÓÝϨ¢‚ [¨æ—e ·Ï¨ìŽen Ž¢ {¨ÏAݎ¨¢ ݋AÝ Ž‚‹Ý ‚nÝ ‹ŽÓ QA¢ Ïneæ[ne ݨ nŽ‚‹Ý ïnAÏÓ½ ï ݋n¢b ϝÓÝϨ¢‚ í¨æ—e Qn €¤½ n ÏnÝæÏ¢ne ݨ ÝώA݋—¨¢Ób í‹nÏn ‹n Qn‚A¢ ‹ŽÓ ·Ï¨{nÓӎ¨¢ A— [AÏnnÏ AÓ A Ýnn¢A‚nÏb A{ÝnÏ Ïn ݎώ¢‚ {Ϩ [ï[—Ž¢‚ Ž¢ äõ¯¯b A¢e ‹AÓ Ý¨—e ·n¨·—n ‹nÌÓ enÓ·nÏAÝn ݨ ‚nÝ QA[–½ 2‹n Ž¢ÝnÏìŽní ÏnìnA—ne ìnÏï {ní enÝAŽ—Ó AQ¨æÝ ϝÓÝϨ¢‚ÌÓ ·nÏ{¨ÏA¢[nn¢‹A¢[Ž¢‚ Ïn‚Ž n¢ ݋AÝ í¨æ—e ÓæϷώÓn A¢ÝŽ e¨·Ž¢‚ ¨{{Ž[ŽA—Ó½ :‹AÝ ‹n [A——ne ɝï [¨[–ÝAŽ—Ê [¨¢ÝAŽ¢ne ݋n ÓÝnϨŽe ÝnÓݨӍ ÝnϨ¢n A¢e ݋n Q—¨¨eQ¨¨ÓÝnÏ nÏï݋Ϩ·¨nÝnŽ¢b ¨Ï -$b ÉQæÝ ¢¨Ý A —¨ÝbÊ ϝÓÝϨ¢‚ ÓAŽe½ 2‹AÝ íAÓ ¨¢ ݨ· ¨{ Q—¨¨ee¨· Ž¢‚b 틎[‹ Ž¢ì¨—ìne Ïn¨ìŽ¢‚ ‹ŽÓ ¨í¢ Q—¨¨e A¢e ínn–Ó —AÝnÏ ÏnŽ¢•n[ݎ¢‚ ŽÝ Ž¢Ý¨ ‹ŽÓ ÓïÓÝn½ —— ¨{ ŽÝ íAÓ enӎ‚¢ne ݨ Q掗e ÓÝÏn¢‚Ý‹ A¢e n¢eæÏA¢[nb QæÝ ŽÝ Qn[An Ó¨ Ϩæݎ¢n ݋AÝ ϝÓÝϨ¢‚ enÓ[ώQne ŽÝ AÓ É—Ž–n ÓA‚ ín ‹Aìn ݨ ‹Aìn AŽÏ Ž¢ ¨æÏ ÝŽÏnÓ ¨Ï íAÝnÏ Ž¢ ¨æÏ Q¨ÝݗnÓ½Ê É2‹AÝ íAÓb Ž¢ ï ìŽníb ·AÏÝ ¨{ ݋n •¨QbÊ ‹n ÓAŽe½

Ž¢ ݋n Ónìn¢ÝnA : Ž¢ Ó[¨ÏŽ¢‚ ¨{{n¢Ón ¹¯s½× ·¨Ž¢ÝÓ ·nÏ ‚Anºb ݨÝA— ¨{{n¢Ón ¹ßß} ïAÏeÓ ·nÏ ‚Anºb ÏæӋŽ¢‚ ¨{ {n¢Ón ¹¤×½Ø ïAÏeÓ ·nÏ ‚Anºb ·AÓӎ¢‚ n{{Ž[Žn¢[ï ¹¯äß½ä ÏAݍ Ž¢‚ºb {ŽÏÓÝ e¨í¢Ó ¹¯s ·nÏ ‚Anº A¢e ݋ŽÏe A¢e {¨æÏ݋ e¨í¢[¨¢ìnÏӎ¨¢ ÏAݎ¢‚Ó½ -ώ¨Ï ݨ ‹ŽÓ Ýn¢æÏn íŽÝ‹ ݋n ‚‚ŽnÓb AÏݎ¢ íAÓ Ý‹n ‹nAe [¨A[‹ AÝ n¢Ý 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎ Ýï {Ϩ äõõ€äõ¯õ½ n{¨Ïn ݋AÝ ‹n íAÓ A¢ AÓӎÓÝA¢Ý [¨A[‹ A¢e ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï AÝ AÓÝ AϨ—Ž¢A {Ϩ ¯¤¤ääõõä½

æώ¢‚ ‹ŽÓ [AÏnnÏ ‹n [¨A[‹ne ! ·—AïnÏÓ Óæ[‹ AÓ ¨Ó‹

ώQQÓ A¢e 旎A¢ en—A¢b

A—¨¢‚ íŽÝ‹ ! ÄæAÏÝnÏQA[–Ó n{{ —A–n A¢e AìŽe AÏÏAÏe½ ¢ ‹ŽÓ ¨¢n ÓnAÓ¨¢ AÝ ! 04b ݋n ‚‚ŽnÓ ÏA¢–ne ¢nAÏ Ý‹n Žee—n ¨{ ݋n : ·A[– Ž¢ ¨ÓÝ ¨{{n¢ÓŽìn [AÝn‚¨ÏŽnÓ½ É̝ ÏnA——ï —¨¨–Ž¢‚ {¨ÏíAÏe ݨ [¨Ž¢‚ QA[– ݨ !ní nî Ž[¨ 0ÝAÝnbÊ AÏݎ¢ ÓAŽe ìŽA ! 04ÌÓ Ïn—nAÓn½ É ï Ïn—A ݎ¨¢Ó‹Ž· íŽÝ‹ [¨A[‹ :A—–nÏ ŽÓ ÏnA——ï [—¨Ón A¢e ݋Ž¢– A —¨Ý ¨{ ‹Ž AÓ A ·nÏÓ¨¢ A¢e AÓ A [¨A[‹½ ï ïnAÏ Ž¢ AÓ Ïæ[nÓ íAÓ ¨¢n ¨{ ݋n ¨ÓÝ n¢•¨ïAQ—n ïnAÏÓ ‹Aìn nìnÏ ‹Ae Ž¢ [¨A[‹Ž¢‚b {¨Ï Ýí¨ ÏnAÓ¨¢Óa $¢n íAÓ í¨Ï–Ž¢‚ íŽÝ‹ ݋n ·—AïnÏÓ A¢e [¨A[‹nÓÖ A¢e Ýí¨

íAÓ Ý‹n [¨æ¢ŽÝï Ž¢ AÓ

Ïæ[nÓ íAÓ Ó¨ ‚ÏA[Ž¨æÓ Ý¨ n A¢e ï {AŽ—ïb 틎[‹ ŽÓ A QŽ‚ ·AÏÝ ¨{ í‹ï ín AÏn nî[ŽÝne AQ¨æÝ Ý‹n ¨ìn QA[– ݨ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn½Ê $¢n ¨{ AÏݎ¢ÌÓ {ŽÏÓÝ ÝAÓ–Ó íŽ—— Qn Žen¢ÝŽ{‚ A ÓÝAÏݎ¢‚ ÄæAÏÝnÏQA[– {¨Ï ݋n ‚‚Žn ¨{ {n¢Ón½ :A—–nÏ ÓAŽe Ž¢ A Ïn[n¢Ý Ž¢ÝnÏìŽní ݋nÏn 펗— Qn ¨·n¢ [¨·nݎݎ¨¢ ‹nAeŽ¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n äõ¯ß ÓnAÓ¨¢ QnÝínn¢ ݋Ïnn Ïn ÝæÏ¢Ž¢‚ ·—AïnÏÓ u —AÓÝ ïnAÏÌÓ ÓÝAÏÝnÏ ¢eÏní A¢—nïb •æ¢ Ž¨Ï QA[–æ· 2ÏAìA悋¢ ¨— ín—— A¢e Ón¢Ž¨Ï QA[–æ· ¢ eÏní [ ¨¢A—e½ ${{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï ŽÓ¢ÌÝ

:0 2½[¨b ݋n ínQӎÝn {¨Ï A 0¨æ݋ n¢e 29 ÓÝAݎ¨¢b 2n̨ ÓAŽea É nA¢b e¨¢ÌÝ —Ž–n [A¢[nÏ AÝ A——½ —¨ÓÝ Q¨Ý‹ ï ‚ÏA¢e·Aύ n¢ÝÓ A¢e ï ‚ŽÏ—{ώn¢e ݨ [A¢[nϽ 0¨ Ììn ÏnA——ï Ýώne ݨ ‚¨ ݨ [‹Ž— eÏn¢ÌÓ ‹¨Ó·ŽÝA—Ó A¢e Ónnb ï¨æ –¢¨íb [‹Ž—eÏn¢½Ê ¢ A [¨—杢 ݋AÝ {ŽÏÓÝ ÏA¢ Ž¢ 2‹n ¨Ó ¢‚n—nÓ 2ŽnÓb ¨¢ n[½ ¯õb 2n̨ Ïn[¨æ¢Ýne í‹ï ‹n ·—Aïne A {ní eAïÓ A{ÝnÏ ‹n {¨æ¢e ¨æÝ n–æA eŽne Ž¢ 0n·ÝnQnÏb A¢e ݋n eAï Ӌn íAÓ Óæ··¨Óne—ï Qæώne½ É0‹n Aen n ·Ï¨ŽÓnb í‹n¢ ŽÝ ‹A··n¢neb ݋AÝ í¨æ—e ÓÝAï A¢e ·—AïbÊ ‹n ÓAŽe ¨¢ n[½ ¤ 틎—n AÝÝn¢eŽ¢‚ A [nÏn¨¢ï Ž¢ !ní·¨ÏÝ nA[‹b A—Ž{½b {¨Ï ݋n ¨ÝÝ ·A[Ý íAÏeÓ½

Ý ÖÍ

$!2!4 /$

- ¯

—¨ÓÓ½ ÉìnÏï ·ÏA[ݎ[n ín ‹Ae n ·‹AÓŽÓ ¨¢ ‚¨Ž¢‚ QA[– ݨ en{n¢e Ž¢‚bÊ ‚‚ŽnÓ Ó¨·‹¨¨Ïn ‚æAÏe

A¢Žn— 旗Ž¢‚Ó ÓAŽe½ É:n –¢¨í ݋nï ‹Aìn A —¨Ý ¨{ ÓnÝÓb ÝÏï ݨ Ïæ¢ Ý‹n ¨{{ ݋n ߍ·¨Ž¢Ý —Ž¢n AÓ æ[‹ AÓ ·¨ÓӎQ—n½ $¢[n ín –Ž¢e ¨{ Ó·nne ݋n æ· A¢e ‚nÝ Ý‹n ¨æÝ ¨{ ݋nŽÏ ¨{{n¢Ónb ín {Ž¢ŽÓ‹ ŽÝ íŽÝ‹ ݋n en{n¢ÓŽìn ÏnQ¨æ¢e½Ê 4ÝA‹ 0ÝAÝn íAÓ nìn¢ íŽÝ‹ ݋n ¨Ïn A݋—nݎ[ ‚‚ŽnÓ ¨¢ ݋n ‚—AÓÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ A¢e ! 04 ÝæÏ¢ne ݋n QA—— ¨ìnÏ nŽ‚‹Ý ݎnÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{b –nn·Ž¢‚ ݋n 4Ý‚Ó íŽÝ‹Ž¢ {Žìn AÝ Ý‹n ‹A—{ ݎn½ ! 04 ¨æÝ ÏnQ¨æ¢ene 404 ¯}s Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{ A¢e ÝæÏ¢ne ݋n QA—— ¨ìnÏ ÓŽî ݎnÓ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{ A{ÝnÏ nŽ‚‹Ý {ŽÏÓݍ ‹A—{ ÝæÏ¢¨ìnÏÓ Ý¨ ·æ—— AíAï {¨Ï ¨¢n ¨{ ݋nŽÏ nAӎnÏ —nA‚æn íŽ¢Ó ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢½ É2‹AÝÎÓ í‹ï ݋nï ÓÝæ[– AϨæ¢e A —ŽÝݗn QŽÝ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ Qn[AæÓn —AÝn Ӌ¨ÝÓ ínÏn —¨¢‚ Ïn Q¨æ¢eÓbÊ :AÝÓ¨¢ ÓAŽe½ É2‹nï ‚¨Ý A Qæ¢[‹ ¨{ Ón[¨¢e[‹A¢[n ·¨Ž¢ÝÓ QæÝ Ý‹AÝ íAÓ A¢ n·‹AÓŽÓ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{½Ê ! 04 ÝæÏ¢ne A äߍ¯s ‹A—{ݎn —nAe Ž¢Ý¨ A ßߍää —nAeb ¨æÝÓ[¨ÏŽ¢‚ 4ÝA‹ 0ÝAÝn ¯¯€ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ {¨æÏ Ž¢æÝnÓ ¨{ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{½ A¢e•A 0ï Ó[¨Ïne ӎî ÓÝÏAŽ‚‹Ý ·¨Ž¢ÝÓ Ý¨ ¨·n¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{ ݨ {Ž¢ŽÓ‹ íŽÝ‹ A ÝnA‹Ž‚‹ ¯Ø ·¨Ž¢ÝÓb :AÝÓ¨¢ A¢e 旗Ž¢‚Ó Ó[¨Ïne ¯õ nA[‹ A¢e ½ ½ /¨ÓӍ Ž——nÏ Aeene ¯õ ·¨Ž¢ÝÓ½ É:n AÏn A ÝÏA¢ÓŽÝŽ¨¢ ÝnAbÊ æ——Ž¢‚Ó ÓAŽe½ É:‹n¢ nìnÏ諸n ŽÓ Ï梢Ž¢‚ ݋nŽÏ —A¢nÓb nìnÏï Q¨eï ŽÓ [—Ž[–Ž¢‚½Ê ! 04 AÝÝA[–ne 4ÝA‹ 0ÝAÝn nAϗïb ÝA–Ž¢‚ A Ónìn¢·¨Ž¢Ý —nAe ¨¢ A 旗Ž¢‚Ó Ï梢nÏ íŽÝ‹ sa¯× —n{Ý Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ ݨ [A· A ¤õ ! 04 Ï梽 2‹n ‚‚ŽnÓ ínÏn ݋n n{{Ž[Žn¢Ý ÝnA ¨{{n¢ÓŽìn—ï ݨ ÓÝAÏÝ Ý‹n ‚An 틎—n 4ÝA‹ 0ÝAÝn ÓÝAÏÝne €{¨Ï¯¤ {Ϩ ݋n {Žn—e½ 4ÝA‹ 0ÝAÝn —nAeŽ¢‚ Ó[¨ÏnÏ -Ïn Óݨ¢ ne—Ž¢ —ne 4ÝA‹ 0ÝAÝn íŽÝ‹ Ónìn¢ ·¨Ž¢ÝÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{b QæÝ Ý‹nï ínÏn •æÓÝ ä}½s ·nÏ[n¢Ý {Ϩ ݋n {—¨¨Ï Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ A¢e ä {¨Ïs {Ϩ ߍ·¨Ž¢Ý ÏA¢‚n½ ne—Ž¢ —ne 4ÝA‹ 0ÝAÝn íŽÝ‹ ¯€ ·¨Ž¢ÝÓ½ É!¨ AÝÝnÏ Ž{ íAÓ —AÝn {¨Ï A Ó[Ïnn¢b íAÓ •æÓÝ ÝÏ‚ ݨ Ïæ¢ ¹ ne—Ž¢º ¨{{ ݋n ¹ß·¨Ž¢Ý —Ž¢n A¢e —æÏn ‹Ž ݨ ¨æÏ en{n¢ÓnbÊ æ——Ž¢‚Ó ÓAŽe½ ! 04ÎÓ nŽ‚‹Ý ÝæÏ¢¨ìnÏÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ ‹n—·ne –nn· ݋n 4Ý‚Ó íŽÝ‹Ž¢ {Žìn AÝ ‹A—{ݎn½ 4ÝA‹ 0ÝAÝn ‹Ae ¢Ž¢n ¨Ïn Ӌ¨Ý AÝÝn·ÝÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ A¢e Ó[¨Ïne ¢Ž¢n {ŽÏÓݍ‹A—{ ·¨Ž¢ÝÓ ¨{{ ÝæÏ¢¨ìnÏÓ AÓ ín—— AÓ ¯õ ¨{{n¢ÓŽìn ÏnQ¨æ¢eÓ ïnÝ ínÏn e¨í¢ ¨¢—ï {Žìn A{ÝnÏ A —AÝn AÏÏne 0‹Aí ߍ·¨Ž¢ÝnÏ Qn{¨Ïn ݋n QÏnA–½ ɹ0‹Aíº ‹ŽÝ ݋AÝ ß A¢e Ž¢ÓÝnAe ¨{ QnŽ¢‚ æ· nŽ‚‹Ý ŽÝ íAÓ ¨¢—ï {ŽìnbÊ n¢óŽnÓ ÓAŽe½ É æÝ ín ‹Aìn A ‚¨¨e ݋Ž¢‚ ‚¨Ž¢‚ ‹nÏn½ :n ‹Ae ‚ÏnAÝ Óæ··¨ÏÝ A¢e ݋AÝ Aen A eŽ{{nÏn¢[n½Ê n¢óŽnÓ A¢e ݋n ‚‚ŽnÓ íŽ—— A—Ó¨ ÝA–n ݋n {A[Ý Ý‹nï AÏn ώ‚‹Ý QA[– Ž¢Ý¨ ݋n [¨¢{nÏn¢[n ÏA[n A{ ÝnÏ A¢ õä ÓÝAÏÝ íŽÝ‹ 0A¢ ¨Ón 0ÝAÝn [¨Ž¢‚ ݨ ݋n -A¢ nώ [A¢ n¢ÝnÏ ¨¢ 0AÝæÏeAï½ AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ }×}}€¯}€}¤½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O•·‚ϨìnÓ Ý‹n ¨¢—ï [¨A[‹Ž¢‚ [‹A¢‚n ݋n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn ¨ìnÏÓnn¢ ݋ŽÓ ¨{{ ÓnAÓ¨¢½ ${{n¢ÓŽìn —Ž¢n [¨A[‹ ÏAe nen—— u 틨 íAÓ íŽÝ‹ ݋n ·Ï¨‚ÏA {¨Ï ¨¢n ÓnAÓ¨¢ u Ïn[n¢Ý—ï A[[n·Ýne A •¨Q ¨{{nÏ {Ϩ ϖA¢ÓAÓ 0ÝAÝnb 틎—n en{n¢ÓŽìn QA[–Ó [¨A[‹ Ž–n /æÝn¢Qnς —n{Ý Ý¨ ÝA–n ݋n en {n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï ·¨ÓŽÝŽ¨¢ AÝ Ý‹n 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ 0A¢ Žn‚¨½ 2‹n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn A—Ó¨ ¢¨Ý Ïn ¢níne ݋n [¨¢ÝÏA[Ý ¨{ Ó·n[ŽA— ÝnAÓ [¨A[‹ nŽÝ‹ æÏ·‹ï½ 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ }×}}€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς

Martin officially returns  

Offensive coordinator re-hired by Aggie football