Page 1

->ÍÖÁ`>ß

ÝÝݱVÄ֘‡˜iÝıV“

"ÖÁ ¤ÏԘ` ßi>Á]

± ÏåÏ

-ÖͅiÁ˜

iÝ iވV¾Ä

iÝĬ>¬iÁiL± Ô] Ôå¤Ï ˜ Èx Vi˜ÍÄ

>Á͈˜ ͝ Í>Ži }}ˆi vÍL> Áiˆ˜Ä ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

˜Äˆ`i

͝`>ß -¬ÁÍÄ

->viÍß Í>Ž

0 /4 0 u 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚ŽnÓ n¢ene ݋n íAŽÝŽ¢‚ ‚An ώeAïb ·Ï¨¨ÝŽ¢‚ ¨æ‚ AÏݎ¢ ݨ ·nύ A¢n¢Ý ‹nAe {¨¨ÝQA—— [¨A[‹½ AÏݎ¢b 틨 [An ݨ ! 04 AÓ ¨{ {n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AݨÏb íAÓ ¢Ane Ž¢Ýnύ Ž [¨A[‹ —AÓÝ ínn– {¨——¨íŽ¢‚ n :Aï¢n :A—–nÏÌÓ en·AÏÝæÏn ݨ ݋n A[–Ó¨¢ìŽ——n A‚æAÏÓ ¨{ ݋n !½ {ÝnÏ [¨¢eæ[ݍ Ž¢‚ Ž¢ÝnÏìŽníÓ Ž¢ Ïn [n¢Ý eAïÓb ! 04 ݋ —nݎ[Ó

ŽÏn[Ý¨Ï [Ž¢—nï ¨Óݨ¢ ¨{{Ž [ŽA——ï ¢Ane AÏݎ¢ ‹nAe [¨A[‹ ¨{ ݋n AÏݎ¢ ÝnA½ ÉÝ Ý‹ŽÓ ·—A[n A¢e ݎnb íŽÝ‹ í‹nÏn ín AÏnb íŽÝ‹ ‹ŽÓ {AŽ—ŽAώÝï íŽÝ‹ ݋n

·Ï¨‚ÏAb ‹nÌÓ A ‚¨¨e {ŽÝbÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ É nÓ·ŽÝn —AÓÝ ïnAÏÌÓ íŽ¢—¨ÓÓ Ïn[¨Ïeb ݋Ž¢– [¨A[‹ AÏݎ¢ ŽÓ ݋n ώ‚‹Ý ·nÏÓ¨¢½ n æ¢enÏÓÝA¢eÓ Ý‹n —nìn— ¨{ [¨·nݎ ݎ¨¢½ :nÌÏn —¨¨–Ž¢‚ {¨ÏíAÏe AÝ Q掗eŽ¢‚ ݋ŽÓ ·Ï¨‚ÏA½Ê Ó Ý‹n ínn– ¨ìne A—¨¢‚b ݋n ·Ï¨ ¨ÝŽ¨¢ ¨{ AÏݎ¢ Qn[An ¨Ïn A¢ÝŽ[Ž ·AÝne A¨¢‚ {¨——¨ínÏÓ A¢e Óæ··¨ÏÝnÏÓ ¨{ ݋n ·Ï¨‚ÏA½ ¢ A ¢níÓ Ïn—nAÓn ώeAïb ¨Óݨ¢ ÓÝAݍ

ne ݋n ɨìnÏí‹n—Ž¢‚ Óæ··¨ÏÝbÊ {¨Ï AÏݎ¢ AÓ —nAe [A¢eŽeAÝn½ ¨Óݨ¢ ÓAŽe Q¨Ý‹ ·AÏݎnÓ AÏn í¨Ï–Ž¢‚ ¨æÝ [¨¢ÝÏA[Ý enÝAŽ—Ób A—Ý‹¨æ‚‹ AÏݎ¢ÌÓ [æÏÏn¢Ý A‚Ïnnn¢Ý AÓ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ ¢AÝ¨Ï u A Ýí¨ïnAÏ enA— ݋AÝ íAÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ ·Aï A k¯}õbõõõ QAÓn ÓA—AÏï Ž¢ äõ¯ä u 펗— Qn Ïn¢n‚¨ÝŽAÝne AÝ Ý‹n ‹nAe [¨A[‹Ž¢‚ —nìn—½

 , 7 

U ““ˆÄĈ˜iÁ ,}iÁ `i Ý>˜ÍÄ Í ą>Ái ͅi L>“i± »->viÍß]¼ …i Ä>ˆ` >Í …ˆÄ >˜˜Ö> -և ¬iÁ Ý ˜iÝÄ V˜viÁi˜Vi] »ˆÄ > v ÖÁ ÁiĬ˜ÄˆLˆˆ‡ ͈iı¼ Í ÄÖÁ¬ÁˆÄˆ˜}ß] }ˆÜ‡ i˜ ͅ>Í Í…ÖÄ>˜`Ä v vÁ‡ “iÁ ¬>ßiÁÄ >Ái Äֈ˜} ͅi i>}Öi >LÖÍ ˆÍÄ …>˜`ˆ˜} v V˜VÖÄĈ˜Ä] ͅi ͝¬ˆVÄ v ¬>ßiÁ …i>Í… >˜` ˆ“‡ ¬ÁÜi` Ä>viÍß `“ˆ˜>Íi` `i¾Ä {x‡“ˆ˜ÖÍi Äić Ĉ˜ Áˆ`>ß±

ß >“iÄ -Í>iß

iÝ iވV *ˆVŽ Ï\ x‡É‡å ,>`Á֘˜iÁ >ą\ ¤š‡Ôn‡Ïå‡Ï¤‡ÏÈ i}> ˆˆ˜Ä\ ¤‡Ïå‡Ïԇ{å‡{¤ \ ¤È %*( 3 (' 0– ¥ (+o 1(

/ 9 v ÖVß ˜Íić->˜`Ü>] ˆ˜VÖ`ˆ˜} …iÁ ͅÁii V…ˆ`Ái˜ ˜`Ái>] ivÍ] -iÁi˜>] >˜` ֏ˆ>˜] >˜` …iÁ …ÖÄL>˜`] ֏ˆ ->˜`Ü>] ÄÍ>˜` LivÁi …iÁ V>ĎiÍ Áˆ`>ß `ÖÁˆ˜} v֘iÁ> ÄiÁ܈ViÄ >Í > *>ã Á>…>“¾Ä ֘iÁ> “i± ˜Íić->˜`Ü> Ý>Ä >ˆ` ͝ ÁiÄÍ >Í ˆVÁiÄÍ i“iÍiÁß ˆ““i`ˆ>Íiß vÝˆ˜} ͅi ÄiÁ܈Vi±˜ÖÁĈ˜} ˆ˜ÄÍÁÖV͝Á >ˆ` ͝ ÁiÄÍ ß ˆ˜`Äiß ˜`iÁĝ˜  *>}i n

˜`iÞ ÖĈ˜iÄÄ

>ÄĈvˆi`

ÁÄÄݝÁ`

i>Á LLß `ˆÍÁˆ> V>Ê-Í>Íi "LˆÍÖ>ÁˆiÄ -¬ÁÍÄ /6

¤Ô ¤å‡¤Ô š n { ԇÏ] x‡É É ¤‡È n

! /0$!O 04!!:0½ $

0 /4 0 u 2‹n [‹A·n— íAÓ ÓÝA¢eŽ¢‚Ï¨¨ ¨¢—ï —¨¢‚ Qn{¨Ïn æ[ï ¨¢ÝnӍ0A¢e¨ìA—ÌÓ A{Ýnύ ¢¨¨¢ ÓnÏìŽ[n íAÓ Ó[‹neæ—ne ݨ Qn‚Ž¢½ /n—Aݎìn A{ÝnÏ {ώn¢e A{ÝnÏ [¨——nA‚æn ӗ¨í —ï ¨ìne e¨í¢ ݋n AŽÓ—n ݨ ݋n {AŽ—ï ¨{ ݋n ¨¦A ¢A

¨æ¢ŽÝï ¨——n‚n Ž¢ ÓÝÏæ[ݨÏb ¨{{nώ¢‚ ‹æ‚Ó A¢e ÝnAÏÓ AÓ Ý‹n ¨æÏ 0nAÓ¨¢ÓÌ Ó¨¢‚ É0‹nÏÏïÊ Ýώ[–—ne ݋Ϩ悋 ݋n Ó·nA–nÏÓ½ n ‹Ž¢e ݋n ÓAÝ Ý‹n [—¨Óne í¨¨en¢ [AӖnÝb eÏA·ne Ž¢ A Óæ¢{—¨ínÏ íÏnA݋ A¢e

¬ßÁˆ}…Í Ôå¤Ï

6 -- , ,] > ˜ˆiVi v ÖVß ˜Íić ->˜`Ü>] i“LÁ>ViÄ …iÁ ԇßi>Á‡` ĝ˜] >˜ >LÁ‡ iÁ>] `ÖÁˆ˜} ͅi v֘iÁ> Áˆ`>ß± Qώ‚‹Ýb nQϨŽenÏne [A¢ ӋŽÏݽ

n

¨Ïn ݋A¢ ä}õ ·n¨·—n ‚A݋nÏne AÝ A -AóÏA

‹AÌÓ {æ¢nÏA— ‹¨n ώeAï ݨ ÏnnQnÏ ¨¢ÝnӍ0A¢ e¨ìA— AÓ Ý‹nï –¢ní ‹nÏa ¢ AA󎢂b ÓínnÝ í¨A¢½ Q¨¨–í¨Ï½ {Ž‚‹ÝnϽ É ï ¨ ·æ——ne A ‚¨¨e ¨¢n ¨¢ A—— ¨{ ï¨æ Ž{ ï¨æ ݋¨æ‚‹Ý Ӌn íAÓ ¨¢—ï A ÓínnÝb ÓínnÝ í¨A¢bÊ ¢ eÏnAb ä}b ¨¢ÝnӍ0A¢e¨ìA—ÌÓ n—enÓÝ eA悋ÝnÏb ݨ—e ݋n [Ϩíe ݨ —A悋ÝnϽ É2‹AÝÌÓ A—— Ììn ‹nAÏe ݋n ·AÓÝ Ýí¨ ínn–Ó½ 0‹n íAÓ ¨Ïn ݋A¢ ݋Aݽ 0‹n íAÓ A {nŽÓÝï {Ž‚‹Ý nϽ ½½½ 0‹n íAÓ A Q¨ÓÓ½Ê

A݋nώ¢n -AÏÏAb A ää ïnAύ¨—e !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï n·—¨ïnn eώì

0nn /02b -A‚n ä

0 /4 0 u ¢ A en[Ž ӎ¨¢ ŽÓÓæne ώeAïb A {nenÏA— •æe‚n ¨ÏenÏne A ¢ní ÝώA— A¢e ¨ìnÏÝæÏ¢ne ݋n [¨¢ìŽ[ݎ¨¢Ó ¨{ ݋Ïnn nQnÏÓ ¨{ A nŽ¢‚ {AŽ—ï [¨¢ìŽ[Ýne —AÓÝ ïnAÏ ¨{ A–Ž¢‚ {A—Ón ÓÝAÝnn¢ÝÓ Ž¢ A {ŽÏnAÏÓ Óݎ¢‚½ 4½0½ ŽÓÝώ[Ý ¨æÏÝ æe‚n /¨QnÏÝ ½ ÏA[– ‚ÏA¢Ýne Ýí¨ ¨ÝŽ¨¢Ó {Ž—ne Ž¢ n[nQnÏ Qï AÝݨϢnïÓ {¨Ï /Ž[– /nnÓnb ‹ŽÓ íŽ{nb 2nÏώ /nnÓnb A¢e Ó¨¢ / /nnÓn½ 2‹n {ŽÏÓÝ ‹Ae AӖne {¨Ï A ¢ní ÝώA— Qn[AæÓn ¨{ A——n‚ne 0Žî݋ n¢en¢Ý 쎨—Aݎ¨¢ÓÖ A¢e ݋n Ón[¨¢e Ó¨æ‚‹Ý [¨¢eŽÝŽ¨¢A— Ïn—nAÓn ¨{ ݋n •AŽ—ne {AŽ—ï nQnÏÓ½ ¢ nAŽ¢Ž¢‚ ‹ŽÓ en[ŽÓŽ¨¢b ÏA[– íϨÝnb Ž¢ ·AÏÝb ݋AÝ n쎍 en¢[n Ɏ¢Ýn¢ÝŽ¨¢A——ï ¨Ï ¢n‚—Ž ‚n¢Ý—ïÊ Óæ··ÏnÓÓne Qï ݋n ‚¨ìnÏ¢n¢Ý É[¨æ—e ‹Aìn nAӎ —ï A—ÝnÏne ݋n ¨æÝ[¨n ¨{ ݋n ÝώA—½Ê ¢ A ·Ïn·AÏne ÓÝAÝnn¢Ýb ݋n 4½0½ ÝݨϢnïÌÓ ${{Ž[n ÓAŽe ŽÝ ŽÓ ÏnìŽn펢‚ ݋n ¨ÏenÏ A¢e ÉAӍ ÓnÓӎ¢‚ í‹n݋nÏ ŽÝ 펗— Ónn– ݨ {Ž—n A¢ A··nA—½Ê ¢ní ÝώA— eAÝn ‹AÓ ¢¨Ý Qnn¢ Ónݽ

¨¦A ¢A ¨æ¢Ýï nÝn¢ ݎ¨¢ n¢ÝnÏ Ïn[¨ÏeÓ Ó‹¨í /Ž[– /nnÓnb }×b A¢e / /nnÓnb ä}b ínÏn Óݎ—— Ž¢ [æÓݨeï AÓ ¨{ ώeAï ¢Ž‚‹Ý½ 2nÏώ /nnÓn íAÓ Ïn—nAÓne —AÓÝ ïnAϽ 2‹n /nnÓnÓ ¨·nÏAÝne A ‚æ¢ ÓݨÏnb í‹nÏn Ó¨n ¨{ ݋n A——n‚ne [ώnÓ ¨[[æÏÏne½ AÓ¨¢ ¨í—nÓb / /nnÓnÌÓ AÝݨϢnïb ÓAŽe ‹n íAÓ Én[ÓÝAݍ

0nn /0b -A‚n ä

…>“LiÁ …>˜`Ä ÖÍ >˜˜Ö> >Ý>Á`Ä 04!!:0 /-$/2

*Áˆ˜Íi` ˜ ÁiVßVi` ¬>¬iÁ

Ö`}i ÁiÜiÁÄiÄ ,iiÄi ÜiÁ`ˆVÍÄ 02<O 04!!:0½ $

ÍÍiÁß ¬ˆVŽÄ

7i>ͅiÁ

/2!b -A‚n ä

>“ˆß “i“LiÁÄ Í }iÍ ˜iÝ ÍÁˆ> ˆ˜ vˆÁi>Á“Ä V>Äi

*>}i ¤

/iÞ>Ä *ˆVŽ Ï\ x‡š‡š

>ˆß {\ ԇš‡n‡Ï

>ą ˆÜi\ ȇ¤n‡Ô{‡ÏԇÏx

0nn

0 /4 0 u :‹AÝ ŽÓ É¨Ý $¢ æӎ¢nÓÓÊ íAÓ ¨¢ ݋n Ž¢eÓ ¨{ ݋n ‹æ¢eÏneÓ ¨{ ·n¨ ·—n ‚A݋nÏne AÝ Ý‹n AÓ Ïæ[nÓ

¨¢ìn¢ÝŽ¨¢ n¢ÝnÏ ¨¢ ώeAï ¢Ž‚‹Ý {¨Ï ݋n ÏnAÝnÏ AÓ

Ïæ[nÓ ‹AQnÏ ¨{ ¨ nÏ[nÌÓ A¢¢æA— QA¢Äænݽ

‹AQnÏ -Ïnӎen¢Ý Ž—— ——n¢ ÓAŽe ݋AÝ A A•¨Ï {¨[æÓ ¨{ äõ¯ß 펗— Qn {æ¢eÏAŽÓŽ¢‚ {¨Ï ݋n ¨Ï‚A¢ŽóAݎ¨¢ÌÓ ¢ní Q掗eŽ¢‚ ¨¢ AŽ¢ 0ÝÏnnݽ É ï ‚¨A— ŽÓ ݨ ÓÝA¢e ‹nÏn ¢nîÝ ïnAÏ A¢e Ýn—— ï¨æ ¨æÏ ¨ìŽ¢‚ eAÝnbÊ ——n¢ ÓAŽe½ 2‹n [‹AQnÏ ‹A¢ene ¨æÝ AíAÏeÓ½

/…i ݈˜˜iÁÄ >Ái ±±± U ˆÍˆãi˜ v ͅi 9i>Á\ >ÖÁ> ˜˜ˆvv U ÖĈ˜iÄÄ v ͅi 9i>Á\  *>ĝ iVÍÁˆV U-“> ÖĈ˜iÄÄ v ͅi 9i>Á\ <ivvˆÁ iÝ 9ÁŽ *ˆããiÁˆ> U6Ö˜ÍiiÁ v ͅi 9i>Á\ ÁÖVi Á֓ U ˜¬ÁvˆÍ v ͅi 9i>Á\ ˆ} ÁÍ…iÁÄ ˆ} -ˆÄÍiÁÄ

U/i>V…iÁ v ͅi 9i>Á\ />˜ß> ˆiÁ U >Áß >ÁiiÁ /i>V…iÁ v ͅi 9i>Á\ Á}>˜ >Á`‡ ˆ˜} U`“ˆ˜ˆÄÍÁ>͝Á v ͅi 9i>Á\ Áˆ>˜ *iÍiÁĝ˜ U*ˆVi "vvˆViÁ v ͅi 9i>Á\ >ÁŽ iÜ>Áiã UˆÁivˆ}…ÍiÁ v ͅi 9i>Á\

>܈` ߝ˜Ä

AæÏA ¨¢¢Ž{{ ŽÓ ݋n {¨ÏnÏ ·Ïnӎen¢Ý ¨{ ݋n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï ¨AÏe ¨{ /n ‚n¢ÝÓ A¢e ŽÓ ìnÏï A[ݎìn Ž¢ ݋n

2¨æ‚‹ ¢¨æ‚‹ ݨ :nAÏ -Ž¢–

A·AŽ‚¢½ 0‹n íAÓ ¢Ane

0nn :/ 0b -A‚n ä

' 6 ( ¥ (+o 1(

1, " ] >ͅiÁÄ ,i>Íß Ý˜iÁ] >˜` …iÁ …ÖÄL>˜`] Á± …˜ ˜˜ˆvv] Ĭi>Ž ݈ͅ /Á>Vˆ ŽiÁ] -…ÁÍß¾Ä ` >ÁÍ Ý˜iÁ] `ÖÁˆ˜} ͅi …>“LiÁ Ý>Á`Ä >˜¶ÖiÍ ˜ Áˆ`>ß >Í Í…i >Ä ÁÖViÄ ˜Üi˜‡ ͈˜ i˜ÍiÁ± ˜˜ˆvv Ý>Ä ˜>“i` ˆÍˆãi˜ v ͅi 9i>Á `ÖÁˆ˜} ͅi iÜi˜Í± Á > ¬…Í }>iÁß ÜˆÄˆÍ ÖÁ ÝiLĈÍi >Í VÄ֘‡˜iÝıV“±


Ô U 0AÝæÏeAïb nQ½ äb äõ¯ß-"1 "t ,iiÄi

$!2!4 /$

 Ónn í‹nÏn ݋n [ŽÝï A¢ A‚nÏ ŽÓ ‚nÝݎ¢‚ A QŽ‚ ÏAŽÓn½ ¨ínìnÏb ݋nï AÏn –Ž[–Ž¢‚ ݋n 0n¢Ž¨Ï $—Ž[Ó ¨æÝ ¨{ ݋n ¨{{Ž[n ínÏn ݋nï Ïnӎen ¨¢ n—— 0ÝÏnnݽ 2‹nï ‹Aìn Qnn¢ ݋nÏn ïnAÏÓ½ !¨í ݋nï íA¢Ý ݨ [‹Aςn ݋n kØõõ A ¨¢Ý‹ {¨Ï A ӝA—— Ϩ¨b í‹nÏn ݋nï ínÏn ‚nÝݎ¢‚ ŽÝ {¨Ï A k¯ A ïnAϽ ˜ ˜ ˜ 2‹n Ïn‚n¢ÝÓ eŽe í‹AÝ Ý‹nï ‹Ae ݨ e¨ íŽÝ‹ ¨æÝæÏnb ¢¨Ý ݋n {ŽÏÓÝ ÝŽn ݋AÝ ŽÝ ‹AÓ Qnn¢ e¨¢n½ 2‹n 0ÝnŽ¢Q¨Ï¢ QŽ—— ŽÓ •æÓÝ A QŽÝ ¨{ Ý﷎[A— ‹¨Ý AŽÏ½ íAÓÝn ¨{ ݎn A¢e 梢n[nӍ ÓAÏï½ ˜ ˜ ˜ $æÏ {n——¨í n¨[ÏAݎ[ Ïn·ÏnÓn¢ÝAݎìnÓ Ž¢ ݋n ÓÝAÝn n‚ŽÓ—AÝæÏn Ӌ¨æ—e ‚¨ QA[– ݨ Ó[‹¨¨— A¢e —¨¨– æ· Ž¢ ݋n eŽ[ݎ¨¢AÏï ݋n nA¢Ž¢‚ ¨{ Ž— —n‚A—½ ——n‚A— eώìnÏÌÓ —Ž[n¢Ón QnŽ¢‚ ŽÓÓæne½ ˜ ˜ ˜ A A··A——ne ݨ —nAÏ¢ AQ¨æÝ Ý‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï ·—AïnÏ A[[æÓne ¨{ ݋n ìŽ[Ž¨æÓ AÓÓAæ—Ý A‚AŽ¢ÓÝ Ï½ /AÓ[¨¢½ -nÏÓ¨¢A——ïb {nn— ݋AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn Ӌ¨æ—e —nÝ ‹Ž ‚¨½ n ŽÓ A QAe Ž¢{—æn¢[nb A QAe nîA ·—n½ ˜ ˜ ˜ 2‹ŽÓ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn QAӖnÝQA—— ·—AïnÏ QnAݎ¢‚ æ· A ‚æï æ· AÝ Ý‹n ·AÏÝï Ó¨æ¢eÓ A —ŽÝݗn QŽÝ —Ž–n ÓÝnϨŽe ÏA‚n AïQn½ AïQn ín Ӌ¨æ—e Qn e¨Ž¢‚ Ó¨n eÏæ‚ ÝnÓݎ¢‚ ¨¢ ݋n ‚‚Žn A݋—nÝnÓ½ ˜ ˜ ˜ ¢¨Ý‹nÏ ÏnAÓ¨¢ ݋AÝ ínÌÏn ݋Ϩ펢‚ ¨¢nï AíAï {¨Ï ‚‚Žn Ó·¨ÏÝÓ½ 2ïϨ¢n :Aݍ Ó¨¢ QnAÝ A A¢ AÝ A ·AÏÝï 틨 íAÓ ‹A—{ ‹ŽÓ ӎón A¢e Ón ìnÏn—ï Ž¢•æÏne ‹Ž½ nÝÌÓ Ó‹æÝ e¨í¢ ‚‚Žn A݋—nݎ[Ób ݋n¢ ݋nï [A¢ Ó·n¢e ݋n ¨¢nï ¨¢ A[AenŽ[Ó½ ˜ ˜ ˜ nŽ¢QnςÌÓ Ó杝AÏï ¨{ ‚ ‚Žn {¨¨ÝQA—— íAÓ Ž¢[¨·—nÝn½ Ϩ :¨Ï—e :AÏ ݨ :¨¨eÓ¨¢b ݋nÏn ínÏn {Žìn [¨A[‹nÓ í‹¨ ‹Ae Ýí¨ ¨Ï ݋ÏnnïnAÏ Ýn¢æÏnÓ AÝ ! 04b A—— ·Ï¨ŽÓne QæÝ eŽe ¢¨Ý Ïn [nŽìn ݋n Óæ··¨ÏÝ ·Ï¨ŽÓne½ :AÏÏn¢ :¨¨eÓ¨¢ íAÓ A Q—nÓӎ¢‚b ¢¨Ý A [æÏÓn½ n Aen ݋n AeŽ¢ŽÓÝÏAݎ¨¢ ·¨¢ï æ· íŽÝ‹ í‹AÝ Ý‹nï ‹Ae ·Ï¨ŽÓne½ ˜ ˜ ˜ 2¨ ݋n [A——nÏ í‹¨ í¨¢ enÏne í‹ï ¨A[‹ AÏݎ¢ íAÓ —nÝ ‚¨ A{ÝnÏ ¨¢—ï ¨¢n ïnAÏ AÝ ¨Óݨ¢ ¨——n‚nb ݋n n¢ÝŽÏn [¨A[‹Ž¢‚ ÓÝA{{ íAÓ {ŽÏne½ <¨æ Ӌ¨æ—e ÏnAe ݋n AÏݎ[—nÓ Qn{¨Ïn ï¨æ A–n ï¨æÏ [¨n¢ÝÓ½ ˜ ˜ ˜ :‹n¢ A ‹nAe [¨A[‹nÓ ‚nÝ {ŽÏneb æÓæA——ï AÓӎÓÝA¢Ý [¨A[‹ nÓ e¨b ݨ¨½ ìnÏ諸n 틨 ·AïÓ AÝÝn¢ÝŽ¨¢ –¢¨íÓ Ý‹AÝb ݋AÝÌÓ í‹ï ¨æ‚ AÏݎ¢ íAÓ ¨¢—ï AÝ ¨¢n ïnAϽ ˜ ˜ ˜ í¨æ—e ÓAï ïnÓb ín ‚¨Ý ώe ¨{ ‹A—{ ݋n ·Ï¨Q—nb n :Aï¢n :A—–nϽ !¨í ín ¢nne ݨ ÓæÓ·n¢e ݋n {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA {¨Ï AQ¨æÝ {Žìn ïnAÏÓb Qn[AæÓn ݋AÝ ŽÓ ݋n ¨Ý‹nÏ ‹A—{ ¨{ ݋n ·Ï¨Q—n½ :n e¨¢ÌÝ ‹Aìn ݋n ¨¢nï ݨ ·—Aï {¨¨Ý QA—— AÝ Ý‹AÝ —nìn—½ ˜ ˜ ˜ Ž‚‹Ý{Žìn ·nÏ[n¢Ý ¨{ ݋n ·n¨·—n ·¨——ne Ž¢ ݋n 4¢ŽÝne 0ÝAÝnÓ {Aì¨Ï QA[–‚Ϩæ¢e [‹n[–Ó Qn{¨Ïn A ‚æ¢ ŽÓ ·æύ [‹AÓneb nìn¢ AÝ ‚æ¢ Ӌ¨íÓ½ :Aï¢n A-ŽnÏÏn ¨{ ݋n !/ ݋Ž¢–Ó ݋AÝ ¨¢‚ÏnÓÓ ŽÓ ¢¨Ý ‚¨Ž¢‚ ݨ ·AÓÓ Ý‹ŽÓ½ :n—— Ͻ -nAÏ[nb Ӌ¨í ݋n ݋AÝ ï¨æ ‹Aìn Ó¨n ‚æÝÓ½

 ,

U > xÈx‡x{¤‡x{ÉÉ Á

i“>ˆ ĝ֘`vvJVÄ֘‡ ˜iÝıV“ ͝ ÄÖL“ˆÍ > -Ö˜` "vvt ˆÍi“±

," * ¤ - ¯

Ž[Ê í‹n¢ ‹n Ïn[nŽìne ݋n nAŽ— —nÝݎ¢‚ ‹Ž –¢¨í ÏA[– ‹Ae {Ž—ne ‹ŽÓ en[ŽÓŽ¨¢b A¢e ŽÝ íAÓ Ž¢ ‹ŽÓ [—Žn¢ÝÌÓ {Aì¨Ï½ ÉÝ ÏnA——ï Ó·nA–Ó ¨{ {AŽÏ¢nÓÓ Ž¢ ݋n ÝώA— ·Ï¨[nÓÓb ínÌÏn •æÓÝ ìnÏï ·—nAÓnebÊ ¨í—nÓ ÓAŽe½ ¨í—nÓ Aeene ݋AÝ ‹n nî ·n[Ýne ݋n /nnÓnÓ Ý¨ ·¨ÓÝ Q¨¢e Ó¨¨¢½ AÓÝ æ‚æÓÝb A •æÏï [¨¢ìŽ[ݍ ne ݋n /nnÓnÓ ¨{ A–Ž¢‚ {A—Ón ÓÝAÝnn¢ÝÓ ¨¢ Ž¢ìnÓݎ‚Aݎ¨¢ {¨ÏÓ u A—— Ž¢ [¨¢¢n[ݎ¨¢ ݨ A¢ Ž¢{¨ÏA¢Ý A¢e æ¢enÏ[¨ìnÏ {nenÏA— A‚n¢ÝÓ ·¨ÓŽ¢‚ AÓ ÓÝÏAí ·æÏ[‹AÓnÏÓ Ž¢ ݋n Ó杝nÏ ¨{ äõ¯¯½ 2‹¨Ón {¨æÏ [¨¢ìŽ[ݎ¨¢Ó [An {Ϩ A¢ Ž¢ŽÝŽA— {Ž—Ž¢‚ ¨{ ßõ [‹AςnÓ½ æÓÝ Qn{¨Ïn ݋n n¢e ¨{ ݋n ÝώA—b ÏA[– ‚ÏA¢Ýne A ¨ÝŽ¨¢ {¨Ï A Ó杝AÏï A[ÄæŽÝÝA— ¨¢ Ýí¨ ¨{ ݋n [‹AςnÓ½ n ÓæQ

/Ž[– /nnÓn 2nÏώ /nnÓn ŽÝÝne ݋n Ïn AŽ¢Ž¢‚ äs [‹AςnÓ Ý¨ ݋n •æÏï½ 2‹n¢ ¨¢ 悽 ¯b äõ¯äb •æϨÏÓ ÏnÝæÏ¢ne / /nnÓn ݋nŽÏ ìnÏeŽ[Ýb 틎[‹ Ž¢[—æene ݋n A[ÄæŽÝÝA— ¨{ A¢¨Ý‹nÏ Ó¨¢b /nŽ¢‚ݨ¢ /nnÓn½

æώ¢‚ A ¨¢eAï ¨ÝŽ¨¢ ‹nAώ¢‚b /nnÓn {AŽ—ï AÝݨύ ¢nïÓ ¨í—nÓ A¢e /¨QnÏÝ ¨Ïn¢[n [¨¢Ýn¢ene ݋AÝ Ý‹n •æÏïÌÓ en[ŽÓŽ¨¢ ‹Ž¢‚ne ¨¢ ÝnӍ ݎ¨¢ï ¨{ æ¢A ¨æ¢Ýï 0‹nύ Ž{{ÌÓ en·æÝï —A¢ AÝÝÓ½ [[¨ÏeŽ¢‚ ݨ ÏA[–ÌÓ ¨ÏenÏb AÝÝÓ ÝnÓݎ{Žne Ž¢ ÝώA— ݋AÝ 2nύ

Ý>Á`Ä

$!2!4 /$

- ¯

ŽÝŽón¢ ¨{ ݋n <nAÏ Qï ݋n [‹AQnϽ — -AÓ¨ —n[Ýώ[ íAÓ ¢Ane ݋n æӎ ¢nÓÓ ¨{ ݋n <nAÏb 틎—n ?n{{ŽÏ¨ !ní

,iÄÍ

$!2!4 /$

<¨Ï– -ŽóónώA íAÓ ÝAQQne AÓ Ý‹n 0A—— æӎ¢nÓÓ ¨{ ݋n <nAϽ Ïæ[n Ïæ íAÓ ¢Ane ݋n 9¨—梍 ÝnnÏ ¨{ ݋n <nAÏb 틎—n Ž‚ Ϩ݋nÏÓ Ž‚ 0ŽÓÝnÏÓ ¨{ 0¨æ݋ínÓÝ !ní nîŽ[¨ íAÓ [‹¨Ón¢ AÓ !¨¢·Ï¨{ŽÝ ¨{ ݋n <nAϽ $¢ ݋n neæ[Aݎ¨¢ ӎen ¨{ ݋Ž¢‚Ób 2A¢ïA ŽnÏ íŽÝ‹ 9A——nï 9Žní —nn¢

u 0æ¢ÓnÝ A‚AóŽ¢nb äõ¯õ

\ „g šš‰¾ p¨p\ g„ '\8w  ¨8¨\ (¨\8w ›› u 4½0½ !níÓ H :¨Ï—e /n·¨ÏÝb äõ¯õ

\ „g ššz\pL8œ *„ %w8L\  g„ „„z\  ¨„ '\¨p\››

u

ínA–—ïb ËQæÝ íŽ¢‚Ž¢‚ ŽÝÓ íAï ݨ A ¢ní ·—A[n A¢e A ¢ní ݎnb •æÓÝ AÓ A ÏnAeï ݨ {—ï½ÌÊ 4—ÝŽAb ݨ¨b ŽÓ e‚½ É Q—nÓÓ ï¨æ Ž¢ ݋n ¢An ¨{ A—— ݋AÝ ŽÓ ‚¨¨e A¢e ÓÝϨ¢‚ A¢e QnAæݎ{æ—b ¢Ý¨¢Ž¨bÊ 4—ÝŽA ‚¨nÓ ¨¢ ݨ ÓAï½ É—íAïÓ ‹Aìn ݋n ÓÝÏn¢‚Ý‹ ݨ —Žìn½ ¨ìn —Ž{nb A¢e Ž{ enÓ·AŽÏ n¢ÝnÏÓ ï¨æÏ ‹nAÏÝb —¨¨– {¨Ï n Ž¢ ݋n nìn¢Ž¢‚Ó í‹n¢ ݋n 펢e ŽÓ ‚n¢Ý—n A¢e ݋n ¨í—Ó ӎ¢‚ Ž¢ ݋n ‹Ž——Ó½ ӋA—— Qn íŽÝ‹ ï¨æ½Ê ¢eÏnA Ó·¨–n {¨Ï ‹nÏ {A݋nÏ A¢e Ýí¨ ÓŽQ—Ž¢‚Ób 0nÏn¢A A¢e

AnÓ 0ÝA—nï Aï Qn ÏnA[‹ne AÝ }×}}€¯}€×ؽ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ OAæ‚æÓÝÓÝA—nï

ï¨¢Ó íAÓ ¢Ane ݋n ŽÏn{Ž‚‹ÝnÏ ¨{ ݋n <nAϽ ¨ÏnÏ Q¨AÏe nQnÏ /¨Q /Ž[‹AÏe Ó¨¢ íAÓ ‹¨¢¨Ïne {¨Ï ‹ŽÓ ïnAÏÓ ¨{ ÓnÏì Ž[n ݨ ݋n ¨Ï‚A¢ŽóAݎ¨¢½

nÏìA¢ÝnÓ ín—[¨ne Ž¢[¨Ž¢‚ Q¨AÏe nQnÏÓ AÏ[Ž Ž[–nÏÓ¨¢b /Ž[¨ ¨¢óA—nÓ A¢e AÝÝ /æӋ½

旎A¢b ääb ӋAώ¢‚ {¨æÏ —nӍ Ó¨¢Ó ݋nï —nAÏ¢ne {Ϩ ¨¢ÝnӍ0A¢e¨ìA—½ É ï {AŽ—ï ‹AÓ Ó·n¢Ý ݋n —AÓÝ Ýí¨ ínn–Ó Ž¢ ÓAe¢nÓÓ A¢e ·AŽ¢bÊ Ó‹n ÓAŽe½ É0¨ ݨeAïb A Ab A [‹¨¨ÓŽ¢‚ ¢¨Ý ݨ ¨æÏ¢ ï¨æÏ —¨ÓÓ QæÝ Ý¨ [n—n QÏAÝn ï¨æÏ —Ž{n íŽÝ‹ A—— ݋nÓn ·n¨·—n ï¨æ ӋAÏne ï¨æÏ —Ž{n íŽÝ‹½Ê 2‹Ï¨æ‚‹ ï¨æ¢‚ 0nÏn¢A Ó·Ž——Ž¢‚ ·n··nÏ A¢e —Ž[–Ž¢‚ ŽÝ æ· Ý¨ A쨎e ÝϨæQ—nb ¨¢ÝnӍ 0A¢e¨ìA— ÝAæ‚‹Ý Ý‹n ݨ [—nA¢ æ· Ý‹nŽÏ nÓÓnÓ í‹n¢ ݋nï A–n ŽÓÝA–nÓb ¢eÏnA

ÓAŽe½ 2‹Ï¨æ‚‹ ‹nÏ ¨æݍ¨{Ýæ¢n ӎ¢‚Ž¢‚ AÝ Ý‹n ݨ· ¨{ ‹nÏ —梂Ób Ӌn ÝAæ‚‹Ý Ý‹n ݨ e¨ í‹AÝ Ý‹nï —¨ìn A¢e ¢¨Ý [AÏn AQ¨æÝ ¨Ý‹nÏÌÓ ¨·Ž¢Ž¨¢Ó½ 2‹Ï¨æ‚‹ ‹nÏ —¨ìn ¨{ QnÝÓb Ӌn ÝAæ‚‹Ý Ý‹n ݨ •æ· ¨¢ ¨··¨ÏÝ梎ݎnÓ A¢e ÝA–n ώӖӽ 2‹Ï¨æ‚‹ ‹nÏ í¨Ïe ӗŽ·æ·Ó u —Ž–n ÓíA··Ž¢‚ ÉÓ¢¨í [¨¢nÊ {¨Ï É ¨—e 0ݨ¢nÊ u Ӌn ÝAæ‚‹Ý Ý‹n ݨ ¢¨Ý {nAÏ A–Ž¢‚ ŽÓÝA–nÓ½ É!¨¢n ¨{ æÓ í¨æ—e ÝÏAen ݋n äõ ïnAÏÓ ín ‹Ae AÓ A {AŽ—ï ¨{ {Žìn {¨Ï A¢ï݋Ž¢‚bÊ Ó‹n ÓAŽe½ ¨¢ÝnӍ0A¢e¨ìA—ÌÓ ‹æӍ QA¢eb 旎¨ 0A¢e¨ìA—b ݋n¢

+ֈVŽ Ž

- ¯

:A—–nÏ ‹Ae {¨æÏ ïnAÏÓ Ïn AŽ¢Ž¢‚ ¨¢ ‹ŽÓ [¨¢ÝÏA[Ýb 틎[‹ ·AŽe ‹Ž A QAÓn ÓA—AÏï ¨{ kßØßbõõõ A¢¢æA——ï½ É ݋Ž¢– ݋ŽÓ ŽÓ AQÓ¨—æÝn—ï ݋n ώ‚‹Ý ¨ìn {¨Ï !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ώ‚‹Ý ¢¨íbÊ ÓAŽe A¢–

¨¨–b A {¨ÏnÏ ‚‚Žn ·—AïnÏ A¢e [æÏÏn¢Ý Q¨AÏe nQnÏ ¨{ ݋n ‚‚Žn ݋—nݎ[ —æQ A¢e ¨¨ÝQA—— 0æ[[nÓÓ æ¢e½ É2‹n ìAÓÝ A•¨ÏŽÝï ¨{ ·n¨·—n ݋AÝ æ¢enÏÓÝA¢e {¨¨ÝQA—— A¢e æ¢enÏÓÝA¢e !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝnÌÓ ÓŽÝæAݎ¨¢ AÏn Óæ··¨Ïݍ Žìn ¨{ ݋ŽÓ½Ê .æAÏÝnÏQA[– ¢eÏní A¢ —nï ÓAŽe AÏݎ¢ ‹AÓ Ý‹n QA[–Ž¢‚ ¨{ ! 04ÌÓ {¨¨ÝQA—— —¨[–nÏ Ï¨¨½ É!Ž¢nÝnÏ[n¢Ý ¨{ ݋n ÝnA íAÓ nî[ŽÝnebÊ A¢—nï ÓAŽe ¨{ ÏnA[ݎ¨¢ A{ÝnÏ AÏݎ¢ íAÓ Ž¢

U Ö} >Á͈˜ Ý>Ä ˜>“i` ͅi Ï{ͅ …i>` V>V… ˆ˜ iÝ iވV -Í>Íi vÍL> …ˆÄ͝Áß Áˆ`>ß± U>Á͈˜ ݝÁŽi` >Í -1 ˆ˜ Ô夤 >Ä Í…i ÄV…¾Ä v‡ vi˜ÄˆÜi VÁ`ˆ˜>͝Á± /…i }‡ }ˆiÄ >ÜiÁ>}i` Ô{±x ¬ˆ˜ÍÄ >˜` ÖÄÍ Ö˜`iÁ {åå ß>Á`Ä ¬iÁ }>“i ͅ>Í Äi>ĝ˜± >Á‡ ͈˜ Ý>Ä ¬Ái܈ÖÄß …i>` V>V… >Í i˜Í -Í>Íi vÁ“ Ôåå{‡Ôå¤å] V“¬ˆˆ˜} > Ԛ‡xÏ ÁiVÁ`± ivÁi ͅ>Í] ÝϨeæ[ne AÓ Ž¢Ýnώ —AÓÝ ínn–½ É:nÌÏn •æÓÝ nî[ŽÝne ݨ ‹Aìn ‹Ž QA[–½Ê AÏݎ¢ ŽÓ {AŽ—ŽAÏ íŽÝ‹ ! 04b í¨Ï–Ž¢‚ AÝ Ý‹n ·Ï¨ ‚ÏA Ž¢ äõ¯¯ A¢e e¨Ž¢‚ A Ïn Ó·n[ÝAQ—n •¨Q íŽÝ‹ ݋n ÝnAÌÓ ¨{{n¢Ón½ 2‹n ‚‚ŽnÓ ínÏn ¨Ïn n¢ÝnÏÝAŽ¢Ž¢‚ A¢e [¨

…i Ý>Ä >˜ >ÄĈÄÍ>˜Í V>V… >Í >ÄÍ >Áˆ˜> vÁ“ ¤ššÔ‡ÔååÔ± U/…i }}ˆiÄ ˜>“i` >Á‡ ͈˜ ˆ˜ÍiÁˆ“ V>V… >vÍiÁ i‡ 7>ߘi 7>ŽiÁ ivÍ Í…i ¬Á‡ }Á>“ >ÄÍ ÝiiŽ ͝ ˆ˜ ͅi >VŽÄ˜Üˆi >}Ö>ÁÄ v ͅi ± >ÄÍ ßi>Á] >Á͈˜ Ý>Ä vvi˜ÄˆÜi VÁ`ˆ˜>͝Á >Í Ä͝˜ i}i± 7…ˆi >Í i˜Í -Í>Íi] >Á͈˜ ݝÁŽi` >Í > ¬Á}Á>“ Ĉ“ˆ>Á ͝ ‡ -1 vÁ“ > …ˆÄ͝ÁˆV> ÄÍ>˜`‡ ·nݎݎìn íŽÝ‹ ‹Ž [A——Ž¢‚ ݋n AÝÝA[–b AÓ ‹n ·Ï¨ìne ݨ Qn A Ïn Ó¨æÏ[n{æ— [¨A[‹ 틨 Žîne A¢e AÝ[‹ne ·nÏÓ¨¢¢n— QAÓne ¨¢ ·—AïnÏÓÌ ÓÝÏn¢‚Ý‹Ó½ 2‹n {¨——¨íŽ¢‚ ïnAÏ ‹n ín¢Ý ݨ ¨Óݨ¢ ¨——n‚n AÓ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AݨÏb A •¨Q ¨{{nÏ AÝ Ý‹n ݎn ‹n ÓAŽe [¨æ—e¢ÌÝ Qn ÝæÏ¢ne

" / /^Ÿ^ i†Ÿ »†² ’(( ‰¾a‰o®‰£®“ ’+(%( ©¾ho‰¤¾“ 8 °L\  %”” „¸ ‰£iS 8  °L\ S aa¾¾i *^y^’p†^ ’h£h“ hi‰ohi¾¾ F ^yr¸^Ÿ» ’h£h“ hi‰ohi£h wL °o\· ”L„z \zpk ®‰ ” 8w\ (¨”S \zpkS aa¾©‰ *^y^’p†^T ’h£h“ hi¤o®¤‰‰ V\zpkn\8Vwpkn¨”L„z

u ! b äõ¯õ

8 1/6 / 

\ „g šš\ ¨o%\g„zpk (z8ww p¨p\ šš

8v \¨„ ” ” ” ” ” ” ” ” 8 °L\ ¥(pw¶\ p¨¹ %°Ewp n\ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ’h£h“ hi‰ohi¾‰ 18¹\ 88V ” ” ” ” (pw¶\ p¨¹¥ \zpk ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ’h£h“ hi¤o®¤‰‰ \¸¨” ®¤¾‰ pz 8·p¨¼ ” ” ” ” ” ” ” ” ” Vp¨„ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ’h£h“ hi‰ohi©a \pVp \w\V\¼ ” ” ” ” V¶\¨p pk p\L¨„ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ’h£h“ hi‰ohi¾ (¹w¶p8 („¨„ ” ” ” ” ” ” ” ” pL°w8¨p„ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ’h£h“ hi‰ohia¾

Ž—–n¢ ¢ÓݎÝæÝnb äõõ¤

ÝAÏï íAÓ ¢Ane 2nA[‹nÏ ¨{ ݋n <nAÏ A¢e ¨Ï‚A¢ AÏeŽ¢‚ {Ϩ Aï{Žn—e Ž‚‹ 0[‹¨¨— íAÓ ÝA··ne AÓ Ý‹n Aϗï

AÏnnÏ 2nA[‹nÏ ¨{ ݋n <nAϽ ώA¢ -n ÝnÏÓ¨¢ íŽÝ‹ 9ŽÓÝA Žee—n 0[‹¨¨— íAÓ ¢Ane eŽ¢ŽÓÝÏAÝ¨Ï ¨{ ݋n <nAϽ —Ó¨b Aϖ !nìAÏnó íAÓ ¢Ane -¨ —Ž[n ${{Ž[nÏ ¨{ ݋n <nAÏ A¢e AìŽe

¢nïÓ½ ÏA[– Ïæ—ne ݋n ‚¨ìnÏ¢ n¢Ý ‹Ae ݨ Ïn—nAÓn A ÏneA[ݍ ne ¨ÝŽ¨¢ AQ¨æÝ Ý‹n ·¨Ýn¢ÝŽA— Ž·nA[‹n¢Ý nìŽen¢[n ݨ /nnÓn {AŽ—ï AÝݨϢnïÓ½ [¨æ·—n ínn–Ó —AÝnÏb ݋n /nnÓnÓ {Ž—ne ݋nŽÏ ¨ÝŽ¨¢ {¨Ï A ¢ní ÝώA—b Aς探‚ ݋AÝ Ý‹n /nnÓnÓÌ 0Žî݋ n¢en¢Ý ώ‚‹ÝÓ ‹Ae Qnn¢ 쎨—AÝne½ AÓÝ ïnAÏb ¨í—nÓ [A——ne ݋n {ŽÏnAÏÓ Óݎ¢‚ ¨·nÏAݎ¨¢ ݋AÝ —ne ݨ [‹AςnÓ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n /nnÓnÓ A ɂ¨ìnÏ¢n¢Ý ÓnÝæ·½Ê ÏA[– A—Ó¨ ‚ÏA¢Ýne /Ž[– /nnÓn A¢e / /nnÓn [¨¢eŽ ݎ¨¢A— Ïn—nAÓn½ ÏA[–ÌÓ ·AÏA nÝnÏÓ {¨Ï nA[‹ enÝAŽ¢ne /nnÓn Ž¢[—æen A k¯õbõõõ Ón[æÏne Q¨¢e A¢e ÝÏAìn— ÏnÓÝώ[ݎ¨¢Ó½ 2‹nï AÏn A—Ó¨ ·Ï¨‹ŽQŽÝne {Ϩ ·¨ÓÓnÓӎ¢‚ ÉA {ŽÏnAϝb en ÓÝÏæ[ݎìn enìŽ[nb ¨Ï ¨Ý‹nÏ eA¢ ‚nϨæÓ ínA·¨¢½Ê

(' 0– ¥ (+o 1(

>Á͈˜

 (pw¶\ p¨¹ ®¾a 1” „8V·8¹ (¨”S (pw¶\ p¨¹S aa¾¤‰ *^y^’p†^T ’h£h“ h©aoha© L °\· ”L„z

¨ÝŽìn ݨ [æÏÏï {Aì¨Ï íŽÝ‹ ݋n ‚¨ìnÏ¢n¢Ý Qï nQn——ŽÓ‹Ž¢‚ ‹ŽÓ ÝÏAŽ— ÝnÓݎ¨¢ï½Ê AÝÝÓb í‹n¢ ‹n ݨ¨– ݋n ÓÝA¢e ¨¢eAïb en¢Žne A–Ž¢‚ ݋n [A—— ݨ ݋n  A‚n¢Ýb {ÏnӋ ÝnÓݎ¨¢ï ݋AÝ Q¨—ÓÝnÏne ݋n en{n¢ÓnÌÓ Aςæn¢Ýb ÏA[– íϨÝn½ AÝÝÓ ‹AÓ ¢¨Ý Qnn¢ [‹Aςne Ž¢ Ïn—Aݎ¨¢ ݨ ݋n A{¨Ïnn¢ ݎ¨¢ne {nenÏA— Ž¢ìnÓݎ‚Aݎ¨¢½ ÏA[– —nAÏ¢ne ¨{ ݋AÝ Ž¢ìnӍ ݎ‚Aݎ¨¢ Ž¢ !¨ìnQnÏb ¢nAϗï {¨æÏ ¨¢Ý‹Ó A{ÝnÏ Ý‹n [¨¢[—æ ӎ¨¢ ¨{ ݋n /nnÓn ÝώA— u É݋n eAï Qn{¨Ïn 2‹A¢–Ó‚ŽìŽ¢‚ A¢e A {¨æύeAï [¨æÏÝ [—¨ÓæÏnbÊ AÓ ÏA[– ¢¨Ýne½ 2‹AÝ íAÓ í‹n¢ 4½0½ AÝݨύ ¢nïÓ {Ž—ne A ÓnA—ne ¨ÝŽ¨¢ Ïn ‚AÏeŽ¢‚ ݋n Ž¢{¨ÏAݎ¨¢ AQ¨æÝ AÝÝÓ½ 2‹nï AӖne ÏA[– ݨ ÏnìŽníb Ž¢ ‹ŽÓ [‹AQnÏÓb ݋n¢ Ïæ—nb íŽÝ‹¨æÝ en{n¢Ón AÝݨϢnïÌÓ ·ÏnÓn¢Ýb A¢e Aςæne ݋AÝ Ý‹n nìŽen¢[n eŽe ¢¨Ý ‹Aìn ݨ Qn eŽÓ[—¨Óne ݨ en{n¢Ón AÝݨύ

*/, ,1 ] ͅi i`iÄÍ ÄˆÄÍiÁ v ˜Íić->˜`Ü>] >˜` …iÁ …ÖÄL>˜`] >Áß ,Öi] ÄˆÍ >“˜} “Ái ͅ>˜ Ôåå ¬i¬i >Í > *>ã Á>…>“¾Ä ֘iÁ> “i] ݅iÁi ˆÍ Ý>Ä ÄÍ>˜`ˆ˜} Á“ ˜ß >Ä v>“ˆß >˜` vÁˆi˜`Ä Lˆ` v>ÁiÝi ͝ ͅi ›> ˜> ““Ö˜ˆÍß i}i ˜ÖÁĈ˜} ˆ˜ÄÍÁÖV͝Á±

- ,1 -] 7 8 " \ „g šš®¾ \ ¨ *„·  „g ¨n\ °¨°\››

ώ /nnÓn ݨ—e ‹Ž A¢ €× ݋n ÓݨÏn Ó¨—e ‹Ae Qnn¢ Ïn[¨ìnÏne Ž¢ nîŽ[¨½ 2nÏώ /nnÓn Ïn{æݍ ne ݋AÝ [—AŽ½ 2‹AÝ eŽÓA‚Ïnnn¢Ý íAÓ ÓŽ‚ ¢Ž{Ž[A¢Ýb /nnÓn AÝݨϢnïÓ ÓAŽeb Qn[AæÓn 4½0½ AÝݨϢnïÓ {AŽ—ne ݨ eŽÓ[—¨Ón AÝÝÓ íAÓ A¨¢‚ A ‚Ï¨æ· ¨{ AÏnA —Aí n¢{¨Ï[n n¢Ý ¨{{Ž[nÏÓ æ¢enÏ {nenÏA— Ž¢ìnÓݎ‚Aݎ¨¢ u Ž¢{¨ÏAݎ¨¢ AÝݨϢnïÓ [¨æ—e ‹Aìn æÓne ݨ ÓÝAŽ¢ AÝÝÓÌ [ÏneŽQŽ—ŽÝï½ ÏA[– íϨÝn ݋AÝb AÝ ÝώA—b 4½0½ AÝݨϢnïÓ æ¢enÏÓ[¨Ïne ݋n ݋n ínŽ‚‹Ý ¨{ AÝÝÓÌ ÝnÓݎ ¨¢ï Qï n¢ÝŽ¨¢Ž¢‚ ŽÝ A¢e AÝÝÓÌ ÉÓæ··¨Óne —A[– ¨{ ¨ÝŽ ìAݎ¨¢ ݨ —ŽnÊ ÓnìnÏA— ݎnÓ½ Ý ¨¢eAïÌÓ ‹nAώ¢‚b A¢  A‚n¢Ý ÝnÓݎ{Žne A¢e Ӌ¨íne e¨[æn¢ÝAݎ¨¢ ݋AÝ AÝÝÓ [A——ne ‹Ž Ž¢ äõõs ݨ ÓAï ‹n íAÓ ¢¨Ý Ž¢ì¨—ìne Ž¢ A¢ï ŽÓ [¨¢eæ[ݽ { AÝÝÓ eŽe A–n ݋AÝ [A——b ÏA[– íϨÝnb ÉŽÝ Aï Qn Ž¢ {nÏÏne ݋AÝ ‹n –¢ní AQ¨æÝ Ý‹n  Ž¢ìnÓݎ‚Aݎ¨¢ A¢e ‹n ‹Ae A

- ¯

Ž¢‚ A 梎ìnÏӎÝï [AÏb ‹ŽÝ ¨¢ÝnӍ0A¢e¨ìA— 틎—n ݋n ¢æÏӎ¢‚ Ž¢ÓÝÏæ[Ý¨Ï íAÓ Ž¢ A [A·æÓ [ϨÓÓíA—– A¢½ ¯×½ ¨¢ÝnӍ0A¢e¨ìA—b }ßb eŽne A¢½ ä} AÝ 4¢ŽìnÏӎÝï neŽ[A—

n¢ÝnÏ Ž¢ — -AÓ¨½ 0‹n íAÓ —AŽe ݨ ÏnÓÝ ώeAï AÝ Ž——[ÏnÓÝ

nnÝnÏï Ž¢ AÓ Ïæ[nÓ½ ÉÝ e¨nÓ¢ÌÝ ÓæϷώÓn n ݋AÝ Ý‹n eAï {¨Ï ݋nÓn ÓnÏìŽ[nÓ ‹A··n¢Ó ݨ {A—— ¨¢ ݋n ¨ÓÝ QnAæݎ{æ— eAï ¨{ ݋n ïnAÏbÊ ¢n·‹ní ¨‹¢¢ï ¨¢ÝnÓ ÓAŽe Qn{¨Ïn —nAeŽ¢‚ ݋n ‚Ï¨æ· Ž¢ A ·ÏAïnϽ —Ž‚‹Ý QÏnnón ¢æe‚ne A QŽÝ ¨{ ݋AÝ 0¨æ݋ínÓÝ ·nÏ{n[ݎ¨¢ u [—¨æe—nÓÓ Q—æn Ӗïb Øõ en ‚ÏnnÓ u Ž¢ÓŽen½ ɨÏeb ‹n—· æÓ Ý¨ æ¢enύ ÓÝA¢e ݋AÝ ï¨æÏ íŽ—— Qn e¨¢nb ݋AÝ ín ÏnnQnÏ ¨æÏ Aæ¢Ýb ¨æÏ {ώn¢e {¨Ï ‹nÏ ÓŽ—nb ݋AÝ ín AÏn A—— QnÝÝnÏ ¨{{ {¨Ï ‹A쎢‚ –¢¨í¢ ‹nÏbÊ ¨¢ÝnÓ ÓAŽe½ ¨¢ÝnӍ0A¢e¨ìA—ÌÓ ï¨æ¢‚nÓÝ eA悋ÝnÏb 0nÏn¢Ab äõb Ïn[A——ne ݋n —¨ìn ¨{ Q¨¨–Ó Ӌn A¢e ‹nÏ ¨ ӋAÏneb {Ϩ 旎A —ìAÏnó ݨ AÏÏï -¨ÝÝnϽ nÏ ¨Ý‹nÏ íAÓ —Ž–n A¢ ¨í—b íŽÓn A¢e Ae¨ÏAQ—nb Ӌn ÓAŽe Qn{¨Ïn ÏnAeŽ¢‚ A ·AÓÓA‚n {Ϩ /æe¨—{¨ ¢AïAÌÓ É —nÓÓ nb 4—ÝŽA½Ê ¢ ݋n ·AÓÓA‚nb ï¨æ¢‚ ¢Ý¨ ¢Ž¨ Qώ¢‚Ó ݋n n—enϗï 4—ÝŽA ‹nÏ enAe ¨í—b ‹nÏ Ó·ŽÏŽÝ ‚æAÏeŽA¢½ É Ë!¨Ý enAebÌ Ó‹n ӝŽ—ne

$!2!4 /$

04!!:0

†ª 8 ^¹¢ ªr’š 8ww ’h£h“ hi‰ohi© „ hi‰ohii‰S „ \oz8pw \· CwL °o\· ”L„z (²E|rª 8 N8y^X8Ÿ †i ^¸^ª¢ †Ÿ N†||²rª» ^¹¢ rª^| 8ww ’h£h“ hi‰ohih¤S „ \oz8pw L8w\V8CwL °o\· ”L„z (²E|rª 8 y^ªª^Ÿ ª† ªp^ ^Xrª†Ÿ 8ww ’h£h“ hi‰ohi©a „ \oz8pw w\¨¨\ CwL °o\· ”L„z ŸX^Ÿ 8 ’p†ª† 8ww ’h£h“ hi‰ohih‰ „ ¶p p¨ wL °o\· ”L„z %†¢ª 8 (†²X iih 8ww ’h£h“ hi‰ohi¤¤ „ \oz8pw  „°V„ggCwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 †Erª²8Ÿ» 8ww ’h£h“ hi‰ohi‰i „ \oz8pw „Ep¨°8p\ CwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 Xr¢’y8» 8X¸^Ÿªr¢^|^ª 8ww ’h£h“ hi‰ohi‰® „ \oz8pw 8V¶\¨p pkCwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 Ny8¢¢rir^X 8X¸^Ÿªr¢^|^ª 8ww ’h£h“ hi‰ohi¾¾ %y8N^ y^m8y 8X¸^Ÿªr¢rm 8ww ’h£h“ hi‰ohi‰i „ \oz8pw w\k8w CwL °o\· ”L„z

¬ˆ˜Í p > “ˆ`‡“>Á] ݝÁŽ‡ ˆ˜} ݈ͅˆ˜ ͅi V˜vˆ˜iÄ v ˆ“ˆÍi` ÁiĝÖÁViı i¾Ä V>V…i` ¬>ßiÁÄ Ä…

ÁˆLLÄ >˜` ֏ˆ>˜ `i“>˜] Íݝ vvi˜ÄˆÜi ¬>ߓ>ŽiÁÄ ˆ˜ ͅi ¬ÁÄ] >˜} ݈ͅ ¶Ö>ÁÍiÁL>VŽÄ ivv >Ži >˜`

>܈` >ÁÁ>Á`± U>Á͈˜ Ý>Ä LÁ˜ iL± {] ¤šÉϱ i V“iÄ Í >Ä

ÁÖViÄ ÝˆÍ… …ˆÄ ݈vi] 6ˆVŽˆ] >˜` …>Ä Í…Áii V…ˆ`Ái˜ p ß] Áß >˜` LLß± e¨í¢½ æÝ AÏݎ¢ —n{Ý ¨Óݨ¢ ¨— —n‚n {¨——¨íŽ¢‚ ݋ŽÓ ·AÓÝ ÓnAÓ¨¢ í‹n¢ ‹nAe [¨A[‹ ÏA¢– 0·AóŽA¢Ž íAÓ {ŽÏne½ ¢ ÝæÏ¢b :A—–nÏ A¢e ݋n ‚‚ŽnÓ ¨ìne ÄæŽ[–—ï ݨ Qώ¢‚ ‹Ž QA[– ݨ ݋n ·Ï¨‚ÏA½ n{¨Ïn ‹ŽÓ ÓÝAï Ž¢ AÓ

-1 - ,*/" ,/ ‹° 1

( °k 1

( kc 1

(

3 '' ' ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰¾”£h ©®”®h (** ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰¤”£h h¾”®h +* (**  +”(” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰a”£h h¤”®h

6 %3 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰¾”£h \ z„¨n *n\\o 8¹ pV8¹o(°V8¹ ” ” a”£h \ z„¨n *n8v kp¶pk 8¹ \Vp¨p„ Epww\V 8¨ (°V8¹ 8¨\”

¤¾”h ‰¾¾”h¾

‰¾”£h ®¾‰”¾¾

‰‰®”h¾

®®h”¾¾

(+ 3 3 k 1

(

 0 '3 ” ” ” ” ” ” ” ” ” h”h¾ (** ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰‰”¾¾ +* (**  +”(” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰®”¾¾

‹° 1

( °k 1

( kc 1

(

‰¤”h¾ ©©”¾¾

©©”¾¾ ¤¤”¾¾

¤¤”¾¾ ‰©®”¾¾

©¤”¾¾

£®”¾¾

‰ii”¾¾

%\p„VpL8w „ ¨8k\ 8pV 8¨ 8  °L\ S aa¾¾‰ %(*(* 'T (\V 8VV\   Ln8k\  ¨„ 8  °L\  (°o\· R %”” „¸ ‰£iS 8  °L\ S ”” aa¾¾io‰£i”

Ž¢eÓnï ¢enÏÓ¨¢ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ }×}}€¯}€Øä½ ¨——¨í ‹nÏ ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O—ëëA¢enÏÓ¨¢

Ïæ[nÓb AÏݎ¢ íAÓ ‹nAe [¨A[‹ AÝ n¢Ý 0ÝAÝn {Ϩ äõõ€ ¯õb [¨·Ž—Ž¢‚ A¢ ¨ìnÏA—— Ïn[¨Ïe ¨{ 䤍}ß½ É A ݋ώ——ne {¨Ï ݋n ¨··¨Ï Ý梎Ýï A¢e ìnÏï A··Ïn[ŽAݎìn ݋AÝ Ï½ ¨Óݨ¢ A¢e ݋n Ae Ž¢ŽÓÝÏAݎ¨¢ ‹Aìn ݋n [¨¢{Ž en¢[n Ž¢ n ݨ ¨ìn ݋ŽÓ ·Ï¨ ‚ÏA {¨ÏíAÏebÊ AÏݎ¢ ÓAŽe Ž¢ A íώÝÝn¢ ÓÝAÝnn¢Ý½ É ݋Ž¢– ݋nÏn ŽÓ 梗ŽŽÝne ·¨Ýn¢ÝŽA— Ž¢ ݋ŽÓ ·Ï¨‚ÏA A¢e Ž¢ ݋ŽÓ [ŽÝï A¢e —¨¨– {¨ÏíAÏe ݨ Q掗eŽ¢‚ ݋ŽÓ {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA ݨ Qn ·AÏÝ ¨{ ݋n [ŽÝï ¨{ AÓ Ïæ[nÓ½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ }×}}€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς

-1 - , , - ,6

3§(+ 3 k 1

(

ÓÝn··ne ݨ ݋n ·¨eŽæ½ É 펗— –nn· ݋ŽÓ Ӌ¨ÏÝ A¢e ÓínnÝb —Ž–n ï íŽ{nbÊ ‹n ÓAŽe ݨ [‹æ[–—nÓ½ ŽÓ íŽ{n íAÓ Ý‹n —¨ìn ¨{ ‹ŽÓ —Ž{nb ‹n ÓAŽe½ Ý íAÓ —¨ìn AÝ {ŽÏÓÝ ÓŽ‚‹Ý í‹n¢ ݋nï nÝ ¨Ïn ݋A¢ ßõ ïnAÏÓ A‚¨½ É 펗— —¨ìn ‹nÏ {¨ÏnìnÏb ï íŽ{n æ[bÊ ‹n ÓAŽe½ Éæ[ï ¢¢ ¨¢ÝnӍ0A¢e¨ìA—½ ¨e Q—nÓÓ ‹nϽ ¨e Q—nÓÓ ï¨æ A——½Ê

„ L° ¨„z\  \¶pL\R (°E LpE\  ·n„ V„ „¨ \L\p¶\ ¨n\p L„¹ „g ¨n\ (°o\·  8\ \L„°8k\V ¨„ L8ww hi‰ohi£h E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g ¤R©¾o© ”z” ·\\vV8¹  8V ao ‰® ”z” (8¨°V8¹  8V (°V8¹ ” (pw¶\ p¨¹ 8V  °„°Vpk 8\8 S ‰oaaao®a‰o‰©®© E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g £o 8”z” ·\\vV8¹  8V ao‰¾ 8”z” (8¨°V8¹  8V (°V8¹ ” \zpk 8V „w°zE° S hi¤o®¤‰‰S E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g £o‰¾ 8”z”

^¹ ^ºrN† %Ÿ^¢¢ ¢¢†Nr8ªr† ^|E^Ÿ ²Xrª ²Ÿ^8² †i rŸN²y8ªr†¢ ^|E^Ÿ \Vp8\· „° \· 8\ °Ewp n\V V8pw¹ E¹ ¨n\ 8  °L\  (°o\·  8¨R

¥‹j – X8p† ¸^–U yXm– kU 8¢ Ÿ²N^¢U ccÀÀ‹ „¹pkn¨ ®¾‰© 8 °L\  (°o\· ” ww L„¨\¨”

Doug Martin named head coach  
Doug Martin named head coach  

Doug Martin named head coach

Advertisement