Issuu on Google+

 

¤ ˜`>ß] ¬Áˆ Ôx] Ô夤 -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ}  „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

Þ¬iV͈˜} > ÖÄi V>

-1 VÁ˜iÁL>VŽ ¬ÁiVÍi` >Ä Ô˜`‡{ͅ ÁÖ˜` Á>vÍ ¬ˆVŽ ß /i``ß iˆ˜LiÁ} 2! /O 04!!:0½ $

!

ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— {A¢Ó ‹Aìn A ÏnAÓ¨¢ ݨ íAÝ[‹ ݋n äõ¯¯ ! ÏA{ݽ 2‹nŽÏ ìnÏï ¨í¢ [¨Ï¢nÏQA[–b A쨢 ¨æÓnb ŽÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn Ón—n[Ýne AÝ Ó¨n ·¨Ž¢Ý ¨{ ݋n nìn¢Ý½ :ŽÝ‹ ݋n eÏA{Ý •æÓÝ {¨æÏ eAïÓ AíAï u ݋n ݋Ïnn eAï Ón—n[ݎ¨¢ ·Ï¨[nÓÓ –Ž[–Ó ¨{{ 2‹æÏÓeAï ¢Ž‚‹Ý ¨¢ 0-! u ín ÝA–n A —¨¨– AÝ ¨æÓnÌÓ ·Ï¨Ó·n[ÝÓ ¨¢ ݋n ¢nîÝ —nìn—½

,>Ý ÍÄ ¨æÓnÌÓ ·¨ÓŽÝŽìn AÝÝώQæÝnÓ AÏn ¨Q쎨æÓ½ nÌÓ ‚¨Ý ݋n ӎón u •æÓÝ ¨ìnÏ Ø{nnÝ ÝA——b Qn Ýínn¢ ¯¤õ A¢e äõõ ·¨æ¢eÓ u A¢e Ó·nne u €½ß} €õïAÏe eAӋ u ݋AÝÌÓ A··nA—Ž¢‚ ݨ ·Ï¨ ÝnAÓ½ ¨¢‚ A¢e ÏA¢‚ïb ¨æÓn [A¢ –nn· æ· íŽÝ‹ A e¨í¢{Žn—e ·AÓӎ¢‚ ‚An½ ÉnÌÓ ‚¨Ý ݋n A݋—nݎ[ŽÓbÊ ÓAŽe n쎢 :nŽe—b A ÝA—n¢Ý nìA—æAÝ¨Ï {¨Ï 0-!0[¨æÝÓ¢[½ ÉnÌÓ ‚¨Ý ‚¨¨e ‹A¢eÓb [A¢ {—Ž· ‹ŽÓ ‹Ž·Ó A¢e Ïæ¢ íŽÝ‹ A íŽen Ïn[nŽìnϽÊ

ÖÄVi Ö¬ 2nAÓ AÏn ‚¨Ž¢‚ ݨ íA¢Ý ݨ Ónn ¨æÓn ·—Aï íŽÝ‹ A —nìn— ¨{ ·‹ïӎ[A—ŽÝï A¢e ÓÝÏn¢‚Ý‹ ݋AÝ AÝ[‹nÓ ‹ŽÓ QŽ‚ {ÏAn½ ÝÌÓ ¨¢n ݋Ž¢‚ ݨ ·ÏnÓÓ A Ïn[nŽìnÏ A¢e ÝA[–—n ‹Ž Ž¢ ݋n ¨·n¢ {Žn—e í‹n¢ ·—A‚ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n 4¢Ž ìnÏӎÝï ¨{ eA‹¨½ !¨íb ¨æÓn 펗— Qn AӖne ݨ e¨ Ó¨ A‚AŽ¢ÓÝ ¢ eÏn ¨‹¢Ó¨¢b A—쎢 ¨‹¢Ó¨¢ A¢e ÏA¢e¨¢ Aύ ӋA—— u QŽ‚ ! íŽen Ïn[nŽìnÏÓ í‹¨ [A¢ ·‹ïӎ[A—

—ï ‹A¢e—n A [¨Ï¢nÏQA[–½ ¢ Ӌ¨ÏÝb ¨æÓn ‹AÓ Ý¨ ‚nÝ ÓÝϨ¢‚nϽ É ¢nne ݨ Qn ¨Ïn ÓݨæÝ íŽÝ‹ ï ÝA[– —Ž¢‚bÊ ‹n ÓAŽe½ É ‹ŽÝ ݋n ‚æïb ‹n ¢nneÓ Ý¨ ‚¨ e¨í¢½Ê

A쨢 ¨æÓn

¨Ï¢nÏQA[– !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn

*i`ˆ}Áii

¨Ž¢‚ {Ϩ A ӝA—— Ó[‹¨¨— —Ž–n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn nA¢Ó —ŽÝݗn Ž¢ ݨ eAïÌÓ !b í‹nÏn ·—AïnÏÓ AÏn eÏA{Ýne {Ϩ ¨QÓ[æÏn [¨——n‚nÓ ¨¢ A¢ A¢¢æA— QAÓŽÓ A¢e [A¢ A–n A¢ Ž·A[Ý Ž¢ ݋n —nA‚æn½ ¨æÓn ·—Aïne —AÓÝ ïnAÏ A‚AŽ¢ÓÝ ! Q¨æ¢e íŽen Ïn[nŽìnÏÓ Ž¢ ¨ŽÓn 0ÝAÝnÌÓ 2ŽÝæÓ <¨æ¢‚ A¢e 0A¢ Žn‚¨ 0ÝAÝnÌÓ 9Ž¢[n¢Ý Ϩí¢b 틨 펗— Q¨Ý‹ Qn eÏA{ݍ ne ݋ŽÓ ínn–n¢e AÓ ín——½ ¢e enÓ·ŽÝn ݋n ‚‚ŽnÓ ·¨¨Ï 펢—¨ÓÓ Ïn[¨Ïeb Ó¨n —¨¨– AÝ ŽÝ AÓ A ·¨ÓŽÝŽìn½ ¨æÓn eŽe A Ó¨—Že •¨Q —AÓÝ ïnAÏ enÓ·ŽÝn ݋n ÝnAÌÓ —A[– ¨{ A ·AÓÓ ÏæӋ A¢e íAÓ A ·Ï¨eæ[ݎìn ·—AïnÏ ¨¢ A ÓÝÏ悂—Ž¢‚ [—æQ½ n QAÝݗne ݋Ϩ悋 ݋n äõ¯¯ ÓnA Ó¨¢ ¨¢ A Ó·ÏAŽ¢ne A¢–—n A¢e Ïn[¨Ïene ¯¯ [AÏnnÏ Ž¢ ÝnÏ[n·ÝŽ¨¢Ó AÓ A¢ ‚‚Žn½ ÉnÌÓ A ·‹n¢¨n¢A— –ŽebÊ ÓAŽe /AӋAA¢ æÏÏïb A Ó[¨æÝ {¨Ï ݋n æ{{A—¨ Ž——Ó½ ÉnÌÓ ·nÏÓnìnÏne ݋Ϩ悋 Ó¨n ݨ悋 {¨¨ÝQA—— ݎnÓ½ É<¨æ —Ž–n ݋n A–næ·½Ê

,ˆ}…Í ¬>Vi] Áˆ}…Í ͈“i -Ϩ{nÓӎ¨¢A— ÝnAÓ —Ž–n ݨ ·AÓÓ Ý‹n QA—— ¨Ïn

-—nAÓn Ónn $40b -A‚n ß

ß Í…i ˜Ö“LiÁÄ Uå\ -V…>Áąˆ¬ vviÁÄ vÁ ÖÄi V“ˆ˜} ÖÍ v *>“`>i ˆ}… -V… ˆ˜ -ÖͅiÁ˜ >ˆvÁ˜ˆ>± ÖÄi i>Á˜i` > ÄV…>Áąˆ¬ >Í -1 LiV>ÖÄi v …ˆÄ ÄÍÁ˜} ¬>ß >Í Í…i ¬Á}Á>“¾Ä ÔååÈ v> ÍÁ>ˆ˜ˆ˜} V>“¬± U{\ 9i>ÁÄ ÖÄi Ý>Ä > ÄÍ>Á͈˜} VÁ˜iÁL>VŽ vÁ ͅi }}ˆiı ˆÄ vˆÁÄÍ ÄÍ>ÁÍ V>“i "Vͱ Ôå] ÔååÈ >Ä > ÍÁÖi vÁią“>˜ >}>ˆ˜ÄÍ `>…] ݅i˜ …i ˆ˜ÍiÁVi¬Íi` Íݝ ¬>ÄÄiÄ] ˜i ÁiÍÖÁ˜i` ¤å凬ÖÄ ß>Á`Ä vÁ > ͝ÖV…`Ý˜± UÔ\ ‡7 Íi>“Ä ÖÄi “>`i `ÖÁˆ˜} …ˆÄ }}ˆi Íi˜ÖÁi] …ˆ}…ˆ}…Íi` Lß …ˆÄ ¤¤ V>ÁiiÁ ˆ˜‡ ÍiÁVi¬Íˆ˜Ä±

"˜ /6

U{±Ïx\ ÖÄi¾Ä ͈“i ˆ˜ ͅi {å‡ß>Á` `>ą± Ö¬i ͅ>Í ÝˆÍ… …ˆÄ …iˆ}…Í p ɇvÍ‡¤ p >˜` Ýiˆ}…Í p LiÍÝii˜ ¤šå >˜` Ôåå ¬Ö˜`Ä p ÖÄi ˆÄ > VÁ˜iÁL>VŽ ¬ÁÄ¬iVÍ vÁ ͅi Ô夤 Á>vͱ

U7…>Í\ Á>vÍ U7…iÁi\ ,>`ˆ ˆÍß ÖĈV >] iÝ 9ÁŽ

UÏÏ\ Á˜iÁL>VŽÄ ÄiiVÍi` ˆ˜ ͅi Ôå¤å Á>vÍ] ͅi “ÄÍ v >˜ß ¬ÄˆÍˆ˜± "ÜiÁ Ôåå ¬>ßiÁÄ Ýˆ Li ÄiiVÍi` ˆ˜ ͅˆÄ ßi>Á¾Ä ÄiÜi˜‡ÁÖ˜` `Á>vÍ ÝˆÍ… > ÏÔ Íi>“Ä ¬>Á͈Vˆ¬>͇ ˆ˜}±

U7…i˜\ /…ÖÁÄ`>ß] É ¬±“± ®,Ö˜` ¤¯Ç Áˆ`>ß] { ¬±“± ®,Ö˜`Ä Ô‡Ï¯Ç ->ÍÖÁ`>ß ¤å >±“± ®,Ö˜`Ä {‡È¯

UÏ\ *>ßiÁÄ VÖÁÁi˜Íß ˆ˜ ͅi ݅ ¬>ßi` >Í iÝ iވV -Í>Íi± Áii >}i˜Í vvi˜‡ ĈÜi ˆ˜i“i˜ /˜ß 7Á>}}i >˜` ˆVŽ i p ݅ >ÄÍ ßi>Á ¬>ßi` ݈ͅ ͅi ->˜ Á>˜VˆÄV {šiÁÄ >˜` *…ˆ>`i¬…ˆ> >}iÄ] ÁiĬiV͈Üiß p >Ái vÁ“iÁ }}ˆiı iÝ "Ái>˜Ä ->ˆ˜ÍÄ vvi˜ÄˆÜi ˆ˜i“>˜ >Á ˆVŽÄ ¬>ßi` ˜i ßi>Á >Í -1] ͅi˜ ÍÁ>˜Ä‡ viÁÁi` ͝ >Á͘i ֘ˆÁ i}i >˜` ͅi˜ iLÁ>Ď> LivÁi Liˆ˜} `Á>vÍi` ˆ˜ Ôåån±

U/6\ -*

Ô夤 *9"-

iÍˆVÄ Ýˆ˜] vˆ˜ˆÄ… vv ˜ˆVŽÄ ˆ˜ ÄÝii¬ ß Áˆ>˜ >…˜iß 00$ 2 -/00

!: <$/ u 2‹n ¨Óݨ¢

n—ÝŽ[Ó ¢nìnÏ —nÝ Ý‹ŽÓ enìn—¨· Ž¢ ݨ ݋n Ž¢Ýώ‚探‚ ÓnώnÓ Ý‹AÝ íAÓ nî·n[Ýne½ ¢ÓÝnAeb ݋nï ÝæÏ¢ne ŽÝ Ž¢Ý¨ ݋n nAӎnÓÝ ¨¢n ݋nŽÏ [æÏÏn¢Ý ‚Ï¨æ· ‹AÓ nìnÏ nî·nώn¢[ne½ n쎢 AÏ¢nÝÝ ‹Ae äØ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯õ ÏnQ¨æ¢eÓb /A•¨¢ /¨¢e¨ Aeene ä¯ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯ä AÓӎÓÝÓb A¢e ݋n n—ÝŽ[Ó Óín·Ý ݋nŽÏ íAï Ž¢Ý¨ ݋n AÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n ÓnŽ{Ž¢A—Ób ‹¨—eŽ¢‚ ¨¢ {¨Ï A ¯õ¯ s¤ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ Ý‹n !ní <¨Ï– ¢Ž[–Ó ¨¢ 0æ¢eAï½ /Aï ——n¢ A¢e ÏnÓnÏìn —n¢

AìŽÓ nA[‹ Aeene ¯€ ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n n—ÝŽ[Ób ݋n {ŽÏÓÝ ÝnA Ž¢Ý¨ ݋n Ón[¨¢e Ϩæ¢e A{ÝnÏ Óínn· Ž¢‚ A ÓnώnÓ {¨Ï ݋n {ŽÏÓÝ ÝŽn ӎ¢[n A ߍõ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ ¢eŽA¢A

Ž¢ ¯¤¤äb ݋n —AÓÝ ÓnώnÓ ìŽ[ݨÏï {¨Ï ݋nŽÏ ¨—e Ž‚ 2‹Ïnn Qn{¨Ïn AÏÏï ŽÏe ÏnݎÏne½ ÉÝÌÓ í‹AÝ ín nî·n[Ýne [¨ Ž¢‚ Ž¢½ :n –¢ní ŽÝ íAÓ¢ÌÝ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn nAÓïb ¨Q쎨æӗï AnÓ ¯ A¢e äb QæÝ ín {¨æ¢e A íAï ݨ ·æÝ ŽÝ AíAïbÊ /¨¢e¨ ÓAŽe½ É:n ‹Aìn¢ÌÝ Óín·Ý A ÝnA Ž¢ A —¨¢‚ ݎnb Ó¨ ŽÝÌÓ ‚¨¨e {nn—Ž¢‚½Ê ¢e ŽÝ ‚ŽìnÓ Ý‹nŽÏ A‚Ž¢‚ ‚Ï¨æ· ·—n¢Ýï ¨{ ÏnÓÝ Qn{¨Ïn A¢ nî·n[ݍ ne Ӌ¨íe¨í¢ íŽÝ‹ ݋n ŽAŽ nAݽ 2‹n n—ÝŽ[Ó ‹Ae A äߍ·¨Ž¢Ý —nAe [æÝ Ý¨ {¨æÏ Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnÏb QæÝ ·æ——ne AíAï A‚AŽ¢ Qn‹Ž¢e AÏ¢nÝÝb 틨 Ó[¨Ïne äõ A{ÝnÏ ‹A—{ݎn½ 2‹n [æÏÏn¢Ý Ž‚ 2‹Ïnn ¨{ Aύ ¢nÝÝb ——n¢ A¢e -Aæ— -ŽnÏ[n ÝíŽ[n íAÓ nîÝn¢ene ݨ Ónìn¢ ‚AnÓ Ž¢

-—nAÓn Ónn 0:-b -A‚n ß

ÈÉiÁÄ Á>ß ͝ `ivi>Í i>Í] >ܝˆ` ÄÝii¬ ß >˜ iÄ͝˜

00$ 2 -/00

(+ * % '( § * 1(o+'

6 /1, , v ͅi *…ˆ>`i¬…ˆ> ÈÉiÁÄ] Áˆ}…Í] ViiLÁ>ÍiÄ ÝˆÍ… Íi>““>Íi ÁÖi ˆ`>ß >Íi ˆ˜ >“i { v ͅiˆÁ vˆÁÄ͇ÁÖ˜` ¬>߇ vv ÄiÁˆiÄ >}>ˆ˜ÄÍ Í…i ˆ>“ˆ i>Í ˜ -֘`>ß ˆ˜ *…ˆ>`i¬…ˆ>±

- - u 2‹n Óínn· {¨Ï ݋n nAÝ íAÓ ¤} Ón[ ¨¢eÓ AíAï½ ŽAŽ ‹n—e A ÓŽî ·¨Ž¢Ý —nAeb ‹Ae 2‹n Ž‚ 2‹Ïnn ¨¢ ݋n [¨æÏÝ A¢e A Qnìï ¨{ [—æÝ[‹ ·—AïÓ Qn‹Ž¢e ݋n½ —— ݋n ×ØnÏÓ ‹Ae íAÓ Ý‹nŽÏ 梍 íAìnώ¢‚ Qn—Žn{½ :‹n¢ ݋nï ݨ—e ¨æ‚ ¨——Ž¢Ó Ž¢ ݋n ‹æee—n —AÝn Ž¢ ݋n ‚Anb É:nÌÏn ‚¨Ž¢‚ QA[– ݨ ŽAŽbÊ ‹ŽÓ Ïn·—ï íAÓ A ӎ·—n ¨¢n½ É̗— Qn ݋nÏn íŽÝ‹ ï¨æbÊ ÓAŽe

¨——Ž¢Ób ݋n 0ŽînÏÓ [¨A[‹½ ¨æ :Ž——ŽAÓ ·Ï¨ìne ݋n 0Žî nÏÓ ÏŽ‚‹Ýb ‹ŽÝݎ¢‚ ݋n ‚¨A‹nAe ߍ ·¨Ž¢ÝnÏ {Ϩ ݋n ݨ· ¨{ ݋n AÏ[ ¨ìnÏ A —梂Ž¢‚ íïA¢n :Aen íŽÝ‹ s½¯ Ón[¨¢eÓ —n{Ý Ý‹AÝ —Ž{Ýne -‹Ž—Aen—·‹ŽA ݨ A¢ s؍sä 펢 ¨ìnÏ Ý‹n nAÝ ¨¢ 0æ¢eAï A¢e

A쨎ene A Óínn·½ 0ínnÝ ¨æb Ž¢enney ŽÓ ß [An äs Ón[¨¢eÓ A{ÝnÏ Ïæn ¨—ŽeAï ÓÝ梢ne :Aen íŽÝ‹ A ß Ý‹AÝ Ó—Ž[ne ݋n en{Ž[ŽÝ ݨ ¨¢n½ Ý íAÓ A—— ·AÏÝ ¨{ A ‚An n¢eŽ¢‚ ¯õõ Ïæ¢ Ý‹AÝ Ón¢Ý ¢nAϗï äõbõõõ {A¢Ó Ž¢Ý¨ A {Ïn¢óï u A¢e ݋n 0ŽînÏÓ ¨¢ A ÓæϷώÓn Ýώ· QA[– ݨ —¨ÏŽeA½ An } ŽÓ Ó[‹neæ—ne {¨Ï :ne¢nÓeAï Ž¢ ŽAŽ½ É :Aen ‚Aìn n A —ŽÝݗn Ϩ¨ A¢e íAÓ AQ—n ݨ –¢¨[– ŽÝ e¨í¢bÊ :Ž——ŽAÓ ÓAŽe½ É:nÌìn A—íAïÓ Qnn¢ A ÝnA ݋AÝ {¨æ‚‹Ýb A—— ݋n íAï æ¢ÝŽ— ݋n n¢e½ •æÓÝ íA¢Ýne ݨ ‚Žìn æÓ A¢ ¨··¨ÏÝ梎 Ýï ݨ 펢 ݋n QAӖnÝQA—— ‚An½Ê :AenÌÓ ÝŽ·Ž¢ íŽÝ‹ ¯aß} —n{Ý ·æÝ Ý‹n nAÝ æ· sä×ؽ ŽAŽ ‹Ae {¨——¨íne ݋n {¨Ïæ—A ¨{ ŽÝÓ

-—nAÓn Ónn /<b -A‚n ß

- ", ",

AӖnÝQA——

! -—Aï¨{{Ó U-‹Ž—Aen—·‹ŽA sØb ŽAŽ sä U ¨Óݨ¢ ¯õ¯b !ní <¨Ï– s¤ UݗA¢ÝA ssb $ϗA¢e¨ s} U½½ A–nÏÓ AÝ !ní $ϗnA¢Ób —AÝn

¨[–nï

! -—Aï¨{{Ó U-‹Ž—Aen—·‹ŽA }b æ{{A—¨ € ¹$2º U!AӋ쎗—n €b ¢A‹nŽ ä U ‹Ž[A‚¨ €b 9A¢[¨æìnÏ ß ¹$2º

AÓnQA——

nώ[A¢ nA‚æn

U nÝϨŽÝ ßb

‹Ž[A‚¨ :‹ŽÝn 0¨î õ U2A·A Aï äb 2¨Ï¨¢Ý¨ õ U!½<½ <A¢–nnÓ Øb A—ÝŽ¨Ïn ß ¹¯¯º U Ž¢¢nÓ¨ÝA €b

—nìn—A¢e ß U2nîAÓ sb A¢ÓAÓ ŽÝï ×

U ¨Óݨ¢ ×b

½½ ¢‚n—Ó õ U$A–—A¢e }b 0nAÝݗn ä !Aݎ¨¢A— nA‚æn U!½<½ nÝÓ sb ώó¨¢A € U—¨ÏŽeA Øb

¨—¨ÏAe¨ ß U:AӋŽ¢‚ݨ¢ Øb -ŽÝÝÓQæς‹ ß

U Ž—íAæ–nn €b ¨æÓݨ¢ ¯

U½½ ¨e‚nÏÓ ×b

‹Ž[A‚¨ æQÓ ß

UݗA¢ÝA ¤b

0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ Ø

U-‹Ž—Aen—·‹ŽA ßb 0A¢ Žn‚¨ ¯

U Ž¢[Ž¢¢Aݎ

AÝ 0ݽ ¨æŽÓb —AÝn


04!!:0

ÖÄi

$!2!4 /$

- ¯

݋A¢ nìnÏ Qn{¨Ïnb A–Ž¢‚ [¨Ï ¢nÏQA[–Ó Ž¢ 쨂æn eæώ¢‚ ݋n eÏA{Ý ·Ï¨[nÓÓ½ AÓÝ ïnAÏ ßß [¨Ï¢nÏÓ ínÏn Ón —n[Ýne Qï ݋n ßä ! ÝnAÓ u ݋n ¨ÓÝ ¨{ A¢ï ·¨ÓŽÝŽ¨¢ u nA¢Ž¢‚ ¨æÓn ŽÓ AÝ Ý‹n ώ‚‹Ý ·—A[n AÝ Ý‹n ώ‚‹Ý ݎn½ É2‹nÏnÌÓ A ·ÏnŽæ ¨¢ ‚æïÓ Ý‹AÝ [A¢ [¨ìnÏ Ž¢ ¨æÏ —nA‚ænbÊ

æÏÏï ÓAŽe½ Én̗— ‚nÝ ‹ŽÓ [‹A¢[n½Ê

7…iÁi ݈ …i }·

0Ó·¨ÏÝÓ½[¨ ‹AÓ ¨æÓn —ŽÓÝne AÓ Ý‹n }¯ÓݍQnÓÝ ·Ï¨Ó·n[Ý Ž¢ ݋n eÏA{Ýb ‚¨Ž¢‚ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e Ϩæ¢e ݨ 2A·A Aï½ !½[¨ ‹AÓ ‹Ž AÓ A ɝŽe e—nÏ¨æ¢e ·Ž[–bÊ í‹Ž—n Ó[¨æݽ[¨ íώÝnÏ ¨‹¢ ώÓÝ ‹AÓ ¨æÓn ‚¨Ž¢‚ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe Ϩæ¢e ݨ A——AÓ½ <AÏeQAϖnϽ[¨ —ŽÓÝÓ ¨æÓn AÓ A Ón[¨¢eÏ¨æ¢e ·Ž[– ݨ ݋n nAÏÓ í‹Ž—n 0-!ÌÓ :nŽe— ‚ŽìnÓ ‹Ž A É{¨æÏ݋Ï¨æ¢e ‚ÏAen½Ê É2¨æ‚‹ ݨ Ýn——bÊ :nŽe— ÓAŽe½ É2‹n eÏA{Ý ŽÓ A [ÏA· Ӌ¨¨Ý½Ê nÏnÌÓ Ý‹n 0梍!níÓ ·Ï¨‚ ¢¨Óݎ[Aݎ¨¢a ¨æ—e ¨æÓn ‚¨ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e Ϩæ¢eÅ 0æÏnb Ž{ A ÝnA —Ž–nÓ ‹Ž n¢¨æ‚‹ A¢e e¨nÓ¢ÌÝ Ý‹Ž¢– ‹n̗— [¨n QA[– ݋nŽÏ íAï Ž¢ ݋n ݋ŽÏe½ ¨Ïn ݋A¢ —Ž–n—ïb ‹¨ínìnÏb ŽÓ ݋AÝ ¨æÓn 펗— Qn A —AÝn ݋ŽÏe ¨Ï {¨æÏ݋Ï¨æ¢e Ón—n[ ݎ¨¢½ 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}

>`> ݈˜Ä Éͅ >ÁVi˜> "¬i˜ ͈͏i ß Äi¬… 7ˆÄ˜

00$ 2 -/00

/ $!b 0·AŽ¢ u /A{An— !AeA— QnAÝ AìŽe nÏÏnÏ Øäb ؍€ Ž¢ ݋nŽÏ Ón[¨¢e A——0·A¢ ŽÓ‹ {Ž¢A— Ž¢ Ýí¨ ínn–Ó ݨ [—AŽ ‹ŽÓ ӎî݋ AÏ[n—¨¢A $·n¢ ݎݗn 0æ¢eAï½ 2‹n ݨ·ÏA¢–ne 0·A¢ŽAÏe í¨¢ ‹ŽÓ ä¤Ý‹ ÓÝÏAŽ‚‹Ý AÝ[‹ AÝ Ý‹n [—Aï [¨æÏÝ nìn¢Ý í‹n¢ ݋n {¨æÏ݋Ónnene nÏÏnÏ ‹ŽÝ ‹ŽÓ QA[–‹A¢e íŽen½ ÉÝ ŽÓ A eÏnA {¨Ï n ݨ 펢 ‹nÏn ӎî ݎnÓbÊ ÓAŽe !AeA—b 틨Ón Ó¨—n —¨ÓÓ AÝ AÏ[n—¨¢A [An A‚AŽ¢ÓÝ A¢¨Ý‹nÏ [¨æ¢ÝÏï A¢b —nî ¨ÏÏnݕAb Ž¢ äõõß½ É ݋Ž¢– ŽÝ 펗— Qn eŽ{{Ž[æ—Ý ݨ Ïn·nAݽ 0Žî ïnAÏÓ ŽÓ A —¨¢‚ ݎn Ž¢ ݋n —Ž{n ¨{ A Ýn¢¢ŽÓ ·—AïnÏ½Ê Ý íAÓ !AeA—ÌÓ €}݋ [AÏnnÏ 2- ݎݗn A¢e ‹ŽÓ Ón[¨¢e [¨¢ Ón[æݎìn ÝϨ·‹ï A{ÝnÏ QnAݎ¢‚ nÏÏnÏ AÝ ¨¢Ýn Aϗ¨ Ž¢ ÓÝÏAŽ‚‹Ý ÓnÝÓ ·ÏŽ— ¯×½ !AeA— í¨¢ AÝ AÏ[n—¨¢A {Ϩ äõõ}õ¤b Ž¢[—æeŽ¢‚ {Ž¢A—Ó ìŽ[ݨ ώnÓ ¨ìnÏ nÏÏnÏ Ž¢ äõõs A¢e äõõ¤b Qn{¨Ïn ӎÝݎ¢‚ ¨æÝ —AÓÝ ïnAÏÌÓ neŽÝŽ¨¢ ݨ ÏnÓݽ É {nn— QAe {¨Ï AìŽe Qn[AæÓn ¢¨ ¨¢n enÓnÏìnÓ Ý¨ 펢 ‹nÏn ¨Ïn ݋A¢ ‹Ž {¨Ï í‹AÝ ŽÝ nA¢Ó ݨ ‹Ž A¢e ݋n í¨Ï– ‹n ‹AÓ ·æÝ Ž¢ ݨ ÏnA[‹ ݋Ïnn {Ž¢A—ÓbÊ !AeA— ÓAŽe A{ÝnÏ Ž·Ï¨ìŽ¢‚ ‹ŽÓ [AÏnnÏ Ïn[¨Ïe A‚AŽ¢ÓÝ nÏÏnÏ Ý¨ ¯ß}b Ž¢ [—æeŽ¢‚ A }õ Ïn[¨Ïe Ž¢ {Ž¢A—Ó½ !AeA— ‹AÓ QnAÝn¢ nÏÏnÏ ¯õ ÓÝÏAŽ‚‹Ý ݎnÓ ¨¢ [—Aï ӎ¢[n —¨Ó Ž¢‚ ݨ ‹Ž Ž¢ äõõ€½ nÏÏnÏ ‹AÓ ·—Aïne Ž¢ {¨æÏ {Ž¢A—Ó ݋ŽÓ ïnAÏb 펢¢Ž¢‚ Ýí¨ A¢e {Ž¢ŽÓ‹Ž¢‚ AÓ Ï梢nÏæ· Ý¨ !AeA— ÝíŽ[n½ 2‹n 䀍ïnAύ¨—e !AeA— Qn [An ݋n {ŽÏÓÝ ·—AïnÏ Ý¨ 펢 Ýí¨ Ý¨æÏ¢An¢ÝÓ ÓŽî ¨Ï ¨Ïn ݎnÓ u ‹n ‹AÓ í¨¢ ¨¢Ýn Aϗ¨ Ónì n¢ ݎnÓ u Ž¢ ݋n ݨæÏÌÓ $·n¢ nÏA½ ŽÓ ߯ÓÝ [—Aï [¨æÏÝ ÝŽÝ—n A—Ó¨ ¨ìne ‹Ž Ž¢Ý¨ ݋ŽÏe ·—A[n A—— ݎn½ 2‹n —AÓÝ ÝŽn ‹n —¨ÓÝ ¨¢ ‹ŽÓ ·Ïn{nÏÏne ÓæÏ{A[n íAÓ Ý¨ /¨QŽ¢ 0¨enϗŽ¢‚ AÝ Ý‹n äõõ¤ Ïn¢[‹ $·n¢½ É ݋Ž¢– ï {ŽÏÓÝ ÓnÝ Ý¨eAï íAÓ ï QnÓÝ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢bÊ !AeA— ÓAŽe½ É ï {¨Ïn‹A¢e íAÓ A—Ó¨ Qnݍ ÝnÏ Ý¨eAï½ AÓÝ ínn– {n—Ý —Ž–n íAÓ¢ÌÝ [Aæӎ¢‚ n¢¨æ‚‹ ·AŽ¢ {¨Ï ï ¨··¨¢n¢ÝÓ íŽÝ‹ ï {¨Ïn ‹A¢eb QæÝ Ý¨eAï [¨æ—e [‹A¢‚n ŽÝÓ eŽÏn[ݎ¨¢ A¢e Ón¢e ŽÝ e¨í¢ ݋n —Ž¢n½Ê ¨Ý‹ ·—AïnÏÓ ÓÝÏ悂—ne ݨ ‹¨—e ݋nŽÏ ÓnÏìn Ž¢ A AÝ[‹ ݋AÝ ÓAí ӎî QÏnA–Ó {¨Ï !AeA— A¢e ݋Ïnn {¨Ï nÏÏnϽ !AeA— ‹ŽÝ ¨¢n ¨{ ‹ŽÓ ·AÝn¢Ýne —n{ݍ‹A¢e eώìnÓ Ž¢Ý¨ ݋n [¨Ï¢nÏ Ý¨ QÏnA– nÏÏnÏ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‚An ¨{ ݋n Ón[¨¢e ÓnÝb QæÝ nÏÏnÏ Qn ‚A¢ ݨ Ӌ¨í Ó¨n ¨{ ݋n {Ž‚‹Ý {Ϩ ¨¢Ýn Aϗ¨ í‹n¢ ‹n ÝnÓݍ ne !AeA— Qn{¨Ïn {A——Ž¢‚ ؍€b ׍}½ 2‹n Ón[¨¢e‹Ž‚‹nÓݍÏA¢–ne 0·A¢ŽÓ‹ ·—AïnÏ ÓAìne A QÏnA– ·¨Ž¢Ý ݨ ‹¨—e Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ‚An A¢e QϨ–n !AeA—ÌÓ ÓnÏìn½," * ¤

>ÝŽÄ Li>Í >}ˆV] i>` ÄiÁˆiÄ Ï‡¤

¨¢eAïb ·ÏŽ— ä}b äõ¯¯ U Ï

/Á˜>` ͅÁi>Íi˜Ä /i“¬i ĝvÍL>iÁÄ

ß *>֏ iÝLiÁÁß

ß ,>V…i …i˜

00$ 2 -/00

00$ 2 -/00

2!2 u ìn¢ ¨¢ A ݨ悋 ¢Ž‚‹Ýb ݋n ݗA¢ÝA Aí–Ó ‹Ae ¢¨ e¨æQÝÓ AQ¨æÝ ·æÝݎ¢‚ ݋n QA—— Ž¢ ¨n ¨‹¢Ó¨¢ÌÓ ‹A¢eÓ íŽÝ‹ ݋n ‚An ¨¢ ݋n —Ž¢n½ ¨¨e ·—A¢½ ¨‹¢Ó¨¢ ‹ŽÝ {¨æÏ QŽ‚ {Ïnn ݋ϨíÓ Ž¢ ݋n {Ž¢A— äõ Ón[¨¢eÓ A¢e ݋n Aí–Ó {Ž¢A——ï ·æÝ AíAï ݋n $ύ —A¢e¨ A‚Ž[b ‹¨—eŽ¢‚ ¨¢ {¨Ï A¢ sss} ìŽ[ݨÏï 0梍 eAï ¢Ž‚‹Ý A¢e A [¨A¢eŽ¢‚ ߍ¯ —nAe Ž¢ ݋n AÓݍ nÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n ÓnώnÓ½ AA— ÏAí{¨Ïe ‹Ae A¢¨Ý‹nÏ QŽ‚ ‚An ¨{{ ݋n ݍ —A¢ÝA Qn¢[‹b Ó[¨ÏŽ¢‚ ä}½ n ‹Ae A Ӌ¨Ý AÝ A [—Ž¢[‹ Ž¢‚ ߍ·¨Ž¢ÝnÏ {¨Ï ݋n Ón[¨¢e ÓÝÏAŽ‚‹Ý ‚Anb QæÝ Ý‹Ïní æ· A¢ AŽÏQA—— íŽÝ‹ ßä Ón[¨¢eÓ ÏnAŽ¢Ž¢‚½ Ý eŽe¢ÌÝ AÝÝnϽ ¨‹¢Ó¨¢ [A——ï ÓÝn··ne ݨ ݋n —Ž¢n A¢e Aen Ýí¨ {Ïnn ݋ϨíÓ íŽÝ‹ äõ½ä Ón[¨¢eÓ ÏnAŽ¢Ž¢‚b nî Ýn¢eŽ¢‚ A ¨¢n·¨Ž¢Ý —nAe½ n eŽe ŽÝ A‚AŽ¢ æ¢enÏ Ý‹n ÓAn [ŽÏ[æÓÝA¢[nÓ íŽÝ‹ ¯õ½} Ón[¨¢eÓ —n{Ýb A–Ž¢‚ nìnÏ諸n {¨Ï‚nÝ ݗA¢ÝAÌÓ eŽÓA— ·nÏ{¨ÏA¢[n AÝ Ý‹n —Ž¢n ݨ ݋AÝ ·¨Ž¢Ý½ 2‹nï {Ž¢ŽÓ‹ne ¯ä ¨{ äõ½ É2‹AÝÌÓ í‹AÝ Ý‹nï ‚nÝ ·AŽe {¨Ï½ :n Ïn—ï ¨¢ ¨n A¢e AA— ݨ ‚nÝ ŽÝ e¨¢n Ž¢ ݨ悋 ӎÝæAݎ¨¢ÓbÊ Aí–Ó {¨ÏíAÏe ¨Ó‹ 0ŽÝ‹ ÓAŽe½ É2‹nï A¢ÓínÏne ݋n Qn—— A‚AŽ¢½Ê ݗA¢ÝA [A¢ íÏA· æ· Ý‹n ÓnώnÓ Ž¢ $ϗA¢e¨ ¨¢ 2ænÓeAï ¢Ž‚‹Ý½ A‚Ž[ [¨A[‹ 0ÝA¢ 9A¢ æ¢eï e¨nÓ¢ÌÝ ‹Aìn ݨ —¨¨– ‹AÏe ݨ {Ž¢e ݋n ÏnAÓ¨¢ ‹ŽÓ ÝnA ŽÓ ¨¢ ݋n ìnςn ¨{ n—ŽŽ¢Aݎ¨¢ A‚AŽ¢ÓÝ A ÝnA ŽÝ ϨæÝne Ž¢ ݋n ·—Aï¨{{Ó A ïnAÏ A‚¨b 펷Ž¢‚ ¨æÝ Ý‹n Aí–Ó íŽÝ‹ ݋n ¨ÓÝ —¨·ÓŽene {¨æύ‚An Óínn· Ž¢ ! ‹ŽÓݨÏï½ $ϗA¢e¨ ŽÓ Ӌ¨¨ÝŽ¢‚ •æÓÝ €õ ·nÏ[n¢Ý {Ϩ ݋n {Žn—e Ž¢ ݋ŽÓ ÓnώnÓ½

2n·—nÌÓ Ó¨{ÝQA—— ·—AïnÏÓ ínÏn ·ÏnÓÓne æ· A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n Ýnύ Ž¢A— 펢e¨íÓ AÝ Ý‹n 0ݽ ¨æŽÓ AŽÏ·¨ÏÝ ώeAï ¢Ž‚‹Ýb ‚A·Ž¢‚ AÝ Ý‹n ·ŽÝ[‹Q—A[– Ӗï A¢e ݋n –Ž¢e ¨{ ínA݋nÏ Ý‹nï ¢nìnÏ Ónn Ž¢ ݋n !¨Ï݋nAÓݽ 2‹n¢ A Ón[æώÝï ‚æAÏe ÓÝAÏÝne Ó[ÏnAŽ¢‚ ݋AÝ nìnÏïQ¨eï ¢nne ne ݨ nìA[æAÝn½ -—AïnÏÓ ‹æÏe—ne [‹AŽÏÓ AÓ Ý‹nï ínÏn æӋnÏne e¨í¢ÓÝAŽÏÓ Ý¨ A QA‚‚A‚n AÏnAb í‹nÏn ݋n ÝnA ‹æee—ne ݨ‚n݋nÏ {¨Ï ¨Ïn ݋A¢ A¢ ‹¨æÏb ·Ï¨Ýn[Ýne {Ϩ ݋n ݨύ ¢Ae¨ ݋AÝ ÏAìA‚ne ݋n [ŽÝï½ ï 0æ¢eAï ¨Ï¢Ž¢‚ u Ž¢ ݎn {¨Ï AÓÝnÏ u ݋n $í—Ó ínÏn ÓA{n AÝ ‹¨n Ž¢ -‹Ž—Aen—·‹ŽA A{ÝnÏ AQ¨æÝ ¯} ‹¨æÏÓ ¨¢ A¢ ¨ìnÏ¢Ž‚‹Ý QæÓ Ýώ·½ É2‹A¢– ‚¨¨e¢nÓÓ Ý‹AÝ ‚—AÓÓ eŽe¢ÌÝ QÏnA–bÊ [¨A[‹ ¨n Ž-Ž nÝϨ ÓAŽe½ 2n·—n ‹Ae Qnn¢ ¨¢ ݋n ϨAe {¨Ï A ·AŽÏ ¨{ [¨¢{nÏn¢[n ‚AnÓ A‚AŽ¢ÓÝ 0AŽ¢Ý ¨æŽÓ 4¢ŽìnÏӎÝï ¨¢ 2‹æÏÓeAï A¢e ώeAï½ {ÝnÏ íŽ¢¢Ž¢‚ Q¨Ý‹b ݋n ÝnA ‹nAene ݨ AQnÏݍ0ݽ ¨æŽÓ ¢ÝnÏ¢A ݎ¨¢A— ŽÏ·¨ÏÝ {¨Ï A {—Ž‚‹Ý QA[– ݨ -‹Ž——ï½ 2‹n ‚AÝn A‚n¢Ý íAÓ –nn·Ž¢‚ nìnÏïQ¨eï Ž¢{¨Ïne AQ¨æÝ Ý‹n ÓnìnÏn ÓÝ¨ÏÓ Ž¢ ݋n AÏnAb A¢e {¨Ï A 틎—n ŽÝ •æÓÝ Ónnne —Ž–n A {AÓ[Ž¢Aݎ¢‚ —nÓÓ¨¢ Ž¢ ŽeínÓÝ ínA݋nϽ 2‹nŽÏ ·—A¢n —A¢ene {Ϩ ŽÝÓ ·Ïn쎨æÓ {—Ž‚‹Ýb A¢e ݋n A‚n¢Ý ÓAŽe ݋nïÌe ·Ï¨QAQ—ï Q¨AÏe Ž¢ AQ¨æÝ äõ Ž¢æÝnÓ½ !¨ ·AÓÓn¢‚nÏÓ nìnÏ ‚¨Ý ¨¢ ݋AÝ ·—A¢nb 틎[‹ íAÓ ÏŽ··ne {Ϩ ݋n •nÝ Qώe‚n A¢e ÝæÏ¢ne ݨ ݋n ӎen Qï 펢eÓ nÓݎAÝne AÝ ¨Ïn ݋A¢ ¯õõ ·‹½ 2‹n äß nQnÏÓ ¨{ 2n·—nÌÓ ‚Ï¨æ· ínÏn Ž¢ A eŽ{{nÏn¢Ý ÝnϝŽ ¢A— {Ϩ ݋n ¨¢n í‹nÏn ݋n ݨύ ¢Ae¨ ݨÏn ¨{{ ·AÏÝ ¨{ ݋n Ϩ¨{ A¢e Q—ní ¨æÝ ‹A—{ ¨{ ݋n —Aςnb ·—AÝn ‚—AÓÓ íŽ¢e¨íÓ½ $¢ 0AÝæÏeAï ¨Ï¢Ž¢‚b Ž-Ž nÝϨ ‹Ae A en[ŽÓŽ¨¢ ݨ A–n½ Ý íAÓ æ¢[—nAÏ í‹n݋nÏ Ý‹nï [¨æ—e ‚nÝ A {—Ž‚‹Ý QA[– ݋AÝ eAï½ n [¨¢ÝA[Ýne 2n·—nÌÓ æÓæA— QæÓ [¨·A¢ïb 틎[‹ [¨¢¢n[Ýne ‹Ž ݨ ݋n ÓnÏìŽ[n æÓne Qï ݋n 0ݽ ¨æŽÓ AÏeŽ¢A—Ó½ 2‹n QæÓ —n{Ý AϨæ¢e } ·½½ —¨ [A— ݎn 0AÝæÏeAï½ Ý AQ¨æÝ äa¯} A½½b ݋n ‚Ï¨æ· ÏnA[‹ne A Qώe‚nb $‹Ž¨b nAÓÝ ¨{ ¨—æQæÓb í‹nÏn ݋nï nÝ Ý‹nŽÏ ¢¨ÏA— eώìnÏ A¢e ÓíŽÝ[‹ne QæÓnÓ½ { ݋n $í—Ó ‹Ae íAŽÝne {¨Ï A {—Ž‚‹Ýb ݋nï ·Ï¨QAQ—ï í¨æ—eÌìn Qnn¢ ÓÝÏA¢ene æ¢ÝŽ— 2ænÓeAï íŽÝ‹ ¢¨ [—¨Ý‹nÓ ¨Ï nA— ¨¢nï½

 6 ' § (( * %' ((

/ / 7- 1, ,7", ] Áˆ}…Í] ąÍÄ >Ä "Á>˜` >}ˆV Vi˜ÍiÁ ݈}…Í Ý>Á`] `ivi˜`Ä ˆ˜ ͅi ÄiV˜` ¶Ö>ÁÍiÁ `ÖÁˆ˜} >“i { v > vˆÁÄ͇ ÁÖ˜` L>ĎiÍL> ¬>ߝvv ÄiÁˆiÄ] -֘`>ß] ¬Áˆ Ô{] Ô夤] ˆ˜ ͏>˜Í>±

>VŽ…>ÝŽÄ Ýˆ˜ ˆ˜ "/] vÁVi >“i È 00$ 2 -/00

 $ u n¢ 0ŽÝ‹ Ó[¨Ïne ¨¢ A Ïn Q¨æ¢e AÝ ¯}aßõ ¨{ ¨ìnÏݎn A¢e ݋n 0ÝA¢—nï

æ· [‹A·Ž¨¢ ‹Ž[A‚¨ —A[–‹Aí–Ó QnAÝ Ý‹n 9A¢[¨æìnÏ A¢æ[–Ó €ß ¨¢ 0æ¢eAï ¢Ž‚‹Ý ݨ {¨Ï[n A Ónìn¢Ý‹ ‚An Ž¢ ݋n ¨·n¢ Ž¢‚Ï¨æ¢e ÓnώnÓ½ 2‹n A¢æ[–Ób íŽÝ‹ ݋n !ÌÓ QnÓÝ Ïn[¨Ïe eæώ¢‚ ݋n Ïn‚æ—AÏ ÓnAÓ¨¢b ‹Aìn —¨ÓÝ Ý‹Ïnn ÓÝÏAŽ‚‹Ý A{ÝnÏ ŽÝ A··nAÏne ݋nï ínÏn Ž¢ [¨¢ ÝϨ— ¨{ ݋n ÓnώnÓ½ An × ŽÓ 2ænÓeAï ¢Ž‚‹Ý Ž¢ 9A¢[¨æìnϽ

‹Ž[A‚¨ ŽÓ AÝÝn·ÝŽ¢‚ ݨ Qn[¨n ݋n {¨æÏ݋ ÝnA Ž¢ ! ‹ŽÓݨÏï ݨ 펢 A Ónìn¢ ‚An ÓnώnÓ A{ÝnÏ {A——Ž¢‚ Qn‹Ž¢e ߍõ½ -‹Ž—Aen—·‹ŽA eŽe ŽÝ —AÓÝ ïnAÏ A‚AŽ¢ÓÝ ¨Óݨ¢ Ž¢ ݋n AÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n ÓnŽ{Ž¢A—Ó½ 0ŽÝ‹b A Ϩ¨–Žnb Ó[¨Ïne A{ÝnÏ !Ž–—AÓ •A— AÏÓÓ¨¢ÌÓ Ó‹¨Ý {Ϩ ݋n ·¨Ž¢Ý Q¨æ¢[ne ¨{{ ‚¨A—Žn /¨QnÏݨ 樢‚¨½ 樢‚¨ eŽe¢ÌÝ ÓÝAÏÝ Ý‹n ‚An QæÝ íAÓ [A——ne æ·¨¢ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ·nώ¨e í‹n¢ ¨Ïï 0[‹¢nŽenÏ ‹Ae ݨ Qn ‹n—·ne ¨{{ ݋n Ž[n í‹n¢ ‹n íAÓ Ž¢•æÏne AÓ ‹n Ýώne ݨ Óݨ· Ž[‹An— Ϩ—Ž–ÌÓ ·n¢A—Ýï Ӌ¨Ý ݋AÝ ÝŽne ŽÝ AÝ ß½ ÏïA¢ Ž[–n—— A¢e Aìn ¨——A¢e Aeene ‚¨A—Ó {¨Ï ݋n —A[–‹Aí–Ób A¢e ‹Ž[A‚¨ ‚¨A—Žn ¨Ïnï ÏAí{¨Ïe Aen ßä ÓAìnÓb Ž¢ [—æeŽ¢‚ ¯ä Ž¢ ¨ìnÏݎn í‹n¢ ݋n A¢æ[–Ó

,>ß

$!2!4 /$

- ¯

An ¯ A¢e An ß íŽ¢Ó½ 2‹n nAÝ ÝÏAŽ—ne Qï e¨æQ—neŽ‚ŽÝÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ÄæAÏÝnÏb ¨¢—ï ݨ Óݨϝ Ž¢Ý¨ ݋n —nAe ¨¢ ݋n QA[–Ó ¨{ :Aenb n Ϩ¢ AnÓ A¢e ‹ÏŽÓ ¨Ó‹ A¢e ÝA–n ¨ìnÏ e¨í¢ ݋n ÓÝÏnÝ[‹½ 2‹n ×ØnÏÓ Óݎ—— Aï nìn¢ÝæA——ï —¨Ón ݋ŽÓ ÓnώnÓ½ æÓÝ ¢¨Ý 0æ¢eAï½ É{ ï¨æ ‹Aìn {AŽÝ‹b ï¨æ ‹Aìn ‹¨·n½ ¢e Ž{ ï¨æ ‹Aìn ‹¨·nb ï¨æ ‹Aìn —Ž{nbÊ ¨——Ž¢Ó ÓAŽe½ 2‹n 0ŽînÏÓ –n·Ý ݋n ÏnÓ¨—ìn ݋nïÌìn ‹Ae ӎ¢[n ݋nï ÝæÏ¢ne A ߍ¯ß ÓÝAÏÝ Ž¢Ý¨ ݋n Ónìn¢Ý‹ Ónne Ž¢ ݋n AÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n½ 2‹n 0ŽînÏÓ ÓÝA‚‚nÏne e¨í¢ ݋n ÓÝÏnÝ[‹ A¢e í¨¢ {¨Ï ¨¢—ï ݋n Ón[¨¢e ݎn ӎ¢[n ·ÏŽ— ä½ :Ž——ŽAÓÌ [n—nQÏAݎ¨¢ íAÓ æÝne½ n ӎ·—ï ÝæÏ¢ne AϨæ¢e A¢e [A——ï íA—–ne QA[– ݨ A en—ŽÏŽ¨æÓ ‹æee—n AÓ Ž{ ‹n nî ·n[Ýne ݨ ÓíŽÓ‹ ݋n 펢¢nϽ

-Ýii¬

$!2!4 /$

- ¯

݋n {ŽÏÓÝ Ï¨æ¢eb QæÝ Ý‹ŽÓ ¨¢n íAÓ {AÏ nAӎnÏ Ý‹A¢ nî·n[Ýne A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n Ž¢•æÏïínA–n¢ne ¢Ž[–Ó½ 2‹n n—ÝŽ[Ó [¨æ—e ¢¨í ‹Aìn A ínn– ¨{{ 틎—n ݋nï íAŽÝ {¨Ï —Ž–n—ï ¨··¨¢n¢Ý ŽAŽ½ 2‹n n—ÝŽ[Ó A—¨ÓÝ {A[ne ݋n ÓAn Ó[n¢Aώ¨b QæÝ A ¢Ž[–Ó [¨nQA[– AÝÝn·Ý ÓÝA——ne Ž¢ ݋n {Ž¢A— Ž¢æÝnÓ Qn{¨Ïn ݋nï ínÏn ÓA—æÝne Qï ݋nŽÏ ¨ÏA¢‚n[—Ae [Ϩíe A{ÝnÏ en—Žìnώ¢‚ ݋n QnÓÝ ÓnAÓ¨¢ Ž¢ !ní <¨Ï– Ž¢ A en[Aen½ ÉìnÏïQ¨eï æ¢enÏÓݨ¨e í‹AÝ íAÓ AÝ ÓÝA–n½ Žìn A ÝnA Ó¨n [¨¢{Žen¢[nb nìn¢ Ž¢ A ߍõ ÓnώnÓ Ý¨ 펢 A ‚Anb ï¨æ ¢nìnÏ –¢¨í í‹AÝ [A¢ ‹A··n¢bÊ -ŽnÏ[n ÓAŽe½ É0¨ ŽÝ íAÓ •æÓÝ ìnÏï Ž·¨ÏÝA¢Ý {¨Ï æÓ Ý¨ íŽÝ‹ÓÝA¢e ݋n Ï梽 2‹nï Aen A ‚ÏnAÝ Ïæ¢ A¢e ݋n [Ϩíe ÏnA——ï ‚¨Ý Qn‹Ž¢e ݋nb QæÝ Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnÏ ín •æÓÝ

A··nAÏne ÏnAeï ݨ 펢 ݋n ‚An A¢e n¢e ݋n ÓnώnÓ½

A¢Žn— 0neŽ¢b —nîA¢eÏn æÏϨíÓ A¢e n쎢 ŽnӖA Ó[¨Ïne {¨Ï ݋n A¢æ[–Ó½

ßiÁÄ x] ->LÁiÄ { ®"/¯ 4$b !½<½ u 9Ž——n nŽ¢¨ Ó[¨Ïne €a€ß Ž¢Ý¨ ¨ìnÏݎn A¢e ώA¢ ¨æ[‹nÏÌÓ Ïn ÝæÏ¢ Ž¢ A¢¨Ý‹nÏ Ïn—Žn{ A··nAÏA¢[n ‹n—·ne -‹Ž—Aen—·‹ŽA {¨Ï[n An × Ž¢ ݋n {ŽÏÓݍ Ϩæ¢e ÓnώnÓ A‚AŽ¢ÓÝ æ{{A—¨½

A¢¢ï ώnÏn Ó[¨Ïne ÝíŽ[n A¢e ¨æ[‹nÏ Óݨ··ne ä€ Ó‹¨ÝÓ ¨ìnÏ Ý‹n {Ž¢A— Ýí¨ ·nώ¨eÓ A¢e ¨ìnÏݎn Ž¢ A }€ ìŽ[ݨÏï 0æ¢eAï Ž¢ ݋n ݎ‚‹Ý—ï [¨¢ÝnÓÝne AÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n Ón ώnÓ½ An × ŽÓ 2ænÓeAï ¢Ž‚‹Ý Ž¢ -‹Ž—Aen—·‹ŽA½ ¨æ[‹nÏ Ý¨¨– ¨ìnÏ Ý¨ ÓÝAÏÝ Ý‹n Ón[¨¢e ·n ώ¨e A{ÝnÏ Ž[‹An— nŽ‚‹Ý¨¢ A——¨íne ݋Ïnn ‚¨A—Ó ¨¢ ݋n {ŽÏÓÝ Ónìn¢ Ӌ¨ÝÓ ‹n {A[ne½ 0[¨ÝÝ AÏÝ¢n—— ‹Ae A ‚¨A— A¢e AÓӎÓÝ A¢e AnÓ ìA¢ /ŽnÓeï– A—Ó¨ Ó[¨Ïne {¨Ï ݋n —ïnÏÓb 틨 ¨ìnÏ[An A Ýí¨‚¨A— en{Ž[ŽÝ 틎—n eÏA펢‚ æ·¨¢ ‹ÏŽÓ -Ϩ¢‚nÏÌÓ ·ÏnӍ n¢[n½ 2‹n ‚ÏŽÝÝï en{n¢ÓnA¢ ·—Aïne Ó·Aύ Ž¢‚—ï Ž¢ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ‚An A{ÝnÏ ŽÓӎ¢‚ ä¯ Qn [AæÓn ¨{ A QϨ–n¢ ώ‚‹Ý ‹A¢e½ 2‹¨AÓ 9A¢n– Ó[¨Ïne ÝíŽ[n {¨Ï æ{{A—¨b A¢e /¨Q !ŽnenϝAïnÏ A¢e !A݋A¢ nÏQn Aeene ‚¨A—Ó½

É2‹AÝ Ó‹¨Ý ώ‚‹Ý ݋nÏn eŽe¢ÌÝ QnAÝ æÓbÊ :Aen ÓAŽe½ :‹AÝ :Aen nA¢Ý íAÓb ÝA–n A [—¨ÓnÏ —¨¨– AÝ Ý‹n ÓÝAÝ Ó‹nnÝ Ý¨ {Ž¢e ݋n ¢æQnÏÓ Ý‹AÝ ÝÏæ—ï eŽe Ž¢ ݋n nAݽ 2‹nï Ӌ¨Ý ߤ ·nύ [n¢ÝÖ Aen } ¨{ äß ß·¨Ž¢ÝnÏÓÖ Ó[¨Ïne ¯Ø Qn¢[‹ ·¨Ž¢ÝÓÖ A¢eb A‚AŽ¢b ÝÏAŽ—ne QŽ‚ nAÏ—ï½ :Ž——ŽAÓ A¢e ìA¢ 2æÏ¢nÏ —ne ݋n 0ŽînÏÓ íŽÝ‹ ¯× ·¨Ž¢ÝÓ nA[‹½ ¢eÏn ‚æ¨eA—A Aeene ¯Ø ·¨Ž¢ÝÓb A¢e —ݨ¢ ÏA¢e ‹Ae ¯} ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯¯ ÏnQ¨æ¢eÓ½ AnÓ Ó[¨Ïne ߯ ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n nAÝ A¢e :Aen ‹Ae ää½ ¨Ó‹ Ó[¨Ïne ¯ä ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ‹Ae Ýí¨ Q—¨[–Ó —AÝn Ž¢ ݋n ‚An ݋AÝ Ónnne ݨ ÓnA— ݋n 펢 {¨Ï ݋n nAݽ AnÓb :Aen A¢e ¨Ó‹ ·æÝ Ý‹n ÉQŽ‚Ê Ž¢ Ž‚ 2‹Ïnn {¨Ï ¨ÓÝ ¨{ ݋n ‚An½ ¨Ï ¨Ó‹b ŽÝ íAÓ Ý‹n Ýí¨ Q—¨[–ne Ӌ¨ÝÓ ¨¢ ݋n ÓAn ·¨Ó ÓnÓӎ¨¢ íŽÝ‹ ŽAŽ ‹¨—eŽ¢‚ A —AÝn Ýí¨·¨Ž¢Ý —nAe½ n Q—¨[–ne :Ž——ŽAÓÌ —Aïæ· A¢e ÓíAÝÝne 2æÏ¢nÏÌÓ Ó‹¨ÏÝ •æ·nϽ ÏnA——ï ÓnÝݗne e¨í¢ Ž¢ ݋n —AÓÝ ÓŽî ¨Ï Ónìn¢ Ž¢æÝnÓb nîn[æÝne ݋n ¨{{n¢Ón A¢e ínÏn AQ—n ݨ ·æÝ Ý‹n ‚An ¨æÝ ¨{ ÏnA[‹½Ê

Aϝn—¨ ¢Ý‹¨¢ï ‹Ae ßä ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¢Ž¢n ÏnQ¨æ¢eÓb A¢e AÏn 0ݨæenŽÏnb 틨 en[Že ne ݨ ·—Aï A{ÝnÏ ‹ŽÓ QA[– {n—Ý Qnݍ ÝnÏb {Ž¢ŽÓ‹ne íŽÝ‹ ¯¤ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯ä Q¨AÏeÓ½ ÉÝ íAÓ A—— ‹nAÏݽ n •æÓÝ ‚Aìn ŽÝ A——½ :ŽÝ‹ ‹Ž A¢e Aϝn—¨ ‚¨ Ž¢‚ {¨ÏíAÏeb ݋n ¢Ž[–Ó AÏn Ž¢ ‚¨¨e ӋA·nbÊ ¢Ž[–Ó [¨A[‹ Ž–n

̢ݨ¢Ž ÓAŽe½ 2‹n ¢Ž[–Ó Ӌ¨Ý ߀ ·nÏ[n¢Ý A¢e ínÏn ÄæŽ[–—ï eŽÓ·AÝ[‹ne Ž¢ ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ ·—Aï¨{{ A··nAÏA¢[n ӎ¢[n äõõ€b í‹n¢ ݋nï ínÏn A—Ó¨ Óín·Ý Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ Ï¨æ¢e½ 2‹nï ‹Aìn¢ÌÝ í¨¢ A ·—Aï¨{{ ‚An Ž¢ ¯õ ïnAÏÓ½ É2¨¢Ž‚‹Ý íAÓ ¨¢n ¨{ ݋¨Ón ‚AnÓ Ý‹AÝ ín ‹Aìn ݨ —nAìn ŽÝ A—— ¨æÝ ¨¢ ݋n [¨æÏݽ :AÓ¢ÌÝ ¢¨ ¢nne ݨ ÝA–n A¢ï݋Ž¢‚ ‹¨n íŽÝ‹ æÓb A¢e ín eŽe ݋AÝbÊ ¢ ݋¨¢ï ÓAŽe½

ÏŽÓ 9nÏÓÝnn‚ ‹n—·ne ÓnÝ æ· nŽ¢¨ÌÓ ‚¨A—½ {ÝnÏ ‚nÝݎ¢‚ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ Ó‹¨Ý Q—¨[–neb 9nύ ÓÝnn‚ ‚AŽ¢ne ݋n ÏnQ¨æ¢e A¢e {—Ž··ne ݋n ·æ[– AÝ Ý‹n ¢nÝb Q¨æ¢[Ž¢‚ ŽÝ ¨{{ ÓnìnÏA— ·—AïnÏÓ½ 2‹n ·æ[– {n—— Ž¢ ݋n [ÏnAÓn í‹nÏn nŽ¢¨ u A ÓÝn· A‹nAe ¨{ en{n¢enÏ ‹ÏŽÓ æݗnÏ u ӗŽe ŽÝ Ž¢Ý¨ ݋n ¨·n¢ ӎen Qn‹Ž¢e eŽìŽ¢‚ ‚¨A—Žn /ïA¢ Ž——nϽ AÏÝ¢n—— {¨Ï[ne ¨ìnÏݎn Qï Ó[¨ÏŽ¢‚ íŽÝ‹ ¤a¯× —n{Ý Ž¢ ݋ŽÏe½

*Ái`>͝ÁÄ {] ÖVŽÄ Ô !09b 2n¢¢½ u !Ž[– 0·A—Ž¢‚ Ó[¨Ïne ‹ŽÓ Ón[¨¢e ‚¨A— ¨{ ݋n ‚An AÝ €a}ß ¨{ ݋n ݋ŽÏe ·nώ¨e A¢e !AӋ쎗—n [—¨Óne ¨æÝ ŽÝÓ {ŽÏÓÝ ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢ ÓnώnÓ ìŽ[ݨÏï ݨ Ae ìA¢[n ݨ ݋n :nÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n ÓnŽ{Ž ¢A—Ó½ 0Ýnìn 0旗ŽìA¢ Aeene A ‚¨A—b AìŽe n‚ íA¢e ‹Ae A¢ n·ÝnÝÝnÏ A¢e ¨ÏeŽ¢ 2¨¨Ý¨¨ AÓӎÓÝne $¢ 0·A—Ž¢‚ÌÓ ‚¨A—Ó½ 2‹n -ÏneAݨÏÓ í¨¢ ݋n ÓnώnÓ €ä Ž¢ ݋nŽÏ ӎî݋ ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢ Ž¢ Ónìn¢ ÓnAÓ¨¢Ó½ AÓ¨¢ —A–n Ó[¨Ïne A ·¨ínύ·—Aï ‚¨A—b A¢e 2nnæ 0n—A¢¢n A—Ó¨ ‹Ae A ‚¨A— {¨Ï ݋n

æ[–Ób ‹ŽÓ ӎî݋ ¨{ ݋n ÓnώnÓ½ ¢A‹nŽ —¨ÓÝ Ž¢ ݋n ¨·n¢Ž¢‚ Ϩæ¢e {¨Ï ݋n ݋ŽÏe ݎn Ž¢ Ónìn¢ ·—Aï¨{{Ó½ 2‹n {Ž{݋Ónnene -ÏneAݨÏÓ æÓÝ íAŽÝ A¢e Ónn 틨 ݋nï ·—Aï ¢nîݽ


House to go in NFL Draft