Page 1

 

¤  -֘`>ß] -i¬Í± {] Ô夤 -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{åå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

7  8 " -// 1 6 ,-/9 ""/  N - -" "* ,

/

1* ," /

}}ˆiÄ v> ͝ "…ˆ ˆ˜ vˆÁÄÍ }>“i v ßi>Á

-1 ¬>ÄÄ }>“i "] Á֘ }>“i ˜˜‡iވÄÍi˜Í

ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

ß >“iÄ -Í>iß

2! /O 04!!:0½ $

02<O 04!!:0½ $

0 /4 0 u Ý Q¨Ž—Ó e¨í¢ ݨ ݋n —Ž¢nÓ ¨{ Ó[ώA‚n½ 2‹n ¨{{n¢ÓŽìn A¢e en{n¢ÓŽìn —Ž¢nÓ½ 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚ŽnÓ —¨ÓÝ Q¨Ý‹ QAÝݗnÓ ¨¢ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹Ýb A¢e Ž¢ ÝæÏ¢ —¨ÓÝ Ý‹n ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢nÏ €€ä€ ݨ $‹Ž¨ 4¢ŽìnÏӎ Ýï Ž¢ A ‚An ·—Aïne AÝ ‚‚Žn n¨ÏŽA— 0ÝA eŽæ½ 0Ž·—ï ·æÝb ݋n $‹Ž¨ en{n¢ÓŽìn —Ž¢n íAÓ æ[‹ QnÝÝnÏ Ý‹A¢ ݋n ‚‚ŽnÓ ¨{{n¢ÓŽìn {Ϩ¢Ýb ·AÏݎ[æ—AÏ—ï Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ ! 04 ÏA¢ {¨Ï •æÓÝ ÓŽî ïAÏeÓ ¨¢ äß [AÏώnÓ ¨¢ ݋n nìn¢Ž¢‚½ :‹n¢ ÄæAÏÝnÏQA[– ¢eÏní A¢—nï ‹Ae ݎnb ‹n ݋Ïní ݋n QA—— ín—— e¨í¢{Žn—e½ æÝ ‹n íAÓ ÓA[–ne ݋Ïnn ݎnÓ A¢e ·ÏnӍ ÓæÏne eæώ¢‚ ݋n [¨¢ÝnÓݽ É ݋¨æ‚‹Ý ¨æÏ ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢n ÓÝÏ悂—ne AÝ ÝŽnÓ •æÓÝ ¨¢ QAӎ[ ݋Ž¢‚Ó ín ÓAí Ž¢ ·ÏA[ ݎ[nbÊ ! 04 ‹nAe [¨A[‹ n:Aï¢n :A—–nÏ ÓAŽe½ 2‹n ‚‚Žn ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢n íAÓ Óæ··¨Óne ݨ Qn A ÓÝÏn¢‚Ý‹ ¨{ ݋n ÝnA u AÝ —nAÓÝ Ý‹n ÓÝAÏݎ¢‚ {Žìn u QæÝ ·—Aïne ·¨¨Ï—ï ¨¢ 0AÝæύ eAï½ 0Ž¨n—Ž A–A—AÝA u A–Ž¢‚ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ [AÏnnÏ ÓÝAÏÝ AÝ [n¢ÝnÏ u Ó¢A··ne A QA—— ¨ìnÏ A¢ —nïÌÓ ‹nAe A¢e ¨æÝ ¨{ ݋n n¢e ó¨¢n {¨Ï A ÓA{n Ýï Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ÄæAÏÝnÏb A–Ž¢‚ ݋n Ó[¨Ïn ¤×½ n ¢nìnÏ —¨¨–ne ·AÏݎ[æ—Aϗï [¨{¨ÏÝAQ—n A¢e ݋n ! 04 ÝA[–—nÓ u æ¢eÏn [ AӖnï A¢e A쨢Ýn :A——A[n u ínÏn QnAݽ 2‹n ‚‚Žn en{n¢ÓŽìn {Ϩ¢Ý íAÓ ‹A¢e—ne Qï A QŽ‚‚nÏ A¢e ¨Ïn nî·nώn¢[ne $‹Ž¨ {Ϩ¢Ý {Žìn½ $‹Ž¨ íAÓ AQ—n ݨ ÓæQÓݎÝæÝn ¨¢ ݋n en{n¢ ӎìn {Ϩ¢Ý{¨æÏ u A —æîæÏï ݋n ‚‚ŽnÓ e¨¢ÌÝ ‹Aìn ¢¨Ý Qn[AæÓn ¨{ A —A[– ¨{ en·Ý‹½ 2‹n {ŽÏÓÝ ‹A—{ ÓAí ! 04ÌÓ en{n¢Ón ‹Aìn —ŽÝݗn AςŽ¢ {¨Ï nÏϨϽ $‹Ž¨ÌÓ ÓÝAÏݎ¢‚ {Žn—e ·¨ÓŽÝŽ¨¢ Ž¢ ݋n Ón[ ¨¢e ÄæAÏÝnÏ u í‹n¢ ݋n ÝnA Ó[¨Ïne Ýí¨ ¨{{n¢ÓŽìn ݨæ[‹e¨í¢Ó u [An AÝ Ý‹n }õ ïAÏe —Ž¢nb ݋n ! 04 €s A¢e ݋n ! 04 ßõb AÓ Ý‹n ¨Q[AÝÓ Ý¨¨– A äß× —nAe Ž¢Ý¨ ‹A—{ݎn½ 2‹n ¨Q[AÝÓ ÏA¢ ݋n QA—— €× ݎnÓ {¨Ï 䀯 ïAÏeÓ ¨¢ ݋n nìn¢Ž¢‚ 틎—n ŽîŽ¢‚ Ž¢ ݋n ·AÓÓ í‹n¢ ݋n ݎn íAÓ ÏŽ‚‹Ý½ É ݋¨æ‚‹Ý ín ‹Ae Ó¨n ŽÓ‹A·Ó Ž¢ ݋n

-—nAÓn Ónn 0b -A‚n Ø

' 6 ( § (+o 1(

  , " 9 "  ÁÖ˜Ä Í…i L> >vÍiÁ “>Žˆ˜} >˜ ˆ˜ÍiÁVi¬Íˆ˜ ˜ "…ˆ 1˜ˆÜiÁĈÍßÀÄ vˆÁÄÍ ¬ÄÄiÄĈ˜ v ͅi }>“i ->ÍÖÁ`>ß >Í }}ˆi i“Áˆ> -Í>`ˆÖ“± ÝiÜiÁ] ˆÍ Ý>Ä > LV>ÍÄ >vÍiÁ ͅ>ͱ

"  8/, UÁ “Ái ¬…ÍÄ] } ˜ ͝

ÝÝݱVÄ֘‡˜iÝÄ >˜` VˆVŽ ˜ »“Ái ¬…Í }>iÁˆiļ ˆ˜ ÖÁ “i`ˆ> Vi˜ÍiÁ±

± { -1 Ö¬i˜`Ä ± Ï ÖVŽÄ] {å‡ÔÈ ß -Íi¬…i˜ >ݎˆ˜Ä 00$ 2 -/00

/!2$!b 2nîAÓ u Ž[‹An— ¨Ïe ÏA¢ {¨Ï Ýí¨ Ý¨æ[‹e¨í¢Ó A¢e AÏÏnÝÝ nn AeŽÏAQ—ï eŽÏn[Ýne 04ÌÓ ¨{{n¢Ón Ž¢ ·—A[n ¨{ ÓæӍ ·n¢ene ÄæAÏÝnÏQA[– ¨ÏeA¢ n{{nÏÓ¨¢ Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ÏA¢–ne 2Ž‚nÏÓÌ ÓnAÓ¨¢¨·n¢Ž¢‚ €õä× ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ !¨½ ß $Ïn‚¨¢ ¨¢ 0Aݍ æÏeAï ¢Ž‚‹Ý½ ŽÓӎ¢‚ [¨Ï¢nÏQA[–·æ¢Ý ÏnÝæÏ¢nÏ —Ž{{ AÏÏŽÓ íAÓ Ý¨¨ æ[‹ {¨Ï $Ïn‚¨¢ ݨ ¨ìnÏ[¨n Ž¢ A ÏAÏn ÓnAÓ¨¢¨·n¢Ž¢‚ AÝ[‹æ· ¨{ ݨ·{Žìn ÝnAÓ ¨¢ A ¢næÝÏA— {Žn—e½ nnÌÓ Ý¨æ[‹e¨í¢ ·AÓÓ [An A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n {ÏnӋA¢ en{n¢ÓŽìn QA[– {Ž——Ž¢‚ Ž¢ {¨Ï AÏώӽ ¢e A {Ž——Ž¢ ·æ¢Ý ÏnÝæÏ¢nÏ ‹Ae A {杍 Q—n ݋AÝ —ne eŽÏn[ݗï ݨ A¢ 04 ݨæ[‹e¨í¢½ 04 [¨¢ìnÏÝne ݋Ïnn ¨{ $Ïn‚¨¢ÌÓ {¨æÏ ÝæÏ¢¨ìnÏÓ Ž¢Ý¨ äõ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e í¨¢ ŽÝÓ ß€Ý‹ [¨¢Ón[æݎìn ¢¨¢[¨¢{nÏn¢[n ‚An½ $Ïn‚¨¢b 틎[‹ —¨ÓÝ Ý¨ æQæÏ¢ Ž¢ ݋n 0 ¢Aݎ¨¢A— [‹A·Ž ¨¢Ó‹Ž· ‚An —AÓÝ ÓnAÓ¨¢b ‹AÓ Óæ{{nÏne [¨¢Ón[æݎìn —¨ÓÓnÓ {¨Ï ݋n {ŽÏÓÝ ÝŽn ӎ¢[n ݋nï —¨ÓŽ¢‚ ŽÝÓ —AÓÝ Ý‹Ïnn Ïn‚æ—AύÓnAÓ¨¢ ‚AnÓ Ž¢ äõõ×½

˜Äˆ`i UÖLÖÁ˜ ÄVÁiÄ > ¬>ˆÁ v >Íi ͝ÖV…`Ý˜Ä ͝ …` vv > ÄiÁˆÖÄ Ö¬ÄiÍ

Lˆ` vÁ“ 1Í>… -Í>Íi *>}i Ï

U-ii ͅi ÄĝVˆ>Íi` *ÁiÄÄ /¬ Ôx ÁÖ˜`Ö¬ *>}i Ï

 * /¬ Ôx !¨½ ¯ $–—A‹¨A €× 2æ—ÓA ¯€ !¨½ ä —AQAA €s n¢Ý 0ÝAÝn × !¨½ € 04 €õ !¨½ ß $Ïn‚¨¢ ä× !¨½ } ¨ŽÓn 0ÝAÝn ß} !¨½ ¯¤ n¨Ï‚ŽA ä¯ !¨½ Ø —¨ÏŽeA 0ÝAÝn ߀ ¨æŽÓŽA¢A ¨¢Ï¨n õ !¨½ × 0ÝA¢{¨Ïe }× 0A¢ ¨Ón 0ÝAÝn ß !¨½ ¤ $–—A‹¨A 0ÝAÝn د ¨æŽÓŽA¢AA{AïnÝÝn ߀ !¨½ ¯õ !nQÏAӖA €õ

‹AÝÝA¢¨¨‚A × !¨½ ¯ä 0¨æ݋ AϨ—Ž¢A }Ø AÓÝ AϨ—Ž¢A ß× !¨½ ¯ß 9ŽÏ‚Ž¢ŽA 2n[‹ ØØ ··A—A[‹ŽA¢ 0ÝAÝn ¯ß !¨½ ¯} ϖA¢ÓAÓ }¯ ŽÓÓ¨æώ 0ÝAÝn × 0¨æ݋ —¨ÏŽeA äß !¨½ ¯Ø !¨ÝÏn An äõ !¨½ ¯s $‹Ž¨ 0ÝAÝn €ä –Ϩ¢ õ !¨½ ä¯ ŽÓÓ¨æώ ¯× ŽAŽ ¹$‹Ž¨º Ø !¨½ ää —¨ÏŽeA €¯ —¨ÏŽeA ݗA¢ÝŽ[ ß !¨½ äß æQæÏ¢ €ä 4ÝA‹ 0ÝAÝn ßs !¨½ ä} 0¨æ݋nÏ¢ A—Ž{¨Ï¢ŽA ¯¤ Ž¢¢nÓ¨ÝA ¯×

ß *>֏ iÝLiÁÁß

00$ 2 -/00

2!2 u n——n¢ ¨¨Ïn A¢e ݋¨Ón 0 æÓÝnÏÓ {Ϩ ¨ŽÓn 0ÝAÝn AÏn ¨{{ A¢e Ï梢Ž¢‚ A‚AŽ¢b [¨Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n ‹nAÏÝ ¨{ Ž‚‹Ýï 0 [¨æ¢ÝÏï ݨ QnAÝ æ· n¨Ï‚ŽA½ ¨¨Ïn ݋Ïní {¨Ï ݋Ïnn ݨæ[‹e¨í¢Ó u ‚ŽìŽ¢‚ ‹Ž ¯õä Ž¢ ‹ŽÓ [A ÏnnÏ u A¢e ݋n !¨½ } Ϩ¢[¨Ó Ϩ·ne ·AÓÝ Ý‹n ¯¤Ý‹ÏA¢–ne 旗 e¨‚Ó ß}ä¯ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹Ýb Q¨¨Óݎ¢‚ ݋nŽÏ ‹¨·nÓ ¨{ A–Ž¢‚ A¢ ¨Ý‹nÏ Ïæ¢ Ý¨ A A•¨Ï Q¨í— 틎—n enA—Ž¢‚ A ‹æ‚n Q—¨í ݨ nQAݍ ݗne n¨Ï‚ŽA [¨A[‹ Aϖ /Ž[‹Ý½ ¨¨Ïnb ݋n ¢Aݎ¨¢ÌÓ Ý¨·ÏAÝne ·AÓÓnÏ —AÓÝ ÓnAÓ¨¢ A¢e nî·n[Ýne ݨ Qn A —nAeŽ¢‚ nŽÓA¢ [¨¢Ýn¢enÏb [AÏìne æ· n¨Ï‚ŽAÌÓ ß€ en {n¢Ón A{ÝnÏ A ӗ悂ŽÓ‹ ÓÝAÏݽ n [¨·—nÝne äs ¨{ ߀ {¨Ï äد ïAÏeÓb íŽÝ‹ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ Ó[¨ÏŽ¢‚ ·AÓÓ u A ¯×ïAÏenÏ Ý¨ {ÏnӋA¢ AÝÝ Ž——nÏ u ‚ŽìŽ¢‚ ‹Ž ¯õõ {¨Ï ‹ŽÓ Qώ——ŽA¢Ý [AÏnnϽ n ‹Ae Ýí¨ ¨Ïn Qn{¨Ïn ݨ —nAe ݋n Ϩ¢[¨Ó ݨ ïnÝ A¢¨Ý‹nÏ AÏÄænn ¨·n¢Ž¢‚ ìŽ[ݨÏï½ ¢ ݋n —AÓÝ Ý‹Ïnn ÓnAÓ¨¢Ób ¨ŽÓn 0ÝAÝn ‹AÓ ÓÝAÏÝne ݋n ÓnAÓ¨¢ íŽÝ‹ ìŽ[ݨώnÓ A‚AŽ¢ÓÝ $Ïn‚¨¢b 9ŽÏ‚Ž¢ŽA 2n[‹ A¢e ¢¨í n¨Ï‚ŽA½

- ", ",

>Ä ÁÖViÄ ˆ}… Ž˜VŽÄ vv ˆL>] {n‡¤n  4.4/.4 u 2‹n AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹ {¨¨ÝQA—— ÝnA ·Ž[–ne æ· ŽÝÓ {ŽÏÓÝ íŽ¢ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢ ¨¢ 0AÝæÏeAïb en{nAݎ¢‚ ŽQ¨—A €s¯s Ž¢ —QæÄænÏÄæn½ É:n [æÝ e¨í¢ ¨¢ ¨æÏ ·n¢A—ÝŽnÓb {¨Ï[ne {¨æÏ ÝæÏ¢¨ìnÏÓ A¢e ‹Ae [—¨Ón ݨ Øõõ ïAÏeÓ ¨{ ¨{{n¢ÓnbÊ ÓAŽe 旗eAí‚Ó [¨A[‹ Ž Ž——nÏb 틨Ón ÝnA Ž·Ï¨ìne ݨ ¯¯½ É2‹n en{n¢Ón ·—Aïne ín——½ :n ‹Aìn {Žìn ÓA[–Ó Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ :n Aen Ó¨n QŽ‚ ‚AŽ¢Ó QæÝ Ý‹nÏn ŽÓ Óݎ—— A —¨Ý ¨{ ݋Ž¢‚Ó ín [A¢ í¨Ï– ¨¢½Ê AÓ Ïæ[nÓ Ï梢Ž¢‚ QA[– ;AìŽnÏ A—— ÏæӋne {¨Ï ääõ ïAÏeÓ A¢e ݋Ïnn ݨæ[‹e¨í¢Ó

˜Äˆ`i U-ii > V“¬iÍi ˆÄÍ v iÝ iވV …ˆ}… ÄV… vÍL> ÄVÁiÄ *>}i { AÓ Ý‹n 旗eAí‚Ó ‚AŽ¢ne €€Ø ïAÏeÓ ¨¢ ݋n ‚Ϩæ¢e½ A—— Ó[¨Ïne Ýí¨ Ý¨æ[‹e¨í¢Ó {Ϩ €¯ A¢e €s ïAÏeÓ AÓ Ý‹n 旗eAí‚Ó —ne ä×ß AÝ ‹A—{ ݎn½ eώA¢ æ[nϨ Aeene ¯¯¤ ïAÏeÓ ÏæӋŽ¢‚ ¨¢ Ónìn¢ [AÏώnÓb Ó[¨ÏŽ¢‚ Ýí¨ —AÝn 2 Ó {¨Ï ݋n 旗eAí‚Ó Ž¢ ݋nŽÏ Ïæ¢AíAï 펢½

-—nAÓn Ónn  b -A‚n Ø

/ iÞ¬iÁˆi˜Vi`\ ˆÄi ͝¬Ä iÁ}ˆ>

 - "" ""/ 

04!!:0 /-$/2

0 /4 0 u !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn íŽen¨æÝ 2Aìn¨¢ /¨‚nÏÓ ·æ——ne ¨æÝ A nAύ·nϖŽ¢‚ Ae•n[ ݎìn 틎—n AeeÏnÓӎ¢‚ ݋n —¨[A— neŽA A{ÝnÏ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹ÝÌÓ ÓnA Ó¨¢ enQæݽ É ݋Ž¢– ínÌÏn Ž¢Ó·ŽÏne ½½½ bÊ ‹n ÓAŽe½ ¢Ó·ŽÏneÅ {ÝnÏ A €€ä€ —¨ÓÓb ¨¢n ݋AÝ íAÓ ¨Ïn —¨·ÓŽene ݋A¢ ݋AÝ —AÝn Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏb A‚AŽ¢ÓÝ A ¨Q[AÝÓ ÝnA ݋AÝ íAÓ e¨Ž¢A¢Ý ¨¢ ݋n ‚Ϩæ¢eÅ ¢Ó·ŽÏne½ 2‹AÝÌÓ ‹¨í /¨‚nÏÓ ÏnÓ·¨¢ene í‹n¢ AӖne AQ¨æÝ Ý‹n ‚‚ŽnÓ [¨——n[ݎìn Ž¢eÓnݽ :‹ïÅ É ½½½ Qn[AæÓn ín –¢¨í í‹nÏn ín [¨æ—e Qn A¢e í‹AÝ Ý‹n ·¨ Ýn¢ÝŽA— ¨{ ݋ŽÓ ÝnA ŽÓbÊ ‹n ÓAŽe½ :‹n¢ ‹n ‹Ae ݎn ݨ ݋Ϩíb ! 04 Ó¨·‹¨¨Ïn ÄæAÏÝnÏQA[– ¢eÏní A¢—nï ¨{Ýn¢ —¨¨–ne Ž ·ÏnÓӎìn½ n ŽÓÓne A [¨æ·—n –nï ݋ϨíÓ A¢e Aen í‹AÝ Ónnne ݨ Qn A ·¨¨Ï en[ŽÓŽ¨¢ ¨¢ A¢ Ž¢Ýnύ [n·ÝŽ¨¢b QæÝ ‹n Ӌ¨íne ¨{{ A ÓÝϨ¢‚ Aϝ A¢e en{Ý Ý¨æ[‹ ¨¢ —¨¢‚ ·AÓÓnÓ½ A¢—nï {Ž¢ŽÓ‹ne íŽÝ‹ ßØä ·AÓӎ¢‚ ïAÏeÓb Ýí¨ Ý¨æ[‹e¨í¢Ó A¢e A¢ Ž¢ÝnÏ[n·ÝŽ¨¢½ Ý ÝŽnÓ A¢—nï Qn¢n{ŽÝne {Ϩ A ‚Ï¨æ· ¨{ Ïn[nŽìnÏÓ Ý‹AÝ Ž‚‹Ý Qn ݋n ÓÝÏn¢‚Ý‹ ¨{ ݋ŽÓ ‚ ‚Žn ÝnA½ 2‹nï ínÏn ÏnÓ·¨¢ÓŽQ—n {¨Ï ¨ÓÝ ¨{ ݋n ‹Ž‚‹—Ž‚‹Ý ·—AïÓ u Ž¢[—æeŽ¢‚ /¨‚nÏÓÌ {ŽÏÓÝ –Ž[–¨{{ ÏnÝæÏ¢ ݨæ[‹e¨í¢ ¨{ ‹ŽÓ [AÏnnϽ n——¨í Ón¢Ž¨Ï 2¨ee nn ÏA[–ne æ· ¯äs ïAÏeÓ A¢e A ݨæ[‹ e¨í¢ ¨¢ {¨æÏ [AÝ[‹nÓ½ n¨¢Ýn AÝnA¢ Aen í‹AÝ íAÓ ·Ï¨QA Q—ï ݋n ¨ÓÝ Ž·ÏnÓӎìn [AÝ[‹ ¨{ ݋n ¢Ž‚‹Ý½ ¢e Ï梢Ž¢‚ QA[– n¢¢ï 2æÏ¢nÏb 틨 —¨¨–ne ‹nA—Ý‹ï {¨Ï ¨¢n ¨{ ݋n {ní ݎnÓ ¨{ ‹ŽÓ Ӌ¨ÏÝ ‚‚Žn [AÏnnÏb Ӌ¨í [AÓne ‹ŽÓ ìnÏÓAݎ—ŽÝï½ ! 04 [¨A[‹ n:Aï¢n

2‹n 旗eAí‚Ó A—Ó¨ ‚¨Ý A¢ sõïAÏe Ó[¨Ï Ž¢‚ ·AÓÓ {Ϩ ¨¢A݋¨¢ ¨ï ݨ AìŽe A[A A¢e A ä؍ïAÏe Ó[¨ÏŽ¢‚ ݋Ϩí {Ϩ n쎢 -nÏnó ݨ Ž[‹An— A—óAeA ݨ [—¨Ón ¨æÝ Ý‹n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ 2‹n 旗eAí‚Ó en{n¢Ón íAÓ A—— ¨ìnÏ Ý‹n

¨æ‚AÏÓb Ž¢ÝnÏ[n·ÝŽ¢‚ ŽQ¨—A ݋Ïnn ݎnÓ A¢e Ïn[¨ìnώ¢‚ ¨¢n {æQ—n½ ŽQ¨—A ‚AŽ¢ne äää ïAÏeÓ ¨{ ݨÝA— ¨{{n¢Ón½ É2‹n {Ϩ¢Ý {¨æÏ eŽe A ‚¨¨e •¨QbÊ Ž——nÏ ÓAŽe½ É2‹nÏn ínÏn Ó¨n [¨ìnÏA‚n ÓA[–Ó½Ê 2‹n 旗eAí‚Ó ·—Aï ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ ‹¨n ‚An ¢nîÝ ínn– A‚AŽ¢ÓÝ 9¨—[A¢¨ 9ŽÓÝA½ ÉÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ¢Ž[n ݨ ‹Aìn A ‹¨n ‚An Ž¢ {Ϩ¢Ý ¨{ ¨æÏ {A¢ÓbÊ Ž——nÏ ÓAŽe½

AÓnQA——

nώ[A¢ nA‚æn U!½<½ <A¢–nnÓ Øb 2¨Ï¨¢Ý¨ € U$A–—A¢e ßb 0nAÝݗn õ U ¨Óݨ¢ ¯äb 2nîAÓ × U nÝϨŽÝ ¤b

‹Ž[A‚¨ :‹ŽÝn 0¨î s U2A·A Aï Øb A—ÝŽ¨Ïn ß UA¢ÓAÓ ŽÝï }b

—nìn—A¢e ¯ U Ž¢¢nÓ¨ÝA AÝ ½½ ¢‚n—Ób —AÝn

!Aݎ¨¢A— nA‚æn

U-ŽÝÝÓQæς‹ ×b

‹Ž[A‚¨ æQÓ }

U0ݽ ¨æŽÓ Øb

Ž¢[Ž¢¢Aݎ €

U Ž—íAæ–nn sb ¨æÓݨ¢ ä

U:AӋŽ¢‚ݨ¢ sb !½<½

nÝÓ ×

U½½ ¨e‚nÏÓ äb ݗA¢ÝA ¯ ¹¯õº

U—¨ÏŽeA sb

-‹Ž—Aen—·‹ŽA €

U ¨—¨ÏAe¨ }b 0A¢ Žn‚¨ €

Uώó¨¢A ×b

0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ ä


É U 0æ¢eAïb 0n·Ý½ €b äõ¯¯ 

04!!:0

," * ¤

1/ * }iÍÄ "/ ݈˜ ÜiÁ -͝˜ß ÁŽ

 , 

…>¬>ÁÁ> ÁÄ /Á˜ˆ 2‹n ‹A·AÏÏA— ¨Q¨Ó {¨¨ÝQA—— ÝnA ¨ìne ݨ äõ ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢b QnAݎ¢‚ 2¨Ï¢Ž——¨ €€s ¨¢ 0Aݍ æÏeAï ¢Ž‚‹Ý AÝ 2¨Ï¢Ž——¨½ AϨ¢ æϨ——A —ne ݋n íAïb ÏæӋŽ¢‚ {¨Ï ä¯ß ïAÏeÓ ¨¢ ßõ [AÏώnÓ {¨Ï ‹A·AÏÏA—½ ¨Q¨ ÄæAÏÝnÏQA[– .æn쎢 /neeŽ¢‚ [¨·—nÝne ¯} ¨{ äõ ·AÓÓ AÝÝn·ÝÓ {¨Ï äõß ïAÏeÓ A¢e íŽen Ïn [nŽìnÏ QÏA‹A ÏAŽÓ [Aæ‚‹Ý ¢Ž¢n ·AÓÓnÓ {¨Ï ¯€ä ïAÏeÓ A¢e Ýí¨ Ý¨æ[‹e¨í¢Ó½

ß ÁiÍ “¶ÖˆÄÍ  -0$ 2 0

>`Ä`i˜ ÄiÄ VÄi }>“i AeÓen¢ {n—— ݨ õä íŽÝ‹ A ¯×¯€ —¨ÓÓ Ý¨ — -AÓ¨ n{{nÏÓ¨¢ ¨¢ ώeAï½ É:n Ӌ¨æ—e Qn äõ A¢e Ž¢ÓÝnAe ín AÏn õäbÊ AeÓen¢ [¨A[‹ Ž ŽÝn ÓAŽe½ É:n Aen Ó¨n ŽÓÝA–nÓ Ž¢ QAe ӎÝæAݎ¨¢Ó ݋AÝ ‚Aìn ݋n A Ӌ¨ÏÝ {Žn—e½Ê

‹ÏŽÓݎA¢ AæÏn‚æŽ ‚Aìn ݋n -A¢Ý‹nÏÓ A ׍õ —nAe QæÝ Ý‹n ‚An íAÓ ÝŽne AÝ ×× AÝ Ý‹n ‹A—{½ 2‹n -A¢Ý‹nÏÓ ÝÏAŽ—ne ¯×× Qn{¨Ïn A ݨæ[‹e¨í¢ Ïn[n·ÝŽ¨¢ {Ϩ 0nA¢ /¨QnÏÝÓ Ý¨ ‹ÏŽÓ nÏ¢A¢enó ·Ï¨ìŽene ݋n {Ž¢A— AςŽ¢½

>ÍV… 6>iß i`}iÄ Á`ÄLÖÁ} AÝ[‹ 9A——nï —ne ¨ÏeÓQæς ä€ä¯ AÝ ‹A—{ݎn ¨¢ ώeAï A¢e ݋n Ó[¨Ïn eŽe¢ÌÝ [‹A¢‚nb ‚ŽìŽ¢‚ ݋n nAÏÓ Ý‹nŽÏ {ŽÏÓÝ íŽ¢ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢½ 2‹nÏn ínÏn ݋Ïnn —nAe [‹A¢‚nÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ 2‹n nAÏÓ —ne ¤Ø A{ÝnÏ Ý‹n {ŽÏÓÝ ÄæAÏÝnÏ A¢e ín¢Ý æ· {¨Ï ‚¨¨e A{ÝnÏ A ߍïAÏe Ïæ¢ {Ϩ AÏ[æÓ ¨ïnÏÓ íŽÝ‹ —nÓÓ Ý‹A¢ A Ž¢æÝn ݨ ‚¨ Ž¢ ݋n ‹A—{½

‹AÓn AÏÓ¨¢ ‹ŽÝ æÓݎ¢ AÏ[ŽA {¨Ï A Ýí¨·¨Ž¢Ý [¨¢ìnÏӎ¨¢½ AÏÓ¨¢ {Ž¢ŽÓ‹ne ؍{¨Ï¯¯ ·AÓӎ¢‚ {¨Ï ¯Øõ ïAÏeÓ A¢e æÓݎ¢ AÏ[ŽA Ó[¨Ïne ¨¢ A¢ ¯sïAÏe Ïæ¢ Ý¨ ·æÝ Ý‹n nAÏÓ æ· Øõ½

-˜ >ãiÁÄ VÁֈÄi ͝ ԇå nӎ——A 9A——nï ‹ÏŽÓݎA¢ 0[‹¨¨— en{nAÝne [

æÏeï €ßs ¨¢ 0AÝæÏeAï ¨¢ ݋n ϨAe ݨ Ž·Ï¨ìn ݨ äõ ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢½ 2‹n 0¨¢ —AónÏÓ ínÏn ÏA¢–ne !¨½ ä Ž¢ —AÓÓ ¯ A¢e ݋nï ‹n—e !¨½ ß [ æÏeï ݨ æ¢enÏ ¯õõ ïAÏeÓ ¨{ ݨÝA— ¨{{n¢Ón½ nӎ——A 9A——nï ‹ÏŽÓݎA¢ —ne 䯍õ A{ÝnÏ Ý‹n {ŽÏÓÝ ÄæAÏÝnÏ A¢e ßõõ AÝ ‹A—{ݎn½ 2Ž 9ŽeA {¨æ¢e ¢Ý‹¨¢ï 2¨ÏÏnÓ {¨Ï ݋n {ŽÏÓÝ Ó[¨Ïnb eA /ŽìnÏA ÏnÝæÏ¢ne A¢ Ž¢ÝnÏ[n·ÝŽ¨¢ ؀ ïAÏeÓ {¨Ï ݋n Ón[¨¢e Ó[¨Ïn A¢e ¨‹¢ 梂 Ó[¨Ïne ݋n {ŽÏÓÝ ¨{ ‹ŽÓ ݋Ïnn ÏæӋŽ¢‚ ݨæ[‹e¨í¢Ó½ 梂 ÏæӋne {¨Ï ¯¯× ïAÏeÓ½

LÄ LßÄ L>˜Ž /ˆ}iÁÄ 2‹n ‹A·AÏÏA— Q¨ïÓ Ó¨[[nÏ ÝnA Q—A¢–ne —A¨‚¨Ïe¨ ¯õ ¨¢ A¢ e‚AÏ ¨·nó ‚¨A—½ 2‹n ¨ Q¨Ó Ž·Ï¨ìne ݨ ؍䍯 íŽÝ‹ ݋n 펢½

>}iÄ i`}i /Á>˜Ä ¨QQÓ en{nAÝne Aï{Žn—e 䍯 Ž¢ ‚ŽÏ—Ó Ó¨[[nÏ A[ ݎ¨¢ ¨¢ 0AÝæÏeAï½ —nîŽÓ n¢e¨óA Ó[¨Ïne Aï {Žn—eÌÓ —¨¢n ‚¨A—½ u 0梍!níÓ Ïn·¨ÏÝÓ

' 6 ( § (+o 1(

7 , 6 , /6 " ," ,- v iÝ iވV -Í>Íi iÄV>¬iÄ Í…i }Á>Ĭ v "…ˆ 1˜ˆÜiÁĈÍßÀÄ iÁ>` Ái >Ä ,}iÁÄ ¬ÖÄ ͅi L> ˆ˜ vÁ ͅi vˆÁÄÍ ÍÖV…`Ý˜ v ͅi Äi>ĝ˜ ˜ ->ÍÖÁ`>ß >Í }}ˆi i“Áˆ> -Í>`ˆÖ“±

}}ˆiÄ

$!2!4 /$

- ¯

Ón[¨¢e ‹A—{bÊ :A—–nÏ ÓAŽe ¨{ ݋n en {n¢Ón½ É:‹n¢ ݋n ¨{{n¢Ón ÓÝAÏÝne ݨ ¨ìn ݋n QA—— A¢e Ó[¨Ïn Ó¨n ·¨Ž¢ÝÓb ݋n en{n¢Ón íAÓ AQ—n ݨ ‚nÝ Ó¨n Óݨ·Ó½Ê ¢ ÝÏæ݋b ݋n ‚‚ŽnÓ Ó‹¨íne ݋AÝ Ý‹nï [A¢ ‹Aìn A ·¨Ýn¢Ý ·AÓӎ¢‚ AÝÝA[– Ž{ A¢—nï ‚nÝÓ n¢¨æ‚‹ ݎn ݨ ÓÝn· æ· A¢e {ŽÏn½ nÌÓ A ‚¨¨e ï¨æ¢‚ ÄæAÏÝnÏQA[– íŽÝ‹

>“i

$!2!4 /$

- ¯

:A—–nÏÌÓ [¨¢{Žen¢[n Ž¢ ‹ŽÓ ¨{{n¢Ón ÓnnÓ ݨ Qn QAÓne ¨¢ ݋n ÝA—n¢Ý ¨{ ݋n ·nÏÓ¨¢¢n—b nÓ·n[ŽA——ï Ž¢ ݋n ·AÓӎ¢‚ ‚An½ É:n̗— ‚nÝ Ý‹AÝ {Ž‚æÏne ¨æÝbÊ ‹n ÓAŽe ¨{ ݋n ¨{{n¢Ónb 틎[‹ ‹AÓ Qnn¢ A ínA–¢nÓÓ eæώ¢‚ ‹ŽÓ Ýn¢æÏn½

A ÓÝϨ¢‚ Aϝ A¢e ݋n ! 04 Ïn[nŽìnÏÓ Ó‹¨íne ݋n AQŽ—ŽÝï ݨ [AÝ[‹ ݋n {¨¨Ý QA——½ A¢—nï ݋Ïní {¨Ï ßØä ïAÏeÓ ¨¢ ݋n nìn¢Ž¢‚ A¢e ݋n ‚‚ŽnÓ ‹Ae [¨¢ÝώQæ ÝŽ¨¢Ó {Ϩ 2¨ee nn ¹{¨æÏ [AÝ[‹nÓb ¯äs ïAÏeÓb ݨæ[‹e¨í¢ºb 2Aìn¨¢ /¨‚nÏÓ ¹{Žìn [AÝ[‹nÓb ¤ä ïAÏeÓb Ýí¨ Ý¨æ[‹ e¨í¢Óº A¢e n¢¢ï 2æÏ¢nÏ ¹{Žìn [AÝ[‹nÓb ¤ä ïAÏeÓÖ Ý‹Ïnn [AÏώnÓb €ä ïAÏeÓº½ /¨‚nÏÓ u 틨 ݨ¨– A ¤×ïAÏe –Ž[–¨{{ ÏnÝæÏ¢ ݨ ݋n n¢eó¨¢n Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAύ ÝnÏ u ‹Aæ—ne Ž¢ A €äïAÏe ݨæ[‹e¨í¢ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ·nώ¨e ݨ –¢¨Ý ݋n Ó[¨Ïn AÝ Ónì æÝ Ý‹n Ï梢Ž¢‚ ‚An A‚AŽ¢ÓÝ $‹Ž¨ nQŽÝne A•¨Ï en{Ž[Žn¢[ŽnÓ½ 4¢ e¨æQÝne—ï ݋n 悗ŽnÓÝ ÓÝAÝ ¨{ ݋n ‚An íAÓ ! 04ÌÓ ÏæӋŽ¢‚½ 2ín¢Ýï Ý‹Ïnn [AÏώnÓ½ 0Žî ïAÏeÓ½

n{n¢ÓŽìn—ïb ݋n ‚‚ŽnÓ A——¨íne A ÓݨæÝ $‹Ž¨ Ï梢Ž¢‚ ‚An ݨ ·—¨í ¨æÝ ä€¯ ïAÏeÓ½ 2‹n ¨Q[AÝÓ Ónnne ݨ nAÓn æ· A QŽÝ —AÝn Ž¢ ݋n ‚Anb ¨Ï ݋AÝ Ý¨ÝA— [¨æ—e ‹Aìn Qnn¢ ‹Ž‚‹nϽ ¢e ݋n Ó·n[ŽA— ÝnAÓ ÓÝÏ悂—ne½ ! 04 A——¨íne —¨¢‚ –Ž[– ÏnÝæÏ¢Ób Ž¢

n¢½ nnÌÓ }€ïAÏe [AÝ[‹ A¢e Ó[¨ÏŽ¢‚ Ïæ¢ ‚Aìn ݋n ‚‚ŽnÓ Ó¨n —Ž{nb AÓ Ý‹n ÝnA [¨¢ÝŽ¢æne ·—A‚ ‹AÏe e¨í¢ äõ AÝ Ý‹n ÓÝAÏÝ ¨{ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnϽ æÝ Ý‹n ‚‚ŽnÓ ¢nne ݨ {Ž¢e A¢ Aen ÄæAÝn ÏæӋŽ¢‚ AÝÝA[– ݨ ·Ï¨ìŽen QA— A¢[n {¨Ï ݋n ¨{{n¢Ón½ ÉÝ ¢nìnÏ ‚¨Ý ÓÝAÏÝnebÊ :A—–nÏ ÓAŽe ¨{ ݋n ÝnAÌÓ Ï梢Ž¢‚ ‚An½ É2‹AÝÌÓ A ·Ï¨Q—n ín ‹Aìn ݨ [¨ÏÏn[Ý½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}} ¨Ï ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeï nŽ¢Qnς [—æeŽ¢‚ A ·æ¢Ý ÏnÝæÏ¢ {¨Ï A ݨæ[‹ e¨í¢½ ‚‚Žn –Ž[–nÏ 2ï—nÏ 0ÝA·—nÏ A—Ó¨ ŽÓÓne A ßõïAÏe AÝÝn·Ý½ 2‹n ‚‚ŽnÓ en{Ž¢ŽÝn—ï ‹Aìn [‹A— —n¢‚nÓ A‹nAe½ æÝ Ý‹nï A—Ó¨ ‹Aìn ÏnAÓ¨¢ {¨Ï Ó¨n ÏnÓnÏìne [¨¢{Žen¢[n½ É2‹AÝÌÓ A Q¨í— ÝnAbÊ :A—–nÏ ÓAŽe ¨{ $‹Ž¨½ :A—–nÏ ÓAŽe ŽÝÌÓ Ý¨¨ nAϗï ݨ Qn AQ—n ݨ A··—ï ݋n enÓ[ώ·ÝŽ¨¢ ¨{ Q¨í— ÝnA ݨ A¢ï ¨Ý‹nÏ ‚‚Žn ¨··¨¢n¢Ý Ž¢

 -0$b 2nîAÓ u ŽÏÓÝ Ý‹n ‚¨¨e ¢níÓ {¨Ï ݋n 42- {¨¨Ý QA—— ÝnAa 2‹n Ž¢nÏÓ í¨¢ 0Aݍ æÏeAï ¢Ž‚‹Ý½ -—A‚ AÝ ‹¨n A‚AŽ¢ÓÝ 0ݨ¢ï Ϩ¨–b A ¨¨ÝQA—— ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· 0æQeŽìŽÓŽ¨¢ ÝnA ݋AÝ ín¢Ý ؍} nA[‹ ¨{ ݋n ·AÓÝ Ýí¨ ïnAÏÓb 42- ÏA——Žne {Ϩ Ýí¨ Ó[¨ÏnÓ e¨í¢b ݎne ݋n ‚An íŽÝ‹ €aõ€ —n{Ý A¢e ÓæÏìŽìne Ž¢ ¨ìnÏݎnb ߯ä€½ ¨Ï ݋n QAe ¢níÓb ín——b ÏnÏnAe ݋n AQ¨ìn ·AÏA‚ÏA·‹½ ¨Ï A—— ݋n Ž¢nÏ ÓÝÏ悂—nÓ u A¢ æÝÝnÏ Ž¢AQŽ—ŽÝï ݨ Ïæ¢ Ý‹n QA——b A¢ Ž¢AQŽ—ŽÝï ݨ Óݨ· ݋n Ïæ¢ Qn {¨Ïn ݋n 0nAí¨—ìnÓ ínÏn í¨Ï¢ e¨í¢b A¢ Ž¢AQŽ—ŽÝï ݨ ÓÝAï ¨æÝ ¨{ ݋nŽÏ ¨í¢ íAï í‹n¢nìnÏ Ý‹nï ‚ÏAQQne ¨n¢Ýæ u ݋nï AÝ —nAÓÝ nÓ[A·ne íŽÝ‹ A ¯õ Ïn[¨Ïe½ {ÝnÏ A 0ݨ¢ï Ϩ¨– en{n¢ÓŽìn ݨæ[‹e¨í¢b ŽÝ —ne 䀍¯õ íŽÝ‹ ßa¯õ —n{Ý Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnϽ ¢e A{ ÝnÏ A ·AŽÏ ¨{ Óݨ·Ó Ž¢ÓŽen ŽÝÓ ¨í¢ äïAÏe —Ž¢nb ŽÝ Óݎ—— —ne 䀍¯× Ž¢ ݋n {Ž¢A— {Žìn Ž¢æÝnÓ½ 42- ݎ‚‹Ý n¢e ώ[ 2¨—Ž¢ Ó¨¢b 틨Ón Ón[¨¢e[AÏnnÏ [AÝ[‹ ín¢Ý {¨Ï ‹ŽÓ Ón[¨¢e[AÏnnÏ Ý¨æ[‹e¨í¢ íŽÝ‹ €aõ€ —n{Ý Ž¢ ݋n ‚Anb ݎne ŽÝ AÝ ä€ä€½ n A—Ó¨ Ó[¨Ïne 42-ÌÓ ·Ïn쎨æÓ 2

íŽÝ‹ ¯a}ß —n{Ý Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnϽ 2‹n 펢¢Ž¢‚ ·¨Ž¢ÝÓ [An ¨¢ ݋n {ŽÏÓÝ ·—Aï ¨{ ¨ìnÏݎn í‹n¢ ÄæAÏÝnÏQA[– !Ž[– AAŽÓ¨¢b 틨 ·AÓÓne {¨Ï ßØ} ïAÏeÓ A¢e ݋Ïnn 2 Ób ݋Ïní A ÓÝώ–n ݨ

¨¢A쨢 n·½ ÏnÝ —¨¨ÄæŽÓÝ Aï Qn ÏnA[‹ne AÝ QQ—¨¨ÄæŽÓÝOn—·AӨݎnÓ½ [¨Ö }€ØØß}¤

݋n {ŽÏÓÝ ÓŽî ‚AnÓ½ æÝ —¨¨–Ž¢‚ AÝ Ý‹n ÏnÓæ—ÝÓ ¨{ :nn– ¯b ŽÝ ÓnnÓ —Ž–n $‹Ž¨ Ž‚‹Ý Qn ݋n QnÓÝ ÝnA ! 04 펗— ·—Aï æ¢ÝŽ— ݋n Ýώ· ݨ AíAŽŽ ¨¢ $[ݽ ää½ 0AŽe :A—–nÏa É2‹nÏn ínÏn n¢¨æ‚‹ Qώ‚‹Ý Ó·¨ÝÓ Ý‹AÝ ̝ n¢[¨æÏA‚ne A¢e  ݋Ž¢– ݋n –ŽeÓ AÏn½Ê AnÓ 0ÝA—nï [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€×Ø

Beaten up front, Aggies lose to Ohio  

Beaten up front, Aggies lose to Ohio