Page 1

 

¤ 7i`˜iÄ`>ß] Öß Ôx] Ôå¤Ô -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{åå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

}}ˆi6ˆÄˆ˜ ÄiÍ vÁ Ôå¤Ô] LÖÍ vÖÍÖÁi Ä͈ ֘ViÁÍ>ˆ˜ ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u 2‹n äõ¯ä ‚ ‚Žn9ŽÓŽ¨¢ Ó[‹neæ—n ŽÓ nî·n[Ýne ݨ Qn —Ž–n A¢ï ¨{ ïnAÏÓ ·AÓݽ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï ݋ —nݎ[Ó ŽÏn[Ý¨Ï [Ž¢—nï ¨Óݨ¢ ÓAŽe ‹n nî·n[ÝÓ AQ¨æÝ €ä ‚‚Žn A݋—nݎ[ nìn¢ÝÓ Ý¨ Qn Ýn—nìŽÓne ݋ŽÓ ïnAÏ Ý‹Ï¨æ‚‹ ݋n ìŽen¨ ·Ï¨eæ[ݎ¨¢ ‚Ï¨æ· AÝ ! 04 틎[‹ QϨAe[AÓÝÓ ‚‚Žn Ó·¨ÏÝÓ Ïn‚Ž¨¢A——ï A¢eb Ž¢ Ó¨n [AÓnÓb Qn諸e½ {ÝnÏ Ý‹AÝb ‹¨ínìnÏb ¨Óݨ¢ ÓAŽe ŽÝ ŽÓ æ¢[—nAÏ í‹AÝ ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ÌÓ {æÝæÏn ‹¨—eÓ½ É2‹nÏnÌÓ A—íAïÓ eŽÓ[æÓӎ¨¢Ó AQ¨æÝ Qæe‚nÝ A¢e nî·n¢ÓnÓbÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ É:nÌìn ‹Ae eŽÓ[æÓӎ¨¢Ó AQ¨æÝ Ý‹n

¨¢nï AÓÓ¨[ŽAÝne íŽÝ‹ ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ ·—æÓ ŽÝÓ ìA—æn½ Ó ¨{ ¢¨íb ݋nÏn AÏn ¢¨ [æÝÓ Ý¨ ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ ݋AÝ ̝ AíAÏn ¨{½ É-ÏnÝÝï [¨¢{Žen¢Ý ¨{ ݋ŽÓ ïnAϽ ¨ Ž¢‚ {¨ÏíAÏeb ÏnA——ï [¨æ—e¢ÌÝ Ýn—— ï¨æ½Ê AÓÝ ïnAÏb ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ QϨAe[AÓÝne A—— ӎî ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— ‹¨n ‚AnÓb ¯ß n¢ÌÓ QAӖnÝQA—— ‚AnÓb nŽ‚‹Ý í¨n¢ÌÓ QAӖnÝQA—— ‚AnÓb {Žìn 쨗 —nïQA—— ‚AnÓb ݋Ïnn QAÓnQA—— ‚AnÓb A¢e ݋Ïnn Ó¨{ÝQA—— ‚AnÓ½ Ý e¨nÓ [¨n íŽÝ‹ A ·ÏŽ[n ÝA‚b íŽÝ‹ ·Ï¨eæ[ݎ¨¢ ¨{ nA[‹ {¨¨ÝQA—— [¨¢ÝnÓÝ [¨Óݎ¢‚ AQ¨æÝ k}bõõõ A¢e Ýí¨ {旗 ݎn n·—¨ïnnÓ ¨¢ ÓÝA{{ u ݋nÏn íAÓ A ݎn í‹n¢ ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ [AÏώne {¨æÏ {旗ÝŽn í¨Ï–nÏÓ½ É$¢n A•¨Ï ·—æÓ ŽÓ ݋AÝ nìnÏï ¨¢n ¨{ ¨æÏ ÓÝæen¢Ý í¨Ï–nÏÓ Ý‹AÝ ‹Aìn

í¨Ï–ne íŽÝ‹ ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ ‹Aìn ‚¨Ý Ýn¢ {旗ÝŽn n·—¨ïn¢Ý A¢e ¹Ž¢ Ó¨n [AÓnÓº íŽÝ‹ 0-!bÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ ¨Ž¢‚ {¨ÏíAÏeb ¨î 0·¨ÏÝÓ ώó¨¢A u ¨¢n ¨{ ݋n ·Ï¨ìŽenÏÓ {¨Ï ‚‚Žn9Ž ӎ¨¢ QϨAe[AÓÝÓ u í¨æ—e ·Ïn{nÏ A¢ 淂ÏAen ݨ ‹Ž‚‹en{Ž¢ŽÝŽ¨¢ Ýn—n[AÓÝÓb 틎[‹ í¨æ—e —Ž–n—ï Qn ݨ¨ QŽ‚ ¨{ A¢ Ž¢ìnÓݝn¢Ý {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓ½ ɹ2‹nÏn AÏnº ‹Ž‚‹ en{Ž¢ŽÝŽ¨¢ A¢e ¨Ý‹nÏ [A·ŽÝA— [¨ÓÝÓ Ý‹AÝ íŽ—— {¨Ï[n A—— ¨{ æÓ Ý¨ —¨¨– AÝ ìA—æn ¨{ ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ ¹A¢eº Ž{ ín [A¢ A{{¨Ïe ŽÝ ¨Ï ¢¨ÝbÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ 2‹nÏn AÏn Qn¢n{ŽÝÓ Ý¨ ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ ݋AÝ ‚¨ Qn諸e ݋n Q—A[–A¢eí‹ŽÝn ¢æQnÏÓ u ݋n ӋnnÏ Ïnìn¢æn ŽÝ ‚n¢ nÏAÝnÓb 틎[‹ ŽÓ¢ÌÝ æ[‹½ 2‹n AQŽ—ŽÝï ݨ [¨¢ÝϨ— ìŽnínÏӋŽ·b nî·¨ÓæÏnb A¢e Aϖnݎ¢‚ ¨{ ! 04

A݋—nݎ[Ó Qn諸e AÓ Ïæ[nÓ u A¢e Ž¢ Ó¨n [AÓnÓ !ní nîŽ[¨ u ŽÓ A —æîæ Ïï ݋n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn ‹Aeb A¢e ¨¢n ݋AÝ {ní Ž{ A¢ï ¨{ ݋nŽÏ [¨·nݎݨÏÓ ‹Aìn n¢•¨ïne½ !¨Ý ݋n 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ !ní nîŽ[¨ ¨Ï ݋n 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ 2nîAӍ— -AÓ¨b ¢¨Ï ݋n QÏn݋Ïn¢ Ž¢ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋ —nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n ¨Ï ݋n ¨æ¢ÝAŽ¢ :nÓݽ É‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ ‹AÓ Qnn¢ A ‹æ‚n AӍ ÓnÝbÊ ÓAŽe ! 04 ‹nAe Ó¨{ÝQA—— [¨A[‹ A݋ï /¨e¨—·‹½ ÉÝÌÓ Qnn¢ A íAï ݨ ‚nÝ ¨æÏ ·Ï¨‚ÏA ¨æÝ {Ϩ A—Ž{¨Ï¢ŽA ݨ —¨ÏŽeA½ :n Ýn—— –ŽeÓ ín ‹Aìn 29 ‚AnÓ A¢e ŽÝ A–nÓ A ‹æ‚n eŽ{{nÏn¢[n Ž¢ Ïn[ÏæŽÝŽ¢‚½Ê 2‹nÏn ŽÓ A—Ó¨ ݋n Ž¢[ÏnAÓne nî·¨ ÓæÏn ŽÝ Qώ¢‚Ó {¨Ï ݋n 梎ìnÏӎÝï A¢e ŽÝÓ A݋—nݎ[Ó ·Ï¨‚ÏA u ‚AnÓ AÏn ¨{

Ýn¢ ·Ž[–ne æ· ¨¢ ¨î 0·¨ÏÝÓ ώó¨¢Ab —ÝŽÝæen ‹A¢¢n—b ¨¢ ÏnÓ·n[ݎìn ÓAÝn— —ŽÝn [¨¨ÏeŽ¢AÝnÓb A¢e ¨¢ ݋n Ž¢ÝnÏ¢nÝ QϨAeQA¢e ¢nÝí¨Ï– 0-!ß½ :ŽÝ‹ ݋AÝ QnŽ¢‚ ÓAŽeb ŽÝÌÓ A¢ ¨··¨Ï Ý梎Ýï {¨Ï ¨æݍ¨{AϖnÝ ìŽnínÏÓ Ý¨ íAÝ[‹ ݋n ‚‚ŽnÓ ·—Aï½ É en{Ž¢ŽÝn—ï ݋Ž¢– ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ ŽÓ A ‚ÏnAÝ Ý‹Ž¢‚ ݋AÝ Ý‹n Ó[‹¨¨— ‹AÓbÊ ÓAŽe n—Ónï Ïn¢¢A¢b A {¨ÏnÏ ! 04 쨗 —nïQA—— ·—AïnÏ í‹¨ ‹AŽ—Ó {Ϩ ¨¢ Ϩnb :AӋ½ É2¨ Qn AQ—n ݨ ‹Aìn ·n¨ ·—n ¨æÝ ¨{ ÓÝAÝn íAÝ[‹ æÓ íAÓ ‚ÏnAݽ ï ·AÏn¢ÝÓ —Ž–ne ݨ íAÝ[‹ ‚AnÓ A¢e ݋nï ínÏn ìnÏï {AÏ AíAï½Ê $¢n ¨{ ݋n [¨·—AŽ¢ÝÓ ¨{ ‚‚Žn9Ž ӎ¨¢ [An —AÓÝ ïnAÏb í‹n¢ ‹¨n ‚AnÓ ínÏn Ӌ¨í¢ —Žìn —¨[A——ï AÓ ¨·

 - "" ""/ N -1 , *-

0nn 424/b -A‚n €

" -

**9 * ,-

*i˜˜ -ͱ vÍL> ˜Ý…iÁi ˜i>Á `i>` ß ,>¬… ± ,ÖÄĝ 00$ 2 -/00

%*( 3 '3 ( § ' * (+o 1(

/"*\ " ,/ //] ¤Ô] ``}iÄ > ¬>ßiÁ /ÖiÄ`>ß Ý…ˆi ¬>Á͈Vˆ¬>͈˜} ˆ˜ ͅi

i˜Íi˜˜ˆ> ˆ}… -V… 9Öͅ ÍL> >“¬ …i` >Í Í…i vˆÁÄ͇ßi>Á ÄV…± /…i >ÝŽÄ Ü>ÁĈÍß vÍL> Íi>“ ݈ ¬i˜ ˆÍÄ ˆ˜>Ö}ÖÁ> Äi>ĝ˜ Ö}± Ïå >Í …“i >}>ˆ˜ÄÍ Í…i  *>ĝ “iÁˆV>Ä Ö˜ˆÁ Ü>ÁĈÍß± "6 \ ,-/ " v i˜Íi˜˜ˆ> ˆ}… -V… }iÄ ÜiÁ > ¬>ß ˆ˜ ͅi …Ö``i /…ÖÁÄ`>ß >Í Í…i ÄV…¾Ä vÍL> V>“¬± /\ ,, ,9] ¤Ï] ͅÁÝÄ /ÖiÄ`>ß `ÖÁˆ˜} > }>“i v vÖÁ‡˜‡vÖÁ >Í Í…i i˜Íi˜˜ˆ> ˆ}… -V… vÍL> V>“¬± LÖÍ {å V>“¬iÁÄ ÝiÁi ¬ÁiÄi˜Í >Í Í…i iÜi˜Í±

"9* - N - / 

00$ 2 -/00

+ ' 6 § (( * %' ((

, " /" 9 v ͅi 1±-± `ÁˆÜiÄ ¬>ÄÍ -iÁ}i L>Ž> v -¬>ˆ˜ `ÖÁˆ˜} /Öić `>ß¾Ä }>“i ˆ˜ >ÁVi˜>±

/ $!b 0·AŽ¢ u ¨—e neA— AÝ ÓÝA–n ¨Ï ¢¨Ý‹Ž¢‚ AÝ A——b ݋n 4½0½ $—Ž[ QAӖnݍ QA—— ÝnA íAÓ Qώ¢‚Ž¢‚ ŽÝÓ QnÓÝ 2ænÓeAï½ nŽ¢‚ QA[– ¨¢ ݋n ÏnA 2nAÌÓ ÝæÏ{ ÏnÄæŽÏne ŽÝ½

Aϝn—¨ ¢Ý‹¨¢ï [An ¨{{ ݋n Qn¢[‹ ݨ Ó[¨Ïn äß ¨{ ‹ŽÓ ä× ·¨Ž¢ÝÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{b A¢e ݋n nώ[A¢Ó QnAÝ 0·AŽ¢ ¯õõ×s Ž¢ A ÏnAÝ[‹ ¨{ ݋n ‚¨—eneA—

‚An u A¢e ·¨ÓӎQ—n ·ÏnìŽní ¨{ ݋n ¢nîÝ ¨¢n½ n Ϩ¢ AnÓ Aeene ä} A¢e n쎢 æÏA¢Ý ‹Ae ¯ßb Ž¢[—æeŽ¢‚ ¯õ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ß Ž¢æÝnÓ ¨{ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏ Ý¨ ‹n—· ݋n 4½0½ QÏnA– ¨·n¢ ݋n ÝnAÓÌ {Ž ¢A— nQŽÝŽ¨¢ ‚An Qn{¨Ïn ‹nAeŽ¢‚ ݨ ¨¢e¨¢½ É:n –¢ní ݋AÝ Ý‹ŽÓ íAÓ A QŽ‚ ‚AnbÊ 4½0½ ‚æAÏe ‹ÏŽÓ -Aæ— ÓAŽe½ É:‹n¢ ¨A[‹ ÝA—–ne ݨ æÓb ‹n ݨ—e æÓ Ý‹ŽÓ íAÓ ·Ï¨QA Q—ï ݋n QŽ‚‚nÓÝ ‚An ‹nÏn Ž¢ AÏ[n—¨¢A ӎ¢[n ݋n ̤ä ÝnA

0nn $$2 b -A‚n €

- ", ",

1- “i˜ Á ¬>ÄÍ -¬>ˆ˜] ¤åå‡Èn ß Áˆ>˜ >…˜iß

2‹n nÏn Ó悂nÓݎ¨¢ ݋AÝ ! ÓA¢[ݎ¨¢Ó A‚AŽ¢ÓÝ -n¢¢ 0ÝAÝn ínÏn í¨ÏÓn ݋A¢ Ïn[nŽì Ž¢‚ ݋n Ó¨[A——ne enA݋ ·n¢A—Ýï ínÏn n¢¨æ‚‹ ݨ A–n {ŽÏÓݍ ïnAÏ [¨A[‹ Ž—— $Ì ÏŽn¢ ÏAŽÓn ‹ŽÓ 쨎[n A ¢¨Ý[‹½ É!¨½ :n AÏn ·—A‚ { ¨ ¨ Ý Q A — — b Ê $Ì ÏŽn¢ $Ì ÏŽn¢ ÓAŽe {¨Ï[n{旗ï eæώ¢‚ A [¨¢{nÏn¢[n [A—— 2ænÓeAï íŽÝ‹ Ïn·¨ÏÝnÏÓ½ É:n ¨·n¢ ¨æÏ ÓnAÓ¨¢ ¨¢ 0n·Ý½ ¯ Ž¢ {Ϩ¢Ý ¨{ ¯õsbõõõ ÓÝϨ¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ $‹Ž¨ 4¢ŽìnÏӎÝï½ :nÌÏn ·—A‚ {¨¨ÝQA—— A¢e ínÌÏn ¨¢ 29½ :n ‚nÝ Ý¨ ·ÏA[ݎ[n½ :n ‚nÝ Ý¨ ‚nÝ QnÝÝnÏ AÓ {¨¨ÝQA—— ·—AïnÏÓb A¢e ‚nÝ Ý¨ e¨ ŽÝ {¨Ï -n¢¢ 0ÝAÝn½Ê 2‹n ! [ÏæӋne -n¢¢ 0ÝAÝn íŽÝ‹ Ó[‹¨—AÏӋŽ· Ïneæ[ ݎ¨¢Ó ݋AÝ [¨æ—e Qn {n—Ý {¨Ï æ[‹ ¨{ ݋ŽÓ en[Aen A¢e A Q¨í— QA¢ ¨ìnÏ Ý‹n ¢nîÝ {¨æÏ ÓnAÓ¨¢Ó½ æÝ ŽÝ Óݨ··ne Ӌ¨ÏÝ ¨{ ‹A¢eŽ¢‚ e¨í¢ ݋n enA݋ ·n¢A—Ýïb {¨Ï[Ž¢‚ ݋n Ó[‹¨¨— ݨ ӋæÝ e¨í¢ ݋n ·Ï¨‚ÏA ݋n íAï ŽÝ eŽe ݨ 0 4 Ž¢ ¯¤s×½ Ý ŽÓ {AŽÏ ݨ í¨¢enÏ Ž{ -n¢¢ 0ÝAÝn {¨¨ÝQA—— 펗— nìnÏ Qn í‹AÝ ŽÝ ¨¢[n íAÓa A ·nÏn¢¢ŽA— 2¨· äõ ·Ï¨‚ÏA ݋AÝ Ï¨æݎ¢n—ï [¨¢ Ýn¢ene {¨Ï Ž‚ 2n¢ [‹A·Ž ¨¢Ó‹Ž·Ó A¢e ¨[[Aӎ¨¢A——ï ¢A ݎ¨¢A— ݎݗnÓ½ æÝ Ý¨ Ó悂nÓÝ Ý‹AÝ -n¢¢ 0ÝAÝnÌÓ ·æ¢ŽÓ‹n¢Ý ŽÓ [¨·A ÏAQ—n ݨ ¨Ï í¨ÏÓn ݋A¢ 0 4ÌÓ ŽÓ ݨ {¨Ï‚nÝ •æÓÝ ‹¨í eŽ{{Ž[æ—Ý ŽÝ ‹AÓ Qnn¢ {¨Ï ݋n æÓÝA¢‚Ó ݨ Ïn[¨ìnϽ ¢e A–n ¢¨ ŽÓÝA–nb ä} ïnAÏÓ —AÝnÏb 0 4 {¨¨ÝQA—— ŽÓ Óݎ—— Ïn[¨ìnώ¢‚½ É4¢ÝŽ— ï¨æÌìn [¨·—nÝn—ï –Ž——ne A ·Ï¨‚ÏAb ŽÝÌÓ ‹AÏe ݨ æ¢enÏÓÝA¢e A—— ݋AÝ ŽÝ ÝA–nÓ {¨Ï A ·Ï¨‚ÏA ݨ ¨·nÏAÝn ¨¢ A eAï Ý¨eAï QAӎÓbÊ ÓAŽe ¢eï nς{n—eb A Ïn[nŽìnÏ ¨¢ 0 4ÌÓ ¯¤s¤ ÝnAb ŽÝÓ {ŽÏÓÝ A{ÝnÏ Ý‹n enA݋ ·n¢A—Ýï½ É2‹n {A[Ý Ý‹AÝ 0 4 ‹Ae ݨ ÓÝAÏÝ [¨·—nÝn—ï {Ϩ Ó[ÏAÝ[‹ u ݋nï ín¢Ý {Ϩ ·—A‚ Ž¢ 2nîAÓ 0ÝAeŽæ ݨ [¨¢ìnÏݎ¢‚ ݋nŽÏ ¯¤äõ ‹¨n ÓÝAeŽæ Ž¢Ý¨ A

íAÓ ‹nÏnb Ó¨ ín A··Ï¨A[‹ne ŽÝ —Ž–n ݋AÝ A¢e ŽÝ íAÓ A ‚¨¨e 펢 {¨Ï æÓ½Ê 2‹n ÝnAÓ ·—Aïne A n¨ ÏAQ—n ‚¨—eneA— ‚An {¨æÏ ïnAÏÓ A‚¨b ݋n nώ[A¢Ó ·æ——Ž¢‚ AíAï {¨Ï A ¯¯s¯õ× ìŽ[ ݨÏï A{ÝnÏ —nAeŽ¢‚ Qï ¨¢—ï {¨æÏ ·¨Ž¢ÝÓ íŽÝ‹ æ¢enÏ ä Ž¢ æÝnÓ —n{ݽ 2‹ŽÓ ¨¢n ÝæÏ¢ne ¨æÝ æ[‹ nAӎnÏ ¨¢[n ݋n 4½0½ [¨¢ÝϨ——ne ݋n {Ž¢A— ݋Ïnn ÄæAÏÝnÏÓ½

0nn

!b -A‚n €

AÓnQA——

nώ[A¢ nA‚æn U —nìn—A¢e ßb

nÝϨŽÝ ä U2A·A Aï ßb A—ÝŽ¨Ïn ¯ U$A–—A¢e ×b 2¨Ï¨¢Ý¨ ä U ¨Óݨ¢ äb 2nîAÓ ¯ U ‹Ž[A‚¨ :‹ŽÝn 0¨î ¯¯b Ž¢¢nÓ¨ÝA € UA¢ÓAÓ ŽÝï AÝ ½½ ¢‚n—Ób —AÝn

!Aݎ¨¢A— nA‚æn

U ‹Ž[A‚¨ æQÓ }b

-ŽÝÝÓQæς‹ ¯ U-‹Ž—Aen—·‹ŽA ×b Ž—íAæ–nn Ø UݗA¢ÝA €b ŽAŽ ß U:AӋŽ¢‚ݨ¢ }b !½<½ nÝÓ ä U Ž¢[Ž¢¢Aݎ €b ¨æÓݨ¢ ä U0ݽ ¨æŽÓ sb ½½ ¨e‚nÏÓ ä U ¨—¨ÏAe¨ AÝ ώó¨¢Ab —AÝn U0A¢ Žn‚¨ AÝ 0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨b —AÝn


{ U :ne¢nÓeAïb æ—ï ä}b äõ¯ä 

04!!:0

," * ¤

" ""/ N ¤Ô  9-

}ÁÄi˜ Ä>ßÄ 761 > }` vˆÍ ˆ˜ V˜viÁi˜Vi ß -Íi¬…i˜ >ݎˆ˜Ä 00$ 2 -/00

0 u :nÓÝ 9ŽÏ‚Ž¢ŽA [¨A[‹ A¢A ¨— ‚¨ÏÓn¢ ŽÓ ¢¨ ÓÝÏA¢‚nÏ Ý¨ ݋n Ž‚ ¯ä½ :‹Ž—n ݋n ¨æ¢ÝAŽ¢nnÏÓ AÏn —nA‚æn ¢ní[¨ nÏÓb ¨—‚¨ÏÓn¢ íAÓ A Ž‚ ¯ä AÓӎÓÝA¢Ý {¨Ï ¢Ž¢n ¨{ ¯¯ ÓnAÓ¨¢Ó Qn{¨Ïn Qn[¨Ž¢‚ A ‹nAe [¨A[‹½ n íAÓ AÝ 2nîAÓ 2n[‹ {¨Ï nŽ‚‹Ý ÓnAÓ¨¢Ó A¢e Ó·n¢Ý A ïnAÏ AÓ $–—A‹¨A 0ÝAÝnÌÓ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AݨϽ 0¨ ‹n ‹AÓ A ·ÏnÝÝï ‚¨¨e ŽenA í‹AÝ :nÓÝ 9ŽÏ ‚Ž¢ŽA {A[nÓ ‚¨Ž¢‚ Ó¨ {AÏ AíAï ݨ A ¢ní —nA‚æn A{ ÝnÏ íŽ¢¢Ž¢‚ ¨Ï ӋAώ¢‚ ݋n Ž‚ AÓÝ ÝŽÝ—n ӎî ݎnÓ Ý‹n —AÓÝ ¢Ž¢n ïnAÏÓb Ž¢[—æeŽ¢‚ ݋n —AÓÝ Ýí¨½ É:‹AÝ ínÌÏn ‚nÝݎ¢‚ Ž¢Ý¨ ŽÓ ݋n ÓAn ݋Ž¢‚ ín ‚¨Ý AÝ ‹¨n½ ¢e ݋AÝ eŽe¢ÌÝ ¢n[nÓÓAώ—ï nîŽÓÝ Ž¢ ݋n [¨¢{nÏn¢[n ݋AÝ ín ínÏn Ž¢ —AÓÝ ïnAÏbÊ ¨— ‚¨ÏÓn¢ ÓAŽe 2ænÓeAï½ É2‹n [æ—ÝæÏn ŽÓ ݋nÏn½ 2‹n

 , "¾ Áˆi˜¾Ä “>ˆ˜ }>\ Žii¬ Íi>“ ͝}iͅiÁ ${ ݋n —¨¢‚ —ŽÓÝ ¨{ ·Ï¨Q—nÓ ¢¨í {A[Ž¢‚ -n¢¢ 0ÝAÝn [¨A[‹ Ž—— $Ì ÏŽn¢b ݋n ݨ· ·ÏŽ¨ÏŽÝï Ó¨æ¢eÓ ÓŽ·—na –nn·Ž¢‚ ݋n !ŽÝÝA¢ï Ž¨¢Ó Ž¢ÝA[ݽ 0¨ ‹nÌÓ ÓÝÏnÓӎ¢‚ neæ[Aݎ¨¢ A¢e ݋n ¨··¨ÏÝ梎Ýï ݨ ·—Aï Ž¢ {Ϩ¢Ý ¨{ ¯õsbõõõ {A¢Ó nìnÏï {A—— 0AÝæÏeAï AÓ ·AÏÝ ¨{ ‹ŽÓ ·ŽÝ[‹ ݨ ·nÏÓæAen ·—AïnÏÓ Ý¨ ÓÝAï Ž¢ A··ï 9A——nï½ Ý ÓnnÓ ݨ Qn í¨Ï–Ž¢‚ u Ó¨ {AϽ $Ì ÏŽn¢ ÓAŽe Ž¢ A [¨¢{nύ n¢[n [A—— íŽÝ‹ Ïn·¨ÏÝnÏÓ 2ænӍ eAï ݋AÝ ¢¨ [æÏÏn¢Ý nQnÏ ¨{ ݋n ÝnA ‹AÓ Ž¢eŽ[AÝne ݋nï 펗— ÝÏA¢Ó{nÏ {¨——¨íŽ¢‚ ݋n ! ÓA¢[ݎ¨¢Ó Ž·¨Óne ݋ŽÓ ínn– ¨¢ -n¢¢ 0ÝAÝn½ 2‹n ·n¢A—ÝŽnÓ A——¨í [æÏÏn¢Ý ·—Aï nÏÓ Ý¨ ÝÏA¢Ó{nÏ ŽneŽAÝn—ï íŽÝ‹¨æÝ ÏnÓÝώ[ݎ¨¢Ó½ ÉŽ{n ŽÓ {旗 ¨{ AeìnÏӎÝï½ 2‹n íAï ï¨æ ÝÏAìn— ݋Ϩ悋 —Ž{n ŽÓ ‹¨í ï¨æ ‹A¢e—n Aeìnύ ӎÝïbÊ $Ì ÏŽn¢ ÓAŽe Ž¢ Ïn—A‚ í‹AÝ ‹n ݨ—e ·—AïnÏÓ eæώ¢‚ ÝnA nnݎ¢‚Ó ݋n —AÓÝ Ýí¨ eAïÓ½ É ݨ—e ݋n ‚æïÓ Ý¨ ݋Ž¢– AQ¨æÝ Ý‹n ‚æïÓ Ý‹nïÌÏn ӎÝݎ¢‚ ¢nîÝ Ý¨ Ž¢ ݋AÝ Ï¨¨½ É:nÌìn ‚¨Ý A Qæ¢[‹ ¨{ ‚¨¨e –ŽeÓ ‹nÏn 틨 AÏn ‚¨¨e ݨ悋 {¨¨ÝQA—— ·AïnÏÓ í‹¨ [AÏn AQ¨æÝ neæ[Aݎ¨¢bÊ ‹n Aeene½

Í͝Á˜iß\ 7, Áß>˜Í ˜Í }ֈÍß v > VÁˆ“i

0 u 2‹n AÝݨϢnï {¨Ï ¨íQ¨ïÓ íŽen Ïn[nŽìnÏ

nó ÏïA¢Ý AӖne ·Ï¨Ón[æݨÏÓ 2ænÓeAï ¢¨Ý ݨ ·æÏÓæn [‹AςnÓ A‚AŽ¢ÓÝ ‹ŽÓ [—Žn¢Ýb 틨 íAÓ AÏÏnÓÝne A{ÝnÏ A— —n‚ne—ï AÝÝA[–Ž¢‚ ‹ŽÓ ¨Ý‹nÏ eæώ¢‚ A¢ Aςæn¢Ý½ É Že A {AŽ—ï eŽÓA‚Ïnnn¢Ý ¨[[æÏÅ <nÓbÊ AÝݨϢnï /¨ï[n :nÓÝ ÓAŽe½ É Že nó ÏïA¢Ý [¨ŽÝ {AŽ—ï 쎨—n¢[n A‚AŽ¢ÓÝ ‹ŽÓ ¨Ý‹nÏÅ !¨½Ê -¨—Ž[n AÏÏnÓÝne ÏïA¢Ý ¨¢ æ—ï ¯Øb Ýí¨ eAïÓ A{ÝnÏ ‹ŽÓ ¨Ý‹nÏb ¢‚n—A ÏïA¢Ýb [A——ne ¤¯¯ ݨ [¨·—AŽ¢ ‹nÏ Ó¨¢ íAÓ AÓÓAæ—ÝŽ¢‚ ‹nϽ æ݋¨ÏŽÝŽnÓ ÓAŽe ݋nï {¨æ¢e ‹nÏ íŽÝ‹ A Óí¨——n¢ íώÓÝ A¢e ݋æQ A¢e QÏæŽÓŽ¢‚ ¨¢ ‹nÏ æ··nÏ Aϝӽ ¢‚n—A ÏïA¢Ý A——n‚ne—ï ݨ—e Aæ݋¨ÏŽÝŽnÓ nó ÏïA¢Ý ‹ŽÝ ‹nÏ Ž¢ ݋n {A[n íŽÝ‹ ‹ŽÓ QA—— [A· A¢e ݨÏn ‹nÏ Ó‹ŽÏݽ ¢‚n—A ÏïA¢Ý ‹AÓ ÓŽ¢[n ÓæQŽÝÝne A¢ A{{ŽeAìŽÝ AӖŽ¢‚ ·Ï¨Ón[æݨÏÓ ¢¨Ý ݨ ·æÏÓæn ݋n [AÓn½ AŽ—ï 쎨—n¢[n ŽÓ A ŽÓennA¢¨Ï ·æ¢ŽÓ‹AQ—n Qï æ· Ý¨ A ïnAÏ Ž¢ •AŽ— A¢e A k€bõõõ {Ž¢n½ -ϨÓn[æݨÏÓ ‹Aìn ¢¨Ý A¢ ¢¨æ¢[ne Ž{ ݋nï 펗— ·æÏÓæn [‹AςnÓ A‚AŽ¢ÓÝ ÏïA¢Ý½

-ÍiiiÁÄ] /“ˆ˜ >}Áii ͝ ˜iÝ `i> -220 4/ u 2‹n -ŽÝÝÓQæς‹ 0Ýnn—nÏÓ A¢e [¨A[‹ Ž–n 2¨—Ž¢ ‹Aìn A‚Ïnne ݨ A ¢ní {ŽìnïnAÏ [¨¢ÝÏA[Ý Ý‹AÝ íŽ—— –nn· ‹Ž íŽÝ‹ ݋n {ÏA¢ [‹ŽÓn ݋Ϩ悋 äõ¯Ø½ Ž¢A¢[ŽA— enÝAŽ—Ó ¨{ ݋n enA—b ӎ‚¢ne 2ænÓeAïb ínÏn ¢¨Ý eŽÓ [—¨Óne½ 2¨—Ž¢ÌÓ ·Ïn쎨æÓ [¨¢ÝÏA[Ý ÏA¢ ݋Ϩ悋 ݋n äõ¯ß ÓnAÓ¨¢½ 2‹n €õïnAύ¨—e 2¨—Ž¢ ŽÓ }}ä} Ž¢ {Žìn ÓnA Ó¨¢Ó Ž¢ -ŽÝÝÓQæς‹b 펢¢Ž¢‚ ݋Ïnn !¨Ï݋ ݎݗnÓb Ýí¨ [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·Ó A¢e ݋n äõõ¤ 0æ·nÏ ¨í—½

*ˆÁ>ÍiÄ }iÍ * ,`Áˆ}Öiã vÁ“ ÄÍÁÄ -220 4/ u 2‹n -ŽÝÝÓQæς‹ -ŽÏAÝnÓ ‹Aìn A[ ÄæŽÏne —n{ݍ‹A¢enÏ :A¢eï /¨eώ‚ænó {Ϩ ݋n ¨æÓݨ¢ ÓÝÏ¨Ó {¨Ï ݋Ïnn Ž¢¨Ï —nA‚æn ·—AïnÏÓ½ 2‹n -ŽÏAÝnÓ A—Ó¨ ‚nÝ [AӋ Ž¢ ݋n ÝÏAen ݋AÝ íAÓ A¢¢¨æ¢[ne 2ænÓeAï ¢Ž‚‹Ý½ ÓÓ¨[ŽAÝne -ÏnÓÓ

Óæ··¨ÏÝÌÓ Ý‹nÏn½ 2‹n {A¢ QAÓn ŽÓ ݋nÏn½ :nÌÏn ‚¨ Ž¢‚ ݨ {Ž—— æ· ¨æÏ ÓÝAeŽæ½ $æÏ ÝnA ŽÓ æÓne ݨ 펢¢Ž¢‚b A¢e ݋AÝ nîŽÓÝÓ AÝ Ý‹n ¨Ý‹nÏ ¢Ž¢n 梎 ìnÏӎݎnÓ Ž¢ ݋n Ž‚ ¯ä AÓ ín——½Ê ¢ ݋n ·ÏnÓnAÓ¨¢ neŽA ·¨——b ݋n ¨æ¢ ÝAŽ¢nnÏÓ AÏn ·Ž[–ne ݨ {Ž¢ŽÓ‹ Ón[¨¢e Qn‹Ž¢e $– —A‹¨Ab 틎[‹ í¨¢ Ónìn¢ Ž‚ ¯ä ݎݗnÓ ¨ìnÏ ¯¯ ÓnAÓ¨¢Ó Qn{¨Ïn $–—A‹¨A 0ÝAÝn [—AŽne ŽÝÓ {ŽÏÓÝ [Ï¨í¢ —AÓÝ ÓnAÓ¨¢½ 2‹nÏn AÏn ¢¨Ý ݋n ÓAn –Ž¢eÓ ¨{ nî·n[ÝAݎ¨¢Ó {¨Ï ‹AϗŽn :nŽÓÌ {ŽÏÓÝ ÓnAÓ¨¢ AÝ A¢ÓAÓ½ 2‹n Aï‹Aí–Ó AÏn [¨Ž¢‚ ¨{{ A 䍯õ ÓnAÓ¨¢ Ž¢ 틎[‹ ݋nï —¨ÓÝ ÓŽî ‚AnÓ Qï AÝ —nAÓÝ ßõ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e eŽe ¢ÌÝ íŽ¢ A Ž‚ ¯ä ‚An½ É2‹n {ŽÏÓÝ Ý‹Ž¢‚ ï¨æ QnÝÝnÏ e¨ ŽÓ ‚nÝ ï¨æÏ ÝnA ݨ Qn ¨Ïn [¨·nݎݎìn ¨¢ A ínn–—ï QAӎÓbÊ :nŽÓ ÓAŽe½ 2‹n Ž‚ ¯ä íÏA··ne æ· ŽÝÓ Ýí¨eAï neŽA ÓnӍ

ÍL>

$!2!4 /$

- ¯

·—A[n ín [¨æ—e ·—Aï ¨æÏ ‹¨n ‚AnÓ u ŽÝ íAÓ ìnÏïb ìnÏï eŽ{ {Ž[æ—ݽ ݋Ž¢– -n¢¢ 0ÝAÝnb í‹n¢ A—— ݋n eæÓÝ ÓnÝݗnÓb 펗— ‹Aìn A —¨Ý QnÝÝnÏ [‹A¢[n ݨ Ïn[¨ìnÏ ¨Ïn ÄæŽ[–—ï½Ê Ó eŽ{{Ž[æ—Ý AÓ ŽÝ 펗— Qn {¨Ï -n¢¢ 0ÝAÝn ݨ enA— íŽÝ‹ ‹A쎢‚ ¢¨ ¨Ïn ݋A¢ Ø} Ó[‹¨—AÏӋŽ· ·—AïnÏÓ {¨Ï {¨æÏ ïnAÏÓ ¹Ý‹nŽÏ ¨··¨¢n¢ÝÓ íŽ—— ‹Aìn s}º ŽÝÌÓ A 틨—n —¨Ý QnÝÝnÏ Ý‹A¢ ‹A쎢‚ ¢¨ Ó[‹¨—AÏӋŽ· ·—AïnÏÓ AÝ A——½ 0 4ÌÓ ·Ï¨‚ÏA íAÓ Ó‹æݍ ÝnÏne Qï ݋n ! {¨Ï ¨¢n ïnAÏ Qn[AæÓn ŽÝ íAÓ A Ïn·nAÝ ¨{ {n¢enÏ {¨æ¢e ݨ Qn ÓïÓÝnAݎ [A——ï ·A‚ ·—AïnÏÓ A¢e ݋AÝ ‹Ž‚‹ÏA¢–Ž¢‚ 梎ìnÏӎÝï ¨{{Ž [ŽA—Ó –¢ní AQ¨æÝ Ý‹n ·Aï n¢ÝÓ½ 2‹n ! A——¨íne 0 4 ·—AïnÏÓ Ý¨ ÝÏA¢Ó{nÏ íŽÝ‹¨æÝ Ïn ÓÝώ[ݎ¨¢Ó A{ÝnÏ Ý‹n ·æ¢ŽÓ‹ n¢Ý íAÓ ‹A¢ene e¨í¢b •æÓÝ AÓ ŽÝ ŽÓ e¨Ž¢‚ íŽÝ‹ -n¢¢ 0ÝAÝn ·—AïnÏÓ½ :ŽÝ‹ ¢¨ [‹A¢[n ¨{ ·—A‚ æ¢ÝŽ— AÝ —nAÓÝ ¯¤ssb •æÓÝ AQ¨æÝ A—— ¨{ ݋n æÓÝA¢‚Ó —n{ݽ ÉÝ íAÓ ·ÏnÝÝï æ[‹ A ¢¨ QÏAŽ¢nÏ {¨Ï A¢ïQ¨eï ¨¢ ݋AÝ {¨¨ÝQA—— ÝnAbÊ ÓAŽe ŽÝ[‹n—— —ŽnQnÏb 틨 íAÓ A ÏneӋŽÏÝ {ÏnӋA¢ ¨¢ 0 4ÌÓ ¯¤sØ ÝnAb ݋n —AÓÝ ¨¢n Qn{¨Ïn ݋n ÓA¢[ ݎ¨¢Ó½ É{ ï¨æ ‹Ae AÓ·ŽÏAݎ¨¢Ó

i˜

$!2!4 /$

- ¯

ÉÝ íAÓ A ‚¨¨e ÝnÓÝ {¨Ï æÓ Ý¨¢Ž‚‹Ýb QæÝ Ý‹n nQŽÝŽ¨¢ ‚AnÓ AÏn ¨ìnÏb ݋n {ώn¢e—ŽnÓ AÏn ¨ìnÏ A¢e ín —¨¨– {¨ÏíAÏe ݨ ݋n ÏnA— [‹A——n¢‚n ¨{ ‚¨Ž¢‚ ݨ ¨¢e¨¢bÊ AnÓ ÓAŽe½ -Aæ AÓ¨— Ó[¨Ïne ¯¤ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e $–—A‹¨A ŽÝï {¨ÏíAÏe 0nςn QA–Ab A ¢Aݎìn ¨{ ݋n /n ·æQ—Ž[ ¨{ ¨¢‚¨ 틨 Qn[An A 0·A¢ŽÓ‹ ¢Aݎ¨¢A— —AÓÝ ïnAÏb ‹Ae ¯Ø½ ¨Ý‹ ÝnAÓ ‹Aìn Qnn¢ ínA– n¢ne Qï Ž¢•æώnÓb íŽÝ‹ ݋n 4½0½ ŽÓӎ¢‚ íïA¢n :Aenb

펂‹Ý ¨íAÏe A¢e ‹ÏŽÓ ¨Ó‹b A—— –nï [¨¢ÝώQæݨÏÓ Ž¢ nŽ•Ž¢‚b A—¨¢‚ íŽÝ‹ nÏώ[– /¨Ón½ 2‹n 0·A¢ŽAÏeÓ AÏn íŽÝ‹ ¨æÝ ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe /Ž[–ï /æQŽ¨b A¢e ——0ÝAÏ [n¢ÝnÏ AÏ[ AÓ¨—b æA¢ Aϗ¨Ó !AìAÏϨ A¢e /æeï nÏ¢A¢enó ‹Aìn QAݍ ݗne Ž¢•æώnÓ Ý‹ŽÓ ïnAϽ 2‹nïÌÏn Óݎ—— ݋n QnÓÝ Ýí¨ ÝnAÓ Ž¢ ݋n í¨Ï—e A¢e {A ì¨Ïne ݨ nnÝ A‚AŽ¢ Ž¢ ݋n 悽 ¯ä ‚¨—eneA— ‚An½ 0·AŽ¢ í¨æ—e ‹Aìn A eŽ{{nÏn¢Ý —¨¨–b AÓ AÏ[ AÓ¨— íAÓ ‹n—e ¨æÝ ¨{ ݋ŽÓ ¨¢n 틎—n Ïn[¨ìnύ Ž¢‚ {Ϩ A —n{Ý Ó‹¨æ—enÏ Ž¢•æÏï A¢e QA[–æ· ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe 0nςŽ¨ /¨eώ‚ænó A—Ó¨ ÓAÝ ¨æݽ Ý Aï ¢¨Ý AÝÝnÏ Ž{ ݋n nώ[A¢Ó ·—Aï —Ž–n ݋ŽÓ Ž¢ ݋n ‚AnÓ Ý‹AÝ [¨æ¢Ý½ 0·AŽ¢ÌÓ ·—AïnÏÓ ÓAŽe ¨¢eAï ݋AÝ í‹Ž—n ݋nï í¨æ—e ÝÏï ݨ 펢 ݋ŽÓ Ýæ¢næ·b ݋n QŽ‚‚nÏ ·ÏŽ ¨ÏŽÝï íAÓ ·Ïn·Aώ¢‚ {¨Ï ¨¢ e¨¢½ 2‹n nώ[A¢Ó ÏnÓ·¨¢e ne ݋AÝ Ý‹n 0·A¢ŽAÏeÓb ·—A‚

ÖÍÖÁi

$!2!4 /$

- ¯

·¨Óne ݨ ·Ïn쎨æÓ [A·AŽ‚¢Ób í‹n¢ ݋nï ínÏn QϨAe[AÓÝne ìŽA ÝA·n en—Aï Ž¢ AÓ Ïæ[nÓ½ :‹Ž—n AÝÝn¢eA¢[n ‹AÓ Qnn¢ e¨í¢ AÝ ‚‚Žn Ó·¨Ïݎ¢‚ nìn¢ÝÓb ݋n Aςæn¢Ý íAÓ ŽÝ ‚Aìn ‹¨nÝ¨í¢ {A¢Ó A¢¨Ý‹nÏ Aìn¢æn ݨ íAÝ[‹ ݋n ‚AnÓ Ž¢ ÓÝnAe ¨{ ݋n ÝÏAeŽÝŽ¨¢A— íAï u Qï A[ÝæA——ï ‚¨Ž¢‚½ ¨Óݨ¢ ÓAŽe ·AÏÝ ¨{ ݋n ÏnA Ó¨¢ ! 04 ‹¨n ‚AnÓ ínÏn Ýn—nìŽÓne —Žìn —¨[A——ï —AÓÝ ïnAÏ íAÓ Ý¨ ·Ï¨ìŽen ¨Ïn ìA—æn {¨Ï ¨[AÓÝ AQ—n ¨{ AÓ

Ïæ[nÓ½ É:nÌÏn —¨¨–Ž¢‚ AÝ Ý‹AÝbÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ É2‹AÝÌÓ A¢ AÏnA ¨{ [¨¢[nÏ¢ A¢e ŽÝÌÓ ¨¢n ínÌÏn ÝA– Ž¢‚ A ìnÏï ‹AÏe —¨¨– AݽÊ

¨{ ·—A‚ {¨¨ÝQA—— Qn諸e [¨— —n‚n ݋nÏn íAÓ ¢¨ [‹¨Ž[n½Ê Ó ¨{ 2ænÓeAïb -n¢¢ 0ÝAÝn ‹AÓ ¢¨Ý —¨ÓÝ A [æÏÏn¢Ý ·—AïnϽ !¨ e¨æQÝ en{n[ݎ¨¢Ó 펗— [¨nb A¢e $Ì ÏŽn¢ ‹AÓ ÓAŽe ݋AÝ ÏŽ‚‹Ý ¢¨í –nn·Ž¢‚ ‹ŽÓ ÝnA ݨ‚n݋nÏ ŽÓ ‹ŽÓ ݨ· ·ÏŽ¨ÏŽÝï½ —ŽnQnÏ {n—Ý ݋AÝ ·Ï¨{nÓӎ¨¢A— {¨¨ÝQA—— íAÓ ·Ï¨QAQ—ï ¢¨Ý Ž¢ ‹ŽÓ {æÝæÏn QA[– Ž¢ ݋n —AÝn ÌsõÓb Ó¨ ‹n ÓÝæ[– ŽÝ ¨æÝ AÝ 0 4b A—¨¢‚ íŽÝ‹ A ‹A¢e{æ— ¨{ ¨Ý‹nÏ ·—AïnÏÓb ¨Óݗï {¨ÏnÏ íA—– ¨¢Ó½ 0 4 [A¢[n—ne ݋n ¯¤ss ÓnA Ó¨¢ AÓ ín——b ݋¨æ‚‹ ŽÝ íAÓ A— —¨íne ݨ ‹ŽÏn A [¨A[‹ u {¨Ï nÏ Ïnn¢ Aï -A[–nÏÓ ‚ÏnAÝ A¢e Ž¢[Ž¢¢Aݎ n¢‚A—Ó [¨A[‹ ¨ÏÏnÓÝ Ïn‚b A¢ 0 4 A—æb íAÓ QÏ¨æ‚‹Ý Ž¢ u A¢e ݋n ÝnA Qn‚A¢ ·ÏA[ݎ[Ž¢‚½ É2‹n [A—ŽQnÏ ¨{ ÝA—n¢Ý Qn Ýínn¢ ݋n ·ÏnenA݋ ·n¢A—Ýï A¢e ݋n ·¨ÓݍenA݋ ·n¢A—Ýï ínÏn AQÓ¨—æÝn—ï ¢Ž‚‹Ý A¢e eAïbÊ ÓAŽe —ŽnQnÏb 틨 ŽÓ ¢¨í ݋n ìŽ[n ·Ïnӎen¢Ý ¨{ Aϖnݍ Ž¢‚ {¨Ï ݋n 2nîAÓ 0ÝAÝn AŽÏ½ É¢ ݋n {ŽÏÓÝ {ní ínn–Ó ¨{ ·ÏA[ݎ[n íAÓ •æÓÝ Ž¢ eŽÓQn—Žn{ AQ¨æÝ Ý‹n —nìn— ¨{ ·—AïnÏÓ ín ‹Ae ¨æÝ Ý‹nÏn½Ê 0 4 A—Ó¨ ‹Ae Ó[‹¨—AÏӋŽ· —ŽŽÝÓ ·—A[ne ¨¢ ݋n ·Ï¨‚ÏA Qï ݋n ! A¢e ݋n Ó[‹¨¨— ‹Ae ÏnÓ·¨¢ene ݨ ݋n Ó[A¢eA— Qï eÏAÓݎ[A——ï ÏAŽÓŽ¢‚ ݋n A[A enŽ[ ÓÝA¢eAÏeÓ {¨Ï A݋—nÝnÓb —ŽnQnÏ ÓAŽe½ Ž¢ {Ϩ¢Ý ¨{ ݋nŽÏ ‹¨n {A¢Ób í¨æ—e Qn [¨·n——ne ݨ ‚¨ A—— ¨æÝ Ž¢ ‹¨·nÓ ¨{ A ìŽ[ݨÏï½ 0·AŽ¢ Ónnne ݨ Qn ·—A‚ {¨Ï ÏnA—b QæÝ íAÓ ÓŽ·—ï ¨ìnύ AÝ[‹ne A¢e ݋n nώ[A¢Ó nìn¢ÝæA——ï ÏA¢ AíAï {Ϩ ݋n½ É:n——b ŽÝ íAÓ en{Ž¢ŽÝn—ï A ‚An ݋AÝ ín í¨æ—e ‹Aìn —¨ìne ݨ ·—Aï QnÝÝnÏ AÓ A ÝnAbÊ AÓ¨— ÓAŽe½ É:n Aen ݨ¨ A¢ï ŽÓÝA–nÓ í‹Ž[‹ ݋nï [A·ŽÝA—Žóne A¢e ݋nï ·—Aïne ݋nŽÏ ‚An½ 2‹nïÌÏn A ÄæŽ[– 梎Ýb ìnÏï A݋—nݎ[ A¢e ¨¢[n ݋nï ínÏn AQ—n ݨ [¨¢ìnÏÝ A {ní {AÓݍQÏnA– ¨··¨ÏÝ梎ݎnÓ eæn ݨ ¨æÏ ÝæÏ¢¨ìnÏÓb ŽÝ íAÓ ‹AÏe {¨Ï æÓ½Ê 2‹n nώ[A¢Ób 틨 í¨æ—e ‹Aìn ‹Ae ¨íAÏeb ¨Ó‹ A¢e —A–n ώ{{Ž¢ ¨¢ ݋ŽÓ ϨÓÝnÏb Qn —Žnìn ݋nŽÏ ÄæŽ[–¢nÓÓ A¢e ìnύ ÓAݎ—ŽÝï 펗— ¨ìnÏ[¨n ݋nŽÏ ӎón ·Ï¨Q—nÓb A¢e ݋AÝÌÓ í‹AÝ ‹A··n¢ne Ž¢ ݋ŽÓ ¨¢n½ 0·AŽ¢ÌÓ ÓŽón AeìA¢ÝA‚n íAÓ nìŽen¢Ý nAϗïb nÓ·n[ŽA——ï ¨¢[n 2ïÓ¨¢ ‹A¢e—nÏb ݋n ¨¢—ï [n¢ ÝnÏ ¨¢ ݋n 4½0½ ϨÓÝnÏb ín¢Ý ݨ ݋n Qn¢[‹ íŽÝ‹ Ýí¨ ÄæŽ[– {¨æ—Ó½ 2‹n 0·A¢ŽÓ‹ ·¨æ¢ene ݋n QA—— Ž¢ÓŽen ݨ QA–Ab 틨 A[[¨æ¢Ýne {¨Ï ݋Ïnn ÓÝÏAŽ‚‹Ý 0·AŽ¢ QAӖnÝÓ ¨¢ e梖Ób A¢e ݋n nώ[A¢Ó ínÏn {¨Ï[ne ݨ æÓn A ݎn¨æÝ u ݋AÝ ¢nìnÏ ‹A··n¢ne äõ ïnAÏÓ A‚¨ íŽÝ‹ ݋n ÏnA 2nA u A{ÝnÏ 9Ž[Ý¨Ï 0AeAÌÓ •æ·nÏ Aen ŽÝ ää¯ß íŽÝ‹ ¯a€õ —n{Ý Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ·nώ¨e½ æÝ Ý‹¨æ‚‹ AÓ¨— A¢e QA–A ‹Ae A¢ ¨Q쎨æÓ AeìA¢ÝA‚n Ž¢ ӎenb ¢nŽÝ‹nÏ [¨æ—e enA— íŽÝ‹ ¢Ý‹¨¢ï ¨¢ ݋n ·nώnÝnϽ n Aen {Žìn ߍ·¨Ž¢ÝnÏÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ 2‹n ·¨ÓӎQŽ—ŽÝï ¨{ [æÝݎ¢‚ QA[– ¨¢ ‚‚Žn9ŽÓŽ¨¢ ·Ï¨eæ[ ݎ¨¢Ó [A¢ ¢¨Ý Qn [¨¢ÓŽenÏne A QŽ‚ ÓæϷώÓn½ 2‹n ÏnA—ŽÝï AÝ ! 04 ŽÓ ݋AÝ ¨¢nïÌÓ ÝŽ‚‹Ý A¢e ‚‚Žn9Ž ӎ¨¢b A‚AŽ¢ Ž¢ Q—A[– A¢e 틎Ýn ÝnϝÓb ŽÓ¢ÌÝ A–Ž¢‚ æ[‹½ :‹Ž—n ŽÝ [¨æ—e Qn A —nìnÏA‚n ·¨Ž¢Ý í‹n¢ QAςAŽ¢Ž¢‚ {¨Ï A ¢ní ‹¨n Ž¢ [¨¢{nÏn¢[n Ïn A—Ž‚¢n¢Ý u A‚AŽ¢b Ž¢ A Ón¢Ón ݋n ‚‚ŽnÓ A[ÝæA——ï ‹Aìn ‹Ae [¨¢ÝϨ— ¨{ ݋nŽÏ ¨í¢ 29 Aύ –nÝ u ŽÝ ‹AÓ¢ÌÝ æ· Ý¨ ݋ŽÓ ·¨Ž¢Ý½ !¨Ý ݋AÝ ŽÝ [¨æ—e¢ÌÝ Ž¢ ݋n {æ ÝæÏn½ Ó ¨Óݨ¢ ‚n¢nÏA——ï [‹AÏA[ Ýnώóneb ÉÝÌÓ A ‚An[‹A¢‚nÏ½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς½

ӎ¨¢ 2ænÓeAï íŽÝ‹ ݋n Ýí¨ ¢ní [¨A[‹nÓb A—¨¢‚ íŽÝ‹ AÏb 2nîAÓ A¢e $–—A‹¨A 0ÝAÝn½ Aï—¨Ï ¢¨ —¨¢‚nÏ ‹AÓ nŽÓA¢ 2Ϩ·‹ï 펢¢nÏ /¨QnÏÝ ώ{{Ž¢ b ݋n Ón[¨¢e ¨ìnÏA—— ·Ž[– Qï ݋n :AӋŽ¢‚ݨ¢ /neӖŽ¢Ó A{ÝnÏ Qï·AÓӎ¢‚ ‹ŽÓ Ón¢Ž¨Ï ÓnAÓ¨¢½ $–—A‹¨A 0ÝAÝn ŽÓ en·n¢eŽ¢‚ ¨¢ A ÝÏæn {ÏnӋA¢ ݨ Ïn·—A[n ÏA¢e¨¢ :nnen¢½ Aï—¨Ï [¨A[‹ ÏÝ ÏŽ—nÓ ÓAŽe ݋AÝ Ý‹n nAÏÓ Óݎ—— nî·n[Ý Ý¨ Qn A QnÝÝnÏ ÝnA A ïnAÏ A{ÝnÏ AÝ[‹Ž¢‚ A Ó[‹¨¨— Ïn[¨Ïe íŽÝ‹ ¯õ 펢Ób Ž¢[—æeŽ¢‚ A ÓŽî ‚An 펢¢Ž¢‚ ÓÝÏnA– ݨ n¢e ݋n ÓnAÓ¨¢½ 2‹n Aï—¨Ï ÄæAÏÝnÏQA[– 펗— Qn !Ž[– —¨ Ïn¢[nb ݋n Ón¢Ž¨Ï 틨 í¨æ—e ‹Aìn ÏneӋŽÏÝne —AÓÝ ÓnAÓ¨¢ Ž{ ¢¨Ý ·ÏnÓÓne Ž¢Ý¨ A[ݎ¨¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{ A‚AŽ¢ÓÝ 2nîAÓ 2n[‹ í‹n¢ ώ{{Ž¢ íAÓ Ž¢ •æÏne½ ¢ ݋AÝ ‹A—{b —¨Ïn¢[n [¨·—nÝne ¢Ž¢n ¨{ ¯ä ·AÓÓnÓ {¨Ï ¯}¯ ïAÏeÓ A¢e Ýí¨ Ý¨æ[‹e¨í¢Ób A¢e ÏA¢ {¨Ï A¢¨Ý‹nÏ Ó[¨Ïn Ž¢ A ìŽ[ݨÏï½ —ŽnQnÏ —¨¨–ne AÝ Ý‹n ÝnA 0 4 íAÓ ‹¨·Ž¢‚ ݨ [¨·nÝn íŽÝ‹ 0¨æ݋ínÓÝ ¨¢{nÏn¢[n ώ ìA—Ó Óæ[‹ AÓ 2nîAÓ A¢e 2nîAÓ H A¢e ݋¨æ‚‹Ýa É A¢ ݋ŽÓ ‚Ï¨æ· ¨{ ‚æïÓ ÓÝAï ‹nA—Ý‹ï A¢e [¨¢ÝŽ¢æn ݨ {Žn—e A ÝnA ínn– ݨ ínn–ÅÉ ÉÝ íAÓ ·ÏnÝÝï Q—nA– —¨¨–Ž¢‚ ݨ Qn ‹¨¢nÓÝ íŽÝ‹ ï¨æ½Ê 0 4b ÏnAϖAQ—ïb í¨¢ Ýí¨ ‚AnÓ ŽÝÓ {ŽÏÓÝ ÓnAÓ¨¢ QA[–½ æÝ Ý‹n ·Ï¨‚ÏA íAÓ A íÏn[–½ :‹n¢ ݋n 0¨æ݋ínÓÝ ¨¢{nύ n¢[n QϨ–n æ·b A¢ï ¨{ ݋n ݨ· ·Ï¨‚ÏAÓ {Ϩ ݋AÝ —nA‚æn n¢ene æ· Ž¢ ݋n Ž‚ ¯ä½ 0 4 íAÓ [AÓÝ Aӎen½ Ý ŽÓ ¢¨Ý æ¢ÏnAÓ¨¢AQ—n ݨ ݋Ž¢– ݋AÝ Ý‹n Ž‚ 2n¢b íŽÝ‹ æ—ÝŽŽ——Ž¨¢ e¨——AÏ Ýn—nìŽÓŽ¨¢ [¨¢ÝÏA[ÝÓ Ý¨ {æ—{Ž—— ݋AÝ ÏnÄæŽÏn ¯ä ÝnAÓb í¨æ—e ¢¨Ý ‹Aìn ‹n—e A Ó·¨Ý {¨Ï -n¢¢ 0ÝAÝn Ž{ ŽÝ ‹Ae Qnn¢ ‚Žìn¢ ݋n enA݋ ·n¢A—Ýï½ ¢ÓÝnAeb ݋n Ž‚ 2n¢ 펗— íŽÝ‹‹¨—e -n¢¢ 0ÝAÝnÌÓ ·¨Ïݎ¨¢ ¨{ ݋n [¨¢{nÏn¢[nÌÓ Ó‹AÏne Q¨í— Ïnìn¢æn 틎—n ݋n !ŽÝ ÝA¢ï Ž¨¢Ó AÏn Ž¢n—Ž‚ŽQ—n {¨Ï ݋n ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢½ 2‹AÝ íŽ—— [¨ÓÝ -n¢¢ 0ÝAÝn AQ¨æÝ k¯ß Ž——Ž¨¢½ æÝ Ý‹n !ŽÝÝA¢ï Ž¨¢Ó 펗— Óݎ—— ‚nÝ Ý¨ ‹Aìn ݋nŽÏ ‚AnÓ Ó‹¨í¢ ¨¢ ݋n Ž‚ 2n¢ !nݍ í¨Ï–½ ¢e ·Ï¨QAQ—ï ¨¢ 0-! A¢e ½ 2‹n Ó·¨Ý—Ž‚‹Ý 펗— Óݎ—— Qn ¨¢ -n¢¢ 0ÝAÝn {¨¨ÝQA——b A¢e ݋AÝ [¨æ—e Qn A ‚¨¨e ݋Ž¢‚½ 2‹n eAï A{ÝnÏ Ý‹n ! ÌÓ

Ó {¨Ï Ӌ A¢e [ ¨ï AÝ 2nîAÓb [¨A[‹ A[– Ï¨í¢ ÓAŽe ݋nï [An ¨æÝ ¨{ ӷώ¢‚ eώ——Ó nìn¢½ $–—A‹¨A 0ÝAÝnb 틎[‹ A—Ó¨ —¨ÓÝ ÓÝA¢e¨æÝ Ïn [nŽìnÏ æÓݎ¢ —A[–¨¢b ŽÓ ‚¨Ž¢‚ {Ϩ A äsïnAύ ¨—e ÄæAÏÝnÏQA[– 틨 íAÓ A {ŽÏÓݍϨæ¢e ! eÏA{Ý ·Ž[– ݨ ¯sïnAύ¨—e {ÏnӋA¢ :nÓ æ¢Ýb 틨 n¢Ï¨——ne —AÓÝ A¢æAÏï½ :nÓÝ 9ŽÏ‚Ž¢ŽAb 틎[‹ ‹AÓ A ¤€ Ïn[¨Ïe A‚AŽ¢ÓÝ [æÏÏn¢Ý Ž‚ ¯ä nQnÏÓ ŽÝ ‹AÓ ·—Aïneb [¨nÓ Ž¢ ݨ ݋n —nA‚æn íŽÝ‹ €bõõõïAÏe ·AÓÓnÏ n¢¨ 0ŽÝ‹b 틨 AìnÏA‚ne ßß× ·AÓӎ¢‚ ïAÏeÓ ·nÏ ‚An —AÓÝ ÓnAÓ¨¢½ n ŽÓ ݋n Ž‚ ¯ä ·ÏnÓnAÓ¨¢ ${ {n¢ÓŽìn -—AïnÏ ¨{ ݋n <nAϽ ÉÝ Ó¨æ¢eÓ —Ž–n nìnÏïQ¨eï Ž¢ ݋n Ϩ¨ ݋Ž¢–Ó ݋AÝ ínÌÏn ·ÏnÝÝï ‚¨¨eb ¨Ï ݋AÝ n¢¨ ŽÓ ·ÏnÝÝï ‚¨¨ebÊ ¨—‚¨ÏÓn¢ ÓAŽe½ ÉÝÌÓ A [¨·—Žn¢Ý ݨ n¢¨½ ½½½ n ·Ï¨‚ÏnÓÓne A¢e ‹nÌÓ ‚¨Ý A [‹A¢[n ݨ Qn ·ÏnÝÝï ‚¨¨e½Ê

‹AnÏ eϨ··ne ¨¢ -n¢¢ 0ÝAÝnb $Ì ÏŽn¢ Aen ݋n neŽA Ϩæ¢eÓb A¢Óínώ¢‚ ÄænÓݎ¨¢Ó AQ¨æÝ ‹¨í ‹n 펗— ‚¨ AQ¨æÝ ÝÏ‚ ݨ —nAe ݋n !ŽÝÝA¢ï Ž ¨¢Ó ݋Ϩ悋 ݋n eŽ{{Ž[æ—Ý ݎnÓ Ý‹AÝ —Žn A‹nAe½ ¨Óݗïb ݋¨æ‚‹b $Ì ÏŽn¢ íAÓ en—Žìnώ¢‚ ݋n nÓÓA‚n ݋AÝ Ý‹nÏn AÏn Óݎ—— ·—n¢Ýï ¨{ ÏnAÓ¨¢Ó ݨ ·—Aï {¨¨ÝQA—— AÝ -n¢¢ 0ÝAÝn½ 2‹n {¨ÏnÏ !ní ¢‚—A¢e ¨{ {n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï A¢e ¨n -AÝnÏ¢¨ÌÓ Ïn·—A[nn¢Ý ݎ[–ne ¨{{ ݋n ÏnAÓ¨¢Ó ÓnìnÏA— ݎnÓ½ Z [‹A¢[n ݨ ‚nÝ A ‚ÏnAÝ ne æ[Aݎ¨¢Ö Z2‹n AQŽ—ŽÝï ݨ É·—Aï {¨¨Ý QA—— ¨¢ 29 Ž¢ {Ϩ¢Ý ¨{ ¯õsbõõõ {A¢ÓÊ AÝ nAìnÏ 0ÝAeŽæÖ Z2¨ Qn AQ—n ݨ ·—Aï ÉÓŽî ¨Ï Ónìn¢ Q¨í— ‚AnÓ A ïnAÏ ÏŽ‚‹Ý ‹nÏn Ž¢ 0ÝAÝn ¨——n‚n Ž¢ {Ϩ¢Ý ¨{ ‚ÏnAÝ {A¢ÓÉÖ ZŽÓ ÓÝA{{ÌÓ AQŽ—ŽÝï ݨ enìn— ¨· ·—AïnÏÓ {¨Ï ݋n !½ ¢e ‹n —n{Ý ¨{{ A [¨æ·—n ¨{ ¨Ý‹nÏÓ½ ¨ÓÝ —Ž–n—ïb {A¢Ó 펗— Óݎ—— [¨n ݨ nAìnÏ 0ÝAeŽæ½ ¨— —n‚n {¨¨ÝQA—— ínn–n¢eÓ AÏn AQ¨æÝ ¨Ïn ݋A¢ ݋n ‚An½ 2‹nï AÏn AQ¨æÝ Ïn梎¨¢Ó ¨{ {ώn¢eÓ A¢e {AŽ—ïb A [‹A¢[n ݨ [¨¨– ¨æÝ ¨¢ [ώӷ AæÝ杢 eAïÓ½ 2‹¨Ón ݋Ž¢‚Ó í¨¢ÌÝ [‹A¢‚n Ž¢ A··ï 9A——nï½ —Ó¨b 틎—n A {¨æύïnAÏ Q¨í— QA¢ Ó¨æ¢eÓ Ý¨æ‚‹b ݋Ž¢– AQ¨æÝ ŽÝ —Ž–n ݋ŽÓ½ ¢ Ž¢[¨Ž¢‚ {ÏnӋ A¢ 틨 ÏneӋŽÏÝÓ {¨Ï A ïnAÏ

u ÏnÝAŽ¢Ž¢‚ {¨æÏ ïnAÏÓ ¨{ n—Ž‚Ž QŽ—ŽÝï u 펗— Qn AQ—n ݨ ·—Aï {¨Ï ݋n Q—æn A¢e 틎Ýn Ž¢ A Q¨í— ‹ŽÓ Ón¢Ž¨Ï ÓnAÓ¨¢½ $Ì ÏŽn¢ ‹AÓ A—ÏnAeï Ӌ¨í¢ ӎ‚¢Ó ¨{ QnŽ¢‚ A ÓÝn——AÏ Ïn [ÏæŽÝnϽ n íAÓ ·æÝݎ¢‚ ݨ‚n݋ nÏ A [—AÓÓ Ý‹AÝ Ïn[ÏæŽÝŽ¢‚ A¢A —ïÓÝÓ ínÏn ‹Ž‚‹ ¨¢ Qn{¨Ïn ݋n ÓA¢[ݎ¨¢Ó½ ¢A—ïÓÝ 2¨ nŽ¢‚ ¨{

0 0·¨ÏÝÓ ÓAŽe ݋AÝ ‹n ݋Ž¢–Ó ݋n {ŽÏÓÝ Ýí¨ ïnAÏÓ æ¢enÏ Ý‹n ÓA¢[ݎ¨¢Ó 펗— Qn —nA¢b QæÝ $Ì ÏŽn¢ [A¢ ÓÝAÏÝ Ón——Ž¢‚ Ïn [ÏæŽÝÓ A {æÝæÏn íŽÝ‹ Q¨í— ‚AnÓ A¢e Ž‚ 2n¢ ݎݗnÓ Qï <nAÏ ß A¢e -n¢¢ 0ÝAÝn [¨æ—e Qn QA[– ¨¢ ÝÏA[– Ž¢ {Žìn ïnAÏÓ½ ÉÝÌÓ A—— AQ¨æÝ Ý‹n ¨·ÝŽŽÓ A¢e ݋n AQŽ—ŽÝï ݨ Ón—— ݋n {æÝæÏn ݨ ݋nÓn –ŽeÓbÊ nŽ¢‚ ÓAŽe½ $Ì ÏŽn¢ ÓAŽe ‹n {¨æ¢e ¨æÝ nîA[ݗï í‹AÝ Ý‹n ÓA¢[ݎ¨¢Ó ínÏn AÝ Ý‹n ÓAn ݎn AÓ nìnÏ諸n n—Ónb í‹n¢ ! -Ïnӎen¢Ý Aϖ nÏÝ A¢ ¢¨æ¢[ne ݋n AÝ A ¢níÓ [¨¢ {nÏn¢[n ¨¢eAï ¨Ï¢Ž¢‚½ n{¨Ïn ݋nï [An e¨í¢b $Ì ÏŽn¢ ÓAŽe ‹n ݨ—e ‹ŽÓ Q¨ÓÓnÓ í‹AÝ ‹n íA¢Ýnea ÉnÝ æÓ ·—Aï {¨¨ÝQA—— A¢e —nÝ æÓ Qn ¨¢ 29½Ê ÉÝ Ý‹n n¢e ¨{ ݋n eAï ݋AÝÌÓ í‹AÝ ï¨æ íA¢Ý ݨ e¨a ·—Aï {¨¨Ý QA—— Ž¢ A {A¢ÝAÓݎ[b QnAæݎ{æ— ÓÝAeŽæ A¢e ï¨æ íA¢Ý ï¨æÏ {A¢Ó ݋AÝ [A¢ÌÝ ‚¨ ݨ ݋n ‚An ݨ íAÝ[‹ ï¨æ ¨¢ 29½Ê Ý ÓæÏn QnAÝÓ ¢¨Ý ·—A‚ AÝ A——½

AggieVision future uncertain  

AggieVision future uncertain

AggieVision future uncertain  

AggieVision future uncertain