Page 1

 

¤ 7i`˜iÄ`>ß] >ÁV… Ô] Ô夤 -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

7 8 " -// 1 6 ,-/9 - / 

V> …iÁiÄ Ä…ˆ˜i /

9  ,

0-$/20 2$/

-1 “i˜ >VŽ ˆ`i˜ÍˆÍß] ݈˜Ä ˆ˜ ¾¤¤

—¨Ón ݨ ßõ ‚AnÓ Ž¢Ý¨ ݋n äõ¯õ¯¯ [¨——n‚n QAӖnÝQA—— ÓnAÓ¨¢b ݋n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn n¢ AÏn Óݎ—— íŽÝ‹¨æÝ A¢ Žen¢ÝŽÝï½ Ïn ݋nï A ݨ悋 ÝnAÅ Ïn ݋nï A ·‹ïӎ[A— ¨Ï A {Ž ¢nÓÓn ÝnAÅ

¨ ݋nï ‹A¢‚ ݋nŽÏ ‹AÝ ¨¢ Ïn Q¨æ¢eŽ¢‚Å $Ï ¨¢ en{n¢ÓnÅ Ó Ý‹nŽÏ QnÓÝ ·—AïnÏ A —nAenÏb ¨Ï ŽÓ ‹n A—¨¨{Å

¨ ݋nï Ïæ¢ Ý‹n QÏnA– ¨Ï ÓnÝ æ· Ž¢ A ‹A—{[¨æÏÝ ¨{{n¢ÓnÅ 2‹n ÝnA —A[–Ó ݨ悋¢nÓÓ½ AÓÝ ‚An A‚AŽ¢ÓÝ AíAŽŽb [n¢ ÝnÏÓ AŽeæ /A‹A¢ A¢e ‹Ž—Ž !n·‹Aín Ó[¨Ïne ónϨ ·¨Ž¢ÝÓ½ ?nϨ½ 2‹nïÌÏn Q¨Ý‹ Ónìn¢{nnÝ ÝA——½ 2‹n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn ӎónb QæÝ Ý‹nïÌÏn ¨æݝæÓ[—ne ¨¢ A Ïn‚æ—AÏ QAӎÓb Q¨Ý‹ ·‹ïӎ[A——ï A¢e n¢ ÝA——ï½

A¢ ݋nï Qn [A——ne ÉÓ¨{ÝÅÊ <nÓ½

nìn—¨·n¢ÝA— ·—AïnÏÓ AÏn Ó[AÝÝnÏne ¨¢ ݋n ϨÓÝnÏb [¨Ž¢‚ {Ϩ $¢ÝAώ¨b A¢AeAÖ A–AÏb

-—nAÓn Ónn

!b -A‚n ä

¤å‡Ï

Z!ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn n¢ÌÓ QAӖnÝQA—— ÝnAÌÓ Ïn[¨Ïe Ž¢ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢{nύ n¢[n 2¨æÏ¢An¢Ý ݋n ·AÓÝ {Žìn ïnAÏÓ½  ã  ÜÇ _;‡å {{‡h t;ËÔ t;UÔ h;_‡š{ ܯ Ô  Ԅh 6

/ Üǚ;•hšÔ\ ㄇU„ ԇ¯Ë  tt ; ãhh tÇ • Ô _;åµ

' ** § (+o 1(

 -" -* ] /] ", " -/" ¬>ßi` …ˆ}… ÄV… L>ĎiÍL> ˆ˜ >Ä ÁÖViı /…iß Ýi˜Í ˜ ͝ LiV“i ĝˆ` V‡ i}i ¬>ßiÁÄ vÁ ͅi }}ˆiÄ ˆ˜ ͅˆÄ ͅiˆÁ Äi˜ˆÁ Äi>ĝ˜Ä± /…i Íݝ ݈ ¬>ß Í…iˆÁ vˆ˜> }>“iÄ ˆ˜ ͅi *>˜ “iÁˆV>˜ i˜ÍiÁ ͅˆÄ ÝiiŽ±

"` >ˆÍ…v֏\ -¬i˜Vi -Ýii͇ąÍˆ˜} }Ö>Á` > V˜ÄÍ>˜Í vÁ }}ˆiÄ >Ä͈ > v>˜ v>ܝÁˆÍi ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u ¢ ‹nÏ {¨æÏ ïnAÏÓ AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝïb ‚‚Žn í¨n¢ÌÓ QAӖnÝQA—— {A¢Ó –¢ní í‹AÝ Ý‹nï ínÏn ‚¨Ž¢‚ ݨ ‚nÝ {Ϩ AeŽÓ¨¢ 0·n¢[n í‹n¢ ݋nï ݨ¨– ݋nŽÏ ÓnAÝÓ AÝ Ý‹n -A¢ nώ[A¢

n¢ÝnϽ ݨ悋 ·—AïnϽ Ïn—ŽAQ—n ·—AïnϽ 0·n¢[n ‹AÓ Qnn¢ ÓÝnAeïb AQ¨ìn Aì nÏA‚n ¨¢ ݋n QAӖnÝQA—— [¨æÏÝ A¢e Ž¢ ݋n [¨æ¢ŽÝï½ 0‹n [An ݨ ! 04 {¨æÏ ïnAÏÓ A‚¨ AÓ A ‚¨¨e [¨——n‚n QAӖnÝQA—— ·—AïnÏ A¢e Ӌn 펗— —nAìn {¨——¨íŽ¢‚ ݋ŽÓ ÓnA Ó¨¢ AÓ A Ó¨—Že [¨——n‚n QAӖnÝQA—— ·—AïnϽ —íAïÓ A ÓÝAÏÝnÏb AÓ Ý‹n {A[n ¨{ ݋n ÝnAb [¨¢ÓŽÓÝn¢Ý—ï A ÓÝnAeï ·æ—Ón AÓ Ý‹n ‚‚ŽnÓÌ ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe½ Ý A ·Ï¨‚ÏA í‹nÏn ÝnA ·nύ {¨ÏA¢[n ‹AÓ Qnn¢ æ· A¢e e¨í¢b 0·n¢[n ‹AÓ Qnn¢ A [¨¢ÓÝA¢Ý nìnÏï ݎn ӋnÌÓ ÝA–n¢ ݋n {—¨¨Ï½ 0‹n̗— ·—Aï AÝ Ý‹n -A¢ nώ[A¢

n¢ÝnÏ {¨Ï ݋n {Ž¢A— ݎn ݋ŽÓ ínn–b í‹n¢ ݋n ‚‚ŽnÓ ‹¨ÓÝ eA‹¨ AÝ } ·½½ ¨¢ 2‹æÏÓeAï {¨——¨íne Qï ¨ŽÓn 0ÝAÝn AÝ ß ·½½ ¨¢ 0AÝæÏeAï½ É AeŽÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ݋nÏn A¢e

ӋnÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ ·—Aï ‹AÏebÊ ÓAŽe !  04 ÏAeŽ¨ A¢e Ýn—nìŽÓŽ¨¢ A¢¢¨æ¢[nÏ ï—n ¨·nÏA—Ó–Ž½ ÉÓ A QϨAe[AÓÝnÏb [A¢ [¨æ¢Ý ¨¢ ݋Aݽ 0‹nÌÓ Qnn¢ ¨æÝ Ý‹nÏn nìnÏï ‚An½ ¢e ӋnÌÓ QAÝݗne ݋Ϩ悋 A —¨Ý½Ê ‚ÏAeæAÝn ¨{ Aï{Žn—e Ž‚‹ 0[‹¨¨— í‹nÏn Ӌn í¨¢ Ýí¨ ÓÝAÝn [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·Ób 0·n¢[n [‹¨Ón !  04 ¨ìnÏ 2nîAÓ 2n[‹b ϖA¢ÓAÓb 9A¢enÏQŽ—Ý A¢e 40 ½ 2‹n ·ÏŽAÏï ÏnAÓ¨¢ íAÓ Ý¨ ·—Aï {¨Ï ‹nÏ {A݋nÏ

Aώ¢b 틨 ŽÓ Ž¢ ‹ŽÓ nŽ‚‹Ý‹ ïnAÏ AÓ ‹nAe [¨A[‹ AÝ ! 04½ 2‹n äõõ׍õs [A·AŽ‚¢ ÓAí AeŽ Ó¨¢ AìnÏA‚n ¯õ ·¨Ž¢ÝÓb ¨Ïn ݋A¢ ݋Ïnn AÓӎÓÝÓb ¨ìnÏ ä× Ž¢æÝnÓ A¢e ÓæŽÝ æ· Ž¢ nìnÏï Ïn‚æ—AύÓnAÓ¨¢ [¨¢ ÝnÓÝ {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓ AÓ A {ÏnӋA¢½ !¨í Ž¢ ‹nÏ Ón¢Ž¨Ï ÓnAÓ¨¢b ӋnÌÓ ·æÝݎ¢‚ Ž¢ ¯€ ·¨Ž¢ÝÓb eŽÓ‹Ž¢‚ ¨æÝ ä½s AÓӎÓÝÓ Ž¢ ß佤 Ž¢æÝnÓ ·nÏ ‚An½ 0‹nÌÓ QAÝݗneb Ó[ÏAÝ[‹ne A¢e [—Aíne AÓ Ý‹n {A[n ¨{ ݋n ‚‚Žn ·Ï¨ ‚ÏAb ݋n QnÓÝ ·—AïnÏ íŽÝ‹ A ¨Óݗï AìnÏA‚n Óæ··¨Ïݎ¢‚ [AÓݽ ÝÌÓ ÓA{n ݨ ÓAï ݋AÝ 0·n¢[n ‹AÓ Qnn¢ ݋n ÝAςnÝ ¨{ ݋n ¨··¨ÓŽÝŽ¨¢ ¨ÓÝ ¢Ž‚‹ÝÓb íŽÝ‹ ÝnAÓ ¢¨Ý A{ÏAŽe ݨ Žî ŽÝ æ· ·‹ïӎ [A——ï ¨¢ ݋n }{¨¨Ý¯¯ ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe½

-—nAÓn Ónn 0-! b -A‚n ä

ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

0 /4 0 u /n‚AÏe—nÓÓ ¨{ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝnÌÓ Ïn[¨Ïe ¨Ï ݋n n[¨¢¨Ž[ [—ŽAÝnb ݋nÏn AÏn ä} ÓnAÝÓ A—íAïÓ {Ž——ne AÝ Ý‹n -A¢ nώ[A¢

n¢ÝnÏ {¨Ï ! 04 ‹¨n ‚AnÓ½ ¨Ïe¨ AÓݎ——¨ÌÓ ŽneŽAÝn {AŽ —ï ‹AÓ Ó‹¨í¢ æ· {¨Ï nìnÏï ‹¨n ‚Anb nìnÏï ÓnAÓ¨¢ ݋Ϩ悋¨æÝ Ý‹n [¨——n‚n [AÏnnÏ ¨{ ݋n {¨ÏnÏ AÓ

Ïæ[nÓ Ž‚‹ 0[‹¨¨— ÓÝAϽ $¢ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹Ý A‚AŽ¢ÓÝ !nìA eAb AÓݎ——¨ 펗— ·—Aï ‹ŽÓ —AÓÝ QAӖnݍ QA—— ‚An Ž¢ ݋n [ŽÝï ‹n ‚Ïní æ· Ž¢½ Én ‹AÓ Aen A QŽ‚ Ž·A[Ý Qn [AæÓn Ó¨ {AÏb ‹n ‹AÓ A[‹Žnìne nìnÏï Ý‹Ž¢‚ ‹n ‹AÓ íA¢Ýne ݨbÊ ÓAŽe ¨Ï e¨ÌÓ ¨Ý‹nÏb —ŽóAQn݋ AÓݎ——¨½ É [A¢ ÓAï {¨Ï ïÓn—{ A¢e A—— ¨{ ï QϨ݋nÏÓ A¢e ӎÓÝnÏÓb ín A—íAïÓ Óݨ··ne {¨Ï {AŽ—ï ¨Ï {¨Ï –ŽeÓ½ n ‹AÓ A—íAïÓ ÓAŽeb Ë̝ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn A¢ ‚‚Žn½ÌÊ

AÓݎ——¨ ŽÓ ¨¢n ¨{ {¨æÏ ŽìŽÓŽ¨¢ ·—AïnÏÓ {Ϩ ݋n ÓÝAÝn ¨{ !ní nî Ž[¨ Ž¢ ݋n —AÓÝ {¨æÏ ïnAÏÓ½ {ÝnÏ QnŽ¢‚ ¢Ane ݋n AݨÏAen -—AïnÏ ¨{ ݋n <nAÏ ‹ŽÓ {Ž¢A— Ýí¨ ïnAÏÓ AÝ 0b

AÓݎ——¨ÌÓ [AÏnnÏ AÝ ! 04 ¢nAϗï n¢ene Qn{¨Ïn ŽÝ nìn¢ Qn‚A¢½

 >LÁ `i>`ˆ˜i ˜i>ÁÄÇ Ö˜ˆ˜ ݈˜Ä ÄÖˆÍ ß Ý>Á` i˜`ÁˆV… 00$ 2 -/00

:0!2$! u :ŽÝ‹ ݎn Ï梢Ž¢‚ ¨æÝ ¨¢ ݋n !ÌÓ —AQ¨Ï [¨¢ÝÏA[Ýb ¨¢n ÝnA ¨í¢nÏ u ݋n !ní <¨Ï– ŽA¢ÝÓÌ ¨‹¢ AÏA u •¨Ž¢ne neŽAÝne ¢n‚¨ÝŽAݎ¨¢Ó QnÝínn¢ ݋n —nA‚æn A¢e ·—AïnÏÓ 2ænÓeAïb A¢e ݋n 梎¨¢ í¨¢ A –nï [¨æÏÝ Ï旎¢‚ AQ¨æÝ 29 [¨¢ ÝÏA[Ý ¨¢nï½ 2‹n ӎenÓ nÝ {¨Ï ÓŽî ‹¨æÏÓ 2ænÓeAï½ ! -—AïnÏÓ ÓÓ¨[ŽAݎ¨¢ nîn[æݎìn eŽÏn[Ý¨Ï n Aæώ[n 0ŽÝ‹ A¢e ‹ŽÓ ‚Ï¨æ· —n{Ý Ó‹¨Ïݗï Qn {¨Ïn s ·½½ u }ä ‹¨æÏÓ Qn{¨Ïn ݋n [æÏÏn¢Ý [¨——n[ݎìn QAςAŽ¢Ž¢‚ A‚Ïnnn¢Ý nÏnÓ½ AÏAb ݋n {ŽÏÓÝ ¨í¢nÏ Ý¨ AÝÝn¢e ݋n {nenÏA— neŽAݎ¨¢Ö ݗA¢ÝA A—[¨¢Ó ·Ïnӎen¢Ý /Ž[‹ [Aïb [‹AŽÏA¢ ¨{ ݋n —nA‚ænÌÓ [¨·nݎ ݎ¨¢ [¨ŽÝÝnnÖ A¢e :AӋŽ¢‚ݨ¢ /neӖŽ¢Ó ‚n¢nÏA— A¢A‚nÏ Ïæ[n ——n¢ ínÏn A¨¢‚ ݋¨Ón A[[¨·A¢ïŽ¢‚ ! ¨ŽÓӎ¨¢nÏ /¨‚nÏ ¨¨en—— {¨Ï ݋n nŽ‚‹Ý‹ eAï ¨{ QAύ ‚AŽ¢Ž¢‚ ¨ìnÏÓnn¢ Qï n¨Ï‚n ¨‹n¢½ n ŽÓ ݋n eŽÏn[Ý¨Ï ¨{ ݋n nenÏA— neŽAݎ¨¢ A¢e

¨¢[Ž—ŽAݎ¨¢ 0nÏìŽ[nb A 4½0½ ‚¨ìnÏ¢n¢Ý A‚n¢[ï½ É e¨¢ÌÝ Ý‹Ž¢– ï¨æ [¨æ—e ‹Aìn A ‚ÏnAÝnÏ Ón¢Ón ¨{ æςn¢[ïbÊ n{{ -AӋb ݋n —nA‚ænÌÓ —nAe —AQ¨Ï ¢n‚¨ÝŽAݨÏb ÓAŽe ¨¢ ‹ŽÓ íAï Ž¢Ý¨

0ŽÝ‹

݋n nnݎ¢‚½ É:n A—— –¢¨í í‹AÝ Ý‹n [A—n¢eAÏ ŽÓb A¢e ín A—— –¢¨í í‹AÝÌÓ AÝ ÓÝA–n {¨Ï nìnÏïQ¨eï½ ¢e ݋AÝÌÓ í‹ï ínÌÏn ‹nÏn½ :nÌÏn ‚¨ Ž¢‚ ݨ Qn ‹nÏn AÓ —¨¢‚ AÓ ŽÝ ÝA–nÓ A¢e í¨Ï– AÓ ‹AÏe AÓ ín [A¢ í¨Ï– ݨ ‚nÝ Ó¨n

݋Ž¢‚ e¨¢n½Ê {ÝnÏíAÏeb Ž¢ –nn·Ž¢‚ íŽÝ‹ ¨‹n¢ÌÓ ¨ÏenÏ Ý¨ ÓÝAï ӎ—n¢Ý ¨¢ ݋n neŽAݎ¨¢b ¢nŽÝ‹nÏ Ý‹n ! ¢¨Ï ݋n 梎¨¢ í¨æ—e eŽÓ[æÓÓ í‹n݋nÏ Ý‹nï {AÏne A¢ï QnÝÝnÏ 2ænÓeAï ݋A¢ ݋nï eŽe eæώ¢‚ ¨Ïn ݋A¢ €õ ‹¨æÏÓ ¨{ nnݎ¢‚Ó Ó·ÏnAe A[ϨÓÓ Ónìn¢ ·Ïn쎨æÓ eAïÓ ¨{ neŽA ݎ¨¢½ :‹n¢ ݋AÝ Ï¨æ¢e n¢ene 2‹æÏÓeAïb ¨ ‹n¢ ÓAŽe ݋n ·AÏݎnÓ Óݎ—— ‹Ae ÉìnÏï ÓÝϨ¢‚ eŽ{ {nÏn¢[nÓÊ ¨¢ ݋n ÉA——Ž·¨ÏÝA¢Ý [¨Ïn ŽÓÓænÓ½Ê neŽAݎ¨¢ 펗— ÏnÓæn ݨeAïb í‹n¢ 梎¨¢ ·Ïnӎen¢Ý n쎢 AíAn ŽÓ nî·n[Ýne ݨ Qn Ž¢ :AӋŽ¢‚ݨ¢½ n ‹AÓ ïnÝ Ý¨ ÓŽÝ Ž¢ ¨¢ ݋ŽÓ Ϩæ¢e ¨{ ÝA—–Ó½ 2‹n Ïæ¢Ó ¨æÝ AÝ Že¢Ž‚‹Ý AÓ 2‹æÏӍ eAï Qn[¨nÓ ώeAï ¨¢ ݋n AÓÝ ¨AÓÝb A¢e ݋n ¨í¢nÏÓ [¨æ—e —¨[– ¨æÝ Ý‹n ·—AïnÏÓ A{Ýnύ íAÏe½ 2‹n 梎¨¢ [¨æ—e A—Ó¨ en[nÏݎ{ï u nÓÓn¢ÝŽA——ïb en[—AÏn ŽÝÓn—{ ¨æÝ ¨{ ݋n Qæӎ¢nÓÓ ¨{ Ïn·ÏnÓn¢ÝŽ¢‚ ·—AïnÏÓ½ 2‹n ·—AïnÏÓ í¨æ—e ݋n¢ ‚Žìn æ· Ý‹nŽÏ ώ‚‹ÝÓ æ¢enÏ —AQ¨Ï —Aí A¢e

 -1 ‡ 7-± "

/$90O 04!!:0½ $

ÝA–n ݋nŽÏ [‹A¢[nÓ Ž¢ [¨æÏÝ æ¢enÏ A¢ÝŽÝÏæÓÝ —Aí½ :‹AÝnìnÏ ‹A··n¢Ó ݋ŽÓ ínn– [¨æ—e [AæÓn ݋n [¨æ¢ÝÏïÌÓ ¨ÓÝ ·¨·æ—AÏ Ó·¨ÏÝ Ý¨ —¨Ón Ïn‚ æ—AύÓnAÓ¨¢ ‚AnÓ Ý¨ A í¨Ï– Óݨ··A‚n {¨Ï ݋n {ŽÏÓÝ ÝŽn ӎ¢[n ¯¤s×½ $Ïb ·nϋA·Ób nìnÏï Ý‹Ž¢‚ [¨æ—e Qn ÏnÓ¨—ìne Qï A¢A‚nn¢Ý A¢e —AQ¨Ï Ž¢ A¢ Ž¢eæÓÝÏï íŽÝ‹ Ïnìn¢ænÓ Ý¨··Ž¢‚ k¤ QŽ——Ž¨¢ A¢¢æA——ï½ æ{{A—¨ Ž——Ó ÓA{nÝï n¨Ï‚n :Ž—Ó¨¢ u 틨ÌÓ ¢¨Ý Ž¢ì¨—ìne Ž¢ ݋n ¢n‚¨ÝŽAݎ¨¢Ó QæÝ ŽÓ ‚nÝݎ¢‚ æ·eAÝnÓ {Ϩ ݋n 梎¨¢ AÓ ‹ŽÓ ÝnAÌÓ !- Ïn·ÏnÓn¢ÝAݎìn u e¨nÓ¢ÌÝ nî·n[Ý A ¢ní enA— Qï ݋n enAe—Ž¢n½ ÉìnÏï݋Ž¢‚ ̝ Ýn——Ž¢‚ ï ‚æïÓ ŽÓa -Ïn ·AÏn ݋ŽÓ ώeAï {¨Ï ݋n ÓÝAÏÝ ¨{ A —¨[–¨æÝbÊ :Ž—Ó¨¢ ÓAŽe½ É [nÏÝAŽ¢—ï e¨¢ÌÝ Qn—Žnìn A enA— 펗— Qn ÏnA[‹ne Qï 2‹æÏÓeAï Že¢Ž‚‹Ý½ 2‹AÝÌÓ í‹AÝ {nn— Ž¢ ï ‹nAÏݽ ‹Aìn ¢¨Ý Ïn [nŽìne A¢ï Ž¢eŽ[Aݎ¨¢ ¹{Ϩ ݋n 梎¨¢º ݋AÝ ínÌÏn [—¨Ón ݨ A enA—½Ê ¢ A Ï旎¢‚ 2ænÓeAï ݋AÝ [¨æ—e ‹Aìn A ӎ‚ ¢Ž{Ž[A¢Ý QnAώ¢‚ ¨¢ ݋n ÝA—–Ób 4½0½ ŽÓÝώ[Ý

¨æÏÝ •æe‚n AìŽe ¨Ýï Ž¢ Ž¢¢nA·¨—ŽÓ ӎene íŽÝ‹ ݋n 梎¨¢ Qï ¨ìnÏÏ旎¢‚ A Ó·n[ŽA— AÓÝnÏÌÓ nQ½ ¯ en[ŽÓŽ¨¢ ݨ Ïn•n[Ý Ý‹n !-ÌÓ ÏnÄænÓÝ Ý‹AÝ k€ QŽ——Ž¨¢ Ž¢ äõ¯¯ ·Aï

-—nAÓn Ónn !b -A‚n ä

U Öi ͝ ͝˜ˆ}…Í¾Ä >Íi ͈¬‡vv] ͅi

}}ˆi “i˜¾Ä …“i L>ĎiÍL> }>“i >}>ˆ˜ÄÍ 1Í>… -Í>Íi ݈ ˜Í i˜` ˆ˜ ͈“i ͝ “>Ži ͅi -֘‡ iÝÄ ¬Áˆ˜Í `i>`ˆ˜i± } ˜ ͝ ÝÝݱ VÄ֘‡˜iÝıV“ vÁ > }>“i ÁiV>¬] >˜` ͝ V…iVŽ ÖÄ ÖÍ ˜ >ViLŽ >˜` /݈ÍÍiÁ±

ZeìA¢[n ¨{ ݨeAïÌÓ ‚ ‚Žn n¢ÌÓ ‚An -A‚n ä ¨ÏnÏ ‹nAe [¨A[‹ /n‚‚Žn 2‹næÓ ‹Ae en[Žene ݨ Ón¢e AÓݎ——¨ ݨ ·Ïn· Ó[‹¨¨— Ž¢ ‹¨·nÓ ‹n í¨æ—e ÏnÝæÏ¢ ݨ ! 04 {¨——¨íŽ¢‚ A ïnAÏ AíAï½ ÉnÌÓ ‹Ae A ‚ÏnAÝ [AÏnnÏ {¨Ï A –Že ݋AÝ íAÓ Ž¢ŽÝŽA——ï ¢¨Ý nìn¢ ‚¨Ž¢‚ ݨ ‚¨ ݨ [¨——n‚n ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ïnAÏbÊ ‚‚ŽnÓ [¨A[‹ AÏ쎢 n¢óŽnÓ ÓAŽe½ É —¨¨– QA[– A¢e A •æÓÝ ìnÏï ݋A¢–{æ— ín QÏ¨æ‚‹Ý ‹Ž ‹nÏn ώ‚‹Ý AíAï ݨ ‹n—· æÓ íŽ¢ ‚AnÓ A¢e [¨¢ÝώQæÝn ݨ í‹AÝ ín AÏn ÝÏ‚ ݨ Q掗e½Ê

AÓݎ——¨ A··nAÏne Ž¢ ¯s ‚AnÓ AÓ A

-—nAÓn Ónn 02$b -A‚n ä

- ", ",

AӖnÝQA——

! U¢eŽA¢A ¯õ¤b ¨—en¢ 0ÝAÝn ¯õõ U$ϗA¢e¨ ¯¯Øb !ní <¨Ï– ¯¯õ U A——AÓ ¯õ¯b -‹Ž—Aen—·‹ŽA ¤ß U2¨Ï¨¢Ý¨ ¤Øb !ní $ϗnA¢Ó ¤õ U0A¢ ¢Ý¨¢Ž¨ AÝ n·‹ŽÓb —AÝn U nÝϨŽÝ AÝ Ž—íAæ–nnb —AÝn U½½ A–nÏÓ AÝ Ž¢¢nÓ¨ÝAb —AÝn U¨æÓݨ¢ AÝ -¨ÏݗA¢eb —AÝn

! 2¨· ä} n¢ U!¨½ ¯ $‹Ž¨ 0ÝAÝn AÝ -n¢¢ 0ÝAÝnb —AÝn U!¨½ Ø -æÏeæn ×}b ——Ž¢¨ŽÓ Ø× U!¨½ ¤ 0A¢ Žn‚¨ 0ÝAÝn AÝ :精Ž¢‚b —AÝn U!¨½ ¯€ —¨ÏŽeA ×sb —AQAA }¯

U!¨½ äõ n¢Ýæ[–ï

ìÓ½ !¨½ ä¯ 9A¢enÏQŽ—Ýb —AÝn

U!nQÏAӖA ؤb !¨½ ää

ŽÓÓ¨æώ }s

¨[–nï !

U æ{{A—¨ ßb

!½<½ /A¢‚nÏÓ ä

U:AӋŽ¢‚ݨ¢ äb

!½<½ ӗA¢enÏÓ ¯ ¹$2º

U AϨ—Ž¢A äb —¨ÏŽeA ¯

U ¨¢ÝÏnA— ßb ݗA¢ÝA ¯

U ¨Óݨ¢ ¯b $ÝÝAíA õ

U A—‚AÏï

AÝ 0ݽ ¨æŽÓb —AÝn

U A——AÓ

AÝ -‹¨n¢Žîb —AÝn

U!AӋ쎗—n

AÝ e¨¢Ý¨¢b —AÝn

U ¨—æQæÓ

AÝ 9A¢[¨æìnÏb —AÝn

U ¨—¨ÏAe¨

AÝ 0A¢ ¨Ónb —AÝn


Ô U :ne¢nÓeAïb

AÏ[‹ äb äõ¯¯

 , }}ˆi vÍL> ¬>ßiÁ V>¬ÄiÄ >Í ÝÁŽÖÍ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— ·—AïnÏ Ž–n <¨[ŽæÓ íAÓ ÝA–n¢ ݨ ¨æ¢ÝAŽ¢ 9Žní /n‚Ž¨¢A— neŽ[A— n¢ÝnÏ A{ÝnÏ [¨——A·ÓŽ¢‚ AÝ A ÝnA í¨Ï–¨æÝ ¨¢ nQ½ ¯×b A[[¨ÏeŽ¢‚ ݨ ݋n !¨Ï݋ínÓÝ nÏA—e ¨{ [n¢Ïï

¨æ¢Ýïb ——½ <¨[ŽæÓ [¨——A·Óne íŽÝ‹ A Ýn ·nÏAÝæÏn ¨{ ¯õ× en‚ÏnnÓ½ ŽÓ —Žì nÏ A¢e –Že¢nïÓ Óݨ··ne {æ¢[ ݎ¨¢Ž¢‚b A[[¨ÏeŽ¢‚ ݨ ‹ŽÓ ‚ÏA¢e {A݋nÏ Ž—— <¨[ŽæÓ½ É Ž–nÌÓ —ŽìnÏ ŽÓ A—¨ÓÝ {旗ï {æ¢[ݎ¨¢Ž¢‚ A‚AŽ¢bÊ íϨÝn <¨[ŽæÓÌ ‚ÏA¢e·AÏn¢ÝÓ Ž¢ A ¨¢ eAï nAŽ— ݨ ݋n !¨Ï݋ínÓÝ nÏA—e½ ÉŽÓ –Že¢nïÌÓ ‹Aìn A íAï ݨ ‚¨½ n ŽÓ AQ—n ݨ ¨ìn æώ¢n ݋Ϩ悋 ¨¢ ŽÝÌÓ ¨í¢ QæÝ Ý‹n –Že¢nïÌÓ ‹Aìn ¢¨Ý ÏnÝæÏ¢ne {旗ïb ïnݽ 2‹nï AÏn ÝA—–Ž¢‚ AQ¨æÝ ¨ìŽ¢‚ ‹Ž ¨æÝ ¨{ ݋n ‹¨Ó·ŽÝA— ݨ A Ïn‹AQ [n¢ÝnÏ í‹nÏn ‹n [A¢ ‚nÝ eŽA—ïÓŽÓ AÓ ¢nnene½ Én ŽÓ íA—–Ž¢‚ A¢e ‹AÓ ÓÝAÏݍ ne A {ŽÝ¢nÓÓ Ï¨æݎ¢n ¹A{ÝnÏ —Aï Ž¢‚ Ž¢ Qne {¨Ï A—¨ÓÝ Ýí¨ ínn–Óº½ 2‹A¢– ï¨æ A—— {¨Ï ݋n ·ÏAïnÏÓ A¢e ·—nAÓn [¨¢ÝŽ¢æn½Ê <¨[ŽæÓ A··nAÏne Ž¢ ݋Ïnn ‚AnÓ —AÓÝ ïnAÏ {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓb ‹ŽÓ Ó¨·‹¨¨Ïn [A·AŽ‚¢b AÓ A Ó·n[ŽA— ÝnAÓ ·—AïnϽ

}}ˆiÄ Ä͈ ˜ ¤åͅ >vÍiÁ >ß Ô 0!2 /2b A—Ž{½ u 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn í¨n¢ÌÓ ‚¨—{ ÝnA ÏnAŽ¢Ó Ž¢ ¯õ݋ ·—A[n A{ÝnÏ Aï ä ¨{ ݋n Ï探:Aìn ¢ìŽÝAݎ¨¢A— Ž¢ 0A¢ÝA —AώÝAb A—Ž{½ AÝ Ý‹n /¨QŽ¢Ó¨¢ /A¢[‹ ¨—{ —æQ½ ! 04 Ón¢Ž¨Ï ·Ž¢·¨Ï¢ 0íAÓ[‹æݨ —nAeÓ Ý‹n ‚‚ŽnÓ AÝ }¨ìnύ·AÏ ×× A¢e ŽÓ [æÏÏn¢Ý—ï ݎne {¨Ï äõ݋ ·—A[n íŽÝ‹ 0A¢

Žn‚¨ 0ÝAÝnÌÓ Ž¢A —Aϖ A¢e ώó¨¢AÌÓ —n•A¢eÏA —A¢nóA½ 2‹ŽÏeÏA¢–ne 4 ‹¨—eÓ ¨¢ ݨ ݋n ݨ· Ó·¨Ý ¨{ ݋n ÝnA —nAenÏQ¨AÏe A{ÝnÏ /¨æ¢e ä AÝ ¯ æ¢enύ·AÏ ä¤€½ 4 •æ¢Ž¨Ï 0Ýn·‹A¢Žn ¨¢¨ A¢e 2nîAÓ {ÏnӋA¢ /nQn[[A nn n¢ ݋A AÏn ݎne {¨Ï {ŽÏÓÝ ·—A[n ¨¢ ݋n Ž¢eŽìŽeæA— —nAenÏ Q¨AÏe½ u0梍!níÓ Ïn·¨ÏÝÓ$!2!4 /$," * ¤

-1 Ä͈ >ˆÜi vÁ ± Ô Äii` ˆ˜ 7

}}ˆiÄ “>ß Li ݈ͅÖÍ ,>…“>˜] ˆi˜Ý>ÍiÁ vÁ 1Í>… -Í>Íi }>“i ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

/$90O 04!!:0½ $

0 /4 0 u 2‹n {¨ÏAÝ ¨{ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n 2¨æÏ¢A n¢Ý {¨Ï[nÓ [¨A[‹nÓ Ý¨ A··Ï¨A[‹ ‚AnÓ eŽ{{nÏn¢Ý—ï½ 0Ž¢[n ݋n ݨ· Ýí¨ ÓnneÓ Ïn[nŽìn Aæݨ Aݎ[ QnÏÝ‹Ó Ž¢Ý¨ ݋n ÓnŽ{Ž¢A—Ó ¨{ ¢nîÝ ínn–ÌÓ Ý¨æÏ¢An¢Ý Ž¢ AÓ 9n‚AÓb !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn n¢ÌÓ QAӖnÝQA—— [¨A[‹ AÏ쎢 n¢óŽnÓ –¢¨íÓ Ý‹ŽÓ ínn–ÌÓ ‹¨n ‚AnÓ A‚AŽ¢ÓÝ 4ÝA‹ 0ÝAÝn A¢e !nìAeA —¨¨ —AςnÏ Ý‹A¢ Ž¢ ݋n ·AÓݽ ɨŽ¢‚ Ž¢Ý¨ ݋nÓn ‚AnÓb ï¨æ ‹Aìn Ó¨n݋Ž¢‚ ݨ ·—Aï {¨Ïb 틎[‹ ŽÓ ¢Ž[nbÊ ÓAŽe n¢óŽnÓb 틨Ón ÝnA ŽÓ ¯€¯} ¨ìnÏA—— A¢e sØ Ž¢ ݋n : ½ É:n ‹Aìn ‹Ae Ó¨n —æ[– A—¨¢‚ ݋n íAï ݋n ¨Ý‹nÏ ‚AnÓ ‹Aìn ‚¨¢nb QæÝ ín ‹Aìn ·æÝ ¨æÏÓn—ìnÓ Ž¢ ݋n ·¨ÓŽÝŽ¨¢ ݨ ‹Aìn ¨¢n ¨Ï Ýí¨ QïnÓ Ó¨ ݋AÝÌÓ í‹AÝ ï¨æ AÏn ·—A‚ {¨Ï ¢¨í½Ê ! 04 ·—AïnÏÓ ÏnAŽ¢ [¨¢{Žen¢Ý ݋nï [A¢ Ïn·nAÝ AÓ Ý¨æÏ¢An¢Ý [‹A·Ž¨¢Ó½ 2‹nï A—Ó¨ –¢¨í ‹¨í æ[‹ nAӎnÏ ·—A‚ Ýí¨ ‚AnÓ [A¢ Qn [¨·AÏne ݨ ·—A‚

i˜

$!2!4 /$

n¢ÝÓ {Ϩ ¢nÝí¨Ï–Ó ݨ ݋n —nA‚æn Qn ·—A[ne Ž¢ nÓ[Ï¨í Ž{ ݋nÏn ŽÓ A —¨[–¨æݽ

¨Ýïb 틨 ‹AÓ •æώÓeŽ[ݎ¨¢ ¨ìnÏ ! —AQ¨Ï AÝÝnÏÓb ÓAŽe ݋nÏn 펗— Qn A ‹nAώ¢‚ ݨ enÝnύ Ž¢n í‹AÝ Ó‹¨æ—e ‹A··n¢ ݨ ݋AÝ ¨¢nï½ 2‹n eAÝn ¨{ ݋n ‹nAώ¢‚ íAÓ¢ÌÝ A¢¢¨æ¢[ne½ 2‹n ! ·—Aïne e¨í¢ ݋n Ž ·¨ÏÝA¢[n ¨{ ¨ÝïÌÓ en[ŽÓŽ¨¢½ 2‹n 梎¨¢ ŽÓÓæne A ÓÝAÝnn¢Ý [A——Ž¢‚ ŽÝ ɎÏÏn{æÝAQ—n nìŽen¢[n ݋AÝ ¨í¢nÏÓ ‹Ae A ·ÏnneŽÝAÝne ·—A¢ ݨ —¨[– ¨æÝ ·—AïnÏÓ A¢e {A¢Ó {¨Ï ¨Ïn ݋A¢ Ýí¨ ïnAÏÓ½Ê 2‹n 梎¨¢ A[[æÓne ݋n ! ¨{ ÓÝÏæ[Ýæώ¢‚ 29 [¨¢ÝÏA[ÝÓ A‚Ïnne ݨ Ž¢ äõõ¤ A¢e äõ¯õ Ó¨ ¨í¢nÏÓ í¨æ—e Qn ‚æAÏA¢Ýnne ¨¢nï nìn¢ Ž{ ݋nÏn ínÏn A í¨Ï– Óݨ· ·A‚n Ž¢ äõ¯¯ u 틎—n ¢¨Ý ‚nÝݎ¢‚ ݋n ¨ÓÝ Ïnìn¢æn ·¨ÓӎQ—n Ž¢ ¨Ý‹ nÏ ÓnAÓ¨¢Ób í‹n¢ Ž¢[¨n í¨æ—e ¢nne ݨ Qn ӋAÏne íŽÝ‹ ·—AïnÏÓ½ 2‹n 梎¨¢ Aςæne ݋ŽÓ 쎨—Aݍ ne A¢ A‚Ïnnn¢Ý QnÝínn¢ ݋n ӎenÓ Ý‹AÝ ÓAïÓ Ý‹n ! æÓÝ A–n ‚¨¨e{AŽÝ‹ n{{¨ÏÝÓ Ý¨ Aî ŽŽón Ïnìn¢æn {¨Ï ·—AïnÏÓ½ 2‹n !- A—Ó¨ ÓAŽe A¢ï í¨Ï– Óݨ· ·A‚n [—AæÓnÓ Ž¢ 29 enA—Ó ‚æAύ A¢Ýnne ÉíAÏ [‹nÓÝÊ Ž¢[¨n {¨Ï ݋n !b ‚ŽìŽ¢‚ ŽÝ A¢ æ¢{AŽÏ Ae ìA¢ÝA‚n Ž¢ —AQ¨Ï ÝA—–Ó½ 2‹n QŽ‚‚nÓÝ Óݎ[–Ž¢‚ ·¨Ž¢Ý A—— A—¨¢‚ ‹AÓ Qnn¢ ‹¨í ݨ eŽìŽen ݋n —nA‚ænÌÓ Ïnìn¢ænÓb Ž¢[—æeŽ¢‚ í‹AÝ [æÝ ÝnA ¨í¢nÏÓ Ó‹¨æ—e ‚nÝ æ· {Ϩ¢Ý ݨ ‹n—· [¨ìnÏ [nύ ÝAŽ¢ [¨ÓÝÓb Óæ[‹ AÓ ÓÝAeŽæ [¨¢ ÓÝÏæ[ݎ¨¢½ 4¢enÏ Ý‹n ¨—e enA—b ¨í¢nÏÓ ‚¨Ý k¯ QŽ——Ž¨¢ ¨{{ ݋n ݨ·½ 2‹nï n¢ÝnÏne ݋nÓn ¢n‚¨ÝŽAݎ¨¢Ó Ónn–Ž¢‚ ݨ e¨æQ—n ݋Aݽ ¨¢‚ ݋n ¨Ý‹nÏ Ý¨·Ž[Óa A Ϩ¨– Žn íA‚n Ó[A—nÖ Ý‹n ¨í¢nÏÓÌ ·æӋ ݨ nî·A¢e ݋n Ïn‚æ—AÏ ÓnAÓ¨¢ {Ϩ ¯Ø ‚AnÓ Ý¨ ¯s 틎—n Ïneæ[Ž¢‚ ݋n ·ÏnÓnAÓ¨¢ Qï Ýí¨ ‚AnÓÖ A¢e Qn¢n{ŽÝÓ {¨Ï ÏnݎÏne ·—AïnÏÓ½ É:‹AÝÌÓ Ý‹n í¨Ïe ínÌÏn æӎ¢‚ ώ‚‹Ý ¢¨íÅ Ë Aæݎ¨æÓ—ï ¨·ÝŽ ŽÓݎ[bÌ Ê 0nAÝݗn 0nA‹Aí–Ó ‚æAÏe

‹nÓÝnÏ -ŽÝÝÓ 2ænÓeAï½ 2‹n ßä ÝnAÓÌ ¨í¢nÏÓ AÏn Ó[‹ne æ—ne ݨ nnÝ Ý¨eAï A¢e 2‹æÏÓeAï AÝ A ‹¨Ýn— Ž¢ ‹A¢ÝŽ——ïb 9A½b {¨Ï 淍 eAÝnÓ ¨¢ ݋n ¢n‚¨ÝŽAݎ¨¢Ó½ 2‹n —nA‚æn nÓݎAÝnÓ Ý‹nÏn í¨æ—e Qn A [æÝ Ž¢ ‚ϨÓÓ Ïnì n¢ænÓ ¨{ kß}õ Ž——Ž¨¢ Ž{ ݋nÏnÌÓ ¢¨ ¢ní Qï æ‚æÓÝb Qn{¨Ïn ݋n ·ÏnÓnAÓ¨¢ ÓÝAÏÝÓb A¢e A —¨ÓÓ ¨{ Ïnìn¢ænÓ Ý¨ÝA—Ž¢‚ k¯ QŽ——Ž¨¢ Ž{ ¢¨ ¢ní [¨¢ÝÏA[Ý ŽÓ Ž¢ ·—A[n 梍 ݎ— 0n·ÝnQnϽ ¢e Ž{ Ïn‚æ—AύÓnAÓ¨¢ ‚AnÓ AÏn —¨ÓÝ Ž¢ äõ¯¯b ݋n ! {Ž‚æÏnÓ Ïnìn¢æn —¨ÓÓnÓ í¨æ—e A¨æ¢Ý ݨ AQ¨æÝ k€õõ Ž——Ž¨¢ ·nÏ ínn–½

}}ˆi >“i`>ß U7…\ iÝ iވV -Í>Íi ®¤{‡¤x] n‡É¯ Üı ± Ôx 1Í>… -Í>Íi ®ÔɇÏ] ¤Ï‡¤¯

U7…i˜\ š ¬±“± ͝˜ˆ}…Í U7…iÁi\ *>˜ “iÁˆV>˜ i˜ÍiÁ U,>`ˆ\ ¤å{ ,/‡Ç šn±È 

-¬>˜ˆÄ…

U/6\ -* Ô

{¨æÏ ‚AnÓ Ž¢ {¨æÏ ¢Ž‚‹ÝÓ {¨Ï A¢ ! 2¨æÏ¢An¢Ý A··nAÏA¢[n½ É ݋Ž¢– ŽÝ í¨æ—e Qn ‚¨¨e {¨Ï æÓ Ý¨ ‚nÝ Ý‹AÝ !¨½ ä Ónne Qn[AæÓn ï¨æ ‚nÝ Ý‹¨Ón QïnÓbÊ ‚‚ŽnÓ Ón¢Ž¨Ï ‚æAÏe ¨Ïe¨ AÓݎ— —¨ ÓAŽe½ É æÝ ín AÏn •æÓÝ ÝÏ‚ ݨ ‚nÝ QA[– ¨¢ ÝÏA[– ‹nÏn AÝ ‹¨n½Ê 2‹n Ó[n¢Aώ¨ ŽÓ ӎ·—n½ 0ínn· ݋nŽÏ —AÓÝ Ýí¨ ‚AnÓ AÝ ‹¨n A‚AŽ¢ÓÝ 4ÝA‹ 0ÝAÝn ¹¤ ·½½b ݨ¢Ž‚‹Ý ¨¢ 0 -!äº A¢e !nìAeA ¹0AÝæÏeAï AÝ × ·½½º A¢e ݋n ‚‚ŽnÓ í¨æ—e ¨í¢ ݋n ݎnQÏnA–nÏ ¨ìnÏ ¨ŽÓn 0ÝAÝn {¨Ï ݋n !¨½ ä Ónne A¢e A ¯õ ·½½b 0-!ä ÓnŽ{Ž¢A— ݎ·¨{{ ¨¢ AÏ[‹ ¯¯½ ! 04 [¨æ—e Óݎ—— nAÏ¢ ݋n !¨½ ä íŽÝ‹ A —¨ÓÓ ¨¢ 0AÝæÏeAïb QæÝ A—— ·¨Ýn¢ÝŽA— ݎnQÏnA–nÏ Ó[n¢Aώ¨Ó ÏnÄæŽÏn ݋n ‚‚ŽnÓ Ý¨ QnAÝ !¨½ ä} 4ÝA‹ 0ÝAÝn ݨ¢Ž‚‹Ý½ É4ÝA‹ 0ÝAÝn ŽÓ ·—A‚ ‚ÏnAÝ QA——bÊ n¢

- ¯

0n¢n‚A—Ö A¢e ¨‹A¢¢nÓQæςb 0¨æ݋ {ώ[A½ ‹Aìn ¢¨Ý‹Ž¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ {¨ÏnŽ‚¢ QAӖnÝQA—— ·—AïnÏÓb QæÝ Qn—Žnìn A ÏnAÓ¨¢ AÝÝn¢eA¢[n ‹AÓ Qnn¢ e¨í¢ ݋ŽÓ ïnAÏ ŽÓ Qn[AæÓn {A¢Ó [A¢ÌÝ Ïn—AÝn ݨ ݋n ·Ï¨eæ[Ý ¨¢ ݋n {—¨¨Ï½ 2‹AÝ Ó¨{Ý¢nÓÓb [¨æ·—ne íŽÝ‹ ·Ï¨•n[Ý ·—AïnÏÓ Óݎ—— —nAÏ¢ Ž¢‚ ݋n ‚Anb ‹AÓ [ÏnAÝne A eŽÓ[¨¢¢n[Ý íŽÝ‹ ‚‚Žn QAӍ –nÝQA—— {A¢Ób 틨 íA¢Ý ݨ Ónn A ÓÝï—n ¨{ ·—Aï u [¨·nݍ ŽÝŽìn ݨ悋¢nÓÓ QnŽ¢‚ AÝ Ý‹n {¨Ïn{Ϩ¢Ý u ݋AÝ Ý‹nï [A¢ Ïn —AÝn ݨ½ 2‹n ÝnAÌÓ QnÓÝ ·—AïnÏb 2Ϩï Ž——n¢íAÝnÏb ŽÓ A {¨ÏíAÏe íŽÝ‹ A¢ AÏÏAï ¨{ ӖŽ——Ó½ nÌÓ Ó¨n¨¢n 틨 [¨æ—e Ϩ—— ¨æÝ ¨{ Qne A¢e eϨ· äõ ·¨Ž¢ÝÓ ¨¢ A¢ ¨··¨¢n¢Ý½ æÝ Ó¨n ¢Ž‚‹ÝÓ ŽÝ ÓnnÓ —Ž–n ‹n A[ÝæA——ï eŽe •æÓÝ Ï¨—— ¨æÝ ¨{ Qneb ·—A‚ íŽÝ‹ A —A[– ¨{ ‹æ¢‚nÏb ¨Ïn [¨¢Ýn¢Ý ݨ ‹¨ŽÓÝ ß ·¨Ž¢Ý Ӌ¨ÝÓ Ý‹A¢ ݨ Qn[¨n ݋n ·ÏnŽnÏ Ó[¨ÏnÏ Ž¢ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n½ ¢e ݋ŽÓ ŽÓ A¢¨Ý‹nÏ ·Ï¨Q—n½ 2nAÓ nQ¨eï ݋nŽÏ —nAenÏb A¢e Ž¢ ݋ŽÓ [AÓn ݋n ‚

óŽnÓ ÓAŽe½ É{ ‹Ae ݋n ¢æQnÏ ¨{ Ón¢Ž¨ÏÓ Ý‹AÝ ¹4ÝA‹ 0ÝAÝn [¨A[‹ 0Ýní ¨Ïώ——º ‹Ae A¢e eŽe¢ÌÝ ‹Aìn A ‚¨¨e ÓnAÓ¨¢b í¨æ—e Qn ·ÏnÝÝï e¨í¢½ æÝ Ý‹AÝÌÓ ¢¨Ý ݋n [AÓn½Ê 4ÝA‹ 0ÝAÝn ŽÓ äØß ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢ A¢e ¯ß ¯ Ž¢ : ·—Aïb QæÝ Ý‹n ‚‚ŽnÓ AÏn ؍¯ AÝ Ý‹n -A¢  A‚AŽ¢ÓÝ 4ÝA‹ 0ÝAÝn eæώ¢‚ : ·—Aï½ ! 04 ŽÓ ؍õ Ž¢ —nA‚æn ‚AnÓ AÝ ‹¨n ݋ŽÓ ÓnAÓ¨¢½ ÉÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ ‹n—· æÓ ·Ïn·AÏn {¨Ï ݋n : ݨ¨bÊ AÓݎ——¨ ÓAŽe½ É{ ín ·—Aï ‹¨í ín –¢¨í ‹¨í ݨ ·—Aï A¢e ín A–n ŽÝ ݨ ݋n : ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·b ̝ ·ÏnÝÝï ÓæÏn ín í¨æ—e n¢e æ· ÓnnŽ¢‚ ݋n½ nÝݎ¢‚ ݋ŽÓ ‚An Ž¢ A¢e ‚nÝݎ¢‚ A {nn— {¨Ï ݋n A‚AŽ¢ Qn{¨Ïn ݋n : ŽÓ ‚¨¨e {¨Ï æÓ ݋Ž¢–½Ê ! 04ÌÓ —AÓÝ ‹¨n —¨ÓÓ íAÓ A¢ säsõ —¨ÓÓ Ý¨ !¨Ï݋nÏ¢ ¨—¨ÏAe¨ ¨¢ nQ½ ¯¤½ 2‹n ‚‚ŽnÓ {n—— AÝ 0A¢ ¨Ón 0ÝAÝn A¢e AíAŽŽ —AÓÝ ínn–n¢e½ ! 04 •æ¢Ž¨Ï {¨ÏíAÏe A¢e —nAeŽ¢‚ Ó[¨ÏnÏ 2Ϩï Ž——n¢íAÝnÏ íAÓ —ŽŽÝne ݨ ä {¨Ï¯õ Ӌ¨¨ÝŽ¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ AíAŽŽ½ Ž——n¢íA ÝnÏ ÓAŽe ‹n ÏnA‚‚ÏAìAÝne A ݋æQ Ž¢•æÏï ¨¢ ‹ŽÓ Ӌ¨¨ÝŽ¢‚ ‹A¢e A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n :Aύ ώ¨ÏÓ½ É •Ane ŽÝ A‚AŽ¢ÓÝ AíAŽŽbÊ ÓAŽe Ž——n¢íAÝnÏb 틨 ŽÓ ݋Ïnn ·¨Ž¢ÝÓ Ó‹ï ¨{ ¯bõõõ AÝ ! 04½ ÉÝ ÏnÓ¢¨ íAÓ Ý‹n {ŽÏÓÝ ÝŽn eŽe ŽÝ½ Ý íAÓ Óí¨——n¢ A¢e íAÓ ÏnA— —ï Ó¨Ïn QæÝ ŽÝÌÓ {nn—Ž¢‚ ‚¨¨e ¢¨í½ •æÓÝ ‚¨Ý Ó¨n Ӌ¨ÝÓ æ· A¢e ŽÝ {nn—Ó $½ /Ž‚‹Ý ¢¨í ŽÝÌÓ Óݎ—— æ· Ž¢ ݋n AŽÏ½ Ý {n—Ý ‚¨¨e Ӌ¨¨ÝŽ¢‚ QæÝ ín 펗— Ónn ‹¨í ·ÏA[ݎ[n ‚¨nÓ½Ê

‚ŽnÓÌ —nAenÏÓ ‹Aìn Qnn¢ ݋nŽÏ ·—AïnÏÓ½ :n¢en—— [Ž¢nÓb ݋n ¨ÓÝ Žen¢ÝŽ{ŽAQ—n A¢e [‹AώӍ Aݎ[ nQnÏ ¨¢ ݋n ÝnAb QϨ–n ‹ŽÓ {¨¨Ý Ž¢ ÝÏAŽ¢Ž¢‚ [A· A¢e nìn¢ÝæA——ï ín¢Ý ݋n ÏneӋŽÏÝ Ï¨æÝn½ :n¢en—— í¨æ—e Qn ݋n ‚‚ŽnÓÌ QnÓÝ ·—AïnÏ Ž{ ‹n ínÏn ‹nA—Ý‹ï u ‹n ·—AïÓ A——¨æÝ A—— ݋n ݎn A¢e ‹ŽÓ ÓÝï—n ŽÓ [¨¢ÝA‚Ž¨æÓ A¨¢‚ÓÝ ·—AïnÏÓ A¢e ݋n {A¢Ó u A¢e í¨æ—e Qn ݋n ÝnAÌÓ ÓÝæÏeï QA[–Q¨¢n½ :ŽÝ‹¨æÝ ‹Žb ݋nïÌÏn íŽÝ‹¨æÝ Ý‹nŽÏ ‹nAÏݽ 2í¨ ¨Ïn –nï ·—AïnÏÓ —n{Ý eæώ¢‚ ݋n ¨{{ÓnAÓ¨¢ u Ӌ¨¨ÝŽ¢‚ ‚æAÏeÓ ¨¢A݋A¢ ŽQÓ¨¢ A¢e A‹AÏ <¨æ¢‚½ ¨Ý‹ ínÏn Ó[¨ÏŽ¢‚ AÓÓAÓӎ¢Ó 틨 Ž¢•n[Ýne ݋n ÝnA íŽÝ‹ ne‚n A¢e ·nÏÓ¨¢A—ŽÝï½ -n¨·—n [A¢ ÓAï í‹AÝ Ý‹nï íA¢Ý AQ¨æÝ <¨æ¢‚b QæÝ ‹n íAÓ A [¨·nÝŽÝ¨Ï í‹¨ ·Ï¨ìŽene A QA—A¢[n ݨ ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe nÏ¢ÓÝ AϨ[‹nb A ¨Ïn ·AÓӎìn ·—AïnÏ í‹¨ {ŽÝÓ Ž¢ ¢Ž[n—ï ¢nîÝ Ý¨ A {ŽÏn[ÏA[–nÏ ÏnAeï ݨ QæÏÓݽ ŽÓÓ <¨æ¢‚ÌÓ Ýn¢A[ŽÝï A¢e ݋Ž¢– ݋n ‚‚ŽnÓ QA[–[¨æÏÝ e¨nÓ AÓ ín——½ :ŽÝ‹¨æÝ [Ž¢nÓ ¨Ï <¨æ¢‚b 틨 Q¨Ý‹ íÏA··ne æ· Ý‹nŽÏ •æ¢Ž¨Ï ÓnAÓ¨¢Ó —AÓÝ ïnAÏb ݋n ÝnA ‹AÓ •æÓÝ ¨¢n Ón¢ Ž¨Ï ¨¢ ŽÝÓ A[ݎìn ϨÓÝnÏb ¨Ïe¨ AÓݎ——¨½ 2‹n ÝÏA¢Ó—Aݎ¨¢ ŽÓ A ï¨æ¢‚ ÝnA íŽÝ‹ A ï¨æ¢‚ [¨A[‹ u AÏ쎢 n¢óŽnÓ

ÉìnÏïQ¨eï ín ·—Aï ·æÝÓ Ý‹nŽÏ QnÓÝb ݨ悋nÓÝ ·nώnÝnÏ en{n¢enÏ ¨¢ ‹nÏbÊ

Aώ¢ 0·n¢[n ÓAŽe½ É0‹nÌÓ Qnn¢ QnAÝ æ·b ‹n—e A¢e ·æ——ne A¢e ŽÝÌÓ Qnn¢ A ÓÝÏ悂—n AÝ ÝŽnÓ½ 2‹nÏnÌÓ Qnn¢ ¹QA¢‚ne æ·º A¢–—nÓb n—Q¨íÓ½ 0‹nÌÓ ¢nìnÏ ÝA–n¢ A eAï ¨{{b ·—Aï Ž¢‚ ßõÓ¨n݋Ž¢‚ Ž¢æÝnÓ A ‚An½Ê 0‹n [¨·nÝne ݋Ϩ悋 ӎ[–¢nÓÓ ‹nÏ Ó¨·‹¨¨Ïn ïnAÏ A¢e ŽÓÓne {Žìn ‚AnÓ Ý‹ŽÓ ÓnAÓ¨¢ íŽÝ‹ A [¨¢[æÓӎ¨¢½ Ý Ý‹n ¨ n¢Ýb ӋnÌÓ Ó·¨Ïݎ¢‚ A Q—A[– nïn {Ϩ A ‹nAe QæÝÝ Ó‹n Ïn[nŽìne eæώ¢‚ A Ïn[n¢Ý ‚An AÝ !nìAeA½ A[‹ ݎnb ӋnÌÓ ·Ž[–ne ‹nÏÓn—{ ¨{{ ݋n AÝ A¢e e¨¢n nìnÏï݋Ž¢‚ Ž¢ ‹nÏ ·¨ínÏ Ý¨ A–n ݋n ‚‚ŽnÓ A 펢¢nϽ É0‹n ·æӋnÓ Ý‹Ï¨æ‚‹ nìnÏï݋Ž¢‚bÊ ÓAŽe ! 04 {¨ÏíAÏe ώ[A 0A¢[‹nó½ É2‹n ¨eeÓ AÏn A‚AŽ¢ÓÝ ‹nÏ A —¨Ý ¨{ ݋n ݎnb A¢e Ӌn ÓnnÓ ݨ [¨n ¨æÝ ¨¢ ݨ·½Ê ¢ Ž¢Ýn——Ž‚n¢Ý ·—AïnÏb AeŽÓ¨¢ 0·n¢[n í¨æ—e Qn [—AÓӎ{Žne AÓ A Ó[¨ÏŽ¢‚ ·¨Ž¢Ý ‚æAÏeb A ‚AnA¢A‚nÏ í‹¨ [A¢ ÓnÝ æ· A ÝnAAÝn QæÝ ŽÓ AÝ ‹nÏ QnÓÝ ·æÝݎ¢‚ ݋n QA—— Ž¢ ݋n ‹¨—n½ 0n—e¨ ‹AÓ Ó‹n ÝA–n¢ A¢ Ž——AeìŽÓne Ӌ¨Ý ¨Ï {¨Ï[ne ݋n ŽÓÓæn ¨¢ ݋n ¨{{n¢ÓŽìn n¢e½ !¨Ý Q—nÓÓne íŽÝ‹ ݨ·n¢e Ó·nneb Ž¢ ݋n ·AÓÝ 0·n¢[n ‹AÓ Qnn¢ ìŽ[ݎŽóne ¨¢ A en {n¢Ón ݋AÝ ‹AÓ ‹Ae ÝϨæQ—n Óݨ··Ž¢‚ eώQ Q—n·n¢nÝÏAݎ¨¢½ æÝ Ó‹n ‹AÓ A—Ó¨ Ž·Ï¨ìne ݋AÝ AÏnA ¨{ ‹nÏ ‚An ݋n ·AÓÝ Ýí¨ ïnAÏÓb æӎ¢‚ ‹nÏ ÓAììï u A¢ÝŽ[Ž·Aݎ¨¢b ·¨ÓŽÝŽ¨¢Ž¢‚ A¢e [¨æÏÝ AíAÏn¢nÓÓ½ É A—íAïÓ ·Ïn{nÏÏne ݨ ·—Aï ¨{{n¢Ón½ Ìe ·Ïn{nÏ Ý¨ Ӌ¨¨Ý ݋n QA——bÊ Ó‹n •¨–ne½ É n {n¢Ónb ·—Aï ŽÝ í‹n¢ ŽÝ AÝÝnÏÓ½ ÝÌÓ æÓæA— —ï ¨Ïn A ÝnA‹n—· ¨ÏŽn¢Ýne en{n¢Ón½Ê ¨Ï¢ Ž¢ :Ž[‹ŽÝAb A¢½b 0·n¢[n ¨ìne íŽÝ‹ ‹nÏ {AŽ—ï ݨ AÓ Ïæ[nÓ í‹n¢ Aώ¢ íAÓ ‹ŽÏne AÝ ! 04 ·ÏŽ¨Ï ݨ ݋n äõõߍõ€ [A·AŽ‚¢½

Aώ¢b A •æ¢Ž¨Ï[¨——n‚n [¨A[‹ Ž¢ A¢ÓAÓb A—íAïÓ ‹Ae A ‹A¢e Ž¢ ‹ŽÓ eA悋ÝnÏÌÓ QAӍ –nÝQA—— neæ[Aݎ¨¢b A¢e ŽÝ Ӌ¨íne í‹n¢ AeŽÓ¨¢ ݨ¨– ݋n [¨æÏÝ {¨Ï ݋n 2Ϩ•A¢Ó½ 2‹n ÝnA í¨¢ A ÓÝAÝn [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ‹nÏ {ÏnӋA¢ A¢e Ón¢Ž¨Ï ÓnAÓ¨¢Ób íŽÝ‹ 0·n¢[n AÓ Ý‹n ÝnAÌÓ ÓÝAÏݎ¢‚ ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe Q¨Ý‹ ïnAÏÓ½ 0‹n í¨æ—e ÝA–n ݋n [¨æÏÝ ŽneŽAÝn—ï AÝ ! 04 AÓ ín——b ÓæŽÝŽ¢‚ æ· {¨Ï ‹nÏ {A݋nϽ É¢ïݎn ï¨æ ‹Aìn ï¨æÏ [‹Ž—e ·—Aï {¨Ï ï¨æb ŽÝ [A¢ Qn A ݨ悋 ¢æÝbÊ ÓAŽe n{{ 2‹¨·Ó¨¢b A¢ ! 04 AÓӎÓÝA¢Ý [¨A[‹ {Ϩ ¯¤¤õ¤¯ 틨 ÏnAŽ¢Ó A Óæ··¨ÏÝnÏ ¨{ ݋n ·Ï¨‚ÏA½ É ݋Ž¢– ݋nïÌìn e¨¢n A¢ Ae ŽÏAQ—n •¨Q {¨Ï ݋n ·AÓÝ {¨æÏ ïnAÏÓ½Ê ìn¢ Ž{ ŽÝ ‹AÓ¢ÌÝ Qnn¢ nAÓï A—— ݋n ݎn½ ¢ A QAӖnÝQA—— ‹¨æÓn‹¨—eb Ó¨nݎnÓ Ý‹n ‚An [A¢ Qn A——n¢[¨·AÓӎ¢‚½ É<¨æ [A¢ ¢nìnÏ ‚nÝ AíAï {Ϩ ŽÝbÊ

Aώ¢ ÓAŽe½ É:‹n¢ ï¨æÌÏn ݨ‚n݋nÏ AÓ A {A ݋nÏ A¢e A [‹Ž—eb ï¨æÌÏn Óݎ—— ÝA—–Ž¢‚ QAӍ –nÝQA——½ 2‹nÏnÌÓ ¢nìnÏ A¢ ¨{{ QæÝݨ¢b A¢e ŽÝ [A¢ Qn eÏAŽ¢Ž¢‚ ¨¢ Q¨Ý‹ ¨{ æÓ½ É ݋Ž¢– ݋ŽÓ ·AÓÝ ïnAÏb ínÌìn e¨¢n A Qnݍ ÝnÏ •¨Q ¨¢ ‚nÝݎ¢‚ Ón·AÏAݎ¨¢ {Ϩ ݋AÝ½Ê 2‹n ÝnA íAÓ AÝ ŽÝÓ QnÓÝ AeŽÓ¨¢ÌÓ {ÏnӋA¢ ïnAÏb {Ž¢ŽÓ‹Ž¢‚ íŽÝ‹ A äߍ¤ ¨ìnύ A—— Ïn[¨Ïeb ¯¯} Ž¢ —nA‚æn ·—Aïb A¢e A ݋ŽÏe ·—A[n {Ž¢ŽÓ‹ Ž¢ ݋n : ½ 2‹n ‚‚ŽnÓ í¨æ—e AeìA¢[n ݨ ݋n —nA‚æn [‹A·Ž ¨¢Ó‹Ž· ‚Anb —¨ÓŽ¢‚ ݨ ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝn íŽÝ‹

{ÏnӋA¢ ¨¢ A Ón¢Ž¨Ï—Aen¢ ÝnA ݋AÝ —¨ÓÝ Ž¢ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n 2¨æÏ¢An¢Ý [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ‚An½ É n¢óŽnÓ eŽe¢ÌÝ Ónn ‹Ž ·—Aï Ž¢ ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨—bÊ ÓAŽe :Ž——ŽA n¢•AŽ¢b A {¨ÏnÏ ! 04 ·—AïnÏ A¢e [æÏÏn¢Ý ‹nAe [¨A[‹ AÝ AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹b 틨 íAÓ A¢ AÓӎÓÝA¢Ý æ¢enÏ Ž–n 0ŽÝ‹ ݋Ϩ悋¨æÝ AÓݎ——¨ÌÓ ·Ïn· [AÏnnϽ ɨÏe¨ AeA·Ýne ݨ A eŽ{{nύ n¢Ý [¨A[‹ 틨 eŽe¢ÌÝ Ïn[ÏæŽÝ ‹Ž½ 2‹AÝ ÓAïÓ A —¨Ý AQ¨æÝ ‹ŽÓ [‹AÏA[ÝnÏb ݋AÝ ‹n íAÓ AQ—n ݨ e¨ í‹AÝ ŽÝ ÝA–nÓ Ý¨ Qn Óæ[[nÓÓ{æ—½Ê :ŽÝ‹ A ÓnAÓ¨¢n¢eŽ¢‚ Ž¢•æÏï ݨ Ón¢Ž¨Ï :n¢en—— [Ž¢nÓ ·ÏŽ¨Ï ݨ ݋n äõ¯õ¯¯ [A·AŽ‚¢b AÓݎ——¨ —nAìnÓ ! 04 AÓ Ý‹n {ŽÏÓÝ ·—AïnÏ í‹¨ ·—Aïne ‹ŽÓ n¢ÝŽÏn [AÏnnÏ æ¢enÏ n¢óŽnÓ½ ÉnÌÓ Ý‹n {ŽÏÓÝ ‚æï Ììn nìnÏ [¨A[‹ne {¨æÏ ïnAÏÓbÊ n¢óŽnÓ ÓAŽe½ É ݋Ž¢– ŽÝÌÓ –Ž¢e ¨{ Ó·n[ŽA— ݨ ‹Aìn A ·—AïnÏ —Ž–n ¨Ï e¨ Ž¢ ï¨æÏ ·Ï¨‚ÏA½ ÝÌÓ ¨¢n ݋Ž¢‚ ݨ [¨A[‹ A Ón¢Ž¨Ï—Aen¢ ÝnA í‹n¢ ï¨æ {ŽÏÓÝ ‚nÝ A •¨Q½ æÝ Ý¨ enìn—¨· ݋n Ïn—Aݎ¨¢Ó‹Ž· ݋AÝ ¨Ïe¨ A¢e ‹Aìn ¨ìnÏ Ý‹n ïnAÏÓ ‹AÓ Qnn¢ A •¨ï½ nÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn Ó¨Ïn—ï ŽÓÓne½Ê ¨Ý‹ AÓݎ——¨ A¢e n¢óŽnÓ ‹Aìn ‚Ï¨í¢ ݨ‚n݋nÏ ¨ìnÏ ÝŽn½ É̝ ݋A¢–{æ— {¨Ï ‹ŽbÊ AÓݎ——¨ ÓAŽe½ Én eŽe¢ÌÝ ‹Aìn ݨ ‚Žìn n A Ó[‹¨—AÏӋŽ·½ n [¨æ—e ‹Aìn Qnn¢ —Ž–nb Ë<¨æ [A¢ ‚¨ ݨ ·Ïn· Ó[‹¨¨— A¢e ín [A¢ ‚¨ {Ϩ ݋nÏn½Ì Aӎ[A——ï ‹n ‚Aìn n A [‹A¢[n½ n eŽe¢ÌÝ ‹Aìn ݨ ÝA–n n½ n ‹Ae ¢nìnÏ Ónn¢ n ·—Aï Ó¨ ̝ ݋A¢–{æ— {¨Ï ݋Aݽ e¨¢ÌÝ –¢¨í í‹nÏn í¨æ—e Qn íŽÝ‹¨æÝ Ý‹Aݽ n ŽÓ A ‚ÏnAÝ ·nÏÓ¨¢½Ê

AÓݎ——¨ÌÓ Ón¢Ž¨Ï ïnAÏ ‹AÓ Ž¢[—æene [A ÏnnÏ ‹Ž‚‹Ó Ž¢ ·¨Ž¢ÝÓb Ý‚ ‹ŽÓ [AÏnnÏ Aϖ ¨{ äõ A‚AŽ¢ÓÝ ¨æŽÓŽA¢A½ ŽÓ Ónìn¢ Ïn Q¨æ¢eÓ A‚AŽ¢ÓÝ 42- ݋ŽÓ ÓnAÓ¨¢ íAÓ A [AÏnnÏ Aϖb AÓ íAÓ ‹ŽÓ {¨æÏ AÓӎÓÝÓ AÝ ¨æŽÓŽA¢A½ æÝ ŽÝ íAÓ AÓݎ——¨ÌÓ Ý¨æ[‹ {Ϩ —¨¢‚ ÏA¢‚n ݋AÝ QÏ¨æ‚‹Ý ‹Ž ݨ ! 04 A¢e –n·Ý ‹Ž ¨¢ ݋n {—¨¨Ï½ ÉnÌÓ Qnn¢ ·Ï¨QAQ—ï ݋n QnÓÝ Ó‹¨¨ÝnÏ ‹Aìn nìnÏ Ónn¢ A¢e ‹Ae A [‹A¢[n ݨ ·—Aï íŽÝ‹bÊ ‚‚ŽnÓ •æ¢Ž¨Ï {¨ÏíAÏe 2Ϩï Ž——n¢ íAÝnÏ ÓAŽe½ ÉnÌÓ A ‚ÏnAÝ ·nÏÓ¨¢ A¢e ÝnAAÝn A¢e ŽÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ÓAe ݨ Ónn ‹Ž ‚¨ QæÝ íŽÓ‹ ݋n QnÓÝ ¨{ —æ[– {¨Ï ‹Ž½Ê

AÓݎ——¨ n¢ÝnÏne ݋ŽÓ ínn–n¢e ӎî݋ A—— ݎn AÝ ! 04 íŽÝ‹ ¯}ß Aen ߍ·¨Ž¢Ý {Žn—e ‚¨A—Ó Aenb ݋Ïnn Qn‹Ž¢e {¨ÏnÏ ÝnA AÝn A‹AÏ <¨æ¢‚½ nÌÓ ÓŽî݋ Qn‹Ž¢e <¨æ¢‚ Ž¢ AÝÝn·Ýne ßÓ íŽÝ‹ ß×s A¢e ‹ŽÓ ½€õ} [AÏnnÏ ·nÏ[n¢ÝA‚n {Ϩ —¨¢‚ ÏA¢‚n í¨æ—e —A¢e ‹Ž AÝ Ónìn¢Ý‹ A—— ݎn Qn ‹Ž¢e n¢•AŽ¢½

AÓݎ——¨ÌÓ QnÓÝ ÓnAÓ¨¢ ÓÝAݎÓݎ[A——ï íAÓ ‹ŽÓ Ó¨·‹¨¨Ïn ÓnAÓ¨¢ í‹n¢ ‹n —ne ݋n : Ž¢ ߍ·¨Ž¢Ý {Žn—e ‚¨A— ·nÏ[n¢ÝA‚n AÝ €× ·nÏ[n¢Ý Ž¢ : ‚AnÓ½ ŽÓ €} ·nύ [n¢Ý n{{¨ÏÝ Ý‹AÝ ïnAÏ ŽÓ Ónìn¢Ý‹ A—— ݎn½ Ó A Ón¢Ž¨Ïb AÓݎ——¨ ŽÓ AìnÏA‚Ž¢‚ A [A Ïnnύ‹Ž‚‹ ä}½Ø Ž¢æÝnÓ ·nÏ ‚An A{ÝnÏ ·—A‚ ¯×½ä Ž¢æÝnÓ ·nÏ ‚An —AÓÝ ïnAϽ nÌÓ Ó‹¨¨ÝŽ¢‚ €õ ·nÏ[n¢Ý {Ϩ ߍ·¨Ž¢Ý ÏA¢‚n ݋ŽÓ ÓnAÓ¨¢b æ· {Ϩ ݋n ßs ·nÏ[n¢Ý ‹n Ӌ¨Ý A ïnAÏ A‚¨½ É̝ ¨æÝ Ý‹nÏn ÝÏ‚ ݨ e¨ A —¨Ý ¨Ïn nìn¢ Ž{ ŽÝÌÓ en{n¢Ón ¨Ï ÏnQ¨æ¢eŽ¢‚bÊ

AÓݎ——¨ ÓAŽe½ É ݋Ž¢– ݋n —AÓÝ [¨æ·—n ïnAÏÓb íAÓ ¨Ïn ¨{ •æÓÝ A Ӌ¨¨ÝnϽ !¨í

$!2!4 /$

+'* (3 %*

9 / / / 9 , ˆÄ ͅÁÖ}…] >`ˆÄ˜ -¬i˜Vi ˆŽiß ݈ Á>˜Ž Äi܇ i˜Í… ˜ -1¾Ä >‡Íˆ“i ݝ“i˜¾Ä ÄVÁˆ˜} ˆÄͱ

AeŽÓ¨¢ ¢æÏӎ¢‚ A¢ Ž¢•æÏne A¢–—n½ 0Ž¢[n ݋n¢ ݋n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn ¢nìnÏ Ónnne ݨ ·æÝ Ý‹n AenÄæAÝn ·Žn[nÓ AϨæ¢e ‹nÏ u ¨—ene AÓ A ·nώnÝnύ¨ÏŽ n¢Ýne ÝnA ݋AÝ ‹AÓ —A[–ne ӎón A¢e [¨¢ ӎÓÝn¢Ý —¨í·¨ÓÝ Ó[¨ÏŽ¢‚½ 2‹n äõõsõ¤ [A·AŽ‚¢ ÓAí ! 04 ‚¨ ¤ää {¨——¨íne Qï A¢ ¯s¯€ ÓnAÓ¨¢½ 2‹ŽÓ ïnAÏ Ý‹n ÝnA ÓÝA¢eÓ AÝ ¯ä¯Ø ¨ìnÏA——b ؍s Ž¢ ݋n : ½ É ï {ÏnӋA¢ ïnAÏ íAÓ [—nAϗï ݋n QnÓÝ ÝnA ín ‹Ae Qn[AæÓn ín ‹Ae A ìnÝnÏA¢ ‚Ï¨æ· A¢e A¢ Ž¢ÓŽen ·ÏnÓn¢[nbÊ AeŽÓ¨¢ 0·n¢[n ÓAŽe½ É2‹n ¨Ý‹nÏ ïnAÏÓb í‹n¢ ínÌìn Qnn¢ ·—A‚ ín——b ínÌìn e¨¢n ín——½ æÝ ¨Ý‹nÏíŽÓn ínÌìn ÓÝÏ悂—ne Ž¢ÓŽenb Ó¨n ¨{ ݋n ¨Ý‹nÏ ‚æAÏeÓ ínÏn¢ÌÝ ‹ŽÝݎ¢‚ Ӌ¨ÝÓ½½½½:‹n¢ ¢¨ ¨¢nÌÓ Ó[¨ÏŽ¢‚b ŽÝ [AæÓnÓ Ý‹n ·ÏnÓÓæÏn ݨ Qn —¨[–ne e¨í¢ ¨¢ ݋n {ní ·n¨·—n ݋AÝ [A¢ Ó[¨Ïn½ Ý A–nÓ ŽÝ A —¨Ý ¨Ïn eŽ{{Ž[æ—Ý½Ê 2‹Ï¨æ‚‹ ŽÝ A——b 0·n¢[n ‹AÓ Qnn¢ A [¨¢ ÓÝA¢Ýb A ·nÏn¢¢ŽA— —— ¨¢{nÏn¢[n ·—AïnÏ A—— {¨æÏ ïnAÏÓ íŽÝ‹ ݋n ÝnA A¢e 펗— ÏA¢– Ónìn¢Ý‹ ¨¢ ݋n ‚‚ŽnÓÌ A——ÝŽn Ó[¨ÏŽ¢‚ —ŽÓÝ í‹n¢ ݋n ÓnAÓ¨¢ ŽÓ ݋Ϩ悋½ -nϋA·Ó Ž{ ݋n ·Ï¨‚ÏA í¨¢ ¨Ïn eæύ Ž¢‚ AeŽÓ¨¢ÌÓ Ýn¢æÏn u A —nA‚æn ݎݗn ¨Ï Ýí¨ u Ӌn í¨æ—e Qn [¨¢ÓŽenÏne ¨¢n ¨{ ݋n Ó[‹¨¨—ÌÓ ‚ÏnAÝ ·—AïnÏÓ í‹n¢ {A[ݨώ¢‚ Ž¢ A—— ìAώAQ—nÓa A —¨[A— ·Ï¨eæ[Ýb ·—A‚ {¨Ï ‹nÏ {A݋nÏ A¢e ¨¢n ¨{ ݋n ‚‚ŽnÓÌ ·¨Ó ŽÝŽìnb ·Ï¨eæ[ݎìn ·—AïnÏÓ½ -nϋA·Ó ŽÝ 펗— [¨n Ýí¨ ínn–Ó {Ϩ ¢¨íb í‹n¢ ݋n ÝnA ÝÏAìn—Ó ݨ AÓ 9n‚AÓb !nì½ {¨Ï ݋n : 2¨æÏ¢An¢Ýb AÓ A¢ nî ·n[Ýne !¨½ } ¨Ï Ø Ónne Ž¢ ݋n [¨·nݎݎ¨¢½ ÉAe Ӌn QÏ¨æ‚‹Ý ‹AÏeínAÏ Ý¨ ݋n ·Ï¨ ‚ÏAb ¹‹nÏ ¢æQnϺ [¨æ—e Qn ݋nÏn ‹A¢‚ Ž¢‚ {Ϩ ݋n ÏA{ÝnÏÓbÊ 2‹¨·Ó¨¢ ÓAŽe½ ÉÝÌÓ Ý‹n ¨¢n [AìnAÝ ¨æÝ Ý‹nÏn½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}

AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯ }€}¤

2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}

>Ä͈

- ¯

Ž——n¢íAÝnÏ ‹AÓ AìnÏA‚ne ¤½} ·¨Ž¢ÝÓ ·nÏ ‚An ݋n —AÓÝ {¨æÏb ŽÓӎ¢‚ A }õ€¤ 펢 AÝ ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ íŽÝ‹ A Ýn¢enÏ A¢–—n½ ÉÝÌÓ Qnn¢ Ž¢•æώnÓ A—— ïnAÏbÊ Ž——n¢íAÝnÏ ÓAŽe½ É •æÓÝ ‹Aìn ݨ A¢ æ· A¢e ÝÏï ݨ ·—Aï ݋Ϩ悋½ Ý [A¢ Qn {ÏæÓÝÏAݎ¢‚ ݋¨æ‚‹½ æÝ ŽÝÌÓ ÝŽn ݨ ·—Aï Ó¨ e¨¢ÌÝ ‹Aìn A¢ï ݎn ݨ íAÓÝn½Ê Ž——n¢íAÝnÏ A¢e [n¢ÝnÏ AŽeæ /A‹ A¢ ¹[A—{º eŽe¢ÌÝ ·ÏA[ݎ[n ¨¢ ¨¢eAï A¢e Q¨Ý‹ AÏn æ¢[—nAÏ Ý¨¢Ž‚‹Ýb n¢óŽnÓ ÓAŽe½ É̝ {ÏæÓÝÏAÝne íŽÝ‹ ݋n ݋Ž¢‚Ó ï¨æ [A¢ÌÝ [¨¢ÝϨ—bÊ n¢óŽnÓ ÓAŽe½ É<¨æ ÓAï í‹AÝ [A¢ ín e¨ ݨ –nn· ݋nÓn ‚æïÓ ‹nA—Ý‹ï QæÝ A[[Žen¢ÝÓ ‹A··n¢½ <¨æ ‹Aìn ݨ ·—Aï ݋Ϩ悋 ŽÝ½ Ý Ý‹n n¢e ¨{ ݋n eAï ŽÝ e¨nÓ¢ÌÝ ÓAï ݋n ‚‚ŽnÓ —¨ÓÝ íŽÝ‹ A¢ AÓÝnύ ŽÓ– ¢nîÝ Ý¨ ŽÝ½Ê ¢ AeeŽÝŽ¨¢ ݨ {ÏæÓÝÏAݎ¨¢ ÓÝnŽ¢‚ {Ϩ Ž¢•æώnÓ A¢e ݋n 펢—¨ÓÓ Ïn[¨Ïeb n¢óŽnÓ –¢¨íÓ ·nÏ[n·ÝŽ¨¢ A¢e ݋n [¨¢ {Žen¢[n —nìn— ¨{ ‹ŽÓ [—æQ 펗— Ž·Ï¨ìn íŽÝ‹ íŽ¢Ó AÝ ‹¨n ݋ŽÓ ínn–½ É{ ín 펢 ݋n ¢nîÝ Ýí¨b 틨 ŽÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ÝA—–Ž¢‚ AQ¨æÝ Ý‹n —¨ÓÓ AÝ AíAŽŽÅÊ n¢óŽnÓ ÓAŽe½ ÉÝÌÓ A í‹Aݍ‹Aìnï¨æ e¨¢n{¨Ïn —AÝn—ï Qæӎ¢nÓÓ½ ìnÏ諸n 펗— ÓAï ‹¨í ‹¨ÏώQ—n ín AÏn ώ‚‹Ý ¢¨í A¢e ݋n¢ íA¢Ý ݨ ·æÝ æÓ ¨¢ ݋nŽÏ Ӌ¨æ— enÏÓ Ž{ ín 펢 ݋n : ½ ÝÌÓ Ý‹n ¢AÝæÏn ¨{ ݋n QnAÓݽÊ

ŽÓ Ž¢ ‹ŽÓ {¨æÏ݋ ïnAÏ íŽÝ‹ ݋n ·Ï¨‚ÏA A¢e Óݎ—— ÓnnÓ ݨ Qn íÏA··Ž¢‚ ‹ŽÓ AÏÓ AϨæ¢e nìnÏï݋Ž¢‚ ݋AÝ [¨nÓ íŽÝ‹ Ï梢Ž¢‚ A ŽìŽÓŽ¨¢ ·Ï¨‚ÏA½ 4¢enÏ n¢óŽnÓ Ý‹n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn Qnn¢ A¢ A¢¨A—ï u A¢ n¢e—nÓÓ [ï[—n ¨{ ϨÓÝnÏ ÝæÏ¢¨ìnÏb A ·¨¨Ï Ïn[¨Ïe A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹nŽÏ ώìA—Ób —¨¨–Ž¢‚ nî[n·ÝŽ¨¢A— ¨¢n ¢Ž‚‹Ý A¢e eŽÓŽ¢Ýnύ nÓÝne ݋n ¢nîÝb A ÝnA ݋AÝ Ý﷎[A——ï ‚n—Ó AÝ Ý‹n n¢e ¨{ :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n ·—Aï A¢e Ž¢Ý¨ ݋n —nA‚æn ݨæÏ¢An¢Ý½ 2‹nïÌÏn ín—— AQ¨ìn ½}õõ eæώ¢‚ ‹ŽÓ Ýn¢æÏn A¢e Aen ݋n ! 2¨æÏ¢An¢Ý —AÓÝ ïnAÏb QæÝ ŽÝ A—Ó¨ {nn—Ó Ž¢ [¨·—nÝn½ 2‹ŽÓ ïnAÏ Ý‹nïÌÏn ÓÝæQ—Ž¢‚ ݨíAÏe ݋n {Ž¢ŽÓ‹ —Ž¢nb ÏnAeï ݨ ·—Aï ‹¨ÓÝ Ý¨ 4ÝA‹ 0ÝAÝn A¢e !nìAeA ݋ŽÓ ínn– íŽÝ‹ ݋n [¨¢{nÏn¢[n ݨæÏ¢nï ώ‚‹Ý AϨæ¢e ݋n [¨Ï¢nϽ

A¢ ݋nï ÝæÏ¢ ŽÝ AϨæ¢eÅ Ý ¯€¯} ¨ìnÏA——b ݋n ‚‚ŽnÓ AÏn í‹AÝ Ý‹nï AÏna A ½}õõ ÝnA Ž¢ A Qn—¨íAìnÏA‚n [¨¢ {nÏn¢[nb —A[–Ž¢‚ —nAenÏӋŽ·½ 2‹AÝÌÓ Ý‹nŽÏ Žen¢ÝŽÝï½

-¬i˜Vi

$!2!4 /$

- ¯

04!!:0

- ¯

+'* (3 %*

", 9  vÁ ¬Ái¬ ÄV…] Á` >Ä͈ i˜`i` Ö¬ ¬>߇ ˆ˜} >Í -1 vÁ vÖÁ ßi>ÁÄ] LiV“‡ ˆ˜} > Áiˆ>Li ÄVÁiÁ ˆ˜ ͅi ¬ÁViÄı ݋Ž¢– ̝ ÝÏ‚ ݨ A–n ¨Ïn ·—AïÓ {¨Ï ݋n ÝnA½Ê

AÓݎ——¨ íAÓ¢ÌÝ A—íAïÓ AÓ Óæ[[nÓÓ{æ— ¨¢ ݋n QAӖnÝQA—— [¨æÏݽ É2‹n ìnÏï {ŽÏÓÝ eAï ¨{ ·ÏA[ݎ[n {¨Ï ¨¢ —nn ¹—nn¢ÝAÏï 0[‹¨¨—ºb ¨Ïe¨ [ώne ݋Ϩ悋 ݋n 틨—n ݋Ž¢‚bÊ —ŽóAQn݋

AÓݎ——¨ ÓAŽe½ ÉŽÝ‹nÏ n ¨Ï ï ‹æÓQA¢e ‹Ae ݨ ÓŽÝ íŽÝ‹ ‹Ž ݋Ϩ悋 ·ÏA[ݎ[n½Ê Ý ‹AÓ¢ÌÝ [‹A¢‚ne ӎ¢[n ݋n¢½ !¨Ý Ž¢ Žee—n Ó[‹¨¨— AÝ  ¨Ï AÝ Ïæ[nÓ Ž‚‹½ É2‹nÏn ŽÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn A —¨Ý ¨{ {nn—Ž¢‚Ó ¹¨¢ 0AÝæÏeAïºbÊ —ŽóAQn݋ AÓݎ——¨ ÓAŽe½ ÉÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ÏnA——ï ‹AÏe½ ‹Aìn Qnn¢ —Ž–n ݋ŽÓ {¨Ï Ýí¨ ínn–Ó½ ݋Ž¢– ŽÝÌÓ ÓÝAÏݍ Ž¢‚ ݨ ‹ŽÝ ‹Ž ݋ŽÓ ínn– Qn[AæÓn ‹n ŽÓ ‚nݍ ݎ¢‚ ÄæŽnÝ½Ê —íAïÓ Ý‹n {ŽÏÓÝ ‚‚ŽnÓ ·—AïnÏ Ón—n[Ýne {¨Ï [¨æ¢ŽÝï ÓnÏìŽ[n nìn¢ÝÓb AÓݎ——¨ÌÓ Ž·A[Ý nîÝn¢eÓ ·AÓÝ ·æQ—Ž[ Ïn—Aݎ¨¢Ó [¨ŽÝn¢ÝÓ½ É [A¢ ÓAï ¨Ïe¨ AÓݎ——¨ ·—Aïne QAӍ –nÝQA—— AÝ AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹ 0[‹¨¨—bÊ n¢ •AŽ¢ ÓAŽe½ É [A¢ ÓAï ݋AÝ Ý¨ A¢ï –Že ݋Ž¢–Ž¢‚ AQ¨æÝ [¨Ž¢‚ ‹nÏn½ 2‹nï –¢¨í Ž{ ‹n [An ‹nÏn A¢e íAÓ AQ—n ݨ ‚¨ ·—Aï

ŽìŽÓŽ¨¢ b ŽÝÌÓ ¢¨Ý {Aύ{nÝ[‹ne {¨Ï ݋n ݨ e¨ ŽÝ ݨ¨½Ê —ŽóAQn݋ AÓݎ——¨ ŽÓ ¨¢n ¨{ A Ž¢Žæ ¨{ ä} {AŽ—ï nQnÏÓ í‹¨ 펗— Qn Ž¢ Aݍ Ýn¢eA¢[n ¨¢ 0AÝæÏeAï½ æÝ AÓ ‹ŽÓ ! 04 [AÏnnÏ n¢eÓb AÓݎ——¨ÌÓ {AŽ—ï ‹AÓ ‚Ï¨í¢ [¨¢ÓŽenÏAQ—ï½ É̝ ‹¨¢¨Ïne •æÓÝ Ý‹AÝ —ŽÝݗn –ŽeÓ [A¢ —¨¨– æ· Ý¨ nbÊ AÓݎ——¨ ÓAŽe½ É •æÓÝ A— íAïÓ ·—Aïne QAӖnÝQA——½ ¢nìnÏ Ý‹¨æ‚‹Ý í¨æ—e n¢e æ· —Ž–n ݋ŽÓ½ ÝÌÓ {æ¢ {¨Ï n A¢e ݋Ž¢– •æÓÝ íA¢Ý ݨ —nÝ Ý‹¨Ón —ŽÝݗn –ŽeÓ A¢e nìn¢ ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— –ŽeÓ –¢¨í ݋AÝ Ý‹nï [A¢ A–n ŽÝ ݨ ݋n ¢nîÝ —nìn— Ž{ ݋nï –nn· ·—A‚ A¢e í¨Ï–Ž¢‚ ‹AÏe½Ê AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯ }€}¤

Aggie hoops package  

Aggie hoops package