Page 1

 

¤ /…ÖÁÄ`>ß] >ÁV… Ϥ] Ô夤 -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

7 8 " -// -*, ""/ 

1, ! 04 nAe [¨A[‹

n:Aï¢n :A—–nÏ

 +1 -/" 7…>Í V>˜ Li >˜ÄÝiÁi` `ÖÁˆ˜} }}ˆi ĬÁˆ˜} ¬Á>V͈Vi· ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

Ïn ӷώ¢‚ {¨¨Ý QA—— ·ÏA[ ݎ[nÓ Ž ·¨ÏÝA¢ÝÅ ¨Ï Ó¨n Ó[‹¨¨—Ób ¢¨Ý ÏnA——ï½ ¨Ï ݋n !ní n [¨ 0ÝAÝn ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— ÝnAb AQÓ¨—æÝn—ï½ ! 04 ¨·n¢Ó 0AÝæÏeAïÌÓ Ó·ÏŽ¢‚ ÓnÓӎ¨¢Ó íŽÝ‹ A ¢ní ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï u ïnÝ A‚AŽ¢ u A¢e AÏn [¨Ž¢‚ ¨{{ A eŽÓA— äõ¯õ [A·AŽ‚¢½ 2‹ŽÓ ÝnA ¢nneÓ Ý¨ ‚nÝ QnÝÝnÏ A¢e A¢ï ݎn ¨¢ ݋n ·ÏA[ݎ[n {Žn—e ‹n—·Ó½ n—¨íb Ó¨n QæÏ¢Ž¢‚ ÄænÓݎ¨¢Ó {A[Ž¢‚ ! 04b A¢e í‹AÝ Ó·ÏŽ¢‚ QA—— Ž‚‹Ý ‹n—· enÝnϝŽ¢n½

¯º ¨í 펗— ¨æ‚ AÏݎ¢ÌÓ ÓïÓÝn nӋ íŽÝ‹ ‚‚Žn {¨¨ÝQA——Å AÏݎ¢ ŽÓ nŽÝ‹nÏ —æ[–ï ¨Ï 梗æ[–ïb en ·n¢eŽ¢‚ ¨¢ ‹¨í ï¨æ —¨¨– AÝ ŽÝ½ 2‹n {¨ÏnÏ n¢Ý 0ÝAÝn ‹nAe [¨A[‹ íAÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Ïæ¢ A ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— ·Ï¨‚ÏA Ýí¨ ínn–Ó A‚¨b Qn{¨Ïn ݋n ‚‚ŽnÓ [A——ne A¢e nìn¢ÝæA——ï ¨{{nÏne ‹Ž ݋n ìA[AÝne ¨{{n¢ ӎìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï ·¨ÓŽÝŽ¨¢½ ‚‚Žn {A¢Ó ‹Aìn Ónn¢ ݋ŽÓ ¨ìŽn Qn{¨Ïnb AÓ AÏݎ¢ 펗— Qn ݋n ÝnAÌÓ {¨æÏ݋ ¨{{n¢ ӎìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï Ž¢ ݋n —AÓÝ {¨æÏ ïnAÏÓ½ 2Ï‚ ݨ –nn· ÝAQÓ ¨¢ A ¢ní [¨A[‹ÌÓ ÓïӍ Ýn ŽÓ {æ¢ í‹n¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‚æï Ϩ——Ó ݋Ϩ悋 ݨí¢b ïnÝ AÝ Ý‹ŽÓ ·¨Ž¢Ý ÓnnÓ Ž¢ [¨¢ÓnÄæn¢ÝŽA—½ æÝ Ž{ ݋n ‚‚ŽnÓ íA¢Ý ݨ ‹Aìn A¢ï ‹¨·n AÝ ÝæÏ¢Ž¢‚ ݋Ž¢‚Ó AϨæ¢eb AÏݎ¢ÌÓ ·‹Ž—¨Ó ¨·‹ï ŽÓ Ž·¨ÏÝA¢Ý½ 2‹n ÏnA—ŽÝï ŽÓ Ý‹AÝ Aύ ݎ¢ ŽÓ {¨——¨íŽ¢‚ Ýí¨ ‚æïÓ u 2Ž /¨Ón¢ QA[‹ A¢e Ž–n æ¢QAÏ u 틨 æ¢enύ í‹n—ne Qn{¨Ïn —nA쎢‚½ î·n[Ý Ý‹n [¨A[‹ ݨ Ž¢[¨Ï·¨ÏAÝn A ݋Ïnn Ïn[nŽìnÏb ӎ¢‚—nQA[– —¨¨– ݋AÝ æݎ—ŽónÓ A ݎ‚‹Ý n¢e AÓ A ·AÓӍ[AÝ[‹Ž¢‚b QA[– Ýï·n½ 2‹n ÝnA 펗— Ïæ¢ Ý¨ ÓnÝ æ· Ý‹n ·AÓÓb Ž¢ [¨Ï·¨ÏAݎ¢‚ A ó¨¢nQ—¨[–Ž¢‚ Ó[‹nn í‹n¢ ÝA–Ž¢‚ ݨ ݋n ‚Ϩæ¢e½

‹A——n¢‚nÓ Ž¢ {Ϩ¢Ý ¨{ AÏݎ¢ 펗— Qn

A–Ž¢‚ ݋n ‚‚ŽnÓ A¢ n{{n[ݎìn Ï梢Ž¢‚ ÝnA u ! 04 eϨ··ne ¨{{ eÏAAݎ[A——ï Ž¢ ݋nŽÏ ‚Ϩæ¢e AÝÝA[– A ÓnAÓ¨¢ A‚¨ u A¢e ¨ìŽ¢‚ ݋n Óݎ[–Ó ¨¢ ¨{{n¢Ónb 틎[‹ 펗— ‹n—· ݋n ÝnAÌÓ en{n¢Ón ‚nÝ A QÏnA݋nϽ AÏݎ¢ 펗— A—Ó¨ ‹Aìn ݨ enìn—¨· ÄæAύ ÝnÏQA[– ¢eÏní A¢—nïb A eŽA¨¢e Ž¢ ݋n ìAÓÝ ‚‚Žn Ϩ悋½ A¢—nïÌÓ Ý‹n ÏnA— enA—b A ÓíAӋQæ[–—nÏ ·¨ÓÓnÓӎ¢‚ A ӋAÏ· Ó·ŽÏA—b Ó¢A··ï Ïn—nAÓn A¢e ‚æÝÓ½ nÌÓ A ·—AïnÏ Ý‹n ÝnA [A¢ Q掗e AϨæ¢e½ AÓݗïb AÏݎ¢ A¢e ‹nAe [¨A[‹ n :Aï¢n :A—–nÏ íŽ—— ¢nne ݨ Ӌ¨í A 펗— Ž¢‚¢nÓÓ Ý¨ ‚AQ—n ¨Ïn ¨{Ýn¢½ /¨——Ž¢‚ ݋n eŽ[n ¨¢ {¨æÏ݋A¢eÓ‹¨ÏÝ íŽ—— ‹Aìn ݨ Qn A¢ ¨·ÝŽ¨¢ A¢e [ÏnAݎìn ·—Aï[A——Ž¢‚ [A¢¢¨Ý Qn A¢ A{ÝnÏ݋¨æ‚‹Ý½ 2‹ŽÓ ÝnA ‹AÓ Ý¨ ݋Ž¢– ¨æÝӎen ݋n Q¨îb ·AÏݎ[æ—AÏ—ï ¨¢ ¨{{n¢Ónb Ž{ ݋nï íA¢Ý ݨ Qn [¨·nݎݎìn½

äº ¨ ݋n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn A¢ï —Ž¢n n¢Å 2‹ŽÓ ŽÓ A ÄænÓݎ¨¢ {¨Ï Q¨Ý‹ ӎenÓ ¨{ ݋n QA——b QæÝ —nÝÓ ÓÝAÏÝ ¨¢ en{n¢Ón½ ! 04 ‚¨Ý ónϨ ·ÏnÓÓæÏn ¨¢ ݋n ÄæAύ ÝnÏQA[– —AÓÝ ïnAÏ A¢e ŽÝ Ӌ¨íne u ݋n ¨ìnÏA—— æ¢ŽÝ íAÓ [AÏìne æ· ¨¢ ínn–—ï QA ÓŽÓ A¢e ŽÝ ÓÝAÏÝne æ· {Ϩ¢Ý½ 0Ž·—ï ·æÝb ݋n ÝnA ¢nneÓ Ý¨ ‚n¢nÏAÝn A ·æӋ½ 2‹n Ýώ[–ï ·AÏÝ ŽÓ ݋AÝ Ý‹nÏn AÏn¢ÌÝ A¢ï ÏnŽ¢{¨Ï[nn¢ÝÓ Ý¨ Ó·nA– ¨{½ 2‹n ‚‚ŽnÓ Q旖ne æ· AÝ en{n¢ÓŽìn ÝA[–—n Qn[AæÓn ŽÝ ¨ìne AϨæ¢e ·nÏÓ¨¢¢n— u ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢nA¢ ï—A¢ æӖ 펗— ¢¨í ¨ìn Ž¢Ý¨ ݋n en{n¢ÓŽìn Ž¢Ýnώ¨Ïb AÓ íŽ—— n쎢 -A¢–nï½

n{n¢ÓŽìn n¢eÓ -ŽnÏÏn Ž—Ó A¢e ¨¢Ýn 0AìA‚n ìA¢ŽÓ‹ne —AÓÝ ïnAÏ A{ÝnÏ Ïn Ó·n[ÝAQ—n äõõ¤ [A·AŽ‚¢Ó½ 2‹¨Ón Ýí¨ u ¨æÝӎóne ¨ÓÝ ínn–Ó A‚AŽ¢ÓÝ ¨··¨ÓŽ¢‚ ¨{ {n¢ÓŽìn ÝA[–—nÓ u ¢nne ݨ ‚nÝ æ·{Žn—e Ž¢ A ‹æÏÏï Ž{ ݋ŽÓ —Ž¢n íA¢ÝÓ Ý¨ ‹Aìn A¢ï ‹¨·n½ Ó {¨Ï ݋n ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢nb ݋nÏn Ӌ¨æ—e Qn Ž·Ï¨ìnn¢ÝÓ½ ÏæŽÓŽ¢‚ ‚æAÏe 0Ž¨n—Ž A–A—AÝA ÏnÝæÏ¢Ó {¨Ï ‹ŽÓ Ón¢Ž¨Ï ÓnAÓ¨¢ A{ÝnÏ QnŽ¢‚ ‚ÏA¢Ýne A neŽ[A— ÏneӋŽÏÝ A¢e •æ¢Ž¨Ï [¨——n‚n ÝÏA¢Ó {nÏ ¢eÏní nÏÓÝn¢ Ӌ¨æ—e Qn Ž¢ ݋n Žî

-—nAÓn Ónn 0-/!b -A‚n ä

Ô夤 iÝ iވV -Í>Íi ĬÁˆ˜} vÍL> ÄV…i`֏i

>Íi ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±V>͈˜ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±/ˆ“i ¬Áˆ Ԙ` ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±¤¤\Ôå >±“± ͝ ¤ ¬±“± ¬Áˆ xͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“± ¬Áˆ Èͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“± ¬Áˆ šÍ… ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±¤¤\Ôå >±“± ͝ ¤ ¬±“± ¬Áˆ ¤Ôͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“± ¬Áˆ ¤{ͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“± ¬Áˆ ¤Éͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±¤¤\Ôå >±“± ͝ ¤ ¬±“± ¬Áˆ ¤Èͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±É\Ïå ¬±“± ͝ n ¬±“± ¬Áˆ ¤šÍ… ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“± ¬Áˆ Ô¤ÄÍ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“± ¬Áˆ ÔÏÁ` ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±¤¤\Ôå >±“± ͝ ¤ ¬±“± ¬Áˆ ÔÉͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“± ¬Áˆ Ônͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“± ¬Áˆ Ԛͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ> ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±È\¤x >±“± ͝ š >±“±

‚‚Žn . ¢eÏní A¢—nï

¬Áˆ Ïåͅ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±}}ˆi i“Áˆ>±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -¬Áˆ˜} >“i / 

6 1 ÄiiÄ ˆ˜> ÖÁ ÍÁˆ¬ >Ä ˆÍÄ Lˆ} V…>˜Vi ß -ÍiÜi -㎝Í>Ž

00$ 2 -/00

/ $! b 9A½ u $¢ A [A·æÓ í‹nÏn ‹æ¢eÏneÓ ‹Aìn —Ž¢ne æ· eAŽ—ï ݨ Qæï Ž¢A— ¨æÏ 2Ó‹ŽÏÝÓ AÝ k䯽¤s nA[‹b 9 4 {Ž— ÓÝæen¢ÝÓ AϨ—Ž¢n Ž——nÏ A¢e 2¨ï n—— ínÏn Ón——Ž¢‚ ‚—Aóne e¨æ‚‹¢æÝÓ AÝ k¯ A ·¨· 틎—n ·Aæӎ¢‚ ݨ Ïn{—n[Ý ¨¢ ݋nŽÏ Ó[‹¨¨—ÌÓ Ž·Ï¨QAQ—n Ï梽 ÉÌìn ¢nìnÏ Ónn¢ ݋ŽÓ æ[‹ Ó[‹¨¨— Ó·ŽÏŽÝbÊ ÓAŽe Ž——nÏb ÓÝA¢e Ž¢‚ Qn‹Ž¢e Q¨înÓ ¨{ ώӷï Ïnn e¨æ‚‹¢æÝÓb ݋n Óݎ[–ï ÓínnÝ AÝÝÏA[ݎ¨¢ ¨{ ݋nŽÏ AÏÝÓ {æ¢eÏAŽÓnϽ É$¢ 0æ¢eAïb ï¨æ [¨æ—e¢ÌÝ nìn¢ íA—– ¨æÝӎen íŽÝ‹¨æÝ [ÏA[–Ž¢‚ A ‚ÏŽ¢ {¨Ï ‹¨í ·Ï¨æe ݋n Ó[‹¨¨— ŽÓ ώ‚‹Ý ¢¨í½Ê 掗eŽ¢‚ ÓÝnAb Ž——nÏ Aeeneb É ݋Ž¢– ݋n Ó[‹¨¨— ŽÓ ‚¨Ž¢‚ ݨb —Ž–nb AÓӎìn—ï ‚Ï¨í u ŽÝÌÓ •æÓÝ ‚¨Ž¢‚ ݨ n¨en½Ê n—— ‹AÓ Qnn¢ [Aæ‚‹Ý æ· Ž¢ ݋n /AÓÌ Ïæ¢b ݨ¨b A¢e ӋAÏnÓ Ý‹n íŽen—ï ‹n—e ìŽní ݋AÝ Ý‹n QAӍ –nÝQA—— ÝnAÌÓ Ž¢Ó·ŽÏAݎ¨¢A— ·nύ {¨ÏA¢[n [A¢ ¨¢—ï Qn¢n{ŽÝ ݋n Ó[‹¨¨—½ É9 4ÌÓ A ‚ÏnAÝ Ó[‹¨¨—b Ž¢ ï ¨·Ž¢Ž¨¢bÊ ÓAŽe ݋n Ó¨·‹¨¨Ïn {Ϩ ¢¨î쎗—nb 2n¢¢½ É{ ŽÝ ‚nÝÓ ¨Ïn AÝÝn¢ÝŽ¨¢b ¨Ïn ·n¨·—nb ¨Ïn ÝæŽÝŽ¨¢b e¨¢ÌÝ Ý‹Ž¢– ŽÝ [A¢ ‹æÏÝ½Ê Ϩ ݋n ·Ïnӎen¢ÝÌÓ ¨{{Ž[n ݨ

ŽÝï A——b 9ŽÏ‚Ž¢ŽA ¨¨¢ ínA—Ý‹ 4¢ŽìnÏӎÝïÌÓ Ýώ· ݨ [¨— —n‚n QAӖnÝQA——ÌÓ ¨ÓÝ nî[—æӎìn ‚A݋nώ¢‚ ŽÓ ìŽníne AÓ A ‹æ‚n ·—æÓ {¨Ï ݋ŽÓ æÏQA¢ [A·æÓ ¨{ ßäbßõß ÓÝæen¢ÝÓ A¢e ݋n [ŽÝï Ž¢ 틎[‹ ŽÝ ¨[[淎nÓ Ó¨n ·ÏŽn ÏnA— nÓÝAÝn½ ÝÌÓ A ‚ÏnAÝ ¨··¨ÏÝæ ¢ŽÝï ݨ ‹Ž‚‹—Ž‚‹Ý ݋n Ó[‹¨¨—ÌÓ A[ AenŽ[Ó í‹Ž—n eŽÓ·n——Ž¢‚ Ó¨n ïÝ‹Ó Ž¢ ݋n ·Ï¨[nÓÓ½ É:‹AÝÌÓ ‹A··n¢Ž¢‚ ŽÓ ݋nÏnÌÓ A¢ n¢¨Ï¨æÓ —nìn— ¨{ Ž¢ÝnÏnÓÝ {Ϩ A—— –Ž¢eÓ ¨{ ·n¨·—n Ž¢ 9 4 ώ‚‹Ý ¢¨íbÊ Ó[‹¨¨— -Ïnӎen¢Ý Ž[‹An— /A¨ ÓAŽe 2ænÓeAï½ É:nÌÏn ÏnA——ï ¨¢ nìnÏ諸nÌÓ Ó[Ïnn¢½Ê /A¨ nî·n[ÝÓ 9 4ÌÓ {ŽÏÓÝ Ýώ· ݨ ݋n Ž¢A— ¨æÏb í‹nÏn ŽÝ ·—AïÓ æݗnÏ {¨Ï A Ó·¨Ý Ž¢ ݋n [‹A·Ž ¨¢Ó‹Ž· ‚Anb ݨ e¨æQ—n ݋n Ó[‹¨¨—ÌÓ A¢¢æA— ‚ŽìŽ¢‚ ݨ ksõ Ž——Ž¨¢ Ž¢ A en[Aenb A—¨¢‚ íŽÝ‹ Qώ¢‚Ž¢‚ Ž¢ ¨Ïn ÏnÓnAÏ[‹ e¨— —AÏÓ A¢e AÝÝÏA[ݎ¢‚ ¨Ïn ÓÝæ en¢ÝÓ½ nÌÓ A—Ó¨ Ž¢Ýn¢Ý ¨¢ ÓnÝݎ¢‚ ݋n Ïn[¨Ïe ÓÝÏAŽ‚‹Ýa 9 4 ŽÓ ¢¨Ý A [¨æÝnÏ Ó[‹¨¨— A¢e ŽÝ ŽÓ ¢¨Ý A¢ ¨·n¢A[[nÓÓ Ó[‹¨¨—½ É-n¨·—n 펗— ÓAï ݨ n u A¢e ŽÝ A–nÓ n [ÏAóï u Ì:‹AÝÌÓ ï¨æÏ AìnÏA‚n 02 Ó[¨ÏnÅ Ó ŽÝ æ· ¢nAÏ A ݋¨æÓA¢e ïnÝÅÌ :n——b ŽÝÌÓ ín—— ¨ìnÏ A ݋¨æÓA¢ebÊ /A¨ ÓAŽe½ ¨Ï ݋n Ïn[¨Ïeb ŽÝÌÓ •æÓÝ æ¢enÏ ¯b¯õõ½ ÉÝÌÓ ¢¨Ý A [¨æÝnÏ Ó[‹¨¨— A¢ï¨ÏnbÊ /A¨ ÓAŽe½ É:n [A¢ÌÝ Q掗e ‹¨æӎ¢‚ {AÓÝ n¢¨æ‚‹½Ê 9 4 eAÝnÓ ŽÝÓ ¨ÏŽ‚Ž¢Ó ݨ ¯sßsb í‹n¢ ŽÝ íAÓ Ý‹n neŽ[A— en·AÏݍ n¢Ý ¨{ A·en¢0ïe¢nï ¨— —n‚nb A¢e Qn[An 9ŽÏ‚Ž¢ŽA ¨ ¨¢ínA—Ý‹ 4¢ŽìnÏӎÝï Ž¢ ¯¤Øs½ Ý ¢¨í ¨[[淎nÓ ìAÓÝ nî·A¢ÓnÓ ¨{ /Ž[‹¨¢e AÝ Ý‹n ݎ· ¨{ 2‹n A¢b A Ïnӎen¢ÝŽA— eŽÓÝώ[Ý ¨{ ÓÝAÝn—ï ‹¨nÓ A¢e ÝÏn¢eï ÏnÓÝAæÏA¢ÝÓ½ 2‹n [A·æÓ ŽÓ A Žî ¨{ QϨí¢Óݨ¢nÓ {ŽÝݎ¢‚ ¨{ ¨Óݨ¢ÌÓ

-—nAÓn Ónn 9 4b -A‚n ä

- ", ",

"¬i˜ˆ˜} `>ß\ ˆ}… …¬iÄ >˜` Á>ˆ˜] ĘÝ ß i˜ 7>ŽiÁ

00$ 2 -/00

ÏAQ ݋n ·AϖAb ӖŽ [A·b ŽÝÝn¢Ó A¢e ‚A —¨Ó‹nÓ½ ÝÌÓ ÝŽn {¨Ï QAÓnQA——½ Ϩ ¨e‚nÏ 0ÝAeŽæ ݨ <A¢–nn 0ÝAeŽæb ݋nÏn íAÓ A {—æÏÏï ¨{ A[ݎìŽÝï AÓ ÝnAÓ ‚¨Ý ÏnAeï {¨Ï ¨·n¢Ž¢‚ eAï½ Ý ÏnAÝ nώ[A¢ A—— -Aϖb nA¢í‹Ž—nb A[ÝæA— {—æÏώnÓ½ /ïA¢ ÏAæ¢b -ώ¢[n Žn—enÏ A¢e ݋n Ž— íAæ–nn ÏnínÏÓ í¨Ï–ne ¨æÝ AÓ Ó¢¨í {—A–nÓ {n—— :ne¢nÓeAïb A eAï Qn{¨Ïn ݋nï ínÏn ݨ ·—Aï Ž¢[Ž¢¢Aݎ½ 2‹n [¨¢eŽÝŽ¨¢Ó ínÏn QnÝÝnÏ ÓæŽÝne {¨Ï Ó¢¨íQA——Ó ݋A¢ QAÓnQA——Ób ݨ¨b í‹n¢ ݋n /neÓ —AÝnÏ Ý¨¨– ݋n {Žn—e½ É —¨ìn ŽÝ½ —¨ìn ݋n ínA݋nÏbÊ /neÓ Ón[¨¢e QAÓnA¢ ÏA¢e¨¢ -‹Ž——Ž·Ó enAe·A¢¢ne½ É2‹n ínA݋nÏ ŽÓ QnAæݎ{æ—½Ê 2‹n {¨Ïn[AÓÝ {¨Ï ݋n ÓŽî ¨·n¢nÏÓ 2‹æÏÓeAï

íAÓ¢ÌÝ æ[‹ QnÝÝnÏb nŽÝ‹nϽ /AŽ¢ íŽÝ‹ Ýn ·nÏAÝæÏnÓ Ž¢ ݋n €õÓ Ž¢ :AӋŽ¢‚ݨ¢b !ní <¨Ï– A¢e A¢ÓAÓ ŽÝïb e¨í¢ÏŽ‚‹Ý [‹Ž——ï Ž¢

Ž¢[Ž¢¢Aݎ½ É{ ï¨æÌÏn ·—A‚ ‚¨—{ A¢e ŽÝÌÓ ßß A¢e 펢eïb ï¨æ ÝA–n ŽÝ Ž¢Ý¨ ݋n [—æQ‹¨æÓn A¢e ·—Aï [AÏeÓ½ 4¢{¨ÏÝæ¢AÝn—ï ín ‹Aìn ݨ –nn· ·—A‚bÊ <A¢–nnÓ ÓÝAÏ Aϖ 2nŽînŽÏA ÓAŽeb ÓnÝ Ý¨ {A[n nÝϨŽÝ Ž¢ ݋n Ϩ¢îÌÓ {ŽÏÓÝ AÏ[‹ ‚An½ ÉÝÌÓ ¢¨Ý nAÓï ·—A‚ Ž¢ ݋n [¨—e QæÝ Ý‹n ‚¨¨e ݋Ž¢‚ ŽÓ Q¨Ý‹ ÝnAÓ ‹Aìn ݨ e¨ ŽÝ½Ê 0AŽe 2Ž‚nÏÓ [AÝ[‹nÏ —nî 쎗Aa ÉÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ·nÏ{n[Ý ínA݋nÏb €õÓ A¢e ÏAŽ¢½ ‚¨¨e eAï ݨ ·ŽÝ[‹½Ê Ý !Aݎ¨¢A—Ó -Aϖb :AӋŽ¢‚ݨ¢ ·—AïnÏÓ [An ¨æÝ Ý¨ ·ÏA[ݎ[n Ž¢ Ïne‹¨¨ene ÓínAÝ Ó‹ŽÏÝÓ½ 2‹nŽÏ í¨Ï–¨æÝ n¢ene Ž¢ ݋n ÏAŽ¢ í‹n¢ ݋n ‚Ϩæ¢eÓ [Ïní ·æ——ne ¨æÝ Ý‹n ÝAÏ·b A¢e ¢¨ Ýn——Ž¢‚ Ž{ ŽÝ̗— Qn A¢ï QnÝÝnÏ {¨Ï 2‹æÏӍ

eAïÌÓ ‚An A‚AŽ¢ÓÝ ݗA¢ÝA½ É:n̗— Ӌ¨í æ· ÏnAeï ݨ ·—Aï½ ¢e Ž{ ín e¨¢ÌÝb ín̗— ·—Aï ώeAï½ :n ‹Aìn ݋AÝ ¨{{eAï —nníAïb Ó¨ ݋AÝÌÓ ÓAÏÝbÊ !Aݎ¨¢A—Ó ݋ŽÏe QAÓnA¢ /ïA¢ ?ŽnϝA¢ ÓAŽe½ É:n –¢ní ŽÝ íAÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn A —ŽÝݗn [‹Ž——ï u [¨Ž¢‚ {Ϩ —¨ÏŽeAb ín í¨¢ÌÝ Qn æÓne ݨ ŽÝ½ æÝ ín̗— Qn Ó¨ nî[ŽÝne ݨ ·—Aïb e¨¢ÌÝ Ý‹Ž¢– ŽÝ̗— AÝÝnÏ½Ê 0æÏn ŽÓ A [‹A¢‚n {Ϩ —AÓÝ ïnAϽ 2‹nÏn íAӍ ¢ÌÝ A ӎ¢‚—n ÏAŽ¢¨æÝ ¨Ï Ó¢¨í¨æÝ {¨Ï ¨Ïn ݋A¢ ä ínn–Ób ݋n —¨¢‚nÓÝ A¢ï ÓnAÓ¨¢ ‹Ae ‚¨¢n {Ϩ ݋n ÓÝAÏÝ íŽÝ‹¨æÝ A ínA݋nÏ ·¨ÓÝ·¨¢n n¢Ý Ž¢ ä} ïnAÏÓ½ ŽÝ‹nÏ íAïb ÄæŽÝn A [‹A¢‚n {Ϩ ݋n Ó梢ï ӷώ¢‚ ÝÏAŽ¢Ž¢‚ {Žn—eÓ Ž¢ ώó¨¢A A¢e —¨ÏŽeA½ É:n [An Ž¢ {Ϩ —Ž–n ¤õ en‚ÏnnÓ½ :n

-—nAÓn Ónn $-0b -A‚n ä

AӖnÝQA——

! UݗA¢ÝA s}b $ϗA¢e¨ sä U ‹Aϗ¨ÝÝn ¤sb

—nìn—A¢e ¤× U¢eŽA¢A ¯¯¯b

nÝϨŽÝ ¯õ¯ U Ž—íAæ–nn ¯õ€b 2¨Ï¨¢Ý¨ ¤s U-‹Ž—Aen—·‹ŽA ¯õsb ¨æÓݨ¢ ¤× U ŽAŽ ¯äßb :AӋŽ¢‚ݨ¢ ¯õ× U!ní <¨Ï– ¯äõb !ní nÏÓnï ¯¯Ø U n·‹ŽÓ ¯¯õb ¨—en¢ 0ÝAÝn ¤¯ U ‹Ž[A‚¨ ¯õsb Ž¢¢nÓ¨ÝA ¤¯

U!ní $ϗnA¢Ó ¤}b -¨ÏݗA¢e ¤¯

U0A[ÏAn¢Ý¨ AÝ n¢ìnÏb —AÝn

U$–—A‹¨A ŽÝï AÝ -‹¨n¢Žîb —AÝn

U A——AÓ

AÝ ½½ —Ž··nÏÓb —AÝn

¨[–nï !

U æ{{A—¨ ¯b

!½<½ /A¢‚nÏÓ õ

U!ní nÏÓnï ßb !½<½ ӗA¢enÏÓ ä

U AϨ—Ž¢A Øb ¨¢ÝÏnA— ä

U0ݽ ¨æŽÓ ¯õb

nÝϨŽÝ ß

U¢A‹nŽ

AÝ A—‚AÏïb —AÝn


Ô U 2‹æÏÓeAïb

AÏ[‹ ߯b äõ¯¯ 

 , 1 ] VŽÄiß >}Áii ͝ ˜iÝ V˜ÍÁ>VÍ 4.4/.4 u !ní nîŽ[¨ ‹nAe {¨¨ÝQA—— [¨A[‹ Ž–n ¨[–Ó—nï ‹AÓ ÓŽ‚¢ne A ¢ní [¨¢ÝÏA[Ý Ý‹AÝ í¨æ—e ÓAìn ݋n 梎ìnÏӎÝï ݋¨æÓA¢eÓ ¨{ e¨— —AÏÓ Ž{ ݋n ¨Q¨Ó en[Žen ݨ Ón ìnÏn ݋nŽÏ ݎnÓ nAϗï íŽÝ‹ ݋n [¨A[‹½ ¨[–Ó—nï ‹AÓ Qnn¢ ‹nAe [¨A[‹ AÝ !ní nîŽ[¨ ӎ¢[n äõõs½ ŽÓ ÝnAÓ ‹Aìn í¨¢ Ýí¨ ‚AnÓ A¢e —¨ÓÝ ää Ž¢ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ Ýí¨ ïnAÏÓ½ !ní nîŽ[¨ Ïn[n¢Ý—ï Ïn¢n ‚¨ÝŽAÝne ‹ŽÓ [¨¢ÝÏA[ݽ 2‹n ¢ní A‚Ïnnn¢Ý í¨æ—e ·Aï ¨[–Ó—nï k€}õbõõõ Ž{ ‹nÌÓ {ŽÏne A{ÝnÏ Ý‹n äõ¯¯ ÓnAÓ¨¢½ 4¢enÏ Ý‹n ·Ïn쎨æÓ [¨¢ÝÏA[Ýb ݋n 梎ìnÏӎÝï í¨æ—e ‹Aìn ¨íne ¨[–Ó—nï ¨Ïn ݋A¢ k¯ Ž——Ž¨¢b ¨Ï kßØ}bõõõ {¨Ï nA[‹ ïnAÏ ÏnAŽ¢Ž¢‚ ¨¢ ݋n [¨¢ÝÏA[ݽ 2‹n ¢ní—ï A··Ï¨ìne [¨¢ÝÏA[Ý A—Ó¨ n—ŽŽ¢AÝnÓ A¢ï ·n¢A—ÝŽnÓ A‚AŽ¢ÓÝ ¨[–Ó—nï Ž{ ‹n —nAìnÓ Ý‹n 梎ìnÏӎÝï Qn{¨Ïn ݋n [¨¢ ÝÏA[Ý nÏnÓ Ž¢ äõ¯€½

}}ˆiÄ ÄvÍL> ÄÝii¬Ä 7iLiÁ -Í>Íi $ !b 4ÝA‹ u 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn Ó¨{ÝQA—— ÝnA Ž¢ [ÏnAÓne ŽÝÓ íŽ¢ ÓÝÏnA– ݨ {Žìn :ne¢nÓeAï íŽÝ‹ A Óínn· ¨{ :nQnÏ 0ÝAÝn en{nAݎ¢‚ ݋n :Ž—e[AÝÓ ¯õ¯ A¢e Øß AÝ Ý‹n :04 0¨{ÝQA—— Žn—e½ 4¢—Ž–n —AÓÝ ínn–n¢eb ! 04 ¹ä€¯õb ߍõ : º æÓne ӝA—— QA—— ݨ ÝA–n A¢ nAÏ—ï —nAe Ž¢ ‚An ¨¢n íŽÝ‹¨æÝ A ‹¨n Ï梽 2‹n ‚‚ŽnÓ [—Ž¢[‹ne ݋n ‚An Qï n¨eŽ¢‚ {¨Ï Ónìn¢ Ïæ¢Ó Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ A¢e {Ž{݋ Ž¢¢Ž¢‚Ó ݨ ·æÝ Ý‹n ‚An ¨æÝ ¨{ ÏnA[‹ A{ÝnÏ {Žìn½ ¢ ‚An Ýí¨b Ó¨·‹¨¨Ïn 2n‹A¢Ž AAŽ‹ænÌÓ Ý‹ÏnnÏæ¢ ‹¨n Ïæ¢ Ó·Aϖne A {¨æύÏæ¢ {ŽÏÓÝ Ž¢¢Ž¢‚ {¨Ï ! 04 A¢e ‹n—e ¨{{ A —AÝn ÏA——ï Qï :nQnÏ 0ÝAÝn ݨ [—AŽ ݋n ¢Ž‚‹Ý[A·½ É:n Ó[‹neæ—ne ݋nÓn ‚AnÓ Ý¨ ‚Žìn æÓ nî·nώn¢[n ¨¢ ݋n ϨAebÊ ÓAŽe AÓÓ¨[ŽAÝn ‹nAe [¨A[‹ AÝ nŽ{¢nϽ É¨Ï ¨æÏ {ŽÏÓÝ ÝÏæn ϨAe ÓnώnÓb ݋¨æ‚‹Ý ín eŽe í‹AÝ ín ¢nnene ݨ e¨½ :n •æÓÝ ¢nne ݨ –nn· AÝÝA[–Ž¢‚½

¨Ž¢‚ æ· Ý‹ŽÓ ínn–n¢e ŽÓ 4ÝA‹ 0ÝAÝn½ ìnÏï [¨¢{nÏn¢[n ÓnώnÓ ŽÓ ‹æ‚n½ :n •æÓÝ ¢nne ݨ ·—Aï ¨æÏ íAï ¨¢ nìnÏï ·ŽÝ[‹½ :n ‹Aìn ݨ Ӌ¨í æ· ÏnAeï ݨ QAÝݗn½Ê

-1 i¶ÖiÄÍÁˆ>˜ ͝ V“¬iÍi >Í ˜>͈˜>Ä 0 /4 0 u ¨Ï ݋n {Ž{݋ ÓÝÏAŽ‚‹Ý ÓnAÓ¨¢ ݋n !ní n [¨ 0ÝAÝn nÄænÓÝώA¢ ÝnA 펗— ÝÏAìn— ݨ ݋n 9AÏӎÝï ÄænÓÝώA¢ !Aݎ¨¢A— ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·Ó ¹9! º AÝ Ý‹n nAÏÝ ¨{ 2nîAÓ AŽÏ A¢e /¨en¨ ¨·—nîb ·ÏŽ— ¯€¯Øb Ž¢ :A[¨b 2nîAÓ½ 2‹n ‚ ‚ŽnÓ ÄæA—Ž{Žne Q¨Ý‹ ÝnAÓ {¨Ï ݋ŽÓ ïnAÏÌÓ ìAÏӎÝï [‹A·Ž ¨¢Ó‹Ž· AÓ Ý‹n :nÓÝnÏ¢ ÝnA n¢ ÝnÏÓ Ý‹n äõ¯¯9! AÓ Ý‹n !¨½ ¤ Ónne A¢e ݋n æ¢ÝnÏ 0nAÝ ÝnA nAÏ¢ne A !¨½¯ä Ónne½ É:n AÏn ìnÏï nî[ŽÝne ݨ ‹Aìn ÄæA—Ž{Žne {¨Ï ݋n 9AÏӎÝï ÄænӍ ÝώA¢ !Aݎ¨¢A— ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·ÓbÊ ‹nAe [¨A[‹ æeÏnï 9A¢ A¢ ÓAŽe½ É2‹n ÝnA ‹AÓ ‹Ae A ìnÏï Ž¢Ýn¢Ón [¨·nݎݎ¨¢ Ó[‹neæ—n ݋ŽÓ ӷώ¢‚ A¢e {nn— ݋AÝ ŽÝ ‹AÓ ·Ïn·AÏne æÓ Ý¨ Qn AÝ Ý‹n ݨ· ¨{ ¨æÏ ‚An n¢ÝA——ï A¢e ·‹ïӎ [A——ï {¨Ï ¢Aݎ¨¢A—Ó½Ê

-1¾Ä iÜi>˜` i>Á˜Ä 7 …˜Á 0 /4 0 u !ní n [¨ 0ÝAÝn •æ¢Ž¨Ï ¢eŽA —nìn—A¢e í¨¢ :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢{nύ n¢[n ݋—nÝn ¨{ ݋n :nn– {¨Ï ݋n Ón[¨¢e ínn– Ž¢ A Ϩí½

—nìn—A¢e í¨¢ : 2ÏA[– ݋—nÝn ¨{ ݋n :nn– —AÓÝ ínn– ¨··¨Óne ݨ : Žn—e ݋—nÝn ¨{ ݋n :nn– ݋ŽÓ ínn–½ AÓÝ ínn– —nìn—A¢e QϨ–n ݋n ! 04 A——ÝŽn ¨æÝe¨¨Ï Ïn[¨Ïe Ž¢ ݋n €õõnÝnÏ ‹æύ e—nÓ Qï Ï梢Ž¢‚ A ¯aõõ½Øõ AÝ Ý‹n :Ž——Žn :Ž——ŽAÓ —AÓӎ[ Ž¢ 2æ[ Ó¨¢b ώó½ 0‹n A—Ó¨ íAÓ {ŽÏÓÝ Ž¢ ݋n ¯õõ ‹æÏe—nÓ Ž¢ ¯€½ä¤ A¢e {Ž¢ ŽÓ‹ne ݋ŽÏe Ž¢ ݋n —¨¢‚ •æ· íŽÝ‹ A Aϖ ¨{ }½}¤ nÝnÏÓ½

—nìn—A¢e íAÓ A—Ó¨ A nQnÏ ¨{ ݋n €õõ A¢e ¯bØõõnÝnÏ Ïn —Aï ÝnAÓ ݋AÝ {Ž¢ŽÓ‹ne Ón[¨¢e A¢e {¨æÏ݋ ÏnÓ·n[ݎìn—ï½

ißiÄ i>Á˜Ä ‡“iÁˆV>˜ >Ý>Á` 0 /4 0 u !ní n [¨ 0ÝAÝn nÄænÓÝώA¢ ώenÏ •æ¢Ž¨Ï

‹n—ÓAn nïnÓ íAÓ ¢Ane A¢ ——nώ[A¢ Ón—n[ݎ¨¢ :ne¢nÓeAï A{ÝnÏ¢¨¨¢b Qï ݋n 9AÏӎÝï ÄænÓÝώA¢ 0n—n[ݎ¨¢

¨ŽÝÝnn½ nïnÓ nAÏ¢ne ‹nÏ {ŽÏÓÝ A——nώ[A ‹¨¢¨Ï Ž¢ Ä掍 ÝAݎ¨¢ ¨¢ ݋n —Aݽ u 0ÝA{{b íŽÏn Ïn·¨ÏÝÓ

04!!:0

," * ¤

i>Í ÁiLÖ˜`] `ivi>Í 7ˆã>Á`Ä 00$ 2 -/00

:0!2$! u n Ϩ¢ AnÓb

íïA¢n :Aen A¢e ݋n ŽAŽ nAÝ ‹Ae A ÓæϷώӎ¢‚—ï ݨ悋 ݎn A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n —¨í—ï :ŽóAÏeÓ u nìn¢ A{ÝnÏ !¨½ ¯ eÏA{Ý ·Ž[– ¨‹¢ :A—— íAÓ n•n[Ýne½ AnÓ {Ž¢ŽÓ‹ne íŽÝ‹ ß} ·¨Ž¢ÝÓb nŽ‚‹Ý Ïn Q¨æ¢eÓ A¢e nŽ‚‹Ý AÓӎÓÝÓb :Aen ‹Ae ßß ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¢Ž¢n AÓӎÓÝÓb A¢e ‹ÏŽÓ ¨Ó‹ Ó[¨Ïne äØb ‹n—·Ž¢‚ ŽAŽ ‚nÝ ·AÓÝ :AӋ Ž¢‚ݨ¢ ¯äߍ¯õ× :ne¢nÓeAï ¢Ž‚‹Ý A¢e A쨎e í‹AÝ í¨æ—e ‹Aìn Qnn¢ A Ón[¨¢e [¨¢Ón[æ ÝŽìn nQAÏÏAÓӎ¢‚ —¨ÓÓ½ :AӋŽ¢‚ݨ¢ íAÓ —n{Ý íŽÝ‹¨æÝ ŽÝÓ QnÓÝ ·—AïnÏ í‹n¢ :A—— A¢e Ýí¨ ŽAŽ ÏnÓnÏìnÓ u ?ïeÏæ¢AÓ —‚AæӖAÓ A¢e æíA¢ ¨íAÏe u ínÏn –Ž[–ne ¨æÝ ¨{ ݋n ‚An½ 2‹n nAÝ —ne Qï AÓ A¢ï AÓ ¯ß Qn{¨Ïn ݋n :ŽóAÏeÓ A¢A‚ne ݨ A–n ŽÝ A ¨¢n·¨Ž¢Ý ‚An Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnϽ æÝ :Aen ŽneŽAÝn—ï ÏnÓ·¨¢ene íŽÝ‹ A ݋Ïnn·¨Ž¢Ý ·—Aïb A¢e :AӋŽ¢‚ݨ¢ ¢nìnÏ A‚AŽ¢ ‚¨Ý [—¨ÓnÏ Ý‹A¢ Ýí¨½

֏Ä ¤ån] /ˆ“LiÁݝÜiÄ š¤ !!-$0 u nÏώ[– /¨Ón ‹Ae äß ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯õ AÓӎÓÝÓ Ž¢ ݋Ïnn ÄæAÏÝnÏÓ Ý¨ ‹n—· ‹Ž[A‚¨ ÏnAŽ¢ ä ‚AnÓ A‹nAe ¨{ ¨Óݨ¢ A¢e ŽAŽ Ž¢ ݋n ÏA[n {¨Ï ݋n ݨ· Ónne Ž¢ ݋n AÓݽ

Aϗ¨Ó ¨¨ónÏ ‹Ae ä€ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯€ Ïn Q¨æ¢eÓ {¨Ï ݋n 旗Ób 틨 Ïn[¨Ïene ߯ AӍ ӎÓÝÓ ¨¢ €¯ {Žn—e ‚¨A—Ó½ n쎢 ¨ìn ‹Ae ¯Ø ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¢Ž¢n Ïn Q¨æ¢eÓb QæÝ íAÓ —ŽŽÝne ݨ ä× Ž¢æÝnÓ Ž¢ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ‚An QA[– {Ϩ A ÓÝÏAŽ¢ne —n{Ý ‚ϨŽ¢ {¨Ï ݋n 2ŽQnÏí¨—ìnÓb 틨 —¨ÓÝ Ý‹nŽÏ nŽ‚‹Ý‹ ÓÝÏAŽ‚‹Ý ‚An½

>ÝŽÄ nx] >}ˆV nÔ 2!2 u ¨n ¨‹¢Ó¨¢ÌÓ {—¨Aݎ¢‚ ¨¢n ‹A¢enÏ Ž¢ ݋n —A¢n ·æÝ ݗA¢ÝA A‹nAe íŽÝ‹ }}½€ Ón[¨¢eÓ ÏnAŽ¢Ž¢‚ A¢e $ϗA¢e¨ÌÓ AnnÏ !n—Ó¨¢ ŽÓÓne Ýí¨ [‹A¢[nÓ Ý¨ ݎn ŽÝ½ ¨Ó‹ 0ŽÝ‹ —ne ݋n Aí–Ó íŽÝ‹ äØ ·¨Ž¢ÝÓb A¢e ¨‹¢Ó¨¢ Aeene ¯s½ !n—Ó¨¢ ·A[ne $ϗA¢

e¨ íŽÝ‹ äõ ·¨Ž¢ÝÓb QæÝ ‹n ŽÓÓne A •æ·nÏ íŽÝ‹ ßs Ón[¨¢eÓ —n{Ýb ݋n¢ QAe—ï ¨¢ A eώìn íŽÝ‹ Ø Ón[¨¢eÓ —n{ݽ AÓ¨¢ ¨——Ž¢Ó ‹ŽÝ ¨¢n {Ïnn ݋Ϩíb ‚ŽìŽ¢‚ ݋n A‚Ž[ ¨¢n —AÓÝ [‹A¢[n ݨ Ón¢e ݋n ‚An ݨ ¨ìnÏݎnb QæÝ $ϗA¢e¨ A¢A‚ne A —¨¢‚ ߍ·¨Ž¢Ý AÝÝn·Ý Qï ne¨ 2æϖ¨‚—æ ݋AÝ eŽe¢ÌÝ [¨n [—¨Ón½ ݗA¢ÝA í¨¢ ŽÝÓ Ý‹ŽÏe Ž¢ A Ϩí A¢e ݨ¨– ݋n ÓnAÓ¨¢ ÓnώnÓ ß¯½

ÈÉiÁÄ ¤ån] ,VŽiÍÄ šÈ - - u Ïæn ¨—ŽeAï ‹Ae ä€ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯ä AÓӎÓÝÓb A¢e 2‹AeenæÓ <¨æ¢‚ Ó[¨Ïne ää ·¨Ž¢ÝÓ Ý¨ —nAe -‹Ž—Aen—·‹ŽA½ ¢eÏn ‚æ¨eA—A ‹Ae ¯õ AÓӎÓÝÓb A¢e 0·n¢[nÏ AínÓ A¢e ¨eŽn nn–Ó nA[‹ Ó[¨Ïne ¯ä ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n ×ØnÏÓb 틨 [A¢ [—Ž¢[‹ A ·—Aï¨{{ Ó·¨Ý íŽÝ‹ ¨¢n ¨Ïn 펢 ¨Ï ¨¢n ¨Ïn —¨ÓÓ Qï ‹Aϗ¨ÝÝn½ ï—n ¨íÏï ‹Ae ¯¤ ·¨Ž¢ÝÓb n쎢 AÏݎ¢ ‹Ae ¯sb æŽÓ 0[¨—A ¯× A¢e ‹AÓn æeŽ¢‚nÏ ¯} {¨Ï ݋n /¨[–nÝÓb 틨 [An Ž¢ ÝÏAŽ—Ž¢‚ n·‹ŽÓ Qï Ýí¨ ‚AnÓ {¨Ï ݋n {Ž¢A— ·—Aï ¨{{ QnÏ݋ Ž¢ ݋n :nÓݽ

Á˜iÍÄ šx] /Á>ˆ >ãiÁÄ š¤ !: $/!0 u Aϗ A¢eÏï Ó[¨Ïne ä¯ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e !ní $ϗnA¢Ó •æ·ne A‹nAe ¨{ -¨ÏݗA¢e {¨Ï ӎî݋ ·—A[n Ž¢ ݋n :nÓÝnÏ¢

¨¢{nÏn¢[n½

‹ÏŽÓ -Aæ— ‹Ae ¯¯ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯ä AÓӎÓÝÓb A¢e n–A $–A{¨Ï ‹Ae ¯} ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯õ Ïn Q¨æ¢eÓ Qn{¨Ïn {¨æ—Ž¢‚ ¨æÝ íŽÝ‹ ¯aßs —n{ݽ :Ž——Žn Ïnn¢ Aeene ¯ä ·¨Ž¢ÝÓb ¯õ Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnϽ A AÏ[æÓ —eώe‚n ‹Ae ä€ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯} ÏnQ¨æ¢eÓ {¨Ï -¨ÏݗA¢eb 틎[‹ ŽÓ ݎne íŽÝ‹ !ní $ϗnA¢Ó Ž¢ ݋n ÓÝA¢eŽ¢‚Ó QæÝ ‹AÓ —¨ÓÝ Ý‹n ݎnQÏnA–nÏ íŽÝ‹ ݋n ¨Ï¢nÝÓ ‹A쎢‚ í¨¢ ݋Ïnn ¨{ {¨æÏ nnݎ¢‚Ó½

˜ˆVŽÄ ¤Ôå] iÍÄ ¤¤É !: <$/ u Aϝn—¨ ¢Ý‹¨¢ï Ó[¨Ïne ߤ ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n Ón[¨¢e ÓÝÏAŽ‚‹Ý ‚Anb Ž¢ [—æeŽ¢‚ ݋n ݎnQÏnA–Ž¢‚ •æ·nÏ íŽÝ‹ ¯aõs —n{Ýb A¢e !ní <¨Ï– ÏA——Žne {Ϩ A ¯Ø·¨Ž¢Ý

en{Ž[ŽÝ½

‹Aæ¢[nï Ž——æ·Ó Aeene ßß ·¨Ž¢ÝÓb ӎî Ïn Q¨æ¢eÓ A¢e ӎî AÓӎÓÝÓb A¢e AÏn 0ݨæenŽÏn Ó[¨Ïne äß ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n ¢Ž[–Ó½

nϨ¢ :Ž——ŽAÓ ‹Ae ää ·¨Ž¢ÝÓb nŽ‚‹Ý Ïn Q¨æ¢eÓ A¢e nŽ‚‹Ý AÓӎÓÝÓ {¨Ï !ní nÏÓnï½

*>ViÁÄ ¤¤¤] *ˆÄ͝˜Ä ¤å¤ ! !-$0 u AÏÏn¢ ¨——ŽÓ¨¢ Ó[¨Ïne äõ ·¨Ž¢ÝÓb A¢¢ï ÏA¢‚nÏ Aeene ¯× A¢e ¢eŽA¢A æÓne A ߯¯ä Ïæ¢ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ÄæAÏÝnÏ Ý¨ ·æ—— AíAï½ ¨Ó‹ [/¨QnÏÝÓ Aeene ¯} ·¨Ž¢ÝÓ A¢e /¨ï ŽQQnÏÝ ¯ä {¨Ï ݋n -A[nÏÓb 틨 AŽ¢ÝAŽ¢ne ݋nŽÏ ‹¨—e ¨¢ ݋n —AÓÝ ·—Aï¨{{ Ó·¨Ý Ž¢ ݋n AÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n u ¨¢n ‚An A‹nAe ¨{

‹Aϗ¨ÝÝn½ /¨e¢nï 0Ýæ[–nï —ne ݋n -ŽÓݨ¢Ó íŽÝ‹ ä€ ·¨Ž¢ÝÓ ¨¢ ¯õ¨{äõ Ӌ¨¨ÝŽ¢‚½ /Ž[‹AÏe AŽ—ݨ¢ Aeene ¯¤b 2AïӋAæ¢ -ώ¢[n A¢e Ïn‚ ¨¢Ï¨n ¯€ nA[‹ A¢e ‹ÏŽÓ :Ž—[¨î ¯õ½

Ö}}iÍÄ ¤å{] ˆ˜}Ä šå

!9/ u 2ï AíÓ¨¢ Ó[¨Ïne äõ ·¨Ž¢ÝÓb ½/½ 0ŽÝ‹ A¢e A¢Ž—¨ A——Ž¢Aώ ‹Ae ¯× nA[‹ A¢e n¢ìnÏ í¨¢ ŽÝÓ {¨æÏ݋ ÓÝÏAŽ‚‹Ý½ — AÏώ¢‚ݨ¢ Ó[¨Ïne ¯} A¢e !n¢n ‹Ae ¯ä ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯} ÏnQ¨æ¢eÓ {¨Ï ݋n !悂nÝÓb 틨 Ž¢[ÏnAÓne ݋nŽÏ —nAe ¨ìnÏ -¨ÏݗA¢e ݨ ä ‚AnÓ {¨Ï ݋n {Ž{݋ Ó·¨Ý Ž¢ ݋n :nÓݽ 2‹n 2ÏAŽ— —AónÏÓ —¨ÓÝ AÝ !ní $ϗnA¢Ó ¨¢ :ne¢nÓeAï½ AÏ[æÓ 2‹¨Ï¢Ý¨¢ Ó[¨Ïne ä× A¢e 2ïÏn–n ìA¢Ó ‹Ae ää {¨Ï ݋n Ž¢‚Ó½

LV>ÍÄ šn] >Ü>ˆiÁÄ šÈ

/$22b !½ ½ u ¨ÏŽÓ ŽAí Ó[¨Ïne äØ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ‹ŽÝ ݋n ݎnQÏnA–Ž¢‚ {Ïnn ݋Ϩí íŽÝ‹ ¯€ Ón[¨¢eÓ —n{Ý Ý¨ —nAe

‹Aϗ¨ÝÝn½

ŽAí Aeene ¯¯ AÓӎÓÝÓ A¢e Ónìn¢ Ïn Q¨æ¢eÓb A¢e íAn Ï¨í¢ ‹Ae ¯Ø ·¨Ž¢ÝÓ A¢e nŽ‚‹Ý ÏnQ¨æ¢eÓ {¨Ï ݋n ¨Q[AÝÓb 틨 í¨¢ ݋nŽÏ {¨æÏ݋ ÓÝÏAŽ‚‹Ý ‚An ݨ ÏnAŽ¢ ¨¢n ‚An Qn‹Ž¢e ¢eŽA¢A {¨Ï ݋n {Ž¢A— AÓݍ nÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n ·—Aï¨{{ Ó·¨Ý½

އÖLÖÁ˜ ¬>ßiÁÄ Ä>ß Í…iß ÝiÁi }ˆÜi˜ V>ą ß …˜ <i˜Á

00$ 2 -/00

$!2$ /<b —A½ u æQæÏ¢ 펗— Ž¢ ìnÓݎ‚AÝn [—AŽÓ Qï {¨æÏ {¨ÏnÏ {¨¨ÝQA—— ·—AïnÏÓb 틨 ‹Aìn ݨ—e $ÌÓ É/nA— 0·¨ÏÝÓ íŽÝ‹ ÏïA¢Ý æQn—Ê ݋nï Ïn[nŽìne ݋¨æ ÓA¢eÓ ¨{ e¨——AÏÓ í‹Ž—n QnŽ¢‚ Ïn[ÏæŽÝne Qï ¨Ï ·—A‚ {¨Ï ݋n 2Ž‚nÏÓ½ 0ÝA¢—nï [ —¨ìnÏb 2Ϩï /neeŽ[–b ‹Aó /AÓnï A¢e /Aìn¢ ÏAï ݨ—e $ {¨Ï A¢ n·ŽÓ¨en AŽÏŽ¢‚ :ne¢nÓeAï ¢Ž‚‹Ý ݋AÝ Ý‹nï Ïn[nŽìne [AӋ ·Aïn¢ÝÓ u Ž¢ Q¨¨– QA‚Ób n¢ ìn—¨·nÓ A¢e nìn¢ ‹A¢eӋA–nÓ½ /AÓnï ·—Aïne AÝ æQæÏ¢ ¨ÓÝ Ïn[n¢Ý—ïb Ž¢ ݋n äõõ× ÓnAÓ¨¢½ É:‹Ž—n $ [¨¢{ŽÏne ݨ æÓ Ý‹nï ‹Aìn ¢¨ ·Ï¨¨{ ݋AÝ A¢ï ¨{ ݋nÓn [—AŽÓ AÏn ÝÏænb ín [¨¢ÝA[Ýne Q¨Ý‹ ݋n ! A¢e 0¨æ݋nAÓÝnÏ¢

¨¢{nÏn¢[n AÓ Ó¨¨¢ AÓ Ý‹nÓn A——n‚Aݎ¨¢Ó Óæύ {A[nebÊ ݋—nݎ[ ŽÏn[Ý¨Ï Aï A[¨QÓ ÓAŽe Ž¢ A ÓÝAÝnn¢Ý Ïn—nAÓne :ne¢nÓeAï ¢Ž‚‹Ý½ É:n ‹Aìn n¢‚A‚ne ¨æÝӎen [¨æ¢Ón— ݨ Ž¢ìnÓݎ‚AÝn

-¬Áˆ˜}

$!2!4 /$

݋ŽÓ AÝÝnÏ A¢e 펗— Ó·AÏn ¢¨ ÏnÓ¨æÏ[nÓ Ý¨ {Ž¢e ݋n ÝÏæ݋½Ê 4¢ŽìnÏӎÝï -Ïnӎen¢Ý Aï ¨‚æn ÓAŽe ‹n ŽÓ [¨¢{Žen¢Ý A[¨QÓ A¢e ‹ŽÓ en·AÏݝn¢Ý É펗— Ž¢ìnÓݎ‚AÝn ݋nÓn A——n‚Aݎ¨¢Ó ݋¨Ï¨æ‚‹—ï A¢e [¨·—nÝn—ï½Ê 2¨ï 2æQnÏ쎗—nb æQæÏ¢ÌÓ [¨A[‹ eæύ Ž¢‚ ݋n Ïn[ÏæŽÝn¢Ý ¨{ A—— {¨æÏ ·—AïnÏÓb en [—Ž¢ne [¨n¢Ý :ne¢nÓeAï½ n ŽÓ ¢¨í ݋n ‹nAe [¨A[‹ AÝ 2nîAÓ 2n[‹½ [ —¨ìnÏ ÓAŽe ‹n É{n—Ý ݨÝA——ï ¨Q—Ž‚AÝneÊ Ý¨ ·—Aï {¨Ï ݋n 2Ž‚nÏÓ A{ÝnÏ ‚nÝݎ¢‚ ¨¢nï u ‹n íAÓ¢ÌÝ ÓæÏn ‹¨í æ[‹ u Ž¢ A Q¨¨– QA‚½ É A—¨ÓÝ ·AÓÓne ¨æݽ —ŽÝnÏA——ï A—¨ÓÝ ·AÓÓne ¨æÝb [¨æ—e¢ÌÝ Qn—Žnìn ŽÝ íAÓ ÝÏænbÊ Ý‹n {¨ÏnÏ en{n¢ÓŽìn n¢e ݨ—e $½ É {n—Ý —Ž–n ¨íne ݋n½Ê [ —¨ìnÏ ÓAŽe ‹n —AÝnÏ Ïn[nŽìne k×bõõõ {Ϩ A¢ 梎en¢ÝŽ{Žne æQæÏ¢ Q¨¨ÓÝnÏ {¨Ï A ¯¤×ß ‹nìϨ—nÝ ·A—A A¢e í¨æ—e ‚nÝ ÓA[–Ó ¨{ ¨¢nïb Ý﷎[A——ï kßõõ ¨Ï k€õõb A{ ÝnÏ ‚AnÓ½ n ÓAŽe ‹n ‚¨Ý {¨æÏ QA‚Ó ݨÝA— Ž¢‚ k€bõõõ A{ÝnÏ —¨‚‚Ž¢‚ {¨æÏ ÓA[–Ó A‚AŽ¢ÓÝ

¬iÄ

$!2!4 /$

- ¯

ŽneŽAÝn—ï½ 2‹n ‚‚ŽnÓ íA¢Ý ݨ 펢 íŽÝ‹ A Q—æn[¨——AÏ QÏA¢e ¨{ {¨¨ÝQA—— A¢e ݋AÝ ÓÝAÏÝÓ Ž¢ ݋n ÝÏn¢[‹nÓ½

ߺ Ó Ý‹ŽÓ A¢ Ž·¨ÏÝA¢Ý ïnAÏ {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓÅ <nÓ½ ¨Ï A ïώAe ¨{ ÏnAÓ¨¢Ó ݋ŽÓ ÝnA •æÓÝ ‹AÓ¢ÌÝ nìn¢ Qnn¢ [¨·nݎݎìn Ž¢ Ïn[n¢Ý ÓnAÓ¨¢Ó½ 2‹n Ó[‹neæ—n ŽÓ ݨ悋b ÏnA— ݨ悋b A¢e Ó¨n ݋Ž¢‚ ¢nneÓ Ý¨ Qn e¨¢n ݨ ‚Žìn ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— {A¢Ó ‹¨·n½ AïQn ŽÝÌÓ AÏݎ¢ ¨Ï A¢—nï½ AïQn ŽÝÌÓ Ï梍 ¢Ž¢‚ QA[– /¨QnÏÝ —Aï 틨 Ӌ¨íne A –¢A[– ¨{ ‹ŽÝݎ¢‚ ݋n ‹¨—n —AÝn —AÓÝ ÓnAÓ¨¢½ AïQn ŽÝÌÓ A ÓÝn· {¨ÏíAÏe {Ϩ ݋n en{n¢Ón½ ¢e AÝ Ý‹n n¢e ¨{ ݋n eAïb ŽÝ Q¨Ž—Ó e¨í¢ ݨ Qn Ž¢‚ Ž¢ ‚AnÓ A¢e ‚nÝݎ¢‚ 펢ӽ 2‹ŽÓ ÝnA ¢nneÓ Ý¨ e¨ ŽÝ A¢eb {ÏA¢–—ïb ¨ÓÝ {A¢Ó í¨¢ÌÝ [AÏn AQ¨æÝ ·¨Ýn¢ÝŽA— A¢e ·Ï¨‚¢¨Óݎ[Aݎ¨¢Ó Aen Ž¢ nAϗï ·ÏŽ—½ ¨——¨ínÏÓ ¨{ ݋n ·Ï¨‚ÏA •æÓÝ íA¢Ý ÏnÓæ—ÝÓ Ž¢ 0n·ÝnQnÏ A¢e $[ݨQnϽ :ŽÝ‹ ݋AÝ QnŽ¢‚ ÓAŽeb ӷώ¢‚ QA—— ŽÓ ‹nÏn½ 2‹n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn í¨Ï– ݨ e¨½ 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}

6 1

$!2!4 /$

- ¯

A[– Aï A¢e ‹Ž‚‹ÏŽÓn ÓÝæen¢Ý ‹¨æӎ¢‚ ݋AÝ [¨æ—e ·AÓÓ {¨Ï ¨Ó[¨í A·AÏݝn¢Ý Q掗eŽ¢‚Ó u A—— [¨¢[ÏnÝn A¢e nÝA—½ 2‹n [A·æÓ A—Ó¨ Ž¢[—æenÓ Ý‹n }佀A[Ïn 9 4 neŽ[A— n¢ÝnÏ A[ϨÓÓ e¨í¢Ý¨í¢½ 2‹n ¨·ÝŽŽÓ Ž¢Ó·ŽÏne Qï ݋n ÝnAÌÓ Ýώ· ݨ ¨æÓݨ¢ ŽÓ ÏnŽ¢ŽÓ[n¢Ý ¨{ A¢¨Ý‹nÏ 9ŽÏ ‚Ž¢ŽA Ó[‹¨¨— A¢e ŽÝÓ äõõØ A··nAÏA¢[n Ž¢ ݋n Ž¢A— ¨æÏa n¨Ï‚n AÓ¨¢½ 2‹n Ýí¨ AÏn ώ ìA—Ó ¨¢ ݋n [¨æÏÝ Ž¢ ݋n ¨—¨¢ŽA— ݋—nݎ[ Ӎ Ó¨[ŽAݎ¨¢b A¢e •¨[–nï A¢¢æA——ï {¨Ï ݋n [—AŽ AÓ Ý‹n Ó[‹¨¨— íŽÝ‹ ݋n —AςnÓÝ n¢Ï¨——n¢Ý Ž¢ ݋n ÓÝAÝn½ ÉÝ íAÓ A¢ n—AÏAݎ¢‚ ݎnbÊ n¨Ï‚n A Ó¨¢ Ó·¨–nӝA¢ A¢Žn— :A—Ó[‹ Ïn[A——ne½ ÉÝ íAÓ ¢¨Ý —Ž–n A¢ï݋Ž¢‚ ínÌìn nî·nώn¢[ne Qn {¨Ïn½Ê ÓÝæeï [¨¢eæ[Ýne Qï ݋n Ó[‹¨¨— [¨¢[—æe ne ݋n Ž¢A— ¨æÏ A··nAÏA¢[n ÏnÓæ—Ýne Ž¢ ŽneŽAÝn ‚AŽ¢Ó½ eŽÓӎ¨¢Ó Ž¢ÄæŽÏŽnÓ Ž¢

- ¯

{—ní QA[– —AÓÝ ¢Ž‚‹Ý A¢e ݋nÏnÌÓ Ó¢¨í ݨ eAï½ ÝÌÓ –Ž¢e ¨{ eŽ{{nÏn¢ÝbÊ ÓAŽe eŽ¢Ó¨¢ 9¨—Äænób ݋n ¨·n¢Ž¢‚ eAï ÓÝAÏÝnÏ {¨Ï

Ž¢[Ž¢¢Aݎ½ nAìn ŽÝ ݨ ݨ ·Ï¨ìŽen ݋n ·nÏ{n[Ý ÓnÝݎ¢‚½ 2í¨ÝŽn ï <¨æ¢‚ 펢¢nÏ 2Ž Ž¢[n[æb /¨¨–Žn ¨{ ݋n <nAÏ æÓÝnÏ -¨Ónï A¢e ݋n :¨Ï—e 0nώnÓ [‹A·Ž¨¢ 0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ ŽA¢ÝÓ ¨·n¢ AÝ ¨e‚nÏ 0ÝA eŽæb í‹nÏn ŽÝÌÓ Óæ··¨Óne ݨ Qn Ó梢ï A¢e ¢nAÏ sõ en‚ÏnnÓ½ -—æÓ Ý‹n ŽA¢ÝӍ ¨e‚nÏÓ ÏŽìA—Ïïb ώ‚‹Ý {Ϩ ݋n ‚nݍ‚¨½ ÉÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn A —ŽÝݗn {ŽÏnbÊ ŽA¢ÝÓ [n¢ ÝnÏ {Žn—enÏ ¢eÏnÓ 2¨ÏÏnÓ ÓAŽe½ É2‹AÝÌÓ ·AÏÝ ¨{ ŽÝ½Ê 0¨ AÏn {AŽ—ŽAÏ {A[nÓ Ž¢ ¢ní ·—A[nÓ½ ¢ ‚n—Ó ¨æÝ{Žn—enÏ 9nÏ¢¨¢ :n——Ób 2Ž‚nÏÓ Ó—æ‚‚nÏ 9Ž[Ý¨Ï AÏݎ¢nób !Aݎ¨¢A—Ó ¨æݍ {Žn—enÏ AïÓ¨¢ :nÏ݋ A¢e ÏAìnÓ Ón[¨¢e QAÓnA¢ A¢ 4‚‚—A AÏn A¨¢‚ ݋n ÓÝAÏÓ ÓnÝ Ý¨ A–n ݋nŽÏ enQæÝÓ½ $—e ·Ï¨Ó ‹Ž··nÏ ¨¢nÓb QA[– {Ϩ A –¢nn Ž¢•æÏï ݋AÝ A—¨ÓÝ {Ž¢ŽÓ‹ne ‹ŽÓ [A ÏnnÏb A¢e nÏn– nÝnÏb [¨Ž¢‚ ¨{{ A e¨í¢ ïnAÏb A—Ó¨ ‚nÝ {ÏnӋ ÓÝAÏÝÓ½ É2‹nÏnÌÓ A Ý펢–—n Ž¢ ‹ŽÓ nïnb ݋nÏnÌÓ

[ÏnAÓne Qï ß}õ ·nÏ[n¢Ýb A—杢Ž Qn[An ¨Ïn A[ݎìn A¢e {æ¢eÏAŽÓŽ¢‚ [¨¢ÝŽ¢ænÓ Ý¨ [—ŽQ½ 2‹n ÓÝæeï nÓݎAÝne ݋n ìA—æn ¨{ {Ïnn neŽA nî·¨ÓæÏn AÝ kØ×× Ž——Ž¨¢½ É0Ýæen¢Ý enA¢e ‹AÓ [nÏÝAŽ¢—ï Ž¢[ÏnAÓne eÏAAݎ[A——ïÊ :A—Ó[‹ ÓAŽeb Éݨ ݋n ·¨Ž¢Ý í‹nÏn ínÌÏn QæÏÓݎ¢‚ AÝ Ý‹n ÓnAÓ½Ê Ý 9 4b ݋n Q¨¨–ÓݨÏn ‹AÓ Qnn¢ A ìŽÓŽQ—n QAϨnÝnÏ ¨{ ݋n Ó[‹¨¨—ÌÓ ·¨·æ—AώÝï AÓ Ý‹n /AÓ æ·ÓnÝ Ý‹nŽÏ íAï ݨ ݋n Ž¢A— ¨æÏb íŽÝ‹ A ÓÝ梢Ž¢‚ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ Ý¨·Ónnene A¢ÓAÓ —AÓÝ 0æ¢eAï ݋n QŽ‚‚nÓÝ ¨{ A——½ Q¨æÝ Øõõ ·n¨·—n —Ž¢ne æ· A{ÝnÏ Ý‹AÝ íŽ¢ {¨Ï ݋n —AÝnÓÝ Ó‹Ž·n¢Ý ¨{ [—¨Ý‹Ž¢‚ A¢e n¨ÏAQŽ—ŽA [n—n QÏAݎ¢‚ ݋n ÝnAÌÓ ‹ŽÓݨώ[ Ï梽 ï /A¢e¨—·‹b ݋n ÓݨÏn ‚n¢nÏA— A¢A‚ nÏb ‹AÓ¢ÌÝ Qnn¢ AQ—n ݨ –nn· A·A[n ¨{ enA¢e AÓ —Ž¢nÓ ‹Aìn Ó¢A–ne AϨæ¢e ݋n Q掗eŽ¢‚b •æÓÝ e¨í¢ ݋n QæÓï ݋¨Ï¨æ‚‹{AÏn í‹nÏn ݋n /AÓ ·—Aï½ É0¨ A¢ï ‹Aìn [¨n e¨í¢ ¨¢ ݋nŽÏ —æ¢[‹ QÏnA–bÊ /A¢e¨—·‹ ÓAŽe½ ÉÌìn ‹nAÏe Ó¨ A¢ï ·n¨·—n ÓAï ̝ ¢¨Ý nìn¢ A QAӖnÝQA—— {A¢ QæÝ ‹Ae ݨ ‚nÝ A Ž¢A— ¨æÏ Ó‹ŽÏÝ½Ê ¨Q Ž[–nÏÓ¨¢b A ¯¤¤õ 9 4 ‚ÏAeb íAÓ ÓŽó

ώìA— —AQAA Ž¢ äõõ€b í‹n¢ ‹n íAÓ A {ŽÏÓݍÝnA ——0¨æ݋nAÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n ·—AïnϽ 2‹n ÓÓ¨[ŽAÝne -ÏnÓÓ ÏnìŽníne A¢ Ae ìA¢[n [¨·ï ¨{ ݋n ‹¨æύ—¨¢‚ ·Ï¨‚ÏA½ { {¨ÏÝÓ Ý¨ ÏnA[‹ ݋n {¨æÏ {¨ÏnÏ ·—AïnÏÓ ínÏn æ¢Óæ[[nÓÓ{旽 æQæÏ¢ [¨A[‹ n¢n ‹ŽóŽ– íAÓ Ý‹n 2Ž‚nÏÓÌ en{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï {Ϩ äõõäõ€b eæώ¢‚ ݋n [AÏnnÏÓ ¨{ [ —¨ìnÏ A¢e /ne eŽ[–½ !nŽÝ‹nÏ ‹n ¢¨Ï A¢ï ¨Ý‹nÏ ·nÏÓ¨¢ íAÓ ¢Ane Qï ݋n ·—AïnÏÓ A–Ž¢‚ ݋n [—AŽÓ½ æQæÏ¢ ‹AÓ Qnn¢ enA—Ž¢‚ íŽÝ‹ ! ŽÓ ÓænÓ A¢e A——n‚Aݎ¨¢Ó {¨Ï ¨¢Ý‹Ó ¢¨í½ 2‹n ! ‹AÓ Qnn¢ Ž¢ìnÓݎ‚Aݎ¢‚ ݋n Ïn [ÏæŽÝn¢Ý ¨{ nŽÓA¢ 2Ϩ·‹ï 펢¢nÏ A !níݨ¢b 틨 —ne ݋n 2Ž‚nÏÓ Ý¨ ݋n äõ¯õ ¢A ݎ¨¢A— ݎݗn Ž¢ ‹ŽÓ —¨¢n ÓnAÓ¨¢½ !níݨ¢ÌÓ {A ݋nÏb n[Ž—b ‹AÓ AeŽÝÝne ݨ Ó¨—Ž[ŽÝŽ¢‚ ¨¢nï {Ϩ ŽÓӎÓӎ··Ž 0ÝAÝn eæώ¢‚ ݋n Ïn[ÏæŽÝŽ¢‚ ·Ï¨[nÓÓ QæÝ ÓAŽe ¢nŽÝ‹nÏ Ý‹n ·—AïnÏ ¢¨Ï æQæÏ¢ –¢ní AQ¨æÝ ‹ŽÓ ·Aï{¨Ï·—Aï Aݍ Ýn·Ý½ Ó¨n݋Ž¢‚ ݋nÏnbÊ ¢ní ÏAìnÓ A¢A‚nÏ ÏneŽ ¨¢óA—nó ÓAŽe AQ¨æÝ ¨¢nÓ½ É AïQn ŽÝÌÓ ‚nÝݎ¢‚ A ÝAÓÝn ¨{ ݋n ·—Aï¨{{Ó A¢e A [‹A¢[n ín [A¢ e¨ ŽÝ A‚AŽ¢ ݋ŽÓ ïnAÏ½Ê —Ó¨ ·AÏÝ ¨{ ݋n Ó[n¢na Ž–n æÓӎ¢A A¢e Ž e¨¢eÓb ݋Ϩ펢‚ ¨æÝ [nÏn¨ ¢ŽA— {ŽÏÓÝ QA——Ó½ æÓӎ¢A 펗— e¨ ŽÝ AÝ <A¢ –nn 0ÝAeŽæb e¨¢eÓ ‚nÝÓ Ý‹n ‹¨¢¨Ï Ž¢ 0ݽ ¨æŽÓ Qn{¨Ïn ݋n AÏeŽ¢A—Ó ‹¨ÓÝ 0A¢

Žn‚¨½ Ý Aæ{{A¢ 0ÝAeŽæb í‹nÏn ݋n /¨ï A—Ó ‹¨ÓÝ Ý‹n ¨Ó ¢‚n—nÓ ¢‚n—Ób A¢e ¨Ý‹ nÏ QA——·AÏ–Ó Ý‹nÏn 펗— Qn A [¨——n[ݎ¨¢ {¨Ï ݋n Ïn—Žn{ n{{¨ÏÝÓ Ž¢ A·A¢ A{ÝnÏ Ý‹n nAÏ݋ ÄæA–n A¢e ÝÓæ¢AŽ½ 0ÝAeŽæ í¨Ï–nÏÓ Ž¢ A¢ÓAÓ ŽÝï Q梍 e—ne æ· A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n [¨—e AÓ Ý‹nï ‚¨Ý —¨‚¨Ób QA¢¢nÏÓ A¢e ӎ‚¢Ó ÏnAeï {¨Ï ݋n ¨·n¢nϽ

nÓ·ŽÝn ݋n eAæ¢ÝŽ¢‚ {¨Ïn[AÓÝÓb ݋nÏnÌÓ A— íAïÓ A —¨Ý ¨{ A¢ÝŽ[Ž·Aݎ¨¢½ Éìn¢ A{ÝnÏ A—— ݋nÓn ïnAÏÓb ݋nÏn AÏn Óݎ—— QæÝÝnÏ{—ŽnÓ½ n[–b ïnA‹bÊ /neÓ A¢ A‚nÏ æÓÝï A–nÏ ÓAŽe½ É!¨ AÝÝnÏ ‹¨í —¨¢‚ ï¨æ e¨ ݋ŽÓ½ { ï¨æ Óݎ—— ‹Aìn ݋n ÓAn •¨ï AÓ ï¨æ eŽe AÓ A –Žeb ï¨æ ÏnnQnÏ Ý‹n ¨·n¢Ž¢‚ eAï ŽÝݗn nA‚æn ·AÏAen½ e¨½ ÝÌÓ Ý‹n QnÓÝ ‚An½Ê uuu - AÓnQA—— :ώÝnÏÓ ¨n Aï A¢e A¢Žn [ Aæ—nï A¢e - 0·¨ÏÝÓ :ώÝnÏÓ ¨íŽn /æQnςb ¨íAÏe n¢eώ[‹ A¢e ‹AϗnÓ $eæ [¨¢ÝώQæÝne ݨ ݋ŽÓ Ïn·¨Ïݽ Ž¢‚ æ· A ïn——¨í ‚¨—{ ӋŽÏÝ íŽÝ‹ ݋n 9 4 —¨ ‚¨½ n íAÓ —¨¨–Ž¢‚ {¨Ï Ó¨n݋Ž¢‚ ݨ ínAÏ Ý¨ í¨Ï– ώeAï AÝ 9ŽÏ‚Ž¢ŽA ¨Ž¢Ž¨¢ -¨ínϽ ÝÓ e¨í¢Ý¨í¢ ‹Ž‚‹ÏŽÓn ÓA—æÝne ݋n ÝnA Ž¢ —Ž‚‹ÝÓ ¨¢eAï íŽÝ‹ ݋n í¨ÏeÓa É9 4 $ / 0yÉ ÉÝÌÓ Ž¢[ÏneŽQ—nb •æÓÝ Ž¢[ÏneŽQ—nbÊ ‹n ÓAŽe½ É e¨¢ÌÝ Ý‹Ž¢– nìn¢ n¢Ýæ[–ï [A¢ Óݨ· ݋n½Ê /Ž[‹¨¢e Aï¨Ï 펂‹Ý ½ ¨¢nÓb 틨 [An {Ϩ -‹Ž—Aen—·‹ŽA ݨ AÝÝn¢e 9ŽÏ‚Ž¢ŽA 4¢Ž¨¢ 4¢ŽìnÏӎÝïb ÓAŽe ݋n /AÓÌ Óæ[[nÓÓ [A¢ ¨¢—ï Qn ‚¨¨e {¨Ï ‹ŽÓ [ŽÝï ¨{ A··Ï¨îŽ AÝn—ï äõõbõõõ½ Ý íAÓ A—Ó¨ Ϩ¨ÝŽ¢‚ {¨Ï ݋n 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ /Ž[‹¨¢eb 틎[‹ Aen ŽÝ ݨ ݋n Ϩæ¢e ¨{ ¯Ø½ É:nÌÏn ώeŽ¢‚ ݋n íAìn A¢e ínÌÏn ÏnA——ï nî[ŽÝne AQ¨æÝ Ý‹n ¢Aݎ¨¢A— AÝÝn¢ÝŽ¨¢bÊ ¨¢nÓ ÓAŽe½ É-n¨·—n ¢nne ݨ –¢¨í ݋AÝ /Ž[‹¨¢e ŽÓ A [ŽÝï ¨¢ ݋n ώÓnb ݋AÝ ínÌÏn æ· A¢e [¨ Ž¢‚½ 2‹ŽÏÝïÝ‹ÏnnÝ‹¨æÓA¢e ÓÝæen¢ÝÓ [A¢ÌÝ Qn íϨ¢‚½Ê ¨¢nÓ ÓAŽe ‹n ·—A¢¢ne ¨¢ AÝÝn¢eŽ¢‚ ݋n Ž ¢A— ¨æϽ ɨí [A¢ ï¨æ Qn ݋n Aï¨Ï ¨{ ¨¨·ÓÝ¨í¢ A¢e ¢¨Ý ‚¨ ݨ ¨æÓݨ¢ÅÊ ‹n AӖne½

-V>˜`> VÖ` VÄÍ ˆiÄÍ> Ý - ĬÍ ß L >֓ >˜` ,>¬… ± ,ÖÄĝ 00$ 2 -/00

0 $220 b ώó½ u 2‹n ‹nAe ¨{ ݋n 0 ·æÝ Ý‹n ŽnÓÝA ¨í— ¨¢ ¢¨ÝŽ[n :ne¢nÓeAïa ɨ——¨í ݋n —nÝÝnÏ ¨{ ݋n —AíÊ ¨Ï —¨Ón ŽÝÓ ·—A[n Ž¢ [¨——n‚n {¨¨ÝQA——ÌÓ —æ[ÏAݎìn [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ÓïÓÝn½ 0 ¨{{Ž[ŽA—Ó [‹A——n¢‚ne ݋n ŽnÓÝA ¨í— ݨ ·nÏÓæAen ݋n ݋AÝ nîÝÏAìA‚A¢Ý A¢e Ž·Ï¨·nÏ Ó·n¢eŽ¢‚ Qn‹Ž¢e ݋n {ŽÏŽ¢‚ ¨{ —¨¢‚ÝŽn $ A¢e -Ïnӎen¢Ý ¨‹¢ 梖nÏ íŽ—— ¢nìnÏ ‹A··n¢ A‚AŽ¢½ $݋nÏíŽÓnb ݋n 0 ÓAŽe ŽÝ [A¢ –Ž[– ¨æÝ Ý‹n ŽnÓÝA ¨í— A—ݨ ‚n݋nϽ 2‹nÏn AÏn ·—n¢Ýï ¨{ ¨Ý‹ nÏÓ nA‚nÏ Ý¨ •æ· Ž¢½ É2‹nï –¢¨í ݋AÝ Ž{ ݋nï íA¢Ý ݨ e¨ Qæӎ¢nÓÓ íŽÝ‹ æÓb ݋nï ¢nne ݨ {¨——¨í ݋n —nÝÝnÏ ¨{ ݋n —AíbÊ 0 nîn[æݎìn eŽÏn[Ý¨Ï Ž—— A¢[¨[– ݨ—e 2‹n ÓÓ¨[ŽAݍ ne -ÏnÓÓ½ É{ ݋nï {AŽ— ݨ e¨ Ó¨b ݋nï e¨ ŽÝ AÝ Ý‹nŽÏ ¨í¢ ·nώ—½Ê 2‹n ŽnÓÝA ¨í— Ïn—nAÓne A¢ Ž¢ÝnÏ¢A— Ïn·¨ÏÝ ¨¢ 2ænÓeAï ݋AÝ æ¢[¨ìnÏne ‹æ¢eÏneÓ ¨{ ݋¨æ ÓA¢eÓb ·nϋA·Ó nìn¢ Ž——Ž¨¢Ó ¨{ e¨——AÏÓb Ž¢ Énî[nÓӎìn [¨·n¢ÓA ݎ¨¢b ¢¨¢Qæӎ¢nÓÓ A¢e Ž¢A··Ï¨ ·ÏŽAÝn nî·n¢eŽÝæÏnÓ A¢e Ž¢A· ·Ï¨·ÏŽAÝn ‚Ž{ÝÓ½Ê ώó¨¢A ·Ï¨Ón[æݨÏÓ AÏn —¨¨– Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ·¨ÓӎQ—n [ώŽ¢A— [‹AςnÓb {¨[æӎ¢‚ ¨¢ A[[æÓA ݎ¨¢Ó ݋AÝ Ý¨· ¨{{Ž[ŽA—Ó ·ÏnÓÓæÏne n·—¨ïnnÓ Ž¢Ý¨ e¨¢Aݎ¢‚ ¨¢nï ݨ {Aì¨Ïne ·¨—ŽÝŽ[A— [A¢eŽeAÝnÓ A¢e ݋n¢ ÏnŽQæÏÓne ݋n íŽÝ‹ Q¨í— {æ¢eÓ½ ŽnÓÝA ¨í— ¨{{Ž[ŽA—Ó ·—A[ne ݋n Q—An ÓÄæAÏn—ï ¨¢ 梖nÏb 틨 Aen kØõõbõõõ A ïnAÏ AÓ Ý‹n A{{AQ—n {A[n ¨{ ݋n ¨Ï‚A¢ŽóA ݎ¨¢½ $ìnÏ Ý‹n ·AÓÝ Ýí¨ en[AenÓb ‹n —ne ݋n æ·ÓÝAÏÝ Q¨í— {Ϩ •æÓÝ A¢¨Ý‹nÏ ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢ ‚An ݨ ¨¢n ¨{ ݋n —AςnÓÝ A¢e ¨ÓÝ ·ÏnÓݎ ‚Ž¨æÓ½ É æÓÝ ÓAï ݋AÝ Ý‹n A[ݎ¨¢Ó æ¢enÏÝA–n¢ A¢e ¨Ï[‹nÓÝÏAÝne Qï ¨‹¢ 梖nÏ A¢e ¨Ý‹nÏÓ AÏn Ӌ¨[–Ž¢‚ A¢e [¨·—nÝn—ï æ¢A[ [n·ÝAQ—nbÊ ÓAŽe æA¢n :¨¨eÓb ݋n ŽnÓÝA ¨í— [‹AŽÏA¢½ É2‹nŽÏ A[ݎ¨¢Ób æ¢{¨ÏÝæ¢AÝn—ïb ‹Aìn ÝAŽ¢Ýne ݋n ÓÝn——AÏ Ïn·æÝA ݎ¨¢ ݋AÝ Ý‹n ŽnÓÝA ¨í— ‹AÓ í¨Ï–ne Ó¨ ‹AÏe ݨ AŽ¢ÝAŽ¢ {¨Ï ¨Ïn ݋A¢ €õ ïnAÏÓ½Ê 2‹n ¨í— ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· 0n ώnÓ A—Ó¨ Ž¢[—æenÓ Ý‹n /¨Ónb $ύ A¢‚n A¢e 0æ‚AÏ Q¨í—Ób A¢e eÏAíÓ Ýn¢Ó ¨{ Ž——Ž¨¢Ó ¨{ e¨——AÏÓ A ïnAÏ Ž¢ Ýn—nìŽÓŽ¨¢ Ïnìn¢ænb ݎ[–nÝ ÓA—nÓ A¢e nÏ[‹A¢eŽÓn½ ώݨAïb 틨Ón ·Ï¨eæ[Ý É2¨Ó ݎݨÓÊ ŽÓ ݋n ŽnÓÝA ¨í—ÌÓ ÝŽÝ—n Ó·¨¢Ó¨Ïb ÓAŽe ŽÝ íAÓ ÉeŽÓA··¨Ž¢Ý neÊ A¢e íAÓ ¨¢ŽÝ¨ÏŽ¢‚ ݋n ӎݍ æAݎ¨¢½ 2‹n Ó[A¢eA— Ïn–Ž¢e—ne —¨¢‚ ÓÝA¢eŽ¢‚ [ώݎ[ŽÓ ¨{ ݋n 0b ¨¢n ¨{ ݋Ïnn ¨Ï‚A¢ŽóAݎ¨¢Ó 틨Ón ·¨——Ó [Ï¨í¢ ¢Aݎ¨¢A— [‹A·Ž¨¢Ó½ 2‹n ¨Ý‹nÏÓ AÏn ݋n - A¢e 0-!Ù40 2¨eAï½ AÝ݋ní 0A¢enÏÓ¨¢b [¨ {¨æ¢enÏ ¨{ -—Aï¨{{ - b A ‚Ï¨æ· Aeì¨[Aݎ¢‚ A ·—Aï¨{{ ÓïÓÝn ݨ enÝnϝŽ¢n A ¢Aݎ¨¢A— [¨——n‚n {¨¨ÝQA—— [‹A·Ž¨¢b A[[æÓne ݋n 0 ¨{ A–Ž¢‚ ݋n ŽnÓÝA ¨í— A Ó[A·n‚¨Aݽ É¢ï 0 n{{¨ÏÝ Ý¨ nî·n— ݋n ŽnÓÝA ¨í— í¨æ—e Qn A ‹ï·¨ [ώݎ[A— A[Ýb ‚Žìn¢ ݋n e¨[æ n¢Ýne ŽÏÏn‚æ—AώݎnÓ AÝ Ý‹nÓn ¨Ý‹nÏ 0 Q¨í—ÓbÊ ‹n ÓAŽe½ É¢e 틨ÌÓ Ý¨ ÓAï ín í¨¢ÌÝ {Ž¢e ݋n ÓAn Ýï·n ¨{ Ӌ¨[–Ž¢‚ —ï ÄænÓݎ¨¢AQ—n Qn‹AìŽ¨Ï í‹n¢ ݋n [æÏÝAŽ¢ ŽÓ ·nn—ne QA[– AÝ Ý‹n 0ÌÓ $ÏA¢‚n ¨í— A¢e 0æ‚AÏ ¨í—ÅÉ A¢[¨[– ÓAŽe ‹n ‹Ae ÉAQ Ó¨—æÝn—ï ¢¨ Ž¢eŽ[Aݎ¨¢Ê ¨{ ӎŽ —AÏ Qn‹AìŽ¨Ï Qï ݋n 0Ì ¨Ý‹nÏ Ý‹Ïnn Q¨í—Ó½ 2‹n 0 ÓnÝ æ· A ÝAӖ {¨Ï[n ݨ ‹n—· enÝnϝŽ¢n Ž{ ݋n —nAenÏÓ ¨{ A•¨Ï [¨——n‚n {¨¨ÝQA—— íA¢Ý ݨ [¨¢ÝŽ¢æn e¨Ž¢‚ Qæӎ¢nÓÓ Ž¢ ώ ó¨¢A½ É:n íA¢Ý ݨ Ón¢e A [—nAÏ A¢e ìnÏï ÓÝϨ¢‚ ӎ‚¢A— ݨ ݋n ·æQ—Ž[bÊ -A[¯õ ¨ŽÓӎ¨¢nÏ AÏÏï 0[¨ÝÝ Ý¨—e ݋n -b ÉAQ¨æÝ Ý‹n ÓÝA¢eAÏeÓ A¢e ìA—ænÓ Ý‹n [¨¢{nύ n¢[nÓ Ý‹AÝ A–n æ· Ý‹n 0 ÓÝA¢e {¨Ï½Ê 2‹n ŽnÓÝA ¨í—b ·—Aïne AÝ 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ -‹¨n¢Žî 0ÝAeŽæ Ž¢ —n¢eA—nb ώó½b ŽÓ Ž¢ ݋n Ón[ ¨¢e ÓnAÓ¨¢ ¨{ A {¨æύïnAÏ enA— ݨ Qn ¨¢n ¨{ ݋n {¨æÏ Q¨í—Ó ݋AÝ Ï¨ ÝAÝn ‹¨Óݎ¢‚ ݋n ¢Aݎ¨¢A— [‹A ·Ž¨¢Ó‹Ž· ‚An½ Ӗne Ž{ ‹n íAÓ [¨¢{Žen¢Ý ݋nÏn ŽÓ ¢¨Ý‹Ž¢‚ Ž¢ ݋n [¨¢ÝÏA[Ý Ý¨ Óݨ· ݋n 0 {Ϩ n¢eŽ¢‚ ݋n Ïn—Aݎ¨¢Ó‹Ž· ŽneŽAÝn—ïb A¢ [¨[– Ïn·—Žnea É<nÓb A [¨¢{Ž en¢Ý½Ê ${ ݋n k€½s Ž——Ž¨¢ [‹Aςne ݨ 梖nÏÌÓ nώ[A¢ î·ÏnÓÓ [AÏe ¨ìnÏ Ý‹n ¯õ ïnAÏÓ ‹n íAÓ ·Ïnӎ en¢Ý A¢e $b Ž¢ìnÓݎ‚AݨÏÓ ennne —nÓÓ Ý‹A¢ ‹A—{ ݋n nî ·n¢ÓnÓ ÉA··Ï¨·ÏŽAÝn½Ê

Aggie football: burning questions  

Previewing NMSU spring football

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you