Page 1

 

¤ -֘`>ß] -i¬Í± š] Ôå¤Ô -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{åå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

" ""/ 

LV>ÍÄ Í>“i -1 ÏÁ`‡¶Ö>ÁÍiÁ }>vviÄ …ÖÁÍ }}ˆiÄ `ÖÁˆ˜} x¤‡Ô{ ÄÄ Í "…ˆ ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

2!0b $‹Ž¨ u 2‹Ž¢‚Ó Ó¢¨íQA——ne ¨¢ ݋n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚ŽnÓ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏ A¢e ŽÝ íAÓ Ý¨¨ æ[‹ ݨ ¨ìnÏ[¨n eæώ¢‚ A }¯ä€ —¨ÓÓ AÝ $‹Ž¨ 4¢Žìnύ ӎÝï Ž¢ :nn– ä ¨{ ݋n [¨——n‚n {¨¨ÝQA—— ÓnAÓ¨¢½ ! 04 ŽÓ¢ÎÝ ‚¨¨e n¢¨æ‚‹ ݨ ‚nÝ Qï íŽÝ‹ ݨ¨ A¢ï ŽÓÝA–nÓ A¢e ŽÓÓne ¨··¨ÏÝ梎ݎnÓb AÝ —nAÓÝ ¢¨Ý A‚AŽ¢ÓÝ A¢ $‹Ž¨ ÝnA ݋AÝ n¢ÝnÏne 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹ÝÎÓ ‚An AÓ ä¯ ·¨Ž¢Ý {Aì¨ÏŽÝnÓ½

¨í¢ 䯍¯€ n¢Ýnώ¢‚ ݋n ݋ŽÏe ·nώ¨eb ݋n ‚‚ŽnÓ {¨Ï[ne ݋n ¨Q[AÝÓ Ž¢Ý¨ A ݋ÏnnA¢e¨æÝ Ý‹n ¨·n¢Ž¢‚ ·¨ÓÓnÓӎ¨¢½ QAe Q¨æ¢[n ¨¢ ݋n ·æ¢Ý A¢e A ·n¢A—Ýï ¨¢ U/¬ Ôx Vi}i $‹Ž¨ ¨ìne ‹n QA—— e¨í¢ ݨ vÍL> ÁÖ˜`Ö¬ ݋n ßߍïAÏe —Ž¢nb A¢e ! 04 *>}i È í¨æ—e ÓnÝݗn {¨Ï A ßsïAÏe {Žn—e ‚¨A—½ Ϩ ݋nÏnb ݋¨æ‚‹b ݋n ‚An ‚¨Ý Q—¨í¢ ¨·n¢½ {ÝnÏ A¢ $‹Ž¨ {Žn—e ‚¨A— Aen ݋n Ó[¨Ïn 䀍¯×b !  04 ÄæAÏÝnÏQA[– ¢eÏní A¢—nï ŽÓÓne A¢ ¨·n¢ n ¨¢Ýn AÝnA¢ ¨¢ A enn· ·AÓÓ e¨í¢ ݋n Žee—n ¨{ ݋n {Žn—e u ÏnA—ŽÓݎ[A——ïb Ž{ ݋n Ïn[nŽìnÏ íAÓ ‹ŽÝ Ž¢ ÓÝώenb A ݨæ[‹e¨í¢ í¨æ—e ‹Aìn {¨——¨íne½ AÝnÏ Ž¢ ݋n ÄæAÏÝnÏb ! 04 ‚¨Ý ݋n QA—— Ž¢ÓŽen ݋n $‹Ž¨ €õïAÏe —Ž¢n ïnÝ íAÓ ·æӋne QA[– ¨æÝ Qn[AæÓn ¨{ Ýí¨ ÓA[–Ó A¢eb ·ÏŽ¨Ï ݨ ݋AÝb A¢ ‚‚Žn ·AÓÓ íAÓ Ž¢Ýnύ [n·Ýne A¢e ÏnÝæÏ¢ne ää ïAÏeÓ {¨Ï A ݨæ[‹e¨í¢b A– Ž¢‚ ݋n Ó[¨Ïn ßs¯×½ 2‹nÏn ínÏn A—Ó¨ Ó¨n QAe QÏnA–Ób Ž¢[—æeŽ¢‚ Ýí¨ ·AÓÓ Ž¢ÝnÏ{nÏn¢[n ·n¢A—ÝŽnÓ ¨¢ ݋n ! 04 en{n¢Ón u ¨¢n ¨¢ ݋ŽÏe e¨í¢ ݋AÝ —ne ݨ A ¨Q[AÝÓ Ý¨æ[‹e¨í¢ ݨ ‚¨ æ· ß¯¯×½ ¢ Ӌ¨ÏÝb ݋n AQ¨ìnn¢ÝŽ¨¢ne ÓnÄæn¢[nÓ ínÏn en {—Aݎ¢‚ ¨n¢ÝÓ ¨{ ݋n ‚An {¨Ï !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn½ É:n •æÓÝ ‹Aìn ݨ ‚¨ ¨æÝ A¢e e¨ ‚¨¨e ¨¢ nìnÏï ·¨Ó ÓnÓӎ¨¢bÊ A¢—nï ÓAŽe½ ÉϨæ¢e ݋n }õ ¹ïAÏe —Ž¢nºb ín ‚¨ÝÝA ‚¨ Ó[¨Ïn ¨¢ ݋AÝ eώìnt½2‹n ·Ž[– ÓŽî½ :n [A¢ÎÝ e¨ ݋AÝ A‚AŽ¢ÓÝ A ÝnA —Ž–n ݋ŽÓ½Ê Ý íAÓ Ý‹n Ón[¨¢eÓÝÏAŽ‚‹Ý ínn– ݋n ‚‚ŽnÓ eŽe¢ÎÝ ·—Aï ín—— Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏ u —AÓÝ ‚An ݋n ÝnA ÓÝÏ悂—ne Ž¢ A ӎŽ—AÏ Ó[n¢Aώ¨ A‚AŽ¢ÓÝ 0A[ÏAn¢Ý¨ 0ÝAÝn½ ! 04 Qn‚A¢ ݋n ·nώ¨e QnŽ¢‚ ¨æÝÓ[¨Ïne ä€ß A¢e ‚AŽ¢ne •æÓÝ ¯Ø ݨÝA— ïAÏeÓ Ž¢ ݋n ÄæAÏÝnϽ 0æ[‹ ¢æQnÏÓ íŽ—— ‹Aìn ݨ Ž·Ï¨ìn ÓÝAÏݎ¢‚ ¢nîÝ ínn– í‹n¢ ݋n ÝnA ìŽÓŽÝÓ ÏŽìA— 42- AÝ Ý‹n 0æ¢ ¨í—½ É:n •æÓÝ ‚¨ÝÝA [¨n ¨æÝ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{ A¢e ·—Aï ‚¨¨e½ 2‹AÝÎÓ ÏnA——ï ŽÝbÊ A¢—nï ÓAŽe½ É:n [A¢ÎÝ ‚¨ ݨ ·ÏA[ݎ[n A¢e í¨Ï– ¨¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnϽ :n •æÓÝ ‚¨ÝÝA [¨n ¨æÝ —Ž–n ín eŽe Ž¢ ݋n Qn‚Ž¢¢Ž¢‚ ¨{ ݋n ‚Anb QæÝ ¹e¨ ŽÝº Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏ½Ê 2‹n {ŽÏÓÝ ‹A—{ ¨{ {¨¨ÝQA—— íAÓ A¢ n¢[¨æÏA‚Ž¢‚ ¨¢n {¨Ï !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn½ Ý eŽe¢ÎÝ —¨¨– ‚¨¨e AÝ {ŽÏÓÝb í‹n¢ $‹Ž¨ ín¢Ý e¨í¢ {Žn—e ¨¢ ŽÝÓ {ŽÏÓÝ eώìn Qï {Ž¢eŽ¢‚ Ïn[nŽìnÏÓ íŽen ¨·n¢ Ž¢ ݋n Ón[¨¢eAÏïb A¢e {Ž¢ŽÓ‹ne ݋Ž¢‚Ó ¨{{ ¨¢ A ӎîïAÏe Ó[¨ÏŽ¢‚ Ïæ¢ {Ϩ 2ï—nÏ 2nÝݗnݨ¢½ æÝ ! 04 ÏnÓ·¨¢ene íŽÝ‹ A ÄæA—ŽÝï eώìn ¨{ ŽÝÓ ¨í¢½ 2‹n ·—Aï[A——Ž¢‚ íAÓ n{{n[ݎìn A¢e ݋n Ï梢Ž¢‚ ‚An ‚¨Ý Ž¢ ‚nAÏb íŽÝ‹ 2Ž‚nÏ -¨ín—— Ï梢Ž¢‚ ݋n QA—— ӎî ݎnÓ {¨Ï äØ ïAÏeÓ A¢e A Ýí¨ïAÏe ݨæ[‹e¨í¢ ݨ ݎn ݋n Ó[¨Ïn AÝ ××½ 2‹n ! 04 en{n¢Ón [¨æ—e¢ÎÝ [¨¢ÝAŽ¢ $‹Ž¨ÎÓ Ý¨æ‚‹ Ï梢Ž¢‚ QA[– nAæ —A¢–n¢Ó‹Ž· u ‹n {Ž¢ŽÓ‹ne íŽÝ‹ ¯Øs ïAÏeÓ ¨¢ ݋n nìn¢Ž¢‚b ¯ß€ ¨{ 틎[‹ [An Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ u A—Ý‹¨æ‚‹ eŽe [¨ìnÏ QnÝÝnÏ Ž¢ ݋n QA[–n¢e½ 2‹n ¨Q

˜Äˆ`i

0nn ! 04b -A‚n }

0 '* § (( * %' ((

, 6 , ,-/" " -] ͝¬] >˜` ¶Ö>ÁÍiÁL>VŽ V >ÁÁ˜ v >L>“>] Áˆ}…Í] ViiLÁ>Íi > ÄVÁi `ÖÁˆ˜} ->ÍÖÁ`>ß¾Ä Ýˆ˜ >}>ˆ˜ÄÍ 7iÄÍiÁ˜ i˜ÍÖVŽß ˆ˜ /ÖÄV>Ä>] >±

V >ÁÁ˜] ± ¤ ¾ >“> L>˜Ž 71 ß …˜ <i˜Á

00$ 2 -/00

240 $$0b —A½ u [ AÏϨ¢ ݋Ïní {¨æÏ Ý¨æ[‹ e¨í¢ ·AÓÓnÓ A¢e !¨½ ¯ —AQAAÌÓ en{n¢Ón {¨Ï[ne ݋n ÓAn ¢æQnÏ ¨{ ÝæÏ¢¨ìnÏÓ½ 2‹n ÏnÓæ—Ý íAÓ A ß}õ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ :nÓÝnÏ¢ n¢Ýæ[–ï ¨¢ 0AÝæÏeAï ݋AÝ íAÓ ¨Ïn AQ¨æÝ QŽ‚ ·—AïÓ Ý‹A¢ [¨¢ÓŽÓÝn¢Ýb æӍ [—n{—n‚ e¨Ž¢A¢[n {¨Ï ݋n ݨ·ÏA¢–ne ώÓ¨¢ 2Žen ¹ä õº½ 2‹n Ž——ݨ··nÏÓ ¹¯¯º ínÏn €õ·¨Ž¢Ý æ¢enÏe¨‚Ó A¢e ݋n ÓA¢eíŽ[‹ ¨··¨¢n¢Ý QnÝínn¢ ݨ· ¯õ ÝnAÓ Ž[‹Ž‚A¢ A¢e !¨½ s ϖA¢ÓAÓ½ Ó Óæ[‹b —AQAA [¨A[‹ !Ž[– 0AQA¢ ‹Ae ‚¨¢n ¨¢ ݋n ¨{ {n¢ÓŽìn ݨ A–n ÓæÏn ݋nï ínÏn¢ÌÝ ¨ìnϗ¨¨–ne½ É2‹ŽÓ ‚An n¢ene æ· QnŽ¢‚ A —ŽÝݗn QŽÝ —Ž–n nî·n[Ýne ŽÝ ݨ Qnb A¢e ·Ï¨QAQ—ï eŽ{{nÏn¢Ý {Ϩ í‹AÝ A —¨Ý ¨{ ·n¨·—n ‹nÏn nî ·n[Ýne ŽÝ ݨ QnbÊ 0AQA¢ ÓAŽe½ [ AÏϨ¢ ‹Ae Ýí¨ Ó[¨ÏŽ¢‚ ݨÓÓnÓ A·Žn[n ݨ ‹ÏŽÓݎ¨¢ ¨¢nÓ A¢e n쎢 !¨Ïí¨¨eb AÝ[‹Ž¢‚ ‹ŽÓ [AÏnnÏ ‹Ž‚‹½ Ï梢Ž¢‚ ‚An ݋AÝ ·Ï¨eæ[ne äßä ïAÏeÓ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n :¨—ìnώ¢nÓ Ý¨¨– A

QA[– ÓnAÝ Ý¨ [ AÏϨ¢ A¢e ݋n ¨··¨ÏÝ梎Óݎ[ en{n¢Ón½ [

AÏϨ¢ [¨·—nÝne ¯€ ¨{ ¯¤ ·AÓÓnÓ A¢e ·—Aïne A—— QæÝ Ý‹n {Ž¢A— {ní Ž¢æÝnÓ½ Ý íAÓ [—¨Ón ݨ AÓ n{{Ž[Žn¢Ý AÓ ‹ŽÓ 9- ·nÏ{¨ÏA¢[n Ž¢ ݋n ¢Aݎ¨¢A— ݎݗn ‚An A‚AŽ¢ÓÝ 04½ ÉÌÓ ÏnA——ï ÓÝn··ne æ·bÊ ¨¢nÓ ÓAŽe½ ÉnÌÓ ÏnA——ï ·Ž[–ne æ· Ý‹AÝ ínŽ‚‹Ý —n{Ý ¨{{ {Ϩ ݋AÝ ¢Aݎ¨¢A— [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ‚An A —ŽÝݗn QŽÝ {Ϩ —AÓÝ ïnAϽ nÌÓ ¨ìnÏA—— [¨¢ÄænÏne A —¨Ý ¨{ ݋Ž¢‚Ó íŽÝ‹ ݋n ·AÓӎ¢‚ ‚An½Ê !¨Ïí¨¨e [Aæ‚‹Ý Ý‹Ïnn ·AÓÓnÓ {¨Ï ¤ä ïAÏeÓ½ 2‹n en{n¢Ón [An æ· QŽ‚b ݨ¨½ 2‹n 2Žen {¨Ï[ne ݋Ïnn {æQ—nÓ A¢e A ½½ ¨Ó—nï Ž¢ÝnÏ[n· ݎ¨¢ ݨ –nn· :nÓÝnÏ¢ n¢Ýæ[–ïÌÓ ¨{{n¢Ón {Ϩ ¨æ¢ÝŽ¢‚ A¢ï ÏnA— Ó[¨ÏŽ¢‚ ݋ÏnAÝÓ½ ÉÝ íAÓ æ¢[‹AÏA[ÝnώÓݎ[ ¨{ ¨æÏ ‚æïÓbÊ :nÓÝnÏ¢ n¢Ýæ[–ï [¨A[‹ :Ž——Žn 2A‚‚AÏÝ ÓAŽe½ É!nìnÏ Ž¢ A Ž——Ž¨¢ ïnAÏÓ í¨æ—e ‹Aìn ݋¨æ‚‹Ý ݋nï í¨æ—e ‹Aìn ·—Aïne —Ž–n ݋ŽÓ½Ê AíAæ¢ A–nÓ [¨·nÝne äõ ¨{ ߯ ·AÓÓnÓ {¨Ï ¯×s ïAÏeÓ {¨Ï ݋n Ž——ݨ··nÏÓb 틨 A—Ó¨ ·—Aïne 04 —AÓÝ ÓnAÓ¨¢ A¢e —¨ÓÝ €ä¤ A{

0nn 2 b -A‚n }

 - "" 6" 9 

- ", ",

֏`>Ý}Ä Ýˆ˜ -ÝiiÍ ¤É ͈͏i ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

/$90O 04!!:0½ $

' 6 ( § (+o 1(

1 , 9 6 -+1 < v >Ä ÁÖViÄ ˆ}… ViiLÁ>ÍiÄ `ÖÁˆ˜} ͅi Íi>“¾Ä ͈‡ ͏i }>“i ݈˜ >}>ˆ˜ÄÍ "›>Íi ˜ ->͇ ÖÁ`>ß >Í i˜Íi˜˜ˆ> ˆ}… -V…±

0 /4 0 u 2‹nÏn ‹AÓ¢ÌÝ Qnn¢ A QnÝÝnÏ ïnAÏ {¨Ï AÓ Ïæ[nÓ ì¨——nïQA—— [¨A[‹ nŽÝ‹ næ·¨—e ݨ 펢 ݋n 0ínnÝ ¯Ø 2¨æÏ¢An¢Ý½ 2‹n ݨæÏ¢An¢Ý íAÓ ¢Ane A{ÝnÏ ‹ŽÓ íŽ{n A¢n ݋ŽÓ ïnAÏ A{ÝnÏ A¢n næ·¨—e ·AÓÓne AíAï eæn ݨ QÏnAÓÝ [A¢[nϽ ÉÝÌÓ ¢Ž[n ݨ 펢 ŽÝ ݋ŽÓ ïnAÏbÊ næ·¨—e ÓAŽe½ É̝ A—Ó¨ ‹A··ï {¨Ï ݋n –ŽeÓ½ :n ‹Aìn¢ÌÝ í¨¢ ݋ŽÓ ݨæÏ¢An¢Ý {¨Ï A {ní ïnAÏÓ½Ê 2‹n 旗eAí‚Ó ‹Ae ݨ QnAÝ Ý‹Ïnn ŽÓ Ýώ[Ý ß} ώìA—Ó Ž¢ ¨ÏenÏ Ý¨ 펢 ݋n ݨæύ

AÓnQA——

¢An¢Ý½ 0 QnAÝ Aï{Žn—e Ž¢ ݋n ÄæAύ ÝnÏ{Ž¢A—Ób AeÓen¢ Ž¢ ݋n ÓnŽ{Ž¢A—Ó A¢e $¦AÝn Ž¢ 0AÝæÏeAïÌÓ [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· AÝ[‹ AÝ n¢Ýn¢¢ŽA— Ž‚‹ 0[‹¨¨—½ É ݋Ž¢– ín AÝÝA[–ne ݋n QA—— ín—— ݋ŽÓ ínn–n¢e {Ϩ A —¨Ý ¨{ eŽ{{nÏn¢Ý ·—AïnÏÓbÊ næ·¨—e ÓAŽe½ É2‹AÝÌÓ A ‚¨¨e ¨n¢ {¨Ï æÓ½Ê 2‹n 旗eAí‚Ó ‹Ae ßä –Ž——Ó Ž¢ A ä}ä¯b ä} ¯}b ä}ä¯ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ $¦AÝn Ž¢ ݋n [‹A ·Ž¨¢Ó‹Ž· AÝ[‹½ 2ώÓÝn¢ æ[nϨ —ne ݋n 旗eAí‚Ó íŽÝ‹ ¢Ž¢n –Ž——Ó A¢e —nîŽÓ ¨ÝÓ¨¢ A¢e AŽ—ï Aeen¢ nA[‹ ‹Ae nŽ‚‹Ý –Ž——Ó½ æeÏnï 9n

!Aݎ¨¢A— nA‚æn

nώ[A¢ nA‚æn U ‹Ž[A‚¨ :‹ŽÝn 0¨î }b A¢ÓAÓ ŽÝï € U A—ÝŽ¨Ïn }b !½<½ <A¢–nnÓ € U2¨Ï¨¢Ý¨ ¤b ¨Óݨ¢ ä U2nîAÓ €b 2A·A Aï ä ¹¯õº U Ž¢¢nÓ¨ÝA ßb

—nìn—A¢e õ U½½ ¢‚n—Ó Øb

nÝϨŽÝ ¯ U$A–—A¢e Øb 0nAÝݗn ¯

U:AӋŽ¢‚ݨ¢ ×b ŽAŽ Ø ¹¯õº

UݗA¢ÝA ¯¯b

!½<½ nÝÓ ß U½½ ¨e‚nÏÓ ßb 0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ ä U ‹Ž[A‚¨ æQÓ €b -ŽÝÝÓQæς‹ ß U ¨—¨ÏAe¨ AÝ -‹Ž—Aen—·‹ŽAb ··e½ U Ž¢[Ž¢¢Aݎ }b ¨æÓݨ¢ ¯ U Ž—íAæ–nn Øb 0ݽ ¨æŽÓ ß Uώó¨¢A sb 0A¢ Žn‚¨ }

0nn 22b -A‚n }/ -

>˜˜ˆ˜} “>ŽiÄ ÁiÍÖÁ˜

ÖÁÁ>ß “>ŽiÄ vˆ˜>

*iß͝˜ >˜˜ˆ˜} ݈ i>` ͅi Á˜VÄ >}>ˆ˜ÄÍ Í…i -ÍiiiÁÄ Í˜ˆ}…ͱ

˜`ß ÖÁÁ>ß >`Ü>˜ViÄ Í ͅi 1±-± "¬i˜ “i˜¾Ä Ĉ˜‡ }iÄ vˆ˜>±

-ii Ä͝Áß] *>}i Ï

-ii Ä͝Áß] *>}i È

 8 8 \E8ww „ww\k\ „„¨E8ww „wg (L„\E„8V (pko° 

Ô È È Ï { n


04!!:0

 , >`Ä`i˜] iĈ> 6>iß ÄÖvviÁ ÄÄiÄ AeÓen¢ A¢e nӎ——A 9A——nï

‹ÏŽÓݎA¢ nA[‹ {n—— ݨ ¯¯ ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢ íŽÝ‹ —¨ÓÓnÓ½ AeӍ en¢ —¨ÓÝ }€ä ݨ /Ž¨ /A¢[‹¨ A¢e nӎ——A 9A——nï ‹ÏŽÓݎA¢ —¨ÓÝ }¤¯€ AÝ 2¨Ï¢Ž——¨½ 2‹n 0¨¢ —AónÏÓ ÝÏAŽ—ne ¯ä× A{ÝnÏ Ý‹n {ŽÏÓÝ ÄæAÏÝnÏ A¢e ßä× AÝ ‹A—{ݎn½

"›>Íi ÄÝii¬Ä >“}Á` ˜ÜˆÍi n‚A¢ ‚掗nÏA í¨¢ ݋n ‚ŽÏ—Ó ݎݗn A¢e $¦AÝnÌÓ A¢¢ï

Aӎ——AÓ ·—A[ne ݋ŽÏe Ž¢ ݋n Q¨ïÓ ÏA[n ݨ ‹n—· ݋n $¦AÝn [ϨÓÓ [¨æ¢ÝÏï ÝnA 펢 ݋n —A¨‚¨Ïe¨ ¢ìŽÝn ¨¢ 0AÝæύ eAï½ ‹A·AÏÏA— {Ž¢ŽÓ‹ne Ón[ ¨¢e Ž¢ ݋n ‚ŽÏ—Ó ÓÝA¢eŽ¢‚Ób Aï{Žn—e íAÓ {Ž{݋b n¢Ýn¢¢Ž A— íAÓ ÓŽî݋ A¢e AÓ Ïæ[nÓ íAÓ nŽ‚‹Ý‹½ ‚掗nÏA í¨¢ ݋n ‚ŽÏ—Ó ÏA[n Ž¢ ¯sŽ¢æÝnÓb }ß Ón[¨¢eÓ½ Aï{Žn—eÌÓ 0AQώ¢A nÏ¢A¢enó ·—A[ne {Ž{݋½ Aï {Žn—eÌÓ Q¨ïÓ ·—A[ne ݋ŽÏeb n¢ Ýn¢¢ŽA— íAÓ ÓŽî݋ A¢e AÓ

Ïæ[nÓ ·—A[ne Ónìn¢Ý‹½ $¦AÝnÌÓ QA¢ 0‹Aï ·—A[ne {Ž{݋ A¢e ÝnAAÝn ¨n :¨¨e íAÓ ÓŽî݋½

>ßvˆi` }ˆÁÄ ݈˜ ÄiV˜` ÄÍÁ>ˆ}…Í 2‹n Aï{Žn—e ‚ŽÏ—Ó Ó¨[[nÏ ÝnA Ž·Ï¨ìne ݨ 䍀 ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢ íŽÝ‹ A ߍ¯ 펢 AÝ ¨QQÓ ¨¢ 0AÝæÏeAï½ ÏŽA¢¢A nÏÏnÏAb n—Ž¢A 梨ó A¢e /ïA¢¢ [‹n¢ Ó[¨Ïne ‚¨A—Ó {¨Ï ݋n 2Ϩ•A¢Ó½

>±‡˜Ái ÄÍÖ˜Ä ± n ÁŽ>˜Ä>Ä 22 /$ b ϖ½ u ¨—ݨ¢ Ï¨í¢Ž¢‚ÌÓ ¯ØïAÏe ݨæ[‹e¨í¢ Ïæ¢ ¨¢ {¨æÏ݋ A¢e¨¢n —Ž{Ýne ¨æŽÓŽA¢A ¨¢Ï¨n ݨ A ߀ß¯ ¨ìnÏݎn 펢 ¨ìnÏ !¨½ s ϖA¢ÓAÓ½ Ï¨í¢Ž¢‚ A[[¨æ¢Ýne {¨Ï €s¯ ïAÏeÓ ¨{ ݨÝA— ¨{{n¢Ón A¢e {¨æÏ Ý¨æ[‹e¨í¢Ó ݨ —nAe ݋n :AϋAí–Ó ¹¯õº ݨ ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ íŽ¢ ¨ìnÏ A 0¨æ݋nAÓÝnÏ¢ ¨¢ {nÏn¢[n ÝnA ӎ¢[n en{nAݎ¢‚ —AQAA Ž¢ äõõ×½ 0ÝA{{ A¢e íŽÏn Ïn·¨ÏÝÓ

 0æ¢eAïb 0n·Ý½ ¤b äõ¯ä U x

," * ¤ 7 8 " -// 6" 9 

}}ˆiÄ Äi ˆ˜ { ͝ *i¬¬iÁ`ˆ˜i 04!!:0 /-$/2

$/2 $!0b ¨—¨½ u 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 쨗—nïQA—— ÝnA {n—— ߍ¯ ¹ä} ¯Øb äää}b äߍä}b äߍä}º ݨ !¨½ ¯ä -n··nύ eŽ¢n ¨¢ eAï Ýí¨ ¨{ ݋n /AÓ —AÓӎ[ Ž¢ ¨ÏÝ ¨——Ž¢Ób ¨—¨½b 0AÝæÏeAï½ ! 04 ·¨ÓÝne }} –Ž——Ó Ž¢ ݋n AÝ[‹ A¢e ‹Ae A QnÝÝnÏ ‹ŽÝݎ¢‚ ·nÏ[n¢ÝA‚n ݋A¢ ݋n :AìnÓ ¹½äØ䍽ä}õº QæÝ Aen ŽÓÝA–nÓ Ý‹Ï¨æ‚‹¨æÝ Ý‹n AÝ[‹ ݋AÝ [¨ÓÝ Ý‹n ‚‚ŽnÓ Ý‹n ìŽ[ݨÏï½ 0¨·‹¨¨Ïn nÏneŽÝ‹ AïÓ Aϖne A AÝ[‹‹Ž‚‹ ää –Ž——Ó A¢e Aeene ¨¢n ÓnÏìŽ[n A[n íŽÝ‹ {¨æÏ Ý¨ÝA— Q—¨[–Ó ݨ Ó[¨Ïn ä}½} ·¨Ž¢ÝÓ ¨¢ ݋n A{ÝnÏ¢¨¨¢½ 梎¨Ï AæÏn¢ ¨nÏ[‹ ‹Ae A ‚ÏnAÝ AÝ[‹ [‹Ž··Ž¢‚ Ž¢ íŽÝ‹ ¯¤ –Ž——Ó A¢e A ½€}¤ ‹ŽÝݎ¢‚ ·nÏ[n¢Ý A‚n½ ÏnӋA¢ ÓnÝÝnÏ 2Aï—¨Ï Žì¨ÝŽ Aϖne A ÝnA‹Ž‚‹ ä} AÓӎÓÝÓ A¢e ·¨ÓÝne ‹nÏ Ón[ ¨¢e e¨æQ—ne¨æQ—n ¨{ ‹nÏ [AÏnnÏ AÓ Ó‹n Aeene ¯× eŽ‚Ób AÓ Ý‹n ‚‚ŽnÓ ÏA¢ A Øä ¨{ {n¢Ón A‚AŽ¢½ 梎¨Ï ÓnÝÝnÏ ŽAÏA Ϩí¢

Aeene ä¯ AÓӎÓÝÓ A¢e Ýí¨ ÓnÏìŽ[n A[nÓ ¨¢ ݋n eAï½ ! 04 A—Ó¨ ¨æݍQ—¨[–ne ݋n :AìnÓ ¯õ½} ¤ íŽÝ‹ Ïne ӋŽÏÝ {ÏnӋA¢ ín¢ æÏ·‹ï AϖŽ¢‚ {Žìn ݨÝA— Q—¨[–Ó ݨ —nAe ݋n íAï½ É$ìnÏA—— A {ní ¨{ ¨æÏ ·—AïnÏÓ ·—Aïne ín—— A¢e —Ž–ne A —¨Ý ¨{ í‹AÝ ín eŽebÊ ‹nAe [¨A[‹ Ž–n ¨ÏeA¢ ÓAŽe½ É-n··nÏeŽ¢n eŽe A ‚¨¨e •¨Q ¨{ ӗ¨íŽ¢‚ æÓ e¨í¢b QæÝ ݋Ž¢– ŽÝ íAÓ A ·ÏnÝÝï nìn¢ AÝ[‹ A¢e ín [A¢ ÝA–n AíAï A —¨Ý ¨{ ·¨ÓŽÝŽìnÓ {Ϩ ݋ŽÓ½ :n •æÓÝ ‹Aìn ݨ [¨¢ÝŽ¢æn ݨ í¨Ï– A¢e ‚nÝ Qnݍ ÝnÏ½Ê 2‹n ‚‚ŽnÓ ‹ŽÝ ½}Ø} A¢e ‹Ae {¨æÏ Ó¨—¨ Q—¨[–Ó íŽÝ‹ ӎî ݨÝA— Q—¨[–Ó Ž¢ ÓnÝ ¨¢n ݨ en{nAÝ -n··nÏeŽ¢n ä}¯Ø½ AïÓ —ne ݋n íAï ‹ŽÝݎ¢‚ ½sßß Ž¢ ݋n ÓnÝ íŽÝ‹ {Žìn –Ž——Ób 틎—n ¨nÏ[‹ ÝA——Žne {¨æÏ –Ž——Ó ¨¢ ӎî AÝÝn·ÝÓ íŽÝ‹¨æÝ A¢ nÏÏ¨Ï Ý¨ ‹ŽÝ ½ØØ×½ ! 04 ݨ¨– A¢ nAÏ—ï €ä —nAe A¢e nîÝn¢ene ŽÝ ݨ ¯ß× í‹n¢ AïÓ ‹AnÏne e¨í¢ A –Ž——½ 2‹n :AìnÓ Ónnne {ÏæÓÝÏAÝne íŽÝ‹ ݋n ! 04 ¨{{n¢Ón íŽÝ‹ ݋n ‚‚ŽnÓ ·¨Óݎ¢‚ ¯} –Ž——Ó

A¢e ¨¢—ï Ýí¨ nÏϨÏÓ ¨¢ äß AÝÝn·ÝÓ½ 0nÝ Ýí¨ ÓAí ݋n ‚‚ŽnÓ {A—— ä}ääb A— ݋¨æ‚‹ ! 04 ‹Ae ŽÝÓ [‹A¢[nÓ½ 2‹n ‚ ‚ŽnÓ Ý¨¨– A¢ ¯¯¤ —nAeb QæÝ -n··nÏeŽ¢n ÏA— —Žne A¢e ݎne ŽÝ æ· AÝ ¯€A——½ 2‹nÏn ínÏn ¯¯ ݎnÓ Ž¢ ݋n ÓnÝ íŽÝ‹ ݋n —AÓÝ ÝŽn [¨Ž¢‚ AÝ ¯×¯×½ -n··nÏeŽ¢n Ó[¨Ïne ݋Ïnn [¨¢Ón[æ ÝŽìn ·¨Ž¢ÝÓ Ý¨ ÝA–n A äõ¯× —nAe Qn{¨Ïn 펢 ¢Ž¢‚ ݋n Ónݽ AïÓ ·¨ÓÝne nŽ‚‹Ý –Ž——Ó Ž¢ ÓnÝ !¨½ ß QæÝ ŽÝ íAÓ¢ÌÝ n¢¨æ‚‹½ ! 04 ݨ¨– A¢ nAÏ—ï €¯ —nAe Ž¢ ÓnÝ {¨æÏ Qn{¨Ïn ݎnÓ AÝ ÓŽîb Ónìn¢b A¢e nŽ‚‹Ý½ 2‹n ‚‚ŽnÓ Ïn‚AŽ¢ne ݋n —nAe AÝ ¯}¯ä ¨¢ A -ÏnӗŽn —nîA¢enÏ –Ž—— QæÝ -n· ·nÏeŽ¢n Ӌ¨íne í‹ï ŽÝ ŽÓ ݋n !¨½ ¯ä ÝnA Ž¢ ݋n [¨æ¢ÝÏï í‹n¢ ŽÝ ݎne ݋n ÓnÝ AÝ ¯×¯×½ 2‹n ‚‚ŽnÓ A——¨íne -n··nÏeŽ¢n ݨ ‚¨ ¨¢ A¢ nŽ‚‹Ý ·¨Ž¢Ý Ó[¨ÏŽ¢‚ ÏA——ï —AÝn Ž¢ ݋n ÓnÝ Qn{¨Ïn {A——Ž¢‚ ä}äß½ Žee—n ‹ŽÝÝnÏ ín¢ æÏ·‹ï Aϖne ÓŽî –Ž——Ó Ž¢ ݋n Ónݽ 2‹n ‚‚ŽnÓ íÏA· æ· Ý‹n /AÓ —AÓӎ[ íŽÝ‹ A AÝ[‹ A‚AŽ¢ÓÝ ‹¨ÓÝ ¨—¨ÏAe¨ 0ÝAÝn AÝ ¢¨¨¢ ݨeAï½

" ""/ 

ą i>`Ä /iÞ>Ä Í {x‡å ܈V͝Áß ÜiÁ iÝ iވV 00$ 2 -/00

402!b 2nîAÓ u 2nîAÓ ÄæAÏÝnÏQA[– AìŽe Ӌ [¨¢ ݎ¢ænÓ Ý¨ e¨ A [¨æ·—n ¨{ ݋Ž¢‚Ó ìnÏï ín——½

/ˆÍi

$!2!4 /$

- ¯

—AÓÄænó ‹Ae ¯Ø AÓӎÓÝÓ A¢e —ïÓÓA ¨¢Ý¨ïA ‹Ae ¢Ž¢n eŽ‚Ó {¨Ï ݋n 旗eAí‚Ób 틨 Ž ·Ï¨ìne ݨ s¯ ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢½ nŽï¨¢A <¨æ¢‚ —ne ݋n ¢Ž‚‹ÝÓ íŽÝ‹ ¯ß –Ž——Ó A¢e AŽÓ‹A ÏA¢Ý ‹Ae Ónìn¢ –Ž——Ó½ —QA $¢ÝŽìnÏ¨Ó —ne $¦AÝn íŽÝ‹ ¯¯ eŽ‚Ó A¢e n—nÓÝn 2¨ÏÏnÓ ‹Ae ¯¯ AÓӎÓÝÓ½ 2‹n ¢Ž‚‹ÝÓ QnAÝ ÏÝnӎA ¨¢ 0AÝæÏeAï Ž¢ ݋n ÓnŽ{Ž¢A—Ó ݨ AeìA¢[n ݨ ݋n [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· AÝ[‹½ ÉÝ íAÓ A ‚ÏnAÝ ínn–n¢e {¨Ï æÓbÊ $¦AÝn [¨A[‹ AώA¢ n¢ ¢nÝÝ ÓAŽe½ ÉÝÌÓ Ý‹n {ŽÏÓÝ ÝŽn Ž¢ A—— ¨{ ݋n ïnAÏÓ Ý‹ŽÓ ݨæÏ¢A n¢Ý ‹AÓ nîŽÓÝne ݋AÝ $¦AÝn ‚¨Ý ݨ ݋n [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· AÝ[‹½ AÓÝ ïnAÏ íAÓ Ý‹n {ŽÏÓÝ

n [A¢ Ïæ¢ Ý¨ ݋n n¢e ó¨¢n A¢e ݋Ϩí ݋n Ӌ¨ÏÝ ·AÓÓnÓ Ý‹AÝ ÓnÝ æ· ‹ŽÓ ÝnAAÝnÓ Ý¨ ‚nÝ Ý‹n ‚—¨Ïï½ Ӌ Ó[¨Ïne ¨¢ A €¤ïAÏe ݨæ[‹e¨í¢ Ïæ¢ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ÝŽn Ž¢ ¯õ ïnAÏÓ ín ‚¨Ý Ž¢Ý¨ ݋n [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· QÏA[–nݽ Ïæ[nÓ ‹AÓ A¢ ne‚n ¨ìnÏ æÓ A¢e ín ‹Aìn ݨ {Ž‚æÏn ݋AÝ ¨æÝ Qn{¨Ïn eŽÓÝώ[Ý½Ê 2‹n ¢Ž‚‹ÝÓ QnAÝ —A¨‚¨Ï e¨ Ž¢ ݋n ÄæAÏÝnÏ{Ž¢A— A¢e A—Ó¨ ·Ž[–ne æ· A 펢 ¨ìnÏ AeÓen¢ ¨ìnÏ Ý‹n ínn–n¢e½ É0nÏìn Ïn[nŽìn íAÓ ‹¨ÏώQ—n A‚AŽ¢ÓÝ AÓ Ïæ[nÓbÊ n¢¢nÝÝ ÓAŽe½ É:n AÏn ‹¨·Ž¢‚ ݨ Ž ·Ï¨ìn ݋nÏn A¢e QnÝÝnÏ Ïn[nŽì Ž¢‚ nA¢Ó QnÝÝnÏ ÓnÝݎ¢‚ A¢e QnÝÝnÏ ‹ŽÝݎ¢‚½Ê AeÓen¢ QnAÝ ÏÝnӎA {¨Ï ݋ŽÏe ·—A[nb Aï{Žn—e QnAÝ /¨Óín—— {¨Ï {Ž{݋ ·—A[nb n¢ Ýn¢¢ŽA— QnAÝ —A¨‚¨Ïe¨ {¨Ï Ónìn¢Ý‹ ·—A[n A¢e AÝ[‹ 9A— —nï QnAÝ ¢eÏnÓÓ Ž¢ ݋n [¨¢Ó¨ —Aݎ¨¢ [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·½ AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}¤½

ÄæAÏÝnÏ A¢e {—Ž··ne ݋n QA—— ݨ

A•n ¨‹¢Ó¨¢ {¨Ï A €}ïAÏe 2

·AÓÓ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe A¢e ݋n !¨½ ¯× ¨¢‚‹¨Ï¢Ó [ÏæŽÓne ݨ A €}õ 펢 ¨ìnÏ !ní nîŽ[¨ ¨¢ 0Aݍ æÏeAï ¢Ž‚‹Ý½

/ˆ`i

$!2!4 /$

- ¯

ÝnÏ –nn·Ž¢‚ ŽÝ [—¨Ón Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ —AQAAÌÓ ÓÝAÏݎ¢‚ ÝAŽ—QA[– eeŽn A[ï ‹Ae ßØ ïAÏeÓ ¨¢ ¢Ž¢n [AÏώnÓ í‹Ž—n {ÏnӋA¢ 2½½ <n—e¨¢ ÏA¢ ӎî ݎnÓ {¨Ï ä} ïAÏeÓ½ 2‹n æ[‹‹nÏA—ene <n—e¨¢b 틨 ‚AŽ¢ne ¯¯¯ ïAÏeÓ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n :¨—ìnώ¢nÓb A—Ó¨ ‹Ae {¨æÏ [AÝ[‹nÓ {¨Ï €× ïAÏeÓ½ 2‹n Ž——ݨ··nÏÓ ‹Ae ¢¨ A¢ ÓínÏ í‹n¢ [ AÏϨ¢ —Aæ¢[‹ne QA——Ó e¨í¢{Žn—e½ n [¨¢¢n[Ýne ¨¢ ݨæ[‹e¨í¢Ó ¨{ ¯€ A¢e ää ïAÏeÓ Ý¨ ¨¢nÓb ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ [AÏnnÏ Ó[¨ÏnÓ½ 2‹n {ŽÏÓÝ [An Ž¢ ݋n ¨·n¢

2‹n Ï梢Ž¢‚ 2 íAÓ A—— Ӌb 틨 Ϩ——ne ݨ ‹ŽÓ ώ‚‹Ýb [æÝ QA[– ݨ ‹ŽÓ —n{Ý A¢e Ó[A·nÏne ·AÓÝ Ý‹Ïnn en{n¢enÏÓ Ý¨ QÏnA– Ž¢Ý¨ ݋n [—nAϽ 2‹n ݋Ϩí ݨ ¨‹¢Ó¨¢ íAÓ A Ӌ¨ìn— ·AÓÓ½ Ž¢‚ ¯ Ž¢æÝnb }ß Ón[¨¢eÓb ݋n ÄæŽ[–nÓÝ Ý¨æ[‹e¨í¢ —AQAA ‹AÓ ·Ï¨eæ[ne ӎ¢[n ÏnA[‹Ž¢‚ ݋n n¢e ó¨¢n ¯a¯¤ Ž¢Ý¨ ݋n ‚An A‚AŽ¢ÓÝ æ–n Ž¢ äõ¯õ½ ¢ QnÝínn¢b [ AÏϨ¢ ‹ŽÝ !¨Ïí¨¨e Ž¢ ÓÝώen {¨Ï A ßߍ ïAÏenϽ !¨Ïí¨¨e Ó[¨Ïne A‚AŽ¢ ¨¢ A ¯äïAÏe [AÝ[‹ nAÏ—ï Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ݨ A–n ŽÝ äsõ½

n{n¢ÓŽìn n¢e AŽ¨¢ 0ÄæAÏn {Ž‚æÏnÓ Ý‹n ÄæŽ[– ÓÝAÏÝ íAÓ nìŽen¢[n ݋AÝ Ý‹n ÝnA ‚¨Ý 0AQA¢ÌÓ ínn–—¨¢‚ nÓÓA‚n½ ÉÝÌÓ ¢AÝæÏA— {¨Ï æÓ Ý¨ ÝA–n Ó¨n¨¢n —Ž‚‹Ý—ï ݋AÝ nìnÏï Q¨eïÌÓ ÝA–Ž¢‚ —Ž‚‹Ý—ïbÊ 0ÄæAÏn ÓAŽe½ ÉÝÌÓ Ó¨n݋Ž¢‚ ‹n eŽe¢ÌÝ íA¢Ý ݨ Ónn· Ž¢ÓŽen ¨æÏ —¨[–nÏ Ï¨¨½Ê 2‹n ¢æQnÏÓ ínÏn¢ÌÝ AÓ —¨· ӎene AÓ Ý‹n {Ž¢A— Ó[¨Ïn ݋A¢–Ó

-1

$!2!4 /$

- ¯

[AÝÓ Ón[¨¢e ݨæ[‹e¨í¢ u A —nA·Ž¢‚ ‚ÏAQ {Ϩ ¨¢Ýn ¨Ó ÝnÏ {Ϩ äsïAÏeÓ ¨æÝ Ý¨ ·æÝ Ý‹n ÝnA æ· ¯€× u íAÓ A ·Ï¨e æ[Ý ¨{ A ‚ÏnAÝ ·—Aï Qï ݋n íŽen Ïn[nŽìnÏb ¢¨Ý ݋n {Aæ—Ý ¨{ [¨Ï ¢nÏQA[– Aώn¢ ¨‹¢Ó¨¢ÎÓ [¨ì nÏA‚n½ ¢eb e¨í¢ 䯍¯€b ! 04 íŽen Ïn[nŽìnÏ æÓݎ¢ ÏA¢–—Ž¢ Q—¨[–ne A¢ $‹Ž¨ {Žn—e ‚¨A— Aݍ Ýn·Ý ݨ [—¨Ón ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ ¨¢ A ‹Ž‚‹ ¢¨Ýn½ É2‹nÏnÎÓ ¢¨ ÄænÓݎ¨¢bÊ !  04 ‹nAe [¨A[‹ n:Aï¢n :A—–nÏ ÓAŽe AQ¨æÝ Q掗eŽ¢‚ ¨{{ ݋¨Ón {ŽÏÓݍ‹A—{ Qώ‚‹Ý Ó·¨ÝÓ½ É‚AŽ¢ÓÝ A ÝnA —Ž–n ݋ŽÓb ¹$‹Ž¨º [¨æ—e ìnÏï nAӎ—ï 펢 ¯õb ¯¯b ¯ä ‚AnÓ½ 2‹ŽÓ ŽÓ A ìnÏï ‚¨¨e {¨¨ÝQA—— ÝnA½ É2‹nÏnÎÓ Óݎ—— A —¨Ý ¨{ QA—— —n{Ýb A¢e ݋nÏn AÏn Ó¨n n¢[¨æÏA‚ Ž¢‚ ݋Ž¢‚Ó½ 2‹nÏn AÏn A—Ó¨ Ó¨n ݋Ž¢‚Ó ínÎìn ‚¨Ý ݨ ‚nÝ {Žîneb ‚¨Ž¢‚ Ž¢Ý¨ 42- ¢nîÝ ínn–½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς

˜Äˆ`i U/¬ Ôx Vi}i vÍ‡ L> ÁÖ˜`Ö¬ *>}i È

—Aςn—ï ݨ ݋n ÝæÏ¢¨ìnÏÓ½ —AQAA ¨æ݂AŽ¢ne :nÓÝnÏ¢ n¢Ýæ[–ï ßäsä䀽 2‹n 2Žen ÏA¢ {¨Ï ¯õß ïAÏeÓb QæÝ —ŽŽÝne ݋n Ž——ݨ··nÏÓ Ý¨ äs ÏæӋnÓ {¨Ï €Ø ïAÏeÓ½ :nÓÝnÏ¢ n¢ Ýæ[–ï A[ÝæA——ï ‹Ae ¨¢n ¨Ïn {ŽÏÓÝ e¨í¢ ¹¯äº ݋A¢ ݋n 2Žen Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ Ý‹Ïnn ÄæAÏÝnÏÓ½ —AQAAÌÓ ÓÝAύÓÝæeene ¨{ {n¢ÓŽìn —Ž¢n ‹n—e A €}·¨æ¢eA A¢ AeìA¢ÝA‚n ¨ìnÏ :nÓÝnÏ¢ n¢Ýæ[–ïÌÓ en{n¢ÓŽìn {Ϩ¢Ý½ æÝ Ý‹n ìŽÓŽÝ¨ÏÓ {Ϩ ݋n 0æ¢ n—Ý ¨¢{nÏn¢[n Óݎ—— ÓA[–ne [ AÏϨ¢ ӎî ݎnÓ½ .æA¢ÝnÏæÓ 0ŽÝ‹ ‹Ae ݋Ïnn ¨{ ݋n ÓA[–Ó½ 2‹n 2Žen A¢A‚ne ݨ n¢e :nÓÝnÏ¢ n¢Ýæ[–ïÌÓ ¯õïnAÏb ¯äõ‚An ÓÝÏnA– íŽÝ‹¨æÝ ‚nݍ ݎ¢‚ ӋæÝ ¨æݽ

3rd-quarter woes continue  
3rd-quarter woes continue  

3rd-quarter woes continue