Page 1

PETRO-CANADA SMØREMIDLER

EN VEJLEDNING TIL VALG AF KORREKT SMØREMIDDEL


Vores vision Vi ønsker at profilere os som markedets førende udbyder af innovative produkter og tjenesteydelser og tilbyder derfor produkter med et attraktivt forhold mellem pris og kvalitet, der sikrer kunderne kontante fordele. Petro-Canada

VORES ENGAGEMENT GIVER LIV TIL VORES VISION VORES VÆRDISKABENDE ENGAGEMENT Vi stræber efter at tilbyde vores kunder og salgspartnere innovative produkter og tjenesteydelser, der er kendetegnet ved en overlegen ydelse og mærkbare besparelser.

VORES KUNDEENGAGEMENT Vi stræber efter at forstå kundernes branchespeci kke behov og tilbyder løsninger, der bedst imødekommer de givne forhold.

VORES ENGAGEMENT SOM MARKEDSLEDERE Vi vil fortsat udvikle og implementere innovative produkter og løsninger, der beskytter udstyret, reducerer nedetiden, forøger produktiviteten og sikrer kunderne kontante fordele – løsninger, som af kunderne opleves som alt andet end standardløsninger.

VORES MEDARBEJDERENGAGEMENT Vi ønsker at rekruttere og fastholde højtuddannede, professionelle og dygtige medarbejdere, der er indstillet på at gøre en særlig indsats.

VORES SAMFUNDSENGAGEMENT Vi overholder de skrappeste standarder inden for miljøbeskyttelse, sundhed og sikkerhed og handler ansvarligt i de områder, hvor vi driver virksomhed.

Valget af det rigtige smøremiddel er en genvej til at spare både tid og penge og til en forbedret produktion. Dette katalog er udarbejdet med henblik på at gøre det lettere at vælge det rigtige smøremiddel, specialolie eller fedt til den givne opgave. Ved at opstille en række spørgsmål og svar, reduceres antallet af mulige smøremidler hurtigt og systematisk til det anbefalede produkt til opgaven.

Petro-Canada Lubricants yder en omfattende indsats for at give fuldstændige og præcise oplysninger om egne smøremidler. Virksomheden kan derfor ikke gøres ansvarlig i det tilfælde, at slutbrugerne erstatter med konkurrerende produkter af lignende type. Petro-Canadas smøremidler er omfattet af den generelle ”100 % smøremiddelgaranti”.

Kataloget omfatter såvel en række generelle anvendelsesområder som et nøje udvalgt mindre antal specialområder. Det har ikke været muligt at tilgodese alle mulige anvendelsesområder og driftsforhold i dette katalog. For så vidt angår højt specialiserede anvendelsesområder, der ikke er omtalt i kataloget, er du velkommen til at kontakte en Petro-Canada-repræsentant eller en af vores mange kvali cerede autoriserede Petro-Canada Lubricants-forhandlere på verdensplan. Her får du personlig rådgivning og hjælp til at træffe det rigtige produktvalg.

www.petro-canada.com 2


Indholdsfortegnelse Smøremidler til erhvervstransport Heavy Duty-motorolie .............................................................................. 4 & 5 Gearolier .......................................................

................. 6 & 7

Hydraulikolier til erhvervstransport ................................................... ..... 8 & 9 Olier til naturgasdrevne motorer .................................................. ...... 10 & 11 Motorolier til personbiler .............................................................. .............. 12 Transmissionsolier til automatgearkasser ......................................... ........ 13 Transmissions-/hydraulikolier .................... ................................................ 14 Transmissionsolier .................................................... ................................... 15 Olier til mindre motorer ......................................................................... ....... 16 Marinemotorolier ............................................................................ .............. 17 Fedter Multifunktionelle fedter ....................................................................... 18 & 19 Fedter til minedrift .............................................................................. 20 & 21 Specialfedter ....................................................................................... 22 & 23 Industrielle smøremidler Industrielle gearolier ............................................................................ 24 & 25 Industrielle hydraulikolier ................................................................... 26 & 27 Turbineolier og vindturbinegearolier ................................................... 28 & 29 Kompressorolier .................................................................................. 30 & 31 Varmetransmissionsolier .................................................................... 32 & 33 Metalforarbejdningsolier ..................................................................... 34 & 35 Fødevaregodkendte smøremidler Fødevaregodkendte smøremidler ....................................

. 36, 37, 38 & 39

Drypfrie og klæbende produkter, papirmaskine- og savolier Drypfrie og klæbende produkter, papirmaskine- og savolier .............. ..... 40 Transformerolier LUMINOL* ..................................................................................................... 41 Byggeolier Formolier og curing compund................................................................ 42 & 43 Vangeolier og diverse olier Vangeolier og diverse olier .......................................... 44 & 45 Sprayprodukter Fødevaregodkendte sparyprodukter og EL-cleaner ....... 46 & 47 Affedtningsmidler Affedtningsmidler og rengøringsmidler ......................... 48 & 49 Løsningen med de laveste samlede omkostninger ................................................ 50 3


HEAVY DUTY-MOTOROLIE

OMFATTER VOGNPARKEN LAVEMISSIONS-MOTORER, DER OPFYLDER ’07 EPA? OMFATTER VOGNPARKEN MOTORER, HVOR DER ØNSKES FORLÆNGET MOTORLEVETID? OMFATTER VOGNPARKEN ET STORT ANTAL MODERNE BENZIN- (API SM) ELLER NATURGASDREVNE LASTVOGNE? JA

NEJ

Lang- eller kortdistance (hyppig tomgang)

Ønsker du at forlænge intervallerne mellem olieskift mest muligt? Er optimal ”sodhåndtering” en egenskab, du tillægger stor vægt?

JA

Stor last >40 ton/ Omfattende terrænbrug

NEJ

Overlegen ydelse året rundt?

Overlegen ydelse året rundt?

JA

DURON-E Synthetic 10W-40 • DURON-E Synthetic 10W-40 giver uovertrufne smøreegenskaber ved at forlænge skifteintervaller og spare energi gennem mindre slid ved opstart og lavere friktionsmodstand. • Olien kombinerer overlegen viskositet ved -35 °C (opfylder 5W-krav) med glimrende soddispersionsevne, god motorslitagekontrol og lavt top-op. • DURON-E Synthetic 10W40 er den ultimative heavy duty-motorolie, der kan bruges året rundt til hele vognparken.

JA

NEJ

DURON-E XL Synthetic Blend 15W-40 • DURON-E XL Synthetic Blend 15W-40 er produceret med en syntetisk baseolie og højtydende additiver, der udmærker sig ved at have meget god soddispersionsevne, gode koldstartsegenskaber og lavt top-op.

DURON-E 15W-40 • DURON-E 15W-40 har meget god soddispersionsevne. • Olien har også høj ydelse ved koldstarter, lavt motorslid og olieforbrug. • Vælg DURON-E 15W-40 ved behov for pålidelig topydelse i lavemissions- eller ældre motorer.

• Olien beskytter motordele og forlænger skifteintervaller.

4

DURON XL Synthetic Blend 15W-40 • DURON XL Synthetic Blend 15W-40 er fuldt ud kompatibel med de nyeste krav til lavemissionsmotorer. • Specielt formuler et til brug under ekstreme driftsforhold ved blandet kørsel. • Dokumenter et forlængede skifteintervaller i lavemissionsmotorer.

NEJ

DURON 15W-40 • DURON 15W40 anbefales til helårsbrug til køretøjer, der kører på almindelig vej. • V elegnet til brug i hårdt belastede entreprenørsammenhænge.

Normal last / normal brug

Overlegen ydelse året rundt?

JA

DURON Synthetic 5W-40 • Den ultimative motor olie til optimal beskyttelse og ydelse året rundt. • Spar er energi gennem lettere starter ved lave temperaturer og lavere friktionsmodstand. • Dokumenter et forlængede skifte intervaller i lavemissionsmotorer.

NEJ


ANVENDELSESFORDELE • DURON XL Synthetic Blend-motorolier er specielt formuleret til at imødekomme meget strenge og kolde vintre.

• De nye DURON *-E Heavy Duty-motorolier overholder API CJ-4, og de er blandet af de reneste Group II/II+ og Group III baseolier, der overholder EPA’s strenge svovlrestriktioner, og har samtidig overlegen oxidativ stabilitet, der kræves i ’07-emissionskravene til motorteknologi.

• DURON Multigrade-motorolier er de originale ”Bekæmp sod. Spar penge” heavy duty-motorolier, der beskytter mod slid, har forlængede skifteintervaller og sparer kunderne penge.

• DURON Synthetic er en fuldsyntetisk, super premium, heavy duty-motorolie til helårsbrug, der er udviklet til 4-takts højhastighedsdieselmotorer.

Ekstremt lave anvendelsestemperaturer

Kortdistance (Hyppige koldstarter)

ANDRE SMØREMIDLER PRODUKT Stor last >40 ton/ Omfattende terrænbrug

DURON 10W-30

Normal last / normal brug

YDELSE •

Vinteralternativ til 15W-40. • Velegnet til lavemissionsmotorer med kølet udstødningsgasrecirkulation (EGR).

DURON Monogrades

• Udviklet til at smøre motorer til heavy dutyanvendelser. • Velegnet til motorer, der kører på enten diesel, benzin, propan eller naturgas (CNG). • Fås i SAE-klasserne 10W, 20, 30, 40 og 50.

Dieseltonic motorolie

• Udviklet til 2-takts Detroit-dieselmotorer, inkl. 149-serien. • Singlegrade, low-ash olie.

DURON 15W-40 • DURON 15W-40 anbefales til helårsbrug til køretøjer, der kører på almindelig vej. • V elegnet til brug i hårdt belastede entreprenørsam menhænge.

DURON XL Synthetic Blend 15W-40

DURON Synthetic 5W-40

• DURON XL Synthetic Blend 15W-40 er fuldt ud kompatibel med de nyeste lav emissionsmotorer. • Specielt formuler et til brug under ekstreme driftsforhold ved blandet kørsel. • Dokumenter et forlængede skifteintervaller i lavemissionsmotorer.

• Den ultimative motor olie til optimal beskyttelse og ydelse året rundt.

• Anvendes til biler, bygnings- og entreprenørudstyr.

DURON XL 0W-30

• Spar er energi gennem lettere starter ved lave temperaturer og lavere friktionsmodstand. • Dokumenter et forlængede skifteintervaller i lavemissionsmotorer.

• Forbliver ydende ned til -40 C. • Meget større lmstyrke end en almindelig olie med en viskositet på 30W. • API CI-4 klassi kation.

RALUBE*

• Udviklet til store tjenestelokomotiver, marine og stationære kraftværker. • Klorfri kemi sikrer forbedret oxidationsstabilitet, mindsket slidtage og god aejringskontrol. • Testet og godkendt af: Electro-Motive Diesel Inc., General Electric. • Fås i både 13 TBN (RALUBE 40 og RALUBE 40 CFS) og 17 TBN (1740 CF)-udførelser.

5


TRANSMISSIONSOLIER

SKAL DER ANVENDES GL-5-GEAROLIE ELLER SAE 50-OLIE TIL AKSLEN?

GL-5-gearolie

SAE 50

Råder udstyret over en udvidet garanti fra Eaton Roadranger, ArvinMeritor eller Navistar?

JA

NEJ

Er der behov for større viskositet til

JA

transmissionen eller bagakslen? NEJ

Er et bredt temperatur-

Er et bredt temperaturinterval påkrævet?

interval påkrævet? JA

NEJ

Spiller brændstoføkonomi en rolle?

TRAXON* 80W-90 • TRAXON 80W-90 yder overlegen og langtidsvirkende beskyttelse og sikrer derved reduceret nedetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger. • Enestående shear -stabilitet, der sikrer opretholdelse af viskositeten, så udstyret beskyttes mod kontakt mellem metaldele og deraf følgende slitage. • Godkendt i henhold til SAE J2360 (MIL-PRF-2105E) og Mack GO-J-standarder.

NEJ

JA

Er overlegen ydelse påkrævet? NEJ

TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 • TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 sikrer bedre beskyttelse ved lave temperaturer, øget driftseffektivitet og lavere brændstofforbrug end konventionel gearolie.

TRAXON Synthetic 75W-90

TRAXON 85W-140

• TRAXON Synthetic 75W-90 sikr er enestående beskyttelse ved lave temperaturer i ekstremt koldt vejr og under ekstreme driftsforhold.

• TRAXON 85W-140 sikr er enestående shear-stabilitet og indeholder anti-slid/EPadditiver, der forlænger udstyrets levetid under ekstreme forhold.

• God shear -stabilitet, der sikrer opretholdelse af viskositeten, effektiv beskyttelse ved lave temperaturer og bedre drejningsmoment.

• Sikr er fremragende shear-stabilitet og modstandsdygtighed over for nedbrydning.

• Opfylder SAE J2360 (MIL-PRF2105E) og Mack GO-J krav.

• Sikr er fremragende beskyttelse ved lave temperaturer og bedre drejningsmoment. • Godkendt i henhold til SAE J2360 (MIL-PRF-2105E) og Mack GO-Jstandarder.

6

• Modvirker ef fektivt nedbrydning og slama ejringer og opfylder samtidigt SAE J2360 (MIL-PRF-2105E) og Mack GO-J-standarder.


ANVENDELSESFORDELE • V elegnet til de este oliesmurte kardanled, hjullejer, • Udviklet til brug i de este manuelle gearkasser, diffeplanetgear, styregear og industrielle reduktionsgear, der rentialer, transmissioner og akseldrev til personbiler, kræver GL-3-, GL-4- eller GL-5-olier. lastvogne og andet udstyr, hvor det anbefales at an vende en gearolie af EP-typen. • Fremragende oxidativ og termisk stabilitet og mindsket tilsmudsning af gear. • Opfylder API GL-5 og MT -1 krav samt SAE J2360 globale standarder.

SAE 80W-140

SAE 75W-90

JA

TRAXON XL Synthetic Blend 80W-140 • TRAXON XL Synthetic Blend 80W140 yder høj shear-stabili tet til bedre opretholdelse af visko siteten, der igen hjælper med at beskytte udstyret mod kontakt mellem metaldele og deraf følgende slitage. • O lien er yderst modstandsdyg tig over for nedbrydning og slama ejringer i forhold til GL-5 85W-140-olier. • S ikrer bedre drejningsmoment og effektivitet i forhold til mineralske GL-5 85W-140-olier.

TRAXON E Synthetic 80W-140

TRAXON E Synthetic 75W-90

TRAXON E Synthetic CD-50

• TRAXON E Synthetic 80W-140 indeholder højtryksadditiver til brug under forskellige belastninger og har fremragende oxidationsstabilitet, der forlænger smøremidlets levetid.

• TRAXON E Synthetic 75W-90 indeholder højtryksadditiver til brug under forskellige belastninger, og har fremragende oxidationsstabilitet, der forlænger smøremidlets levetid.

• TRAXON E Synthetic CD-50 sikrer overlegen ydelse hele året, hvor brugen af et ikke-EPsmøremiddel kræves.

• Højt viskositetsindeks, gode egenskaber ved lave temperaturer og ekstremt lavt kanalpunkt for fremragende beskyttelse.

• Højt viskositetsindeks, gode egenskaber ved lave temperaturer og ekstremt lavt kanalpunkt for fremragende beskyttelse.

• V elegnet som spærredifferentialeolie (LS).

• V elegnet som spærredifferentialeolie (LS).

• A nbefales hvor SAE J2360 (MILPRF-2105E) eller Mack GO-J-standarder gælder.

7

• Indeholder et anti-slid additiv samt rust-, oxiderings- og korrosionshæmmende midler til beskyttelse af vitale transmissionsdele ved ekstrem varme, oxidering og shearbetingelser.


HYDRAULIKOLIER TIL ERHVERVSTRANSPORT

ANVENDES HYDRAULIKSYSTEMET I ET MILJØMÆSSIGT FØLSOMT OMRÅDE?

JA

NEJ NEJ

Skal det hydrauliske system anvendes under arktiske klimaforhold, eller skal det

JA

virke effektivt i vinterhalvåret?

JA

Kræves en helårs-hydraulikolie? NEJ

Er der mulighed for at rationalisere viskositetsklasser? NEJ

JA

HYDREX AW

HYDREX MV

HYDREX XV

• HYDREX A W anbefales til heavy duty-hydraulisk udstyr, der kræver overlegen beskyttelse mod slid.

• HYDREX MV anbefales til hydraulisk heavy duty-udstyr, der arbejder under højt tryk og i et bredt temperaturinterval.

• HYDREX A W-olier har uovertruffen oxidativ og termisk stabilitet, der betyder forlængede skifteintervaller og fremragende beskyttelse mod korrosion og belægninger.

• Olier ne er specielt egnet til vinge-, gear- og lamelpumper i industrimaskiner, til skibs-, skovog minedrift samt andre mobile hydrauliske systemer.

• HYDREX XV virker i udstyr , der skal startes ved temperaturer helt ned til -40 ºC, og skal kunne virke lige så godt ved temperaturer på helt op til 75 ºC.

• Fås i klasser ne 22, 32, 46, 68, 80 og 100.

• Disse olier sikr er minimal friktion ved lave opstartstemperaturer og fremragende beskyttelse ved høje driftstemperaturer. • Fås i klasser ne 22, 36 og 60.

8

• HYDREX XV har ekstr emt høj ydelse i et bredt spektrum af industriudstyr og mobilt udstyr, der anvendes i skovbrug, bygningsindustrien, ved mineog skibsdrift samt offentlig forsyningsvirksomhed.


ANVENDELSESFORDELE *

*

• ENVIRON AW monograde hydraulikolier er udviklet til brug i udstyr, der primært anvendes i miljømæssigt følsomme områder.

• HYDREX AW er hydraulikolier med høj ydelse, lang levetid og god slidbeskyttelse. • HYDREX MV er udviklet til anvendelse ved meget skiftende temperaturer.

• ENVIRON MV smøremidler er udviklet til helårsbrug i udstyr, der opererer ved meget skiftende temperaturer, særligt i miljømæssigt følsomme områder.

• HYDREX XV anbefales til helårsbrug i udstyr, der arbejder ved både høje og lave temperaturer. Der kan opnås potentielt øget energieffektivitet med dette produkt over for monograde-produkter.

Skal det hydrauliske system arbejde under ekstreme temperaturer eller i et bredt temperaturinterval? NEJ

JA

Kræver produktionen et bredt driftstemperaturinterval eller hydraulikolie, der kan anvendes til Liebherr-kraner? NEJ

JA

HYDREX MV Arctic 15

HYDREX Extreme

ENVIRON AW

ENVIRON MV

• HYDREX MV Ar ctic 15 er en højtydende hydraulikolie, der er udviklet til anvendelse under ekstremt lave temperaturer, især under arktiske klimaforhold.

• HYDREX Extr eme er en højt ydende hydraulikolie, der er udviklet til anvendelse i et meget bredt temperaturspænd fra høje til meget lave temperaturer.

• ENVIRON A W indeholder ingen tungmetaller, er ugiftig, biologisk nedbrydelig og genanvendelig.

• ENVIRON MV indeholder ingen tungmetaller, er ugiftig, biologisk nedbrydelig og genanvendelig.

• Olien er biologisk nedbrydelig og anbefales til brug i kritiske lavtemperatursystemer, hvor hurtig og pålidelig respons er påkrævet.

• Den er udviklet til hydrauliske vinge-, gear- og lamelpumper, der anvendes i et ekstremt bredt temperaturinterval.

• Den er formuler et til at yde enestående anti-slidbeskyttelse, der sikrer forøget levetid for udstyret.

• Oliens formulering sikr er enestående anti-slidbeskyttelse, der giver udstyret forlænget levetid.

• Enestående oxidationsstabilitet sikrer længere olielevetid og skifteintervaller samt færre slama ejringer og belægninger.

• Enestående oxidationsstabilitet betyder længere olielevetid, længere skifteintervaller og færre slama ejringer og belægninger.

• HYDREX Extr eme er godkendt til brug i Liebherr-kraner.

• Fås i klasser ne 32, 46 og 68.

9

• Fås i klasser ne 32 og 46.


NATURGASMOTOROLIER

HVOR HØJT MÅ ASKENIVEAUET VÆRE?

Lavt askeniveau

Foregår produktionen under ekstreme forhold? JA

NEJ

Er forlængede

NEJ

skifteintervaller vigtigt? JA

Arbejder du under forhold med store temperaturintervaller? JA

SENTRON 470 • SENTRON 470 er udviklet til brug, hvor der er behov for ekstra stor temperaturkontrol. • Særligt velegnet til brug i motorer med katalysatorer. • Særligt velegnet til krævende driftsforhold. • Kan anvendes i motorer med katalysatorer.

NEJ

SENTRON LD 5000

SENTRON MG-440

SENTRON 445

(0,57 vægtprocent aske)

(0,45 vægtprocent aske)

(0,45 vægtprocent aske)

• SENTRON LD 5000 sikrer fremragende ydelse og op til 200 % længere skifteintervaller samt exceptionelt god motor beskyttelse, der gør sig bemærket i form af maksimal pålidelighed og besparelser.

• SENTRON MG-440 er en multigrade (SAE 15W-40) version af SENTRON 445.

• SENTRON 445 anbefales til brug i 4-takts og visse 2-takts gasmotorer.

• Tillader hurtiger e start af motoren og forbedret olie ydeevne ved omgivelsestemperatur.

• Kan anvendes i motor er med katalysatorer.

• Anbefalet til brug i Caterpillar , Superior, Waukesha og andre turboladede eller sugemotorer, støkiometriske motorer eller lean-burn-motorer, der kræver gasmotorolie med lavt askeindhold.

• Har længer e olielevetid end førende konkurrerende produkter og glimrende kontrol med motora ejringer året rundt. • Særligt velegnet til koldstarter . • Kan anvendes i motorer med katalysatorer.

• Kan anvendes i motorer med katalysatorer.

10

• Har en fr emragende ydelse i højtydende turboladede motorer, hvor olier med lavt askeindhold anbefales, og sikrer god kontrol med a ejringer i motoren. • Kan anvendes i motorer med katalysatorer.


ANVENDELSESFORDELE • Enestående anti-slid-beskyttelse for ebygger beskadigelse af cylinderforingen og slid på stempelringene og reducerer samtidigt kula ejringer.

• SENTRON naturgasmotorolier er motorolier til gasmotorer og kompressorer i en lang række maskiner og har en enestående ydelse og lang levetid. • SENTRON LD 5000’s udvidede levetid betyder forlængede skifteintervaller, kortere vedligeholdelsestid og mindre besvær ved bortskafning, samtidigt med at den holder motorerne rene og giver længere levetid.

Ingen aske

Mellem askeniveau (kan anvendes i 4-takts motorer)

Foregår produktionen under ekstreme forhold?

JA

NEJ

SENTRON 541C

SENTRON CG-40

SENTRON 840

ANDRE SMØREMIDLER

(0,02 vægtprocent aske)

(0,92 vægtprocent aske)

(0,7 vægtprocent aske)

PRODUKT ANVENDELSE

• SENTRON 541C anbefales til 2-takts gasmotorer og er tilmed så eksibel, at den kan anvendes i visse 4-takts gasmotorer.

• SENTRON CG-40 er udviklet til 4-takts gasmotorer, der anvendes under ekstreme forhold, såsom kraftvarmeanlæg, kloakering eller sur gas eller halogenfri gas fra deponeringsanlæg.

• SENTRON 840 anbefales til brug i højtydende 4-takts gasmotorer, der kræver et mellemstort askeindhold.

SENTRON Fleet 10W-40

• Minimer er a ejringer i forbrændingskammer og på tændrør.

• 0,54 vægtpr ocent aske. • Anbefalet til 4-takts gasmotorer. • Minimer er a ejringer i forbrændingskammer og på tændrør.

• Kan anvendes i motorer med katalysatorer.

11


MOTOROLIER TIL PERSONBILER

ANVENDELSESFORDELE • Petr o-Canada har en komplet produktlinje med personbilmotorolier af høj kvalitet. • Opfylder garantikravene til nor damerikanske, europæiske og asiatiske køretøjer, hvor opfyldelse af de seneste API Service Classi cation eller ILSAC-standarder kræves.

Petro-Canada motorolier til personbiler PRODUKT Syntetisk

VISKOSITETSKLASSE 0W-30 (Arctic) 5W-30 10W-30

ANVENDELSESEGENSKABER

KRAV

• A vanceret formulering til ultimativ motor beskyttelse.

• Opfylder API SM/CF, ILSAC, GF-4 og sparer energi.

• Overlegen modstandsdygtighed over for termisk nedbrydning.

• Opfylder GM 6094M. • 5W-30 opfylder For d WSS-M2C929A.

• Forbliver længer e i den rette viskositet. • Reducer et olieforbrug, reduceret behov for top-op. • Ekstra god ydeevne ved lave temperaturer.

Synthetic Blend

5W-30 10W-30 10W-40

Petro-Canada SUPREME*

5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 15W-40† 20W-50

• Specielt formuler et til høj kilometerydelse til både nye og ældre køretøjer. • Sikr er bedre ydelse end traditionelle motorolier.

• Opfylder API SM. • Kan anvendes i light duty-dieselmotorer, hvor API CF anbefales. • Opfylder 5W-30 ILSAC, GF-4, GM 6094M og sparer energi.

• Kvalitetsmotor olie med ekstra rensekraft, der får motoren til at køre renere.

• Opfylder API SM.

• Overlegen beskyttelse ved lave temperaturer.

• 5W-20, 5W-30 og 10W-30 opfylder ILSAC, GF-4 og sparer energi.

• Ekstra god modstandsdygtighed over for termisk nedbrydning.

• 5W-30 opfylder Ford WSS-M2C930A.

• Kan anvendes i light duty-dieselmotorer, hvor API CF anbefales.

• 5W-20, 5W-30 og 10W-30 opfylder GM 6094M. • 5W-30 opfylder Ford WSS-M2C929A.

MAXIMUM*

5W-30 10W-30 10W-40

• Yder overlegen beskyttelse mod termisk nedbrydelse.

• Opfylder API SM.

• Fr emragende motorbeskyttelse.

• 5W-30 og 10W-30 opfylder ILSAC, GF-4, GM 6094M og sparer energi.

• Holder motor dele rene.

• 5W-30 opfylder For d WSS-M2C929A.

Fås ikke i Canada og USA

12


TRANSMISSIONSOLIER TIL AUTOMATGEARKASSER

ANVENDELSESFORDELE • Petro-Canada har en komplet produktlinje af transmissionsolier til automatgearkasser, der opfylder de største bilproducenters nyeste krav til ydelse. • Sikr er overlegen slidbeskyttelse, der forlænger automatgearkassers levetid. • Sikr er ekstraordinær god ydelse ved lave temperaturer.

Petro-Canada transmissionsolier til automatgearkasser Transmissionsolier til automatgearkasser PRODUKT DEXRON®-VI

ANVENDELSESEGENSKABER

KRAV

• Har dobbelt så lang levetid som DEXRON®-III (H) ATF-olier.

• Opfylder General Motors seneste servicestandar der, GMN 10060 (DEXRON®-VI).

• Sikrer forbedret ydelse til nye og ældre General Motors-gearkasser.

• Kan anvendes til samme udstyr som DEXRON ®-III (H), III (G) og II (E).

• Sikrer mere konsistent og mere smidigt gearskifte. • Forlænger gearkassens levetid gennem forbedret oxidationsstabilitet, slidbeskyttelse og friktionsbestandighed.

ATF+4 ®

• Sikrer optimerede gearskift, forbedret oxidativ og shear-stabilitet til brug i Chrysler-gearkasser. • Udførligt testet og godkendt af DaimlerChrysler under deres materialestandard MS 9602®.

Synthetic Blend ATF

• Opfylder GM DEXRON®-III (H), Ford MERCON® V og MERCON® og Allison C-4 standarder.

• Har beviseligt lige så gode egenskaber som dyrere syntetiske ATF-olier.

• Kan anvendes til en stor række nor damerikanske, europæiske og asiatiske køretøjer, hvor DEXRON ®-III anbefales. • GM DEXRON®-III (H)-standarder bliver forældede ved slutningen af 2006.

• Forbedret oxidativ og shear-stabilitet. • Petro-Canadas førende universal ATF-olie. • DEXRON®-III/MERCON® ATF har bedre ydelse ved lave temperaturer i forhold til førende konkurrenters mærker.

Heavy Duty Synthetic Blend ATF

• Kan anvendes i transmissioner , hvor ATF+3®-olier eller tidligere versioner anbefales.

• Petro-Canadas bedste ATF-olie til ere køretøjstyper.

• Overlegen ydelse i forhold til traditionelle ATF-olier.

DEXRON®-III/MERCON®

• Opfylder DaimlerChrysler A TF+4® ATF servicestandard.

• Opfylder GM DEXRON®-II (H), Ford MERCON® og Allison C-4. • GM DEXRON®-III (H)-standarder bliver forældede ved slutningen af 2006.

• Specielt formuleret til industrielle og heavy dutytransmissionssystemer.

• Opfylder GM DEXRON®-III (H), Ford MERCON® V og MERCON® og Allison C-4 standarder.

• Enestående bestandighed over for oxidative og termiske nedbrud.

• Kan anvendes i almindelige transmissioner , hvor Allison TES-295 anbefales.

• Sikr er forlængede skifteintervaller.

• Opfylder ZF TE-ML 14B-standar der (semi-syntetisk og forlængede skifteintervaller). • Opfylder V oith G1363-standarder (forlængede skifteintervaller). • GM DEXRON®-III (H)-standarder bliver forældede ved slutningen af 2006.

DEXRON® er et registreret varemærke fra General Motors Corp. MERCON ® er et registreret varemærke fra Ford Motor Co. ATF+4 ® og ATF+3 ® er registrerede varemærker fra DaimlerChrysler.

13


TRANSMISSIONS-/ HYDRAULIKOLIER ANVENDELSESFORDELE • DURA TRAN* er udviklet til landbrugs-, minedrifts-, skovbrugs- og entreprenørudstyr med et fælles oliesystem til transmission, differentiale, hydraulik, kraftudtag, våde bremser og servostyring. • Opfylder kravene fra de este nordamerikanske og globale producenter.

DURATRAN ANVENDELSE

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

KRAV/IDENTIFIKATION

DURATRAN Synthetic er udviklet til landbrugs-, minedrifts-, skovbrugs- og entreprenørudstyr. Udviklet specielt til helårsydelse, eliminerer udskiftning pga. årstiderne og har fremragende oxidationsstabilitet.

DURATRAN Synthetic

• Enestående helårsydelse for pålidelig drift i både koldt og varmt vejr.

• Overgår John Deere-viskositetsstandard JDM J20C og JDM J20D. Kan anvendes i udstyr der kræver CNH MS (1210-1204), 1230, JIC (145-143), B5, B6, 185, FNHA-2-C201, 200A, 200, M2C134 (A/B/C/D), M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B, Q1826, 1802, 1766B, Q1722, Q1705, M1143, Kubota UDT, M1141, M1135, M1129A, M1127-A/B, M1110, AGCO/Deutz, Gleanor Combines Power Fluid 821XL, 257541, 272843, 246634, Volvo WB 101.

• Arbejder ved temperatur er under -40 C. • Forlænger skifteintervaller; r educerer behovet for udskiftning pga. årstiderne. • Fr emragende friktionsegenskaber, der kan modvirke bremsestøj og bremserysten, derved forlænges komponenternes levetid.

• API GL-4, kan anvendes i stedet for Caterpillar TO-2, Clark Lift Truck TA12, TA18, HR500, HR600. • Kan anvendes i udstyr , hvor Allison C-3-olie og ZF Transmission TE-ML 03 3E, 3F, 6K krav gælder. • Anbefales til John Deer e, CNH Group (Ford New Holland, Case Corp (CASE IH, J.I Case), Massey-Ferguson, Kubota, White Farm (Oliver), AGCO Deutz Allis, Allis Steiger, Versatile, Landini, Hesston Fiat.

DURATRAN Synthetic Blend er udviklet til landbrugs-, minedrifts-, skovbrugs- og entreprenørudstyr. Udviklet specielt til brug i vinter- og ydersæsonen, og har fremragende oxidationsstabilitet.

DURATRAN XL Synthetic Blend

DURATRAN er udviklet til landbrugs-, minedrifts-, skovbrugs- og entreprenørudstyr samt til at overgå anvendelsesegenskaberne for sommer versionerne af THF-olier med enestående oxidationsstabilitet.

DURATRAN

• Forlænger skifteintervaller, reducerer behovet for udskiftning pga. årstiderne. • Arbejder ved temperatur er under -40 C. • Fr emragende friktionsegenskaber, der kan modvirke bremsestøj og bremserysten, derved forlænges komponenternes levetid.

• Overgår John Deere-viskositetsstandard JDM J20D. Kan anvendes i koldere udstyr, der kræver CNH MS (1207-1206), JIC (145-143), B5, B6, 185, FNHA-2-C-200A, 200, M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B, Q1802, 1766B, Q1722, Q1705, M1141, M1135, M1129A, M1127-B, M1110, AGCO/Deutz, Gleanor Combines, Power Fluid 257541, 272843. • API GL-4, kan anvendes til Caterpillar TO-2, Clark Lift T ruck TA18, HR500. • Kan anvendes i udstyr , hvor Allison C-3-olie og ZF Transmission TE-ML 03 3F krav gælder. • Anbefales til John Deer e, CNH Group (Ford New Holland, Case Corp (CASE IH, J.I Case), Massey-Ferguson, Kubota, White Farm (Oliver), AGCO Deutz Allis, Allis Steiger, Versatile, Landini, Hesston Fiat.

• Til anvendelse under ekstreme driftsbetingelser i sommerhalvåret. • God ydelse ved høje temperaturer. • Forlænger skifteintervaller , selv i de varmeste sommermåneder. • Bedst egnet til diverse OEM-udstyr i landbruget i sommerhalvåret. • Overlegen slidbeskyttelse, også hvis der trænger vand ind i systemet. • Fr emragende friktionsegenskaber, der kan modvirke bremsestøj og bremserysten, derved forlænges komponenternes levetid.

14

• Over går John Deere-viskositetsstandard JDM J20C. Kan anvendes i udstyr der kræver CNH MS (1210-1204), 1230, JIC (145-143), B5, B6, 185, FNHA-2-C-201, M2C134 (A/B/C/ D), M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B, Q1826, 1802, 1766B, Q1722, Q1705, M1143, M1141, M1135, M1129A, M1127-A, M1110, Volvo WB 101, Fiat AF-87 (Multi-F), Kubota UDT, AGCO/Deutz, Gleanor Combines Power Fluid 821XL, 257541, 272843, 246634. • API GL-4, kan anvendes til Caterpillar TO-2, Clark Lift T ruck TA 12, TA18, HR500, HR600. • Kan anvendes i udstyr , hvor Allison C-3-olie og ZF Transmission TE-ML 03 3E, 5F, 6K krav gælder. • Anbefales til John Deer e, CNH Group (Ford New Holland, Case Corp (CASE IH, J.I Case), Massey-Ferguson, Kubota, White Farm (Oliver), AGCO Deutz Allis, Allis Steiger, Versatile, Landini, Hesston Fiat.


TRANSMISSIONSOLIER

ANVENDELSESFORDELE • PRODURO * TO-4+-olier er udviklet til at opfylde Caterpillar TO-4 (TDTO) smøremiddelstandarder. • Sikr er fremragende beskyttelse, længere olielevetid, jævnere drift og lavere driftsomkostninger.

PRODURO ANVENDELSE

PRODUKT

Kan anvendes i en vifte af bygnings-, minedrifts- og heavy duty-transmissioner/ hydraulik/våde bremser/slutdrev, hvor der ønskes højere kvalitet ved arbejde i et bredt temperaturinterval.

PRODURO TO-4+ Synthetic All Season

Kan anvendes i en vifte af bygnings-, minedrifts- og heavy duty-transmissioner/ hydraulik/våde bremser/slutdrev, hvor der arbejdes under arktiske temperaturbetingelser.

PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend

Kan anvendes i en vifte af bygnings-, minedrifts- og heavy duty-transmissioner/ hydraulik/våde bremser/slutdrev, hvor der ønskes bedre monograde-ydelse.

PRODURO TO-4+

Kan anvendes i en vifte af bygnings-, minedrifts- og heavy duty-transmissioner/ hydraulik/våde bremser/slutdrev, hvor der ønskes bedre monograde-ydelse og længere gear- og lejelevetid.

PRODURO FD-1

ANVENDELSESEGENSKABER

KRAV/IDENTIFIKATION

• Eliminerer udskiftning pga. årstiderne, og giver større driftstemperaturinterval.

• Kan anvendes i udstyr , hvor Caterpillar TO-4 smøremiddelstandarder (TDTO) kræves.

• Maksimer er levetiden på friktionsmateriale i Caterpillar powershift-transmissioner.

• Kan anvendes i udstyr , hvor Allison C-4 Fluid og ZF Transmission TE-ML 03 3C krav gælder.

• Minimer er rystelser i vådbremsemekanismer.

• API Gear Lubricant Service GL-3, API Category CD.

• Enestående anti-slid-beskyttelse til hydrauliske pumper og transmissionssystemer.

• Kan anvendes i KOMA TSU-udstyr, der kræver ’micro-clutch’-test.

• Udviklet til at maksimer e oliens bestandighed og beskyttelse af udstyret i kolde og varme temperaturer. • Sikrer effektiv smøring og bruger baseolie af høj kvalitet.

• Kan anvendes i udstyr, hvor Caterpillar TO-4 smøremiddelstandarder (TDTO) kræves.

• Sikr er et bredere temperaturinterval, der er egnet til arktiske forhold ned til -45 C.

• Kan anvendes i udstyr , hvor Allison C-4 Fluid og ZF Transmission TE-ML 03 3C krav gælder.

• Maksimer er levetiden på friktionsmateriale i Caterpillar powershift-transmissioner.

• API Gear Lubricant Service GL-3, API Category CD.

• Minimer er rystelser i vådbremsemekanismer.

• Kan anvendes i KOMA TSU-udstyr, der kræver ’micro-clutch’-test.

• Fr emragende anti-slid-beskyttelse til hydrauliske pumper og transmissionssystemer. • Sikrer effektiv smøring og forlængede skifteintervaller.

• Udviklet til at opfylde Caterpillar TO-4 smøremiddelstandarder (TDTO).

• Maksimer er levetiden på friktionsmateriale i Caterpillar powershift-transmissioner.

• Kan anvendes i udstyr , hvor Allison C-4 Fluid og ZF Transmission TE-ML 03 3C (10W og 30) krav gælder.

• Minimer er rystelser i vådbremsemekanismer. • Fr emragende anti-slid-beskyttelse for hydrauliske pumper, transmissioner og slutdrev. • Giver forøget gear - og lejelevetid i slutdrev og aksler. Må IKKE bruges i transmissioner, hydraulikker eller våde bremser.

15

• API Gear Lubricant Service GL-3, API Category CD. • Kan anvendes i KOMA TSU-udstyr, der kræver ’micro-clutch’-test. • Udviklet til at opfylde Caterpillar FD-1 smøremiddelstandarder.


OLIER TIL SMÅMOTORER

ANVENDELSESFORDELE • Petr o-Canadas produktfamilie med 2-takts motorolier er udviklet til topydelse i både luft- og vandkølede 2-takts motorer, der bruges under alle driftsforhold. • Indeholder højtydende additiver , der yder overlegen anti-slidbeskyttelse, hvilket sikrer pålidelighed, indvendig renhed og lang motorlevetid. • De anvendte additivsystemer giver minimale a ejringer på tænd rør, stempelringe, stempel og ventiler, og giver derfor gode startegenskaber og fortsat effektiv motordrift.

Olier til småmotorer ANVENDELSE Påhængsmotorer

PRODUKT Outboard Motor Oil

ANVENDELSESEGENSKABER • Anvendes i højtydende, vandkølede 2-takts motorer.

• Farvet blå for lettere at kunne adskille benzin/ olieblandinger.

• Begrænser dannelsen af a ejringer på stempelringe.

• Hvor TC-W3® RL-50156 kræves.

• Sikrer glimrende beskyttelse mod rust og korrosion. • Reducerer yderligere røgudledning, og anvender askefrie additiver. • Minimerer tændrørsbelægninger og fortænding af motoren. Snescootere

Petro-Canada Snowmobile Motorolie

KRAV/IDENTIFIKATION

• Består JASO FC røgtest. • SAE Fluidity/Miscibility (F/M) Grade 3. • Kan anvendes i motor er såsom Mercury Marine, Bombardier (tidligere OMC, der laver Johnson & Evinrude-motorer), Yamaha, Suzuki, Nissan, osv., hvor API TC-W3® kvalitetsolier anbefales.

• Kan anvendes i både olietilførte motorer og oliesmurte motorer til forblandet benzin.

• Farvet blå/grøn for letter e at kunne adskille benzin/ olieblandinger.

• Begrænser dannelse/a ejring på stempelringe.

• Kan anvendes i stedet for JASO FB, ISO E-GB.

• Minimerer tændrørsbelægninger og fortænding af motoren.

• Kan anvendes i alle luftkølede snescootere så som Bombardier, Arctic Cat, Polaris, Yamaha, osv., hvor API-TC kvalitetsolier anbefales.

• Sikrer glimrende beskyttelse mod rust og korrosion.

• SAE Fluidity/Miscibility (F/M) Grade 4.

• Blandes let med gas, og kan pumpes rundt ned til -40 C. • Lav røgemission og lave askeniveauer. 2-takts motorer

Petro-Canada 2-takts Motorolie

• Anvendes i luftkølede 2-takts motorer. • Begrænser dannelse af a ejring på stempelringe. • Minimer er tændrørsbelægninger og fortænding af motoren. • Sikr er glimrende beskyttelse mod rust og korrosion. • Blandes let med gas, og kan pumpes rundt ned til -40 C. • Lav røgemission og lave askeniveauer .

16

• Farvet blå/grøn for lettere at kunne adskille benzin/ olieblandinger. • Kan anvendes, hvor der kræves API-TC og JASO FB, ISO E-GB. • SAE Fluidity/Miscibility (F/M) Grade 4. • Kan anvendes i luftkølede motor er så som Husqvarna, STIHL, Poulan-Weedeater, Lawnboy, Tecumseh, Toro, Ryobi, Briggs&Stratton, Yamaha, osv., hvor API-TC kvalitetsolier anbefales.


MARINEMOTOROLIER

ANVENDELSESFORDELE • Petr o-Canada DURON* Marine Diesel Engine Oils er udviklet til smøring af krumtaphuse i mellem- og højhastighedstrunkmotorer og hjælpemotorer i skibe, der anvender fueldestillater.

Både ANVENDELSE Mellem- og højhastighedstrunkmotorer

PRODUKT DURON Marine Diesel Engine Oils

ANVENDELSESEGENSKABER • Reducerer slid på stempelringe, foringer og ventilløftere. • Reducerer belægninger og slama ejringer på motordele. • Sikrer lang olielevetid, da oliekanalerne forbliver rene, hvilket sikrer optimal oliegennemstrømning. • Beskytter vitale motordele mod korrosion. • Opretholder motorens effektivitet og reducerer brændstofforbrug.

17

KRAV • Petro-Canada DURON Marine Diesel Engine Oils er formuleret til at overholde API-kategorierne CF og CF-2/SJ. De kan også anvendes, hvor CF-4, CE, CD-II, CD, SH og SG anbefales.


MULTIFUNKTIONELLE FEDTER

ARBEJDER VIRKSOMHEDEN MED MINEDRIFT?

NEJ

JA – se side 20

JA – se side 36

Kræves fødevaregodkendte fedter?

NEJ

Arbejder udstyret ved stor belastning, lav hastighed? JA NEJ Skal udstyret arbejde ved lave temperaturer?

Kræves der vandbestandighed NEJ og -afvisning? NEJ

JA

Lave temperaturer (-45 C til 120 C)

Hvilket temperaturinterval skal udstyret arbejde i?

JA

JA

Ekstremt høje temperaturer (-20 C til 200 C)

Moderate temperaturer (-25 C til 160 C)

Største temperaturinterval (-45 C til 170 C)

Stort temperaturinterval (-25 C til 160 C)

SUPREME Arctic

PEERLESS OG (red 2/cream 0,1,2, PLUS)

PRECISION Synthetic

• SUPREME Ar ctic anbefales til centrale smøresystemer på heavy duty terrængående og minedriftsudstyr, der opererer under ekstremt lave temperaturforhold.

• PEERLESS OG er en mulitifunktionel fedt med lang levetid. • F ormuleret til smøring af belastede lejer, kardanled og chassiser i industri-, transport-, marine- og offshore-udstyr, der arbejder under meget våde, støvede og/eller tørre forhold. • Fås i rød og cr emefarvet. • NLGI GC-LB * (undtagen 0 & PLUS).

• PRECISION Synthetic-fedt er en fedt med lang levetid og god ydelse. En EP, lithium-kompleks fedt, der indeholder syntetisk baseolie.

• Har glimr ende EP- og anti-slid-egenskaber

PRECISION XL (EP 1 & EP 2)

SUPREME (EP 1 & EP 2)

PEERLESS LLG

• SUPREME EP 1 er udviklet til centralsmøringssystemer på hårdt belastede gear- og lejesystemer.

• PEERLESS LLG giver forlænget levetid ved ekstreme temperaturer.

• SUPREME EP 2 anbefales til hår dt belastede gear- og lejesystemer, der arbejder med lav hastighed og ved høje temperaturer. *

• Specielt formuleret til at yde beskyttelse under anvendelse i et stort temperaturinterval, hvilket sikrer beskyttelse hele året. • NLGI GC-LB *.

• Anbefales til ”sealed-for -life”-lejer, andet udstyr med lang levetid såsom homokinetiske led og lejer og styreriller, der opererer konstant ved temperaturer på op til 200 C. • NLGI GC-LB *.

Disse fedter overholder NLGI Automotive Service Classication GC-LB til smøring af hjullejer og chassiser.

18

• PRECISION XL EP 1 og EP 2 er lithium-komplekse fedter til ekstremt højt tryk og er specielt udviklede til heavy duty og generel lejesmøring. • Anvend EP 2 til lave og høje hastigheder og til smør epistoler, der bruges til et bredt spektrum af udstyr og forhold. • Anvendelsesområder omfatter hjullejer til biler , chassisdele på alle typer køretøjer og industrielt udstyr. • Anvend EP 1 som et vinteralter nativ til EP 2 for at få større mobilitet ved lave temperaturer. • NLGI GC-LB *.


ANVENDELSESFORDELE *

• PRECISION XL Moly-fedter er formulerede med 3 % og 5 % molybdæn disul d.

• PRECISION Synthetic og XL-fedter kan holde op til 3 gange længere end førende konkurrenters mærker og har samtidigt overlegen ydelse og hjælper med til at mindske vedligeholdelsesomkostningerne.

*

• PEERLESS LLG er en overlegen, højtydende, calciumsulfonatkompleks fedt, der kan anvendes ved meget høje temperaturer og har meget lang levetid.

• PRECISION Synthetic-fedter har en overlegen ydelse under meget forskellige driftsbetingelser, hvilket sikrer forbedret beskyttelse og besparelser.

*

• P EERLESSOG er formuleret til smøring af belastede lejer, kardanled og chassiser, der bruges i meget våde, støvede og/eller tørre forhold.

• PRECISION XL-fedter er alsidige lithium/lithium-komplekse fedter med enestående ydelse og lang levetid.

*

• S UPREMEgiver fremragende smøring til terrængående udstyr, hvilket sikrer lange serviceintervaller og god beskyttelse af udstyret.

Multifunktionskrav

NEJ

Kræver udstyret fedt til stødpåvirkning?

JA

Er der et 5 %- eller et CAT-krav?

JA

NEJ

Hvilket temperaturinterval skal udstyret arbejde i?

Moderate tempe raturer (-20 C til 135 C)

Største temperaturinterval (-40 C til 170 C) og stor stødpåvirkning

Stort temperaturinterval (-25 C til 135 C) og størst stødpåvirkning

Moderate temperaturer (-20 C til 120 C)

Stort temperaturinterval Største temperaturinterval (-30 C til 135 C) og størst stødpåvirkning

PRECISION GP (EP 1 & EP 2)

PRECISION XL 3 Moly

PRECISION XL 5 Moly

• PRECISION GP er en lithium-baser et højtryksfedt til moderate temperaturintervaller med moderat vandbestandighed.

• PRECISION XL 3 Moly-fedter er lithium-baserede fedter, der er tilsat 3 % molybdæn disul d. • Ideelt egnet til kraftigt, stødpåvirket udstyr i industri- og terrængående udstyr. • Egnet til skamler på lastbiler , chassiser, styrebolte og forbindelsesled. • Fedt med høj til meget høj baseolieviskositet. • Fås i EP 1, EP 2 og Ar ctic (-45 C til 135 C)

• PRECISION XL 5 Moly-fedter er tilsat 5 % molybdæn disul d.

• Udviklet til drift, hvor der kræves en multifunktionel fedt.

PRECISION Synthetic Moly • PRECISION Synthetic Moly er tilsat 3 % molybdæn disul d.

• Udviklet til at opfylde Caterpillar -smøremiddelstandarder til deres model 5130 (7TJ & 5ZL), 5230 (7LL) minedriftsgravemaskiner og model 994 (9YF) hjullæssere. • Fedt med mellem baseolieviskositet. • Fås i EP 2, EP 1 og EP 0 (-50 C til 120 C)

PRECISION GP Moly EP 2 • PRECISION General Purpose Moly EP 2 er en lithiumbaseret, mørkegrå multifunktionsfedt, der indeholder mindre molybdæn disul d/gra t og EP additiver.

• Formuler et til at yde fremragende beskyttelse under anvendelse i et stort temperaturinterval.

• Passer til lastvognsparker , mobilt udstyr og fabriks maskineri, der kræver en fedt med ekstremt tryk- (EP) og stødabsorberende egenskaber.

• Enestående ydelse i koldt vejr . • Fremragende smøring ved høje temperaturer.

• Fedt med mellem baseolieviskositet.

• Fedt med lav baseolieviskositet.

19


FEDTER TIL MINEDRIFT

KRÆVES DER EN FEDT TIL ÅBNE GEAR?

Kræver udstyret fedt, der kan klare stor belastning eller stødpåvirkning?

NEJ

JA

JA Er der et 5 %- eller et CAT-krav?

JA NEJ

NEJ

Hvilket temperaturinterval skal udstyret arbejde i?

Arbejder udstyret ved stor belastning, lav hastighed? NEJ

Hvilket temperaturinterval skal udstyret arbejde i?

JA Stort temperaturinterval (-25 C til 160 C)

Skal udstyret arbejde ved lave temperaturer?

Største temperaturinterval (-40 C til 170 C)

NEJ

JA

Lave temperaturer (-45 C til 120 C)

Moderate temperaturer (-25 C til 160 C)

Moderate temperaturer (-20 C til 135 C)

Største temperaturer (-45 C til 170 C)

SUPREME Arctic

PRECISION Synthetic

PRECISION GP (EP 1 & EP 2)

• SUPREME Ar ctic anbefales til centrale smøresystemer på heavy duty terrængående og minedriftsudstyr, der opererer under ekstremt lave temperaturforhold. • Har glimr ende EP- og anti-slidegenskaber

• PRECISION Synthetic-fedt er en fedt med lang levetid og god ydelse. En EP, lithium- kompleks fedt, der indeholder syntetisk baseolie. • Specielt formuler et til at yde beskyttelse under anvendelse i et stort temperaturinterval, hvilket sikrer beskyttelse hele året. • NLGI GC-LB *.

• PRECISION GP er en lithium-baser et højtryksfedt til moderate temperaturintervaller med moderat vandbestandighed. • Udviklet til drift, hvor der kræves en multifunktionel fedt.

SUPREME (EP 1 & EP 2) • SUPREME EP 1 er udviklet til centralsmøringssystemer på hårdt belastede gear- og lejesystemer. • SUPREME EP 2 anbefales til hårdt belastede gear- og lejesystemer, der arbejder med lav hastighed og ved høje temperaturer. *

PRECISION XL (EP 1 & EP 2)

PRECISION Synthetic Moly

• PRECISION XL EP 1 og EP 2 lithium-komplekse fedter til ekstremt højt tryk er udviklet til hårdt belastede gearsystemer og generel lejesmøring. • Anvend EP 2 til lave og høje hastigheder og til smørepistoler, der bruges til et bredt spektrum af udstyr og forhold. • Anvendelsesområder omfatter hjullejer til biler , chassisdele på alle typer køretøjer og industrielt udstyr såsom mineudstyr, møller og knusere. • Anvend EP 1 som et vinteralter nativ til EP 2 for at få større mobilitet ved lave temperaturer. • NLGI GC-LB *.

• PRECISION Synthetic Moly er tilsat 3 % molybdæn disul d. • Formuler et til at yde fremragende beskyttelse under anvendelse i et stort temperaturinterval. • Enestående ydelse i koldt vejr . • Fr emragende smøring ved høje temperaturer. • Fedt med lav baseolieviskositet.

Disse fedter overholder NLGI Automotive Service Classication GC-LB til smøring af hjullejer og chassiser.

20

Stort temperaturinterval (-25 C til 135 C)

PRECISION XL3 Moly (EP 1 & EP 2) • PRECISION XL 3 Moly-fedter er lithiumbaserede fedter, der er tilsat 3 % molybdæn disul d. • Egnet til kraftigt, stødpåvirket udstyr i in dustri- og terrængående udstyr. • Egnet til skamler på lastbiler, chassiser, styrebolte og forbindelsesled. • Fedt med høj til meget høj baseolieviskositet. • Fås i klasser ne EP 1, EP 2 og Arctic .


SPECIALFEDTER

FF = fedtfarve

Fedter til special-stenbor/diamantbor ANVENDELSE Luftdrevne stenbor

PRODUKT

FF

*

ARDEE EP 000

ANVENDELSESEGENSKABER • Lithium semi- ydende fedt specielt formuleret til tågefri drift, når den anvendes til at smøre luftdrevne stenbor og lignende minedriftsudstyr.

DRIFTSTEMPERATUR -30 ºC til 100 ºC

• Opfylder kravene fra stenborpr oducenter så som Ingersoll-Rand, Worthington, Joy og Parts Headquarters. Diamantborestænger

Drill Rod Heavy Grease

• Barium-kompleks fedt, der anbefales til brug på diamantborestænger, hvor det reducerer friktion mellem stangen og stenlaget.

Ikke angivet

• Pr oblemfri smøring i mere end 2.000 fod boredybde uden at produktet bliver slynget eller skyllet bort.

Cam Compounds ANVENDELSE Bucyrus Internationalslæbeskovle, der anvender Rolling (Monighan) Cammekanismen

PRODUKT

FF

Cam Compound

ANVENDELSESEGENSKABER • Specielt udviklet til Bucyrus International Inc. slæbeskovle, der anvender Rolling (Monighan) Cammekanismen.

Cam Compound Light

• Opfylder X-2640, Scope B-standar der.

DRIFTSTEMPERATUR • Cam Compound har et driftstemperaturinterval på -20 ºC til over 100 ºC. • Cam Compound Light har et driftstemperaturinterval på -35 ºC til over 100 ºC

Slide Cam Compounds ANVENDELSE Kam- og glidemekanismer i Bucyrus International slæbeskovle

PRODUKT

FF

ANVENDELSESEGENSKABER

DRIFTSTEMPERATUR

Slide Cam Compound

• Specielt udviklet til Bucyrus International Inc. kamog glidemekanismer.

Slide Cam Compound Light

• Opfylder X-2636, Scope A og B-standar der.

• Slide Cam Compound har et driftstemperaturinterval på -25 ºC til over 100 ºC. • Slide Cam Compound Light har et driftstemperaturinterval på -35 ºC til over 100 ºC.

• Har NLGI #00 konsistens (begge).

Borekompounder ANVENDELSE

PRODUKT

FF

ANVENDELSESEGENSKABER

DRIFTSTEMPERATUR

Smøring og forebyggelse af adhæsivt slid på rørgevind og kraver

Tool Joint Compound

• Anvendes til rørsamlinger for at for ebygge adhæsivt slid og give god beskyttelse mod tryk fra boreslam. • Indeholder 51 % nt pulveriseret zink og overholder API-standarder 7, Appendix 7 ”Recommended Thread Compounds for Rotary Shouldered Connections.”

Ikke angivet

Smøring og forebyggelse af adhæsivt slid på foringer, slanger og ledningsrørgevind

API Modied Thread Compound

• Udviklet til at beskytte gevind mod adhæsivt slid og til at give en god beskyttelse mod borevæsker. • Indeholder 64 % faststofpartikler (gra t, bly, zink og kobber) og overholder API Bulletin 5A2 i ”Thread Compounds for Casing, Tubing and Line Pipe.”

Ikke angivet

Andre specielle gearprodukter ANVENDELSE Langsomtgående udstyr og kæder, koblingsmekanismer på elevatorer, skakttårne

PRODUKT Gear Dressing EP

FF

ANVENDELSESEGENSKABER • Smøremiddel af høj kvalitet, der er modstandsdygtigt over for vand og varme, med gode lmegenskaber og øget beskyttelse mod ekstremt tunge belastninger og tryk. • Specielt formuleret til smøring af åbent industrielt udstyr og kæder, når det påføres med en fugemassepistol.

22

DRIFTSTEMPERATUR Ikke angivet


ANVENDELSESFORDELE • DRILLING COMPOUNDS er udviklet til smøring og til at forebygge adhæsivt slid på rørgevind, kraver og forbindelsesled.

• PRECISION fedter med 3-i-1-beskyttelse kan holde op til 3 gange længere end førende konkurrenters mærker og har samtidigt overlegen ydelse og hjælper med til at mindske vedligeholdelsesomkostningerne.

• CAM COMPOUNDS er udviklet til smøring af bevægelige kammekanismer på Bucyrus International slæbeskovlsmaskiner.

*

• PEERLESS er formuleret til smøring af belastede lejer, kardanled og chassiser, der bruges i meget våde, støvede og/eller tørre forhold.

• SPECIAL TY ROCK DRILL GREASES er udviklet til tågefri smøring af stenbor og in-line-trykluftssystemer.

*

• SUPREME sikrer fremragende smøring til terrængående udstyr, hvilket sikrer lange serviceintervaller og god beskyttelse af udstyret.

• DIAMOND DRILL ROD GREASES er specielt udviklet til at reducere friktion mellem borestangen og stenlaget.

• GEAR DRESSING er udviklet til forbedr et gearbeskyttelse.

FF = fedtfarve

Generel produktion ANVENDELSE

PRODUKT

FF

ANVENDELSESEGENSKABER

DRIFTSTEMPERATUR

Rullelejer til tørt pap/papir i papirfabrikker

PRECISION Synthetic Heavy

• Syntetisk højtemperatur EP lithiumkompleks fedt med lang levetid, der er specielt formuleret til rullelejer til tørt pap/papir i papirfabrikker.

-30 ºC til 170 ºC

El-motorlejer

PRECISION XL EMB

• Specielt udviklet til el-motorer, der opfylder CGE-standarden G298 til klasse B eller F-isolering, og til generatorer med klasse H-isolering.

-25 ºC til 160 ºC

Heavy duty-lastbilkomponenter

SUPREME G123

• SUPREME fedter er røde, klæbrige fedter, der er udviklet til at smøre heavy duty-lastbilkomponenter såsom hjullejer, bøsninger, styrebolte og chassisdele, der ndes på køretøjer til brug inden for mine-, skovbrugs- og transportindustrien.

-25 ºC til 160 ºC

SUPREME G124

-20 ºC til 160 ºC

Fleksible højhastighedskoblinger

PEERLESS XCG FLEX

• Det ideelle valg til brug i eksible højhastighedskoblinger, hvor der genereres centrifugalkraft.

-20 ºC til 163 ºC

Indvendige ventildele til naturgasfabrikker

PEERLESS SVG 102

• Specielt formuleret til smøring af indvendige ventildele, der anvendes i produktionen og distributionen af naturgas.

-35 ºC til 163 ºC

Dårligt indkapslede gearkasser

PRECISION XL EP000

• Formuleret til dårligt indkapslede gearkasser, f.eks. trinløse minerør.

-25 ºC til 100 ºC

Skinnekurver (jernbane)

PRECISION XL Rail Curve

• Skinnekurvefedt er en vandafvisende gra t-fedt til helårsbrug i mekaniske applikatorer til skinnesmøresystemer (Portac, Lincoln) og som interne smøresystemer såsom Clicomaticsystemet.

-45 ºC til 120 ºC

Stålværker

PRECISION XL HD

• Til hårdt belastede anvendelsesområder

-10 ºC til 160 ºC

Navaksellejer på trailers

PRECISION Synthetic EP00

• Specielt formuleret til samlinger på trailere.

-40 ºC til 170 ºC

Interne smøresystemer

PRECISION XL EP00

• Semi- ydende lithium-fedt udviklet til interne smøresystemer.

-35 ºC til 100 ºC

• Klarer automatisk smøring på lastbiler.

23


INDUSTRIELLE GEAROLIER

ANBEFALER OEMSPECIFIKATIONERNE EN EP-OLIE?

NEJ

JA

Skal udstyret arbejde ved meget høje temperaturer? (>100 C)

Er der behov for en R&O (ikke-EP)-olie til smøring af lejer?

NEJ NEJ

Der kræves en mild EP-olie til snekkegear

Kræves der et bredt driftstemperaturinterval? NEJ

SYNDURO SHB • Polyalphaole n (PAO) baseolier og udvalgte additiver kombineres til at producere et smøremiddel, der sikrer fremragende komponentbeskyttelse til udstyr, der opererer ved høje hastigheder eller lille EP-belastning i et bredt temperaturinterval med forlængede serviceintervaller. • SYNDURO SHB opfylder eller overgår OEM-krav. • Fås i klasser ne 68, 150, 220 og 460. • Højer e viskositetsklasser, der er udviklet til brug i snekkegear.

JA

JA

TURBOFLO R&O Turbine/ Circulating Oils • Anbefales primært til damp- og gasturbiner, men også som cirkulationsolie til industrielt udstyr. • Sikrer korrosions- og oxidationsstabilitet. • Forbedret modstandsdygtighed over for olienedbrud forårsaget af luft og høje temperaturer. • Universelle R&O Circulating Oils fås i viskositetsklasserne 10, 22, 150, 220, 320 og 460. • Universelle R&O Turbine & Circulating Oils fås i viskositetsklasserne 32, 46, 68, 77 og 100.

JA

ENDURATEX XL Gear Oils

ENDURATEX XL 68/150

• ENDURA TEX XL-formuleringer sikrer vedvarende anti-slid og ekstrem trykbeskyttelse til industrielle geardrev og lejer.

• ENDURA TEX XL 68/150 multigrade anbefales til smøring af oliefyldte boretårn-gearkasser.

• Fås i viskositetsgrader ne 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 og 3200.

• Den har fr emragende egenskaber ved lave temperaturer, der gør at den kan anvendes under de mest ekstreme forhold. • Den opfylder Ampscotts og Lufkins OEM-krav til boretårne.

24


ANVENDELSESFORDELE

*

*

• ENDURA TEX XL og Synthetic EP-gearolier er højtrykssmøremidler af høj kvalitet, der er udviklet til indkapslede industrielle geardrev, der arbejder under ekstreme belastninger eller i et bredt temperaturinterval.

• SYNDURO SHB-familien af syntetiske multifunktionelle olier er formuleret til smøring af udstyr og lejer, der opererer under milde EP-belastninger i brede temperaturintervaller. *

• T URBOFLO R&O-olier er smøremidler af høj kvalitet, der er udviklet til brug i damp- og gasturbiner og som cirkulationsolie i industrielle maskiner.

Er et reduceret energiforbrug NEJ

vigtigt? JA

ANDRE SMØREMIDLER PRODUKT

ENDURATEX XL 68/220

ENDURATEX Synthetic EP

• ENDURA TEX XL 68/220 er en helårs, multigrade, industriel gearolie, der overholder producenternes krav til ISO 68-klasse til vinterbrug og ISO 220-klassen til sommerbrug.

• ENDURA TEX Synthetic EP anvender avancerede syntetiske baseolier og additivteknologier, der sikrer reduceret friktion, overlegen ydeevne ved lave temperaturer og enestående oxidativ og termisk stabilitet, der kan betyde forlænget olie- og komponentlevetid.

• Den anbefales især til snekkegearkasser, der anvendes i savværker, med overskud af EP-kapacitet til at håndtere overbelastning af gearkasser og tilstrækkelig god ydeevne ved lave temperaturer.

• Den forbedr er gearkassers effektivitet i et bredt temperaturinterval og reducerer energiforbruget markant. • Fås i viskositetsklasser ne 150, 220, 320 og 460.

25

ANVENDELSE

• ENDURATEX anvendelse MILD* Ikke-EP smøremiddel til i både indkapslede

reduktionssnekkegear og dampmaskiner. • Formuleret til at give høj viskositet, høj lmstyrke, højt ammepunkt og glimrende rust- og korrosionsbeskyttelse. • ISO 460, 680, 1000.

SUPER Gear Fluid

• Udviklet til industrielle gear- og lejesystemer, der opererer under betingelser med stor belastning eller ekstreme temperaturer. • Fremragende oxidativ og termisk stabilitet. • ISO 680.


INDUSTRIELLE HYDRAULIKOLIER

SKAL HYDRAULIKKEN ANVENDES I MILJØMÆSSIGT FØLSOMME ELLER FØDEVAREGODKENDTE OMRÅDER?

JA

NEJ

JA

Hverken fødevaregodkendt eller miljømæssigt følsom

Normale temperaturer/

Ekstremt bredt temperaturinterval/

normal belastning

ekstreme belastninger

Er der mulighed for at rationalisere viskositetsklasser? NEJ

JA

HYDREX AW

HYDREX MV

HYDREX XV

• HYDREX A W anbefales til heavy duty-hydraulisk udstyr, der kræver overlegen beskyttelse mod slid.

• HYDREX MV anbefales til hydraulisk heavy duty-udstyr, der arbejder under højt tryk og i et bredt temperaturinterval.

• HYDREX A W-olier har både uovertruffen oxidativ og termisk stabilitet, der betyder forlængede skifteintervaller og fremragende beskyttelse mod korrosion og belægninger.

• De er specielt egnede til vinge-, gear- og stempelpumper i indu strielle maskiner, til skibs-, skov- og minedrift samt andre hydrauliske systemer.

• HYDREX XV virker i udstyr , der skal startes ved temperaturer helt ned til -40 ºC og skal kunne virke lige så godt ved temperaturer på helt op til 75 ºC.

• Fås i klasser ne 22, 32, 46, 68, 80 og 100.

• Disse olier sikr er minimal friktion ved lave opstartstemperaturer og fremragende beskyttelse ved høje driftstemperaturer. • Fås i klasser ne 22, 36 og 60.

26

• HYDREX XV har ekstr emt høj ydelse i et bredt spektrum af industriudstyr, der anvendes i skovbrug, bygningsindustrien, ved mine- og skibsdrift samt offentlig forsyningsvirksomhed.


ANVENDELSESFORDELE *

*

• ENVIRON AW monograde hydraulikolier er udviklet til brug i udstyr, der primært anvendes i miljømæssigt følsomme områder.

• HYDREX AW er hydraulikolier, der har topydelse, lang levetid og modvirker slid. • HYDREX MV er udviklet til brug ved meget skiftende temperaturer.

• ENVIRON MV smøremidler er udviklet til helårsbrug i udstyr, der opererer ved meget vekslende temperaturer, specielt i miljømæssigt følsomme områder.

• HYDREX XV anbefales til helårsbrug i udstyr, der skal arbejde ved både høje og lave temperaturer. Der kan opnås potentielt øget energieffektivitet med dette produkt over for monograde-produkter.

Fødevaregodkendelse

JA – se side 36

ANDRE SMØREMIDLER

Miljømæssigt følsom

Normale temperaturer/ normal belastning

SPECIEL HYDRAULIK

ANVENDELSE

HYDREX Extreme

• Udviklet til ekstrem god beskyttelse i et bredt temperaturinterval. • Oxidationsstabilitet hjælper med til forlængede skifteintervaller og mindre slamaejringer og belægninger. • Anbefales til hydrauliske lamel-, gear- og aksialstempelpumper, der anvendes til skibsdrift, skovbrug, minedrift og andre hydrauliske systemer.

Ekstremt bredt temperaturinterval HYDREX MV Arctic 15

• Kvalitetsolie med høj ydelse, der er udviklet til anvendelse under ekstremt kolde temperaturforhold. • Biologisk nedbrydelig og anbefalet til brug i kritiske systemer, der anvendes ved lave temperaturer.

HYDREX FR-C 40 • En vandgly-blanding.col Fire Resistant • Udviklet til anvendelse under Fluid driftsbetingelser med ekstremt lave temperaturer. • Godkendt som Factory Mutual Group 1 brandsikker hydraulisk olie.

HYDREX FR-D 46 • En fosfattester-olie. Fire Resistant • Sikrer bedre brandbeskyttelse Fluid under mere ekstreme driftsbetingelser. • Kan anvendes ved højere driftstemperaturer end vandbaserede produkter.

ENVIRON AW

ENVIRON MV

• ENVIRON A W indeholder ingen tungmetaller, er ugiftig, biologisk nedbrydelig og genanvendelig.

• ENVIRON MV indeholder ingen tungmetaller, er ugiftig, biologisk nedbrydelig og genanvendelig.

• Den er formuler et til at give enestående anti-slid-beskyttelse, der sikrer forøget levetid for udstyret. • Enestående oxidationsstabilitet sikrer længere olielevetid, større skifteintervaller og mindre slama ejringer og belægninger.

• Godkendt som Factory Mutual Group 1 brandsikker hydraulisk olie.

HYDREX DT

• Dens formulering sikr er enestående anti-slid-beskyttelse, der sikrer udskyret forlænget levetid. • Enestående oxidationsstabilitet betyder længere olielevetid, større skifteintervaller og mindre slama ejringer og belægninger. • Fås i klasser ne 32 og 46.

• Fås i klasser ne 32, 46 og 68.

27

• Specielle anti-slid rengørings/dispersionshydraulikolier indeholder samme kemiske antioxidanter som HYDREX AW. • Anvendes i systemer, der er tilbøjelige til at blive forurenede.

BIO 40

• Let biologisk nedbrydelig og udviklet til brug i miljømæssigt følsomme situationer. • En biologisk nedbrydningsprocent på 80,1 % målt efter OECD 301B og 93 % efter CEC-L-33-A-93.


TURBINEOLIER OG VINDTURBINEGEAROLIER

Turbineolier ANVENDELSE Heavy duty damp- og gasturbiner

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

TURBOFLO XL

• Meget god turbineolie, der er udviklet til at smøre og køle heavy duty damp- og gasturbiner, og som samtidigt yder glimrende smøring til lejer, der arbejder under ekstreme forhold. • Fremragende oxidationsstabilitet sikrer forlængede skifteintervaller, selv under ekstreme forhold. • Særligt velegnet ved forlængede skifteintervaller. • Ekstr emt hurtig adskillelse af luft og gas. • Enestående modstandsdygtighed over for olienedbrud forårsaget af luft og høje temperaturer. • Fås i viskositetsklasser ne 32, 46 og 68.

Heavy dutyturbiner med fælles smøresystemer til gear og lejer

TURBOFLO EP

• Meget god turbineolie, der er udviklet til exceptionel anti-slid-beskyttelse til gearede heavy duty-turbiner med fælles smøresystemer til gear og lejer. • Yder glimrende smøring til lejer, der arbejder under ekstreme forhold. • Fremragende oxidationsstabilitet sikrer forlængede skifteintervaller, selv under ekstreme forhold. • Særligt velegnet ved forlængede skifteintervaller. • Specialolie til damp- og gasturbiner i udstyr både med og uden gearing. • Fås i viskositetsklasserne 32 og 46.

Damp- og gasturbiner

TURBOFLO

• Udviklet til at smøre og køle damp- og gasturbiner og yde god smøring til lejer. • Enestående modstandsdygtighed over for olienedbrud forårsaget af luft og høje temperaturer.

Industrielle maskiner

• Sikrer korrosions- og oxidationsstabilitet. • Fr emragende vandudskillelse og hurtig adskillelse af luft og gas. • Fås i viskositetsklasserne 32, 46 og 68.

Cirkulationsolie til turbiner

TURBOFLO R&O

• Anbefales primært til damp- og gasturbiner, men også som cirkulationsolie til industrielt udstyr. • Sikr er korrosions- og oxidationsstabilitet. • Forbedret modstandsdygtighed over for olienedbrud forårsaget af luft og høje temperaturer. • Fås i viskositetsklasserne 32, 46, 68, 77og 100. Bemærk: Der ndes andre ikke-turbine viskositetsklasser. Se side 24.

KRAV • TURBOFLO XL-olier kan anvendes i damp- og gasturbiner, der skal overholde producent- og industrikrav: – General Electric (GEK 32568F, GEK 28143A, GEK 46506D). – Siemens (TLV 9013 04 (ikke-EP)). – Westinghouse (1500 00 20, 55125Z3). – Solar (ES 9-224). – Cooper (SE 1144). – ALSTOM (ABB) (HTGD 90117). – ABB (K 110 812101). – AEG Kanis (GEK 28143A). – Blohm & Voss (DIN 51515). – ASTM (D4304 Type I (ikke-EP)). • TURBOFLO EP olier kan anvendes i damp- og gasturbiner, der skal overholde følgende krav før førende producenter og industrier: – General Electric (GEK 101941A, GEK 32568F, GEK 28143A, GEK 46506D). – Siemens (TLV 9013 04 (EP)). – ABB (K 110 812101). – Westinghouse (1500 00 20). – Solar (ES 9224). – Cooper (SE 1144). – ALSTOM (ABB) (HTGD 90117). – AEG Kanis (GEK 28143A). – Blohm & Voss (DIN 51515). – ASTM (D4304 Type I (ikke-EP) & Type II (EP)). • TURBOFLO olier kan anvendes i damp- og gasturbiner, der skal overholde følgende producent- og industrikrav: – General Electric (GEK 32568F, GEK 28143A, GEK 46506D). – Siemens (TLV 9013 04 (ikke-EP)). – ALSTOM (ABB) (HTGD 90117). – ABB (K 110 812101). – Westinghouse (1500 00 20). – Solar (ES 9224). – Cooper (SE 1144). – ASTM (D4304 Type I (ikke-EP)). • TURBOFLO R&O olier 32, 46, 68 og Premium R&O 77 kan anvendes i damp- og gasturbiner, der skal overholde følgende producent- og industrikrav: – General Electric (GEK 28143A, GEK 46506D). – Westinghouse (1500 00 20). – Siemens (TLV 9013 04 (ikke-EP)). – ALSTOM (ABB) (HTGD 90117). – ABB (K 110 812101). – Solar (ES 9224). – Cooper (SE 1144). – ASTM (D4304 Type I (ikke-EP)). • Premium R&O 77 opfylder Canadian General Standards Board (CGSB) standard 3-GP-357C. • TURBOFLO R&O 46 er godkendt i henhold til GM LS-2.

28


ANVENDELSESFORDELE

*

*

• TURBOFLO produktlinjen af turbine- og R&O-olier giver fremragende smøring og køling til damp- og gasturbiner, og har også god ydelse som universel cirkulationsolie i forskellige industrielle maskiner.

• HARNEX sikrer exceptionel anti-slid/EP- og saltvandsbeskyttelse. • AJT 6000/TURBONYCOIL 600 sikrer fremragende ydelse til landbaserede aeroderivative gasturbiner, der kræver et smøremiddel, der overholder MIL-PRF-23699F Standard MIL-PRF-23699F (korrosionshæmmende) klassi ceringen.

• De ugiftige og termisk stabile TURBOFLO-olier har lav fordampelighed og bedre ydelse end mange konkurrerende smøremidler. • Hjælper med at r educere de samlede vedligeholdelsesomkostninger og sikrer en bekymringsfri drift.

Vindturbinegearolie ANVENDELSE Vindturbiner (vindmøller til lands og til vands)

PRODUKT HARNEX 320

ANVENDELSESEGENSKABER • Udviklet ved brug af polyalphaole n (PAO)kemi, der sikrer en god olie lmtykkelse i et bredt temperaturinterval. • Sikrer exceptionel anti-slid/EP og beskyttelse mod saltvandskorrosion.

KRAV • Opfylder følende standar der: – AGMA 9005-EO2. – DIN 51517-3 (CLP 320). – ISO 12925-1 Type CKD.

• Højt viskositetsindeks og lav trækkraftskoefcient sikrer sammen et markant reduceret energiforbrug i mange geardrev. • Reducerer nedetid og vedligeholdelsesomkostninger, hvilket er særligt fordelagtigt i svært tilgængelige områder.

Aeroderivative gasturbineolier ANVENDELSE Landbaserede aeroderivative gasturbiner

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

AJT 6000/TURBONYCOIL 600

• AJT 6000/TURBONYCOIL 600 er specielt udviklet til effektivt at smøre landbaserede aeroderivative gasturbiner, der arbejder under ekstreme forhold. • Den er ugiftig og baser et på polyolestere med høj termisk stabilitet, og er forbedret med antioxidant-, anti-slid- og anti-korrosionsadditiver. • Har laver e fordampelighed og højere ammepunkt end mange konkurrerende olier. • Fr emragende ydelse i både ekstremt varme og kolde miljøer.

Bemærk: TURBONYCOIL 600 er et registreret varemærke fra NYCO SA.

29

KRAV • Godkendt af: – Rolls Royce. – Allison. – CFM International. – Turbomeca. – Pratt & Whitney, Canada. – Hamilton Sundstrand/APIC. – General Electric.


KOMPRESSOROLIER

HVILKEN TYPE GAS KOMPRIMERES?

LUFT

Fødevaregodkendelse kræves

JA – se side 36

Fødevaregodkendelse kræves ikke

Kompressortype

PURITY FG-kompressorolier

Stempel

Roterende Skrue

Vinge

Centrifugal

85 ºC

50 ºC

MAKSIMAL LUFTAFGANGSTEMPERATUR

85 ºC

105 ºC

150 ºC ANBEFALEDE SERVICEINTERVALLER

2.000 t.

8.000 t.

8.000 t.

COMPRO XL-S COMPRO

500 t.

COMPRO

COMPRO Synthetic

2.000 t.

COMPRO XL-R

500 t.

1.000 t.

COMPRO

16.000 t.

COMPRO COMPRO XL-S

COMPRO XL-S

24.000 t.

COMPRO XL-S

COMPRO

COMPRO XL-S

COMPRO XL-R

COMPRO Synthetic

• COMPRO har bedr e modstandsdygtighed over for oxidative nedbrud end førende olier baseret på mineralolie.

• COMPRO XL-S modstår oxidative nedbrud bedre end nogen af de førende syntetiske PAObaserede olier.

• COMPRO XL-R er specielt udviklet til smøring og køling af både enkelt- og ertrins-stempelkompressorer.

• Holder komponenter fri for slama ejringer og belægninger, hvilket sikrer problemfri drift og lavere vedligeholdelsesomkostninger pga. færre olieskift.

• Sikr er op til 8.000 timers uafbrudt drift.

• COMPRO Synthetic er specielt udviklet til kompressorer, der arbejder under meget høje eller lave temperaturer eller under svære driftsforhold.

• Fås i viskositetsklasser ne 32, 68, 100 og 150.

• Fås i viskositetsklasser ne 32, 46, 68, 100 og 150.

• Markant r educerede driftsomkostninger.

• Særligt ef fektiv i systemer, der arbejder ved høje afgangstemperaturer og ved tryk op til 6000 psi (413 bar). • Opfylder eller over går industrinormen (DIN 51506 VDL) for stempelkompressorolie.

• Formuler et fra en standardblanding af polyalkylenglykol (PAG) og esterolier og forbedret med anti-slid- og anti-korrosionsadditiver.

• Anbefales til klasserne 68/100.

• Anbefales til klasserne 32/46.

30


ANVENDELSESFORDELE *

• COMPRO kompressorolier sikrer lange og problemfrie serviceintervaller. • COMPRESSOR OILS RP 268 og RP 460 sikr er glimrende højtryksstabilitet, god smøreevne og slidbeskyttelse. *

• REFLO kølekompressorolier sikrer optimal ydelse i kølekompressorsystemer.

• SPX 5000 og 7000 Hydr ocarbon kompressorolier sikrer fremragende smøring og køling til stempel- og skruekompressorer. • NGS 1000 syntetisk kompr essorolie er en enestående formulering, der er udviklet specielt til skruekompressorer.

KØLEMIDLER

KULBRINTER (NATURGAS)

Cylindersmøremiddelsystemer til trykcirkulation

Moderat tryk

Stempel

Kompression af kulbrinter

Højt tryk

Lette kulbrintegasser til roterende skruer < 10 vægtprocent

Ammoniak R717

CFC/HCFC (eller ammoniaksystemer, der tidligere kørte på naphtenske mineralolier)

Kompression af ”sure” kulbrinter

COMPRESSOR OIL RP 268

SPX 5000

NGS 1000

REFLO CFC

• COMPRESSOR OIL RP 268 anbefales til brug ved kompression af sur, våd eller forurenet gas. • Er meget stabil ved høje temperaturer. • Meget god smøring og slidbeskyttelse. • Minimer er dannelse af a ejringer.

• Anbefalet til kompr ession af lette kulbrintegasser, propan og naturgasser. • SPX 5000 er et polyglycol syntetisk smøremiddel, der sikrer meget mindre gasopløselighed end almindelige mineralolier, hvilket reducerer viskositetsfortynding og kraftigt forbedrer adskillelsen af smøremidlet fra den behandlede gas. • Kan anvendes til propankøling og -produktion.

• Fremragende i skruekompressorer der håndterer metan- og ethangas, hvor den forventede fortynding er på mindre end 10 vægtprocent, og hvor ydende naturgas ikke er til stede i markant omfang. • NGS 1000 er en blanding af ”hydrotreated” (HT) og polyalphole n (PAO) baseolie, der er forbedret med korrosionshæmmere og additiver, som mindsker skumdannelsen og forbedrer smøreevnen.

• REFLO CFC er en højt raf neret paraf nolie med glimrende egenskaber ved lave temperaturer. • Formuleret til brug i systemer, der anvender chlor uorcarbon (CFC)-gasser såsom freon, genetron og isotron. • REFLO CFC kan også anvendes ved moderate temperaturer med HCFC-gasser.

COMPRESSOR OIL RP 460

SPX 7000

REFLO 46A & REFLO 68A

• COMPRESSOR OIL RP 460 anbefales til brug ved kompression af sur, våd eller forurenet gas. • Kan anvendes i udstyr, der arbejder under høje tryk. • Er meget stabil ved høje temperaturer. • Meget god smøring og slidbeskyttelse. • Minimerer dannelse af a ejringer.

• Anbefales til kompr ession af valgte kulbrinteblandinger, sur naturgas, syregas og til brug ved tilbagepumpning af gas. • SPX 7000 er et polyglycol syntetisk smør emiddel, der sikrer meget mindre gasopløselighed end almindelige mineralolier, hvilket reducerer viskositetsfortynding, og hvilket kraftigt forbedrer adskillelsen af smøremidlet fra den behandlede gas.

• REFLO A er ekstr emt god i ammoniakkølesystemer. • Lav for dampelighed ved høje temperaturer reducerer olieoverslæb og kan mindske olieforbruget med op til 80 % i forhold til traditionelle parafnolier. • Laver e opløselighed i ammoniak kan forbedre systemets effektivitet markant. • Fås i 2 viskositetsklasser til udstyr , der kræver viskositetsklasser 46 og 68.

31


VARMETRANSMISSIONSOLIER

DRIFTSTEMPERATUR

Høje temperaturer på op til 326 ºC

Fødevaregodkendelse kræves

Ingen fødevaregodkendelse

PURITY FG Heat Transfer Fluid

CALFLO HTF

• PURITY FG Heat T ransfer Fluid er en fødevaregodkendt varmetransmissionsolie, der er formuleret til at sikre lang levetid og ren og lugtfri drift i systemer med driftstemperaturer op til 326 °C.

• CALFLO HTF er en varmetransmissionsolie til høje temperaturer, der er formuleret til at sikre lang levetid. • Dens unikke kemiske sammensætning har ikke de samme dårlige lugte og giver ikke de samme sundheds- og sikkerhedsmæssige bekymringer på arbejdspladsen og i miljøet som syntetiske aromatiske produkter.

• Størr e termisk- og oxidationsmæssig stabilitet end mange førende konkurrerende produkter, hvilket kan betyde forlænget olielevetid og lavere driftsomkostninger.

• Den anbefales til brug i væskefase-varmetransmissionssystemer, der arbejder ved temperaturer op til 326 °C, med rørsidetemperaturer op til 343 °C. • Dens lave damptryk kan r educere eller fjerne lækage fra kontrolventiler og rør anger.

• Anvendes typisk til: – Storkøkkenudstyr, tørring, lugtfjerning fra madolier og opvarmning af fritureolier, produktion af emballage til fødevarer.

• Anvendes typisk til: – Kemisk behandling, energiproduktion, trykstøbning, plastproduktion og metalfabrikker.

32


ANVENDELSESFORDELE *

*

• CALFLO HTF er en førsteklasses varmetransmissionsolie, • PURITY FG Heat Transfer Fluid er en fødevaregodkendt varmetransmissionsolie til fødevareindustrisystemer, der der anbefales til systemer, der arbejder ved temperaturer arbejder ved temperaturer op til 326 °C. op til 326 °C. *

• CALFLO AF er en højef fektiv varmetransmissionsolie, der • PETRO-THERM er en varmetransmissionsolie, der er udviklet til brug i væskefase-varmetransmissionssystemer, anbefales til systemer, der kræver større modstandsdygtrykløse, med væsketemperaturer op til 315 C. tighed over for oxidation og arbejder med temperaturer på op til 316 °C. • CALFLO LT er en syntetisk varmetransmissionsolie, der kan anvendes i et bredt driftstemperaturinterval fra 5 °C til 260 °C. Fremragende pumpbarhed ved lave temperaturer tillader koldstarter ved skiftende temperaturer helt ned til -40 °C.

Høje temperaturer på op til 315 ºC

Bredt driftstemperaturinterval 5 C til 260 C og opstart ved omgivelsestemperaturer helt ned til -40 ºC

Oxidationsstabilitet Nedbrud er kritisk

Økonomisk drift af almindelige industrielle systemer i skovbrugs-, asfalt- og marineudstyr

CALFLO AF

PETRO-THERM

CALFLO LT

• CALFLO AF er en højef fektiv varmetransmissionsolie, der er formuleret til at sænke driftsomkostningerne i systemer, hvor oliens modstandsdygtighed over for oxidationsmæssigt nedbrud er vigtig.

• PETRO-THERM er en varmetransmissionsolie, der er ud viklet til brug i væskefasevarmetransmissionssystemer, trykløse, med væsketemperaturer op til 315 C.

• CALFLO L T er en syntetisk varmetransmissionsolie til væskefase-varmetransmissionssystemer, der kræver høj termisk effektivitet i et bredt driftstemperaturinterval fra 5 °C til 260 °C.

• Den sikr er termisk stabilitet i systemer med driftstemperaturer op til 316 °C.

• Sikr er lang og økonomisk drift i diverse industrielle applikationer.

• Dens banebrydende kemiske sammensætning kan sikre olien længere levetid end førende konkurrerende olier.

• Dens ydeevne ved lave temperaturer sikrer god opstart og pumpbarhed under ekstreme betingelser. CALFLO LT fjerner behovet for dyr opvarmning og isolering i udendørs applikationer ved omgivelsestemperaturer ned til -40 °C. • Anvendes typisk til:

• Anvendes typisk til:

– Eksoterme og endoterme reaktioner i kemiske og farmaceutiske fabrikker og også til raf naderivirksomheder, såsom fedtfabrikker.

– Plastekstrudering, plaststøbning, gummiproduktion og metaltrykstøbning.

33


METALFORARBEJDNINGSOLIER

PRODUKTBESKRIVELSE SUPERCUT GP er et vandblandbart syntetisk køle-/smøremiddel til generel bearbejdning. SUPERALU er et vandblandbart syntetisk køle-/smøremiddel bearbejdning i aluminium. SUPERGRIND er et vandblandbart syntetisk køle-/smøremiddel til slibning i alle gængse metaller samt hårdmetal. Produkterne er udviklet i samarbejde med en af verdens førende additivleverandører samt baseret på PETRCANADA`s PURITY HT baseolie.

VANDBLANDBARE KØLE-/SMØREMIDLER ANVENDELSE Metal- og bearbejdningsindustrien

PRODUKT

SUPERCUT GP

ANVENDELSESEGENSKABER ? Særdeles velegnet til skæring, boring, valsning

samt slibning. ? Velegnet til bearbejdning i alle gængse

metaller samt rødgods.

FORDELE ? Ingen hudirritationer. ? Minemale bakterier. ? Lang værktøjslevetid. ? God overfladefinish. ? Ingen skummende tendenser. ? Ekstrem lang levetid ( 2-3 år ).

? Fremragende køleegenskaber og smøreevne. ? Velegnet til hårdt som blødt vand. ? Ekstrem gode rustbekyttende egenskaber.

Metal-og bearbejdningsindustrien

SUPERALU

? Særdeles velegnet til maskinel bearbejdning i

aluminium. ? Fremragende køleegenskaber.

? Ingen hudirritationer. ? Minimale bakterier. ? Iingen skummende tendenser. ? Minimale svampr. ? Ekstrem lang levetid ( 2-3 år ).

? Hurtig nedkøling ved ? højhastighedsbearbejdning. ? Ingen misfarvning. ?

Metal-og bearbejdningsindustrien

SUPERGRIND

? Særdeles velegnet til alle former for

slibeopgaver. ? Velegnet tilhårdt som blødt vand. ? Gode korrosionshindrende egenskaber. ? Skumsvagt.

34

? Ingen hudirritation. ? Minimale bakterier. ? Minimale svampe. ? Ekstrem lang levetid ( 2-3 år ).


METALFORARBEJDNINGSOLIER

METALFORARBEJDNINGSOLIER SUPERCUT N er en ren skærevæske til generel og vanskelig bearbejdning i alle gængse typer metaller. Produktet er udviklet i samarbejde med verdens førende additivleverandør samt baseret på PetroCanada`s Purity HT baseolier, som er 99,9% rene.

Rene skæreolier ANVENDELSE

PRODUKT

FORMOLIE Metal-og bearbejdningsiondustrien

SUPERCUT N

ANVENDELSESEGENSKABER ? Særdeles velegnet til gevindskæring,

boring, valsning og rømning. ? Velegnet til alle kendte metaller også

hårdmetaller ? Særdeles velegnet til high-speed automatisk

maskinbearbejdning. ? Glimrende smøreevne og anti-

svejseegenskaber.

35

FORDELE ? Ingen hudirritationer. ? Indeholder ikke klor, zink eller fosfor. ? Ekstrem lang levetid. ? Minimal bakterier.


FØDEVAREGODKENDTE SMØREMIDLER

PURITY FG fedter ANVENDELSE

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

Multifunktionsfedt til generel anvendelse

PURITY FG Grease

• Aluminiumkompleks. • God beskyttelse mod afvaskning og spray-tab. • Overlegne anti-slid- og EP-egenskaber . • Glimrende beskyttelse mod rust og korrosion.

• (-20 C til 160 C)

Multifunktionsfedt til lave temperaturer

PURITY FG 00 Grease

• Aluminiumkompleks. • Overlegne anti-slid- og EP-egenskaber . • Glimrende beskyttelse mod rust og korrosion. • Glimr ende til utætte, lukkede gearhuse og automatiske smøresystemer.

• (-35 C til 120 C)

Multifunktionsfedt til et bredt temperaturinterval

PURITY FG Synthetic Grease

• Calciumsulfonatkompleks. • (-40 C til 200 C) • Størr e belastningsevne, glimrende slidbeskyttelse. • God modstandsdygtighed mod smøremiddelnedbrydning og vandafvaskning. • Ef fektiv i et bredt temperaturinterval.

Heavy duty fedt

PURITY FG Extreme Grease

• Høj viskositet, semi-syntetisk, aluminiumkompleks. • Overlegen beskyttelse af gear , lejer og udstyr, der arbejder ved lave til mellemhøje hastigheder med stor belastning. • Glimr ende beskyttelse af applikationer der er udsat for høje temperaturer, højt tryk og stor belastning (f.eks. pillemøller).

• (-20 C til 160 C)

PURITY FG smøremidler ANVENDELSE

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

Hydrauliske og lette gear

PURITY FG AW Hydraulic Fluid

• Glimrende modstandsdygtighed over for nedbrud pga. luft og høje temperaturer. • Overlegen oxidationsstabilitet. • Fås i klasser ne: 32, 46, 68, 100.

Store lukkede geardrev

PURITY FG EP Gear Fluid

• Fremragende egenskaber under ekstremt tryk – FZG stage 12 pass. • Beskytter mod beskadigelse pga. stødpåvirkning, langtidsslid, slama ejringer og belægninger, rust og korrosion. • Afprøvet ydelse i vakuumpumper . • Fås i ISO VG 100, 150, 220, 320, 460.

Store lukkede geardrev

PURITY FG Synthetic EP Gear Fluid

• Formuleret til længere levetid og reduceret nedetid, selv ved høje temperaturer og ved vand og kontaminering af syre. • Beskytter gear drev, lejer og udstyr, der arbejder med stor belastning. • Særligt velegnet til gearkasser , pumper og lejer, der arbejder under meget store temperaturudsving. • For ebygger rivning, friktion og spalling. • Fås i ISO VG 220.

Kæder og transportbånd

PURITY FG Chain Fluid

• Fr emragende klæbeevne, kan modstå vandafvaskning. • Fr emragende egenskaber under ekstremt tryk – FZG stage 12 pass. • Beskytter mod slid, rust og korr osion. • Kan påfør es med børste, som drypsmøring eller via et centralsmøresystem. • Fås i ”light”- og ”heavy”-udgaver .

Kompressorer og vakuumpumper

PURITY FG Compressor Fluid

• Enestående oxidationsstabilitet. • 4.000 timers drift i skruekompr essorer og 1.000 timers drift i lamelkompressorer. • Fr emragende beskyttelse mod rust og korrosion. • Fås i ISO VG 32, 46, 68, 100.

Multifunktion

PURITY FG MF Aerosol Spray

• Formuler et med vedhængsadditiver, så den ikke kan vaskes af med vand. • God belastningsevne og anti-slidegenskaber . • Ef fektiv og nem smøring af kæder, transportbånd, lejer, geardrev, åbne geardrev og anden almindelig smøring.

Kæde- og trolleysystemer

PURITY FG Trolley Fluid

• Sikr er bedre beskyttelse mod slid og rust end konkurrerende olier. • Fr emragende oxidationsstabilitet. ISO-46.

Varmetransmissionssystem

PURITY FG Heat Transfer Fluid

• V elegnet til væskefaseanvendelse op til 326 ºC. • Størr e termisk og oxidativ stabilitet end mange førende konkurrerende produkter, hvilket kan betyde forlænget olielevetid og lavere driftsomkostninger. • Kan anvendes i levnedsmiddelindustrien ved f.eks. fr emstilling af emballage.

Slipmidler, dejdelingsolier og korrosionsbeskyttelsesolier

PURITY FG White Oils

• USP INF-hvide kvalitetsmineralolier • Fås i klasser ne: 15, 35, 90. • Lugtfri, smagløs og pletfri.

36


ANVENDELSESFORDELE • Passer perfekt ind i en HACCP- eller GMP-plan, opfylder en række fødevarekrav herunder Canadian Food Agency og NSF H1-standarder.

• Særligt formuleret til at sikre lang levetid og god slidbeskyttelse for færre produktionsstop, større produktivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

• Sikr er industriel smøremiddelbeskyttelse ved alle bearbejdningsopgaver, selv ved de mest vanskelige applikationer.

• PURITY* FG fedt kan modstå vandafvaskning, højttryks rensning og de este steriliserende kemikalier, der anvendes under rengøring bedre end de førende konkurrerende produkter.

Fødevareindustrigodkendelser/krav NSF-godkendelser H1

3H

CFIA

HT1

n

n1

Kosher og Pareve af Star K n2

n3

Produktnavn X

X

Godkendt til Kosher og fremstilling af pareve kosher-fødevarer

PURITY FG AW Hydraulic Fluid

X

PURITY FG EP Hydraulic Fluid

X

X

PURITY FG Synthetic EP Gear Fluid

X

afventer

X

PURITY FG Chain Fluid

X

X

X

PURITY FG Compressor Fluid

X

PURITY FG MF Aerosol Spray

X

PURITY FG Trolley Fluid

X

X

X X

X X

X

X X

X

X X

X

PURITY FG Grease

X

PURITY FG 00 Grease

X

X

PURITY FG Synthetic Grease

X

afventer

PURITY FG Extreme Grease

X

X X

afventer

PURITY FG White Oils

Halal

X

X X

Kosher til Passover

X

X

PURITY FG Heat Transfer Fluid

IFANCA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

afventer

X

Kontakt din lokale Petro-Canada repræsentant for at få en komplet liste over PURITY FG-godkendelser.

NSF-klassi ceringer

ceringer

CFIA-klassi

H1

Kan anvendes, hvor fødevarekontakt kan opstå

n

Godkendt til lejlighedsvis/tilfældig fødevarekontakt

H2

Ingen fødevarekontakt

n1

Almindelige olier og fedter (ikke-fødevaregodkendt)

3H

Slipmidler

n2

Hydraulikolier (fødevaregodkendt og ikke-fødevaregodkendt)

HT1

Kan anvendes som varmetransmissionsolie, hvor der er mulighed for lejlighedsvis fødevarekontakt

n3

Beskyttende olier

37


FØDEVAREGODKENDTE SMØREMIDLER - SPRAY PRODUKTBESKRIVELSE Alle 3 produkter er baseret på PetroCanada`s Purity HT baseolie.

Alle sprayprodukter har kuldioxid som drivmiddel ( ikke brandbart mindre miljø påvirkning - ingen VOC drivgas - bedre lav temperatur egenskaber samt 96% aktiv produktindhold ).

PURITY FG spray ANVENDELSE

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

Fødevareindustrien samt til generel smøring

FG STERIL OLIE

? Særdeles velegnet til effektiv og nem

smøring af lejer, hængsler, slidsker samt andre bevægelige dele. ? Velegnet til korrosionsbeskyttelse af værktøjer,

knive samt metaloverflader. ? Rense- og polèrmiddel til rustfrie overflader.

FORDELE ? Modstår stor varme - sikrer mindsket

forbrug. ? Lugt- og smagsfri. ? NSF H1/3H registreret. ? Ikke brandbar. ? Danner ingen skadelige aerosoltåger. ? Ingen opløsningsmidler. ? Kosher & Pareve godkendt.

? Særdeles velegnet til smøring af forme og

kar.

Fødevareindustrien samt til generel smøring

FG FEDT

? Særdeles velegnet, hvor kravene til højt

dråbepunkt og god lavtemperatur pumpbarhed er påkrævet. ? Kan også anvendes i entreprenør industrien.

? Modvirker slidtage og korrosion. ? NSF H1 registreret. ? Kan anvendes fra -40 til 160 grader. ? Kosher & Pareve godkendt. ? Drivmidlet er kulsyre..

? Modstår vandudvaskning og rengøring med

kemikalier, hvilket forebygger leje og gear skader.

Fødevareindustrien samt til generel smøring

FG MULTI

? Uovertruffen, som 3 i 1 beskyttelse.

? Bibeholder fuld smøring, selv under større

kædebelastninger.

? Bedre slidbeskyttelse- forlænger levetid. ? NSF H1 registreret. ? Kosher & Pareve godkendt. ? Antislid additiv sikrer stor beskyttelse

mod slid af bøsninger og bolte. ? Særdeles effektiv som generel smøremiddel. ? Særdeles velegnet til smøring af

conveyer kæder.

38


FØDEVAREGODKENDTE SMØREMIDLER - SPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

Alle sprayprodukter har kuldioxid som drivmiddel ( ikke brandbart mindre miljøpåvirkning - ingen VOC drivgas - bedre lav temperatur egenskaber samt 96% aktiv produktindhold ).

PURITY FG spray ANVENDELSE

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

Fødevareindustrien samt til generel smøring

FG SILICONE

? Særdeles velegnet på slidsker, transportbånd,

kabelføringer, rørføringer mv. ? Virker stærkt vandfortrængende.

FORDELE ? Kuldioxid som drivmiddel - ikke

Propan/Butangas. ? Anvendes fra -50 til 250 grader. ? NSF H 1 registreret.

? Blødgør gummilister og modvirker

fastklæbning ved lave temperaturer. ? Særdeles velegnet indenfor offset og

trykkeri branchen.

Fødevareindustrien samt til generel smøring

EL-CLEANER

? Særdeles velegnet rensemiddel til elektroniske

og elektriske komponenter.

? Kuldioxid som drivmiddel - ikke

Propan/Butangas. ? Skader ikke gummi, plast og lakerede

? Efterlader en tør og affedtet overflade.

overflader. ? Kan anvendes indenfor alle brancher.

? Fjerner effektiv fedt og snavs.

39


DRYPFRIE OG KLÆBENDE PRODUKTER, PAPIRMASKINE- OG SAVOLIER

ANVENDELSESFORDELE • Petro-Canadas komplette oliesortiment dækker kundens kæde-, papirmaskine- og savoliebehov.

Drypfrie og klæbende smøremidler ANVENDELSE Kæder, savsværd, hjullejer og kædehjul i kædesave

PRODUKT

DURATAC * Chain Oil

ANVENDELSESEGENSKABER • Økonomisk, klæbrig. • Udviklet til at reducere drypning og a øb. • Også til almindelig maskinsmøring, hvor der kræves en klæbrig, drypfri olie. • Fås i følgende viskositetsgrader: 32 (farvet rød), 68, 100, 150 (farvet rød).

Multifunktionssmøremidler, hvor klæbeevne kræves

DURATAC Non-Drip Oil

• Kraftig vedhæftning til metalover ader. • Særligt velegnet, hvor der kræves olieregulering. • Særligt velegnet i tekstilfabrikker, kopicentre, savværker og til kædesavblade og transportbåndssystemer. • Fås i følgende viskositetsklasser: 32, 68, 100, 150, 220.

Papirmaskineolier ANVENDELSE Papirmaskineolie

PRODUKT

SEPRO* XL

ANVENDELSESEGENSKABER • Anbefales til miljømæssigt følsomme områder . • Modstår olienedbrydning bedr e end konkurrerende olier. • Ugiftig, genanvendelig og praktisk talt fri for tungmetaller . • Fås i viskositetsklasser ne: 150, 220, 290.

Savolier ANVENDELSE Flerbladede rammesave og kantskærere.

PRODUKT

PETROGLIDE*

ANVENDELSESEGENSKABER • Mindr e afvaskning og bedre smøring. • Størr e udbytte med overlegne egenskaber under ekstremt tryk. • Reducer et dioxindannelse og miljøbeskadigelse. • Fås i viskositetsklasser ne: 68, 100, 150.

Tågesmurte båndsave

PETROGLIDE MC 32

• Smør er uden overskydende tågedannelse, hvilket reducerer olieforbruget. • Mindr e afvaskning sikrer nedsat olieforbrug. • Nedsat friktion. • Rustbeskyttende midler sikr er rene savblade. • Fås i viskositetsklasse 32.

Rammesave, buesave og skaftkantskærere

PETROGLIDE XP 90

• Optimal klæbeevne og nedsat friktion sikrer øget udvindingshastighed og produktivitet. • Mindr e afvaskning og bedre smøring.

40


TRANSFORMEROLIER

ANVENDELSESFORDELE • LUMINOLs * syntetiserede iso-paraf ner er udviklet til bedre at kunne modstå de barske forhold, transformatorer skal tåle, end almindelige paraf nolier. • FrSavolier emragende varmeoverføringsegenskaber. • Næsten svovlfri uden korr oderende svovl, der kan skade transformatorer og viklingskomponenter. • Lav ef fektfaktor (dielektrisk tab) til reduktion af termisk instabilitet. • Ultra-r en, biologisk nedbrydelig i naturlige omgivelser, fri for kræftfremkaldende stoffer (PNA’er) og praktisk talt ugiftig.

LUMINOL ANVENDELSE

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

KRAV

Udviklet til type I

LUMINOL TR

• Negativ indgasningstendens. • Ultra-r en, biologisk nedbrydelig i naturlige omgivelser. • Fri for kræftfr emkaldende stoffer (PNA’er). • Praktisk talt ugiftig og farveløs. • Fuldt kompatibel med eksisterende mineralske olier. • Udvidede serviceintervaller sikr er reducerede lønomkostninger.

• Opfylder eller over går IEC 60296: 2003. • CAN/CSA-C50-97 Class A&B. • ASTM D3487. • DOBLE TOPS. • V urderet som værende ikke-korrosiv, som testet vha. Doble’s Modi ed ASTM D1275-metode. • TR opfylder IEC 60296: 2003 gener elle speci kationer for inhibiterede transformerolier.

Udviklet til type I

LUMINOL B

• Ultra-r en, biologisk nedbrydelig i naturlige omgivelser. • Fri for kræftfr emkaldende stoffer (PNA’er). • Praktisk talt ugiftig, farveløs og lugtfri. • Fuldt kompatibel med eksisterende mineralske olier. • Udvidede serviceintervaller sikr er reducerede lønomkostninger.

• Opfylder eller over går ASTM D3487. • CAN/CSA-C50-97 Class B Standar ds. • DOBLE TOPS. • V urderet som værende ikke-korrosiv, som testet vha. Doble’s Modi ed ASTM D1275-metode.

Udviklet til type II

LUMINOL TRi

• Negativ indgasningstendens. • Ultra-r en, biologisk nedbrydelig i naturlige omgivelser. • Fri for kræftfr emkaldende stoffer (PNA’er). • Praktisk talt ugiftig og farveløs. • Fuldt kompatibel med eksisterende mineralske olier. • Udvidede serviceintervaller sikr er reducerede lønomkostninger.

• Opfylder eller over går IEC 60296: 2003. • CAN/CSA-C50-97 Class A&B. • ASTM D3487. • DOBLE TOPS. • V urderet som værende ikke-korrosiv, som testet vha. Doble’s Modi ed ASTM D1275-metode. • TRi opfylder IEC 60296: 2003 gener elle speci kationer for inhibiterede transformerolier.

Udviklet til type II

LUMINOL Bi

• Ultra-r en, biologisk nedbrydelig i naturlige omgivelser. • Fri for kræftfr emkaldende stoffer (PNA’er). • Praktisk talt ugiftig, farveløs og lugtfri. • Fuldt kompatibel med eksisterende mineralske olier. • Udvidede serviceintervaller sikr er reducerede lønomkostninger.

• Opfylder eller over går ASTM D3487. • CAN/CSA-C50-97 Class B Standar ds. • DOBLE TOPS. • V urderet som værende ikke-korrosiv, som testet vha. Doble’s Modi ed ASTM D1275-metode.

41


BYGGEOLIER

PRODUKTBESKRIVELSE UNI-SLIP EMULSION er en vand/syntetisk baseret formolie. Produktet er formuleret organiske opløsningsmidler. UNI-SLIP EMULSION giver en unik overflade helt uden pin-holes. UNI-SLIP 9 og 12 omfatter to produkter med forskellige viskositeter - alt efter anvendelse. Produkterne er baseret på PetroCanada`s HT Purity baseolier. BENOCOAT NO og BENOCOAT VEGA EM er baseret på vegatabilske olier. Begge produkter er velegnet til produktion af lang-og huldæk samt rør- og brøndringe.

FORMOLIE ANVENDELSE

PRODUKT

Element og byggepladsstøbning

UNI-SLIP EMULSION

FORDELE

ANVENDELSESEGENSKABER ? Særdeles velegnet, hvor kravene til beton-

overfladefinish er store. ? Velegnet til alle kendte støbeforme. ? Fantastisk termisk stabilitet - gør produktet

særdeles velegnet til opvarmede forme samt til steam curing.

? Bionedbrydelig efter OECD 301 B og D. ? Non toxic efter OECD 201. ? Ikke mærkningspligtig. ? Indeholder ikke aromatiske kulbrinter. ? Ingen skadelig virkning på pakninger

eller gummiringe. ? Ingen misfarvning på betonoverfladen. ? Frostsikret ned til - 8 grader. ? Rækkeevne ca. 80 m2.

? Særdeles velegnet til hvid og farvet beton. ? Kan anvendes ude som inde.

Element og byggepladsstøbning

UNI-SLIP 9 & 12

? UNI-SLIP 12 er særdeles velegnet til brug ved

brobygning og vandtanke. ? Velegnet til alle kendte støbeforme. ? Fantastisk termisk stabilitet - gør produktet

særdeles velegnet til opvarmede forme samt til steam curing.

? Bionedbrydelig efter OECD 301 B og D. ? Non toxic efter OECD 201. ? Ikke mærkningspligtig. ? Indeholder ikke aromatiske kulbrinter. ? Ingen skadelig virkning på pakninger

eller gummiringe. ? Frostsikret ned til - 35 grader. ? Rækkeevne ca. 50 m2.

? UNI-SLIP 9 er en all-round formolie .

Element og betonrørsstøbning

BENOCOAT NO & VEGA

? Særdeles velegnet til alle typer af ? betonelementer især huldæk.

? Velegnet til alle kendte støbeforme undtaget ? forme af ABS plast. ? Begge produkter giver god rustbeskyttelse ? på metalforme. ? Særdeles velegnet hvor der anvendes ? ru brædder.

42

? Bionedbrydelig efter OECD 301 B og D. ? Ikke mærkningspligtig. ? Indeholder ikke aromatiske kulbrinter. ? Frostsikret ned til - 5 grader. ? Rækkeevne ca. 40 m2.


BYGGEOLIER

PRODUKTBESKRIVELSE UNICUR er en vand/syntetisk baseret CURING COMPOUND til beskyttelse mod svindrevner på betonoverflader. UNICUR er særdeles velegnet til f.eks. brobyggeri, landingsbaner, betongulve samt rensningsanlæg. BETONFJERNER er et koncentreret, metalmættet saltsyrebaseret rengøringsmiddel til fjernelse af kalk- og betonaflejringer.

CURING / BETONFJERNER ANVENDELSE

PRODUKT

FORMOLIE Element og byggepladsstøbning

UNICUR

FORDELE

ANVENDELSESEGENSKABER ? Særdeles velegnet curing compound som

opfylder ASTM C - 156 - 03. ? ( 92% vandet tilbageholdt i betonen, 72 timer efter støbning ) ? Formuleret helt uden opløsningsmidler eller

VOKS.

? Bionedbrydelig efter OECD 301 B og D. ? Non toxic efter OECD 201. ? Ikke mærkningspligtig. ? Indeholder ikke aromatiske kulbrinter. ? Forsvinder normalt efter ca. 4 uger. ? Ingen misfarvning på betonoverfladen. ? Frostsikret ned til - 5 grader. ? Let afvaskelig med koldt vand.

? På vandrette overflader dækker UNICUR 4-5

m2 per liter. På lodrette overflader dækker UNICUR 12-15 m2 per liter.

Element og byggepladsstøbning

BETONFJERNER

? Anvendes til rengøring af betonudstyr så som

støbeforme, betonblandere, betonbiler samt vandtanke m.m.

? Formuleret for effektiv

korrosionshæmning af stål. ? Ikke aggressiv overfor almindelige

gummimaterialer. ? Produktet anvendes fortyndet med vand alt

afhængelig af forureningsgraden. ? Se venligst teknisk datablad.

43

? Lugtsvag.


VANGEOLIER OG DIVERSE OLIER

Industrismøremidler ANVENDELSE Vanger på bearbejdningsmaskiner

PRODUKT

ANVENDELSESEGENSKABER

*

• Sikrer problemfri bevægelse, reducerer friktion og nedsætter energiforbruget.

• Opfylder kravene i Bijurs ltrationstest #2107.

• Forbedr er nish og præcision på bearbejdede emner pga. mindre ”stick-slip”.

• GM LS2.

ACCUFLO TK 68

• Overlegen klæbeevne r educerer afvaskning fra kølemidler og sikrer enestående vedhæftning til metalover ader. Lodrette vanger eller svære bearbejdningsmaskiner såsom planhøvlemaskiner og boremøller

ACCUFLO TK 220

• Sikrer problemfri bevægelse, reducerer friktion og nedsætter energiforbruget. • Forbedr er nish og præcision på bearbejdede emner pga. mindre ”stick-slip”.

KRAV

• Cincinnati Machine P-47.

• GM LS2. • Cincinnati Machine P-50.

• Overlegen klæbeevne r educerer afvaskning fra kølemidler og sikrer enestående vedhæftning til metalover ader. Industrielle trykmaskiner og andre krævende industrielle anvendelser

ACCUFLO SS 68

• Sikrer enestående smøring og længere serviceintervaller. • Fr emragende shear-stabilitet. • Fr emragende vedhæftning. • Beskytter mod rust og korr osion.

Vanger på bearbejdningsmaskiner

PC Waylube 68

• Opfylder Cincinnati Machine P-47. • Opfylder standardspeci kationerne CLP DIN 51517-3:2004-01 ISO VG 68 MAN Roland (illustrationsmaskiner, Geoman og Colorman-modeller). • Opfylder kravene i Goss Graphic Systems Service Bulletin SBM 5078 “Lubricating Oil Guidelines.”

• Reducer er vibrationer som følge af stick-slip.

• GM LS2.

• Reducer er slitage som følge af kontakt mellem metalover ader.

• Opfylder kravene i Bijurs ltrationstest #2107. • Cincinnati Machine P-47.

Smøremidler til stenbor ANVENDELSE Luftdrevne stenbor

PRODUKT ARDEE* Rock Drill Oils

VISKOSITETSGRADER • 32 (Producentklasse 10) • 68 (Producentklasse 20) • 100 (Producentklasse 30) • 150 (Producentklasse 40) • 220 (Producentklasse 50)

ANVENDELSESEGENSKABER • Ideel til anvendelse i udstyr med stor luftgennemstrømning, voldsom stødbelastning og høje stempeltemperaturer. • Udviklet til anvendelse ved både lave og høje temperaturer. • Lever op til og overgår i nogle tilfælde de primære producenters speci kationer. • 32 anvendes om vinter en. • 68, 100 og 150 anvendes til underjordisk minedrift for at reducere olieforbrug og tågedannelse. • 150 anbefales til Secan-bor og til minedrift til reduktion af olieforbrug og tågedannelse. • 220 anvendes om sommeren til store bor (større end 10 cm) i over ademiner.

44


ANVENDELSESFORDELE • Petr o-Canada tilbyder en komplet række smøremiddelløsninger inden for maskin- og vangesmøring – lige fra industrielle anvendelser og trykmaskiner til stenbor

Formstøbeolie Smøremidler til værktøj og friktion ANVENDELSE Slipmiddel ved støbning af betonelementer

Kontakt Petro-Chem for at høre mere om deres komplette produktprogram af Uni-Slip formstøbeolier til betonindustrien.

Rengøring af anlæg og værktøj ANVENDELSE

PRODUKT

Skylleolie til varmetransmissionssystemer

Flushing Fluid

Varmetransmissionssystemer

Cleaning Fluid

ANVENDELSESEGENSKABER • Skyller resterende væsker bort fra varmetransmissionssystemer inden genpåfyldning. • Hjælper med opløsningen af systemforur enende elementer. • Renser tilsmudsede varmetransmissionssystemer ef fektivt, herunder systemer med kraftige kulbelægninger. • Sikr er kortere nedetid sammenlignet med vandbaserede kemikalier. • Genopbygger og beskytter udstyrsdele. • Forbedr er den termiske effektivitet i varmetransmissionssystemet.

Kompressorolier

Compressor Cleaner

• Opløser lak og alkaliser ende slam fra kompressorer i drift. • Kan kortvarigt anvendes som kompr essorkølemiddel (op til 400 timer). • Fuldt kompatibel med mineralske olier og hovedparten af syntetiske olier . • Højt ammepunkt og lav toksicitet garanterer sikkerheden.

Diverse ANVENDELSE Smøremidler til vakuumpumper

PRODUKT Super Vac

ANVENDELSESEGENSKABER/KRAV • NSF H2-godkendt. • Forlænget levetid ved anvendelse under stor pumpebelastning og høje driftstemperatur er. • Syntetisk-lignende modstandsdygtighed over for olienedbrydning ved høje temperatur er. • Askefri formulering. • Fås til følgende vakuumpumpeklasser: 15, 19, 20.

Rotary Cookers og steriliseringsanlæg

Rotary Cooker Fluid

• Giver enestående smøring ved høje temperatur er og høj fugtighed. • Godkendt til levnedsmiddelindustrien. • NSF H2-godkendt. • Minimal miljømæssig påvirkning af det udledte kølevand.

45


AFFEDTNINGSMIDLER

PRODUKTBESKRIVELSE SPULEVASK er et alkalisk affedtningmiddel til universal rengøring indenfor metal- og industrien. BENOREN AMG er et alkalisk affedtningsmiddel til universal rengøring af gulve, vægge, skibe samt rullende material. BENOREN 14 er et stærkt alkalisk affedtningsmiddel beregnet til vask af metal-og motordele samt produktionsudstyr indenfor fødevare- og fiskeindustrien.

BENOL affedtningsmidler ANVENDELSE Til generel affedtning

PRODUKT

SPULEVASK

FORDELE

ANVENDELSESEGENSKABER ? Særdeles velegnet til effektiv og nem

affedtning- og rengøring indenfor maskinindustrien.

? Skånsom overfor metaller incl.aluminium. ? Skumsvag. ? Tilsat rusthinhibitor.

? Opvarmes til ca. 60 og 80 grader.

Til generel affedtning

BENOREN AMG

? Særdeles velegnet til særlig snavsede emner

såsom grafitfilm og lette olie forekomster på tynde metalplader.

? Skånsom overfor de fleste metaller. ? Velegnet til rengøring af person- og

lastbiler. ? Se teknisk datablad.

? Kan også anvendes på galvniserede

metalemner. ? Velegnet til facaderengøring såsom aluminium

og glas.

Fødevareindustrien samt til generel affedtning

BENOREN 14

? Særdeles velegnet til generel affedtning,

fjerner effektivt olie, fedt, sod, snavs, sukker og andre forureninger. ? Produktet er skumrengørende. ? Må ikke bruges på lakerede overflader. ? Særdeles velegnet til afrensning af tryksværte.

46

? Rengør ved lave temperaturer. ? Kan erstatte chlorholdige produkter. ? Se teknisk datablad.


AFFEDTNINGSMIDLER

PRODUKTBESKRIVELSE ALURENS er et manuelt rengørings- og afkalkningsmiddel til aluminium, sanitet og vaskehaller m.v. BENOSOL SPECIAL er et effektivt affedtnings- middel til rengøring af maskindele og material i industrisektoren. BENOSOL 75 er et mineralskbaseret, hurtig separerende koldaffedtningsmiddel til industriel anvendelse.

BENOL affedtningsmidler ANVENDELSE Till generel affedtning

PRODUKT

ALURENS

FORDELE

ANVENDELSESEGENSKABER ? Særdeles velegnet på aluminium, krom, stål,

klinker, facader, mursten, betongulve og vaskehaller.

? Lugtsvagt. ? Anvendes fra + 1 grad. ? Se teknisk datablad.

? Særdeles effektiv til opblankning af

aluminiumsdele. ? Særdeles velegnet indenfor offset og

trykkeri branchen.

Till generel affedtning

BENOSOL SPECIAL

? Særdeles velegnet til affedtning og rengøring

af lastbiler, containere, motordele m.v.

? Lugtsvag. ? Påføres ved hjælp af kost, rulle.eller ved

dypning. ? Velegnet til afrensning af aluminium.

? Se teknisk datablad.

? Fjerner effektiv fedt, olie, sod og snavs -

overfladen efterskylles med vand.

? Særdeles velegnet til affedtning af rensebar,

Fødevareindustrien samt til gDenerel smøring

BENOSOL 75

rensekar o.l.

? Lugtsvag. ? Påføres ved hjælp af kost, rulle eller ved

dypning. ? Velegnet til afvoksning af nye biler. ? Fjerner effektiv fedt, olie, sod og snavs -

overfladen efterskylles grundigt med vand ved berøring med fødevarer.

47

? Se teknisk datablad.


Løsningerne med de laveste samlede omkostninger. bæredygtige omkostningsbesparelser.

Ægte toppræstationer opnås kun, når man konsekvent arbejder på et højere niveau end konkurrenterne.

Derefter fremlægger vi vores anbefalinger for det mest omkostningseffektive smøremiddel til hvert enkelt anvendelsesområde – vel at mærke uden at gå på kompromis med hverken anlæggets beskyttelse eller ydeevne eller producentens garanti. Vi fokuserer på muligheden for at anvende samme smøremiddel til ere anvendelser for derved at forenkle bestillingsprocessen, lagerstyringen og foranstaltningerne til at opnå størst mulige samlede besparelser på smøremidler. Vi kan desuden tilbyde smøremiddelundersøgelser og den tilhørende software, SurveyView+.

Det er smøremidlerne fra Petro-Canada det bedste bevis på, idet de uanset anvendelsesområde lægger tydelig afstand til konkurrerende produkter. Vores effektive smøremidler, specialolier og fedtprodukter er kendt for at få udstyret til at yde sit allerbedste, hvilket sikrer øgede besparelser og øget produktivitet hos kunden. Resultatet er optimale løsninger med de laveste samlede omkostninger til glæde for vores kunder. Hvordan opnås det?

Vi holder hele tiden et vågent øje med udviklingen og foreslår om nødvendigt kursændringer, naturligvis med udgangspunkt i dokumenterede fakta og garantier, så du slipper for unødvendige bekymringer. Samtidig tilbyder vi at undervise vedligeholdelsespersonalet i valg af det rigtige smøremiddel i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt.

Ved at anvende Petro-Canadas serie af besparelsesmodeller til at foretage sammenligninger af det nuværende smøremiddelvalg med vores smøremiddelprodukter. Du vil blive overrasket over forskellene. Vi begynder med at sætte os grundigt ind i de særlige forhold, der gør sig gældende på dit forretningsområde, og kortlægger derefter dine smøremiddelbehov. Sammen udarbejder vi derefter en detaljeret plan over, hvordan vi opnår effektive og

På denne måde kan vi tilbyde vores kunder løsninger med lavest mulige samlede omkostninger.. Og det betaler sig!

48


Synlig forskel. Petro-Canada’s krystalklare PURITY baseolie er 99,9% ren – den reneste baseolie i verden.

Overlegne produktegenskaber PURITY baseolierne tilsat de udvalgte additiver sikrer de smøretekniske egenskaber der ved både lave og høje temperaturer overgår konkurrenternes.

Miljøneutral PURITY baseolierne er ugiftige og Bionedbrydelige – og grundlaget for fremstilling af fødevaregodkendte smøremidler

Færre vedligeholdelsesomkostninger. Smøremidler der er baseret på PURITY baseolierne er mere modstandsdygtige mod termiske og oxidationsmæssige påvirkninger og muliggør derfor betydeligt forlængede skifteintervaller hvilket resulterer i færre vedligeholdelses-omkostninger


100 % GARANTI PÅ SMØREMIDLER ”Petro-Canada tilbyder at reparere udstyr eller udskifte komponenter, der måtte være blevet beskadiget som følge af Petro-Canadas smøremidlers utilstrækkelighed, forudsat at det pågældende smøremiddel er anvendt i overensstemmelse med udstyrsproducentens og vores anbefalinger.”

Det er mere end blot en garanti. Det er et løfte.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Petro-Canada smøremidlerne eller de øvrige produkter i vores sortiment af kvalitetssmøremidler, specialolier eller fedter, er du velkommen til at kontakte:

Tecum Danmark Lene Haus Vej 17 7430 Ikast Tlf: 20480001 Fax: 96260103 tecum@tecum.dk www.tecum.dk

Autoriseret smøremiddeldistributør:

*Registreret varemærke for Petro-Canada – Trademark.

petro canada  

oile katalog petrocanada