Page 1

tècniques i tecnologies de les arts dossier: tutorial fotomuntatge (Adobe photoshop cs3)


1. preparació del material: extreure un objecte de la imatge Selecció de l'element de la imatge que interessa. Procediment: lazo poligonal, varita mágica. Si per la forma i contorn l'objecte resulta difcil de seleccionar, ho farem per selecció avançada_ -Seleccionem només el canal més contrastat. (1) -El dupliquem (botó dret, duplicar. nom selecció)(2) -Contrastem la imatge al màxim: Imagen/ajuste/curvas, sense perdre detall (3) -Acabem el treball amb pincel modo superponer (4) pintant de blanc l'area blanca i de negre l'àrea fosca -Imatge fnal (5) -Tornem al panell canales i actvem CMYK -Seleccionem la màscara: selección/cargar selección (6) i eliminem el fons -En el panell capas, dupliquem la capa de fondo (bloquejada) per un altre (peça) (7). Observarem un patró blanc i negre de fons

Il·lustració : 2

Il·lustració : 4

Il·lustració : 3

Il·lustració : 6

Il·lustració : 7


2. muntatge

-seleccionem la peça del pas anterior (selección/cargar selección) i invertm la selecció. La copiem al porta papers (CTRL+C) -obrim la imatge que ens servirà d'escenari (interior.jpg), si és necessari apliquem millores de color del tutorial anterior. Situem una guia a l'alçada de la línia d'horitzó (com a referència d'escala i perspectva) -enganxem la peça (CTRL+V), canviem el nom de la capa creada automàtcament (peça) i ajustem escala actvant seleccionar automàtcament i mostrar controles de transformación (1)

Il·lustració : 1

3. Ajusts a. refexes -dupliquem la capa peça, la seleccionem i la rotem 180º; ressituem la imatge en posició de la refexió (superposant parcialment l'àrea inferior) canviem l'ordre de les capes peça i refexos, de manera que la primera sigui al primer pla. Disminuïm l'impacte del refex reduint l'opacitat de la capa refexos (30%) (2 i 3) -apliquem degradados, en aquest cas des de la catfa blava fns a la base de la peça (degradados lineales)(4) b. ombres ombres pròpies: utlitzem l'eina de subexponer (5) i pintem la part interior de la peça en contacte amb el terra ombres projectades: dupliquem la capa peça (ombres projectades), la ressituem per sota de la capa peça, seleccionem l'àrea més gran (base) i invertm la selecció. Eliminem. “aplanem” la forma resultant ,anem a tono/saturación i disminuïm la saturació i lluminositat. Disminuïm també la transparència de la capa (així la integrarem al terra). Finalment difuminem el contorn aplicant Filtro/desenfoca-desenfoque de rectángulo

Il·lustració : 4

Il·lustració : 2

Il·lustració : 3

Il·lustració : 5


4. Retoc es possible trobar que les imatges utlitzades no tenen una mateixa qualitat o enfoc: el que farem serà desenfocar la imatge de més qualitat de detall -en aquest cas la peça. Prèviament combinem (panell capas/combinar capas) després apliquem Filtros/desenfocar/desenfocar gaussiano

Il·lustració : imatge fnal Material adjunt: pedra.tf interior.jpg design insttut UK.jpg copenhague.jpg mediatarde.jpg

Guillermo Grasso Galera UB-Facultat de Belles Arts ©2010

Tutorial PS  

descripció del document