Page 1

ProAgri tegnologie vir die boer technology for the farmer

Oktober / October 2010 Nr / No 129 ISSN 1042–1558

Insekdoder:

Troef weerstand met kennis

Beitelbewerking stoot opbrengs op

Behandel jou saad self

|

Meganisasie

|

Crop production

|

Veeboerdery

|

AgriTrader


In hierdie uitgawe Redakteursbrief Onkruid vergaan nooit nkruid, in die letterlike sin van die woord, bly maar ’n lastige ding wat saaiboere duisende rande kos. Nie net verhoog die bestryding van onkruid insetkoste nie, maar die vuilgoed wat oorleef ding met gewasse mee. Die stryd teen onkruid raak ook feller soos wat die koste daarvan toeneem. Spuittoerusting is reeds duur, en dan moet die koste van chemiese middels, diesel en arbeid nog bygevoeg word. Een groot uitdaging is om die onkruidsaadreserwes op lande te verlaag deur te verhoed dat die plante saad stort. Teoreties behoort die hoeveelheid onkruidsaad op die land dus te verminder soos wat dit deurlopend ontkiem en dan vrek voordat dit weer saad kan maak. ’n Gedugte vyand laat hom egter nie sommer van stryk bring nie, en ons beskikbare chemiese middels moet met omsigtigheid gebruik word om te verhoed dat onkruid te vinnig weerstand daarteen ontwikkel. Kennis van die aktiewe bestanddele gee die boer natuurlik ’n groot voordeel. Dan moet u tog onthou om onkruiddoders se aanwysings noukeurig te volg: Dit kan beslis die verskil tussen wen of verloor beteken. Ek hoor graag wat ons boere te sê het. Gee u mening: coenraad@proagri.co.za. Coenraad

Oral dreun die trekkers en trek die stofwolke soos boere regmaak vir die plantseisoen. Die planters, saad en kunsmis is gereed en dis nou net die reën wat moet kom...

O

Inhoudsopgawe / Contents Meganisasie 5 Jupidex se Kverneland CLG-beitelploeg: Beter bewerking, beter wortelontwikkeling, hoër wins 7 Behandel self jou saad met GC Tillage se MTS 120 Spray System 7 Agri Afrika bied voorste tegnologie: Plant vir wins met die Great Plains Yield-Pro 2425 9 Standard Bank Agriculture acknowledges the benefits of the new technology Gewasproduksie 13 Die beginsel van weerstand teen plaagdoders: Troef jou vyand met kennis! 15 BASF launches new herbicide chemistry for South African maize farmers Veeboerdery 17 Manage rumen ecology with Diamond V for optimum milk yield and feed effciency Klerasie 19 Koop ’n geskenk vir jou voete: Boere staan sterk in Lasón-skoene

Business-to-Business magazine (April – June 2010) with a free circulation of 59 341 per month (Paid 12, Total 59 353)

Die ProAgri-span Redakteur Coenraad Rall > 083-973-3297 coenraad@proagri.co.za Senior bemarkers Stefan van Wyk > 082-381-7563 stefan@agritrader.co.za Mabel Schmahl > 082-563-4427 mabel@proagri.co.za Bemarker Anelda Strauss > 083-748-3413 anelda@smartpublishing.co.za

5

Verkoopsbestuurder Anneke Claassen > 083-301-9134 anneke@smartpublishing.co.za Uitleg & grafika Esta van Niekerk esta@proagri.co.za Taalversorging Mediadienste Rekeninge & intekening Paula MacMavis > 012-362-6390 paula@proagri.co.za

7

Gedrukte media bestuurder Suzanne Grobler suzanne@smartpublishing.co.za Sakebestuurder George Grobler george@smartpublishing.co.za Copyright © 2010. All rights reserved. No material, text or photo graphs may be reproduced, copied or in any other way transmitted without the written consent of the publisher. Opinions expressed are not necessarily those of the publisher or of the editor. We recognise all trademarks and logos as the sole property of their respective owners. ProAgri shall not be liable for any errors or for any actions in reliance thereon.

SMARTPUBLISHING MASS MEDIA SPECIALISTS

Tel/fax: 012-362-2732 1218 Arcadia st, Hatfield, Pta www.smartpublishing.co.za www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

3


4

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

www.proagri.co.za


Meganisasie

Jupidex se Kverneland CLG-beitelploeg: Beter bewerking, beter wortelontwikkeling, hoër wins ie beste werktuig wat ek en my pa nog ooit vir ons boerdery gekoop het, is die Kverneland CLG-beitelploeg. Só sê Tobie du Plessis van Theunissen – en hy het mielieplante gereed om jou te wys hoeveel beter die wortelontwikkeling is as jy jou grond met die Kverneland CLG bewerk. Daardie sterker wortelontwikkeling beteken natuurlik dat die plante water en voedingJupidex se Kverneland CLG-beitelploeg, met sy unieke selfherstel-uitskoptande, stel boere in stowwe beter opneem sodat hulle vir die boer ’n staat om hulle opbrengs drasties te verhoog. groter opbrengs kan oplewer. Jupidex is vir die boer Tobie het getoets: hy het ’n deel van ’n land op die tradisionele manier met ’n Die voormalige verkopemaatskappy van die Kverneland-groep het nou tandemskeurploeg bewerk en ’n deel onder die naam, Jupidex, ’n eg Suid-Afrikaanse maatskappy as deel van met die Kverneland CLG. Die bewerdie Pannar-groep geword. Jupidex se meer as 80 handelaars regoor kingskoste was dieselfde, maar met die Suid-Afrika bemark die gewilde Kverneland-, Taarup- en Vicon-produkte CLG is die hele land losgemaak; die in Afrika. spore ook. Die resultaat was ’n opbrengsverhoging van 400 kilogram mielies per is en nie gesweis nie. Dit skakel die hektaar op die deel wat met die CLG moontlikheid van krake uit en stel jou in bewerk is teenoor die deel wat met die staat om die tandspasiëring volgens jou tandemskeurploeg bewerk is. So ’n behoefte te stel en om maklik meer opbrengsverhoging is ’n baie belangrike tande aan te bring. Tobie se CLG het op verskil vir enige boer, sê Tobie. Dit kan die oomblik 13 tande maar hy beplan jou boerdery maak of breek. alreeds om nog tande by te voeg. Die CLG kan tot 550 mm diep werk, Nog ’n belangrike voordeel is die afhangend van die grondtipe. Vir hierdie vernuftige veerstelsel wat elke tand in werk vra hy gemiddeld 15 kW staat stel om flink weg te skop en trekkerkrag per tand: in sandgrond vanself weer te sak wanneer dit ’n soms so min as 10 kW, maar in swaar versperring tref. Jy kan meer vere klei tot 18 kW. byvoeg om die wegskoplas te verhoog ’n Groot voordeel is dat die CLG die en dit is heerlik om nooit weer met grond makmaak, sodat dit met elke breekboute te sukkel nie. opvolgende bewerking makliker gaan en Die staal waarvan al Kverneland se selfs nog beter resultate oplewer. produkte gemaak is, is in ’n klas van sy Die CLG is perfek vir stoppelbewereie en beloof jare en jare voortreflike king, sê Tobie. Die materiaal vloei diens. En so van diens gepraat – losweg en sonder verstoppings deur die Jupidex en sy meer as 80 handelaars raam en die grond maak weer toe agter Tobie du Plessis van Theunissen in die regoor Suid-Afrika glo daaraan om die die tande sodat dit nie slote in die land Vrystaat het rede om so breed te land se boere voorspoedig aan die laat soos sommige ander skeurploeë glimlag: ’n opbrengsverhoging van boer te hou deur immerdeur net die nie. Die rede daarvoor is die veerkrag in 400 kg mielies per hektaar. Dit is alles te flinkste en kundigste diens te die tande, wat die grond in sy natuurlike danke aan die skitterende bewerking van bied. nate oopbreek en deeglik losmaak. sy Kverneland CLG-beitelploeg, wat die Hierdie aksie verbeter die karakter grondstruktuur verbeter sodat wortelontDie wakker Jupidex-handelaar op van die grond vir beter belugting, wikkeling aangemoedig word, sodat Bultfontein is Jan Jacobs vog-indringing en wortelontwikkeling. water en voedingstowwe beter opge(082-782-7426) van Buo Agri. Die egalige laag stoppels op die opperneem kan word vir ’n beter opbrengs, Dirk Rossouw (082-448-1511) vlak beskerm die grond teen uitdroging sodat die boer voorspoediger kan boer. is Jupidex se streekbestuurder vir die en oormatige verwarming. Tobie het proewe op dieselfde land Vrystaat en Noordoos-Kaap en ’n Stel beitelpunte hou 400 hektaar in gedoen. Die mielieplant links kom uit die Nico Storm (082-463-3124 of grond wat nogal stewig is, sê Tobie, en deel van die land wat met die CLG 033-345-2733) is Jupidex se nasionale dan draai jy hulle om om nog 400 bewerk is en die een regs uit die deel wat verkoopbestuurder by wie jy kan hektaar perfek te bewerk. met ’n gewone tandemskeurploeg uitvind wie die handelaar naaste aan Tobie is ook ingenome met die feit dat bewerk is. Die twee wortelstelsels vertel jou is. die CLG se raam oral aanmekaar gebout die hele storie.

D

www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

5


Meganisasie

Agri Afrika bied voorste tegnologie:

Plant vir wins met die Great Plains Yield-Pro 2425 s jy vir prestasie en wins wil plant, het Agri Afrika die antwoord: Die Great Plains 60’ Bulk Yield-Pro-planter. Hierdie knewel plant 18 meter wyd, maar vou op tot ’n beskeie 4,521 meter vir vervoer. Sy teleskopiese disselboom hou hom naby jou in die land, maar trek uit sodat jy knapper kan krink in die wenakkers. ’n Groot voordeel is sy tamaai massasaadhouers wat 5 800 liter hou sodat jy van horison tot horison kan plant tussen aanvullings. Sy kunsmistenk hou 3 800 liter. Die YP-2425 spog met die mees akkurate saaduitmeters wat jy kan kry en sy Clear-Shot®-saadbuise plaas elke pit perfek in die plantvoor. Jy kan kies watter soort skoonmakers, oopmakers en drukwiele jy wil hê. Die YP-2425 kan rywydtes van 380 mm (15"), 508 mm (20"), 762 mm (30") of 915 mm (36") plant, maar ’n opwindende nuwe opsie is die TR 762(30")-opsie, waar twee ry-eenhede skuins agter mekaar gemonteer word om saad 203 mm (8") van mekaar af verspringend te plant sodat dit as een ry gestroop kan word. Die voordeel van TR-tegnologie is dat jy die plantestand kan opskruif, maar

A

Manjoh Ranch se nuwe Great Plains YP-2425-planter is gereed om die bulte buite Nigel van horison tot horison perfek vol mielies te plant – en om met die vindingryke Twin-Row-tegnologie ’n welkome verhoogde opbrengs te behaal. steeds sterk, gesonde plante kan hê omdat daar genoeg plek is vir elkeen se wortels om te ontwikkel. Jy kan nog steeds jou standaard spuit en stroper gebruik en boere wat reeds dié tegnologie gebruik is ingenome met die verbetering in sowel graan- as kuilvoeropbrengste.

Vir meer inligting oor die Great Plains YP-2425-planter en die ander produkte en puik diens wat Agri Afrika bied, praat met Marius Tolmay by 083-581-5709 of 086-111-3692 of e-pos info@agriafrika.co.za. Besoek ook www.agriafrika.co.za.

Behandel self jou saad met GC Tillage se MTS 120 Spray System professionele, doeltreffende saadbehandeling. Die masjien is ’n selfstandige eenheid wat met ’n 120V-motor aangedryf word. ’n Groot voordeel wat dit bied is dat die operateur nie met die middels wat toegedien word in aanraking kom nie. Die middel word bloot in die vloeistoftenk of poeierkas besorg, en daarvandaan gebeur alles binne-in die masjien sonder walms of wolke wat skade kan Poeier of vloeistof, water- of oliebasis, hierdie gedugte aanrig. MTS 120 Spray System-saadbehandelingsmasjien ’n Draaiskyf onder die waarop Maré Potgieter van GC Tillage so trots is en toevoerbak versprei die saad waarmee PR Smit van Kromdraai so tevrede is, werk deeglik sodat daar geen kans vir flink, vinnig, deeglik en doeltreffend. verstoppings is nie. Vloeistof word net onder die draaiskyf Belangrike hulpmiddel vir die akkertoegedien en ’n awegaar doen die mengwbouer is saadbehandeling. erk. Poeier word verderaan in die awegaarGC Tillage help die boer om sy saad tonnel toegedien. presies volgens sy eie behoeftes te Toediening is akkuraat en maklik behandel met hulle vernuftige MTS 120 kalibreerbaar volgens die besondere Spray System, wat sowel vloeistof as behoefte, en saad word ordentlik en egalig poeier op enige soort saad kan toedien. met die poeier of vloeistof bedek om PR Smit van die plaas, Kromdraai, doeltreffendheid te verseker. naby Val op die Hoëveld, het vir hom so ’n Die stelsel is nie net veilig vir die saadbehandelingsmasjien aangeskaf en hy operateur nie, maar ook vir die saad, is baie tevrede daarmee. aangesien die awegaar wat die mengwerk Voorheen het hy ’n klein betonmengertjie doen met rubber bedek is om te verseker vir die taak gebruik, maar dit was nie regtig dat die saad deurgaans sagkens, maar suksesvol nie, vertel PR. Veral toedienings ferm, behandel word. met ’n oliebasis het nie mooi gewerk nie. ’n Mens kry ook saadbehandelingsDie MTS 120 Spray System beloof om al toerusting wat jy op planters kan aanbring, hierdie probleme te bowe te kom vir regtig

vertel PR, maar as so ’n masjien verstop, plant jy maklik ’n paar rye onbehandelde saad voordat jy dit agterkom. Die MTS 120 Spray System skakel hierdie aaklige moontlikheid volkome uit – jy kan voor planttyd seker wees dat elke pit wat jy plant volmaak behandel is. Die masjien is boonop so vinnig soos blits – hy behandel 6 ton saad per uur. Afgesien van plaagbeheermiddels, kan jy ook saad met hormone of spoorelemente behandel. Jy kan selfs mieliepitte as lokaas met gif behandel om die ontploffende springhaasrotprobleem te beheer. Die saadbehandelingsmasjiene is in verskeie outomatiese en handbeheerde modelle beskikbaar. Daar is ook een spesiaal vir die Jan-tapkarreeks ontwikkel sodat enige boer sy Jan-tapkar nog nuttiger kan maak deur Grazmecsaadbehandelingsawegaar te monteer. GC Tillage verstaan die boer se situasie en sy ondervinding is dat GC Tillage werklik werkbare oplossings vir die boer se behoeftes bied, sê PR.

www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

’n

Vir meer inligting oor GC Tillage en hulle wye reeks werktuie, wat die gedugte Jan-tapkarre/-grootmaatkunsmishanteerders insluit, praat met Lane Reynolds by 082-652-2501 of Anton Botes by 082-959-0044. Skakel GC Tillage by 033-346-2251 (Pietermaritzburg) of 017-702-3028 (Val) of besoek www.gctillage.com. 7


Mechanisation

Standard Bank Agriculture acknowledges the benefits of new UV technology

Standard Bank Director of Agriculture, Willie du Plessis V purifying technology in agriculture is not just a cost saving tool, but one that positions the industry as being both environment and consumer friendly. So says Standard Bank Director of Agriculture, Willie du Plessis. “It is, of course, a given that farmers and farming operations should be continuously aiming to cut production costs wherever they can. The risk in doing so, of course, is the potential for compromising production processes and the quality of produce. “Finding a balance between bringing more affordable food to market whilst maintaining the natural health benefits of that food has always been one of farming’s biggest challenges. “In an environment with continuously evolving consumer needs and behaviours, with consumers much more aware of the attributes of the products they buy and therefore putting pressure on traditional production processes and technologies; this poses unique challenges for producers. “New technologies that can both cut costs and keep produce as close to its desired natural state as possible, will have huge value for the industry at many different levels.” One such technology is the new ultraviolet (UV) light technology developed as a means of non-thermal pasteurisation by an international company, SurePure AG, in collaboration with the University of Stellenbosch and the University of the Western Cape.

U

www.proagri.co.za

UV technology has been in use for many years for the purification of clear liquids, such as water. Because it can disable or inactivate bacteria, viruses, protozoa, yeasts, moulds, and algae without altering the natural properties of the liquid containing them, UV technology is used by the natural bottled water industry, globally and locally – along with filtration, distillation, and osmosis – to avoid the use of chemical and thermal purification techniques. Ultraviolet wavelengths vary – with some, such as those from the sun on a hot summer’s day, capable of causing skin damage to humans. UV-C is considered the most effective wavelength for disinfection and inactivating bacteria and viruses. At the UV-C wavelength, the light is absorbed by and damages the DNA of micro-organisms such as bacteria. The micro-organism becomes reproductively inactive, unable to replicate itself. Because the radiation energy is transferred directly to the microbe’s DNA, there is a limited effect on proteins, enzymes, and other components of the liquid containing the microbe. This minimises the effect on the nutritional, sensory, and marketing elements of the product. The inactivation of the microbes poses no threat to human consumers. The problem, until about two years ago, was that UV light has low penetration capabilities. So it was not effective for opaque liquids, such as milk, fruit juices, and wine. Then, in a world first, the South African team developed a system whereby the liquid flows over UV lamps in a turbulent way, exposing the liquid more effectively to the light and, thereby, making UV effective for opaque liquids. In fact, the system is more effective overall than conventional UV systems. The technology is low maintenance, non-fouling, and self-cleaning – and draws far less power – than conventional thermal methods of purification. Since it was launched in 2008, the technology has been recognised in the UK as an environmentally friendly alternative to heat pasteurisation for milk. Extraordinarily – because light has always been considered the enemy of beer brewing – it is being used by SAB Miller to replace heat in the brewing process and, as a result, provide substantial energy and water savings and reduce the brewer’s carbon footprint. And, because it reduces the amount of sulphur needed in the production of wine, it reduces the potential for allergic and morning-after reactions among consumers. ProAgri 129 - Oktober / October 2010

9


Vision To be a world leader in the marketing of agricultural products.

Mission To provide unique trade centres where price forming in the trading of agricultural products take place to the mutual benefit of suppliers, buyers and consumers by providing efficient and cost-effective infrastructure and services that comply with international standards. The Tshwane Market strives to stay a world leader through: • Technology • Investment • Financial independance • Research and Developement The Tshwane Market distinguishes itself by the following norms: • Discipline • Transparency • Accessibility • Ethic standards • Co-operation

Tshwane Market information Physical address: Postal address: Telephone: Fax: International code: 24-Hour: Director: Telephone: Cell: E-mail:

450 DF Malan drive west Pretoria West PO Box 266 Pretoria 0001 012-358-2398 012-358-2301 27-12 082-820-1394 Japhta Magolela 012-358-2347 074-882-2111 japhtam@tshwane.gov.za

Market premises: 32,8 hectares Market hall Hall A: 40 525m2 Hall B: 18 432m2 Total: 58 957m2 Ripening centre: Total floor space 6 377m2 49 rooms with capacity of 60 380 boxes per week Lower coldrooms: Total floor space 1 087m2 13 Rooms with capacity of 480 pallets Upper coldrooms: Total floor Space 2 115m2 12 rooms with capacity of 1 650 pallets

Go to: Visit

www.tshwane.gov.za/ tshwanemarket/ and get your daily market prices

Free

Market hours Trading hours: Weekdays: Saturday:

05:00 - 10:20 05:00 - 09:20

Delivery hours Inside the market hall: Outside the market, Late delivery platforms:

12:00 - 05:00 05:00 - 12:00

Cashier services hours: Weekdays: 05:00 - 13:00 Saturday: 05:00 - 11:00 Collecting of daily purchased produce out of both halls: Weekdays: 05:00 - 13:00 Saturday: 05:00 - 11:00


12

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

www.proagri.co.za


Gewasproduksie

Die beginsels van weerstand teen plaagdoders:

Troef jou vyand met kennis! deur Johan S Marais, streekontwikkelingsbestuurder, Philagro Suid-Afrika Groot gevaar waarteen die landbouchemiese bedryf en die landbousektor moet waak, is die moontlikheid van insekte wat weerstand teen plaagdoders kan ontwikkel. Die landbouchemiese bedryf poog voortdurend om met nuwe chemie na vore te kom om plaagbevolkings wat moontlik weerstand teen bestaande chemie mag opbou, teen te werk. Die landbousektor het sonder twyfel doeltreffende chemie nodig om voldoende opbrengste van die regte gehalte te lewer.

’n

Die omskrywing: In elke plaagbevolking is daar sekere enkelinge wat fisiologies beter toegerus is om die werking van ’n besondere aktiewe bestanddeel te kan oorleef. Dit is juis hierdie enkelinge wat sal oorleef en voortplant en dieselfde fisiologiese eienskape aan hulle nageslag oordra. Volgens hierdie omskrywing is dit duidelik dat die opbou van weerstand in insekte ’n natuurlike verskynsel is. Sekere enkelinge in ’n plaagbevolking is dus beter toegerus om uitdagende spanningsfaktore in die omgewing te hanteer. Dit kom alles neer op natuurlike seleksie, of in die geval van die landbousektor is die term, “kunsmatige seleksie”, dalk beter van pas. Die probleem: So, wat is die probleem as weerstandbiedendheid per definisie ’n natuurlike verskynsel is? Die probleem is die vinnige tempo waarteen landbouplae moontlik weerstand teen landboumiddels kan opbou. Die misbruik van landboumiddels kan hierdie seleksieproses versnel. Landboumiddels word geregistreer en bemark met spesifieke menginstruksies en spuitvolumes. Die doel van hierdie meng- en toedieningsinstruksies is om maksimum doeltreffendheid te verseker en om die tempo waarteen moontlike weerstand in landbouplaagbevolkings opbou tot ’n minimum te beperk. Sodoende bly die bestaande chemie langer doeltreffend. Hoekom het verkeerde toediening van landboumiddels so ’n groot uitwerking op die tempo waarteen plaagbevolkings weerstand kan opbou? Met oormatige toediening van ’n landboumiddel of herhaaldelike gebruik daarvan, word baie swaar kunsmatige druk op die bevolking geplaas. As gevolg van hierdie verhoogde druk sal die voorkoms van die “onfikse” enkelinge skerp afneem en dié van die “fikser” enkelinge sal oorheersend begin toeneem. www.proagri.co.za

Die uiteindelike gevolg is dat die plaagbevolking kort voor lank hoofsaaklik uit die “fikser”, of weerstandige, enkelinge sal bestaan. Hierdie is ook die tipiese situasie wat tot ’n chemiese trapmeul lei, waar ’n boer meer en meer van die produk spuit of met korter tussenposes omdat die produk blyk om nie so doeltreffend te werk nie. Die gevolg is dat selfs nóg hoër druk op die plaagbevolking geplaas word en dus word die laaste “onfikse” enkelinge uitgewis. Hulle plek word ingeneem deur die “fikser” enkelinge. Die uiteindelike gevolg is dus dat die opvolgende geslagte oorheersend weerstandige enkelinge bevat en dus sal die hele bevolking blyk om fikser te wees en dus nie so maklik vrek tydens bespuitings met die betrokke produk nie. Hoe vinniger die insekte aanteel, hoe makliker kan weerstand by hierdie insekte ontstaan. Plantluise, byvoorbeeld het meer as een geslag per seisoen, dus kan hulle vinniger weerstand teen ’n besondere middel opbou as ander insekte met ’n laer aanwastempo. As landboumiddels foutief toegedien word, kan insekte met so ’n vinnige aanwastempo binne een of twee seisoene weerstand teen die betrokke middel opbou. Vergelyk hierdie tempo met die tyd wat dit verg om ’n nuwe chemiese middel te ontwikkel (meer as 10 jaar) en dit blyk duidelik dat bestandheid ’n wesenlike probleem kan word. Heelwat is gesê oor wat weerstandbiedendheid is en hoe dit ontwikkel, maar wat is die implikasies vir die boer en die verbruikers? Uit die aard van die saak sal daar ’n toename wees in die insekskade op gewasse as gevolg van onbehoorlike beheer. Die gevolg sal ’n afname in voedselbeskikbaarheid wees. Produksiekoste sal hoër wees en die boer se netto inkomste sal laer wees indien nuwe middels duurder is. Weens toenemende insekskade sal die boer nog groter geldelike skade ly indien sy produk nie uitgevoer mag word nie. Verhoogde produksiekoste sal waarskynlik tot gevolg hê dat kommoditeitspryse aan die verbruiker ook toeneem. Met oormatige bespuiting word die risiko van ’n besoedelde agro-ekosisteem vergroot, met die gevolg dat voordelige insekte verlore gaan, wat plaagbeheer nog verder sal bemoeilik. Daarom is dit uiters belangrik dat boere moet seker maak dat die korrekte dosis van die produk op die regte tyd, en met die korrekte toerusting, op hulle

gewasse gespuit word. Volg die instruksies op die etiket van die produk noukeurig. Deur dit nie te doen nie, benadeel die boer homself ook. Onder die insekte wat weerstandbiedend geword het teen sekere chemiese groepe, is sitrusrooidopluis sekerlik een van die belangrikstes. Hierdie insek is 'n ernstige plaag in die sitrusbedryf en sonder doeltreffende beheer daarvan kan 'n boer se opbrengs daal, sy vrugte sal nie uitgevoer kan word nie en bome kan selfs terugsterf. Organofosfate (chemie-groep 1B) is 'n breëspektrum-insekdoder wat in die verlede gebruik is om rooidopluis en ander insekplae eenmalig te beheer. Boere het egter so gereeld staatgemaak op 'n spuitprogram waar organofosfate herhaaldelik gespuit is dat rooidopluis kort voor lank bestand geraak het teen organofosfate en die landbousektor in 'n penarie gelaat was. Die probleem is egter oorkom deur insekgroeihormone soos Piriproksifen (groep 7C) in kombinasie met minerale olies te gebruik. Juis omdat Piriproksifen in kombinasie met minerale olies gebruik word, is hierdie groeihormoon al 18 jaar lank doeltreffend teen rooidopluis, sonder enige bewerings van weerstand. In die Noorde van die Laeveld tot by die Witriviergebied het blaaspootjies in die laaste 5 jaar weerstand begin toon teen piritroïedes (groep 3), maar in die Oos-Kaap is die insek nog 100% vatbaar vir piritroïedes. Vir tamatieboere is een van die grootste kopsere dat witvlieg teen 'n baie vinnige tempo weerstand opbou teen landboumiddels, juis omdat hierdie insek baie geslagte per seisoen na vore kan bring. Groot getalle van hierdie insek kan veroorsaak dat die plant se blare vergeel en afval, wat uit eindelik tot die plant se dood kan lei. Witvlieg is egter meer bekend vir sy vemoë om plantvirusse oor te dra, wat groot verliese vir die boer kan meebring. Witvlieg is alreeds bestand teen piritroïedes (groep 3), karbamate (groep 1A) en organofosfate (groep 1B), wat deel is van die eens baie doeltreffende chemie-groepe wat in groot aanvraag was en nog steeds is vir die beheer van ander insekplae. Dit is egter belangrik om nie dadelik moed op te gee as 'n landbouchemiese middel nie werk nie. Daar is ander faktore wat ook 'n rol in die doeltreffendheid van 'n produk speel; faktore soos weerstoestande, die tyd van toediening, die spuittoerusting wat gebruik is, die metode van toediening en in sommige gevalle ook die fisiologiese toestand van die gewas wat bespuit word. Maak eers seker dat al hierdie sake reg is voordat onvoldoende beheer aan weerstandbiedende insekte toegeskryf word. ProAgri 129 - Oktober / October 2010

13


Crop production

BASF launches new herbicide chemistry for

South African maize farmers ASF introduced a new herbicidal active ingredient that provides superb post-emergent control of a wide range of grasses and broadleaf weed species, whilst ensuring outstanding crop tolerance to maize, for maize growers in South Africa. This is, at last, a solution to the ever increasing problem of late germinating grasses in maize lands. With products containing the new active ingredient, Topramezone, farmers will be able to follow a more holistic approach to weed management by controlling grasses as well as broadleaf weeds once they have emerged, thus limiting the re-introduction of seeds to the weed seed bank. Topramezone is a Pyrazolone, a new sub-class of the HPPD-inhibiting (Hydroxyphenyl-pyruvate dioxygenase /“bleacher”) herbicides that offer a broader spectrum of control of grass weed species than current leading Sulfonylurea graminicides or currently available HPPD products. In addition, this new mode of action makes Topramezone effective against all specified broadleaf weeds, including those that have developed resistance to other herbicide groups.

B

Maize before the application of Campus®.

A maize land sprayed with Campus® shows the superb post-emergence control of grasses and broadleaf weed species. The active, Topramezone, offers maize farmers new, effective, easy-touse defence against late-germinating grass and broadleaf weeds.

www.proagri.co.za

Topramezone offers maize growers new, effective and easy-to-use postemergent defence against late germinating grass and broadleaf weeds • Excellent crop safety towards maize • Proven post-emergent control of at least 16 grass weed specie • Reliable post-emergent control of at least another 27 broadleaf weeds • Residual activity to contain staggered weed germination • HPPD mode of action for effective resistance management • Low active ingredient use-rates for convenient handling and low environmental exposure • A post-emergent application window • Excellent compatibility with certain other herbicides, such as Basagran where Yellow Nutsedge, (Cyperus esculentus) is a problem Topramezone will be available in two different formulations: • As a suspension concentrate formulation containing 336 g/ℓ of Topramezone under the name of CAMPUS® (Reg No L8521 Act 36 of 1947) which will be distributed by Wenkem SA (Pty) Ltd, and Novon Retail Company (NRC), and • As a soluble liquid formulation, containing 50 g/ℓ of Topramezone and 160 g/ℓ of Dicamba under the name of STELLAR® (Reg No L8522 Act 36 of 1947) which will be distributed by Qwemico Distributors (Pty) Ltd, and UAP Crop Care (a division of Plaaskem (Pty) Ltd).

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

15


16

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

www.proagri.co.za


Stock farming

Manage rumen ecology with Diamond V for optimum milk yield and feed efficiency Feed additives containing "live" yeast cells pose an inherent risk of instability. High temperatures and exposure to oxygen can kill them by the billions.

ood nutrition in dairy cows creates a solid foundation for success. This is because improved rumen function translates into healthy cows that can perform to their potential. The all-natural and sciencebased nutritional products from Diamond V help provide the critical nutritional support needed to optimise rumen performance. This support comes from the unique nutritional metabolites that form the active ingredients of these products, which were created by a yeast fermentation process called DiaMatrix. Diamond V’s unique technology produces nutritionally rich metabolites. DiaMatrix Technology makes all the difference when it comes to feeding the rumen. The active ingredient in Diamond V is not the

G

yeast, but the nutritional metabolites created through their exclusive fermentation process. Feed additives containing "live" yeast cells pose an inherent risk of instability. High temperatures and exposure to oxygen can kill them by the billions, reducing product potency and performance potential. And even though they are living organisms, yeast cells cannot directly digest feed starches or fibres. Live yeast does not possess the necessary enzymes needed to break down complex feed components in the rumen. The effectiveness of Diamond V’s products is not compromised by heat and/or oxidation, and that means more nutrients are available for the nourishment of the rumen microbial population. Research has shown Diamond V’s products support: • Dry matter intake and digestibility

• Milk production • Feed efficiency • Overall health Diamond V’s products work throughout the production cycle to improve animal performance and profitability, regardless if the cow is in early or mid-late lactation. That’s why top herds rely on Diamond V 365 days a year. Give your cows the best, most thoroughly researched and field-proven rumen microflora supplement. Ask your feed professional to always add Diamond V to the mix, and you too can manage rumen ecology for optimum productivity. For more information contact Henning Vermaak on 082-3216616 or 083-272-7682 or e-mail: henning@essentialnutrients.co.za.

Give your cow’s rumen what it truly needs Source

NEL, Output, Mcal/kgDMI

Control

Diamond V XP

NEL, Efficiency %/kg DMI

Dann et al, 2000

1.48

1.63

10.2

Erasmus et al, 2000

1.53

1.68

9.8

Robinson and Garrett, 1999

1.72

1.82

5.8

Robinson, 1997

1.84

1.90

3.2

Wang et al, 2001

1.88

1.93

2.7

Parameter Milk Yield kg/head/day 100DIM 305DIM Milk fat, % Milk Protein, % Milk Lactose, %

Control

40.1a 30.4a 4.10a 3.49a 4.76a

XP

43.8b 32.7b 4.03a 3.46a 4.75a

with

Feed the rumen Improve feed efficiency Manage rumen function during heat stress

Manage the transition period Optimise milk production

Contact: Henning Vermaak Tel: 0823216616 Fax: 0865308916 Cell: 0832727682 Email: henning@essentialnutrients.co.za or info@essentialnutrients.co.za www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

17


18

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

www.proagri.co.za


Klerasie

Koop ’n geskenk vir jou voete: Boere staan sterk in Lasón-skoene yd vir nonsens en geldmors het SuidAfrika se boere nie. Daarom dring hulle aan op doeltreffendheid, duursaamheid en die allerbeste gehalte – of dit nou ’n stroper, ’n stoetram of ’n paar skoene of stewels is. Oor die groen of die rooi van ’n trekker kan daar nog debat gevoer word, maar elkeen wat al ’n Lasónskoen, -stewel of -plakkie aan sy voet (of haar voetjie) gehad het, stem opgewonde saam: Lasón is die boer se eerste keuse vir gemak, duursaamheid en goeie smaak. Dit is ook geen wonder nie, want skoene is Lasón se eienaar, Charl Pieterse, se lewe. Lasón se reeks is fyn beplan en ontwerp om die verbruiker se behoeftes (en voete) presies te pas en ware vaklui maak elke skoen met die grootste sorg met die hand om daardie belangrike bate van die boer – sy voete – te troetel, te pamperlang en te beskerm. Gaan kyk maar self by Lasón se fabriek op Marble Hall in die Loskopvallei. Synde ’n oud-onderwyser uit die goeie ou tyd, verstaan Charl die kuns om velle te looi baie goed. Daarom gebruik hy nie sommer enige klaargelooide velle vir sy skoene nie – hy koop halfgelooide velle en looi en kleur hulle dan perfek om perfekte skoene te maak. Lasón-skoene is gemaak om in enige omstandighede te hou en om enige plek toe gedra te word – van die verskriklik-

T

ste veldtoestande tot die deftigste dansparty. En ook geen wonder nie, want elke Lasón-skoen word sorgsaam met die hand gemaak om die allerbeste gehalte te verseker. Wees goed vir jou voete. Bestel nou jou droomstewels of -skoene by Lasón. Daar is ’n paar perfek vir elke taak.

Links: Hamba is ’n stewige stewel met ekstra enkelondersteuning. ’n Paar kos R505.

Onder: Chelsey is ’n duursame aanglipstewel en kos net R505.

Vir meer inligting, praat met Marlene of Charl Pieterse by 013-261-1229, e-pos charl@lason.co.za of besoek www.lason.co.za.

Bo: Lasón se Stogastewels is ’n boer se droom. Dit is sag, lig en netjies, maar taai en duursaam. Met ’n paar Stogastewels teen net R580 is klitsgras in jou kouse iets van die verlede. Regs: Schefaas is ’n gemaklike werkskoen wat jou voete heeldag vertroetel teen net R470 per paar.

Bo: Vir net R180 kan jy die trotse eienares word van ’n paar smaakvolle Mienkie- of Romensandale. Lasón se boeketas is ’n smaakvolle en nuttige winskoop teen R720. Dit is 390 x 290 mm groot. Wat handsakke betref, is die Jenna (300 x 220 mm teen R575) en die Nollie (260 x 170 mm teen R525) blywende geskenke vir die kieskeurige dame.

Regs: Lekker lig en lugtig, maar stewig genoeg om enige plek te stap, is Lasón se Owen-mansandaal teen R380. Links: Bosveld en pofadderwêreld se tier: Dit is Lasón se netjiese, stewige, gemaklike Combatstewels teen net R650.

Bo: Vir die besige boervrou is Gabbie ’n oulike, stewige, netjiese skoen met ekstra ondersteuning om die enkel en ’n ligte, maar taai, poli-uretaansool. ’n Paar Gabbie-skoene kos net R320.

Marlene Pieterse wys hoe lyk Lasón se duursame sitruspluksakke wat teen net R125 aan boere verkoop word. Druiweuitdunsakke is ook beskikbaar teen R115. Pluksakke word nie versend nie en boere moet asseblief hulle eie vervoerreëlings daarvoor tref. www.proagri.co.za

Alle skoene, stewels en plakkies is beskikbaar in donkerbruin, ligbruin, taankleur en swart. Skoene en stewels het ligte, sterk sole van poli-uretaan. BTW en posgeld is reeds by pryse ingereken.

Regs: Schappa kos net R455 en is ’n netjiese toerygskoen wat jy enige plek kan dra. Links: Kyk net hoe kordaat en paraat lyk Evatjie met hierdie Kyla-damestewel teen net R430. Lasón bied ook ’n elegante dames-Chelsey (aanglipstewels) teen R430.

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

19


20

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

www.proagri.co.za


agrilag Kille logika

deur Dom Boer

Sherlock Holmes: “My liewe Watson, hierdie saak is ingewikkelder as wat ek gemeen het. Hierdie ruit is aan albei kante gebreek.” - “U moet my man help, Dokter. Hy verbeel hom hy’s ’n perd.” - “Ek kan hom genees, maar dit sal baie geld kos.” - “Geld is geen probleem nie. Hy het vanjaar die Durban July gewen.” Waarom het die nooi Engelse sout in die trae vryer se koffie gegooi? – Want die spreekwoord sê: “Epsoms makes the heart grow fonder.” Stapper: “Dink jy ek sal die kwart-voor-vyf trein haal as ek kortpad deur hierdie kamp steek?” Boer: “As my bul jou gewaar, sal jy die vieruur trein haal.” Boervrou: “My hoenders wil nie lê nie. Wat moet ek doen?” Landbouvoorligter: “Kap hulle pote af dan kan hulle nie anders as om te lê nie.” - “Ma, is ’n kuiken van twee weke groot genoeg om te eet?” - “Natuurlik nie.” - “Nou waarvan leef hy dan?” Regtig gehoor My beeste is so maer, ek gebruik deurslagpapier dan brandmerk ek hulle twee-twee. In Namakwaland word dit so droog dat die bossies agter die honde aanhardloop. - “My hond het nie ’n stert nie.” - “Hoe weet jy wanneer hy tevrede is?” - “Wanneer hy ophou om my te byt.” Japie: “My kat is baie intelligent.” Heinie: “Wat doen hy?” Japie: “Kyk, ek gaan maak of ek hom skiet. Boem! Jy’s dood!” Heinie: “Maar die kat doen dan niks. Hy sit steeds sy poot en lek.” Japie: “Dis hoekom ek sê hy is intelligent: Hy weet hy’s nie dood nie.” Ma-olifant aan haar seuntjie: “Tienduisend ooievaars het jou gebring en hou nou op vrae vra.” Die reine waarheid Anatomie is iets wat ons almal het, maar dit lyk net beter aan ’n meisie. - “Wat gaan jou seun wees wanneer hy sy studie voltooi?” - “Sug... ’n baie ou man.” - “Jy sê jy wil ’n betrekking hê. Wat kan jy doen?” - “Niks.” - “Jammer, al die topbestuursposte is reeds gevul.” www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

21


AgriTrader

Advertensiediens vir die boer Advertising service for the farmer 60 000 eksemplare na aktiewe kommersiĂŤle boere landswyd

AgriTrader is ʼn uitstekende bemarkingsmeganisme om kopers en verkopers van lewendehawe, trekkers, voertuie, werktuie, en alle ander landboutoerusng by mekaar uit te bring. Veeveilingsadvertensies in AgriTrader lok wye reaksie uit, probeer dit gerus. Vir die mees bekosgbaarste advertensie-tariewe in Suid-Afrika, skakel:

(Bloemfontein) (Pretoria)

082-381-7563 | 051-446-0789 083-748-3413 | 012-362-6390

stefan@agritrader.co.za anelda@smartpublishing.co.za

AgriGids

Stefan van Wyk Anelda Strauss

24

ProAgri 129

- O kt ob er / O ct ob er 2010

www.proagri.co.za


AgriGids

BETTA LIFE LIGHT • • • • • •

TECHNICAL SPECIFICATIONS: 2 x LED Lights 1 x 6 Volt, 2AmpHr Lead Crystal Battery 1 x 5 Watt Solar Panel 1 x 4 Port Controller Unit Wiring included 5 x Cell Phone Connectors

BETTA PATHWAY LIGHT • • • • • • •

SPECIFICATIONS: Approximately 1 meter high Aluminium frame (black) Solar panel on top with battery pack, with on & off switch LED lights, light spread approximately 7m radius Mounting guide with fasteners included Easy installation, no cabling 12 Month guarantee on all equipment

R1 480

All prices exclude VAT, delivery and installation

1 light package

R500 2 light package

All prices exclude VAT. T&C apply E & OE

5 light package

R3 400 Upgrade

R1 500

R750

Upgrade available on SOLAR POWER SYSTEMS FROM 5 Light 150W SYSTEM (R2 500) package 350W SYSTEM (R4 795) 600W SYSYTEM (R 7 995) 1000W SYSTEM (R9 995) 1500W SYSTEM (R14 995) 2000W SYSTEM (R35 995)

Application: Low cost Housing, informal Housing, Farming communities or any off-grid lightning requirements.

012-656-8467 083-403-8056 info@naturalpower.co.za

ACCREDITED DISTRIBUTOR AUTHORISED RESELLER Upgrade pricing available on request E&OE Excluded Valid for August only Conditions apply

www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

25


AgriGids 26

ProAgri 129

- O kt ob er / O ct ob er 2010

www.proagri.co.za


AgriGids

www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

27


AgriGids 28

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

www.proagri.co.za


AgriGids GeneGids

www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

29


GeneGids 28

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

www.proagri.co.za


Veilings

www.proagri.co.za

ProAgri 129 - Oktober / October 2010

29


Dion-kuilvoerkerwer F41 en F41KP

Macdon A30D-sleepmodel snyerkneuser

Koppe beskikbaar om op Dion-kuilvoerkerwer te pas

Tubeline-baaltoedraaier

TL5500AX2-ronde en vierkantige baaltoedraaier Macdon M150-selfaangedrewe platsnyer met MacDon D60D-tafel

Brillion-fynsaadplanter SSP12

Provitis - wingerdtoerusting

Brillion-fynsaadplanter SSP6 Macdon D60-stropertafel

Pickett-bone-oesmasjien

“Pre Prunner”

Macdon R80-sleepmodel-tolsnyer

Skakel Jurie Swart 021-907-8025 / 083-375-8840 Louis van der Merwe 021-907-8000 / 072-626-8409 Shaun Fourie 021-907-8021 / 082-803-1014

One Step - Ahead

One Step

“Trimmer”

ProAgri 129, Oktober 2010  

Die beste tegnologie vir die Boer.

Advertisement