Page 1

D e m u l t if u n c t ione l e o l ie : p re s t a t ie s en gebr u i k

De succesformule

De formule van professionals


Met 5-voudig werkende formule 1. Reinigt en beschermt Lost hardnekkig vuil, olie-, vet- en lijmresten op en verwijdert ze gemakkelijk. Laat een verzorgende beschermlaag achter.

2. Voorkomt piepen en kraken Voor de optimale werking van beweegbare onderdelen, verhelpt en voorkomt gepiep. Zonder silicone, waardoor het niet plakt.

3. Maakt verroeste onderdelen en vastzittende mechaniken los Penetreert in roestlagen, maakt snel klem zittende metalen onderdelen, schroeven en moeren los.

4. Beschermt tegen corrosie Laat een dunne beschermlaag achter, die de vorming van vochtigheid en roest an metalen onderdelen voorkomt.

5. Verdringt vochtigheld Houdt elektrische en elektronische mechanismen vrij van vochtigkeit en verhindert zodoende kruipstromen.


WD-40, de veelzijdige pr Das is Dat istWD-40 WD-40

Auswerkt Zo der Raumfahrt WD-40

WD-40 ist is een ein silikon-, siliconen-, harzharsundenteflonfreies teflonvrije Multifunk-

Die multiolie De WD-40 Company kruipt doeltreffend wurde in den onder 50erwater, Jahren vocht, als

tionsöl. Es wird professionell multifunctionele olie. Hij wordtinprofessioneel Werkstätten und gebruikt

„Rocket Chemical roestlagen en vuil. Company“ Door zijn hoge gegründet. capillaire 1953 werking entwickelte

Betrieben in werkplaatsen in mehr enals bedrijven 160 Ländern in meer weltweit dan 160 genutzt. landen Mit

Norm Larsen verspreidt hetein zich besonderes snel, maakt Korrosionsschutzmittel, het de bovenliggende

seiner over deenormen hele wereld. Vielseitigkeit Met zijn enorme in der Anwendung veelzijdigheid ist in

das er laag los„WD-40“ en vormt(water het een displacement vochtdichte,= roestwerende Wasserverdränger,

es kaumiszuhijübertreffen. gebruik onovertrefbaar.

40. Versuchsformel) nannte. Erstmals kam WD-40 in der beschermfilm. Raumfahrt zum Einsatz und diente dem Korrosionsschutz

Weltweit bewährt Wereldwijd beproefd

Grootse oplossing: WD-40 grootverpakking der amerikanischen Trägerrakete Atlas. Das Erfolgsrezept

Die Marke Het merk WD-40 WD-40 heeft hat sich miljoenen millionenfach keer zijn in kunnen Industrie,

• Jerrycan trigger. von WD-40 met ist streng geheim.

Handwerkinund bewezen de vielen industrie, anderen ambachtelijke Einsatzbereichen bedrijven bewährt en

• O m eenvousig over te gieten is er een handpomp

undtalrijke op überzeugt andere seitgebieden. über 50 Jahren Al meer durch dan seine 50 jaar Qualität

Soverkrijgbaar. wirkt WD-40

und Vielseitigkeit. overtuigt WD-40 door Daher zijn wird kwaliteit es auch enfür veelzijdigheid. Hobby und

•Das Ideaal „flüssige voor de Werkzeug“ professionele unterkriecht grootverbruiker wirkungsvoll in Wasser

Haushaltwordt Daarom gerneer verwendet. ook veel mee Wer WD-40 gewerkteinmal bij hobby‘s angewen-

und bedrijven Feuchtigkeit, en landbouw. Rostschichten und Schmutz. Durch

detinhat, en hetnutzt huishouden. es immerWie wieder eenmaal – undWD-40 empfiehlt heeft es geweiter.

•seine Jerrycan extreme vanKapillarwirkung 5 of 25 liter. breitet es sich schnell dar-

bruikt, blijft het gebruiken en raadt het anderen aan.

unter aus, löst die Schicht darüber und bildet einen feuchtigkeitsdichten, korrosionshemmenden Schutzfilm.

Uit de ruimtevaart WD-40 Company werd in de jaren 50 opgericht als Rocket Chemical Company. In 1953 ontwikkelde Norm Larsen een bijzonder antiroestmiddel dat hij WD-40 (water displacement of waterverdringing, 40 e testformule) noemde. Aanvankelijk werd WD-40 in de ruimtevaart gebruikt: het diende als corrosiebescherming in de Amerikaanse draagraket Atlas. Het succesrecept van WD-40 is top secret.


obleemoplosser voor profe Große doseerbaar: Exact Lösung: WD-40 WD-40 Großgebinde Smart Straw TM

Klassiek: WD-40 Classic-bus

•• Rietje Kanister uitklapbaar plus Zerstäuber. geïntegreerd aan de spuitkop.

• De originele multifunctionele WD-40-olie met

•• O Zum m heel einfachen nauwkeurig Umfüllen of over ist eine een Handpumpe groter oppervlak erhältlich.

normale spuitkop.

• te Ideal für Profi-Großanwender in Betrieb oder spuiten.

• Met rietje om aan de spuitkop bevestigen.

Landwirtschaft. • Het is over met het rietjes zoeken en insteken.

• Spuitbus van 250 ml of 400 ml.

•• G 5 ewoon Liter oder praktisch 25 LiterenKanister. tijdsbesparend: om sneller te kunnen werken in werkplaatsen en bedrijven.

Exakt dosierbar: Smart Straw • Spuitbus van 450 WD-40 ml.

TM

• Sprühröhrchen ausklappbar am Sprühkopf integriert.

Klein maar fijn: 100ml-bus • De originele multifunctionele WD-40 olie met normale spuitkop.

• Für punktgenaues oder flächiges Sprühen.

• Klein en handig, ideaal voor onderweg.

• Kein lästiges Röhrchen suchen und Aufstecken mehr.

• Spuitbus van 100 ml.

• Einfach praktisch und zeitsparend – für schnelles Arbeiten in Werkstatt und Betrieb. • 450 ml Dose.


ssionals Alles läuft loopt wie gesmeerd geschmiert met WD-40 – mit WD-40 Vielseitig: Für Veelzijdig: Voor Werkstätten werkplaatsen und en Betriebe industriële aus Industrie of und Handwerk bedrijven ambachtelijke ist WD-40isdas WD-40 ideale het Allroundtalent ideale für die Reinigung, allroundtalent voorWartung, de reiniging, Pflege het und onderhoud, Reparatur von Werkzeugen, de revisie en de Geräten, reparatie Maschinen, van gereedschappen, Fahrzeugen und Anlagenmachines, apparaten, aller Art. voertuigen en allerlei installaties. Praktisch: Bei der Reinigung und Wartung stark verschmutzter Praktisch: Bij Werkzeuge de reinigingund en het Geräte onderhoud schützt WD-40 van vor Feuchtigkeit sterk verontreinigde und Korrosion. gereedschappen en apparaten beschermt WD-40 tegen vocht en corrosie. Punktgenau: Mit der Smart StrawTM Dose ist WD-40 fein bus kan WD-40 dosierbar – z.B. umde Schließzylinder, Nauwkeurig: Met Smart StrawTMSchlösser heel precies worden gedoseerd, zoalszu bijv. om und Türscharniere wieder leichtgängig machen. cilinders, sloten en deurscharnieren weer te laten Kraftvoll: WD-40 löst nicht nur festsitzende oder angebewegen. rostete Schrauben, Bolzen, Ventile, Gelenkstücke und Krachtig: WD-40 maakt alleenlöst vastzittende of andere mechanische Teile.niet WD-40 auch hartnäckigen vastgeroeste bouten, en Schmutz, Öl- schroeven, und Fettreste sowiescharnieren Teer. andere mechanische onderdelen los, maar verwijdert Wirksam: WD-40 hinterlässt einen dünnen, lange ook hardnekkig vuil, olie- en vetresten en zelfs teer.wirksamen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Duurzaam: zorgt voor een dunne, lang Korrosion beiWD-40 Montageteilen verhindert. werkende beschermfilm die de vorming van vocht Zeitsparend: seine hohevoorkomt. Kapillarwirkung entfaltet en corrosie opDurch montagedelen WD-40 seine Wirkung schneller und spart so Zeit, Tijdsbesparend: Door hoge capillaire werking Arbeit und Kraft bei der zijn Reinigung, Pflege und Montage. werkt WD-40 effectief en bespaart zo tijd, moeite en kracht bij reinigings-, onderhouds- en montagewerkzaamheden.

alle Bilder werden in der Litho farblich angepasst


MEER INFO OVER WD-40

Het profiel voor professionals: WD-40 Fysische kenmerken

Aanzien: helder of licht troebel Kleur: lichtbruin Geur: typisch Kinematische viscositeit: 2,5 cSt bij +40 °C Vlampunt: bij gesloten verpakking +43 °C Laaggewicht: 0,004 g/cm 2 Laagdikte: 49,5 µm Verwerkingstemperatuur: -50 °C tot +150 °C Kookpunt: +176 °C bij 760 mmHg Smeltpunt: < -66 °C Vluchtige organische stoffen (VOC): 66,92 % (aerosol), 68,98 % (jerrycan) Verbruik: 15-26 m 2 /liter Diëlektrische sterkte: 43.000 volt Oplosbaarheid in water: onoplosbaar

Eigenschappen

Zoutsproeineveltest Testvoorwaarden volgens DIN 50021 SS. Een metalen testplaat werd gedurende 3 seconden vanaf een afstand van 200 mm gelijkmatig besproeid met WD-40. De testplaat werd dan 96 uur blootgesteld aan een zoutsproeineveltest met een NaCl-oplossing van 5%. Na 24 uur continue zoutsproeibeneveling was bij WD-40 slechts een beperkte roestvorming aan de randen te zien, terwijl de roestvorming bij alle vergelijkingsproducten al veel sterker was. Ook na 48 uur was de roestvorming op de met WD-40 behandelde plaat relatief minder.

Resultaat na 24 uur:

Gebruiksinstructies

Het voorwerp dat met WD-40 moet worden behandeld, kan • m et een spuitbus of gewone sproeimechanisme worden besproeid, • worden ingesmeerd, • in een WD-40-bad worden gedompeld. Aanbrengen van duurzame lagen op WD-40: de beste resultaten worden bereikt door het oppervlak te reinigen. Hiervoor kan worden gebruikgemaakt van wasbenzine, verfverdunner, stoomontvetting of alkalische reinigingsmiddelen. Als WD-40 gedurende een langere tijd blijft staan, slaan de verschillende componenten neer. Om te verhinderen dat daardoor kwaliteitsafbreuk met betrekking tot de corrosiepreventie ontstaan raden we u het volgende aan: • W D-40 jerrycans moeten voor gebruik goed geschud worden • S taat WD-40 voor langere tijd in een dompelbad, moet het voor gebruik 5 minuten met een mixer gemixed worden • S puitbussen dienen voor gebruik altijd goed te worden geschud

Invloed op verschillende materialen

Bijna alle materialen reageren op WD-40 zoals op andere hoogwaardige alifatische wasbenzine bij gelijke omstandigheden, zoals bijv. besproeien, snel onderdompelen of langer onderdompelen. Bepaalde rubbersoorten zwellen na langduriger onderdompelen in WD-40. Waspolish en bepaalde wasdeklagen kunnen bij langere inwerking van WD-40 week worden. Bij heldere polycarbonaat en polystyrol kunnen haarscheuren en grotere scheuren optreden na contact met WD-40. Test u voor gebruik van WD-40 op bepaalde stoffen van te voren op een onopvallende plaats.

Materiaalverdraagzaamheid

WD-40 veroorzaakt geen zichtbare schade aan plastic, rubber en gehard staal zoals onder anderen Acetaal, neopreen/hard rubber/polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), polyfenyleen (PPS), polysulfon, Teflon, Viton, staal, verzinkt staal, koper, messing, magnesium, nikkel, witblik, titanium en zink.

WD-40

Concurrentie

Als WD-40 onder normale voorwaarden wordt gebruikt, is de duur van de bescherming afhankelijk van het te beschermen materiaal en de omgevingsomstandigheden. In het algemeen kan men bij staal onder normale voorwaarden uitgaan van het volgende beschermingsduur:

Voorwaarde

Bescherming door WD-40

1 jaar of langer Afgedekt of binnen 6 maanden tot 1 jaar Beschermd in de openlucht 30-60 dagen Normale omstandigheden buiten 15-30 dagen Zwaardere omstandigheden buiten (aan of in de buurt van de zee, bij hoge luchtvochtigheid, zouthoudende stofregen of zouthoudende nevel) Als langdurigere bescherming nodig is, dient de behandeling met WD-40 te worden herhaald.

WD-40 en het Milieu

WD-40 is inherent biologisch afbreekbaar. WD-40 is siliconen- en harsvrij, het bevat conform EG Richtlijn 2002/95/EG (ROHS) geen lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenyl (PBB) of polybroomdifenylethers. WD-40 Company Nederland ZEN Building Newtonlaan 115 NL-3584 BH Utrecht Tel: +31 (0) 30 / 210 79 55, Fax: +31 (0) 30 / 210 69 55 www.wd40.nl, info@wd40.nl Uw dealer

3b. WD-40 Mulitfunctionele olie  
3b. WD-40 Mulitfunctionele olie  

20111001TechnischeBroschureNL

Advertisement