{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

energy in B7

λών επιχειρήσεων του κλάδου και συρρίκνωση άλλων, ενώ αρκετά φωτοβολταικά έργα (σε λειτουργία ή μη) θα αλλάξουν χέρια. Από την άλλη μεριά, η αποδέσμευση ηλεκτρικού χώρου θα επιτρέψει τη σύνδεση νέων έργων και τον αποχαρακτηρισμό του δικτύου σαν κορεσμένο. Το σύστημα των ταριφών με τις σωστές αναθεωρήσεις του θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη αγορά και η απελευθέρωση της αγοράς θα καταδείξει το πραγματικό κόστος κάθε τεχνολογίας και την συνεισφορά της στο σημερινό έλλειμμα του Διαχειριστή. Ολα τα παραπάνω όμως προϋποθέτουν την αποσυμφόρηση του τεχνητά χαρακτηρισμένου κορεσμένου δικτύου, οπότε τα νέα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση για να ανοίξει ο δρόμος στους πραγματικούς επενδυτές. Η επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών ενέχει και ένα αίσθημα αποκατάστασης δικαιοσύνης εν τέλει σε ανθρώπους, που χωρίς την δική τους υπαιτιότητα, δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν τα έργα τους για διάφορους λόγους. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ζημιωμένοι καθώς τελικά το κόστος ανάπτυξης, για δύο και πλέον χρόνια, ενός φωτοβολταϊκού σταθμού είναι μεγαλύτερο από το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής που θα τους επιστραφεί. - Για το μέγεθος της ελληνικής αγοράς, πάντως, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μια θεσμική πολυδιάσπαση; ΣΕΦ, ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Βιομηχανιών κλπ... Πράγματι, υπάρχει μια πλειάδα συνδέσμων που ίσως προκαλεί σύγχυση σε όσους δεν είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την αγορά. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφετέρου στην φιλοδοξία ορισμένων που χρησιμοποιούν τη θέση του προέδρου ενός συνδέσμου για πολιτική ανέλιξη και αφετέρου στη φύση της τεχνολογίας που απευθύνεται στο σύνολο των καταναλωτών και όχι μόνο σε λίγους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλειάδα ενδιαφερομένων (οικιακοί χρήστες, επαγγελματίες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, κατασκευαστές κ.ά.), οι οποίοι θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους συγκρούονται.

- Παρά την κρίση, πάντως, κύριε Παναγάκο, προ ημερών η Solar Cells Hellas ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κατασκευής δικών σας φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος άνω των 3MW στη Βοιωτία. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του ομίλου για το 2013; Από το Νοέμβριο του 2012 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου του ομίλου που περιλαμβάνει την κατασκευή 25MW έως τον Απρίλιο του 2013. Εως σήμερα έχουμε επιτυχώς συνδέσει στο δίκτυο περίπου τα μισά έργα και έπονται τα επόμενα. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες εν μέσω χειμώνα, να εξασφαλίσουμε εγκαίρως όλες τις απαραίτητες άδειες και να υλοποιήσουμε τα έργα εντός του προϋπολογιστικού κόστους. Εως σήμερα δεν έχουμε απολέσει κανένα έργο για οποιονδήποτε λόγο από τη στιγμή που είχε ολοκληρωθεί η αδειοδοτική τους διαδικασία. Το γεγονός αυτό προσφέρει αίσθημα ασφάλειας στις ελληνικές τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τέλος, πρόσφατα εγκαταστήσαμε φωτοβολταϊκά και στις τρεις βιομηχανικές στέγες σε Πάτρα και Θήβα συνολικής ισχύος περίπου 1MW. - Κλείνοντας, θα μπορούσατε να αναφερθείτε στις τρεις βασικότερες, κατά την γνώμη σας, παρεμβάσεις στις οποίες θα έπρεπε άμεσα να προχωρήσει η Πολιτεία στον χώρο των φωτοβολταϊκών; Μην ψάχνουμε για παρεμβάσεις εκεί που ένα μέτρο αρκεί: η απλοποίηση των διαδικασιών ώστε ο υποψήφιος επενδυτής να απευθύνεται σε μόνο μια Δημόσια Υπηρεσία για να αποφεύγεται το τέρας της πολυδαίδαλης αδειοδοτικής διαδικασίας. Είμαστε αρωγοί στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Υπάρχουν όμως και στη χώρα μας επενδυτές που έχουν την διάθεση να επενδύσουν και έχουν υλοποιήσει έως σήμερα σημαντικού μεγέθους έργα τονώνοντας την εγχώρια απασχόληση. Είναι κρίμα η προοπτική αυτή να μείνει αναξιοποίητη, χαμένη στο λαβύρινθο των αδειοδοτικών προβλημάτων. n

Σύμφωνα με μελέτη

Οσο αυξάνεται η ρύπανση, η δυστυχία μεγαλώνει(!) Σύμφωνα με μελέτη στην οποία αναλύθηκαν στοιχεία από 14 ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), φάνηκε ότι όσο αυξάνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας τόσο μεγαλώνει η δυστυχία και δυσαρέσκεια των πολιτών. την πρόσφατη αυτή μελέτη, αναλύθηκαν τα στοιχεία για την ανά κεφαλή εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα, που θεωρείται αντιπροσωπευτική για το γενικότερο επίπεδο ρύπανσης του αέρα σε μια χώρα, καθώς προέρχεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Τα στοιχεία αυτά συσχετίστηκαν με το επίπεδο ευτυχίας των πολιτών, όπως προέκυψε από τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν. Οι χώρες που μελετήθηκαν ήταν η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Βρετανία, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Ρωσία. Η μελέτη έδειξε την ύπαρξη αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη ρύπανση και στην ψυχική διάθεση των πολιτών, αν και δεν εξηγείται ακριβώς ο μηχανισμός βάσει του οποίου προκύπτει αυτή η αλληλεπίδραση. Οι ερευνητές πάντως επισημαίνουν ότι η λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές που έχουν ως στόχο τη μείωση της ρύπανσης, θα είχε θετικές επιπτώσεις στη γενικότερη ψυχική διάθεση και στην ικανοποίηση των πολιτών. «Ο καθαρότερος αέρας θα ανυψώσει το επίπεδο ευτυχίας των πολιτών στην Ευρώπη και όπως υποψιαζόμαστε και στις άλλες χώρες του κόσμου» ανέφεραν οι Καναδοί ερευνητές. Στον αντίποδα, η λήψη μέτρων από τις κυβερνήσεις, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, μπορούν, με τη σειρά τους, να οδηγήσουν στη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Ως τέτοια μέτρα ενδεικτικά αναφέρουν την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, την ύπαρξη κοινωνικής ασφάλειας κατά της φτώχειας, τη μείωση του εργα-

Σ

σιακού στρες, την ύπαρξη ίσων ευκαιριών για όλους, τη μείωση της διαφθοράς, την καλύτερη ποιότητα διακυβέρνησης, την πιο αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των δυο φύλων και της γενικότερης κοινωνικής ανεκτικότητας, καθώς και τη διεύρυνση των οικονομικών και πολιτικών ελευθεριών. Πλέον, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια ελέγχων από τους αρμόδιους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι κυριότερες από αυτές τις παραβάσεις έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, ιατρικών, αστικών και άλλων αποβλήτων και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μια από αυτές. Στόχος είναι να γίνουν ακόμα πιο αντικειμενικές οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και να απεμπλακούν από τυχόν υποκειμενισμούς οποιουδήποτε είδους. Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων τους οποίους υποχρεούται να τηρεί η κάθε φορά ελεγχόμενη μονάδα, γίνεται από εξειδικευμένους επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ από τους προϊσταμένους των επιθεωρητών, εντός της Ειδικής Γραμματείας, ελέγχεται η ακριβής και κατά γράμμα τήρηση των διαδικασιών ελέγχου, της βεβαίωσης των παραβάσεων και του υπολογισμού του ύψους του προστίμου (στην περίπτωση φυσικά που η διαδικασία οδηγείται μέχρι το στάδιο της επιβολής προστίμου). Το ύψος του χρηματικού ποσού για κάθε συγκεκριμένη παράβαση, υπολογίζεται με έναν αλγόριθμο που έχει υιοθετήσει η ΕΥΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος), ο οποίος εφαρμόζεται ενιαία για όλους τους ελεγχόμενους. n

Profile for Techpress

Energyin 10  

Διαβάστε το "energy in", την περιοχή της free press εφημερίδας Techpress ειδικά αφιερωμένη στον χώρο της ενέργειας.

Energyin 10  

Διαβάστε το "energy in", την περιοχή της free press εφημερίδας Techpress ειδικά αφιερωμένη στον χώρο της ενέργειας.

Profile for techpress
Advertisement