Page 1

Bjarke Lindsø Andersen Sendt: Emne:

23. maj 2012 10:46 Technucation / nyhedsbrev nr. 4 / maj 2012

For optimal visning bedes du åbne mailen i et separat vindue og tillade visning af billeder. 

NYHEDSBREV NR. 4  Maj 2012     

Siden sidst 

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Technucation‐projektet har siden nytår haft fokus på tre ting.  Dels bearbejdningen af piloten, der danner grundlag for en  antologi der udkommer i efteråret 2012, dels indsamling af  empiri i form af interviews og observationer på landets skoler  og hospitaler til den videre forskning. Og endeligt har der  været fokus på udviklingen af det læringsredskab, der på sigt  skal implementeres i sygepleje‐ og  lærerprofessionsuddannelserne.       

DR P1: Apropos…  teknologi  Projektleder Cathrine Hasse gæstede d  7. maj P1 programmet Apropos, der  havde ’teknologi’ som ugens tema.  Cathrine Hasse forklarer projektets  formål og fortæller om nogle af de  forskningsresultater der foreløbigt er opnået. Derudover  forklarer Cathrine Hasse om forholdet mellem innovation og  teknologi, og hvordan teknologien påvirker vores hverdag.  ¾ Du kan læse mere og høre programmet her.    Ønsker du at læse mere om forholdet mellem teknologi og  innovation, kan du desuden læse temanummeret af Asterisk fra  september 2011, hvor Cathrine Hasse uddyber i artiklen  ’Innovationen lider af teknologifetichisme’ på side 21‐23.    ¾ Læs Asterisk med ’innovation’ som tema her 

1

Indhold Siden sidst  DR P1: Apropos  Antologi  Forskningens Døgn  Innovation Lab  Aktiviteter  Hvad er dette? 


Antologi om teknologiforståelse  I kølvandet på piloten i 2011 er en antologi med fokus på  teknologiforståelse i professionerne nu i støbeskeen.  Antologien udkommer i efteråret 2012 på Aarhus  Universitetsforlag.   Antologien vil være delt op i tematikker, som forskerne har  fundet relevante i relation til et nyt begreb om  teknologiforståelse og den aktuelle professionspraksis. Det  betyder, at der vil være i alt 8 kapitler med fokus på  ’artefakter’, ’klasseværelset som eksperimentarium’,  ’medarbejderdreven innovation’, ’tid’, ’sensitivitet’, ’det kliniske  blik’, ’didaktik’, ’skills lab’ og ’alternativer’.  ¾ Løbende interviewes forskerne om deres 

fokusområde, og du kan læse om sensitivitet, skills lab  og komparativ praksis på hjemmesiden her.   

Forskningens Døgn: ’Professionel  sensitivitet’  Technucation var som det  eneste humanistiske  forskningsprojekt  repræsenteret på første  dag af Forskningens Døgn  på Frue Plads, København  d. 19 april.   Udrustet med et abstrakt lydværk konstrueret af dels lyde  optaget fra professionspraksis og dels syntetisk fremstillede  lyde, åbnede projektdeltager Katia Dupret Søndergaard dørene  for at besøgende kunne forholde sig til teknologiforståelse og  idéen om professionel sensitivitet.     ¾ VIDEO: Interview med Katia Dupret Søndergaard fra  Forskningens Døgn  ¾ Læs interview med Katia Dupret Søndergaard om  ’Professionel sensitivitet’ 

 

Innovation Lab:  Prototype på  læringsredskabet Professionshøjskolen  Metropol var i slutningen  af februar vært for et  Innovation Lab i  2


Technucation. Labets sigte var at afprøve den første prototype på et  læringsredskab og at udvikle videre på og skabe nye idéer til  prototyper på læringsredskabet, der forventes færdigt i 2013.  Både lærere, sygeplejersker, undervisere fra uddannelserne og  forskere deltog i afprøvning og udvikling i fællesskab.   ¾ Læs om Innovation Lab’et i et interview med 

projektdeltager for Metropol, Patricia de Lipthay Behrend.     

Aktiviteter Projektdeltagere fra Technucation er engagerede i forskellige  konferencer både nationalt og internationalt. Du har mulighed for at  møde deltagere som enten stadeholdere, oplægsholdere eller  deltagere ved følgende konferencer den kommende tid.  ¾ 30.‐31. Maj: DASTS2012, København  ¾ 18.‐21. September: ECER, Cádiz, Grækenland  ¾ 17.‐21. Oktober: Society for Social Studies of Science (4S),  København 

Desuden vil Technucation i august afvikle det tredje X‐Change  Lab med deltagelse af Anne Edwards. Edwards er forfatter til  bogen ‘Being an Expert Professional Practitioner: the relational turn  in expertise’, der også vil være et omdrejningspunkt for projektets  videre forskning. Ind til videre vil arrangementet blive afviklet uden  mulighed for deltagelse af folk ude fra.        

Hvad er dette?  Technucation er et forskningsprojekt støttet af  Det Strategiske Forskningsråd. Der skal skabes ny  viden om ’technological literacy’ og den viden  skal danne basis for udvikling af uddannelserne  af fremtidens lærere og sygeplejersker. Projektet  kombinerer etnografiske feltstudier på skoler og  hospitaler med eksperimentelle ’Living Labs’.  Technucation er et samarbejde mellem Institut  for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus  Universitet, Teknologisk Institut,  Professionshøjskolen UCC og  Professionshøjskolen Metropol. Der deltager  også en række internationale  uddannelsesforskere.    Du modtager nyhedsbrevet for  forskningsprojektet Technucation, fordi du enten  har tilmeldt dig eller har deltaget i et af vore  arrangementer. Ønsker du ikke længere at  modtage nyhedsbrevet, bedes du rette  henvendelse til technucation@dpu.dk.    3


www.TECHNUCATION.dk      

4

brev4  
brev4  
Advertisement